06/24/14

"တကယ္လုိ႔သာ ဆရာေတာ္ႀကီး ေတြက သူတုိ႔ကုိ ခြင့္လႊတ္ေပးလုိက္ပါကြာဆုိရင္
အလြယ္တကူ လႊတ္ေပးလုိ႔ ရတယ္။ ဒကာမႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ေတာင္မွ
ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းမွာ ကုိယ့္ကုိ အေသသတ္မွာကုိေတာင္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္ေပါ့။"
-----------------------------------------------------------------------------------------
“မဟာသႏိၱသုခေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက မိန္႔ၾကားခ်က္”
==============================================
“ေက်ာင္းကုိသိမ္းယူတယ္ဆုိတာ ခုိးယူတာနဲ႔အတူတူပါပဲ။ ခုိးယူၿပီးေတာ့မွ အပ္ႏွံတယ္
ဆုိေတာ့ အပ္ႏွံခံရတဲ့ ဒုတိယေျမာက္လက္ခံသူက ခုိးရာပါပစၥည္း လက္ခံတာနဲ႔
အတူတူပါပဲ။ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကုိ လွဴေစခ်င္ပါတယ္ဆုိၿပီး လက္မွတ္ထုိးမယ့္ သံဃာေတာ္ေတြက ၉၉.၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္ ”

တကယ္လုိ႔သာ ဆရာေတာ္ႀကီး ေတြက သူတုိ႔ကုိခြင့္လႊတ္ေပးလုိက္ပါကြာဆုိရင္
အလြယ္တကူ လႊတ္ေပးလုိ႔ ရတယ္။ ဒကာမႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ေတာင္မွ
ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း မွာ ကုိယ့္ကုိ အေသသတ္မွာကုိေတာင္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္ေပါ့။
အဲဒီေတာ့ လူ၀တ္ေၾကာင္ ဒကာမႀကီးေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ေတာင္မွ ခြင့္လႊတ္
ႏိုင္တယ္ဆုိရင္ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကုိ ဘာမွခြင့္မလႊတ္ႏုိင္စ ရာအေၾကာင္း မရွိဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာေတာ္
သံဃာေတာ္ ေတြအေနနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယံု ၾကည္ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္တဲ့
တစ္ေန႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ပါေစလုိ႔လည္း ဆုေတာင္းပါတယ္။

သႏၲိသုခေက်ာင္းတုိက္ပုိင္ဆုိင္မႈ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာေတြထဲမွာ လည္းပါ
ေနၿပီးသားပဲေလ။ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဆုိတာ ဦးဇင္းတုိ႔ စာသင္သား
ဘ၀ကတည္းက ဆရာေတာ္ဘုရားအတၳဳပၸတၱိတုိ႔၊ စာေရးဆရာေတြကေရးထားတာ
အင္မတန္မွ ၾကည္ညိဳေလးစားခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးပါ။ ျပည္ပသာသနာျပဳ
လုပ္ငန္းေတြ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ တာေပါ့ေနာ္။

အဲဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္လာေတာ့လည္းပဲ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကေန ကမၻာအႏွံ႔ သာသနာျပဳ ႏုိင္တဲ့ သာသနာ့အာဇာနည္ ပုဂိၢဳလ္ ေတြအမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္
လာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ႕ကုိ ကူညီခဲ့တာ ျပည္တြင္းျပည္ပက လူ ေတြအမ်ားႀကီးပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ လူႀကီးပုိင္းဆုိင္ရာက တခ်ဳိ႕လည္းပါ တယ္ပဲေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္း ကုသုိလ္ကေတာ့မဟုတ္ဘူး ေပါ့ေနာ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရပုိင္ေငြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခု
တည္းရဲ႕ေကာင္းမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဆရာေတာ္ကုိ ၾကည္ညိဳၾကတဲ့
အလွဴရွင္အားလံုးရဲ႕ ေကာင္းမႈနဲ႔တည္ ေဆာက္ထားတာ ေရစက္ခ်ကတည္း က သံဃာကုိလွဴဒါန္းတာ။ သံဃာ ကုိ လွဴတယ္ဆုိေပမဲ့လုိ႔ ဒီေက်ာင္းကုိ ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ ပုဂိၢဳလ္ ကေတာ့ အမ်ားဒကာ၊ဒကာမေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့
ဆရာေတာ္ကုိပဲ လွဴဒါန္းတာ။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကုိပဲ ဒီေက်ာင္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံဖုိ႔
အတြက္ လွဴဒါန္းထားၿပီးသား။ ေနာက္ ပုိင္းက်ေတာ့မွ အျခားအဖြဲ႕တစ္ခုကုိ လႊဲေျပာင္းလုိက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ မဟန က ပုိင္တယ္လုိ႔ေျပာလုိ႔မရဘူး။
ဆုိင္ တာေပါ့ေလ။ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီးကေတာ့ သူ႕ကုိလွဴဒါန္းထားတဲ့
အတြက္ေၾကာင့္မုိလုိ႔ ပုိင္တာေပါ့ေနာ္။

၂ ႏွစ္သင္တန္းေပးတဲ့အခိ်န္တုန္း က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ဦးဇင္း တုိ႔ေရာက္ဖူး
ပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္း မွာ အင္မတန္မွေအးခ်မ္းၿပီးေတာ့ စာေရးလုိ႔လည္း ေကာင္း၊
တရားအား ထုတ္လုိ႔လည္း ေကာင္းတဲ့ေနရာ။ အဲ ဒီကတည္းက ဒီေက်ာင္းကုိ
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့ ေဂါပကေခါင္း ေဆာင္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈေတြ သတင္းေတာ့ ၾကားေနရတာ ေပါ့ေလ။ အဲဒီေတာ့လည္း ဘာေတြ ျဖစ္မလဲဆုိတာမ်ဳိး သံသယျဖစ္ေန ၾကတာေပါ့ေလ။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕အျပစ္ေတြကုိ ဖံုးကြယ္
ခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီးက နုိင္ငံေရးလုပ္ေနပါတယ္၊ အစုိးရကုိ
ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္နဲ႔ အဲဒီ တုန္းက ဒကာႀကီးဦးခင္ညြန္႔က ဒီ ေက်ာင္းကုိ ျပန္လည္
သိမ္းယူလုိက္တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကုိ လွဴဒါန္းထားတဲ့
အတြက္ ေၾကာင့္ သိမ္းယူပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ တစ္ နည္းေျပာရင္ေတာ့ သံဃာကုိ
လွဴထားတာမုိလုိ႔ ပီနန္မပုိင္ဘူး၊ မဟနပဲပုိင္တယ္ဆုိေတာ့ သံဃာကုိလွဴထားတယ္
ဆုိမွေတာ့ အစုိးရလည္း ျပန္ လည္သိမ္းယူပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကုိယ္တုိင္က ၾကည္ ၾကည္ျဖဴျဖဴ ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္
လုိက္တာမဟုတ္တ့ဲအတြက္ ေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းကုိ သိမ္းယူတယ္ဆုိတာ ခုိးယူတာနဲ႔အတူတူပဲေပါ့ေနာ္။ ခုိးယူၿပီးေတာ့မွ အပ္ႏွံတယ္ဆုိေတာ့ အပ္ႏွံခံရတဲ့ ဒုတိယေျမာက္လက္ခံ သူက ခုိးရာပါပစၥည္းလက္ခံတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။
အခုခ်ိန္မွာ ခုိးရာပါ ပစၥည္းဆုိတာလည္း လူေတြကလည္း သိထားၿပီးသားပဲေပါ့။
ဒါေပမဲ့လည္း အေၾကာင္းမညီညြတ္လုိ႔ ျပန္ေပးပုိင္ ခြင့္မရွိဘူး၊ အခုခ်ိန္မွာ မူလပုိင္ရွင္
ကပဲ ဒီေက်ာင္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံၿပီး ေတာ့ ကမၻာ႔သာသနာျပဳအာဇာနည္ ပုဂိၢဳလ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္ လာေအာင္ ျပဳစုေပးေတာ့မယ္၊ ေမြး ထုတ္ေပးေတာ့မယ္ဆုိၿပီး
သတင္း စာထဲမွာ ေၾကညာတာပဲေလ။ အဲဒီ သင္တန္းေတြသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဖြင့္ခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကမၻာ႔ သာသနာျပဳပုဂိၢဳလ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚထြက္လာမွာေပါ့။

တျခားတျခားလည္းပဲ ကမၻာ႔သာ သနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္ေတြျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေနတာရွိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သာသနာ
ၿပဳခဲ့တာ ဆုိေတာ့ ျပန္လည္မွ်ေ၀တဲ့အခါမွာ စာသင္သားေတြ ႏုိင္ငံျခားသြားတဲ့ အခါ ပညာအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ျပည့္ စံုသြားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး
မွာ ေက်ာင္းေတြ ကမၻာအ ႏွံ႔မွာ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဒီ သင္တန္းမွာေအာင္ျမင္
သြားတဲ့ ပညာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သြားတဲ့ သံဃာ ေတာ္ေတြဟာ ျပည္ပသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လည္း ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းရၾကရမယ္ေပါ့ေလ။

အခု ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာမယ္ဆုိရင္ အရပ္ ဘက္ေဆးတကၠသုိလ္က ဆရာ၀န္ ျဖစ္သြားတဲ့ လူေတြက ဆရာ၀န္ျဖစ္ ေသာ္ျငားလည္း အလုပ္အကုိင္ အ ခြင့္အလမ္းမေသခ်ာဘူး။
ဒါေပမဲ့တပ္ မေတာ္ ေဆးတကၠသုိလ္ကေန ဘြဲ႕ ရသြားတဲ့ လူေတြကေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ရာထူးလည္းရတယ္။ ေနရာဌာနက လည္း ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာ ေတာ္
ဘုရားႀကီးရဲ႕ေက်ာင္းတုိက္က ေတာ့ အဲဒီလုိအခြင့္အလမ္းေပးႏုိင္ တာေပါ့ေလ။
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိယ္ တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံၿပီးေတာ့ သာသနာ ျပဳခြင့္မရတာဟာ အင္မတန္၀မ္းနည္း စရာေကာင္းတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က တည္းက ရွိခဲ့တဲ့ ရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္မဟာ
ေမာကလန္ အစရွိတဲ့ အ ရိယာသံဃာေတာ္ေတြ အရွင္သူျမတ္ ႀကီးေတြ အပါအ၀င္ေပါ့ေနာ္။ ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးရွိခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္ ေတြအားလံုးေရာ၊ အခုေလာေလာ ဆယ္ပုစၥဳပၸန္မွာ ရွိေနၾကတဲ့ သံဃာ ေတာ္ေတြအားလံုးေရာ
ထုိင္း၊ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယား အစရွိတဲ့ သံဃာ ေတာ္ေတြ တစ္ကမၻာလံုး အေရွ႕၊ ေနာက္၊ေတာင္၊ေျမာက္ သံဃာေတာ္ ေတြအားလံုးေရာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ
ေပၚေပါက္လာတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ အားလံုးေရာ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အ နာဂတ္
ကာလသံုးပါးလံုးမွာ ရွိရွိသမွ် ေသာ သံဃာအားလံုးကုိ လွဴဒါန္းတာပါ။

ေက်ာင္းတုိက္တစ္ခုခ်င္းစီမံတာ က်ေတာ့ ပဋိကတ္ေတာ္မွာလည္း ရွိ ၿပီးသား။ သံဃာေတာ္ေတြလည္းသိ ၿပီးသား။ေဂါပက ဆုိတာ လံုၿခံဳေစသူတုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ျမန္မာလုိဆုိရင္ ေတာ့ ဒီေက်ာင္းတုိက္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
တဲ့သူေပါ့။သံဃာေတာ္အားလံုး လက္ခံ ထားတာက ဒီမဟာသႏိၲသုခေက်ာင္းတုိက္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ ဟာ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေပါ့။ ငါးသိန္းေသာ သံဃာေတာ္ေတြကုိ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းမယ္ဆုိရင္ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကုိ
လွဴေစခ်င္ပါတယ္ဆုိၿပီး လက္မွတ္ထုိးမယ့္သံဃာေတာ္ေတြက ၉၉.၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္း
ရွိတယ္။

ေဇာ္မင္းထြန္း
အတြဲ (၂) အမွတ္စဥ္ ၁၈၊ သည္ေလဒီးစ္ နယူးစ္ဂ်ာနယ္။

ကမၻာေပၚမွာက ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္ေတြ မ်ားသလိုပရိယာယ္ မာယာေတြလည္းမ်ားလွသည္။ မဲ ဆႏၵနယ္ေျမေရြးခ်ယ္တာ၊နယ္ နိမိတ္ သတ္မွတ္တာကိုက ပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ PR စနစ္ကိုက်င့္ သံုးလိုက္တာနဲ ့ လႊတ္ေတာ္ ထဲက ႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏွုန္းေသာတပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မရိွေတာ့ ေခ် ဟူသည္ ့ကေလးကလားအူေၾကာင္ေၾကာင္ စိတ္ ကူးမ်ိဳးျဖင့္ ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ ၀င္ မကစားေစခ်င္။၂၅% ကိစၥ က ဖဲြ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမျပင္ မခ်င္းဘာမွ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္။PR ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္ မရွင္ ကိစၥ သက္သက္သာျဖစ္၏။ႏိုင္ငံေရးမွာ (ေလနဲ့၀မ္း)ေတာ့ ကဲြၾကေစခ်င္သည္။PR ႏွင့္ ၂၅% ေသာတပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တို့ ဘယ္လိုမွ ဆက္စပ္မရ။ဒါကိုဇြတ္ အတင္းေတြ ဆဲြေစ့ ေနၾကတာေတာ့ မသင့္ေတာ္။

ကမၻာေပၚမွာ PR စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံေတြ အမ်ားအျပား ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အေတာ္ အတန္ တီးမိေခါက္မိသူမ်ား၊ နားလည္သူမ်ား၊ လူလည္က်ခ်င္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးကို ေကာင္းေကာင္း လွည့္ဖ်ားခ်င္သူမ်ား PR ကို ကလဖန္ထိုးေလ့ရိွ၏။

ဆိုပါေတာ့ party list PRေခၚ ပါတီက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအတိုင္း မဲေပးရသည္ ့စနစ္မွာပင္လ်င္ (၁)စာရင္းအပိတ္ (၂)စာရင္းအဖြင့္ ႏွင့္ (၃)စာရင္းအရွင္တို့ျဖစ္သည္။

စာရင္းအပိတ္

ဆိုတာကေတာ့ ရွင္းသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေတြက စာရင္းကို ကိုင္ထားသည္။ လြယ္လြယ္ေျပာရလ်င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက အခရာ ျဖစ္သည္။ မဲေပးသူ ျပည္သူကိုယ္တိုင္က ဘယ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးရမွန္းမသိ။ ပါတီကိုသာ မဲေပးလိုက္ရ၏။ ပါတီကရလာေသာ မဲအေရအတြက္ကို မူတည္ျပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေနရာျပန္ခ်ျခင္းပင္။ ဒါကိုက တကယ့္ အာဏာရွင္ ဆန္လြန္းေနသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ လက္ထဲမွာ (လႊတ္ေတာ္ ထဲကထိုင္ခံုစာရင္း) ကိုကိုင္ထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူေတြက ဘာမွ သိခြင့္မရိွ။ ျပည္သူေတြက ဘာဆိုဘာမွ ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ခြင့္မရိွ။ ျပည္သူ ့ဆႏၵ ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳလြန္း၏။

စာရင္းအဖြင့္
ဆိုတာကေတာ့ နည္းနည္းေတာ္ေသးသည္။ ပါတီကလ်ာထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းကို ျပည္သူက မဲေပးရတာျဖစ္၏။ သည္ေနရာမွာ ျပသနာတစ္ခုေတာ့ရိွသည္။ ဆိုပါေတာ့ တူေမာရိုးပါတီ က လ်ာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း(၉)ဦးကို ထုတ္ျပန္ထား၏။ အမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၉)အထိ အစဥ္အတိုင္းျဖစ္သည္။ ပါတီက သေဘာက်သည့္အတိုင္း အမည္စာရင္းကို နံပါတ္စဥ္ ထိုးေပးထားျခင္းပင္။

သည္မွာ ျပသနာက စေလျပီ။ျပည္သူက နံပါတ္စဥ္(၁)က လူထက္ နံပါတ္စဥ္ (၆)က လူကိုပိုၾကိဳက္သည္။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ပါတီက အခရာလား၊ ျပည္သူက အခရာလား။ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ရမည္ ဆိုလ်င္ သည္စနစ္ကို ျပင္ၾကရေပေတာ့မည္။ သို့ျဖင့္ Cumulationေခၚသည့္ မဲေပးပံုတစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္လာရေတာ့၏။ ဒါကေတာ့ ရွင္းသည္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္က မဲတစ္ခါေပးလ်င္ သံုးမဲအထိ ေပးပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ကိုယ္ အၾကိဳက္ဆံုးလူကို ၃မဲ။ နည္းနည္းၾကိဳက္လ်င္ ၂မဲ။ သိတ္မၾကိဳက္ေပမဲ့ တစ္ေယာက္ေတာ့ မျဖစ္မေန ေရြးေပးရမည္ ဆိုလ်င္ တစ္မဲစသျဖင့္ ေပးရေတာ့သည္။ ဒါကိုလဲ သိပ္ဘ၀င္မက်သူေတြက ေနာက္ တစ္မ်ိဳးတင္သြင္းလာသည္။ STV ေခၚ single tramsferable vote ဟုေခၚသည္။ ျပည္သူေတြက ကိုယ့္မဲကို ပထမ ဦးစားေပး၊ ဒုတိယ ဦးစားေပးဆိုျပီး ႏွစ္မဲေရြးေပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုတာက ကိုယ္ၾကိဳက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မွာ ဦးသက္ေဇာ္ ဟုဆိုပါေတာ့။ ကိုယ့္ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္ ထဲသြားဖို႔ လံုေလာက္ေသာ မဲအေရအတြက္ ျပည့္မွီသြားခဲ့လ်င္ ပိုေနသည့္ မဲေတြကို ဒုတိယ ဦးစားေပး မဲရသည့္ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမေဇာ္ဆီသို ့ မဲလဲႊေျပာင္းေပးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒါမွမဟုတ္ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္သည္ ့ ဦးသက္ေဇာ္ က ျပည့္မွီေသာမဲအေရအတြက္ မရခဲ့ေသာ္ မဲအကုန္လံုးကို ဒုတိယ ဦးစားေပးျဖစ္သည့္ ေဒၚေမေဇာ္ ဆီသို႔ လႊဲေပးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လဲႊေပးပံု လဲႊေပးနည္း ရိွေသးသည္။ တြက္နည္းဟုဆိုပါစ႔ို။

(မဲစုစုေပါင္း ÷ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္+၁) + ၁ = ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ လိုအပ္ေသာ မဲအေရအတြက္
အထက္က ပံုေသနည္းအတိုင္း နမူနာတြက္ရမည္ ဆိုလ်င္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၁) အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးေနရာ လိုအပ္သည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုနယ္ေျမ အတြင္းမွာ မဲေပးသည့္ စုစုေပါင္း မဲအေရအတြက္က ၁၀၂၀၀ ျဖစ္ခဲ့လ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ အေရြးခ်ယ္ ခံရဖို ့ လိုအပ္သည့္ မဲအေရအတြက္ကို ပံုေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။

(၁၀၂၀၀/ ၄+၁)+၁=၂၀၄၁

ထို့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၁)မွာ ေရြးခ်ယ္ခဲရဖို ့ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ၂၀၄၁ မဲရဖို ့ လိုအပ္ေလသည္။ သို႔ဆိုလ်င္ Tomorrow ပါတီမွ ဦးသက္ေဇာ္က ၂၀၄၁မဲျဖင့္ အေရြးခံလိုက္ရေခ်ျပီ။ သူ့မွာပိုေနေသာ မဲေတြ ရိွေနပါက ဒုတိယ ဦးစားေပးျဖစ္ေသာ ေဒၚေမေဇာ္ထံသို ့ ပိုေနသည့္ မဲမွန္သမွ် လႊဲေပးလိုက္ဖို႔သာျဖစ္၏။

နမူနာ ေဖာ္ျပပါမည္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၁)တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္သူ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးရိွျပီး သူတို ့ရရိွသည့္ မဲအေရအတြက္မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။

၁။ဦးသက္ေဇာ္-၃၃၇၀
၂။ေဒၚေမေဇာ္-၁၉၀၁
၃။ဦး၀ဏ-၁၄၄၀
၄။ဦးေက်ာ္စြာျမင့္-၁၄၀၆
၅။ေဒၚသဲစုလိွဳင္-၁၀၅၀
၆။ဦးစိုးပိုင္ျမင့္-၁၀၂၃

သို့ဆိုလ်င္ လိုအပ္ေသာ မဲအေရအတြက္ ၂၀၄၁ မဲကိုျပည့္မွီသူမွာ ဦးသက္ေဇာ္ တစ္ဦးတည္းသာ ရိွေနေလသည္။ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္က ေလးေနရာ ျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၃ ဦး ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ရေတာ့မည္။ သည္ေတာ့ ဦးသက္ေဇာ္ ဆီက ပိုေနေသာ မဲေတြကို ဦးစားေပး အစီအစဥ္ အတိုင္း က်န္သူေတြဆီ ခဲြေ၀ေပးရေပေတာ့မည္။
ဦးသက္ေဇာ္၏ မဲစာရင္းထဲတြင္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္အတိုင္း မဲရထားသူမ်ားမွာ
၁။ေဒၚေမေဇာ္-၁၅၂၆
၂။ဦး၀ဏ-၁၇၉
၃။ဦးေက်ာ္စြာျမင့္-၁၂၁၆
၄။ေဒၚသဲစုလိွဳင္-၄၀
၅။ဦးစိုးပိုင္ျမင့္-၄၄၉တို ့ျဖစ္၏။

ဦးသက္ေဇာ္ထံမွ ပိုေနေသာ မဲအေရအတြက္က (၃၃၇၀-၂၀၄၁)=၁၃၂၉ မဲ ျဖစ္ေလသည္။ ထို ၁၃၂၉ မဲကို ဦးစားေပး အစီအစဥ္လိုက္ကာ ခဲြေပးရမည္ ဆိုလ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပံုေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ ရပါသည္။
ေဒၚေမေဇာ္ အတြက္ တြက္ခ်က္မည္ဆိုလွ်င္ (ပိုမဲ(၁၃၂၉)ဦးသက္ေဇာ္ ရေသာမဲ (၃၃၇၀) x ေဒၚေမေဇာ္ ရသည့္ ဦးစားေပးမဲ(၁၅၂၆)=၅၉၄ မဲ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေမေဇာ္မွာ မူလမဲ ၁၉၀၁ မဲႏွင့္ ထပ္မံလႊဲေျပာင္းေပးေသာမဲ ၅၉၄မဲ ေပါင္းလိုက္ေသာ္ စုစုေပါင္း ၂၄၉၅ မဲရသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံသြားရေတာ့၏။

ထိုနည္းအတိုင္း က်န္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ တြက္ခ်က္ၾကည့္ေသာ္

ဦး၀ဏၰ-၁၄၄၀+၇၀=၁၅၁၀ (အေရြးခ်ယ္ မခံရေခ်)
ဦးေက်ာ္စြာျမင့္-၁၄၀၆+၄၇၄=၁၈၈၀ (အေရြးခ်ယ္ မခံရေခ်)
ေဒၚသဲစုလိွဳင္-၁၀၅၀+၁၆=၁၀၆၆ (အေရြးခ်ယ္ မခံရေခ်)
ဦးစိုးပိုင္ျမင့္-၁၀၂၃+၁၇၅=၁၁၉၈ (အေရြးခ်ယ္ မခံရေခ်)
သည္ေတာ့ လိုေနတာက ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦး။ ယခုရထားတာက ဦးသက္ေဇာ္ ႏွင့္ ေဒၚေမေဇာ္ ႏွစ္ဦးသာ ရိွေသးသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဦးကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ရေပဦးမည္။ ထိုအခါ ေဒၚေမေဇာ္ ထံတြင္ မဲမည္မွ် ပိုေနသနည္း။ တြက္ရေပဦးမည္။ ပိုမဲကား ၄၅၄ မဲရိွေနသည္။ ထိုအခါ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပံုေသနည္းအတိုင္း ထပ္မံ တြက္ခ်က္ကာ ေလးဦး မျပည့္မခ်င္း ေရြးခ်ယ္ရေပမည္။

ခ်စ္စြာေသာ စာဖတ္သူ ခင္ဗ်ာ။ သည္တစ္နည္းထဲႏွင့္ပင္ သည္ေလာက္ ေယာက္ယက္ ခတ္ေနေသာ စနစ္ႏွင့္ မဲအမ်ားဆံုးရသူ ႏိုင္ေသာစနစ္ ဘယ္ဟာက ပိုလြယ္မည္ ဆိုသည္ကို မိမိ၏ သေဘာရိုးျဖင့္သာ စဥ္းစားၾကေစခ်င္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပခဲ့ေသာ ထိုနည္းကို အသံုးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံရိွ နယူးေဆာက္သ္ေ၀း၊ ေတာင္ၾသစေတလ်၊ အေနာက္ ၾသစေတးလ် ႏွင့္ ၀ိတိုရယ ျပည္နယ္မ်ားမွာ က်င့္သံုးသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ႏွင့္ေတာ့ မက်င့္သံုးၾကေခ်။ အိုင္ယာလန္ (ေျမာက္ပိုင္း)။ နယူးဇလန္၊ စေကာ့တလန္ ၊ေမာ္လ္တာ ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔တြင္ သည္စနစ္ကို က်င့္သံုးေနပါသည္။ ဂ်ာမနီ၊ မကၠစီကို၊ လီဆိုသို၊ ဘိုလီဗီယားတို ့လို ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ MMP ေခၚ Mixed member proportional representationေခၚ အေရာအေပါင္း ကိုယ္စားျပဳ စနစ္ကိုသံုးသည္။ ဒါလဲသိပ္ေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမဟုတ္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္က မဲ ႏွစ္မဲေပးရသည္။ ဆိုပါေတာ့ မႏၱေလး မဟာေအာင္ေျမ ျမိဳ့နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္ရူပါက မဟာေအာင္ေျမ မဲဆႏၵနယ္ အတြက္ (၁)ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ႏွင့္ (၂)ပါတီတစ္ခုတို ့ကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ ရေပမည္။

ကိုယ္စားလွယ္ မဲအမ်ားဆံုးရသူက ထိုမဟာေအာင္ေျမ မဲဆႏၵနယ္ အတြက္ အေရြးခ်ယ္ ခံရမွာ ျဖစ္သလို မဲအမ်ားစုရသည့္ ပါတီကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ခဲြတမ္းစနစ္ျဖင့္ ေနရာ ရေပလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္နည္းမွာေတာ့ SV ေခၚ supplementary voteဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည့္ အပိုေဆာင္းေပးေသာ မဲစနစ္ကို သံုးၾကျပန္ပါသည္။

ဆိုပါေတာ့ မဟာေအာင္ေျမ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ၀င္ျပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္က ၄ ဦး ။ မဲစုစုေပါင္းက ၅၀၀၀။ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ခ်င္းအလိုက္ မဲရရိွပံုက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


ဦးေမာင္ေမာင္-၁၉၈၀
ေဒၚနီနီ-၁၇၂၀
ဦး၀င္းေအာင္-၁၀၀၄
ဦးေစာ-၂၉၆

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ စုစုေပါင္းမဲ ၅၀၀၀၏ တစ္၀က္ မဲေပါင္း ၂၅၀၀+၁=၂၅၀၁ မဲရမွသာ အေရြးခံရေပမည္။ ခုေတာ့ ေလးေယာက္လံုး တစ္ေယာက္မွ အေရြးမခံရေခ်။ ထိုအခါ မဲအနည္းဆုံးရသည့္ ဦးေစာ၏ စာရင္းကို ျပန္ၾကည့္ရမည္။ ဦးေစာ၏ မဲစာရင္းထဲတြင္ ဒုတိယ ဦးစားေပးမဲမ်ားကို ေရတြက္ျပီး က်န္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးဆီသို ့ သြားေပါင္းေပးရေတာ့ေပမည္။

ဦးေမာင္ေမာင္-၁၉၈၀+၁၀၂=၂၀၈၂
ေဒၚနီနီ-၁၇၂၀+၁၈၆=၁၉၀၆
ဦး၀င္းေအာင္-၁၀၀၄+၈=၁၀၁၂

ယခုအခ်ိန္ထိ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္မွ ၂၅၀၁မဲ မျပည့္ေသးသျဖင့္ တစ္ေယာက္မွ အေရြးမခံရေပ။ ထို ့ေၾကာင့္ မဲအနည္းဆံုးရေသာ ဦး၀င္းေအာင္၏ မဲစာရင္းထဲမွ ဒုတိယ ဦးစားေပးတို႔ကို ထပ္ရွာရျပန္ပါသည္။ ထိုအခါ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။

ဦးေမာင္ေမာင္-၂၀၈၂+၂၁၂=၂၂၉၄
ေဒၚနီနီ- ၁၉၀၆+၉၀၀=၂၈၀၆

ထို့ေၾကာင့္ ၂၅၀၁ မဲျပည့္မွီသြားသည့္ ေဒၚနီနီ အေရြးခ်ယ္ ခံလိုက္ရေတာ့၏။ သည္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးရံုမွ် ႏွင့္မျပီးေခ်။ တြက္ရခ်က္ရ တာေတြပါလာျပီ။ ထို့ျပင္ ဒုတိယဦးစားေပးေတြ ထပ္ရွာရဦးမည္။ မည္မွ် မွန္ျပီး မည္မွ် တရားမွ်တ မွန္းမသိႏိုင္။ သည္အတိုင္းမဲမ်ားသူ အကုန္ႏိုင္ ဆိုသည့္ ရိုးရိုးစနစ္မွာေတာင္ ၾကိုတင္မဲေတြ၊ ဖေယာင္းမဲေတြ ႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ ဇယား႐ႈပ္ခဲ့သည့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ တိုင္းျပည္မွာ ေကာ္မရွင္ကို ဘယ္အတိုင္းအတာ အထိ ယံုၾကည့္ရမည္နည္း။ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ဖို ့ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ လုပ္ေနရသည့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ တိုင္းျပည္မွာ(မဲမသမာမႈ)ေတြ ပိုမ်ားလာေအာင္ တြန္းအားေပးသလို ျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္ပါသည္။

ထို့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ေသာ အားျဖင့္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ၾကီးပြားေအာင္၊ ခ်မ္းသာေအာင္၊ ျပည္သူေတြ အျခိမ္းေခ်ာက္ မခံရေအာင္၊ စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္ယာထဲမွာ အိပ္ႏိုင္ေအာင္၊ ျပည္သူေတြ ဘ၀ လံုျခံဳေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္းမ်ားက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးျပီး အေျဖထုတ္ေပးၾကပါ။ ဘာဆိုဘာမွ အေရးမၾကီးသည့္၊ တိုင္းသူျပည္သားေတြကိုလည္း အာရံုေနာက္ေစမည့္ PR ကိုေတာ့ ေၾကာင္အိမ္ထဲမွာသာ သိမ္းလိုက္ၾကပါလို ့ေျပာလိုက္ပါရေစ။
ဇာဂနာ
( Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္အမွတ္(၁၆)ပါ ေဆာင္းပါး )
Kyaw Swar Myint

တစ္ကမၻာလံုးမွာကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲေတြကို တိုက္႐ုိက္အားေပးၾကည့္႐ႈေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဘာလံုးခ်စ္တဲ့ ျပည္သူအမ်ားစု ဟာ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲေတြ ကိုၾကည့္ႏိုင္ဖို႔၊ လဘက္ရည္ဆိုင္ေတြ၊ ဘီယာဆိုင္ေတြ နဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ေတြဆီမွာ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေနၾကရပါတယ္။ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲဟာ ျမန္မာ့ေဘာ္လံုးပရိသတ္ရဲ႕ အသည္းစြဲပြဲေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္္ အမွတ္ေပးပြဲေတြကို မလြတ္တမ္းၾကည့္ေနတဲ့ ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္အတြက္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲဟာ အေတာ့္ကို ရင္ခုန္လႈပ္ရွားေစတဲ့ပြဲေတြျဖစ္ပါတယ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲေတြကို ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံမွာ ကစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ေဘာလံုးပရိသတ္ေတြဟာ ကိုယ့္အိမ္ေတြကေန တိုက္ရုိက္မၾကည့္ႏိုင္တာ၊ အမ်ားသူငါအခမဲ့ၾကည့္ႏိုင္မယ့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းေတြကေန တိုက္ရုိက္မျပသႏိုင္တာဟာ အေတာ့္ကို ရွက္စရာေကာင္းတဲ့ကိစၥပါ။

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအပါအ၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ တသီတသန္းႀကီးနဲ႔ ခရီးဆက္ေနတဲ့၊ အစိုးရသစ္၊ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕သစ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးအတြက္၊ ကိုယ့္အိမ္မွာ အခမဲ့႐ုပ္သံလိုင္းကေန အနည္းဆံုးတစ္ေန႔တစ္ပြဲေတာင္ တိုက္႐ုိက္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာကို ေျပာ
တာပါ ေဘာလံုးပြဲကိုစြဲမက္တဲ့ ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္ေတြ တစ္ေန႔သံုးပြဲထဲက တစ္ပြဲကိုေတာင္ အိမ္မွာ၊ အခမဲ့ရုပ္သံလိုင္းကေန မၾကည့္ႏိုင္တာ အစိုးရအေပၚမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ကို ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ၊ ပြဲစဥ္အားလံုးကို SKY NET ႐ုပ္သံလိုင္းကေန တိုက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ျပသေနလို႔၊ အစိုးရပိုင္၊ အခမဲ့ၾကည့္ႏိုင္
မယ့္ ႐ုပ္သံလိုင္းကေန တိုက္႐ုိက္မျပႏိုင္တာကေတာ့ အေတာ့္ကို မ်က္ႏွာပ်က္စရာပါ အနည္းဆံုး ည ၁၀ နာရီ ပတ္၀န္းက်င္ပြဲကို တိုက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရနဲ႔
SKY NET အေနနဲ႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး၊ အျမန္ဆံုးတိုက္ရုိက္ျပသႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္ေတြအတြက္ေတာ့ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစရာျဖစ္မွာပါ။
အားကစား၀န္ႀကီး႒ာနမွာလည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲရဲ႕ ပြဲစဥ္တိုင္းဟာ ေဘာလံုးအရသာအျပည့္ရွိတဲ့ပြဲေတြပါ္ ႐ႈံးထြက္ပြဲမွ ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာလည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္္ အဲဒီလိုျပသႏိုင္ေအာင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း စီစဥ္ေပးဖို႔ ေကာင္းပါတယ္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈခြင့္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူတစ္စုအတြက္သာ ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးရဲ႕အိမ္
မွာ SKY NET မရွိပါဘူး သူတို႔အိမ္က တီဗြီေတြမွာ MRTV, MRTV 4 စတဲ့ အခမဲ့လိုင္းေတြပဲရွိၾကတာပါ။ အဲဒီေတာ့ အခမဲ့လိုင္းေတြကေန အုပ္စုပြဲေတြထဲက အေစာဆံုးပြဲကို ၾကည့္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ မဆိုးဘူးလို႔ျမင္မိပါတယ္။

တကယ္လို႔ အဲဒီလို အမ်ားျပည္သူကို ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ တိုက္ရုိက္ၾကည့္ဖို႔၊ အစိုးရနဲ႔SKY NETအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ SKY NET ကိုေရာ၊ အစိုးရကိုေရာ စိတ္ထဲကေနေတးမွတ္ထားၾကမယ္ထင္ပါတယ္္ အဲဒီလိုမျပႏိုင္တာမွာ အဓိကက်တာကေတာ့ SKY NET နဲ႔ အစိုးရ၀န္ႀကီး႒ာနပဲျဖစ္ပါတယ္ အခါအခြင့္သင့္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔၊ SKY NET ကိုျဖစ္ေစ၊ အစိုးရကိုျဖစ္ေစ၊ သူတို႔ေတးမွတ္ထားတာေတြကို ဖြင့္ခ်ျပႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးရလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္္။

အဲဒီလိုအခြင့္အေရးရလာတဲ့ အခါက်ရင္ေတာ့ SKY NET ကိုေရာ၊ ၀န္ႀကီး႒ာနကိုေရာ၊
ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုေရာ သပိတ္ေမွာက္ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔ ေမ့သြားၾကမယ္လို႔ေတာ့ မထင္ပါဘူး။

ေလးစားလ်က္-

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ


ဆႏၵျပခြင့္ေတာင္းစရာမလိုဘဲ ဆႏၵျပႏိုင္မယ့္ ပုဒ္မ ၁၈ ျပင္ဆင္ခ်က္ အသက္ဝင္လာမယ့္အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြတဲ့ ကိုထင္ေက်ာ္ကို ေတာင္ဥကၠလာ တရား႐ံုးက အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၆လ အမိန္႔လိုက္ပါၿပီ။ သူ႔ကို ျမန္မာအစိုးရက ဘာ့ေၾကာင့္တရားစြဲ ေထာင္ခ်ခဲ့တာလဲ။

မီတာခတိုးျမွင့္ေကာက္ခံတာကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ၾကပ္တည္းဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ အစိုးရကို အလိုမရွိ၊ အယံုအၾကည္မရွိဆိုတဲ့ စာရြက္ေတြ ျဖန္႔ခဲ့လို႔ ကိုထင္ေက်ာ္ကို ျမန္မာအစိုးရက စြဲခ်က္ေတြ မရအရ ရွာတင္ၿပီး ေထာင္ခ်လိုက္တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ဇနီးက ေျပာပါတယ္။

အခုလို သူ႔အေပၚ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တာကို စိတ္မဝင္စားသလို တရား႐ံုးကို အစိုးရက ေနာက္ကြယ္က ထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္လို႔ သူက ယူဆတယ္လို႔ ကိုထင္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရဟာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကိုလည္း မၾကည့္သလို ၾကည္ညိဳစရာလည္း မရွိလို႔ ဖယ္ရွားေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကိုထင္ေက်ာ္ကို ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅(ခ)နဲ႔ စြဲဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရဟာ အာဏာရွင္အစိုးရလို႔ မေျပာ႐ံုတမယ္ျဖစ္ေနၿပီး သူတို႔ျဖန္႔ေဝခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္သလို ပုဒ္မ ၅ဝ၅(ခ)နဲ႔လည္း မၿငိစြန္းဘူးလို႔ ကိုေနာင္ေနာင္က ေျပာပါတယ္။

အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုထင္ေက်ာ္နဲ႔ သူ႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ေအာင္လုပ္တဲ့၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္တဲ့၊ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး ရန္တိုက္ေပးတဲ့ အစိုးရကို အလိုမရွိလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကိုထင္ေက်ာ္ရဲ႕ အမႈတြဲျဖစ္တဲ့ ဦးေဇာ္ဝင္းနဲ႔ ကိုတင္ေမာင္ၾကည္ကို မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ တရား႐ံုးမွာ အမိန္႔ခ်ဖို႔ရွိပါတယ္။
Kamayut Media

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.