07/05/14

ထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရ ဦးေရႊမန္း၏ အုပ္စုတြင္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္သည္ စစ္သူႀကီးသဖြယ္ ေရွ႕တန္းမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ကုိင္စြဲ၍ အစုိးရအေပၚ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ ေနသူျဖစ္ၿပီး ၎ကဲ့သုိ႔ အစုိးရအေပၚ အတိအလင္း ေျဗာင္က်က် ေ၀ဖန္သူမ်ား ထြက္ေပၚမလာခဲ့ေပ . ..
ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ပြဲ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း ၏ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စု၌ စစ္သူႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ သာသနာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကုိ အလြဲသုံးစားမႈတပ္၍ အစုိးရမွ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလုိက္ၿပီး ခ်က္ျခင္း တရား႐ုံးထုတ္ စစ္ေဆးကာ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် …
1

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာက၏ အထြတ္အထိပ္ အာဏာကုိ ရယူထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႀကီး ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္မႈကုိ ခံေနရသည္မွာ အလူးအလဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆုံး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ လက္ထက္မွ စ၍ ဒုတိယေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း လက္ထက္တုိင္ေအာင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ညီလာခံမ်ားအတြင္း တစ္တုိင္းျပည္လုံး ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား ေျဖဆုိရသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးမ်ားမွ အစျပဳ၍ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ျခင္း၊သတိေပးျခင္းမ်ားသည္ အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ခံယူက်င့္သုံးေနမည္ကုိ တိတိက်က် မသိရေသာ္လည္း ၎လူႀကီး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အသံမ်ားအရမူ နားေထာင္၍ မေကာင္းလွေပ။

အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္၌ အရွက္ခြဲသည္ဟူ၍ မွတ္ယူၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ကိုယ္တုိင္ အမ်က္မာန္ရွကာ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္သ၀ဏ္လႊာ ပုိ႔ေစျခင္းမွစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္သည္သာ ပထမဟူ၍ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ မေက်မလည္ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဆုံးမ ေျပာဆုိသည့္ အသြင္ ေျပာၾကားခဲ့၍ အရွက္ရခဲ့ေၾကာင္း။ မ်ားမၾကာမီ အဆုိပါ ပညာေရး ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ားလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ တိုက္႐ုိက္ခန္႔ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိလည္း နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့၍ အဖုအထစ္ ျဖစ္ရေၾကာင္းမ်ားမွာ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥမ်ားတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ လက္မွတ္ မထုိးေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳခဲ့ရျခင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒခုံ႐ုံးအဖြဲ႕၀င္မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ မဲအေရအတြက္ အသာရႏုိင္ေသာ အေနအထားျဖင့္ အစုိးရဘက္မွ လက္ခံရျခင္းစေသာ အေျခအေနမ်ားစြာျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အာဏာလြန္ဆြဲပြဲ အသြင္ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကားအမ်ား ျပည္သူ တုိ႔က ျမင္လာရေပေတာ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကုိ ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ၎အႀကီးအကဲမ်ားမွာ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ အႀကီးအကဲမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိမွ်မက အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သည္ပင္လွ်င္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရ အႀကီးအကဲ နယကအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးသာ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရ စီနီယာအလုိက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတုိ႔ၿပီးလွ်င္ အဆင့္အျမင့္ဆုံးမွာ နယက အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ (၁) တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ညိႇႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးေရႊမန္း၊ (၂) ႏုိင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (စစ္ေရးခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ (၃) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးတင္ေအးတုိ႔ အစဥ္လုိက္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဦးတင္ေအးသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ တာ၀န္မ်ားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၌ ပါ၀င္လာခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔တုိင္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး၌ တစ္ဦးတည္းေသာ အာဏာရွင္အျဖစ္ ကမၻာေက်ာ္လ်က္ရွိသူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ(ၿငိမ္း)က ဤအတုိင္း တာ၀န္ေပး၍ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ကုိလည္း ျပည္သူတုိ႔က ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရေစကာမူ တာ၀န္ေပး၍ ျဖစ္ခဲ့ရဟူ၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးသူရ ဦးေရႊမန္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သုိ႔ ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အယုံၾကည္ရဆုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပရိယာယ္ ႂကြယ္၀လွသည္ဟု လူသိမ်ားေသာ တပ္မေတာ္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာၿပီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ (၁) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကမၻာေက်ာ္ တစ္ဦးတည္းေသာ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာကုိ အေမရိကန္ အစုိးရ အလုိရွိေနသည့္ ၾကားမွ အႂကြင္းမဲ့ လက္နက္ခ်ေစ၍ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈ သက္ဆုံးတုိင္ ရွိေစခဲ့သည့္ ဦးခြန္ဆာ လက္နက္ခ်ေရး စစ္ဆင္ေရးႀကီးကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အလုိက် ဟာကြက္မရွိ ကြပ္ကဲခဲ့ေသာ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တင္ထြတ္သည္ ယခုအခါ အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ(၂)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ လယ္ေျမေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ တာ၀န္မ်ား ရယူလ်က္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးမ်ားက ကုိယ္တုိင္ အေရးတယူ ျပဳဆက္ဆံေနရေသာ အေနအထား ေတြ႕ရေပသည္။

အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ပါတီဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း လက္လႊတ္၍ ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒(၁)သူရဦးေရႊမန္းက ပါတီဥကၠ႒ တာ၀န္ကုိ ရယူခ်ိန္တြင္ ပါတီအတြင္း အုပ္စုမ်ား ကြဲျပား လာေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထုိသတင္းမ်ားအရ ဦးသိန္းစိန္အုပ္စု၊ ဦးေရႊမန္းအုပ္စု၊ ၾကားေန အုပ္စု၊ သာသည့္ဘက္ ေထာက္ခံမည့္ အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုႀကီး(၄)စုျဖစ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အုပ္စုႏွင့္ ဦးေရႊမန္းအုပ္စုမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေခတ္စားလာခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အုပ္စု၌ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ (လက္ေဟာင္း) အစုိးရအဖြဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ဦးေရႊမန္း အုပ္စုတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ လက္ရွိ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေၾကာင္းႀကံ႕ခုိင္ေရး အာဏာပုိင္ အသုိင္းအ၀ုိင္း ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားအရ သတင္းထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။
ဗဟုိ အတုိင္ပင္ခံဆုိသည့္ ရာထူးမွာ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံအရ ဒုတိယဥကၠ႒ထက္ အဆင့္ျမင့္ ေနရာတြင္ထား၍ ၎ဗဟုိ အတုိင္ပင္ခံမ်ားသည္ ပါတီ၏ ကုိယ္ေပ်ာက္ ဥကၠ႒မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဗဟုိအတုိင္ ပင္ခံမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆုံခြင့္ရသည့္ အခြင့္အေရးမွာ ေရႊထက္ပင္ ရွားေနေသာ ကာလ၌ ေမာင္ေရစက္က ေဖာေဖာ သီသီ ေတြ႕ဆုံခြင့္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားရခဲ့ရာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ သမုိင္းကြက္လပ္ မ်ားစြာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ အတည္ျပဳ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္အစုိးရ ေခတ္မွတုိင္ ယေန႔ကာလအထိ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆ မေျပာင္းလဲသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး) ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟုိ အတုိင္ပင္ခံ(၁) ဦးေအာင္ေသာင္းတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ပါတီဥကၠ႒ ေနရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အရာရာတုိင္း လက္ခံသည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိလာရသည္။ သာဓက တစ္ခုအေနျဖင့္ အေမရိကန္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ပါတီဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက NLD ပါတီႏွင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ညြန္႔ေပါင္း အစုိးရဖြဲ႕စည္းရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ(၁) ဦးေအာင္ေသာင္းက ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတြင္ ခ႐ူးရွက္ဗ္က ဖိနပ္ကုိ စားပြဲခုံေပၚ႐ုိက္၍ ေျပာၾကားခ်က္အား ပါတီဗဟုိ ေကာ္မတီက ဆန္႔က်င္၍ ေတာ္လွန္ခဲ့ပုံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကားခ်က္သည္ ပါတီဗဟုိ၏ သေဘာထား မဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ဆန္႔က်င္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ၏ အမွန္တကယ္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ရွိသူမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီ၌ လက္ရွိဥကၠ႒ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ပါတီ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံမ်ားက ဥကၠ႒ဟူ၍ ေထာက္ခံသည့္ သေဘာထားရရွိမွသာ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ခံယူခြင့္ရွိမည့္ အေနအထား ေတြ႕လာရေပသည္။

တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာရ တပ္မေတာ္တြင္ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက တာ၀န္ျဖင့္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္က ၎ထက္ အဆင့္နိမ့္ ေသာ ေနရာတြင္ရွိသည့္ ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတ တာ၀န္ရွိေနမႈအေပၚ အစုိးရကုိ မေထာက္မညႇာ မေၾကာက္မရြံ႕ ေ၀ဖန္ရဲသည့္ လႊတ္ေတာ္အသြင္ ေရာက္ရွိေအာင္ ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ အေနအထား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဖန္တီး ခဲ့ေလသေလာ ဟူ၍ တြက္ဆ ႏုိင္ေပသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္ တာ၀န္အရ သူရဦးေရႊမန္းက ဦးသိန္းစိန္ထက္ အဆင့္ျမင့္ေသာ္လည္း စစ္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းတက္ေသာ စီနီယာအရမူ ဦးသိန္းစိန္က သူရဦးေရႊမန္းထက္ ေစာ၍ ေနျပန္ရာ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ တာ၀န္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာဆုပ္ကုိင္ခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္၏ အာဏာစက္ လုိအပ္ပါက ျပင္းထန္ႏုိင္ေၾကာင္း အလားအလာ ရွိေပသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အခ်ဳိ႕အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕၌ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေျပာၾကားမႈမ်ား အတြက္ လႊတ္ေတာ္၌ပင္ ေျဖရွင္း ရျခင္းေၾကာင့္လည္း အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ အစာ မေက် သည္ထက္ မေက်လာေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္လာရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း) ဦးဆန္းဆင့္က ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕တုိ႔၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္လာသည့္ အေျခအေန၊ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဆုိးရြားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ခ်ျပ ရွင္းလင္းေသာ အေျခအေန မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အစုိးရသစ္လက္ထက္ အာဏာရ ပါတီလူႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကား ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပမႈ အျပင္းထန္ဆုံး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ပင္ အစုိးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လုံးက ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈ မရွိပါဘဲလ်က္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္ လက္ထက္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္   ဦးသိန္းေအာင္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အေပၚ အတိအလင္းျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်လာျခင္း တုိ႔အေပၚ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မီဒီယာမ်ား အာ႐ုံစုိက္လာခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္မွ ထုိအေျခအေနမ်ားအတြင္း ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ သ၀ဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ ခဲ့ရာ အစုိးရမွ အေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ရာ ျပန္ၾကားေျဖရွင္းျခင္း မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေခၚယူၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ သာသနာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တာ၀န္ကုိ 
သမၼတ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
ထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ အုပ္စုတြင္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္သည္ စစ္သူႀကီးသဖြယ္ ေရွ႕တန္းမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ကုိင္စြဲ၍ အစုိးရအေပၚေ၀ဖန္ တုိက္ခုိက္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၎ကဲ့သုိ႔ အစုိးရအေပၚ အတိအလင္း ေျဗာင္က်က် ေ၀ဖန္သူမ်ား ထြက္ေပၚ မလာခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္ အစုိးရတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ညိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးေရႊမန္း လက္ေအာက္၌ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး တာ၀န္ျဖင့္ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ လူသိနည္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ လက္သံေျပာင္ေသာ ဒုတုိင္းမွဴး တစ္ဦးအေနျဖင့္သာ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ သိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဦးဆန္းဆင့္၏ လြန္ကဲေသာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈဒဏ္ကုိ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား မ႐ႈမလွ ခံရသည္ကုိ သေဘာက်ေသာ၊ ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ျပည္သူမ်ားအၾကား၊ မီဒီယာမ်ားအတြင္း ဦးဆန္းဆင့္ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနမွာ သူရဦးေရႊမန္းအုပ္စု၏ လူထုေထာက္ခံမႈ အလားအလာေကာင္း တစ္ရပ္ အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး သုံးသပ္သူအခ်ဳိ႕က ႐ႈျမင္လာၾကသည္။
တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အုပ္စု၌ ပါ၀င္သည္ဟု သတင္းႀကီးေနေသာ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕ လူထုေမတၱာ ခံယူၾကသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ တစ္နပ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ပါး႐ုိက္၀န္ႀကီးမ်ားဟူ၍လည္း လူထုအတြင္း ေရပန္းစားလာေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရျဖစ္လာရျခင္း၊ အခုမွ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေတာေအာ္၊ ေတာင္ေအာ္မလုပ္နဲ႔ဟု ေျပာေသာ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမ်ားသုိ႔ ဖိနပ္ပါမက ကားပါစီး၍ တက္ေရာက္ၾကေသာ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရအဖြဲ႕ပုိ၍ ေတာက္ေျပာင္ လာခဲ့သည္။ လစဥ္မိန္႔ၾကားေသာ သမၼတ၏ ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္း ထူးမျခားနားသဖြယ္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္သူမ်ားကပါ ျပစ္တင္ျခင္း ခံလာရၿပီး အာဏာရပါတီ ဥကၠ႒ႀကီးျဖစ္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒုိင္လူႀကီး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးတုိ႔ တပူးတြဲတြဲ သြားလာမႈမ်ား ေျဗာင္က်က်ပင္ ရွိလာခဲ့ျပန္သည္။

ဤသုိ႔ ေ၀ဖန္သံမ်ားအၾကား အစုိးရအဖြဲ႕ နစ္ျမဳပ္ေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္သိမ္းခံ လယ္သမားမ်ား လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိျခင္း၊ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ေဒသအလုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြတစ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)စီ ေပးႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္သူမ်ားအတြင္း မ်က္ႏွာပန္းပြင့္မလုိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္၍ ေဆြးေႏြးေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားလည္း ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူတုိ႔က မေက်မလည္ ျဖစ္ရသည့္အထဲ မဟာသႏိၲသုခ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ မဟနဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား အမိန္႔ျဖင့္ အစုိးရမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ခ်ိပ္ပိတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက အစုိးရအေပၚ ၀ုိင္း၀န္းျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်သည့္ ဒဏ္ခံလာရေတာ့သည္။

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ပြဲ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စု၌ စစ္သူႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာသနာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကုိ အလြဲသုံးစားမႈတပ္၍ အစုိးရမွ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလုိက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း တရား႐ုံးထုတ္ စစ္ေဆး ကာ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်သည္ဟူ၍ အေျခအေနႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယခင္က အစုိးရသစ္ လက္ထက္ အနားေပးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ သူရဦးျမင့္ေမာင္ (သာသနာေရး)၊ ဦးေဇာ္မင္း (လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး)၊ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ေဆာက္လုပ္ေရး)တုိ႔ တာ၀န္မွ ရပ္နားခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစုိးရ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရ ျဖစ္ေရး မီဒီယာမ်ားက ၀ုိင္း၀န္း ေထာမနာျပဳ ေရးသားခဲ့ၾက သည္။ ေရးသားမည္ ဆုိလည္း ေရးသား ေလာက္ေပသည္။ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အသံထြက္ေနေသာ သူရဦးျမင့္ေမာင္၊ ျမစ္ဆုံကိစၥ လူေျပာမ်ားေနေသာ ဦးေဇာ္မင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္တုိ႔ အနားယူခဲ့ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ မီဒီယာကမွ် ၎တုိ႔ကုိ ေကာင္းပါသည္ ဟူ၍ေရးသား ေပးခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီမွသာ ၎တုိ႔ အစုိးရ ၀န္ႀကီးတာ၀န္မ်ားမွ ရပ္နားသြားေသာ္လည္း ပါတီတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ တာ၀န္မ်ားကုိ ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးထားခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ အေၾကာင္းေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ရပ္နားသြားေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႀကံ႕ခုိင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ မည္သည့္ ပုဒ္မမ်ားတပ္၍ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ဳိး မျပဳဘဲ ပါတီ လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ပင္ ဥကၠ႒ႀကီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆက္လက္ ေျမႇာက္စားေပးခဲ့ သည္။ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ သမၼတႀကီးႏွင့္ အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ဖုိ႔ ေ၀လာေ၀း အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္၍ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံခဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

မၾကာမီက တစ္ဖန္ သာသနာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရမွ အေရးယူ လုိက္ျပန္သည္။ အေရးယူ႐ုံမွ်မက ဖမ္းဆီး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ကာ မိသားစု၀င္မ်ားကုိလည္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ ပိတ္ေလွာင္ကာ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ တရား႐ုံးတင္ စြဲဆုိခဲ့သည္။ ဤအႀကိမ္တြင္မေတာ့ ေရွ႕က ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး (၃) ဦးကဲ့သုိ႔ တာ၀န္မွ အနားေပးလုိက္ျခင္းအတြက္ မီဒီယာမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရျဖစ္လာေရး ေထာက္ခံ မေရးသားေတာ့ဘဲ ဦးဆန္းဆင့္ဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံ၍ အမွန္တကယ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း၊ မျဖစ္စေလာက္ ေငြေၾကးျဖင့္ အျပစ္ပုံခ်ကာ ပုဂၢိဳလ္ေရး တုိက္ပြဲအျဖစ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရအေပၚ ေ၀ဖန္ ေရးသားမႈမ်ား ပလူပ်ံခဲ့သည္။ အစဦးတြင္ အစုိးရဘက္မွ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ အေရးယူ လုိက္ျခင္းအတြက္ အလြဲသုံးစားမႈ ေခါင္းစဥ္ ႀကီးတပ္ကာ တရား႐ုံးမွ စီရင္ခ်က္ မခ်မီ တရားခံသဖြယ္ မီဒီယာက်င့္၀တ္ ေဖာက္ဖ်က္၍ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဂ်ာနယ္ အခ်ဳိ႕ပင္လွ်င္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ၀န္ႀကီးဦးဆန္းဆင့္အေပၚ အေကာင္းျမင္ သေဘာထားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလာခဲ့ရသည္။ အစုိးရမွ မည္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေရးယူေစကာမူ ျပည္သူမ်ား ၏ ေမတၱာကုိ တပ္မေတာ္ အစုိးရ စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အတြင္းမွ ရွားရွားပါးပါး စစ္ရာထူး ခန္႔ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ ရရွိခဲ့ၿပီဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စစ္ပြဲအသြင္ ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စု တုိက္စစ္မွဴး ဦးဆန္းဆင့္ က်ဆုံးျခင္းသည္ ျပည္သူႏွင့္ မီဒီယာ ေလာက ေထာက္ခံမႈ ျပန္လည္ရရွိ လာေစေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအတြက္ ရွားပါးအခြင့္အေရး တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ လာၾကသည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးကုိ အစုိးရမွ ပုဒ္မမ်ားတပ္၍ အေရးယူၿပီးေနာက္ ယခု အခါ လူထုေထာက္ခံမႈ၊ လူထုေမတၱာ အမွန္တကယ္ ရရွိလာသည့္ အေနအထားႏွင့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးဆန္းဆင့္ အေပၚ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဦးဆန္းဆင့္၏ တာ၀န္ရွိေနဆဲ ကာလ အႀကီးအကဲ သမၼတႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အေပၚ မေၾကာက္မရြံ႕ ျပန္လည္ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား အထက္ သမုိင္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ နည္းတူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ တပည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအနက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔က အားေပး ရပ္တည္မႈ ရရွိခဲ့ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း၀င္သြားၿပီ ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားအနက္ ေစာင္ေရအမ်ားဆုံး သတင္းစာဂ်ာနယ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ Weekly Eleven မွစ၍ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာ အမ်ားစုမွ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ အေကာင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္၍ ေရးသားကာ အစုိးရ၏ အေရးယူမႈကုိလည္း ေ၀ဖန္ေရးသား ခဲ့ၾကသည္မွာ အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီ အစုိးရအတြင္း အဖြဲ႕မ်ား ကြဲျပားေနသည့္ သေဘာကုိ ပုိမုိ ထင္ဟပ္ လာေစခဲ့ သည္။ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ အေရးယူ ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္းမွာ ယခင္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္ရွိစဥ္က စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ခဲ့ေသာ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ ရွိရာသုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ခရီးစဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း၊ ဦးဆန္းဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘ၀မွ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္သြားခ်ိန္တြင္ မာန္မခ်၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သတင္းစကား ၾကားသိရျခင္း၊ သမၼတ စကားကုိ နားမေထာင္၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလာျခင္း၊ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ယခင္က ႀကံ႕ခုိင္ေရး ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ တာ၀န္မွ ရပ္စဲစဥ္က ပါတီတာ၀န္ ျပန္လည္ အပ္ႏွင္းသလုိပင္ အခြင့္အေရး မရႏုိင္ေတာ့ဘဲ ပါတီမွလည္း နာမည္ပ်က္ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ရမည့္ အေျခအေန ဆုိက္ေရာက္ လာရျခင္းမွာ ပါတီဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားသည့္ သူရဦးေရႊမန္းအတြက္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် စိတ္ခ်မ္းေျမ႕မည္ မဟုတ္ေပ။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရ လြန္ဆြဲပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္ႀကီးအတြင္း ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေရာက္ခဲ့ရေသာ အစုိးရအဖြဲ႕မွ လႊတ္ေတာ္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ အစုိးရအေပၚ ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ႏုိင္မႈ ရဲ၀ံ့ခဲ့သည့္ ဦးဆန္းဆင့္အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တာ၀န္မွ အေရးယူ အက်ဥ္းခ် လုိက္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အုပ္စုအေပၚ အစုိးရအုပ္စုမွ ႏုိင္ငံေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ လိုက္ျခင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္စရာ ရွိလာေပသည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ အသက္၀င္လာသည္ဟု ယူဆႏုိင္စရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ အေရးယူၿပီးေနာက္ အစုိးရအေပၚ အၿမဲလုိလုိ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ေရးသားေနသည့္ မီဒီယာမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား စတင္လာခဲ့သည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား နည္းတူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားကုိ လုိက္လံ ေမးျမန္းျခင္း၊ စုံစမ္းျခင္း၊ ေခၚယူေတြ႕ ဆုံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္ နည္းတူ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ဇာတိရပ္ရြာအထိ သတင္းတပ္ဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူ ရဲအရာရွိမ်ား လုိက္လံစုံစမ္း ေမးျမန္းမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။
ထုိသုိ႔ ေမးျမန္း စုံစမ္းျခင္းအတြက္ အထက္မွဟူ၍သာ သိရွိရၿပီး မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ စုံစမ္းခုိင္းျခင္း မသိရွိရေၾကာင္း၊ အစုိးရသမၼတ႐ုံးမွလည္း ၎တုိ႔ မခုိင္းေၾကာင္း ျပန္လည္ေမးျမန္းသူသာ ခ်ာခ်ာလည္ သြားခဲ့ရသည္။

ဤကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ အေရးယူေသာ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အလြဲသုံးစားမႈ အပါအ၀င္ မီဒီယာအခ်ဳိ႕ ေထာက္ျပ ေရးသားခဲ့သည့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တုိ႔၏ အသုံးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္ ကတုိက္က႐ုိက္ အစီအစဥ္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း သမၼတ႐ုံး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိမ်ားျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ေက်နပ္အားရ ျဖစ္လာေစခဲ့ သည္။
ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အစုိးရဘက္မွ လႊတ္ေတာ္အုပ္စု အားထားရာ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ လုိက္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အစုိးရအေပၚ ေ၀ဖန္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အရွိန္ေလ်ာ့ေစရန္ ႏုိင္ငံေရး ကစားကြက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ လာသူမ်ား သုံးသပ္ခ်က္အရ မီဒီယာႏွင့္ လူထုရပ္တည္မႈ ရရွိလာေသာ ဦးဆန္းဆင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အေပးအယူသေဘာ ေမတၱာ ရပ္ခံျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚႏုိင္မည့္ အလားအလာ ရွိႏုိင္ေပသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအတြက္ လက္ရွိကာလ အဆုံး အျဖတ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတတစ္ဦးတည္းလည္းမဟုတ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကတစ္ဦးတည္း လည္းမဟုတ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးတည္းလည္းမဟုတ္ ျဖစ္ေန၍ အမ်ားျပည္သူတုိ႔က မည္သူမ်ားမွာ အာဏာအရွိဆုံး ျဖစ္သနည္းဆုိေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖင့္ ရပ္တည္ေနရသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သာျဖစ္ေပသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားမွ လား႐ႈိး အေရးအခင္း၊ မိတီၳလာ အေရးအခင္းမ်ားတြင္ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္ မီးလွ်ံမ်ားၾကား သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ သံခေမာက္ ေဆာင္း၍ ေလာ္စပီကာကုိင္ကာ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရအဖြဲ႕မွ တစ္ဦး တည္းေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ အေရးအခင္း၌ အစအဆုံး ေျဖရွင္း ေပးခဲ့ရာ၌ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၀မ္းေတာ္ျပည့္ ေက်ာင္းတုိက္မွ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ စေႏၵာဘာသက ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး ေ၀ဖန္မႈ ေဆာင္းပါးမ်ား မျပတ္ေရးသား၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အေပၚ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္လ်က္ရွိေသာ ကရင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးေဆာင္ အဂၢမဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ ေတာင္ကေလး ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း ဒါေတြက ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆန္ပါတယ္။ ဆန္းဆင့္တစ္ ေယာက္သြားရင္ ေနာက္ဆန္းဆင့္ တစ္ေယာက္ ေပၚလာဦးမွာပဲ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ေနာက္သမၼတ သက္တမ္းအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္လူထုက မေထာက္ခံပါဘူး ဟူ၍ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဦးဆန္းဆင့္သည္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ မညီလွေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို အသံုးျပဳ၍ပင္ လႊတ္ေတာ္ ဟူေသာ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္သည္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးပါလွပုံကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ လက္ေတြ႕ သက္ေသျပသႏုိင္သူ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါကိစၥကုိ ယခုသမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးမ်ား သေႏၶေဆာင္ရာဟု ဆုိႏုိင္ေသာ ျမန္မာအီးဂရက္စ္ တည္ေထာင္သူ The Voice သတင္းစာ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ (ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္)က ၎၏ နာမည္ေက်ာ္ ေမာ္လၿမိဳင္စာေပ ေဟာေျပာပြဲ၌ ထုတ္ေဖာ္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးဆန္းဆင့္တုိ႔၏ ဇာတိဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးမွ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ဦးဆန္းဆင့္ကုိ အေရးယူမႈအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ေညာင္ပင္သာ ပရိယတိၱ စာသင္တုိက္ ဆရာေတာ္၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲ၀ိသုဒၶ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ““ဒကာႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ ကိစၥကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ သူလုပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ သူ႔ကုိ စြဲထားတဲ့ စြဲခ်က္ သင့္ေလ်ာ္ရဲ႕လား စဥ္းစားတယ္။ တစ္အခ်က္- သိန္း (၁၀၀) အလြဲသုံးစား လုပ္တယ္ ဆုိတဲ့စြဲခ်က္၊ ပုဒ္မေတြ ဘာေတြေတာ့ ဆရာေတာ္ မသိဘူး။ တကယ္ပဲ သူသိန္း(၁၀၀) ကုိ သူ႔ကုိယ္က်ဳိး အတြက္ တစ္ေနရာရာမွာ သုံးသလား၊ သိန္း(၁၀၀) သုံးထားၿပီး စာရင္းမျပႏုိင္တာလား၊ အခုၾကားေနရ တာေတြက ေစတီတည္တဲ့ ေနရာေတြမွာ သုံးတယ္ၾကားတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ထက္ ပုိလုပ္လုိ႔ တရားစြဲတယ္လုိ႔ ၾကားတယ္။ ဒါေတြက သာသနာေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ လုပ္ရမယ့္ ဟာေတြပဲ၊ ဒါေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စစ္ေဆးၿပီး အျပစ္ရွိေၾကာင္း ခုိင္လုံမွ ရာထူးက ဖယ္ရွားတာေတြ၊ ဖမ္းဆီးတာေတြ လုပ္သင့္တယ္၊ ဒီျပင့္၀န္ႀကီးေတြလည္း သိန္းေထာင္/ေသာင္းခ်ီၿပီး တလြဲသုံးေနတာေတြ စာေစာင္ေတြထဲမွာ ဥဴးပဥၨင္း ဖတ္ေနရေသးတာပဲ။ ၀န္ႀကီး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ သိန္း (၁၀၀)ဆုိတာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ စုိက္လုိ႔ရတယ္။ အခု သမၼတက ခန္႔လုိက္တဲ့ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးအသစ္က သိန္း(၈၀၀၀) အလြဲသုံးစားမႈနဲ႔ဆုိ ဥဴးပဥၨင္းတုိ႔ ဒီမွာတာ၀န္က်ဖူးတဲ့ ေရနံဌာနက ဗုိလ္ႀကီးျမင့္ေအးဆုိတာ ရိွတယ္။ တစ္ေန႔ ေရနံ၀န္ႀကီးလာမယ္၊ ဘာမွ ခမ္းခမ္းနားနား လုပ္မထားဖုိ႔ ၀န္ႀကီးက မွာတယ္။ အဲဒါကုိ သူ႔ေအာက္လူေတြက ခမ္းခမ္းနားနား ျပင္ဆင္ၾကတယ္။ ဗုိလ္ႀကီးျမင့္ေအးက ေျပာေပမယ့္ ေကာင္းတာ လုပ္တာပဲဆုိၿပီး လုပ္ထားတယ္။ အဲဒီမွာ၀န္ႀကီးက ဗုိလ္ႀကီးျမင့္ေအးကို ေျပာစကား နားမေထာင္လုိ႔ ဆုိၿပီး နယ္ေျပာင္းေပးလုိက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ႏွစ္အခ်က္က – သမၼတႀကီး ခုိင္းတာ မလုပ္လုိ႔ သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္လုိ႔ ဖမ္းတာဆုိၿပီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာေန တယ္။ ဒါဆုိလည္း သမၼတႀကီးက ဘာကုိခုိင္းလုိ႔ ၀န္ႀကီးက ဘာမလုပ္တာလဲဆုိတာ၊ ဘယ္လုိ သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္တာလဲဆုိတာ ျပည္သူကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းျပ။ အထူးသျဖင့္ သႏိၲသုခ ေက်ာင္းကိစၥလား၊ သႏိၲသုခ ေက်ာင္းကိစၥမွာ သမၼတႀကီးက အတင္းဖယ္ရွား ခုိင္းတာကုိ ၀န္ႀကီးက   မလုပ္လုိ႔ သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္တာလား၊ သမၼတႀကီးကသႏိၲသုခ ေက်ာင္းကိစၥကုိ မလုပ္ဖုိ႔တားတဲ့ဟာကုိ ၀န္ႀကီးက လုပ္လုိ႔ သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္ တာလား၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ျပန္သင့္တယ္။ သႏိၲသုခေက်ာင္းကုိ ပီနန္ဆရာေတာ္ကုိ လွဴတုန္းက ဥဴးပဥၨင္းအနားမွာ ရွိတယ္။ ပီနန္ ဆရာေတာ္ကုိပဲ လွဴတယ္လုိ႔ ထင္ထားတာ။ ေနာက္က်မွ ပီနန္ ဆရာေတာ္ဆီက ျပန္ယူၿပီး မဟနကုိ လွဴလုိက္တာ။ ဒီကိစၥမွာလည္း သီျခား၀ိနိစၦယ ဖြင့္ၿပီး စစ္သင့္တယ္။ ေအာက္ေျခမွာ မေျပလည္ရင္ ၿမိဳ႕နယ္/တုိင္း အဆင့္ဆင့္ တက္လုိ႔ရတယ္။ အခုျဖစ္ေနတာက မဟန (ႏုိင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႕) နဲ႔ျဖစ္ေနတာ။ ဒီ့ထက္ ဆက္တက္စရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ ၀ိနည္းထုိရ္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး ေက်ာင္းပုိင္ဆုိင္ေရး စစ္ေဆးသင့္တယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္ ျမင္တယ္။ ဒါကလည္း ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒကာ၀န္ႀကီးကလည္း ဒီေလာက္ ဆုိးသြမ္းေနတဲ့လူ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ခ်စရာ မလုိဘူး။ ဦးခင္ညြန္႔တုန္းကေတာ့ သူ႔အဖြဲ႕အစည္း ရွိတယ္။ သူ႔တပည့္ေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိပုံစံနဲ႔ ဖမ္းခ်ဳပ္ရတာ၊ မဖမ္းရင္ မျဖစ္လုိ႔ ဖမ္းရတာ၊ အခုျဖစ္ေနတာေတြက စာအရ ေျပာရရင္ ပ်က္စီးခ်င္လုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္တာလုိ႔ ေျပာရမယ္။ ပ်က္စီးခ်င္လုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ဇာတ္တူသားစားတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ဒကာ၀န္ႀကီးကုိ ဘယ္လုိကယ္ရမလဲ၊ ဆရာေတာ္တုိ႔လည္း စဥ္းစားေနရတယ္”” ဟူ၍လည္း ဦးဆန္းဆင့္အတြက္ မိန္႔ၾကားေပးခဲ့သည္။
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျခအေနအရ လႊတ္ေတာ္ အင္အားစုဘက္မွ သူရဲေကာင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္ ဦးဆန္းဆင့္ ကုိ အစုိးရမွ ထိန္းသိမ္း အေရးယူလုိက္ျခင္းအတြက္ မီဒီယာမ်ားက ဦးဆန္းဆင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ဦးဆန္းဆင့္၏ ေျဖရွင္းခ်က္ အသံမ်ားကုိသာ လုိလားေနေၾကာင္း၊ အစုိးရဘက္မွ တစ္ဖက္သတ္ အေရးယူမႈ မလုိလားေၾကာင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားလာၿပီး အစုိးရဘက္မွလည္း အေလွ်ာ့ေပးမည့္ အရိပ္အေယာင္ မေတြ႕ရဘဲ ေဖာ္ျပ ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ား သာမက တျခားေသာ ျပစ္မႈမ်ား ပါရွိသည္ဟူ၍ စစစႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရး အေရႊ႕အေျပာင္း ကစားကြက္ မည္သုိ႔ျဖစ္လာမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ လတ္တေလာတြင္ လႊတ္ေတာ္က်င္းပစဥ္ အခ်ိန္ကုိက္ အစုိးရဘက္မွ တင္ျပလာေသာ သာသနာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေနရာအတြက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းကုိ ေ၀ဖန္သံမ်ားၾကားမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူ မရွိ အတည္ျပဳ ေပးလုိက္ျခင္းကလည္း ဦးဆန္းဆင့္ အတြက္ အေၾကာင္းျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ အစုိးရအႀကိဳက္ လုိက္ေလ်ာ ေပးလုိက္ျခင္း တစ္ရပ္ေပေလာဟု ထင္ျမင္စရာ ရွိေပသည္။ ႏုိင္ငံေရး သုံးသပ္ ေ၀ဖန္သူအခ်ဳိ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္အရမူ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားအၾကား အေလွ်ာ့အတင္း အေပးအယူ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာ ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ အစုိးရအေပၚ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးခ်ိန္တြင္ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္သံမ်ား စဲသြားႏုိင္ဖြယ္ရာ ရွိေပေတာ့သည္။
ေမာင္ေရစက္

" ျပႆနာျဖစ္ေနတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဗမာက ကုလားကို ႐ိုက္တာလည္းမဟုတ္ဘူး။ ကုလားက ဗမာကို ႐ိုက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ကမွန္းမသိတဲ့ လူအုပ္က ဗမာေရာ ကုလားေရာ ခရစ္ယာန္ေရာ တ႐ုတ္ေရာ ဘယ္သူမွမခ်န္ဘူး။ ႀကံဳတဲ့သူကို ႐ိုက္သြားတာ၊ ႀကံဳတဲ့ေနရာကို ဖ်က္ဆီးသြားတာဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ တစုတစီးတည္း တပံုစံတည္းပဲ။ ပံုစံတူေတြခ်ည္းပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီးလို႔ အလြယ္တကူ ေျပာလို႔ရေအာင္ အားလံုး ကတံုးဆံေတာက္ေကေတြ အကုန္ ပံုစံေကေတြ တပံုစံတည္း ညႇပ္ထားတယ္။ မေသခ်ာတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္ေတြက လာတဲ့ပံုစံဆို အဲ့ဒီ့လူေတြ အကုန္လံုးက စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန တိုက္႐ိုက္လႊတ္လိုက္တဲ့ အင္အားစုႀကီးလို႔ေျပာလို႔ရတယ္။"
ဇူလိုင္ ၁ ရက္ ညက ေသဆုံးခဲ့တဲ့ ကုိထြန္းထြန္းရဲ႕နာေရးကို ပို႔ေဆာင္တဲ့ ယာဥ္တန္းဟာ မႏၱေလးက်ဳံးကို ပတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ စတင္ခဲ့ တာျဖစ္တယ္လို႔ ၿမိဳ႕ခံသတင္းသမားတဦးျဖစ္တဲ့ ကိုစန္းယုေက်ာ္ က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

"လူက လိုက္ပို႔တဲ့သူက ေထာင္ခ်ီရွိတယ္။ ၂၀၊ ၂၁ ၾကား က်ံဳးပတ္ၿပီးေတာ့ တစ္ပတ္ပတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ၂၀၊ ၂၁ ၾကား လမ္း ၈၀မွာ အဲ့ဒီ့နားမွာ ပဋိပကၡ နည္းနည္းျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ၾကားတာကေတာ့ အဲ့ဒီ့မွာ သြားေနတဲ့ နာေရးလုိက္ပို႔တဲ့သူေတြထဲက ခဲနဲ႔ထုတယ္ဆိုၿပီး အဲ့ဒီ့မွာ ျပႆနာတက္တယ္။ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး၊ ရိုက္ဖ်က္ခံရတယ္။

အဲ့ကေန ဆက္သြားတယ္။ ဆက္သြားတဲ့အခါမွ ၾကာနီကန္မွာ အစၥလာမ္ရယ္ ျမန္မာရယ္ သံုးခုရွိတဲ့အထဲမွာ အစၥလာမ္သုႆန္ကို မီးရိႈ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္လို႔ေျပာတယ္ဗ်။"

အၾကမ္းဖက္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ လူအုပ္ေတြဟာ ၾကာနီကန္သုသာန္က ဘာသာေပါင္းစံု အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြထဲက အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝင္းအတြင္း ဇရပ္ကို မီးရွဳိ႕ခဲ့တယ္လို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ ကေျပာပါတယ္။

ရာဂဏန္းရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္လူအုပ္ေတြဟာ ဆိုင္ကယ္ေတြစီးနင္းၿပီး တုတ္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီလူအုပ္ေတြရဲ႕ လွဳပ္ရွားပံု ကိုျမင္ေတြ႔ရတဲ့သူတဦး ကလည္း ဗီြအိုေအကိုအခုလိုေျပာျပပါတယ္။


"ၾကားထဲမွာ ျပႆနာျဖစ္ေနတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဗမာက ကုလားကို ႐ိုက္တာလည္းမဟုတ္ဘူး။ ကုလားက ဗမာကို ႐ိုက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ကမွန္းမသိတဲ့ လူအုပ္က ဗမာေရာ ကုလားေရာ ခရစ္ယာန္ေရာ တ႐ုတ္ေရာ ဘယ္သူမွမခ်န္ဘူး။ ႀကံဳတဲ့သူကို ႐ိုက္သြားတာ၊ ႀကံဳတဲ့ေနရာကို ဖ်က္ဆီးသြားတာဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ တစုတစီးတည္း တပံုစံတည္းပဲ။ ပံုစံတူေတြခ်ည္းပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီးလို႔ အလြယ္တကူ ေျပာလို႔ရေအာင္ အားလံုး ကတံုးဆံေတာက္ေကေတြ အကုန္ ပံုစံေကေတြ တပံုစံတည္း ညႇပ္ထားတယ္။ မေသခ်ာတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္ေတြက လာတဲ့ပံုစံဆို အဲ့ဒီ့လူေတြ အကုန္လံုးက စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန တိုက္႐ိုက္လႊတ္လိုက္တဲ့ အင္အားစုႀကီးလို႔ေျပာလို႔ရတယ္။"

မႏၱေလးၿမိဳ႕က အၾကမ္းဖက္မွဳေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သတင္းယူေနတဲ့ ကိုစန္းယုေက်ာ္ ကလည္း အမည္မသိ လူအုပ္ေတြကေန အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ တမင္ တကာေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

"အဲ့လိုမ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ သက္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေရာ၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကေရာ ယူဆထားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔သတင္းသမားေတြက ျဖစ္စဥ္မွာ တညလံုး အစအဆံုးရွိတဲ့အခါမွာ သာမာန္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ပဲနဲ႔ တစံုတေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အဖြဲ႔အစည္းတခုရဲ႕ လံႈ႕ရွားမႈေတြ၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြလို႔ က်ေနာ္တို႔လည္း ခံစားရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ဟိုနားမွာ ဘာျဖစ္ေနၿပီ။ လာခဲ့ပါဦး၊ ဒီနားမွာ ဘာျဖစ္ေနၿပီ။ လာခဲ့ပါဦး။ ေျပာေနတဲ့သူေတြက ဒီလိုလူေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီလုိ လူေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ အဲ့လိုေနရာေတြမွာ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ မရွိဘူး။ သာမာန္ ၿမိဳ႕မွာ ဗမာနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ မူဆလင္နဲ႔ မုန္းတီးလို႔ျဖစ္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တျခားတေနရာကေန မႏၱေလးမွာ လာၿပီးေတာ့ တခုခုျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔လည္း ယူဆတယ္။"

မႏၱေလးၿမိဳ႕က အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္သူတခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးမွဳေတြရွိေနတယ္လို႔ ဗီြအိုေအကို ရဲဘက္က အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။ ၾကာသာပေတးေန႔က မႏၱေလးက်ဳံးေဘးမွာ သဃၤန္းကို လက္နဲ႔ပိုက္ ကတံုး ဆံပင္နဲ႔ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ဝတ္ထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ လမ္းေလ်ွာက္ေနတာကို ေတြ႔လိုက္ရတဲ့ သတင္းေထာက္တဦးရဲ႕ သတင္းပို႔ခ်က္ေၾကာင့္ အမွတ္ (၂)ရဲစခန္းကေန အဲဒီသူကို ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လို႔ အမွတ္ (၄) ရဲစခန္းက တာ၀န္ရွိရဲတဦးက ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။


"အမွတ္(၂)က အမွတ္(၂)က ဖမ္းတာ၊ က်ေနာ္တို႔အမွတ္(၄)က မဟုတ္ဘူး။"

ေမး။ ။ လူအုပ္ေတြနဲ႔ တုတ္ေတြကိုင္သြားလာေနတဲ့သူေတြကိုေရာ ဖမ္းတာဆီးတာမ်ိဳးေတြ ရွိၿပီးလားရွင့္။

"ရွိပါတယ္။ အဲ့တာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကိုေတာ့ အကုန္ဖမ္းတယ္။"

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ ဘယ္ရဲစခန္းေတြက အဲ့လို ဖမ္းတာဆီးတာေတြ လုပ္ခဲ့လဲရွင့္။

"အဲ့တာေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲပိုင္းေရာက္သြားၿပီ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာက ခရိုင္နဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိတယ္ေလ။ ၿမိဳ႕နယ္မွာ သူတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈက တေနရာမွာျဖစ္ေနမွာပဲ။ ပုသိမ္ႀကီးထဲမွာျဖစ္မယ္။ ခ်မ္းျမသာစည္မွာ သြားျဖစ္ရင္ ျဖစ္မယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ အဲ့တာမ်ိဳးမေတြ႔ဘူး။ ဒီ့ျပင္ၿမိဳ႕နယ္က ျဖစ္မယ္။"

မႏၱေလးမွာ အဂၤါေန႔ညက စတင္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ လူ ၂ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၄ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ အပါအ၀င္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွာပါ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ နဲ႔ လူ (၅)ဦးထက္ ပိုမစုရဆိုတဲ့ အမိန္႔ကို အာဏာပိုင္ေတြက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
VOA

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေဟနန္ျပည္နယ္၊ ေလာ့ယန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ပံုစံတူ မဟာစိနပဘာ ေစတီေတာ္ ထီးေတာ္တင္ မဂၤလာ အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းအား ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရ အာေဘာ္ သတင္းစာ ျဖစ္ေသာ ေၾကးမံုႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမ၀တီ သတင္းစာတို႔တြင္ ရတနာစိန္ဖူးေတာ္အား ပင့္ေဆာင္သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဖိနပ္စီးထားသည့္ ဓာတ္ပံုအား ေဖာ္ျပထားရာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း သံဃာ ေတာ္မ်ားက ေ၀ဖန္ လ်က္ရွိသည္။

 ေၾကးမံုသတင္းစာ မ်က္ႏွာ ဖံုး၌ စိန္ဖူးေတာ္ ကိုင္ထားကာ ဖိနပ္စီးထားေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဓာတ္ပံုအား ““ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေစတီေတာ္ အထြတ္တြင္ တင္လွဴပူေဇာ္မည့္ ရတနာစိန္ဖူးေတာ္ကို ပင့္ေဆာင္ ၍ ေစတီေတာ္ အား လက္ယာရစ္ လွည့္လည္ပူေဇာ္စဥ္”” ဟု ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ဓာတ္ပံုတြင္မူ သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ မွအပ က်န္သူမ်ားအားလံုး ဖိနပ္စီးထားျခင္း မရွိေပ။…

““ဒီလို စိန္ဖူးေတာ္ကို ပင့္ေဆာင္လွည့္လည္တဲ့အခါမွာ ဖိနပ္စီးတာ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးဘူး။ မေတြ႕ဖူးဘူး။ ျမန္မာျပည္ သမၼတ အစဥ္အဆက္ ဘယ္သမၼတကိုမွ ဒီလိုမ်ဳိး မျမင္ဖူးဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတကိုပဲ ေစတီ ေတာ္မွ စိန္ဖူးေတာ္ကို ကိုယ္တုိင္ပင့္ေဆာင္ လွည့္လည္ေနတုန္း ဖိနစ္စီးတာ ေတြ႕ဖူးေတာ့တယ္”” ဟု ကရင္ ျပည္နယ္ ေတာင္ကေလး ဆရာ ေတာ္ ဦးပညာသာမိက ျမန္မာသံ ေတာ္ဆင့္သို႔ မိန္႔သည္။

ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ သီဟကလည္း ““အမ်ားအားလံုးက ဖိနပ္ခၽြတ္ထားၿပီး ဂါရ၀ျပဳတဲ့ ဒီရင္ျပင္ေတာ္ ေပၚမွာ သမၼတက ဘာျဖစ္လို႔ မခၽြတ္တာလဲ ဆုိတာကို ေ၀ဖန္စရာေတြ၊ စဥ္းစားစရာ ေတြ။ ဂါရ၀တရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ဟန္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ အဂါရ၀ တရားကို နားမလည္ဘူးလားဆုိတာ ဒါပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္”” ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ မိန္႔သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ခရီး စဥ္အတြင္း ကလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အထြတ္အျမတ္ထားရာ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားအတြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လွည့္လွည္ ဖူးေျမာ္ရာ၌ အတူပါရွိလာသည့္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ အရပ္သား အားလံုး ဖိနပ္မပါေသာ္လည္း ဦးသိန္း စိန္တစ္ဦးသာ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အတြက္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရေသးသည္။

““ဘယ္သူပဲ စီးစီး၊ ဗုဒၶအဂါရ၀ဆုိတာ ဘုရားကို မ႐ိုေသ မေလးစားတဲ့ အျပစ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီ ဗုဒၶအဂါရ၀ အကုသုိလ္ကေတာ့ အျပစ္သင့္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဒါေတြကို သတိမူကို မူရ မွာေလ။ ကိုယ္က စၿပီး ခ်ဳိး ေဖာက္ေတာ့ ေခါင္က မိုးမလံုသလို ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ဘာသာ၊ သာသနာ ထြန္းကားေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္ ဆိုတာႀကီးက အေျပာသက္သက္ ျဖစ္သြားမွာေပါ့”” ဟု မစိုးရိမ္ တိုက္သစ္ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ မိန္႔သည္။
ယခုကဲ့သို႔ သမ္ၼတမွ ဘုရား စိန္ဖူးေတာ္ကိုင္ကာ ဖိနပ္စီးထား သည့္ ဓာတ္ပံုအား ႏုိင္ငံပိုင္သတင္း စာ၌ ေဖာ္ျပ ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ““ေရႊတိဂံုပံုတူ ပတ္လည္မွာ နန္းၿမိဳ႕႐ိုးပံု ေဖာ္ထားတယ္။ သမၼတႀကီးက ဘုရားရဲ႕ ရင္ျပင္ ေပၚမွာ လက္ယာရစ္ လွည့္တာ ရွိတယ္။ စိန္ဖူးေတာ္ကို လက္ယာရစ္ လွည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖိနပ္ မစီးဘူး။ ေလွ ကားက ဆင္းၿပီးေတာ့ စိန္ဖူးေတာ္ရယ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္ရယ္၊ ဘံုအဆင့္ေတြရယ္ကို ပန္းရထားနဲ႔ တင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စီးတာ။ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ကို ေကာ္ေဇာခင္းတယ္။ ခင္းေတာ့ ရင္ျပင္ေပၚမွာ လွည့္တဲ့ပံုနဲ႔ ေအာက္မွာ သြားတဲ့ပံုနဲ႔ အထင္မွားၿပီး ဘုရားေပၚ ဖိနပ္စီးတယ္လို႔ ေျပာတာ။ ဖိနပ္ စီးထားတဲ့ပံုက အမ်ားသူငါ သြားလာတဲ့ ေနရာမွာ စီးတာ။ ဘုရားေပၚမွာက လံုး၀ ဖိနပ္မစီးဘူးေပါ့။ သမၼတ ႀကီးနည္းတူ အဲဒီ ပန္းရထားေဘးမွာရွိတဲ့ လူေတြ အကုန္ စီးတယ္။ အဲဒါက ဘုရားရင္ ျပင္ေပၚ မဟုတ္ဘူး။ သမၼတႀကီး ဘုရားရင္ျပင္ေပၚမွာ ဖိနစ္စီးတယ္ဆုိတာက မွားတယ္။ ဘုရားေပၚ တက္ရင္ ဖိနပ္ခၽြတ္တဲ့ ေနရာ ေပါ့။ အဲဒီေလွကားေပၚက ဆင္းၿပီးမွ။ ဘုရားရင္ျပင္နဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ ေျမႀကီးေပၚမွာေပါ့။ အဲဒီ ပန္းရထားနဲ႔ တင္တဲ့ ေနရာက်မွ စီးတာ။ သမၼတႀကီးက ပန္းရထားနဲ႔ စိန္ဖူးေတာ္ရယ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္ရယ္ကို ပို႔ေဆာင္ ဆက္ကပ္ တာေပါ့။ ေကာ္ေဇာနီေပၚမွာ ဘာလို႔စီးလဲဆုိရင္ သူသြားတဲ့ ေတာက္ေလွ်ာက္မွာ ေကာ္ေဇာနီ ခင္းထားတဲ့ အတြက္ ေကာ္ေဇာေပၚမွာ စီးတာေပါ့”” ဟု သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာသည္။ အလားတူ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ကလည္း ပဲခူးတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၪာဏ္၀င္းႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ဆံေတာ္ရွင္ ေရႊေမာ္ေဓာ ဘုရားေပၚသို႔ ကားျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္လည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသးၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ မလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရဖူး သည္။
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္


ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း စစ္ေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအဖဲြ႔ႀကီး၌ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ လူႀကီးျဖစ္ခဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အသစ္ေျပာင္းလဲေပး ရန္၊ ေတာင္းဆုိေ၀ဖန္ မႈ ျပဳၾက သည္ ေ၀ဖန္ေျပာ ဆိုၾက၊ ေတာင္းဆုိၾကသည့္ အထဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔ႀကီးက လက္ေရွာင္ေန . . .
ျပည္သူအမ်ား စိတ္၀င္စားေနၾကသည္မွာ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟူသည္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေဆာင္သည့္ လူမ်ားစုႀကိဳက္ ႏွစ္သက္သည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေရြး ခ်ယ္မႈ ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ သက္တမ္းအေတြ႕ အႀကံဳအရ ဖဆပလေခတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ မဆလေခတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ လိမ္လည္မႈ၊ ေကာက္က်စ္မႈ၊ မမွန္မကန္မႈမ်ားျဖင့္ ပြန္းတီးေနေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲ ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ား ကုိ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တရားမွ်တမႈ၊ ႐ုိးသားမႈမ်ားရွိလွ်င္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိၾကမည္ သာျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္ လွ်င္ေတာ့ ရင္ထဲမွာ မေအးစရာေတြမ်ားေနပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာလည္း အေၾကာင္း ရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုတြင္ အေရး ႀကီးဆုံးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္သာျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အေပၚ ထင္ဟပ္ပါသည္။…

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ လြန္စြာအေရးပါ အရာေရာက္သည္။ ဖဆပလေခတ္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရာ၌ ပင္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ အၿငိမ္းစားအစုိးရ အရာရွိႀကီး မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕မ်ားကေလးစားေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္းစြာ သိမီသည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ပင္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မွာ အမ်ားျပည္ သူေလးစားရသည့္ အၿငိမ္းစားတုိင္းမင္းႀကီး ဦးဘေဌးျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ပါတီ သံေယာဇဥ္ ကင္းေသာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေစာၾကာဒုိး၊ ဆရာျခယ္ စသည့္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု မွတ္သားမိပါသည္။

ထုိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မလုိ အပ္ေသာစကားမ်ားမေျပာဘဲ ေရြးေကာက္ ပြဲကုိ စနစ္တက် က်င္းပ ေပးခဲ့ပါ၏။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ေနရာ တိုင္းတြင္အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ေခၚ၍ အစိုးရဖဲြ႕ စည္းေရး တြင္ စစ္တပ္က တားဆီး ေႏွာင့္ယွက္လုိက္သျဖင့္ ပ်က္စီးသြားရပါသည္။ ဒါက အေျခအေနအရသာ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကား တာ၀န္ေက်စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။

ယခုအခါ ဦးသိန္းစိန္၏ ဒီမုိကေရစီ ေရွး႐ႈပါသည္ဆုိေသာအစိုးရက ေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္ကို အသစ္တစ္ဖန္ ဖဲြ႕စည္း မေပးပါ။ လက္ရွိဖဲြ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေသာ ဦးတင္ေအး ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရွင္လက္ထဲ ထုိးအပ္ထား သည့္ သေဘာ ရွိပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႕ အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက လက္ရွိေရြး ေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾက၊ မလုိလားၾကပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သည္ စကားမ်ားစြာေျပာ၍ မပါ သင့္ေသာ ကိစၥမွာပါၿပီး မေျပာသင့္ေသာ စကားမ်ား ျဖင့္ အႏုိင္ယူေနသည္ဟူေသာ ေ၀ဖန္သံမ်ား ၾကားေနရ သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သည္ ေက်ာင္း ေဆာင္ဖြင့္ ပဲြကေလး တစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းမွာ ပညာေရးႏွင့္ မဆုိင္ပါ။ ဒီမုိကေရစီ ဆိုတာဘာလဲဟုရွင္း ျပရင္း “အေနာက္ေမွ်ာ္ ဒီမုိကေရစီ မလုိခ်င္”ဟုေျပာၾကားသြားသည္။ သူ၏ ပဲြဦးထြက္ ႏႈတ္ထြက္ စကားပင္ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္က သံေတာ္ဆင့္သတင္းဂ်ာနယ္ မွာ ေဆာင္းပါး ေရးခဲ့ဖူး သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေစာင္း ေျပာေသာစကားျဖစ္သည္မွာ ထင္ ရွားသည္။

ယခုလည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို မ်က္မွန္ စိမ္းတပ္ၾကည့္ေနသည္။ မလုိအပ္ ေသာ ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈမ်ား ျပဳေနသည္ ဟု ေ၀ဖန္သံမ်ား ၾကားေနရသည္။ တစ္ဖန္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႀကီးသည္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္၍ စစ္ေကာင္စီအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိႀကံ့ ခိုင္ေရးအဖဲြ႕ႀကီး၌ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ လူႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ ေနာက္ခံပုံရိပ္ မ်ားကလည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္း မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ေ၀ဖန္ေလ့လာသူမ်ားက ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႀကီး၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို အံ့ၾသစြာၾကည့္႐ႈ ေနၾကပံုရသည္။

သည္အထဲမွ စာနယ္ဇင္းမ်ားကတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အသစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ေ၀ဖန္မႈျပဳၾက သည္ကိုလည္း ေတြ႕ေနရေလသည္။ သည္လုိ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾက၊ ေတာင္းဆုိၾကသည့္ အထဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕ႀကီးက လက္ေရွာင္ေနသည္။ သူတုိ႔အေနျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရရွိ ေရးမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ႀကီး၏ ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိမွသာျဖစ္ေပမည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြႀကီး တရားမွ်တေစလိုလွ်င္ လက္ရွိေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္ သိမ္းပါ၊ တရားမွ်တေသာ ၾကားေနပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားျဖင့္သာ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းေပးပါဆုိေသာ အသံမ်ား က်ယ္ေလာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းသမားမ်ားအေန ျဖင့္ကား လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီ၌ပင္ ျပည္သူလူထုဘက္က ဘယ္လုိဂယက္ ႐ိုက္ခတ္လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါဟု သာ တင္ျပလို ပါ၏။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.