07/20/14


ငါတို႔စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြကို ညႇဥ္းဖို႔မဟုတ္၊ လက္နက္အားကိုး တန္ခိုးျပဖို႔ မဟုတ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕အေစခံ ျဖစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အေစခံမျဖစ္ရဘူး . . .

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္တို႔အုပ္စိုးသြားခဲ့ေသာ ၁၉၄၂ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ခုႏွစ္အတြင္း၌ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ သတင္းစာမ်ား မွာ ျမန္မာ့အလင္း၊ သူရိယ၊ ဗမာ့ေခတ္၊ တိုင္းခ်စ္၊ မႏၲေလးသူရိယ၊ ထား၀ယ္ေန႔စဥ္၊ ဂရိတ္ တားေအးရွား (အဂၤလိပ္ဘာသာ)၊ ဘီ႐ုမာ ရွင္ဘြန္း (ဂ်ပန္ဘာသာ)၊ က်င္းနီပို႔ (တ႐ုတ္ဘာသာ) သတင္းစာမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ယင္းသတင္းစာမ်ားအနက္ “ဗမာ့ ေခတ္သတင္းစာ”သည္ ဂ်ပန္ေခတ္ထုတ္ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာ့အလင္း၊ သူရိယသတင္းစာ မ်ားနည္းတူ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္အားေပးဖတ္ ႐ႈခ့ဲေသာ ပုဂၢလိက သတင္းစာအျဖစ္ သတင္းစာေလာကႏွင့္ သတင္းစာသမုိင္း၌ ေမာ္ကြန္း စိုက္ထူခဲ့သည္။ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ တို႔ တနလၤာေန႔မွတစ္ပါး ေန႔စဥ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတြင္ ဂ်ပန္ေခတ္ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ေခတ္ေၾကးမံုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသား တင္ျပခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္(ဘီဒီေအ)၏ စစ္ေသနာပတိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ ေအာင္ဆန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (ဗမာႏိုင္ငံ) ၏စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ေခတ္တစ္ ေလွ်ာက္လုံး၌ ကုိယ္က်ဳိးမ်ား ကို လံုး၀စြန္႔လႊတ္၍ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း၌ စြမ္းစြမ္းတမံ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ၊ ရဲရဲရင့္ရင့္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား လမ္းညႊန္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ယင္းသို႔လမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ သမိုင္းေမာ္ကြန္းတင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန႔္ခြန္းမ်ားကို ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာႀကီး တြင္ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲေသာ ဂ်ပန္ေခတ္ (၁၉ ၄၂-၁၉၄၅)ခုႏွစ္ ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမိုင္း၀င္ရွားပါးမိန္႔ခြန္း အခ်ဳိ႕ကို လက္လွမ္းမီ သေရြ႕ရွာေဖြ စုေဆာင္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပလိုက္ေပသည္။…

၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိ ေသာ ျမန္မာ့အလင္း၊ သူရိယ၊ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတိုက္မ်ားမွ သတင္းစာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္စစ္ ေသနာပတိႀကီး၊ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ ေအာင္ဆန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ထံသို႔ သြားေရာက္၍ ဗမာ့ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းပြဲတြင္ ဗမာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေျခခံေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ၾကားလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ အဂၤါေန႔ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတြင္ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပထမအေျခခံ အုတ္ခ်ပ္ဟူေသာ ေခါင္းစီးျဖင့္-

“ဗမာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ အျမန္ဆံုးတည္ ေထာင္ႏိုင္ေအာင္ေရွးက ရွိတဲ့စိတ္ေသး၊ စိတ္ဖ်င္းေတြကိုေဖ်ာက္၊ ကၽြန္စိတ္၊ ေက်းစိတ္ေတြကို ေဖ်ာက္၊ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္ေတြကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး တညီတညြတ္အလုပ္ လုပ္ၾကဖို႔ အထူးအေရးႀကီးတယ္။ စကားႏွင့္ မဟုတ္ဘဲႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျပရလိမ့္မယ္။ ဒါမွဗမာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ႀကီးပြားမွာပဲ။ ဒီလို မလုပ္တဲ့ သူေတြ၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့လူေတြဟာ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေသြးသစၥာကို ေဖာက္ သူမ်ားလို႔ ယခုက စၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အတိအလင္း ေၾကညာပါတယ္။ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈၿပီးမညႇာတမ္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ၾကရလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဗမာႏို္င္ငံေတာ္ ႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးသစၥာကို မွန္ကန္စြာေစာင့္ ထိန္းၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာ က်ေရာက္ တဲ့တာ၀န္ ၀တၱရား အရပ္ရပ္ကို ဦးလည္ မသုန္၊ မညႇာမတာ၊ လာဘ္လာဘ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ပါပဲ။ ဆိုင္ရာ လူတိုင္းလူတိုင္းကလည္း ေဆာင္ရြက္ႀကိဳး စားၾကရမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ အသံုးမက်ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ အားမညႇာတမ္းဘဲ လုပ္ၾကဖို႔ဆိုတာကို ေလးေလးနက္နက္ေနာက္ ဆံုးစကားေျပာခဲ့ပါတယ္”ဟူ၍ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းတို႔၏ အက်င့္သိကၡာ ေကာင္းရွိမႈႏွင့္ မိမိ၏ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ အက်င့္သိကၡာ ျပည့္စံုမႈ၊ ရွိေနမႈကို အာမခံသည့္ စိတ္ထား ျမတ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗမာႏုိင္ငံေတာ္ စစ္ေက်ာင္း၏ ၁၉၄၂- ၁၉၄၃ခုႏွစ္အတြက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဗိုလ္သင္တန္းၿပီးဆံုး၍ ေက်ာင္း ဆင္းပြဲႏွင့္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းနားကို ၁၉၄၄ခုႏွစ္ မတ္ ၁၃ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္း အနားသို႔ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ႀကီး၊ စစ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ပညာက်န္းမာစည္ပင္ေရး ဌာန၀န္ႀကီး ဦးလွမင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစၾကာ၊ ဗိုလ္မွဴးရန္ႏိုင္၊ ဗိုလ္မွဴးလေရာင္၊ နိပြန္ဦး စီးမွဴးလက္ဖတင္နင္ ဂ်င္နရယ္နာက၊ အႀကံ ေပးအရာရွိခ်ဳပ္ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ ဆာ၀ါမိုတို၊ စစ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးေဇယ်ႏွင့္ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဗိုလ္သင္တန္းဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားပြဲတြင္ စစ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းမိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုကို ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပမွတ္တမ္းတင္ ခဲ့သည္။

““ငါတို႔စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြကို ညႇဥ္းဖို႔မဟုတ္၊ လက္နက္အားကိုး တန္ခိုးျပဖို႔မဟုတ္။ စစ္တပ္ ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေစခံျဖစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အေစခံမျဖစ္ရဘူး။ ဒါက စကား႐ိုင္း႐ိုင္း ႏွင့္နားလည္ ေအာင္ ေျပာတာပဲ။ ဒီစကားကို က်ဳပ္ေျပာတာဟာ စစ္တပ္ကို က်ဳပ္ျပန္ ႏွိမ္ခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ ေျပာတာ မဟုတ္ ဘူး။ ငါတို႔ဟာ လက္နက္ကိုင္လူေတြ ျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း မတရားမလုပ္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ ရန္ သူေတြမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြျဖစ္ တယ္ဆိုတာ အားလံုးသေဘာေပါက္ ေအာင္ ေျပာျပျခင္းပဲ။ အမွန္ေျပာရရင္ လူေတြဟာ ပုထုဇဥ္ေတြပဲ။ အားရွိတဲ့အခါ အားနည္းတဲ့သူေတြ ညႇဥ္းခ်င္တဲ့စိတ္ရွိတယ္။ အားနည္းတဲ့လူေတြကလည္း အား နည္းတဲ့အခါတိုင္းေတာ့ အားႀကီးေနတဲ့ လူကိုလက္နက္အားကိုး၊ အာဏာအားကိုး လုပ္ခ်င္တယ္ေျပာၾကတယ္။ မိမိတို႔ကိုယ္ တိုင္အားႀကီးတဲ့ေနရာ၊ အာဏာရွိတဲ့ေနရာ ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အရင္တုန္းက ေျပာတာေတြ ေမ့ၿပီး တစ္မ်ဳိးလုပ္ၾကတာပဲ။ ဒါထံုးစံအတိုင္းပဲ။ ငါတို႔က ဒီလိုမဟုတ္။ အားနည္းတဲ့အခါလည္း အားႀကီးတဲ့လူကို မတရားရင္ မေၾကာက္။ အားႀကီးတဲ့အခါ လည္း အားငယ္တဲ့လူကို မတရားမလုပ္ ဆိုတဲ့အတိုင္းလုပ္ခ်င္တယ္။ ျပခ်င္တယ္။

က်ဳပ္တစ္ခု ရဲေဘာ္ေတြကို ကတိျပဳတယ္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအက်ဳိးႏွင့္ သစၥာကို က်ဳပ္ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ ဘူး။ ရဲေဘာ္တို႔ထဲက ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီ့ျပင္ကျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္ထက္ေတာ္တဲ့လူ ထြက္ျပႏိုင္ပါေစ။ က်ဳပ္ဖယ္ေပးဖို႔ အသင့္ပဲ””

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း လမ္းရွိ အေရွ႕အာရွတိုက္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ုံးႀကီး၌ စစ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ုံး၀င္လူငယ္ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကို ေဟာေျပာပြဲ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ေဟာၾကား လမ္းညႊန္ခ့ဲသည္။ ယင္းေဟာေျပာပြဲႀကီးသို႔ အာရွလူငယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအေျမာက္အျမား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အစည္းအ႐ုံးႀကီး၏ အထက္ ထပ္ခန္းမႀကီးအျပင္ ေအာက္ထပ္ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားေပၚတြင္ပါ ပရိသတ္မ်ား ျပည့္လွ်ံသြားခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအ႐ုံး ေဟာေျပာပြဲႀကီးတြင္ အထက္ထပ္၌ သံုးေရာင္ျခယ္ ဗမာ့အလံေတာ္ ႀကီးကိုလႊင့္ထူထား သည္။ စစ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႐ိုး႐ိုးအရပ္၀တ္ အရပ္စား၀တ္ဆင္၍ ဆိုက္ေရာက္လာသည္။ အာရွ လူငယ္ အစည္းအ႐ုံးႀကီး၏ ဥကၠ႒ဦးဗဂ်မ္းႏွင့္ အမႈေဆာင္လူႀကီးမ်ား ကႀကိဳဆိုသည္။ စစ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာအထက္ ခန္းမႀကီးသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ အခမ္း အနားမွဴး အျဖစ္ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး တာ၀န္ခံ ဦးရဲညြန္႔က ေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္းေဟာေျပာပြဲႀကီး၏ နာယက အျဖစ္ ဥကၠ႒ ဦးဗဂ်မ္းကေဆာင္ရြက္သည္။ ထ႔ို ေနာက္ စစ္၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ႁမြက္ၾကားခဲ့သည္။

စစ္၀န္ႀကီး၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းကို ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ အဂၤါေန႔ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာႀကီးတြင္ ကမၻာ႔အလား အလာ ဗမာ့အလားအလာႏွင့္ လူငယ္မ်ား တာ၀န္ ““စစ္၀န္ႀကီး-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏မိ္န႔္ခြန္း”” ဟူေသာ ေခါင္းႀကီးျဖင့္-

““ကမၻာ့အေရးသည္ ဗမာ့အေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသကဲ့သို႔ ဗမာ့အေရးသည္လည္း ကမၻာ့အေရးႏွင့္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ ကမၻာ့ရာဇ၀င္ကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ တိုင္းျပည္အသီးသီးတို႔ တက္ေရာက္ လာပံု မ်ားဟာ ဒီအတိုင္းဆက္ သြယ္ေနပါတယ္။ ကမၻာတစ္ခုလံုးရဲ႕ ျဖစ္ ပ်က္ေနသမွ်ဟာလည္း အေၾကာင္းမဲ့သက္ သက္ေပၚေပါက္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာျပည္ရဲ႕အေၾကာင္းကိုနားလည္မွ ကမၻာရဲ႕ အေၾကာင္းကို နားလည္ ႏုိင္ပါတယ္။

ယခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးဟာယခင္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဗမာျပည္ဟာလည္း စစ္တလင္းဘ၀ ကို ေရာက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ အတိတ္တေဘာင္မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးေနဖို႔ မလိုပါ။ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ႕ တိုးတက္မႈသည္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ တည္ ရွိေနၾကပါတယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးမည့္ အခ်ိန္ကို မည္သူမွ် အတတ္မေျပာႏိုင္ပါ။ ေဗဒင္ေမး ရန္လည္းမလိုပါ။ ဗမာျပည္ရဲ႕အေျခအေန ဟာ ကမၻာ့မ်က္စိႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဗမာ့မ်က္စိႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အေတာ္အေရးႀကီးပါတယ္။ သို႔အတြက္ ဗမာတစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစည္းလုံုး ညီညြတ္မႈခိုင္ၿမဲမွသာလွ်င္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တည္တံ့ႏိုင္မည္။ လူငယ္မ်ားဟာလည္း တကယ့္အလုပ္ကိုလုပ္၍ ကိုယ္က်ဳိးမရွာ၊ အနစ္နာ ခံတဲ့ အလုပ္မ်ဳိး ကိုလုပ္ၾကပါ။ ဥပမာ – ေတာလက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ စာေပမတတ္ေသာ ကေလးသူ ငယ္မ်ား အား ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ စာေပမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးကိုလည္းေကာင္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း ေဆာင္ ရြက္ၾကပါ။ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ရွမ္း စေသာ နယ္ပယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လူမ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အနစ္နာ ခံၿပီး သာသနာ ျပဳေပးၾကပါ။ အခ်ိန္မျဖဳန္းၾကပါႏွင့္။ စြန္႔စြန္႔ စားစားလုပ္ႏိုင္မည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုတဲ့လူငယ္မ်ား ထြက္ခဲ့ၾကေလာ့””ဟူ၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ မွတ္တမ္း တင္ခ့ဲသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထား ျမတ္ႏိုးၾကည္ညိဳေသာ စိတ္ ထားရွိသူ ပီပီ ဂ်ပန္ေခတ္ စစ္၀န္ႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ကာလတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကို မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ ဘာသာ သာသနာ၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး တုိ႔အတြက္ မေၾကာက္တရားမ်ား ေဟာၾကားခဲ့သျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ တရားခံတစ္ဦးကဲ့သို႔ သတ္မွတ္၍ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးခံခ့ဲရၿပီး ၁၆၆ ရက္တိုင္တိုင္ အစာငတ္ခံ တိုက္ပြဲ၀င္၍ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ရရွာသည့္ သာသနာ့ အာဇာနည္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ၏ အမွတ္တရ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားႀကီးကို ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ စစ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသမိုင္း၀င္ မိန္႔ခြန္းကို ၁၉၄၃ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာ ၅ ရက္ အဂၤါေန႔ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာႀကီး၌ ဤသို႔ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဦး၀ိစာရသည္ အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ စဥ္အခါက အေဖာ္္မပါ တစ္ပါးတည္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္ အလုပ္ လုပ္လွ်င္ သတိ္ၱေကာင္းသူ အမ်ားႀကီးရွိေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အလုပ္လုပ္ရန္ မွာ အလြန္သတိ္ၱ ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊

ဦး၀ိစာရကိုယ္ေတာ္ႀကီး ေထာင္အတြင္းတြင္ အက်ဥ္းခံေနရစဥ္က မည္သူမွ်မသိၾက ေၾကာင္း။ ထိုစဥ္အခါက မိစၦာလူမ်ဳိးတို႔၏လက္ေအာက္တြင္ မိမိကို ဘယ္သူမွ်ဆန္႔ က်င္ဘက္မျပဳေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ ဦး၀ိ စာရတစ္ဦး တည္း ေပၚထြက္လာၿပီး မည္သူ ခ်ီးမြမ္းခ်ီးမြမ္း၊ မည္သူ ကဲ့ရဲကဲ့ရဲ႕ ဘာ ကိုမွ် ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ငါလိုခ်င္တာမရရင္ အသက္အေသခံမယ္ဆိုတဲ့ အာဇာနည္ စိတ္ဓာတ္ကို ခ်ီးက်ဴးဖို႔ေကာင္းေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါမွာလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းတြင္ ဦး၀ိစာရကဲ့သို႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေမြးျမဴဖို႔အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ သမုိင္း၀င္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္း က႑ပိုင္းတို႔သည္ကား ရွည္လ်ားမ်ားျပားလွေပသည္။ သမိုင္း ၀င္ ထင္ရွားမိန္႔ၾကားလမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္လည္း ေျမာက္ျမားလွသည္။ သမိုင္း၀င္ထင္ရွား မိန္႔ၾကား လမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းအေျမာက္အျမားအနက္ ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၊ စစ္၀န္ႀကီးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ အဖိုးတန္ရွား ပါး၍ သမိုင္းတန္ဖိုးႀကီးမားလွသည့္ ဂ်ပန္ေခတ္ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာႀကီးမွ ရွားပါးမိန႔္ခြန္းအခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာစုေဆာင္းမိသမွ် ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းကိုး

၁။ ဂ်ပန္ေခတ္ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ ႀကီး (၁၉၄၂၊၁၉၄၃၊၁၉၄၄ခုႏွစ္) ထုတ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား။

၂။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရွားပါးမိ္န႔္ခြန္းမ်ား (စစ္ကိုင္းဟန္တင္) (၁၉၈၅ ခုႏွစ္)

၃။ တပ္မေတာ္သမုိင္း(၁၈၂၄-၁၉၄၅ခုႏွစ္) (ပထမတြဲ)

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

မီဒီယာဖိႏိွပ္မႈရပ္ မႏၲေလးဆႏၵျပပြဲက သတင္းသမား တဦးရဲ႔ ကင္မရာ ေပါက္ခြဲမႈ သ႐ုပ္ျပ
Photo..DVB
အာဏာ ဆက္လက္ ကိုင္စဲြလိုသူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အစီအမံအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ သတင္းမီဒီယာ သမားေတြကို ေထာင္ထဲ ထည့္ထားၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းအုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္လာ . . .

ႀကားရ၊ သိရ၊ ႀကံဳရတာေတြကေတာ့ ရင္ေမာလွဖြယ္ရာေတြပဲ ျပည္သူလူထုႀကီးခင္ဗ်ာ။

ဘယ္မွ် ဆိုရင္ေတာ့ လင္းယုန္မွာ ခပ္ဟဟေတာင္ “ဟဲ ..ဟဲ ..ဟဲ” မရဲေတာ့ ေလာက္ေအာင္ပဲ ခင္ဗ်။

ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မ်ား ဘယ္ပုဒ္မတပ္ၿပီး အျမင္ကတ္မႈနဲ႔ ဆဲြခံရမလဲ ေၾကာက္ေနရ မဟုတ္လား ခင္ဗ်ာ။ ျပည္သူလူထုႀကီးလည္း သိၿပီး ျဖစ္မွာပါ ခင္ဗ်။

လင္းယုန္တို႔ သတင္းစာ ေလာကထဲ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးထဲက တစ္ပါး၊ရဲ႕ဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံေနရ မဟုတ္လား ခင္ဗ်ာ။

ဟိုသီခ်င္းေလး သတိရမိတယ္ ခင္ဗ်။

““ရန္သူငါးပါးထဲမွာ အင္မတန္ဆိုး၀ါးလွတာ သူခိုး၊ ဓားျပထက္ ဆိုးတဲ့ရန္သူပါ”” ဆိုတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။

( “မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တားၾကပါ” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းပါခင္ဗ်ာ။ တစ္မ်ိဳးမထင္ၾကပါနဲ႕။ အခုဟာက မီးထက္ဆိုးတဲ့ “…”ေဘးဆိုေတာ့ ပိုလို႔ ေၾကာက္ရတယ္ ခင္ဗ်။ မဟုတ္တမ္းတရား မေျပာ၀႔ံပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ေတာ္ၾကာေန ေျပာခြင့္ရႀကီးက ေတာင္းပန္မွ ျပန္လႊတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ အခက္ခင္ဗ်၊ ဟဲ ..ဟဲ)

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႂကြားတာ မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။ လင္းယုန္တို႔ သတင္းစာသမားေတြဟာ ေတာ္ရံု ေလာက္ေတာ့ မၿဖံဳတဲ့သူေတြ ခင္ဗ်။ သို႕ေသာ္လည္း ယခုအခါေတာ့ သတင္းေထာက္ အေယာက္ (၅၀) နီးပါးေလာက္ကိုေတာင္ တရားစဲြမယ္ ဆိုေလေတာ့ ဒီအစိုးရမ်ိဳးရဲ႕ အာဏာျပင္းမႈကို မေၾကာက္ ဘယ္ေနၾက ပါ့မလဲေနာ့ လူထုႀကီးခင္ဗ်ာ။

အစကနဦး အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္ အမႈေဆာင္အရာရွိနဲ႕ သတင္းေထာက္(၄)ဦးကို တရားစဲြၿပီး ေထာင္(၁၀)ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်တာကေနစၿပီး မီဒီယာေတြကို သြယ္၀ိုက္၍တစ္ဖံု၊ တိုက္႐ိုက္တစ္မ်ိဳး ဖိႏွိပ္လာမႈ အမိ်ဳးမ်ိဳးေတြနဲ႕ ရဲသတင္းတပ္ဖဲြ႕က ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ေခၚယူ စစ္ေဆးတာ၊ အစိုးရအဖဲြ႕က အယ္ဒီတာေတြကို သတင္းေရးသားမႈအေပၚ ေခၚယူစစ္ေဆး သတိေပး တာေတြကေန ယခုသမၼတရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း သတင္းမီဒီယာအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ အေရးယူမႈေတြကို အသံတိတ္ ဆႏၵျပၾကတဲ့ သတင္းသမား (၅၀) ေက်ာ္ကို တရားစဲြမႈအထိ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ မ်က္ျခည္မျပတ္ ျမင္သိ ၾကားသိေနရမို႔ လင္းယုန္အေနနဲ႔ အက်ယ္တ၀င့္ မေျပာေတာ့ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။

( ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံေတြထဲ မီဒီယာ လြတ္လပ္မႈ အရွိဆံုးလို႔ သတင္းသမားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမႈ မတိုင္ခင္ ရက္ပိုင္းေလးကမွ သမၼတက ေျပာထားတာဆိုေတာ့ အစိုးရရဲ႕ဖိႏွိ္ပ္မႈေတြဆိုၿပီး ဇာတ္ေၾကာင္းလွန္ ေျပာလို႔ သမၼတကို က႑ေကာစ လုပ္တယ္ဆိုကာ အမ်က္ရွမွာလည္း ေၾကာက္ရတယ္ မဟုတ္လားခင္ဗ်၊ ဟဲ ..ဟဲ )

ယခုလို အစိုးရက သတင္းမီဒီယာအေပၚ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြကို သံုးသပ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ျပဳေနၾကတာပဲ ခင္ဗ်။ ဒီအထဲမွာ အစိုးရရဲ႕ အစီအမံည့ံဖ်င္းမႈေတြနဲ႔ အစိုးရ အဖဲြ႕၀င္ေတြရဲ႕ မဖြယ္မရာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ တာေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြက မျပတ္တမ္း ေဖာ္ထုတ္ေရးသား ေနတာေၾကာင့္ ယခုအစိုးရဟာ သူတို႔ရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ ၪာည္မေပ်ာက္ဘဲ ဖိႏွိပ္မႈေတြျပဳၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္လာတာလို႔ သံုးသပ္မႈကေတာ့ အမ်ားဆံုးပဲ ခင္ဗ်။ လင္းယုန္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ထိုမွ်ေလာက္ မကဘဲ အျခားႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ လည္းရွိမယ္လို႔ ေတြးျမင္မိတယ္ခင္ဗ်။

လင္းယုန္ရဲ႕ သေဘာထားကို တင္ျပရရင္ေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီး ကာလမွာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရနဲ႕ ယင္းတို႔ရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ အသြင္ေျပာင္း အစိုးရတို႕က သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိန္ဆ မိသင့္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာပါပဲခင္ဗ်။

စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ လက္ထက္လို႔ ေျပာတာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ လက္ထက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတင္း မီဒီယာ ဖိႏွိပ္မႈ ခံခဲ့ရတာပဲ ထူးဆန္းသလားလို႔ေတာ့ အေျပာမေစာၾကပါနဲ႔ ခင္ဗ်။ ထိုသို႔ ဖိႏွိပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ပဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေတြကို ထင္သာျမင္သာ သိခြင့္မရခဲ့ဘဲ ယခုအာဏာရ အစိုးရဖဲြ႕ ျဖစ္လာခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား ခင္ဗ်ာ။

အဲ .. ထိုသို႔ အာဏာရလာတဲ့ ယခုအစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ အႀကီးမားဆံုး သတင္းမီဒီယာ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ဖိႏွိပ္မႈႀကီးျဖစ္တဲ့ စာေပစိစစ္ေရး ဆိုတာကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလို႔ မီဒီယာမွာ နာမည္ေကာင္း ရေအာင္ လုပ္ခဲ့ေလတယ္ မဟုတ္လားခင္ဗ်ာ။ သတင္းမီဒီယာေတြကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးေၾကာင္း နာမည္ ေကာင္းရခဲ့တဲ့ အစိုးရဟာ တစ္ဖက္မွာေတာ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကုလားဖန္ အမ်ိဳးအမ်ိဳး ထိုးခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ နီးလာခ်ိန္မွာ မီဒီယာ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ထင္ထင္ေပၚေပၚ အရိွန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လာတာ ျဖစ္တယ္ ခင္ဗ်။

ဒါဟာ လင္းယုန္တင္ျပခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ရင္ေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ ကာလအတြင္း စစ္အာဏာရွင္ အသြင္ေျပာင္းအျဖစ္ အာဏာ ဆက္လက္ကိုင္စဲြလို သူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အစီအမံအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ သတင္းမီဒီယာ သမားေတြကို ေထာင္ထဲ ထည့္ထားၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းအုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္လာတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ခင္ဗ်။

ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္ အသြင္ေျပာင္း အာဏာရ အုပ္စုအေနနဲ႔ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အင္အားစုမ်ားထက္ မီဒီယာကို ပိုမိုစိုးရိမ္ဖြယ္ရာအျဖစ္ ေၾကာက္ရြံ႕ ၾကတာေၾကာင့္ပဲ ခင္ဗ်။

( ဟဲ ..ဟဲ၊ ဒါေတာ့ ျငင္းႏိုင္ၾကမယ္ မထင္ဘူး ခင္ဗ်။ )

ဒါ့အျပင္ ယခုအာဏာရေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း အုပ္စုအစိုးရဟာ သတင္း မီဒီယာမ်ားရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပမႈေတြေၾကာင့္ ဟန္ေဆာင္ မ်က္ႏွာဖံုးေတြ ကြာက်ကာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလို႔ နာမည္ေကာင္း မရေတာ့ဘဲ နာမည္ပ်က္ေနၿပီမို႔ ၂၀၁၅ မွာ ၎တို႔အုပ္စု၀င္ေတြ အာဏာရၿပီး ဖမ္းဆီးထားတဲ့ သတင္းမီဒီယာ သမားေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့လို႔ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ျပၾကရင္ျဖင့္ နာမည္ေကာင္း ရႏိုင္စရာရွိတယ္ မဟုတ္လားခင္ဗ်။ ခဲတစ္လံုးနဲ႕ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ပစ္ဖို႔ ႀကံတယ္ ထင္ရခင္ဗ်။ ( ဟဲ ..ဟဲ )

ဒါနဲ႕ … ေျပာရအံုးမယ္ ခင္ဗ်။

သတင္းမီဒီယာေတြအေပၚ အစိုးရရဲ႕ ယခုလို ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ႀကံဳရေတာ့ လင္းယုန္ မွတ္သားမိတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို သတိရမိျပန္တယ္ခင္ဗ်။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲက မွတ္သား ထားမိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အတြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ကိစၥ ခင္ဗ်။

( သမၼတက ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြ အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အရွိဆံုးလို႔ ေျပာေတာ့ လင္းယုန္လည္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေလထြားခ်င္စိတ္ေပါက္လို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်၊ ဟဲ ..ဟဲ )

ဒီလိုခင္ဗ်။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ အတြင္းတုန္းက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးဆဲြထားမႈ ရွိတယ္ လို႔ သံုးသပ္ၾကတဲ့ သမၼတ အယြတ္ခန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ပါကစၥတန္ အစိုးရဟာ သတင္းစာ ဆရာေတြကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ၿပီး သတင္းစာေတြရဲ႕ သတင္းေဖာ္ျပမႈအေပၚ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ ခဲ့တယ္ခင္ဗ်။

အေၾကာင္းကေတာ့ ထိုႏွစ္ အပိုင္းအျခားအတြင္းမွာ ပါကစၥတန္ သတင္းစာေတြက အစိုးရကို ေ၀ဖန္တဲ့ အ ေၾကာင္းအရာေတြ ေသာေသာညံေအာင္ ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ပဲခင္ဗ်။ အျပင္းထန္ဆံုးကေတာ့ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အတြင္းမွာ ပါကစၥတန္ ပါလီမန္ အမတ္မ်ားက သမၼတ အယြတ္ခန္အစိုးရကို အျပင္းအထန္ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္တဲ့ သတင္းေတြကို သတင္းစာေတြက ဆက္တိုက္ ေဖာ္ျပခဲ့တာပဲခင္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတ အယြတ္ခန္ အစိုးရဟာ သတင္းစာဆရာ အမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ၿပီး သတင္းစာေတြရဲ႕ သတင္းေရးသားမႈကို ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ တစ္ခ်က္လႊတ္ ဥပေဒအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္တယ္ခင္ဗ်။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သတင္းစာေတြရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပမႈေၾကာင့္ သမၼတ အယြတ္ခန္ အစိုးရဟာ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလာၿပီး အာဏာလက္လႊတ္ ရႏိုင္တာေၾကာင့္ အာဏာ လက္မလႊတ္လိုတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြက သမၼတ အယြတ္ခန္ အစိုးရကို ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးဆဲြ ခိုင္းေစၾကတာေၾကာင့္လို႔ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြမွာ သံုးသပ္ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္ခင္ဗ်။

ပါကစၥတန္ အစိုးရရဲ႕ ထိုဖိႏွိပ္မႈကို သတင္းစာ အသင္းအဖဲြ႕ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုကေန ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကသလို မတရား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရတဲ့ သတင္းစာဆရာေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ထပ္မံမဖမ္း ဆီးေရး၊ မတရားဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔နဲ႔ တရားလႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တရားေရး ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အစိုးရနဲ႕ သတင္းစာေလာက ႏွစ္ဖက္စလံုးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို အစည္းအေ၀းပဲြေတြ၊ လူထုစုေ၀း ကန္႔ကြက္ပဲြ ေတြျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း တစ္ခဲနက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္ခင္ဗ်။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိရင္ သတင္းစာ ဆရာေတြအျပင္ လူထုတစ္ရပ္လံုးကပါ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔လည္း စီစဥ္ ခဲ့တယ္ခင္ဗ်။

ဒီလို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ သမၼတ အယြတ္ခန္အစိုးရက ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျပန္တယ္ ခင္ဗ်။ ဒါေပမဲ့လည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔မွာ ပါကစၥတန္ သတင္းစာဆရာေတြနဲ႔ သတင္းစာ လုပ္သားေတြဟာ လက္ပတ္နက္ေတြ ၀တ္ဆင္ၿပီး တညီတညြတ္တည္း (၂၄)နာရီ သပိတ္ေမွာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တယ္ခင္ဗ်။ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာေတြနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းစာအသင္း (IPI) ကလည္း ပါကစၥတန္ သတင္းစာေတြကို ေထာက္ခံၿပီး သမၼတ အယြတ္ခန္ အစိုးရကို ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ် ခဲ့တယ္ခင္ဗ်။ ဒီအခါမွာေတာ့ သမၼတ အယြတ္ခန္ အစိုးရဟာ တင္းမာစြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ သတင္းစာေတြကို အ႐ံႈးေပးကာ တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး တစ္လအၾကာမွာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရတယ္ ခင္ဗ်။

ထိုျဖစ္ရပ္ဟာ သတင္းစာေတြက အုပ္စိုးသူ အစိုးရရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈကို တြန္းလွန္ ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပါကစၥတန္ သတင္းစာေတြရဲ႕ ေအာင္ပဲြအျဖစ္ ကမၻာ့သတင္းစာ သမိုင္းနဲ႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး သမို္င္းမွာ မွတ္တမ္း ၀င္ခဲ့တယ္ ခင္ဗ်။

လင္းယုန္ ယခုတင္ျပတဲ့ ျဖစ္ရပ္အတြင္းမွာ ကမၻာ့ သတင္းစာေလာကအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာ ေတြကို အစိုးရက ဖိႏွိပ္မႈျပဳျခင္းအေပၚ ထင္ရွားလွတဲ့ စကားတစ္ခြန္းလည္း ေပၚထြက္ခဲ့တယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီ စကားကေတာ့ သတင္းစာေတြကို သမၼတအယြတ္ခန္ အစိုးရက ဖိႏွိပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္ေန႔မွာ အေရွ႕ပါကစၥတန္ ျပည္နယ္၊ ဒကၠားၿမိဳ႕ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းအတြင္း အစိုးကို ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်တဲ့ လူထုစည္းေ၀းပဲြမွာ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ပါကစၥတန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ ႏု႐ူး အမင္း ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ““ပါကစၥတန္သည္ လူ႐ိုင္းႏိုင္ငံဘ၀သို႔ ေရာက္ေနၿပီ။ အာဖရိကမွ လူေတြသည္ပင္ က်ဳပ္တို႔ထက္ အခြင့္အေရး ရွိၾကပါတယ္””လို႔ ေျပာၾကားခ်က္ပဲ ခင္ဗ်။

ျပည္သူလူထုႀကီး ခင္ဗ်ာ။ လင္းယုန္တို႔ရဲ႕ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ဘယ္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံဘ၀ေရာက္ ေနသလဲ ဆိုတာကို ျပည္သူလူထုႀကီးသာ ဆံုးျဖတ္ ၾကပါေတာ့ခင္ဗ်။

( သမၼတကေတာ့ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြထဲ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အရွိဆံုးလို႔ ေျပာတာပဲခင္ဗ်။ သို႔ေပမယ့္ လင္းယုန္ ေတြးျမင္မိတာေတာ့ လင္းယုန္တို႔ သတင္းသမားေတြဟာ မ်က္ႏွာကို ေဆး ေရာင္စံု ျခယ္ၿပီး ေခါင္းမွာ ငွက္ေမြးေတြ စိုက္လို႔ ကင္မရာနဲ႔ ရီေကာ္ဒါအစား ၀ါးခၽြန္ကိုင္ကာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲ ေလွ်ာက္ေျပး ေနရပံုကိုပဲ ခင္ဗ်၊ ဟဲ ..ဟဲ )

လင္းယုန္ရဲ႕ ယခု တင္ျပလိုရင္းကို ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ လင္းယုန္တို႔ သတင္းစာ မီဒီယာ ေလာကသားမ်ား သေဘာေပါက္ ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

လင္းယုန္ အေနနဲ႕ကေတာ့ လာမယ့္ေဘးေျပးေတြ႕ ““မရဲေသာ္လည္းေျပးခဲေစ””လို႔သာ ဆိုရမွာပဲခင္ဗ်။ ယခုတင္ျပတဲ့ ျဖစ္ရပ္အျပင္ ကမၻာ့ သတင္းစာသမိုင္းမွာ အာဏာကိုင္ကာ ထင္ရာစိုင္းတတ္တဲ့ အုပ္စိုးသူ အစိုးရမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို သတင္းစာေတြက တြန္းလွန္ ေအာင္ပဲြခံခဲ့တဲ့ သမိုင္း အစဥ္အလာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်။

ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ သတင္းစာ မီဒီယာေလာကသားမ်ား ခင္ဗ်ာ။

လင္းယုန္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက်မွ သမိုင္းပ်က္ရတဲ့ အမည္းကြက္မ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႕ တိုက္တြန္း လိုက္ပါရေစ ခင္ဗ်။

( အစိုးရမင္းမ်ားကိုေတာ့ အာဏာစက္ ျပင္းလြန္းတာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ လြန္းသမို႔ မည္သို႔မွ မေျပာ၀့ံ ပါဘူးခင္ဗ်။ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္မွာ ထင္ရွားလွတဲ့ ခ်င္းဖေ၀းဇာတ္ထုပ္ထဲက ““ယာေတာအလယ္က ငါေျပာမယ္ ေရႊရွင္ဘုရင္ရဲ႕ နင္ဆင္ျခင္အံုး”” ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုပဲ ညည္းေနမိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ လင္းယုန္တို႔ သတင္းစာသမားေတြက ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးေတာ့ ေၾကာက္တတ္တယ္ ခင္ဗ်။ ဟဲ ..ဟဲ ..ဟဲ )

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

ေက်ာ္မင္းေဆြ

နာရီပိုင္းေလာက္အလိုမွ ကပ္ၿပီး အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားနဲ႔ တူေအာင္ က်င္းပဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆီက အမိန္႔ရလို႔ ကုန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀ေလာက္အတြင္း ဘယ္ႏွစ္ကနဲ႔မွ မတူေအာင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို အ႐ုိအေသေပးခဲ့တဲ့ ၁၉ ဇူလိုင္ပြဲလို႔ ေျပာရမလားပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးမရေသးခင္ ကာလကို မွတ္တမ္းတင္တာေတာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလို႔ ႀကိဳေခၚ၊ ႀကိဳေရးတဲ့ ဥပေဒဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ အလြန္တရာ ခ်ီးေျမွာက္ပင့္တင္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဦးေနဝင္းလက္ထက္မွာေတာင္ သူကိုယ္တိုင္ ဂါရဝျပဳတာ တစ္ႀကိမ္လား၊ ႏွစ္ႀကိမ္လားပဲရွိခဲ့တယ္။ ဦးေနဝင္းေနာက္ပိုင္း ကာလေတြကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ ေျပာျပ၊ ေရးျပေနရင္ စိတ္တုိ၊ စိတ္မေကာင္း၊ ဝမ္းနည္းတာပဲ အဖတ္တင္မွာမို႔ မေျပာေတာ့ဘူး။

ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီႏွစ္ အာဇာနည္ေန႔ကိုေတာ့ အေတာ္အားရေက်နပ္မိတယ္။ ဒီလို က်င္းပေပးတဲ့သူေတြကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္တယ္။ မွတ္တမ္းလည္း တင္တယ္။ ပဋိပကၡေတြ၊ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ပူေလာင္စျပဳေနတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ အစိုးရအၾကားက နားလည္မႈအလြဲ၊ ယုံၾကည္မႈအလြဲ တင္းမာမႈအရွိန္ေတြကို ဒီႏွစ္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားက အေတာ္ႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ေပးေကာင္း ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္။ ပီအာ ဆုိတာ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ဘယ္လို လုပ္ရသလဲ ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္း သိသြားၾကတဲ့ပြဲလို႔လည္း ဆိုရမယ္။

ဒါေပမယ့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ က်န္ရစ္သူေတြအေပၚ အေလးထား၊ အသိအမွတ္ျပဳမူေတာ့ သိပ္ကို အားနည္းလြန္းတယ္။ ေခြ်းႏွဲစာနဲ႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၊ ပညာကို အေျချပဳၿပီး ႀကိဳးစားႀကီးပြားလာသလား၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ခ်မ္းသာလာသလဲ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ သိေနတဲ့ ခ႐ုိနီေတြ၊ စစ္ဝတ္စုံေလး သုံးထည္ပဲ ကိုယ္ပိုင္ရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အခ်ိန္မေရြး ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ ရ မရ ကာကယံရွင္ေတြေရာ ျပည္သူေတြေရာ သိတဲ့ ဒီေန႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ ဇနီးမယား၊ သမီးသားေတြ နန္းေတာ္လို အိမ္ႀကီးေတြမွာေန၊ ေနာက္ဆုံးေပၚကားေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ထည္လဲ သုံး၊ ဆံပင္ကို ဘန္ေကာက္မွာ သြားေလွ်ာ္၊ ညွပ္၊ ေခါင္းမူး၊ ဗိုက္နာလို႔ စင္ကာပူသြားကုၿပီး ပိုက္ဆံသုံးစရာ ေနရာလိုက္ရွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္အတြက္ အသက္စြန္႔ခဲ့တဲ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ က်န္ရစ္သူမိသားစုေတြခမ်ာ ဝမ္းေရးကို မနည္း႐ုန္းကန္ေနၾကရတယ္။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ေယာက္စီကို ပင္စင္အေနနဲ႔ ျမန္မာေငြ တစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ ခ်ီးျမွင့္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့တာကလြဲၿပီး ဒီကေန႔အထိ ဘာမွ အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ဘူး။

က်ေနာ္တို႔က အာဇာနည္ေန႔ေရာက္ရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကိုပဲ ေအာက္ေမ့သတိရေနၾကတာ။ တုိင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးခဲ့ၾကသူေတြ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မုဆုိးမေတြနဲ႔ သားသမီးေတြ ဘယ္လို ႐ုန္းကန္ရစ္ၾကပါလိမ့္လို႔ ေတြးမိသူ မရွိသေလာက္ပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္ စေနထုတ္ The Voice Weekly မွာ က်န္ရစ္တဲ့သူတခ်ဳိ႕(လက္လွမ္းမီသေလာက္)ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ခံစားခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပခဲ့တာ။ အဲဒီအတြက္ ေက်နပ္မိတယ္။

ဒီႏွစ္ေတာ့ အာဇာနည္ေန႔အတြက္ ရည္စူးၿပီး ေခါင္းႀကီးႏွစ္ပုဒ္နဲ႔ အယ္ဒီတာ့ စကား တစ္ပုဒ္ ေရျဖစ္တယ္။ ဘယ္ႏွစ္မွ ဒီေလာက္ မေရးျဖစ္ဖူးဘူး။ ဒီႏွစ္ရဲ႕ ထူးျခားမႈကိုေတာ့ တကယ္ အသိအမွတ္ျပဳမိတယ္။ ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ထပ္ေျပာပါရေစ။

အာဇာနည္ေန႔အတြက္ တနဂၤေႏြထုတ္ သတင္းစာအတြက္ ေရးျဖစ္တဲ့ အယ္ဒီတာ့စကားနဲ႔ တနလၤာေန႔ထုတ္ သတင္းစာအတြက္ ေရးထားတဲ့ ေခါင္းႀကီးကို တြဲၿပီး မွ်ေဝလိုက္တယ္။ ေဝဖန္ဖို႔၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲဖို႔နဲ႔ ဆင္ျခင္သတိျပဳမိၾကဖို႔ပါ။
-------------------------------------------------------

ျပည္သူ႔ရင္ထဲက အစဥ္အၿမဲ အလင္းေရာင္

အာဇာနည္ေန႔ေရာက္တိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က ဇာတိၿမဳိ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားေတြကို သတိရမိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ဒီေန႔ မ.ဆ.လ လို႔ အတိုေကာက္ ေခၚၾကတဲ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့သူ ဆိုေတာ့ အဲဒီေခတ္က အာဇာနည္ေန႔ေတြ အေၾကာင္းကိုပဲ ေျပာခ်င္တာ။ အဲဒီတုံးက ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ ၁၉ တစ္ရက္တည္း က်င္းပတာ မဟုတ္ဘူး။

ဇူလိုင္လဆန္းကတည္းက သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးရဲ႕ ထိပ္ဆုံးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းေတြထဲက မွတ္သားေလာက္စရာ စကားေတြကို ေန႔တိုင္း ထည့္ေပးတယ္။ ေက်ာင္းမွာ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပြဲ လုပ္တယ္။ စာစီစာကုံးၿပဳိင္ပြဲ လုပ္ေပးတယ္။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အာဇာနည္ေတြအေၾကာင္း ကဗ်ာနဲ႔တစ္မ်ဳိး၊ စကားေျပနဲ႔တစ္ဖုံ အတန္းစဥ္ သင္လာခဲ့ရေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အင္မတန္ ေလးစားၾကည္ညဳိ ခ်စ္ခင္စိတ္ ရွိတယ္။

အဲေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အလုပ္ႀကံခံရတဲ့ အေၾကာင္းကို ဘယ္အခ်ိန္ ၾကားရ၊ ၾကားရ မ်က္ရည္က်တယ္။ ဂဠဳန္ဦးေစာကို သိပ္မုန္းတယ္။ ရန္ႀကီးေအာင္၊ သက္ႏွင္း၊ ေမာင္စိုး၊ ေမာင္စိန္၊ ခင္ေမာင္ရင္၊ ေမာင္နီ၊ မႈံႀကီး၊ သုခ တို႔ရွစ္ေယာက္ကိုလည္း သိပ္မုန္းတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ၊ ႏွေျမာတသမႈ၊ အဲဒါနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ အမုန္းတရား ခံစားခ်က္ႏွစ္ခုကို အာဇာနည္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ခံစားရတယ္။

ဒါေပမဲ့ အာဇာနည္ေန႔ေရာက္တိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔တစ္ေတြကို လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ် အေလးျပဳရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္ ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ၾကဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်ီတက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သြားေစခ်င္တဲ့လမ္း မဟုတ္တဲ့ ေမွာ္႐ုံေတာမွာ တဝဲလည္လည္ လမ္းမွားေနခဲ့တယ္။

မွားမွန္းသိတဲ့အတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ လူထုအုံႂကြမႈႀကီးနဲ႔ ျပင္ဖို႔ ႀကဳိးစားခဲ့ၾကတယ္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွတဲ့အတြက္ ပိုဆိုးတဲ့ ေမွာင္ေမွာင္မည္းမည္း လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္သြားျပန္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြလည္း သူတို႔ခ်စ္တဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အေမွာင္ထဲမွာပဲ ေနရေတာ့တာေပါ့။

ေဟာ.. အခု အ႐ုဏ္က်င္းလို႔ ေရာင္နီထြက္စ ကာလကို ေရာက္လာၿပီ။ ဖုန္အလိမ္းလိမ္း၊ ေၾကးညႇိ အထပ္ထပ္ တက္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ေတြလည္း သူ႔ကို ေလးစားခ်စ္ခင္တဲ့ ျပည္သူေတြကပဲ တိုက္ခြၽတ္ ေဆးေၾကာလိုက္လို႔ အေရာင္ျပန္ထြက္လာၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္မွာ တိမ္ထူၿပီး မိုးအုံ႔တဲ့ ရက္ေတြ မ်ားေနေသးေတာ့ ရွိသမွ် အေရာင္အဆင္း ထြန္းလင္းေတာက္ပခြင့္ မသာေသးဘူး။

အုံ႔ဆိုင္း၊ မႈန္မႈိင္းေနတဲ့ ေန႔စြဲေတြက သိပ္မၾကာေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ရေပမယ့္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးမႈနဲ႔ ျမန္မာျပည္က တို႔မီး၊ ႐ိႈ႕မီး အပူေတြေပါင္းၿပီး ရာသီဥတုေတြ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္ေနလို႔ ေနသာမယ့္ ေန႔ရက္ေတြ ေစာင့္ေနတုန္း။

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္သႏၲာန္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေရာင္အဆင္းနဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြက အစဥ္ဝင္းလက္ ေတာက္ပၿမဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ေလးစား၊ ခ်င္ခင္၊ ၾကည္ညဳိတဲ့ စိတ္ေတြက ထာဝရ ကိန္းေအာင္းၿမဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေရာက္ေစခ်င္တဲ့ လူ႔ေဘာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ဖို႔ မျပတ္ အားထုတ္ေနၿမဲလို႔ ဆိုခ်င္တယ္။

အယ္ဒီတာ (၁၉-၇-၂၀၁၄)
-----------------------------

ျပႆနာတိုင္းအတြက္ လြယ္ကူေသာ အေျဖ

ယခုႏွစ္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း အထူးျခားဆုံး အားရေက်နပ္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံး၊ ျပည္သူလူထုကို ႏွစ္သိမ့္မႈအေပးႏုိင္ဆုံး အခမ္းအနားဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အာဏာသုံးရပ္စလုံးမွ တာဝန္ရွိ အႀကီးအကဲအားလုံး အာဇာနည္ေန႔ကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ ဂါရဝထားလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ က်ဆုံးခဲ့ေသာ အာဇာနည္မ်ားအတြက္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္ အမွ်ေပးေဝျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အာဇာနည္ဗိမာန္သို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ဂါရဝျပဳျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ က်ဆုံးခဲ့ေသာ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံးေဟာင္းကို ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ႀကိဳတင္ေၾကညာမထားပဲ ႐ုတ္တရက္ ဖြင့္ေပးကာ ျပည္သူကို ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ ၁၀နာရီ ၃၇မိနစ္တြင္ ဥၾသသံ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းတို႔မွာ မည္သည့္ႏွစ္ႏွင့္မွ် မတူေအာင္ ထူးျခားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

စစ္စစ္အားျဖင့္ ၂၀၁၀မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း ေစတနာပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္သတင္းေမႊးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၃ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကာလတို႔သည္ တမင္သက္သက္ လႊတ္ေပးထားသည္ဟု အစြပ္စြဲခံထားရသည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အေရၿခဳံ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား၏ လက္သည္တရားခံႏွင့္ ေနာက္ကြယ္ႀကိဳးကိုင္သူကို မဖမ္းဆီး မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း ၊ မည္သည့္ဘက္က မွားသည္၊ မွန္သည္ အပထား မီဒီယာမ်ားအေပၚ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ် အေရးယူမႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေစ်းကြက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား မထိန္းကြပ္ႏုိင္ေသးျခင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ ဓနဥစၥာအမ်ားစုကို လူနည္းစုလက္ထဲတြင္သာ ရွိေနျခင္း၊ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ မူလစနစ္ေဟာင္းအတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲျဖစ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေနစဥ္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေသာင္မတင္ေရမက်မႈ၊ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အျငင္းအခုံ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား အားၿပိဳင္မႈ စသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ အာဇာနည္ဗိမာန္အျပင္ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံးကဲ့သုိ႔ အထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ားကိုပါ ျပည္သူမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ဂါရဝျပဳ ၾကည့္႐ႈခြင့္၊ ဥၾသဆြဲျခင္းကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္ေန႔ အခမ္းအနား မက်င္းပမီ နာရီပိုင္းအလိုတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးလိုက္ျခင္းမွာ မ်ားစြာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ဟု The Voice က ႐ႈျမင္သည္။

ယေန႔ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကဳံေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အျခား ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား စီမံခန္႔ခြဲမႈကဲ့သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၊ သုံးသပ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းပါက တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ(၂၀-၇-၂၀၁၄)


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခုေနာက္ပုိင္း သတင္းမီဒီယာသမားေတြ ဖမ္းဆီးခံရတာ ၊ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရတာ၊ ကန္႔ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ ပုိမုိ မ်ားျပားလာေနတာဟာ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းသြားျခင္းမဟုတ္ပဲ မီဒီယာသမားေတြရဲ႕က်င့္၀တ္နဲ႔ စာနယ္ဇင္း အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဗီြအုိေအ ျမန္မာပုိင္းဌာနကုိေရာက္ရွိစဥ္ သီးျခားျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခန္းအတြင္း ဦးရဲထြဋ္က အဲဒီလုိ ေျပာဆုိသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနေတြကုိ ဦးေက်ာ္ဇံသာက ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ။ ဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္၊ အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဗီြအိုေအကို (လာေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္)။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ လူေျပာသူေျပာ မ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကအတြက္ အင္မတန္ တာဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ မီဒီယာနဲ႔ အထိေတြ႔ဆံုး အစိုးရတာဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ေမးျမန္းခြင့္ရတာဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အခြင့္ထူးလို႔ ယူဆပါတယ္ခင္ဗ်။ ..ဆိုေတာ့ ပထမဦးဆံုးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ အေတာ္ေလး ေကာင္းေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တကမၻာလံုးကပဲ လက္ခုပ္ၾသဘာတီးၿပီးေတာ့ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာက်ေတာ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အရွိန္ဟာ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္၊ က်ဆင္းလာတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဝဖန္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပထမဆံုး ဘယ္လို တုံ႔ျပန္ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ဦးရဲထြဋ္။ ။ ပထမဆံုး က်ေနာ္ေျပာခ်င္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းသြားတယ္၊ ယုတ္ေလ်ာ့သြားတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ လက္မခံပါဘူး၊ ျငင္းဆန္ပါတယ္။ ဘာက ျပႆနာျဖစ္တာလဲဆိုေတာ့ မီဒီယာသမားေတြရဲ႕ က်င့္ဝတ္နဲ႔ စာနယ္ဇင္း အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြ ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ ေျပာရမွာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ။ ဒါေပမယ့္ တေလာတုန္းက ကမၻာမွာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ နယ္စည္းမထား သတင္းစာဆရာမ်ားအဖဲြ႔ရဲ႕ စာရင္းအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၃ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးေလာက္ရွိတဲ့အထဲမွာ ၁၅၁၊ ၂၀၁၄ ႏွစ္စပိုင္းမွာ ၁၄၈၊ နည္းနည္း ခုန္တက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္မွာ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ အဲဒီေနာက္မွာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ျဖစ္တဲ့အမႈေတြ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕သတင္းေထာက္ေတြ list လုပ္ျပထားတဲ့ဟာေတြ ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ DVB သတင္းေထာက္ကို ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ ေထာင္ခ်ခဲ့တယ္။ တခါ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ကို ဗီဇာကိစၥနဲ႔ ျပည္ပေမာင္းထုတ္ခဲ့တယ္။ ယူနတီဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တယ္။ အေတာ္ေလး ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာက ေဝဖန္ေနၾကတယ္။ သတင္းေထာက္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ေတာင္ ခ်တယ္ဆိုတာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Bi မြန္းတည့္ေနက လူေတြကို ဖမ္းတယ္၊ တခ်ဳိ႕ဆို ထြက္ေျပးေနရတယ္၊ ေနာက္ သတင္းဂ်ာနယ္တုိက္က လူေတြကို ေခၚၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕ကို စစ္ေဆးတယ္၊ ဘာညာလုပ္တယ္၊ …ဆိုေတာ့ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေကာ အကုန္လံုး သူတို႔အျပစ္ခ်ည့္ပဲလား၊ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က အားနည္းခ်က္ေရာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါသလား။

ဦးရဲထြဋ္။ ။ ပထမဆံုး က်ေနာ္- ဦးေက်ာ္ဇံသာ ညႊန္းတဲ့ အညႊန္းကိန္းေပ့ါေနာ္- စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အညႊန္းကိန္းကို ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔က အဲဒီ အညႊန္းကိန္းေတြထက္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ အရည္အခ်င္းျပည့္တဲ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ သတင္းေတြကို ရႏုိင္သလဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရးမွာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ၊ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရးေတြကို က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ လုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရလား မရဘူးလားဆိုတာကိုပဲ က်ေနာ္တို႔က ပိုစိတ္ဝင္စားပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတာေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အေထာက္အထားတခုအေနနဲ႔ ယူမယ္၊ ဒီအေပၚမွာ သိပ္ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးမထားပါဘူး။

ေနာက္တခုကေတာ့ ဦးေက်ာ္ဇံသာ ညႊန္းသြားတဲ့ ကိစၥေတြေပါ့။ အဲဒီကိစၥေတြမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒေတြကို ေဝဖန္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သမၼတႀကီးကို တခ်ဳိ႕ဟာေတြဆို ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ ေျပာတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ အေရးယူခဲ့တာေတြ မရွိဘူး။ ဦးေက်ာ္ဇံသာ ေျပာခဲ့တဲ့အမႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တဖက္က ယူနတီဂ်ာနယ္ဆိုရင္ တကယ္ကေတာ့ သူေရးတဲ့သတင္းထက္ သူ႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က အေရးယူရတာ။ ဒီလိုမ်ဳိး လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားတဲ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးတခုထဲကို အေယာင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဝင္လို႔ရွိရင္ - က်ေနာ္ထင္တယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလိုပဲ အေရးယူမွာပဲ။ ယူနတီ သတင္းေထာက္တင္ မဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္ဝင္ရင္လည္း က်ေနာ္ အေရးယူခံရမွာပဲ။

ေနာက္တခုက DVB သတင္းေထာက္ မခုိင္တို႔ကိစၥေပါ့။ ဒါေတြက်ေတာ့ ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ဆုိင္သြားတယ္။ ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ သူမ်ားအိမ္ကိုသြားတယ္။ သြားတဲ့အခါမွာ သတင္းေထာက္လို႔ သူမေျပာဘူး၊ အထဲေရာက္မွ သူ သတင္းေထာက္လို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း သတင္းသြားယူမယ့္အစား တရားၿပိဳင္နဲ႔လိုက္သြားတယ္ဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြမွာ တဘက္က အထင္မွားစရာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာေတြ အားလံုးကို ျပန္ၿခံဳၾကည့္ရင္ က်ေနာ္က မီဒီယာေတြခ်ည့္ပဲကိုလည္း အျပစ္မတင္လိုဘူး။ အစိုးရခ်ည့္ပဲ တာဝန္ရွိတယ္လို႔လည္း မေျပာလိုဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒါရဲ႕ ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းကို က်ေနာ္တို႔က ရွာရမယ္ဆိုရင္ တစ္- ကေတာ့ လူငယ္ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ အယ္ဒီတာေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြအေနနဲ႔ က်င့္ဝတ္တို႔၊ ေနာက္တခါ သတင္းလုပ္ငန္း လုပ္တယ္ဆိုတာက -- လုပ္တာမဟုတ္ဘူးေလ။ သူ႔မွာရွိတဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြ၊ ဥပေဒေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကိုလည္း နားလည္ဖို႔ လိုတယ္။

ေနာက္တခါ အစိုးရဘက္ကလည္း ပိုၿပီးေတာ့မွ စာနယ္ဇင္းေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို နားလည္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ထင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် အသေရဖ်က္မႈေတြ ဘာေတြနဲ႔ စဲြခဲ့တာ လံုးဝ မရွိဘူး။ ေဝဖန္လို႔လည္း စဲြတာ မရွိဘူး။

Bi မြန္းတည့္ေန ဆို က်ေနာ္တို႔က ဘာလို႔ စဲြလဲ၊ အခမ္းအနားက်င္းပမယ့္မနက္မွာ သူက ႀကိဳၿပီးေတာ့ သတင္းေရးေတာ့ ဒါကို လႈံ႕ေဆာ္သလိုျဖစ္လို႔ ေရးတာ။ ဒီအခမ္းအနားၿပီးမွ ေရးတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ဘာမွ ေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ။ အဲဒီေတာ့ တခုျပန္ေမးခ်င္တာက ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ စဲြတာလည္း ရွိတယ္။ က်ေနာ္က စဥ္းစားၾကည့္တယ္၊ သတင္းမီဒီယာဆိုတာလည္း စတုတၳမ႑ိဳင္ပဲ၊ မီဒီယာ သတင္းေထာက္ေတြ သတင္းယူဖို႔ သြားတာလည္း သူတို႔ ဝတၱရားပဲ။ မီဒီယာ ဝတၱရားကို အသိအမွတ္ မျပဳဘဲနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ဝတၱရားကိုပဲ အသိအမွတ္ျပဳရာက်ေနတယ္။ အဲဒါကိုေရာ .

ဦးရဲထြဋ္။ ။ အခုနက DVG သတင္းေထာက္ ျဖစ္တဲ့ကိစၥကိုေပါ့ဗ်ာ။ အဓိက ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈဆိုတာ။ ဦးေက်ာ္ဇံသာ က်ေနာ့္ကို ေတြ႔ခ်င္တယ္၊ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခ်င္တယ္။ ေတာင္းခံလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က မေပးခ်င္လို႔ က်ေနာ့႐ံုးခန္းထဲမွာ က်ေနာ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ား အတင္းဝင္လို႔ မရဘူးေပါ့။ ဒီသေဘာမ်ဳိးေပါ့။ အဲလိုျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း အဲလို ျဖစ္တာပဲ၊ သူ႔ရဲ႕႐ံုးခန္းထဲကို အတင္းဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ေျပာတာ- တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ စည္းကမ္းရွိဖုိ႔ လိုတယ္။ ေနာက္ သူ႔ကို ေတြ႔ဖို႔ ေမးမယ္။ အဲဒီမွာလည္း DVB သတင္းေထာက္မွာလည္း အခုနက မခုိင္တို႔ ျဖစ္သလိုပဲ၊ ျပႆနာက သူတစ္ေယာက္တည္း သြားတာမဟုတ္ဘူး၊ သူက ဒီပညာေရးမႉးရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကို မေက်နပ္တဲ့ ေက်ာင္းသားမိဘကို အတူေခၚသြားတယ္။ ေခၚသြားတယ္ဆိုေတာ့ ဒါက သတင္းယူတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီကိစၥကို ၾကားဝင္တာလားဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကဲြကဲြျပားျပား မရွိဘူး။ မရွိေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိအေနနဲ႔ ေျဖဆိုဖို႔ ျငင္းဆန္တယ္။ ျငင္းဆန္လို႔ရွိရင္ ဘယ္သူမဆို ဦးေက်ာ္ဇံသာလည္း သိပါတယ္။ သူ႔႐ံုးခန္းထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ ပိုင္တဲ့ေနရာျဖစ္သြားၿပီေလ။ ဒီထဲကို အတင္းဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလို႔ သူ႔ကို အတင္းရပ္ၿပီးေတာ့မွ ေမးလို႔ ဒီလိုေတာ့ မရဘူးေပါ့။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကုိ ဦးေက်ာ္ဇံသာက ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
VOA

မႏၱေလး ပဋိပကၡစတင္ေစခဲ့သည့္ မုဒိန္းမႈသည္ လိမ္ညာတုိင္တန္းမႈဟု အစုိးရ သတင္းထုတ္ျပန္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ လမ္းႏွင့္ ၈၂ လမ္းေထာင့္ရွိ ဆန္းကဖီး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၌ ၁-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပဋိပကၡအသြင္ လူအုပ္စုစတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လုံၿခဳံေရး ပူးေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ လူအုပ္စုခ်င္း ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆုံးၿပီး ၁၄ ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္လာသျဖင့္ ၄-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္၍ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား အျခားဘာသာဝင္ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးက သားမယားအျဖစ္ အဓမၼ ျပဳက်င့္ေၾကာင္း သတင္းကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ စတင္ေဖာ္ျပရာမွ လူအုပ္စုျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မႈခင္းျဖစ္ရပ္မွာ ၂၈-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၈ လမ္းႏွင့္ ၈၂ လမ္းေထာင့္ရွိ "ဆန္းကဖီး" လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၌ ဆိုင္ဝန္ထမ္း မစိုးစိုး (၂၅ ႏွစ္) ဗႏၶဳလရပ္ကြက္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနသူသည္ ဆိုင္ပိတ္သိမ္းေနစဥ္ ဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဆန္းေမာင္ (၄၄ႏွစ္) (ဘ) ဦးေမာင္ေမာင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေမဃဂီရိရပ္ကြက္ ေလလာဝန္း အကြက္အမွတ္ (၁၄၆) ေနသူႏွင့္ ယင္း၏ အစ္ကို ေနဝင္း (၄၅ႏွစ္) (ဘ) ဦးေမာင္ေမာင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ပုလဲေငြေရာင္ ရပ္ကြက္ အကြက္အမွတ္(၁၄၇) ေနသူတို႔ႏွစ္ဦးက အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ယာဥ္အမွတ္ မမွတ္မိသည့္ အျဖဴေရာင္ယာဥ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ အသစ္ဖြင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရမည္ဟု ေျပာဆို ေခၚေဆာင္ၿပီး ၂၉-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ေယာက္သြားအင္း အုပ္စု ပ်ဥ္းမနား- ေတာင္ညိဳ ကားလမ္း ေတာ္ဝင္နန္း စားေသာက္ဆိုင္ အနီး ကားလမ္းေဘး၌ ကားကိုရပ္၍ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးက ၎အား သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္၍ တိမ္းေရွာင္ သြားေၾကာင္း တရားလို မစိုးစိုး၏ တိုင္ၾကားခ်က္ အရ ယင္းေန႔ည ၇ နာရီခြဲတြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း (ပ)၂၉၃/ ၂၀၁၄ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့မႈ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးခဲ့ရာ တရားလို မစိုးစိုး၏ တိုင္ၾကားခ်က္ပါ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ "ဆန္းကဖီး" တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ ေတာင္သာ ၿမိဳ႕နယ္မွ အလုပ္သမားမ်ား၊ ယခင္က အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည့္ လား႐ႈိး၊ မူဆယ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အေသးစိတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆး ခဲ့သည္။ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား အရ ၎၏ အမည္ရင္းမွာ ျဖဴျဖဴမင္း(ခ)ကတုံးမ (၃၀ႏွစ္)ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖအမည္မွန္မွာ ဦးေအာင္မင္း (ကြယ္လြန္) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမြးရပ္ဇာတိမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ "ဆန္းကဖီး"တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ မႈခင္းဆိုင္ရာ ေဆးပညာႏွင့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား အရလည္း ယင္းအေပၚ အဓမၼ ျပဳက်င့္ခံထားရသည့္ လကၡဏာႏွင့္ ျပင္ပ ဒဏ္ရာမ်ားလည္း မရွိေၾကာင္း စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအား အေသးစိတ္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံခ်က္အရ ရဲထြဋ္ (ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ႏုႏုျမတ္တို႔၏ ေငြေပး၍ ေစခိုင္းမႈအရ ဆန္းေမာင္ႏွင့္ ေနဝင္းတို႔က ယင္းအေပၚ သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ေၾကာင္းျဖင့္ ပ်ဥ္းမနားရဲစခန္းတြင္ လီဆယ္အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည္။

မႈခင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ မစိုးစိုးအမည္ခံ၍ လီဆယ္တိုင္ၾကားသူ ျဖဴျဖဴမင္း(ခ) ကတုံးမသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း အဖ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ အမိ ေဒၚမာလာတို႔၏သား မင္းသူရေဇာ္(ခ) ႏိုမိုဟာမက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ တရား႐ုံးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ အမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရး အကူအညီေပးသူ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ႏုႏုျမတ္တို႔အား ရင္းႏွီးခဲ့ေၾကာင္း၊ အမႈအား ၁၀-၄-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက တရားခံ မင္းသူရေဇာ္(ခ) ႏိုမိုဟာမက္အေပၚ ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ ပူးတြဲတရားခံ မင္းသူရေဇာ္(ခ) ႏိုမိုဟာမက္၏ အေဒၚ ခင္မာလြင္ႏွင့္ နီနီေဌးတို႔အေပၚ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုသို႔ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရမႈအေပၚ ခင္မာလြင္၏ ခင္ပြန္း ခင္ေမာင္ေထြး(ခ) ကိုေထြး၊ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ မင္းသူရေဇာ္(ခ) ႏိုမိုဟာမက္၏ မိခင္ ေဒၚမာလာတို႔က မေက်နပ္၍ တရား႐ုံးအတြင္း ေအာ္ဟစ္ဆဲဆို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မႏၲေလးခ႐ိုင္ တရား႐ုံးမွ စာေရး ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက တရားလိုျပဳလုပ္ တိုင္ၾကားသျဖင့္ အမွတ္(၃)ရဲစခန္း (ပ)၁၄၉/ ၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၄/ ၅၀၆/ ၃၅၃ အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူခံရကာ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခံရမႈအေပၚ ခင္ေမာင္ေထြး(ခ) ကိုေထြး၊ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ေဒၚမာလာတို႔က မေက်နပ္သျဖင့္ မႏၲေလးခ႐ိုင္ တရား႐ုံးမွ စာေရး ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ေဟမာေက်ာ္အား သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ေၾကာင္း လီဆယ္တိုင္တန္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး၂၁-၅-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ႏုႏုျမတ္တို႔သည္ ခင္ေမာင္ေထြး(ခ) ကိုေထြး၊ ေဒၚမာလာႏွင့္ သမီး ေဟမာေက်ာ္တို႔အား ေနအိမ္သို႔ ေခၚယူ၍ လီဆယ္ တိုင္ၾကားမည့္ အစီအစဥ္ကို သင္ၾကား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ခင္ေမာင္ေထြး(ခ) ကိုေထြး၊ ေဒၚမာလာႏွင့္ ၎၏သမီး ျဖဴမ(ခ) ျဖဴျဖဴေဇာ္၊ ေဟမာေက်ာ္တို႔သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဟမာေက်ာ္အား လီဆယ္ တိုင္ၾကားမည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ တည္းခိုခန္းႏွင့္ စတိုးဆိုင္တို႔အား ျပသခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေဒၚမာလာ၊ ျဖဴမ(ခ) ျဖဴျဖဴေဇာ္ႏွင့္ ေဟမာေက်ာ္တို႔သည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ႏုႏုျမတ္တို႔ သင္ၾကားေပးသည့္ အတိုင္း ပုလဲတည္းခိုခန္းတြင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ၎အား သားမယား အျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ေဟမာေက်ာ္က တရားလို ျပဳလုပ္၍ လီဆယ္ တိုင္ၾကားခဲ့ရာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း (ပ)၁၀၇/ ၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း အေပၚ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ႏုႏုျမတ္တို႔သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စစ္ကိုင္းလမ္းခြဲေန ဟာဂ်ီထြန္းထြန္း ဆိုသူႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိၿပီး ဟာဂ်ီ ထြန္းထြန္းႏွင့္ "ဆန္းကဖီး" ပိုင္ရွင္ ဆန္းေမာင္၊ "ေနကဖီး" ပိုင္ရွင္ ေနဝင္းတို႔မွာလည္း လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ မႈခင္းမ်ား အျပန္အလွန္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆး သိရွိရသည္။ ဟာဂ်ီထြန္းထြန္းသည္ ၎၏ ၾကက္ၿခံမွ အလုပ္သမား မေကသီခိုင္(ခ) ခ်ယ္ရီသိန္း (၂၇ႏွစ္) (ဘ) ဦးရဲျမင့္အား ၉-၅- ၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ တည္းခိုခန္း၌ သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားခံရသျဖင့္ ၁၇-၅-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)/၂၈၁/ ၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ အမႈျဖင့္ အေရးယူခံရသည္။ ယင္းသို႔ အေရးယူခံရမႈ အေပၚ ဆန္းေမာင္ႏွင့္ ေနဝင္းတို႔က ေသြးထိုး ေျမႇာက္ပင့္ခဲ့သည္ဟု ဟာဂ်ီထြန္းထြန္းက ယူဆ ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဟာဂ်ီထြန္းထြန္းသည္ ဆန္းေမာင္ႏွင့္ ေနဝင္းတို႔အေပၚ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးစြာ ရရွိႏိုင္သည့္ အမႈတစ္ခုျဖင့္ လီဆယ္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေရး အတြက္ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ထံ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ႏုႏုျမတ္တို႔က ခင္ပြန္းျဖစ္သူ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ေထာင္က်ၿပီး ေငြေၾကး လိုအပ္ေနသူ ျဖဴျဖဴမင္း(ခ) ကတုံးမအား အသုံးခ်၍ သားမယား ျပဳက်င့္မႈျဖင့္ လီဆယ္တိုင္ၾကားရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ဇြန္လအတြင္း၌ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ႏုႏုျမတ္တို႔သည္ ျဖဴျဖဴမင္း(ခ) ကတုံးမအား မႏၲေလးၿမိဳ႕ရိွ ေခၚယူေနထိုင္ေစကာ သားမယား ျပဳက်င့္သည့္ လုပ္ႀကံျဖစ္စဥ္ကို အေသးစိတ္ ဇာတ္လမ္းဆင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက ျဖဴျဖဴမင္း(ခ) ကတုံးမအား ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း ေပးမည္ဟု ေသြးေဆာင္စည္း႐ုံးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေပၚေပါက္သည္။

ထို႔ေနာက္ ျဖဴျဖဴမင္း(ခ) ကတုံးမ၊ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္၊ ႏုႏုျမတ္၊ ျဖဴျဖဴေဇာ္(ခ)ျဖဴမတို႔သည္ ဆန္းေမာင္ႏွင့္ ေနဝင္းတို႔အေပၚ သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္မႈျဖင့္ လီဆယ္အမႈဖြင့္ရန္ ၂၈-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ညပိုင္းတြင္ ပ်ဥ္းမနားသို႔ ရဲထြဋ္(ခ)သူရရဲထြဋ္၏ တို႐ိုတာမတ္တူးယာဥ္ျဖင့္ အျမန္လမ္းမႀကီး အတိုင္း သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပ်ဥ္းမနားသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေ႐ႊေတာင္ တည္းခိုခန္းတြင္ တည္းခိုခဲ့ေၾကာင္း၊ သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခံရသည္ဟု လုပ္ႀကံေဖာ္ျပမည့္ ေနရာႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၏ အေနအထားကို ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ႏုႏုျမတ္တို႔က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လိုက္လံျပသခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၉-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ျဖဴျဖဴမင္း(ခ) ကတုံးမအား ေငြ ၂၅၀၀၀ ေပး၍ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ျမင္းရတနာ႐ုပ္တု အနီးတြင္ ထားခဲ့ၿပီး မႏၲေလးသို႔ ျပန္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျဖဴျဖဴမင္း(ခ) ကတုံးမသည္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီျဖင့္ ပ်ဥ္းမနား ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ကာ မစိုးစိုး အမည္ခံ၍ ေနဝင္းႏွင့္ ဆန္းေမာင္တို႔က ၎အား သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ေၾကာင္း လီဆယ္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္ကို စစ္ေဆး ေပၚေပါက္သည္။

ျဖဴျဖဴမင္း(ခ) ကတုံးမသည္ ရဲထြဋ္(ခ)သူရရဲထြဋ္ႏွင့္ ႏုႏုျမတ္တို႔၏ စည္း႐ုံးသင္ၾကားေပးမႈအရ ဆန္းေမာင္ႏွင့္ ေန၀င္းတို႔က ၎အား သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ေၾကာင္း လီဆယ္တိုင္ၾကားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ကို အမႈစစ္ရဲအရာရွိထံ ဝန္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၉-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၄/ ၃၆၄ အရ ထိုသို႔ လီဆယ္အမႈ တိုင္ၾကားခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္အျပည့္အစုံကို ျဖဴျဖဴမင္း(ခ)ကတုံးမက ေျဖာင့္ဆိုခ်က္ေပးခဲ့၍ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ ျပစ္မႈေသးအမွတ္ ၁၂၂/ ၂၀၁၄ ျဖင့္ လက္ခံခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပ်ဥ္းမနားႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္တို႔တြင္ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္မႈမ်ားမွ ေဟမာေက်ာ္၏ ဦးေလး ေတာ္စပ္သူ ခင္ေမာင္ေထြး(ခ) ကိုေထြး၊ ဆက္စပ္သက္ေသ ဇင္မင္းထြန္း(ခ) ဇင္ေလးႏွင့္ ဖိုးခြား(ခ) ျပားႀကီး(ခ) တင္မင္းထက္တို႔ကလည္း ယင္းအမႈမ်ားသည္ လီဆယ္ တိုင္ၾကားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၄ အရ ႀကိဳတင္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္အရ စိုးစိုး(ခ) ကတုံးမက တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၂၉၃/ ၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ အမႈကို ၁၇-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လီဆယ္မႈျဖင့္ ပိတ္သိမ္းၿပီး လီဆယ္တိုင္တန္းသူ ျဖဴျဖဴမင္း(ခ)ကတုံးမ (ဖမ္းမိ)ႏွင့္ ထိုသို႔ လီဆယ္တိုင္တန္းရန္ ၫႊန္ၾကားစီစဥ္သူ ႏုႏုျမတ္(ဖမ္းမိ)၊ ရဲထြဋ္(ခ) သူရရဲထြဋ္(တိမ္းေရွာင္) တို႔အေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ အလားတူ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ) ၁၀၇/ ၂၀၁၄ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ အမႈကိုလည္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ ဥပေဒ႐ုံး၏ ဥပေဒ အႀကံျပဳခ်က္အရ ၁၈-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လီဆယ္မႈျဖင့္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး လီဆယ္တိုင္တန္းသူ ေဟမာေက်ာ္ (တိမ္းေရွာင္)ႏွင့္ ေဒၚမာလာ(တိမ္းေရွာင္)တို႔အေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။

ထိုသို႔ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ လီဆယ္ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာအမႈကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၁-၇-၂၀၁၄ ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူအုပ္စုခ်င္း ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူသတ္မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ၊ မီး႐ႈိ႕မႈ၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို ပ်က္ျပားေစရန္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ လက္နက္မႈႏွင့္ ရဲအက္တို႔ျဖင့္ အမႈေပါင္း ၁၉မႈ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး တရားခံ ၄၉ ဦး ဖမ္းဆီးရမိကာ တရားခံရွစ္ဦးမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လ်က္ ရွိသည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္သျဖင့္ ပညာေပး၍ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေစလႊတ္သူ ၁၅၇ ဦး၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၈ အရ အေရးယူမႈမွာ ၁၇-၇- ၂၀၁၄ ရက္ေန႔အထိ အမႈေပါင္း ၃၄၉ မႈ၊ အေရးယူခံရသူေပါင္း ၈၃၄ ဦးျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ တရားခံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ပါဝင္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ဆက္လက္ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူတို႔ သတင္းအမွန္ သိရွိေစရန္ အတြက္ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

MOI Webportal Myanmar

လိုင္စံသိမ္းခံရသူ ကိုၿငိမ္းမင္းသူကို မီဒီယာတစ္ဦးကေမးတယ္။
" လိုင္စင္သိမ္းခံရတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုခံစားရလဲ " တဲ့။ သူက
" က်ေနာ္ ေက်နပ္တယ္။ ဂုဏ္ယူတယ္။ လိုင္စင္ဆိုတာ ျပန္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။ ဝမ္းမနည္းပါဘူး။ အာဇာနည္ေတြကို ဟြန္းတီးၿပီး အေလးျပဳလိုက္ရတဲ့အတြက္က်ေနာ္ ဝမ္းသာပါတယ္ " လို႔ုျပန္ေျဖသြားတယ္။

ၿဖစ္စဥ္မွာ လွည္းတန္မီးပိြဳင့္တြင္ ဟြန္းတီးအေလးျပဳေနသည့္ ယာဥ္ေမာင္းကိုၿငိမ္းမင္းသူ
အား ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွ သံုးပြင့္ရာထူး႐ွိသည့္ ယာဥ္ထိန္း႐ဲအရာ႐ွိ
ဦးေအာင္ႀကီးမွ လိုင္စင္သိမ္းသြားခဲ့ၿခင္းေႀကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။

ၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွပင္ အာဇာနည္ေန.ကုိ ဥႀသစဲြေပးၿခင္းအၿပင္
မီးသတ္ယာဥ္မ်ားၿဖင့္ေတာင္ ဥႀသစဲြေပးေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ. လုပ္ေဆာင္ၿခင္း
အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားၿဖစ္ေနေပသည္။ မႏေလးတုိင္းတြင္မူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္
ေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းကုိယ္တုိင္မွ ကား၊ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားၿဖင့္ ဟြန္းတီး
အေလးၿပဳႏိုင္ေႀကာင္း တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့ပါသည္။

သတင္းဓါတ္ပုံ- Ya Minn Eain.
Kyaw Swar Myint

ခရီးသည္ ၂၉၈ ဦးပါ။ ပထမေန႔တုန္းက ၂၉၅ ဦးဆုိတာ ေမြးကာစ ကေလး ၃ ဦးပါတာ ခရီးသည္စာရင္းမွာ ထည့္မေရးထားလုိ႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေသဆုံးသူ ၁၉၂ ဦးဟာ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံက ျဖစ္ပါတယ္။ KL က တစ္ဆင့္ မဲလ္ဘုန္းကုိ AIDS Conference သြားၿပီး တက္ေရာက္ၾကမယ့္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္အမ်ားအျပားလည္း ပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အေလာင္းေျမျပင္ဟာ ၅ မုိင္ ၆ မုိင္ က်ယ္၀န္းပါတယ္။ ဂ်ံဳစုိက္ခင္း၊ ေနၾကာစုိက္ခင္းေတြ၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ စုိက္ခင္းေတြမွာ အေလာင္းမ်ားက ျပန္႔က်ဲေနပါေတာ့တယ္။ ယေန႔ဆုိရင္ ၃ ရက္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေလာင္းမ်ား ပုိပ်က္စီးမွာ စုိးတဲ့အတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ မီးသတ္မ်ားက ရွာေဖြၿပီး ေရခဲတုိက္မွာ သိမ္းဆည္းထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္တက် မလုပ္တတ္ တဲ့အတြက္ အေလာင္းေတြ႕ရာေနရာေတြကုိေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ အမွတ္အသားေတြ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

ရုရွားသူပုန္ေတြကလည္း သတင္းေထာက္မ်ား အကူအညီေပးေရးလာေရာက္သူမ်ား ကုိ ေႏွာက္ယွက္ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေသဆုံးသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏုိင္ငံ မွ ႏုိင္ငံသားေတြ ပါ၀င္ၿပီး အေယာက္ ၈၀ ဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတြ လူငယ္ေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ CNN သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

MH17 ဟာ ေျမျပင္က ရုရွားခဲြထြက္ေရးသူပုန္မ်ား ပစ္လုိက္တဲ့ ဒုံးက်ည္ကုိ အျမင့္ေပ ၃ ေသာင္း ၃ ေထာင္ ကေန က်ိဳးပ်က္ၾကလာတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါ အျမင့္ေပမွေနၿပီး တစ္နာရီ မုိင္ ၅၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ေျမျပင္ေပၚ ျပဳတ္ၾကလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသည္မ်ား ကေတာ့ ေလယာဥ္တြင္ ေလဖိအားကေန ရုတ္ခ်ည္း ေလဖိအားမရွိေတာ့တဲ့ အျမင့္ေပ ၃၃၀၀၀ မွာပဲ အဆုတ္ကြဲမႈ ေသြးေၾကာေပါက္မႈ မ်ားနဲ႔ပဲ ခ်က္ခ်င္းေသဆုံးသြားၾကလိမ္႔မယ္ လုိ႔ ေလေၾကာင္းမူခင္းကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ားက CNN မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆုိလုိရင္း ကေတာ့ အျပင္းအထန္အခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ မခံစားခဲ့ရဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။

မ်က္ျမင္သက္ေသရြာသားမ်ားကေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ေလယာဥ္ အစိတ္အပုိင္းႀကီးေတြ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ရာ ျပဳတ္ၾကလာၿပီးေနာက္မွ တဖုတ္ဖုတ္နဲ႔ အေလာင္းေတြ က်လာခဲ့လုိ႔ မ်ားစြာ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သတင္းေထာက္မ်ားရဲ႕ အေမးကုိ ေျဖဆုိခဲ့ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕အေလာင္းေတြက က်ိဳးပ်က္သြားေပမယ့္ အခ်ိဳ႕အေလာင္းမ်ားမွာ ျမင္သာတဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ပင္ မေတြ႕ရေၾကာင္း CNN သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

The Ladies News Journal
ဓါတ္ပုံ - Internet

ဒီကေန႔က်ေရာက္တဲ့ ၆၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို လြမ္းဆြတ္ တမ္းတမႈအေနနဲ႔ ဥၾသဆဲြၿပီး ဦးညြတ္ဂါရ၀ျပဳခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အာဇာနည္ေန႔မတိုင္ခင္မွာ လႊတ္ေတာ္မွာေကာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာပါ အခမ္းအနား က်င္းပတာေတြကို ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့ ဒီေန႔မွာေတာ့ အစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ဥၾသဆဲြ ဂါရ၀ျပဳ၊ အေလးျပဳ၊ ဂုဏ္ျပဳတာေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င္းပဖို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ အရင္စစ္အစိုးရေတြလက္ထက္မွာ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိခဲ့လို႔ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အာဇာနည္ေန႔ကို ေမ့ေလ်ာ့မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ေက်ာင္းသားသမၸဂၢမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ကိုဒီၿငိမ္းလင္းက ေျပာပါတယ္။

“အခုေခတ္ လူငယ္ေတြဆိုရင္ အာဇာနည္ကိုးဦးဆိုတာကို နာမည္အျပည့္အစံုေျပာႏုိင္တဲ့သူ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရွားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူငယ္ထုၾကားထဲမွာ အာဇာနည္ေန႔ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာက တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအေနနဲ႔က ျပန္ၿပီး -- ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ---- နာမည္ကို သိသြားရင္ က်ေနာ္တို႔ ေက်နပ္တယ္။ ”

မနက္ ၈ နာရီေလာက္ကတည္းက အာဇာနည္အခမ္းအနားေတြကို အာဇာနည္ကုန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းလည္း အာဇာနည္ကုန္းကို လာေရာက္ၿပီး လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ် ဂါရ၀ျပဳခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးရဲ့သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္နဲ႔ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြလည္း ပန္းေခြခ် ဂါရ၀ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ နယ္ၿမိဳ႕အမ်ားစုမွာပါ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို စည္ကမ္းသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခြင့္ရခဲ့ေပမဲ့ ျပည္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္ မရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာက္႐ုပ္ေရွ႕မွာ ပန္းေခြခ်အေလးမျပဳဖို႔၊ စည္တန္းလွည့္လည္ခြင့္မျပဳဖို႔ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

“ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေတြရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အာဇာနည္ေန႔ကို သူတုိ႔က ေခတၱရာေဘာလံုးကြင္းမွာပဲ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လုပ္ေနက်အတုိင္းလုပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ပန္းေခြခ် အေလးျပဳတာလုပ္ရင္ ပုဒ္မ ၁၈၈ နဲ႔ အေရးယူမယ္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကိုလည္း ခြင့္မျပဳဘူးဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔က စာရြက္ထုတ္တယ္၊ အမိန္႔ထုတ္တယ္ေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ထုတ္ပါတယ္။”

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔ဟာ က်ဆံုးသြားတဲ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို ရည္စူးၿပီး ဗုဒၶဘာသာထံုးတမ္းအစဥ္အလာအတုိင္း ေနျပည္ေတာ္မွာ အလႉဒါနျပဳၿပီး အမွ်အတန္းေပးေဝခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြမွာလည္း အာဇာနည္ေန႔အေၾကာင္းနဲ႔ အထိမ္းအမွတ္ေတြကို တခမ္းတနားေဖာ္ျပခဲ့သလို ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ေရဒီယိုေတြမွာလည္း အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊတ္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ေနအိမ္ကိုလည္း အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ပိုပီး လူအမ်ား လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မနက္ ၁၁ နာရီကေန ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၂၀ ထိ ဖြင့္လွစ္ျပသေပးခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အာဇာနည္ေန႔ကို အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္က ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေပမဲ့ အခုေတာ့ ျပည္သူ႔အားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္လို႔ အခုလို လုပ္ေဆာင္ရတာလို႔ ျမင္သူက စာေရးဆရာ ဆရာဦးေက်ာ္ရင္ျမင့္ျဖစ္ပါတယ္။

“တိုင္းျပည္ကို အခုလက္ရွိအာဏာရယူထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ စိတ္ထား၊ ဆႏၵသေဘာထားကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ မေနႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေနအထားတစ္ခုကို ေရာက္လာၿပီလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ အရင္ကလို ျပည္သူကို ဂ႐ုမစိုက္ဘူး၊ ငါတုိ႔ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္၊ ငါတို႔လုပ္ခ်င္တာျဖစ္တယ္လို႔ အဲဒီလို အျမင္မ်ဳိးကေန စၿပီး ေျပာင္းလဲလာတဲ့ လကၡဏာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ အသိအမွတ္ လံုးဝ မထားဘူး၊ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ အခု အဲဒီလို ႀကိဳးစားလို႔ မရႏုိင္ေတာ့ဘူးလို႔ သူတို႔ လက္ခံသြားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ဒါကလည္း စည္း႐ံုးေရးတစ္ခုေပါ့။ ျပည္သူလူထုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္၊ ေလးစားတယ္၊ တန္ဖိုးထားတယ္။ အဲဒီလို တန္ဖိုးထားတဲ့ျပည္သူေတြကို သူတို႔ မဆန္႔က်င္ရဲ၊ မဆန္႔က်င္ဝ့ံေတာ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵအတုိင္း သူတို႔လည္း ေလးစားပါတယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို စည္း႐ံုးေရးတခုအေနနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။”

အခုလိုႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္အဆင့္ေတြဘက္က စည္း႐ံုးေရးဆင္းတဲ့သေဘာ အာဇာနည္အခမ္းအနား တက္ေရာက္ဂါရဝျပဳတဲ့အေပၚ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထား ဘယ္လိုရွိႏုိင္ပါသလဲဆိုတဲ့အေပၚ ကာတြန္းပညာရွင္ ဦးေအာ္ပီက်ယ္ သံုးသပ္တာက-

“သိပ္ ထူးထူျခားျခားေတာ့ မထင္ပါဘူး၊ သူတို႔ကေတာ့ ရန္ကုန္မိုးလိုပဲေပါ့ဗ်ာ။ ရြာခ်င္ ရြာမယ္၊ မရြာခ်င္ မရြာဘူးေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဒီလိုေလး တက္လို႔လည္း ႏိုင္ငံအတြက္လည္း စိတ္အေျပာင္းအလဲလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာေပါ့။ သို႔ေသာ္ တကယ္ထူးျခားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြက တကယ့္အက်ဳိးရွိတာေတြမွ မဟုတ္တာဗ်ာ။ အျပင္ပန္းအရ ဥၾသဆဲြသည္ျဖစ္ေစ၊ မဆဲြသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူေတြဘဝ- အေရးႀကီးလားဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ႀကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္အႏွစ္သာရေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို ခြင့္ေပးမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ေျပာလိုက္၊ ခြင့္မေပးဘူး ေျပာခ်င္ေျပာလိုက္၊ ဖမ္းခ်င္လည္းဖမ္းလိုက္၊ မဖမ္းခ်င္လည္းေနလိုက္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ သူတို႔လက္ခုပ္ထဲမွာပဲ ရွိေနတာ။ တသမတ္တည္းပံုၿပီး ယံုလို႔မရတာ အဲဒါႀကီးကေတာ့ အဖတ္တင္တာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔က အဲဒါႀကီးကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ဒါက ေကာင္းတယ္လို႔လည္း ျပည္သူက လံုးဝ မထင္ပါဘူး။ တအားႀကီးပိတ္ထားလို႔လည္း ဆိုးတယ္မထင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ဒီအစိုးရရဲ႕အေၾကာကိုေတာ့ နပ္ေနပါၿပီ။ ျပည္သူေတြက အဲေလာက္ေတာ့ မညံ့ေတာ့ဘူးဗ်။”

အခုလိုတုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ အသက္ေပးလႉသြားတဲ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လက္ရွိအစိုးရပိုင္း ေခါင္းေဆာင္အဆင့္က အေလးအနက္ထားၿပီး ဂါရဝျပဳတဲ့အေပၚမွာေတာ့ ႏိုင္ငံအဝွမ္းျပည္သူေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဘက္က ႀကိဳဆိုေထာက္ခံမႈေတြ ရွိသလို သံသယနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ေနသူေတြလည္း ရွိေၾကာင္းပါရွင္။
VOA

စည္းလံုးညီညာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ အစိုးရမင္းမ်ား သိေစရာ ။ အာဇာနည္ ဗိမာန္ အေရွ႕တြင္ အမွတ္တရ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သရီးဒီ ပံု ကားခ်ပ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ကေလးမ်ား အား ျဖန္႕ေ၀ ကိုင္ေဆာင္ေစျပီး အာဇာနည္ ဗိမာန္သို႕ခ်ီတက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အ၀င္၀ သို႕ ေရာက္ေသာအခါ ရဲမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုမ်ားအား လံုျခံဳေရး အရ ဟု ဆိုကာ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္။ ရင္ျပင္ေပၚသို႕ ေရာက္မွ က်ေနာ္တို႕ အဖြဲ႕သားမ်ားက က်ေနာ့္အား လာသတင္း ပို႕သည္။ သို႕ျဖင့္ က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္ လိုက္သြားျပီး ရဲမ်ားထံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ားအား ျပန္ေတာင္းခိုင္းရာ ပံုေပါင္း ၂၅ ပံုခန္႕သာျပန္ရလာခဲ့သည္။ က်န္ေသာ ပံုမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။
Nay Myo Zin

၁၉ ဂ်ဴလိုင္မေမ့ႏုိင္” ဆိုသည့္စကား “အာဇာနည္ေန႔ ဒို႔မေမ့” ဆိုသည့္စကားမ်ားအရ ယေန႔ ဂ်ဴလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ တိုင္းေဒသ၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး တို႔တြင္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားအား ဝမ္းနည္းဂုဏ္ျပဳ လြမ္းဆြတ္ေသာအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕အသီး သီး႐ွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္တု႐ွိရာေနရာ၊ လြတ္လပ္ေရးအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္ တိုင္ ႐ွိရာေနရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး အေျခစိုက္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လြမ္း ဆြတ္ပန္းေခြမ်ား၊ ပန္းျခင္းမ်ားခ်၍ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္လည္း အာဇာနည္ႀကီးမ်ား က်ဆံုး သည့္အခ်ိန္ နံနက္ (၁ဝး၃၇) နာရီအခ်ိန္တြင္ အသင္း႐ွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဟြန္းတီး ျခင္း၊ ဥၾသဆြဲျခင္းမ်ားကို အာဇာ နည္ႀကီးမ်ားအား အမွတ္ရသည့္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထို႔အျပင္ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီ အခ်ိန္မွစ၍ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားအား သုခခန္းမအတြင္း၌ အသင္းဝင္းတစ္ခုလံုး ၾကားသိႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ ထားခဲ့ရာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္ၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ား၊ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ ကုသၾက ေသာ လူနာမ်ား၊ လူနာ႐ွင္မ်ားပါ မက်န္ နားေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဖ.ဆ.ပ.လ ညီလာခံတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ "တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဟာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေတြ ေခါင္းပါးေနတယ္ ဆိုရင္ အဲဒီတိုင္းျပည္ဟာ ကပ္ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရမွာပဲ" "တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီဆိုၿပီး လမ္းမထြက္ၿပီး ေဆး႐ိုးေတြလွန္း ေနလို႔ မျဖစ္ဘူး" "ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အက်င့္ဆိုး အက်င့္ပ်က္ေတြကို ျပင္ဖို႔လိုၿပီ၊ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာရရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ေစာက္က်င့္ေတြကို ျပင္ဖို႔လိုၿပီ" ဟူေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာ လိုက္နာက်င့္သံုးဖြယ္ရာ ထိမိေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားအား ကၽြန္ ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားအား ယေန႔ ဂ်ဴလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ လြမ္းဆြတ္ေန႐ံုႏွင့္မၿပီး၊ အေလးျပဳေန႐ံုႏွင့္မၿပီးေခ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွာၾကားထားသည့္ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ သူျပည္သားအားလံုး လိုက္နာက်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွာၾကားထားသည့္ မိန္႔မွာခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္အတြက္ ေန႔လည္ (၂းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ အသင္း သူ/သားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ သုခအလင္း ပညာဒါနသို႔ လာေရာက္ၿပီး ပညာသင္ ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ ဟိုတယ္သင္တန္း မ်ားမွ သင္တန္းသူ/သားမ်ား၊ ဆရာမ်ားပါမက်န္ ကန္ေတာ္ႀကီး႐ွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုပ္တု ႐ွိရာသို႔ သြားၾကၿပီး မိုးထဲေလထဲ၌ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ၾကား ခဲ့ေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးအား ႐ိုးေျမက်သည္အထိ လက္ကိုင္ျပဳ က်င့္သံုးသြားပါ မည္" ဟူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္တုေရွ႕တြင္ ကတိသစၥာဆိုခဲ့ၾကကာ အာဇာနည္ ကုန္းေျမ႐ွိ လာေရာက္၍ အေလးျပဳ ဂါရဝျပဳခဲ့ၾကေသာ သူတစ္ခ်ိဳ႕ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ အမိႈက္မ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ စည္းလံုးညီညြတ္ တက္ၾကြစြာျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ၾကၿပီး အာဇာနည္ႀကီးမ်ားအား ဦးညႊတ္ဂါရဝျပဳခဲ့ၾက သည္။

မိမိတို႔ ခ်စ္ခင္ခဲ့ေသာလူ၊ မိမိတို႔ ေလးစားခဲ့ေသာသူ၊ မိမိတို႔ ဂုဏ္ယူခဲ့ေသာသူရဲ ေကာင္း၊ မိမိတို႔ ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား လြမ္းဆြတ္သတိရေန႐ံု၊ လြမ္း ဆြတ္ပန္းေခြ/ပန္းျခင္းခ်ေန႐ံု၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ ကဗ်ာ႐ြတ္ပြဲမ်ား က်င္းပေန႐ံုႏွင့္ မိမိတို႔၏ တာဝန္မ်ား မေက်ပြန္ႏိုင္ေခ်။ သူတို႔ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ၊ သူတို႔ လမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ၊ သူတို႔ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ မွန္ကန္သည့္ မြန္ျမတ္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးလွေပသည္။ သို႔မွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ခင္ေလးစား ဂုဏ္ယူၾကည္ညိဳရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ေက်ပြန္ရာ ေရာက္ေပေတာ့မည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

(ေက်ာ္သူ)

သမီးေလး မစု (ေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ကိုေမြးၿပီးေတာ့
အေမႀကီးစုဆီကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သမီးကိုခ်ီ မိန္းမမခင္ၾကည္ကိုေခၚၿပီး သြားၾကတယ္
ေအာင္ဆန္း ထူးထူးဆန္းဆန္း အေမ့အိမ္ကိုလာတယ္ဆိုေတာ့ အေမႀကီးစုက အံ့ၾသေနတယ္

အေမကို ေျမးမေလးကိုျပ ၊ အမ က်ေနာ႕သမီးေလး ခ်စ္စရာမေကာင္းဖူးလားဗ် လို႕ ပဋိသႏၶာရစကားမဆိုႏိုင္ဘဲနဲ႕
" အမ က်ေနာ႕သမီးေလးကို ေရႊနားဖူးေလးဆင္ခ်င္လို႕ " လို႕တံုးတိတိေျပာတယ္

" ဟဲ့ ဆင္ခ်င္ရင္ဆင္ေပါ့ ၊ မိန္းကေလးဆိုတာ တန္းဆာေတာ့ဆင္ရမွာေပါ့ " လို႕ အေမႀကီးကေျပာတယ္

အဲဒီေတာ့ လူတံုးႀကီးက
" အမမွာ ေရႊနားဖူးေလးမ်ား ရွိရင္ က်ဳပ္ကိုေပးဗ်ာ .. တဲ့

အေမႀကီးစုမ်က္ေမွာင္ကုတ္သြားတယ္
" ဟဲ့ နင့္လို တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ေရႊေလး တစ္မတ္သား တစ္မူးသား ေတာင္မရွိဘူးလား " တဲ့

အေမႀကီးစုကေျပာရင္း ေခၽြးမ မခင္ၾကည္ဆီ အၾကည့္ေရာက္သြားတယ္
ေယာကၡမက ေယာကၤ်ားကို အျပစ္ေျပာမွာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းတဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႕ မ်က္ရည္စို႕လာတဲ့မ်က္၀န္းေတြကို ေယာကၡမ အေမ မျမင္ေစခ်င္လို႕ မ်က္ႏွာေအာက္ငံု႕ထားတဲ့ မခင္ၾကည္ရဲ႕ နားက ေဟာင္းေလာင္းေပါက္က အေမႀကီးစုရဲ႕ မႈန္သီေနတဲ့ အျမင္အာရံုေတြထဲကို ဆူးထက္နဲ႕ထိုးလိုက္သလိုပါပဲ
အေမအိုကို ရင္နင့္ေစတယ္
သား နဲ႕ ေခၽြးမ ဆင္းရဲလွလို႕ ရင္၀မွာ မီးအံုသလိုပူရတယ္
ေျမးမကေလး ပုလုေကြးကိုလည္း ေပးလိုက္ခ်င္ ဆင္လိုက္ခ်င္တဲ့ ေစတနာက ဗလ၀ျဖစ္မိတယ္

ဒါေပမဲ့ သူက ေဒၚစု
ေအာင္ဆန္း ျဖစ္လာမဲ့ ထိန္လင္း ဆိုတဲ့ သားကုိ ၀မ္းနဲ႕လြယ္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ အေမစုဆိုေတာ့
..................
" ဟဲ့ ငါ့မွာ သားသမီးေတြအမ်ားႀကီး နင့္မွ ကြက္ၿပီးေပးလို႕ျဖစ္မလား "... လို႕ ေငါက္ဆတ္ဆတ္ အေမေျပာေတာ့

"အမကလည္း .. ဗ်ာ "

လို႕ဆိုၿပီး အေမ့ကို တစ္သက္မွာတစ္ခါ မ်က္ႏွာပ်က္ခဲ့တဲ့ ကိုေအာင္ဆန္း
အေမ့အိမ္မွာ ညမအိပ္ေတာ့ပဲ
မခင္ၾကည္ ေရာ႕ သမီးကိုခ်ီ ..
လို႕ဆိုတဲ့ၿပီး ခရီးေဆာင္အိပ္ကိုဆဲြလို႕ အေမ့အိမ္ထဲကထြက္ ဘူတာကိုဆင္းလို႕ ေန႕ခ်င္းပဲျပန္ခဲ့တယ္

ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ေလာက္ဆင္းရဲ ဆင္းရဲ ငပိရည္က်ဲက်ဲနဲ႕ ထမင္းရင္ကဲြကို စားေနရတာေတာင္
စြတ္က်ယ္အကၤီ်ေက်ာ ဇကာေပါက္ကို က်ဴးနစ္(စစ္ရွပ္) အကၤိ်ေအာက္က ခံ၀တ္ေနရတာေတာင္
ဇနီးခ်စ္ရဲ႕နားမွာ အေပါက္ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ေနတာေတာင္ ဂရုမထားပဲ
အသည္းရိုင္းလွတဲ့သူႀကီးက

သူခ်စ္တဲ့ သမီးေလးကိုေတာ့ မိန္းကေလးမို႕ ေရြနားပန္ေလးဆင္ခ်င္တဲ့ အေဖရဲ႕ေမတၱာစိတ္ကို ေဖာ္ျပသြားခဲ့တယ္

က်ဳပ္မ်က္ရည္က်ရင္း ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိတယ္
က်ဳပ္တို႕ တိုင္းျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးရင္းအသက္ပါစြန္႕သြားခဲ့တဲ့ အာဇာနည္ႀကီးမွာ
သမီးကေလးကို ဆင္စရာ ေရႊေလး တစ္ေရြးသားေလာက္ေတာင္မွ မရွိရွာ မပိုင္ရွာ
တိုင္းျပည္ကေန မယူခဲ့ရွာ
တိုင္းသူျပည္သားပိုင္တဲ့ ဘယ္ရတနာဆိုင္ကမွ မရယူခဲ့ဖူးတဲ့ ..... ဗ်ာ

(ဒီလိုလူႀကီးနဲ႕ အာဇာနည္ေတြကိုမွ အေလးဂါရ၀မျပဳရဲရင္ ဘယ္မွာလာ လူျဖစ္ပါ့မလဲဗ်ာ)
ထင္လင္းဦး