07/29/14

PR စနစ္က်င့္သုံးေရးအဆို အတည္မျပဳပါ။
ဦးေရႊမန္၏ ျပန္လည္တင္ျပခ်က္ကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တရပ္ (PRကိုလက္ခံျခင္းမဟုတ္၊FTPTကို ပယ္ျခင္းမဟုတ္၊ၾကားစနစ္တခုကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ၊) ကိုက်င့္သုံးႏိုင္ရန္
ေကာ္မတီ၊ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က
ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အဆိုရွင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီရဲ႕ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဇင္ တင္သြင္းေသာ အဆိုကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီး၏ ျပန္လည္ တင္ျပခ်က္ကိုေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီး၏ ျပန္လည္တင္ျပခ်က္မွာ " ကၽြန္ေတာ္စၿပီးေတာ့ကာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့တာေတြရွိပါတယ္ ဒီအတိုင္းပဲ အၿမဲတမ္းကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားေနတာရွိပါတယ္ ဒါဘာလို႔လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးမျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အဲ့တိုင္းပဲ ခုနက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အဲ့ဒီ့အတြက္ အထိခိုက္မခံႏိုင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုစနစ္ကို PR စနစ္ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မွာေဆာင္ရြက္ပါဆုိတဲ့ အဆို ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ပါဘူး လက္မခံတာဘာလဲဆိုတာ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ ေကာ္မတီ၊ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့ အခါမွာ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ရဲ႕သံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္ကိုလႊတ္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူပါသလားလို႔ ေမးတဲ့ေနရာမွာ အဆိုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပိုင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္

ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထပ္ၿပီးေမးပါမယ္..အဆံုးပိုဒ္ကိုပဲေျပာပါမယ္... ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕သင့္ေတာ္ေသာ ေရႊးေကာက္ပြဲ စနစ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္မယ့္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ သေဘာတူပါသလားခ်င္ဗ်ာ သေဘာမတူသူရွိပါသလားခင္ဗ်ာ သေဘာမတူသူ မရွိတဲ့အတြက္ ဦးေအာင္ဇင္ အဆိုအတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာပါတယ္"

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးမွ ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းသည္မွာ " ထိုနည္းတူစြာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဥကၠဌနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီအရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးနဲ႔ တည္တန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ ဒီေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္ေပးရုံသာမကပဲနဲ႕ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႔အ ေၾကာင္း လည္းထပ္ဆင့္ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။"

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီးရဲ႕အဲ့ဒီလိုျပန္လည္ရွင္းအဓိပၸါယ္ေဖၚျပခဲသည့္အတိုင္းသာေထာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ဦးေအာင္ဇင္ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ အဆိုကိုေထာက္ခံျခင္းမဟုတ္ခဲ့ပါ။

National League for Democracy

ပုံစာ - ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းအမ်ားစုရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆာကူရာတာ၀ါအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမေဈးကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ စိုးရိမ္လာေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားပင္ ရွိလာေနေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ႏိုင္ငံျခားသားေတြက အိမ္ျခံေျမေဈးတက္တာကို ေၾကာက္ေနၾကၿပီ။ မီးပ်က္တာကိုလည္း စိတ္ညစ္ေနၾကၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေတြဆိုရင္ ေသာၾကာေန႔မွာ ဘန္ေကာက္ကိုျပန္ၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြနား၊ တနလၤာေန႔မွာ ရန္ကုန္ကိုျပန္လာၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတာေတြ ေတာင္ရွိတယ္” ဟု City Land အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ Permanent Resident ေပးအပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမေဈး ပိုေကာင္းလာႏိုင္ေသာ္လည္း ေဈးကိုထိန္းမထားႏိုင္လ်င္ ျပႆနာ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။

“အိမ္ျခံေျမေဈးေတြက ေဈးကြက္ဝယ္လိုအား တိုးလာမွာကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေဈးေတြတက္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ေမွ်ာ္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ျခံေျမေတြရဲ႕ အရည္အေသြးက ေဈးႏႈန္းလို တိုးတက္မလာပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရရွည္မွာ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့အိမ္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ အိမ္ဝယ္သူက ေငြအမ်ားႀကီးသံုးရင္ အိမ္ကိုလည္း အရည္အေသြး အဆင့္မီဖို႔ ေတာင္းဆိုမွာပါပဲ” ဟု Rocket Internet မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား ရွာေဖြေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီHouse.com.mm မွ Country Manager မစၥတာဂ်န္ဆြန္းမားဖက္ဒ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စရာအိမ္မ်ား ငွားရမ္းရာတြင္ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ရရွိသည့္ အရည္အေသြးမွာ ညီမွ်ျခင္းမရွိဘဲ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ လြန္စြာျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္မွာလည္း စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ ႐ံုးခန္းဧရိယာေပါင္း ၇ဝဝဝဝ စတုရန္းမီတာသာ ရွိေနေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးကုမၸဏီ New Crossroads Asia (NCRA) က စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

Eleven Media Group

ရီေနႏိုင္    (Ladies Journal Vol 2, No 23, July 27, 2014)
       ကြၽန္ေတာ္ေဆာင္းပါးေရးတဲ့အခါမွာ  ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တုိက္ခိုက္ပုတ္ခတ္မႈ
မ်ိဳးေတြမပါေအာင္ ဂရုစိုက္ပါတယ္။ဆုိပါစို႔။ လက္ရိွအစိုးရအေၾကာင္းေရးရင္ ကြၽန္ေတာ္
လက္ရိွအစိုးရ၊ အာဏာရအစိုးရစသျဖင့္ ေရးပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလို႔ တစ္ခါမွမေရး
ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး သမၼတႀကီးအေၾကာင္းေရးရင္ေတာင္ အေကာင္းဆို နာမည္နဲ႔ေရးၿပီး
အဆိုးဆိုနာမည္မပါပဲ သမၼတႀကီးလို႔ပဲ ေရးျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သမၼတႀကီး
ဆို္ရင္ ဦး၀င္းေမာင္ကစၿပီး ဦးေန၀င္း၊ဦးစန္းယု၊ဦးစိန္လြင္အလည္၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္
အဆံုး အားလံုး အက်ံဳး၀င္ေပမဲ့ ဒီကာလမွာေရးရင္ျဖင့္ ဒီသမၼတႀကီးဆုိတာ အားလံုးသေဘာ
ေပါက္မွာမို႔ပါ။ မေရးမျဖစ္လို႔ေရးရတာမ်ိဳးေတာ့ ရိွသေပါ႔ဗ်ာ။ ဥပမာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း
ဦးခင္ညြန္႔သို႔တံု႔ျပန္ခ်က္ ဆိုတာမ်ိဳးမွာ ဦးခင္ညြန္႔လို႔ မရည္ညႊန္းပဲ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး"လို႔မ်ားေျပာ
မိရင္ ေတာ္ၾကာ တစ္ေယာက္ေယာက္အေၾကာင္း အမွန္ေတြ ေစာင္းေျမာင္းေရးတာဆုိၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္္ခ်က္ ေပါက္ၾကားမႈဥပေဒႀကီးနဲ႔ ၿငိသြားရင္ အခက္ မဟုတ္လား၊ ဟဲဟဲ။               

    ႀကံ႕ဖြံ႕အမတ္ေတြထဲမွာ ဂ်ာနယ္မ်ားနဲ႔ မၾကာခဏ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ၿပီး စာဖတ္သူ
တို႔အၾကား လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ လုပ္ႏိုင္သူတစ္ဦးကေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
 ဦးလွေဆြျဖစ္ၿပီး သူကမၾကာခဏ ဂ်ာနယ္မင္းသားလုပ္ ေပမယ့္ အသိအမွတ္ျပဳ တံု႔ျပန္ေရး
တာမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တစ္ခါပဲ လုပ္ဖူးပါတယ္။ အဲဒါကလည္း ပထမဆံုးလူသိမ်ားသြားတဲ့
ဘူးလက္ကိစၥျဖစ္ၿပီး အဲဒီတုန္းကလည္း သူ႕နာမည္တပ္မေရးျဖစ္ပဲ မေကြးတိုင္းက အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုတာမ်ိဳးပဲ ေရးခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူက မၾကာခဏ ဂ်ာနယ္
မ်ားနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးသမွ် အြန္လိုင္းေတြမွာ အတင္းေခါင္းစဥ္ အဲေလ၊ သတင္းေခါင္းစဥ္ထဲပါပါ
လာေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခါမွ တံု႔ျပန္မေရးျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။        

   ဦးလွေဆြကိုကြၽန္ေတာ္က ဂုဏ၀ုတၱိ၊ ၀ရ၀ုတၱိအရ ေလးစားရမယ့္သူအျဖစ္ "ဘူးလက္
လွေဆြ"လို႔ သူမ်ားေတြ ေရးေနေျပာေနသလို မေရးခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ဦးလွေဆြက
စိတ္ဆိုးပံုမရဘူးဗ်။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီလထဲမွ Hot News  ံသတင္းဂ်ာနယ္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္
ေတာ့ ''NLD ကအမတ္ေတြ ကိုယ့္ပုံကိုယ္ေဖာ္ၿပီး ၿပိဳင္ပါ၊ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီရႈပ္ပါတီက
ေမာင္မဲျဖစ္ပါတယ္၊ ႀကံ႕ဖြံ႕ကဘူးလက္လွေဆြနဲ႔ ၿပိဳင္ပါ႔မယ္ဆိုၿပီး သတၱိရိွရိွၿပိဳင္ပါ"လို႔ ၾကားလိုက္
ရ တယ္ေလ။ ဒီေတာ့ "ဘူးလက္လွေဆြ"ဆိုတာ "၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္"တို႔၊ "တက္ဘုန္းႀကီး
သိန္းေဖ"တို႔ "ေနရွင္နယ္ဦးျမင့္"တို႔လို ဂုဏ္ယူစရာ နာမည္မ်ိဳးလို႔ ထင္ပံုရပါတယ္။ ဒီေတာ့
လည္း ဒီနာမည္တြင္မွာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားနာစရာမလိုဘူးေပါ႔။ ဆရာဘူးလက္ တို႔က အေျပာ
ကေတာ့ျပတ္တယ္။ အဲဒီ အင္တာဗ်ဴးမွာပဲ "NLD မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလြဲၿပီး က်န္တဲ့
ေကာင္ေတြ တစ္ေကာင္မွ ေသာက္သံုးမက်ဘူး"လို႔ ေျပာခဲ့ေသးတာ။ တကယ္ဆိုေတာ့ "ဘယ္သူ
မွ သံုးမရဘူး" ဆိုရင္ေတာင္ ေစာ္ကားတာေပမယ့္ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသးတာေပါ႔။ NLD က
လူေတြထဲမွာ အဲဒီကာလက သက္ရိွထင္ရွားရိွေနေသး တဲ့ ဆရာဦး၀င္းတင္လို လူမ်ိဳးကို အားမနာ
ရင္ေတာင္ သူတို႔တပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့ဖူးသူ သူရ
ဦးတင္ဦးကိုေတာ့ အားနာဖို႔ေကာင္းပါတယ္။                              

   ဦးတင္ဦးဟာ တပ္မေတာ္ထဲမွာ အမ်ားၾကည္ညိဳခ်စ္ခင္ခံရတဲ့ျပစ္မႈနဲ႔ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရတာ
လည္း အမ်ားအသိပါပဲ။ ေနာင္မွာ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္တို႔လို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕
ကုိယ္ေရးအရာရိွမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး အာဏာျပန္သိမ္း တဲ့နည္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာ
မွာ ဦးတင္ဦးကိုေခါင္းေဆာင္ေပးဖို႔  ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ ဦးတင္ဦးက တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
သစၥာမေဖါက္ပဲ လက္မခံခဲ့သလို ယံုၾကည္စြာ ခ်ဥ္းကပ္လာသူကိုလည္း ငဲ့ညွာခဲ့တဲ့ အတြက္ ထိန္
ခ်န္မႈနဲ႔ အျပစ္ေပးခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကို အခုလိုသံုးႏႈန္းေျပာ
ဆိုေတာ့ သမိုင္းမွာ အေျပာခံရသူနာမလား၊ ေျပာသူနာမလား စဥ္းစားၾကေပါ႔ခင္ဗ်။                   

 ဒါေပမဲ့ အဲဒီအင္တာဗ်ဴးမွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတာ့ သမၼတျဖစ္မယ္ဆိုရင္
လက္ခံေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုေၾကာင္း အျပင္ ေဒၚစုရဲ႕သားႏွစ္
ေယာက္က ႏုိင္ငံသား ခံယူလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေခြၽးမေတြဘာေတြကိုလည္း ကင္းလြတ္ေစလို႔ ေျဖ
ေလ်ာ့ေပးလို႔ရပါတယ္တဲ့။ (အမယ္ ဘူးလက္ႀကီးရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကလည္း ေသးပံုမရဘူး)။ အမွန္
ေတာ့ သားႏွစ္ေယာက္က မူလႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသားကို ျပန္ ရုပ္သိမ္းခံရတာျဖစ္ၿပီး အဲဒါကို ႏုိင္ငံ
သားျပန္ျဖစ္ခြင့္အတြက္ ဥပေဒ ခြင့္ျပဳထားတာမရိွဘူးဆိုတာ ဦးလွေဆြမသိရွာလို႔ ထြက္ေပါက္
မွားျပတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဒၚစုကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးလည္း ျဖစ္တယ္၊ အရည္အခ်င္း
ရိွသူလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ လက္္ခံတဲ့အျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္ကပ္မႈႀကီးလည္း မရိွပါဘူးလို႔ ဆိုလာ
လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ားက "ဘူးလက္က က်န္တဲ့ ဘီလူးသဘက္ေတြထက္ေတာ့ သာေသး
သဟဲ့"လို႔ အသိအမွတ္ျပဳၾကရမွာေပါ႔ဗ်ာ။               
  
တကယ္ေတာ့လည္း ဒီဘက္မွာ ေဒၚစုက တစ္ေယာက္ဆုိ ဆိုသေလာက္လို႔ ေျပာရမွာလို
 ႀက႕ံဖြံ႕မွာကလည္း  ဦးလွေဆြလိုလူက သူပဲရိွတယ္လို႔ ဆိုမယ္ဆို ဆိုႏိုင္သားပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ဆို
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အျမင္နဲ႔ၾကည့္ေတာ့ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာေနခ်ိန္မွာ "ေရႊလက္နဲ႔
ေခၚလို႔မလာရင္ ဘူးလက္ပဲေပးလိုက္"လို႔ ေျပာတာကေတာ့ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးေရးတို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးတို႔ ရႈေထာင့္ေတြကဆို အေတာ္ဆိုးေနတာေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမၾကည့္ပဲ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီႀကီးဘက္က
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေတာ္အားကိုးေလာက္စရာႀကီး ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့
ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈေတြၾကည့္ရင္ ဘက္ႏွစ္ဘက္သြားၾကသဗ်။ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔
လက္နက္ကိုင္နည္း။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွာဆို လူႀကီးလူေကာင္းနည္းနဲ႔ ေအာက္တန္းက်တဲ့နည္း။ ဥပမာ
ပါလက္စတိုင္း အဖြဲ႕နဲ႔ဟားမတ္စ္၊ မင္ဒဲလားရဲဲ႕ေအအင္န္စီတို႔အျပင္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္မွာလည္း
အလားတူ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔လက္နက္ကိုင္နည္း ႏွစ္ဘက္ ဖိအားေပးၾကတာ။ အခု အစိုးရႀကီးက ႏုိင္ငံေရး
နည္းနဲ႔ ဖိအားေပးခ်ိန္မွာ ဦးလွေဆြကအမုန္းခံ အထုခံ၊ ဘူးလက္နာမည္ဆိုးႀကီးအတြင္ခံၿပီး ႀကံ႕ဖြံ႕
အစိုးရႀကီးဘက္က "ဒါနဲ႔မရရင္ဒါပဲေနာ္လို႔"ဖိအားေပးရွာရတာကိုးဗ်။       
  
ဦးလွေဆြက ဒီတစ္ခုတည္းအမုန္းခံတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အစိုးရနဲ႔အလြန္အေပးအယူမွ်တဲ့
 ဦးေတဇႀကီး ကိုေတာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ဥကၠ႒အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္ေအာင္လုပ္္တာ သူပဲတဲ့။
 အေမရိကန္က ေျဖေလ်ာ့ေပး ေအာင္ အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္ ခ်မ္းသာလာတဲ့ ခရိုနီေတြထြက္ပါလို႔ တည့္
တည့္ႀကီးေျပာခဲ့လို႔ ရွက္ရွက္နဲ႔ထြက္ရဆိုပဲ။ ဒါတင္ဘယ္ကမလဲ။  ႀကံ႕ဖြံ႕ထဲမွာကလည္းအသံုးမက်တဲ့
ဟာေတြ တစ္ပံုႀကီးဆိုတာလည္း မၾကာခဏ ထုတ္ထုတ္ေျပာပါ ေသးတယ္။ "ဘယ္တစ္ေယာက္က
လြဲရင္ ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ မေျပာဘူးေပါ႔၊ ကိုယ့္ဖါသာေတြးၾကည့္ၾကေပါ႔ဗ်ာ၊ ဟဲဟဲ"။      

  ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ႀကီးနာမည္ပ်က္တာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ေၾကာင့္ဆိုတာလည္း ေျပာ
ဖူးသဗ်၊ ေထာက္ လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ား မခံႏုိင္ျဖစ္ၿပီး ခ်မ္းသာတဲ့ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ေထာင္ေလာက္
ကို ၾကည့္မေျပာပါန႔ဲ၊ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းတစ္ဦးတစ္ေလကိုလည္း
ၾကည့္ပါဦးတို႔ဘာတို႔ ထေအာ္ရတာေပါ႔။ ဒါတင္မက  ေထာက္လွမ္းေရးေတြေျမသိမ္းၿပီး ေထာက္လွမ္းေရး
ေဟာင္းဘ၀ေရာက္တာေတာင္ ေျမေရာင္းစားတုန္းဆိုတာကိုမင္းဘူးက ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ၾကပ္ႀကီး
ဥာဏ္ထြန္းဆိုသူအေၾကာင္း နာမည္နဲ႔ထုတ္ေျပာဖူးတဲ့အျပင္ ေနာက္ခန္႔မယ့္ သာသနာ ေရး၀န္ႀကီး
ဦးစိုး၀င္းကိုေတာင္ ျပန္ၾကားေရးဒီဂ်ီဘ၀မွာ စကၠဴ၀ယ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ေငြသိန္းေထာင္ခ်ီတဲ့ အမႈႀကီးတန္းလန္းက
မၿပီးေသးဘူးဆိုတာမ်ိဳးလည္း ေဖာ္ထုတ္တတ္သဗ်။                                  

အင္း၊ ဒါေပမဲ့ မၾကာခင္ကႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီရဲ႕ ၂၀၁၅ရည္မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ေျပာလိုက္ပံုကေတာ့
အေတာ္ဆိုးပါသဗ်ာ။ ၂၀၁၅မွာ ႀကံ႕ဖြံ႕အာဏာမရမွာလည္း ပူစရာမလို၊ ဒီလူထဲကပဲသမၼတျဖစ္ဦးမွာလို႔
ဆိုလိုက္တာေလ။ အဲဒီမွာတြက္ခ်က္ ျပပံုက "လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တပ္က ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေနၿပီ၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးက
 ၂၆ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ မဲႏုိင္ပါေစ၊၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေပါင္းရင္ ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီေပါ႔၊ ဒါဆို ကိုယ့္သမၼတနဲ႔ ကိုယ့္
အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ျဖစ္ၿပီေပါ႔၊ မိတ္ဖက္ပါတီေတြ ထည့္ တြက္ရင္ ၂၆ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျပးမလြတ္ပါဘူး"ပါတဲ့။ ဒီ
ေနရာမွာ ယူနီေဖါင္း၀တ္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ယူနီေဖါင္းခြၽတ္ သူတို႔စီနီယာေဟာင္း ႀကံ႕ဖြံ႔
မ်ားနဲ႔ တစ္သင္းတည္းတစ္ဖြဲ႕တည္းရယ္လို႔ လူေတြက အၿမဲျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ဒါဟာဟုတ္တယ္ဆိုရင္ ႀကံ႕ဖြံ႕
အတြက္ ရွက္စရာေကာင္းလွသလို တပ္မေတာ္အတြက္လည္း သိကၡာက်စရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပီအာ
ကို ႀကံ႕ဖြံ႕ကေထာက္ခံေပမယ့္ တပ္မေတာ္ကကန္႔ကြက္တာဟာ ဒီအခ်က္မမွန္ေၾကာင္း သက္ေသ ျပသလို
ျဖစ္ခဲ့တာမို႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕အနာဂတ္ကို ေကာင္းေစခ်င္သူမ်ားက ၀မ္းသာခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုဦးလွေဆြရဲ႕
အေျပာအရက "ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကုလားႀကီးနဲ႔အရာႀကီးေတာင္မဟုတ္ဘူး၊ အတူတူနဲ႔အႏူႏူပဲေလ"လို႔ ေျပာ
ပံုေပါက္ေနတာ မို႔ အဲဒီပီအာကိစၥႀကီးကေရာ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္လုပ္ျပတဲ့အကြက္လားလု႔ိ ဦးလွေဆြကို
ျပန္ေမးရပါေတာ့မယ္။      

 ဦးလွေဆြအခုေျပာတဲ့ေလသံက ငါးစိမ္းသည္တစ္ေယာက္က "ဒီမွာ၊ ဒီေစ်းမွာငါတစ္ေယာက္တည္း
ေရာင္းဖို႔ စည္ပင္နဲ႔ညိွထားၿပီးသား၊ ငါ႔ဆီမွမ၀ယ္ရင္မရဘူး၊ ငါ႔ဆီမွာ၀ယ္ရင္လည္း အစိတ္သားအေလးခိုးထားတဲ့
 ခ်ိန္ခင္နဲ႔ပဲ ေရာင္းမွာ၊ နင္၅၀သား၀ယ္ရင္ ငါအဆစ္ထည့္မွ နင္ ၂၆က်ပ္သားပဲရမယ္၊ ၀ယ္ခ်င္၀ယ္၊ မ၀ယ္ခ်င္
ေန၊ မေက်နပ္ ရင္တုိင္ခ်င္ရာတိုင္"လို႔ ေျပာတဲ့ေလသံေပါက္ေနတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။ တစ္ဖက္ကျပန္စဥ္းစား
ေတာ့ သူ႔ပါတီသူ ပစ္ပစ္ႏွစ္ႏွစ္ ေ၀ဖန္ေနက် ဦးလွေဆြဟာ အခုလုပ္ပံုကိုင္ပံုကို ၾကည့္မရလို႔ ၂၀၁၅က်ရင္ေတာ့
ဒီလိုပံုေပါက္ေနၿပီဗ်ိဳ႕ လို႔ သေရာ္ေတာ္ေတာ္ေျပာသလားေတာင္ ေတြးစရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ မၾကာေသးခင္က၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္အျဖဳတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး"သမၼတဦးသိန္းစိန္ကအစိုးရအဖြဲ႕
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္၊  သူ႕အစိုးရအဖြဲ႕မွာ သူကေရွ႕ကဆြဲရင္ ေနာက္ကစြပ္ဖါးေလးနဲ႔လိုက္ေနရင္အဆင္ေျပ
တာေပါ႔၊ သူကေရွ႕ကဆြဲေနတာကို ထယ္ထိုးၿပီး ေနာက္ကလိုက္ေနရင္ေတာ့ သူကလက္တြဲျဖဳတ္မွာပဲေလ"လို႔
ေျပာခဲ့ေသးတာေလ။ ေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ဆိုသူ ေဆာင္းပါးရွင္က ဆရာလွေဆြေျပာမွ သမၼတႀကီးလည္း ေခြးေရာ
ႏြားေရာျဖစ္သြားပါသည္လို႔ ဆင္ျခင္ေျပာဖို႔ သတိေပးတာကို ဖတ္ရပါ တယ္။ အင္း၊ ေနာက္ကလူကို ေခြး
လိုႏြားလိုေျပာခ်င္ရာက တလြဲေျပာမိမွားလား၊ ရီေနႏိုင္တို႔ဘာတို႔ ေရးတဲ့ စာေတြ အဖတ္မ်ားၿပီး
သေရာ္ေတာ္ေတာ္ေျပာမိသြားတာလားေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ။   
  
တစ္ခါ မၾကာေသးခင္ကဆို တပ္မေတာ္သားေတြ တိုက္ပြဲက်လု႔ိရတဲ့ေထာက္ပံ့ေၾကးက ဂ်နီဖာ
လိုပက္တင္ပါး တစ္ျခမ္း အာမခံထား သေလာက္ပဲရိွမယ္လို႔ ေျပာခဲ့လို႔ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္လိုက္
ပါေသးတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေဂ်လိုလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ အဲဒီမင္းသမီးရဲ႕တင္ပါးကို ေဒၚလာ၂၇သန္းနဲ႔ အာမခံ
ထားတယ္လို႔ ဆိုသူဆိုၾကေပမယ့္ အဲဒါကအမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကိုေဂ်လိုနဲ႔ သူကိုယ္စားလွယ္ေတြက
မဟုတ္ေၾကာင္း ရယ္ရယ္ေမာေမာျငင္းထားတာ ေတြ ရိွပါတယ္။  ဇြတ္ႀကီးေတာ့ မျငင္းဘူးေပါ႔ဗ်ာ။ သူတို႔
ကလည္း ျမန္မာလႊတ္ေတာ္စီလီဘရစ္တီမ်ားလိုပဲ အခုလို သတင္းမ်ိဳး ပါတာမ်ိဳး သေဘာက်သကိုး။ သူတို႔
ကိုအားက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္စီလီဘရစ္တီမ်ားလည္း အာမခံထားလို႔ရပါတယ္။ ဒီပါးစပ္နဲ႔ေျပာ
တဲ့အခါ အဆဲမခံရေစဘူးလို႔ အာမခံ၊ ဒီမ်က္လံုးႏွစ္လံုး လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အိပ္ငိုက္မသြားေစရဘူး
လို႔ အာမခံစသည္ျဖင့္ ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားက စိတ္၀င္စားမယ္ ထင္မိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။                                    


PR ကိုကန္‌႔ကြက္‌ တဲ့NLD ကိုယ္‌စားလွယ္‌ကို ၾကံ့ခိုင္‌‌ေရးပါတီဥကၠဌလည္‌းျဖစ္‌ ျပည္‌သူလႊတ္‌‌ေတာ္‌ဥကၠဌလည္‌းျဖစ္‌ သူရဦး‌ေရႊမန္‌းက သတိ‌ေပး

စာနယ္ဇင္းေလာကနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ဆင္ျခင္တံုတရား နည္းပါးတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း နားလည္ပံုမရတဲ့၊ အဆင့္အတန္းလည္း နိမ့္က်တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအၾကံေပး တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ စကား နားမေယာင္ပါနဲ႔
မဇၥ်ိမ သတင္းစာ၊ ၂၈-၇-၁၄။ စာ-၉။

ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္း သမၼတ မိန္႔ခြန္း၊ တရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုေတြဟာ စာနယ္ဇင္း သတင္းမီဒီယာ အေပၚ ဖိႏွိပ္မွဳ ျဖစ္တယ္ဆိုျပီး သတင္းသမားေတြ ဆႏၵျုပၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္က သတင္းသမားေတြ သမၼတ ကို ဆႏၵျပသလို နယ္ေတြမွာလည္း တစ္ျမိဳ႕ျပီးတစ္ျမိဳ႕ ဆႏၵျပပဲြလုပ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဆီ သ၀ဏ္လႊာတစ္ေစာင္ပို႔ပါတယ္။ ခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဘက္ကေန လႊတ္ေတာ္ နာယကဆီ သ၀ဏ္လႊာ ျပန္ပို႕ထားျပီးပါျပီ။ အဲဒီ သ၀ဏ္လႊာမွာ ဘာေတြ ေဖာ္ျပထားသလဲ၊ ဘာ အဓိပၸါယ္ေဆာင္သလဲ၊ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္သလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။

နံပါတ္ (၁) မွာေဖာ္ျပထားတာက “ သတင္းမီဒီယာမ်ား ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ အုပ္ခ်ုပ္ေရး အဖြဲ့ အစိုးရ အေနျဖင့္ အထူးအေလးထား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သတင္း လြတ္လပ္မႈ အဆင့္သည္ အေရွ့ေတာင္ အာရွတြင္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္၌ ေရာက္ရွိေနသည္ကို ေလ့လာ ေတြ့ရွိနိုင္ပါသည္။” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာလို႔ ဆိုလိုက္ရင္ ရုပ္သံ၊ ေရဒီယို၊ ပံုႏွိပ္စာနယ္ဇင္း အားလံုးကို ျခံဳငံုျပီးေခၚတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရုပ္သံနဲ႔ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ပုဂၢလိက ျပည္သူေတြကို လံုး၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္မေပးေသးသလို အစိုးရကပဲ ရာႏွဳန္းျပည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အတြက္ လံုး၀ လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိေသးပါဘူး။ လက္ရွိ လြတ္လပ္ခြင့္ရေနတယ္ဆိုတာ ပံုႏွိပ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ စတဲ့ စာနယ္ဇင္းေတြပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီလို ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ထိပ္ဆံုးမွာ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ မ်က္စိမွတ္ျပီး လိမ္ညာေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အၾကံေပးေတြ ေရးေပးသလို လိုက္ေျပာရင္ေတာ့ သမၼတၾကီး အရွက္ရစရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

နံပါတ္(၂) စာပိုဒ္ထဲမွာ ခုလို ပါပါတယ္။ “အမုန္းပြားေစမည့္ ေရးသား ေျပာဆိုမႈမ်ားနွင့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကို မည္သည့္ နိုင္ငံသားကမွ် လက္ခံလိုျခင္း မရွိပါ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိမွသာ လူ့အဖြဲ့အစည္းတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းသာယာမည္ ျဖစ္ပါသည္။” ဒီစကား မွန္ကန္ပါတယ္။ သမၼတၾကီး ေျပာေနၾကစကားပါ။

စာပုဒ္ နံပါတ္ (၃) မွာ ခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာ အခ်ို့၏ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ အမုန္းပြားေစနိုင္ေသာ၊ က်င့္ဝတ္နွင့္ မညီေသာ လံႈ့ေဆာ္မႈမ်ားေျကာင့္ မိမိတို့ နိုင္ငံတြင္ လူအုပ္စုခ်င္း အျကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားနွင့္ မီးရွို့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျကံုေတြ့ခဲ့ျကရျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ သိကၡာက်ဆင္းခဲ့ရမႈမ်ားလည္း ျကံုေတြ့ခဲ့ရပါသည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို့၏ မီဒီယာကို လြတ္လပ္မႈနွင့္အတူ တာဝန္သိေသာ၊ တာဝန္ရွိေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ မီဒီယာ ျဖစ္ေစလိုပါသည္။ ထို့ေျကာင့္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းျပီး ျပည္သူကို မွန္ကန္ေသာ အသိပညာေပးသည့္ မီဒီယာ ျဖစ္ေစရန္ ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။” တဲ့။
သမၼတၾကီးက ျပည္ပ မီဒီယာ ဆုိတာ ထည့္ထားပါတယ္။ ျပည္ပ မီဒီယာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ကေတာ့ ဒီမွာ ထည့္ေဆြးေႏြးဖို႔ မလိုပါ။ ျပည္တြင္း မီဒီယာလို႔ ဆုိရာမွာ ဘယ္လို မီဒီယာလဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုဖို႔ လိုပါတယ္။ အခု သမၼတၾကီးတို႔ ႏွိပ္ကြပ္ေနတဲ့ ပံုႏွိပ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း ဘယ္ဟာလဲ၊ ဘယ္သူလဲ တိတိက်က် ေျပာဖို႔လိုပါတယ္။ အခု သမၼတၾကီး ေျပာလိုက္ပံုက ရခုိင္က စခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မွဳၾကီးေတြ ျဖစ္ပြားရတာမွာ ပံုႏွိပ္စာနယ္ဇင္း ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ရသေယာင္၊ အဓိက က်သေယာင္ ေျပာဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အလြန္မွားယြင္းတဲ့ စြတ္စဲြ ေျပာဆိုခ်က္ပါ။ ဒီေျပာဆိုခ်က္ေတြဟာ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနက အတိုက္အခံေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံ စြတ္စဲြခဲ့တာမ်ိဳးနဲ႔ အေတာ္ ဆင္တူျပီး အဆင့္အတန္းလည္း အေတာ္နိမ့္က်ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မွဳ ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ပြားတာနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ သမၼတ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖဲြ႕ရဲ႕ တာ၀န္ရွိမွဳေတြကို ဖုံးကြယ္ခ်င္တာေၾကာင့္ ခုလို ေျဗာင္က်က် လိမ္ညာတာလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မွဳေတြရဲ႕ အစဟာ အမုန္းတရားျဖန္႔ျဖဴးမွဳေတြျဖစ္ပါတယ္။ တရားပဲြထဲမွာ ျဖန္႔ပါတယ္။ ဓာတ္ျပားေတြနဲ႔ ျဖန္႔ပါတယ္။ မိတၱဴကူးစာရြက္ေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ စာေစာင္ေတြနဲ႔ ျဖန္႔ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေဖ့ဘြတ္ခ္ အင္တာနက္ လူမွဳကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာကေန ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျဖန္႔ပါတယ္။ လွံဳ႕ေဆာ္ပါတယ္။ (အဲဒီအထဲ ရခိုင္မွာ အၾကမ္းဖက္မွဳၾကီးေတြ မျဖစ္ပြားခင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္တဲ့ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ေၾကးမံု သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္လဲ ပါပါတယ္။) သမၼတ က ဒါေတြကို အေရးယူမယ္ေျပာလိုက္၊ ျပည္သူေတြ တာ၀န္ေျပာလိုက္၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမယ္ ေျပာလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ ျပည္ထဲေရးက ဘာမွ အေရးမယူခဲ့တဲ့ ျပသနာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလို တာ၀န္ပ်က္ကြက္ခဲ့မွဳကို စာနယ္ဇင္းေတြအေပၚ ေရာေယာင္ျပီး အပစ္ပံုခ်တာကေတာ့ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားပါတယ္ ဆိုတဲ့ သမၼတၾကီးေျပာတာ ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါရဲ႕လားလို႔ေတာင္ အ့ံၾသစရာ ျဖစ္ေစပါတယ္။

နံပါတ္(၄) မွာေတာ့ ယူနတီဂ်ာနယ္ကို အမိန္႔ခ်တာဟာ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒါမွမဟုတ္ သမၼတ နဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အမိန္႔မခ်ခင္ သမၼတ က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူရမယ္လို႔ ဘာေၾကာင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာရသလဲ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ ခုဆိုရင္ သမၼတၾကီးရဲ႕ ေျပာပံုဆိုပံု လုပ္ကိုင္ပံုေတြဟာ လက္ရွိ လြတ္လပ္မွဳရလာတာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္၊ သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္ရတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးတဲ့ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ စာနယ္ဇင္းေလာကကို ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားလာတာ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ရလာတာနဲ႔ အမွ် အဲဒီ စာနယ္ဇင္းဟာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕၊ ဌာနဆိုင္ရာ၊ အတိုက္အခံ အားလံုး အားလံုးကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွဳေတြကို လက္မခံႏုိင္တာနဲ႔ စာနယ္ဇင္းေတြကို ရန္သူသဖြယ္သေဘာထား၊ ဒီေလာက္မကေသးပဲ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံစြတ္စြဲတာကေတာ့ အရပ္စကားနဲ႔ဆို နည္းနည္းမ်ားတယ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား၊ စာနယ္ဇင္းေလာကနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ဆင္ျခင္တံုတရား နည္းပါးတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း နားလည္ပံုမရတဲ့၊ အဆင့္အတန္းလည္း နိမ့္က်တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအၾကံေပး တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ စကား နားမေယာင္ပါနဲ႔လို႔ တုိက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။

စည္သူေအာင္ျမင့္။

ဒီလိႈင္း၊ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၂၉)၊ တနလၤာေန႔၊ ၂၈.၇.၂၀၁၄

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္တြင္ အိပ္ငိုက္တယ္ဆိုတဲ့ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႔အိပ္ငိုက္တယ္ဆိုတာလည္းအမွန္ပါ။ ကိုယ္တိုင္ဒီစာရင္းထဲမွာမပါသြားေအာင္လည္းသတိထားရပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေတာ့ အိပ္ငိုက္ခ်င္ သလိုျဖစ္လို႔ မ်က္လံုးျပန္႔က်ယ္ဖို႔ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ကေတာ့ အိပ္ငိုက္မယ့္ကိန္းဆိုက္ရင္ အခ်ဥ္၊ အစပ္ကေလးေတြ စားၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုစားခ်ိန္မွာပဲ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား႐ိုက္စက္ကမိသြားတာလည္းရွိပါေသးတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေကာ္ဖီမေသာက္ဘဲ၊ အခ်ဥ္ထုပ္မေဆာင္ဘဲအိပ္မငိုက္ေစဖို႔ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေပၚလာပါတယ္။ ပီအာ(ရ္) PR ပါ။
ယခင္ PR လို႔ေျပာရင္ Public Relations အမ်ားတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုဆိုလိုတယ္လို႔ နားလည္ၾကပါတယ္။ PR ေကာင္းတယ္ဆိုရင္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတယ္ေပါ႔။ ေစတနာကေတာ့ ေကာင္းခ်င္မွေကာင္းမွာပါ။

အမ်ားႀကိဳက္ေအာင္ေနတတ္၊ ေျပာတတ္ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကိုညႊန္တာပါ။ ဘယ္လိုအမ်ားနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ဘယ္လိုအမ်ားနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမယ္ဆိုတာကိုအၾကံေပးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ PR လုပ္ငန္းကုမၸဏီႀကီးေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒီလုိကုမၸဏီေတြကိုအာဏာရွင္အစိုးရေတြကငွားၿပီး (ေပးရတဲ့စရိတ္ကလည္းမနည္းဆိုပါတယ္) ကမၻာ့အလယ္မွာမိမိတို႔ တင့္တယ္ေရးအတြက္ အၾကံယူၾကတယ္တဲ့။ ေပးတဲ့အၾကံေတြအတိုင္းလုပ္တဲ့အခါ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိဘီလူးမ်က္ႏွာ ကိုမင္းသားမ်က္ႏွာဖံုးတပ္လိုက္ရတဲ့အခါလည္းရွိတယ္တဲ့။ အၾကံေပးခ်က္ထဲမွာေစတနာသန္႔ဖို႔တုိက္တြန္းေၾကာင္းပါတယ္ လို႔ေတာ့ မၾကားမိပါဘူး။

ယခုျမန္မာျပည္မွ ေရပန္းစားေနတဲ့ PR ဆိုတာကေတာ့ ေနာက္ PR တစ္မ်ဳိးပါ။ Propotional Representation ဆိုတဲ့ အခ်ိန္းက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုညႊန္တာပါ။ ၂၀၁၀က အႏွစ္(၂၀)အတြင္းပထမဦးဆံုးျဖစ္တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစိုးရကက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ လြတ္ လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးပါပဲ။ ႏိုင္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်တယ္ လို႔ ၀င့္ၾကြားၾကၿပီး ႐ႈံးတဲ့သူေတြကေတာ့ မတရားမႈေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾက၊ တိုင္ၾကတာေပါ႔။မဲေပးတဲ့စနစ္အားနည္းလို႔ ခ်ဳိ႔ယြင္းလို႔ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္သူေျပာတာမွ မၾကားခဲ့ရပါဘူး။

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲကို အာ႐ံုစိုက္လာၾကၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ားတကာနဲ႔ဆက္ဆံေရးမဟုတ္တဲ့ PR ကိုတိုက္တြန္းသူမ်ားကယခုထိလက္ခံသံုးစြဲခဲ့တဲ့ မဲအမ်ားဆံုးရေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္ကိုအနိုင္ေပးစနစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ မသင့္ေတာ္ပံု ၊ ဒီမိုကေရစီစံနႈန္းထားမ်ားအရမျပည့္မီပံုေတြကိုေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥကိုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းခဲ့ျပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္လာပါျပီ ။ ကၽြန္မတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အိပ္မငိုက္ေရးေဆးတစ္ခြက္လို႔႔ပဲေျပာပါရေစေတာ့ ။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ PR ကိစၥကိုတင္သြင္းခဲ့စဥ္က ၾက့ံခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၊ တစည ၊ NDF ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေထာက္ခံခဲ့ျပီးတုိင္းရင္းသားပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကကန္႔ကြက္ပါတယ္ ။ ေထာက္ခံသူေတြကမ်ားေတာ့ အဆိုအနိုင္ရသြားျပီးအမ်ိဳးသားလႊတ္္ေတာ္ ဥကၠဌက PR စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာတင္ျပရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔လိုက္ပါတယ္ ။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထဲမွာကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၂၁၈)ေယာက္ ( တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ )ရွိျပီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ကငါးေယာက္သာရွိပါတယ္ ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ( ၄၂၇ ) ေယာက္ရွိျပီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၄၀ ) ရွိပါတယ္ ။ PR ကိုေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာပိုျပီးျမိဳင္တာေပါ့ ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာမတူတဲ့ သေဘာထားေတြကိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးတာကိုသေဘာက်ပါတယ္ ။ ဒါမွလည္း ျပည္သူေတြကမိမိတို႔ကိုကိုယ္စားျပဳပါတယ္ ဆိုတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကဘယ္မူေတြကိုင္စြဲျပီးဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုတာသိနိုင္မွာပါ ။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တယ္ဆိုတာလႊတ္ေတာ္တြင္းနိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုအရည္အခ်င္းျပည့္၀ျပီး ခိုင္မာတဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ ။ ၂၀၁၂ က ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵေနရာ ( ၄၄ ) ေနရာမွာ ( ၄၃ )ေနရာနိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ( ၆၆၀ )ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာအၾကီးမားဆံုးအတိုက္အခံပါတီလို႔သာေခၚရတယ္ ။ ရာခိုင္နႈန္းအရေတာ့ နည္းနည္းေလးပါ ။ ဒီလိုနည္းေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔အားမငယ္ပါဘူး ။ ျပည္သူ႔ ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုယံုၾကည္ျပီးအေရအတြက္ကိုအဓိကမထားဘဲ ကၽြန္မတို႔မူ၀ါဒေတြအေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ျပီးေဆာင္ရြက္ေနတာပါ ။

PR စနစ္ကို ကၽြန္မတို႔ကန္႔ကြက္တယ္ ။ ကန္႔ကြက္ရတဲ႔ အေၾကာင္းေတြကိုတုိင္းျပည္ကိုဖြင့္ေျပာတယ္ ။.ဒီ PR နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာအထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ အမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးဆိုတဲ့ PR လိုအေပၚယံေၾကာကိစၥသာမဟုတ္ပါဘူး ။ တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူ ၊ ျပည္ေထာင္စုအေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရးအေပၚမွာဘယ္ေလာက္ ေစတနာထားတယ္ ဆိုတာေတြလည္းေပၚလြင္ ေစမွာမို႔ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအထူးအေလးထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ ။

အားနည္းေသာ ပီအာစနစ္ေၾကာင့္ ေနရာရလာၾကေသာ နာဇီပါတီဝင္မ်ားနဲ႔ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ဂ်ာမန္လႊတ္ေတာ္

ပီအာ (Proportional Representation) ဟာ သည္ရက္ပိုုင္းမွာ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မီဒီယာ ဖိႏွိပ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ တိုုင္းျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မႈ အလြန္ေႏွးေကြးေနမႈေတြကိုု တိတိက်က် တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းျခင္း မရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ မဆီမဆိုုင္ ပီအာကိုု လုုပ္လာတာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ တကြ ႏိုုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူေတြ အတြက္ပါ တအံတၾသ ျဖစ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပီအာကိုု မက်င့္သံုုးသင့္ေၾကာင္း ေဒၚခင္သႏၲာ ျငင္းခံုသြားတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပီအာကိုု ေထာက္ခံက်င့္သံုုးလိုုတဲ့ လူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ တခ်ိဳ႕ကိုုလည္း က်ေနာ္တိုု႔ စဥ္းစားေဆြးေႏြးၾကည့္သင့္ ပါတယ္။ အကယ္၍ လက္ရွိ အာဏာရပါတီနဲ႔ အစိုုးရဟာ ပီအာကိုု ေထာက္ခံခဲ့ရင္ သူတိုု႔ ဘယ္လိုု ေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မလဲ။

သူတိုု႔ ေျပာႏိုင္တာက “ငါတိုု႔ အစိုုးရဟာ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ကိုု အသြင္ေျပာင္း ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ကမာၻမွပင္ စံနမူနာယူဖြယ္ အေအာင္ျမင္ဆံုုး ျဖစ္ေနပါတယ္ (role model of democracy)။ ဒီမိုုကေရစီ ပန္းတိုုင္ကိုု ခ်ီတက္ရာမွာ ေရြးေကာက္မႈစနစ္ (electoral system) သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ဖိုု႔ ဆိုုတာဟာ အေရးၾကီးဆံုုး လိုုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ပီအာ စနစ္ဟာ လက္ရွိ ဗမာျပည္ရဲ႕ ဒီမုုိကေရစီ စနစ္ကိုု ဆက္လက္တိုုးတက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖိုု႔ရန္ အကိုုက္ညီဆံုုး (most sutiable) ေရြးေကာက္မႈ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ တိုုင္းရင္းသားမ်ိဳးစံုု၊ ဘာသာတရားမ်ိဳးစံုု ဗမာျပည္မွာ စံုုလင္စြာ ကြဲျပားေနတယ္။ သည္ေနရာမွာ မ်ားစြာေသာ လူနည္းစုအုပ္စုေတြရဲ႕ အသံဟာ FPTP (first-past-the-post) မဲအမ်ားဆံုုး ရတဲ့သူဟာ ေရြးခ်ယ္ခံရစတမ္း ဆုုိရင္ ေဖာ္ျပခြင့္ရမွာ မဟုုတ္ဘူး။ လူနည္းစုု အုုပ္စုု မ်ားစြာရဲ႕ ဆႏၵမဲ ေတြဟာ ႏိုုင္သူအကုုန္ယူ ေရြးေကာက္မႈ စနစ္ (FPTP) မွာ ေလလြင့္ဆံုုးရူံးသြားမွာ ျဖစ္တယ္ (loss of opinion votes) ။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္နဲ႔ အမွန္တကယ္ အကိုုက္ညီဆံုုး ျဖစ္တဲ့ PR စနစ္ဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုုိ႔ မျဖစ္မေန လိုုအပ္ေနတယ္ (obligatory) ။ ပီအာစနစ္ကိုု ေဖာင္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကြဲျပားေနတဲ့ အုုပ္စုုမ်ားစြာရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စံုုလင္စြာ ေဖာ္ျပပိုုင္ခြင့္ ရလာမွာ ျဖစ္တယ္ (diversity of political standings)” လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္ေနရာမွာ လံုုးေထြးျပီး သံုုးစြဲထားတဲ့ အဓိက ေဝါဟာရက “diversity” (ကြဲျပားျခားနား စံုုလင္မႈ) ဆိုုတာပါပဲ။ ကြဲျပားစံုုလင္မႈကိုု ခြင့္ျပဳျခင္းဟာ ဒီမိုုကေရစီရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာလိုု႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ပီအာဟာ ဒီမုုိကေရစီရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာကိုု diversity နဲ႔ တည္ေဆာက္တာလိုု႔ အာဏာရပါတီဖက္က ျငင္းခံုုလိမ့္မယ္လိုု႔ ယူဆရပါတယ္။

ဒီမုုိကေရစီမွာ ကြဲျပားစံုုလင္မႈကိုု ခြင့္ျပဳေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ လူသားဝါဒရဲ႕ စိတ္ဝိဥာဥ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အသိတရားပိုုင္း ျဖစ္ျပီး ႏိုုင္ငံနဲ႔ ခ်ီျပီး ႏိုုင္ငံေရး စီးပြားေရးပိုုင္းဆိုုင္ရာ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ကြဲျပားစံုုလင္စြာ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုုျပီး လုုပ္လိုု႔ မရပါ။ ဗမာျပည္စီးပြားေရးကိုု ၾကံ႔ခိုုင္ေရးပါတီက ခရုုိနီ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လယ္သမား အလုုပ္သမားေတြ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္၊ ဆိုုၾကပါစိုု႔ မ်ိဳးခ်စ္ရဟန္းေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီက ဘုုန္းၾကီးေတြ နဲ႔ ဗုုဒၶဘာသာ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ ဆိုုျပီး သူတိုု႔ အသီးသီး “အာဏာခြဲေဝ” ယူၾကျပီး ကြဲျပားစံုုလင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရေအာင္ ဆိုုျပီး လုုပ္လုု႔ိမရပါ။ ႏိုုင္ငံတခုုလံုုးဆိုုင္ရာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဆိုုင္ရာ အစိုုးရေပၚလစီေတြဟာ တႏိုုင္ငံလံုုးမွာ တသမတ္တည္း ရွိရမွာ ျဖစ္ျပီး အဲဒီ ႏိုုင္ငံေတာ္လံုုးဆိုုင္ရာ မူဝါဒေတြဟာ မည္သူကိုုမဆိုု ျခြင္းခ်န္ျခင္းမရွိ ဥပေဒနဲ႔ အညီ တသမတ္တည္း တန္းတူညီမွ် အကာအကြယ္ ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ diversity principle ဟာ ဒီမုုိကေရစီအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာ ဆုုိတဲ့ အခ်က္ဟာ လူတဦးခ်င္း (individual) နဲ႔ အစုုအဖြဲ႔ အငယ္စားေတြ (small units) အတြက္သာ အၾကံဳးဝင္ျပီး ႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေခါင္ခ်ဳပ္ ႏိုုင္ငံေရး အေဆာက္အဦၾကီး ျဖစ္တဲ့ တႏိုုင္ငံလံုုး တညီတညြတ္ တသမတ္တည္း အၾကံဳးဝင္ ေစရမယ့္ ဥပေဒနဲ႔ မူဝါဒ လမ္းေၾကာင္းေတြကိုု ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳရမွာျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ကြဲျပားစံုုလင္မႈဟာ အဓိက မက်ပါဘူး။ က်ေနာ္ ခုုနက ေျပာခဲ့သလိုု ဗုုဒၶဘာသာ ပါတီဆိုုျပီး ဗုုဒၶဘာသာ အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္မယ္၊ ခရစ္ယာန္ပါတီဆိုုျပီး ခရစ္ယာန္ေတြ အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္မယ္ ဆိုုျပီး “ကြဲျပားစံုုလင္စြာ” ဆုုိျပီး လာလုုပ္လိုု႔ မရပါဘူး။ ေခါင္ခ်ဳပ္ ႏိုုင္ငံေရး အေဆာက္အဦၾကီး တခုုမွာ အေရးၾကီးဆံုုးဟာ လက္ခံသေဘာတူႏိုုင္မႈကိုု ရယူႏိုုင္စြမ္း (compromise) ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမုုိကေရစီ စနစ္မွာ တႏိုုင္ငံလံုုးနဲ႔ ဆိုုင္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ကိုု အမွန္တကယ္ တရားမွ်တစြာ ေရြးေကာက္ျပီဆိုုရင္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အုုပ္စုုေတြရဲ႕ လက္ခံသေဘာတူႏိုုင္မႈကိုု ရယူႏိုုင္စြမ္း အရွိဆံုုး ကိုုယ္စားလွယ္ကသာ အေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။ တကယ္ေျပာမယ္ ဆုုိရင္ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္မွာ လူနည္းစုုအုုပ္စုုက လူေတြဟာ ပီအာစနစ္က ေျပာတဲ့ သူတိုု႔ဘာသာ ေရြးခ်ယ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုု ပိုု႔ခ်င္တာထက္ လူမ်ားစုုထဲကေနျပီး သူတိုု႔ လူနည္းစုုရဲ႕ ဆႏၵေတြကိုု အေကာင္းဆံုုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္တဲ့လုုိ႔ သူတိုု႔ ယူဆရေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိသူကိုုသာ ေရြးခ်ယ္လိုု ၾကပါတယ္။ ဆိုုပါစိုု႔ဗ်ာ၊ ဗမာစကား မတတ္တဲ့ နာဂေခါင္းေဆာင္ၾကီး တေယာက္ကိုု နာဂေတြက ႏိုုင္ငံေတာ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ထိုုင္ခိုုင္းဖိုု႔ထက္ လူနည္းစုု နာဂေတြရဲ႕ ေကာင္းကိ်ဳးကိုု လူမ်ားစုု ျဖစ္တဲ့ ဗမာေတြနဲ႔ တန္းတူညီမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္မယ္လိုု႔ အထင္ရေလာက္ဆံုုး ဘယ္သူ႔ကိုု မဆိုု ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လိုုၾကပါတယ္။

FPTP စနစ္ဟာ မဲအမ်ားဆံုုးရသူ အကုုန္ယူမိုု႔လိုု႔ မတရားဘူးလိုု႔ ဆိုုတာဟာ လံုုးဝမဟုုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ ႏိုုင္ငံေရး စနစ္တခုုမွာ ေယဘုုယ် အားျဖင့္ မဲအမ်ားဆံုုး ရသူဟာ လူနည္းစုု အုုပ္စုုေတြရဲ႕ အႏွစ္ျခိဳက္ဆံုုးကိုု ခံရသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ majority လူမ်ားစုု အုုပ္စုုၾကီးတခုုက ေပးတဲ့ မဲေတြဟာ ပ်ံ႕ေနတတ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဘယ္သူႏိုုင္မယ္ဆိုုတာ မေသခ်ာပါဘူး္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမ်ားစုုအုုပ္စုုၾကီးက ေနရတဲ့ မဲေတြဟာ ကိုုယ္စားလွယ္ တဦးနဲ႔ တဦး သိပ္ကြာေလ့ မရွိပါဘူး။ သည္လိုု သေရ ျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာ အဓိကက်လာတာက minority လူနည္းစုု အုုပ္စုုဝင္ေတြကေန ေပးတဲ့ မဲျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုုယ် အားျဖင့္ သူမသာ ကိုုယ္အသုုဘ ျဖစ္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ခံကိုု္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ လူနည္းစုုေတြနဲ႔ ၾကားေန (moderate)ေတြကေန ငါတုုိ႔ သည္လူကိုုေတာ့ သေဘာတူႏိုုင္တယ္ ဆိုုျပီး ဆံုုးျဖတ္လိုုက္တဲ့ မဲနဲ႔သာ ပြတ္ကာသီကာ အႏိုုင္ရသြားတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္ရဲ့ ႏိုုင္သူ အကုုန္ယူ စနစ္မွာ ေရြးေကာက္ခံရတဲ့သူဟာ အုုပ္စုုၾကီး ျဖစ္ျဖစ္၊ အုုပ္စုုေသးျဖစ္ျဖစ္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အုုပ္စုုအသီးသီးရဲ႕ ေက်နပ္ သေဘာတူလက္ခံႏိုုင္မႈကိုု အရယူႏိုုင္ဆံုုးသူ (compromise ကိုု အရယူႏိုုင္ဆံုုးသူ) သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ စပ္ျပီး ဆက္ေျပာျပမွာက အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒကိုု ေရွ႕ေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့သူ ဂ်ိမ္းမက္ဒီဆင္ (James Madison) က ေထာက္ျပခဲ့တဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ သီအိုုရီ ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစိုု႔။ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အုုပ္စုုအသီးသီးရဲ႕ ေက်နပ္သေဘာတူ လက္ခံႏိုုင္မႈကိုု အရယူႏိုုင္ဆံုုးလူဟာ ေယ်ဘုုယ်အားျဖင့္ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖႏိုုင္မႈ အရည္အခ်င္း အေကာင္းဆံုုး လူေတြသာလွ်င္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ လူအုုပ္စုု မ်ားစြာက သေဘာတူ လက္ခံႏိုုင္ေလာက္ေအာင္ အျမင္ က်ယ္ဝန္းျပန္႔ေျပာသူ (broad vision) ၊ သီလသမာဓိစံ ျမင့္မားသူ(high moral standards) ၊ အုုပ္စုုကြဲေတြရဲ႕ မတူတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုုင္ေတြၾကားမွာ ခလုုတ္တိုုက္တာေတြ အနည္းဆံုုးျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ေပးႏိုုင္သူ (best negotiator) ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေယ်ဘုုယ်အားျဖင့္ လူအမ်ားၾကီးက မဲထည့္ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ အဲသလိုုမ်ိဳး တရားမွ်တေအာင္ ေစ့စပ္ျဖန္႔ေျဖ ေပးႏိုုင္သူ၊ အရည္အခ်င္း အျမင့္မားဆံုုးသူသာလွ်င္ မဲအမ်ားဆံုုးရရွိျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မူဝါဒကိုု ကိုုင္ေဆာင္ႏိုုင္ေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိသူအျဖစ္ FPTP စနစ္မွာ တင္ေျမွာက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပီအာစနစ္မွာေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္ “ဗုုဒၶဘာသာ ပါတီ” ဟာ ဘာသာအားလံုုး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု ကိုုယ္စားျပဳလိုု႔ဆိုုျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ထာဝရ ပါလာပါလိမ့္မယ္။ ခရိုုနီေတြရဲ႕ “ခရိုုနီပါတီ” ဟာလည္း အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး တိုုးတက္ျမွင့္မားေအာင္ ကိုု ကိုုယ္စားျပဳလိုု႔ ဆိုုျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ထာဝရ ပါလာပါလိမ့္မယ္။ စစ္သားလူထြက္မ်ားဟာလည္း “စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ပါတီ” ဆိုုျပီး အျငိမ္းစား စစ္သားအိုုၾကီးမ်ား၏ သာယာဝေျပာေရးကိုု ကိုုယ္စားျပဳလိုု႔ ဆိုုျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ထာဝရ ပါလာပါလိမ့္မယ္။

က်ေနာ္တိုု႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစိုု႔။ ျပည္သူလူထုုမွ အာဏာကိုု လြဲအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ဆိုုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူၾကားတြင္ ခြန္အားၾကီးသူက ခြန္အားခ်ိဳ႕တဲ့သူကိုု အႏိုုင္က်င့္ျခင္း၊ ခြန္အားၾကီးေသာ အုုပ္စုုက ခြန္အားခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ အျခား အုုပ္စုု တအုုပ္စုုကိုု ဖိႏွိပ္ျခင္းတိုု႔ မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ အမ်ားျပည္သူ မည္သူမဆိုု လက္ခံေက်နပ္ႏိုုင္ေသာ တရားမွ်တတဲ့ ဘံုုလမ္းေၾကာင္းတခုုကိုု ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုုင္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ တဦးကိုု အသဲၾကားက မဲတျပားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုတာ တႏိုုင္ငံလံုုး လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုုးရဲ့ ဘံုုအက်ိဳးစီးပြားကိုု တရားမွ်တစြာ လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုုင္သူလို႕ ယူဆယံုုၾကည္ရေလာက္ေသာသူကိုုသာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘံုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဟုုတ္ဘဲ “ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ေကာင္းက်ိဳး”၊ “စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေကာင္းက်ိဳး”၊ “စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ေကာင္းက်ိဳး” ဆိုုျပီး သီးသန္႔ အုုပ္စုုတစုုစီရဲ့ သီးသန္႔ အျမတ္ ရယူလိုုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ လႊတ္ေတာ္သိုု႔ တင္ေျမွာက္ခံရျခင္းဆိုတာ လံုုးဝ အဓိပၺာယ္ မရွိပါ။ အားလံုုးနဲ႕ သက္ဆိုုင္တဲ့ ႏိုုင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ သီးသန္႔ အုုပ္စုုတစုုရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ရည္ရြယ္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ထဲ ရပ္တည္ခြင့္ျပဳတဲ့ ဒႆန သေဘာတရားဟာ အဓိပၺာယ္ မရွိပါ။ ဒါဟာ မည္သူကိုု မဆိုု ကြဲျပားစြာ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးသည့္ diversity principle မဟုုတ္ပါ။ မိမိတိုု႔ သီးသန္႔ အုုပ္စုု တအုုပ္စုုုုရဲ့ သီးသန္႔ အျမတ္ သီးသန္႔ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုုင္ကိုု မတရားသျဖင့္ အာဏာသုံး ရယူတာကိုု တရားဝင္ (legitimate) ခြင့္ျပဳဖို႕ ၾကိဳးစားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးဟာ မဲဆႏၵနယ္ တခုုကေန လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရျပီ ဆိုုတာနဲ႔ ေရြးေကာက္ခံရတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ရဲ့ သီးသန္႔ အက်ိဳးစီးပြားသက္သက္ကိုု ကိုုယ္စား မျပဳေတာ့ပါ။ ထိုုနည္းတူ မိခင္ပါတီရဲ့ သီးသန္႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုုလည္း ကိုုယ္စား မျပဳေတာ့ပါ။ တႏိုုင္ငံလံုုးက ျပည္သူလူထုုကိုု ကိုုယ္စားျပဳျပီး ထိုုအခ်ိန္မွစ ေဆာင္ရြက္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္သမွ်ဟာ ျပည္သူလူထုု တရပ္လံုုးရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။

ပီအာစနစ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ခဲ့ရင္ေတာ့ သီးသန္႔အုုပ္စုုေတြရဲ့ သီးသန္႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုုု ေစာင္းေပး အသာစီးယူဖို႕ လႊတ္ေတာ္ထဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အေျခခံ အယူအဆ မွားယြင္းတဲ့ ပီအာ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အရ သူတို႕ရဲ့ ႏိုုင္ငံေရး ဆိုုင္ရာ တည္ရွိမႈ အႏွစ္သာရ (existential justification) ဟာ သီးသန္႔အုုပ္စုုရဲ့ သီးသန္႔ အျမတ္ထြက္လိုုတဲ့ “ေလာကအျမင္” ရပ္တည္ခ်က္ကေန ပြားယူထားေသာေၾကာင့္ သူတို႕ဟာ တႏိုုင္ငံလံုုးကိုု ကိုုယ္စားျပဳဖို႕ အသိလည္း မရွိႏိုုင္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သီးသန္႔ အျမတ္ရလိုုတဲ့ အဖြဲ႔ကြဲေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းသြားျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ အင္အားအမ်ားစုု majority ဆိုုျပီး ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

ေနာက္ အေရးၾကီးဆံုုး တခ်က္က FPTP စနစ္တမွာ ေရြးေကာက္ခံရသူ ကိုုယ္စားလွယ္ဟာ အမွန္တကယ္ ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး တင္ေျမွာက္ခံရသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ အေပၚ “တာဝန္ခံမႈ” အသိတရား (sense of respsonsibility) သူ႕အေပၚ အျပည့္အဝ တင္ရွိပါတယ္။ သူ႕ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ မွားလားမွန္လားဆိုုတာ ျပည္သူလူုထုုက အျမဲ ေစာင့္ၾကပ္ အမွတ္ေပးေနမွာ ျဖစ္သလိုု တရားမမွ်တတာေတြ လုုပ္လာရင္လည္း အေႏွးနဲ႔အျမန္ ျပန္ျဖဳတ္ခ်ပစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္အကန္ တင္ေျမွာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ဟာ အမ်ားျပည္သူ အားလံုုးေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တာဝန္ယူရဲသူ၊ အားလံုုးအတြက္ တရားမွ်တတယ္လို႕ ယံုုၾကည္ခ်က္အျမင္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုုပ္ေဆာင္ရဲေသာသူသာ ေယဘုုယ် အားျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အခ်င္း အေကာင္းဆံုုးလူလည္း ေယဘုုယ် အားျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲအေရအတြက္ အခ်ိဳးအစား၊ ပါတီ ျဖစ္တည္႐ံုနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ဆိုုျပီး ျဖစ္လာတဲ့ သီးသန္႔ အုုပ္စုုရဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ အေပၚ “တာဝန္ခံမႈ” အသိတရား (sense of respsonsibility) လံုုးဝမရွိပါ။ သူ႕ သစၥာေစာင့္သိမႈဟာ သီးသန္႔ အုုပ္စုုအေပၚမွာ မူတည္ေနျပီး ေယဘုုယ်အားျဖင့္ တျခား ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အုုပ္စုုတိုု႔အေပၚ၊ အမ်ား ျပည္သူလူထုုအေပၚ က်င့္ဝတ္ အသိတရား ထားရွိရမည္ကိုုလည္း အာရုုံရွိလိမ့္မည္ မဟုုတ္တဲ့အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခပ္တံုုးတံုုး လူတဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ဘယ္လုုိပဲ ျပည္သူတရပ္လံုုးအေပၚ သစၥာသိ တာဝန္ခံယူေသာ သမၼတလိုု႔ ေျပာေျပာ စစ္အာဏာရွင္အုုပ္စုုဆိုုတဲ့ သီးသန္႔ အုုပ္စုု တအုုပ္စုုရဲ့ သစၥာကိုု ေစာင့္သိလြန္း ေနေသးသလား ဆိုုတာ သံသယဝင္စရာျဖစ္ျပီး ကြဲျပားျခားနားတဲ့အုပ္စုကြဲေတြ အားလုံးရဲ့ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဒီမိုုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကိုု ေဖာ္ေဆာင္လိုုတဲ့ ဆႏၵ အမွန္တကယ္ ရွိသလားဆိုုတာ အျပည့္အဝ မယံုုၾကည္ႏိုုင္ေသးပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ “ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္လာတာဟာ မီဒီယာေတြမွာ တာဝန္ရွိတယ္၊ တိုုင္းျပည္စီးပြားေရး မေကာင္းတာဟာ ပိတ္ဆိုု႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္၊ ဒီမုုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေႏွာင့္ေႏွးတာဟာ အသံုုးမက်တဲ့ ျပည္သူေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္” လိုု႔ ေျပာဆိုုတတ္တာမို႕ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ တာဝန္ခံယူရဲမႈ ဆိုုတာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕လာေနရလို႕ပါ။

ေနာက္ဆံုုး တခ်က္အားျဖင့္ ဂ်ာမနီမွာ ဟစ္တလာလိုုမ်ိဳး အစြန္းေရာက္ေတြနဲ႔ တပည့္တပန္း လူ႔ေကာက္က်စ္ လူ႔ယုုတ္မာေတြ တေလွၾကီး အာဏာရသြားျခင္းဟာ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္က မွားလိုု႔ မဟုုတ္ပါ။ ဂ်ာမနီ က်င့္သံုုးခဲ့တဲ့ ပီအာစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ FPTP က်င့္သံုုးခဲ့လွ်င္ ဟစ္တလာရဲ့ နာဇီပါတီ မဲဆႏၵနယ္ တနယ္မွာမွ အႏိုုင္မရႏိုုင္ပါ။ သမိုုင္းတေကြ႔မွာ ဥေရာပထိပ္တန္း ႏိုုင္ငံ ဂ်ာမနီသည္ပင္ ဘာေၾကာင့္မိုု႔ ဘာေတြ ဘယ္လိုုမွားယြင္းသြားသလဲဆိုုတာ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြနဲ႕ ဆက္စပ္သံုုးသပ္ႏိုုင္လွ်င္ ပီအာစနစ္ရဲ့ အလြန္တရာၾကီးမားတဲ့ အႏၲရာယ္ကိုု က်ေနာ္တိုု႔ ဆင္ျခင္မိႏိုုင္ေလာက္ပါျပီ။

(ေဒါက္တာညိဳထြန္းသည္ Bill and Melinda Gates Foundation၊ ဥေရာပ သမဂၢ ႏွင့္ အေမရိကန္ နိုုင္ငံတကာ ဖြံျဖိဳးေရး အစီအစဥ္တိုု႔မွ ကမကထျပဳေသာ က်န္းမာေရး မူဝါဒဆိုုင္ရာ သုုေတသန ေလ့လာမႈ စီမံကိန္း တိုု႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အၾကံေပး ပညာရွင္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေဘးဖယ္ခံရသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားကိုု က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္မႈေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကိုု ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေဘာ့စတြန္ျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။)

ၥဧရာ၀တီ စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္..

အႏိုင္ရပါတီဟာ သူတို႔ရွံဳးမွာစိုးလို႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တခုေျပာင္းတတ္သလို၊ အလားအလာရွိတဲ့ အတိုက္အခံပါတီကို အားနည္းေစေအာင္လဲ နည္းေျပာင္းတတ္တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ အတြက္နဲ႔အကြက္နဲ႔ လုပ္ေနတာမို႔ ‘ဖဲကစား’ သလိုဘဲ။ ဖဲကစားနည္းကြ်မ္းက်င္သူနဲ႔ ဖဲလိမ္တတ္သူသာ ႏိုင္တယ္။ လုပ္ေနပံုက တကယ့္ေၾကးစားဖဲသမားနဲ႔တူတယ္။ ေကာ္မရွင္က ‘ဖဲဒိုင္’။ ျမန္မာျပည္ဟာ ‘မသာအိမ္’ မဟုတ္ပါ။ ရိုးရိုးက်င့္ ျမင္ျမင့္ၾကံၾကေစခ်င္ပါတယ္။
၁။ နိဒါန္း
ကေမာၻဒီးယားမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲရ့ဲ အစပိုင္းလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂ဝဝ၃ မွာ က်င္းပေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႔ ‘ကာတာ ေဖါင္ေဒးရွင္း’ နဲ႔အတူ လုိက္ပါခဲ့ရဘူးတယ္။ မဲေပးတဲ့ရက္မွာ မဲရံုေတြကို တခုျပီးတခုသြားၾကည့္ျပီး၊ မဲေရတြက္တာလဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၾကတယ္။ ႏိုင္တဲ့သူကို ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို သိရေပမဲ့ ‘ပီအာ’ စနစ္ရွိေနလို႔ မဲအမ်ားဆံုးရသူတိုင္းက အမတ္မျဖစ္ေသးဘူး။ တြက္တာခ်က္တာေတြ လုပ္ရေသးတယ္။ ‘ဟြန္ဆန္’ ဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတာ အခုထိပါ။ သင့္ခယူး ‘ပီအာ’။

‘ပီအာ’ ဆိုတဲ့ Proportional Representation System ဆိုတာ အခ်ိဳးက်နည္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ျဖစ္ခြင့္ျပဳတဲ့စနစ္ ျဖစ္တယ္။ ‘ပီအာ’ စနစ္ရဲ႕ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္ကေတာ့ မညီမွ်မႈေတြကို နည္းေစဘို႔၊ ပါတီမ်ားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ (ဥပေဒျပဳေရး) မွာ ပါေစခ်င္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပါတီတခုကေန မဲစုစုေပါင္းရဲ႕ ၄ဝ% ရတယ္ဆိုရင္ အမတ္ေနရာလဲ ၄ဝ% ရေစမယ္။ ၁ဝ% သာရတဲ့ ပါတီကလဲ ၁ဝ% ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ မဲအေရအတြက္ အနည္းဆံုးကို ၃%၊ ၄% နဲ႔ ၅% စသျဖင့္ သတ္မွတ္ထားတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ၂% နဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေသးရင္ ၁၄% လဲရွိတယ္။

၂။ ‘ပီအာ’ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
(က) Party list PR system ပါတီစာရင္းပီအာစနစ္ = မဲေပးသူေတြက ပါတီကိုေရြးရတယ္။ ပါတီေတြကေန အမတ္ေလာင္း ဦးစားေပးသတ္မွတ္ေပးရတယ္။ အင္အားၾကီးပါတီ ၂ ခုၾကား ျပိဳင္ရတာ မ်ားတယ္။ ပါတီငယ္ေတြက မၾကိဳက္ၾကပါ။

(ခ)Single Transferable Vote system (STV-PR) = တျပည္လံုးအတြက္နဲ႔ ေဒသတြက္ေရာထားတယ္။ ပါတီေတြကေန ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းကို အစီအစဥ္လိုက္ေပးရတယ္။ မဲေပးသူေတြကေန အမတ္ေလာင္းေတြကို အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရတယ္။ ဒီမိုကေရစီပိုက်တယ္လို႔လဲ ေျပာၾကတယ္။ မဲအေလအလြင့္ နည္းေစမယ္။ ၾသစေၾတးလ် ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ သီးျခားနယ္ေျမေတြ၊ ျမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ တက္စေမးနီးယားမွာ သံုးတဲ့ ဒီနည္းကို Hare–Clark လို႔ေခၚတယ္။ တျခားလႊတ္ေတာ္ေတြမွာလဲ STV ေပမဲ့ နည္းကြဲလြဲတယ္။

Party list PR system ပါတီစာရင္းပီအာစနစ္မွာ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။
(၁) Closed Party List အပိတ္ပါတီစနစ္ကို အသံုးမ်ားတယ္။ မဲေပးသူေတြေန ပါတီကေပးထားသူေတြထဲက ၾကိဳက္သူကို မဲေပးမယ္။ ပါတီက အခ်ိဳးက်ရအေရအတြက္အရ အမတ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီက အမတ္ေလာင္းနာမည္ေတြကို အမွတ္စဥ္လိုက္ ေရြးေပးထားရတယ္။ မဲစာရြက္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမည္ပါမယ္။ ပါတီသေကၤတပါမယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဓါတ္ပံုပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္လာမဲ့အမတ္ဆိုတာမပါဘူး။ ဥပမာ ၁ဝ၆ ေနရာရွိတဲ့ ကေနဒါ၊ ‘အြန္ေတးရို’ မွာဆိုပါစို႔။ မဲစုစုပါင္းရဲ႕ ၂၅% ရတဲ့ ‘လစ္ဘရယ္’ ပါတီက ၂၆႕၅ ေနရာရမယ္။ ဝ႕၉% ရတဲ့ ‘ကြန္ျမဴနစ္’ ပါတီက ဝ႕၉၅၄ ေနရာရမယ္။

(၂) Open Party List အဖြင့္ပါတီစာရင္းစနစ္မွာ မဲစာရင္အရွည္ၾကီးထဲမယ္ ပါတီတိုင္းက အမတ္ေလာင္းေတြကို ေရးေပးတားတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ-၁၅ အထိရွိမယ္။ မဲေပးသူေပါင္း ၁ သန္းရွိတယ္ဆိုပါစို႔။ ‘ကြန္ဆာေဗးတစ္’ ပါတီက ၂၅ဝဝဝဝ ရတယ္ဆိုရင္ ၂၆႕၅ ေနရာရမယ္။ အဖြင့္နည္းကို အေနာက္ဥေရာပမွာ အေတာ္မ်ားမ်ားသံုးတယ္။ မဲေပးသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ၾကိဳက္တဲ့ပါတီလဲ ေရြးႏိုင္တယ္။ အဲသည္ပါတီထဲက ၾကိဳက္တဲ့အမတ္ကိုလဲ ေရြးခြင့္ရွိတယ္။

(၃) Mixed Member Proportional representation (MMP) အေရာစနစ္ကို နယူးဇီလန္မွာသံုးတယ္။ မဲေပးသူေတြက မဲ ၂ ခုစီ ေပးရမယ္။ အမတ္ေလာင္းအတြက္တမဲနဲ႔ ပါတီအတြက္တမဲ။ မဲအမ်ားဆံုးရတဲ့ အမတ္ေလာင္းက အမတ္ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါတီေတြအတြက္ ခ်န္ထားေပးရတာရွိလို႔ ႏိုင္တိုင္းလဲ အမတ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

တသီးပုဂၢလအမတ္နဲ႔ ပီအာစနစ္
‘ပီအာ’ စနစ္မွာ တသီးပုဂၢလအမတ္လဲအေရြးခံႏိုင္တယ္။ List PR system စာရင္း’ပီအာ’ စနစ္ဆိုရင္ေတာ့ မရပါ။ STV ဆိုရင္ရတယ္။ ဒီနည္းက အမတ္ေလာင္းကို ဗဟိုျပဳလို႔ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အိုင္ယာလန္သမတႏိုင္ငံမွာ လုပ္တယ္။ တသီးပုဂၢလအမတ္တေယာက္ကို တပါတီသေဘာ ဆက္ဆံရတယ္။

၃။ ‘ပီအာ’စနစ္ကို ၾကိဳက္သူေတြအေျပာနဲ႔ မၾကိဳက္သူေတြအေျပာ
• ‘ပီအာ’ စနစ္ကေန ပါတီငယ္ေလးေတြနဲ႔ တသီးပုဂၢလအတြက္ တပမ္းသာေစမယ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီးနဲ႔၊ ပါတီ တခုခုကေန ၾကီးစိုးမႈ နည္းေစမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကေမာၻဒီးယားမွာ အဲဒီကတည္းက ‘ဟြန္ဆန္’ ရ့ဲပါတီ CPP ကသာ အခုထိ အာဏာရေနတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ တိုင္းရင္သားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္။
• ‘ပီအာ’ မွာ အစြန္းေရာက္ပါတီေတြက ၾကီးစိုးေစႏိုင္တယ္။ ဥပမာ ၾသစၾတီးယား ၂ဝဝဝ ေရြးေကာက္ပြဲၾကည့္ပါ။
• ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈျဖစ္စရာ အလားအလာမ်ားတယ္။ ဥပမာ အီတလီမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၄ဝ အတြင္းမွာ ပါလီမန္ကို (၇) ၾကိမ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရတယ္။
• ၁၉၉ဝ အေရွ႕ဂ်ာမဏီမွာ တပါတီတခုက အမတ္ေလာင္းဟာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပးျဖစ္ေနတာကို မဲမေပးခင္ ၄ ရက္အလိုမွာသိလို႔ ပါတီကသူ႔ကိုျဖဳတ္လိုက္ေပမဲ့ မဲေပးသူေတြက အဲဒီပါတီကိုသာမဲေပးၾကရတယ္။
• ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရေတြျဖစ္ေစမယ္။ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရေတြမွာ ဥပေဒျပဳဘို႔အဟန္႔အတားေတြျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေႏွးေကြးတယ္။ အေျပာင္းအလဲလုပ္တဲ့ကာလမ်ိဳးမွာ လူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးေနတာမို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေတြျဖစ္မလာႏိုင္လို႔ အစိုးရျပဳတ္က်ႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ရွိတယ္။
• လႊတ္ေတာ္အမတ္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီကေနသာ ဆံုးျဖတ္ရလို႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက ရွိသင့္တာထက္ ပိုျပီး အေရးပါလာေစမယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက အာဏာရွင္ဆန္လာမယ္။ ပါတီတြင္း အားျပိဳင္မႈေတြျဖစ္ေစမယ္။
• တျခားနည္းနဲ႔သာေရြးရင္ မႏိုင္ေလာက္တဲ့လူမ်ိဳးကို အမတ္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္နည္းလဲျဖစ္တယ္။
• အမတ္ဟာ မဲေပးသူလူထုကိုကိုယ္စားျပဳသူဆိုတာထက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုသာ သစၥာခံရတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။
• ပါတီငယ္ေလးေတြကေန မညီမွ်တဲ့ပါဝါရေစႏိုင္တယ္။ လူနည္းစုပါတီေလးေတြမွာ အစိုးရအေပၚ ‘ဗီတိုအာဏာ’ ရထားသလိုျဖစ္ေနမယ္။
• ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေဖါင္းပြမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ‘ပီအာ’ ဆိုတာ အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ဘူးခင္ ၁၉၈၉ မွာ ပါတီေတြ မွတ္ပံုတင္ၾကေတာ့ ၂၃၅ ပါတီအထိရွိခဲ့တယ္။ စစ္အစိုးရကေန ပါတီေတြ မ်ားမ်ားဖြဲ႔ေစေအာင္ ဓါတ္ဆီနဲ႔ တယ္လီဖုန္း ခြဲတမ္းထုတ္ေပးတယ္။ အခုလဲ ဘာေပးမယ္၊ ဘာေပမယ္ ၾကားေနရျပန္ပါျပီ။ ‘ပီအာ’ ပါေရာလိုက္ရင္ ေဖါင္းပြယံုမက ပုတ္ပြမလားဘဲ။
• သည္းေျခၾကိဳက္လိုက္ေျပာေဟာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေလးေတြက အေရးပါတဲ့ေနရာ ေရာက္လာတတ္တယ္။ ဥပမာ အစၥေရးမွာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ပါတီေနရာရခဲ့တာမ်ိဳး။ အီတလီမွာလဲ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ပါတီနဲ႔ ေပါင္းဖြဲ႔ရတာမ်ိဳး။
• ဒီမိုကေရစီေျပာင္းကာစႏိုင္ငံေတြမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဦးစားေပးမႈတို႔ လူမ်ိဳးစုဦးစားေပးမႈေတြက ေနရာဝင္ယူတာမ်ိဳး ၾကံဳတတ္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလဲ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတခု အမ်ားစုရွိတဲ့ေနရာကေန အႏိုင္ရတဲ့ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ပါတီက အစိုးရထဲမွာပါလာႏိုင္တယ္။
• အစြန္းေရာက္ဆိုတာ လက္်ာ၊ လက္ဝဲ၊ အစြန္းေရာက္ေတြလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ‘ဝိုင္မာဂ်ာမဏီ’ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရတာ ဒါေၾကာင့္လို႔ သံုးသပ္တယ္။
• မဲေပးသူေတြက အစိုးရကိုမၾကိဳက္လို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ အမတ္ကိုမၾကိဳက္လို႔ျဖစ္ျဖစ္ ျဖဳတ္ခ်ဘို႔ခက္ခဲေစမယ္။ ဥပမာ ဂ်ာမဏီက ‘ဖရီး ဒီမိုကရက္တစ္’ ပါတီဟာ ၁၉၄၉ ကေန ၁၉၉၈ အတြင္း အစိုးရထဲမွာ ၈ ၾကိမ္ ပါေနႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူတို႔တကယ္မဲရတာက ၁၂% သာရွိတယ္။
• မဲဆႏၵနယ္ေျမၾကီးမွသာ ‘ပီအာ’ လုပ္လို႔ မဲမသမာမႈနည္းေစမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ညစ္တယ္ဆိုတာက အာဏာရပါတီနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြကသာ လုပ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ မွာ NLD နဲ႔ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ၾကတာေတာင္မွ ၾကိဳတင္မဲနဲ႔ ႏိုင္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္မွာ ဖေယာင္းသုတ္ဘို႔ လုပ္ေသးတယ္။ ၂ဝ၁၅ မွာ ‘ပီအာ’နည္းနဲ႔လုပ္လာတာ ျဖစ္မယ္။
• အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္တဲ့ဘက္က အမတ္ကိုေဒသခံျဖစ္ဘို႔လို႔ေျပာေပမဲ့ ‘ပီအာ’မွာ အမတ္ဆိုတာ ဘယ္ကလာမယ္ဆိုတာ မေသခ်ာပါ။ ဥပမာ အိႏၵိယအထက္လႊတ္ေတာ္မွာ မၾကာခင္က ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ‘ေဒါက္တာမန္မိုဟန္ဆင္း’ ဟာ ‘အာသန္’ (အာဆမ္) ျပည္နယ္မွာ အေရြးခံတယ္။ ‘ဆင္း’ က ‘ဆစ္ခ္’ လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး၊ ေဒလီမွာသာ ေနပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္နဲ႔ မိုင္ ၁ဝဝဝ ေဝးတယ္။
• မဲေပးသူ မ်ားေစခ်င္လို႔လဲဆိုပါတယ္။ မဲေပးသူနည္းတဲ့ ‘ယူေက’ နဲ႔ ‘ယူအက္စ္’ တို႔မွာ အႏိုင္ရပါတီတခုဟာ မဲဆႏၵရွင္ေတြရ့ဲ ၂ဝ-၂၅% ေလာက္ရရင္ ျဖစ္ေနတယ္။ ကေနဒါမွာ ၄ဝ% ေလာက္သာရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ တပါတီစနစ္တံုးကျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္အစိုးရကေန က်င္းပတာျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲေတြမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ၂ဝ၁ဝ နဲ႔ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာျဖစ္ျဖစ္၊ မဲေပးသူမ်ားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကေန ‘ဘိုးဘိုးေအာင္’ လုပ္လိုက္လို႔ ၂ဝဝ၇ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ၁ဝ၂% ေတာင္မွ မဲရံုတခုမွာ ေထာက္ခံပါသတဲ့။

၄။ ‘ပီအာ’ ႏိုင္ငံေရးကြက္
‘ပီအာ’ အေၾကာင္းကို တျခားလူေတြမေျပာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးထဲကလူေတြေတာင္မွ နားလည္တဲ့သူ နည္းေသးတယ္။ ေလ့လာမႈ ဆိုတာလဲ ဘယ္ေခါင္းစဥ္မွာမဆို မကုန္ႏိုင္ဘူး။ ေရးေန၊ ေျပာေနသူေတြလဲ (ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္) အကုန္သိၾကတာ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္လိုဆိုတာ ထြက္မလာေသးလို႔ ေျပာမရေသးဘူး။

ႏိုင္ငံေရးလိုတြက္ရင္ေတာ့ ‘အကြက္’ ေတြကို ျမင္ပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္ ‘ပီအာ’ကိုလုပ္ခ်င္လာၾကသလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ သည္အခ်ိန္ၾကမွ လုပ္ခ်င္လာရသလဲ။ သည့္ေနာက္က ‘အကြက္’ ေစ့ေဆာ္ခ်က္ကဘာလဲ။ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ျပီးမွ ‘ပီအာ’ အသံစထြက္တယ္။ NLD လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာလို႔မဟုတ္လား။ NLD ကို ကန္႔သတ္ခ်င္လို႔မဟုတ္လား။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ေဒၚစုကို ကန္႔သတ္ထားျပီးျပီ။ အခု ပါတီကို ကန္႔သတ္ခ်င္ေနတာမဟုတ္လား။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရးနဲ႔ လူေတြ အလုုပ္မ်ားေနခ်ိန္၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အယူအဆကုိ ရန္ျဖစ္ေနၾကခ်ိန္၊ ၂ဝ၁၅ နီးလာခ်ိန္၊ လက္ရွိအစိုးရရ့ဲ ‘ဟန္းနီးမြန္း’ ကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ ‘ပီအာ’ ကိုတင္တာမဟုတ္လား။ ‘ပီအာ’မဟုတ္လဲ တျခားဟာ ရွာတင္မွာလား။ ဒီလို လုပ္လို႔ ‘ပီအာ’မွာ ေကာင္းတာေတြရွိတာေတာင္မွ လူၾကိဳက္နည္းေတာ့မယ္။ ဆိုရွယ္လစ္လဲ အဲလိုနဲ႔ နာမည္ပ်က္ေစခဲ့ျပီးျပီ။

အႏိုင္ရပါတီဟာ သူတို႔ရွံဳးမွာစိုးလို႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တခုေျပာင္းတတ္သလို၊ အလားအလာရွိတဲ့ အတိုက္အခံပါတီကို အားနည္းေစေအာင္လဲ နည္းေျပာင္းတတ္တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ အတြက္နဲ႔အကြက္နဲ႔ လုပ္ေနတာမို႔ ‘ဖဲကစား’ သလိုဘဲ။ ဖဲကစားနည္းကြ်မ္းက်င္သူနဲ႔ ဖဲလိမ္တတ္သူသာ ႏိုင္တယ္။ လုပ္ေနပံုက တကယ့္ေၾကးစားဖဲသမားနဲ႔တူတယ္။ ေကာ္မရွင္က ‘ဖဲဒိုင္’။ ျမန္မာျပည္ဟာ ‘မသာအိမ္’ မဟုတ္ပါ။ ရိုးရိုးက်င့္ ျမင္ျမင့္ၾကံၾကေစခ်င္ပါတယ္။

၅။ ‘ပီအာ’ ႏိုင္ငံေရးအလားအလာ
‘ပီအာ’ စနစ္က်င့္သုံးဖုိ႔အတည္ျပဳလုိက္လို႔ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအထိ ျဖစ္စရာေတာ့ မရွိေလာက္ပါ။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး ျဖစ္တဲ့ အာဏာရထားသူကသာ ဆက္လက္ ၾကီးစိုး၊ ခ်ဳပ္ကိုင္၊ ခ်ယ္လွယ္ေရးကို ‘ပီအာ’ ကေန လားရာမေျပာင္းလဲေစပါ။ ဒါေပမဲ့ အာဏာရကို ‘ပီအာ’ ကေန က်ားကန္ေပးဘို႔ရာ ‘က်ားအသစ္’ ေတြ ေမြးေနတာသာ ျဖစ္တယ္။ ‘စြမ္းအားရွင္’ တို႔၊ အစိုးရပိုင္မီဒိယာတို႔စတဲ့ ‘ေဒါက္တိုင္’ ဆိုတာေတြကရိုးသြားျပီ။ (ပမညတ) ကေန ဦးေနဝင္းကို က်ားကန္ေပးျပီး၊ ေနရာရသေလာက္ ဝင္ယူဘို႔လုပ္ခဲ့တယ္။ အလံနီေတြကလဲ (နဝတ/နအဖ) ကို အဲလိုလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ကေန႔ေတာ့ အလံေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ျမင္ေနရျပီ။ ‘က်ားေပါက္စေတြ’ ဆိုတာလဲ အေမြးရမခက္ပါ။ ‘က်ားစာေၾကြးရင္ရတယ္’။ ‘က်ားေလွာင္အိမ္’ ရွိရင္ျဖစ္တယ္။

၁၉၉ဝ မွာ NLD ရ့ဲ အဓိကျပိဳင္ဘက္ (တစည) ကေန ‘ႏိုင္လဲႏိုင္ရမယ္၊ ရွံဳးလဲႏိုင္ရမယ္’ လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တယ္။ လာမဲ့ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ယူထားသူေတြက ဆက္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ဘို႔ ‘ပီအာ’ကို စမ္းသပ္တာျဖစ္တယ္။ ၂ဝ၁၂ မွာ အရွံဳးၾကီးရွံဳးခဲ့သူေတြက ႏိုင္ေအာင္လုပ္ဘို႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးနဲ႔ လက္တြဲမယ္။ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကေတာ့ NLD လိုဘဲ ရွံဳးကာမွရွံဳးေရာ သမိုင္းမွာ အမဲစြန္းခံၾကမွာမဟုတ္ပါ

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ


ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္.ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရဲ႕ PR ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္မွ..

ျပည္သူေတြေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့ ၇၅% ေသာေနရာေလးကို ထပ္ၿပီး PR လုပ္မယ္ဆိုလို႔ရိွရင္..ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၄)ထဲမွာပါေနတဲ့ `ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသည္ ျပည္သူထံမွ ဆင္းသက္သည္´ဆိုတဲ့စကားရပ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို..စာ႐ြက္ေပၚမွာပဲရိွေနသလား လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါလိမ့္မယ္....၊
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။

(ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ဇင္၏ အဆိုအားကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး ၃၆ ရက္ေျမာက္ေန႔၊၂၈-၇-၂၀၁၄)

ဦးေက်ာ္ေန၀င္း၊ ဦးဇဲြေန၀င္း၊ ဦးေအးေန၀င္းတို႔ သုံးဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေအပီ)
ထားထားျမင့္
http://www.7daydaily.com/
ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း၏ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေျမးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း မၾကာေသးမီက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသိေပး ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူစစ္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆုိေသာ ထူးကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေတဇပုိင္ဆုိင္သည့္ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(AGD)၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူ လုပ္ကုိုင္သြားမည္ဟုဆုိသည္။ ၎တုိ႔ကုိတ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ CCOEC(China National Corporation For Overseas Economic Coop-eration) ဟုေခၚသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုက ေငြအရင္းအႏွီးထုတ္ေပး ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန တုိ႔၏ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေအးေန၀င္းတို႔အား စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရန္ အရင္းအႏွီးထုတ္ ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုဟုဆုိသည့္ စီစီအုိ အီးစီ(CCOEC) ဆုိသည္မွာ မည္ကဲ့သုိ႔ကုမၸဏီမ်ိဳးပါလဲ။ ၎တို႔ကဘာေၾကာင့္ ဦးေအးေန၀င္းတို႔အား ေငြထုတ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းရတာလဲဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚ လာပါသည္။

အမွန္ေတာ့စီစီအုိအီးစီကုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုဆုိသည္ ထက္ တ႐ုတ္အစိုးရပုိင္ကုမၸဏီ တစ္ခုဟုေျပာသည္က ပုိမွန္ကန္ ပါမည္။ စီစီအုိအီးစီျဖစ္လာမည့္ ထုိကုမၸဏီကုိ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံမႈအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ (China National Corporation For Building Materials Expor- tation) အျဖစ္စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ လက္ရိွကမၻာတစ္၀န္း ႏုိင္ငံ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ တ ႐ုတ္အစိုးရ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဘဏ္က ေထာက္ပံ့ထားသည့္ အတြက္ ေငြအလံုးအရင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္သည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ေကာ္ပုိေရးရွင္း (စီစီအုိအီးစီ)အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

စီစီအုိအီးစီ၏ မူလလမ္း ေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္းေနာက္ပုိင္းတြင္ စြမ္းအင္ႀကီးစြာ လုိအပ္ေနေသာ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျဖည့္တင္းရန္ စြမ္းအင္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ စီစီအုိအီးစီက တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လာ သည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္လာရာ တြင္ စီစီအုိအီးစီ၏ ေစ်းကြက္ေန ရာေရြးခ်ယ္မႈမွာ အထူးစိတ္၀င္ စားစရာေကာင္းသည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအေနာက္ တုိင္းကုမၸဏီမ်ား၊ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆ နာမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ မ်ားစေသာ ေနရာမ်ားမွ လြတ္ ကင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ၾကသည္။ စီစီအုိအီးစီကမူ အမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္၏။

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ၾကဥ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္သာ စီစီအုိအီးစီက ၿပိဳင္ ဘက္မရိွအခြင့္အေရးရယူၿပီး စီး ပြားေရးလုပ္ကုိင္ေလ့ရိွသည္။

ဥပမာဆုိရလွ်င္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေန သည့္ ယီမင္ႏုိင္ငံတြင္ စီစီအုိအီးစီ က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕စက္႐ံုသံုး႐ံုတည္ေထာင္ရန္သေဘာတူခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကာတာတကၠသုိလ္ မွ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးပညာ ရွင္ မုိဟာမက္ဆာဖတ္ရာမတ္က ယီမင္ႏုိင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းဆုိးမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ယီမင္ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ လက္တြန္႔ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံက ထုိေဒသတြင္ ၎၏အေန အထားအားေကာင္းလာရန္ အခြင့္အေရးယူႀကိဳးပမ္းေနသည္။ စီစီ အုိအီးစီက တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ထုိ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး သည္ဟုဆုိသည္။

ယီမင္ႏုိင္ငံမွ သူပုန္မ်ား သည္ အယ္လ္ကုိင္ဒါအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရိွေနသည္ဟူေသာ သတင္း ေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ေရွာင္ရွားေနခ်ိန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ အား ေကာင္းလာသည္။ စီစီအုိးအီးစီကလည္း ထိုဆက္ဆံေရးကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပံ့ပုိးကူညီအားျဖည့္ေပး ၏။ ယီမင္တြင္ ေရနံအနည္းငယ္ သာထြက္ေသာ္လည္း ေလာင္စာ စြမ္းအင္အၿမဲလုိအပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ နည္းနည္းရလည္း နည္းနည္းအေလ်ာက္ အက်ိဳးရိွသည္။

ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈကုိ ခံေနရသည့္ ယခင္ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြထြက္ခဲ့သည့္ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံ ဘီလာ႐ုစ္ ႏုိင္ငံတြင္လည္း စီစီအိုအီးစီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားရိွပါသည္။ အထူးသ ျဖင့္ စြမ္းအင္စက္႐ံုမ်ားကုိ စီစီအုိ အီးစီက တ႐ုတ္သြင္းကုန္ထုတ္ ကုန္ဘဏ္၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည္။

ထုိစက္႐ံုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀၀န္းက်င္ကုိ ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးေစသည္ဟု ဘီလာ႐ု(စ္) ႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာမ်ားက ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ထားပါသည္။ စီစီအုိအီးစီ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက အက်င့္ပ်က္ျခစားေနေသာ ဘီ လာ႐ုစ္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး အခြင့္အေရးယူ သည္ဟုလည္း ေရးသားၾကပါ သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ေသာစီစီအိုအီးစီက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ၾသဇာတိကၠမႀကီးသူစီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ဦးေန၀င္း၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးထုတ္ရန္ ကမ္း လွမ္းလာသည္ဟုဆုိသည္။

လတ္တေလာတြင္ အဆိုပါသတင္းက လူအမ်ားစုကုိ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ေစသည္။ ဦးေတဇ၊ ဦးေန၀င္းမိသားစု၊ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ စီစီအုိအီးစီ ဘာေတြျဖစ္ လာမလဲဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္အထူးစိတ္၀င္စရာေကာင္းသည္ ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါ သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြက အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (ပီအာ) အေပၚ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ က်င္းပေနတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၾကားေနေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။
parliment3 copy
ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ေန႔က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ထင္ေအာင္နဲ႔ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေစာေရႊ တို႔က ေဆြးေႏြး သြားတာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အေပၚ ဘယ္လိုဗ်ဴဟာကို ထားသလဲနဲ႔ အဲဒီကို သြားဖို႔ အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔လိုသလုိ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တခု အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ ေသခ်ာ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့အေၾကာင္းကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ပီအာစနစ္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ဇင္က ေျပာပါတယ္။

အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းေတြ ရွိေနတဲ့ၾကားထဲက ေရွာင္ႏုိင္တိမ္းႏုိင္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြကိုသုံးၿပီး ျမန္မာျပည္နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ စနစ္ကို ေသခ်ာ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးသြားတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို မပ်က္ျပားေအာင္ ဆႏၵမဲေပးသူေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္မႈရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးသြားသလို သူတို႔ရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္ဟာ ၾကားေနတဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေအာင္ဇင္က ေျပာပါတယ္။

“တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သူကလည္း အေစာႀကီးကတည္းက ေျပာထားၿပီးသားေလ၊ သူက ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ကိုး။ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ဆိုေတာ့ ဒါေလးေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာေပါ့၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးလည္းရွိေအာင္၊ အေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္း ညီညြတ္ေအာင္၊ ပီအာစနစ္ေလးလည္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဆိုတဲ့ သူက ဘာပဲေျပာေျပာ သတိႀကီးႀကီးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ပဲ သတိေပးတယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခ်င္ပါတယ္။”
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ပီအာစနစ္ေဆြးေႏြးစဥ္က တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ေတြက ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီကေန႔ ပီအာစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးရာမွာေတာ့ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူေတြ ရွိသလို ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးတဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္မတက္ဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

DVB

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို မျပင္ေပးႏုိင္၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ားဖန္တီး၊ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ျဖင့္ အာ႐ုံလႊဲ၊ PR စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေႏွာင့္ယွက္၊ စာနယ္ဇင္းေလာကကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏွင့္ တရားမွ် တၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ဟု မည္သူက အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ပါမည္နည္း . . .
လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား တြင္ရွိႏိုင္မည မဟုတ္ေပ။ ေယဘု ယ် သေဘာျဖင့္သာ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ် တေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲဟုဆိုႏုိင္ေသာ္လည္းလံုး၀ဥႆံု မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ တတိယကမၻာတြင္ ကိုလိုနီ ထမ္းပိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ထိုအေျခ အေနအမ်ဳိးမ်ဳိး ေအာက္တြင္ ရွင္သန္လာခဲ့သည္။ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကတို႔တြင္ ထိုစနစ္က်င့္ သံုးခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္တစ္ႏွစ္ ပင္မျပည့္ေသးေပ။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး ကမၻာေပၚရွိ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားမွာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခ့ဲသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္လာေသာ ေခတ္ဟုဆိုရေပလိမ့္ မည္။ ထိုအခ်ိန္ က လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ သူရဲေကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း တိုက္ပြဲအတြင္း က်ဆံုးသြားၾက၏။ အထူး သျဖင့္အာရွတိုက္ တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ား ေႂကြလြင့္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ထိုႏိုင္ငံမ်ား ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရွ႕သို႔မတက္ႏိုင္ဘဲ အာဏာရွင္မ်ား လက္ေအာက္က်ေရာက္ သြားရေလ သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာတြင္ ဓားမေနာက္ပိတ္ ေခြးမ်ားအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ရေလသည္။…

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၄ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ က နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာဖဆပလအဖြဲ႕ ႀကီးက အႏိုင္ရ ရွိၿပီး အတိုက္ အခံမ်ားျဖစ္ ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီ ကြန္ ျမဴနစ္ ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္စသည္ တို႔မွာ လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ေနၾက သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာေနရာ ဖဆပလမွာ သူတစ္ဦး တည္းသာ အင္ အားေကာင္းၿပီး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ေျမေပၚပါတီငယ္မ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း ဖဆပလကို အႏိုင္ရျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံမ်ား၏ အင္အားကား တိုးသထက္တိုးလာ၏။ အတိုက္ အခံျဖစ္ေသာ ပမညတအဖြဲ႕က ဖဆပလကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္း ေတာင့္တင္းေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္လာ သည္။ ထုိသို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈ နည္းေသာ၊ တရားမွ်တမႈလည္း မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။အတုိက္အခံမ်ားကို ဖဆပလလူမိုက္ မ်ားက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသည္ ကိုယေန႔လို အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက တားျမစ္ျခင္းမရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ အတိုက္အခံမ်ားမွာ လက္၀ဲသမား မ်ား ျဖစ္ၿပီး စစ္ေအးတုိက္ပြဲကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေန သည့္ ဖဆပလအစိုးရကို အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အကူအညီမ်ားပင္ ေပးခဲ့ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ မဲလိမ္၊ မဲခိုးျခင္း မ်ားမွာလည္း အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ သလိုျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ေရြးေကာက္ပြဲ လူသတ္ပြဲမ်ားသည္ ယခုထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္ေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ေ၀း သခင္ၾကည္ရွိန္၊ ငါန္းဇြန္ဗိုလ္မွဴး တက္ျမင့္၊ မိတီ္ၳလာဆရာထီ၊ ေအာင္ပင္လယ္သိန္းေ၀၊ ပ်ဥ္းမနား ဗိုလ္ေတာက္ထိန္တို႔မွာ ထိုအခ်ိန္က ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီး၏ နယ္ခံဗိုလ္က်သူ မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲလိမ္မဲခိုး၊ အဓမၼၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ သာယာ၀တီမင္းလွမွ မင္းလွတာဆံု ေန႔ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ လူသတ္ပြဲဆိုလွ်င္ အလြန္ရင္နာစရာ ေကာင္း၏။ ပမညတမွ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္သူမ်ားကို ဖဆပလ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားကတိုက္ခိုက္သျဖင့္ လူ၄ဦး ပြဲခ်င္းၿပီးေသသြားေလသည္။ မင္းလွတာဆံု ၄ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္ပြဲဆိုလွ်င္ မင္းလွမွ လူမ်ားေကာင္းေကာင္းသိ၏။ ငါန္းဇြန္ ၆ ေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ ဆိုလွ်င္လည္းအလြန္ ႐ုပ္ဆိုးလွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လူသတ္မႈ အျဖစ္သိၾကေလသည္။ အတိုက္အခံ ပမည တမ်ား၊ ဖဆပလ အစိုးရ ၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား အေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ၿမိတ္မွ ဆီေတာင္ႏိုင္ လူသတ္မႈမွာလည္း အလြန္ အ႐ုပ္ ဆိုးလွေလသည္။ လူ၂၀ေက်ာ္ ေလာက္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ၿပီးသည့္ ေနာက္ဘက္ ေလွ၀မ္း ဗိုက္ထဲ ထည့္၊ မေသမရွင္ ျဖစ္ေနသူမ်ားက စက္ေလွကုန္းပတ္ ေပၚတက္လာေသာအခါ ရဲတင္းမ်ားျဖင့္ လက္မ်ား၊ ေခါင္းမ်ားကိုခုတ္ကာ စက္ေလွ ကို ေရလယ္ေမာင္းသြားၿပီး မီး႐ႈိ႕ေဖာက္ခြဲ ပစ္ခဲ့သည့္အမႈကိုလည္း တရားခံ မရွာေဖြ ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားမျဖစ္ခဲ့သလို သန္႔ရွင္းမႈလည္း မရွိခဲ့ ေပ။ ထိုသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ လူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ မားကုိ႔စ္လက္ထက္တြင္လည္း ရွိခဲ့သလုိ ယခင္ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ လက္ ထက္က ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္သတင္းစာဆရာမ်ား၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံး ေရး ဖြဲ႕မ်ားကို အာဏာရပါတီက လမ္းတြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ လူေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့သည္မွာ လည္း တရား မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မည္သို႔က်င္းပၾကမည္လဲဟု အေျဖကိုရွာရန္မွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးကိုပင္ မ႑ဳိင္ျပဳ၍ အေျဖ ထုတ္ရမလိုျဖစ္ေနပါသည္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌မူ ထိုကဲ့သို႔ အျငင္း ပြားမႈလာလွ်င္ ကုလသမဂၢကို တိုင္တန္းျခင္းမ်ား ရွိလာလွ်င္ႏိုင္ငံတကာ၏ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၾကသည္။ ယခု ေလာေလာဆယ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ပင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးေသာ္ လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးကသူႏိုင္သည္၊ ငါႏိုင္ သည္ေၾကညာေနၾက၏။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပလွ်င္လည္း အကုန္ အက်မ်ားေသာေၾကာင့္ မဲမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္ရေပေတာ့မည္။ လက္ရွိ သမၼတ ယူဒို ယိုႏိုကမဲေရတြက္ၿပီးသည့္အထိ သည္းခံၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕အတူပင္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ၌လည္း ထိုသို႔ျပႆနာ ေပၚေနေလသည္။

လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၅တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ဒုတိယအႀကိမ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲႀကီးက်င္းပေပေတာ့မည္။ ႏွစ္ ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ တစ္ ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ျပားျပား၀ပ္ ခဲ့ရေသာ ျပည္သူ မ်ားအဖို႔ ယခုအခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံမ်ားပိုမိုယွဥ္ၿပိဳင္လာမည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးက်င္းပေပေတာ့မည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုမူတရားမွ်တၿပီးလြတ္လပ္ သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ေပ။ စစ္အစိုးရ၏ အခင္းအက်င္း၊ အစီအမံေအာက္ တြင္၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပကာ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သည္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္ လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အျဖစ္ မသတ္မွတ္ၾကေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ႀကိဳတင္မဲျပႆနာမွာ ကမၻာက လက္ညိႇဳးထိုးစြပ္စြဲေနေသာ တရားမမွ်တ သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အယံုအ ၾကည္ကင္းမဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ တျခား ပါတီငယ္ မ်ားမွာလည္း လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည္။ မဲဆြယ္ရသည္ မရိွ ၍လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲဟု မေျပာႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္စစ္အစိုးရသည္ ထိုအေျခ အေနကိုလမ္းျပေျမပံု ၇ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးၿပီး ႐ႈံးလည္းႏိုင္၊ ႏိုင္ လည္း ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ကမၻာကေရာ၊ ကုလသမဂၢကပါ မသတ္မွတ္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲဟု တက္လာေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ အစိုးရဖြဲ႕၊ လႊတ္ ေတာ္ ၂ခုထားရွိကာ လစ္ဘရယ္ပါလီမန္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားခဲ့ သည့္ အခ်ိန္တြင္ သမၼတက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သစ္ ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္၏။ ထိုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္မွာ သမာသမတ္က်ၿပီး အစြဲကင္းေသာ ေကာ္မရွင္ မဟုတ္ေပ။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မွာ ယခင္ စစ္အစိုးရေခတ္က ထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တာ၀န္မယူခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကိုကားႀကီးမွဴး က်င္းပေပးခဲ့ သည္။ ကမၻာကလည္း၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို အေလးထားခဲ့သျဖင့္ လံုး၀ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိသည္ဟု မဆို ႏိုင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ် အားျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အသစ္ကမူ လြတ္လပ္လြန္း သည္ဟု ထိုေရြးေကာက္ပြဲကို ေကာက္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕မဲဆြယ္မႈမ်ား မွာ အလြန္ အကၽြံျဖစ္ၿပီးျပည္သူကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကန္႔ကြက္ သူမရိွ၍သာ ၾကည့္ ေနရသည္။ ကန္႔ကြက္ သူရွိပါက အေရးယူပစ္မည္ဟု မေက်မခ်မ္း ႏွင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခု ၂၀၁၄ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပ သည္။မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းကို ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက မိမိနယ္ေျမ တြင္သာ ေျပာခြင့္ရွိသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ခ်ိန္ကိုလည္း ၁လသာေပးမည္။ စသည္ စသည္ျဖင့္ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ား ကိုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ တစညပါတီမွ လြဲ၍ အားလံုးကကန္႔ ကြက္ၾကေလသည္။ ထိုေကာ္မရွင္၏ စည္းကမ္းအသစ္ မ်ားမွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို တားဆီးထား သည္ဟုပင္ေျပာဆိုၾကေလသည္။ 

သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္ကမူ သူ၏စည္းကမ္းမ်ားကို မျပင္ႏိုင္ဟု ေၾကညာထားေလသည္။ ထိုသည္မွာ ေနာင္ႏွစ္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈကိုဟန္႔တားသည့္ ဥပေဒစည္း ကမ္းမ်ားျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္ပါ့ မလားဟုသံသယ၀င္လာၾကပါသည္။ 
သမၼတကေရာ၊ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကပါ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ေစရပါမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။ အမွန္ တကယ္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစမည္ဆိုလွ်င္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အာဆီယံလိုႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္ တြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအျပင္ တျခား လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ အစိုးရကလည္း အသိအမွတ္ျပဳသလို အဖြဲ႕ အစည္းအားလံုးကလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ (မိမိဘာသာဖြဲ႕ စည္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕ မျဖစ္ေစရ။ လူ ၅ေယာက္ရွိလွ်င္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး နာမည္ေပးကာ လူထုစည္း႐ုံးမႈလည္း မရိွေသာ အမည္ခံ အဖြဲ႕မ်ဳိးျဖင့္ အေရးႀကီး ေသာေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမ်ားကို တာ၀န္မယူ ေစရ။) ထုိကဲ့သို႔စနစ္က်ၿပီး အမွန္တကယ္ လည္းႏိုင္သူ အာဏာရေစရမည္ဆိုၿပီး စိတ္သေဘာထား ျဖဴစင္စြာ၊ ေတာ္တည့္ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င္းပေပးလွ်င္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အေျခအေနမွာမူ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ် တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ေျပာဖို႔ ေစာေနပါေသးသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုမျပင္ေပးႏုိင္၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ ဆင္ေရးကို ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ဖန္တီး၊ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒျဖင့္အာ႐ုံလႊဲ၊ PR စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေႏွာင့္ယွက္၊ စာနယ္ဇင္းေလာကကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏွင့္ တရားမွ်တၿပီးလြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္ဟု မည္သူက အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ပါမည္နည္း။
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန