07/30/14ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္၂၄ ရက္က က်င္းပတဲ့ ၃၄ ရက္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မွာ ပုဇြန္ေတာင္ အမတ္ ဦးေအာင္ဇင္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ စနစ္ တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရးအဆို တစ္ခုတင္ပါတယ္။ အဲဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ မဲခဲြ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ သတင္းကို အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ဦးေအာင္ဇင္ တင္ျပတဲ့ အဆိုအေပၚ ၃၅ ရက္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ အမတ္ ၁၀ ေယာက္ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ၃၆ ရက္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ စာရြက္ထြက္လာတဲ့အခါ နဂိုအစီအစဥ္ေတြမွာပါခဲ့တဲ့ အဆိုနဲ႔ ကြဲလြဲေဖာ္ျပ ထားတာကို အမတ္ေတြ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ 

ဒီအခါ အင္န္အယ္လ္ဒီ အမတ္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္နဲ႔ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္တို႔က အဆို ကဲြလြဲ ေဖာ္ျပထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၾကပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းက ႐ံုးအဖဲြ႕ကို ေခၚ၊ သူ႔ဖိုင္ေတြကို ျပန္လွန္႐ံုမက အရင္ ဦးေအာင္ဇင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆိုတင္စဥ္ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ အသံဖိုင္ ကို ျပန္ ဖြင့္ျပစသျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္သြားေစပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကို တစ္ခုစီ ျပန္စိစစ္ၾကည့္ ရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မ႐ိုးမေျဖာင့္မႈ တစ္ခုကို သြားေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္လို မ႐ိုးမေျဖာင့္မႈလဲ၊ ဘယ္သူက မ႐ိုးမေျဖာင့္လုပ္တာလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြား ပါ့မယ္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ ၃၄ ရက္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမက်င္းပခင္ အမတ္ေတြကို အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္စာရြက္ေတြ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ေ၀ပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ နံပါတ္(၇) မွာ ပုဇြန္ေတာင္အမတ္ ဦးေအာင္ဇင္တင္မယ့္ အဆုိကို ခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမည့္ စနစ္တစ္ခု ကို ေဖာ္ေဆာင္ က်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရး တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အဆို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူျခင္း ဆိုၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အျငင္းပြားစရာျဖစ္လာမယ့္ အဲဒီအဆိုဟာ ဦးေအာင္ဇင္က သူတကယ္တင္မယ့္အဆိုနဲ႔ အမတ္ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ထားတဲ့ အစီအစဥ္မွာ ပါတာ ကဲြလြဲေနတယ္ဆိုတာသူ အဆို တင္စဥ္မွာ လံုး၀ (လံုး၀) မေျပာဆိုခဲ့ပါဘူး။ အလားတူ အစီအစဥ္မွာ ပါတာနဲ႔ အဆို တင္တဲ့ဆီမွာ ကဲြလြဲေနရင္ အေသးစိတ္ကအစ ေထာက္ျပတတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆုိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကဲြလြဲေနတယ္ဆိုတာ လံုး၀ေထာက္ျပတာမ်ဳိး မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။

ဒီလိုနည္းနဲ႔ အဲဒီအဆိုပါ စာသားအတိုင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္ တင္ျပခြင့္ရတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴအမတ္ ဦးဘရွိန္ကလည္း အဲဒီအဆို စာသား အေပၚမူတည္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တရား၀င္ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာလည္း အဆိုကို အမတ္ေတြ ကို ျဖန္႔ေ၀ထားရာမွာ ပါတဲ့အတိုင္းပဲ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ေၾကးမံု၊ ဒီမိုကေရစီတူေဒး အပါအ၀င္ တျခားပုဂၢလိက သတင္းစာဂ်ာနယ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ခ်ယ္နယ္လို Facebook စာမ်က္ႏွာမွာလည္း အဲဒီအဆိုစာသားအတိုင္း အတိအက် ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ မွားယြင္းတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းလံုး၀ မေပၚေပါက္ခဲ့ပါဘူး။

အလားတူ ၃၅ ရက္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာလည္း အမတ္ ၁၀ ေယာက္ဟာ ဦးေအာင္ဇင္တင္ထားတဲ့ အဆိုအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။ သတင္းဌာနေတြအားလံုးဟာလည္း အဲဒီအတိုင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ၃၆ ရက္ ေျမာက္အတြက္ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ ေဖာ္ျပထားရာမွာေတာ့ ဦးေအာင္ဇင္ တင္ထားၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ၊ အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္ဆိုတဲ့အဆိုဟာ မတူေတာ့ပါဘူး။ ကဲြလြဲမႈရွိသြားပါၿပီ။ သူ႔အဆိုခုလိုျဖစ္သြားပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွမည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး” ဆိုၿပီး ျဖစ္သြားပါတယ္။ နဂိုအဆိုနဲ႔ အေတာ္ကြဲလြဲသြား ပါတယ္။ နဂိုအဆိုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ျဖစ္ၿပီး၊ အခုအဆို မွာေတာ့ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ PR ဆိုၿပီး တိတိက်က် ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ၃၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ေရာက္လာပါတယ္။ အစည္းအေ၀း စေတာ့လည္း ဒီကိစၥ သူရဦးေရႊမန္းက မေျပာသလို၊ ဦးေအာင္ဇင္ကလည္း မဟပါဘူး။ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ နံပါတ္(၉) အရ စၿပီး ေဆြးေႏြးေတာ့မယ္လို႔ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာလိုက္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ အင္န္အယ္လ္ဒီ အမတ္ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္က ဒီကိစၥ ထၿပီး ေျပာဆိုတာပါ။ အဆိုဘာေၾကာင့္ ကဲြလြဲတာလဲ၊ အဲလိုကဲြလြဲရင္ အသစ္သေဘာျပန္တင္သင့္တယ္ ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒီအခါ ဦးေအာင္ဇင္နဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ ရွင္းရပါေတာ့တယ္။ ရွင္းရာမွာ ဦးေအာင္ဇင္ က အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ျဖစ္ေနၿပီး သူရဦးေရႊမန္းက ဇာတ္လမ္းတစ္ခုလံုး အားလံုးကို သိေနတဲ့ပံုမ်ဳိး ထြက္ပါတယ္။ တကယ္လည္း သူအားလံုး အလံုးစံုအေသးစိတ္ကအစ သိပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ေျပာဆိုၾကတာေတြကလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတူပါဘူး။ 

အဆိုႏွစ္ခု ကဲြလြဲေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္ဇင္ တိတိက်က် ေျပာတာက “ပထမ ဦးဆံုး ကၽြန္ေတာ္တင္တဲ့ အဆိုကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တင္တာနဲ႔ မကိုက္ဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ ျပန္ျပင္ၿပီးေတာ့ တင္တာပါ”လို႔ ဆုိပါတယ္။ မ႐ႈပ္ေထြးပါဘူး။ သူရ ဦးေရႊမန္း ရွင္းတာကေတာ့ ဒီအဆိုကို ဦးေအာင္ဇင္လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္က တင္ထားတယ္။ အဲဒီမွာ ေဖာ္ျပထားတာ အခု ၃၆ ရက္ေန႔ေျမာက္ အစီအစဥ္မွာ ပါတဲ့အတိုင္းပဲလို႔ ဆုိပါတယ္။ PR လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အဆိုပါ။ ၾကားထဲမွာ ၃၄ ရက္ေန႔ေျမာက္ အစီအစဥ္မွာပါတဲ့ ကနဦးအဆို ဘယ္ကေရာက္လာတယ္ သူ မေျပာပါဘူး။

“ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ မွတ္ယူၿပီးေတာ့”လို႔လည္း ထည့္ေျပာ ပါတယ္။ မွားေနတယ္ဆိုၿပီး ႐ံုးအဖဲြ႕၀င္ေတြကို “လိုအပ္တဲ့ ဆိုဆံုးမမႈေတြ ျပဳၿပီးသြားပါၿပီ” လို႔ ဆုိပါတယ္။ ႐ံုးအဖဲြ႔က ဘယ္လို မွားၿပီး ဘာေတြ ဆံုးမခဲ့ သလဲ သူမေျပာပါဘူး။ အဲဒီကနဦးအဆို အစည္းအေ၀းအာဂ်င္ဒါထဲ ဘယ္လိုေရာက္ လာသလဲ သူ မေျပာပါဘူး။

ဒီအတြက္ သူရဦးေရႊမန္းက ၃၄ ရက္ ေျမာက္ေန႔မွာ ဦးေအာင္ဇင္ ကနဦးတင္တဲ့အဆို အသံဖိုင္ကို ျပန္ဖြင့္ ျပပါတယ္။ ဖြင့္မျပခင္ ေျပာတာက အာဂ်င္ဒါမွာ မည္သို႔ ပင္ေရးသားေဖာ္ျပေစကာမူ ဦးေအာင္ဇင္တင္ခဲ့တဲ့ အဆိုကိုသာ အတည္ယူရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္႔အလြန္ ထူးဆန္းတာက ဦးေအာင္ဇင္က အဲဒီအဆို တင္ရာမွာ အခုအျငင္းပြားေနတဲ့ အဆို ႏွစ္ခုစလံုးကို ထည့္ေျပာသြားတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ အျပည့္အစံုကေတာ့ ခုလိုပါ။

“ကၽြန္ေတာ္ တင္သြင္းမယ့္အဆိုကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိ မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္ စနစ္တစ္ခု ကို ေဖာ္ေဆာင္ က်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရး အဆို လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း ပုဇြန္ေတာင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဇင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဒီအဆို တင္ျပခြင့္ရတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပမယ့္ အဆိုကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ နည္းလမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပဲြအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အဆိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္”အသံဖိုင္ကို ဖြင့္ျပၿပီးေနာက္ သူရ ဦးေရႊမန္းက ဦးေအာင္ဇင္ တင္ခဲ့တဲ့အဆိုဟာ ခုေနာက္ဆံုး အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ မွာ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ၃၆ ႀကိမ္ေၿမာက္က အတိုင္ျဖစ္တာမို႔ ကဲြလြဲမႈ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုကို အသစ္ျပန္ျပင္တင္စရာလည္း မလိုဘူး။ ေရွ႕မွာ ေဆြးေႏြးၿပီးသြား သူေတြလည္း ျပန္ေဆြးေႏြးစရာ မလုိဘူးဆိုၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဖတ္ရတာ စိတ္႐ႈပ္မသြားပါနဲ႔ စာဖတ္သူမ်ား ခင္ဗ်ား။ လႊတ္ေတာ္ထဲက ဒီအေျခအေန ကိုၾကည့္ရင္ အင္န္ဒီအက္ဖ္ ဦးေအာင္ဇင္ဟာ ပီအာရ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆိုတင္တာဟာ သူ႔တစ္ေယာက္တည္း၊ သူ႔ပါတီ တစ္ခုတည္း ကိုယ္ပိုင္သေဘာ ဟုတ္ဟန္ မတူပါဘူး။ အဆိုစကားလံုး တိတိက်က်ကုိလည္း သူတစ္ေယာက္တည္း ေရြးခ်ယ္တာ ဟုတ္ပံု မရပါဘူး။

သူရဦးေရႊမန္း အားလံုး သိပံုရပါတယ္။ တိုင္ပင္ၿပီး၊ လမ္းၫႊန္မႈခံယူၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ တယ္ဆိုတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ တာကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မ႐ုိးေျဖာင့္မႈ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥပါ။

တကယ္ဆို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္တဲ့အခါ အဆိုစကားလံုစာသား တိတိက်က် အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အဆိုရွင္ကိုယ္တုိင္ အဲဒီအဆိုကို ဘယ္လိုပဲ ခ်ဲ႕ထြင္ကြန္႔ျမဴး ရွင္းလင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အဲဒီအဆို စကားလံုးစာသားအတိုင္းပဲ အတိအက် အေရးယူေဆာင္ရြက္ရတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ နဂိုအဆိုမွာ ပီအာရ္ဆိုတဲ့ စကားရပ္ မပါပါဘူး။ နာမည္ပ်က္ေနတဲ့ ပီအာရ္ဆိုတာ ထည့္ရင္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္ တယ္ဆိုၿပီး အဆိုကို ပါးပါးနပ္နပ္ တင္ျပခဲ့ပံုရပါတယ္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာမွ အဆိုထဲမွာ ပီအာရ္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ထည့္ မထားရင္ ေဆြးေႏြးမႈ လမ္းလဲြႏုိင္တယ္၊ ထည့္ကို ထည့္ထားမွျဖစ္မယ္ ယူဆၿပီး ခပ္တည္တည္ပဲ ေျပာင္းခဲ့ပံုရပါတယ္။ ဒါကို ဦးေအာင္ဇင္က ၀န္ခံပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္း ကေတာ့ ႐ံုးအဖဲြ႔ေၾကာင့္ အဆိုစာသား မမွန္ျဖစ္ရတာလို႔ အျပစ္ပံု ခ်ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္တို႔ မတင္ျပခင္ အခ်ိန္ထိ ဒီအဆို ကဲြလြဲမႈကိစၥႀကီးကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ၾကတာပါ။

အလြန္႔အလြန္ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မ႐ိုးေျဖာင့္မႈ ရွိေနတယ္ ဆိုတာပါ။ ဘယ္သူေတြ မ႐ိုးမေျဖာင့္ လုပ္ေနၾကသလဲဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေန တဲ့ ႐ိုးသားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စဥ္းစားႏုိင္ဖို႔ ျပည္သူေတြ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္ဖို႔ သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။။              Written by စည္သူေအာင္ျမင့္

ယေန႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ မွ ဦးေအာင္ဇင္တင္သြင္းေသာ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၿပီးခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သေဘာထားရယူရာ၌ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌမွ သေဘာတူေထာက္ခံရန္ မကြဲလြဲသည့္အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌမွ ျပန္လည္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္မွာ

"ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္ ကၽြန္မကေနၿပီးေတာ့ ဒီအဆိုကို ကန္႔ကြက္တာ၊ ေထာက္ခံတာထက္ ဘယ္အဆိုကို ကၽြန္မတို႔ ကန္႔ကြက္ေန တာ၊ ေထာက္ခံေနတာလဲဆိုတာကို ကၽြန္မက မရွင္းလို႔ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕ ဒီမွာ ကၽြန္မတို႔အာဂ်င္ဒါ ထဲမွာေရးထားတဲ့ အဆိုမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေရးဆိုတာ လံုး၀မပါပါဘူး။ ဒီအထဲမွာပါတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ ကိုအေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆိုေတာ့ အဲဒီဟာႏွင့္ အခု ဥကၠ႒ႀကီးေျပာလိုက္တာနဲ႔ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေရး ကိစၥကို သေဘာတူလားဆိုတာ နဲနဲ ကြဲလြဲမႈရွိေနလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္မတို႔က ဘာအတြက္ ကၽြန္မတို႔ကေနၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပဳေနတာလည္းဆိုတာ ကၽြန္မတို႔က သိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ေထာက္ခံေနတာ ကန္႔ကြက္ေနတာ ဆိုတာ အခု အာ ဂ်င္ဒါ ၁၂ မွာ ျပထားတဲ့ ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆိုကိုလား၊ အခု ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာျပသြားတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ သင္႔ေတာ္တဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္ တစ္ခုကို ေဆြးေႏြးရမည္႔ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေရးအဆိုလားဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔မရွင္းလို႔ပါ၊ ဒီဟာကိုမရွင္းဘဲ နဲ႔ ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ဖို႔ေရာ၊ ေထာက္ခံဖို႔ေရာ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ဟုျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

၎ေနာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌမွ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ "အန္တီတို႔ေထာက္ခံတာက ဥကၠ႒ႀကီးေျပာသြားတဲ့အဆိုကို ေထာက္ခံတာ၊ ဦးေအာင္ဇင္ ေျပာသြားတဲ့အဆိုအတိုင္း မ ဟုတ္ဘူး။ အဲဒီဟာကို အန္တီတို႔ voice ကေနၿပီးေတာ့ နားေထာင္မယ္။ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ voice အထဲမွာပါတဲ့အတုိင္း၊ ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာသြားတဲ့အတိုင္း အဆိုကို ေထာက္ခံတာပါဆို ၿပီးေတာ့ အန္တီတို႔ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလံုး လက္မွတ္ ထိုးၿပီး ေတာ့ တရား၀င္တင္မယ္၊ အဲလိုဆိုရွင္းသြားၿပီေနာ္။" စသည္ျဖင့္မီဒီယာမ်ားကိုေျဖၾကားခဲ့သည္။

ko min thu

............
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေရႊမန္း၏ သကာေလာင္း တင္ျပခ်က္မွာ

"ကၽြန္ေတာ္စၿပီးေတာ့ကာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့တာေတြရွိပါတယ္ ဒီအတိုင္းပဲ အၿမဲတမ္းကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားေနတာရွိပါတယ္ ဒါဘာလို႔လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အဲ့တိုင္းပဲ ခုနက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အဲ့ဒီ့အတြက္ အထိခိုက္မခံႏိုင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုစနစ္ကို PR စနစ္ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မွာေဆာင္ရြက္ပါဆုိတဲ့ အဆို ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ပါဘူး လက္မခံတာဘာလဲဆိုတာ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့ အခါမွာ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ရဲ႕သံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္ကိုလႊတ္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ ယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူပါသလားလို႔ ေမးတဲ့ေနရာမွာ အဆိုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပိုင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထပ္ၿပီးေမးပါမယ္၊ အဆံုးပိုဒ္ ကိုပဲေျပာပါမယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕သင့္ေတာ္ေသာ ေရႊးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္မယ့္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ သေဘာတူပါသလားခ်င္ဗ်ာ သေဘာမတူသူရွိပါသလားခင္ဗ်ာ သေဘာမတူသူ မရွိတဲ့အတြက္ ဦးေအာင္ဇင္ အဆိုအတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာပါတယ္"

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေရႊမန္းမွ ထပ္မံ ဖာေထး ရွင္းလင္းသည္မွာ

"ထိုနည္းတူစြာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဥကၠဌနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးနဲ႔ တည္တန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ ဒီေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ သြားပါမယ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္ေပးရုံ သာမကပဲ နဲ႕ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႔အ ေၾကာင္း လည္းထပ္ဆင့္ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။"


လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီ၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု ဆိုေနသည့္အေပၚ သံသယျဖစ္ေနေစသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဆင္လိုမႈ၊ ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္သည့္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း မရွိျခင္း၊ တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ စနစ္ႏွင့္ပင္ ေနသားမက်ျဖစ္ေနေသးခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳးက်တင္ေျမႇာက္ေသာ စနစ္ကို က်င့္သုံးရန္ ေဆြးေႏြးလာျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးမျဖစ္သည့္ အေသးအဖြဲမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့သည္။
လတ္တေလာ ျပီးဆုံးသြား ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ညီလာခံတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ မူတူးေဆးေဖာ က ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ျပီး ကြယ္လြန္ေလျပီးေသာ ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မန္ဒဲလား၏ စကားကို ကိုးကားကာ ရန္သူမွ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ရန္ လုပ္ဖို႕လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္မွာ ယေန႕ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း အတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ လွေပသည္။

ယင္းသို႕စကားမ်ိဳး သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသစ္ စတင္ခ်ိန္ကာလကလည္း ေျပာဆိုဖူးသည္။ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို သည္းခံျပီး ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပန္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္စီးပြား ျပန္ေခါင္းေမာ့ေစေရး အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟူ၏။ အမွန္တကယ္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လိုသူမ်ား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ၾကျပီး ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား ျမန္မာျပည္သို႕ ဥဒဟို ဝင္ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။

သို႕ေသာ္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မီဒီယာ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ေျမသိမ္းမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ တိုုင္းျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မႈ အလြန္ေႏွးေကြးေနမႈမ်ားအား တိတိက်က် တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းျခင္း မရွိဘဲ ယင္းသို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္ေသသြားရသည့္အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သစ္အား ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ား ေပးလာခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား ယခင္ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈမ်ား ျပန္လည္မာေက်ာလာျပီး အစိုးရကို ရန္သူမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား အေနၾကပ္လာခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ ျပည္ပသို႕ ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံလာၾကရျပီး တခ်ိဳ႕လည္း ျပည္တြင္းတြင္ မေနေပ်ာ္ဘဲ ျဖစ္လာေနသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီ၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု ဆိုေနသည့္အေပၚ သံသယျဖစ္ေနေစသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဆင္လိုမႈ၊ ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္သည့္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း မရွိျခင္း၊ တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ စနစ္ႏွင့္ပင္ ေနသားမက်ျဖစ္ေနေသးခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳးက်တင္ေျမႇာက္ေသာ စနစ္ကို က်င့္သုံးရန္ ေဆြးေႏြးလာျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးမျဖစ္သည့္ အေသးအဖြဲမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့သည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စတင္ဝင္ေရာက္စႏွင့္မတူ လႊတ္ေတာ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့မႈမ်ား ယခုအခါ ေလ်ာ့ပါးသြားၿပီျဖစ္သည္။

ခါးသီးဖြယ္အမွန္တရားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲလာၿပီဟု ဆိုေနၾကေသာ္လည္း ဘယ္ကိုမွ် မေရာက္ေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာျပည္သည္ တဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ အာရွတြင္ အာဖဂန္နစ္စတန္ျပီးလွ်င္ အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္ျပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေနျပီကို မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတသည္ဟု ျမန္မာတို႕ ထင္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမ႓ာဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ပင္ ျမန္မာထက္ ပိုႂကြယ္ဝသြားေနျပီျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္မဂၢဇင္း Foreign Policy ၏ ကမ႓ာေပၚရွိ တည္ျငိမ္မႈ အကင္းမဲ့ဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ အာဖရိကမွ လိုင္ေဘးရီးယားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိပ္ဆုံးစာရင္းတြင္ ထားသည္။

အေကာင္းဆုံးအေျဖမွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုင္းျပည္ေရရွည္အက်ိဳးကို ၾကည့္ရန္သာ ရွိသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ိဳးစီးပြား၊ တအုပ္စု တပါတီအက်ိဳးစီးပြားကို ေနာက္တန္းသို႕ ပို႕ရန္ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနသည္။ သြားရမည့္ခရီးကား ေဝးေသး၏။ ေျခသာလ်င္ ယာဥ္ရွိကုန္၏။ ခရီးေပါက္မည္၊ မေပါက္မည္မွာ ဦးေဆာင္ႏြားလားမ်ား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမွ ေနာက္ႏြားတသိုက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္မည့္ အေနအထားပင္တည္း။

ဧရာ၀တီ အယ္ဒီတာ


ျမန္မာစစ္တပ္က အဓမၼသိမ္းယူခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမတစ္ခ်ဳိ႕ကို ျပန္ေပးေနၿပီလို႔ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြမွာ ပံုမွန္ေၾကညာေနေပမယ့္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲက လယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမဧက ၆ဝဝေက်ာ္ကိုေတာ့ တပ္ရင္းေတြက ျပန္မေပးေသးဘူးလို႔ ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ေန႔မွာ ကာယကံရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ စစ္တပ္က ေျမျပန္မေပးဘဲ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ေျချမန္တပ္ရင္း ၇ဝ၇နဲ႔ ၇ဝ၈တို႔ အဓမၼသိမ္းယူခဲ့တဲ့ ဧက ၆ဝဝကို လယ္သမားေတြကို ျပန္မေပးတဲ့အျပင္ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြကို အငွားျပန္ခ်ၿပီး စီးပြားရွာေနတာေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြကေန ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကို တင္ျပခ်င္တယ္လို႔ ေျမသိမ္းခံရတဲ့ ေဒၚသန္းသန္းက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၇ရက္ေန႔တုန္းက ဆႏၵျပမႈလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ တိုက္ႀကီးက လယ္ဧက ၆ဝဝေက်ာ္ကို အခုထိ မစြန္႔လႊတ္ေသးဘူးလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MJN ႐ံုးမွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

လယ္ယာေျမေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္းေတြက အႏွစ္ ၂ဝေလာက္ အဓမၼသိမ္းယူခဲ့လို႔ ဒုကၡေရာက္ခဲ့တဲ့ ေနတာေၾကာင့္ တိုက္ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ အဓမၼသိမ္းဆည္းခံ ေျမယာေတြျပန္ရေရး ကူညီေပးဖို႔ လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးနႏၵာေအာင္က ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ကန္႔ဘလူမွာ လယ္ယာေျမမွာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ေတာင္သူေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနတာေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ ေစတနာထားၿပီး လုပ္ဖို႔၊ ၂ဝ၁၅မတိုင္ခင္ ဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ တိုင္းျပည္နစ္သထက္နစ္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္က လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူေတြကုိယ္စား လယ္သမား ၁ဝေယာက္ေလာက္က သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
Kamayut media

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေတြ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရတာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ကို သူ႔ရဲ႕သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ သမၼတက ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး စတဲ့တာဝန္ေတြယူခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ၾကည္ကို တာဝန္ကအနားေပးလိုက္ၿပီး လစ္လပ္သြားတဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေနရာမွာ သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးပါ တာဝန္ယူေနတဲ့ ဦးရဲထြဋ္ကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ေျခရွိေပမယ့္ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တာ မရွိေသးပါဘူး။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ကိုလည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ အတူ ရာထူးကေန အနားေပးလိုက္သလို နယ္စပ္ေရးရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ကကၾကည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ခ်စ္ကို ခန္႔အပ္ေၾကာင္းကိုလည္း တစ္ရက္တည္းမွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြ အမ်ားဆံုးအေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့ၿပီး သာသာနာေရးဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကိုေတာ့ အမိန္႔မနာခံမႈနဲ႔ အေရးယူခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြကိုေတာ့ ဌာနအေျပာင္းအေရႊ႕ေတြ အမ်ားဆံုးလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြဟာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အမ်ားဆံုး ရာထူးတိုးခံခဲ့ရတာမ်ားပါတယ္။

ဦးရဲထြဋ္ဟာ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာသမားေတြၾကားမွာ Facebook ဝန္ႀကီးလို႔ ေခၚေဝၚသမုတ္ခံရသူျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္က စစ္တပ္ကေန ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ အရာရွိအျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပန္ၾကားေရးရဲ႕ အဓိက မူဝါဒေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သူအျဖစ္ ထင္ရွားပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္း ျပန္ၾကားေရးပိုင္ သတင္းစာ၊ ေရဒီယိုနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြကို အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမီဒီယာ PSM အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ထားပါတယ္။
Kamayut media

အဲလုိေျပာရင္လြန္တယ္လို႔ဆိုမလား။ ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ပီအာစနစ္က်င့္သံုးေရးအဆို ကန္႔ကြက္ႀက ေထာက္ခံႀက ႀကားေနႀက မေထာက္ခံလို႔ခြင့္ယူႀကနဲ႔ အင္မတန္ကို အသက္၀င္လွပါတယ္။ မဲခြဲႀကခ်ိန္ႀကမွ ဘယ္အဆိုကိုမဲခြဲေနတာလည္း ဆိုတာမရွင္းမရွင္းျဖစ္လြန္းလို႔ မေနႏိုင္လြန္းေတာ့လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကိုယ္တိုင္ တကူးတက ထ ေမးရတဲ့အထိပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးရဲ႕အေျဖကလည္း သိပ္ေတာ့မရွင္းလွပါ။

က်ေတာ္နားလည္ထားတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးရဲ႕ အဆင့္အျမင့္ဆံုး တရားဥပေဒျပဳေရးေနရာႀကီးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက အင္မတန္စနစ္က်ေသခ်ာမွာပဲလို႔။ အဲလိုေကာ ဟုတ္ရဲ႔လား။ တကယ္ဆို အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ေတြ အမတ္ေတြကုိေ၀ေပးထားတယ္ စာရြက္စာတမ္းေတြအျပည့္အစံုေပးထားတယ္ဆိုတာပဲ။ ဘာလုိ႔မ်ား ငါတို႔ ဥကၠဌ ခုလို တကူးတက ထကိုေမးယူရပါလိမ့္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္စာရြက္ေတြျပန္ရွာ ျပန္ဖတ္ႀကည့္လိုက္မွ ရွင္းသြားပါတယ္။ သိပ္ကိုရွင္းသြားပါတယ္။

အဲဒီအဆို စၿပီးတင္တဲ့ ၂၄ ရက္ေန႔၊ ဆက္ေဆြးေႏြးတဲ့ ၂၅ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္မွာေဖၚျပထားတာက ( ဦးေအာင္ဇင္၊ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္က “ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္စံနစ္တစ္ခုကုိ ေဖၚေဆာင္က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းေႀကာင္း “ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္မသင့္ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း။) တဲ့။ ႀကားထဲမွာ ရံုးပိတ္ရက္ ၂ ရက္ခံျပီး ျပန္က်င္းပတဲ့ ၂၈ ရက္ေန႔နဲ႔ ဒီေန႔ ၂၉ ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ေတြမွာႀကေတာ့ ဒီလုိစာသားေျပာင္းသြားပါတယ္။ ( ဦးေအာင္ဇင္၊ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္၏ “ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ပိုမိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခ်ိုးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး “ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း။)
ကဲ က်ေတာ္ေျပာတာလြန္သလားဗ်ာ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာတင္တဲ့အဆို တတိုင္းျပည္လံုးအုန္းအုန္းထေအာင္စိတ္၀င္စားေနႀက တိုင္းရင္းသားအမတ္ေတြ ပါတီေတြ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ကန္႔ကြက္ေနႀကတဲ့ ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ့အဆိုတင္တဲ့စာသားကို အဲလို ဗလံုးရႈပ္ေထြးျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့စာသားကို ေျပာင္းထည့္လို႔ရသလားဗ်ာ။ က်ေတာ္ထပ္ေျပာမယ္။ တကယ္ကို ဗေလာင္းဗလဲလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႀကီးပါဗ်ာ။

အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ထဲကစာသားေတြေအာက္မွာေဖၚျပေပးထားပါတယ္။ ေသခ်ာဖတ္ရႈေတာ္မူႀကပါေလာ့။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၂၄၊၇၊၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္
၇။ ဦးေအာင္ဇင္၊ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္က “ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္စံနစ္တစ္ခုကုိ ေဖၚေဆာင္က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းေႀကာင္း “ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္မသင့္ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၂၅၊၇၊၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္
၇။ ဦးေအာင္ဇင္၊ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္၏ “ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္စံနစ္တစ္ခုကုိ ေဖၚေဆာင္က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းေႀကာင္း “ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၂၈၊၇၊၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္
၉။ ဦးေအာင္ဇင္၊ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္၏ “ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ပိုမိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခ်ိုးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး “ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၂၉၊၇၊၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္
၁၂။ ဦးေအာင္ဇင္၊ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္၏ “ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ပိုမိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခ်ိုးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး “ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း။

KayToe Burma
ကုိၾကည္တုိး (NLD)

ဒီကေန႕ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႕ကြက္သူမရွိ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္ဆိုတာက PR စနစ္ကို က်င့္သံုးေရးအဆုိကိုအတည္ျပဳတာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္လာမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ PR စနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္သလား ၊ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ FPTP စနစ္ကိုပဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးသင့္သလား ဆိုတာကို သံုးသပ္ေလ့လာဖို႕ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖဲြ႕စည္းဖို႕ အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဇင္ တင္သြင္းတဲ့ PR စနစ္က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း အဆိုကို ေထာက္ခံတဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါဘူး

မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ခန္းမအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာကိုမဲခြဲဆံုးျဖတ္မွာလဲ မရွင္းလင္းတဲ့အတြက္ PR ကို ေထာက္ခံရမွာလား၊ ေကာ္မရွင္ကို ေထာက္ခံရမွာလားလို႔ ထၿပီးေမးျမန္းခဲ့တာမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းက

" ကၽြန္ေတာ္စၿပီးေတာ့ကာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့ တာေတြရွိပါတယ္ ဒီအတိုင္းပဲ အၿမဲတမ္းကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားေနတာရွိပါတယ္ ဒါဘာလို႔လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးမျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အဲ့တိုင္းပဲ ခုနက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အဲ့ဒီ့အတြက္ အထိခိုက္မခံႏိုင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔

ဒီလိုစနစ္ကို PR စနစ္ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မွာေဆာင္ရြက္ပါဆုိတဲ့ အဆို ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ပါဘူး ၊ လက္မခံတာဘာလဲဆိုတာ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ ေကာ္မတီ၊ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့ အခါမွာ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ရဲ႕သံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္ကိုလႊတ္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူပါသလားလို႔ ေမးတဲ့ေနရာမွာ အဆိုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပိုင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္

ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထပ္ၿပီးေမးပါမယ္ အဆံုးပိုဒ္ကိုပဲေျပာပါမယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕သင့္ေတာ္ေသာ ေရႊးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္မယ့္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ သေဘာမတူသူရွိပါသလားခင္ဗ်ာ
သေဘာမတူသူ မရွိတဲ့အတြက္ ဦးေအာင္ဇင္ အဆိုအတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာပါတယ္
ထိုနည္းတူစြာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဥကၠဌနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီအရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးနဲ႔ တည္တန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ ဒီေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္ေပးရုံသာမကပဲနဲ႕ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႔အေၾကာင္းလည္းထပ္ဆင့္ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္ "
လို႕ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ကိုသာ ေထာက္ခံ (မကန္႕ကြက္) ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ လို႕ သိရွိရပါတယ္ ။
........................................................

အဲဒီေတာ့ ရွင္းပါတယ္
NLD က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးဟာ PR စနစ္ က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း တစ္ဖက္သတ္အဆိုတင္သြင္းတာကို လံုး၀ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႕ကြက္ခဲ့ပါတယ္ ။ ယေန႕မဲခဲြရာမွာ-- ေနာက္လာမဲ့ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ဘယ္စနစ္က်င့္သံုးသင့္လဲဆိုတာကို သံုးသပ္ေလ့လာဖို႕ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းဖို႕ လို႕ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌရဲ႕ စကားအတိုင္း သာ မကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။

ဦးေရႊမန္းရဲ႕စကားေတြကို တစ္ဆစ္ခ်င္း တစ္ပိုင္းခ်င္း ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္

(၁) " အဲဒီအတြက္ အထိခိုက္မခံႏိုင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုစနစ္ကို PR စနစ္ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မွာေဆာင္ရြက္ပါဆုိတဲ့ အဆို --ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ပါဘူး "

(ဒီစကားမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအမွဴးတစ္ေယာက္က အခုအဆိုတင္သြင္းလာတဲ့ " တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ PR စနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႕ ဆိုတဲ့ အပိုင္းကို လက္မခံဘူး " လို႕ ေပၚလြင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ။)

(၂) " မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ ေကာ္မတီ၊ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့ အခါမွာ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ရဲ႕သံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္ကိုလႊတ္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ "
(" မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္" ဆိုတဲ့စကားအရ PR စနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္တယ္လို႕ ေထာက္ခံခ်က္ေတြကိုလည္း အတည္မျပဳေသးဘူး ၊ ကန္႕ကြက္ခ်က္ေတြကိုလည္း အတည္မျပဳေသးဘူး ၊ မွတ္တမ္းသာတင္ထားမယ္ ၊ ဘယ္စနစ္ ကိုက်င့္သံုးသင့္တယ္ ဆိုတာကို သံုးသပ္ေလ့လာအႀကံျပဳဖို႕ ေကာ္မတီေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းမယ္ ၊ အဲဒီ ေကာ္မတီက အႀကံျပဳတင္ျပလာတာကိုမွ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆံုးအျဖတ္ျပန္ယူမယ္ " .. လို႕ အဓိပၸါယ္ ထြက္ပါတယ္ )။

(၃) " ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူပါသလားလို႔ ေမးတဲ့ေနရာမွာ အဆိုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပိုင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ "
(ဒီစကားဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခဲြခဲ့တာဟာ အဆိုရွင္ ဦးေအာင္ဇင္တင္သြင္းတဲ့ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ PR စနစ္က်င့္သံုးသင့္ေသာ အဆို ကိုမဲခဲြဆံုးျဖတ္တာမဟုတ္ပါဘူး ၊ တကယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခ်က္ကို အရင္မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ အခုေတာ့ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ စကားအရ အဆိုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႕ဆိုတာကို မဲခြဲတာျဖစ္တယ္ ၊ ဒီမဲခဲြျခင္းဟာ ဘယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္တယ္ လို႕ ေလ့လာသံုးသပ္မဲ့ေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းဖို႕ျဖစ္တယ္ ၊ PR စနစ္ကို က်င့္သံုး မယ္ ဘယ္လို PR စနစ္ကိုက်င့္သံုးမယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ဖို႕ ေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းတာမဟုတ္ဘူး လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္)

(၄) " ကၽြန္ေတာ္ထပ္ၿပီးေမးပါမယ္ အဆံုးပိုဒ္ကိုပဲေျပာပါမယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ သင့္ေတာ္ေသာ ေရႊးေကာက္ပြဲ စနစ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္မယ့္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ .. သေဘာမတူသူ မရွိတဲ့အတြက္ ဦးေအာင္ဇင္ အဆိုအတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာပါတယ္ "
(ေမးတာက ေနာက္ဆံုးအပိုင္းကိုေမးတာျဖစ္ပါတယ္လို႕ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းေျဖၾကားတာကို ေတြ႕ရတယ္

အဲဒီအျပင္ အဆံုးပိုဒ္ကိုပဲ ေျပာပါမယ္ လို႕ ဆုိရာမွာ
(ပဲ) ဆိုတဲ့ နာမ္ေထာက္ပစၥည္း စကားလံုး ကိုသံုးၿပီးေျပာဆိုတဲ့အတြက္ မဲခဲြျခင္းဟာ အေရွ႕က အပို္ဒ္မ်ား စကားလံုးမ်ားနဲ႕ လံုး၀ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္ ။
ဒါေၾကာင့္ယေန႕ ၂၉.၇.၂၀၁၄ ေန႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဟာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္သံုးသပ္ေလ့လာေရးေကာ္မတီေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႕စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်င္းသာျဖစ္ၿပီး အဆိုမွာပါ၀င္တဲ့ အျခား စကားလံုး စကားရပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကင္း ထင္ရွားပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ယေန႕အတည္ျပဳလိုက္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕သင့္ေတာ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ဖို႕အတြက္ ယခုသံုးေနတဲ့ FPTP အတိုင္းပဲဆက္လက္က်င့္သံုးသင့္သလား PR ကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသင့္သလား ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႕ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းေရး အပိုင္းအဆို အတည္ျဖစ္တယ္လို႕ ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒါဟာ PR စနစ္ကိုအတည္ျပဳလိုက္တာမဟုတ္သလို ေထာက္ခံခဲ့သူေတြကလည္း PR စနစ္က်င့္သံုးဖို႕ ေထာက္ခံခဲ့တာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္ ။)

အဲဒါကိုမွ PR စနစ္ကိုက်င့္သံုးဖို႕အတည္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုတဲ့ အယူအေကာက္ေတြက ဘယ္လိုထြက္လာပါသလဲ ။
ဒါမဲခြဲမႈဟာ PR ကို က်င့္သံုးဖို႕အတည္ျပဳတာပါလို႕ ေျပာရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္က " ကလိမ္ကလည္ လႊတ္ေတာ္" ပါလို႕ ေျပာလိုက္တာနဲ႕ အတူတူပါပဲ ။ မဲခဲြေစခဲ့သူဟာ လည္း " ကလိမ္ကက်စ္ " ပါလို႕ ေျပာ လိုက္တာနဲ႕ အတူတူပါပဲ ။


အေျခခံဥပဒျပင္ဆင္ျခင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုျပည္သူေတြ ပိုၿပီးသိရိွ နားလည္ေစဖို႔ အတြက္ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ ႐ိုက္ကူးၿပီး ျပည္သူေတြကို အခမဲ့ အသိပညာေပး ျဖန္႔ေဝဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ဇာဂနာ (ခ) ဒါရုိက္တာ ဦးသူရက ေျပာပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒေတြထဲက ျပင္ဆင္သင့္တာေတြကို ျပည္သူေတြကို အသိပညာေပးဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီဇာတ္လမ္းတြဲေတြကို ဒါရိုက္တာဝိုင္းက ဦးေဆာင္ရိုက္ကူးမွာျဖစ္ၿပီး လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ (ခ) ဦးသူရက ဇာတ္ညြန္းေရးသားကာ ဒါရိုက္တာၾကည္ျဖဴသွ်င္က ထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္သလို အနုပညာရွင္ေတြကလဲ အခမဲ့ပါဝင္ကူညီထားတယ္လို႔လဲ ေျပာပါတယ္။
RFA

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.