08/16/14

၁၉၉၅ တြင္ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းတက္စဥ္အခါက သင္တန္း တြင္ ဆရာတေယာက္က ေမးဖူးသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာေျပာေနတဲ့ “အီစလံေ၀”ဆိုတဲ့ ျမန္မာ စကားဟာ ဘယ္ကဆင္းသက္လာတာလဲ၊ သိၾကလား””
ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဓိပ္ၸာယ္ကိုေတာ့သိသည္။ အီစလံေ၀သည္ ဆိုျခင္းမွာ တခုခုႏွင့္ထိခိုက္မိ၍ နာက်င္သြားသည္၊ နစ္နာသြားသည္ဆို ေသာအဓိပၸာယ္ရမည္ထင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤစာလံုးသည္ ဘယ္က ဘယ္လို ဆင္းသက္လာသလဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မသိ႐ိုးအမွန္။ ထိုအခါ ဆရာက ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလတုန္းက လြတ္လပ္ေရးခရီး ပန္းတိုင္ဟာ အေတာ္ႀကိဳးစားရဦးမယ္၊ ခရီးဟာအေ၀းႀကီးသြားရဦး မယ္ဆိုတဲ့အဓိပ္ၸာယ္နဲ႔ အဂၤလိပ္လို ႈအ င် ေ ူသညါ တေပ လို႔ေျပာခဲ့ၾက တယ္။ အဲဒီကမွ အတိုေကာက္အေနနဲ႔ ႈအ္ႅ် ေ ူသညါ တေပ လို႔ေျပာၾက တယ္။

အခ်ဳိ႕ကလဲ ျမန္မာသံဖလွယ္ၿပီး အစ္စေလာင္းေ၀းလို႔ေရးရာက ေန အီစလံေ၀ျဖစ္လာတာကြဟု ေျပာခဲ့ဖူးေလသည္။ ဆရာေျပာတာဟုတ္ မဟုတ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေသေသခ်ာခ်ာမသိ။ ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုက်မ္းကိုၾကည့္ေတာ့လည္း အီစလံေ၀မွာမပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားစကား ကို ေမြးစားယူသည္ဆိုျခင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ဆရာ ေမာင္ခင္မင္-ဓႏုျဖဴႏွင့္ေတြ႕မွ ေမးရဦးမည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ ခရီးအရွည္ႀကီးသြားရ ဦးမယ္ (ႈအ္ႅ် ေ ူသညါ တေပ)ဆိုေသာ စာလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္ သေဘာက်သြားသည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းရွည္ႀကီးတြင္ ေရွးျမန္မာ တို႔သည္ မိမိတို႔ဘိုးဘြားလက္ထက္က ေရႊမွန္ကင္းထင္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္လြတ္လပ္ေရးကို အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပရိယာယ္ႂကြယ္၀လွ ေသာ ကမ္ၻာပတ္၍ အရွင္သခင္လုပ္လာသည့္ ေနမ၀င္အင္ပါယာအရွင္ အဂၤလိပ္တို႔သည္ အသာတၾကည္ႏွင့္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္၊ နည္းအမ်ဳိး မ်ဳိးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးမေပးရရန္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲခဲ့ၾကေသးသည္ ။ သူတို႔၏မူ၀ါဒမွာ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းမညီမၫြတ္ျဖစ္ရန္ အၿမဲတမ္းေသြး ကြဲေစမည့္ကိစ္ၥမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ ျမန္မာမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခုံရန္ျဖစ္ေနရတာ၊ စိတ္၀မ္းကြဲ ေနရတာႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးဘက္သို႔ လွည့္မလာႏိုင္မွာျဖစ္သည္။

ထိုမဟာဗ်ဴဟာအရ ငါးေထာင္စားအမတ္ေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ရာထူးယူ၍ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္(ထိုေခတ္ က ငါးေထာင္က်ပ္ဟူေသာလစာေငြသည္ အလြန္မ်ားျပား၍မက္ေလာက္ စရာျဖစ္ပါသည္)။ ထိုအခါ မ်ဳိးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားၾကား ရာထူးယူကာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ေပါင္းလုပ္လိုသူမ်ားႏွင့္ ရာထူးမယူလိုသူမ်ားဟူ၍ ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲ သြားေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဟုမ္ၼ႐ူးတို႔၊ ကိုးဆယ့္တစ္ဌာနအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးကို လက္ခံသင့္လက္မခံသင့္ကိစ္ၥေပၚလာကာ ကြဲၾကျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးတြင္ အႀကီးမား ဆံုးအျငင္းအခုံျဖစ္ေစမည့္ တြဲေရးခြဲေရးျပႆနာကို ျပႆနာမျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ ေရွ႕တန္းတင္ပြဲထုတ္လာေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုစဥ္က အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၀ယ္ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္သြတ္သြင္းကာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကိုခံေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏ္ၵိယလက္ေအာက္အျဖစ္ သြတ္သြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ တုန္းက မည္သူ႔ကိုမွ်မတိုင္ပင္ခဲ့ပဲ လုပ္ခဲ့ပါလ်က္ နဂိုမူလအတိုင္းျပန္ခြဲ ထုတ္ကာနီးမွ တြဲမလားခြဲမလားဟု ဆႏ္ၵခံယူေစသည္မွာ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ မဟုတ္ေခ်။ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္တြင္ ႀကီးမားေသာစိတ္၀မ္းကြဲမႈႀကီးျဖစ္ကာ မူလဘံုရန္သူျဖစ္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ႏွင့္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးကို ျမန္မာတို႔ မ်က္ျခည္ျပတ္သြားေစရန္ျဖစ္သည္။

ရြာမွာ လည္း တြဲေရးႏွင့္ ခြဲေရးသမားတို႔ကြဲၾကသည္။ ၿမိဳ႕မွာလည္း ကြဲၾကသည္။ ရဟန္းသံဃာခ်င္းပင္ တြဲေရးကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ခြဲေရးကိုယ္ေတာ္တို႔ ျငင္းခုံ ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ မိသားစုထဲမွာ စိတ္၀မ္းကြဲၾကသည္။ တြဲေရးကိုယ္ေတာ္ ကို ခြဲေရးဒကာက ဆြမ္းမေလာင္းႏိုင္ဟုဆႏ္ၵျပၾကသည္။ ခြဲေရးကိုယ္ ေတာ္က တြဲေရးဒကာ၏သာေရးနာေရးကိုမႂကြဟုတင္းခံသည္။ လြတ္လပ္ ေရးေတာင္းဖို႔ကို ေမ့ကုန္ၾကကာ ျမန္မာေတြရန္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဘံုရန္ သူအဂၤလိပ္မွာ ျမန္မာတို႔ရန္ပြဲကို ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးၾကည့္ေနသည္။ သူတို႔ဆင္ သည့္အကြက္ထဲမွာ အားလံုးေမ်ာပါကုန္သည္။

လြတ္လပ္ေရးေပးရကာ နီးတြင္ ေတာင္တန္းႏွင့္ျပည္မသားမ်ားကိုပင္ ေသြးခြဲလိုက္ေသးသည္။ စက္ၠဴျဖဴစာတမ္းဆိုတာ လုပ္လိုက္ေသးသည္။ လြပ္လပ္ေရးေပးေတာ့ လဲ ႏုိင္ငံသားအခ်င္ခ်င္း ရန္တိုက္ထားခဲ့ေသးသည္။ ေနာက္ေတာ့ အဂၤလိပ္တို႔၏ အေကာက္ၪာဏ္ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္သြားခဲ့ၾကၿပီး ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ သခင္၊ ေက်ာင္းသား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအားလံုးပါ၀င္ေသာ ဗမာ့ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးသည္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္၊ ဘံုရန္သူသည္ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဖြဲ႕ အစည္းေပါင္းစံု ပထမဆံုးညီၫြတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြမွာ သနားဖို႔ေကာင္းသည္ လြပ္လပ္ေရးရီးသည္ ရွည္လ်ားခဲ့ၿပီး ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းႏွင့္လြတ္လပ္ေသာေခတ္မွာလည္း ၾကာရွည္ေအးခ်မ္းစြာမေနရ။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္သည္။ ေရာင္စံုသူပုန္ထ သည္။ စစ္အာဏာအသိမ္းခံရသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက တႏိုင္ငံလံုးဆီ သို႔ ကူးစက္ေရာဂါလိုပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ ျမန္မာသည္ ကမ္ၻာ့အဆင္းရဲဆံုး စာရင္း၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အာဏာရွင္မ်ား၊ အာဏာ ရွင္ကို စီးပြားျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းရွင္ ေခတ္ပ်က္သူေဌး မ်ား အဆမတန္ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ အာဏာရွင္အဆက္ ဆက္သည္ တိုင္းျပည္အေရးထက္ ပုဂ္ၢလိက အက်ဳိးစီးပြားကိုပဲၾကည့္ ၾကသည္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီး ေရာလုပ္ၾကသည္။ စစ္အစိုးရ သည္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေလးတခ်က္ျပင္လိုက္႐ံုႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာရသြားမည့္ကိစ္ၥမွန္သမွ်ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ကာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို အေသဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ သိသာထင္ရွားေသာ ကိစ္ၥႏွစ္ခုမွာ ကားပါမစ္ကိစ္ၥႏွင့္တယ္လီဖုန္းမူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ ကိုဖြင့္ခ်လိုက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားျပည္သူအားလံုး ဖုန္းသံုး ႏိုင္မည္၊ ကားစီးႏိုင္မည္ကိုသိပါလ်က္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမၾကည့္ဘဲ မိမိ ႏွင့္ မိမိနီးစပ္ရာ အာဏာရွင္တစုခ်မ္းသာေရးကိုပဲ ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္အတြင္း၌ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းတလံုးကို ကမ္ၻာေပၚ တြင္မၾကားဖူးေသာ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ ဆင္းကတ္တခု က်ပ္သိန္း(၄၀) ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ တရား၀င္ ေကာက္ယူေသာေစ်းက (၁၅)သိန္း။

သို႔ေသာ္ တယ္လီဖုန္း တလံုး တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ သာမန္ျပည္သူလူထုထံေရာက္ဖို႔ဆိုတာ လူ႔ျပည္ကအပ္တစင္းႏွင့္ ျဗဟ္ၼာ့ျပည္ကအပ္တစင္း ဆံုမိဖို႔ထက္ခက္ခဲ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးခ်င္သူမ်ား ေမွာင္ခိုမွ၀ယ္ရသည္။ ေမွာင္ခိုဆိုေသာ္ လည္း ဖုန္းကတ္မ်ားကို ဗုံးေပါလေအာကိုင္ၿပီး ျပန္ေရာင္းစားေနသည္ မွာ အာဏာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းပဲျဖစ္သည္။ ေနာက္ေတာ့ အျပင္ေပါက္ေစ်း မွာ (၃၅)သိန္း၊ ထိုမွတဖန္ သိန္း(၃၀)ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ တြင္ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္အတြက္ အရွိမျဖစ္လိုအပ္လြန္းသျဖင့္ ြွၾ ဆင္းကတ္တကတ္ ၀ယ္လိုက္ရာ ၂၉ သိန္းေပးရပါသည္။ ဒါေတာင္အပိုင္မရ စာခ်ဳပ္တြင္ တယ္လီဖုန္းကို အငွားခ်ထားလိုက္သည္ဆိုေသာ ေမာက္မာလြန္းသည့္ စာခ်ဳပ္တခုကို လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရေသးသည္(မငွားခ်င္ေတာ့၍ ျပန္အပ္ မည္ဆိုေတာ့လည္း႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ ေငြျပန္မေပးေတာ့ေပ)။ လူေတြသည္ ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းလဲမကိုင္ႏိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္ကားလဲမစီးႏိုင္။ ထမင္း နပ္မွန္ဖို႔ကိုသာ က်န္တာေတြကိုအသာထား၍ ႀကိဳးစားၾကရေလသည္။ ထိုသို႔ ဒုက္ၡေပါင္းစံုကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ာစြာ(၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၄ အထိ ၅၂ ႏွစ္) ခါးစည္းခံခဲ့ရသည္။
ယခုအခါဆက္သြယ္ေရးက႑၌ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ား အသက္ ႐ွဴေခ်ာင္ေတာ့မည့္အရိပ္အေယာင္မ်ားေပၚလာသည္။ ၾဏႊ ေခၚ ျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တယ္လီဖုန္း ွငာ ကတ္မ်ားကို (၁၅၀၀)က်ပ္ ျဖင့္ မဲေဖာက္ေရာင္းခ်ေပးလာသည္ (လိုခ်င္သူလိုသေလာက္မရေသး)၊ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္ တယ္လီေနာဖုန္းကုမ္ၸဏီႀကီးမ်ားမွ ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဆင္း ကတ္မ်ားေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု အၿပိဳင္ေၾကာ္ျငာၾကသည္။ ေအာ္ရီဒူးက ပို၍လက္သြက္ကာ ၁-၈-၂၀၁၄ မွစကာ ဖုန္းကတ္မ်ား တကတ္လွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ေစ်းျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ကား ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးတိုက္ကြက္ တခုမရွိလွ်င္ မေနတတ္ေသာလူမ်ဳိးေပေလာမသိ၊ တမ်ဳိးထြင္လာၾကျပန္ ေပ၏။ တြဲေရးဂိုဏ္းႏွင့္ ခြဲေရးဂိုဏ္းကြဲၾကသလို ေအာ္ရီဒူးဂိုဏ္းႏွင့္ တယ္လီေနာဂိုဏ္းကြဲၾကျပန္သည္။ အစ္ၥလမ္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္စီးပြားရွာ ေသာ ေအာ္ရီဒူးကို အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ႐ႈေထာင့္မွ ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ ဖုန္းမ်ားမ၀ယ္ၾကႏွင့္ဟု ေႂကြးေၾကာ္သူက ေႂကြးေၾကာ္သည္။ ေအာ္ရီဒူးဖုန္းကတ္တခု၀ယ္သံုးမိသည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားသစ္ၥာေဖာက္လိုလို၊ သာသနာဖ်က္လိုလို။ အမ်ဳိးမေစာင့္သူတေယာက္လိုလို။ အဆင့္နိမ့္သူ တေယာက္လိုလို အလိုလိုသမုတ္ခံရေတာ့သည္။
အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ အစိုးရအဆက္ဆက္၏လူရာမသြင္းမႈ ေၾကာင့္ ေခတ္ေပၚပစ္ၥည္းတခုႏွင့္ နီးစပ္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ဆင္းရဲသား သာမန္ ျပည္သူမ်ားသည္ ကံအေၾကာင္းသင့္၍ အမ်ားသူငါလို ဖုန္းကေလး၀ယ္ သံုးမိကာမွ အမ်ဳိးသားသစ္ၥာေဖာက္သဖြယ္႐ႈျမင္ခံရသည္ကား မည္သည့္ အခ်က္ကိုအရင္းတည္၍ေျပာသည္ျဖစ္ေစ တရားမွ်တမႈမရွိေခ်။ ေမးစရာ ရွိသည္မွာ အားလံုးကမ၀ယ္၍ ေအာ္ရီဒူးကုမ္ၸဏီ ျပဳတ္သြားပါ့မလား။ ေအာ္ရီဒူးမရွိတာႏွင့္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစ္ၥလမ္၀ါဒမရွိေတာ့ဘူးလား။ မူဆလင္ေတြ အားလံုးကုန္သြားမလား။ ေအာ္ရီဒူးသို႔ေပးလိုက္ေသာ ေငြ မ်ားသည္ ဗလီတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးလိမ့္မည္ဆိုတာေရာ ယုတ္ၲိယုတ္ၲာရွိပါ့မလား။ ေအာ္ရီဒူးမလာခင္ကတည္းက အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းမွ ေရနံသူေဌးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥႈဃ တို႔က ျပည္တြင္းမွ ဘာသာေရး သမားအခ်ဳိ႕ကို ေထာက္ပံ့ေနခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။

ေအာ္ရီဒူးရွိရွိမရွိရွိ ဗလီကေတာ့ရွိေနခဲ့ၿပီးသားမဟုတ္လား။ စဥ္းစားစရာတို႔မ်ား လွသည္။
တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေအာ္ရီဒူး တန္းတန္းစြဲ ပုဂ္ၢိဳလ္ တေယာက္မဟုတ္ပါေပ။ သို႔ေသာ္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ စဥ္းစားၾကဖို႔ကို သာလိုလားပါသည္။ တကယ္တမ္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဖုန္းကိုငမ္းငမ္း တက္ လိုခ်င္လာေအာင္လုပ္ခဲ့သူမွာ ယခင္ကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ မ-ဆ-လ၊ န-၀-တ၊ န-အ-ဖ စစ္အစိုးရမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သာ အမ်ားျပည္ သူ သံုးဖုန္းကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားလို တဆင့္ခ်င္းေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့လွ်င္ ေအာ္ရီဒူးထံမွလည္း မည္သူကမွ် ယခုလိုတိုးႀကိတ္၀ယ္ယူေနမည္ မဟုတ္ ေခ်။ တဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အထိ အခိုက္မခံမွန္းသိပါလ်က္ႏွင့္ ီငါငခနူ လို စကၤာပူမွ ွငညါ ႊနူ တို႔လို၊ ျပင္သစ္မွ ဥမေညါန လို၊ ဂ်ပန္မွ ၾေမကညနညင တို႔လို တင္ဒါေလ်ာက္ထား ခဲ့ေသာ ကမ္ၻာေက်ာ္ဆက္သြယ္ေရးကုမ္ၸဏီႀကီးမ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ ေအာ္ ရီဒူးလို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုမ္ၸဏီကိုလိုင္စင္ခ်ထားေပး လိုက္သူ မ်ားကိုသာ အျပစ္တင္ဖို႔သင့္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါဘဲ ေအာက္ေျခမွ နင္းျပားမ်ားကိုသာ မူဆလင္ႏိုင္ငံမွ ပစ္ၥည္းမို႔၀ယ္မသံုးၾကႏွင့္ ၀ယ္သံုး သူသည္ အမ်ဳိးဘာသာကိုမေစာင့္သူျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ေလသံမ်ဳိးေျပာ လာၾကျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုကို မစာနာရာက်ေပသည္။ တယ္လီဖုန္းဆို သည္မွာ သိပ္ၸံပညာ၏အသီးအပြင့္တခု၊ လူတို႔၏ အသံုးအေဆာင္ျဖစ္ သည္။ လွ်ပ္စစ္ကို စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သူ ဖာရာေဒးသည္ အစ္ၥလမ္ဘာသာ ၀င္လား၊ ခရစ္ယန္လား ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္မ၀င္စားပါ။ အဓိက,က သင္ ၏အိမ္မွာ မီးလင္းဖို႔ျဖစ္သည္။ တယ္လီဖုန္းကို တီထြင္သူ ဂေရဟမ္ ဘဲလ္မွာ ဗုဒ္ၶဘာသာျဖစ္ေနလဲ မူဆလင္ေတြက သံုးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္ပ်ံကိုတီထြင္သူ ႐ိုက္ညီေနာင္သည္ ခရစ္ယန္ျဖစ္သျဖင့္ မူဆ လင္တို႔ ေလယာဥ္မစီးၾကႏွင့္ဟု ေျပာေနလဲ မည္သူကမွ် လိုက္နာၾကမည္ မဟုတ္။ လူတို႔သည္ မိမိဘာသာကို ခ်စ္ခင္ေလးစား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း မိမိႏွင့္ဘာသာမတူတာႏွင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈလုပ္ရန္ကား မလိုအပ္လွေပ။ ကိုယ္မႀကိဳက္၍ ကိုယ္မ၀ယ္တာ ကိုေတာ့ အျပစ္ေျပာစရာမရွိေပ။ သူတပါး၀ယ္သည္ကို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ ခ်သူမ်ားကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္လည္း ဗုဒ္ၶဘာသာျဖစ္ပါသည္။ မိမိဘာသာကို အသက္ ထက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေရာင္ရာဆီမလူးသင့္ပါ။ အကယ္ ၍ အခ်ဳိ႕လူမ်ား ေဟာေျပာပို႔ခ်ေနသလို မူဆလင္ဆိုင္၊ မူဆလင္ကုမ္ၸဏီ ထံမွ အားမေပးၾကဖို႔ ကပ္သီးကပ္သပ္ေျပာေနၾကလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ စားအုန္းဆီမ်ားကိုလည္း မစားၾကဖို႔သာရွိသည္။ ေဆာ္ဒီ၊ ကာတာ၊ ယူေအအီး၊ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ု ဆလမ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းလာေသာ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ ေလယာဥ္ ဆီ၊ အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲခုတ္ေမာင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ကား၊ မီးရထား၊ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာ၊ ဆိုင္ကယ္ စသည္တို႔ကို မစီး႐ံုဘဲရွိ ေတာ့သည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ န-အ-ဖ အစိုးရ၏ မဟာစီမံကိန္းႀကီးမွထြက္ရွိေသာ ၾကက္ဆူဆီျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ယာဥ္ရထားမ်ားကို ေျပးလႊားခုတ္ေမာင္းေစ႐ံုသာရွိ ေတာ့၏။ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးေသာ္လည္းေကာင္း ေျခလွ်င္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ႏြားလွည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခရီးသြားၾကဖို႔သာရွိေပ၏။

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႀကီးမ်ားသည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏိုင္မွာကိုစိုးရိမ္ စိတ္ေတြ၀င္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အကြဲအၿပဲ ေတြျဖစ္ေစခ်င္သျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ဘာသာေရးျဖင့္ စိတ္၀မ္း ကြဲေအာင္ (ကိုးဆယ့္တစ္ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔၊ တြဲေရးခြဲေရးတို႔၊ ရာထူး ယူေရးမယူေရးတို႔ အဂၤလိပ္တို႔လုပ္သလို) လုပ္ခ်င္ေနပံုရ၏။ ေအာ္ရီဒူး ဂိုဏ္းႏွင့္ တယ္လီေနာဂိုဏ္းကြဲေသာအခါ ေတာမီးေလာင္လွ်င္ ေတာ ေၾကာင္အႀကိဳက္ျဖစ္ေပ၏။ ထို႔ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလသို႔ ေရာက္ ေသာအခါ လူႀကိဳက္နည္းသျဖင့္ ႐ႈံးလုလုျဖစ္ေနေသာပါတီမ်ားသည္ အမ်ဳိးဘာသာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုက သူတို႔ပါတီသို႔ မဲေပးၾက ရန္ဟူေသာ လုပ္ေပါက္မ်ဳိးျဖင့္ စည္း႐ံုးလာၾကမည္ကို ျမင္ေယာင္ေသး သည္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီကို အျပည့္ အ၀မရေသးပါ။ ျမန္မာတို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ဒီမိုက ေရစီျဖစ္ၿပီး အားလံုးဆန္႔က်င္ရမည့္ဘံုရန္သူသည္ အာဏာရွင္စံနစ္ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုအာဏာရွင္စံနစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျမန္မာသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးမွ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ရေပသည္။ ထိုအာဏာရွင္စံနစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရသည္။ အာဏာရွင္စံနစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျမန္မာသည္ သခင္ မ်ဳိးေဟ့ ဒို႔ဗမာမွ အိမ္ေဖာ္တင္္ပို႔ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုအာဏာရွင္စံနစ္ဆိုးေၾကာင့္သာလွ်င္ တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂ္ၢ ကို ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ဗံုးခြဲျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအာဏာရွင္စံနစ္ေၾကာင့္သာ လွ်င္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ ျမန္မာလူငယ္မ်ား မ်က္ႏွာမြဲမ်က္ႏွာျပာျဖင့္ အလုပ္ ၾကမ္းမ်ားလုပ္ေနၾကရသည္။ ထိုစံနစ္ဆိုးေၾကာင့္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဟူသည္ ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုစံနစ္ဆိုးေၾကာင့္သာလွ်င္ စတုတ္ၳ မ႑ိဳင္ကို လွဲၿဖဳိျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုစံနစ္ဆိုးေၾကာင့္သာလွ်င္ စစ္ေဘး ေရွာင္ျပည္သူမ်ားမ်ား ဒုက္ၡသည္စခန္းသို႔ ေရာက္ေနၾကရသည္။

ထိုစံနစ္ ဆိုးေၾကာင့္သာလွ်င္ လူတစုက်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာၿပီး တိုင္းသူျပည္သား မိဘျပည္သူမ်ား လူလံုးမလွျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုစံနစ္ဆိုးေၾကာင့္သာ လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးသည္ အဖက္ဖက္က နိမ့္ က်ခဲ့၏။ ထိုစံနစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ တရားစီရင္ေရးသည္ ျပည္သူလူထု ဘက္မွာမရွိေတာ့ဘဲ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ အေမွာင္လႊမ္းေသာ ေခတ္ ကို ေရာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္မွ ႐ုန္းထြက္ဖို႔ဆိုတာ အားလံုး ညီၫြတ္မွျဖစ္မည္။ တေယာက္ကိုတေယာက္ အျပစ္တင္ေနျခင္းျဖင့္ ဘာမွေကာင္းမလာႏိုင္။
ေက်ာင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ျပည္သူလူထု၊ တတ္သိပညာရွင္ မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္တခုတည္းရွိဖို႔လိုသည္။ တကယ္အျပစ္တင္ တိုက္ခိုက္ရ မည့္သူကိုမျမင္ဘဲ တိုင္းသူျပည္သား နင္းျပားအခ်င္းခ်င္း ရန္ရွာေနျခင္း သည္ သားသတ္႐ံုသို႔သြားေနရင္း အခ်င္းခ်င္းထိုးဆိတ္ေနေသာ ၾကက္ ျခင္းထဲမွ ၾကက္ေတြႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေပ၏။

တိုက္ခ်င္ခိုက္ခ်င္ စိတ္သာရွိ၍ ရန္သူကိုျမင္ေအာင္ မၾကည့္ႏိုင္ေသာအခါ ၾကက္ျခင္းႏိုင္ငံ ေရးျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ရဖို႔သြားရမည့္ ခရီးသည္ အေတာ္ေ၀းေသး၏။ ႈအ္ႅ် ေ ူသညါ တေပ ဟုေျပာေသာ္ရႏိုင္ ပါ၏။ အစ္စေလာင္းေ၀းမွသည္ အီစလံေ၀မျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းညီၫြတ္ဖို႔လိုပါသည္။ ပါးနပ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ ၾကက္ ျခင္းထဲက ၾကက္ေတြလိုအခ်င္းခ်င္း ခြပ္မေနၾကဖို႔လိုပါသည္။

သရ၀ဏ္(ျပည္)


““ကုိယ္ဆုံး႐ႈံးတာကုိ လူတုိင္းက ျပန္လုိခ်င္တာပဲေလ… အဓိက ဂုဏ္သိကၡာပါ””

ဂ်ပန္က ၂ ဘီလီယံ ေပးလုိက္တဲ့ ပုိက္ဆံေတြက ဘာလုပ္မလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းရွိတယ္။ ၂ ဘီလီယံေပးလုိ႔ ၿဂိဳဟ္တု (၁၅)လုံး၊ အလုံး (၂၀)တင္ေပမယ့္လည္း You are under sanction, don’t forget ဆုိတာ ရွိေသးတယ္ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ႏွင့္ West SAMOA အေျခစိုက္ I.I (WS) Limited တို႔သည္ အဆုိပါ Limited ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာျမတ္ႏုခုိင္၏ ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္မွ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ၾကားခံအျဖစ္ ဆက္သြယ္ေပးေရး ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ၂၄-၁၁-၁၉၉၉ ရက္ေန႔တြင္ ထိုစဥ္က ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းတင္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ I.I (WS) Limited ၏ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ကို ျမန္မာႏုိင္ငံက ငွားရမ္းထားေသာ ၿဂိဳဟ္တု ထရန္စပြန္ဒါကို အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ ေခၚဆိုမႈ မိနစ္ တစ္သန္းျဖင့္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ သံုးစြဲခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္တြင္ MPT ဘက္မွ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရာ I.I (WS) Limited ၏ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္မွာ စီးပြားေရး ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈဆိုသည္မွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း ၎အား ျမန္မာျပည္ သို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မေပးခဲ့ဘဲ ျပည္ပတြင္ သာ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္အား သက္တမ္းတိုး၍ ေနထိုင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ MPT ဘက္မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ဆံုး႐ႈံးမႈအေနျဖင့္ စက္ပစၥည္း တပ္ဆင္မႈအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈ သန္း၊ အိႏၵိယသုိ႔ ျဖတ္သန္းေခၚဆိုမႈ ခုနစ္ႏွစ္စာအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၄ သန္း၊ တစ္မိနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၃ ႏႈန္းျဖင့္ ခုနစ္ႏွစ္စာအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဒသမ ၂ သန္းႏွင့္ ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးမႈတို႔အတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ အထိ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ MPT သို႔ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ (ႏို႔တစ္) ႏွစ္ႀကိမ္ေပးပို႔၍ ေျဖရွင္းေပး ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား မရရွိပါက MPT သို႔ တရားစဲြဆုိ သြားမည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

● I.I (WS) မွာ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ အပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိခ်င္ပါတယ္။

I.I (WS) မွာ အန္တီက ဌာေနကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူတယ္၊ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ တစ္ႏွစ္ တာ၀န္ယူ ၿပီးေတာ့မွ အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ Shareholder ျဖစ္သြားတယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေလာက္က စၿပီးလုပ္တာေပါ့။

● MPT နဲ႔စၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္လည္း သိခ်င္ပါတယ္။

၁၉၉၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ပါ။

● စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေရာ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အပိုင္းမွာ အခက္အခဲရွိလား။

အခက္အခဲေတာ့ သိပ္မရွိပါဘူး။ အဲဒီတုန္းက I.I (WS) ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာက ၃ ရက္ တစ္ခါေလာက္ ဆက္သြယ္ေရးကို လာရွင္းျပေတာ့ အခက္အခဲေတာ့ သိပ္မရွိပါဘူ။

● I.I (WS) နဲ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးစၿပီး လုပ္ကိုင္ျဖစ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပေပးပါဦး။

သူ႕ Proposal အရ ေဆြးေႏြးၾကတာေ့ပါ့၊ ေန႔တုိင္းလိုလုိ ၃ ပတ္ နီးပါးေလာက္ ေဆြးေႏြးရတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀င္းတင္က ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားတယ္။ I.I (WS) ရဲ႕ ဥကၠ႒ မစၥတာ တားလာဆင္းနာ႐ူးလာရယ္၊ ၀န္ႀကီးရယ္၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးတင့္လြင္တုိ႔ရယ္ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။ အဲဒီလို အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတာပါ။

● စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ေနာက္ပိုင္း MPT အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိခ်င္ပါတယ္။

ပထမ တစ္ခ်က္မွာ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာေပါ့။ စာခ်ဳပ္ထဲမွာပါတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ အေျခစိုက္ ေျမျပင္ စခန္းမွာ အေပၚက uplink, downlink ေခၚတာေပါ့။ အတက္အဆင္း ျဖတ္သန္းရမယ့္ ဟာေတြ၊ အိႏိၵယက ဘုံေဘနဲ႔ မက္ဒရက္(စ္) ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို အသံဆင္းမွာဆုိေတာ့ စက္ကိရိယာပိုင္းနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ သြားတာေပါ့။ တစ္ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါမွာ အဆင္သင့္ ျဖစ္သြားတဲ့သေဘာေပါ့၊ မူလပင္မစာခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကုိ Test Call ဆင္းတဲ့ အဆင့္မပါဘူး။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္က ၀န္ႀကီးအမိန္႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို စက္ကိရိယာေတြ တပ္ဆင္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ Test လုပ္ပါေပါ့။ အသံရဲ႕ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ၊ အသံရဲ႕ ေခၚဆုိႏိုင္မႈ၊ ႀကံ့ခိုင္မႈအတြက္ နံပါတ္ေတြ ေပးတာေပါ့။ နံပါတ္ ၈ ေသာင္းေပးတယ္။ ေခၚရမွာေပါ့ Test ၊ အဲဒီလုိေပးတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ အားလံုးက ရပ္သြားတာ၊ အန္တီတုိ႔က အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ဘာမွ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ လံုး၀ ရပ္ဆုိင္းသြားတာေပါ့။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးကာမွ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္း ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္သလို ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အဲဒီလုိျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ (၂၀၀၂) (၂၀၀၃)ထိ ေစာင့္ပါတယ္။ ေနာင္၀န္ႀကီး အေျပာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀င္းတင္ၿပီးေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ လက္ထက္အထိ ႀကိဳးစားေသးတယ္။ ၂၀၀၃ ေနာက္ပိုင္းမွာ တျခားႏိုင္ငံကို ေရာက္သြား တာေပါ့။ ျပည္တြင္းကိစၥေလးေတြ တခ်ဳိ႕နဲ႔ ပုဒ္မႀကီးေတြ တပ္ထားေတာ့ ဘာအဆက္အသြယ္မွ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ၂၀၀၇ ကုန္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္ထိလည္း အေၾကာင္း မျပန္ပါဘူး။

● ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ေစာင့္တယ္ဆုိေတာ့ I.I (WS) အေနနဲ႔ေရာ အန္တ့ီကို ဖိအားေပးတာမ်ဳိးေတြ ရွိလား။

တအားဖိေပးတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ၊ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြလည္း မ်ားတယ္၊ ေလ်ာ္သင့္ သေလာက္ လည္း ေလ်ာ္ခဲ့တယ္။ အျခားလူေတြလို ကုမၸဏီက ႀကိဳတင္ေငြေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ အန္တီက ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး ျဖစ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အစအဆံုး ကုန္က်စရိတ္က အန္တီ့စရိတ္ေတြပဲ ဆုိေတာ့ I.I (WS) အေပၚမွာ ေပးဆပ္စရာ ဘာမွမရွိဘူး၊ မေအာင္ျမင္တဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈ တစ္ခုပဲရွိတယ္၊ ကုမၸဏီက နစ္နာ ထားတာ ေတြကိုေတာ့ ျပန္ေပးရတာေပါ့။

● ခုနေျပာတဲ့ ျပည္တြင္းကအမႈ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေလာက္ ရွင္းျပေပးလုိ႔ရမလား။

သဃၤန္းကၽြန္းမွာ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္နဲ႔ ေျမ ၃ ဧကခဲြေလး ၀ယ္ထားတာေပါ့။ က်ဴးေက်ာ္ေပမယ့္ သူတုိ႔က အသာတၾကည္ ဖယ္ေပးတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးက ၂၈ ကြက္ဆုိၿပီး ေဆာက္မယ္လုပ္ေတာ့ အန္တီတုိ႔က အဲဒီေျမကို အစိုးရဘဏ္မွာ သိန္း ၁၅၀၀ နဲ႔ အေပါင္ထားတယ္။ အဲဒီကိစၥေပါ့၊ အန္တီက ဆပ္ၿပီးၿပီ။ တစ္ဖက္က Share ေတြကို ဘာမွမယူဘဲ အေလွ်ာ့ေပးေတာ့ ဆပ္ဖို႔ အဲဒီမိတ္ေဆြမွာ တာ၀န္ရွိေပမယ့္ အဲဒီမိတ္ေဆြဆပ္ တာကို အစိုးရက မေစာင့္ႏိုင္ဘူး။ သူ႕ကိုပါ ဖမ္းတာေပါ့။ အဲဒီပုဒ္မနဲ႔ေပါ့၊ အိမ္ ၂ လံုး ရွိတာ ေရာင္းၿပီး အကုန္ ေလ်ာ္လိုက္တာေပါ့၊ အန္တီ့ အေဖအိမ္ တက္ဖမ္းတယ္။ ဖမ္းတာ Notice ေပးတာမရွိပါဘူး။ အဲဒီကစၿပီး အန္တီ ထြက္သြားတာေပါ့။ ဦးခင္ရီ လက္ထက္ေပ့ါ၊ ဒီကုိ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာမွာေပါ့။ အမွန္တရား ဆုိတာက ဘယ္ေတာ့မွ တိမ္ျမဳပ္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

● MPT ကုိ တရားစြဲဖုိ႔ ျပင္ဆင္တဲ့ အပုိင္းအေနနဲ႔လည္း သိခ်င္ပါတယ္။

စင္ကာပူမွာ I.I (WS) ရဲ႕ဥကၠ႒နဲ႔ တာ၀န္ရွိတဲ့ သူနဲ႔ေတြ႕ဆုံလာတာေပါ့။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဧၿပီလကေပါ့။ တရားစြဲဆုိရင္ အန္တီထင္တာ Chance မ်ားတယ္။ စြဲဆုိႏုိင္တယ္။ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းဆုိေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျဖစ္တာေပါ့။ အေလွ်ာ့ေပးပုိ႔ အစီအစဥ္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး တရားစြဲတဲ့ေနရာမွာ ဆရာ၀န္ အၿငိမ္းစား တစ္ေယာက္အေနနဲ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ထင္စရာရွိေပမယ့္ အန္တီ့ကုမၸဏီရဲ႕ အဓိကတာ၀န္က်တဲ့ သူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ US ႏုိင္ငံမွာ တရားစြဲတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လမ္းစရိတ္ေလာက္ပဲ ကုန္မယ္လုိ႔ သိထား တယ္။ ကုိယ္ဆုံး႐ႈံးတာကုိ လူတုိင္းက ျပန္လုိခ်င္တာပဲေလ။ အဓိက ဂုဏ္သိကၡာပါ။ သူတုိ႔လုိ နည္းပညာ တုိးတက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုက ကန္ထုတ္ ခံလုိက္ရတာ အန္တီညံ့လုိ႔ပဲ ဆုိတာ လက္မခံႏုိင္ဘူး။ ႀကိဳးစားခဲ့တာပဲေလ။ ေနာက္ပုိင္း စစ္ေဆးစုံစမ္းၿပီးေတာ့မွ သိလုိက္ရတာက အဓိက တာ၀န္ရွိတာက MPT ပဲဆုိတာ သိရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔က ခြင့္လႊတ္တယ္။ သူတုိ႔က ကူညီပံ့ပုိးမယ္။ လာဖုိ႔ အစီအစဥ္လည္း အဆင့္သင့္ ရွိတယ္။ အန္တီကိုယ္တုိင္ အန္တီ့ႏုိင္ငံသား right ကုိ ေျဖရွင္းခ်င္တယ္။

● တရားစြဲမယ့္ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး MPT ကုိ ဘယ္လုိအေၾကာင္း ၾကားထားတာမ်ဳိးရွိလဲ။

MPT ဘက္ကုိ notice (၂)ႀကိမ္ပုိ႔ၿပီးၿပီ။ ပထမအႀကိမ္က ေမလ၊ ဒုတိယအႀကိမ္က ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္ကမွ ပုိ႔တာေပါ့။ ပထမအႀကိမ္တုန္းက notice ပုိ႔ၿပီး ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ chief engineer ေစာစုိင္းလင္းထြန္း ကေနၿပီးေတာ့ we are checking ဆုိၿပီး ျပန္ပုိ႔တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ပုိ႔ၿပီး (၂)ပတ္ေစာင့္မယ္။ (၂)ပတ္ေစာင့္လုိ႔ သူတုိ႔ဘက္က အေၾကာင္းမျပန္ရင္ မူလအစီအစဥ္အတုိင္း တရားစြဲဆုိမွာပါ။

● အရင္တုန္းကဆုိရင္ ဖုန္းေစ်းေတြက အရမ္းျမင့္တယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ MPT က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့က် လာတယ္။ ျပည္ပကုမၸဏီေတြကို လက္ခံလာတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ အန္တီ့အျမင္ေလး ေျပာျပပါဦး။

သူေရာင္းတဲ့ဖုန္းက ၁၅၀၀ မဟုတ္လား။ ဥပမာ ကားေရာင္းၿပီး ကားေမာင္းမယ့္ လမ္းမရွိရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ အသံေခၚဖုိ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ရတာမွန္ေပမယ့္ ဒီအသံထုႀကီးရဲ႕ ေနရာ၊ အသံလိႈင္းသြားမယ့္ ဧရိယာ အဲဒါေတြ မရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ SEA ME WE ကေရာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ တုိင္းျပည္အတြက္ အသံုးေတာ္ခံ ႏိုင္မလဲ။ ကိုယ္ပိုင္ Satellite ရွိမွ၊ ဖုန္းေခၚဆုိႏႈန္းကက် Satellite မတတ္ႏိုင္တဲ့ Sanction ထိထားတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ခုဟာ ဘယ္လို Satellite မွာ အသံထြက္ၿပီး ရႏိုင္မလဲ။ ေအာ္ရီဒူး၊ တယ္လီေနာ ပိုက္ဆံရွိလို႔ လာလုပ္လည္း Sanction မလြတ္ဘူးေလ။ SEA ME WE ထဲမွာ ေအာ္ရီဒူးေရာ၊ တယ္လီေနာေရာ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ရမွာပဲ။ ေအာ္ရီဒူး ေရာင္းေတာ့ ေအာ္ရီဒူး Test Call ေတြ လာလုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၃၁ ေတြ ၃၂ ေတြ လိုင္းျဖဳတ္ ထားေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ လည္ေနတဲ့ အ၀ုိင္းေလးကို ၾကည့္ေနရတဲ့ internet က သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ မရွိဘူး။ မေလးရွားမွာ ရင္းဂစ္ ၁၅၀ နဲ႔ လူ ၅ ေယာက္ ဆဲြသံုးလို႔ ရတယ္။ ကိုရီးယား တစ္ကားကို မိနစ္ ၃၀ နဲ႔ download ၿပီးတယ္။ လည္ေနတဲ့ အ၀ုိင္းေလးကုိ ၾကည့္ေနရတာဟာ အသံသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း မရွိလုိ႔သာ မွတ္ရမွာေပါ့။

● ကုိယ္ပုိင္ satellite မရွိဘဲ ျပည္ပက ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီေတြကုိ လက္ခံေနရ တာကုိေရာ အန္တီ့အေနနဲ႔ ဘယ္လုိျမင္လဲ။

ဒါက MPT မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ MPT ဟာ ျပည္သူကုိ ညာတယ္လုိ႔ တပ္အပ္ ေျပာႏုိင္တယ္။ ႐ုိးသားစြာနဲ႔ ရွင္းျပရရင္ ဆင္းကတ္ အလကားေပးေတာင္ ၀မ္းမသာဘူး။ satellite ရွိလားလုိ႔ ေမးမယ္ေလ၊ ရွိေစခ်င္တာေပါ့။ ဆက္သြယ္ေရးတင္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရသူတုိ႔ေျပာတဲ့ မ႑ိဳင္ေတြက လက္ပြန္းတတီး နားလည္မႈ ရွိရမွာေလ။ အဲဒါမွလည္း အဆင္ေျပမွာေလ။ MPT မွာလည္း သူတုိ႔အမိန္႔ နာခံရတာမ်ားေတာ့ အေပၚလည္း အမွန္တရား မတင္ျပႏုိင္ဘူး။ ျပည္သူကုိလည္း အမွန္တရား မခ်ျပႏုိင္ေတာ့ MPT အေနနဲ႔လည္း ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ မသိဘူး။ ဆက္ညာေနဦးမွာေပါ့။

● ဖုန္းေခၚဆုိႏႈန္းကလည္း MPT အေနနဲ႔က ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ စဥ္းစားဆဲ အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္ေပါ့။ လက္ရွိ အစုိးရ လက္ထက္မွာ MPT အေနနဲ႔ ဒါကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။

သူမ်ားဟာကုိ ငွားသုံးရင္ ငွားခ ေပးရတယ္ေလ။ အဲဒါဆုိ သုံးစြဲတဲ့ ျပည္သူက ပုိေပးရတာ။ ကုိယ္ပုိင္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ တင္ထားရင္ ေလွ်ာ့မွာေပါ့။ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ဆုိရင္ ကုိယ္ပုိင္ကုိ ရွိရမယ္။ satellite မွမဟုတ္ဘူး ကုိယ္ပုိင္ နည္းလမ္း ရွိရမွာေပါ့။ ဒါက MPT မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ သိမွာေပါ့။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆုိခ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ပ်ားရည္နဲ႔ ၀မ္းခ်ေနတာ လားေတာ့ မသိဘူး။

● MPT နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တျခား ျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္တာမ်ဳိး ရွိရင္ေျပာေပးပါဦး။

ေနာင္လာမယ့္ ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက သူတုိ႔ေျပာေနသလုိ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ reform လုပ္ေနတာ ဆုိၿပီး ေျပာေနေပမယ့္ ကုိယ္ထိသလုိ သူမ်ားလည္း အဲလုိျဖစ္မွာ စုိးတယ္။ Foreign Investment ကုိ Protect လုပ္တဲ့ ဥပေဒက တိတိက်က် မရွိတာရယ္၊ မလုိက္နာ တာရယ္ေၾကာင့္ အလကာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါကုိ alert (ႏႈိးေဆာ္)တာေပါ့။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါမ်ဳိး အျဖစ္အပ်က္လည္း ရွိတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေပါ့။ ျပည္သူကေတာ့ မေလ်ာ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ KDDI ဂ်ပန္က ၂ ဘီလီယံ ေပးလုိက္တဲ့ ပုိက္ဆံေတြက ဘာလုပ္မလဲ ဆုိတဲ့ေမးခြန္းရွိတယ္။ ၂ ဘီလီယံ ေပးလုိ႔ ၿဂိဳဟ္တု(၁၅)လုံး အလုံး(၂၀) တင္ေပမယ့္လည္း You are under sanction, don’t forget ဆုိတာ ရွိေသးတယ္။ ဒီ sanction မျဖည္ဘူးလား ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္း ေပါက္တယ္။ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီကလည္း ဒီ Loan ေခ်းေငြကုိလည္း ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေပးရတာေပါ့။ ဂ်ပန္ရဲ႕ ၂ ဘီလီယံလည္း ေရစုန္ေမ်ာသြားမွာ စုိးလုိ႔ေပါ့။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကုိ alert လုပ္လုိက္တာေပါ့။ ျပည္သူ ေတြကုိ နစ္နာေအာင္ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြက ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္ေနတယ္။ ေကာင္းေအာင္ တစ္ခု လုပ္ရင္ ပုိပုိ ေလးေနတယ္ဆုိတာ ျမင္လုိ႔ပါ။

သၪၨာေဆြ

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

စည္ပင္မွ ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးကေလး ႏွစ္ဦးသံုးဦးလာၾကသည္ကို တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႔ရပါ၏။ သူတုိ႔သည္ အမိႈက္ သိမ္းျခင္း မျပဳပါ။ ျပန္ေရာင္း၍ရေသာ ဘီယာဘူးလြတ္၊ ပလတ္စတစ္ေရဘူးမ်ား ေကာက္႐ံုေလာက္သာ လုပ္ၾကပါ ေလသည္ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

မဟာရန္ကုန္ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ား သည္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအဖဲြ႕အစည္း ႏွင့္မကင္းႏုိင္ၾကေပ။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ေတာင္ ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္သူၿမိဳ႕နယ္သားမ်ားလည္း ဘယ္ကင္းလုိ႔ရပါ့မလဲ။ စည္ပင္သာယာႏွင့္ အၿမဲဆက္ ဆံေနၾကရသည္။

တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက စည္ပင္ သာယာသည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ထဲထဲ ၀င္၀င္ရွိလွသည္။ မနက္လင္းၿပီ ဆုိလွ်င္ စည္ပင္မွ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ စက္ဘီးတစ္စီးႏွင့္ေရာက္ လာေတာ့သည္။

အိမ္ေပါက္ေစ့ အိမ္ေရွ႕အခင္းအက်င္း မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္သည္။ အိမ္ေရွ႕ တြင္ သဲတစ္ပံု၊ ေက်ာက္စ လစ္ခဲတစ္ပံု ေလာက္ေတြ႕လွ်င္ ၀င္ေရာက္ေမးျမန္းေတာ့ သည္။ “ဒါဘာလုပ္မွာလဲ”။

အိမ္ရွင္အခ်ဳိ႕သည္ မိမိအိမ္ေရွ႕ေလွ ကားထစ္ကေလးပ်က္သြား၍ အဂၤေတကိုင္ မည္စိတ္ကူးျဖင့္ အုတ္သဲ ေက်ာက္ကေလး တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္၀ယ္ၾကသည္။ အျဖစ္လုပ္ ၾကရသည္။ သည္အတြက္ အုတ္သဲေက်ာက္ ၀ယ္လာၿပီး ပန္းရန္သမားမလာခင္ စုပံု ထားေလ့ရွိသည္။…

စည္ပင္၀န္ထမ္းက ရွာေဖြေလေတြ႕ရွိ ေလျဖစ္သည္။ ေတြ႕လွ်င္ ေမးေတာ့သည္။ အိမ္ေရွ႕ျပင္မွာလား၊ အိမ္ ေနာက္ျပင္မွာ လား၊ ေလွကားျပင္ျပင္၊ မီးဖုိေခ်ာင္ျပင္ျပင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ သည္လုိ ကုိယ့္ သေဘာႏွင့္ကိုယ္လုပ္လုိ႔မရ။ ႐ံုးလုိက္ ခဲ့။ ႐ံုးမွာလာရွင္းပါဟု တစ္ထုိင္တည္းအမႈ ဖြင့္ေတာ့သည္။

အိမ္ျပင္မည့္အိမ္ရွင္ ေၾကာက္လန္႔သြား သည္။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မျပင္ပါ။ အမႈ မလုပ္ပါနဲ႔ဆုိကာ ေငြစကၠဴ အခ်ဳိ႕ပူေဇာ္ပသ လုိက္ရေလသည္။ စည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ထဲလွည့္ေနသည္။ လူထုႏွင့္အလြန္ ထိေတြ႕သည္။ အျပစ္ရွာေငြေတာင္းရန္ ျဖစ္၏။

ဒါက တစ္ေခတ္တစ္ခါက စည္ပင္၏ ဥပဓိ႐ုပ္လံုးပါ။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သည္ ထို အခ်ိန္ကပင္ ရပ္ရြာအတြင္း သာယာလွပ ေရး၊သန္႔ရွင္းေရး၊ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရ လာေကာင္းမြန္ေရးလုပ္ခဲ့သလားဆုိလွ်င္ မလုပ္ပါ။ ရပ္ကြက္ေကာင္စီမ်ားကသာ ေရ ေျမာင္းမ်ားတူးေဖာ္ၾကပါဟု အမိန္႔ျဖင့္လုပ္ ခိုင္းခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါအစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ၿမိဳ႕ နယ္ရပ္ကြက္မ်ား သန္႔ရွင္းသာယာေရး ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ျဖင့္ ေဆာ္ၾသလာပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ထူး ျခားလာမႈကို ေတြ႕ရသည္ကေတာ့ ယခင္ ကလို စည္ပင္၀န္ ထမ္းမ်ား ရပ္ကြက္ထဲလွည့္၊ လမ္းထဲ၀င္၊ အိမ္ေရွ႕၌ အုတ္ပံုသဲပံုေတြ႕ က အေရးယူမည္ဆုိကာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မေတြ႕ရေတာ့တာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ယခင္ကလုိ ကြင္းမဆင္းေတာ့ပါ။ စက္ဘီး ႏွင့္လာသည္ကိုလည္း မေတြ႕ရေတာ့ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္ကြက္တြင္ ေစ်း ကေလးတစ္ေစ်းရွိရာ အမိႈက္ပစ္ရန္အမိႈက္ ကန္လည္းမရွိသျဖင့္ ထင္သလို အမိႈက္ပစ္ ၾကပါသည္။ ေစ်းအနီးလမ္းမ်ားမွာ အမိႈက္ ေတြႏွင့္ ေ၀ဆာေနပါ၏။ သို႔ေသာ္ စည္ပင္ မွ ၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးကေလး ႏွစ္ဦးသံုးဦး လာၾကသည္ကို တစ္ခါတစ္ရံေတြ႕ရပါ၏။

သူတုိ႔သည္ အမိႈက္သိမ္းျခင္းမျပဳပါ။ ျပန္ေရာင္း၍ရေသာ ဘီယာဘူးလြတ္၊ပလတ္ စတစ္ေရဘူး မ်ား ေကာက္႐ံု ေလာက္သာ လုပ္ၾကပါေလသည္။ ယခုအခါ သူတုိ႔လာ သည္ကိုပင္ မေတြ႕ရေတာ့ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္ကြက္မ်ားမွာ ေရ ေျမာင္းေတြလည္း ပိတ္ေနသည္။ လမ္း ေပၚမွာ ခ်ဳိင့္ေတြဗြက္ေတြ လည္း ျဖစ္ေနၿပီ။ သို႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာ စည္ပင္၀န္ထမ္းတုိ႔ မလာၾကပါ။ ဘာမွလည္း လုပ္မေပးပါ။

တစ္ေန႔ကေတာ့ စည္ပင္က အမ်ဳိး သမီး၀န္ထမ္း ၂ ဦးလာပါသည္။ သူတုိ႔က သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ မဟုတ္ပါ။ စည္ပင္ ခြန္ေကာက္ရန္တဲ့။ ၃ လ တစ္ႀကိမ္ေကာက္ ခံေသာစည္ပင္ခြန္ကေတာ့ မွန္မွန္လာပါ၏။ အေထြေထြ ခြန္၊ လမ္းမီးခြန္၊ ေရခြန္ဟု ေရးထားေသာစာရြက္ကိုေပးပါသည္။ ကၽြန္ ေတာ္က ေငြ၁၅၀၀ က်ပ္ေပး လိုက္ရပါ သည္။ စည္ပင္အလုပ္က ဒါပဲလားခင္ဗ်ားဟု ေမးလိုက္ခ်င္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လအတြင္းက ေကာင္း မြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရျဖစ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ား ယခင္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ အတုိင္း ဆက္လုပ္ေနဟု သမၼတေျပာၾကား ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္လုိက္ရပါသည္။

သတင္း၌ အစိုးရသစ္လက္ထက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရျဖစ္ ရန္ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ ဌာနမ်ား တြင္ ယခင္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနကာ စြမ္းရည္က် ဆင္းမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေအာက္ ေျခအထိ ျပန္လည္ကြင္းဆင္း သံုးသပ္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား ကိုယ္တုိင္ ႀကိဳးစား ကာ ေအာက္ေျခအထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမ္ၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္ သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေအာက္ေျခအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာသည္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ ယခင္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတုိင္းပင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲပါဟု ေျပာရမလုိျဖစ္ေန ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵကေတာ့ စည္ပင္ခြန္မ်ားကို ၃ လတစ္ႀကိမ္ မွန္မွန္ ေကာက္ယူသလုိ စည္ပင္သာယာ အဖဲြ႕အေန ျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း လုပ္ကိုင္စရာလုပ္ငန္း မ်ားကိုဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါသည္။

ျပည္သူလူထုႏွင့္ အၿမဲအစဥ္ထိေတြ႕ ေနရေသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအေန ျဖင့္ ပီပီျပင္ျပင္ ေျပာင္းလဲ သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးတင္ျပလိုက္ရပါေၾကာင္း။ ။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အ႐ိုးသားဆံုး၊ အမွန္ကန္ဆံုး စည္းစည္းလံုးလံုး လက္တြဲကာ စစ္အာဏာရွင္ တို႔၏ အေယာင္ေဆာင္ ဒီမိုကေရစီ၊ အေရၿခံဳ ဒီမုိကေရစီကို ဖြင့္ခ်ၿပီး ၈၈ အေရးေတာ္ပံု စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေငြရတုအလြန္ ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ပတ္လည္ ၂၆ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဓမၼပီယေက်ာင္းတုိက္တြင္ က်င္းပဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိေလသည္။ ယခင္ႏွစ္ ၂၅ ႏွစ္ ေျမာက္ ေငြရတု အခမ္းအနားေလာက္ ႀကီးက်ယ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပို၍ႏိုင္ငံေရး အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေသာ အခမ္းအနား ျဖစ္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလာကႏွင့္ ေက်ာင္းသား အသိုင္းအ၀ိုင္းက ယူဆၾကေလသည္။ ယခင္ႏွစ္က ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္ခံကာ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းပါ တက္ေရာက္ခဲ့၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ မႏၲေလးေကာ္မတီက တကူးတက ဖိတ္၍ မႏၲေလး ၈၈ အခမ္းအနားကို သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဆရာဦး၀င္းတင္ႏွင့္လည္း ဆံုခဲ့၏။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ မႏၲေလး၊ အမရပူရ စေသာ ေနရာမ်ားကို ဆရာဦး၀င္းတင္ႏွင့္အတူ သြားကာ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းမ်ားကို ရင္ဖြင့္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထမင္းလည္း အတူစားျဖစ္ကာ ဆရာသည္ ထိုအခ်ိန္ ကတည္းက အေနအထိုင္ အစားအေသာက္ကို လံုး၀ ဂ႐ုမစိုက္ကာ သူ႕ေခါင္းထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးသာ ရွိသည္။ ျပည္သူဘက္မွ ရပ္ကာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျဖင့္ ဘာအေႏွာင္အတဲမွ မထားဘဲ ေျပာၾကားရဲသည့္ ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သား စစ္စစ္ ျဖစ္ေလသည္။ သူေျပာၾကားသမွ်မွာ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပည္သူက ပိုမုိယုံၾကည္အားကိုး လာကာ ဦး၀င္းတင္ အသံသည္ ျပည္သူ႕အသံ ျဖစ္ေနေလသည္။ … ျပည္သူ႕ကိုယ္စား ဆရာဦး၀င္းတင္က ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားသလို ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ယခုဆရာဦး၀င္းတင္ မရွိေတာ့ၿပီ။ ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား ႀကီးလည္း လည္လာျပန္သည္။ ရွစ္ေလးလံုး အခမ္းအနားႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳမိသလို ဆရာ ဦး၀င္းတင္ကိုလည္း လြမ္းေဆြး ဂုဏ္ျပဳေနမိပါသည္။

DVB ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ ႐ုပ္သံက ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ ရွစ္ေလးလံုးဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြႀကီး ႐ံႈးသလား၊ ႏိုင္သလားဆုိေသာ သေဘာကို ေမးလာသည္။ ေယဘုယ် သေဘာသာ ေမးသလို မိမိကလည္း ေယဘုယ် သေဘာသာ ေျဖျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕က ႏိုင္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားက ႐ံႈးသည္ဟု ဆိုၾကေလသည္။ အ႐ံႈးအႏိုင္ကို ဒီမုိကေရစီ ရ၊ မရႏွင့္ ေျဖၾကား ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး အတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္ကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့သလား၊ မဖယ္ရွားႏိုင္ဘူးလား ဆုိသည္ႏွင့္ တုိင္းသလို ထုိအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ျပည္သူက မည္မွ်အေလးထားသည္၊ မထားသည္ႏွင့္ တုိင္းသူမ်ားက ႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္မွာ မမွားသလို ႐ံႈးသည္ဟု ယူဆသူမ်ားကလည္း သူတုိ႔ရည္မွန္းေသာ ဒီမုိကေရစီကို မရသျဖင့္ ႐ံႈးသည္ဟု ဆုိျခင္းမွာလည္း မမွားေပ။

အမွန္မွာမူ ထုိတုိက္ပဲြႀကီးတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တုိက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္တုိင္ ေအာင္ပဲြကား ခ်က္ခ်င္းရဖုိ႔ မလြယ္ေပ။ ယခုထက္တုိင္ စစ္အာဏာရွင္အေဟာင္း၊ အသစ္မ်ား၏ အာဏာကို အကန္႔အသတ္ တစ္ခုအထိ ဖယ္ရွား ႏိုင္သည့္တိုင္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ မနည္းဆဲြတင္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြႀကီးကို သံုးသပ္ရာ၌ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာတတ္ ဓနရွင္ ေပါက္စမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ ဘုရင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ တုိက္ပဲြ၀င္သည္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာလွ်င္ နီးစပ္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ ထုိေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ လူ၀ီဘုရင္ မ်ဳိးႏြယ္မ်ား၊ ျပင္သစ္ သူေကာင္းမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ အႏြယ္ေတာ္အားလံုးကို ေခါင္းျဖတ္ စက္တြင္ တင္ကာ သုတ္သင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စည္းလံုး ညီၫြတ္လွ်င္၊ ေတာ္လွန္တုိက္ပဲြ၀င္ရဲလွ်င္ မိမိတုိ႔ကို ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ေသြးစုပ္ခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ဘုရင္ႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ အႏြယ္မ်ားကို ေတာ္လွန္ သုတ္သင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိးၾကားမႈမွာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ေအာင္ပဲြဟု ဆုိရမည္။ ပါရီဘုံအဖဲြ႕(သို႔မဟုတ္) ပဲရစ္ကြန္ျမဴး (Paris Commune) ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကားလ္မာက့္စ္က ““ပါရီဘုံအဖဲြ႕ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေအာင္ပဲြ မရခဲ့သည္မွာ ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားတပ္ဦး ပါတီမရွိျခင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေအာင္ပဲြကို အက်ဳိးရွိစြာ မက်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပါရီဘုံအဖဲြ႕မွာ ျပည္သူက လံုး၀ အႏိုင္မရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္”” ဟု သံုးသပ္ ခဲ့ေလသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရက္စက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဗိုလ္က်ခဲ့ ေသာ လူ၀ီဘုရင္တို႔ကို ေတာ္လွန္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ပါရီၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ မ်က္စိဖြင့္၊ နားပြင့္ႏွင့္ ေအာင္ပဲြအေၾကာင္း သိရွိလုိက္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္ အင္အား အေကာင္းဆံုး ႏိုးၾကားမႈမွာ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတုန္းက ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား မ်က္စိပြင့္ကာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံခဲ့သလိုပင္၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုမွာ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္၏။ ၁၃၀၀ ျပည့္ထက္ပိုၿပီး အားေကာင္းသည္မွာ မဆလအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ရပ္တန္႔သြားသလို က်ဆံုးသြားမွာကိုပင္ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိ သြားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြား၏။ ဗိုလ္ေန၀င္း အပါအ၀င္ မဆလထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ သူတို႔၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ လံုၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး အတြက္ပင္ ျပင္ဆင္ၾကရေတာ့သည္။ လူတိုင္းသည္ မနက္မိုးလင္းမွ မိုးခ်ဳပ္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနသည္။ ကေလးမ်ားမွအစ လူႀကီးအထိ၊ အိမ္ရွင္မမ်ားပါမက်န္ မဆလ တစ္ပါတီစနစ္ ပယ္ဖ်က္ေပးေရး၊ စစ္ဗိုလ္မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်မႈ ရပ္စဲေပးေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၈၈ သမိုင္းကို ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူလူထု၏ ႏိုးၾကားမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို အာသာငမ္းငမ္း ေတာင္းဆိုမႈမွာ ျပည္သူ႕အတြက္ ေအာင္ပြဲဟု ဆိုရေပမည္။ တိုက္ပြဲႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုအတြက္ ရရွိ လိုက္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္မွာ မဆလပါတီ ၿပိဳက်သြားျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရရွိလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ရွားရွားပါးပါး ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ကို ရရွိလိုက္သလို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ရရွိလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ စစ္တပ္ က အာဏာျပန္သိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ မရရွိလိုက္သည္မွာလည္း ပါရီဘံုအဖြဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကလို ေခါင္းေဆာင္မႈ ခိုင္မာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ခိုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ မရျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ ဒီမို ကေရစီ တိုက္ပြဲ၏ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာတို႔ကို မခ်မွတ္ႏုိင္ဘဲ ယခုထက္ထိ ဒီမိုကေရစီ မရႏုိင္ ေသးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရ ေပေတာ့မည္။

ယခု ၂၆ ႏွစ္တိုင္သည္အထိ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ကား ကြာလွမ္းေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကာလက ေမြးဖြားခ့ဲေသာ လူငယ္မ်ား၊ ထို႔ေနာက္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ အေတာ္ကြာလွမ္းၿပီးမွ ေမြးဖြား ခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားမွာ ထိုအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ မ်က္စိဖြင့္ေပးမႈ၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ လာၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္သူ လူထု အားလံုး ဒီမိုကေရစီ အသိေရခ်ိန္ တိုးပြားလာသည္မွာ ထိုေခတ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သလို အာဏာကို က်ားကုတ္က်ားခဲ ဖက္တြယ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ေလာဘသကၠာယ ႀကီးမႈတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီ မရေသးသည့္တိုင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ေန၀င္ခ်ိန္မွာမူ နီးသထက္ နီးလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔မွာ ယခုတိုင္ အာဏာကို ဖက္တြယ္ ထားၾကဆဲျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ကာကြယ္ေပးေနေသာ လူတစ္စုကသာ သူတို႔ ဘက္တြင္ ရွိေနၿပီး ျပည္သူအားလံုးကမူ သူတို႔ကို ရြံရွာစက္ ဆုပ္ေနေၾကာင္း အားလံုးအသိျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အ႐ႈံးေရာ အျမတ္ပါရရွိခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ ေပ။ ထိုအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွေန ယခု ဒီမို ကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအထိ အႏိုင္ အ႐ႈံးကို သံုးသပ္ဩ၍ အနာဂတ္သင္ခန္းစာကို ရယူရေပမည္။ ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ မရွိျခင္း၊ ေအာင္ပြဲကို မယူရဲျခင္း၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ လူအားလံုး ခိုင္မာေသာ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျပတ္ မေခ်မႈန္း ႏိုင္ဘဲ ဒီမိုကေရစီကို လက္လႊတ္ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွာ သူတစ္လူ၊ ငါတစ္မင္း ျဖစ္ေနၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ငါမွန္သည္၊ သူမွားသည္ဆိုၿပီး ဂိုဏ္းဂဏစိတ္၊ အာဃာတစိတ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက သူတို႔ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာ ၈၈ အေရးအခင္း အေျခအေနကို ျပန္သံုးသပ္ကာ အေယာင္ေဆာင္ ဒီမိုကေရစီျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ကၽြန္ သေပါက္သဖြယ္ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္၏။ ဤသည္ ကိုနားလည္ သေဘာေပါက္ ၾကရမည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားက သူတို႔ေျခလွမ္းကို အမွန္အတိုင္း ျမင္ဖို႔လိုသည္။ ထုိ႔အတူ ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အ႐ိုးသားဆံုး၊ အမွန္ကန္ဆံုး စည္းစည္းလံုးလံုး လက္တြဲကာ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အေယာင္ေဆာင္ ဒီမိုကေရစီ၊ အေရၿခံဳ ဒီမုိကေရစီကို ဖြင့္ခ်ၿပီး ၈၈ အေရးေတာ္ပံု စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴၾကရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

အေမ..မေက်ာ္ခ်င္ေပမဲ့..ေဒြးေတာ္ဘဲလြမ္းခြင့္ရွိတဲ့က်ား

ဘူးေတာင္းနစ္လို ့ေဇာင္းျခမ္းေပၚ

အျမင္မေတာ္တဲ့ေခတ္မွာ…လူျဖစ္ရတဲ့က်ား

ကိုယ္ပိုင္ေတာမွာ…ရာသီေတြေဖါက္

ေလာက္ေတြကတဖြားဖြား

အမွားေတြတိမ္ေတာက္

သစၥာေတြလိမ္ေကာက္မွေတာ့

အေမ..မေက်ာ္ျခင္ေပမဲ့..ေဒြးေတာ္ဘဲလြမ္းခဲ့ရ ။

ဟိုတိုက္..ဒီခိုက္

အလိုက္အထိုက္လည္းမေန

ေဘးတိုက္လည္းမသြား

ဂြကန္႕လန္႕ က်ားဟာ

ရွင္လွ်က္ေသေနတဲ့…ငါးခံုးမေတြၾကား

မိုးခါးေရလည္း မေသာက္ခ်င္

အနာဂတ္လည္း မျမင္သမို ့

မေသခ်င္တဲ့ က်ားမို ့ ေတာေျပာင္းခဲ့ ။

အေတာင္မပါတဲ့က်ားဟာ

တိမ္ဆိုင္ေတြြၾကား

အိပ္မက္ေတြ ၀ါးစားရင္း

၀င္းခင္းပြြဲနဲ႕ အိမ္ေရွ႕ စံ

ဘိသိက္ ခံဖို႕ရက္ေရြး

တြက္ေရးနဲ႕ေတာ့ စက္သူေဌးျဖစ္ဖူးတယ္။

အေမ..မေက်ာ္ျခင္ေပမဲ့..ေဒြးေတာ္ဘဲလြမ္းခြင့္ရွိတဲ့က်ား

ဘူးေတာင္းနစ္လို ့ေဇာင္းျခမ္းေပၚ

အျမင္မေတာ္တဲ့ေခတ္မွာ…လူျဖစ္ရတဲ့က်ား

ကိုယ္ပိုင္ေတာမွာ…ရာသီေတြေဖါက္

ေလာက္ေတြကတဖြားဖြား

အမွားေတြတိမ္ေတာက္

သစၥာေတြလိမ္ေကာက္မွေတာ့

အေမ..မေက်ာ္ျခင္ေပမဲ့..ေဒြးေတာ္ဘဲလြမ္းခဲ့ရ ။

ဟိုတိုက္..ဒီခိုက္

အလိုက္အထိုက္လည္းမေန

ေဘးတိုက္လည္းမသြား

ဂြကန္႕လန္႕ က်ားဟာ

ရွင္လွ်က္ေသေနတဲ့…ငါးခံုးမေတြၾကား

မိုးခါးေရလည္း မေသာက္ခ်င္

အနာဂတ္လည္း မျမင္သမို ့

မေသခ်င္တဲ့ က်ားမို ့ ေတာေျပာင္းခဲ့ ။

အေတာင္မပါတဲ့က်ားဟာ

တိမ္ဆိုင္ေတြြၾကား

အိပ္မက္ေတြ ၀ါးစားရင္း

၀င္းခင္းပြြဲနဲ႕ အိမ္ေရွ႕ စံ

ဘိသိက္ ခံဖို႕ရက္ေရြး

တြက္ေရးနဲ႕ေတာ့ စက္သူေဌးျဖစ္ဖူးတယ္။

တကယ့္တကယ္ ဗိန္းေဗာင္းသံံဆင့္

ဒိုင္ပြဲဖြင့္တဲ့အခါ

သားရဲတြင္း ျခေသၤ့ဂူ၀

ရွင္ၾကာပူရရဲ႕ စီးပြားေရးစစ္တလင္း

နယ္ေျမလုစစ္ပြဲတြင္းမွာ

ေတာေျပာင္းက်ားဟာ

ေသြးစိမ္းစက္လက္

ေခ်ြးပြက္ပြက္

ကမၻာပ်က္မတတ္ပါပဲေလ ။

တိမ္ေတြေပၚ ေဒၚလာနဲ႕ အသိုက္ဖြဲ႕

ကုန္္သည္ေလညင္းမွာ ရီးေလးခို

သမီးေလးငိုေတာ့

သက္တန္႕ကို ပုခက္လုပ္စီး

ေရႊျပည္ၾကီးဟဲ့ အိပ္မက္ခ်ိဳ ။

အနာမပါတဲ့ အနာဂတ္အတြက္

ၾကိဳပြဳိင့္ေနာင္တေတြနဲ႕ အတူ

အစားထိုးမရတဲ့အရာေတြကို

ဆုပ္ဆုပ္ပက္တဲ့ျပီး

ဗလိနတ္စာေက်ြးခဲ့ရ။

ေငြတြင္းကို နက္နက္တူး

ေခ်ြးပင္လယ္ လက္ပစ္ကူးလို႕

ေရစာထူးတဲ့ လက္ေပမို႕

တေသြးတေမြးၾကီးကို ဆင္းရဲ။

ကိုယ့္ျခံမွာ ၾကက္ဖ

သူမ်ားျခံမွာ ၾကက္မ တဲ့

ဟုတ္ပါ့မလား

"အတက္ "ဆိုတာ… ၀ွက္ထားလို႕မရဘူး

အေမာက္ဆိုတာ ေထာင္တဲ့အမ်ိဳး

ရိုးရိုးၾကီးေနတဲ့ နသိုးေတာင္

မလႊဲမေရွာင္သာနဲ ့…ဂ်ိဳရာအျပည့္။

ဆုိက္ေဗးရီးယား က်ား

ဟိမ၀ႏၱာက်ား၊ အတၱလႏၱိတ္ က်ား

ပစၥိဖိတ္္က်ား၊ ကႏၱာရက်ား

က်ားရဲ မ်ားစြာအလယ္မွာ

အညာသီရံက်ားဟာ…မ်က္ႏွာမငယ္ခဲ့။

ရက္ကို လစား

လကိုႏွစ္မ်ိဳ

အႏွစ္ (၂၀) ပိုပိုခရီးမွာ

တိုးရင္းေ၀ွ႕ရင္း

ေၾကြးေဟာင္းဆပ္

ေၾကြးသစ္ထပ္ ...

ကုန္စရာအတြက္ရွာ

ရွာစရာအတြက္ကုန္

ေခတ္ေၾကြးေတြပံုသမို ့

သမိုင္းတပတ္ၾကံဳခဲ့ရင္

ဧရာ၀တီရဲ႕၀ိဥာဥ္…အညစ္စင္ေစဖို႕

သဲျဖဴလြင္တပြင့္ ျဖစ္ပါရေစသား ။ ။

မင္းေကာင္းခ်စ္


သစ္ပင္မ်ားကုိ ထပ္တလဲလဲ ျပန္ေပါက္လာမည့္ Renewable သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ဟု လူအမ်ားက ထင္ေနၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ တန္ဖုိးရွိေသာ သစ္မာပင္မ်ား သည္ အပူပုိင္းႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သစ္ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျပဳန္းတီးေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္သာ ႏုိင္ငံထြက္ကုန္ အဖုိးတန္ တမလန္းသစ္မ်ားကုိ လုိခ်င္သူမ်ားက အတင္းအဓမၼေတာင္းဆုိေနသည့္ ဒဏ္ကုိ ခံေနရ သည့္ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

တမလန္းသစ္သည္ အပူပိုင္းရာသီဥတုတြင္ေပါက္ေသာ သစ္မာမ်ဳိးစိတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရာင္က အနက္ေရာင္သန္းေသာ အနီမ်ဳိးရွိသည့္ အရည္အေသြးေကာင္း သစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျမန္မာက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔တင္ပုိ႔သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ထုိသစ္ မ်ားက ေရွးေခတ္ မင္မင္းဆက္ ႏွင့္ ကြင္မင္းဆက္ ပံုစံ ဇိမ္ခံပရိေဘာဂ အသံုးအေဆာင္ မ်ား ျပဳလုပ္ရာမွာ ေရပန္းစားသည္။ အာရွတုိက္တြင္ သဘာ၀ဇီ၀မ်ဳိး ရင္း အစံုေပါႂကယ္၀ ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း တ႐ုတ္ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းတြင္ ေစ်းႀကီးစြာ ေပး၀ယ္ရေသာ တမလန္း သစ္မ်ဳိးစိတ္မ်ားရွိေနသည္။

ဇီ၀မ်ဳိးျပဳန္းျခင္းေၾကာင့္လည္း သစ္ပင္မ်ား ရွားပါး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက သစ္ေတာႏွင့္ သစ္ပင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ အတြင္းမွာ တမလန္းသစ္ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ခုိးထုတ္ျခင္းမ်ားက မထင္မွတ္ထားသည့္ အေျခအေနထိသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေနျပန္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ခုတည္းတြင္ ပင္ ျမန္မာသည္ တမလန္းသစ္ကုဗမီတာ ၂၃၇၀၀၀ မီတာကုိ တ႐ုတ္သုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့၏။ ထုိပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃ ဆ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ျပင္ ထုိပမာဏ သည္ ျမန္မာတြင္ က်န္ ရွိေနေသးေသာ တမလန္းသစ္မ်ား၏ အေရအတြက္၏ ဆယ့္သံုးပံု တစ္ပံု ခန္႔ရွိသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ သစ္ခုတ္ပံုမ်ဳိးႏွင့္ဆုိ ပါက ၁၃ ႏွစ္အတြင္း တမလန္းသစ္ မ်ားသည္ ျမန္မာ့ သစ္ေတာ မ်ား အတြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္သည္။ တ႐ုတ္ေတြ အာသာငမ္းငမ္းလုိ ခ်င္ေနသည့္ အတြက္ မဲေခါင္ျမစ္၀န္း က်င္ေဒသ တြင္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိ ေသာ အနီနက္ေရာင္ တမလန္း သစ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးေၾကာင့္သာ မ ဟုတ္ဘဲ ဇီ၀မ်ဳိးျပဳန္းမႈႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ေန ရသည္။

သစ္ေတာမ်ား အလြန္အကၽြံထုတ္ ယူသံုးစြဲျခင္းသည္ သစ္ေတာကုိ မွီခုိ ေနၾကေသာ ေတာ႐ုိင္း တိရစၦာန္မ်ား ကုိလည္း ဆုံး႐ံႈးမႈကုိျဖစ္ေစသည္။ သစ္ပင္နည္းပါးလာသျဖင့္ သစ္ေတာ မ်ား တြင္ ေလထုအတြင္းမွ ကာဗြန္ ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္စုပ္ယူမႈ က်ဆင္းလာ ၿပီး ေတာမီးေလာင္မႈမ်ား ကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အမဲလုိက္မႈမ်ားလည္း တုိးလာၿပီး ေတာျပဳန္း မႈျဖစ္ေစသည္။

အင္အားႀကီး သစ္ခုိးဂိုဏ္းမ်ား

------------------------------------

ျမန္မာတြင္ တရားမ၀င္သစ္ခုိးထုတ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကုိပါ ေဆာင္ၾကဥ္း လာ သည္။ သစ္ခုိးထုတ္သူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္နယ္စပ္ ခ်င္း ဆက္စပ္ေန သည့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိ္င္မ်ားႏွင့္ အစုိးရတပ္မ်ား တုိက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စြန္႔ စားခရီးသြားလာကာ သစ္ခုိးထုတ္ ၾကသည္။

သစ္ခုိးထုတ္သူတုိင္း အိမ္အျပန္လွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သစ္ခုိးထုတ္ျခင္းက အႏၲရာယ္ အရွိဆံုး အလုပ္ တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ထုိေဒသတြင္ ရွိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ သစ္ေမွာင္ခုိသမားမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး ၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ဆြဲေဆာင္မႈ အႏၲရာယ္ မ်ားလည္းရွိသည္။

ထုိအတုိင္း ဆုိပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာက တမလန္းသစ္ မ်ားကုိ စီးပြားျဖစ္ မစုိက္ရတာလဲဟု ေမးစရာရွိ၏။ တခ်ဳိ႕အပူပုိင္းသစ္မ်ား သည္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ မွန္ တကယ္ အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ ႏုိင္မႈမ်ားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရာ္ဘာ၊ ယူကလစ္ႏွင့္ ကၽြန္းသစ္တုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားလြယ္ေသာ အပင္မ်ားျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အရည္အေသြး ျမင့္ တမလန္းသစ္တုိ႔က စီးပြားေရး အရ ေရာင္းခ်ရသည့္ အရြယ္အစား ေရာက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကသည္။ အျဖစ္ အလြန္ေႏွးသည္၊ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္လုိလွ်င္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေစာင့္ဆုိင္းရမည္ျဖစ္၏။

ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ မတည္ ၿငိမ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မလြယ္ကူေပ။

ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္းက ရပ္မွာလား
-------------------------------------

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုလုပ္ေဆာင္ ရမည္မွာ တရားမ၀င္သစ္ခုိးမႈမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တမလန္း သစ္မ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းကုိ လံုး၀တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ သစ္မ်ား ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းမ်ားအားလံုး တ႐ုတ္တြင္သာျပဳ လုပ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သစ္ေခ်ာျဖတ္ေတာက္ျပဳလုပ္ခြင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားလည္း မရေခ်။

အဆုိးဆံုးမွာ ႏုိင္ငံအတြက္ အ ခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား မရျခင္းပင္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း တရား မ၀င္သစ္ခုိးထုတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ေျခာက္ေထာင္ခန္႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ ထုိေငြမ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနသည့္ က်န္း မာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ထိန္းသိမ္း ေရးတုိ႔အတြက္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳႏုိင္ ဘဲ အက်င့္ပ်က္အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမား ခ႐ိုနီတုိ႔ လက္သုိ႔ သာေရာက္ရွိ သြားခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏုိင္ငံတြင္ ျမင္ေနရေသာ တမလန္းသစ္မ်ား က်န္ရွိေစခ်င္ပါက၊ တမလန္းသစ္ျပဳန္းတီးမႈမွ လြတ္ကင္း ေစခ်င္သည္ဆုိပါက တမလန္းသစ္မ်ား မ်ဳိးျပဳန္းေနသည့္ တျခားတုိင္းျပည္မ်ားထံမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျမန္ မာက ေလ့လာသင္ယူရေပမည္။ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာအစုိးရ သည္ သစ္မ်ားအား အလံုးလုိက္တင္ပုိ႔ျခင္းကုိ ပိတ္ပင္လုိက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက အရာထင္မည္မဟုတ္ ေပ။ ျမန္မာအေနျဖင့္ အေလွ်ာ့အတင္း မရွိ ျပတ္ျပတ္သားသား တမလန္း သစ္မ်ားတင္ပုိ႔မႈအေပၚ အၿမဲတမ္းပိတ္ ပင္ျခင္းကုိ ျပသရမည္။

မက္ဒက္စကားကၽြန္း သင္ခန္းစာ
----------------------------------------

အာဖရိကတုိက္ မက္ဒက္စကားကၽြန္းႏုိင္ငံ၏ အျဖစ္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမွာ ယာယီႏွင့္ မျပတ္မသားပိတ္ဆုိ႔တားျမစ္ျခင္းက တမလန္းသစ္မ်ားကုိ ျမန္ျမန္မ်ဳိးတံုး ေစကာ သစ္ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေစသည္ဆုိျခင္ပင္ျဖစ္ သည္။ ယာယီ ပိတ္ပင္ထားစဥ္ ကာလအတြင္း တမလန္းသစ္မ်ား ခုိးထုတ္ျခင္း ကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး ကုန္သည္မ်ား သည္လည္း တမလန္းေစ်း ကြက္အား ပုိ၍ လုိခ်င္လာၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္းတည္းတြင္ တမလန္းသစ္ ေစ်းပုိတက္လာၿပီး ပိတ္ဆုိ႔မႈပယ္ ဖ်က္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပုိ၍ သစ္ခုတ္မႈ မ်ားကုိ လုပ္လာေစသည္။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာအစုိးရအ ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း သစ္အလံုး လုိက္တင္ပုိ႔မႈ တားဆီးျခင္း က ႏုိင္ငံတြင္းရွိ တမလန္းသစ္မ်ား မ်ဳိးတံုးမႈ ကုိတားဆီးရန္မလံုေလာက္ေပ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံက ပိတ္လုိက္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သူ၏ တမလန္းေစ်းအား အျခားတစ္ႏုိင္ငံ သုိ႔ ေျပာင္းတတ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္ကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံ မ်ဳိးတြင္မူ အလုပ္သမားခ သက္သာ ျခင္းကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ တ႐ုတ္က တမလန္းသစ္မ်ားအား ဗီယက္ နမ္၌ပင္ ခြဲစိတ္တတ္သည္။ ထုိ႔အ တြက္ ဗီယက္နမ္ က အက်ဳိးအျမတ္ အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးျခင္းအေပၚ မည္သုိ႔မွ မတတ္ ႏုိင္ေခ်။

တ႐ုတ္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား

----------------------------------------------

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက လုိခ်င္ေန သည့္ တမလန္း မ်ဳိးစိတ္ ၃၃ စိတ္အနက္ ၃ ပံု ၁ ပံုမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ မည့္ အေျခ အေနႏွင့္ ႀကဳံေနရေသာ သစ္မ်ဳိးစိတ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ၆ မ်ဳိးမွာ ကမၻာ႔ရွားပါး မ်ဳိးစိတ္ သတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းသည့္ အေျခခံဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းရမည့္ မ်ဳိးမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။ အဆုိပါဥပေဒကုိ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စာရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ သစ္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကုိ တားဆီးရမည္။ ဥေရာပ၊ အေမရိက ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ တမလန္းသစ္မ်ား တင္ပုိ႔မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခင္က ၎င္းတုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တ ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တမလန္းသစ္လုိအပ္ ခ်က္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ သိသိသာ သာတုိးလာေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဘက္မွ တမလန္းသစ္တင္သြင္းမႈ တင္းက်ပ္ႏုိင္မွ သာ ျမန္မာတမလန္း သစ္မ်ား ခ်မ္းသာရာရေပမည္။

လင္းလင္း ဘာသာျပန္ဆုိသည္။
အတြဲ ၂ အမွတ္စဥ္ ၂၅၊ သည္ေလဒီးစ္ နယူးစ္ဂ်ာနယ္။

1990 ေႏွာင္းပုိင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရး
ကုိ ေဇာက္ခ်လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သူ .... ၾသဇီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဘီေရွာ့ ရဲ႕ " ေနျပည္ေတာ္ မနက္ခင္း ေျပးျခင္းႏွင့္ အာဆီယံ အစည္းအေ၀း" ဆုိၿပီး သူ႔ဘေလာ့ခ္မွာ တင္ထားတာေလး ကူးလာခဲ့တယ္။

တရားက်ဖုိ႔ ေကာင္းလုိက္တာ။ ေနျပည္ေတာ္မွာ အဘ'အဘေတြ နန္းေတာ္ႀကီးထဲမွာ အက်ဥ္းသား ေထာင္သားလုိ ေနေနက်ခ်ိန္မွာ .... ၾသဇီႏုိင္ငံက ၀န္တစ္ေယာက္က ရြံထဲ ဗြက္ထဲ ကေလးတစ္ေယာက္လုိ ေျပးလႊား၊ သူ႔ႏုိင္ငံ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြကုိ ေကာင္းက်ိဳးေပးႏုိင္ေအာင္ေတြ ႀကိဳးစား။

၀န္ႀကီး လုပ္ေနလုိ႔လည္း ပုိမခ်မ္းသာလာဘူး။ ၀န္ပါး၀လုိ႔ မရဘူး။ လက္ေထာက္ေတြကုိလည္း ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြလုိပဲ တေလးတစား ဆက္ဆံရမယ္။

ျပဳတ္သြားသြား ထြက္သြားသြား ပါတီေရြးေကာက္ပဲြရႈံးသြားသြား .... ၀န္မဟုတ္ေတာ့ တဲ့ ေနာက္ပုိင္း ျပည္သူရဲ႕ ေခြးေျပာ ၀က္ေျပာ အေျပာမခံရတဲ့ ၀န္ႀကီးဘ၀၊
အဖမ္းမခံရ၊ နာမည္ဖ်က္မခံရ၊ မတရားထုိးေကြ်းျခင္း မခံရ၊
မဆင္းရဲသြား မႏႈံခ်ာသြားတဲ့ ၀န္ႀကီးဘ၀.......

ေၾသာ္ .... ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔သိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ရယ္ ..... မင္းေလးကုိ "ငါ" လုိခ်င္လုိက္တာ ရြကလီစိန္ ကုိ ျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ

ဒီမုိ အန္းဂရီးဘတ္
Daw Aung San Suu Kyi is visiting Australia as a guest of the Australian Government from 27 November to 2 December, and is being hosted by the Minister for Foreign Affairs, Julie Bishop.

“ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ … ေအာင္လံမလွဲ” “ေလနဲ႔မိုးနဲ႔ မုန္တိုင္းနဲ႔” “ဓါးေတာင္ကိုေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ ကိုျဖတ္မည္” စသည့္ ငယ္စဥ္ဘဝက ဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ ဝတၳဳေခါင္းစီးေလးမ်ား ကၽြန္ေတာ္၏ ဦးေႏွာက္ထဲ တစ္စစီ တစ္စစီ တိုးဝင္လာခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၁၄.၈.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔က အလွဴ႐ွင္တစ္ခ်ိဳ႕ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း (ပဲခူး)၊ ေဒသခံ ပရဟိတသမားတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းသား/သူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕ နယ္႐ွိ ကင္ပြန္းသာ၊ သိမ္ကုန္း၊ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်၊ ဖိုးရင္ကေလး၊ ေျမာက္ကၽြန္း၊ အဝိုင္း အစ႐ွိ သည့္ ေက်း႐ြာတို႔တြင္႐ွိေသာ အိမ္ေထာင္စု (၆၃၅) စုႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္း႐ွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားတို႔ထံ သြားေရာက္၍ ကူညီလွဴဒါန္း ေဖးမမႈမ်ား တတိယအႀကိမ္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးအျဖစ္ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤတတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ေရေဘးကယ္ဆယ္မႈမ်ားတြင္ ဆန္ ၂၄ ျပည္ (တစ္တင္းအိ တ္) ၁၁၄ အိတ္၊ မုန္႔ေျခာက္ အထုပ္ ႀကီး (၁၃) ထုပ္၊ ငါးေသတၱာ (၁၄ဝဝ) ဗူး၊ ေခါက္ဆြဲ ေျခာက္ (၂၈၈ဝ) ထုပ္၊ လက္ဖက္အေၾကာ္စံု (၄၄၄၅) ထုပ္၊ လက္ဖက္အသား (၁၉ဝ၅) ထုပ္၊ ေသာက္ေရသန္႔ (၇၂ဝ) တြဲမ်ားတို႔အား လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည္။ လွဴ ဒါန္းဖြယ္ ပစၥည္း မ်ား၏ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ စက္ေလွႀကီး (၅) စီးျဖင့္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ ခြဲ၍ လူဦးေရ (၅ဝ) ခန္႔ သြားေရာက္မႈျပဳခဲ့ရသည္။ ေရေဘးသင့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ေရာက္႐ွိေသာအခါ စက္ေလွႀကီးမ်ားသည္ ေက်း႐ြာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္မရ သည့္အတြက္ ေလွငယ္မ်ားေပၚသို႔ လူဦးေရကန္႔သတ္၍ ကယ္ဆယ္ေရး အစား အေသာက္မ်ားအား ခြဲျခမ္း၍ သယ္ေဆာင္လွဴဒါန္းမႈကို ျပဳခဲ့ရေတာ့သည္။

ထိုကယ္ဆယ္ေရးခရီးစဥ္သည္ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕မွ စက္ေလွ ႀကီးမ်ားျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာလာရာ ရာသီဥတုသည္ သာယာလွပ ေအးခ်မ္းလ်က္႐ွိ သည္။ ပထမဦးဆံုး အဝိုင္းေက်း႐ြာ၊ ေျမာက္ကၽြန္းေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းစြာ လွဴဒါန္း ခဲ့ရေသာ္လည္း က်န္႐ွိေသာေက်း႐ြာမ်ားသို႔ သြားသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေဒဝါမိုးသည္ သည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းျခင္း၊ ေလျပင္မ်ားတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေရစီးမ်ား ျပင္းထန္လာျခင္းကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔သားမ်ား အားလံုးတို႔သည္ မိုးေရမ်ား စို႐ႊဲျခင္းကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ေလွငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ ၿခံဳပင္၊ ဝါးပင္မ်ားအား တိုးေဝွ႔ကာ ခက္ခက္ခဲခဲ သြားေရာက္ခဲ့ရသည္။ ေလွငယ္ေလးမ်ား ဆိုက္ကပ္ရေသာ ေနရာ မွ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တစ္မိုင္နီးပါးခန္႔ လမ္းတေလွ်ာက္သည္လည္း ႐ြံႏြံမ်ား၊ ဗြပ္အိုင္မ်ား အား ေျခသလံုးျမႇဳပ္သည့္ နီးပါးခန္႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားခဲ့ရသည္။ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ လည္း ေရေဘးသင့္ျပည္ သူမ်ားမွ ဝမ္းသာအားရ ဝိုင္းဝန္းႏႈတ္ဆက္ကာ ေမတၱာပို႔သ ခဲ့ၾကသည္။ စုရပ္ေနရာသို႔ ေရာက္႐ွိေသာအခါ လွဴဒါန္းဖြယ္ပစၥည္းမ်ားအား လွဴဒါန္း ခဲ့ကာ မိမိတို႔ေ႐ွ႕ဆက္သြားရမည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ အားမာန္ ဇြဲလံု႔လတို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ခဲ့ရသည္။

ယခု ကယ္ဆယ္ေရးသတင္းေဆာင္းပါးတြင္ ကၽြန္ေတာ္ အဓိက ေျပာလိုသည္မွာ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးဂ် ေက်း႐ြာ တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ကေလးပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်း႐ြာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း လမ္း ခရီးတေလွ်ာက္ လူတကိုယ္လံုး ႐ြံႏြ႔ံမ်ား၊ မိုးေရမ်ား ျဖင့္ ႐ြဲ႐ြဲစို ညစ္ေပေနၿပီး လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္အၿပီး ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာ ကင္ပြန္းခ်ံဳ ေက်း႐ြာသို႔သြားရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီးလာေသာ စက္ေလွေပၚသို႔အေရာက္ စက္ေလွ ထြက္ခြာမည္အျပဳတြင္ ေလွငယ္ေလးတစ္စီး မိုးေရထဲတြင္ ေလွာ္ခက္လာကာ “ဦး ေက်ာ္သူ … ဦး ေက်ာ္သူ ကၽြန္မက ဦးေက်ာ္သူရဲ႕ ပရိသတ္ပါ” ဟူ၍ စက္ေလွအနီးသို႔ ဝင္ေရာက္ဆိုက္ကပ္လာသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ့္အား လွမ္းေအာ္ေခၚေျပာေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးသည္ စက္ေလွအနီးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ မိုးေရစက္မ်ားၾကားမွ သူ၏ ပလပ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ လံုၿခံဳစြာထည့္ထားေသာ ပို႔စကဒ္ဓါတ္ပံု (၂) ခုအား ေသ ခ်ာစြာ ထုတ္ယူၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အား လွမ္းေပးေလေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္ေလွေပၚသို႔ ကၽြန္ေတာ္မွ လွမ္းေခၚ၍ တက္ေရာက္လာခဲ့ကာ မိုးေရစက္မ်ားၾကားမွ ဝဲရစ္ေနေသာ မ်က္ရည္စမ်ားႏွင့္အတူ “ကၽြန္မ ဟုိး… ငယ္ငယ္ အပ်ိဳဘဝကတည္းက ဦးေက်ာ္သူကို ႀကိဳက္ခဲ့တာ .. အားေပးခဲ့တာ” ဟူ၍ မရပ္မနား ေျပာေလေတာ့သည္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္က “ဝမ္းသာပါတယ္ .. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ … အခုေရာ အမႀကီး အိမ္ ေထာင္ေရာက်ၿပီလား။ ကေလးဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရၿပီလဲ။” ဟူ၍ ေမးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္ေလွေပၚတြင္ပါလာေသာ ေဒသခံ႐ြာသားတခ်ိဳ႕မွ ရယ္ေမာလိုက္ေသာ အသံကို ကၽြန္ေတာ္ၾကားလိုက္ရ၍ ကၽြန္ေတာ္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ ထိုအခါ ယင္းအမ်ိဳးသမီးသည္ “ကၽြန္မနာမည္ မျမင့္ၾကည္ပါ။ ကၽြန္မ အခုခ်ိန္ထိ အပ်ိဳႀကီးဘဝနဲ႔ ေနထုိင္ေနပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားေလေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း အားတုံ႔ အားနာဖစ္သြားကာ အမွတ္တရ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေ႐ႊဇီးကြက္တို႔အတူ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း ႐ိုက္ကူးခဲ့ၿပီး ေက်းဇူးတင္ ႏႈတ္ဆက္စကားဆို၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေ႐ွ႕ဆက္သြားရမည့္ ခရီးလမ္းအား ထြက္ခြာရန္ စက္ေလွဆရာအား ေျပာၾကားလိုက္ေတာ့သည္။ ယင္းအ မ်ိဳးသမီး မျမင့္ၾကည္ သည္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးဂ် ေက်း႐ြာအဝင္ဝ ေလွငယ္ေလးေပၚတြင္ ႐ြာသူ/သား မ်ားႏွင့္အတူ က်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္လမ္းတေလွ်ာက္ ရန္ကုန္ေရာက္ခဲ့သည့္ ယခုအခ်ိန္အထိ အေတြးေခါင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေၾသာ္ … လူငယ္ဘဝ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္လုပ္စဥ္က ကၽြန္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ေတြ႔႐ွိခြင့္မရခဲ့ဘဲ ပိတ္ကား ထက္မွာသာ အားေပးခဲ့သည့္ ပရိသတ္တစ္ဦးသည္ ယခ ကၽြန္ေတာ္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးျမင့္ၿပီး “ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်” ေနသည့္အခ်ိန္ၾကမွ “ဂ်ံဳးဂ်ံဳးဂ်” ေက်း႐ြာ မွာ လူကိုယ္တိုင္ ျပင္ပတြင္ေတြ႔႐ွိ စကားေျပာဆိုခြင့္ရခဲ့ပါလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ယခု လို အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္ (၅၅) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ ငယ္စဥ္လူ႐ြယ္ဘဝက ႐ုပ္႐ွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အႏုပညာ႐ွင္တစ္ေယာက္ကို ယခုအခ်ိန္အထိ ႏွစ္ႏွစ္ ကာကာ အားေပးၾကေသာ ပရိသတ္မ်ား ႐ွိေနသနည္း။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ မိမိ၏ အႏုပညာစြမ္းအား တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ကၽြန္ေတာ္၏ ပရဟိတ စိတ္ဓါတ္၊ ပရဟိတစြမ္းအားမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကယ္ဆယ္ေရး ခရီးစဥ္ထြက္လာခါစတြင္ ရာသီဥတုသည္ သာယာလွပ ေအးခ်မ္းေနသည္။ နာရီပိုင္းအ တြင္း ရာသီဥတုတို႔ ေဖာက္ျပန္ဆိုး႐ြာလာသည္။ ယခင္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း၊ လွည္း လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ယာခင္းမ်ား၊ လယ္ကြက္မ်ား၊ တဲအိမ္မ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားတုိ႔ျဖင့္ ေနခ်င့္စဖြယ္ ႐ြာငယ္ေလးသည္လည္း ရက္ပိုင္း၊ လပိုင္းအတြင္း ေရစုန္းစုန္း နစ္ျမႇဳပ္ခဲ့ရ သည္။ ယခင္ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္း သြက္လက္ခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္လည္း အိုမင္း ရင့္ေရာ္ ေႏွးေကြးခဲ့ရၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ အသက္အားျဖင့္ (၂ဝ-၂၅) ႏွစ္ကာလ မ်ားမွစ၍ ယခုကဲ့သို႔ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့မည္ဆိုပါက မ်ားစြာအက်ိဳး ႐ွိလိမ့္မည္ဟု ခံယူမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္၏ အႏုပညာေလာကမွ ညီငယ္၊ ညီမငယ္မ်ား၊ တပည့္သားခ်င္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ငယ္႐ြယ္စဥ္အခ်ိန္မွစၿပီး အႏုပညာ တာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ရင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးတို႔အား မ်က္ေျခမျပတ္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဆိုပါက ထူးျမတ္ေသာ ေကာင္းျခင္း မဂၤလာတရားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ေလာကႀကီးအား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ မိေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေပးဆပ္မႈမ်ား အနစ္နာခံ စြန္႔လႊတ္ကူညီ ေဖးမမႈ မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲ၊ အေႏွာက္အယွက္၊ အဖ်က္အဆီးမ်ားက အဆင္သင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနမည္ကိုလည္း သိ႐ွိသတိထားရမည္။ ဤကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္ တားဆီး၊ ဟန္႔တား ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ပါက ေအာက္ပါ ေ႐ႊဟသၤာ ဆရာ ေတာ္ႀကီး၏ ဆံုးမၾသဝါဒစကားကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ ရင္ဆိုင္သြားႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

အမ်ားအက်ိဳး … ႐ြက္သယ္ပိုးက
ခႏိုးခနဲ႔ … ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း
မ႐ြဲ႕မေစာင္း … ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို
စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ … ေ႐ွး႐ႈႏွင္ေလာ့
(ေ႐ႊဟသၤာဆရာေတာ္ႀကီး)

ေက်ာ္သူ


ဒီဗြီဘီ က မသီတာ စီစဥ္တဲ႔ “ေမ႔လိုက္ေတာ႔ ..ဆိုေပမဲ႔” ဆိုတဲ႔ ကိုငွက္ရဲ႔ အေမကို ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းထားတာကို ႀကည္႔ရတယ္။

“က်ေနာ္ ကိုယ္႔လမ္းကိုယ္ေဖာက္ရတာေႀကာင္႔ အခုေလာက္ပဲ ေရာက္နိဳင္ေသးတာ အားမရဘူးဗ်ာ၊ အေမတို႔သာ ဟိုးငယ္ငယ္ေလးကတည္းက တကယ္႔နားလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ႔ ဆရာႀကီးေတြနဲ႔ စနစ္တက် သင္ယူေစခဲ႔ရင္ ဒီထက္မက က်ေနာ္လုပ္နိဳင္မွာ ဆိုၿပီး သူတို႔ကို စကားနာထိုးတဲ႔ သားႀကီးရဲ႔ စကားကိုၿပန္ႀကားေယာင္မိတိုင္း စိတ္မေကာင္းဘူး“ လို႔ ေမာ္လၿမိဳင္သံနဲ႔ ကိုငွက္ရဲ႔အေမ ေၿပာသြားတယ္။

သူ႔ကိုအရမ္းခ်စ္တဲ႔ သူသိပ္ခ်စ္တဲ႔ သားႀကီးကို ၀ါသနာပါရာ ပညာကိုသင္ဖို႔ မပံ႔ဖိုး မိေလၿခင္းခ်စ္ဆိုၿပီး သူေနာင္တရတယ္ ဆိုေပမဲ႔ ဒါမိဘေတြ႔ရဲ႔ အၿပစ္မဟုတ္ပါဘူး သားၿဖစ္သူရဲ႔ ၀ါသနာနဲ႔ မိဘတို႔ရဲ႔ ေစတနာဆႏၵ တစ္ထပ္တည္းမက် ၿဖစ္ခဲ႔တာ နိဳင္ငံ႔အေနထားနဲ႔ အမ်ားႀကီး ဆိုင္ပါတယ္။ အဆင္႔ၿမင္႔ပညာဆိုတာ တကၠသိုလ္ကသင္ႀကားေပးမွ ဆိုတာနဲ႔ ဘြဲ႔တစ္ခုရပါမွ ေအာင္ၿမင္တဲ႔ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္နိဳင္မယ္ ဆိုတာက အဲဒီေခတ္ၿမန္မာေတြအားလံုးလိုလိုရဲ႔ အၿမင္ပဲေလ၊ ညံ႔ဖ်င္းတဲ႔ ပညာေရးေပၚလစီနဲ႔ အလုပ္အကိုင္သိပ္ရွားပါးလြန္းေနတဲ႔ ေခတ္က အဲဒီမၿမင္ၿမင္ရေအာင္ကို လုပ္ထားတာ။

ၿပီးေတာ႔ အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အဆင္႔ၿမင္႔ေက်ာင္းေတာင္ဆိုတာ မရွိဘူး။ ပညာေရးေပၚလစီ မေကာင္းေတာ႔ တကၠသိုလ္အဆင္႔မဟုတ္တဲ႔ အႏုပညာေက်ာင္းေတြၿဖစ္တဲ႔ ပန္းခ်ီ ပန္းပုေက်ာင္းတို႔ ပန္တ်ာေက်ာင္းတို႔ ဆိုတာကလည္း အမ်ားေလးစားတဲ႔ ဂုဏ္ၿဒပ္ေတြကို မအပ္ႏွင္းနိဳင္ခဲ႔ဘူး။

တကယ္လို႔သာ ထူးအိမ္သင္ၿဖစ္လာတဲ႔ ေက်ာင္းသားေလးဟာ အေၿခခံပညာၿပီးတာနဲ႔ သူ၀ါသနာပါတဲ႔ သူစိတ္၀င္စားတဲ႔ ပညာရပ္ကို စနစ္တက်နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလ႔လာလိုက္စားနိဳင္ခြင္႔ ရခဲ႔မယ္ဆိုရင္ ဆိုၿပီးေတြးမိေတာ႔ Queen အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဖရက္ဒီမာက်ဴရီ ငယ္ဘ၀ကို သြားၿပီးသတိရတယ္။ တန္ဇန္းနီးယားေမြး အိႏိၵယႏြယ္ဖြား ဖာရစီလူမ်ဳိးေလး ဖရက္ဒီဟာ အသက္ ၇ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ေက်ာင္းမွာ စႏၵရားကိုေလ႔လာေနနိဳင္ၿပီး၊ အဲဒီေနာက္ အေၿခခံပညာၿပီးတာနဲ႔ အဆင္႔ၿမင္႔အႏုပညာကို တကၠသိုလ္မွာ ဆက္လက္ေလ႔လာနိဳင္ခဲ႔တယ္။ ဒီေတာ႔ ေနာင္မွာ ကမၻာေက်ာ္ ေတးေရးဆရာ၊ ဂီတပညာရွင္ အဆိုေတာ္ႀကီးတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ခဲ႔တယ္။ တကယ္လို႔ ကိုငွက္သာ ဒီလိုေလ႔လာသင္ႀကားခြင္႔ ရခဲ႔မယ္ဆိုရင္ ....

တေန႔က သတင္းထဲမွာ ရန္ကုန္က ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ကလက္စစ္ဂီတာ သင္းရုိးစာအုပ္တစ္အုပ္ကုန္ေအာင္ သင္ယူနိဳင္ခဲ႔တဲ႔အေႀကာင္း နားေထာင္လိုက္ရတယ္၊ ၿမန္မာၿပည္မွာ ဒီလို ဂီတာသမားက အေတာ္ရွားသတဲ႔။ ဒီကေနေခတ္ လူငယ္ေတြ ကိုငွက္တို႔ထက္ အမ်ားႀကီးကံေကာင္းတယ္၊ အမ်ားႀကီးသာတဲ႔ အခြင္႔လမ္းေတြရႀကတယ္။ ေနာင္ဆို ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ စာေပ၊ ရုပ္ရွင္၊ ၿပဇာတ္ စတဲ႔ အဆင္႔ၿမင္႔အႏုပညာေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ မိဘေတြ ႀကည္ႀကည္ၿဖဴၿဖဴနဲ႔ သင္ယူခြင္႔ရလာႀကေတာ႔မယ္၊ ဒီအႏုပညာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေတြက လူေတြေလးစားအားက်ရတဲ႔ ဂုဏ္ၿဒပ္ေတြ ေပးနိဳင္ေတာ႔မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔မိပါတယ္။

Aung Zin Latt

ဒီေလာကမွာမွ မဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းသူေလာကမွာလည္း ရွိတာပဲ။ ဒီ KTV ေလာကမွာ လည္းရွိပါတယ္။ အဓိက ေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ဘိုးေတာ္ႀကီးေတြပဲ။ အဘုိးႀကီးေတြေပါ့။ ဌာနဆုိင္ ရာလူႀကီးေတြ၊ အႀကီးအကဲေတြ။ တခ်ဳိ႕ ေကာင္မေလးေတြ က်ေတာ့လည္း ရြယ္တူတန္း တူေလာက္ကိုပဲ စပြန္ဆာလာတာမ်ားပါတယ္။ ျပန္စိတ္ ၀င္စားတယ္။ မႏၲေလးတို႔မွာဆိုရင္ သူ႔အကန္႔ ဇယားေတြေတာ့ ရွိမွာေပါ့ေနာ္။ စပြန္ဆာယူရတာ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သတင္းေထာက္ဘ၀ အေတြ႕အႀကံဳ)

ကဲ…ပရိသတ္ႀကီးေရ… စပြန္ဆာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပန္းကမၻာစက္ဘီးနဲ႔ပဲ ေလွာ္၀ါးသူမ်ားဆိုၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလအခ်ိန္က အျဖစ္အပ်က္ကို တင္ဆက္ၿပီးသမို႔ ခုတစ္ပတ္ေတာ့ အခု ေခတ္ကာလ စပြန္ဆာေတြကို ဘယ္လိုမ်ား ေပးၾကသလဲဆုိတာကို စူးစမ္းၾကည့္ရ ေအာင္ဗ်ာ။

တိုက္တိုက္ဆုိင္ဆုိင္ဆုိသလိုပဲ အခု တစ္ပတ္အတြက္ စပြန္ဆာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာေရးရင္ ေကာင္းမလဲလို႔ စိတ္၀င္စားေနတုန္း မႏၲေလးက စာဖတ္ပရိသတ္တစ္ဦးက ဖုန္းဆက္လာတယ္။ မႏၲေလးမွာ အမ်ဳိး ေကာင္း သားေလးေတြကို ေတာင့္ေတာင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္၊ ဟိုင္းဟုိင္းကိုင္းကိုင္း အမ်ဳိး သမီးႀကီးေတြက စပြန္ဆာေပး တဲ့ကိစၥ အေၾကာင္းေျပာျပတာပါတဲ့။ ေအာင္မေလး ဗ်ာဩ။ ပဲေလွာ္နဲ႔ ပန္းကမၻာကစလိုက္တဲ့ စပြန္ဆာက တကယ့္ကို ျမန္မာျပည္မွာ အႀကီးႀကီးျဖစ္ေနပါလားဆိုတာ သေဘာ ေပါက္လိုက္တယ္။ အင္းဩ . . .မႏၲေလး က စပြန္ဆာ ကိစၥေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္မွ ႏႈိက္ႏႈိက္ႏွဲႏွဲ ေမးျမန္းၿပီးမွ ေျပာျပဦးမယ္ဗ်။…

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္က KTV ေတြမွာ ေကာင္မေလးေတြကို စပြန္ ဆာေပးတဲ့ အေလ့အထ ေလး အေၾကာင္း ေျပာျပဦးမယ္ဗ်။ ဘာလို႔ ဒီအေၾကာင္းကို ေရးရတာလဲဆိုေတာ့ အဲဒီေလာကမွာ စပြန္ဆာေပးတဲ့ ေရာ္ဘဲႀကီးက စစ္ဗိုလ္ ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ေငြကို ေရလိုျဖဳန္းေန တဲ့အဆိုေတာ္မို႔လို႔ဗ်။ ဒီေမာင္ကပဲ စိတ္ ထားေကာင္းလို႔လား၊ တကယ့္ျဖစ္ပ်က္ေန တာကို ျပည္သူသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ လို႔လားမသိ။ စပြန္ဆာ အေၾကာင္း စလိုက္တာနဲ႔ ဟိုေနရာက စပြန္ဆာ၊ ဒီေနရာက စပြန္ဆာ စတဲ့စတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပၾကတဲ့ သူေတြက မ်ားလာသဗ်။ ကဲဩ … ဒီေတာ့ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းအဆုိေတာ္က စပြန္ဆာဘယ္လိုေပးသလဲ ေျပာျပ မယ္ဗ်။

““—က ေနျပည္ေတာ္မွာ စင္တင္ ေလာကမွာဆုိ စတားေလ။ လာတယ္။ ၿပီးရင္ ယမ္ယမ္ ေခါက္ဆဲြေျခာက္ဖာ ေတြမွာ ေခါက္ဆဲြေျခာက္က ၄၊ ၅ ထုပ္ပဲ ပါတယ္။ ေကာင္မေလးကို ပန္းကုံးစင္ျပတ္ဆုိတာ ၅ သိန္း တစ္ဖ်က္ လည္းရတယ္။ ၁၀သိန္း လည္း ရတယ္။ ယမ္ယမ္ ေျခာက္ဆဲြေျခာက္ ပံုးေတြထဲမွာလည္း ပိုက္ဆံအထုပ္လုိက္ ထည့္ၿပီးေလ”” ဟု စပြန္ဆာ ေပးခံရသူနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက အခုလို ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့သဗ်။

အရင္တစ္ပတ္က ပဲေလွာ္၀ါးသူေတြ အေၾကာင္း ေျပာၿပီး႐ံုရွိေသး အခု ေခါက္ ဆြဲေျခာက္စားသူေတြလည္း ရွိလာ ျပန္ သဗ်။ သူကေတာ့ ပန္းကမၻာနဲ႔ လန္းစရာ မဟုတ္ေပမယ့္ အသျပာကို ခ်ခင္း၊ ဘာ လမ္းဆိုလား၊ ညာလမ္း ဆုိလားကို နင္းၾက ျပန္တာတဲ့ေလ။ ေၾကာက္ခမန္း လိလိပဲ။ ဒုသမ္ၼတ ဦးၪာဏ္ထြန္းေျပာတဲ့ တစ္ေန႔ ႏွစ္ေထာင္ နဲ႔ ေလာက္တယ္ဆိုတဲ့ စကား ဒီစစ္ဗိုလ္ေဟာင္း အဆုိေတာ္အတြက္ဆို တစ္လေလာက္ေနၿပီး ေရေသာက္ဗိုက္ ေမွာက္တာေတာင္ စင္တင္ကို တစ္ည တာေတာင္ လွမ္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒါေပသိ ဘယ္က၀င္လာ မွန္း မသိ ေလေသာ အသျပာေငြထုပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔ တည္းမဟုတ္ လိုတုိင္းတ ႏႈိက္တိုင္းရေန တဲ့ေငြတြင္း ႀကီးမ်ား ဖင္ခုထုိင္ထားေလလား မသိ။ သူ႔အတြက္ေတာ့ ပိုက္ဆံငါးသိန္း၊ ဆယ္သိန္းဆိုတာက တစ္ညတာကဲတဲ့ အခ်ိန္ ေပးတဲ့ စပြန္ဆာေနာ္။ စင္ေပၚကဆင္းလာ လုိ႔အျပင္မွာထပ္ေတြ႕ရင္ျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ ေတာင္ စပြန္ေတြ ဆာေနဦးမလဲမသိ။

နာမည္ကို ““—”” ေတြ တမင္ထား ထားတာေနာ္။ နာမည္ကို သူေျပာသလို ေရးလိုက္ရင္ ဒီေမာင့္ကို တရား လာစြဲ ရင္ျဖင့္ ဒုကၡေလ။ ဒါနဲ႔ စိတ္၀င္စားတာနဲ႔ အဲဒီ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း အဆိုေတာ္ရဲ႕အေၾကာင္း ဖတ္ၾကည့္မိေတာ့ ၂၀၀၈ တုန္းက အႏု ပညာေလာကထဲ ၀င္၊ တစ္ႏွစ္အတြင္းစီးရီး ေခြေလးေခြေတာင္ ထုတ္ခဲ့တယ္တဲ့ဗ်။ ဒါ တင္လား မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ခိုးကူးေခြျပႆနာ ေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးအဆုိေတာ္ေတြေတာင္ တစ္ႏွစ္ေနလို႔ စီးရီး တစ္ေခြမထုတ္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ စီးရီးေခြဆက္တိုက္ထုတ္ရင္း စီးရီး ေခြေတြ စေရာင္းတုန္းကလည္း စ၀ယ္တဲ့ လူ ၁၀၀၀ ကို ဟန္းဖုန္းေတြ၊ ဒီဗီြဒီစက္ေတြ မဲေဖာက္ေပးလို႔ အားလံုးကေတာင္ လက္ ဖ်ားခါခဲ့ရေသးသဗ်။

အဲဒီဗုိလ္ေဟာင္းအဆုိေတာ္က ရန္ကုန္ စက္မႈတက္ၠသိုလ္က အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ၊ ဗိုလ္သင္တန္း ၆၄ ဆင္းၿပီး စစ္အင္ဂ်င္ နီယာျဖစ္လာသူဆိုပဲ။ အဲဒီမွာဗိုလ္မွဴးအထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး အျပင္ေလာကကို ထြက္၊ ၿပီး ေတာ့ အဆိုေတာ္လုပ္တဲ့သူဗ်။ ဘာတဲ့ဩသူက အဆုိေတာ္ကိုလႊမ္းမိုးရဲ႕ တီး ၀ိုင္းမွာေတာင္ ေက်ာင္းသား ဘ၀က လိဒ္ဂီတာ တီးဖူးသတဲ့ေလ။ ထားပါေတာ့။ ဒါ ကေတာ့ သူ႔အပိုင္း။ ဒီေမာင္တို႔ စိတ္၀င္ စားေနတာ စပြန္ဆာဆိုေတာ့ တျခားဟာ ေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။

““ဒီေလာကမွာမွမဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္း သူေလာကမွာလည္း ရွိတာပဲ။ ဒီ KTV ေလာကမွာလည္း ရွိပါတယ္။ အဓိကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ ဘိုးေတာ္ႀကီးေတြပဲ။ အဘုိး ႀကီးေတြေပါ့။ ဌာနဆုိင္ရာလူႀကီးေတြ၊ အႀကီးအကဲ ေတြ။ တခ်ဳိ႕ ေကာင္မေလးေတြ က်ေတာ့လည္း ရြယ္တူတန္းတူေလာက္ ကိုပဲ စပြန္ဆာလာတာမ်ားပါတယ္။ ျပန္ စိတ္၀င္စားတယ္။ မႏၲေလးတို႔မွာဆိုရင္ သူ႔အကန္႔ဇယားေတြေတာ့ ရွိမွာေပါ့ေနာ္။ စပြန္ဆာယူရတာ။ ရန္ကုန္တုိ႔၊ မႏၲေလးတုိ႔နဲ႔ နယ္နဲ႔ကအရမ္းကြာတယ္။ ႐ိုးသားတာ မ်ားပါတယ္။ စင္ေပၚတက္မယ္၊ သီခ်င္းဆို မယ္၊ ပန္းကံုးရွာတာ မ်ားပါတယ္။ ဧည့္သည္ကလည္း မုန္႔ဖိုးေတြ ဘာေတြေပးတာ ရွိတာေပါ့။ ရန္ကုန္မွာက စည္းကမ္းပ်က္ တာေတြမ်ားတယ္။ နယ္မွာက ညပိုင္း မထြက္ရဘူး။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ စင္တင္ေတြ က ေကာင္မေလးေတြကို အိမ္ငွားေပးၿပီး စုၿပီးေနခိုင္းလိုက္တာ။ အျပင္မွာငွားေနတာ စင္တင္ၿပီးၿပီဆုိရင္ စပြန္ဆာနဲ႔ လိုက္သြားတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ရန္ကုန္အထာေပါ့။ နယ္ကေတာ့ ဆုိင္ထဲမွာပဲ ေနရတာေလ။ တခ်ဳိ႕ က်ေတာ့ လည္း ေကာင္မေလးေတြကို ေပးတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေပးတာေပ့ါ။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္မေလးဆီက ဘာမွျပန္ မရတဲ့ အခါ ျပႆနာေတြ တက္ၾကတာေပါ့။ ေကာင္မေလးဘက္ကလည္း ပန္းကံုးေတြ ညာေတာင္းၿပီး ခါခ်သြား တာလည္းရွိတာေပါ့။ လူငယ္ေတြကေတာ့ ေအးေဆးပဲ ပိုက္ဆံသိပ္မသံုးဘူး။ သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ လာေသာက္ လုိက္ ျပန္ၾကတာေတြမ်ားတယ္။ သံုးတာကေတာ့ တကယ့္လူႀကီး ပိုင္းေတြ။ သူတုိ႔လာရင္ FOC ေတြက ၀င္ေပးရတယ္။ ဆက္ရွင္ေၾကး မေပးတာ တုိ႔ဘာတုိ႔ေပါ့””လုိ႔ စပြန္ဆာေပးခံရတဲ့ သူ ေတြနဲ႔နီးစပ္တဲ့သူကပဲ ျပန္ေျပာျပတယ္ဗ်။

သူ ေျပာလိုက္ေတာ့မွပဲ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ ပိုက္ဆံမရွိလုိ႔ ဘီယာေလး၊ အရက္ ေလးေသာက္ၿပီး ျပန္သြားတဲ့ လူငယ္ေတြ ကိုပဲ ခ်ီးက်ဴးရေတာ့မလို၊ စပြန္ဆာေပး ႏုိင္တဲ့ဘုိးေတာ္ႀကီးေတြကိုပဲ ခ်ီးက်ဴးရ မလားေတာ့ မသိဘူး။ ေပးလိုက္တဲ့ စပြန္ဆာကလည္း စံုလို႔ေနာ္။ ေအာင္မယ္မင္း ရယ္လို႔ပဲ ေျပာရေတာ့မယ္။ စင္တင္တုိ႔၊ ကာထားတဲ့ေနရာပဲ အုိေကတဲ့ ကာရာအုိ ေကတို႔လို ပတ္၀န္းက်င္သာမက ေက်ာင္း သူ ေလာကေတြမွာပါ ရွိလာတယ္ဆုိေတာ့ စပြန္ဆာႀကီးက တကယ့္ကို ႀကီးမားပါလားလို႔။

မွတ္မွတ္ရရ ဒီေမာင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ စင္တင္ေလာကက ေကာင္မေလး ကို ပန္းကုံးေလးေပးလိုက္၊ အျပင္မွာခဏ ေလးေတြ႕လိုက္နဲ႔ စပြန္ဆာလိုလို၊ စပြန္ ဆာမလိုလို လုပ္လုိက္တာ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ျပဳတ္ဖူးတာဗ်။ အဲဒီ သိန္း ၁၀၀ ဆုိတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေလာက္ကေနာ္။ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းထိသြား တာျမင္မွလိုက္စံုစမ္းေတာ့ အဲဒီေကာင္မေလး ကိုစပြန္ဆာေပးေနတဲ့ တျခားေရာ္ဘဲႀကီး ကရွိေနတာေလ။ သူကလည္း လုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးဗ်။ အင္းဩအဲဒီတုန္းက သိန္း ၁၀၀ ဆို တဲ့ ေငြအားက အခုဆုိရင္ သိန္း ၄၀၀၊ ၅၀၀ ေလာက္ေတာ့ရွိမယ္ဆုိေတာ့ တစ္ခါ တေလ စာတမ္းေတာင္ ျပဳစုခ်င္တယ္။ စပြန္ဆာမ်ားရဲ႕တန္ဖိုး ဆိုၿပီးေတာ့ေလ။

ထားေခ်ေတာ့ေလ။ စပြန္ဆာလာ လိုက္တာ ပဲေလွာ္၀ါးၿပီးေတာ့ စစ္ဗုိလ္ ေဟာင္း အဆိုေတာ္ရဲ႕ ေခါက္ဆြဲ ေျခာက္ စပြန္ဆာ အေၾကာင္းေတာ့ တင္ျပလိုက္ၿပီ ဗ်ာ။ ေနာက္တစ္ပတ္မွာေကာ ဘယ္သူေတြ ရဲ႕ စပြန္ဆာ အေၾကာင္း တင္ျပမလဲဆိုတာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့့္ၾကပါဦးလို႔။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဂၽြန္ကယ္ရီက ၾသဂုတ္ ၁၀ရက္ ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္း လင္းပဲြ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ လယ္ယာေျမျပႆနာႏွင့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးပိုင္းတြင္ အျပဳ သေဘာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေတြ႕ရေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခိုင္မာေစရန္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း သင့္ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး မွ်တမႈရွိေစရန္ လိုလားေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တိုက္ တြန္းသည့္ အခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အလွမ္းကြာေ၀းေ နေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ားက ေ၀ဖန္ သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။

● ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္း (NLD ပါတီ ဗဟိုသုေတသနလမ္းၫႊန္အဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴး)

အရင္တုန္းကလို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔သံတမန္ဆက္ဆံေရး တစ္ခု တည္ ေဆာက္ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္အစိုးရကို အဆိုးျမင္ရင္ေတာင္မွ သင့္ တင့္ေလ်ာက္ပတ္ တဲ့ ေ၀ဖန္မႈပဲ ေပးရလိမ့္မယ္။ ျမန္မာအစိုးရကို ဒီေလာက္ပဲေ၀ဖန္တယ္ဆုိရင္ သူ႔ ေ၀ဖန္မႈရဲ႕ ဆိုး၀ါးမႈ ၂ ဆ၊ ၃ ဆ ႀကိဳတြက္မွရမယ္။ သူေျပာတာေတြက ျမန္မာျပည္နဲ႔ အလွမ္းေ၀းေန ေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တံခါး နည္း နည္းေလးပဲ ဖြင့္ေပးရေသး တယ္။ အေမရိကန္က ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ၀င္လာေန တယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုမ်ိဳး ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံက ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခ်င္တာ ကိုေတြ႕ရတယ္။… အခုမီဒီယာဖိႏွိပ္ မႈေတြ ျပင္းထန္ လာတယ္။ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ စနစ္တက်ေပၚ လစီခ်မွတ္ေျဖရွင္းတာကို မေတြ႕ရ ဘူး။ အလုပ္သမား ျပႆနာေတြ လည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လည္း ေရြး ေကာက္ပြဲ က ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ဘက္လိုက္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြ သိသာလာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူ အေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ပိုပိုဆိုးရြား လာတယ္။ ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္းနဲ႔ ေသြဖည္တဲ့ပံုသြားေန တယ္လို႔ ျမင္ေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သံ တမန္ဆက္ဆံေရးအရ ဒီေလာက္ ပဲ ေ၀ဖန္ တာ မထူးဆန္းပါဘူး။

● ဦးေစာ၀င္းထြန္း (တုိင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး)

ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ ဂၽြန္ကယ္ရီက သံတမန္အရ ေျပာတာေပါ႔။ သူေျပာေနတဲ့အခ်က္ ေတြက လက္ေတြ႕ မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြေပါ႔။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ ေတာင္သူလယ္သမား ေျမယာကိစၥ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥစတဲ့ ကိစၥေတြေပါ႔။ အဲဒီအေပၚမွာ အစိုးရလက္ေတြ႕ေျဖရွင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ အားနည္းေန တယ္ ေပါ႔။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနနဲ႔ အားလံုးနီးပါးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ခုအတြင္းေရတိုနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ လို႔မရတဲ့ကိစၥ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေပါ႔ေနာ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး လည္း ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရကလည္း ဒီျပႆနာေတြကို ဆက္လက္ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္။

● ေဒၚခြန္ဂ်ာ (ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကြန္ရက္)

ကၽြန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ နံပါတ္တစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တကယ္ပဲ ဒီမိုကရက္တစ္တိုင္းျပည္ေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္တဲ့ အစုိးရနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ တိုင္းျပည္စစ္မွန္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဂၽြန္ကယ္ရီ ေျပာသြားတဲ့အရာ ေတြေကာ၊ မႏွစ္တုန္းက အုိဘားမားေျပာ သြားတာေတြနဲ႔ အတူတူ ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ျပည္ သူလူထု လုိလားတဲ့အခ်က္နဲ႔ အတူတူပဲ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနက လက္ ေတြ႕မွာက်ေတာ့ စာေတြ႕နဲ႔ေတာ္ ေတာ္ကြာေနတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားတဲ့ဥပေဒ ေတြ ေကာ၊ အသစ္ဖန္တီးထားတဲ့ ဥပေဒေတြေကာ ဒါေတြကို ၾကည့္ လုိက္ရင္ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက မူလနဲ႔ ဘာမွ မကြာ ဘူး။ အေျပာေတာ့ရွိတယ္။ အမွန္တကယ္လုိက္လုပ္ ျခင္းေတာ့ မရွိဘူးတဲ့။ ဒီလိုျဖစ္ေန တယ္။ နည္းနည္းေတာ့ ယံုၾကည္ရ ခက္တယ္။ သူတို႔ေျပာထားတဲ့ အတုိင္း လိုက္နာပါမယ္ လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကတိက ၀တ္ေပးတာ လည္း မရွိဘူး။ အကယ္၍ ကတိက၀တ္ ေပးၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ တယ္ဆုိရင္ ေတာင္ အေရးယူဖို႔နည္းလမ္းမရွိ ဘူး ေလ။ ဒီလိုေျပာထားေသာ္လည္းပဲ လုိက္လုပ္ဖို႔ေတာ့ သိပ္မျမင္ ေယာင္ဘူး။ တကယ္လုိ႔ လုပ္တယ္ ဆိုရင္ ေတာင္ အေပၚယံပဲလုပ္တာ ျဖစ္ေနတယ္။

● ေဒၚခင္ေလး (Triangle Women Support Group Founder)

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ ေျပာသြားတာပဲတဲ့။ ဒီအ ေပၚမွာ လုိုက္လုပ္တာ မလုပ္တာကေတာ့ နံပါတ္ ၁ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အဖြဲ႕မွာ တကယ္စိတ္ေကာင္းေစ တနာေကာင္းရွိတယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ သူတို႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ ႀကိဳးစားမယ္။ အခက္အခဲေတြေတာ့ရွိမယ္။ ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ အာဏာရွင္ ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရၿပီးေတာ့ အခုမွ ျပန္စၿပီးလုပ္ရတဲ့ ကာလျဖစ္တဲ့အ တြက္အရမ္းခက္ခဲမယ္ဆုိတာ နား လည္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြအေန နဲ႔ တကယ္စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ နဲ႔လုပ္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈရွိမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ ေစတနာမေကာင္းဘဲနဲ႔ တျခားရည္ ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္ဆြဲတာေတြ မလိုုလား အပ္တဲ့ကိစ္ၥေတြ ေပၚလာေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂၽြန္ကယ္ရီ ေျပာတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခဲမယ္။ ကၽြန္မအျမင္ေျပာရရင္ အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္မာ အစိုးရ အေပၚ လုိတာထက္ပိုၿပီး အမွတ္ ေတြေပးထားတယ္။ ပိုၿပီးလိုက္ ေလ်ာထားတယ္။ တကယ္တမ္း လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္က တစ္မတ္ဖိုးရွိေပမယ့္ အေမရိကန္အစုိးရေပးထားတဲ့ favour က တစ္က်ပ္ဖိုးေလာက္ျဖစ္ ေနတယ္။ အေလွ်ာ့အတင္းနဲ႔ဆက္ ဆံတတ္တာသူတို႔ရဲ႕ေပၚလစီပဲေလ။

● ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္လို႔ရတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းေျပာရရင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုး ေရးကိုအေျခခံရမွာ ဆိုတဲ့အခါက် ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ က အမ်ားႀကီး ပါေန တယ္။ လႊတ္ ေတာ္က တကယ္ကို လူကိုအေျခ မခံတဲ့၊ မူကိုပဲအေျခခံတဲ့ စနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းဖို႔လိုတာေပါ႔။ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး အာဏာပိုင္ေတြက အခြင့္အေရး ယူတာေတြလည္း ရွိတယ္။ အခုထက္ထိကို ႏိုင္ငံအတြင္းမွာက မူကိုအေျခ မခံ တဲ့ လူကိုအေျခခံတဲ့ ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီးရွိေန တယ္။ ဥပမာ ဥပေဒေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား၊ ဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား၊ ဥပေဒေဟာင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဥပမာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အခါအားေလ်ာ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆသည့္အတိုင္း အဲဒီလိုေပါ႔ သမၼတေတြ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြကို အႂကြင္းမဲ့အာဏာေပးထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေတာ္ ေတြ က ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေပးရမယ္။ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမယ္။ အဲဒါမွသာလွ်င္ ဂၽြန္ကယ္ရီလိုလားတဲ့ တကယ့္ ကိုဒီမို ကေရစီ ႏိုင္ငံကို သြားေနတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္လာမွာ။ မဟုတ္လို႔ရွိရင္ အေယာင္ေဆာင္ ႏိုင္ငံတကာ ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လိုခ်င္လို႔ ဟန္ေဆာင္ေျပာင္းလဲမႈပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိုးရက သူ႔ရဲ႕ က်န္တဲ့လ ၂၀ အတြင္းမွာ သက္ေသျပရမယ္။

တင္ဇာေအာင္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

ပံုစာ - ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ံုးေရွ႕၌ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ ႐ံုးထုတ္လာသည္ကို သတင္းလာယူသည့္ မီဒီယာသမားမ်ားအား တန္ျပန္ ႐ိုက္ကူးေနသည့္(အစိုးရဘက္မွဟု ယူဆရေသာ) ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို သတင္း သမားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဟာင္း သေရစည္သူ ဦးဆန္းဆင့္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနအတြက္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ဦးဆန္းဆင့္၏ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးတင္ထြန္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဦးဆန္းဆင့္မွာ ႏွလံုးေရာဂါအခံရွိၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ရမည္းသင္း အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အသက္႐ွဴ မ၀ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းရွိ ႏွလံုးေရာဂါ အထူးကုဆရာ၀န္ႏွစ္ဦးက ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးေပးခဲ့ရၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ ေပးခဲ့ရသည့္အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

““ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က သူအသက္႐ွဴမ၀ေတာ့ မႏၲေလးက ႏွလံုးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦးကလာၿပီး စစ္ေဆး ကုသေပးတယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေပးရတယ္လို႔ သိရတယ္။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ သူနဲ႔ သြားေတြ႕တယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး လန္းလန္းဆန္းဆန္း ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွာ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က က်န္းမာေရး အထူး အေၾကာင္းျပခ်က္ပါ””ဟု ဦးဆန္းဆင့္၏ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးတင္ထြန္းက ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ဦးဆန္းဆင့္ က်န္းမာေရး မေကာင္းမြန္ သျဖင့္ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တရားလို သက္ေသမ်ားမွာ ၎လက္ေအာက္တြင္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသျဖင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ရမည္းသင္း အက်ဥ္းေထာင္၌ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၾကပ္မတ္ ကုသေပးေနေသာေၾကာင့္ ဟူ၍ အေၾကာင္းျပကာ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက အာမခံအား ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ဦးဆန္းဆင့္အား ေမးျမန္း စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အလြဲသံုးစားမႈ ပုဒ္မ ၄၀၉/ ၁၀၉ အတြက္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴး ဦးျမင့္ဦး၊ လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး ဦးထြန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းလိႈင္တုိ႔အား စစ္ေဆးခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ၁၂၄ (က) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလုိျပ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခိုင္ေအာင္၊ သာသနာေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမိုးေဇာ္ေရႊႏွင့္ ရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႔ တုိ႔ကိုသာ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ဦးဆန္းဆင့္၏ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းအား ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ““မနက္ျဖန္ ႐ံုးခ်ိန္းကေတာ့ ထြက္လာတဲ့ သက္ေသေပၚ မူတည္ပါတယ္။ လာတဲ့သူေတြကလည္း ဘာေျပာမလဲ မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီအေပၚမွာ ေပၚလာတဲ့ အခ်က္ေတြကိုပဲ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ။ ႀကိဳေျပာ လို႔ေတာ့ မရဘူး””ဟု ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

သေရစည္သူ ဦးဆန္းဆင့္အား ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အလြဲသံုးစားမႈ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ဌာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဌးလြင္က ေနျပည္ေတာ္၊ ဥတၲရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္း ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲမွဴးႀကီးဦးခင္ေဌးက ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ၁၂၄(က)ျဖင့္ ထပ္မံတရားစြဲ ဆိုထားသည္။

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း၏ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ကန္႔သတ္ထားရာ ““ဦးဆန္းဆင့္ကား ၀င္လာရင္ ကားထဲကေန မီဒီယာေတြကို လက္ျပေနတ့ဲ ဦးဆန္းဆင့္ရဲ႕ ေ၀ွ႔ယမ္းေနတ့ဲ လက္နဲ႔ကားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္၊ ကားေပၚက ဆင္းတာနဲ႔ ဦးဆန္းဆင့္ကို ရဲေတြအမ်ားႀကီးက ၀ိုင္းၿပီး ကြယ္ ထားေတာ့ ဓာတ္ပံုလည္း ႐ိုက္လုိ႔မရၾကဘူး။ တရား႐ံုး ၀င္းထဲ၀င္တ့ဲ သတင္းေထာက္ေတြက ကင္မရာ၊ အသံဖမ္းစက္နဲ႔ ဟန္းဖုန္းေတြ မယူရဘူး။ တရား႐ံုး ၿခံစည္း႐ိုး အျပင္ကေန ဓာတ္ပံု႐ိုက္တ့ဲ သတင္းေထာက္ ေတြကိုလည္း ျပန္ၿပီးဓာတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြ ျပန္႐ိုက္ေနေတာ့ တခ်ဳိ႕သတင္းေထာက္ေတြဆို ေၾကာက္ ေနၾကၿပီ။ ဟိုစစ္အစိုးရ ေခတ္တုန္းက ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ပံုစံျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ တရား႐ံုးၿပီးလည္း ဦးဆန္းဆင့္ကို ၀ိုင္းအံုထားေတာ့ သတင္းေမးလို႔မရ၊ အနားေတာင္ကပ္မရနဲ႔ ကားေပၚတင္ ေမာင္းထြက္ သြားေတာ့ မ်က္လံုးနဲ႔ သတင္းယူတာေတာင္ အဆင္မေျပဘူး။ အခု(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ဆို သတင္းယူတ့ဲသူေတြ နည္းသြားၿပီ””ဟု ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Eleven Media မွ သတင္းေထာက္ ဦးခင္ေဇာ္ကလည္း “အခုဆို သတင္းေထာက္ ေလး၊ ငါးေယာက္ ေလာက္ပဲ လာေတာ့တယ္။ အရင္က အေယာက္ အစိတ္ေလာက္ ရွိတယ္။ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေတာ့လည္း လူေတြ ၀ိုင္းအံုၿပီး ကြယ္ထားတယ္။ မိုးမရြာ ေနမပူဘဲလည္း ထီးနဲ႔ပါ ကြယ္ထားၾကတယ္။ သတင္းယူရတာ အဆင္မေျပပါဘူး”” ဟု သတင္းရယူပံု အခက္အခဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

တင္ဇာေအာင္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT)ကို အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ I.I (WS) Limited ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖဲြ႕၀င္ႏွင့္ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္က ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့သည့္ ကတိပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ၎အေနျဖင့္ နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ MPT ကို တရားစဲြဆုိမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ရန္ ခန္းမ ငွားရမ္းရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ၿပီးမွသာ ငွားရမ္းခြင့္ ျပဳမည္ဟု ခန္းမ တာ၀န္ခံမ်ားက ေျပာဆုိေၾကာင္း I.I (WS) Limited ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖဲြ႕၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးတင္ေအးက ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ West SAMOA အေျခစိုက္ I.I (WS) Limited တို႔သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ငွားရမ္းထားေသာ ၿဂိဳဟ္တု ထရန္စပြန္ဒါကို အသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရန္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ေသာ္လည္း MPT က လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ တရားစဲြဆုိရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

““သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးေတြမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ငွားမယ္ဆုိၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ခန္းမငွားတဲ့သူေတြက ေျပာတယ္။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြေတြ အမ်ားစု လုပ္ေနတဲ့ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီက ေျပာတာေပါ့။ MJN က က်ေတာ့ ပဲြတစ္ပဲြကို ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုေအာက္မွာပဲ လုပ္ရမွာလုိ႔ ေျပာတယ္။ MPT ကို တရားစဲြဖို႔ notice ေပးထားတဲ့ ေရွ႕ေနကလည္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုက ျဖစ္ေနေတာ့ သူ႕ပါတီကိစၥေတြ ေျပာဖုိ႔ဆုိဖုိ႔ရွိေတာ့ ေခါင္းစဥ္ ၂ ခု ၃ ခုနဲ႔ ပဲြလုပ္လုိ႔ မရဘူးလုိ႔ ေျပာတာေပါ့။ ဒီပဲြကိုေတာ့ ျမန္ျမန္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကို မီဒီယာကေနတစ္ဆင့္ ခ်ျပခ်င္တယ္။ ျပန္လည္ တင္ျပလို႔ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ မီဒီယာကေန တစ္ဆင့္ ခ်ျပခ်င္တယ္””ဟု I.I (WS) Limited ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖဲြ႕၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကို တရားစဲြရန္ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ (ႏုိ႔တစ္) ေပးသည့္ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအးျမင့္(လမ္းျပၾကယ္)က““MPT ကို တရားစဲြရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခန္းမငွားရမ္း သူေတြက သက္ဆုိင္ရာကို ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းပါ ဆုိတဲ့ ဥပေဒကို ကိုင္လာတယ္””ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသို႔ ပထမအႀကိမ္ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ (ႏို႔တစ္)ကို ေမလတြင္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိ႔တစ္စာကို ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ ပတ္ခန္႔ ေစာင့္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိပါက မူလ အစီအစဥ္အတုိင္း တရားစဲြဆုိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း I.I (WS) Limited ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖဲြ႕၀င္ႏွင့္ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္က ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

သၪၨာေဆြ

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အသင္း (Asean) ရဲ႕ ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရး ေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္လာတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကယ္ရီ။ (ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၄)။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး John Kerry ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းမွာ ပါဝင္ေနသူတဦး ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ဟုိတယ္မွာ မလဲႊသာ မေရွာင္သာ တည္းခုိခဲ့ရတာ သာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ရွင္းလင္းခ်က္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ လုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အေမရိကန္ရဲ႕ ဒဏ္ခတ္မႈ စာရင္းမွာ ပါ၀င္ေနသူေတြကုိ အမည္စာရင္း ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ စဥ္းစားေနတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚေနတာပါ။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက ေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက အလွည့္က်ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားတဲ့ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အသင္း (Asean) ရဲ႕ ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရး ေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေရာက္ေနစဥ္ ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ တဦးရဲ႕ ဟုိတယ္တခုမွာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တည္းခုိခဲ့တဲ့ အတြက္ ေဝဖန္စရာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အေပၚ အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူေတြ ထပ္မံရွင္းလင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ Max ဦးေဇာ္ေဇာ္ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ Lake Garden ဟုိတယ္မွာ တည္းခုိဖုိ႔ ျမန္မာတာဝန္ရွိသူေတြ စီစဥ္ထားတာကုိ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ေပမဲ့ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးကယ္ရီ တည္းခုိခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ Marie Harf က မေန႔က ၀ါရွင္တန္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြအတြင္း ေျပာဆုိသြားခဲ့တာပါ။

“ဟုိတယ္ေျပာင္းေပးဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ေနျပည္ေတာ္ ကုိ ေရာက္ဖူးတယ္ ဆုိရင္ သိၾကမွာပါ။ လူေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ ညီလာခံေတြ၊ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ေတြနဲ႔၊ ေနရာက သိပ္မႀကီးလွပါဘူး။ က်မတုိ႔မွာလည္း အတိအက် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔မွာ လူေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ပါတယ္ဆုိတာ၊ လုိက္သြားဖူးတဲ့သူေတြ သိၾကမွာပါ။ က်မတုိ႔ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ ေမွးမွိန္ သြားစရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိဘူးဆုိတာကလည္း ရွင္းပါတယ္။”

မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြကစလုိ႔ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေဆာင္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာေနတဲ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားေပမဲ့ ဒဏ္ခတ္မႈတခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ ဆက္လက္ထားရွိဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူခဲ့တာေတြ၊ အခုအခါ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလာေနတာေတြဟာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ မူ၀ါဒေတြမွ ဟုတ္ပါရဲ႕လားဆုိၿပီး ေမးခြန္းထုတ္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေရထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္ ဦးႏွင္းဦးကေတာ့ ဒဏ္ခတ္မႈေတြဟာ ပစ္မွတ္ထားသေလာက္ မထိေရာက္တာေတြ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

“ Sanctions ပိတ္ဆို႔တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ့ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်ေနာ္တို႔ စီးပြားေရးေတြလည္း အေမရိကန္ Sanctions ေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္ တို႔ ဒုကၡေရာက္ခဲ့တာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး Industry တခုလံုးက ယိုင္လဲၿပီးေတာ့ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူးေလ။ တကယ္လုပ္တဲ့သူက သူ႔ဘာသာသူ ခ်မ္းသာသြားၾကတယ္။ Sanction လုပ္တာက တကယ္ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္တဲ့သူေတြပဲ ထပ္မြဲသြားတယ္။ ဒါက လက္ေတြ႔အေျဖတခုကို ေျပာျပတာ။ က်ေနာ္က ဘာမွ အားေပးျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဘာမွလည္း မသံုးသပ္လိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေျဖက အဲ့သလိုထြက္တယ္။

Sanctions ထပ္လုပ္ျခင္း၊ မလုပ္ျခင္းက သူ႔သေဘာပဲ။ မူလထုတ္တဲ့သူရဲ႕ သေဘာထားပဲ။ သူေက်နပ္ရင္ ေပးလိုက္။ မေက်နပ္ရင္ မေပးနဲ႔ ဒါပဲ ရွိတာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ အရပ္ဖက္မွာေတာ့ ျမင္ရတာေတာ့ ဘာမွ က်ေနာ္တို႔ဘက္မွာ Inpact မလာဘူး။ ဒီလူေတြ လုပ္ထားတာ အရင္လုပ္ထားတာေတြရွိတယ္။ အခုသူတို႔က တုိင္းျပည္အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ Constitution ရွိလည္း သူတို႔သံုးသပ္လိုက္မယ္။ သူတို႔ေပတံနဲ႔တုိင္းၿပီး ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ သူတို႔ပဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာေလ။”

ဒဏ္ခတ္မႈေတြရဲ႕ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ ျမန္မာစစ္တပ္ အရာရွိေတြ၊ စီးပြားေရး သမားေတြ အပါအ၀င္ လူတခ်ဳိ႕ကုိ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ မေပးဖုိ႔၊ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံမႈေတြ မလုပ္ဖုိ႔လည္း အေမရိကန္က ဆက္လက္ တားျမစ္ထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံက အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔အတူ တားျမစ္ခံ ထားရသူေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကုိ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ စာရင္းထပ္သြင္းဖို႔ အေမရိကန္ က ေလ့လာေနတယ္လုိ႔လည္း သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာပါ။

နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရးစာေစာင္ တခုျဖစ္တဲ့ Wall Street Journal ကေတာ့ ဒဏ္ခတ္ခံထားရတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လုိက္နာက်င့္ႀကံၿပီး နာမည္ပ်က္ စာရင္းထဲမွာ မပါေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတဲ့အေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတဦးကုိ ကုိးကား ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဇြန္လေႏွာင္းပုိင္းမွာတုန္းကလည္း နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ စီးပြားေရး သမားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြ ရန္ကုန္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့သလုိ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Charles Rivkin ဟာလည္း ေရွ႕လထဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားတဲ့အခါ ဒီကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
VOA

အီရန္-အီရတ္ စစ္ေျမျပင္မွာ ၾကီးျပင္းခဲ့ ပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ မိသားစုက ေပါက္ဖြားျပီး စစ္ေဘးဒဏ္ကေန ၾကီးျပင္းလာသူကို ကမၻာ့ စံခ်ိန္တင္ မွတ္တိုင္ တစ္ခု ရရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္သူမွ ထင္မထားပါဘူး။ ပံုမွာ ျမင္ေတြ ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီး Maryam Mirzakhan ကေတာ့ ကမၻာ့ သခၤ်ာအေတာ္ဆံုးလို႔ အသိမွတ္ျပဳ ခံရေလာက္ေအာင္ ဆုတံဆိပ္တစ္ခုကို ရရွိခဲ့ ပါတယ္။

အသက္အားျဖင့္ကေတာ့ ၃၇ ႏွစ္ ရွီပါျပီ။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ က်င္းပတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ကြန္ဂရက္ (Internationale Congress of Mathematician) မွာ Fields Medal ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Fields Medal ဆုိတာ နယ္ပယ္တစ္ခုမွာ အေတာ္ဆံုးအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳခံရတဲ့ ဆုတံဆိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို လက္ေတြ႔စစ္ေဆး ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေျမျပင္မွာ ၾကီးျပင္းေပမယ့္ သူမရဲ႕ သခ်ၤာအရည္အခ်င္းကို သိျမင္တဲ့ ဆရာ ျဖစ္သူက ေျမေတာင္ေျမာက္ ကူညီေပးျပီး အေမရိကန္ မွာ ေက်ာင္းထားေပး တဲ့အထိ ကူညီပံ့ပုိးခဲ့ ပါတယ္။ ယခုေတာ့ အေမရိကန္က Stanford တကၠသိုလ္မွာ သခၤ်ာ ပါေမာကၡ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ဆာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအေနနဲ႔လည္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ကမၻာ့ အေတာ္ဆံုး သခ်ၤာဆု ရရွိျခင္း ပထမဆံုး အၾကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Maryam Mirzakhan ရဲ႕ သခ်ၤာအရည္အေသြး ျပသမႈ ဗီဒီယို

YoYarLay