ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ အဆိုးဆံုးထိခိုက္ခံစားရ သည့္ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဒုတိယ ေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအ ေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚ ၇၀၇ မီလီ ယံ ဆံုး႐ႈံးနစ္ နာေနသည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ ၏ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေသ ဆံုးမႈ ကေတာ့ ပ်မ္းမွ်တြက္ၾကည့္ရင္ တစ္ႏွစ္ကို ေလးေထာင့္ငါးရာေလာက္ ေသ ဆံုးေနတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သ ဘာ၀ေဘးဆံုး႐ႈံးမႈက ၇၀၇ မီလီယံ ကန္ေဒၚလာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ့ရာသီဥတု ထိခိုက္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသား တင္ရေငြရဲ႕ ၂ .၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိ ခိုက္ေနပါတယ္”ဟု မိုးေလ၀သပညာ ရွင္ ဦးထြန္းလြင္ က ေျပာသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မုတ္သံုရာသီ အ၀င္ ေနာက္က်ကာ မိုးစံပါးစိုက္ပ်ဳိး မႈမ်ား ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရၿပီး အပူရွိန္ အ ျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်း ရြာေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေရရွားပါးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ရသည့္အျပင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ လူဦးေရ ၃၄၀၀ ခန္႔ ပွ်မ္းမွ်ေသ ဆံုးေနရေၾကာင္း ၎င္းကဆက္ေျပာ သည္။

ထိခိုက္မႈအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္း တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂ ေနရာ တြင္ ရွိေန ကာ ထိခိုက္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ ငံစာရင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ၁ ႏွင့္ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏိုင္ငံက အဆင့္ ၃ ၌ရွိေၾကာင္း၊ ၿပီးေနာက္ ဗီယက္နမ္၊ ေဟတီ၊ အိႏၵိယ၊ ဖီလပိုင္၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ လအတြင္း ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က် ေရာက္မႈ ညႊန္းကိန္းမွာလည္း သတ္ မွတ္ညႊန္းကိန္း ၁၁ အထက္ေက်ာ္ လြန္ၿပီး လြန္ကဲ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိခဲ့ သည့္ ေဒသ မ်ားမွာ ရန္ကုန္တြင္ ၁၄ .၁၊ မႏၲေလးတြင္ ၁၃ .၅၊ ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ၁၄ .၂၊ မေကြးတြင္ ၁၄ .၃၊ စစ္ကိုင္း အထက္ပိုင္းတြင္ ၁၃ .၆၊ စစ္ကိုင္းေအာက္ပိုင္းတြင္ ၁၃ .၃၊ ပဲခူးတြင္ ၁၄ .၅၊ ဧရာ၀တီတြင္ ၁၄ .၃ တနသၤာရီတြင္ ၁၄ .၁ က ခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၂ .၃၊ ကယား ျပည္နယ္တြင္ ၁၅ .၁၊ ကရင္ျပည္ နယ္တြင္ ၁၃ .၈၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁၄ .၁၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၄ .၁၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၃ .၈၊ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၁၃ .၆၊ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၁၄ .၈၊ ရွမ္းျပည္ အ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ၁၅ .၁ တို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။

သတင္း - MMK
ဓါတ္ပုံ - FFSS

The Ladies News Journal