08/22/14

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ““စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔တာ ဒို႔မမႈပါ၊ သယံဇာတေတြ ေပါတဲ့ေျမ”” ဟု ဆုိကာ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအေပၚ ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္း ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ သြားေစေရးကို အသည္းအသန္ ႀကိဳးပမ္း လာရေတာ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ အခ်ဳိ႕အား ပယ္ဖ်က္ ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံထားရသည့္ Max Myanmar Group ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ The Lake Garden ဟုိတယ္တြင္ တည္းခိုခဲ့ရာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ခ်က္ခ်င္း ဆုိသလိုပင္ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။

ဂၽြန္ကယ္ရီ တည္းခိုခဲ့သည့္ ဟိုတယ္မွာ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Accor SA က စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဟိုတယ္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဦးေဇာ္ေဇာ္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာ မ်ားက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ေရးသားခဲ့ရာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ Jen Psaki က ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ စီစဥ္ေပးမႈအရ တည္းခိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေအပီ သတင္းဌာနသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ပါက အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ဆန္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ လွ်င္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားမွာ ဗီဇာတားျမစ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား သံုးစြဲမႈပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ အေထြေထြပို႔ကုန္မ်ား တားျမစ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တားျမစ္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်င္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ကူမႈမ်ား တားျမစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ သည္။ ယင္းေနာက္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈအား တစ္ႏွစ္တစ္ခါ သက္တမ္းတိုးျခင္း ပံုစံျဖင့္ ဆက္လက္ က်င့္သံုးခဲ့ရာ စစ္လက္နက္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာတင္ပို႔မႈ တို႔ကိုမူ ဆက္လက္ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူ ထားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမားက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလက တစ္ႏွစ္ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးခဲ့ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ ကာလအျဖစ္ အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၆၁၅ သန္းရွိၿပီး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေငြေပးေငြယူ ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကိုင္ရန္၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးထားေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပရန္အတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရက ညႊန္ၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေရး၊ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားေရး၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေပးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသည့္ အေလ့အထမ်ားကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ က်င့္သံုးေရး၊ အဆင့္ျမင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္၀ါဒႏွင့္ စီးပြားေရး က်င့္၀တ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။

““ဆန္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္က ျပည္သူအတြက္ သံုးမွာလား၊ စစ္တပ္အတြက္ သံုးမွာလားဆိုၿပီး ေမးေလ့ ေမးထရွိတယ္။ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ သူနဲ႔ ျပဳလုပ္ခံရသူေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ သေဘာတူညီမႈရရင္ လုပ္တဲ့ သူက ျဖည္လုိက္ရင္ ျဖည္တာေပါ့။ ဆန္ရွင္ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ဆန္ရွင္ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံက ဘယ္အလိုရွိတယ္ဆိုတာ ျဖည့္ေပးမႈဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ နားေထာင္သင့္တာေပါ့။ MPT က်ေတာ့ ဆန္ရွင္ထိတဲ့ ၂၀၀၃ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီအခ်ိန္အထိ ဘာက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္သလဲဆိုတာ ဆန္းစစ္ ရမွာေပါ့။ ဘယ္ဟာက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္ကဘာေတြ တိုးတက္သြားလဲ ဆုိတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္တာေပါ့””ဟု စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံေနရစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း MPT ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့ဖူးသူ ေဒါက္တာ ျမတ္ႏုခိုင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမွာ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ သူမ်ားသာ ထိခိုက္သည္ (သို႔မဟုတ္)ျပည္သူမ်ားပါ ထိခိုက္သည္ဟုဆိုကာ သံုးသပ္မႈမ်ားရွိ ေနေသာ္လည္း ယင္းပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား ရွိေနသည္။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူ ထူးကုမၸဏီမ်ား ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (AGD)ဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးေတဇက ၎ပိုင္ရွယ္ယာမ်ားအား ယခင္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း၏ေျမး ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေန၀င္း အား ေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအား ေရွာင္လႊဲ လို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားသို႔ တရား၀င္ ေျပာၾကာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္၎ တစ္ဦးတည္းပိုင္ အဲပုဂံေလေၾကာင္း လုိင္းကိုလည္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသို႔ ကူးေျပာင္းမည္ဟု ေၾကညာထားၿပီးေနာက္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ရွယ္ယာအားလံုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေလေၾကာင္းလိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္႐ံုးတြင္ ၎ကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ ထိုးကာ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ အဲပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္းအား ကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ခန္႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးထားျခင္းျဖစ္ကာ ယခုခြဲေ၀ေပး လိုက္သာရွယ္ယာပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု အဲပုဂံ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ရွယ္ယာမ်ား ခြဲေ၀ေပးျခင္းမွာလည္း တစ္ဦးတည္းပိုင္အျဖစ္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံထားရ သည့္အတြက္ ယင္းပိတ္ဆုိ႔ခံရမႈမွ ေရွာင္လြဲလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး လတ္ တေလာတြင္ အဲပုဂံေလေၾကာင္းပိုင္ ေလယာဥ္မ်ားမွာလည္း ပိတ္ဆုိ႔ ခံထားရမႈေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ လို္အပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးဒဏ္ ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာခ႐ိုနီ အမ်ားစုမွာ ၎တို႔ပိုင္ လုပ္ငန္းစုမ်ားအား အမ်ားပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာၾကျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈ တရားမွ်တေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ““ဆန္ရွင္ထိတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ အေနနဲ႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲတဲ့အခါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ရွယ္ယာကိုင္ထားသူ ေတြအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူကို ဖိတ္ေခၚတာမ်ိဳးေတြေပါ့၊ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ စီးပြားေရး စနစ္ကေနျပီးေတာ့ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ တစ္ခုေျပာင္းႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက အျမတ္အစြန္း မ်ားမ်ားရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕ အေငြ႕အသက္ေတြက ရွိေနေသးတယ္၊ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ၊ အထူးအခြင့္အေရးေတြ အေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးမ်ိဳးမျဖစ္မွ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လိုက္ႏိုင္မွာပါ”” ဟု သံုးသပ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ စီးပြားဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူထားသည့္ ျမန္မာ စီးပြားေရးသမား ၁၀ ဦးထက္မနည္း ရွိေနရာအမ်ားစုမွာ ယခင္စစ္အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္သက္မန္း (ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီ)၊ ဦး၀င္းေအာင္ (ဒဂုန္ႏိုင္ငံတကာလီမိတက္) (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒)၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ (ေခၚ) စတီဗင္ေလာ (ေအးရွားေ၀ါလ္)၊ ဦးေတဇ (ထူး ကုမၸဏီအုပ္စု)၊ ဦးသီဟ(ထူးကုမၸဏီအုပ္စု) (ဦးေတဇ၏အစ္ကို)၊ ဦးျပည့္ၿဖိဳးေတဇ (ထူးကုမၸဏီအုပ္စု) (ဦးေတဇ၏သား)၊ ေဒၚသီတာေဇာ္ (ထူးကုမၸဏီအုပ္စု) (ဦးေတဇ၏ဇနီး)ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္(မက္စ္ျမန္မာ)တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေရႊ (ေဇကမၻာ) (အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္ ဦးေဌးျမင့္ (ယုဇန) (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)တို႔မွာလည္း စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းပိတ္ဆု႔ိခံရသူ အမ်ားစုမွာ ယခင္စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အတည္မျပဳ ႏုိင္ေသးသည့္ သတင္းမ်ားအရ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမည္ခံ၍ လုပ္ကိုင္ေပး ေနၾကသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။ စစ္အစိုးရက စီးပြားေရးပိတ္ဆု႔ိ အေရးယူမႈမွာ ႏုိင္ငံအတြက္ ထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ ပြင့္လန္းလာသည့္ အခ်ိန္တြင္မူ ယင္းပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမွာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ၌လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကို ““ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆန္ရွင္ပိတ္တာက အႏွစ္ (၂၀) မကေတာ့ဘူး။ ဘာမွလည္း မထူးျခားလာပါဘူး။ ျပည္သူ ေတြသာ နစ္သထက္ နစ္သြားတာပဲ ရွိတာပဲေလ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္းေတြက က်သြားတာပဲ ရွိတယ္။ ေဘာဂေဗဒ စကားအရ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေလ သူေဌးခ်မ္းသာေလ ျဖစ္ေနတယ္။ အေမရိကန္ ဆန္ရွင္နဲ႔ ခ႐ိုနီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ခ႐ိုနီက သိပ္ဂ႐ုစိုက္ပံုမရဘူး။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ သြားေရးလာေရး အခြင့္အလမ္း နည္းသြားတာပဲရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ေတာ့ သိပ္မထိေရာက္ဘူးလို႔ ထင္တယ္”” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္စိုးက သံုးသပ္သည္။

လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ထိခိုက္မႈမ်ားရွိၿပီး ၾကားႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူရသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ျပင္အျခားေသာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ၾကားခံ ႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရသည့္အတြက္ အပုိထပ္ေဆာင္း ကုန္က်မႈကို စားသံုးသူမ်ား ကပင္ ကုန္က်ခံရသည့္အတြက္ ဆန္ရွင္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသာ နစ္နာရသည္ဟူသည့္ သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

အရပ္၀တ္လဲအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးလာရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အားလံုးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ ၂၂ ရက္တြင္ပယ္ဖ်က္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ကမူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား အၿပီးတုိင္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မရွိ္ေသးေပ။

ယင္းကဲ့သို႔ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား မ႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ စီမံ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ဒတ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရး ခက္ခဲဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ကြန္နဲလ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္း အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

““အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီကို ေျပာင္းလဲေရး အေပၚမွာ မူတည္ျပီး ဆန္ရွင္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဆန္ရွင္ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လုပ္ဖို႔လိုလားတဲ့ အေမရိကန္ ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီ မက္ေဆ့ခ်္ ပါပဲ””ဟု ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက သူ၏အျမင္ကို ေျပာျပသည္။

လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆက္ဆံရာတြင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ဖိအားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕မႈတို႔အား တြဲဖက္က်င့္သံုးသည့္ မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အေမရိကန္ဘက္မွ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိသည္။

ေရးသား – သဥၨာေဆြ

တည္းျဖတ္ – ရွိန္းေ၀ေနာင္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥရပ္တိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က မႀကိဳက္ခ်င္ဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုေ၀ဖန္တယ္ . . .

ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ေနပါတယ္ေျပာၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕မွာ ကေလးကို ဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ေတာင္ နားမလည္ႏိုင္ေသးတဲ့ သူေတြကေန ကေလးေတြကို သင္ေပးမယ္ ဆိုရင္ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳႏိုင္တယ္ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေအာက္ တြင္သာ ထားရွိလိုသည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လည္း ပညာေရးစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစမ္းသပ္ခံ ပညာေရးစနစ္ သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အနာဂတ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။

ယခုခ်ိန္အထိ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ယခုလက္ရွိ အစိုးရ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိက် ေသခ်ာေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္၍ အရွိန္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ပညာေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကလည္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားတြင္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ကြန္ရက္မွ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး တစ္ဦးျဖစ္သူ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

● ယခုလက္ရွိ ပညာေရးစနစ္မွာ CCA လို႔ ေခၚတဲ့ ကေလးဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္ သင္ၾကားနည္းတုိ႔ဟာ လက္ေတြ႕မွာ တကယ္ သင္ၾကားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႔ တကယ္အျပည့္ လုပ္လို႔မရဘူး ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိဘူး ေျပာေနတာရယ္။ မေအာင္မရွိ စနစ္ကလည္း တစ္ဖက္မွာ ပူးတြဲပါေနတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဘြဲ႕ရသြားေပမယ့္ လံုေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္း မရွိတာေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ ပညာေရး လႈပ္ရွားသူ အေနနဲ႔ေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ထင္ျမင္မိပါသလဲ။

ဒီေက်ာင္းသားကို ဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းတုိ႔ ေနာက္တစ္ခုက တစ္ႏွစ္တစ္တန္း ေက်ာင္းသား ကို ေအာင္သြား ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံ တကာမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပံုသဏၭာန္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ပံုသဏၭာန္ေတြ လုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ရပ္ကို မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဟိုမွာ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာမည္ေတြ လိုက္ေျပာင္းၾကတယ္။ စကားလံုးေတြ ေျပာင္းတယ္။ တကယ္ လက္ေတြ႕က်က် ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕က်ၿပီး ျပည္သူလူထု လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးေတြျဖစ္ဖို႔၊ ဒီဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ သူေတြကလည္း လူထုဘ၀ကို တကယ္ကို အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မယ့္ ဥပေဒေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ႔။

အဲဒီေနရာမွာ ပညာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာလည္း ကေလးေတြအတြက္ တကယ္ကို အက်ိဳးရွိမယ့္ သင္ၾကား နည္းစနစ္ေတြ၊ စာေမးပြဲ စနစ္ေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အေနနဲ႔လည္း ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အထူးအာ႐ံုစိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္ကို လုပ္ႏိုင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္က ေသခ်ာမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာ ဒီစနစ္ေတြကို ပံုသဏၭာန္ လုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ စကားလံုးေတြ လုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ကေလးဗဟိုျပဳၿပီး သင္မွာဆို ဘယ္လို သင္မွာတုန္း။ တကယ္ေရာ ကေလးက ဒီဗဟိုျပဳသင္ၾကားမႈကို ေအာက္ေျခမွာ တကယ္ျဖစ္ေနလား။ တကယ္ေရာ ရရဲ႕လား။ ဒါေတြကို ေသခ်ာေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

● အဓိက စနစ္ေတြ သတ္မွတ္တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ တကယ္တမ္းနည္း ဥပေဒလိုေပါ႔။ တကယ္ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ဘယ္လို လုပ္သင့္တယ္ဆိုၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြက လက္ရွိဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ခ်မွတ္မေပး ႏိုင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေၾကာင့္လား။အဲဒီအေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္က အစမ္းသပ္ခံ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အစမ္းသပ္ခံ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စနစ္ေတြက တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ေျပာင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ တကယ္ကို အႏွစ္သာရ မပါခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း အဲဒီေျပာတာကို လုပ္လုပ္ရင္း လိုက္လုပ္ရင္းနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးစနစ္ က်ဆံုးသလိုမ်ိဳး ျဖစ္သြားတယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ အသိအမွတ္ မျပဳေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဒီပညာေရးဌာနမွာ လုပ္ေနတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ဘက္ကလည္း ဒီေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျပာင္းအလဲ အေပၚမွာ လိုက္ပါႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ အစိုးရက ခ်မွတ္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ ေပၚလစီေတြကလည္း တကယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြရွိတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ ေပၚလစီေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

● ေနာက္တစ္ခုက သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာမွာ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လုပ္မယ့္ ပညာေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုမွာ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေခ်းၿပီး ၾသစေၾတးလ်က ေဒၚလာသန္း ၂၀ ေပါ႔။ ဒါက လွဴလိုက္တာေပါ႔။ အဲဒီကူညီ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တစ္သိန္း ေလာက္ ကို ကူညီမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါကို ဘယ္လို အစီအစဥ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးမႈေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္ငံတကာ ပံ့ပိုးမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခု ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ ၾသစေၾတးလ်က ကူညီမယ့္ သန္း ၁၀၀ ေပါ႔ ေနာ္၊ ဒီဥစၥာဟာ တကယ္လက္ေတြ႕ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုလိမ့္မယ္။ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုက္တြန္းရမယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လည္း လိုတယ္။ ဒီပိုက္ဆံေတြကို တကယ္ စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးဆြဲၿပီး တကယ္ ဒီပိုက္ဆံေတြဟာ ပြင့္လင္း ျမင္ျမင္သာသာနဲ႔ေပါ႔ လူထု လက္ထဲကို တကယ္ေရာက္ရဲ႕လား၊ တကယ္အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေတြ တကယ္ျဖစ္ရဲ႕လား။ ဥပမာေပါ႔ဗ်ာ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ကို အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ ေထာက္ပံ့မယ္။ ဒီကေလး တကယ္ရသြား ရဲ႕လား။ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြတကယ္ ၀ယ္ရဲ႕လား။ အဲဒီ အေျခအေနမွာဆရာ ဆရာမေတြကို သင္ၾကားေရး စနစ္နဲ႔ သင္တန္းေတြ ေပးတယ္ဆိုရင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြဟာ ဒီသင္ၾကားေရး စနစ္နဲ႔ ေက်ာင္းေတြမွာ တကယ္ သင္ေနရဲ႕လား။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္ေနတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ခုနကေျပာသလို ေပါ႔ ဆိုရွယ္လစ္ဆို ဆိုရွယ္လစ္ ေခါင္းစဥ္တပ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုဒီမို ကေရစီေခါင္းစဥ္ တပ္တယ္။ ဒီလို ေခါင္းစဥ္ တပ္ၿပီးေတာ့ အႏွစ္သာရ မေျပာင္းဘဲ လုပ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေပၚမွာ တကယ္ေတာ႔ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ေနတယ္။ ဗဟိုျပဳ သင္ေနပါတယ္ ေျပာၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕မွာ ကေလးကိုဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရး စနစ္ေတာင္ နားမလည္ႏိုင္ေသးတဲ့ သူေတြကေန ကေလးေတြကို သင္ေပးမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳႏိုင္တယ္။ ပညာေရးစနစ္မွာ အဓိက က်တာကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဆရာ၊ဆရာမ ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဒီၾသစေၾတးလ်နဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔က ေပးတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ တကယ္ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ အက်ိဳးျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။

● ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒသမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းလည္း ေထာက္ျပခဲ့တယ္ေလ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးျပဳမႈမွာ သံုးရမယ့္ ေငြေၾကး ပမာဏထက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၄၃၉ သန္းေက်ာ္ ပိုသံုးစြဲထားတဲ့ အေပၚမွာ ေ၀ဖန္တာ တခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ထင္ပါတယ္ ကမၻာ့ဘဏ္က ဒီပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈေတြဟာ ပညာေရးမွာ တကယ္ထိေရာက္ ႏိုင္မလား ဆိုတာကို တခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုျမင္မိပါလဲ။

ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ျပယုဂ္ေတြပဲ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူတိုင္းက စိတ္ပူၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္း စိတ္ပူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေနေတြကို တကယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ဘာတုိ႔ကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ေပါ႔ သူတို႔ကို ေျပာရမယ္။ ဒီအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ လူထုကလည္း ဒီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ဖို႔လိုတယ္။ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ အေပၚမွာ ဘတ္ဂ်က္ေတြကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘတ္ဂ်က္ကို ေလ့လာေနတာ ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တကယ္သံုးစြဲတဲ့ ေနရာမွာ ထိေရာက္မႈ မရွိတာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြေတြဟာ အေလအလြင့္ေတြ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးေတြ၊ အ႐ံႈးေပၚေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုပဲ ဆက္လုပ္ေနတာမ်ိဳးေတြ၊ ဒါဘာေၾကာင့္ ဆက္လုပ္ ေနသလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ႐ံႈးခ်င္႐ံႈးပါေစ ငါတို႔ စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ရဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္။ ငါတို႔ ဘတ္ဂ်က္ရရင္ ဒီထဲမွာ ငါတို႔လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္ကို ထူေထာင္လို႔ မရႏိုင္ဘူး။ ပညာေရး ဘက္မွာလည္း အဲဒီလို အေျခအေနေတြ မျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ ေက်ာင္းေတြ ေဆာက္တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ ေက်ာင္းေတြကို ပံုစံတက် မလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အဆင့္အတန္းမီ ေက်ာင္းေတြ ျဖစ္မလာဘူး။ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္မွာပဲ ၿပိဳလဲသြားတယ္။ အဲဒီ အေျခအေနမ်ိဳးေတြဟာ အလြဲသံုးစားရပ္ေတြ ေပၚထြန္းေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြပါ။ စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ကေန စစ္႐ံုေလာက္နဲ႔ စာရြက္ေပၚမွာ လုပ္ေနလို႔ေတာ့ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တကယ္လက္ေတြ႕ အလုပ္ေတြ တကယ္လုပ္ရဲ႕လား ၾကည့္ၿပီး ေလ့လာ စိစစ္မႈေတြကို လုပ္မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ စနစ္တက် ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။

● တခ်ိဳ႕ကလည္း အစိုးရပိုင္းက တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြအျပင္ ဒါကပညာေရး ေထာက္ပံ့ တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူကို တိုက္႐ိုက္ သြားတာေပါ႔။ အဲဒီအတြက္ လႊတ္ေတာ္ေတြ အပိုင္းကလည္း ပါ၀င္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈေတြျဖစ္ေအာင္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈေတြကို တစ္ဖက္က စီမံလုပ္ကိုင္မႈမ်ိဳး ရွိလာႏိုင္မလား။

လႊတ္ေတာ္ဘက္က ဒီအေျခအေနေတြကို အစိုးရဘက္ကို ၀င္ေရာက္ ကူညီခ်င္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥလို ဟာမ်ိဳးဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေနတာ မ်ိဳးရွိတယ္။ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ အခက္အခဲေတြရွိတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥရပ္တိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္က မႀကိဳက္ခ်င္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကို ေ၀ဖန္တယ္။ ေထာက္ျပတယ္။ ေငြေၾကး ကိုင္တြယ္ ထားတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လာေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ဆိုၿပီး သူတို႔မႀကိဳက္ခ်င္ၾကဘူး။ အဲဒီအတြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ တဲ့ေနရာမွာ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ဒီလို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ တဲ့ ေနရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ၀င္စြက္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ ဒီသံုးရပ္က ခြဲျခားထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒျပဳေရး အာဏာဘက္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လူထုေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ထားတယ္ဆိုရင္ လူထုတကယ္ အက်ိဳးရွိ မရွိ ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ဆိုရင္ ငါခိုးမွာစိုးလို လာေစာင့္ ၾကည့္ေနတာလားဆိုၿပီး စိတ္ဆိုးလို႔မရဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ တိုးတက္မႈကို မွတ္ေက်ာက္ တင္ခံႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတာကလာ ေစာင့္ၾကည့္ တယ္ဆိုရင္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူက ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဆိုးပါတယ္။ ဒီအေတြး ဟာ မမွန္ဘူးဆိုတာ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ စာရင္းစစ္တယ္ဆိုရင္ စိတ္ဆိုးတယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ အဲဒီလိုအေျခအေန မ်ိဳးေတြမျဖစ္ ဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာ၀န္ခံ တာ၀န္ယူမႈ စိတ္ကိုလည္း လုပ္ေစခ်င္ တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထား၊ အျမင္၊ အသံေတြကို လုပ္ေပးခ်င္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကေတာ့ တရား၀င္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ မရခဲ့ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္က လူထုအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပါ။

● အစိုးရ အခုလို လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူးတြဲပါလာတဲ့အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ တယ္လို႔ ျမင္ေနတာရယ္။ ဒီေစာင့္ၾကည့္မႈေတြကို မႀကိဳက္တာရယ္က ဘာလို႔ေျပာႏိုင္မလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္ ေနခဲ့တာပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ အေျခအေနမွာ အာဏာႀကီး သံုးရပ္ကိုလည္း ခြဲလိုက္တယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလာတယ္။ မီဒီယာေတြကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ တယ္။ ျပည္သူကလည္း ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူလူထု မဲေပးေရြးခ်ယ္တဲ့ အစိုးရဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထု အစိုးရ အဲဒီအတြက္ လူထုဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရလာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ လူထုႏိုင္ငံေရးမွာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူထုဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဖိအားေပးတယ္။ အဲဒီလို စနစ္ႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အေျခအေနမွာ အရင္စနစ္ေဟာင္းက ငါတို႔ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္မယ္။ ငါတို႔လုပ္တာ ဘယ္သူမွ အသိေပးစရာ မလိုဘူး။ ဒီပိုက္ဆံေတြကို ငါတုိ႔ကပဲ ျပည္သူလူထုကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသလို။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါလူထုရဲ႕ ဘ႑ာေငြေတြကို ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြေၾကး အျဖစ္ ျပန္လည္သံုးစြဲတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြဆိုတာ ျပည္သူလူထု ေငြေတြ ပါ။ ျပည္သူလူထုဆီကရတဲ့ အခြန္အတုပ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြက ရတဲ့ေငြေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေငြကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ အခုဟာက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးလာတဲ့ အမွားကို အမွန္ထင္ေနတာေပါ႔။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း ျပည္သူလူထုကို ႐ိုက်ိဳး ရမယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ေတြ ေပ်ာက္လာတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အရွင္သခင္လို၊ လူထုကိုကိုယ္ကပဲတက္ၿပီး ဟိုမင္း လုပ္ေနသလိုမ်ိဳး အေတြးမ်ိဳးေပၚၿပီး အာဏာရွင္ စ႐ိုက္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီေစာင့္ၾကည့္သူကို မႀကိဳက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေန တာပါ။ ျပည္သူလူထုကို ႐ိုက်ိဳးေနမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက ေစာင့္ၾကည့္မယ္၊ ကိုယ္ကလည္း ဒီေစာင့္ၾကည့္ သူေတြကို မွတ္ေက်ာက္တင္ ခံႏိုင္ရမွာပါ။ ဒါမွလည္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ရမွာပါ။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းတစ္ခုပါပဲ။

● အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန -


ျမန္မာႏိုင္ငံလို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ အားနည္းတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာ အီဘိုလာေရာဂါပိုး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ က်န္းမာေရးဌာနတင္မဟုတ္ပဲ အျခား အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းေတြေရာ အမ်ားျပည္သူကပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကြ်မ္းက်င္သူေတြ က ေျပာေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အီဘိုလာေရာဂါပိုး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း အားလံုး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ သြားၾကမယ္ဆိုရင္ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ကိုသားညြန္႔ဦးက တင္ဆက္ေပးမွာပါ။

အီဘိုလာေရာဂါပိုး ကူးစက္ျပန္ႏွံမႈနဲ႔ အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အေနာက္အာဖရိကတိုက္ႏိုင္ငံ သံုးႏိုင္ငံစလံုးမွာ အေျခခံအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ အားနည္း တာကို ေတြ႔ရတယ္ လို႔ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ေတြက ေထာက္ျပခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အီဘိုလာေရာဂါပိုးအပါအ၀င္ ကူးစက္ေရာဂါျပန္ႏွံမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အေျခခံ က်န္းမာေရးစနစ္ကို အားေကာင္းလာေအာင္လုပ္ဖို႔နဲ႔၊ လူထုက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အသိေပးလုပ္ငန္းေတြကိုပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္သြားဖို႔ လိုမယ္လို႔ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကြ်မ္းက်င္သူေတြ က ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခု အီဘိုလာေရာဂါပိုး ကူးစက္ျပန္ႏွံမႈျဖစ္ေနတဲ့ ဇစ္ျမစ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနတယ္ ဆိုေပမယ့္၊ ေလယဥ္ခရီးသြားလာမႈေတြက တကမၻာလံုးကို က်ံဳ႕သြားေစတာမို႔ ျမန္မာအေနနဲ႔လည္း အီဘိုလာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားဖို႔လိုမယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Atlanta ၿမိဳ႕ CDC ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန က ျမန္မာ ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ မင္းမင္းစိုးက ေျပာပါတယ္။

" က်န္းမာေရး Infrastructure နည္းတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန တခုတည္း ကေတာ့ ဒိုင္ခံ လုပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အားလံုး ဝိုင္းလုပ္ၾကရမွာ။ အစိုးရပိုင္းေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းေရာ တဖက္မွာလည္း ျပည္သူကို ထိေရာက္တဲ့ ပညာေပးေတြ လုပ္ရမွာျဖစ္သလို မီဒီယာေတြကို ေသခ်ာ ရွင္းျပသင့္ တယ္။ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲ။ ဘာေတြ ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ထားလဲ။ အခုဆိုရင္ သံသယရွိတဲ့ လူနာရွိရင္လည္း ဘယ္လို သူတို႔ ကုသမႈေပးေနလဲ။ အဲ့လိုမ်ိဳးေပါ့။ ေနာက္က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဝန္ႀကီးဌာန ကလည္း တျခားဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္တဲ့ ဥပမာ ေလဆိပ္ေတြမွာ ေနာက္ နယ္စပ္ေဒသေတြ မွာ ဆိုရင္ ရွိတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ဌာနေပါင္းစံု ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ပညာေပးမႈေတြ အားလံုး လုပ္ၾကရမယ္။ ေနာက္ အဲလိုင္းေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် ဂိုက္ဒ္ လိုင္းေတြ ထုတ္ေပးထားသင့္တယ္။"

WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီးရဲ႕ တရားဝင္စာရင္းအရဆိုရင္ အီဘိုလာေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၃၅၀ ရိွသြားပါၿပီ။ အမ်ားစုကေတာ့ အေနာက္ အာဖရိကတိုက္ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဂီနီ လိုက္ေဘးရီယားနဲ႔ ဆီရီယာ လီယြန္းႏိုင္ငံေတြကပါ။ အဲဒီမွာ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းေတြပါ ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီး ေသဆံုးမႈေတြရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ အီဘိုလာေရာဂါပိုးကို ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့၊ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရေတာ့တဲ့ ေရာဂါျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အထင္မွတ္ မွားမႈေတြလည္း ရိွၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေရာဂါပိုးဟာ အလြယ္တကူသတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို အေသအခ်ာလိုက္နာၾကဖို႔ အေရးႀကီး တယ္လို႔ ေဒါက္တာမင္းမင္းစိုးက ေျပာပါတယ္။

"ဗိုင္းရပ္စ္က ေၾကာက္စရာေတာ့ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလြယ္တကူလည္း သတ္ႏုိင္တယ္။ ေဆးရံုေတြမွာ ေဆးခန္းေတြမွာ ေတြ႔တဲ့အတိုင္း သန္႔ရွင္းေရး လုပ္တဲ့ ဖီေနာက အစ ဒီလိုဟာေတြ အလြယ္တကူ သတ္ႏိုင္တယ္ ဆိုေတာ့ ေရာဂါျဖစ္ရင္ ျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာသာ ဖိဖိစီးစီး လုပ္ႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ ဒီေလာက္ႀကီး အလြယ္တကူ ျပန္႔ႏိုင္စရာမလိုဘူး။ အခု အေနာက္ အာဖရိကမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ က်ေနာ္တို႔ Infection Control Protocol ေတြက ရွိၿပီးသား။ အဲ့တာေတြကို ေသခ်ာ လိုက္နာရင္ မျဖစ္ဘူး။ အခုက ေသခ်ာ မလိုက္နာႏုိင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္သြားတဲ့ အတြက္ ေရာဂါပိုးက လိုအပ္တာထက္ကို ထင္တာထက္ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ျပန္႔သြားတာေပါ့ေလ။"

အီဘိုလာေရာဂါပိုးဟာ ေသြး၊ ေခြ်း၊ သလိပ္ စတဲ့ လူ႔ခႏၶာကိုယ္က ထြက္တဲ့ အရည္ေတြကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ တုတ္ေကြးေရာဂါလို ေလက တဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ေရာဂါပိုးရိွတယ္လို႔ သံသယရိွခံရသူနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ အသားခ်င္း တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔တာမ်ိဳးေရွာင္ဖို႔ကိုပဲ အဓိက ပညာေပး တိုက္တြန္းမႈေတြလုပ္ေနၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဆိုရင္ေတာ့ CDC ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန အေနနဲ႕ ျပည္တြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းေတြကို က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားရံုမက၊ ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈဇစ္ျမစ္ျဖစ္ေနတဲ့ အာဖရိကႏိုင္ငံ အစိုးရေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္ လို႔ ေဒါက္တာမင္းမင္းစိုး က ေျပာပါတယ္။

" အာဖရိက အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ ေန႔စဥ္ဆက္သြယ္တယ္။ သံသယရွိတဲ့သူေတြ ေလယာဥ္ေပၚ မတက္ခင္လည္း က်ေနာ္တို႔ကို Inform လုပ္ခုိင္းတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚမွာ အကယ္လို႔ မသကၤာစရာ တခုခုျဖစ္ရင္လည္း အဲလိုင္းေတြက သူတို႔ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ နားလည္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဂိုက္ဒ္လိုင္းေတြ ေသခ်ာထုတ္ထားလို႔ သူတို႔ ဘာလုပ္ရမလဲ ဆိုတာ သိတယ္။ အဲ့တာ က်ေနာ္တို႔ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေရာက္လာရင္လည္း ဒီကေလဆိပ္ေတြ အကုန္လံုးမွာ CDC က တာဝန္က် ဆရာဝန္ေတြ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ထားတဲ့အတြက္ သူတို႔က အလြယ္တကူ လက္ခံၿပီးေတာ့ စီစစ္ေပးတယ္ေပါ့ေနာ္။"

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ လိုက္ေဘးရီယားႏို္င္ငံမွာ အီဘိုလာေ၀ဒနာသည္ေတြ ကို သြားေရာက္ကူညီေပးခဲ့သူ အေမရိကန္ ဆရာ၀န္တဦးနဲ႔ အေမရိကန္လူမ်ိဳး သာသနာျပဳတဦးတို႔ အီဘိုလာေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ သူတို႔နွစ္ဦးကိုေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကို ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာၿပီး ကုသေပးခဲ့ရာမွာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားၿပီလို႔ က်န္းမာေရးတာ၀န္ရိွသူေတြက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္ပိုးဟာ လက္ရိွအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေဆးေရာ၊ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္မယ့္ ေဆးေရာ တရား၀င္ အားျဖင့္ မေပၚေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း အီဘိုလာေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူ အေမရိကန္ႏွစ္ဦးကိုေတာ့ Zmapp ေခၚတဲ့ စမ္းသပ္ေဆးနဲ႕ ကုသေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

voaဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အေ၀းေျပး၀င္း ပႏၷက္ခ်ပဲြ၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ က အစိုးရ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားကို ပိုက္ဆံေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မျပဳလုပ္သင့္ဟု ယင္းေဒသခံ ပုဂၢလိက မီဒီယာ သမားမ်ားက ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိလိုက္သည္

ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အေ၀းေျပး၀င္း ပႏၷက္ခ်ပဲြ၌ ဧရာ၀တီတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းေအာင္ႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းတုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါပဲြ၌ ဧရာ၀တီတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္က အစုိးရ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ားကို ပိုက္ဆံမ်ား ေပးျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေ၀ဖန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

““အဲဒီေန႔က ပႏၷက္႐ိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဦးတင့္ဆန္းက ပိုက္ဆံႀကဲမယ္ဆုိၿပီး လုပ္တယ္။သူ႕တပည့္ တစ္ေယာက္က ကားထဲမွာ ၅၀၀၀ တန္ တစ္အုပ္ ယူလာေပးတယ္။ ဦးတင့္ဆန္းကေန ဦးသိန္းေအာင္ လက္ထဲ ထည့္ေပးတယ္။ ပုဂၢလိက မီဒီယာသမားေတြကေတာ့ မေတာင္းဘူး။ ေတာင္းရင္ေပးမွာေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပန္/ဆက္က မီဒီယာ ေတြေပါ့။ သူတုိ႔ေတာ့ ေပးတယ္။ ပဲြၿပီးလုိ႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထိုင္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ မီဒီယာ သမားေတြက ငါတုိ႔မုိ႔လုိ႔ ေပးတယ္ဆုိတဲ့ ဂုဏ္ခံယူသြားတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း မယူဘူးလို႔ ျပန္ေျပာ လိုက္တယ္။ ဒါေတြဟာ မီဒီယာ အခ်င္းခ်င္း ေသြးကဲြေစတယ္လို႔ ျမင္တယ္””ဟု ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ဟစ္တုိင္ ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ ဦးဖုိးေဇာ္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ေငြျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဟု ျမင္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာ သမားမ်ားအား ေငြေၾကးေပး၍ စည္း႐ံုးေရး ျပဳလုပ္ျခင္းေလာဆုိသည္ကို ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေန ေၾကာင္း တုိ႔ကို““အဲ့ဒီေန႔က ေတာင္းတဲ့အထဲမွာ ပုဂၢလိက မီဒီယာမပါဘူး။ ေတာင္းတဲ့ သူတုိင္းကို အကုန္ေပးပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန မီဒီယာသမားေတြက ေတာင္းတာ။ ငါးေထာင္တန္ေတြ ခ်ည္းပဲဆုိေတာ့ အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္ တစ္ရြက္ေတာ့ ရမွာေပါ့။ ဒီလုိလုပ္တာဟာ သူက ပိုက္ဆံေပးလိုက္လုိ႔ ရွိရင္ ဒီလူေတြ ၿပီးသြားၿပီ ပံုစံနဲ႔ေပါ့။ မီဒီယာေတြကို ေငြေၾကးေပးၿပီး စည္း႐ံုးတာလား ဒါေတြက မလုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ေတြေပါ့”” ဟု ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုဂၢလိက မီဒီယာတစ္ခုမွ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာ ၾကားသည္။

အဆုိပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေပးျခင္းသည္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေပးသည့္အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေပးသည္ဆုိလွ်င္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီေၾကာင္း၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ညီမႈရွိ၊ မရွိဆုိသည္မွာ ေပးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမူတည္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အဖဲြ႕၀င္ ေဒါက္တာ မ်ဳိးသန္႔တင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာသည္။

ဧရာတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ ပါ၀င္ေသာ ဧရာအလွ ထာ၀ရ ေဘာလံုးအသင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း အတြင္း၌ သတင္းဌာန အသီးသီးမွ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဧရာမီဒီယာ အသင္းသို႔ ၾသဂုတ္လ လဆန္းပိုင္းကလည္း ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဘာလံုးပဲြ ျပဳလုပ္စဥ္ကလည္း ပုဂၢလိက မီဒီယာသမားမ်ားအား ေငြက်ပ္ သံုးသိန္း ေပးခဲ့ေသးသည္။ အဆုိပါေငြေၾကးအား မီဒီယာရန္ပံုေငြအျဖစ္ဆိုကာ လစဥ္ေၾကး ထည့္သြင္း၍ သတင္းသမားမ်ား သာေရး၊ နာေရးအတြက္ သံုးစဲြရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေငြေၾကးလက္ခံရသူ သတင္းသမားမ်ားကျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ေျမာင္းျမၿမဳိ႕နယ္သည္ NLD မပါေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္ဆန္း (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းကိုကို (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အားထား ရေသာ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာအခြန္၀န္ႀကီး)တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္သည္။

တင္ဇာေအာင္

photo- facebook

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန 

ဆင္ျခင္ၾကပါ..
=======

အီဘိုလာ သံသယရွိတဲ႔ လူနာကို..
သယ္ယူလာတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်န္းမာေရး
၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မွဳေတြကိုၾကည္႔ၿပီး
ေ၀ဘန္ေနၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္..၊

ေ၀လဲ ေ၀ဘန္စရာပါပဲ..ႏိုင္ငံတကာကအဖြဲ႔ေတြက..
ပိုးမႊားကာကြယ္ေရး၀တ္စံုေတြ၀တ္တဲ႔အခ်ိန္မွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ေတြဟာ..
ကြမ္းယာဖိုးေလာက္ပဲတန္ေၾကးရွိတဲ႔ Mask ကိုပဲ
စြပ္္္္္္္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္.။

ၿပီးရင္..ေရာဂါပိုး မွန္မမွန္စစ္ေဆးမွဳကိုလဲ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ..
မလုပ္ႏိုင္တာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္..

တကယ္ဆိုရင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ..
ကမၻာမွာ ၁၉၇၀ ေက်ာ္ႏွစ္ေတြကတည္းက
စတင္ေတြ႔ရွိခဲ႔ၿပီး..
၁၉၉၄ ေလာက္မွာ အာဖရိကတိုက္မွာ
စတင္ကူးစက္ျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီး ပထမအၾကိမ္.
ကမၻာေက်ာ္ခဲ႔ပါတယ္..၊

အီဗိုလာကူးစက္တာကို ဇာတ္အိမ္ဖြဲ႔ထားတဲ႔
Outbreak ဆိုတဲ႔ ရုပ္ရွင္ေတာင္မွ..
1995 ခုႏွစ္တုန္းက..ကမၻာေက်ာ္ခဲ႔ဖူးပါတယ္...

အဲဒါကိုၾကည္႔ရင္..
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔က်န္းမာေရးအသိ၊
က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳဟာ..
ဘယ္အဆင္႔အထိရွိလဲ ဆိုတာကို..
ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္..

တကယ္ေတာ႔...
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ...
စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ကစလို႔
က်န္းမာေရး ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္..
လံုး၀...အားေပးျခင္းမခံရတဲ႔တိုင္းျပည္ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။

-----------------

ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေတြခြဲေ၀မွဳစာရင္းေတြမွာလဲ
က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးဟာ..
တျခားဆည္ေျမာင္းတာတမံ ၊
ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၊လမ္းတံတားစတဲ႔
ဘတ္ဂ်က္ေတြေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ..
စာကေလးနဲ႔ ဆင္ေလာက္ကို
ကြာျခားခဲ႔ပါတယ္...၊

အဲဒီရဲ႔ဆိုးက်ိဳးေတြအျဖစ္...
စားရိတ္မွ်ေပးက်န္းမာေရး စနစ္ေတြ
ေပၚေပါက္လာၿပီး...၊ ေဆးရံုတစ္ခုမွာ..
ေဆးဖိုးလံုး၀မေပးႏိုင္ရင္ ၊ ေဆးလံုး၀မ၀ယ္ေပးႏိုင္ရင္.
လူနာကို ...သာမန္ထက္ပိုၿပီး ဂရုမစိုက္ေတာ႔တဲ႔အတြက္
ေသတဲ႔အထိ ျဖစ္ခဲ႔တာေတြက ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ.

ပုဂၢလိက ေဆးရံုေတြမွာလဲ အဲဒီအတိုင္းပါပဲ..

အဲဒီနည္းနဲ႔ ေသဆံုးခဲ႔တဲ႔ လူနာေတြ..
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသလဲဆိုတာကို...
ေရတြက္ႏိုင္လိမ္႔မယ္ မထင္ပါဘူး..။

AIDS ေရာဂါလဲအဲဒီလိုပါပဲ..
ထိထိေရာက္ေရာက္ ပညာေပးတာေတြမရွိေလေတာ႔
ေကတီဗီ မာဆပ္ ကလပ္ ေတြမွဳိလိုေပါက္ၿပီး..
နာမည္မခံ ျပည္႔တန္ဆာေတြ ေပါမ်ားလြန္းတဲ႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ..
လူငယ္ ၊ လူလတ္ပိုင္းအမ်ားစုဟာ.
HIV မစစ္ရဲတဲ႔ အေနအထားကိုေရာက္ေနၾကပါတယ္.။

ဒါဟာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြရဲ႔
အျပစ္မဟုတ္ပဲ..က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳအတြက္..
တာ၀န္အရွိဆံုးျဖစ္တဲ႔ အစိုးရရဲ႔အျပစ္သာ
ဖစ္ပါတယ္..။

ျမန္မျပည္ရဲ႔အၾကီးမားဆံုးရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးဟာ..
ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ေလာက္စုတ္ျပတ္သတ္ခဲ႔သလို..
ဦးေန၀င္းေခတ္အထိ နာမည္ရခ႔ဲတဲ႔..
BPI ေဆး၀ါးေတြဟာလဲ..စုတ္ျပတ္သတ္ခဲ႔ပါတယ္..

က်န္းမာေရးကိစၥကို အေလးအနက္မထားျခင္း..ဟာ..
ျပည္သူကို ပညာသားပါပါနဲ႔ သတ္ျဖစ္ေနျခင္း..လား.
ဆိုတဲ႔အထိေတာင္ ေတြးလို႔ရပါတယ္..။

ျပည္သူကိုက်ေတာ႔ ဒီလိုလုပ္ထားေပမဲ႔...
အာဏာရွင္အႏြယ္ေတြကေတာ႔..
ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးကအစ...
ႏိုင္ငံျခားကေဆးရံုေတြမွာ..
ေဒၚလာသိန္းခ်ီအကုန္ခံၿပီး..
သြားေရာက္ျပသခဲ႔ၾကပါတယ္..

ကုိယ္လြတ္ရုန္းတယ္ေပါ႔ဗ်ား...

------------------------------------

အဲဒီလိုအေနအထားကို..စတင္သတိထားမိတာက..
တျခားသူမဟုတ္ပဲ ..ေဒၚစုျဖစ္ပါတယ္..။

ေဒၚစုဟာ..ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔က်န္းမာေရး
ပညာေရးစတဲ႔ ဘ႑ာေငြေတြကို ပိုမိုသံုးစြဲဖို႔အတြက္..
အစိုးရကို ဖိအားေပးႏိုင္ခဲ႔ၿပီး.

ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးကိုကမၻာ႔အဆင္႔မီေဆးရံုျဖစ္ေအာင္
အဆင္႔ျမွင္႔ဖို႔အတြက္ စၿပီး.. ၾကိဳးစားခဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္..။

ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ လံုးလံုး အာဏာရွင္ေတြဂရုမစိုက္ခဲ႔တဲ႔
တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္ကို တိုးေပးဖို႔
လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ...
ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရံုႀကီးကို
အဆင့္မီေဆးရံုအျဖစ္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ၿပီး
အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာသလို
ဂ်ာမနီနဲ႔ ဂ်ပန္တို႔ရဲ႕ နည္းပညာနဲ႔
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္ကဆိုရင္ ေဒၚစုလက္ထဲကို
ေဒၚလာသန္း(၁၀၀)တိုက္ရိုက္လာေပးခဲ႔တာေတာင္..
ေဒၚစုက..လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းပဲ လုပ္ေစခဲ႔ပါတယ္..။

ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ ျပည္သူေတြအရမ္းလိုအပ္ေနတဲ႔
အေရးကိစၥတစ္ခုကို အာဏာငန္းဖန္းေနတဲ႔သူေတြ..
ေမ႔ေလ်ာ႔ေနခဲ႔ခ်ိန္မွာ စတင္လုပ္ကိုင္ေပးခဲ႔တဲ႔ေဒၚစုကို..
ဖြတ္ေလာ္ဘီေတြက..ေဒၚစုဘာလုပ္ေပးလိုလဲ လို႔..
အခုထက္ထိ ေမးေနတာကိုက...
ႏြားေဘးမွာ လိဒ္ ဂစ္တာ တီးျပေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္..

က်န္းမာေရး.ဘတ္ဂ်က္ေတြနည္းပါးရတဲ႔
အေၾကာင္းရင္းကေတာ႔..

အာဏာရွင္ေတြဟာ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊
ဆည္ေျမာင္း ၊ လမ္း တံတား ၊ စြမ္းအင္...စတဲ႔
ခရိုနီေတြနဲ႔ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ ခိုး၀ွက္ႏိုင္တဲ႔..
စီမံကိန္းေတြဘက္ကိုပဲစိတ္ပါ၀င္စားကာ
တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္မွ်စား ဖို႔အတြက္ပဲ
စိတ္အားထက္သန္ခဲ႔ၿပီး..ျပည္သူေတြရဲ႔
က်န္းမာေရးကို.ေမ႔ေလွ်ာ႔ခဲ႔ၾကပါတယ္..

အဲဒီေမ႔ေလ်ာ႔မွဳေတြရဲ႔အက်ိဳးဆက္ကေတာ႔
က်န္းမာေရးအသိေတြအားနည္းၿပီး..
အီဘိုလာလိုေရာဂါဆိုးၾကီးအတြက္..
ရွိသင္႔ရွိထိုက္တဲ႔ အသိေတြ..
အေထာက္အကူပစၥည္းေတြ မရွိခဲ႔တာပါပဲဗ်ာ..

ဒီၾကားထဲမွာ..ေတာ္တယ္၊ ထက္ျမက္တယ္ဆိုတဲ႔
က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္ကို ျဖဳတ္ၿပီး..
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီးသန္းေရႊရဲ႔သမားေတာ္ၾကီးကို..
က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးခန္႔အပ္လိုက္တာကလဲ..
အစိုးရအတြက္..ေျပာစရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ႔ျပန္ပါတယ္..။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္..
ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔...

ဒီေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး..
အသိရွိရွိနဲ႔ ေလ႔လာဆင္ျခင္သြားၾကဖို႔
အၾကံျပဳလိုပါတယ္..

( Pa Yit )
(ဓာတ္ပံု- ယူဂႏၶာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ WHO ကက်န္းမာေရး
၀န္ထမ္းေတြရဲ႔ ပိုးမႊားဒဏ္ကာကြယ္ေရး၀တ္စံုမ်ား..).

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ထုတ္ Tomorrow ဂ်ာနယ္ပါ အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးစိုးထြန္းရွိန္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးရန္ ေရႊစင္ေၾကြးက်န္လံုး၀မရွိေၾကာင္း တရား၀င္ျငင္းဆိုခ်က္မွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ ေရႊစင္ေၾကြးက်န္မ်ား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၊ ေရႊမိုးယံႏွင့္ အာရွကမၻာေျမကုမၸဏီသံုးခုတို႔သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အထိ ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊစင္ေၾကြးက်န္မွာ ပိႆာခ်ိန္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၇ ရက္အထိ ေရႊစင္ ၄၆ ပိႆာေက်ာ္သာ ေပးသြင္းသည့္အတြက္ ေရႊစင္ပိႆာခ်ိန္ ၉၆၀ နီးပါး ေၾကြးက်န္ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပန္လည္စိစစ္ထားသည့္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ ရက္စြဲပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက စိစစ္တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာပါ ေရႊေၾကြးက်န္ကိစၥရပ္ကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးစိုးထြန္းရွိန္မွ ၎၏ အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ ေရႊစင္ေၾကြးက်န္လံုး၀မရွိေၾကာင္းကို ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ထုတ္ Tomorrow ဂ်ာနယ္တြင္ တရား၀င္ျငင္းဆိုသြားခဲ့သည္။

ဦးစိုးထြန္းရွိန္က အစီရင္ခံစာတို႔တြင္ပါ၀င္သကဲ့သို႔ ၎အေနျဖင့္ အေၾကြးေပးရန္မက်န္ေၾကာင္း၊ ျပန္စစ္ေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ား အျမဲမွန္ေအာင္ ေရးဖို႔လိုေၾကာင္း တရား၀င္ျငင္းဆိုေျပာၾကားခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ထုတ္ Tomorrow ဂ်ာနယ္တြင္ "ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ ေရႊစင္ေၾကြးက်န္ လံုး၀မရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးထြန္းရွိန္က တရား၀င္ျငင္းဆို" ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အဆိုပါသတင္းတြင္ ဦးစိုးထြန္းရွိန္က "ဒီအေပၚမွာေျပာခ်င္တာက အေၾကြးေပးစရာမက်န္ပါဘူး။ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ သြားစစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ ရတယ္ ႀကိဳက္တာနဲ႔စစ္" ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ "အဲဒီအစီရင္ခံစာအဖြဲ႕ေတြကို ေသခ်ာျပန္စိစစ္ေပးပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ မီဒီယာေတြကလည္း အျမဲတမ္းမွန္ေအာင္ေရးဖို႔လိုတယ္။ သတင္းတစ္ခုကို ရတယ္ဆိုတာနဲ႔ ေရးဖို႔မသင့္ဘူး' ဟူ၍လည္းေကာင္း ေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးစိုးထြန္းရွိန္၏ ျငင္းဆိုခ်က္ ဟုတ္မ ဟုတ္ အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီအပါအ၀င္ ကုမၸဏီသံုးခု ေရႊေၾကြးက်န္ရွိမရွိကို သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသို႔ေမးျမန္းရာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ကုမၸဏီသံုးခုစလံုး အေၾကြးက်န္ေနေသးေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

မိုးထိမိုးမိတြင္ ေရႊလုပ္ကြက္ငါးကြက္ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ကြက္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံသြားသည့္အတြက္ လုပ္ကြက္သံုးကြက္ က်န္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ကြက္သံုးကြက္ကို လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီသံုးခုစလံုး (အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီအပါအ၀င္) ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊေၾကြးက်န္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိုးထိမိုးမိေရႊလုပ္ကြက္မ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္လိုက္လံၾကည့္႐ႈလိုပါက သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတုိးတက္ေရးကုမၸဏီအပါအ၀င္ ကုမၸဏီသံုးခုမွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ ေရႊစင္ေၾကြးက်န္မ်ား က်န္ရွိေနမႈအေပၚ စာရင္းစစ္ကန္႔ကြက္ခ်က္ႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာျ္ပထားမႈ

အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိုးထိမိုးမိေရႊလုပ္ကြက္တြင္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း မလုပ္ေပးသည္မွစ၍ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေရႊလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚအထိပါ တက္ေရာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ညက ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားဘက္မွ ကိုးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ားထဲမွ ေရႊလုပ္သားေခါင္းေဆာင္ေလးဦးမွာ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ေထာင္ဒဏ္ရွစ္လႏွင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းစီ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးစိုးထြန္းရွိန္သည္ မၾကာေသးမီကလည္း ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်မ္းမီမီကိုႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ လကမၻာသို႔ ဟန္းနီးမြန္းထြက္မည္ဟုေျပာၾကားခ်က္မွာ မီဒီယာမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားခဲ့သည္။
http://news-eleven.com/

မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ သားျဖစ္သူ အဖမ္းခံရသည့္ ကိစၥအတြက္ မိမိအေနျဖင့္ ႐ွက္႐ြံ႕မိေၾကာင္း ဂ်က္ကီခ်န္းက ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း ေတာင္းပန္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုယ္တုိင္လည္း ဖခင္နည္းတူ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဂ်ဆီခ်န္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈ၊ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈမ်ားျဖင့္ ယခုသီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းက အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ နာမည္ေက်ာ္ အက္ရွင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ၎သည္ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္က တ႐ုတ္အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ သံတမန္အျဖစ္ အပ္ႏွင္းခံထားရသူ ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်ိဳ႕က အသက္(၃၁)ႏွစ္ရွိ ေဂ်ဆီသည္ (၂၀၀၆)ခုႏွစ္က ကတည္းက မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ Social Media ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ Weibo တြင္ ခ်န္းက ပရိသတ္မ်ားထံ ေတာင္းပန္သည့္ Post တစ္ခုကို ေရးသား လႊင့္တင္ခဲ့သည္။

“အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အႏုပညာသမား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ရွက္မိပါတယ္။ ဖခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြား နာက်င္ခံစားမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သားကို ဆံုးမဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္လည္းပဲ မွ်ေဝၿပီး တာဝန္ခံထိုက္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဂ်ဆီသည္ ဖခင္၏ ေနအိမ္တြင္ပင္ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ရဲမ်ားက ၎ကို ဖမ္းဆီးမိခ်ိန္တြင္ ေဆးေျခာက္ သံုးစြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္တြင္ ေဆးေျခာက္ကို သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ေစ၊ လက္ဝယ္ရွိျခင္းျဖစ္ေစ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ေဂ်ဆီႏွင့္အတူ ထုိင္ဝမ္ နာမည္ေက်ာ္မင္းသား ကိုင္ကိုသည္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

_Ref: Channelnewsasia
http://www.7daydaily.com/

အေမရိကန္ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးကို ေသြးေအးေအး ေခါင္းျဖတ္ျပခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားဟု ယူဆရသည့္ အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီ စစ္ေသြးႂကြကို မည္သူမည္ဝါ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ၿဗိတိန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနတို႔က အသည္းအသန္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕ (IS)မွဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိတ္ဆက္ခဲ့သူ တစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ သတင္းေထာက္ ဂ်ိမ္းစ္ဖိုေလကို ေခါင္းျဖတ္သတ္သည့္ ဗီဒီယိုအား အင္တာနက္ေပၚ လႊင့္တင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္က IS အဖြဲ႕ကို ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခုိက္ျခင္းအတြက္ ယခုလို တံု႔ျပန္ျခင္းဟု မ်က္ႏွာဖံုးအမည္း စြပ္ထားသည့္ အဆိုပါ စစ္ေသြးႂကြက ၿဗိတိသွ် ေလယူေလသိမ္း ပီပီသသျဖင့္ ဗီဒီယိုထဲတြင္ ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

အသက္(၄၀)အရြယ္ရွိ ဖိုေလသည္ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ ကတည္းက ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကို အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ရွိ IS တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမ တစ္ခုခုတြင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းဟု ယူဆရသည္။ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္က ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည့္ အဆိုပါ လူသတ္မႈကို က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ေသြးႂကြသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ တစ္စထက္တစ္စ ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

ဩဂုတ္(၂၀)ရက္က အဆိုပါ ဗီဒီယို စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီးေနာက္ ကင္မရြန္သည္ အနားယူ အပန္းေျဖ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးခန္းသို႔ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ဖိုေလႏွင့္ IS တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အျခား အေမရိကန္ ဓားစာခံ တစ္ဦးကို ကယ္တင္ရန္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ စီစဥ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။

Guardian သတင္းစာက ဖိုေလကို ေခါင္းျဖတ္ခဲ့သူသည္ ဆီးရီးယား အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး စစ္ပြဲတြင္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းသည့္ ၿဗိတိန္သား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအနက္မွ တစ္ဦးဦး ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ေရးသားခဲ့သည္။ Guardian၏ သတင္းစံုစမ္းမႈမ်ားအရ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားသည္ ၿဗိတိန္မွ ဆီးရီးယားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး လန္ဒန္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ဂၽြန္ဟု ေခၚေဝၚေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ၿဗိတိန္ေထာက္လွမ္းေရးက စစ္ေသြးႂကြ လူသတ္သမားသည္ IS အသိုက္အဝန္းတြင္ လူသိမ်ားသူတစ္ဦ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ယူဆထားသည္။ ၎သည္ ဗီဒီယိုထဲတြင္ မိမိ၏ မ်က္ႏွာကို မေပၚေအာင္ သတိႀကီးစြာ ဝတ္ဆင္ ကာကြယ္ထားသည့္တိုင္ ၎၏ အသံကို အေျခခံကာ သ႐ုပ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ၿဗိတိန္ေထာက္လွမ္းေရးက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။
http://www.7daydaily.com/

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ဆႏၵျပခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူထားမႈကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴး ေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ ၅၀ ခန္႔ကို ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူထားသည္ဟု ဇူလိုင္လအတြင္းက ေျပာဆိုထားသည္။

‘‘ဆႏၵျပတဲ့ သတင္းေထာက္ ေတြကို အေရးယူထားတာ မရွိ ေတာ့ပါဘူး။ ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္တယ္ဆိုတာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ သတင္း ေထာက္ေတြကို အေရးယူထား တာ မရွိေတာ့ပါဘူး’’ဟု ဒုရဲမွဴး ေမာင္ေမာင္ဦးက 7Day သတင္း ဌာနသို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္တြင္ MPC၌ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သမၼတ ေတြ႕ဆံုေသာ ပြဲကို သတင္း ေထာက္အမ်ားစုက ၀င္ေရာက္ သတင္းယူျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ MPC ခန္းမေရွ႕၌ ရပ္ေနၾကသည္။ ထို အခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္ ၂၀ ခန္႔က ‘‘မီဒီယာဖိႏွိပ္မႈရပ္’’စာတန္းပါ အက်ႌမ်ား၀တ္ဆင္၍ သတင္းယူရန္ လာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း မွဴး ေမာင္ေမာင္ဦးက အဆိုပါ သတင္းေထာက္မ်ားကို MPC ရွိရာေရႊလီလမ္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မေပးဘဲတားဆီးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တားဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎သတင္းေထာက္မ်ားက ပါးစပ္တြင္ တိပ္အမည္းမ်ား ၾကက္ေျခ ခတ္ကပ္၍ ကင္မရာမ်ားေအာက္ခ်ကာ ၿငိမ္သက္စြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

http://www.7daydaily.com/


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ တေန႔ကပဲ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာ Ebola ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရတယ္လို႔ သံသယလူနာအျဖစ္နဲ႔ လူတဦးကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ညပိုင္းအခ်ိန္ ျမန္မာေလေၾကာင္း လိုင္းကတဆင့္ ေရာက္လာတဲ့ အဲဒီဖ်ားနာေနတဲ့သူ ေသြးနမူနာ စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အာဖရိကအေနာက္ပိုင္း ဂီနီနဲ႔ လိုက္ေဘးရီးယား ႏုိင္ငံေတြကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုိ ျပန္ေရာက္လာတဲ့ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတဦးကို ကိုယ္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ေနတာ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ႏံုးခ်ိေနတဲ့ လကၡဏာေတြေၾကာင့္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ သံသယရွိသူအျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းကုိလည္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ထိုင္း The Nation သတင္းစာမွာေတာ့ Ebola ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုးရိွသူလို႔ စမ္းသပ္ေတြ႔ရတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပို္င္ေတြက ထိုင္း CDC ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနကို အေၾကာင္းၾကားထားတယ္လို႔ ထိုင္း CDC ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး Dr. Okart ကို ကိုးကားၿပီး ေရးပါတယ္။

သူဟာ ထိုင္းကေနလာတာေပမဲ့လို႔ ထိုင္း သု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္မွာ တေထာက္နားတာျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီက ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္ဌာနကို မျဖတ္ခဲ့ရဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေ၀ဘာဂီ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီးက ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာ သန္းသန္းေဌးက ဗီြအိုေအကို ေျပာရာမွာေတာ့ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ မေန႔ညပိုင္းက ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့ သံသယရွိသူ အမ်ိဳးသားတဦးအျပင္ သူနဲ႔အတူ လုိက္ပါလာတဲ့ အမ်ိဳးသား ၄ ဦးကိုလည္း ေခၚယူေစာင့္ၾကည့္ထားၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေသြးနမူနာကို WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆီ ေပးပို႔စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

သံသယရွိသူ လိုက္ပါလာတဲ့ ေလယာဥ္ကိုလည္း ေရာဂါပိုးသန္႔စင္တာေတြ၊ ေလ ယာဥ္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ေလဆိပ္တြင္း တာ၀န္ရွိသူေတြကိုပါ ေရာဂါကူးစက္မႈ မရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ျမန္မာအနီးအနားမွာဆိုရင္ေတာ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာလည္း Ebola ေရာဂါပိုး ရိွတယ္လို႔ သံသယနဲ႔ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားလူမ်ိဳးႏွစ္ဦးကို သီးသန္႔ထား စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုႏွစ္ဆန္းကစၿပီး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတဲ့ Ebola ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူအေရအတြက္ဟာ ၁၃၅၀ ရိွသြားၿပီလို႔ WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ အာဖရိကအေနာက္ျခမ္း ဂီနီ၊ လိုက္ေဘးရီးယား၊ ဆီယာလီယြန္းႏိုင္ငံေတြက ျဖစ္ၾကပါတယ္။
VOA


ဒို႔ျမန္ျပည္၀ယ္ ျပည္သူေတြမယ္
လယ္ေပ်ာက္ယာေပ်ာက္
ေနစရာေတြေပ်ာက္
ဟိုေရာက္ဒီေရာက္
နယ္လွည့္ကၽြန္ဘ၀ေရာက္…။

လုပ္စားေတာ့မိုးေခါင္
ခိုးစားေတာ့ေခြးေဟာင္
အေမာင္ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိ
ရွိသမွ်ေျမကြက္ သီးႏွံထြက္လည္း
လုယက္တဲ့စစ္ေခြး သိမ္းဆည္းတဲ့ေဘး
အေရးပိုပို တရားဆြဲဆိုလည္း
ဆီယိုေပါက္ဥပေဒ က်ဴးေက်ာ္ေျမမို႔
အေျခမခိုင္ တရားမႏိုင္ခဲ့
ေခြယိုင္ကာလဲ အို လူငမြဲ…။

လူေတြသာ အသြယ္သြယ္ဒုကၡ
ေပၚေနၾကသည္မဟုတ္
ေတာတြင္ခိုမွီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြလဲ
ပူမီးအ၀၀ ၾကံဳေနရၿပီ
ေက်ာင္းကႏွင္းခ် ေထာင္ေတြခ်
အဓမၼအတင္း လူ၀တ္လဲခိုင္းျခင္း
သိမ္ဖ်င္းတဲ့အလုပ္ ဇြတ္ကိုလုပ္
ဗုဒၶဘာသာမွ ဟုတ္ပါေလစ…။

ျမင္ျမင္သမွ် သခၤါရလို႔
ေျဖၾကပါလည္း စိတ္ထဲမွာထံုး
ျမိဳ႕သုဥ္းရြာသုဥ္း လူညြတ္တံုးေအာင္
ယူက်ံဳးမရ အပူလံုးၾကြတဲ့
သုညဘ၀မွာ ျဖစ္လာရေပ
ျပည္္သူေတြမွာ ဘယ္လိုေနလို႔
ဘယ္လိုေသရပ ေျပာျပစမ္းပါလူႀကီးမင္းတို႔ရာ။

တကၠသိုလ္ဘုန္းၾကြယ္(ၾသဂုတ္ ၂၁ ၁၄)

http://www.7daydaily.com/
ေက်ာင္းထြက္၍ အဆင္ေျပလွ်င္ အလုပ္လုပ္မည္ဟု စိတ္ကူးကာဦးေလးရွိေသာ မေလးရွားသို႔ တရားဝင္အလည္အပတ္သြားခဲ့ေသာ အသက္(၂၀)အရြယ္ ေမာင္ခ်မ္းေျမ႕ေအာင္သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ေလဆိပ္အေရာက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံလုိက္ရသည္။

ေမာင္ခ်မ္းေျမ႕ေအာင္အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၇၅ ဦး ကိုင္ေဆာင္လာေသာ အလည္အပတ္ဗီဇာမ်ားသည္ အတုျဖစ္ေန၍ မေလးရွားႏုိင္ငံေလဆိပ္တြင္ မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးတုိ႔၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံရၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ၎တို႔အားလံုး ေထာင္ခ်ခံလိုက္ရသည္။

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ၃၅ ရက္အၾကာတြင္ ေလဆိပ္အနီးရိွ ဆီဗန္းတရား႐ံုး၌ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာ ၎တို႔ႏုိင္ငံသို႔ ဗီဇာအတုမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတရားသူႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၅၂ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ဗီဇာအတုျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာသူမ်ားထဲမွ ၂၀ ခန္႔သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္သူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သြားေရာက္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ဗီဇာအတုမ်ားျဖင့္ အုပ္စုလိုက္တင္ပို႔ေသာ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေလဆိပ္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးဌာနတုိ႔၏ စိစစ္ေရးမ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅၂ ဦးမွာ မေလးရွားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံလိုက္ရသည္။

ယင္းတို႔သည္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (၃၈)လမ္းရိွ စုျမတ္ေအဂ်င္စီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအဂ်င္စီမွ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးသူ သံုးဦးလည္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါျပႆနာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႐ံုးတည္ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ ႐ံုးခန္းမရွိေတာ့ေပ။ စုျမတ္ေအဂ်င္စီဆိုသည္မွာ တရားမဝင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ ထိုေအဂ်င္စီကပင္ ဗီဇာအတုမ်ား လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗီဇာအတုမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈအေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာလူမႈအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ တရားမဝင္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း စသည္တုိ႔ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

‘‘ဒီလူေတြကို အစိုးရနဲ႔ ျပည္ပေအဂ်င္စီအသင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔က ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မေလးရွားႏုိင္ငံထဲကိုေရာက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး’’ဟု မေလးရွားႏုိင္ငံ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအခြင့္အေရးစင္တာ (MMRC) ဥကၠ႒ ဦးကိုလတ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ေထာင္ခ်ခံရမႈကို မေလးရွားႏုိင္ငံ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မေလးရွားႏုိင္ငံ ျပည္ထဲေရးဌာနႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနတို႔ထံ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္ဟု မေလးရွားႏုိင္ငံ ျမန္မာသံ႐ံုးက 7Day အား ေျပာခဲ့သည္။ ထိုိသုိ႔ေျပာၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခံလိုက္သည္။

ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာသံ႐ံုးက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ပါရွိသည့္ ျပည္ဝင္ခြင့္(ဗီဇာ)အပါအဝင္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေလဆိပ္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာ Air Asia ေလေၾကာင္းတုိ႔ စစ္ေဆးေရးအားနည္းမႈေၾကာင့္ အဆုိပါ ၅၂ ဦးသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္သားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ မိမိ၏ခရီးသည္မ်ားကိုင္ေဆာင္ေသာ ဗီဇာ၊ ပတ္စ္ပို႔မ်ားကို အတု၊ အစစ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေလယာဥ္ထြက္ခြာျခင္းမျပဳမီ စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ၎တုိ႔ကဆုိသည္။

‘‘ေလေၾကာင္းလုိင္းက ဗီဇာအတုမသိခဲ့ရင္ေတာင္ လဝကကိုေနာက္ဆံုးျဖတ္ရတာ။ သူတို႔ နည္းပညာညံ့တာလည္းပါတာေပါ့’’ဟု ထုိင္းႏိုင္ငံေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးထူးခ်စ္က ေျပာသည္။

အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဗီဇာအတုမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးပါက ထိုႏုိင္ငံ၏ဥပေဒအတိုင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ေလေၾကာင္းလုိင္းအား ဒဏ္ေငြမ်ားခ်မွတ္သည္ဟု Air Asia ေလေၾကာင္းလိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတာဝန္ခံ ဦးေဝလင္းေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ေလေၾကာင္းလုိင္းမွာလည္း တာဝန္ရွိသလို ဗီဇာအတုနဲ႔ သြားေရာက္တဲ့သူေတြမွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။ အခုထိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေလေၾကာင္းလိုင္းကို မေလးရွားဘက္က ဘာမွမဆက္သြယ္ေသးဘူး’’ဟု ဦးေဝလင္းေအာင္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံအနက္ ဗီဇာအတုမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဗီဇာအတုျပဳလုပ္ရသည္က ပိုမိုလြယ္ကူေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ဗီဇာစာရြက္သည္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဗီဇာအတုျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ မေလးရွားဗီဇာသည္ စာရြက္ေပၚတြင္ မင္တံဆိပ္တံုးထု၍ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အတုလုပ္ရန္မွာ လြယ္ကူေနေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘အဓိက,ကေတာ့ ဗီဇာအတုလုပ္တဲ့ပြဲစားေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူရမယ္’’ဟု ဦးထူးခ်စ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာ ၅၂ ဦး ေထာင္ခ်ခံရျခင္းသည္ တရားမဝင္ေအဂ်င္စီမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရးဌာနက အဆိုပါေအဂ်င္စီမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ အသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေသာ လူဦးေရမွာ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ်သံုးေထာင္ခန္႔ရွိသည္။

ေက်ာင္းထြက္၍ အဆင္ေျပလွ်င္ အလုပ္လုပ္မည္ဆုိကာ မေလးရွားသို႔ အလည္အပတ္သြားခဲ့ေသာ ေမာင္ခ်မ္းေျမ႕ေအာင္တစ္ေယာက္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕နယ္၊ စလန္ေကာ္ျပည္နယ္ရွိ ကဂ်န္းေထာင္တြင္ တစ္ႏွစ္ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္အလည္ေခၚလိုက္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္တူက ေရာက္လာတာ။ ကြၽန္ေတာ္သာမေခၚရင္ သူေထာင္က်ခံရမွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ခ်မ္းေျမ႕ေအာင္၏ဦးေလး ကိုလိႈင္မ်ိဳးသန္းက ေနာင္တရဟန္ျဖင့္ ေျပာေလသည္။

ဒီမိုကေရစီအေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ခ်မွတ္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေတြဟာ အားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ ၈ ႏွစ္ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ဒါဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သူရဲ႕ အမႈလိုက္ေရွ႕ေနက ေျပာၾကားပါတယ္။

z1 copyဦးထင္ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) နဲ႔ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက အလုပ္ၾကမ္း နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္က်ခံဖို႔ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ေန႔က အမိန္႔ ခ်မွတ္လိုက္တာပါ။

ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ေရွ႕ေနကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္မႈ ပုဒ္မ ၁၈ ေတြနဲ႔ လိႈင္သာယာ၊ ေတာင္ဒဂုံ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ သကၤန္းကၽြန္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ဗဟန္း၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဒဂုံ (အေရွ႕) ဒဂုံ (ေျမာက္)၊ မရမ္းကုန္းနဲ႔ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးေတြက စြဲဆိုခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တာ အားလံုး ေပါင္းလိုက္ရင္ ၈ ႏွစ္ခြဲ ရွိသြားၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒ့ါအျပင္ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ လိႈင္နဲ႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ေတြက စြဲဆိုထားတာေတြလည္း ရွိေနေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပဳလုပ္မႈတခုအတြက္ လူတဦးကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာအျပစ္ေပးရာ ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ တရားမွ်တတဲ့ ျပစ္ဒဏ္လို႔ မဆိုႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“ေမးျမန္းတဲ့အခါ တရုံးတမိန္႔ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကုိထင္ေက်ာ္ဟာ ေတာ္ေတာ္နစ္နာေနၿပီ။ ခရုိင္တရားရုံးေတြကလည္း ေအာက္ရုံးေတြရဲ႕ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ လပတ္အစီရင္ခံစာ တက္လာတဲ့အခါမွာ ဥပေဒနဲ႔ညီမညီ၊ မညီရင္ ကုိယ္ပုိင္မူလဘူတ အာဏာအရ ေပါင္းစည္းေပးရမွာကုိ မလုပ္ၾကဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ေနလုိ႔ပဲ က်ေနာ္တုိ႔ တြက္တယ္။ တရားသူႀကီးေတြ လစာမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ေငြေၾကး ယူတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ခံႏုိ္င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္မခံႏုိင္တာက အေကာင္အထည္မရွိတဲ့ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ေနတာေတြကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မခံႏုိင္ဘူး။”

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၂၃၄ အရ တေန႔တည္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၃ မႈကို ၁ မႈႏႈန္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္လို႔ရေပမယ့္ တရားရုံးေတြကလည္း အမႈစစ္ရဲအရာရွိေတြကို တျခားတရားရုံးေတြမွာ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆိုထားတာရွိသလားလို႔ ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘူးလို႔လည္း ေရွ႕ေနက ေထာက္ျပပါတယ္။

ဦးထင္ေက်ာ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ န၀တ၊ နအဖစစ္အစိုးရလက္ထက္ကလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့တဲ့အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေထာင္က်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ္။

ခု သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔ စာရြက္ေတြ လုိက္ေ၀ခဲ့တဲ့အတြက္ တရားစြဲဆိုခံရတာျဖစ္ၿပီး သူလုပ္ရပ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္လို႔ တရားစြဲဆိုတာျဖစ္တယ္လို႔ ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းေမာ္က ေျပာပါ တယ္။
dvb