09/01/14

ဒါကာ၊

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားသူ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ ေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းအား ၂ လ အတြင္း ျပန္လည္ စတင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

“စိစစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ျပန္လည္လက္ခံတာကို ၂ လအတြင္း စတင္ဖို႔ သေဘာတူ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားသူ ၃၂၀၀၀ အနက္ ၂၄၁၅ ဦးနဲ႔ စတင္မွာပါ။ ဒါ ဟာ အေရးပါတဲ့ ရလဒ္အျဖစ္ မွတ္ယူထား ပါတယ္” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး အတြင္း၀န္ မဒ္ရွဟီဒူဟဇ္က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ုံးမ်ား၏ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း တြင္ ထိုသို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားသူ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ား ကို ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက သေဘာ တူခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၁၉၉၁ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ၏ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ၂၅၀၈၇၇ ဦးရွိသည္ ဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔အနက္ ၂၃၆၅၉၉ ဦးအား ၂ ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီမႈအရ UNHCR ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ တြင္ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ ၉၂ ဦး ျပန္ပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္တန္႔သြား ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေကာ့ဘဇားခ႐ိုင္အတြင္း ကူတူ ပါေကာင္းႏွင့္ နာယာပါရာရွိ ဒုကၡသည္ စခန္း ၂ ခုတြင္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ၃၂၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၄ က ထို ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ မိသားစု ၂၉၇၆ စုႏွင့္ လူဦးေရ ၁၉၈၄၁ ဦး ရွိေသာ္လည္း ေမြးဖြားႏႈန္း ျမင့္မားသျဖင့္ လူဦးေရ အလ်င္အျမန္ တိုးပြား လာေနသည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ အျပင္ဘက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသူ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀၀၀၀ အထိရွိသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ဆိုၿပီး အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ေဆြးေႏြးရန္ အစည္း အေ၀းတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာဘက္က အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိေပ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းႏွင့္ ေကာ့ဘဇာ ေဒသမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား အေသးစိတ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေနေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရက ျမန္မာဘက္ သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး အတြင္း၀န္ က “အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ဖို႔ လိုလားေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ ကို ျပန္လည္ လက္ခံဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါတယ္”ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၅ တြင္ စီစစ္အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္စာရင္း အား ျပန္လည္ စီစစ္ရန္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီတစ္ခုကို ၂ ႏိုင္ငံ ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းမည္ ဟု ဆိုသည္။ ထိုဒုကၡသည္မ်ားမွ ၂၀၀၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမြးဖြား ခဲ့သူမ်ား ကိုလည္း စာရင္းတြင္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းမည္ဟု သိရသည္။

“၂ လအတြင္း ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ဒုကၡသည္ ေတြ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မႈ ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္အ တြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနပါတယ္”ဟု မစၥတာ ရွဟီဒူဟဇ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၄ နာရီနီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား မစၥတာ ရွဟီဒူဟဇ္က ဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ေက်ာ္ က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ငါးခိုးဖမ္းမႈ အမ်ားစုအပါအ၀င္ ျပစ္မႈငယ္မ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ အသီးသီး တြင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရ သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားအား အျပန္အလွန္ ျပန္လည္ေခၚယူႏိုင္ေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြး သေဘာတူ ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ တရား၀င္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ၂၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၁၁၀ ခန္႔ရွိသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂ ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ၅ ႏွစ္စာ သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုလည္း ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ လာမည့္ ႏွစ္စပိုင္း တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕၌ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဆင့္ ၂ ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေကာ္မရွင္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္လည္း သေဘာတူခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂ ႏိုင္ငံ အျပန္လွန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ နာ့ဗ္ျမစ္ ေျမာက္ပိုင္း နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

KHTun

Ref - Daily Star
Photo - UNHCR

The Ladies News Journal

လိႈင္သာယာ ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ရာတစ္ခုအနီး ဖြင့္ထားေသာ ..Beauty Saloon တစ္ခုအတြင္းတြင္ျဖစ္သည္.။
အသားျဖဴျဖဴ မ်က္ရစ္မပါသူမ်ား အုပ္စုလုိက္ ၀င္လာၾကသည္..။

ထို အလွျပင္ဆုိင္မွ အ၀မွ စကပ္တိုတို၊ ့
ဆံပင္ကို အေရာင္ဆိုးထားေသာ
တုိင္းရင္းသူ မ်က္ႏွာ၀ိုင္း၀ိုင္း မ်က္လံုးျပဴးျပဳး ေကာင္မေလးမွ
ေခါင္းေလွ်ာ္မလား ...ေထာင္ကဲဒီဖက္လာ..ဒီဖက္လာ ဟု ..ခရီးဦးႀကိဳျပဳသည္.။
ထို႔ေနာက္ .. အထဲသို႔ လွမ္းေအာ္ကာ..
အမေရ ..ေျခာက္ေယာက္ေနာ္..။ အေလွ်ာ္မိန္းကေလးေျခာက္ေယာက္ အသင့္ျပင္ပါဟု....။

ထိုအုပ္စုအတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္ျဖင္ဟန္တူသူက ... ေကာင္မေလးနားမလည္သည့္စကားျဖင့္..
သူ႔လူမ်ားကို ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ရယ္ေမာေျပာၾကားရင္း ...
ေကာင္မေလးေခါင္းကို ..ဆတ္ကနဲ႔ပုတ္ကာ..
အတြင္းသို႔၀င္သြားသည္..။

ထိုအခ်ိန္ ...အတြင္းမွ ထြက္လာေသာ ..ေဘာင္းဘီပြပြ၀တ္ အမ်ဳိးသမီး အုပ္စုတစ္စုႏွင့္ တိုးသည္..။
ဟီးဟီးဟားဟားျဖင့္ ဆိုင္အလုပ္သမေလးမ်ား နားမလည္ေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုရယ္ေမာၿပီး..
ႏႈတ္ဆက္ခါ .အသီးသီး ဦးတည္ရာသို႔ ..ထြက္ခြာသြားၾကသည္..။

ထိုျမင္ကြင္းမ်ဳိးကား ...ထိုေဒသတြင္ ..နိစၥဓူ၀ ..ေတြ႕ျမင္ေနက်...။

===============================================================

က်န္စစ္သားအိမ္ရာ ေစ်းတြင္ျဖစ္သည္...။

ကန္စြန္းရြက္ငါးစည္းအား သံုးရာျဖင့္ ဆစ္ေနေသာ.. အသား၀ါ၀ါ ေဘာင္းဘီတိုတိုျဖင့္ လူတစ္ဦးအား..။
ေစ်းသည္မွ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေနသည္..။ ခါးထစ္ခြင္ထဲမွ ကေလးငယ္ကလည္း ေအာ္ငိုေနသည္..။

လံုး၀မေလွ်ာ့ႏိုင္ဘူး .... အရင္းေတာင္မရွိဘူး..။

ထိုအသား၀ါ၀ါျဖင့္လူက မပီမသေရရြတ္ရင္း ..ဘာမွမေျပာပဲ ရာတန္သံုးရြက္ကို ခ်ေပးကာ..
ကန္စြန္းရြက္ငါးစည္းကို ယူၿပီး စက္ဘီးကို စီးကာ ထြက္ခြားသည္..။

ေစ်းသည္ခမ်ာ မေက်မနပ္ ပြစိပြစိျဖင့္ ေရရြတ္ရင္း ...

ေဖာက္သည္မို႔လို႔ေပါ့ ..ႏို႔မို႔ဆို မေလ်ာ့ဘူး ဟု...။

======================================
ေကတီဗီ တစ္ခုတြင္ျဖစ္သည္...

ဗမာစကားမေျပာတတ္ေသာ ထိပ္ေျပာင္ေျပာင္
မ်က္ေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္း ၀ဖိုင့္ဖိုင့္ ခႏၵာကိုယ္ႏွင့္လူက...

ေဘာင္းဘီအိပ္ထဲမွ ...ေထာင္တန္အုပ္ကို ...မိုက္ျဖင့္ ..သီခ်င္းဆိုေနေသာ ..

ေပါင္ေပၚ စကပ္တိုႏွင့္ တုိင္းရင္းသူေကာင္မေလး တစ္ေယာက္အား ..လွမ္းေပးသည္...

ထိုမိန္းကေလးက ...အံ့အားသင့္သြားသျဖင့္ ..ဆတ္ကနဲ႔ လွည့္အၾကည့္...

ဗမာစကားမပီမသျဖင့္ ...

နက္ဖန္ မနက္ ....လာေခၚမယ္......

============================================

ေအးစက္ေနေသာ ..အဲယားကြန္းအျပည့္ျဖင့္ ရံုးခန္းတစ္ခုတြင္ျဖစ္သည္..

ေခၽြးစမ်ားျဖင့္ စိုရႊဲေနေသာ စက္ရံုယူနီေဖာင္း၀တ္ထားသည့္ လူႏွစ္ေယာက္
လက္ေနာက္ပစ္ခါ ရပ္ေနသည္...။

ေရွ႕မွ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေနေသာ မ်က္ေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္းလူက ေမာသြားဟန္ျဖင့္ ...
ေဘးမွ စကားျပန္ကို စိတ္မရွည္စြာျဖင့္ ..လွည့္ၾကည့္သည္.. ...

စကားျပန္က ...

ေသာက္သံုးမက်ဘူး ...Cutting ေတြ ..လြဲကုန္ၿပီ ....
ခင္ဗ်ားတို႔ ..တစ္ေယာက္ကို ႏွစ္လစာ ျဖတ္ၿပီး ေလ်ာ္ရပါမယ္....ဟု..

============================================

လ၀က ရံုးတစ္ရံုးေရွ႕တြင္ျဖစ္သည္...။

ေဘာင္းဘီတို၀တ္ အသား၀ါ၀ါ မ်က္ေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္းလူမ်ား ...ထြက္လာၾကသည္...

လက္ထဲတြင္ကိုင္ထားေသာ ပန္းေရာင္ကတ္မ်ားကို ....ကိုယ္စီ အိပ္ထဲထည့္လိုက္ၾကသည္...။

ၿပီးေနာက္ ..ျမန္မာမ်ား နားမလည္ေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ေျပာဆိုကာ..

ကားတစီးေပၚ တက္ကာ ေမာင္းႏွင္သြားၾကေလသည္..။

================================================

၄င္းတို႔သည္...

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကေလးငယ္မ်ားအား .... အဂၤလိပ္စာ သင္ေပးရန္လည္းမဟုတ္..

ျမန္မာ့ အႏုပညာ ယာဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ေလ့လာရန္လည္းမဟုတ္...

ျမန္မာ့ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္လည္းမဟုတ္..

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား တန္ဖိုးတက္ေအာင္ ျဖတ္ေတာက္သန္႔စင္ရန္လည္းမဟုတ္..။

ျမန္မာ လူငယ္ ဘြဲ႕ရမ်ားအားလည္း အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား ေစတနာျဖင့္ လာေရာက္သင္ၾကားေပးရန္လည္းမဟုတ္..။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ..ေနထုိင္ေသာ ..ျမန္မာျပည္ေပါက္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားလည္းမဟုတ္...။

သို႔ေသာ္..

၄င္းတို႔သည္..

ဦးေမာင္ေမာင္၀မ္းကဲ့သို႔ေသာ
ျပည္ပေန .. ...ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတစ္ဦးလို ..

ယေန႔အထိ..ျမန္မာႏိုင္ငံမွ .. ႏွင္မထုတ္ခံရေပ.....

==========================

ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ....

၄င္းတို႔သည္ ...

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ......

တေျဖးေျဖး ရစ္ပတ္ကာ ..

တေျမ့ေျမ့ ..မီးေလာင္တုိက္သြင္း ၀ါးမ်ဳိမည့္ ...

နဂါးမ်ားသာျဖစ္သည္...။

(ငရဲသား)

Myint Myint Khin Pe shared Yan Aung's

“မင္းတို့ၿမဲၿမဲမွတ္ထားၾက . . . ေဟာဒီ အက်ဥ္းေထာင္ကို ဗဟိုစံျပ အင္းစိန္ေထာင္လို႔ေခၚတယ္ . . .
၆၈ ဧကက်ယ္ၿပီး အုတ္႐ိုးက ေပ ၂၀ျမင္႕တယ္။ အုတ္႐ိုးႏွစ္ထပ္ ကာထားၿပီး ညဘက္ဆိုရင္ စစ္ေခြးေတြကို အုတ္႐ိုးႏွစ္ထပ္ၾကားထဲ လႊတ္ထားတယ္ . . . ဒီေထာင္ဟာ အေရွ႔ေတာင္ အာရွမွာ အႀကီးမားဆံုးနဲ႔ အလံုၿခံဳဆံုးေထာင္ပဲ . . . ဒီေထာင္ကေန ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ အက်ဥ္းသားဆိုတာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူး . . .ဒီေတာ့မင္းတို႔အားလံုး ထြက္ေျပးဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔ . . .မႀကံစည္ပါနဲ႔ . . .ေအးေအးေဆးေဆးေနၾက . . .ဒါပဲ”

ဤစကားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ထဲေရာက္ေရာက္ခ်င္း အင္းစိန္ေထာင္ပိုင္ႀကီးမွ ေျပာေသာ သတိေပးစကား ျဖစ္ပါသည္။ သူေျပာတာ မွန္ပါသည္။ အင္းစိန္ေထာင္သည္ အဂၤလိပ္ အစိုးရ လက္ထက္ ကတည္းက စနစ္တက် စီမံေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး သက္တမ္းရွိသည္႕ စံျပ ေထာင္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

ေထာင္ကို နာရီဒိုင္ခြက္ ပံုစံအတိုင္း တည္ေဆာက္ထားၿပီး အလယ္တည့္တည့္တြင္ ကင္းေမွ်ာ္စင္ႀကီး ရွိပါသည္။ အုတ္႐ိုးေပၚတြင္လည္း ကင္းေမွ်ာ္စင္မ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီး ၂၄နာရီအျပည့္ ကင္းအၿမဲ ခ်ထားပါသည္။ လံုၿခံဳေရး အစီအမံေတြက ထူထပ္သိပ္သည္းသည္။

ေထာင္အုတ္႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ သံဆူးႀကိဳးျဖင့္ ထပ္မံကာရံထားသည္။ အျပင္ဘက္တြင္ ၀န္ထမ္း လိုင္းခန္းမ်ားရွိသည္။ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိသည္။ အင္းစိန္ CID ႐ံုးလည္းရွိသည္။ ေထာင္ထဲက အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ အုတ္႐ိုးေက်ာ္ၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ဖို႔ဆိုတာ မည္သို႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ေထာင္ထဲမွာလည္း အေဆာင္မ်ား၊ တိုက္မ်ားကို အုတ္႐ိုးငယ္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ကာရံထားသည္။

အေဆာင္ ၅ ေဆာင္ကို သီးျခားခြဲျခားကာရံ ထားသည္သလို တိုက္၀င္း၊ ေဆး႐ံု၊ အထူး၀င္း၊ မီးဖို၊ အလုပ္႐ံု၊ မိန္းမေဆာင္မ်ားကိုလည္း ခြဲျခားကာရံထားပါသည္။ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို့ ကူးသန္း သြားလာျခင္း မရွိေစရ။

တိုက္၀င္းထဲတြင္ တိုက္ ၆တိုက္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလက ၈၈အေရးေတာ္ပံုႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးခံရသူ အားလံုးနီးပါး တိုက္ထဲသို့ ေရာက္လာၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမႈမၿပီးျပတ္ေသးေသာ သူမ်ားကို စစ္ေၾကာေရး ကာလအတြင္း အခ်ဳပ္ေဆာင္ (၁) ႏွင္႕ (၂)တြင္ ေခတၲထားသည္။ အခ်ဳပ္ေဆာင္မ်ားမွာ ကိုလိုနီေခတ္လက္ရာ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထုထည္ႀကီးမားသည္။ အခ်ဳပ္ေဆာင္ တစ္ေဆာင္လွ်င္ အက်ဥ္းသား တစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ ဆန့္သည္။

သူတို့အားလံုး စစ္ေဆးဆဲ ကာလျဖစ္၍ အက်ဥ္းသားဟု သတ္မွတ္၍မရ။ ထုိ့ေၾကာင္႕ အက်ဥ္းသား ၀တ္စံုျဖစ္သည္႕ ထိုစဥ္က အျဖဴေရာင္အက်ႌ၊ ပုဆိုးမ်ားကို မ၀တ္ရေပ။ သာမန္လူမ်ားအတိုင္း အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ ေနထိုင္ခြင္႕ရွိသည္။ အလုပ္လည္း မလုပ္ရသလို ရမၼာန္ႀကီး တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ တရား႐ံုးသို့ သြားရသည္႕အတြက္ အျပင္ေလာကႏွင္႕ အဆက္မျပတ္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အခ်ဳပ္ေဆာင္တစ္ခု ျဖစ္သည္႕ (၁) ေဆာင္တြင္ ရာဇ၀တ္ပုဒ္မ အက်ဥ္းသားမ်ား (Criminal) ႏွင္႕အတူ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မဟု အားလံုးနားလည္သည္႕ ပုဒ္မ ၅(ည) အက်ဥ္းသား ၁၀၀ ခန့္ေနထိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၅(ည) အက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ မထင္မရွားႏွင္႕ ေအးေအးေဆးေဆး ေနတတ္ေသာ လူတစ္ေယာက္ ရွိပါသည္။ သူ႔နာမည္က ျမင္႕ေအာင္။ အသက္ ၃၀ခန့္၊ အသားမျဖဴမညိဳ စကားလည္း သိပ္မေျပာ။ သူက ပုဇြန္ေတာင္ NLD အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႕ ပတ္သက္ၿပီး သံခ်ပ္ထိုး၍ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

သူ႔သတင္းက ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႕၍ ဟိုးေလးတေၾကာ္ ျဖစ္ခဲ႕ရသည္။ ဘာတဲ႕ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာ လူတစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ သႀကၤန္သံခ်ပ္ စာရြက္မ်ား၊ NLD အဖြဲ႔၀င္ကတ္ႏွင္႕ ထဘီတစ္ထည္ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခဲ႕သည္ဟုဆိုကာ သတင္းစာထဲ ထည္႕လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူကေတာ႕ သူ႔အမႈအေၾကာင္း ဘာမွမေျပာ။ ထဘီက သူ႔မိခင္ႀကီး အတြက္ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မွ ေရြးယူလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီထဘီတစ္ထည္ကို မည္သို့စစ္ေဆးၿပီး အမႈတည္ေဆာက္မလဲဆိုသည္ကို အားလံုးက စိတ္၀င္စားေနၾကသည္။ ကိုျမင္႕ေအာင္ကေတာ႕ အခ်ဳပ္ေဆာင္တြင္ ဒိုက္ထိုးလိုက္၊ အိပ္ထမတင္ လုပ္လိုက္ႏွင္႕ က်န္းမာေရး လိုက္စားလ်က္ရိွသည္။

သူ႔ကိုစစ္ေၾကာေရးလုပ္ၿပီး ပုဇြန္ေတာင္ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုထားသည္။ သို့ေသာ္ ေထာက္လွမ္းေရးက ပုဒ္မနည္းသည္ဆိုကာ မေက်နပ္။ ထို့ေၾကာင္႕ အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ စစ္ေၾကာေရး ထပ္၀င္ေနသည္။ သူ႔ကိုစြပ္စြဲသည္႕ ပုဒ္မေတြထဲတြင္ သူ႔မိခင္၏ ထဘီတစ္ထည္ေၾကာင္႕ ေဖာက္ထြင္းခိုးမႈ (Bulgary Act) ပါ၀င္ေနသည္။ ထူးဆန္းသလို ရယ္စရာလည္း ေကာင္းပါသည္။

သို့ေသာ္ ကိုျမင္႕ေအာင္က တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲခံရသည္႕ ပုဒ္မမ်ားအေၾကာင္း သိပ္မေျပာပါ။ ေလာကဓံကို ႀကိတ္မွိတ္ခံသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ အားကစားကုိေတာ႕ ဂ႐ုစိုက္တတ္သည္။ အမႈ လက္က်န္ေတြ အတြက္ေတာ႕ ေထာင္တြင္း စစ္ေၾကာေရးကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ေယာက္က သူ႐ံုးထြက္မရွိသည္႕ ေန့မ်ားတြင္ လာစစ္သည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ႏွင္႕ သေဘာထား အျမင္ကို ေတာင္းခံသည္။ ကိုျမင္႕ေအာင္က သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင္႕ ပတ္သက္၍ နည္းနည္းမွ မေလွ်ာ႕။ သူ႔အမႈေတြက လႊတ္ေပး၍ရသည္႕ အေနအထားမွာ ရွိေၾကာင္း အရိပ္အႁမြက္ေျပာ၍ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေခ်မြရန္ ႀကံစည္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္။

ကိုျမင္႕ေအာင္ကလည္း သူ႔ကိုယ္သူ “က်လူ”အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အေမ႕ထဘီ တစ္ထည္ေၾကာင္႕ သူခိုးဟ ုစြပ္စြဲၿပီး ေထာင္ခ်ရင္လည္း ခ်ပါေစေတာ႕။

ထိုတစ္ညေနသည္ အင္းစိန္ေထာင္ အတြက္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေနသည္။ ညေန ၇နာရီ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လူစစ္ေဆး တန္းစီေနသည္႕ အက်ဥ္းသားမ်ားကို တန္းျဖဳတ္ခြင္႕မေပး။ အမွန္ တကယ္ေတာ႕ ညဂ်ဴတီ ၀င္လာသည္႕ ၀န္ထမ္းမ်ားက “ေထာင္ပိတ္လူေပါင္း”ကိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ “ေထာင္ပိတ္ သံေခ်ာင္း”ေခါက္ကာ ေန့၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ တာ၀န္ကို လႊဲေျပာင္းယူရစၿမဲျဖစ္သည္။ ယခု ၇ နာရီေက်ာ္ ၈ နာရီနီးပါးရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တန္းမျဖဳတ္။ သံေခ်ာင္းမေခါက္။

လူေတြက ထိုင္ရလြန္း၍ ေညာင္းညာကုန္ၾကၿပီ။ ၀န္ထမ္းေတြက လူေပါင္းလာေရလိုက္၊ ျပန္သြား လိုက္ႏွင္႕ အလုပ္႐ႈပ္ေနသည္။

ေထာင္မွာ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနတာေတာ႕ ေသခ်ာသည္။ အက်ဥ္းသားေတြကေတာ႕ ထင္ရာျမင္ရာေတြကို တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိး ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ည ၉နာရီတြင္ မိန္းေဂ်းလ္ (Main Jail) တာ၀န္ခံေထာင္မွဴး ကိုယ္တိုင္ လူလာေရတြက္သည္။ ၿပီးေတာ႕ တန္းျဖဳတ္ေပးလိုက္သည္။ လူေတြက ၀မ္းသာအားရျဖင္႕ အိပ္ရာေတြ ခင္းေနၾကသည္။ ထိုအခိုက္ ေထာင္မွဴးႀကီး ေရာက္လာၿပီး လူေပါင္း မကိုက္၍ အားလံုးကို ျပန္ထိုင္ခိုင္းသည္။ ေထာင္ပိုင္ေလး ဦးေဇာ္အုန္းကိုယ္တိုင္ လာစစ္ေဆးသည္။ သို့ေသာ္ လူေပါင္းက မကိုက္ညီျပန္။

ဤသို့ျဖင္႕ လူေရတြက္ စစ္ေဆးသည္႕ အရာရွိအဆင္႕က ႀကီးသထက္ ႀကီးလာသည္။ အက်ဥ္းသား ေတြမွာလည္း တန္းျဖဳတ္လိုက္၊ ျပန္ထိုင္ခိုင္းလိုက္ႏွင္႕ ည၂နာရီေက်ာ္လာၿပီ။ သို့ေသာ္ လူတစ္ေယာက္ ကေတာ႕ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေထာင္ေလးဖက္ ေလးတန္မွ မီးေမာင္းႀကီးမ်ားကို ဖြင္႕လိုက္ၾကသည္။ တစ္ေထာင္လံုး ထိန္ထိန္ လင္းသြားသည္။ အျပင္ဘက္မွ အင္အားျဖည္႕ ၀န္ထမ္းေတြ ၀င္လာၾကသည္။ လူရွာရန္ စစ္ေခြးေတြလည္း ေခၚလာၾကသည္။ အေဆာင္တိုင္းတြင္ ေခြးေဟာင္သံမ်ား ဆူညံသြားသည္။

အက်ဥ္းဦးစီး ၀န္ထမ္းမ်ားက သစ္ပင္ေတြေပၚ ရွာေဖြၾကသလို ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားေတြကိုလည္း ပိုက္စိပ္တိုက္ ရွာေဖြၾကသည္။ ဘာမွမေတြ႔။ မည္သည္႕ သဲလြန္စမွမရ။ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ႀကီး၀င္းထဲ ရွာၾကျပန္သည္။ ဘာမွမရွိ။ စူးရွလင္းထိန္သည္႕ မီးေမာင္းႀကီးမ်ားကေတာ႕ ေထာင္အုတ္ တံတိုင္းေပၚတြင္ ေရြ႔လ်ား ကစားေနၾကသည္။

လင္းအားႀကီး အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ပိုင္ႀကီးႏွင္႕ အခ်ဳပ္႐ံုး ၀န္ထမ္းမ်ား ေရာက္လာၾကျပန္သည္။ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီကို ေထာင္နံပါတ္ေတြႏွင္႕ အမည္တြဲၿပီးေခၚကာ စစ္ေဆးၾကသည္။ အေျခအေနက ဆိုးသထက္ ဆိုးလာသည္။ သန္ေခါက္ထက္ ညဥ္႕မနက္ေတာ႕။ ညေန ၅ နာရီမွ တန္းစီခဲ႕ရေသာ အက်ဥ္းသား အားလံုးသည္ ေနာက္တစ္ေန့ နံနက္ ၇နာရီအထိ တန္းျဖဳတ္ခြင္႕မေပး။ အေျဖကေတာ႕ တစ္စတစ္စ ပီျပင္လာသည္။ သတင္းေတြက ေလႏွင္႕အတူ အားလံုးထံ ေရာက္လာ ၾကသည္။

အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွ လူတစ္ေယာက္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားသည္႕ သတင္းမွာ ေသခ်ာသြားၿပီ။

ထိုအက်ဥ္းသားမွာ သာမန္ ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသား မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ျပစ္တင္ စြပ္စြဲျခင္း ခံထားရေသာ ၅(ည) အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္၊ အတိအက် ဆိုရလွ်င္ အခ်ဳပ္ေဆာင္ (၁)တြင္ ေနထိုင္သည္႕ ပုဇြန္ေတာင္သား ကိုျမင္႕ေအာင္။

အေရွ႔ေတာင္ အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးႏွင္႕ အလံုၿခံဳဆံုးေထာင္ဟု တင္စားၾကေသာ အင္းစိန္ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား တစ္ဦး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ႕ၿပီ။

သူဘယ္လို လြတ္ေျမာက္သြားတာလဲ။

ကိုျမင္႕ေအာင္ ဘယ္လို လြတ္ေျမာက္သြားတာလဲ။

အက်ဥ္းေထာင္ တစ္ေထာင္လံုးမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အားလံုးေရာ၊ အက်ဥ္းသား အားလံုးပါ ကိုျမင္႕ေအာင္ေထာင္မွ မည္သို့မည္ပံု လြတ္ေျမာက္သြားသလဲ သိခ်င္ေနၾကသည္။
ကိုျမင္႕ေအာင္ လြတ္ေျမာက္သြားပံုက ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းပါသည္။

သတင္းတပ္ဖြဲ႔က ပုဇြန္ေတာင္ NLDမွ ကိုျမင္႕ေအာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈႏွင္႕ တရားစြဲ႐ံုနဲ့ အားမရဘဲ ထပ္တိုးပုဒ္မေတြႏွင္႕ ႐ံုးတင္ တရားစြဲႏိုင္ေအာင္ ေထာင္တြင္း စစ္ေၾကာေရး ထပ္လုပ္ေနသည္။ ကိုျမင္႕ေအာင္ လြတ္ေျမာက္သြားသည္႕ေန့က စစ္ေၾကာေရး တာ၀န္ယူထားသည္႕ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေထာင္သို့ ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္လာသည္။ လာေတာ႕လည္း အေလာတႀကီး ျဖစ္ေနသည္။

ကိုျမင္႕ေအာင္ကို အခ်ဳပ္ေဆာင္မွ ေခၚခိုင္းၿပီး ေထာင္က်႐ံုးဘက္ရွိ သီးျခားအခန္းတြင္ စစ္ေဆးသည္။ စစ္ေဆးေတာ႕လည္း ဒီေမးခြန္း၊ ဒီျဖစ္စဥ္၊ ဒီအေျဖေတြပဲျဖစ္ကာ ၿငီးေငြ႔စရာ ေကာင္းေနသည္။ ဒီဇာတ္လမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို စစ္ေဆးသည္႕ ပုဂၢိဳလ္ေရာ၊ စစ္ေဆးခံေနရသည္႕ ကိုျမင္႕ေအာင္ေရာ သိေနၾကသည္။ ထိုအခိုက္ စစ္ေၾကာေရး လုပ္ေနသည္႕ ပုဂၢိဳလ္ ဗိုက္နာလာသည္။ ဒီေတာ႕ ကိုျမင္႕ေအာင္ကို “ကိုယ္တိုင္ေရးေျဖာင္႕ခ်က္” အေရးခိုင္းၿပီး အိမ္သာသြားတက္သည္။

ကိုျမင္႕ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ေရးေျဖာင္႕ခ်က္ စေရးသည္။ ေရးရင္းေရးရင္း သူ႔ဘ၀သူ စိတ္နာလာသည္။ စာေရးတာ ရပ္လုိက္ၿပီး စစ္ေၾကာေရး စားပြဲကို အမွတ္မထင္ ေငးစိုက္ၾကည္႕လိုက္သည္။ စားပြဲေပၚတြင္ စစ္ေၾကာသူ၏ ဦးထုပ္ႏွင္႕ဖိုင္ လက္ပတ္နာရီကိုပါ ခၽြတ္ၿပီး တင္ထားတာ ေတြ႔ရသည္။ နံရံတြင္ အိတ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ ကိုျမင္႕ေအာင္ သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္ငံု့ၾကည္႕လိုက္သည္။ စပို့ရွပ္အက်ႌ၊ ပေလကပ္ႏွင္႕ ကတၲီပါ ဖိနပ္ႏွင္႕ သာမန္ လူတစ္ေယာက္ႏွင္႕ ဘာမွမျခားနား အိမ္သာ သြားတက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင္႕ အားလံုးအတူတူ။ သူ့ဦးေခါင္းတြင္ အလင္းတစ္ခု ဖ်တ္ခနဲ လင္းထြက္သြားသည္။ ရရွိေနသည္႕ အခြင္႕အေရးကို ကိုျမင္႕ေအာင္က လက္လြတ္မခံ။ သူ႔အတြက္ စကၠန့္တိုင္း၊ မိနစ္တိုင္းက အေရးႀကီးေနသည္။

ကိုျမင္႕ေအာင္ စားပြဲေပၚမွ လက္ပတ္နာရီကို ခပ္တည္တည္ ေကာက္ပတ္လိုက္သည္။ ဦးထုပ္ကို ယူၿပီး ေဆာင္းလိုက္သည္။ တိုင္တြင္ ခ်ိတ္ထားေသာ အိတ္ကို ပခံုးတြင္ ေကာက္လြယ္လိုက္သည္။ အိတ္ထဲ ၾကည္႕လိုက္ေတာ႕ ဧည္႕ကတ္ျပားပါေတြ႔၍ ပိုၿပီး အဆင္ေျပသြားသည္။ ဧည္႕ကတ္ျပားကို ယူၿပီး လည္ပင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲလိုက္သည္။ ထို့ေနာက္ အင္းစိန္ေထာင္ ဗူးတံခါးႀကီးသို့ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ထြက္ခြာသြားသည္။

ေထာင္ဘူး တံခါးႀကီးထဲတြင္လည္း ႐ံုးထြက္၊ ႐ံုးျပန္အခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ဂ်ဴတီခ်ိန္းသည္႕ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဧည္႕သည္မ်ားေၾကာင္႕ ႐ႈပ္ေထြး ဆူညံလ်က္ရွိပါသည္။ ေထာင္အျပင္ဘက္တြင္ အလုပ္လုပ္ၾကေသာ “အျပင္ဘုတ္” အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေကၽြးရန္ ထမင္းကားကလည္း အျပင္ထြက္ရန္ ေစာင္႕ေနသည္။ ကိုျမင္႕ေအာင္ ဘူးတံခါးေရွ႔တြင္ ရပ္လိုက္သည္။ တံခါးေသာ႕ အဖြင္႕အပိတ္ လုပ္ေသာ ဒုတပ္ၾကပ္အား ေျခဟန္လက္ဟန္ႏွင္႕ တံခါးကို ဖြင္႕ခိုင္းလိုက္သည္။

ဒုတပ္ၾကပ္က သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ လူမွန္း သိသာေန၍ ပ်ာပ်ာသလဲ ဖြင္႕ေပးသည္။ တံခါးထဲေရာက္ေတာ႕ ကိုျမင္႕ေအာင္က ဧည္႕ကတ္ျပားကို လည္ပင္းမွျဖဳတ္ၿပီး ျပန္ေပးလိုက္သည္။

“႐ံုးခ်ဳပ္က အေရးတႀကီး လွမ္းေခၚေနလို့”

“ဟုတ္ကဲ႕ပါ ဆရာ”

တံခါးေထာင္မွဴးက ဧည္႕မွတ္တမ္း စာအုပ္ကို ႐ို႐ိုေသေသ လွမ္းေပးသည္။ စာအုပ္ထဲတြင္ ေဘာပင္ တစ္ေခ်ာင္း ညႇပ္ထားသည္။ တံခါးတာ၀န္က် ေထာင္မွဴးအေနႏွင္႕ ေန့စဥ္၀င္ထြက္ေနေသာ လူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကို မွတ္မိဖို့ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

“အထြက္ လက္မွတ္ေလး ထိုးေပးခဲ႕ပါဦးဆရာ”

ကိုျမင္႕ေအာင္က စာအုပ္ကိုဖြင္႕ကာ ဧည္႕မွတ္တမ္းတြင္ “ျမင္႕ေအာင္”ဟု ခပ္တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေရးထိုးေပးလိုက္သည္။ အက်ဥ္းဦးစီး ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္က ဘူးတံခါး မလြယ္ေပါက္ကို ေသာ႕ဖြင္႕ေပးလိုက္သည္။ ကိုျမင္႕ေအာင္ တံခါးေပါင္ကို ေက်ာ္ၿပီး ထြက္လိုက္သည္။

လတ္ဆတ္ၿပီး ေအးျမေနေသာ အျပင္ေလကို အားပါးတရ ႐ွဴ႐ိႈက္လိုက္သည္။ သူ႔ေက်ာဘက္မွ တံခါးေသာ႕ပိတ္သံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ ေနာက္ကို လံုး၀ လွည္႕မၾကည္႕။ ေျခလွမ္းေတြကို ခပ္သြက္သြက္ လွမ္းလိုက္သည္။ အခ်ိန္က သိပ္မရွိ၊ ရန္ကုန္ကေန လြတ္ေျမာက္ရန္လိုသည္။ မိခင္ ႏွင္႕ ဇနီးကိုလည္း ေတြ႔ခ်င္သည္။ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္သည္။ ထို့ေၾကာင္႕ အိမ္ကိုေတာ႕ ျပန္မွျဖစ္မည္ဟု ရဲရင္႕စြာ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

အိမ္ေရာက္ေတာ႕ မိခင္က သူ႔ကိုဖက္ငိုသည္။ “ျဖစ္ရေလသားရယ္”ဆိုၿပီး မခ်ိတင္ကဲဆိုသည္။ ခြဲခြာရေတာ႕မွာကို သိၿပီး သူ႔မ်က္ႏွာကို အထပ္ထပ္ နမ္းသည္။ ဇနီးျဖစ္သူကေတာ႕ မ်က္ရည္၀ဲလ်က္ အံကို တင္းတင္းႀကိတ္ထားၿပီး စကားတစ္ခြန္းမွမဟ။ သူ႔ကို အေကာင္းဆံုး ထမင္းႏွင္႕ဟင္း ခူးခပ္ ေကၽြးသည္။

ကိုျမင္႕ေအာင္က ၿမိန္ရွက္စြာ စားသည္။ ၿပီးေတာ႕ ကေလးေတြကို ႏႈတ္ဆက္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွ ျပန္ေတြ႔ရမည္ မသိ၍ ႏွစ္သိမ္႕ရန္ စကားလံုး ရွာမရ။

ထို့ေနာက္ ဇနီးသည္ ေပးလိုက္ေသာ ေငြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဆုပ္ကိုင္ကာ ထြက္ခြာ သြားေတာ႕သည္။

ရန္ကုန္မွ ထိုင္းနယ္စပ္သို့ ကိုျမင္႕ေအာင္ ေရာက္ရွိသြားၿပီးေနာက္ အင္းစိန္ ဗဟိုစံျပ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထူးျခားသည္႕ အမိန့္တစ္ခု ထြက္လာသည္။

“ေထာင္ထဲတြင္ ကတၲီပါ ဖိနပ္မစီးရ”

ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ေထာင္ပိုင္ႀကီးကလည္း အင္းစိန္ေထာင္ကို အေရွ႔ေတာင္ အာရွတြင္ အလံုၿခံဳဆံုးႏွင္႕ အႀကီးမားဆံုး ေထာင္ဟု မေျပာေတာ႕။ အခ်ဳပ္ေဆာင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုလည္း တျခားေနရာ ေခၚကာ စစ္ေၾကာေရး လုပ္ခြင္႕ မရွိေတာ႕။ ကိုျမင္႕ေအာင္၏ အေၾကာင္းကိုလည္း ၂၅ႏွစ္ၾကာသည္႕တိုင္ မည္သူမွ မေျပာ၍ မၾကားရေတာ႕ေပ။

ေဇာ္သက္ေထြး
Tomorrow news journal

လယ္ေျမသိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းေနျခင္းအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဩဂုတ္ ၃ဝ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

မအူပင္၊ က်ဳိက္လတ္၊ ဖ်ာပံု၊ ေဒးဒရဲ၊ လပၸတာ၊ ေမာ္ကြ်န္း၊ ဘိုကေလး၊ ဇလြန္၊ ဟသာၤတ စေသာ ဧရာဝတီတိုင္းျမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔နယ္တြင္ ၾကံဳ ေတြ႔ေနရေသာ လယ္ယာေျမအခက္အခဲမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လယ္သမားအင္အား ၁၂ဝဝ ခန္႔သည္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းႏွင့္ ေရလဲလမ္းဆံုတြင္ လူစု၍ ေရလဲလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ မင္းလမ္းႏွင္႔(၃)လမ္းထိပ္အထိ၊ ကမ္းနားလမ္းမွေရလဲ လမ္းဆံုစုရပ္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မအူပင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးေရွ႕) အထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ကာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပး၊ ဘက္လိုက္ေသာ လယ္/ စီ အလိုမရွိ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရရွိေရး စေသာေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ဆႏၵျပရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ၏ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရ မႈမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းေနျခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္မရရွိေသးျခင္း၊ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေသာ ဧရိယာတြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း လက္ဝယ္မရရွိေသးျခင္း၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးက မူလသိမ္းဆည္းခဲ႔ေသာ လယ္ေျမမ်ားကို သီးစားျပန္လည္ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လယ္ယာေျမျပန္လည္ေပးရာတြင္ မူလလယ္သမားမ်ားကို ျပန္မေပးဘဲ သီးစားခ်ထားေသာ လယ္သမားကိုသာ လက္သင့္ရာေပးေနျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေနရာ ယင္းေကာ္မတီတြင္ မူလသိမ္းဆည္းစဥ္က ပါဝင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္မ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနတို႔ ပါဝင္ေနျခင္းတို႔အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈေတြက တစ္ဧကမွဥပေဒနဲ႔အညီ သိမ္းဆည္းရယူခဲ့တာမရွိဘူး။ ျပန္ေပးဖို႔က်ေတာ့ဥပေဒနဲ႔ အညီဆိုတဲ့စကားကို ထပ္ခါထပ္ခါေျပာေနက် တယ္။ တကယ္ဆို လယ္သမားေတြက စာေတြ၊ ဥပေဒေတြကို နားမလည္ပါဘူး။အဲဒီ အခ်က္အလက္ကိုအသံုးခ်ၿပီး သိမ္းတုန္းကလည္းသိမ္းတယ္ ျပန္ေပးမယ့္အခါက်ေတာ့ လည္း အစိုးရကဖြဲ႔ေပးထားတဲ့ လယ္/စီက လွည့္ပတ္ေနတာေတြ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ အမ်ားႀကီးေတြ႔ရတယ္” ဟု ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူ ကိုၾကည္လြင္က ေဟာေျပာခဲ့သည္။

လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္ရမ္း၊ ကိုေအာင္ျမင့္တို႔ လည္း ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ လယ္ယာ ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းေနျခင္းအတြက္ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ႏိုင္သည္ဟု ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပလယ္သမား ၁၂ဝဝ သည္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးေရွ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾက ၿပီး ဆႏၵျပျခင္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကကာ မအူပင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းကလည္း လယ္ယာေျမအခက္အခဲ မ်ားအတြက္ အစိုးရကို ေဝဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လယ္/စီမွာက သိမ္းထားတဲ့သူေတြ ျပန္ပါေနေတာ့ တရားခံက တရားသူႀကီးျပန္ လုပ္သလိုျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔တရားသူ ေအးေဆးစီရင္လို႔ ရတာေပါ့။ အခုမအူပင္မွာတင္ အသိမ္းခံေျမဧက ၅ ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္။ သိမ္းတာက တပ္မေတာ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြကလည္း သူတို႔သိမ္းထားတဲ့ လယ္ေတြကို ျပန္မေပးခ်င္လို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးလွည့္ပတ္ေနတယ္။ ေလ်ာ္ေပးတဲ့ ဧရိယာေတြမွာလည္း လယ္/စီေတြက ကာလ တန္ဖိုးမေပးတာေတြလည္းရွိတယ္။ အဲဒါကိုလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တင္ျပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု မအူပင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

မအူပင္တြင္ ခြင္႔ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ယခုဆႏၵျပပြဲသည္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးေရ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ၿပီး၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကလည္း ရန္ကုန္တြင္ လယ္သမားဦးေရ ၅ဝဝ ခန္႔ ဆႏၵျပခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈအေပၚ အစုိးရ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျဖင္းအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က မအူပင္တြင္ ဆႏၵျပေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သက္မင္း)

Eleeven media group

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျမ၀တီ)
http://www.7daydaily.com/
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလုိက္သည့္ စကားေၾကာင့္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို တြန္းအားတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက ဆုိလာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္း ၁၉ လသာ က်န္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္၊ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ ၿပီး ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူကို လက္ ခံၿပီးၿပီ။ NCCT နဲ႔ UPWC ေဆြး ေႏြးပဲြမွာ ဒါပါၿပီးသား။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ကုိ လက္ခံလာၿပီးၿပီပဲ။ ဒါေတြ အားလုံးဟာ ၂၀၀၈ ကို ဆန္႔က်င္ တာေတြခ်ည္းပဲ။ တပ္မေတာ္က အေျခအေနအရ၊ တာ၀န္အရ ဒီအတုိင္းေျပာမွာပါပဲ’’ဟု ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီဥကၠ႒ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး မဲအမ်ားဆုံး ဒုတိယရရွိခဲ့သည့္ SNLD ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေရြးေကာက္ ပဲြေနာက္ပိုင္း ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္ (UNA) ၏ ၾသဇာႀကီးေသာ ဦးေဆာင္သူလည္းျဖစ္ သည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ‘‘သူ႔ (ကာခ်ဳပ္)စကားေၾကာင့္ အဟန္႔အတား မရွိႏုိင္ဘူး။ ရွိရင္လည္း ရတဲ့နည္းနဲ႔ ျပင္ဆင္ေရး ကို ဆက္သြားရမွာပဲ။ တကယ္လို႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္ သြားရင္ေတာ့ အခုလုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ၾကာသြား ဦးမွာ’’ ဟု ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီးဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းဆင္းပဲြတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ‘‘တပ္ မေတာ္သည္ အဓိကလုပ္ငန္းတာ ၀န္ႀကီး သုံးရပ္အျပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္သည္လည္း တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာ၀န္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ မွာ ‘‘တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည္’’ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြ ခဲ့စဥ္က အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္ ခ် မွတ္ခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းၿပီး စနစ္တက် အခ်ိန္ယူေရးဆဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္း ရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ စနစ္တက်ေရးဆဲြထားသည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား ၏ ဒီမိုကေရစီကို ပုံတူကူးခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၏ ပထ၀ီ၀င္အ ေနအထား၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းသမုိင္းအစဥ္အ လာတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး စနစ္တက် ေရးဆဲြအတည္ျပဳ ထားျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရးဆဲြ အတည္ျပဳထားသည့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္အ ေနျဖင့္ ေလးစားလုိက္နာရမွာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က မိန္႔ခြန္းေႁခြခဲ့၏။

‘‘၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံမွာ ျပန္ ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ တယ္။ ဒီအတြက္ ျပန္ျပင္ရတာကိုလည္း တပ္မေတာ္က ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာပဲ။ ျပင္ ဆင္ေပးျခင္းဟာ ဆက္လက္ရွင္ သန္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ လို႔ လက္ခံလာလို႔ ျပင္ဆင္ျခင္း ဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံကို ကာ ကြယ္ႏုိင္ျခင္းရဲ႕ တစ္ခုတည္း ေသာ နည္းလမ္းပဲလို႔ ယုံၾကည္လာလို႔လည္းပဲ ဒီဖဲြ႕စည္းပုံကို ျပင္ ဆင္တာကို တပ္မေတာ္က လက္ ခံတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာလည္း ရတယ္။ ေနာက္တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္ လုံး၀မျပင္နဲ႔ ကာကြယ္မယ္လို႔ လည္း ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ ရတယ္။ ဒီၾကားမွာ သူ႔သေဘာရွိမွာပဲ’’ဟု ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က သုံးသပ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အညီ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေရး လုပ္ငန္း မ်ား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္က ေျပာခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ‘၀’အထူးေဒသ (၂) မွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ မုိင္းလားအ ထူးေဒသ (၄)မွ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ေျခာက္ခ်က္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ေသးသည္။

ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ေျခာက္ ခ်က္၏ ဆ႒မေျမာက္အခ်က္တြင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအတုိင္း လုပ္ ေဆာင္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ယင္း အခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားဘက္က လက္ ခံႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ အခ်က္တစ္ ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

‘‘ ‘၀’၊ မုိင္းလားတုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ တုန္းက ဦးမင္းေအာင္လႈိင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို အထူးလုိလားတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ တယ္။ ဒါက ျပင္သင့္တာကို ျပင္ မွ ျဖစ္မယ္လို႔ သိၿပီး ေဘာင္ထဲက ျပင္ျခင္းကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တြန္းေနတယ္လို႔ သုံးသပ္လို႔လည္း ရတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆုိသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရပိုင္းက ေရာ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းကပါ ေျပာ ၾကားမႈ ျပဳလုပ္လာၿပီးေနာက္ ယခု ဆုိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္ႏွစ္ႀကိမ္ ေကာ္မတီဖဲြ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ ၿပီ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကား သည့္ တပ္မေတာ္သေဘာထား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ယခုကဲ့ သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘အခု ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္မယ္ လို႔ ေျပာလာတာက စကားေရွ႕ ေနာက္မညီသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔မညီရင္ အကုန္လုံး ေျပာင္းရမွာပါ’’ ဟု ေျပာသည္။

ျပင္ဆင္ေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အ ေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လူထုဆႏၵလက္မွတ္ေကာက္ယူသည့္ အစီအစဥ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း)တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾကသည္။

‘‘အားလုံးက ျပင္ဖို႔ ၀ိုင္းႀကိဳး စားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလိုေျပာ လုိက္တာက ျပည္သူလူထုၾကား သံသယပြားစရာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မေျပာသင့္ဘူး။ ျပည္သူလူထု ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး မေျပာသင့္ ဘူး။ ဒီအခ်ိန္က ၀ိုင္းၿပီး ႀကိဳးစားရ မယ့္အခ်ိန္ပါ’’ ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမေအးက ေျပာ သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားက ေတာင္းဆုိသည့္ ဖက္ဒရယ္မူ အေျခခံေဆြးေႏြးရန္ကို အစိုးရဘက္က လက္ခံလုိက္ ၿပီး အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ဒို႔ တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို အေျခခံ ၍ ေဆြးေႏြးရန္မူကိုလည္း တုိင္း ရင္းသားတို႔ဘက္က လက္ခံလုိက္ ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိ ႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕ (NCCT) ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ ဖဒိုေစာကြယ္ထူး ၀င္းက ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မႈမွတစ္ဆင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ က႑လည္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိ ႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕ (NCCT)တို႔ ညႇိႏႈိင္းေန ၾကသည့္အဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။ NCA ၿပီးပါက ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပဲြ မူေဘာင္ေရးဆဲြအတည္ျပဳ၍ ‘‘ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ’’ အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးသားရမည္ ျဖစ္သည္။

ပီအာ ေခၚ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ကန္႔ကြက္တဲ့ လက္မွတ္ေတြကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးက ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွား မႈျမွင့္တင္ေရး ကြန္ရက္၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ လူမႈဖံ႔ြၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ အဖဲြ႔၀င္ေတြ ၂၀၀ ေလာက္ကေကာက္ခံေနၾကပါတယ္။

ေဒါပံု၊ သာေကတ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ အင္းစိန္၊ မရမ္းကုန္း၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာလက္မွတ္ေတြ ေကာက္ ယူေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္ေကာက္ယူေနတဲ့အေျခအေနကို ျပည္သူ႔ လႈပ္ရွားမႈျမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္က အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ကိုျမတ္ေက်ာ္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

"ရန္ကုန္တိုင္းတစ္တိုင္းလံုးနီးပါးေတာ့ ၿခံဳငံုၿပီးေကာက္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေနပါတယ္၊ သာမန္ကြန္ရက္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အခတ္အခဲေတြရွိေနလို႔ပါ၊ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတို႔ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ လူမွႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္တို႔ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ေတာ့ ၂ ဖြဲ႔၊ ၃ ဖြဲ႔ပဲရွိတယ္၊ သာမန္အဖြဲ႔ အစည္းဝင္မဟုတ္တဲ့ တက္ၾကြလွႈပ္ရွားသူေတြက ပိုမ်ားတယ္၊ အေယာက္ ၁၅၀၊ ၂၀၀ ေလာက္ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာေကာက္ေနၾကတယ္ဗ်၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ သူတို႔ေနထိုင္ တဲ့ ရပ္ကြက္ေတြမွာ ေကာက္တာေပါ့၊ ဒီသံုးေလးရက္အတြင္းမွာ လက္မွတ္ေကာက္ခံတဲ့ ႏွွီးေႏွာဖလွယ္ ပြဲေတြ လုပ္ဖို႔ေတာ့ အစီအစဥ္ရွိတယ္"

အဲ့ဒီ ပီအာစနစ္ ကန္႔ကြက္တဲ့လက္မွတ္ေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ၾသဂုတ္လ၂၈ ရက္ေန႔က စတင္ေကာက္ခံခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၅ ရက္ၾကာ ေကာက္ယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေနာက္ ရရွိတဲ့လက္မွတ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ေပးပို႔သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

RFA

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.