09/10/14

ေရွာက္စန္း၏ ဖခင္သည္ တရုတ္နိုင္ငံေ႐ႊလီၿမိဳ႕တြင္ နာမည္ႀကီးေက်ာက္ ကုန္သည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ႊလီနွင့္ မိုင္ ၃၀၀၀ ကြာေဝးေသာ ကြမ္က်ိဳးျပည္နယ္မွ ေ႐ႊလီသို႔ အေျခခ် လာေရာက္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္၊ မႏၲေလးတြင္ ေက်ာက္ပြဲစားတစ္ဦးမွ သိန္းနွစ္ေထာင္တန္ေက်ာက္ျပသည္ကို ေရွာက္စန္း၏ဖခင္က ဒီလို တန္ဖိုးနည္းေက်ာက္ေတြ သူမကိုင္ဘူးဟု ေျပာသည္အထိ ေက်ာက္လုပ္ငန္း အႀကီးအက်ယ္ လုပ္သည့္ သူေဌးႀကီးျဖစ္သည္၊ ေရွးကမင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္မွ ဆင္းသက္ လာသည္ဟုလည္းေျပာသည္၊ ရန္ကုန္နွင့္ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္ျပပြဲမ်ား ကိုလည္း လာေရာက္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ဝယ္ယူသည့္ ကုုန္သည္ျဖစ္ သည္၊ ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္း ရန္ကုန္သို႔လာေရာက္ၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူသြားခဲ့သည္။

ေ႐ႊလိီတြင္ ေရွာက္စန္း၏ညီေရွာက္ဝူက ဆင္တံဆိပ္ဝါယာႀကိဳးမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး ျမန္မာနို္င္ငံ အတြင္းသို႔ နယ္စပ္မွတရားမဝင္တင္ပို႔ခဲ့ သည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွာက္စန္းကိုယ္တိုင္ ျမန္မာနို္င္ငံသို ဝါယာႀကိဳး လာေရာက္ေရာင္းခ်သူ ျဖစ္လာသည္၊ ေရွာက္စန္းသည္ ေ႐ႊလီတြင္ေနစဥ္ကပင္ ျမန္မာစကားကို သင္ၾကားထားခဲ့သည္၊ သူသည္ ယူနန္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ေတာ္ဝင္ ၏ သမီးနွင့္ ၁၉၉၉ ခုနွစ္မတိုင္မီက လပ္ထက္ခဲ့သည္၊ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ သားမက္ျဖစ္သည့္ ေရွာက္စန္းသည္ မည္သည့္နည္းနွင့္မွ ျမန္မာနိုင္ငံသား မျဖစ္နိုင္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရွာက္စန္းဝါယာႀကိဳးေရာင္းစဥ္က ျပည္တြင္းထုတ္ ဝါယာႀကိဳးမ်ား မရွိေသးေပ၊ သို႔ေသာ္ ေရွာက္စန္း၏ ဆင္တံဆိပ္ဝါယာႀကိဳးမ်ားမွာ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းသျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္မေပါက္ခဲ့၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္း၌ Golden Lion နွင့္ ဟုန္ပန္းဝါယာႀကိဳးစက္ရုံမ်ားေပၚလာၿပီး ေစ်းကြက္ တြင္ ေပါက္ခဲ့သည့္ အတြက္ Golden Lion ကို ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ Standard ဝါယာႀကိဳးမ်ား ထုန္လုပ္ခဲ့သည္၊ ထို႔အျပင္ACM ဝါယာႀကိဳးကို အဆင့္မီထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ ရာမွ ေစ်းကြက္ေဝစုရ လာသည္၊ မႏၲေလးတြင္ ေရွာက္စန္းသည္ Stardard ဝါယာႀကိဳးကို Day Light ကုမၼဏိီကို ကိုယ္စားလွယ္ေပးၿပီး ACM ဝါယာႀကိဳးကို ကႊ်ဲဆည္ကန္တြင္ ဂိုေဒါင္ဌားၿပီး မန္ေနဂ်ာနွစ္ဥိီးနွင့္ ျဖန႔္ေနသည္၊ ေရွာက္စန္းသည္ မႏၲေလးတြင္ ဂိုေဒါင္မ်ားေျမေနရာ မ်ားကို ဝယ္ေလ့မရွိပဲ ဌားရမ္းသံုးစြဲကာ ျမန္မာနိုင္ငံ မွရသည့္ေငြကို တရုတ္ျပည္သို႔ သာ ျပန္ပို႔ေန သူျဖစ္သည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝါယာႀကိဳး လုပ္ငန္းကို သူ႔ညီေရွာက္စြတ္ ကိုလြဲေပးၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ နိုင္ငံေတာ္၏ စိီမံကိန္း လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္သူျဖစ္လာသည္။

ေရွာက္စန္းသည္ ညီအစ္ကိုသံုးဥိီးတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး တရုတ္စာ ရွစ္တန္းထိသာ သင္ခဲ့ဖူးသည္၊ ရာသက္ပန္ သက္သက္လြတ္စားေသာ္လည္း ၾကက္ဥသည္ သတ္သတ္လြတ္ ဟု ယူဆၿပီး ၾကက္ဥစားသည္၊ အေသာက္အစားမရွိဟု သိရသည္၊ ဒုတိယ ညီမွာ ေရွာက္စြတ္ျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်ီနီယာျဖစ္ကာ ဝါယာႀကိဳးစက္ရံုမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ သည္၊ ေလာင္းကစား ဝါသနာပါသူျဖစ္သည္၊ ညီအငယ္ဆံုး ေရွွာက္ဝူ မွာ ေျမာင္းတကာ ရွိ သံမဏိစက္ရံုကို အုပ္ခ်ဳပ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ညီအစ္ကို သံုးေယာက္တြင္ ပညာ မတက္သည့္ ေရွာက္စန္းက စီးပြားေရးတြင္ လာဘ္အျမင္ဆံုးဟု က်န္ ညီနွစ္ဥိီးက အသိမွတ္ျပဳဆရာတင္ထားၾကသည္။

ေရွာက္စန္းသည္ သူနွင့္သိေသာတရုတ္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊက ကႊ်န္ေတာ္ရဲ႕ ကမ္ပါးပါး ( ေမြးစားအေဖ ) ပါဟု အၿမဲေျပာေလ့ရွိသည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဘဝကပင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးမွတဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ မိသားစုနွင့္ ေ႐ႊ လမ္းေငြလမ္းေပါက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္၊ လက္ရွိျပသနာျဖစ္ေန သည့္ ျမန္မာ့ေစတနာ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏိီက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊမိသားစု ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည္ ဟုလည္း ေရွာက္စန္းနွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အသံထြက္ေနသည္၊

ထို႔အျပင္ သူနွင့္အကြၽမ္းတဝင္ရွိေသာ ယခင္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး၏ ဇနီးကို အေမ ဟု ေခၚေလ့ရွိသည္၊ ထိုဝန္ႀကီး၏ ေယာက္ဖ ဦးေဝလြင္သည္ ေရွာက္စန္း ရထားေသာ ရတနာ အိမ္ယာစီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္းဒါရိုက္တာအျဖစ္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေန သည္၊ ေရွာက္စန္း၏ အခါေတာ္ေပးမွာ ပဲခူးေ႐ႊဟသၤာဆရာေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဟံသာဝတီ ကားကြင္းကို ေျမသန္႔ေပးျခင္း၊ ဘိုကေလးကႊ်ဲၿခံ ေရေက်ာ္တံတားေဆာက္ စဥ္ ဝန္ထမ္း အေဆာက္အဦးမ်ားေအာက္၌ ငန္းေတာ္က်ားေႁမြမ်ားေတြ႕သျဖင့္ နဂါးရုပ္မ်ား ေရေမ်ာ ရန္တို႔ကို အခါေတာ္ေပးခဲ့သည္။

ေရွာက္စန္းသည္ ေဒသအသီးသီးတြင္ သံုးစြဲေနသည့္ သူ၏ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ခြင္သံုး ကားမ်ားကို တစ္စီးသာ တရားဝင္တင္သြင္းၿပီး က်န္ကားအားလံုးကို တရားမဝင္ တင္သြင္းကာ တရားဝင္ရထားသည့္ နံပါတ္တစ္ခုကိုပြားၿပီး က်န္ကားမ်ားတြင္ တပ္ကာ အသံုးျပဳေနသည္၊ ထို႔အျပင္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ဆဲ လႈိင္ျမစ္ကူး တံတားျဖစ္သည့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတား အမွတ္ ( ၂ ) တြင္လည္း ဘိုးပိုင္ လုပ္ငန္းကို ေရွာက္စန္းက ရရွိထားျပန္သည္၊ ေျမာင္းတကာတြင္ သံေခ်ာင္းလံုးစက္ရံု ဟု ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားေသာ သံမဏိ စက္ရံုအျပင္ ပိုတက္စီယမ္ကာဘြန္နိုက္ စက္ရံု ကိုပါ ပူးတြဲ တည္ေထာင္ ထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးနွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ယခင္ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းနွင့္ လက္ရွိဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး တို႔နွင့္လည္း အလြန္အဆင္ေျပကာ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ နိုင္ငံအနွံ သြယ္တန္းေနေသာ ၂၃၀ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ၁၃၂ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ၆၆ေကဗြီ ဓာတ္အား လိုင္းမ်ား၊ ယင္းတို႔နွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ဓာတ္အားခြဲရုံမ်ားနွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားကို လည္း တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိထားျပန္သည္၊ လက္ရွိတြင္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကႊ်န္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥသွ်စ္ပင္မွ ရိုးမျဖတ္ေက်ာ္ဆြဲေသာ ဓာတ္အားလိုင္းနွင့္ ဓာတ္အားခြဲစက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေရွာက္စန္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္၊ ေရွာက္စန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္ ဂံုးေက်ာ္တံတား မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ထိုလုပ္ငန္း မ်ားသည္ မီဒီယာနွင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ရသျဖင့္ မလုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း သူနွင့္ပတ္သတ္သည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ၾကားသိရသည္။

အထူးသျဖင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ၿပိဳင္ဖက္မရွိ လက္သိပ္ထိုး ရရွိကာ လင့္လမ္းရွိ ဘဏ္ရိပ္သာအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို ထိုက္စိန္ ကုမၼဏီနွင့္ တြဲဖက္၍ လည္းေကာင္း ဒဂံုအေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိုးအိမ္ပိုင္ ရတနာအိမ္ယာ စီမံကိန္းကိုလည္း လက္ရွိေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္ကုန္သည္အသိုင္းအဝိုင္းက
`` ေ႐ႊေတာင္ ကုမၼဏီ က ဦးအိုက္ထြန္းနဲ႔ ေအရွားေဝါလ္က ဥိီးထြန္းျမင့္နိုင္တို႔ကို လူသိမ်ားေပမယ့္ ေရွာက္စန္း လူမသိသူမသိရထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြက ဟိုနွစ္ေယာက္ ထက္ေတာင္ မ်ားေနၿပီ ´´ ဟု ေျပာၾကသလို ေရွာက္စန္းကုိ ျမင္ပင္ မျမင္ဖူးေသာ တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္၊ အားလံုး တစ္ညီတစ္ၫႊတ္ထဲေျပာၾကသည္ ကေတာ့ ေရွာက္စန္း သည္ ျမန္မာျပည္ေပါက္ တရုတ္ မဟုတ္ပဲ ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕မွ ေအာက္ လမ္းျဖင့္ နယ္စပ္မွ တရားမဝင္ခိုးဝင္ေရာက္ ရွိလာေသာ တရုတ္ဆိုသည့္ အခ်က္ ပင္ျဖစ္သည္။

ေရွာက္စန္းနွင့္ အျခားသူနွစ္ဥိီးတြဲၿပီး ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ကို တစ္လလွ်င္ သိန္းငါးဆယ္ ထက္ မပု္ိေသာ အခေၾကးေငြ သူခ္ုိးေစ်းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဥိီးေအာင္သိန္းလင္း လက္ထက္က ရရွိထားသည္၊ သူ၏ကုမၼဏီမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေဟာင္းမ်ား ကို ဦးစားေပးခန္႔ ထားသလို ေဆာက္လုပ္ေရးမွ လူႀကီးသားသမီးမ်ားကိုလည္း ရာထူးႀကီးမ်ားေပးၿပီး ခန္႔ထားသည္၊

ဥပမာ တစ္ခု ေဖာ္ျပရမည္ဆို လွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးဌာန တာဝန္ခံ ( ေနာက္ပုိင္းတြင္ အႀကံေပး ) သူရဦးစိန္ေသာင္း၏သမီး ခ်ယ္ရီစိန္ေသာင္း ဆိုလွ်င္ ျမန္မာစာျဖင့္ ဘြဲ႕ရထားေသာ္လည္း ေရွာက္စန္းက သူ၏ ကုမၼဏီတြင္ ေငြ စာရင္းကိုင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ရာထူး ခန္႔ထားသည္၊ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွွ သတ္မွတ္ေပး ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ခစားရိတ္မ်ား ကို သူ႔သေဘာနွင့္သူျဖတ္ၿပီး သတ္မွတ္နႈန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုကိုသာ ရွင္းေပးသည္ ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး အသိုင္းအဝိုင္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာေစတနာၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီ၏ မန္းေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးသက္ဦး မွာ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေဟာင္းနွင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အလုပ္သင္ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၁၃ ) မွျဖစ္သည္၊ ေရွာက္စန္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မူ ေရွာက္စန္း သည္ သေဘာေကာင္းေၾကာင္း ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေၾကာင္း၊ အသက္ငါးဆယ္ အထက္ ဝန္ထမ္းတိုင္းကို တစ္လလွ်င္နို႔မႈန္႔တစ္ဗူး လစဥ္ေပးေၾကာင္းေျပာဆိုၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ေရွာက္စန္း၏ ဟံသာဝတီကားဝင္းကို အဆင့္ျမင့္ Times City ကြန္ဒို တည္ေဆာက္သည့္စီမံကိန္းတြင္ တရုတ္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာေနရာ မ်ားတြင္ ေခၚယူသံုးစြဲၿပီး ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အလုပ္သမား မ်ားကို သံုးစြဲျခင္းမရွိသလို တရုတ္နည္းပညာဟုဆိုကာ ဘိုးပိုင္ရိုက္ရာတြင္လည္း သတ္မွွတ္သံေခ်ာင္းလံုး အ႐ြယ္ အစားမ်ားထက္ ေသးငယ္သည့္ သံေခ်ာင္းမ်ားကိုလည္း သံုးေနသည္ဟု သိရသည္၊ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ရာထူးႀကီးတ ရုတ္မ်ားမွာ မစၥတာလွ်ိဳ႕၊ လီအိုက္မင္၊ က်င္းရံုခ်န္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္၊ အဆိုပါစီမံကိ္န္း တြင္ေခၚယူထားေသာ တရုတ္ လုပ္သားမ်ားမွာရငါးဆယ္ေက်ာ္ရွိသျဖင့္ တရားဝင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ မည္သူမွ်မသိၾကေပ ၊ ေရွာက္စန္း၏ ညီ ေရွာက္စြတ္သည္ ဟံသာဝတီ ကားကြင္းစီမံကိန္းတြင္ ရုံးထိုင္ၿပီး တိုက္ခန္း မ်ားေရာင္းသည့္ တာဝန္ကိုလည္း ယူထား သည္။

ေရွာက္စန္းသည္ အင္ယားၿမိဳင္လမ္းတြင္ တိုက္တစ္လံုး၊ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕အဝင္တြင္ လယ္ ဧကရာေက်ာ္နွင့္ ေအး႐ြာတြင္ လယ္ဧက ၄၀၀၀ ခန္႔ ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထား သည္၊ ေရွာက္စန္းသည္ ေ႐ႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ ( ၁ ) ၊ ဦးေ႐ႊဘင္လမ္းရွိ ဝါယာႀကိဳး စက္ရံုတြင္ ေနထိုင္ၿပီး သူ႔ညီေရွာက္စြတ္သည္ တြင္းသင္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းညဳိ လမ္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္တြင္ ေနထိုင္သည္၊ ညီအငယ္ဆံုး ေရွာက္ဝူ သည္ ေျမာင္းတကာ သံမဏိစက္ရံုတြင္ေနထိုင္သည္၊ ထူးျခားခ်က္မွာ သူတို႔ပိုင္သည့္ စက္ရံုမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း သိုေလွာင္ရံုမ်ား တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အလံႀကီးမ်ားကို လႊင့္ထူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရွာက္စန္းသည္ တရုတ္တပ္မွ အၿငိမ္းစားယူထားသူမ်ား နႈတ္ထြက္ထားသူမ်ား ကို ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သူ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားသျဖင့္ လိုအပ္ပါက ေရွာက္စန္း သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ တရုတ္စစ္တပ္ဖြဲ႕နိုင္သည့္ အေျခအေနပင္ရွိသည္ဟု တရုတ္ အသိုင္းအဝိုင္းကေျပာၾကသည္၊ ယခုအခါ ေရွာက္စန္းသည္ စီးပြားကူးသန္းပိုင္ ပုဇြန္ေတာင္ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိရင္ ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိမ္း၏သား၊ ဝန္ႀကီး ဦးတင္နိုင္သိန္းတို႔၏ သားတို႔နွင့္ အတူ တင္ဒါၿပိဳင္လွ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ ေရွာက္စန္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေပးအပ္ေနသည္၊ မည္သည့္ေငြမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည္ တုိ႔ကို သက္ဆိုင္ရာေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတပ္ဖြဲ႕နွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီတို႔မွ စံုစမ္းရန္အခ်ိန္က်ေနၿပီျဖစ္ သလို ေရွာက္စန္း ကို ျပည္နွင္ ဒဏ္ေပးရန္ နွင္ ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူ အားလံုကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္

( Tomorrow တြင္ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးအား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္ )

ေျမဝယ္သူေတြ၊ ေျမပြဲစားေတြ ေျခခ်င္းလိမ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္းက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေနရာမွာ လာဝယ္သူ အမ်ားစုက တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ၿပီး .လယ္လုပ္မယ့္သူ၊ လယ္ပိုင္ရွင္ေတြ မရွိေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းရဲ႕ ေျမေတြအကုန္နီးပါး တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြလက္ထဲ ေရာက္သြားၿပီလို႔ ပန္းသတင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းက ကိုေဇာ္မင္းဦးကေျပာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တြံေတး၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုနဲ႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၃ခုရွိရာ ပန္းလိႈင္ျမစ္နဲ႔ တြံေတးတူးေျမာင္းၾကား၊ ရန္ကုန္ျမစ္နဲ႔ လိႈင္သာယာ-တြံေတးကားလမ္းၾကား ဧက ၃ေသာင္းေက်ာ္မွာ တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ရန္ကုန္အစိုးရ ေၾကညာၿပီး တစ္ပတ္ေက်ာ္အၾကာမွာ ေျမေစ်းေတြ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ထုိးတက္သြားပါတယ္။ လယ္ေျမေတြ သိမ္းႀကံဳးဝယ္ယူေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ။

လိႈင္သာယာအထြက္ ပန္းလိႈင္ျမစ္ကူးတံတားကေန ဘုရားငုတ္တိုလမ္းဆံုအထိ ၁၁မိုင္ရွည္တဲ့ လိႈင္သာယာ-တြံေတး ကားလမ္းတစ္ေလွာက္ လယ္ယာေျမအကုန္နီးပါး ေရာင္းခ်လို႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။ တစ္ဧကကို က်ပ္ သိန္း ၄ဝဝကေန ေစ်းေပါက္ခဲ့ရာက အခုေတာ့ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီျဖစ္သြားလို႔ လယ္သမားေတြလက္ထဲ ေငြသီးေနပါတယ္။

ေျမဝယ္သူေတြ၊ ေျမပြဲစားေတြ ေျခခ်င္းလိမ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္းက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေနရာမွာ လာဝယ္သူ အမ်ားစုက တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ၿပီး ေငြကိုလက္ငင္းေခ်သြားတဲ့အေၾကာင္း၊ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လယ္ေတြကုန္သြားလို႔ ေရနက္ကြင္းဘက္ကိုပါ လိုက္ဝယ္ေနၾကၿပီလို႔ ဘုရားငုတ္တိုရြာက ေဒၚႀကီးေမက ေျပာျပပါတယ္။

ဘုရားငုတ္တို၊ ေရေက်ာ္၊ ခရမ္းဝ၊ တမံႀကီး၊ ဘုရားငူ စတဲ့ ေက်းရြာေတြက လယ္သမားေတြရဲ႕ ကားလမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ လယ္ေျမေတြ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အေရာင္းအဝယ္ေတြ ေန႔စဥ္လိုလို ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားေတြကို ေျမပြဲစားေတြက သတိေပးထားလို႔ သတင္းမီဒီယာေတြကို ေျဖဆိုဖို႔ ျငင္းဆန္ေနၾကပါတယ္။

လယ္လုပ္မယ့္သူ၊ လယ္ပိုင္ရွင္ေတြ မရွိေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းရဲ႕ ေျမေတြအကုန္နီးပါး တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြလက္ထဲ ေရာက္သြားၿပီလို႔ ပန္းသတင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းက ကိုေဇာ္မင္းဦးက ကမာရြတ္မီဒီယာကို ေျပာျပပါတယ္။ ေစ်းေတြ မတန္တဆေပးဝယ္ၾကလို႔ လယ္မေရာင္းတဲ့ လယ္သမား မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသလို လက္ထဲကေငြေတြနဲ႔ စီးပြားေရး မလုပ္တတ္တာမို႔ ၾကာရင္ စားဝတ္ေနေရး ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာ့ေစတနာၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလို႔ နာမည္ခံထားတဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးပိုင္ကုမၸဏီကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ေဒၚလာ ၁၅ဘီလီယံေလာက္ကုန္က်မယ့္ ဒီၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတယ္လို႔ ေၾကညာအၿပီး ၆ရက္အၾကာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ တင္ဒါေခၚမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာကလြဲလို႔ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္အစိုးရက သတင္းအေမွာင္ခ်ထားပါတယ္။
Kamayut media

ေလာင္းကစားမ်ားျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည့္ ရန္ကုုန္ျမိဳ.ရွိ Game Box ဂိမ္းကစားဆိုုင္။ (ဓာတ္ပံုု-Yangon Globe)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေလးဂိမ္းကစားသည့္ဆိုုင္မ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား ေငြေၾကးျဖင့္ေလာင္း ကစားနည္းျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည့္စက္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ကေလးမ်ားအပန္းေျဖရာဂိမ္းကစားရံုုမ်ားအျဖစ္ဗန္းျပထားျပီး ေလာင္းကစားျပဳလုုပ္ေနေသာဆိုုင္မ်ားမွာ Avatar (အဗက္တာ) ၊ Game Box၊ Aladdin၊ Alibaba (အလီဘာဘာ) အပါအ၀င္ အလားတုူအနည္းဆံုုးဆုုိင္ ၃၀ ခန္.ရန္ကုုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ရန္ကုုန္ျမိဳ.လမ္းမေတာ္ ၆ လမ္းတြင္ ေန.စဥ္ည ၁၁ နာရီထိဖြင့္လွစ္ေသာ Avatar ဂိမ္းဆိုင္သည္ ဆိုင္ျပင္ပတြင္သာမန္ကေလးဂိမ္း ဆိုင္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္သာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဆိုင္အတြင္းတြင္မူ ေငြေၾကးျဖင့္လဲလွယ္ေဆာ့ကစားႏိုင္ေသာ စက္မ်ားျဖင့္ Bingo ကစားနည္း၊ ပိုက္ ကြန္ျဖင့္ငါးမ်ားကိုဖမ္းရေသာကစားနည္း ၊ Slots ဟုေခၚေသာ အတန္းယွဥ္ တြဲသည့္ေလာင္းကစားနည္းမ်ားကို ေဆာ့ကစားေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရသည္။

တစ္ခ်ဳိ.ေသာ ဂိမ္းဆိုုင္မ်ားတြင္မူယခုုေလာင္းကစားဂိမ္းမ်ားအျပင္ ပိုုကာ ႏွင့္ ရိုုးလက္ေလာင္းကစားစက္မ်ားကိုုလည္းအသံုုးျပဳေနသည္ကိုုေတြ.ရွိရသည္။
ဂိမ္းကစားရာတြင္အသံုုးျပဳရသည့္ အေၾကြေစ့တစ္ေစ့လွ်င္ ေငြ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လဲလွယ္ႏိုင္ၿပီး၊ ေငြအ ေၾကြေစ့အသံုးမျပဳလိုပါက ဆိုင္မွသတ္မွတ္ထားေသာ ပလတ္စတစ္ကတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ကစားျခင္းကိုရပ္နားၿပီး ေငြေၾကးျပန္၍လဲလွယ္လိုပါက တစ္ေသာင္းလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းေလ်ာ့၍ လဲလွယ္ေပးသည္။ ထိုုပလတ္စတစ္ကဒ္မ်ားကိုု တစ္ခါ၀ယ္ယူလ်င္အမ်ားဆံုုး ငါးေသာင္းတစ္သိန္းခန္.ထိ၀ယ္ယူကစားခြင့္ျပဳထားၾကသည္ကိုုေတြ.ရသည္။
လူ ၆ ေယာက္ ကစားႏိုင္သည့္ Bingo ကစားနည္းသည္ အျမင့္ ၁၀ ေပခန္႔ရွိေသာမွန္လံုပိတ္စက္ႀကီး ထဲတြင္ အေပါက္ေဖာက္ထားေသာအ၀ိုင္းျပားႀကီးေပၚ၌
ေဘာလံုး ၅ လံုး ကလည္ပတ္ျပီး ထို႔ေနာက္ေဘာလံုးသည္ နံပါတ္ရွိေသာအေပါက္ေလးထဲသို႔က်ပါက ေဘာလံုးက်သည့္နံပတ္မ်ားအား အစီစဥ္က်ေအာင္တြဲေပးရသည့္ကစားနည္းျဖစ္သည္။ ဂဏန္းမ်ားက အလ်ားလိုက္ ၊ ေဒါင္လိုက္ နံပတ္ ၃ ခုတစ္တန္းတည္း ျဖစ္ပါက အႏိုင္ရရွိၿပီး ထိုးသည့္အဆထက္ ၂ ဆ ၃ ဆ ပိုရမည္ျဖစ္သည္။

ငါးဖမ္းကစားနည္းကိုု လူငယ္ပိုင္းအေဆာ့မ်ားၿပီး စားပြဲခံုႏွင့္တူေသာမွန္သားျပင္ေပၚတြင္ ဘယ္ညာကူးခတ္သြားလာေနၾကသည့္ငါးမ်ားကိုလူက ခလုတ္ျဖင့္ထိန္း၍ လိုက္ဖမ္း ရသည့္ကစားနည္းျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားမွာတစ္ေန႔လွ်င္ ေထာင္ဂဏန္းမွ ေသာင္းဂဏန္းအထိေဆာ့ကစားၾကၿပီး တခိ်ဳ႕ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူမ်ားက သိန္းခ်ီ၍ ေလာင္းကစားမႈျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။
"ဒီဂိမ္းေတြကေဆာ့ရင္အစပထမပိုင္းမွာေတာ့ႏိုင္တယ္ၿပီးရင္ျပန္ရံႈးသြားတယ္။ ဂိမ္းေဆာ့ၿပီးသူေဌးျဖစ္ သြားတယ္ဆိုတာမရွိသေလာက္ပဲ။ ဒီဂိမ္းေတြကေဆာ့ရင္ စြဲလန္းမႈျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုအရင္က တစ္လကို တစ္သိန္းဖိုးေလာက္သြားေဆာ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့မေဆာ့ေတာ့ဘူး။" ဟု ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ကိုုေကာင္းထက္ကေျပာသည္။

အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဆံုုရွိ ဗိုုလ္ေအာင္ေက်ာ္တာ၀ါပထမထပ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Game Box ဆိုုင္တြင္လည္း ငါးဖမ္းကစားဂိမ္း၊ ငါးမန္းဖမ္းကစားဂိမ္းမ်ားကိုု ေငြက်ပ္သိန္းႏွင့္ခ်ီေလာင္းကစားျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္ကိုုလည္းေတြ.ရသည္။

ရန္ကုုန္ဂလုုပ္သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ Game Box ဆိုုင္သိုု.သြားေရာက္ျပီး ေလာင္းေၾကးေငြမည္မ ွ်ေလာင္း၍ ရသနည္း၊ ၁၀၀ တန္ေငြအေၾကြေစ. ၁၀ သိန္းဖိုုးထိ၀ယ္လိုု.ရသလားဟု ဆိုုင္၀န္ထမ္းမ်ားအားေမးျမန္းရာ “၀ယ္လိုု.ရတယ္၊ ကုုိယ္.အေပၚဘဲမူတည္တယ္” ဟုုျပန္လည္ေျဖဆိုုခဲ့သည္။

ကေလးဂိမ္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးျဖင့္လဲလွယ္ျပဳလုပ္ပါက ေလာင္းကစားမႈေျမာက္ေၾကာင္းကို မႈခင္း တပ္ဖြဲ.ဒုရဲမွဴးႀကီး၀င္းစိန္က "ေငြေၾကးျပန္လဲလွယ္လို႔မရတဲ့ကစားနည္းေတြဆိုရင္ ေလာင္းကစားမႈမေျမာက္ ပါဘူး” ဟုုေျပာသည္။

ပစၥည္းတစံုတရာကိုေငြေၾကးအစားၾကားခံအျဖစ္အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေလာင္းကစားမႈ ေျမာက္တဲ့အတြက္ဖမ္းဆီးလို႔ရေၾကာင္း သိုု.ရာတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ.ရွိဂီမ္းဆိုုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုုတစ္ရာတိုုင္တန္းခ်က္မရရွိထားေၾကာင္းသူကဆက္ေျပာသည္။

"ဒီလိုဖြင့္တာေတြကိုဖမ္းဆီးမႈမရွိဘူးဆိုတဲ့ေနရာမွာႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ပထမတပိုင္းကသတင္းမရလို႔ မဖမ္းတာကတပိုင္း။ ဒုတိယအပုိင္း ကေအာက္ေျခကလူေတြကနားလည္မႈနဲ႔လုပ္ေနတာကတပိုင္းေပါ့။ အဲ့လိုနားလည္မႈနဲ႔လုပ္ေနတာေတြကို တိုင္ၾကားစာေတြပို႔လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ၊ စခန္းမွဴး ၊ နယ္ထိန္းေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္သူေတြကို ရဲစခန္းထိန္းသိမ္းမႈဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္ ရြက္သြားမွာပါ။ သိလ်က္နဲ႔ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳဘဲေနရင္ ဒီဥပေဒအရအေရးယူလို႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေရးယူ ဖို႔စီမံခ်က္ေတြဆြဲထားတာလည္းရွိပါတယ္ဟုု" ဒုရဲမွဴးႀကီး၀င္းစိန္ကေျပာသည္။

ရန္ကုုန္ရွိဂိမ္းေလာင္းကစားရံုုမ်ား၏စက္မ်ားမွာ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ ႏွင့္ထိုုင္၀မ္ႏိုုင္ငံတိုု.မွမွာယူတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အစိုုးရက ယခုုကဲ့သိုု.လူၾကီးမ်ားေလာင္းကစားႏိုုင္သည့္ဂိမ္းစက္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေလာင္းကစားရုုံမ်ားကိုု ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ.ႏွင့္ တနၤသာရီတိုုင္း ေကာ.ေသာင္းျမိဳ.အနီးရွိ သူေဌးကြ်န္းတြင္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားျပီး ႏိုုင္ငံျခား၀င္ေငြတိုုးေစရန္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ ဟိုုတယ္မ်ားတြင္ ေလာင္းကစားရုုံမ်ားကိုုဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာနက လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုုတ္လက ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

The Yangon Globe

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မက်င္းပျခင္းသည္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၀ ေက်ာ္မွ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေျပာင္းလဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ မျဖစ္ႏိုင္ သည့္အတြက္ ဥကၠဌ တစ္ဦး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အရ ဆုံးျဖတ္ၿပီး မက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မူလက အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ကို ေအာက္တိုဘာလမွ ႏို၀င္ဘာ လသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းထားျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ျပဳလုပ္ပါက က်ပ္ ၂ ဘီလီယံ၀န္းက်င္း ကုန္က် မည္ျဖစ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း မက်င္းပေတာ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန ၌ ျပဳလုပ္ သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ ပိုင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃၀ ရွိၿပီး အဆိုပါ ပါတီမ်ားသည္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္သံုးနယ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိပါက ဥပေဒအရ ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္ သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အခ်ိန္ နီးကပ္ေနျခင္းသည္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္အတြက္ပါ က်ပ္တည္း ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ ျမင္ႏုိင္မႈအေပၚ ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္စရာမ်ား ရွိ ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမျပဳလုပ္ေတာ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္ေတာ့ရန္ဆံုး ျဖတ္ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၊ အမ်ိဳး သား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လည္း ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ၂၀၁၅ ႏိုင္၀င္ဘာတြင္ က်င္းပေပးရန္လ်ာထားၿပီး လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဥပေဒအရ က်င္းပေပးမည္ ဟု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၃ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေျခာက္ေန ရာႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၆ ေနရာ စုစုေပါင္း ၃၅ ေနရာလစ္ လပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း

The Ladies News Journal

ဥပေဒနဲ႔အညီသာ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို သူတစ္ဦးထဲအေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္စရာမရွိဘူးလို႔ ဥေရာပ (၃) ႏိုင္ငံခရီး အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတရာထူးအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာမွာ အခုလို ေျဖၾကားခဲ့တာလုိ႔ ဒီကေန႔ထုတ္ ဆြစ္ဇာလန္ သတင္းစာ NZZ မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး မဲခြဲဆံုးျဖစ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လို မဲေပးဆံုးျဖတ္မလဲလို႔ ေမးျမန္းရာ မွာ ဦးသိန္းစိန္ တစ္ဦးတေယာက္၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ႔အေရးထက္ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြားကို စဥ္းစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ အမ်ားစုရဲ႕သေဘာထားကို ေလးစားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါမွ သူ႔အေနနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဘယ္သူတစ္ဦးတေယာက္ကိုမွ သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ခြင့္ကို မကန္႔သတ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္မယ္ဆိုရင္ လိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေနေၾကာင္း၊ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို သူ႔အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္စရာမရွိေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ နီးပါး ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ အမ်ားအျပားနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့တဲ့ကိစၥဟာ သူဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သား အစိုးရသက္တမ္း ၃ ႏွစ္အတြင္း အႀကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔စာရင္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး ဒီကာလမွာ စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျဖၾကားခဲ့ တယ္လုိ႔ သတင္းမွာ ေရးသားထားပါတယ္။
RFA

ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရေသာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ အိမ္အကူမိန္းကေလး (ဓာတ္ပံု −ေအာင္သစ္လြင္)

အိမ္အကူမိန္းကေလး မ်က္ႏွာပ်က္စီးသြားသည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရ သည့္ ဆရာဝန္လင္မယားအား အ ရပ္ဘက္ ဥပေဒအျပင္ က်န္းမာ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကပါ စစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

အဆုိပါဆရာဝန္ႏွစ္ဦးသည္ လက္ရွိတြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး ႐ံုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ ဆရာဝန္မ်ားျဖစ္သည္ဟု အမႈစစ္ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။

‘‘စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အရ ေတာ့ ဆရာဝန္ႏွစ္ဦးဆုိတာလည္း မွန္ေနတယ္။ ဆရာဝန္ဆိုတဲ့အ တြက္ သူ႔ဌာနဆုိင္ရာနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေတာ့ ေခၚယူစစ္ေဆးဖုိ႔ ေဆာင္ ရြက္ေနတယ္။ အျဖစ္မွန္ေပၚ ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္သြားမွာပါ’’ဟု ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ အမႈ စစ္ ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွလာ၍ အိမ္အကူ လုပ္သူ အသက္(၁၄)ႏွစ္အ ရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးကုိ လက္ က်ိဳးေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည့္အ ျပင္ မ်က္ႏွာပ်က္စီးသည္အထိ ႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္ခံထားရသူမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ပုလဲ (၃)ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ဆရာဝန္လင္မယားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိခင္အမ်ိဳးသမီးႀကီး ျဖစ္သည္။

၎တုိ႔သံုးဦးအား လက္နက္ ျဖင့္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ၊ ဒဏ္ရာရေစရန္ အားေပးကူညီမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၄/၃၂၅/၃၂၆ တုိ႔ျဖင့္ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္အကူမိန္းကေလးအား ႐ိုက္ႏွက္ေသာေၾကာင့္ ရခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကို အိမ္ေပၚမွ လိမ့္က် ၍ရေသာ ဒဏ္ရာဟု လိမ္ညာေစ ၍ ေဆး႐ံု၌ ကုသေစေၾကာင္း ကာယကံရွင္မိန္းကေလး၏မိခင္ ေဒၚသိန္းသိန္းဝင္းက စြပ္စြဲထား ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ရက္ခန္႔က ျဖစ္ေသာ အမႈကုိ ယခုမွ စစ္ေဆး ေနရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အ ေသးစိိတ္ စိစစ္ေနရေၾကာင္း ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ရဲ အုပ္ ဝင္းေဌးက ေျပာသည္။

ရဲစခန္းတြင္ အမႈမဖြင့္မီ အိမ္အကူပြဲစား၏ ညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ ႐ိုက္ ႏွက္ခံရသည့္ ကေလးငယ္၏မိခင္ က ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၁၂ သိန္း ျဖင့္ ေက်ေအးထားခဲ့ၿပီး ၁၅ ရက္ ခန္႔ၾကာမွသာ ျပန္လည္အမႈဖြင့္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ေက်ေအးေပးခဲ့စဥ္က အိမ္အကူပြဲစားက ၎အား အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာ သမီးျဖစ္သူ ကုိ အလုပ္လုပ္ခုိင္းေသာေၾကာင့္ ရဲက အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း ၿခိမ္း ေျခာက္ကာ ထမင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္ တြင္ ေက်ေအးလက္မွတ္ ထုိးေစ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသိန္းသိန္း ဝင္းက ေျပာသည္။
http://www.7daydaily.com/

http://7daydaily.com/
ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Miss Asia Pacific World ေကာ္မတီက ျမန္မာအလွမယ္ ေမျမတ္ႏိုးကို လိမ္ညာမႈမ်ားအတြက္ ကုိရီးယားႏွင့္ ျမန္မာရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ားထံသို႔ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အေရးယူရန္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကုိရီးယား ေအာ္ဘဇာဘာ သတင္းစာတြင္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္း၏ ေၾကညာ ခ်က္၌ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေရးသားထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ေမျမတ္ႏုိးအား အခ်က္ သံုးခ်က္ေၾကာင့္ မယ္ပဲြဆုရွင္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခဲ့ရသည္ဟု ဆုိ သည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားတြင္ အဆက္မျပတ္လိမ္ညာမႈမ်ား၊ မိခင္ကို သံုးလေနထိုင္ခြင့္မျပဳပါလွ်င္ သူကပါ သူ၏တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္မည္ဆုိသည့္ ႐ုိင္းပ်ေသာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ ေကာ္မတီ၏စကားကုိ နားမေထာင္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္ဟု ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Miss Asia Pacific World ေကာ္မတီက ေထာက္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ေမျမတ္ႏိုးကုိ ႏုိင္ငံတကာယဥ္ေက်းမႈမသိသူ ႏိုင္ငံႀကီးသား မပီသသူ၊ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းျခားနားခ်က္ကုိ မေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံယဥ္ ေက်းမႈကုိ လုိက္မမီသူအျဖစ္ လည္း ၎တုိ႔က စြပ္စဲြထားသည္။ ေကာ္မတီက ေမျမတ္ႏိုး၏ ကိုရီးယားခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္မွ ၂၇ ရက္ထိအေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ သူမက ရင္သားခြဲစိတ္မႈ မျပဳခဲ့ဟုဆိုေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၀ တြင္ ခြဲစိတ္ခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၂၃ အထိ ေဆး႐ုံတြင္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၉ တြင္ ေမျမတ္ႏိုးႏွင့္ ေကာ္မတီ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ကာ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ေဆး႐ုံက ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားက သူတို႔ ေကာ္မတီႏွင့္ ေမးျမန္းၿပီး အေျခအေနမွန္ကို သိရိွေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္က သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္က အလွမယ္ ေမျမတ္ႏုိးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကုိသာ အေျခခံၿပီးေရးသားထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေျခခံေရးသားထားေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပံုရိပ္ကို ဖ်က္ဆီးေနသည္ဟု ကိုရီးယားႏုိင္ငံ Miss Asia Pacific World ေကာ္မတီက စြပ္စြဲေျပာၾကားသည္။ ေမျမတ္ႏိုးကို အဆုိပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 7Day Daily က ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဖုန္းကိုင္ျခင္းမရွိေပ။

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ Miss Asia Pacific World ေကာ္မတီသည္ တစ္ကိုယ္လုံးခြဲစိတ္ရန္ ေျပာဆိုၿပီး၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုေဖ်ာ္ေျဖရန္ ေျပာခဲ့ေၾကာင္းေမျမတ္ႏုိးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘီဘီစီႏွင့္ တျခားသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားအရ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Miss Asia Pacific World ေကာ္မတီသည္ တျခား ႏုိင္ငံတကာ အလွမယ္မ်ားႏွင့္ အလားတူျပ ႆနာမ်ားရိွခဲ့သည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ယူက်ဴ႕ဘ္ဗီဒီယုိတြင္လည္း အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမယ္မ်ား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မ႐ုိးသားမႈေၾကာင့္ စကားမ်ား ျငင္းခုံေနၾကသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ မယ္ဆု ၿပိဳင္ပြဲဆုိေသာ္လည္း ဆုေငြေပးျခင္းမရိွဘဲ ဆုရသူမယ္ကို အဆိုေတာ္ မင္းသမီးေဖ်ာ္ေျဖသူ ျဖစ္ေအာင္သာ စပြန္ဆာအဖဲြ႕အစည္း မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးေလ့ရိွပါသည္ဟု သူတို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ မင္းသမီးမ်ားကို သူတို႔၏အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ ဖိအားေပးၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖခုိင္းသည္မွာ ထံုးစံျဖစ္သည္။

ျမန္မာပရိသတ္မ်ားသိရိွၾကသည့္ နာမည္ေက်ာ္ကုိရီးယားမင္းသမီး Jang-Ja-Yeon သည္ ထုိကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ တြင္ ကုိယ့္ကိုယ့္ကိုယ္ သတ္ေသခဲ့သည္။ သူသည္ ကုိရီးယားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖရန္ ဖိအားေပးခံရမႈေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ကာ သတ္ေသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကိုရီးယားသတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.