09/18/14

http://www.7daydaily.com/
စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ သမၼတဘားရက္အိုဘားမား အေမရိကန္ျပည္သူလူထုအား မိန္႔ခြန္းေျပာခ်ိန္တြင္ ၎၏စကားမ်ားမွာ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံေတာ္ (IS)အဖဲြ႕ အေၾကာင္းထက္ ပိုပါသည္။ အယ္လ္ကိုင္ဒါေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုး အိုင္အက္စ္ကင္ဆာေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ၎၏အစီအစဥ္မွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို ၀ါးမ်ိဳေနေသာ ဗ႐ုတ္သုတ္ခအေျခအေနမ်ားကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကိုယ္တိုင္က ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွသာလွ်င္ အလုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔အတူပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကိုယ္တိုင္ကလည္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ပစ္ပယ္လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ ရပ္တည္မႈ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္မွသာလွ်င္ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕တိုက္ဖ်က္ေရး ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေမရိကန္ဦးေဆာင္မႈဟု သမၼတက ေခၚေ၀ၚေသာကိစၥမွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ပဲြလည္းျဖစ္သလို အေမရိကန္၏အင္အားအေပၚ သံသယရွိသူမ်ားကို ျပန္လည္ထိုးႏွက္မႈလည္းျဖစ္သည္။

အိုဘားမားခ်ျပေသာ အစီအစဥ္မွာ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ကို စစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အေတြးအေခၚ သေဘာတရားေရးရာမ်ား ဆုတ္ယုတ္ေစၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ ဖ်က္ဆီးပစ္ေရး တုိက္တြန္းထားသည္။ ကုလသမဂၢ၏ အတည္ျပဳခ်က္မရရွိလွ်င္ပင္ (မၾကာေသးမီကပင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ယင္းအခ်က္အေပၚ သတိေပးထားသည္) အာရပ္ႏွင့္ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕မွာ ဥပေဒအရ ေဘာင္၀င္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္က အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ကို အီရတ္ႏုိင္ငံ၌ ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္ကာ လိုအပ္ပါက ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကုိပါ တိုက္ခိုက္မည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က ကာ့ဒ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ကူညီေပးၿပီး အီရတ္စစ္တပ္ကိုလည္း အင္အားျဖည့္တင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အီရတ္စစ္တပ္မွာလည္း ရွီးယားလိုလားေသာ ဘက္လိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ကို ႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ားေၾကာင့္ အထိနာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕က ဆီးရီးယားရွိ အယူ၀ါဒ အလယ္အလတ္ သူပုန္တပ္ဖဲြ႕မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုရက္ပိုင္းမွာပင္ ယင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးေရးစခန္းမ်ားကို ၎တို႔ပိုင္နက္အတြင္း လက္သင့္ခံမည္ဟု ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံက သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ အေမရိကန္မရိန္းတပ္ဖဲြ႕မ်ား ပါ၀င္လိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္အထူးတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ေလ့က်င့္ေရးမွဴးမ်ား၏က႑ ႀကီးမားစြာပါ၀င္ပါမည္။

အီရတ္ႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္တည္ၿငိမ္ၿပီး မိမိကုိယ္ကိုယ္ အားကိုးႏိုင္ေသာႏိုင္ငံဟု အတိတ္ကာလတြင္ အိုဘားမားက မွားယြင္းစြာအကဲျဖတ္ခဲ့ၿပီး အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုလည္း ေလွ်ာ့တြက္ထားခဲ့သည္။ ဘာရွားအာဆတ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အံုႂကြမႈေၾကာင့္လည္း ယင္းအဖဲြ႕ကို ေပါက္ဖြားခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းမွထြက္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕မွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို တစ္စစီဆုတ္ၿဖဲပစ္ေနသည္။ ဆီးရီးယားေဒသ အမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ထားကာ ဆြန္နီတို႔အေပၚ ဆဲြေဆာင္မႈရွိလာျခင္းႏွင့္အတူ အိမ္နီးခ်င္းအီရတ္ႏိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေနသည္။ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့လႊတ္ထားခဲ့ပါက ယင္းအဖဲြ႕လႈပ္ရွားမႈမွာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံတို႔သို႔ ဆက္လက္ေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အထြတ္အျမတ္ေဒသမ်ားရွိရာ ေဒသႏွင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးေရနံထုတ္လုပ္သူ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံအထိပင္ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္။

ယင္းအဖဲြ႕၏ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ကြၽံသြားေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕မွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနကာ အေနာက္တိုင္းမွ ဂ်ီဟတ္ဆင္ႏႊဲလိုသူမ်ား မိခင္ႏိုင္ငံျပန္လာၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္လည္း ရွိေနသည္။

သူ႔အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ရန္ အိုဘားမားတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ အေမရိကန္လူထု၏ ထင္ျမင္ခ်က္မွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၏ ဒုကၡသုကၡမ်ားဆီ ျပန္သြားေရးဆန္႔က်င္ဘက္၌ ရွိေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးကို ေခါင္းျဖတ္မႈအၿပီးတြင္ ျပည္သူမ်ားက အေမရိကန္ၾကား၀င္မႈကို ေထာက္ခံလာၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕တြင္ ေၾကာက္ရြံ႕စရာတစ္စံုတစ္ခု ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ယင္းအဖဲြ႕ကိုရပ္တန္႔ရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံကသာ စည္း႐ံုးႏိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဂြၽန္ကယ္ရီက လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ရာ ဘာရိန္း၊ အီဂ်စ္၊ အီရတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကူ၀ိတ္၊ လက္ဘႏြန္၊ အိုမန္၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကတိက၀တ္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕အေပၚ စစ္ဆင္ေရးတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိုဘားမားက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မိန္႔ခြန္းမေျပာမီ အထက္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ၎၏အစီအစဥ္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳမႈ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ဟုလည္း ဒုတိယေျမာက္ သမၼတသက္တမ္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အိုဘားမားက ေျပာၾကားသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္မူ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ရီပက္ဘေလကန္ေခါင္းေဆာင္ ဂြၽန္ဘိုးနာက အိုဘားမား၏အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတအိုဘားမားအေနျဖင့္ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာအေသးစိတ္ကို တင္ျပရမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။

အိုဘားမား၏တာ၀န္မွာ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိသည္။ ၎အေနျဖင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ က်ယ္ျပန္႔ေသာေထာက္ခံမႈရရန္ လိုအပ္သည္။ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ကို အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတြင္လည္း ခ်ိဳးႏွိမ္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ခိုလံႈစရာေနရာမ်ားရရွိၿပီး ျပန္လူစုႏိုင္သည္။ အီရတ္အစိုးရအေနျဖင့္ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ႏွင့္အတူ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ဆြန္နီမ်ားကို ခဲြထုတ္၍ အားနည္းေအာင္ လုပ္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ အီရတ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အယ္လ္အဘာဒီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖဲြ႕၌ မည္ကာမတၱ ဆြန္နီကိုယ္စားျပဳမႈသာ ပါ၀င္သည္။

ဆီးရီးယားအတြက္ စိတ္ကူးမွာ အာဆတ္ကို ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဖဲြ႕မ်ားထဲမွ အလြန္အစြန္းမေရာက္သူမ်ားကို အင္အားျဖည့္တင္းေပးၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ အုိင္အက္စ္အဖဲြ႕ကို ႏွိမ္နင္းရန္ လိုအပ္ပံုကို သေဘာေပါက္ေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအလယ္အလတ္အဖဲြ႕မ်ားကို ထူေထာင္ေရးမွာ အားနည္းေနၿပီး ၎တို႔မွာလည္း အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ႏွင့္ အာဆတ္ကို ယွဥ္ႏိုင္မည့္သူမ်ားျဖစ္လာမည္လားဆိုသည္မွာ မေသခ်ာေသးေပ။

ယင္းအတြက္ အုိဘားမားမွ အခ်ိန္လိုအပ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈႏွင့္ မတရားမႈမ်ားမွာ အယူအဆ အျပင္းဆံုးအဖဲြ႕မ်ားမွလဲြ၍ က်န္အဖဲြ႕မ်ားၾကား လူႀကိဳက္မ်ားမႈမရွိ၍ အိုဘားမားအတြက္ အခ်ိန္ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရး၏ ေကာင္းကြက္အျဖစ္ ရွိမေနပါက အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ကို ႏွိမ္နင္းေရးဂုိဏ္းဖဲြ႕ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္လည္း မူလကပင္ ကဲြျပားမႈမ်ားရွိေနၿပီး ယာယီအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ရာ အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုသလို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ေခါင္းျပန္ေထာင္လာႏိုင္သည္။ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ အားနည္းသြားလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး အရွိန္ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အႀကီးမားဆံုး အခြင့္အေရးရရန္ မည္သည့္မဟာမိတ္အဖဲြ႕မဆို ေရရွည္တည္ၿမဲရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ အုိဘားမားမွာ ၎၏သမၼတသက္တမ္း၌ ခ်ိဳ႕ငဲ့ေနေသာ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ကျပရမည့္ သံတမန္ေရး ေရရွည္ထိန္းသိမ္းမႈအေပၚ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈ ျပသရပါမည္။

—Ref: Economist/Reuters/ BBC

မေကြးတိုင္းမေကြးၿမိဳ႕မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက တာ၀န္ရွိသူေတြကို ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ ရဲစခန္းက ဆင့္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

မေကြးတိုင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းၿပီး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲကို မေကြးၿမိဳ႕ ကန္သာရပ္ကြက္ ေအးေစတီဘုရား၀င္းမွာ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တာပါ။

မေကြးတိုင္းသာသနာေရး ဦးစီးမႉး ဦးေသာင္းေရႊက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၁၁ ဦးကို ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့တာလို႔ မေကြးတိုင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမႉး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ ရက္ေန႔က မေကြးၿမိဳနယ္ ၿမိဳ့မ ရဲစခန္းကေန ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ ဆင့္ေခၚလာပါ တယ္။ က်ေနာ္တို႔လက္ထဲကို ေရာက္လာတဲ့စာအရဆုိရင္ ပုဒ္မ ၄၄၇ အရ ေအးေစတီဘုရား၀င္း ထဲမွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲနဲ႔ လုပ္တဲ့အတြက္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လာပါလို႔ ေျပာတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ရဲစခန္းကို စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီအေရာက္ လာေရာက္ဖို႔ ဆင့္ဆိုထားပါတယ္။

လူထုေဟာေျပာပြဲ က်င္းပၿပီး ရက္ပိုင္းကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ပြဲဦးစီးက်င္းပသူတခ်ဳဳိ႕ကို အသံခ်ဲ့စက္ဥပေဒပုဒ္မနဲ႔ တရားလိုလုပ္ၿပီးစြဲဆိုလို႔ တရားရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ အခုေနာက္ဆုံး ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ ထပ္မံစြဲဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က သူတို႔ ပူးတြဲပဲြစီစဥ္သူေတြဟာ ဥပေဒေဘာင္ထဲက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“အဓိက က်ေနာ္တို႔က ၿငိမ္းစုစီ ပုံစံ (၃) နဲ႔ တင္တယ္။ အဲလိုပဲ သက္ဆိုင္ရာ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔ ဥကၠ႒က ဦးၾကည္၀င္းနဲ႔ ေဂါပကတဖြဲ႔လုံးထံကေန ကန္႔ကြက္ရန္မရွိ၊ ဘုရား၀င္းမွာ က်င္းပႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့စာကိုလည္း လက္၀ယ္မွာ ရရွိၿပီးျဖစ္တယ္။ ကြင္းထဲမွာ က်င္းပဖို႔အတြက္လည္း က်ေနာ္တို႔က ႀကိဳတင္ၿပီးမွ ေဂါပကအဖြဲ႔နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းတယ္။ ေဂါပကအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္၀င္းရဲ႕ ခြင့္ျပဳတဲ့စာနဲ႔အတူ အဲဒီ ကန္သာရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္၀င္းထံကိုလည္း သြားၿပီးေတာ့မွ အဲဒီခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္ကန္႔ကြက္ရန္ရွိ သလား ဆိုၿပီေးတာ့မွ ရပ္ကြက္ကိုလည္း ေမးၿပီးျဖစ္တယ္။ ရပ္ကြက္ကလည္း ေဂါပကအဖြဲ႔ ဦးၾကည္၀င္း ခြင့္ျပဳတဲ့စာအေပၚမွာ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိ ေထာက္ခံပါသည္ဆိုတာေရးထားပါတယ္။ အဲဒီစာေတြကို ပူးတြဲလ်က္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားစာ တင္ျပမႈလုပ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေပၚမွာ ၿငိမ္းစုစီနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေအးေစတီဘုရား၀င္းမွာ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲ လုပ္ဖို႔အတြက္ စာတင္တဲ့အခါတုန္းကလည္း ပူးတြဲတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ လုံး၀ ဥပေဒနဲညီညြတ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္းကေန ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း စနစ္တက် ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာမရွိဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

မေကြးတိုင္းသာသနာေရး ဦးစီးမႉး ဦးေသာင္းေရႊဟာလည္း လက္ရွိ အဲဒီ၀င္းအတြင္းမွာ ေနထိုင္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ လက္ရွိမေနထိုင္သူက တရားစဲြဆိုခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာကို လည္း ယခင္တႀကိမ္ အလားတူကိစၥနဲ႔ ေခၚေမးခဲ့တုန္းက ေျဖၾကားခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ သူက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုပါတယ္။

မေကြးတိုင္းတြင္းမွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဟာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တခုတည္းကိုပဲ ဦးတည္ၿပီး ဥပေဒျပင္ပကနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေႏွာင့္ယွက္တယ္။ ဥပေဒကို လက္တလုံးျခား အသုံးျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ဟန္႔တားတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေနတဲ့သေဘာပဲျဖစ္တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အမႈဖြင့္ခံရသူတဦးျဖစ္တဲ့ မေကြးၿမိဳ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔ နာယက ဦးလွဆန္းက ဒီပြဲလုပ္ဖို႔အတြက္ ဘုရားေဂါပက၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဆင့္ထံ အေၾကာင္းၾကားခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ဖိတ္ၾကားၿပီးကာမွ ျမသလြန္ဘုရားကြင္းကို ေျပာင္းလုပ္ခိုင္း တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အကုန္လုံးစီစဥ္ဖိတ္ၾကားထားၿပီးတဲ့ ၿမိဳ့လည္က ေအးေစတီကြင္း မွာပဲ လုပ္ခဲ့ၾကတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

“ဘယ္ၿမဳိ႕ ဘယ္မွာမွ ၄၃၆ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စဲြတာမရွိဘူး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးမွာပဲ ရွိတယ္။ မေကြးက ခုထက္ထိေအာင္ ဆိုးတုန္းဆိုတာ ဒါေလးပဲ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊက ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။

လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ေစတုတရာနယ္ကို တိုင္းအတြင္းေရးမႉးတာ၀န္နဲ႔ စည္းရုံးေရးဆင္းရာမွာ ဖအိုင္း၊ ေအာင္းနဲ႔ ေအာက္ပုံစတဲ့ရြာေတြကို စည္းရုံးေရးဆင္းရာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးတာမွန္ေပမယ့္ ၿမိဳ့နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက တားျမစ္ထားတဲ့အတြက္ အသံခ်ဲ႕စက္ သံုးစြဲခြင့္မျပဳဘူးလို႔ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ က“မေကြးတိုင္းမွာက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရမယ့္ ေကာ္မရွင္ေတြက လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြက တိုက္ရိုက္စြက္ဖက္ၿပီးေတာ့ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈအင္အား အႀကီးဆုံးရထားတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေပၚမွာ သေဘာရိုးမရွိဘူးဆိုတာ အလြန္အင္မတန္ထင္ရွားပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီေျပာဆိုခ်က္အေပၚ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ့ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႈ ဦးေန၀င္းကို ေမးျမန္းဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖုန္းဆက္ေပမယ့္ မရပါဘူး။

DVB

ေဒၚလာ ၂၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ေလာက္ တန္ေၾကးရွိတယ့္ တကယ့္ ဟဲဗီး ဟဲဗီး ဧရာမ စီမံကိန္းၾကီးပါ။ တေလာတုန္းက လူေတြ တုန္လွဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြရဲ႕ ၁၅ ဘီလ်ံတန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းၾကီးကိုေတာင္ အျပတ္အသတ္ ဗိုလ္စဲြသြားပါျပီ။ နည္းနည္းေနာေနာ ၾကီးတာ မဟုတ္ပါဘူး။

မဇၥ်ိမ သတင္းစာ၊ ၁၅-၉-၁၄။ စာ-၉။

ျမန္မာျပည္လို အေတာ္ဆံုး ဗ်ဴရိုကရက္ေတြ၊ အေတာ္ဆံုး စီးပြားေရး သမားေတြ ရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ ဘာေၾကာင့္ စီးပြားေရး နိမ့္က်၊ ပညာေရး၊ လူမွဳေရး ေအာက္က် ေနာက္က် ျဖစ္ေနရသလဲ မစဥ္းစားတတ္ရေလာက္ေအာင္ ပါပဲ။ အခု ဒီ ရက္ပိုင္း အတြင္း ထြက္ေပၚလာတဲ့ ကမၻာ့ အေတာ္ဆံုး စီးပြားေရး သမားေတြ အေၾကာင္းေျပာျပပါ့မယ္။

သူတို႔ေတြကေတာ့ The Infrastructure of Myanmar လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ အုပ္စု က မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးသန္းဦး၊ ဦးခင္ေမာင္တိုး နဲ႔ အဖဲြ႕၀င္ေတြပါ။ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ စင္ထရယ္ ေဟာ္တယ္မွာ လုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ သူတို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အၾကီးက်ယ္ဆံုး ျဖစ္လာမယ္လို႔ ၾကံစည္ထားတဲ့ တန္ဘိုးနည္း အိမ္ယာ မဟာ စီမံကိန္းၾကီး တစ္ခု ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္လ က်ပ္ ၃ ေသာင္းမွန္မွန္ သြင္းရံုနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေပးသြင္းသြားရင္ စတုရန္း ေပ ၆၀၀ က်ယ္တဲ့ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း ပုိင္ဆိုင္ႏိုင္ျပီ ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ပါ။ အဲဒီ အစီအစဥ္အတြက္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွာ တိုက္ခန္းေပါင္း ၂ သန္းေက်ာ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သာမန္ျပည္သူေတြ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရရင္ တစ္လ က်ပ္ ၃ ေသာင္း နဲ႔ ႏွစ္ ၃၀ သြင္းရမွာ ဆိုေတာ့ တိုက္ခန္း တစ္ခန္း တန္ဘိုး ၁၀၈ သိန္းပါ။ တိုက္ခန္းေပါင္း ၂ သန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္ ဆိုေတာ့ က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၂၁၆ သိန္း၊ ၂၁၆၀၀ ဘီလ်ံ၊ က်ပ္ေငြ ၂၁ ဒသမ ၆ ထရီလ်ံ၊ ေဒၚလာနဲ႔ဆို ၂၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၂၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ေလာက္ တန္ေၾကးရွိတယ့္ တကယ့္ ဟဲဗီး ဟဲဗီး ဧရာမ စီမံကိန္းၾကီးပါ။ တေလာတုန္းက လူေတြ တုန္လွဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြရဲ႕ ၁၅ ဘီလ်ံတန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းၾကီးကိုေတာင္ အျပတ္အသတ္ ဗိုလ္စဲြသြားပါျပီ။ နည္းနည္းေနာေနာ ၾကီးတာ မဟုတ္ပါဘူး။
အဲ အဲဒီ စီမံကိန္းၾကီးကို The Infrastructure of Myanmar နဲ႔ Royal Summit ကုမၸဏီက ဘယ္လို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြ လုပ္ျပီး ဘယ္လုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မလဲ စူးစမ္းၾကည့္ရေအာင္ပါ။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္သူေတြ ေတာ္ခ်က္က အဲဒီ စီမံကိန္းၾကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သူတို႔ အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ တစ္က်ပ္ တစ္ျပားမွ ထည့္စရာ မလုိပါဘူးတဲ့။ ျပည္သူေတြ ထည့္၀င္ေငြနဲ႔ခ်ည္း ေဆာင္ရြက္မွာပါတဲ့။ တိုက္ခန္း ၂ သန္းအတြက္ ျပည္သူေတြ တစ္လ က်ပ္ ၃ ေသာင္းစီ ထည့္လိုက္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ တစ္လ အတြင္း က်ပ္ သန္းေပါင္း ၆ ေသာင္း၊ တစ္နည္း က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၀ ေလာက္ရမွာမို႔ အဲဒီ ေငြေတြနဲ႔ စ ျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႔ ရျပီလို႔ ဆုိပါတယ္။

သတင္းေထာက္ေတြ ေနာက္ထပ္ သိခ်င္တာက ဘယ္ေျမကြက္ေပၚေတြမွာ ေဆာက္မွာလည္း ဆိုတာပါ။ ဒါကလည္း အဲဒီ ဥာဏ္ၾကီးရွင္ အဖဲြ႕က ေအးေအးေဆးေဆး ပါပဲ။ လယ္ပိုင္တဲ့ လယ္သမားေတြ၊ ေျမပိုင္တဲ့ ေျမပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္၊ အဲဒီ လယ္ပိုင္ရွင္ ေျမပိုင္ရွင္ေတြကို ထြက္လာတဲ့ အခန္းရဲ႕ ၂၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းေပးမယ္၊ လယ္ တစ္ဧက ေျမေပၚမွာ ေဆာက္ရင္ အခန္း ၁၆၀ ထြက္မယ္၊ ဒီေတာ့ လယ္သမားက ၃၂ ခန္းရမယ္၊ ဆိုေတာ့ လယ္တစ္ဧက က်ပ္ သိန္းငါးေထာင္ေက်ာ္ ရမွာေပါ့ ဆိုျပီး ျပန္ေျဖပါတယ္။ တြက္ေရးကေတာ့ တကယ့္ စက္သူေဌးပါပဲ။ စက္က ဘယ္ေနမွန္း မသိတာပါ။

ဒီ ဥာဏ္ၾကီးရွင္ေတြ ေနာက္ထပ္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ကတိျပဳလိုက္ျပန္တာ တစ္ခုက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တစ္လ က်ပ္ ၃ ေသာင္းသာ မွန္မွန္သြင္း၊ ၂ ႏွစ္ျပည့္တာနဲ႔ အဲဒီ အခန္းေတြမွာ တက္ျပီး ေနႏုိင္ေစရမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီဇတ္လမ္းရဲ႕ အဓိက ျပသနာ အဲဒီ ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ အလားတူ ဇတ္လမ္းမ်ိဳး အရင္ ၁၄ ႏွစ္ေလာက္က ရွိခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ရွင္းျပပါ့မယ္။

နမူနာအားျဖင့္ လူေပါင္း တစ္ေသာင္း တိတိ အဲဒီ ကုမၸဏီရဲ႕ တုိက္ခန္းေတြ ၀ယ္ယူမယ္ ဆိုျပီး အဆုိျပဳ၊ ေငြလည္း တစ္လ က်ပ္ ၃ ေသာင္း မွန္မွန္ သြင္းတယ္ ဆိုပါစို႔။ တစ္လ ကို က်ပ္ေငြ သိန္း ၃ ေထာင္ ၀င္ပါမယ္။ တစ္ႏွစ္ဆို သိန္းေပါင္း ၃၆၀၀၀ ရပါမယ္။ ၂ ႏွစ္ဆို က်ပ္ေငြ သိန္း ၇၂၀၀၀ ပါ။ အဲဒီ သိန္း ၇၂၀၀၀ နဲ႔ အခန္း တစ္ေသာင္း ဘယ္လို ေဆာက္လို႔ ျပီးမလဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ပ်မ္းမွ် တစ္ခန္း ၇ သိန္း ၂ ေသာင္းေလာက္ ေငြနဲ႔ တိုက္ခန္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆိုတာ အားလံုး နားလည္ၾကပါတယ္။

အဲဒီ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေမးသူမရွိလို႔ သူတို႔ မေျဖခဲ့တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ အစီအစဥ္ဟာ ေငြမွန္မွန္ သြင္းသူေတြထဲက လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ၂ ႏွစ္ အၾကာမွာ စ ျပီး ေနရာခ်ေပးႏုိင္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ ေငြ မွန္မွန္သြင္းသူတိုင္းကို ၂ ႏွစ္ျပည့္တာနဲ႔ တိုက္ခန္းမွာ ေနခြင့္ရဦးမွာ မဟုတ္ပဲ ျပီးစီးတဲ့ တိုက္ခန္း တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေနခြင့္ေပးမယ္၊ ဘယ္သူေတြ ေနခြင့္ရမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မဲေဖါက္ျပီး ေရြးခ်ယ္သြားမယ္၊ လစဥ္ ဒါမွမဟုတ္ အပါတ္စဥ္ မဲေဖါက္ ေရြးခ်ယ္သြားမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေျပာရရင္ ခုလို အစီအစဥ္မ်ိဳးဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဒါ ပထမ ဦးဆံုးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တုန္းက “ပန္” ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီဟာ ခုလိုပဲ ျပည္သူေတြကို တစ္ေယာက္ တစ္လ က်ပ္ ၂၀၀၀ စီ ရိုးမဘဏ္မွာ ေငြ ထည့္ခိုင္းပါတယ္။ သူတို႔ အဆို အစုေပါင္း တစ္သိန္း ျပည့္ေအာင္ စုမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီ လစဥ္၀င္လာတဲ့ ေငြေတြကို အရင္းအႏွီးျပဳျပီး ပန္ေဆာက္လုပ္ေရးက တိုက္ခန္းေတြ ေဆာက္ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က ေငြနဲ႔ တစ္ခန္း က်ပ္ သိန္း ၄၀ ေလာက္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ တစ္လ ႏွစ္လ တစ္ၾကိမ္ေလာက္ ေဆာက္ျပီးတဲ့ အခန္းေတြကို မဲႏွိဳက္ပဲြ လုပ္ပါတယ္။ မဲႏွိဳက္ပဲြေတြမွာ ေငြထည့္ထားတဲ့ လူေတြ ၾကိတ္ၾကိတ္တိုးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ လက္ေတြ႕မွာ ေငြမွန္မွန္ထည့္ထားသူတိုင္း တိုက္ခန္းရဖို႔ဆိုတာ တစ္ႏွစ္၊ ငါးႏွစ္ ၊ ဆယ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ငါးဆယ္မွာ ရကို ရရမယ္လို႔ ကုမၸဏီက အာမ မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒီ ျပသနာ သတင္းမီဒီယာေတြက စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ investigative Reporting ေတြ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကလို႔ ေနာက္ဆံုး ရပ္ဆိုင္းသြားပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြ သြင္းထားတဲ့ ျပည္သူေတြကေတာ့ နစ္နာခဲ့ၾကတာပါပဲ။

အခုလည္း ခပ္တည္တည္နဲ႔ ျပည္သူေတြ လိုအပ္ခ်က္ ဆိုျပီး တစ္လ က်ပ္ ၃ ေသာင္းသြင္း၊ ၂ ႏွစ္ျပည့္ရင္ တိုက္ခန္းေပၚ တက္ေနရမယ္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ျပည့္ရင္ တိုက္ခန္းပိုင္မယ္ ဆိုျပီး ေၾကျငာျပန္ပါျပီ။ သူတို႔ကို အေသအျခာေမးဖို႔ လိုတာက ၂ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း တကယ္ပဲ အဲဒီတုိက္ခန္းေပၚ တက္ေနရမွာလား၊ ေနခြင့္မရခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လို ျပန္ေလ်ာ္ေပးမလဲ ဆိုတာပါ။ အရင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ပန္ေဆာက္လုပ္ေရး တုန္းကေတာ့ ေငြကို ရိုးမဘဏ္ အေကာင့္န္ ထဲ သြင္းေပးရပါတယ္။ ဘဏ္မွာ သြင္းရတာ ဆိုေတာ့ မလိမ္ေလာက္ဘူးလို႔ ျပည္သူေတြက ထင္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခု တစ္ေခါက္ေတာ့ စာနယ္ဇင္း သတင္းမီဒီယာေတြကိုပါ ဒီ လုပ္ငန္းထဲ ဆဲြသြင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ စာနယ္ဇင္းနဲ႔ ဘဏ္အေကာင့္န္ ေၾကာင့္ မလိမ္ဘူးလို႔ ျပည္သူေတြထင္ျပီး ေငြထည့္ရင္ အဲဒီ စာနယ္ဇင္း ေတြလည္း အရွက္ကဲြရပါလိမ့္မယ္။ သတိထားပါ။ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ သူတို႔ လိပ္စာကဒ္ေတြကိုေတာင္ မေပးဘူးတဲ့။

စည္သူေအာင္ျမင့္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေတာင္ကုုိးရီးယားႏိုင္ငံ ဆုုိလ္ျမဳိ႕မွာ က်င္းပတဲ့ World Alliance of Religions Peace Summit (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးအသုိင္းအ၀ိုင္း၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း) သုုိ႔ တက္ေရာက္ စကားေျပာရန္ ၁၇-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းက ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာအင္ခြ်န္းေလဆိပ္သုုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။

ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးပ႑ိစၥ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္ကုုိးရီးယားေရာက္ ျမန္မာျပည္မွ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ သံရုုံးအရာရွိမ်ားက ေလဆိပ္မွာ ႀကဳိဆုုိႏွဳတ္ဆက္ ဂါရဝျပဳသည္။

ထုိေန႔ ေန႔ခင္းပုုိင္းမွာ ဆုုိလ္ျမဳိ႕၊ ႏုိင္ငံတကာ အုုိလံပစ္အားကစားကြင္းႀကီးမွာ က်င္းပသည့္ (World Alliance of Religions Peace Summit) အစည္းေဝးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိေန႔ ညေနပုုိင္းမွာ အစည္းအေဝးၾကီးကို ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ဥကၠဌႏွင့္ဇနီးတုုိ႔အား ျမန္မာျပည္မွ ပင့္ေဆာင္လာေသာ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတျဖစ္သည့္ ေက်ာက္သားဆင္းတုုေတာ္ကုုိ လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။

(၁၈-၉-၂၀၁၄) မနက္ဖန္မနက္မွာဆက္လက္က်င္းပမည့္ World Alliance of Religions Peace Summit မွာ ဆရာေတာာ္ႀကီးသည္ ေထရဗုုဒၶဘာသာကုုိယ္စားျပဳ စာတမ္းဖတ္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း-ဓာတ္ပုံ အရွင္၀ိသုတ

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ
သီတဂူစတား
၁၇-၉-၂၀၁၄
www.thesitagu.org
www.sitagustar2020.netထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ့ ဘ၀ တစိတ္တပုိင္းကို ပုံေဖာ္ရုိက္ကူး ထားတဲ့ “ဘယ္လုိ အခ်စ္မ်ဳိးလဲ” ဆုိတဲ့ ဇာတ္ကားကုိ မနက္ျဖန္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ကစၿပီး ထုိင္းတႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ ရုံရွင္ရုံႀကီးေတြမွာ ရုံတင္ျပသပါေတာ့မယ္။

ဒီဇာတ္ကားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားတေယာက္နဲ႔ ထုိင္းေကာင္မေလးတ ေယာက္ တုိ႔ရဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇာတ္ကားမွာ မင္းသား Dan အျဖစ္သရုပ္ေဆာင္သူကေတာ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ကုိေအာင္ႏုိင္စုိးျဖစ္ၿပီး မင္းသမီး Kay ျဖစ္ ထုိင္းအမ်ဳိးသမီးေလး Kaew တုိ႔က ပါ၀င္သရုပ္ ဆာင္ထားၿပီး မင္းသားရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇာတ္ကားမွာ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ကုိ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာေကာင္ေလးက ထုိင္းေကာင္ မေလးကုိ ဘတ္စ္ကားေပၚေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ခ်စ္မိၿပီး သူတုိ႔ရဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း ျဖစ္တည္လာပုံကုိ ေဖာ္က်ဴး ထားတာပါ။ ဒါ့ျပင္ ဒီ ဇာတ္ကားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘဝတေစ့တေစာင္းကိုလည္း ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇာတ္ကားကုိ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြ အားလံုး ပါ၀င္တဲ့ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း AEC အျဖစ္ မၾကာခင္ ပူးေပါင္းေတာ့မွာမို႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံသားေတြ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရွိေစဖို႔ ဒီဇာတ္လမ္း ေလးက တဖက္တလမ္းကေန အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ထိုင္းရုပ္သံ အင္တာဗ်ဴးတခုမွာ ေျပာျပသြားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာတုန္းက လယ္သမားမိသားစုကေန ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရင္းကေန ထိုင္းႏိုင္ငံက ရိုက္ကူးတဲ့ “ဘယ္လုိ အခ်စ္မ်ဳိးလဲ” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမွာပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ကုိေအာင္ႏုိင္စုိးကို ဇာတ္ကား ရုိက္ကူးမႈမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ရပုံ၊ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ ရုိက္ကြင္းအေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ သူ႔ဘ၀ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ ေနာ္ႏုိရင္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/65207


ေျမာက္ကိုရီးယား နိုင္ငံသို႔ ေရးကူးျပီး ၀င္ေရာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသည္ဟု ယူဆရေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တဦးအား စက္တင္ဘာ ၁၆ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ထားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာ ပိုင္မ်ားက ေျပာသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ရွိ အဆိုပါ အေမရိကန္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ စစ္မဲ့ဇံု အနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ဟန္ျမစ္၏ ေတာင္ကိုရီးယား ဖက္ကမ္းေပၚ၌ လဲေလ်ာင္း ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလိုသည္ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး သမားမ်ားအား ေျပာေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသတင္းေအဂ်င္စီ ယြန္ဟပ္က ေဖာ္ျပသည္။
မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံက အေမရိကန္နိုင္ငံသားမက္သယူးမီလာကို မည္သည့္ဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ ျငိစြန္းသည္ဟုမသိရေသာ္လည္း အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းက ဗီဇာကို စုတ္ျဖဲခဲ့ျပီး နိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက စြတ္စြဲေျပာဆိုသည္။

ယခုလအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသားတဦး ေျမာက္ကိုရီးယားဖက္သို႔ ေရကူး၍ သြားရန္ၾကိဳးပမ္းစဥ္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရေသးသည္။
၁၉၉၆ခုႏွစ္ကလည္း အသက္ ၂၆ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္နိုင္ငံသား အီဗနဟြန္ဇီကာဆိုသူသည္ တရုတ္နိုင္ငံဖက္မွ ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံဖက္သို႔ အရက္မူးျပီး ယာလူးျမစ္ကို ျဖတ္ကူးသြားေရာက္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံက လွ်ဳိ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းမႈျဖင့္ ၃ လၾကား ထိန္းသိမ္းခဲ့ျပီး အေမရိကန္နိုင္ငံႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈျပဳျပီးမွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

အစိုးရ စစ္တပ္ေတြ အေနနဲ႔ ယူနီးေဖာင္း ၀တ္စုံနဲ႔ လက္နက္ေတြ ကုိင္ေဆာင္ၿပီး မသြား လာဖုိ႔ အစုိးရ နဲ႔ ၿငိ္မ္းခ်မ္း ေရးယူထားတဲ့ ေကအန္ယူ ေကအန္အယ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ က တန္ျပန္ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိ လုိက္ပါတယ္။

KNU-KNLA PCအစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLAPeaceCouncil)နဲ႔ ကလို႔ထူးေဘာ ကရင္အစည္းအ႐ံုး(KKO)တို႔အေနနဲ႔ ယူနီေဖာင္း၀တ္စံုနဲ႔တကြ လက္နက္ကုိင္ၿပီး သြားလာျခင္းမျပဳဖုိ႔ ျမ၀တီၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ အစုိးရတပ္က စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ သတင္းေပးတားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါကိုတုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ေကအန္ယူ၊ ေကအဲန္အယ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီက လည္း တန္ျပန္ တားျမစ္ခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္တာလို႕ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီရဲ့ သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္က ေစာမင္းေ၀က ေျပာပါတယ္။

“အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို လက္နက္ကိုင္ မသြားရဘူး၊ ၀တ္စံု ၀တ္မသြားရဘူး။ အဲဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ကလည္း က်ေနာ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာ ျမန္မာအစိုးရ စစ္သားေတြကလည္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မသြားရဘူး၊ ယူနီေဖာင္းမ၀တ္ရဘူးဆိုၿပီး တန္ျပန္ၿပီး ထုတ္တာပါ။”

ဒီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္သတင္းေပးတဲ့ အစုိးရတပ္ရဲ့ စာမွာေတာ့ ဒီေကဘီေအနဲ႔ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတုိ႔အေနနဲ႔ ဒီေန႔မွစၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္သြားလာမႈမ်ားကို ယူနီေဖာင္း၀တ္၊ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္သြားလာမႈ လုံး၀လုံး၀ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ အျပင္အထန္တားျမစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အေရးႀကီးကိစၥျဖင့္ မျဖစ္မေနသြား လာရမည္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးရုံးက တဆင့္ ေရွ႕တန္းရုံး (ျမ၀တီ)သုိ႔ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္၊ အင္အား၊ ယာဥ္အမ်ဳိးအစား၊ အေရအတြက္ လက္နက္အမ်ဳိး အစား အေရအတြက္တုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီကေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပ မယ့္ အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြရဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး သြား မယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU)၊ KNU/KNLA PC ၊ KKO လက္ေအာက္ခံ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္(DKBA)နဲ႔ ABSDF ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ အစရွိတဲ့ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက ဆက္ဆံေရးရုံးေတြ ထားရွိၿပီး လႈပ္ရွားေနပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း (ဒီဗြီဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/65224

 
အီဘိုလာကို ခုခံမယ့္ ပဋိဇီဝ ပစၥည္းေတြကို ခနၶာကိုယ္က ထုတ္လုပ္ နိုင္မယ္လို့ ေမွ်ာ္လင့္
အီဘိုလာ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ျဗိတိန္နိုင္ငံ ေအာက္စဖို့ဒ္ ျမို့မွာ လူသားေတြနဲ့ စမ္းသပ္မႈ စတင္ လိုက္ပါတယ္။

တိရစၦာန္ေတြကို စမ္းသပ္မႈ အရ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရခဲ့ျပီးတဲ့ ေနာက္မွာ က်န္းမာ သန္စြမ္းသူ လူ ၆၀ ကို အီဘိုလာ ေရာဂါ ကာကြယ္ ေဆးေတြ ေပးျပီး စမ္းသပ္မႈ စတင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးသုေတသီ အဖြဲ့ဟာ အေပ်ာ့စား အီဘိုလာ မ်ိုးဗီဇကို ခ်င္ပန္ဇီေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ အေအးမိ ေရာဂါ ဗိုင္းရပ္စ္နဲ့ ေပါင္းစပ္ ခဲ့ျကတယ္လို့ ဝက္စ္မင္စတာ တကၠသိုလ္က ေဒါက္တာ Edward Wright က ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလို ေပါင္းစပ္ ထားတဲ့ ေဆးဟာ အီဘိုလာကို ခုခံနိုင္မယ့္ ပဋိဇီဝ ပစၥည္းေတြကို လူ့ ခနၶာကိုယ္က ထုတ္လုပ္ဖို့ လံႈေဆာ္ ေပးလိမ့္မယ္လို့ ေမွ်ာ္လင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနွစ္ကုန္မွာ အဲဒီ ေဆးေတြကို အီဘိုလာ လူနာေတြကို ကုသေပးေနတဲ့ က်န္းမာေရး လုပ္သားေတြ အတြက္ သံုးေကာင္း သံုးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကာကြယ္ေဆးကို ျဗိတိန္နိုင္ငံက GlaxoSmithKline ေဆးကုမၸဏီနဲ့ အေမရိကန္က National Institutes of Health တို့က ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ျကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/09/140917_ebola_vaccine_human_trial.shtmlကုိကုိဟန္

ယူႏုိက္တက္ ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံ ( UK ) မွ စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္ေရး အတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲကုိ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အကယ္၍ စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံ ခြဲထြက္ လုိက္ၿပီ ဆုိပါက ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မ်ား မည္သုိ႔ ျဖစ္သြားမည္ ဆုိသည္ကို ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း၊ စေကာ့တလန္၊ ဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ က်န္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ား ကပါ အထူး စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိၾကသည္။

သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ၁၇ဝ၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္တြင္ စေကာ့တလန္ ႏွင့္ အဂၤလန္ တို႔ကို ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း အျဖစ္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိေန႔တြင္ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ ပါလီမန္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၆၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပနားမား ကြၽန္းဆြယ္ကို ကိုလိုနီ အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္း လုိက္သည့္အခါ စီးပြားေရး အရ ဒုကၡေရာက္ သြားရၿပီး ေငြေၾကး လုိအပ္ခ်က္ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ပူးေပါင္း ေနထုိင္ၾကရန္ သေဘာတူ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ဘန္ေနာက္ဘန္း တုိက္ပြဲႀကီး အႏွစ္ ၇ဝဝ ျပည့္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ရည္ရြယ္၍ စေကာ့တလန္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ စေကာ့တလန္ သမၼတ ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္လုိျခင္း ျဖစ္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က အဆိုပါ စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံကုိ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံ မွ ခြဲထြက္ေရးအား သေဘာမတူ ၾကေသာ လူေပါင္း ၁၅ဝဝဝ တို႔သည္ UK တြင္သာ အတူေနထိုင္ သြားေရး အတြက္ အီဒင္ဘာၿမိဳ႕ ၏ လမ္းမ်ားေပၚသုိ႔ ထြက္၍ ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပ သမားမ်ားက ၄င္းတို႔သည္ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း ( UK ) ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနျခင္းကို ဂုဏ္ယူ ၾကေၾကာင္း ႏွင့္ ယခု ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲတြင္ သြားေရာက္၍ ဆႏၵမဲ မေပးၾကရန္ ေတာင္းဆို ၾကသည္။ စေကာ့တလန္ တြင္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထား အျမင္ကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ၾကည့္ခဲ့ရာ ခြဲထြက္လုိသူ အေရအတြက္ က အနည္းငယ္ ပိုေန ေလသည္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ည ၁ဝ နာရီတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိေန႔မွာပင္ မဲ႐ံုမ်ား ပိတ္သိမ္းၿပီး မဲမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေရတြက္မည္ ျဖစ္သည္။ သု႔ိေသာ္ ေတာင္ေပၚေဒသ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားရွိ ရာသီဥတု အေျခအေန၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ပိုင္း အထိ မဲရလဒ္ကို ေၾကညာ ႏိုင္မည့္ အေနအထား ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စေကာ့တလန္ တြင္ ေနထုိင္ေသာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူတုိင္း မဲေပး ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း၏ အျခားေဒသ မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူ စေကာ့လူမ်ဳိး ၈ဝဝဝဝဝ မွာ မဲဆႏၵ ေပးႏိုင္ ၾကမည္ မဟုတ္ဘဲ စေကာ့တလန္ တြင္ ေနထုိင္သူ ၄ဝဝဝဝဝ တို႔သာ မဲေပး ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တရား မွ်တေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္ဟု BBC သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား က ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္းကို အင္အား ခုိင္မာ ေတာင့္တင္း၍ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနသည္ကိုသာ ျမင္လုိ ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စေကာ့တလန္ ႏို္င္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ လုိျခင္းသည္ စေကာ့လူမ်ဳိး မဲဆႏၵရွင္ မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတုိင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိလည္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ '' ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ၏ အထူး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ နဲ႔အရင္းႏွီးဆံုး မဟာမိတ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အၿမဲတမ္း အင္အား ခုိင္မာ ေတာင့္တင္းၿပီး စည္းလံုး ညီၫြတ္ကာ စြမ္းအား ရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လုိ ပါတယ္ ... '' ဟု အုိဘားမားက သူ၏ အျမင္ကုိ ဆက္လက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဥေရာပ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ခြဲထြက္ေရး ျပႆနာ ရွိေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက စေကာ့လူမ်ဳိး တုိ႔၏ စေကာ့တလန္ ႏိုင္င ံအျဖစ္ ခြဲထြက္ရာတြင္ ျပႆနာမ်ား မ်ားစြာ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ စပိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရီယာႏိုရာဂြၽဳိင္း က လြတ္လပ္ေသာ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာ႐ံု မွ်ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္၍ လြတ္လပ္ေရး ရယူေသာ ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ အျပင္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီအခ်က္ကုိ စေကာ့ လူမ်ဳိးမ်ား သိဖုိ႔လုိေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ခြဲထြက္မည္ ဆုိေသာ္လည္း စေကာ့တလန္ ၏ ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲ အျဖစ္ ၿဗိတိသွ် ဘုရင္မႀကီး သည္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအထိ အာဏာရွိ ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ကေဒါႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ တုိ႔၌လည္း အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအထိ ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲ အျဖစ္ ၿဗိတိသွ် ဘုရင္မႀကီး ၏ အာဏာ တည္ရွိေန ခဲ့သည္။ ဤကိစၥကို စေကာ့တလန္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵအတုိင္း ျဖစ္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္ေရး ကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ဘုရင္မႀကီး သည္ မျဖစ္မေန ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို သူ၏ ကိုယ္စား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပး ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Daily Mail သတင္းစာ မွ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

စေကာ့တလန္ သည္ သီးျခားႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားလွ်င္ ေငြေၾကး အတူသံုးစြဲခြင့္ ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ စေကာ့တလန္ က ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း၏ သေဘာတူျခင္း မရွိပါက စတာလင္ေပါင္ ကို ဆက္လက္ သံုးစြဲခြင့္ မရႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဤသုိ႔ ဆုိလွ်င္ စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပ သမဂၢကုိ ဝင္ဖို႔ လိုေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္မွသာ ယူ႐ိုေငြေၾကး ကိုသံုး၍ ရႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စေကာ့ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ ဥေရာပ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကြၽမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡ ဂ်ဳိမာကင္ က သံုးသပ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ခြဲထြက္မည္ ဆုိလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ တစ္ခုမွာ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း၏ အမ်ဳိးသား ေၾကြးၿမီ စတာလင္ေပါင္ ၁ ထရီလီယံကုိ အခ်ဳိးက် ေပးဆပ္ရမည့္ သေဘာရွိ ေနသည္။ စကၠဴျဖဴ စာတမ္းအရ စေကာ့တလန္ သည္ စတာလင္ေပါင္ ၁ဝဝ ဘီလီယံႏွင့္ ၁၃ဝ ဘီလီယံ အၾကား အခ်ဳိးက် ေပးဆပ္မည္ ျဖစ္သည္။ GDP အခ်ဳိးအရ စေကာ့တလန္ သည္ ခြဲထြက္မည္ ဆုိပါက ေျမာက္ပင္လယ္ရွိ ေရနံတြင္း မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရရွိလာေသာ ေငြပမာဏမွာ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္းႏွင့္ အတူ ေပးဆပ္ရမည့္ ေၾကြးၿမီထက္ နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္းက ခြဲထြက္မည္ ဆုိပါက စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ စစ္သည္ အင္အားကို စြမ္းရည္ျပည့္ ထားရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွစ္စဥ္ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကို စတာလင္ေပါင္ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံသာ ထားၿပီး စစ္သည္ အင္အား စုစုေပါင္း ၂ဝဝဝဝ သာ ထားရွိမည္။ အၿမဲတမ္း တပ္သား ၃၅ဝဝ၊ အရန္ အင္အား ၁၂ဝဝ၊ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာ ၄ စင္း၊ Typhoon ဂ်က္ ၁၆ စင္းသာ ထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း သည္ စေကာ့လူမ်ဳိး မ်ားအား ခြဲထြက္မည္ ဆုိပါက စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ထိခုိက္သြား ေစႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ခြဲမထြက္ရန္ တိုက္တြန္း ေျပာဆုိမႈမ်ား ရိွထားေသာ္ လည္း မၾကာမီ က်င္းပ ေတာ့မည့္ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္းမွ စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ခြဲထြက္ေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲတြင္ ခြဲထြက္ေရး သမားမ်ား အႏုိင္ရ သြားမလား ဆုိသည္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား က စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အကယ္၍မ်ား ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲတြင္ စေကာ့တလန္ ခြဲထြက္ေရး သမားမ်ား အႏိုင္ရ သြားၿပီး စေကာ့တလန္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္သြားပါက ယူႏုိက္တက္ ကင္းဒမ္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း ကို အတိုက္အခံ ပါတီ အမတ္မ်ားက အယံုအၾကည္ မရွိအဆို တင္သြင္းကာ သူ႔အား ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ျခင္း ခံရရန္ အလားအလာ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ။

#PyiChitThar

(မဇၥၽိမ)။ ။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ လက္၀ယ္သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ လက္ပစ္ဗံုးႏွစ္လံုးႏွင့္ တီအမ္တီ ယမ္းထုပ္ ၃ ထုပ္ကို စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ည ၉ နာရီအခ်ိန္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဖမ္းဆီးရရိွခဲ့သည္ဟု စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း တာ၀န္က် ဒုရဲအုပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္၀င္က အတည္ျပဳသည္။

"အခုဖမ္းမိတဲ့ ဟာက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက သူတုိ႔လက္၀ယ္မွာရိွေနတာ သတင္းေပးလို႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာပါ ေဖါက္ခြဲမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့မရိွပါဘူး။ သူတို႔ကလည္း တစ္ျခားေလွေပၚကေနေတြ႔တာကို လံုၿခံဳေရးအတြက္ဆိုၿပီး သိမ္းဆည္းထားခဲ့တယ္လို႔ ထြက္ဆိုထားပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

တရားခံဟု ယူဆရသူႏွစ္ဦးသည္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းရိွ စက္ေလွအတြင္းမွ ရရိွကာ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိထားေၾကာင္း ဒုရဲအုပ္က ဆိုသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကသဲရပ္ကြက္၊ ဆတ္ရုိးက်ေခ်ာင္း ဆိပ္ခံတံတား (အမွတ္ ၁၉) တြင္ ဆိုက္ကပ္ထားသည့္ စက္ေလွေပၚတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားခံဟုယူဆရသူ ေမာင္ႀကီးေယ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ ႏွင့္ ေက်ာ္တင္ အသက္ ၄၉ႏွစ္ တို႔ကို လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေနၿပီး ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္စံုစမ္းေနသည္ဟု ဒုရဲအုပ္က ေျပာသည္။


စက္တင္ဘာ ၁၅ရက္ကေန ၂၁ရက္ေန႔အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရက္သတၱပတ္သတ္မွတ္ၿပီး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အႏုပညာရွင္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ စတင္ေနပါၿပီ။ ေမာ္ေတာ္ကားေတြနဲ႔ လွည့္လည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းေတြ သီဆိုေနၾကပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားၾကသူမ်ားလို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြဟာ အမ်ားျပည္သူအၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသိအျမင္ေတြ ႏိုးၾကားလာေစဖို႔ သီခ်င္းေတြ လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၆ရက္ေန႔ ညေန ၃နာရီမွာေတာ့ ဆူေလ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕မွာ သီခ်င္းေတြ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ကို ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔လွည့္လည္ၿပီး သီခ်င္းေတြဆိုတာဟာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ဖို႔၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အမုန္းေတြရပ္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဆႏၵျပဳတာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ အေၾကာက္တရားကို ဖယ္ရွားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရကို သိေစခ်င္တာေၾကာင့္လို႔ ကိုဘိုဘိုက ေျပာပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြ စိုးရိမ္သလို ယာဥ္ေၾကာပိတ္တာနဲ႔ အဓိက႐ုဏ္းေတြျဖစ္တာ မေပၚဖို႔ တာဝန္ယူပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

(ကိုဘိုဘို - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားၾကသူမ်ား) file 4742

စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကို ႀကိဳဆိုဖို႔ ဂီတနဲ႔ ျပည္သူေတြရင္ထဲ ထိုးေဖာက္တာဟာ ပိုၿပီးထိေရာက္တယ္လို႔ ေျပာလာသူက လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္းက ကိုညီညီလြင္ပါ။ သူက ဂီတနဲ႔ေမတၱာလိုက္ပို႔တာ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ျဖစ္ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမတၱာပို႔သံေတြ ပဲ့တင္ထပ္ၿပီး ကမၻာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းမွာပါလို႔ ဆိုပါတယ္။

(ကိုညီညီလြင္ - ပန္းရဲ႕လမ္း) file 4758

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားၾကသူမ်ားအဖြဲ႔မွာ Generation Wave၊ ပန္းရဲ႕လမ္းအပါအဝင္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြ စုေပါင္းထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

kAMAYUT MEDIAထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ၿဗိတိသွ် ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ ၂ ဦး အသတ္ခံရတဲ့အမႈမွာ တရားခံလို႔ယူဆရသူ ႏိုင္ငံျခားသား ၁ ဦးကို ဖမ္းဆီးထားမိလိုက္တဲ့အတြက္ ယမန္ေန႔က သံသယနဲ႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၃ ဦး ျပန္လြတ္သြားၿပီလို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာအလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးသိန္းႏုိင္က ေျပာပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဆူရတ္ဌာနီခ႐ိုင္ထဲက ခရီးသြားေတြ အသြားမ်ားတဲ့ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႔က အေပ်ာ္တမ္း ေရငုပ္ရာေနရာျဖစ္တဲ့ Koh Tao (လိပ္ကြ်န္း) က ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ၂ ဦး အသတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီကြ်န္းေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား တန္းလ်ားေတြကို ရွာေဖြခဲ့သလို ျမန္မာအလုပ္သမား ၃ ဦးကို ထိုင္းရဲက သံသယနဲ႔ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Koh Tao ကၽြန္းက ဟိုတယ္တခုမွာ တည္းခိုခဲ့ၾကတဲ့ အဲဒီကမာၻလွည့္ခရီးသည္ ၂ ဦး သူတို႔ဟိုတယ္နားက ေက်ာက္ေဆာင္မွာ ေသဆံုးေနတာကို တနလၤာေန႔ မနက္က ေတြ႔ရတာပါ။ အမႈကို စစ္ေဆးေနတဲ့ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဘက္က ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ ၂ ဦးထဲက ၁ ဦးဟာ ေခါင္းကို႐ိုက္ခံရလို႔ ေရနစ္ေသဆံုးၿပီး ၁ ဦးက ဦးေခါင္း႐ိုက္ခံရလို႔ ေသဆံုးတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ Hannah Witheridge နဲ႔ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ David Miller တို႔ရဲ႕ အေလာင္းေတြကို စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ေနာက္ ရာဇ၀တ္မႈခင္း ေဆးပညာအင္စတီက်ဴ အႀကီးအကဲ Pornchai Sutheerakune က အဲဒီလို အတည္ျပဳလိုက္တာပါ။
ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)

ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္တခုျဖစ္တဲ့ ရိုးမဘဏ္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (အိုင္အက္ဖ္စီ)က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း တန္းဖိုးရွိ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ ေခ်းေငြ (convertible loan) ေပးဖို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ မေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။

ရိုးမဘဏ္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ခုလို သေဘာတူညီမႈရခဲ့တာလို႔ အိုင္အက္ဖ္စီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

yomaဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ အလုပ္အကုိင္ေတြ ပိုမုိဖန္တီးႏုိင္ဖို႔၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တုိးျမႇင့္ေခ်းေပးႏုိင္ေရး အကူအညီေပးႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

သေဘာတူညီခ်က္အၿပီး ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ ရိုးမဘဏ္ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝက “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးက မရိွမျဖစ္ အေရးပါပါတယ္။ ရိုးမဘဏ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အိုင္အက္ဖ္စီအဖြဲ႔ႀကီးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အေရးပါလွတဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ပိုၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေတာ့မွာကို အထူးပဲ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရး ဦးေဆာင္ဘဏ္တခု ျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အားေကာင္းတက္ၾကြတဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ ေပၚထြန္းလာဖို႔အတြက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အလားတူ အိုင္အက္ဖ္စီရဲ႕ အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ ကာရင္ ဖ်င္ကယ္လ္စတန္ (Karin Finkelston) ကလည္း “အိုင္အက္ဖ္စီအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အာရံုစိုက္မႈတခုက ႏိုင္ငံအတြင္းက ဘ႑ာေရးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ အကူအညီေပးဖို႔နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းရဲ႕က႑ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္သူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးက႑ႀကီးတစ္ခုလံုးဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစဖို႔အတြက္လဲ အေရး ႀကီးပါတယ္။ အိုင္အက္ဖ္စီက ရိုးမဘဏ္နဲ႔တကြ တျခားေငြေခ်းသူေတြကို သဘာဝပတ္ဝန္က်င္နဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းနဲ႔ စံႏႈန္းေတြ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ဖို႔အတြက္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းစနစ္ေတြ အားေကာင္းလာေစဖို႔ ကူညီေနတာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီကမွတဆင့္ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဟာ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ပိုမို ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ဆိုထားပါတယ္။

ဒီေခ်းေငြက အိုင္အက္ဖ္စီအေနနဲ႔ ရိုးမဘဏ္အတြက္ ပဏာမ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ေတြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ အထိ တုိးျမွင့္ေပးသြားဖုိ႔ အစီအစဥ္လဲရွိေနပါတယ္။

အိုင္အက္ဖ္စီရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ရိုးမဘဏ္ဟာ ၂၀၁၉ မွာ လက္ရိွ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၇၀ နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ေငြေခ်းမႈေပါင္း ၁၀၀၀ ကို ျပည္တြင္း အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေငြ ထုတ္ေခ်းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

အိုင္အက္ဖ္စီအဖြဲ႔ဟာ ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈေတြကို အားေပးကူညီေနၿပီး အလုပ္အကိုင္အသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးတာ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ ညီမွ်ေရးကို အားေပးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔တခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရိုးမဘဏ္ကေတာ့ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ကာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း ဦးေဆာင္ ဘဏ္ႀကီးမ်ားအနက္ တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွတြင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရိွ အထင္ကရ ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၂၅ ခုတြင္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ ေနတဲ့ဘဏ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ိDVB

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.