09/22/14


ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲလာေသာ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ သိသိသာသာ တိုးလာေသာ လူေနမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္အတူ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ က်ဴးလြန္လာေသာ မႈခင္းမ်ားလည္း တိုးလာခဲ့သည္။

မႈခင္းမ်ိဳးစံု အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားရာ ေနရာ ေဒသမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ေဒသမ်ားတြင္မွ ပညာရည္၊ အေတြးေခၚ နိမ့္ပါးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ပြားသည့္ မႈခင္းမ်ားတြင္လည္း လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ အုပ္စုဖဲြ႕ကာ ဂုိဏ္းဂဏဆန္ဆန္ လုယက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွာ မ်ားသထက္မ်ား လာရာ အေသခ်ာ သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူေနမႈအဆင့္တန္း ေတြးေခၚပံုႏွင့္တကြ လူမႈဘ၀ စီးပြားေရး မေျပလည္မႈမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား မီးေမာင္းထိုးျပလို႔ေနသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာဇ၀တ္မႈ မ်ားစြာတြင္ က်ဴးလြန္သူ လက္သစ္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရကာ အခ်ိဳ႕မွာ ပံုစံတူ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈျဖင့္ အေရးယူခံထားဖူးသူမ်ား၊ အဆိုပါ ျပစ္မႈမ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ နည္းပါးလြန္းေသာ ေထာင္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ရက္ျဖင့္သာ လြတ္ေျမာက္လာ သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြရွိလာရၿပီ ျဖစ္သည္။

ဒုစရိုက္သမားမ်ား၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါ၀င္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အခါႀကီး ရက္ႀကီးမ်ား၊ အမွတ္တရေန႔မ်ားတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မ်ားေပးေလ့ရွိကာ အဆိုပါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မ်ားမွာလည္း အမွန္တစ္ကယ္ လြတ္ၿငိမ္းသင့္သည့္ သူမ်ားကိုသာ ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အမွန္တစ္ကယ္ ေပးသင့္တဲ့လူပဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ေပးသင့္တယ္၊ လူမဆန္ေအာင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္မ်ားစြာ က်ခံသင့္တဲ့ ရာဇ၀တ္သားေတြကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ေပးလိုက္တဲ့ အခါမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္”ဟု ဥပေဒ ပညာရွင္ တစ္ဦးမွ ေထာက္ျပ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ႏိုင္ငံေရး သတင္းစာ ဆရာတစ္ဦၤးမွလည္း “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတဲ့လူ အမ်ားစုကပဲ အျပင္မွာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ အမ်ားအျပား ဆက္တုိက္ က်ဴးလြန္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အခုဆိုရင္ ေထာင္ကေန လြတ္ၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာတင္ ဒုစ႐ုိက္မႈ က်ဴးလြန္ၿပီး ေထာင္ထဲ ျပန္၀င္ရတာေတြ ရွိလာတယ္။ ယင္းကဲ့သို႔ က်ဴးလြန္သူအတြက္ အမႈကုိ ရန္ကုန္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးက ဥပေဒမွာရွိသည္႔ အတုိင္း သူ႔ေနာက္ေၾကာင္းမွ ျဖစ္စဥ္ အေဟာင္းမ်ားကုိ မေထာက္ထားဘဲ သက္ညႇာစြာနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္သာ ခ်မွတ္ခ့ဲၿခင္းပင္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ တရားခံအား တစ္သက္တစ္ကၽြန္း အထိပင္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း တရားလြတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာျပခဲ့သည္။

ဒါေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတဲ့ ပုံစံဟာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ မတူဘူး။ ကဲြျပားျခားနားေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္ေတြ ေကာင္းမြန္လာတယ္ဆုိရင္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိ ေရာက္ရွိသင့္တဲ့ လူတစ္ေယာက္လို႔ ေထာင္က ေထာက္ခံေပးတယ္။ အျပစ္ဒဏ္ မျပည့္ခင္ ေထာင္က လႊတ္ေပးတာေတြရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်ေတာ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတဲ့ လူကုိ တစ္၀က္ ေလွ်ာ့မယ္။ တစ္၀က္ရွိတဲ့ လူကုိ တစ္စိတ္ ေလွ်ာ့မယ္။ တစ္စိတ္ရွိတဲ့ လူကုိ အကုန္လႊတ္ေပးတဲ့ စနစ္နဲ႔ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္ေတြကုိ မၾကည့္ဘဲ လႊတ္ေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ပုိၿပီး ေပါမ်ားလာတယ္။) ဒါေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာ လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္ ၿႈိငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးတဲ့ပုံစံဟာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ မတူဘူး။ကဲြျပားျခား နားေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ အက်ဥ္း သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ ရာ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ခံယူခ်က္ ေတြ ေကာင္းမြန္လာတယ္ဆုိရင္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိ ေရာက္ရွိသင့္ တဲ့လူတစ္ေယာက္လို႔ ေထာင္က ေထာက္ခံေပးတယ္။အျပစ္ဒဏ္ မျပည့္ခင္ ေထာင္က လႊတ္ေပး တာေတြရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်ေတာ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတဲ့လူကုိ တစ္၀က္ေလွ်ာ့မယ္။ တစ္၀က္ရွိတဲ့ လူကုိ တစ္စိတ္ေလွ်ာ့မယ္။ တစ္ စိတ္ရွိတဲ့လူကုိ အကုန္လႊတ္ေပးတဲ့ စနစ္နဲ႔ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္ေတြကုိ မၾကည့္ဘဲ လႊတ္ ေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈ ေတြ ပုိၿပီးေပါမ်ားလာတယ္။++ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေနာက္ကြယ္
ၿပီးခဲ့တဲ့လအတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ နာမည္ႀကီး လူသတ္မႈ တစ္ခုၿဖစ္သည့္ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ားကုိ ေထာင္ထဲမွာတင္ က်ဴးလြန္ေနေသာ တရားခံ တစ္ေယာက္သည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဆင့္ဆင္႔နွင္႕ လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ ယင္းေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနစဥ္ အခ်ိန္က မိန္းမၿဖစ္သူသည္ ေနာက္ေယာက်္ား ယူသြားၿပီး ရရွိလာေသာ သမီးေလးကုိ အဆိုပါ ဒုစရိုက္သမားက မုဒိန္းၿပန္လည္ က်င့္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

“ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတဲ့ပုံစံဟာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ မတူဘူး။ ကဲြျပားျခားနားေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ခံယူခ်က္ေတြ ေကာင္းမြန္လာတယ္ဆုိရင္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိ ေရာက္ရွိသင့္တဲ့ လူတစ္ေယာက္လို႔ ေထာင္က ေထာက္ခံေပးတယ္။ အျပစ္ဒဏ္ မျပည့္ခင္ ေထာင္က လႊတ္ေပးတာေတြရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက်ေတာ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတဲ့ လူကုိ တစ္၀က္ေလွ်ာ့မယ္။ တစ္၀က္ရွိတဲ့ လူကုိ တစ္စိတ္ေလွ်ာ့မယ္။ တစ္စိတ္ရွိတဲ့ လူကုိ အကုန္လႊတ္ေပးတဲ့ စနစ္နဲ႔ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္ေတြကုိ မၾကည့္ဘဲ လႊတ္ေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ပုိၿပီးေပါမ်ားလာတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာဇ၀တ္မႈ ထပ္ဖန္တလဲလဲ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးမႈေတြ ရွိေနတယ္။

အဲဒီ့အမႈဟာဆုိရင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ထားတာ။ လူေကာင္းသူေကာင္း တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေနထုိင္ျပဳမူရမယ့္အစား ပုိမိုဆုိးရြား ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ မုဒိမ္းမႈကုိပါ က်ဴးလြန္ေတာ့ သူ႔အေပၚမွာ ေပးထားတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ေတြကုိ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ ေပးရမယ္။ အဲဒီ့ေနရာမွာ အင္းစိန္ေထာင္ တာ၀န္ရွိသူက အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ အဓိက ေျပာခ်င္တာ တရား ဥပေဒ စုိးမိုးေရးကုိ တေျပးညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ အစုိးရ အဖဲြ႕ေတြ သီးျခားရွိၿပီး အစုိးရ အဖဲြ႕ေတြမွာ နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔ လံုၿခံဳေရး ၀န္ႀကီးက ေသခ်ာတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ္”ဟု ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ လူမႈ၀န္းက်င္
ယင္းကဲ႕သို႕ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အစဥ္အၿမဲ က်ဴးလြန္ေနၾကလွ်င္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ ေန႔စဥ္နွင္႕အမွ် ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရမည္ၿဖစ္ၿပီး မိဘမ်ား အေနၿဖင္႔ မိမိတို႕၏ သားသမီးမ်ားကုိ အျပင္ပင္ မလႊတ္ရဲေလာက္သည္ အထိ ေၾကာက္ရြံလာၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

“ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေျပာျပရရင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးကို အဓမၼျပဳက်င့္တာကို ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ပဲ ခ်ခဲ့တာေတြ႔ရၿပီး၊ သိပ္မၾကာခင္မွာ ငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလး မုဒိမ္း က်င့္ခံရၿပီး အသတ္ခံရတယ္၊ ဒါေတြဟာ လူမႈ၀န္းက်င္ကို အႀကီးက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္လာတာပဲ”ဟု လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီးနွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ယခုကဲ႕သို႔ ရာဇ၀တ္မႈမ်ဳိးေတြ မ်ားျပားလာၿပီဆုိလွ်င္ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား ခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးမ်ားကို အျခား ျပည္နယ္နွင္႔႔ တုိင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ႔သို႕ မဟုတ္လ်ွင္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဆင္းေရးနဲ႔ ဒုစ႐ုိက္မႈ က်ဆင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေအာင္ၿမင္မႈ မရွိနိုင္ေပ။ ထိုအခ်င္းအရာနွင္႔ ပတ္သက္၍ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ ေထာင္သားေဟာင္း တစ္ဦး ၿဖစ္သူက “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခံတဲ့လူ အမ်ားစုကပဲ အျပင္မွာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ အမ်ားအျပား ဆက္တုိက္ က်ဴးလြန္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အခုဆိုရင္ ေထာင္ကေန လြတ္ၿပီး ရက္ပုိင္း အတြင္းမွာတင္ ဒုစ႐ုိက္မႈ က်ဴးလြန္ၿပီး ေထာင္ထဲျပန္၀င္ရတာေတြ ရွိလာတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ယင္းကဲ႔သို႕ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူသတ္မႈမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မတည္ေဆာက္ႏုိင္သည္႔ အတြက္ၿဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမ်ားတြင္လည္း သူကဦး သူသတ္၊ ကုိယ္ကဦး ကုိယ္သတ္ဆိုသည္႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ၿဖစ္လာေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေ၀ဖန္သံုးသပ္သည္။
ထို႕အၿပင္ ယင္းေနရာေဒသမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္မူ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ ကဲ႔သုိ႔ေသာ ရဲတပ္ဖဲြ႕က မေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ေသးသည္႔ လူသတ္မႈအၿပင္ အျခားေသာ လူသတ္မႈမ်ားကိုလည္း မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အုပ္စုဖဲြ႕ က်ဴးလြန္တဲ့ လူ သတ္မႈေတြ အေပၚမွာ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းေနၿခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူသတ္မႈမ်ားသည္ မုဒိမ္းမႈမ်ား ႏွင္႔အတူ ေခတ္ၿပိဳင္ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။

ယင္းကဲ႔သုိ႔ ၿဖစ္ေနၿခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ၇၅%သာ ရွိသည္ဟု ၿပသ သကဲ႔သို႕ ရွိေနသည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနအခ်ိဳ႕က တစ္ၿပိဳင္နက္ သံုးသပ္ၾကသည္။ ထို႕ၿပင္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ သူမ်ားကို ဟန္႔တားရာ ေရာက္သည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္ႏွင့္ ယင္းရာဇ၀တ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းလာၿပီး ၊ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး က်ဆင္းလာမည္။ ထို႕ေနာက္ ပညာ မတတ္သူ ေပါမ်ားလာေတာ့သည္။ ပညာမဲ႔လွ်င္ စဥ္းစား ဉာဏ္မရွိႏိုင္ေရြ႔ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ၾကၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ႏိုင္ေလသည္။

ပညာရည္နိမ့္ပါးမႈႏွင့္ အသိဥာဏ္တိမ္ေကာမႈ
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ မႈခင္းမ်ားစြာကုိ ဆက္တုိက္ ဆုိသလို ျမင္ေတြ႕လာရၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ လိႈင္သာယာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ အင္းစိန္ အစရွိေသာ အေျခခံ လူတန္းစား အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနေၾကာင္းကုိ အမ်ားသိရွိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထုိကဲ့သို႔ က်ဴးလြန္ၾကျခင္းမွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ စိတ္ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားစုမွာ ပညာရည္နိမ့္က်မႈေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ၾကသည္ဟု ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ဖူးသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္စပ္ေနေပသည္။ ပထမဦးစြာျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး အဘယ္ေၾကာင့္ နိမ့္က်ရသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရး နိမ့္ပါးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းက ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အျပစ္တင္ရဦးေပလိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး စနစ္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ အခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ သာမက အာရွတြင္ပါ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အားက်ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ ပညာေရးအဆင့္ တစ္ခုကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ လံုး၀ဆုိသလို ကဲြျပားျခားနားသြားေလသည္။

“ဒုစရိုက္မႈေတြ ၿဖစ္ရတယ္ဆိုတာ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ဆရာမေတြက ဒါသင္ ဒါက်က္ ဒါပဲ ေၿဖရမယ္ဆိုေတာ႕ ကေလးေတြကို အလြန္အက်ဴး အမိန္႔ေပးသလို ၿဖစ္ေနတယ္။ အဲ႔ေတာ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ မတူတဲ႕ ကေလးက သူတို႕ရဲ႕စိတ္ေတြ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿဖစ္ၿပီး တြန္းကန္မႈမ်ားၿပီး စိတ္ထြက္ေပါက္ အၿဖစ္ တစ္ခုခုကို သက္ေရာက္လိုက္တာပဲ ၿဖစ္တယ္။ အဲ႕ေတာ႕ အခုအခ်ိန္ ႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ ဒုစရိုက္မႈေတြ ၿဖစ္လာတာသည္ ပညာေရးစနစ္၏ နိမ္႔က်ေနတာေၾကာင္႕လို႔လည္း သံုးသပ္ခ်င္ပါတယ္”ဟု ဒဂံုတကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက ဆိုသည္။

ပညာေရး အဆင့္အတန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ေလသည္။ အျခားအေရး ထိခိုက္သည္မွာ ျပင္ဆင္လွ်င္ရႏုိင္ေသာ္လည္း အားလံုးေသာ အေရးတုိ႔၏ အေျခခံ အေရးျဖစ္သည့္ ပညာေရး နိမ့္က်လွ်င္မူ ဒုစ႐ုိက္မႈဆုိသည္မ်ား ျဖစ္ပြားလာေလေတာ့သည္။ ဒုစ႐ုိက္မႈ က်ဴးလြန္သူ အမ်ားစုကုိ ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ ပညာမဲ့သူ အမ်ားစုက က်ဴးလြန္သည့္ မႈခင္းမွာ ပုိမ်ားေလသည္။ ပညာမဲ့လွ်င္ စဥ္းစားအသိဉာဏ္ပါ မဲ့ႏုိင္၍ ဒုစ႐ုိက္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ၀န္မေလး က်ေတာ့ဘဲ လက္ရဲဇက္ရဲျဖင့္ က်ဴးလြန္မိက်ေတာ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပုိင္းခန္႔က ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္း ပညာေရး သင္ၾကားရာ၌ ပညာကုိ လံုး၀ မသင္ၾကားဖူးေသးေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား အတန္းေဖာ္ ေက်ာင္းသားေလး တစ္ဦးမွ က်ီစယ္ မိရာမွ အစခံရသူ ကေလးငယ္ေလးက ခဲတံႏွင့္ ထုိးလိုက္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာဦး... က အဆုိပါ ကေလးအား ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းေက်ာင္းေပးၿပီး ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရာ လိမၼာေသာ ေက်ာင္းသားေလး တစ္ဦး ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ၄င္း၏ကုိယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ ေျပာၾကားဖူး သည္။

ယင္းအေျခအေနကုိ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ပညာမဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးရလဒ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီး ပညာမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အ႐ုိင္းစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေလေတာ့သည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ ဒုစရိုက္မႈမ်ားကို က်ဳးလြန္ကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ယေန႕အခ်ိန္အခါတြင္ မရည္မတြက္ ႏိုင္ေအာင္ပင္ မ်ားၿပား လာေတာ႕သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အားနည္းခ်က္ ဒုစရိုက္သားမ်ား အတြက္ အားေဆးျဖစ္ေန
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အားေကာင္းလာေစေသာ အၿခားတစ္ခ်က္မွာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ပုိင္း ဆုိင္ရာၿဖစ္ၿပီး ရဲမ်ားကို လံုေလာက္ေသာ အင္အား မတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ျခင္းနွင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မ်ားလည္း ပါ၀င္လို႔ေနသည္။

ၿပည္သူ႕ရဲမ်ားမွာ ေန႔ဘက္ဆုိလွ်င္ တရား႐ုံးထုတ္ တရား႐ုံးတြင္ ေစာင့္ရၿခင္း ညဘက္တြင္ ကင္းေစာင့္ တာ၀န္ယူရၿခင္းတို႕ေၾကာင္႕ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပင္ပန္းလာၿပီး အားအင္ မစိုက္ထုတ္ႏိုင္ဘဲ ၿဖစ္ၾကရသည္။ ယင္းသို႕လစ္ဟာမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚ လာေသာအခါ လူသတ္မႈမ်ား မုဒိမ္းမႈမ်ား အုပ္စုဖဲြ႕ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ေခတ္စားလာၿပီး ဒုစရိုက္သမားမ်ား အတြက္ အခြင္႔အေရး ေပးလာသကဲ႔သို႕ ၿဖစ္သည္ဟု ဥပေဒအရာရွိ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ လယ္သမားေတြ၊ တျခားဆႏၵေဖာ္ ထုတ္တဲ့သူေတြကုိ ရဲအင္အား အလြန္အကၽြံ သံုးစဲြမႈ၊ ဒုစ႐ုိက္ ႏွိမ္နင္းေရး ကိစၥေတြမွာ အင္အားကုိ ေလွ်ာ့ၿပီးသံုးတာ။ အထက္အမိန္႔ကုိ အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ ေရွာင္ဖယ္ေနတာေတြဟာ ဒုစ႐ုိက္သမားေတြ အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္လို ျဖစ္လာတယ္။ ႐ုံးပုိင္းကုိ ေျပာမယ္ဆုိရင္လည္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ ပုဒ္မ ၁၈လိုဟာမ်ဳိးေတြ လယ္သမားေတြကုိ ဆဲြတဲ့ပုဒ္မ ၄၄၇လို မ်ဳိးေတြက်ေတာ့ ေပါေပါသီသီ ေထာင္ခ်ၿပီးေတာ့ ဒုစ႐ုိက္မႈေတြက်ေတာ့ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈေတြ အားနည္းေနတယ္။”ဟု ဥပေဒ ပညာရွင္ တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာေလဦးမည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ယခုလတ္တေလာတြင္ ထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားအရ ေရွ႕လအတြင္းမွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ သမၼတ အုိဘားမား မလာခင္တြင္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ ႀကီးမားေသာ မူးယစ္ရာဇာႀကီးမ်ား ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ား ပါမသြားရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည္ဆိုၿခင္းမွာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ပါ သမၼတကုိ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာအရ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁အရ ေပးၿခင္းၿဖစ္ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ တစ္ရပ္အရ လြတ္လာသူဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လႈပ္ရွားသူမွအပ အျခား ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြဟာ ထပ္မံၿပီး က်ဴးလြန္လွ်င္ မူလက ေပးအပ္ထားေသာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ကုိ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ၿပီး မူလက ျပစ္ဒဏ္ ျပန္လည္ က်ခံေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အတြင္း မိမိတို႕ လိုခ်င္သည္႕ အခ်က္အလက္ကို ကြန္ပ်ဴတာ Systemၿဖင္႔ လြယ္ကူစြာ ၿပန္လည္ရွာေဖြနိုင္ၿပီျဖစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အရင္းမွစ၍ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာဟု ဆိုရာ၌ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ကို ရာဇ၀တ္မႈကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေလာက္သာ က်ဴးလြန္ဖူးသူမ်ားကိုသာ ေပးသင့္ေၾကာင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ တစ္ခုသဖြယ္ မုိက္ေၾကးခဲြ လုပ္စားေနေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကိုမူ ေပးရန္မသင္ေလ်ာ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္မူ ယင္းကဲ႕သို႕ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႕မ်ား ေပးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားထံမွ သိရသည္၊ အဓိက အခ်က္မွာ တရား ဥပေဒ စုိးမိုးေရးကုိ တေျပးညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး။ ျပည္နယ္နွင္႔တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ားႏွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး ၀န္ႀကီးက ေသခ်ာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးကိစၥ တစ္ခု အျဖစ္ ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္ရပါ္သည္။

- ကိုလူသစ္၊ လွ်မ္းလူ
Tomorrow news journal


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေတာင္တက္အဖြဲ႕၀င္ ကိုေက်ာ္ထြန္းႏိုင္ (ဓာတ္ပံု − မ်ဳိးညြန္႔သန္း)
http://www.7daydaily.com/
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ပါ အျမင့္ဆံုး ေတာင္ျဖစ္ေသာ ခါကာဘုိရာဇီ ေရခဲေတာင္ထိပ္သို႔ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦး တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ တကၠသုိလ္ေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္အသင္း (သဘာ၀ေခၚသံ ေဖာင္ေဒးရွင္း)မွ အဖဲြ႕၀င္ရွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႕မွ ကုိေအာင္ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ကိုေ၀ယံမင္းသူတုိ႔ ႏွစ္ဦး တက္ေရာက္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအလံလႊင့္ထူႏိုုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုႏွစ္ဦးမွာ ေတာင္ထိပ္သို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းပို႔အၿပီးမွာပင္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ရွာေဖြေနသည္မွာ ယေန႔အထိ မေတြ႕ရိွေသးေပ။ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ေျခစခန္းအထိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ထိပ္တက္ခဲ့သူ ႏွစ္ဦးကုိ အေထာက္အကူေပးခဲ့သည့္ က်န္အဖဲြ႕၀င္ ေျခာက္ဦးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး အဖဲြ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိေက်ာ္ထြန္းႏုိင္ကုိ 7 Day Daily က စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

-အရင္ဆံုး ကိုေက်ာ္ထြန္းႏိုင္တို႔ ရွစ္ဦး ခါကာဘိုရာဇီေတာင္တက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပံုကို ေျပာျပေပးပါဦးရွင့္။ ဘယ္ႏွခုႏွစ္ကတည္းက ဘယ္လိုျပင္ဆင္ခဲ့သလဲ။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ကတည္းက စၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစ္ကိုေတြ (ကို ေအာင္ျမင့္ျမတ္၊ ကိုေဝယံမင္းသူ အပါအဝင္ ေတာင္တက္သမား စီနီယာမ်ား) က ဒီခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္တက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ ထရိန္နင္ ေတြ ဆင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၂ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ေျချဖစ္တဲ့ ေပ ၁၃,၂၀၀ျမင့္တဲ့ base camp (အေျခစိုက္ စခန္း) ကိုသြားၿပီးေတာ့ ေျမျပင္ ေလ့လာေရးအေနနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ေလ့လာခဲ့တယ္။ အဲဒီ့မွာသြားၿပီး လမ္းေၾကာင္း အေျခအေနေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေတြကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ရန္ကုန္ကို ျပန္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဒီ ေတာင္ထိပ္ကိုတက္ဖို႔အတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ေတာင္တက္ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္တယ္။ ေရခဲေတာင္တက္ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္တယ္။ အဲဒီ့ေက်ာက္ေတာင္တက္ ေလ့က်င့္ေရးေတြကို မႏၱေလးတို႔၊ဘားအံတို႔ေတြမွာသြားၿပီးေတာ့လုပ္တယ္။ ဒီေရခဲေတာင္တက္ ေလ့က်င့္ေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖန္ဂရန္ေတာင္တက္တယ္။ ၿပီးသြားေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဟာဗားေရခဲေတာင္။ အဲဒီဟာကို ၂၀၁၄

ဧၿပီမွာ သြားၿပီးေတာ့ တက္ခဲ့ တယ္။

- မိုးေလဝသဘက္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ကိုေက်ာ္ထြန္းႏိုင္တို႔ ခါကာဘိုရာဇီသြားတက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္က ရာသီဥတု ဆိုးရြားေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရာသီဥတုဆိုးတဲ့အခ်ိန္၊ေနာက္ၿပီး အခုကလည္း မိုးရာသီျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုအခ်ိန္ မွာ ေရခဲေတာင္ျဖစ္တဲ့ ခါကာဘိုရာဇီကိုတက္ဖို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဆံုး ျဖတ္လိုက္ရတာလဲရွင့္။

အဲဒီဟာကေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေရခဲေတာင္ကိုတက္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ရတာလဲဆိုတာကို ေျပာရလို႔ ရွိရင္ အခုအခ်ိန္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ base camp ကိုသြားဖို႔အတြက္ ဒီလိုအခ်ိန္ရာသီဥတုက ခက္ခဲတယ္၊ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ basecamp ကေန ေတာင္ထိပ္တက္တဲ့ အခါ အခုအခ်ိန္က ေရခဲအနည္းဆံုး ျဖစ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ အႏၲရာယ္ အကင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ မုန္တိုင္းသတိေပးတာတို႔ ဘာတို႔ဆိုတာ က အဲဒီ့အခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္တက္ဖို႔ သြားတဲ့အခ်ိန္က ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ေန႔ ရန္ကုန္က စထြက္သြားတယ္။အဲဒီ့အခ်ိန္ ဒီမုန္တိုင္းတို႔၊ ဘာတို႔ ဆိုတာလည္း ဘာမွမရွိဘူး။ ရာသီဥ တုကလည္း ေကာင္းတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ မုန္တိုင္းတို႔၊ ဘာတို႔ ဝင္တယ္ဆိုတာကလည္း ခရီးစဥ္သြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ့ဟာေတြကေတာ့ ႀကိဳတင္မသိထားဘူးေပါ့။

၁၉၉၆ခုႏွစ္ အိုဇာကီ(လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ ႏွစ္က ခါကာဘိုရာဇီေတာင္တက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး) တို႔ တက္ခဲ့တုန္းကလည္း မိုးရာသီ ဒီလိုအခ်ိန္ပဲ တက္ခဲ့တာ။ ၿပီးေတာ့ ေလာေလာလတ္လတ္ မႏွစ္ကတုန္းကမွ ျမန္မာျပည္မွာ ဒုတိယအျမင့္ဆံုးေတာင္လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဂန္လမ္ရာဇီကိုလည္း ဒီအခ်ိန္မွာပဲ တက္ခဲ့တာ။ ဒီအခ်ိန္က အသင့္ေတာ္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္တာလို႔ ေျပာခ်င္တယ္ခင္ဗ်။

-ရန္ကုန္ကေန base camp ေရာက္တဲ့အထိ ခရီးစဥ္ ဘယ္လိုသြား သလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါဦး။

ဇူလိုင္၂၉ရက္မွာ ရန္ကုန္ကထြက္တယ္။ ပူတာအိုမွာ ၃၀ရက္ေန႔ တစ္ရက္နားတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ပူတာအိုက စထြက္တယ္။ အားလံုးေပါင္း ၁၁ရက္၊ ၁၂ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ ေပးၿပီးမွ တဟြန္ဒမ္းဆိုတဲ့ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းရဲ႕ ေနာက္ ဆံုးရြာကိုေရာက္တယ္။ အဲဒီ့ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ ဆက္တက္ဖို႔ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို လိုက္ ကူညီမယ့္ ေဒသခံေတြကို ရွာရတာရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီမွာသံုးရက္ နားတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္တာတို႔၊ လမ္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုတဲ့ရိကၡာ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာတို႔ လုပ္တယ္။ ၿပီးသြားေတာ့ အဲဒီက ေနၿပီး ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ေျခကို သြားတာေပါ့ေလ။ ခါကာဘိုရာ ဇီေတာင္ေျခကို သြားတဲ့အခါမွာ ေလးညအိပ္ၿပီး ငါးရက္သြားခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီက်ေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခါကာဘိုရာဇီရဲ႕ ေတာင္ေျခကို ေရာက္တယ္။

- ေတာင္ေျခစခန္းမွာ ေျခာက္ေယာက္ကေနခဲ့မယ္။ ႏွစ္ေယာက္ က တက္သြားမယ္ဆိုတာက နဂိုကတည္းက စီစဥ္ထားတာလား။

နဂိုကတည္းက က်န္းမာေရးအေျခအေန အရၾကည့္မယ္၊ ေလ့က်င့္မႈ လုပ္ထားတာေတြအရ ၾကည့္မယ္၊ ၿပီးသြားေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ကြ်မ္းက်င္မႈေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ လ်ာထားတဲ့လူေတြ ဥပမာ ဒီႏွစ္ေယာက္ထဲက က်န္းမာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မတက္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ လူစားလဲတက္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ လ်ာထားတာေတြရွိတယ္။

-ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္နဲ႔ ကိုေဝယံမင္းသူ ေတာင္ထိပ္ကိုဆက္မတက္ ခင္ ေတာင္ေျခစခန္းမွာ ေလ့က်င့္မႈႏွစ္ရက္ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္ရွင့္။ ဘာေတြ ေလ့က်င့္ျဖစ္ခဲ့လဲ။

လမ္းမွာတက္တဲ့အခါ မွာသံုးမယ့္ ႀကိဳးတို႔၊ ေက်ာက္ေတြမွာ ညႇပ္တဲ့ပစၥည္း။ အဲဒါမ်ိဳးေတြကို ျပန္ၿပီးစစ္ေဆးတာမ်ိဳး အဓိက လုပ္ တယ္။

ကိုေက်ာ္ထြန္းႏိုင္တို႔က ေတာင္ေျခစခန္းမွာ ေစာင့္ေနရတဲ့သူေတြဆိုေတာ့ အဲဒီပတ္ဝန္းက်င္အေန အထားနဲ႔ ရာသီဥတုကိုလည္း ေျပာျပေပးပါဦး။

ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္နဲ႔ ကိုေဝယံမင္းသူတုိ႔ ပထမဆံုးတက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာ glacier (ေရခဲျမစ္) ႀကီးတစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီဟာႀကီးရဲ႕ေအာက္မွာ နည္းနည္းေလးျပန္႔ေနတဲ့ လြင္ျပင္ေလး၊ ကမ့္ခ် လို႔ရႏိုင္တဲ့ ေနရာေလးတစ္ခုရွိ တယ္၊ အဲဒီလိုေနရာေလးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔စခန္းခ်တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရဲ႕အေရွ႕ဘက္မွာ ေအာက္ကို ေပ တစ္ေထာင္ေလာက္ဆင္းရတဲ့ လမ္းေပါ့။ က်န္တဲ့ ေျမာက္ဘက္ တို႔၊ အေနာက္ဘက္တို႔၊ ေတာင္ ဘက္တို႔ ေဘးပတ္ပတ္လည္က ေတာင္ေတြခ်ည္းပဲ။

base campမွာေတာ့ ေရခဲ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၁၅မိနစ္ေလာက္သြားလိုက္တာနဲ႔ ေရခဲပံုႀကီး ရွိတယ္။ အဲဒီအထက္မွာေတာ့ ေက်ာက္ရွိတဲ့ေနရာရွိတယ္။ ေရခဲ ရွိတဲ့ေနရာရွိတယ္။ ေရခဲတစ္ထပ္၊ ေက်ာက္တစ္ထပ္ေပါ့။

တကၠသိုလ္ေျခလ်င္ႏွင့္ေတာင္ တက္အသင္းက ထုတ္ျပန္ထား ခ်က္အရ ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္နဲ႔ ကိုေဝယံမင္းသူက ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္ေပၚကို ပိုၿပီးမတ္ေစာက္တဲ့ ေျမာက္ဘက္အျခမ္းကေန တက္ သြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔အဲဒီဘက္ လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးရတာလဲရွင့္။ ေနာက္ျပီး ေတာ့သူ႔ရဲ႕အေနအထားက ဘယ္ေလာက္အႏၱရာယ္ရွိသလဲ၊ ဘယ္ ေလာက္ မတ္ေစာက္သလဲရွင့္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးရလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွာရွိတဲ့ gear ပစၥည္းေတြ၊ ၿပီး ေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစ္ကိုေတြ ေလ့က်င့္မႈေတြလုပ္ခဲ့တဲ့အေနအထားေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ေျမာက္ဘက္ကေန တက္မယ္ဆို ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္တာေပါ့။ အခက္အခဲဆိုလို႔ရွိရင္ ဘယ္ေလာက္အထိ မတ္ေစာက္တာ ေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ၇၅ဒီဂရီ၊ ၈၀ ဒီဂရီေလာက္ မတ္ေစာက္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြ ရွိမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မွန္းဆရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီ base campကေန လွမ္း ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ျမင္ရတဲ့ေနရာက အေပၚကိုဆိုလို႔ရွိရင္ ဘယ္ ေလာက္မတ္တယ္ဆိုတာက အတိအက် ေျပာဖို႔ေတာ့ ခဲယဥ္းပါတယ္။

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္တက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတို႔မွာ ဘယ္လိုဆက္ သြယ္ေရးကိရိယာေတြ ပါသြား လဲ။ ေနာက္ၿပီး ရိကၡာကေကာ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ေျခကေနစထြက္တဲ့အခါမွာ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာအေနနဲ႔ စကားေျပာစက္ ႏွစ္လံုး ပါသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေရာက္ေနတဲ့ေနရာကို satellite ကေန လွမ္းၿပီးေတာ့ပို႔ မယ့္ sport messenger ဆိုတဲ့ဟာ ရွိတယ္။ အဲဒီမက္ဆင္ဂ်ာတစ္ခု ပါသြားတယ္။ အဲဒီမက္ဆင္ဂ်ာက ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္လို႔ရွိရင္ သူတို႔ဘယ္ကိုေရာက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ဟာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ထဲကေပးထားတဲ့ gmail ၊ (ဒါမွမဟုတ္)facebookကို အဲဒီမက္ဆင္ဂ်ာက satellite ကေန တစ္ဆင့္လွမ္းပို႔ေပးတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးပစၥည္းေတြ ေတာ့ ပါသြားတယ္။

ရိကၡာကေတာ့ base campကေန စထြက္သြားေတာ့ ပိုပိုလိုလိုဆိုျပီးေတာ့ ၁၃ရက္စာ ထည့္သြားတာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီ ေတာင္ေျခကိုအတက္အဆင္း လ်ာထားခ်က္က ၈ရက္၊ ၉ရက္လို႔လ်ာထားတယ္။ အတက္အဆင္း ကို ၈ရက္။

ေနာက္ဆံုး အဆက္အသြယ္ ရတဲ့အခ်ိန္က ေတာင္ထိပ္ကိုေရာက္တဲ့အခ်ိန္လား။

ေတာင္ထိပ္ကိုေရာက္ေန ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနာက္ဆံုး အ ဆက္အသြယ္ရတဲ့အခ်ိန္က ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းနဲ႔ အသင္းသီခ်င္းဆိုတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေနတယ္။ ဆိုၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ စကားေျပာစက္ကေန အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြား တာ။ အဲဒီမျပတ္ခင္မွာလည္း ဘက္ထရီကုန္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာ ၿပီးေတာ့မွ ျပတ္သြားတာေပါ့။

ေတာင္တက္သမားေတြအေနနဲ႔ မစ္ရွင္ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဂုဏ္ယူၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းဆိုတာမ်ိဳးလုပ္ေလ့ရွိေကာင္းရွိမွာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေျပာသြားတာအရ ဘက္ထရီကုန္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနဆိုေတာ့ အဲဒီလိုအေျခအေနမွာ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္တဲ့ ဘက္ထရီကိုကုန္ေစမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဆိုတာမ်ိဳးလုပ္ဖို႔လိုအပ္လို႔လား၊ လုပ္သင့္ရဲ႕လားဆိုတာမ်ိဳး ေမးခြန္းေတြလည္းရွိတယ္ရွင့္။ အဲဒီ အေပၚ ဘယ္လို တံု႔ျပန္ခ်င္သလဲ။

မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။ ကမၻာမေက်ဆိုေနရင္းနဲ႔ ျပတ္သြားတယ္ ဆိုတာက နဂိုကတည္းကိုက ဘက္ထရီကမရွိေတာ့တာ။ မရွိဘူးဆို တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကမၻာမေက်ဆို မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာတယ္။ အဲဒီ မွာဘက္ထရီကျပတ္သြားတာ။

ဘက္ထရီက နဂိုကတည္းက နည္းေနျပီ။အဲဒီအခ်ိန္မွာ save လုပ္ထားဖို႔လိုမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဒီသီခ်င္းကို မဆိုဘဲေနလိုက္လို႔ရွိရင္။

အဲဒါက်ေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေတာင္ထိပ္ကိုေရာက္ ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ သူတို႔မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္း ယွဥ္ၿပီးေတာ့ ဒါက သံုးသင့္တယ္၊ မသံုးသင့္ဘူး ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ base campမွာ က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြက်ေတာ့ ဒီကိစၥကို ေျပာဖို႔ ကေတာ့ ခက္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ေတာင္ထိပ္ေရာက္ျပီး ကတည္းက အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတာကို ဘက္ထရီျပတ္သြားလို႔ပဲလို႔ ခန္႔မွန္းခဲ့တာလား။

သူတို႔ဘက္ထရီအားကုန္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အဆက္အသြယ္မလာဘူးလို႔ပဲ နားလည္ထားတာေပါ့။

ရန္ကုန္က တကၠသိုလ္ေျခလ်င္ႏွင့္ေတာင္တက္အသင္းနဲ႔ ကိုေက်ာ္ထြန္းႏိုင္တို႔အဖြဲ႔ ဘယ္လိုဆက္သြယ္ၾကသလဲ။ ဆက္သြယ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ေျပာျပပါဦး။

Sport messenger ကေနၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘယ္ကိုေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳး ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့အသင္းကို ေရာက္သြားတာေပါ့။ အဲဒီဟာနဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြယ္ရတာေပါ့။

ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္၊ ကိုေဝယံမင္းသူတို႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ မရေတာ့ဘဲ ရက္အေတာ္ၾကာတဲ့ အခါမွာ သူတို႔ေပ်ာက္ေနၿပီဆိုတဲ့ သတင္းထြက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့အဲဒါကို အသင္းျပန္ၾကားေရးက ျငင္းျပီးေတာ့ ေပ်ာက္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ အျပန္လမ္းမွာ ဘက္ထရီကုန္လို႔ အဆက္အသြယ္မရတာသာ ျဖစ္မယ္ဆိုျပီးေတာ့ ေျပာခဲ့တယ္။ေနာက္ဆယ္ရက္ေလာက္ ၾကာသြားတဲ့အခါမွ ရွာေဖြေရးလုပ္တဲ့အေပၚ ေစာေစာစီးစီး အမွန္အတိုင္းေျပာၿပီး ရွာေဖြသင့္တယ္လို႔ ေဝဖန္တာေတြရွိၾကတယ္ရွင့္။ အဲဒီအေပၚေကာ ဒီမွာတကယ္ပါဝင္ေနခဲ့တဲ့ ေတာင္တက္သမားအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေျပာခ်င္သလဲရွင့္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ေပ်ာက္ေနတဲ့ဟာကို မေပ်ာက္ ဘူးလို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ အမွန္တကယ္က ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိသြားတဲ့ေနရာ ေဒသကကို ဆက္သြယ္ေရး တကယ္ခက္ခဲပါတယ္။ အသြား တုန္းကဆိုရင္ ေလးညအိပ္၊ ငါး ရက္သြားရတဲ့ေနရာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတင္းပို႔ဖို႔ ၈ရက္ေန႔ ျပန္ ဆင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီးတည္းနဲ႔ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ခဲ့ရတာမ်ိဳးရွိတယ္။

အသင္းဘက္အေနနဲ႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာတာကို ေစာင့္ ၿပီးေတာ့မွ စဥ္းစားလို႔ရမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္ခင္ဗ်။

ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေတာင္ ထိပ္ကိုေရာက္တဲ့ ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ျပန္ဆံုဖို႔ခ်ိန္းထားတာက စက္တင္ဘာ (၅)ရက္ေန႔။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေတာင္ေျခမွာပဲ သူတို႔ဆင္း လာတာကို ေစာင့္ေနတယ္။ အဲဒီ၅ ရက္ေန႔မွာ ဆင္းမလာတဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လိုက္ပို႔ ေပးတဲ့ လမ္းျပကေနၿပီးေတာ့ ပထမဆံုးသူတုိ႔ကမ့္ခ်သြားတဲ့ အျမင့္ေပ ၁၅,၈၀၀ ကမ့္အထိကို ၅ ရက္ေန႔မွာ တက္ၾကည့္တယ္။ ေစာင့္ေနၿပီး သူတို႔ျပန္ဆင္းလာတဲ့ အေျခအေန မေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ၆ရက္ ေန႔အထိ ဆက္ေစာင့္တယ္။ ၇ရက္ေန႔မွာ တစ္ႀကိမ္ ကမ့္နံပါတ္(၃)ျဖစ္တဲ့ ၁၆,၂၀၀ေပ အျမင့္ထိ ကို လမ္းျပက တက္ၿပီးေတာ့ ရွာခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာမွ ဆင္းလာတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြ မေတြ႕တဲ့အတြက္ base campမွာ က်န္တဲ့ ေျခာက္ ေယာက္က တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိအဆက္အသြယ္ျပတ္ေန တဲ့ဟာကို ရန္ကုန္ကို သတင္းပို႔ဖို႔၈ ရက္ေန႔မွာ ျပန္ဆင္းလာ တယ္။

ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္နဲ႔ ကိုေဝယံမင္းသူေပ်ာက္သြားျပီလို႔ ဘယ္အခ်ိန္ မွာ စနားလည္လုိက္တယ္လို႔ ေျပာရမလဲ။

၉ ရက္ေန႔မွာ တဟြန္ဒမ္းရြာကိုေရာက္တယ္။ တဟြန္ဒမ္းရြာက ၁၉၉၆တုန္းက ဂ်ပန္အိုဇာကီနဲ႔အတူတူတက္သြားတဲ့ ဦးနမား ဂြ်န္ဆင္ဆီမွာ ဖုန္းရွိတယ္။ သူ႔ဆီကေန ဖုန္းငွားၿပီးေတာ့ ၉ရက္ေန႔ ညမွာ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနတယ္။ ရန္ကုန္ကို sportmessenger ကေန လွမ္းပို႔ၿပီး ေတာ့ ရန္ကုန္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တဟြန္ဒမ္းရြာမွာပဲ ထိုင္ေစာင့္ ေနတယ္။

ရန္ကုန္ကို ျပန္အေၾကာင္းၾကား တဲ့အခါမွာေကာ ေပ်ာက္သြားၿပီ လို႔ အေၾကာင္းၾကားတာလား၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းၾကားတာလဲ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ အဆက္ အသြယ္ျပတ္ေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ပဲေပါ့။

အဲဒီ့ေတာ့ တကၠသိုလ္ေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္အသင္းက ဘယ္လို တံု႔ျပန္လဲ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာေျပာခ်င္းပဲ ရန္ကုန္မွာအသင္းက ဘာေတြ ဆက္လုပ္မလဲဆိုတာကို အစည္း အေဝးထိုင္တယ္လို႔ေတာ့ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ အၾကမ္းဖ်င္းသိထား တာေပါ့ေလ။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္၊ ညေန ၅နာရီ ၁မိနစ္ေလာက္ကတည္းက အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔သိရတယ္။ ဟုတ္ပါသလားရွင့္။

ဟုတ္ပါတယ္။

အဲဒီ့ေတာ့ သူတို႔ကိုကိုယ့္ရဲ႕အဖြဲ႔သားခ်င္း၊ မိတ္ေဆြဆိုတဲ့အေနအထားမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုေက်ာ္ထြန္းႏိုင္က ေတာင္တက္သမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က်ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေျခအေနက ဘယ္လိုရွိမလဲရွင့္။

လက္ရွိအေျခအေနကို ေျပာ ရမယ္ဆိုရင္၊ ေတာင္တက္သမား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ သူတို႔ ရိကၡာေခြၽစားၿပီးေတာ့ သူတို႔လံုျခံဳတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ ေနႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ကိုကယ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

အဲဒီေတာင္ဆိုတဲ့ဟာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ေနရာ ေတြရွိတာကိုး။ အဲဒီ့ေတာ့ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့ မွန္းၿပီးေတာ့ ေျပာဖို႔ဆိုတာ ခက္ပါတယ္။ ရွာေဖြ ေရးအားလံုးလုပ္ၿပီးေတာ့မွပဲ ဘာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ ရပါမယ္ခင္ဗ်။

ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္နဲ႔ကိုေဝယံမင္းသူ ေတာင္ထိပ္ကို မတက္ခင္မွာ ကိုေက်ာ္ထြန္းႏို္င္တို႔နဲ႔ ဘာေတြမ်ားေနာက္ဆံုးေျပာျဖစ္ခဲ့ေသးသ လဲရွင့္။

ဒီ base camp မေရာက္ခင္ ေနရာမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေမးဖူးတာရွိတယ္။ အခုခါကာဘိုရာဇီတက္ၿပီးရင္ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ဆိုတဲ့ ဧဝရက္ေတာင္တက္မယ္၊ အဲဒီ့အခါမွာေကာ support လိုက္လုပ္ေပးႏိုင္မလားတဲ့။ ဧဝရက္မွမဟုတ္ဘူး၊ ဘယ္ေတာင္တက္ တက္ support လိုက္လုပ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့တခ်ိဳ႕ေတာင္ေတြဆိုရင္ ကြ်မ္းက်င္မႈလည္းရွိမယ္၊ ေလ့က်င့္မႈလည္း ရွိမယ္ဆိုရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့ တက္ ေနဦးမွာပဲ။

စံုေထာက္၀တၳဳေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ လူအမ်ား ႏွစ္သက္ၾကပါသလဲ။

ကြ်န္မလည္း စံုေထာက္၀တၳဳ ပရိတ္သတ္ထဲမွာ ပါပါတယ္ ။ ပထမဦးဆံုး စံုေထာက္ ၀တၳဳမ်ား နဲ႔ ကြ်န္မထိေတြ႕ခဲ့စဥ္က အသက္၁၀ႏွစ္ေလာက္ ရွိပါျပီ။ အဲဒီအခ်ိန္က ကြ်န္မတုိ႔နဲ႔ အတူေနျပီး တကၠသုိလ္တတ္ေနတဲ့ အစ္မ၀မ္းကြဲတစ္ေယာက္က တကၠသုိလ္ အဂၤလိပ္စာ အတန္းမွာ စံုေထာက္ၾကီး ရွားေလာ့ဟုမ္းပံုျပင္ေတြ သင္ ရပါတယ္။ တကၠသုိလ္ ဒုတိယႏွစ္ သာမန္ အဂၤလိပ္စာ အတန္းပါ။ ဂုဏ္ထူးတန္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ အဲ့ဒီအခ်ိန္ က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဂၤလိပ္စာသင္မႈ အေတာ္အဆင့္ျမင့္ပါလားလုိ႔ေတြးမိပါတယ္။

ကြ်န္မက ၁၀ႏွစ္ဆုိေတာ့ ေလးတန္းပါ။ အဂၤလိပ္စာဖတ္တတ္ေနပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ အစ္မေလ့လာ ရတဲ့ ရွားေလာ့ဟုမ္းပံုျပင္ ေတြဖတ္ႏုိင္တဲ့ အဆင့္မရွိေသးပါဘူး။ ဒီပံုျပင္ေတြ ကလည္း မူရင္း အတုိင္းပါ။ လြယ္ေအာင္ျပန္ေရးထားတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ အစ္မကဖတ္ျပီး ဇာတ္လမ္းေတြ ကုိေျပာျပပါတယ္။ နားေထာင္လို႔ သိပ္ေကာင္းတာပဲ။ အဲ့ဒီကစျပီး ကြ်န္မ စံုေထာက္၀တၳဳေတြ အစြဲၾကီး စြဲသြားတာပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေနာက္တစ္ႏွစ္ ေလာက္အတြင္းမွာ ရွားေလာ့ဟုမ္း ပံုျပင္အခ်ိဳ ႔ကုိ ကုိယ္တုိင္ဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစား လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ကေလးကုိ ကြ်န္မ ႏွစ္သက္ လြန္းလို႔ ေမေမ့ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ကြ်န္မအတြက္ ၀ယ္ေပးထားတာ ယခုထိ ရွိပါေသး တယ္။ ဘာေၾကာင့္ စံုေထာက္၀တၳဳေတြဟာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတယ္ ဆုိတာ စာဖတ္သူ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အျမင္ခ်င္းေတာ့တူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကြ်န္မ အတြက္ကေတာ့ ပေဟဠိတစ္ခုရဲ႔ အေျဖကုိ ရွာတဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ ႏွစ္သက္တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၀တၳဳကုိ ဖတ္ရင္းနဲ႔ဘယ္သူက လုပ္တာလဲဆုိတာ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္စဥ္းစာ သြားရတာ သိပ္အရသာရွိတာပဲ။ ကြ်န္မ ရွားေလာ့ဟုမ္းပံုျပင္ေတြကုိ စျပီးသိခဲ့ ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီပံုျပင္ေတြကုိ ျမန္မာမႈျပဳထား တဲ့ ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္းရဲ႔ စံုေထာက္ၾကီး ဦးစံရွား ကုိ အေျခခံတဲ့ ဦးစံရွား ဟာသကာတြန္းဇာတ္လမ္းေတြ အေတာ္ေခတ္စား ပါတယ္။

ဦးရွံစားနဲ႔ တပည့္ေက်ာ္ ဦးဒိန္းေဒါင္တုိ႔က ေထာက္လွမ္းလုိက္တုိင္း တလြဲျဖစ္တတ္တာ မုိ႔ စံုေထာက္ၾကီးက "မွားတဲ့အခါလည္း မွားေပမေပါ့" လုိ႔ ေရရြတ္ရတာ အခါေပါင္း မ်ားစြာ။ "မွားတဲ့အခါလည္း မွားေပမေပါ့" ဆုိတာ ကေလး၊ လူၾကီးမေရြး အဲ့ဒီအခါက လက္သံုးစကားပါပဲ။ ကြ်န္မလည္း ဖတ္တဲ့ စံုေထာက္၀တၳဳ ဇာတ္လမ္းနိဂံုးဟာ ကုိယ္ မွန္းထားတဲ့ အတုိင္းမျဖစ္ရင္ "မွားတဲ့အခါလည္း မွားေပမေပါ့" ဆုိျပီး ျပံဳး ရပါတယ္။

စံုေထာက္၀တၳဳေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ျပီးတဲ့အခါမွာ ေနာက္ဆံုးအေျဖကုိ မွန္း တဲ့ေနရာမွာ အေတာ္အတန္ ျမင္လာပါတယ္။ ေမးပါမ်ားစကားရ ဆုိသလို ဖတ္ပါ မ်ားေတာ့လည္း အေျဖရလာတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒီအေျဖကုိ ရွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္ကုိ ဖတ္ေနတဲ့ စာအုပ္ထဲ လံုး၀ျမွဳပ္ ထားႏုိင္တာေၾကာင့္ အျခားအာရံုေတြ ေမ့ ထားလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ စံုေထာက္၀တၳဳ ေတြ ႏွစ္သက္ၾကတာ လားလို႔ လည္းစဥ္းစားစရာ ျဖစ္ရပါတယ္။

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတတ္တဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ေလဆိပ္၊ရထားဘူတာ စတဲ့ေနရာေတြမွာ စာအုပ္ ဆုိင္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ခရီးသြားရင္းအပ်င္းေျပ ဖတ္ဖို႔ စာအုပ္၀ယ္သူေတြလည္း မ်ားပါတယ္။ စံုေထာက္၀တၳဳ ေကာင္းတစ္အုပ္ရျပီ ဆုိလို႔ကေတာ့ အခ်ိန္ေတြ ဘယ္လုိ ကုန္သြားမွန္းမသိ။ ခရီးက ျပီးသြားေလရဲ႔ ။

စံုေထာက္၀တၳဳ ဖတ္ပံုဖတ္နည္း ကလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူၾကပါဘူး။ အခ်ိဳ ႔က စာအုပ္မခ်တမ္း အသည္းအသန္ အေျဖသိခ်င္ေဇာနဲ႔ ဖတ္ၾကရဲ႔။ စာမ်က္ႏွာေတြ ေက်ာ္ျပီး နိဂံုးပုိင္းကုိ တန္းဖတ္တဲ့ သူေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ထမင္းဆာလြန္းလုိ႔ စားေနတဲ့ ဟင္းအရသာ မခံႏုိင္ဘဲ ပလုတ္ပေလာင္း အျမန္ႏႈန္းနဲ႔ စားသလိုပါပဲ ။

အခ်ိဳကေတာ့လည္း ေအးေအးေဆးေတး နိဂံုးေရာက္ဖုိ႔ မၾကာၾကာေအာင္ ဆြဲဖတ္တာ လည္း ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မကေတာ့ အေရးအသားလည္း ေကာင္း၊ ဇာတ္လမ္းလည္း တကယ္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ စံုေထာက္ပံုျပင္၀တၳဳေတြဆုိ ရင္ လက္ကမခ်တမ္း ဆက္တုိက္ ဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ကနဦးကတည္းက အေျဖကုိ သိႏုိင္တဲ့ ၀တၳဳ ေတြ ဆုိရင္ အဆင့္မမီလုိ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ဆက္မဖတ္ေတာ့ပါဘူး။

စံုေထာက္၀တၳဳ နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဘာဆုိင္လဲလို႔ အခ်ိဳ ႔က ေတြးေနပါလိမ့္မယ္။ တုိက္ရုိက္ သက္ဆုိင္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးဘယ္လုိအေျဖ ေပၚမလဲဆုိတာ တြက္ဆဖို႔ခက္တဲ့ ေနရာမွာaတာ့ တူပါတယ္။ စံုေထာက္ေက်ာ္ေတြ ဆုိရင္ အေျဖမွန္ကုိ ရွာေတြ႔႕ၾကတာပါပဲ။ ဘယ္လို ရွာေတြ႔ ၾကလဲ ဆုိရင္ေတာ့ ရုိးရုိးပါပဲ။ လံု႔လ၊ ၀ီရိယ၊ ပညာနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေကာင္း၊ တပည့္ေနာက္လုိက္ေကာင္းေတြရဲ႔ အကူအညီနဲ႔ ေအာင္ျမင္ၾကတာပါ။

အေျဖမွန္မရခင္အခ်ိန္မွာေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳး ကုိစဥ္းစားရပါတယ္။ စံုေထာက္ ၀တၳဳ ဖတ္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာမွ အဓိကမတူညီတဲ့ အခ်က္ၾကီးႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။

ပထမရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။ စံုေထာက္၀တၳဳ ဖတ္ာက စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ အပန္းေျဖတဲ့ သေဘာပါ။ ႏုိင္ငံေရး လုပ္တယ္ဆုိတာကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ နဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ အပင္ပန္းခံလုပ္ရမွာပါ။ ဒုတိယမတူ ညီမႈကေတာ့ စံုေထာက္ ၀တၳဳေတြရဲ႔ နိဂံုုးကုိ စာဖတ္သူက ဆံုးျဖတ္လို႔မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးမွာက်ေတာ့ ကြ်န္မတုိ႔ ရဲ႔ ဇြဲ ၊လံု႔လ၊ ၀ီရိယ၊ ပညာ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္၊ တပည့္ေနာက္လုိက္ေကာင္းေတြ ရဲ႔ ေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ အေျဖေပၚေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီအပတ္ေတာ့ ဒီမွ်သာ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္


၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းက စတင္အသက္ဝင္လာခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ တကယ္ပဲ လိုေနေသးသလား။ NLD နဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တကယ္ရွိဖို႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ရင္ လႊတ္ေတာ္ေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသြားမွာလား။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအသက္ဝင္လာေပမယ့္ ၂ဝ၁၅ နီးလာခ်ိန္ အာဏာရပါတီကလူေတြက စိုးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႔ ေနာက္ျပန္လွည့္လာတဲ့သေဘာ ရွိေနတယ္လို႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာပါတယ္။

အာဏာရပါတီ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကေတာ့ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚလာတာစာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အစပိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေပမယ့္ အခုေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာလာၿပီလို႔ ဦးသာဝင္းက ေျပာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ပြင့္လင္းျမင္သာေရး (ျမန္မာ) ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၂ဝရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပြင့္လင္းျမန္မာေရွ႕ေဆာင္႐ံုးမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ပါလီမန္ေခတ္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္နဲ႔ ဒီကေန႔ေခတ္ လႊတ္ေတာ္ေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဦးကိုကိုႀကီးက လႊတ္ေတာ္ဟာ လူထုနဲ႔ အလွမ္းေဝးတဲ့ေနရာေဒသမွာ ရွိေနၿပီး ဘက္ဂ်က္အစီရင္ခံစာေတြမွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္နဲ႔ ကန္႔သတ္ဆိုၿပီး လုပ္ထားတာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ လူထုလိုလားခ်က္ေတြကို ေရာင္ျပန္မဟပ္ႏိုင္သလို လႊတ္ေတာ္ေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ကိုျပင္ရမယ္လို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD က ခြန္ထြန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက အင္မတန္အားနည္းေနၿပီး ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ျပည္နယ္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ ခံေနရတာေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မလြတ္လပ္ၾကဘူးလို႔ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်က္ႏွာကိုမၾကည့္ဘဲ သတၱိရွိရွိေဆာင္ရြက္မယ္ဆို ပြင့္လင္းလာႏိုင္ေပမယ့္ အဓိကျပႆနာဟာ လူေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးဆန္းဆင့္ အခုဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲဆိုတာကို

http://kamayutmedia.com


သီခ်င္းေလးလည္း ဆို ျပည္သူကိုလည္း ႏႈတ္ဆက္ ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သား အတြက္ ဒီတရက္ဟာ အလြန္ကို ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္။ မိုးရြာလိုက္ ေနပူလိုက္ ေခါင္းေရာ ခါး ပါ တဆစ္ဆစ္ ကိုက္ေန ေပမယ့္ ေျခ က်င္ လမ္းေလ်ာက္ေနသူေတြ ေတာင္ ေလ်ာက္ႏိုင္ေသးတာပဲ။ ကားေပၚ မတ္တပ္ ရပ္ လိုက္ရတဲ့ က်ေနာ္ ဘာျဖစ္လို႕ မလုပ္ႏိုင္ရမွာလဲ လို႕ အားတင္းျပီး ေလးနာရီေလာက္ ေနပူမိုးရြာ ေအာက္မွာ လမ္းေလ်ာက္သူမ်ားအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။

တိုင္းျပည္ အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ဒီတရက္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေန႕ အမွာစကား ခပ္ဘြင္းဘြင္းေတြကို တလမ္းလံုး ေျပာသြားခဲ့တယ္။ က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့ ေစတနာ စကား မေၾကာက္တရားေတြကို ဒီကေန႕ည တင္ျပေပးပါမယ္။


ဒီကေန႕ ခ်ီတက္လမ္းေလ်ာက္ၾကတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႕ အခမ္းနားမွာ လမ္းဆံုတခု မီးပြိဳင့္ေဘးကေန အရပ္၀တ္ လူတေယာက္က ပါ၀င္ခ်ီတက္ၾကတဲ့ ယာဥ္တန္းက ကားနံပတ္ေတြကို လိုက္ေရးမွတ္ေနတယ္။ ဒါနဲ႕ က်ေနာ္က အသံခ်ဲ႕စက္ ေဆာင္းေဘာက္စ္ ကေန ေျပာခဲ့တယ္။ ကား နံပတ္ ခ်ည္းပဲ မွတ္မေနနဲ႕၊ ေဟာဒီ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအလွျပကားကို စီစဥ္လာတဲ့ သူက ေနမ်ဳိးဇင္။ တပ္မေတာ္ထဲကို ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ၀င္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္သားေဟာင္း တေယာက္ ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္က ဘီစီၾကည္း၂၉၄၄၄၊ အဲဒီနံမည္ပါ ကားနဲ႕ တြဲမွတ္ပါ လို႕ ေျပာခဲ့တယ္။

အခုခ်ိန္ထိ အရပ္၀တ္နဲ႕ ဟိုျခိမ္းဒီေျခာက္ စနစ္ေကာက္က ရွိေနတုန္းပါပဲ။

ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သား
ေနမ်ိဳးဇင္

ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ ရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ံုး KNU ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကရင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KWO က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ UNFC မွ အျပည့္အ၀ႏုတ္ထြက္ပါက KNU ကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ပုိမုိထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသမီး ၄၉,၀၀၀ အား ကုိယ္စားျပဳသည့္ KWO အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေနာ္ကေညာေဖာ က ေျပာၾကားသည္။

“KNU က UNFC နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကုိင္တာကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ရင္ ႏုိင္ငံေရး အရ ေသေၾကာင္းႀကံသလုိျဖစ္သြားပါမယ္”ဟု ေဒၚ ေနာ္က ေညာေဖာ က ေျပာၾကားၿပီး KNU က အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ ကုိ ကရင္လူထု က အျမင္႐ႈပ္ေထြး လ်က္ရွိသည္ဟုဆုိသည္။

“ဒီလုိအေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္မွာ KNU ကဘာလုိ႔ UNFC နဲ႔ လက္တြဲမႈကုိ ေရႊ႕ဆုိင္း ရလဲဆုိ တာနဲ႔ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြက တြန္းအားေပးေန လဲဆုိတာ နားမလည္ပါဘူး” ဟု ၎ကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

KNU က UNFC သုိ႔တင္သြင္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအဆုိျပဳခ်က္အား အဖြဲ႕၀င္ အမ်ားစုက ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ KNU က UNFC တြင္ ပါ၀င္မႈအား ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ KIO က ဥကၠ႒ေနရာယူထားသည့္ UNFC ၏ အထက္ေအာက္ေခါင္းေဆာင္မႈ အဆင့္ဆင့္ပံုစံအား မႏွစ္သက္ေၾကာင္း KNU က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ KNU ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ အေရးပါသည့္ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေလ့လာသူႏွင့္အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေထာက္ခံခဲ့ကာ UNFC မွာ KIO လႊမ္းမုိးမႈခံေနရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း KNU ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား၏ ႀကဳိးစားမႈ ကုိ အားေလ်ာ့ေစသည္ဟု သတိေပးမႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေနာ္ကေညာေဖာက “ဒီအခ်ိန္ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ဖုိ႔ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ညီညြတ္ၿပီး အားေကာင္းတဲ့ မဟာမိတ္ျဖစ္ရမွာပါ။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြရရွိဖုိ႔ အားေလ်ာ့ေစတဲ့ KNU ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သေဘာမတူ ပါဘူး။ KNU ကုိ UNFC မွာ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ပါ၀င္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

KNU ႏွင့္အစုိးရတုိ႔ ၂၀၁၂ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အႀကဳိသေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG ကဆုိသည္။ အစုိးရ (သုိ႔) အစုိးရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း KHRG ၏ ၂၀၁၄ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား KNU က သင္ခန္းစာယူသင့္သည္ဟု ေဒၚ ေနာ္ကေညာေဖာကဆုိသည္။

KNU ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဖဒုိခြဲထူး၀င္းက ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ KNU က အျခား တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈအား စြန္႔ခြာျခင္း မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါဟာ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ KNU က သီးျခားအဖြဲ႕တစ္ခုအေနနဲ႔ အျခားတုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ UNFC မွာမပါတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔လည္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ထိခုိက္ေစမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTun

The Ladies News Journal

အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံေတာ္ အုိင္အက္စ္ စစ္ေသြးႂကအဖြဲ႕၏ ၀င္ေငြရလမ္းမ်ား အား ပိတ္ဆုိ႔ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားမွာ အခက္ အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အုိင္ အက္စ္စစ္ေသြးႂကအဖြဲ႕သည္ အီရတ္ ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ၎င္း တုိ႔သိမ္းပုိက္ထားသည့္ေဒသတြင္ မာ ဖီးယားဂုိဏ္းတစ္ခုသဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ ၍ ၀င္ေငြရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ ပုဂၢလိ ကလွဴဒါန္းမႈမ်ားအေပၚ မွီခုိသည့္ အယ္လ္ကုိင္ဒါကြန္ရက္ႏွင့္မတူဘဲ အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕သည္ အီရတ္ႏွင့္ဆီး ရီးယားရွိ နယ္ေျမအမ်ားအျပားအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြ ေတာင္းျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊ ေရနံ ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ေမွာင္ခုိ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိေန သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားကဆုိသည္။

ထုိ၀င္ေငြရလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အုိင္ အက္စ္အဖြဲ႕အား အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား က အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ရန္ ခက္ခဲလ်က္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈက ဘဏ္မ်ားအ တြင္း အယ္လ္ကုိင္ဒါအဖြဲ႕၏ ေငြေၾကး စီးဆင္းမႈအား ရပ္တန္႔ေစႏုိင္ခဲ့ေသာ္ လည္း အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕မွာမူ ၎င္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာေဒသအတြင္း ေငြ ၀င္လမ္းမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ေလွ်ာ့ခ် ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္ပင္ အုိင္ အက္စ္အဖြဲ႕၏ ၀င္ေငြမွာ ေန႔စဥ္ေဒၚ လာတစ္သန္းခန္႔ရွိၿပီး ကမၻာ႔အခ်မ္း သာဆံုး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕ ျဖစ္လာ ေစသည္။ အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕တြင္ ေငြ ေၾကးအေျမာက္အျမားရွိေနသည္ဟု အေမရိကန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကဆုိ သည္။ “အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕ဟာ ေဒသ ခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဆီက ေငြ ေၾကးေတာင္းခံေနၿပီး သူတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ ထားတဲ့လမ္းေတြေပၚမွာ ျဖတ္သန္းတဲ့ ယာဥ္ေတြကုိ အခြန္ေကာက္ေနပါ တယ္။ သူတုိ႔ေငြရွာတဲ့ပံုက မာဖီးယား ဂိုဏ္းနဲ႔ တူေနပါတယ္” ဟု အေမရိ ကန္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕သည္ သတင္း ေထာက္မ်ားအား ျပန္ေပးဆြဲျခင္းျဖင့္ ဥေရာပအစုိးရမ်ားထံမွ ျပန္ေရြးေငြ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရရွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ စစ္ေသြးႂကမ်ား အားေငြမေပးရန္ ၀ါရွင္တန္ကေတာင္း ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ အုိင္အက္စ္ အဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အီရတ္ဒု တိယအႀကီးဆံုးၿမဳိ႕ မုိဆူးလ္ရွိ ဘဏ္ တစ္ခုမွ ေဒၚလာသန္းရာႏွင့္ခ်ီ ရရွိခဲ့ သည္ဆုိေသာသတင္းမ်ားမွာမူ တိက် မႈမရွိဘဲ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆုိသည္။

အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕၏ အဓိက၀င္ေငြ ရလမ္းမွာ ဆီးရီးယားအေရွ႕ပုိင္းရွိ ၎င္းတုိ႔သိမ္းပုိက္ထားေသာ ေရနံေျမ ၁၁ ခုျဖစ္သည္။ ထုိေရနံေျမမ်ားမွ ေရနံမ်ားအား ေစ်းေပါေပါျဖင့္ေရာင္း ခ်ရာမွ ေန႔စဥ္ ေဒၚလာ ၂ သန္းထိ ရရွိႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္။ ေရနံမ်ား အား ထရပ္ကားမ်ား၊ ေလွမ်ားႏွင့္ လားမ်ားျဖင့္တင္ေဆာင္ကာ အီရတ္၊ တူရကီ၊ ေဂ်ာဒန္ႏွင့္ အီရန္သုိ႔ တင္ ပုိ႔ကာ ေလွ်ာ့ေစ်းေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကမၻာ႔ေပါက္ေစ်း ေရ နံတစ္စည္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ အစား ၂၅ ေဒၚလာမွ ေဒၚလာ ၅၀ ၾကားေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္ဟုဆုိသည္။

KHTun

The Ladies News Journal


ထုိင္းနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းက လိပ္ကၽြန္းလို႔ သိၾကတဲ့ ေကာ့ေတာင္းကၽြန္းမွာ ၿဗိတိသွ် စံုတြဲႏွစ္ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္သြား တရားခံကို ရဲက ဆက္လက္စံုစမ္းေနပါတယ္။ အခုအထိ ေသမႈေသခင္း ေဆးစစ္ခ်က္ေတြအရ လူသတ္သမားဟာ အာရွသား ျဖစ္မယ္လုိ႔ ရဲအဖြဲ႔ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။

အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ ေဒးဗစ္ ေမလာနဲ႔ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ဟန္နာ ၀စ္သရစ္ တို႔ရဲ႕ အေလာင္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ကမ္းေျခမွာ အ၀တ္ဗလာနဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး လူသတ္တရားခံကို ရဲက ဆက္လက္ ရွာေဖြေနတာပါ။

ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ဆမ္းေယာ့ ပန္ပန္ေမာင္းက အခုအထိ သံသယရွိသူ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါဆုိတာကမ်ဳိးကို မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးဘဲ ေနာက္ထပ္ ပိုၿပီး အေသးစိတ္တဲ့ သက္ေသေတြကို ရွာေဖြေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဟန္တာရဲ႕ ကိုယ္ေပၚမွာ ေယာက်ၤားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ သုတ္ရည္အစအနကို ဒီအန္ေအကို စစ္ေဆးခ်က္ေတြအရ ဟန္နာနဲ႔အတူ အသတ္ခံရတဲ့ ေမလာရဲ႕ ဒီအန္ေအနဲ႔ မတူသလို၊ လူသတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခုအထိ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ လူေတြရဲ႔ ဒီအန္ေအနဲ႔လည္း မတူဘူးလို႔ ရဲအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားခံဟာ အာရွသား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အခုေတာ့ စင္ကာပူမွာ ဆက္လက္စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

စင္ကာပူမွာ စစ္ေဆးခ်က္ေတြအရ တရားခံရဲ႕ အသားအေရာင္၊ မ်က္လံုးအေရာင္ေတြကို သိရရင္ စံုစမ္းမႈ ေနာက္တဆင့္ကို တက္ႏိုင္မယ္လုိ႔ ထုိင္းနိုင္ငံေသမႈေသခင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရဲအရာရွိ ပြန္ခ်ဳိငး္ စူတာရာခြန္းက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ကေတာ့ ရဲအဖြဲ႔ဟာ ေဒသခံနဲ႔ အနီးအနားမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃၀ ေက်ာ္ဆီက ဒီအန္ေအေတြကိုလည္း စုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေသမႈ ေသခင္း စစ္ေဆးခ်က္ေတြအရ ေဒးဗစ္ ေမလာရဲ႕ အဆုတ္မွာ ေရကို ေတြ႔ရလုိ႔ ေရနစ္ခဲ့တဲ့ ပံုရတယ္လို႔ ရဲက သံသယ ရွိေနပါတယ္။

အသတ္ခံရသူ ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ ဦးေခါင္းမွာ ဒဏ္ရာေတြလည္း ရရွိထားတဲ့အတြက္လည္း သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး မေသမခ်င္း ရုိက္ႏွက္ခံရတယ္လုိ႔ ရဲက ကနဦး ေကာက္ခ်က္ဆြဲထား ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/65548


ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္း ရွာေဖြေရးတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေသာင္တူး သေဘၤာအား ေရေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ျပန္လည္သိမ္းယူမည့္ အေၾကာင္း ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔ခဲ့ျပီး စေနေန႔က ျပန္သိမ္းလိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိရသည္။

ယင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေခါင္းေလာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ဦးစံလင္းနွင့္ နီးစပ္သူတဦးထံမွ သိရသည္မွာ ဦးစံလင္းက ေသာင္တူးသေဘၤာကို ထပ္မံငွားယူရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္။

ဦးစံလင္းအျပင္ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းၾကီး ရွာေဖြဆယ္ယူေရးတြင္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အျခားအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ခန္႔ရွိေနျပီး ယင္းတို႔အနက္ ခရုိနီတဦးလည္း ပါဝင္ေနျပီး ေသာင္တူးစက္ကို ငွားယူရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မနက္ျဖန္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္က်မ္းက်ိန္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌါန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ တြင္ေျပာသည္။

"၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မွဳ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သင့္တဲ့သူေတြကို စိစစ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ေျမပံုကို ပိုင္းေလာ့ ဧရိယာအေနနဲ႔ လုပ္လိုက္တာပါ။အဲဒီေဒမွာေနသူေတြက လူဦးေရစာရင္းေကာက္တာေတြမွာ လည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳလည္းရွိတယ္"ဟု ယင္းကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက စတင္ကာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အိ္မ္ေထာင္စုတိုင္းက စိစစ္မွဳကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴခံ ယူၾကေၾကာင္း၊လူမ်ိဳးေနရာတြင္ ဘဂၤါလီဟု ထည့္ေရးသူမ်ားရွိသကဲ့သို႕ လူမ်ိဳးအမည္ထည့္မေရးဘဲ ကြက္လပ္ ထားသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

စိစစ္မွဳမ်ားအနက္မွ လူဦးေရ ၂၀၉ ဦးကို တင္ျပလာရာတြင္ ၄၀ ဦးမွာ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၆၉ ဦးမွာ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းတို႔မွ ေမြးဖြါးထားေသာ သားသမီးမ်ား ၆၆၅ ဦးခန္႔မွာ အလိုအေလ်ာက္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"စိစစ္မွဳေတြကို လုပ္တဲ့အခါ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားဖက္က တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ဘဂၤါလီဖက္က တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးမွဳေတြလုပ္ၿပီးမွ အတည္ျပဳႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ဟာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၾကေပမယ့္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ တိုင္းရင္းသား မျဖစ္ပါဘူး။က်န္တဲ့သူေတြကိုလည္း ဆက္လက္စိစစ္ပါအံုးမယ္"ဟု ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမငယ္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရတြင္းကုန္း ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ျမန္မာ အစိုးရ စစ္တပ္သိမ္း လယ္ ၉၆၉.၁၂ဧကကို မူလ ပုိင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ ေပးအပ္ ႏုိင္ေရး အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမအသံုးခ် စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔သို႔ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္လုိက္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ျပန္လည္မရရွိေသးေၾကာင္း မူလပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

ေရတြင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စုမွ လယ္သမား ေနာ္သန္းသန္းေအးက “က်မလယ္ ၁၀ဧကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလတုန္းက ခလရ-၇၀၃ တပ္ရင္းက ေနာက္တန္းမႉး လာသြားတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မူလပုိင္ရွင္ေတြကို ျပန္စြန္႔လိုက္ၿပီး လုပ္ကိုင္စားၾကေတာ့လို႔ ေျပာ သြားတယ္။ လက္ေတြ႔မွာမရဘူး။ ေဆာင္းစပါးစိုက္ဖုိ႔ ရက္ပိုင္းပဲလိုေတာ့ေပမယ့္ အခုထိ ဘာမွ အေၾကာင္းမထူးလာဘူး”ဟု ေက အုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

လယ္သမားမ်ားအေရးကို ကူညီေပးေနသည့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ တြံေတးခ႐ိုင္ ဥကၠဌ မန္းအုန္းျမင့္သိန္းက ယင္းသို႔ ျပန္စြန္႔ လႊတ္သည့္ လယ္ေျမမ်ားကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားက သိမ္းယူ၍ သီးစားခ် လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုလို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္လုိက္ခ်ိန္တြင္ သီးစားခ်ထားသူမ်ားသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာဆို သည္။

“စစ္တပ္က လယ္ေတြကို ျပန္စြန္႔လႊတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သီးစားခ်ထားသူေတြကသာ လုပ္ကိုင္ေနတုန္းပါ။ လယ္ေတြကို မူလပိုင္ရွင္ မ်ား လယ္ျပန္ရေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဆီကို စာတင္ျပထားေပမယ္လည္း အခု ထိ ဘာမွအေၾကာင္းမထူးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္မံ တင္ျပသြားဖို႔ ရွိပါတယ္”ဟု မန္းအုန္းျမင့္သိန္းက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အစိုးရစစ္တပ္ဘက္မွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္လိုက္သည့္ လယ္ေျမ ၉၆၉ဧကေက်ာ္သည္ ၎ေဒသရွိ လယ္သမား ၅၇ဦးက ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အျငင္းပြားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည့္အတြက္ လယ္မ်ားကို မလုပ္ကိုင္ေသးၾကရန္ တြံ ေတးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက စာထုတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

ေရတြင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စုမွ လယ္သမား ေစာေမာင္ၾကည္က “တပ္က ျပန္ေပးမယ္ဆုိေတာ့ အရင္တပ္က သီးစားခ်ထားသူ ေတြက မဖယ္ေပးခ်င္ဘူး။ ေထြအုပ္က က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ မူလပုိင္ရွင္မဟုတ္တဲ့ သီးစားခ်ထားသူေတြကို ေခၚစစ္တယ္။ အျငင္းပြားေန လို႔ ဘယ္သူမွ အဲဒီလယ္ေတြ ဝင္မလုပ္ဖုိ႔ ေထြအုပ္က စာထုပ္တားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လယ္သမားေတြက စာအတိုင္း လုိက္နာ ေပမယ့္ သီးစားခ်ထားသူေတြက ဆက္လုပ္ေနတာကို ေထြအုပ္က ဘာမွအေရးမယူဘူး”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

လက္ရွိ ယင္းလယ္ေျမမ်ားကို စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ မလစ္ဟင္းေစရန္ တႏွစ္စာ သီးစားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္းသားျဖစ္ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ် ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မေပးေသးသလို သီးစားလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒအရ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု သီးစားေပးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၏ လမ္းညြန္မႈကို ခံယူသည့္အဆင့္ တြင္သာရွိေသးေၾကာင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဇာ္ဝင္းလႈိင္က ေျပာဆို သည္။

တပ္မေတာ္ျပန္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို သက္ဆုိင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား မျပႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ပါက ယာယီ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မတ္လ ၇ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပ သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္၏ ေျပာဆိုမႈကို ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ခတၳိယတုိက္နယ္ ေရတြင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု လယ္သမား ၅၇ဦး၏ လယ္ဧက ၇၅၈ေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆန္းေက်းရြာအုပ္စုမွ လယ္သမား ၁၆ဦး၏ လယ္ ၁၃၀ဧက၊ တူးေခ်ာင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စုမွ လယ္သမား ၉၈ဦး၏ လယ္ ၉၆၃ ဧကႏွင့္ ခတၳီေက်းရြာအုပ္စုရွိ လယ္သမား ၂၀ဦးထံမွ လယ္ ၁၇၄ဧကတုိ႔ကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခ႐ိုင္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ႐ံုးမွ ျပဳစုထားေသာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေစာထြန္းလင္း
ေကအိုင္စီ - KIC News
http://www.kicnews.org/

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းတုိ႔နဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ ေလးပြင့္ ဆုိင္ေတ႔ြဆံု ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ အတြက္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပပြဲ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြါး ခဲ့ပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF တပ္ရင္း ၂၀၇ က ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ကုိေဇာ္ျမင့္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

"လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးႏိုင္သလို လက္နက္မဲ့ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲမွာ ဘာလို႔ေတြ႔ဆံု မေဆြးေႏြးႏိုင္ရမွလဲ၊ အရင္တုန္းက စစ္သီခ်င္းရွိပါတယ္၊ ရန္သူနဲ႔ေတြ႔ရင္ မီးလို၊ ျပည္သူနဲ႔ေတြ႔ေတာ့ ပန္းလိို၊ အခုက ျဖစ္ပ်က္ေနတာက လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔က် ပန္းလိုဆက္ဆံၿပီး ျပည္သူနဲ႔ထိပ္တိုက္ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္က်ုေတာ့ မီးလိုဆက္ဆံေနတာ၊ အဲ့ဒါေတြကို ရပ္ပါလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဒီေနရာကေနၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္"

ကုိေဇာ္ျမင့္ဟာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္းကေန ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေရွ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပေနတုန္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔က ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=nf