09/25/14


စစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ သမိုင္းေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ စစ္အုပ္စု ဘုံအက်ိဳးစီးပြား စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အေမြရယူဆက္ခံျခင္းကေတာ့ မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိလာခဲ့တာ လက္ရွိတိုင္ ပါပဲ။

သူခိုးႀကီးတစ္စု ႀကီးစိုးရာ အေမြခံ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့
-----------
ေဆာင္းပါးရွင္ - ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
-----------

အေရွ႕ယဥ္ေက်းမႈမွာ မင္းဘယ္သူလဲ ဆိုတာထက္ မင္းအေဖ ဘယ္သူလဲက ပိုအေရးပါ တယ္လို႔ ဆိုေလ့ရွိၾကတယ္။ လူမႈဓေလ့ထုံးအရ မိသားစုေနာက္ခံဟာ လူ႕အသိုင္းအ ၀န္းက လူမႈ စီးပြားေရးရာမ်ားမွာ သက္ေရာက္ တာေၾကာင့္ပါ။ ဒီသေဘာဟာ ႏိုင္ငံေရးဓ ေလ့ကိုပါ လာထိ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးသက္ဦး ဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္စနစ္မွာ က်င့္သုံးခဲ့ တဲ့ သားစဥ္ေျမးဆက္ နန္းေမြလႊဲ “Hereditary Monarchy”စနစ္လိုပဲ ႏိုင္ငံေရးအာ ဏာကို မိသားစု၀င္အစဥ္အဆက္ လႊဲေျပာင္း ရယူေနႏိုင္မႈဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာလည္း အာရွရဲ႕ အာဏာရွင္၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွာ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ ၀ိုက္ေတြ႕ႏိုင္တယ္။

အာဏာရွင္စနစ္မွာေတာ့ အာဏာနဲ႔ တိုက္႐ိုက္လႊဲတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြရွိတဲ့ ပါလီ မန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာက် မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ တည္လာခဲ့တဲ့ ၾသဇာ၊ အာဏာ၊ ဓနအင္ အားကို အသုံးခ်သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ အၿမဲလႊမ္းမိုးေနႏိုင္ တယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ အစရွိတဲ့ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေတြက်င့္သုံးတဲ့ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ တူညီတဲ့ အေမြခံ မင္းဆက္ ႏိုင္ငံေရး “Political Dynasty” ဓေလ့ တည္ရွိတယ္။ အာဏာကို အၿမဲလိုလို ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္စြမ္းသူမ်ားဟာ အစဥ္လာရွိခဲ့တဲ့ ၾသဇာရွိမိသားစု ၀င္နဲ႔ ဆက္စပ္သူ လူတစု သာမ်ားတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္လို႔ ကင္အီဆြန္းမ်ိဳးဆက္ေတြ အာဏာကို အဆက္ဆက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္တာေပါ့ လို႔ဆိုရင္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဒီမိုကေရစီႏ္ိုင္ငံ ႀကီးျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယမွာလည္း ဘာထူးသလဲ ေန႐ူးမ်ိဳးဆက္ကပဲ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ မဟုတ္လား။ (စကားခ်ပ္ - အခုေနာက္ဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ကမၻာ အရပ္ရပ္မွာ အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာခ်ိန္ျဖစ္တာရယ္၊ တိုးတက္ သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘဲျဖစ္ေနတဲ့ လူမႈစီးပြား အေျခအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ကို အေမြခံမင္းဆက္ကခ်ည္း အၿမဲဆုပ္ကိုင္ ထားျခင္းကို အိႏၵိယ မ်ိဳးဆက္သစ္က စိတ္ ကုန္ေနတာရယ္ေၾကာင့္ ေန႐ူးမ်ိဳးဆက္ဟာ အစဥ္အလာအတိုင္း အာဏာ အေမြမခံႏိုင္ ေတာ့ပါဘူး။)

စကၤာပူမွာ လီကြမ္းယူ၊ လီရွန္လြန္း၊ လီ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားသူ မ်ားသာ တိုင္းျပည္ ထူေထာင္စဥ္ကစလို႔ လက္ရွိတိုင္ အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ အလားတူပဲ ပါကစၥတန္မွာ ဘူတိုမ်ား၊ ဇာဒါ ယီမ်ား၊ ရွရစ္ဖ္မ်ား၊ ဖိလစ္ပိုင္မွာ အကြီႏိုမ်ား၊ မားကိုးစ္မ်ား ႀကီးစိုး ခဲ့တယ္။ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္မွာ ရွိတ္ခ္ဟာစီနာ (တိုင္းျပည္တည္ေထာင္သူ။ ပထမဆုံးသမၼတရဲ႕ သမီးႀကီး)နဲ႔ ခါလီဒါဇိုင္ ယာ (လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္။ သမၼတေဟာင္းရဲ႕ဇနီး) အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးပဲ ၾသဇာရွိ ႏိုင္ငံေရးအာဏာစိုးမိုးေနတာ ဆယ္ စုႏွစ္ေတြခ်ီေနၿပီ။

ပပလႊားလႊား ေနေလ့မရွိဘူးလို႔ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုအိဇုမိ ဆို ဘိုးေဘး ထဲက ႏိုင္ငံေရးၾသဇာရွိလာခဲ့တဲ့ မိသားစုက လာသူပါ။ လက္ရွိ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဆိုအာေဘး လည္း အေဖ၊ အေမ ႏွစ္ဖက္စလုံး ၾသဇာႀကီးႏိုင္ငံေရးမိသားစု မ်ိဳး ႐ိုးပါပဲ။

ကြန္ျမဴနစ္ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာ လည္း လက္၀ဲေတာ္လွန္ေရး ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ပါတီလူႀကီး မ်ားရဲ႕ သားသမီးမ်ားသာ ေနရာ ေကာင္းရတာ မ်ားတယ္။ မႏွစ္က အာဏာ အလြဲသုံးစားလုပ္မႈ၊ လာဘ္စားမႈေတြနဲ႔ ႐ုံး တင္ခံရတဲ့ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို ထိပ္သီးဘိုဇီ လိုင္ဟာ ရာသန္ပန္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦး ဂိုဏ္း၀င္ တစ္ဦးရဲ႕သားပါ။ ဒီလို ေတာ္လွန္ ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ေသြး ေတြဟာ တ႐ုတ္ျပည္မွာ သရဖူေဆာင္းမယ့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားေလးမ်ားအျဖစ္ အၿမဲေရွ႕ တန္းတင္အရာ ေပးျခင္းခံရတယ္။ လက္ရွိ သမၼတ ဇီက်င္ပင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီအိမ္ ေရွ႕မင္းသားထဲက တစ္ပါး၊ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ သားပါပဲ။

ဗမာ့ဓေလ့မွာလည္း အလားတူပဲ အမ်ိဳး၊ အႏြယ္က စကားအမ်ားႀကီးေျပာတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ သာမန္အမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ မူ၀ါဒ စြဲထက္ လူစြဲပိုရွိၾကတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ၾကတာ မ်ားတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္တုန္း က ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေက်းရြာေတြ မွာ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး အ တြက္ ႏိုင္ငံေရးတရားေတြ လိုက္ေဟာတာ အေစာပိုင္း လူ စိတ္၀င္စားမႈ မရခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ မျဖစ္ေခ်ဘူးဆိုၿပီး၊ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းႀကီး “ေလ”အတိုင္းဆို “ေခြးမသား ထိပ္တင္ကိုယ္ ေတာ္ႀကီး”ေခၚ ေရွ႕ကထိုင္ခိုင္းၿပီး ေဟာေတာ့ မွ “ဒို႔ရွင္ဘုရင္မ်ိဳးဆက္ ကိုယ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ႂကလာသေဟ့”ဆိုကာ လူအမ်ား ဖင္ေထာင္ ေအာင္ ကုန္းကန္ေတာ့ဖို႔ တရားပြဲ လာၾကလို႔ ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ စျဖစ္ခဲ့ပါသ တဲ့။

လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္း မွာလည္း အေမြခံႏိုင္ငံေရးသာ ႀကီးစိုးခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္ မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေရရွည္ တည္တံ့ေအာင္ မ်ိဳးေစ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တာ၊ စစ္တပ္ ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အဦးပိုင္းကာလ လူေထာက္ခံမႈ အထိုက္အေလ်ာက္ ရခဲ့တာ ေတြဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေန၀င္းက လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သူထဲက တစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေနာက္ ခံ အမွတ္သေကၤတ နာမည္တံဆိပ္က အဓိက တစ္ခ်က္ပါတယ္။

ရွစ္ေလးလုံးေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကိုၾကည့္ရင္လည္း လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မ်ိဳးဆက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚသာ လုံးလုံးမွီခိုသလိုျဖစ္ရတယ္။ သူဟာ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ ေမြးရာပါ ေခါင္းေဆာင္ “Natural Born Leader” ျဖစ္တယ္၊ ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္းရွိ၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ ၾသဇာစူး မ်က္ႏွာပြင့္ ခရစ္စမား ဗီဇဓာတ္ခံ ရွိတယ္ဆိုတာ မွန္သည့္တိုင္ သူ႕ ရဲ႕ စတင္ ၾသဇာတည္ေဆာက္မႈ ကာလ၊ ေအာင္ျမင္မႈေျခလွမ္း အစဟာ လူသာမန္အမ်ားစုရဲ႕ စိတ္အခံမွာ တြယ္ၿငိေနတဲ့ “ငါဒို႔ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီးရဲ႕ သမီးေလးေဟ့” ဆိုတဲ့ အခ်က္ကသာ အခရာက်ခဲ့တာ ျငင္းမရပါ။ အခု ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ ေထာင္ၾကရမွာလည္း သမိုင္းမွာ အေရးပါအရာေရာက္ခဲ့ တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ေတြပဲဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္ တယ္။

ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အေမြခံဓေလ့ အဆိုး၀ါးဆုံးျဖစ္ထြန္းခဲ့တာကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အဆက္ဆက္ စစ္အုပ္စု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အစဥ္အဆက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အေမြလႊဲေပးခဲ့ျခင္းပါ။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ သမိုင္းေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ စစ္အုပ္စု ဘုံအက်ိဳးစီးပြား စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အေမြရယူဆက္ခံျခင္းကေတာ့ မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိလာခဲ့တာ လက္ရွိတိုင္ပါပဲ။

ဒီသေဘာမွာ တခ်ိဳ႕အာဏာရွင္ တိုင္းျပည္ေတြလို မိသားစု၀င္ေသြးအေပၚ မူတည္အာဏာ အေမြလႊဲေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားတူျခင္း၊ ၾသဇာခံ နာခံေတာ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္စီစဥ္ အေမြစားအေမြခံ ရာထူးလႊဲေပးခဲ့ၾက တယ္။ ဥပမာ - ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးေၾကာင့္ အ႐ူးမီး၀ိုင္းေနတဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္း ဟာ သူ႕ၾသဇာ ခံမယ့္၊ သူ႕စီးပြားနဲ႔ စစ္အုပ္စု အက်ိဳးကို ရည္မွန္းခ်က္တူထမ္းရြက္မယ့္ ဗိုလ္ေစာေမာင္ ကို အာဏာ အေမြလႊဲေပးခဲ့ တယ္။ အခု စစ္အစိုးရကေန အရပ္သား အစိုးရ နာမည္ခံ အေရခြံ လဲတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာလည္း ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ အရပ္ဖက္နဲ႔ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္မင္း ေအာင္လႈိင္တို႔ကို စိတ္တိုင္းက် ေခါင္းေခါက္ ေရြးခဲ့တယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္အားလုံးရဲ႕ အရင္းခံသေဘာမွာ ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ၊ ၾသဇာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ စီးပြားဟာ အေမြခံ လူတစု “စစ္အုပ္စုနဲ႔ အ ေပါင္းအပါ”လက္ထဲမွာသာ အလုံးစုံ တည္တံ့ ေနျခင္းပါပဲ။

ေဆြးေႏြးခဲ့သမွ်ဟာ အာရွရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အာဏာ အေမြခံဓေလ့ပါ။

အေနာက္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ သ မိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း ဘာမ်ားကြာ လို႔လဲ ဆိုႏိုင္ တယ္။ လူမႈ၊ စီးပြား၊ ပညာ မွာ ကိုယ္ေတာ္ရင္ေတာ္သေလာက္ ထိပ္ ေရာက္ႏိုင္ တဲ့၊ ႏိုင္ငံေရး မွာလည္း သစ္လုံးတဲ အိမ္ငယ္ကေန အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ေရာက္ႏိုင္ စြမ္းတဲ့၊ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစု၀င္ က တိုင္းျပည္ တက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေနတဲ့ အေမရိကားမွာ ကေနဒီေတြ၊ ဘြတ္ရွ္ေတြ မိသားစု စဥ္ဆက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာႀကီးစိုးခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ကြန္ဂရက္ အမတ္မင္း ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ သားစဥ္ေျမးဆက္ ႏိုင္ ငံေရးအာဏာ ရယူထားႏိုင္တယ္၊ တိုင္းျပည္မွာ ၾသဇာ၊ အာဏာ၊ ဓန စူးရွက်ယ္ျပန္႔ ခိုင္ မာတည္ရွိေနတယ္။

အထက္မွာ ဥပမာျပဳခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း၊ ျဖစ္စဥ္တိုင္း အလိုအေလ်ာက္ရလာတဲ့ အေမြခံၾသဇာနဲ႔ အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာၾကတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး အာဏာဟာ ဘယ္ႏိုင္ငံစနစ္မ်ိဳး မွာမဆို ေယဘုယ်သေဘာအားျဖင့္ လူတန္းစားတစုကသာ ရယူထားတယ္၊ လူနည္းစု လက္၀ယ္အာဏာ တည္တဲ့ Oligarchy သေဘာသာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ပုံေဖာ္ခ်င္တာပါ။

ဒီသေဘာမွာ ေနာက္ခံအေျခခံႏိုင္ငံေရး စနစ္ ကြဲျပားမႈအေပၚမူတည္ၿပီး တိုင္းျပည္နစ္ နာမႈ အတိုင္းအတာကြာပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ျပည္သူ႕အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ လူထုအမ်ား ထံမွာ အတိုင္းအတာတခုအထိရွိေနတာေၾကာင့္ ထီးေမြနန္းေမြခံၾသဇာရွိ ႏိုင္ငံေရး မိသားစု၀င္ မ်ားဟာ ထင္တိုင္းမႀကဲ ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ “ဒီမိုကေရစီ” ပုံပ်က္ၿပီး ၾသဇာ၊ အာဏာ၊ ေငြေၾကး ႀကီးမားသူ သူၾကြယ္ႀကီးမ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္ႀကီးစိုးရာ “Plutocracy” စနစ္ဆန္ဆန္ေတာ့ ျဖစ္သြား တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ - စီးပြားအုပ္စု ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားဖက္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႀကီး ရဲ႕ ဓနျဖန္႔ျဖဴးမႈ မညီမွ်ျဖစ္ေနတဲ့ အေမရိ ကား။

အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာက်ေတာ့ ဒီအ ေမြခံႏိုင္ငံေရးဟာ တိုင္းျပည္ကို မြဲျပာက်ေစတဲ့ သူခိုးႀကီး တစုႀကီးစိုးရာ “Kleptocracy” ႏိုင္ငံျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဥပမာ - အင္ဒိုနီးရွား - လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္ သူရဲ ေကာင္းတစ္ဦး၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္ ျဖစ္သြားတဲ့ ဆူဟာတို ၃၁ ႏွစ္တာအတြင္း ခိုးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႕ဘ႑ာဟာ ႏိုင္ငံတကာက ေလ့လာမႈ မွတ္တမ္းေတြ အရ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံကေန ၃၀ ဘီလ်ံၾကားမွာ ရွိႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ ဖိလစ္ပိုင္မွာ မားကိုစ့္က ၁၀ ဘီလ်ံပါ။ ဗမာျပည္ကအေမြခံ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ အတြက္ေတာ့ သုေတ သနျပဳ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ိဳးမ်ား ေနာင္မွာ စနစ္တက်လုပ္ႏိုင္ရင္ ကမၻာ့စံခ်ိန္အားလုံး က်ိဳးႏိုင္ေၾကာင္းကို “စိန္စီေသာည” မ်က္၀ါး ထင္ထင္ျမင္ဖူးတဲ့ျပည္သူမ်ား အသိဆုံးပါပဲ။

နိဂုံးခ်ဳပ္ရရင္ လူတန္းစားအုပ္စု တစ္ခု၊ လူမလိုင္ အခြင့္ထူးခံ အလူတစုသာ အာဏာကို အေမြခံကာ အလိုအေလ်ာက္ရေနျခင္း၊ ေရရွည္ၾသဇာတည္ေနျခင္းဟာ ဘယ္စနစ္ မ်ိဳးမွာမဆို အေကာင္းထက္ အဆိုးကိုသာ ဦးတည္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အေမြခံကာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခ႐ိုနီတသိုက္ ႏိုင္ငံ ေရးအာဏာကို အၿမဲယူထားႏိုင္ျခင္း၊ အက်ိဳး စီးပြားကို တည္ေဆာက္ခြင့္ ရွိေနျခင္းဟာ အ ဆိုးဆုံးပါပဲ။ ဒီဓေလ့ ဗမာျပည္မွာ ထြန္းကား ခဲ့တာ ရာစု၀က္ေက်ာ္ ပါၿပီ။ အခု စစ္လႊတ္ ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး၊ ၂၀၀၈ စစ္ဖြဲ႕စည္းပုံ လမ္း ေၾကာင္း အတိုင္း ဆိုရင္ အနာဂတ္မွာလည္း ဆက္လက္ထြန္းကားဦးမွာပါ။ စစ္ဗိုလ္ရယ္၊ ျပည္တြင္းခ႐ိုနီ ရယ္၊ ျပည္ပအရင္းရွင္ရယ္၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားရယ္ ေပါင္း ေထာင္းမႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ဘ၀ ပိုလို႔ခံရဖြယ္ ရွိေနတယ္။

အာဏာအေမြခံသက္ဆိုးရွည္ သူခိုးႀကီး မ်ား အစဥ္တစိုက္ႀကီးစိုးခဲ့မႈေၾကာင့္ တိုင္း ျပည္လည္း နာလွပါၿပီ။ ေအာက္ေျခနင္း ျပားလူထုလည္း ျဖဴခါျပာခါက်ေနပါၿပီ။ အ ေပၚယံအေျပာင္းအလဲ လူတစ္စု ေကာင္းစား ေရးပဲျဖစ္ေနတာကို လူထုေအာင္ပြဲႀကီးအလား၊ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ ခရီးနီးေန သည့္အလား ထင္ေယာင္မွားေနမႈ ရပ္တန္း က ရပ္သင့္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္၊ စစ္ယူနီေဖာင္း အခြံအကာ ခြာခ်႐ုံ ေလာက္နဲ႔မၿပီးဘဲ လူတစုသာ အေမြခံႏိုင္ငံ ေရး အာဏာအစဥ္ ရယူခြင့္ရွိေနျခင္း၊ အၿမဲ ရေနျခင္း ဓေလ့ကို အလုံးစုံ ပ်က္ေအာင္ မျဖစ္မေနဖ်က္ဖို႔ပါလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုက္ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

The Ladies News Journal

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းမွာ ပီေလာပီနံ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ယုဇနကုမၸဏီကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၆ရြာက ေဒသခံေတြက ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကတယ္လု႔ိ သိရပါတယ္။

ယုဇနကုမၸဏီ အဲ့ဒီေဒသကေန အၿပီးအပိုင္ထြက္သြား ဖို႔ ေဒသခံေတြဆီက ဆႏၵမဲေတြ ေကာက္ခံရာ မွာ ေဒသခံ ၇၅၅ ဦးထဲက ၇၂၅ ဦးက ဆႏၵမဲေပး ခဲ့တယ္လို႔ လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာပါတယ္။

"စုစုေပါင္း ၇၅၅ မဲ ပါဝင္ၾကတယ္၊ ယုဇနကို ကန္႔ကြက္တာက ၇၂၅ မဲ၊ ၁ဝ မဲကပယ္မဲ၊ ၁၅ ကေတာ့ ေထာက္ခံမဲေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ယုဇနကို ကန္႔ကြက္တဲ့ ၉၇ ရာခိုင္နႈန္း ေကာက္ယူ ရရွိတဲ့အတြက္ ယုဇနကုမၸဏီကို ဒီေဒသက အၿပီးအပိုင္ထြက္သြားဖို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္၊ ယုဇနကုမၸဏီေၾကာင့္ ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြ ပ်က္စီးတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၀ါရာဇြပ္၊ ေအာင္ရာ၊ ရွဒူးဇြပ္စတဲ့ ေက်းရြာ ၆ ရြာမွာ ဆႏၵမဲေကာက္ခံပဲြ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရရွိထားတဲ့ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေကအိုင္ေအနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနေတြထံ ေပးပို႔သြားမယ္လို႔ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ဆုိပါတယ္။

ယုဇနကုမၸဏီဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေလာက္က ဖားကန္႔နဲ႔ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဥယ်ာဥ္ၿခံနဲ႔ လယ္ေျမဧက ၃ သိန္းေက်ာ္ကို သိမ္းဆည္းခဲ့တယ္ဆုိၿပီး လယ္သမားေတြက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔နယ္တရားရံုးမွာ ကုမၸဏီကို တရားစဲြခဲ့ပါတယ္။

ဥယ်ာဥ္ျခံေျမတစ္ဧကကို က်ပ္ ၆ ေသာင္း၊ လယ္တစ္ဧကအတြက္ က်ပ္ ၈ ေသာင္းနဲ႔ ယာတစ္ဧကအတြက္ က်ပ္ ၄ေသာင္းေပးဖို႔ တရားရံုးကဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ေပမဲ့ လယ္သမားအေတာ္မ်ားမ်ားက လက္မခံခဲ့ၾကဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

Rfa

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ တားျမစ္ခံရရင္ အန္အယ္လ္ဒီ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းကို သမၼတ ေနရာအတြက္ ေထာက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ ရိုက္တာ သတင္းဌာနရဲ႕ ေရးသားခ်က္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ NLDက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါ တယ္။

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ Reuters သတင္းဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗ်ဴရိုအႀကီးအကဲ Mr. Paul Mooney ေရးသားတဲ့သတင္းမွာ အဓိပၸါယ္လဲြမွားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုးကားေဖာ္ျပခံရသူတဦးျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးဟံသာျမင့္က ျပန္လည္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ စာေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။

DSSKရိုက္တာသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သမတရာထူးကို မၿပိဳင္ဘဲ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးပါတီက ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတဦးကို ေထာက္ခံဖြယ္ရွိေၾကာင္း” အစခ်ီေရးသား ထားၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္၀င္းနဲ႔ ဦးဟံသာျမင့္တို႔ရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို မီွျငမ္းကိုးကားထည့္သြင္းထားပါတယ္။

သမၼတေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံသြားမယ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္တဦးက ေျပာၾကားခဲ့သလို ပါတီမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ ဒုတိယလူ မရွိဘူးဆိုတာကို ယုံၾကည္တဲ့အေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းက ေရးသားခဲ့တာပါ။

ပါတီမွာ တရား၀င္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဒုတိယတန္းေခါင္းေဆာင္ မရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီက အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ တားျမစ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ ကို မပယ္ဖ်က္ေပးဘူးဆိုရင္ အန္အယ္လ္ဒီမွာ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခဲ့တာလို႔ ဦးဟန္သာျမင့္က စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ရိုက္တာသတင္းဌာန ဗ်ဴရိုအႀကီးအကဲထံ ေပးပို႔တဲ့ စာမွာ ရွင္းလင္းထားပါတယ္။

ဒီေရြးခ်ယ္စရာေတြထဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေပမယ့္ မူ၀ါဒျခင္းတူတဲ့ ပါတီ အျပင္က တျခားတေယာက္ကို ေထာက္ခံတာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၀င္တဦးကို ဒုသမၼတ အျဖစ္ အဆိုျပဳတာေတြ စတဲ့ အန္အယ္ဒီမွာ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ရွိတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။
“႐ိုက္တာက က်ေနာ့္ကို မွားယြင္း ေဖာ္ျပတယ္လို႔ က်ေနာ္မေျပာပါဘူး။ သူေရး ထားတဲ့အထဲက က်ေနာ္ဘာေျပာတယ္လို႔ သူေျပာတာထားတဲဟာေတြက မွားတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲမွာ က်ေနာ္ ေျပာတာေတြနဲ႔ေရာၿပီးေတာ့ အခုဟာက ရန္ကုန္မွာ ျဖစ္ေနတာက က်ေနာ္က သူရဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္က်ရင္ ေထာက္ခံလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ပံုမ်ဳိး က်ေနာ္ေျပာ တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ဳိး ေပါက္သြားတယ္။ ေပါက္သြားလို႔ က်ေနာ္ကေနၿပီး ရိုက္တာကို ျပန္ေျပာတာပါ။ ဒီကိစၥကို က်ေနာ္ေျပာတာက ဒီသေဘာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ေျပာတာက ဘာေတြ ေျပာခဲ့တယ္။ ဘာေတြမေျပာဘူးဆိုတာ က်ေနာ္ျပန္ေျဖရွင္းတာပါ။ ဒါပါပဲ။ သူက သူ႔ဘာသာသူ သူ႔ရဲ႕ အထင္ယူဆခ်က္ပါဆိုၿပီး ေရးရင္ေတာ့ က်ေနာ္က ဘာမွ ေျပာစရာမရွိဘူး။ အခုက က်ေနာ္တုိ႔ နာမည္ပါေနလို႔ က်ေနာ္ကလည္း ျပန္ၿပီးရွင္းရတာပါ။ သို႔မဟုတ္ရင္ က်ေနာ္က ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ဒါ သူ႔ယူဆခ်က္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီက ေထာက္ခံမွာပဲဆိုၿပီးေတာ့ သူ႔ဘာသာသူထင္လို႔ ေျပာလိုက္လို႔ရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိဘူး။ အခုက က်ေနာ့္နာမည္ပါေနလို႔ က်ေနာ္က အဲဒီစကားမ်ဳိးေျပာမွ မေျပာခဲ့ပဲ။”

သမၼတေရြးခ်ယ္ရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီက ဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံသြားမယ္ေထာက္ခံသြားဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔ မေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ဒီသတင္းအတြက္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းတဲ့ ရိုက္တာ သတင္းဌာနက ဦးေအာင္လွထြန္းကိုလည္း အခုလိုေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးသားထား ပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္တားျမစ္ခံရပါက ဦးေရႊမန္းကုိ ေထာက္ခံသြားမယ္လို႔ သတင္းဌာနတခုရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚမွာ ျငင္းဆုိသြားခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တက္လာတဲ့သတင္းေတြအေပၚမွာ ေသခ်ာစြာ ဖတ္ၾကည့္ဖို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေျဖရွင္းခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရိုက္တာသတင္းဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗ်ဴရိုအႀကီးအကဲ Mr. Paul Mooney ကို ဒီဗြီဘီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဗြီဘီအီဘိုလာေရာဂါကို ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္မႈ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ဇန္န၀ါရီလအေရာက္မွာ အေနာက္အာဖရိကမွာ ေနထုိင္တဲ့ လူေပါင္း ၅ သိန္းကေန ၁ ဒႆမ ၄ သန္းၾကား အေရအတြက္အထိ ကူးစက္သြားႏုိင္တယ္လို႔ အေမရိကန္ သုေတသနျပဳသူေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။

Liberia နဲ႔ Sierra Leone စတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့ႏႈန္းဟာ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ႏွစ္ဆ တုိးမ်ားလာေနေၾကာင္း၊ အခု WHO က ရရွိထားတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းဟာ တကယ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းထက္ ေလွ်ာ့ တြက္ထားတာသာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဗဟိုဌာန CDC က ခန္႔မွန္းေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားတဲ့ေဒသကို အေမရိကန္ ကူညီေပးေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ ၃ ေထာင္ ေစလႊတ္မယ္လို႔ ကတိေပးထားၿပီးေတာ့ ေရာဂါကုသေပးမႈ ဌာနေတြ တည္ေဆာက္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေရာဂါခံစားရသူေတြရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လံုၿခံဳမႈရွိတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြမွာ ထားၿပီးေတာ့ ေရာဂါကူးစက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ မွသာလွ်င္ ကပ္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔လည္း CDC အဖြဲ႔က ေၾကညာထားပါတယ္။

Voa


စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ္ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္သားႀကီးမ်ားက ပုဆိုးလဲ ၀တ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ထဲ ေရာက္ေနတာ၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္လိမ္စခန္းက ၁၅ ႏွစ္ၾကာေအာင္ မုသားတေလွႀကီး နဲ႔ တီထြင္ျပဌာန္းရတဲ့ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို နာဂစ္မွာ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ၀ိညာဥ္မ်ား နဲ႔ ၂၀၁၄ မွာ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ ဂုဏ္ယူလွစြာေသာ မဟာသန္းေခါင္ စာရင္းထဲမပါတဲ့ ျပည္သူမ်ား ရဲ႕ ေထာက္ခံ ခ်က္နဲ႔ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံၿပီး အတည္ျပဳခဲ့တာ ...... .... စသည္စသည္ မုသာ၀ါဒါ မ်ားနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ေတာ့ ဦးစံလင္းရဲ႕ မုသားဆိုတာက ပါးပါးေလး မဟုတ္ပါလားဗ်ာ။

သူတို႔ ေဟာင္းေလာင္း၊ ကိုယ္ ေဟာင္းေလာင္း ဓမၼေစတီေရႊေခါင္းေလာင္း
-------
ေဆာင္းပါးရွင္ - ရီေနႏုိင္
-------

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး ရွာေဖြျခင္း ခရီး ျပန္လည္ဆန္းသစ္ တပတ္ျပန္ေက်ာ့လာျပန္တဲ့ အခုလပိုင္း ရက္ပိုင္းမွာ အရင္နဲ႔ မတူဘဲ မီဒီယာပြင့္လင္းမႈ အားေကာင္းတဲ့ ကာလမို႔ လူေတြရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈကို အရင္အ ေခါက္ ေတြကထက္ ပိုၿပီး ဆထက္တန္ပိုး ရပံုေပၚပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ျပန္စခဲ့တဲ့ ဦးစံလင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဒီေခါင္း ေလာင္းႀကီးရွာေဖြမႈဟာ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ေန႔က်ေတာ့ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ေတြ႕ပါၿပီလို႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အခါ အုတ္ေအာ္ ေသာင္းတင္းျဖစ္ သြားေတာ့တာပါပဲ။ ရန္ကုန္ လူထုရဲ႕ ေခတ္မီခ်င္တဲ့ သဘာ၀ အတုိင္း မနက္ျဖန္သဘက္ပဲ ေရႊတိဂံုေပၚ ျပန္ေရာက္မယ့္ ေရာက္မယ့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို သူမ်ားထက္ဦးေအာင္ သြားၾကည့္ရေတာ့မလိုလိုျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးေတာ့ သမၼာန္ဆရာေတြပဲ အလုပ္ျဖစ္ သြားတယ္ေလ။ (နဂါးမင္း ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ သမၼာန္သမားမ်ားသမဂၢကေန ဦးစံလင္း ပါးစပ္က ဒီလို မုသာ၀ါဒထြက္ေအာင္ ျပဳစားရက္ေလသလားေတာ့ မဆိုႏိုင္ဘူးေပါ႔ခင္ဗ်ာ)။

ဒီသတင္းၾကားေတာ့ သတင္းစိတ္၀င္စားတဲ့လူသား အမ်ားထဲကတစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ လည္း ဟုတ္ႏိုးႏိုး ထင္ခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူမ်ားေတြထက္သာတာ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္က လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္းမွာကို ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ရွာၾက သူတိုင္း ျမင္ခဲ့သလုိလို၊ စမ္းမိသလိုလို၊ မွန္းမိသလိုလို ေျပာခဲ့တာေတြက အေတာ္မ်ားေနၿပီ ဆိုတာကို မေမ႔ေသးတဲ့အတြက္ ဒီေလာက္ “ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ႀကံႀကံ ဖန္ဖန္” ႀကီး အေတြ႕ျမန္တာကို သူတကာေလာက္ေတာ့ မယံုႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးေတြ႕ပါၿပီဆိုၿပီး အေသးစိတ္ သတင္း အတိအက် မထုတ္ျပန္ ပဲ ေရႊေရာင္နဂါးမင္း ပူေဇာ္လို႔ပဲ ေစာင့္ေနရသလိုလို ဘာလိုလို သတင္းေတြ အတည္ေပါက္ႀကီးေျပာလာေတာ့ ပိုစိတ္ပ်က္သြားပါ တယ္။

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္း စာတစ္ပုဒ္မွမေရးပဲ လက္ေရွာင္ေန ခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါက အမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံအတြက္ သာသနာအတြက္ ဆိုၿပီး ဘယ္သူခိုင္းလုိ႔မွမဟုတ္၊ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆံုးျဖတ္ျပ႒ာန္း၊ ေငြကုန္လူပန္းခံလုပ္ေနသူမို႔ အခ်ိန္ေပးေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္ ထင္လုိ႔ပါပဲ။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာက အဲဒီလိုလူေတြထဲမွာလည္း လူလိမ္ေတြက မနည္းလွတာႀကံဳေနက်မို႔ ပံုၿပီးေတာ့ မယံုႏုိင္ဘူးေပါ႔ဗ်ာ)။

ၿပီးေတာ့ သုဓမၼမဏိေဇာတဓရ ဘြဲ႕ရထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပဲဗ်ာ။ ဘြဲ႕ရထားသူကို မေလးစားခ်င္ ရင္ေတာင္ ဘြဲ႕ေပးသူႀကီးမ်ားကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဘြဲ႕ရပုဂၢိဳလ္ကို ထိပါးေျပာ ဆိုဖို႔ရာ စဥ္းစား ဆင္ျခင္သင့္တာမဟုတ္လား။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ေနာက္ဆံုး မွာ အဲဒီတုန္း က ေခါင္းေလာင္းႀကီးေတြ႕ပါၿပီဆိုတာဟာ ဦးစံလင္းရဲ႕ အေျပာအရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး တကယ္ ဟုတ္မဟုတ္မသိပါဘူးလို႔ ဆိုလာတဲ့ အျဖစ္ ေရာက္လာတာ ကေတာ့ အေတာ္ဆိုးသြား ပါၿပီ။

အဆိုးဆံုး ကိစၥကေတာ့ ေရငုတ္အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ဦးသန္းညြန္႔က ေကာ့ေသာင္းကို ျပန္ သြားၿပီး ““ဘာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးမွ မေတြ႕ပဲ သေဘၤာပ်က္ကိုသာ သူကုိယ္တုိင္ႀကိဳးခ်ည္ ခဲ့တာပါ၊ သူတို႔ေျပာသလို ဆလံုလည္း တစ္ ေယာက္မွမပါ၊ ေကာ့ေသာင္း ေဒသခံ ၉ ဦးနဲ႔ ေရငုတ္ ရွာတာျဖစ္ၿပီး အခု ၇ ဦးက အိမ္ျပန္ ေရာက္ေနပါၿပီ””လို႔ ေျပာလိုက္တဲ့အခါ အဆိုးဆံုး အေျခအေနကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါ ေတာင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕က ေရငုတ္ သမားေတြ အိမ္ျပန္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါ ဘူးလို႔ ျငင္းေနပါေသးတယ္။

အမွန္ေတာ့ ဦးစံလင္း က ““ဒီေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေတြ႕ၿပီ၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကုန္းေပၚတင္မယ္ ””လို႔ ေျပာ တာ အခုမွ မဟုတ္ပဲ ၂၀၁၀ခု ဇြန္လ ၂၂ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ရွာေဖြခြင့္ ထပ္ေလွ်ာက္ရာမွာကို တစ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ၿပီးသား ပါ။ အဲဒီတုန္းက ဦးစံလင္းက ဂ်ာနယ္မ်ားကိုေျပာ ၾကားရာမွာ သူေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ကိုယ္တုိင္ ေရငုတ္ရွာေဖြၿပီး ၁၉၉၈ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနမွာ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကုန္းေပၚတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ ပါတယ္။ ““ဒီကိိစၥေတြ က ထူးျခား ဆန္းၾကယ္ တဲ့အတြက္ အားလံုးနား လည္ေအာင္ ေျပာရ ခက္တယ္”” လို႔ ေျပာတာ ကလည္း အဲဒီ ကတည္းက လက္သံုးစကားပါ ပဲ။ (ေရႊေရာင္ နဂါးႀကီး ကိုေတာ့ အဲဒီတုန္းက ထုတ္မျပဘူးေလ)။

တကယ္ေတာ့ ဒီေခါင္းေလာင္းႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သာမက ႏုိင္ငံတကာကပါ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခံရတဲ့ ေခါင္းေလာင္း ႀကီးပါ။ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ကိိစၥရပ္ေတြ ကို လူရာသြင္းေဖာ္ျပေလ႔မရိွတဲ့ (ဥပမာ၊ မဆ လေခတ္က ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕စာရင္းတို႔ ဘာတို႔ ျပန္ရွာလို႔မရႏုိင္တဲ့) ၀ီကီပီဒီးယားစြယ္စံုက်မ္း မွာေတာင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး အ ေၾကာင္း တခမ္းတနား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးဟာ ကမၻာ့အႀကီး ဆံုးေခါင္းေလာင္းႀကီး ျဖစ္ႏုိင္ပံုနဲ႔ သမုိင္းအ ေထာက္အထားအရ ပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀,၀၀၀ (၂၉၄ တန္) ရိွပံုကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါတင္မကပဲ ၁၅၈၃ ခုႏွစ္မွာ အီတလီေက်ာက္ ကုန္သည္ ဂက္စပါရိုဘယ္လ္ဘီ က ေရႊတိဂံုေပၚ မွာ ဒီေခါင္းေလာင္းႀကီး ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပံု၊ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအက်ယ္က ခုႏွစ္လွမ္းႏွင့္ သံုးဖ၀ါးခန္႔ ရိွေၾကာင္း ဒိုင္ယာရီျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပံု ေတြကအစ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသား ငဇင္ကာ က အေျမာက္သြန္းဖို႔ သယ္ယူရာမွာ ပဲခူး နဲ႔ ရန္ကုန္ျမစ္ဆံုရာမွာ နစ္ျမဳပ္သြားပံုတို႔ကို လည္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဒါတင္မက ဒီ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီေခါင္းေလာင္းႀကီး ကို ဆယ္ယူဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရာမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂ်ိန္းဘလန္႔ ဆိုရင္ ၁၁၅ ႀကိမ္ ေတာင္ ေရငုတ္ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ေခါင္းေလာင္းႀကီး ဟာ အေရွ႕အိႏိယကုမဏီက ဒတ္ခ်္ သေဘၤာ ႏွစ္စင္းျဖစ္တဲ့ ကိုမိုင္းနဲ႔ ကိုနင္းေဒးဗစ္ဆိုတဲ့ သေဘၤာပ်က္ ႏွစ္စီးၾကားမွာ ရိွတယ္ လို႕ဆုိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။

အလား တူပဲ ျမန္မာတိုင္းမ္က ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ ဆိုရင္ ဂ်ိန္းဘလန္႔ က ေခါင္းေလာင္းႀကီး ကို လက္နဲ႕ေတာင္စမ္းခဲ့ၿပီး ၁၆ ဒီဂရီ ၄၆ ဒသမ ၀၀၀ မိနစ္ေျမာက္နဲ႔ ၉၆ ဒီဂရီ ၁၂ ဒသမ ၁၃၀ အေရွ႕မွာရိွတယ္လို႔ အတိအက်ေျပာခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မွာ ျမန္မာအစိုးရက အကူအညီေတာင္း လို႔ ၿဗိတိသွ်မရင္းသိပံပညာရွင္ မိုက္ဟက္ခ်ာ က ရွာေပး ဖို႔ တာ၀န္ယူၿပီး အဲဒီစီမံကိန္းမွာ ဂ်ပန္ နဲ႔ ၾသစေၾတလ်ကုမဏီေတြ ပါခဲ့သတဲ့။ ၂၀၁၁ မွာ ဆိုနာေတြ ေကာပါးဆာလဖိတ္ရွာ ေဖြေရးကိရိယာေတြနဲ႔ ရွာဖို႔ ႀကံထားေပမယ့္ မျဖစ္ေျမာက္ ခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၾသစေၾတလ်က မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္႐ိုက္သူနဲ႔ စူးစမ္း ရွာေဖြေရးသမား ဒါမီယန္ေလးတို႔ အဖြဲ႕ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စကင္လုပ္ၾကည့္ရာမွာ ေခါင္းေလာင္းနဲ႔ တူတဲ့ ပံုရိပ္ တစ္ခုေတြ႕ ခဲ့ၿပီး ဟုတ္မဟုတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မေျပာ ႏုိင္ဘူးလို႔ ဆိုခဲ့တယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၉၈၂ ခုကတည္းက အေစာ ဆံုးရွာေဖြဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဦးႀကိဳင္ တို႔လိုပဲ ၁၉၈၇ မွာ ဦးေက်ာ္ဦးနဲ႔အဖြဲ႕၊ ၁၉၈၉ မွာ ဦးသိန္းထြန္းနဲ႔အဖြဲ႕တို႔လည္း ရွာခဲ့ဖူးေသး တာပါပဲ။ ၁၉၉၇ မွာ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ၊ ၁၉၉၈ မွာ ေဒၚေအးသိန္းတို႔အဖြဲ႕ လည္း ရွာဖူးပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မီဒီယာဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ ဦးစံလင္းဟာလည္း ၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉ ႏွစ္မ်ားမွာ အသည္း အသန္ ရွာေဖြခဲ့ေသးသူပါ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ မီဒီယာ နဲ႔ ေတြ႕ဆံု တဲ့အခါမွာ ဦးစံလင္းက ဓမၼ ေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးပစ္ အိမ္ပစ္ ရွာေဖြ ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တုိက္ခန္း ႏွစ္ခန္း နဲ႔ ေမာ္ေတာ္ကားသံုးစီး ကုန္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးတာကို အံ့ၾသတႀကီး မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါတယ္။

ေခါင္းေလာင္းႀကီးအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတာ၊ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေရထဲက ေန ကုန္းေပၚ ေရာက္ေစခ်င္တာဟာ ဦးစံလင္းရဲ႕ စိတ္ထက္သန္မႈထက္ ၁၀ ပံု တစ္ပံုေလာက္ ေတာ့ ရိွမယ္ ထင္တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဦးစံလင္း ဒီလိုရွာေဖြမိလို႔ ကုန္သြားခဲ့ပါၿပီဆိုတဲ့ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာရဲ႕ အပံုတစ္ရာပံု တစ္ပံုေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ မခ်မ္းသာဖူးတာမို႔ ““ေၾသာ္၊ ကုန္ႏိုင္ စြမ္းရိွပါေပ့”” ဆိုၿပီး အံ့ၾသရတာပါ။ တကယ္ ေတာ့ သူ႕ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈကို ေသခ်ာစြာမသိရ ေပမယ့္ အာဏာပိုင္နဲ႔ လက္၀ါးရိုက္ စီးပြားရွာတဲ့ ခ႐ိုနီေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ သူလည္း ၀န္ထမ္းေဟာင္း ကိုယ္လည္း ၀န္ထမ္းေဟာင္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူက တပ္မေတာ္(ေရ) ကဆိုေတာ့ ကိုယ္က ““မ တတ္မေတာ္လို႔ပဲေလ””လို႔ စိတ္ေျဖရတာေပါ႔။

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ေခါင္းေလာင္း ႀကီး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ နတ္စင္တစ္ရာ ဆရာေတာ္တို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္္ရာမွာ နတ္စင္တစ္ရာဆရာေတာ္က ဦးစံလင္းကို လိမ္လည္တာေတြ၊ လက္လြတ္စပယ္ ေျပာဆိုတာေတြ ထပ္မလုပ္ဖို႔ သတိေပးထားတယ္လို႔ ဆိုလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ““ဦးစံလင္းထြက္မေျပးပါဘူး””လို႔ လည္း လူေျပာ သူေျပာမ်ားေန တဲ့ ေကာလဟာလကို ရွင္းျပ လိုက္ပါေသးတယ္။ ဟုတ္ပါ႔ဗ်ာ။ ဘာမ်ား ေျပးစရာလိုလို႔လဲ။ သူ႕ထက္ လိမ္တဲ့သူေတြ ေတာင္ ဘယ္မွမေျပးဘဲ ကိုယ့္ေနရာကို္ယ္ ခပ္တည္တည္ ဆက္ထုိင္ေနၾကတာပဲဟာ။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္က လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ၄ နာရီ မိနစ္ ၂၀ မွာ စခဲ့တာမို႔ ဖိုးတြမ္တီးနဲ႔ ဇာတ္လမ္းစခဲ့တာလို႔ ဆရာေအာင္သင္း ေျပာခဲ့တဲ့စကားလို႔ လိ္မ္တာေရာ အလိမ္ခံရတာေရာက သိပ္အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုလိုနီကၽြန္ဘ၀ ေရာက္တုန္းကလည္း သီေပါဘုရင္ရဲ႕ အမိန္႔ ဆိုၿပီး “ခုခံသူသူပုန္”ဆိုတဲ့ ေၾကးနန္းအတုကို တပ္အသီးသီးကို ရိုက္ပို႔ တဲ့ ေၾကးနန္းစာေရး ေမာင္ေက်ာ္ဒင္တို႔၊ ဒီလိုလုပ္ခိုင္းတဲ့ ကင္း၀န္ မင္းႀကီးတို႔၊ ေညာင္ရမ္း မင္းသား လိုလို ေညာင္အုပ္မင္းသားလိုလိုနဲ႔ သေဘၤာဦးမွာ ထုိင္လိုက္ လာတဲ့ ေမာင္ဘသန္္း တို႔လို မုသာ၀ါဒါဇာတ္ေကာင္မ်ားနဲ႔ စခဲ့တာပဲေလ။

အခုလည္း ေရငုတ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းညြန္႔က ဦးစံလင္း ကို “မုသာ၀ါဒါ နည္းနည္း သံုးသလိုျဖစ္တာေပါ႔” လို႔ေျပာတာဟာ အဲဒီေလာက္ မဆိုးေသးဘူး မဟုတ္လား။ ဒါတင္မကပဲ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ္ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္သားႀကီးမ်ားက ပုဆိုးလဲ ၀တ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေနတာ၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္လိမ္စခန္းက ၁၅ ႏွစ္ၾကာေအာင္ မုသား တေလွႀကီး နဲ႔ တီထြင္ျပဌာန္းရတဲ့ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို နာဂစ္မွာ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ၀ိညာဥ္မ်ား နဲ႔ ၂၀၁၄ မွာ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ ဂုဏ္ယူလွစြာေသာ မဟာသန္းေခါင္စာရင္းထဲ မပါတဲ့ ျပည္သူမ်ား ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံၿပီး အတည္ျပဳခဲ့တာ၊ တစ္ခါ ေရြးေကာက္ပြဲ က်ေတာ့ လူ႕ေဘာင္သစ္အတု၊ ၀ံသာႏုအန္အယ္လ္ဒီ၊ ၈၈ ေက်ာင္းသားေရႊရည္စိမ္၊ စသည္ မ်ားနဲ႔ၿပိဳင္တာေတာင္ ႐ံႈးလို႔ ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ ဇြတ္လိမ္ၿပီး အစိုးရ တက္လုပ္ရတာ စသည္စသည္ မုသာ၀ါဒါမ်ားနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ေတာ့ ဦးစံလင္းရဲ႕မုသားဆိုတာက ပါးပါးေလး မဟုတ္ပါလားဗ်ာ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မုသားကေတာ့ မုသားပဲမို႔ အေတာ္စိတ္မေကာင္းစရာေတြကေတာ့ မ်ား ေန ပါေသးတယ္။ ဒီထဲမွာ ေရငုတ္သမားမ်ား က ပရဟိတစိတ္နဲ႔လာလုပ္တာျဖစ္ၿပီး လမ္းစရိတ္ အျပင္ တစ္ေယာက္ တစ္သိန္းရပါတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ ဆရာေတာ္က တစ္ေယာက္ ကို သိန္းငါးဆယ္ေပးလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ ကြဲလြဲ ခ်က္၊ ဦးစံလင္းက အလွဴ႕ရွင္ ေတြရဲ႕ေငြကို တစ္ျပားမွ မသံုးေသးပဲ သူ႕ေငြနဲ႕သူလုပ္တာ အခု သိန္း ၁၅၀၀ မွာ သိန္း ၇၀၀ ကုန္သြား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလို႔ ဆိုေပမယ့္ တကယ္က အဲဒီ ေထာင့္ငါးရာထဲမွာ အဓိကအလွဴရွင္ ဆယ္ဦးရဲ႕ ေငြပါေနတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ ရိွေနပါတယ္။ လွဴၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဦးစံလင္း ေငြလို႔ ဆိုေနသလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕က အလွဴရွင္မ်ားရဲ႕ နာမည္ကိုလည္းမေျပာ၊ သေဘၤာေပၚက လူ ဘယ္ႏွေယာက္ ဆင္းသြားၿပီဆုိတာလည္း မပြင့္မလင္း၊ ဦးစံလင္း အေၾကာင္း ေမးေတာ့ လည္း မရွင္းမလင္းမို႔ တခ်ိဳ႕သတင္းသမားမ်ားက ပြဲမၿပီးခင္ျပန္ သြားၾကတယ္ဆိုတာကလည္း စိတ္မေကာင္း စရာပါပဲ။

ဒီထက္ စိတ္မေကာင္းစရာက အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၀ီကီပီဒီးယားရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစာ ေၾကာင္းမွာ ““၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာသတင္းရပ္ကြက္က ေခါင္းေလာင္းႀကီးေတြ႕ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္းေပၚသို႔ အျမန္ဆံုးဆယ္တင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ သည္””ဆိုတာပါပဲ။ မၾကာမီ ““ယင္းသတင္းမွာ လိမ္လည္မႈတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္ အလိမ္ခံရျခင္းတို႔မွာ သမရိုးက်ကိစမ်ားျဖစ္သည္””လို႔ ဆက္ေရးမလား မဆိုႏိုင္ပါဘူး။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာခ်စ္ ျမန္မာအမ်ားစုရဲ႕ ေခါင္းေလာင္း ႀကီး ဆယ္ယူႏုိင္ၿပီ ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ““ေဟာင္းေလာင္းႀကီး” ျဖစ္သြားသလိုပဲ ရက္အကန္႔ အသတ္ မရိွ ရွာဦးမယ္ဆိုတဲ့ ဒီေခါင္း ေလာင္းရွာေဖြျခင္း ပေရာဂ်က္ကို ျပည္ပ စိတ္၀င္စားေန သူမ်ားက “ေဟာင္းေလာင္း၊ ေဟာင္းေလာင္း” (How long? How long?) ဆိုၿပီး “ဘယ္ေလာက္ မ်ားၾကာဦးမွာလဲ”လို႔ ေမးလာၾကမွာကို ျမင္ေယာင္မိပါေတာ့တယ္ဗ်ာ။

The Ladies News Journalသမၼတႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကုိ အလြဲသံုးစာလုပ္ကာ လိမ္လည္သူ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ တုိက္ပဲြ ေက်းရြာမွ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ႐ုိးမဘဏ္မွ ေငြလႊဲမိရာ ၂၂သိန္း အလိမ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အလိမ္ခံရသူ ေဒၚမုိးမိုးက ေျပာျပခဲ့ရာတြင္ “၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ(၉) ရက္ေန႔က ကၽြန္မဆီကို ဖုန္း၀င္လာပါတယ္။ ၀င္လာတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္က ၀၉-၄၂၀ ၁၀၈၉၈၃ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီဖုန္းဆက္သူက ေျပာၾကားရာမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ PA (ကိုယ္ေရးအရာရွိ) ျဖစ္သူ ဗုိလ္ႀကီး ေအာင္မ်ဳိးထြန္းပါ၊
သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ကံစမ္းမဲမ်ား ေဖာက္ေပးရာ ကၽြန္မ၏ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၄၀၁၆၆၁၄၂၀ နံပါတ္မွာ ကံေကာင္း၍ သိန္းႏွစ္ေထာင္ ေပါက္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းကိစၥမ်ားအတြက္ ဌာနဆုိင္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ၄၂သိန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ ၂၂ သိန္းကုိ စရန္ေငြအျဖစ္ ဦးသူရေအာင္ ၃/ပ၀တ(ႏုိင္)၀၅၃၂၈၁ထံ လႊဲေပးရန္၊ ေငြလက္ခံမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၀၉၄၂၀ ၁၀၈၉၈၃ ျဖစ္ပါတယ္။ မဂၤလာေစ်း ႐ုိးမဘဏ္ကုိ လႊဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဖုန္း၀င္လာပါတယ္။

ကၽြန္မလည္း စစ္တပ္က ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိတစ္ဦး၊ ၀န္ႀကီးရဲ႕ P.A တစ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္တယ္ဆုိတာ ယံုၾကည္တာေၾကာင့္ ၁၂-၉-၂၀၁၄ရက္ေန႔က ႐ုိးမဘဏ္ ေတာင္တြင္းႀကီးမွ ေငြလႊဲနံပါတ္ ၁၃၃ၿဖင့္ ေငြက်ပ္ ၂၂သိန္းကို လႊဲေပးမိခဲ့ပါတယ္။ လႊဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွ မယံုသကၤာျဖစ္လုိ႔ လိုက္လံစံုစမ္းၾကည့္ရာ ဥကၠ႒ ဦးေဌးေအာင္ႏွင့္ ဦး၀င္းေဇာ္ဦးတုိ႔ ထံလည္း ကၽြန္မထံ ေငြလိမ္ေတာင္းခံေသာ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ေငြမ်ားေတာင္းခံေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ကၽြန္မလည္း အလိမ္ခံရမွန္း သိပါေတာ့တယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔လိမ္လည္ရန္ အတြက္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္း အခြန္ ဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ ေထာက္ပံ့ဆု သံုးဆုေပးေၾကာင္း၊ အဆိုပါ သံုးဆုအတြက္ သိန္းေပါင္း (၆၃၀၀) ျဖစ္ၿပီး ပထမဆုမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အလံုၿမိဳ႕နယ္မွ အၿငိမ္းစား ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ေဆြ၊ ဒုတိယဆုမွာ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ခ်မ္းေအးသာဇံ ရပ္ကြက္မွ ေဒၚေလးေလးျမင့္ႏွင့္
တတိယဆုမွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ေဒၚမုိးမိုးျဖစ္ၿပီး အထက္ပါ သံုးဦး၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ ဆုသံုးဆုအနက္မွ တရားလို ေဒၚမုိးမုိး၏ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ သိန္း(၂၁၀၀) ရရွိေၾကာင္း၊ ၀၉-၄၂၀၁၀၈၉၈၃ ျဖင့္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ အဆုိပါ ေငြမ်ားအား အျမန္ထုတ္ယူ ရရွိႏုိင္ေရး အတြက္ ၀န္ႀကီး ဦးေစာ၀င္းထြန္းဆုိသူမွ အခြန္အခမွာ ၁၀၀က်ပ္လွ်င္ ၂က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေငြ၂၂ သိန္းက်ပ္အား
ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ႐ံုးမဘဏ္မွ လြဲေျပာင္းေပးရန္ စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဆိုပါ လိမ္ညာသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ နာမည္ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ယံုၾကည္ေအာင္ စည္း႐ုံးေျပာဆုိ၍ ေငြလိမ္လည္ယူေသာေၾကာင့္ ကုိသူရေအာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ႀကီး ေအာင္မ်ဳိးထြန္း၊ ဦးေစာ၀င္းထြန္းတို႔အား တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ အတြက္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မမိုးမုိးမွ တရားလိုျပဳ တုိင္တန္းခဲ့သျဖင့္ ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မရဲ စခန္း(ပ) ၂၃၀/၂၀၁၄ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀ျဖင့္ အေရး ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းဓါတ္ပုံ - ဘိုကာ၊ေစာ္ဘြားႀကီး(ေတာင္တြင္း)
Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္

Eleven ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္တို႔ကို တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္ရျခင္းမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါဂ်ာနယ္ ၂ ေစာင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ဆိုသည္ကိုမူ အေသးစိတ္ မေျပာဆုိႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က “၂ ခုလံုးမွာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ႕ တိုင္ၾကားမႈ ေျဖရွင္းတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ ၂ ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့တယ္။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ သတ္မွတ္ စံႏႈန္းေတြအတိုင္း ေျဖရွင္းရင္း မေအာင္ျမင္လုုိ႔သာ ဒီဥပေဒေၾကာင္းအရ သြားရမွာ။ ပံုႏွိပ္စက္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ဆို ဌာနမွာ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့တာ ရွိတယ္။ သူ အနားယူတဲ့အ ခါ ပံုႏွိပ္စက္ေၾကာင့္လားဆိုတာ ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ႕က ေရးတာရွိတယ္။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြမွာ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ရတယ္။ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ပါ။ ဒါကို စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္လို႔၊ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္လို႔ ဆက္စပ္ေျပာလို႔မရဘူး။ ဥပေဒေၾကာင္းရာ ကိစၥကိုေတာ့ အေသးစိတ္ ေျပာမရပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း မရွိေတာ့လို႔ အခုလို လုပ္ရမွာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပံုႏွိပ္စက္ကိစၥတြင္ ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈ ရွိသည့္ဆုိသည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အခ်ိန္ကတည္းက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Eleven ဂ်ာနယ္ဘက္က ေျဖရွင္းရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု စာနင္ဇင္းေကာင္စီမွတဆင့္ ဆိုသျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ဧရာ၀တီကို ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ “ဗလာင္းဗလဲလုပ္ေနသည္” ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ ၂ ႀကိမ္တိုင္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ နစ္နာသူ၏ ထိခိုက္မႈ ေျပလည္ေစသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ညွိႏိႈင္း၍ မရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပံုႏွိပ္စက္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အေထာက္အထား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကိုလည္း ေျပာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကို တရားမစြဲခင္ ၎ကိစၥကို အရင္ဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မွသာ တရားမွ်တမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“ပံုႏွိပ္စက္ဆိုတာ နမူနာသေဘာလို႔ ေျပာတာ။ ေနာက္ေနာင္လည္း တျခားကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာႏိုင္ေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေခၽြးနဲစာနဲ႔ ရထားတဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈေတြဟာ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေထာက္ျပတာ။ အမွန္တရားအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ရပ္တည္တာ။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က အမွန္တရားအတြက္ ရင္ဆိုင္ဖို႔ အသင့္ပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္ကလည္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနဘက္သို႔ လိုက္ေလ်ာႏိုင္သမွ်ကို လိုက္ေလ်ာရန္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္စဥ္က ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရသာဟု ဆိုလာသည့္အတြက္ ရင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္၏ ဒုတိယ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ထိခိုက္ေအာင္ မရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ေျပလည္ေစခ်င္သည့္အတြက္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈအဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ေရးခဲ့တာမွာ ဘာမွ အမွားမရွိခဲ့ပါဘူး။ အမွားမရွိလုိ႔လည္း စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ကေနတဆင့္ ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တာပဲ။ အခုလုိ တရားစြဲတဲ့အဆင့္ထိ ေရာက္လာတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ေကာင္စီနဲ႔ ေဆြးေႏြးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ သေဘာထားေတြကိုလည္း ေျပာၿပီးသားပါ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေတာင္းပန္ဖို႔ဆိုတာ ေျပာခဲ့တာပါ။ အဲဒါကို သူတို႔ဘက္က လက္မခံတာ” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီ

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး ေဒးဒရဲျမိဳ႔နယ္တရားရံုးက စားက်က္ေျမျပန္လည္ရရိွ့ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚသူ လူ႔အခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားသူ ကိုထြန္းထြန္းဦးအား ပုဒ္မ ၁၈ သံုးမႈကို တစ္မႈစီအတြက္ ၂ လစီျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ကိုခိ်ဳလြင္၊ ကိုမိ်ဳးလြင္ႏွင့္ ဦးခင္ေရႊတို႔ကို ပုဒ္မ ၁၈ ႏွစ္မႈအတြက္ တစ္မႈ ၂ လျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၄ လ က်ခံေစရန္ ယေန႔ စက္တဘၤာလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ပါသည္။

၄င္းအမႈကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ေဒးဒရဲျမိဳ႔နယ္ ဆူးကလပ္ကၽြန္းရိွ့ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး စက္တဘၤာလ ၂၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေန႔စြဲျဖင့္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ထံ စာေရးေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားသူ ကိုထြန္းထြန္းဦးဟာ ေဒးဒရဲျမိဳ႔နယ္ တရားရံုးမွာ ပုဒ္မ ၄၄၇ ႏွစ္မႈ ပုဒ္မ ၆/၁ တစ္မႈကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္ပါတယ္။

============

ကိုစိန္သန္း
စက္တဘၤာလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ဟိန္းထက္ေအာင္

ဘုရားဖူးယာဥ္ဟု အမည္တပ္ထားေသာ Express ကားႀကီးမ်ားႏွင့္ အိမ္ စီးကုိယ္ပုိင္ယာဥ္အမ်ားအျပား ကရင္ျပည္ နယ္အတြင္းရွိ ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီလမ္း ေၾကာင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ဘုရားသုံးဆူလမ္း ေၾကာင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ နယ္စပ္ဆီသို႔ ဦးတည္ သြားလာေနသည္ကို ထုိအရပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ သင္ ခရီးသြားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေရာက္ရွိပါက ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႕ေသာ္ Express ကားႀကီးမ်ားႏွင့္ အိမ္စီးကုိယ္ပုိင္ယာဥ္မ်ား အား ဘုရားဖူးယာဥ္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ အမည္၊ အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားတပ္ဆင္၍လည္းေကာင္း ယာဥ္ ေခါင္းခန္း၌ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ နယ္စပ္ ဆီသုိ႔ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္သြားလာေနေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ား၏ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိကား သင္သိႏုိင္မည္မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္လာရာတြင္မူ ယခင္သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ယာဥ္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ သစ္လြင္ေတာက္ပ ေနေသာယာဥ္အသစ္မ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာယာဥ္မ်ားမွာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား ဆီသုိ႔ ေမာင္းႏွင္သြားလာစဥ္က ယာဥ္အမ်ိဳး အစားႏွင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ျပန္ဝင္ေရာက္လာ သည့္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားတုိ႔မွာ မတူညီေသာ္ လည္း ယာဥ္နံပါတ္ျပားမ်ားမွာတူညီေနသည္ ကုိ သင္ အံ့အားဖြယ္ရာျမင္ေတြ႕ရမည္သာျဖစ္ သည္။

ထုိ႕အျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ အမည္ႏွင့္ တံဆိပ္မ်ား၊ သာသနာ့အလံလႊင့္ထူထားေသာဘုရားဖူးယာဥ္ အမည္ခံယာဥ္အမ်ားစုမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္ခု၏ အသက္တမွ် အေရးပါေသာယာဥ္ လုိင္စင္နံပါတ္ျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ အတြက္လည္း ထုိယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လမ္းတာဝန္က်မည္သည့္ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုိယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တားဆီး စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈနည္းပါးသည္ ကုိပါ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႕ ထုိယာဥ္ မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာယာဥ္ နံပါတ္ျပား မ်ားသည္လည္း ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တရားဝင္ထုတ္ေပး ထားေသာ ယာဥ္နံပါတ္ျပားမ်ားဟုတ္၊မဟုတ္ ကုိကား အလြယ္တူသိႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။

အမွန္စင္စစ္ ထုိသုိ႔ေသာအမည္ခံယာဥ္မ်ား သည္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ယာဥ္အလုံးလုိက္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္မဲ့ကား မ်ားအား လုိင္စင္ရွိေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသ ဖြယ္ပုံမွား႐ုိက္ကာ ျပည္တြင္းသုိ႔တင္သြင္းရန္ အတြက္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားဆီ ဦးတည္သြားလာ ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

''ရန္ကုန္မွာက်ေတာ့ ကားပစၥည္းေစ်း ေတြကႀကီးတဲ့အခါက်ေတာ့ အမ်ားစုက နယ္ စပ္မွာသြားဝယ္ၿပီး အလုံးလုိက္လဲလုိက္တာ မ်ားတယ္။ နံပါတ္ကေတာ့ ဒီနံပါတ္ပဲ။ ဒီ လုိလဲတာကုိ အလြယ္တကူေတာ့မသိႏုိင္ဘူး။ေနာက္ဆုံးကညနမွာ လုိင္စင္ဝင္တဲ့အခါက် မွသာ တံဆိပ္ကုိၾကည့္ၿပီး သိႏုိင္ေပမယ့္ R.I.T တုံးထုမယ့္အခါက်ေတာ့ ဒဏ္ေၾကး ေပးရတယ္။ ဒဏ္ေၾကးက အနိမ့္ဆုံး၁ဝသိန္း ကေန ၁၅သိန္းၾကားေပးရတယ္။ ဒီလုိဒဏ္ ေၾကးေပးၿပီးသြားရင္ အေကာက္ခြန္ေပး ေဆာင္စရာလည္း မလုိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုရွိတာက ကညနမွာ လုိင္စင္ဝင္တဲ့အခါ က်ရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ကားက နဂုိကုိယ္လဲလုိက္တဲ့ ကားအမ်ိဳးအစားပဲျဖစ္မွရမယ္။ တျခားကား အမ်ိဳးအစားဆုိရင္ေတာ့လဲ မေပးတာမ်ား တယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လဲ သူနည္းသူ ဟန္နဲ႕ လုပ္ေနတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္'' ဟု ထုိင္း ႏုိင္ငံမွ ကားမ်ားတင္သြင္း၍ျမဝတီၿမိဳ႕၌ကား ေျပာင္းလဲဆင္ေပးသည့္ဝပ္ေရွာ့ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

''အခုလက္ရွိကားတင္သြင္းေနတာေတြ ရွိတယ္။ တရားဝင္သြင္းတာေရာ၊ တရားမဝင္ သြင္းတာေရာေပါ့။ အဲဒီေတာ့နယ္စပ္ကကား ဝင္ေရာက္မႈေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုိ အခြန္ ေဆာင္ၿပီး ကားသြင္းေနတဲ့ သူေတြအတြက္ က်ေတာ့ အမ်ားႀကီးထိခုိက္သလုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္လဲ နစ္နာရတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ အစုိးရအေနနဲ႕ လုပ္သင့္တာေတြကုိ ၾကပ္ၾကပ္ မတ္မတ္လုပ္ဖုိ႕ကလုိေနၿပီ''ဟု ေရာင္နီဦးကား အေရာင္းျပခန္းမွ တာဝန္ရွိသူကဆုိသည္။

နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ တရား မဝင္ ကားတင္သြင္းေနသည့္ လမ္းေၾကာင္း အေရအတြက္ ၄ဝရွိသည့္အနက္ ကခ်င္ျပည္ နယ္မွ လမ္းေၾကာင္းငါးခု၊ ကယားျပည္နယ္မွ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ လမ္း ေၾကာင္း ၁၇ခု၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ လမ္းေၾကာင္း ေလးခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လမ္း ေၾကာင္း ၁၂ခုရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမဝတီကေန ရန္ကုန္ အေရာက္ဆုိရင္ ေမာင္းၿပီး ပုိ႔ခက ခုနစ္သိန္းယူတယ္။ ခုနစ္ သိန္းယူရတယ္ဆုိတာက လမ္းမွာရွိတဲ့ လမ္း ေၾကာင္းေတြနဲ႔ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြကုိေပးရ တာေတြလည္းရွိလုိ႕ပါ။ တစ္ဂိတ္ကုိ အနည္း ဆုံး ငါးေသာင္းႏႈန္းနဲ႕ သုံးဂိတ္ေလာက္ေပးရ တယ္။ ဒါေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးယူထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းကားဆုိၿပီး အကုန္လုပ္ထားလုိ႕။တျခားကားေတြဆုိရင္ေတာ့ လမ္းမွာတင္အ ဖမ္းခံရႏုိင္တယ္ဟု ျမဝတီနယ္စပ္ၿမိဳ႕မွတစ္ ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ တရားမဝင္ကားမ်ား သြင္းယူေပးေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

ထုိ႕အျပင္ယခင္ကနယ္စပ္မွ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ား၏ေပါက္ ေစ်းမွာမိုဒယ္လ္ျမင့္အိမ္စီးယာဥ္တစ္စီးဆုိပါ က အနည္းဆုံးေငြ က်ပ္သိန္းသုံးဆယ္ ႏွင့္ေလး ဆယ္ၾကားရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္တြင္း ၌ ကားတင္သြင္းခြင့္မ်ားအား အစုိးရမွခြင့္ျပဳ ၿပီးေနာက္ ကားေစ်းမ်ားက်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္မဲ့ ကားစီးနင္းသူေလ်ာ့က်လာျခင္း ေၾကာင့္ မိုဒယ္လ္ျမင့္ ကားတစ္စီးလွ်င္ ရန္ကုန္ သုိ႕အေရာက္ ေငြက်ပ္၂၅သိန္းပတ္ဝန္းက်င္ခန္႕ သာရွိေတာ့ေၾကာင္းယင္းကဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ေသာလုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားအား ယခင္က ကုိယ္တုိင္စီးနင္းလုိသူမ်ားသာ အ မ်ားဆုံးဝယ္ယူေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္တြင္း၌ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကားအေရာင္း ျပခန္းအခ်ိဳ႕ကပါ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္တင္သြင္း၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းျပန္ လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိလာသည္ဟု ကားဝယ္ ေရာင္းလုပ္ကုိင္သူတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

ကားသြင္းတဲ့ေနရာမွာ သေဘၤာကတစ္ ဆင့္သြင္းတာၾကေတာ့ အေကာက္ခြန္ေဆာင္ ရတဲ့အျပင္ ေစ်းကလည္း နယ္စပ္ကသြင္းတဲ့ ေစ်းထက္ပုိမ်ားသလုိ အစုိးရကထုတ္ျပန္ထား တဲ့စည္းကမ္းေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါ့အျပင္ေရာက္တဲ့ရက္မွာ သြားမထုတ္တာ ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ တုိက္ေၾကကားသြင္းလာတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒဏ္ေၾကးေတြေပးေဆာင္ရတဲ့အခါ က်ေတာ့ ကားေစ်းက ျပင္ပေစ်းကြက္မွာျပန္ မေရာင္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ တက္သြားတဲ့အ ေနအထားမ်ိဳးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆိပ္ ကမ္းမွာ ကားတင္သြင္းထားၿပီးလာမထုတ္တဲ့ သူမ်ားတဲ့အတြက္ ကားေတြပုံေနတာမွအမ်ား ႀကီးပဲ။ နယ္စပ္ကသြင္းလာတဲ့ကားက်ေတာ့ သေဘၤာနဲ႔ သြင္းလာတဲ့ကားေတြထက္ စာရင္ နည္းနည္းေပ်ာ့ေပမယ့္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ ရတာလည္း မရွိဘူး။ ဘာအခြန္မွေပးစရာ လည္းမလုိေတာ့ အခုေနာက္ပုိင္း show- room အခ်ဳိ႕က နယ္စပ္က တစ္ဆင့္သြင္းၾက တာမ်ားတယ္။ ဒါမွလဲ သူတုိ႔အေနနဲ႔တြက္ေခ် ကုိက္မွာ။ ေနာက္မုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ ရပ္တည္ဖုိ႕ က မလြယ္ဘူးဟု ယင္းကရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ အေဝးေျပးလိုင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေျပးဆြဲေနေသာ Express ကားအခ်ဳိ႕သည္ နယ္စပ္ကဝင္လာေသာလိုင္စင္မဲ့လံုးခ်ိန္းကား မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းကိုေဖာ္ထုတ္အေရးယူၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ေစသင့္ေၾကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားျဖင့္လည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူသင့္ ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္ရ၊ စည္းကမ္းမဲ့၊ အခြန္မဲ့ကားတင္သြင္း မႈလည္း ေလ်ာ့က်၊ ယာဥ္က်ပ္တည္းမႈျပႆ နာ လည္း အထိုက္အေလ်ာက္တားဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တရားဝင္ကားတင္ သြင္းခြင့္မ်ားျပဳထားေသာ္လည္းထုိသုိ႕တရား မဝင္ကားတင္သြင္းမႈမ်ားလာရျခင္း၏အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ကားတင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ မလုိလားအပ္ေသာ အတားအဆီးမ်ား ေၾကာင့္ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိျခင္း၊ အခြန္ ေပးေဆာင္ရမႈႏႈန္းျမင့္မားျခင္းစေသာအေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္အတြင္း တရားမဝင္ကားမ်ား ဝင္ေရာက္ေနမႈအားထိ ေရာက္စြာဟန္႔တားႏုိင္မႈအားနည္းျခင္း စ ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ တရားဝင္ကားတင္သြင္းသူမ်ားကုိယ္တုိင္ ကုန္ က်စရိတ္နည္းပါး၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသက္ သာသည့္ တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား အားအသုံးျပဳကာ နယ္စပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ကား မ်ား တင္သြင္းလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကားအေရာင္းျပခန္းပုိင္ရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္သည္။

အရင္ေခတ္ကအစုိးရအေနနဲ႕ကားပါမစ္ ေတြကုိ မခ်ေပးလုိ႕ နယ္စပ္ေတြကတစ္ဆင့္ လုိင္စင္မဲ႕ကားေတြသြင္းတာ၊ကားအလုံးလုိက္ ခ်ိန္းတာေတြ ျဖစ္တာကုိ လက္ခံလုိ႕ရေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာက်ေတာ့ အစုိးရကုိယ္တုိင္က တရားဝင္ကားတင္သြင္းခြင့္ေတြေပးၿပီး ကား တင္သြင္းခြင့္ေတြျပဳေပမယ့္ လုိင္စင္မဲ့ကားတင္ သြင္းမႈေတြက ဆက္ရွိေနဆဲဆုိေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိတရားမဝင္ ကားတင္သြင္းမႈေတြ ရွိေနရ ေသးလဲဆုိတာကုိ အရင္ဆုံးစဥ္းစားအေျဖရွာ ဖုိ႔လုိေနၿပီ။

ဒီလုိတရားမဝင္ကားေတြတင္သြင္း မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း ရသင့္ရ ထုိက္တဲ့အခြန္ေတြ မရတဲ့အတြက္တုိင္းျပည္ အတြက္ အမ်ားႀကီးနစ္နာရသလုိ ျပည္သူလူ ထုအေနနဲ႔က်ေတာ့လည္း ဒီလုိလုိင္စင္မဲ့ကား ေတြမ်ားလာတဲ့အတြက္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႕မႈ ျပႆ နာေတြက တစ္ေန႔တျခားပုိဆုိးရြားလာ တဲ့အျပင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြလည္းပုိအျဖစ္ မ်ားလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အစုိးရကုိယ္ တိုင္က တရားမဝင္လုိင္စင္မဲ့ ကားေတြကုိနယ္ စပ္ေတြက တစ္ဆင့္ တင္သြင္းေနတာေတြနဲ႔ လုိင္စင္မဲ့ ကားစီးနင္းအသုံးျပဳမႈေတြကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူေနပါလ်က္နဲ႔ ရန္ကုန္နဲ႔ အျခားၿမိဳ႕ ႀကီးေတြကုိ လုိင္စင္မဲ႔ကားေတြ အဆက္မျပတ္ ဝင္လာေနရတာက အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေအာက္ေျခအဆင့္မွာ ျခစားမႈေတြမ်ားေနလုိ႔ ဒီလုိျဖစ္ေနရတာဆုိတာက ေပၚလြင္ေနတယ္ ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးကသုံးသပ္သည္။

ယင္းသုိ႕လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားနယ္စပ္မွတစ္ ဆင့္ ျပည္တြင္းသုိ႕ ဝင္ေရာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ျပည္သူ႕စစ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္အျပင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူ ထားၿပီး အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကုန္ သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တုိ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါ ဝင္သည့္ Mobile Team အဖြဲ႕ျဖင့္လည္းနယ္ စပ္ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တားဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

''လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ ဝွီးတက္တုိ႕၊ အုံနာဘုတ္တုိ႔ အတုလုပ္ေပး တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ဆီကုိ အခ်ိန္မေရြးတင္ျပတုိင္တန္းလုိ႔ရပါ တယ္။ အကယ္၍ အဲဒီလုိအတုလုပ္ေပးတဲ့ေန ရာမွာ ကုိယ္တုိ႔ဆီကဝန္ထမ္းေတြပါဝင္ေနတယ္ဆုိရင္လည္း အဲဒီဝန္ထမ္းရဲ႕အမည္၊ ရာထူးကုိေဖာ္ျပၿပီး တိတိက်က်တုိင္ပါ။ တုိင္ ၾကားလာမႈေတြကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားမယ္''ဟု ကုန္း လမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ယာဥ္ပုိင္ဆုိင္မႈစာအုပ္(အုံ နာဘုတ္)ႏွင့္ ယာဥ္သက္ေသခံလက္မွတ္(ဝွီး တက္) အတုျပဳလုပ္ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါကလည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ တရားစြဲအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာအုံနာ ဘုတ္ႏွင့္ ဝွီးတက္အတုျပဳလုပ္ကုိင္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းမ်ားလာျခင္းႏွင့္ မသိနားမလည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ကားတစ္စီးကုိ ဝယ္တဲ့အခါမွာ ကုိယ္ ဝယ္မဲ့ကားက လုိင္စင္မဲ့တင္သြင္းလာတဲ့တရား မဝင္ကားလား၊ တကယ္တရားဝင္တင္သြင္း လာတဲ႕ ကားလားဆုိတာကုိ သက္ဆုိင္ရာတုိင္း ေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ က.ည.န ႐ုံးေတြမွာ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ ဝယ္ ယူေပါင္ႏွံတာေတြ လုပ္သင့္တယ္။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ဘဲ လုိင္စင္မဲ့ကားကုိ မသိဘဲဝယ္မိတာ မ်ိဳးေတြက်ေတာ့ တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လုိင္စင္သက္တမ္းတုိးဖုိ႕အတြက္ က.ည.န႐ုံးေတြမွာလာအစစ္ခံတဲ့ကိစၥေတြမွာပဲျဖစ္ ျဖစ္စစ္လုိ႔မိရင္ ယာဥ္ကုိ ႏုိင္ငံပုိင္အျဖစ္အသိမ္းခံရမယ့္အျပင္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္အေနနဲ႔လည္း တရားစြဲအေရးယူခံရမယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးေတြမျဖစ္ ရေအာင္ မဝယ္ခင္မွာ လာစစ္ေဆးခံဖုိ႔ လုိ တယ္ဟု ယင္းကထပ္မံေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ၿမိဳ႕ႀကီး အမ်ားစု၌ နယ္စပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ား ဝင္ေရာက္ေနရျခင္းႏွင့္ ယာဥ္နံပါတ္ ျပားမ်ား ပြား၍ စီးနင္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားလာရ ျခင္းမွာ ေအာက္ေျခအဆင့္ရွိ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းပါဝင္ေၾကာင္း၊ လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားျပည္ တြင္းသုိ႕ မဝင္ေရာက္လာေစေရးအတြက္ သက္ ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားပါဝင္ေသာ Mobile Team အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေဆး လ်က္ရွိေနသည္မွန္ပါက လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ား အား ရန္ကုန္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ဝင္ ေရာက္ေမာင္းႏွင္စီးနင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ား အျပား၌ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားအား အသုံးျပဳ ေနျခင္းမွာ ထုိစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေပါ့ ေလ်ာ႔မႈေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ အဂတိလုိက္စား မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အတြင္းဝင္ေရာက္ ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအ ျပင္ နယ္ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕၌ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားအား ေမာင္းႏွင္စီးနင္းသူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ပုိ႔ ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ကုိယ္တုိင္ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕မွ ကားဝယ္ေရာင္းလုပ္ကုိင္သူ ကုိေစာေအာင္ ေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နယ္ပုိင္းေတြမွာက်ေတာ့ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူတခ်ိဳ႕ကုိယ္တုိင္က လုိင္စင္မဲ့ကားေတြစီးနင္းအသုံးျပဳေနၾကေတာ့ က်န္တဲ့သူေတြကလည္း လုိက္စီးတာေပါ့။အခုေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ အစုိးရကကား ပါမစ္ေတြခ်ေပးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္း ဒီလုိင္စင္ မဲ့ ကားကိစၥကပုိမ်ားလာတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႕ ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္ကုိ သြားေနတဲ့ လုိင္စင္မဲ့ ကားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းပုိင္ကားေတြ မ်ားတယ္။ ဒီကားေတြကုိ ဝယ္တဲ့ဝယ္လက္ေတြ က်ေတာ့လည္း ဒီလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးလုပ္ၾကတာ မ်ားတယ္။အကယ္၍ အဖမ္းအဆီးရွိရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးယူထားတဲ႕ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းပုိင္ ကားဆုိေတာ့ ေတာ္႐ုံနဲ႔ အဖမ္းအဆီးနည္း တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕လည္း သုံးေနတာမ်ား ေနတာဟု ယင္းကဆုိသည္။

ယင္းအျပင္ယခုႏွစ္ငါးလတာအတြင္းရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ လုိင္စင္မဲ့ကားစီးေရ ၇ဝ ေက်ာ္အား စံခ်ိန္တင္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ အနက္ အမ်ားစုမွာ အပစ္အခတ္ယာယီရပ္ဆဲ ထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ဳိ႕၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ ခြင့္ အတုကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ယာဥ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ယာဥ္ ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲတဲ့ ႏွစ္ကလည္း လုိင္စင္မဲ့ကား အစီး ၆ဝ ေက်ာ္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းမွာ ပဲ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့တဲ့လုိင္စင္မဲ့ကားအမ်ားစုကလည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တံဆိပ္ကပ္ထားတဲ႕ကား ေတြမ်ားတယ္။ ဟုိးအရင္ႏွစ္ေတြကေတာ့ရန္ ကုန္မွာ စီမံခ်က္ေတြခ်ၿပီး လုိင္စင္မဲ့ကားပေပ်ာက္ေရးေတြလုပ္တဲ့အတြက္ လုိင္စင္မဲ့ ကားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရန္ကုန္မွာေပ်ာက္ သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကကား ပါမစ္ေတြခ်ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လုိင္စင္မဲ့ ကားျပႆ နာကျပန္ေခါင္းေထာင္လာတာပဲ။ကြၽန္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕ကေတာ့ ေတြ႕တာနဲ႕ ဖမ္း မွာပါပဲဟု ယာဥ္ထိန္းရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ကားေစ်းကြက္ မွာအဆမတန္က်ဆင္းေနျခင္းႏွင့္ ထပ္မံက် ဆင္းရန္အလားအလာမ်ားရွိေနျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစုတြင္ လုိင္ စင္မဲ့ကားမ်ား တင္သြင္းစီးနင္းမႈအား စိတ္ ဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းလာသကဲ့သုိ႔ လုိင္စင္မဲ့ ယာဥ္မ်ားအား ျပည္တြင္းသုိ႕တင္သြင္းမႈမွာ လည္း တြက္ေခ်ကုိက္မႈ နည္းပါးလာသည့္အ တြက္ လုိင္စင္မဲ့ ကားမ်ားျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အတြင္းသုိ႕ ဝင္ေရာက္မႈမွာ နည္းပါးလာေၾကာင္း၊ သုိ႕ရာတြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း တန္ ဖုိးႀကီးေသာ မိုဒယ္ျမင့္ကားမ်ားမွာမူ နယ္ စပ္မ်ားဆီမွ တရားမဝင္ လုိင္စင္မဲ့အေန အထားျဖင့္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္ လည္း ပမာဏမွာ နည္းပါးေၾကာင္း၊ လုိင္စင္ မဲ့ကားမ်ားဝင္ေရာက္မႈအားလုံးဝေပ်ာက္ကြယ္ ေစေရးအတြက္ အစုိးရမွ ကားတင္သြင္းခြင့္ မ်ားခြင့္ျပဳေပးရ႐ုံျဖင့္မလုံေလာက္ဘဲ လုိင္စင္ မဲ့ကားမ်ား မဝင္ေရာက္လာေစေရးအတြက္ လည္း တားဆီးမႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာေဆာင္ ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႕မွသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ ထုိက္သင့္ေသာ အခြန္အခမ်ားရရွိ ႐ုံမွ်မက တရားဝင္ကား တင္သြင္းခြင့္ရွိေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားမႀကံဳ ေတြ႕ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္၊ ေဘာဂ သီရိကားဝင္းအနီး ကားအေရာင္းစင္တာ ဖြင့္ လွစ္ထားသည့္ ကုိမင္းမင္းက ဆုိသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ယခင္ကအဆမတန္ျမင့္တက္ ေနေသာ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေစေရး အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားႏုိင္ငံ ျခားမွ ကားတင္သြင္းခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း အခြန္ေငြ မ်ား တုိးတက္စြာရရွိလာသည့္အျပင္ တရား မဝင္လုိင္စင္မဲ့ကား တင္သြင္းမႈ အေနအထား မွာလည္း ရပ္တန္႕လုနီးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းသုိ႕ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တရားဝင္ကားတင္သြင္း ခြင့္မ်ားျပဳထားေသာ္လည္း လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ား မွာနယ္စပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသုိ႕ ဝင္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္ တင္သြင္းခြင့္ ရရွိသူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အခြန္ေငြမ်ားပုိမုိရရွိေစေရးအတြက္ လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားျပည္တြင္းသုိ႕ မဝင္ေရာက္လာေစေရးအတြက္ ပုိမုိတင္းက်ပ္ စြာစိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႕ လုိင္ စင္မဲ့ ကားမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လ်က္ရွိေသာ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီး သီးမွ အက်င့္ပ်က္ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား အား ထိေရာက္စြာစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ႏုိင္မွသာ နယ္စပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ျပည္တြင္းသုိ႕ လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈမွာေလ်ာ့ နည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

‪#‎Democracytoday‬

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

ႏို္င္ငံေတာ္ ေငြအလြဲသံုးစားနဲ႔ ဦးဆန္းဆင့္ကိုအေရးယူၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြပံုႏိွပ္စက္၀ယ္ယူျခင္းကိစၥမွာအေမရိကန္ ေဒၚလာ ေလးသိန္းကြာတာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဘယ္လုိအေရးယူမွာလည္း??
ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ေန ့ေန ့စြဲနဲ ့ႏိုုင္ငံေတာ္သမတက ေန သာသနာေရး၀န္ၾကီး ကိုု တာ၀န္ က ရပ္စဲေၾကာင္းေၾကၾကာခ်က္ထုုတ္ျပန္လိုုက္ပါတယ္။
ဦးဆန္းဆင့္ကို ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏာ အလြဲးသံုးစားလုပ္မႈနဲ႕ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ညြန္ၾကားေရးမႈး ဦးေဌးလြင္က ဘုရားကုန္းျမိဳ႕မရဲးစခန္း ဥတၱသီရိျမိဳ႕နယ္မွာ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ေန႔လည္၁၂ နာရီခန္႔က အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားထားပီး ႏိုင္ငံပိုင္ေငြ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈနဲ႔ အခုအခ်ိန္အထိ ေနျပည္ေတာ္ ဒိကၡိဏသီရိ တရားရံုးမွာ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိပါတယ္..

ျမန္မာေငြသိန္းတစ္ရာ ၀န္က်င္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ နဲ႔ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးေဟာင္းဦးဆန္းဆင့္ကိုတရားစြဲပင္မဲ့ အလဲးဗင္းမီဒီယာ ဂရုက ေရးသားေဖၚျပလိုက္တဲ့ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနက EMG ကုမၼဏီကေန ပံုႏွိပ္စက္၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္ ..အဲဒိ၀ယ္ယူမႈဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုႏွစ္သိန္း ကုန္က်ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း မွာ ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းခြဲနဲ႔သံုးသိန္းသာက်သင့္ပါတယ္ လို႔ ေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္

အဲဒိကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ႏို္င္ငံေတာ္ဘ႑ာ ေငြျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသိန္းေက်ာ္ ကြာဟာမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအေရးယူမလည္းဆိုတာ သိျခင္ပါတယ္... ျမန္မာေငြ သိန္းတစ္ရာ၀န္းက်င္ေလာက္ကို အလြဲးသံုးစာလုပ္တဲ့ သာသနာေရး၀န္ၾကီးေဟာင္းဦးဆန္းဆင့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားလုပ္မႈနဲ႔တရား စြဲဆိုပင္မဲ့ အခုျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ရွိခဲ့တဲ့ ၀န္ၾကီးေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဘယ္လိုအေရးယူမွာလည္း??

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲးေရးလုပ္ေဆာင္မႈဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမရွိနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈ ဘယ္ေလာက္ကင္းမလည္းဆိုတာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပါ
အလဲးဗင္းမီဒီယာေရးသားမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးရဲးထြဠ္က တရားဥပေဒေၾကာင္းအရဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ ျပီးခဲ့တဲ့ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အျပီးမွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပားၾကားခဲ့ပါတယ္..ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဦးရဲးထြဠ္ ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ ေရးသားေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ အဲဒိေရးသားေျပားဆိုမႈေတြကို ဦးရဲးထြဠ္ကို္ယ္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေတာင္ပန္ခဲ့တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္

Aung Gyi Dvb


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕အမိန္႔ကိုဖီဆန္ၾကတာလား။ဆင္းရဲသားနင္းျပား ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားတာလား။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ေျပလည္ေအာင္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားထံညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရေသာ္လည္း၊ ေဒသခံေက်း႐ြာသူေက်း႐ြာသားမ်ား ပိုမိုဒုကၡေရာက္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားက တမင္ႀကံ႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။

အမွတ္(၁)ခဲယမ္းမီးေက်ာက္တပ္သည္ပဲခူးၿမိဳ႕၊သာယာကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စုမွ ေက်း႐ြာေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပိုင္လယ္ယာေျမဧက(၅၈၀၀)ေက်ာ္ကိုအဓမၼသိမ္းဆည္းထားၿပီးေနာက္ ျပန္မေပးေသးသည့္အျပင္၊ သံုးမိုင္နီးပါးအရွည္ရွိသည့္ အုတ္တံတိုင္းစည္း႐ိုး ကာရံလိုက္သျဖင့္ေက်း႐ြာသူေက်း႐ြာသားမ်ား အလြန္ဒုကၡေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။

အုတ္တံတိုင္းစည္း႐ိုးသည္ ေက်း႐ြာအ၀င္အထြက္လမ္းမ်ားအားလံုးကို ပိတ္ဆို႔လိုက္သည္ျဖစ္၍၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားသာမက၊ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားပါ အုတ္တံတိုင္းစည္း႐ိုးကို ၀ါးေလွကားျဖင့္ခက္ခက္ခဲခဲ ေက်ာ္ျဖတ္သြားလာေနရပါသည္။ အဆိုပါ ၀ါးေလွကားေလးကိုပင္
မၾကာခန လာေရာက္ခုတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိေသးသည္။

သံုးမိုင္နီးပါးအရွည္ရွိသည့္ ထိုအုတ္တံတိုင္းစည္း႐ိုးေၾကာင့္ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ားသည္ အဆိုပါအုတ္တံတိုင္းကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေက်ာ္ျဖတ္ရသည့္အျပင္၊ ႏွစ္မိုင္နီးပါးေ၀းေသာ
မူလတန္းေက်ာင္းေလးသို႔ ႏွစ္နာရီၾကာမွ် ေျခလ်င္ေလွ်ာက္၍ေန႔စဥ္ေက်ာင္းတက္ေနရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ရွိသလိုအျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါသည္။

က်မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအေနျဖင့္လည္းသက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ မၾကာမီတြင္ တရား၀င္တင္ျပေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Su Su Nway'