10/24/14


ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္လိုလားမႈ ရွိမရွိဆုိသည္ကုိ သံသယျဖစ္လာေၾကာင္း ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)က ထုတ္ ျပန္လိုက္သည္။

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေနရာတြင္ ၂၀-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၂-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ UNFC ၏ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္ဆင္ ေရးမျပတ္လုပ္ေနျခင္း၊ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေန ျခင္း၊ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈကုိ အသာစီးလုပ္ ေနျခင္းတုိ႔အေပၚ သံုးသပ္၍ ယင္းသုိ႔ထုတ္ ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

UPWC နဲ႔ NCCT တုိ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈကလည္း လိပ္ခဲတည္းလဲျဖစ္ေန တယ္။ ေနာက္ၿပီး လက္ရွိပဋိပကၡလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး သံသယျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာပါ””ဟု UNFC ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခူးဦးရယ္က News Watch ကုိ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးေပါင္းစံုျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒႏွင့္ အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ အာဏာရ အစိုးရအဆက္ဆက္တုိ႔ အဓမၼက်င့္သံုးခဲ့ သည့္အတြက္ ႏွစ္ (၇၀)ခန္႔ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေပၚရသည္ဟု UNFC က သံုးသပ္ထားသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ျပည္သူလူထု ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္ျခင္းတို႔သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မႈမျပဳ ႏုိင္သမွ် ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ဟု ယင္းတုိ႔က သံုးသပ္ထားသည္။

အာဏာရအစိုးရအဆက္ဆက္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ အေျဖရွာရာတြင္ စစ္အင္အားျဖင့္သာ အဓိကေျဖရွင္းကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပ မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ ျပင္ဆင္ထုိက္သည္မ်ား ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသူမ်ားရွိ ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လမ္းစမျမင္ဟု ယင္းကဆုိသည္။

““ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကလည္း ေရွ႕ မတုိး ေနာက္ဆုတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကေတာ့ ေ၀းေနဦးမယ္လို႔ျမင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ႀကိဳးစားလုပ္ခဲ့တာပါ။ အခုက လမ္းခုလတ္မွာျဖစ္ေနတယ္။ စိုးရိမ္ပါတယ္””ဟု ခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။

ယခုအခါ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဆာင္လုပ္ငန္းေကာ္ မတီ (UPWC)ႏွင့္ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တို႔ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ညႇိႏႈိင္း မႈျပဳလုပ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရး အရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမွာ လက္ေတြ႕တြင္ တန္းတူျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သည္ဟု UNFC က သေဘာထားေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (Myanmar Peace Center-MPC)၏ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ မွတ္ခ်က္တစံုတရာမေပးလုိ ေၾကာင္း News Watch ဂ်ာနယ္ကုိ ေျပာသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဘာမွ comment ေပးစရာမရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုရင္ ေလာေလာဆယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ နားလည္တာကေတာ့ အစုိးရနဲ႔ညႇိႏႈိင္း ေနတာ NCCT နဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေနတာေပါ့ေနာ္”” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္တပတ္က ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဦးသိန္းေဇာ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ UPWC အဖြဲ႕ႏွင့္ SSPP/SSAA တို႔ ေတြ႕ ဆံုကာ ေနာက္ထပ္တုိက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းႏုိင္ ေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၈-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ က စတင္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ဘက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။
ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္၏ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ နန္းခြမ္လိတ္က ျမန္မာစစ္ တပ္မွ ေမာ္တာျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ SSPP/SSAတုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္က SSPP/SSAA တုိ႔ ကုိ ထုိးစစ္ဆင္ကာ ဖိအားေပး၍ ဆုတ္ခြာ ခုိင္းေၾကာင္း ေျပာသည္။

““ရြာသား ငါးေယာက္႐ုိက္ခံရတယ္။ ကုိယ္၀န္အရင့္အမာနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးတဦး အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီး ၇ ဦးကုိ တပတ္ တိတိ ဖမ္းထားတယ္။ ပန္းေစးရြာသားႏွစ္ ဦးကုိ ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးတာ တညၾကာ တယ္။ အစုိးရစစ္တပ္က ေမာ္တာနဲ႔ပစ္လုိ႔ ရြာသား ၁၈၀ ေက်ာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အတြင္း ေနေနရတယ္။ ဒီလို ျမန္မာစစ္ တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ မ်ားေနပါၿပီ””ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ေမငယ္။                                                 News watch ေစာင့္ျကည့္သတင္းဂ်ာနယ္

ေဖ့စ္ဘုတ္တည္ေထာင္သူ မက္ဇက္ကာဘတ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စင္ဟြာ တကၠသုိလ္ ၌ ဗုဒၶဟူးေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မိနစ္ ၃၀ ၾကာ အေမး အေျဖ က႑ တြင္ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားအား အမွာစကားေျပာၾကား မႈ ႏွင့္ ေမးခြန္းေျဖၾကားမႈ တုိ႔အား မန္ဒရင္း တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာၾကားကာ ပရိသတ္၏ အထင္ႀကီးမႈရယူ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဇက္ကာဘက္က တ႐ုတ္ ဘာသာ စကား သင္ယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခု မွာ ဇနီးျဖစ္သူ ပရစ္စီလာ၏ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု အေမးအေျဖက႑ တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဇနီး၏ မိသားစု၀င္ အခ်ဳိ႕မွာ မန္ဒရင္း ဘာသာစကား သာ ေျပာၾကားႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဇက္ကာဘက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္က “၂၀၁၀ မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္က မန္ဒရင္းဘာသာ သင္ယူဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္း၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္အား ၂၀၀၉ ကတည္းက ပိတ္ပင္ထားသည္။ အျခားထင္ရွားသည့္ လူ မႈကြန္ရက္ႏွင့္ မီဒီယာ၀က္ဘ္ဆုိက္ မ်ားျဖစ္ေသာ တြစ္တာ၊ ယူက်ဳႏွင့္ အင္စတာဂရမ္တုိ႔ကုိလည္း တ႐ုတ္အာဏာရကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ပိတ္ပင္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘုတ္၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သည္ ေဘဂ်င္း သုိ႔ မၾကာခဏလာေရာက္ကာ နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ အစုိးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ျခင္း တုိ႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္အား ပိတ္ပင္ထားျခင္း မရွိသည့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ အျပင္ ေဘဂ်င္းတြင္လည္း ႐ံုးခန္းတစ္ခုငွားရမ္းကာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေၾကာ္ျငာရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

KHTun

The Ladies News Journal

 
ေရွးရိုး ဓေလ့ ထံုးေတြ ေဘာင္ေတြ ကေန တိုးထြက္ စဉ္းစား နိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ က႑ဍမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ိဳးသမီး ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဆုရရွိ။

ကုလသမဂၢ ဖြံ့ျဖိုးေရး အစီအစဉ္ UNDP ရဲ့ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ဌာနက ခ်ီးျမွင့္တဲ့ N-Peace Awards ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုကို ျမန္မာ နိုင္ငံက ေဒၚေနာ္အုန္းလွနဲ့ မသနၱာတို့ ဦးေဆာင္ပါဝင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ိုးသမီး ကြန္ရက္ အဖြဲ့ကို ဒီေန့ ခ်ီးျမွင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ကြန္ရက္အဖြဲ့ ရရွိတာကေတာ့ Thinking outside the box ေရွးရိုး ဓေလ့ ထံုးေတြ ေဘာင္ေတြ ကေန တိုးထြက္ စဉ္းစား နိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ က႑ဍမွာပါ။

အဲဒီ့ ကြန္ရက္ အဖြဲ့ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ လက္ရွိ ေတြ့ျကံု ေနရတဲ့ ခြဲျခား ဆက္ဆံ ခံရမႈေတြ ၊ မတရားမႈ ေတြနဲ့ ပတ္သက္ လို့ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ေပးေနတဲ့ အျပင္ လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အတြက္ပါ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္ လို့ UNDP အာရွ-ပစိဖိတ္ ဆိုင္ရာ ဌာနက က်ားမ မေရြး ပါဝင္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ပိုင္းဆိုင္ရာ အစီအစဉ္ ကြ်မ္းက်င္သူ မစၥ ရာဒီကာ ေဘရုရီယား က ေျပာပါတယ္။

အခုခ်ီးျမွင့္တဲ့ N-Peace Awards ေတြကို ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ က စတင္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး၊ အာရွ နိုင္ငံေတြ မွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ေအာက္ေျခကေန အမ်ိုးသားအဆင့္ အထိ အေျပာင္းအလဲ ေတြ ျဖစ္လာဖို့ ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနသူေတြကို အသိအမွတ္ျပု ခ်ီးျမွင့္ေပးတဲ့ ဆုပါ။

အမ်ား ျပည္သူရဲ့ အြန္လိုင္းက မဲေပး ေရြးခ်ယ္မႈ နဲ့ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္ေတြ ပါတဲ့ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ့ေတြ ကေန က႑ဍအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမွင့္ျက တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနွစ္အတြက္ ျမန္မာ အပါအဝင္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အာဖဂန္ နစၥတန္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ နီေပါ နဲ့ ပါကစၥတန္ တို့ က လူပုဂၢိုလ္ တဦးခ်င္းနဲ့ အဖြဲ့အစည္းေတြ ကေန ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမွင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနွစ္ အတြက္ N-Peace ဆုကို တဦးခ်င္း အေနနဲ့လည္း ျမန္မာ နိုင္ငံက တိုင္းရင္းသား အေရးလႈပ္ရွားသူ မိခင္ခင္ျကူ နဲ့ နိုင္ငံေရး အက်ဉ္းသူ ေဟာင္း တဦးျဖစ္တဲ့ မေဝေဝနု တို့လည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2014/10/141023_n_peace_award

ေရႊဝါေရာင္လႈပ္ရွားမႈမွာ လက္နက္မဲ့ ရဟန္းသံဃာ နဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြကို အဳၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲရန္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က အသင့္ျပင္ေနေသာ စစ္တပ္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အဖဲြ႔၀င္ေဟာင္းေတြ စုစည္းဖဲြ႔ထားတဲ့ ညီညႊတ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔က လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းေရးေကာ္ မတီကို ဒီကေန႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္း အစိုးရအဆက္ ဆက္ရဲ့ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ ထုတ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ဖို႔အတြက္ အခုလိုေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယုဒႆန္ခန္းမမွာ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ညီညြတ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္ က ေျပာပါတယ္။

"၈ ေလးလံုးကေနၿပီးေတာ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္ မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း ဟာလည္း နစ္နာခဲ့တဲ့လူေတြအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္သလို လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနတဲ့ လူေတြအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ သင္ခန္းစာယူဖို႔ လိုပါတယ္၊ ေရွးတုန္းက အစိုးရအဆက္ဆက္ေတြမွာ ဒီလိုမတရားမႈေတြကို လုပ္ခဲ့တဲ့ဟာေတြက ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဒီလိုမမွန္ကန္တဲ့ လူဆိုးေတြအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရတယ္ဆိုတာကေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း ဒါေတြကုိေတာ့ သတိရေနေစခ်င္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီအလုပ္လုပ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္"

ဒီေကာ္မတီကို ညီညႊတ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၂၂ ဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းသြား မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေကာ္မတီက စံုစမ္းရရွိလာတဲ့အမႈေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းေတြအျဖစ္ထားရွိေပးဖို႔ အစိုးရထံ တင္ျပေတာင္းဆုိသြားမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

RFA

ျမန္မာ့စစ္တပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနစဥ္။

မၾကာမီက ၿပီးဆံုးသြားတဲ့ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းက ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ရာမွာ လက္ရိွေဆြးေႏြး ပဲြေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ပံ့ပုိး သြားဖုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အစိုးရနဲ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ အသင့္ရိွေနတယ္လုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ သတင္းအျပည့္အစံုကို ဗီြအုိေအ ျမန္မာပိုင္းရဲ့ သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

UNFC ပထမ ညီလာခံက ျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းလုိက္တဲ့ ေကာင္စီ၀င္ေတြရဲ့ ပထမဆံုး အၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ဒီလ ၂၀ရက္ကေန ၂၂ရက္ထိ က်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္ သူတုိ႔ရဲ့ သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ UNFC ရဲ့ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ သေဘာထား ကို အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခူုးဦးရယ္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

"UPWC နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးတဲ့ အဆင့္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားဘက္မွာ NCCT နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဆင့္မွာပဲ ရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်ၿပီးေတာ့ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမလဲ ဆိုတာထက္ေပါ့ေနာ္။ NCCT ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကိုပဲ ဝန္းရံပံ့ပိုးၿပီးေတာ့ အေျခခံ ခ်မွတ္သြားႏိုင္ဖို႔ကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ ဝိုင္းရံၾကမယ့္ သေဘာမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ NCCT ဘက္ ကေတာ့ သတ္မွတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ နားလည္ရပါတယ္။"

UPWC ေခၚ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ေတြရဲ့ တႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိွႏိႈင္းအဖဲြ႔ NCCT တို႔ဟာ စက္တင္ဘာလ က ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုခဲ့ရာမွာ ႏွစ္ဖက္ အၾကားေဆြးေႏြးတာေတြဟာ မတင္မက်ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပဲြၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကခ်င္၊ ကရင္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြ မွာ စစ္ဆင္ေရး အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လာသလို တျခားျပည္နယ္ေတြမွာ လည္း စစ္ေရးအရ ျပင္ဆင္တာေတြ ရိွလာတဲ့ အတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လုိလားမႈရိွ ၊ မရိွ သံသယျဖစ္ ရေၾကာင္းလည္း UNFCရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

စစ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြကို မေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွဖုိ႔လည္း မလြယ္ကူႏိုင္ဘူးလုိ႔ ခူးဦးရယ္က သံုးသပ္ပါတယ္။

" ဒီလိုစစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ တင္းမာမႈေတြကို မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဘူး ။ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ အေျဖ မရွာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အခု သြားေန တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ကလည္း ရပ္တန္႔သြားႏုိင္တယ္။ ရပ္တန္႔သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သြားခ်င္တဲ့ ျမင္ခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိဖို႔ေတာ့ သိပ္လြယ္လွမယ္ေတာ့ မထင္ဘူးေပါ့ဗ်ာေနာ္။"

အစိုးရစစ္တပ္ဖက္ကလည္း စက္တင္ဘာလဆန္းက ၿပီးဆံုးခဲ့တဲ့ UNFCရဲ့ ပထမဆံုး ညီလာခံက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖဲြ႔စည္းဖုိ႔၊ စစ္ေရး အရျပင္ဆင္ဖုိ႔ေတြ ေဆြးေႏြးတယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း သတင္း ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေပၚမွာ သံသယ ရိွေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ UNFCက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ UNFC အဖဲြ႔၀င္မဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြ၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြနဲ႔ အတူၾကိဳးပမ္း သြားမယ္လုိ႔လည္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

UNFC ရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚမွာ အစိုးရဖက္က သေဘာထားကို သိႏိုင္ဖုိ႔ အစုိးရေျပာ ခြင့္ရသူေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေပမဲ့ တခ်ိဳ႔ဖုန္းေတြကို ေခၚဆုိ မရခဲ့သလုိ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားတာ မရိွခဲ့ပါဘူး။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/peace-process-will-end-up-if-military-continue-operation/2493478.htmlIS အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံအဖြဲ႕ စစ္ေသြးႂကြေတြ အေပၚ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနရာမွာ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံထဲက စစ္ေသြးႂကြ ၅၅၃ ဦးကို သတ္ျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ယူေကႏိုင္ငံ အေျခစိုက္တဲ့ လႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ေတြေၾကာင့္ IS တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄၆၄ ေယာက္၊ အျခား စစ္ေသြးႂကြ ၅၇ ေယာက္နဲ႔ အရပ္သား ၃၂ ေယာက္တို႔ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယား လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဆီးရီးယား ေျမာက္ပိုင္းက ကိုဘာနီၿမိဳ႕ အနီးမွာ ရွိတဲ့ IS စခန္းေတြ အေပၚ အေမရိကန္က ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈေတြ အျပင္းအထန္ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုဘာနီ ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္က စစ္ေရးအရ အေရးပါတဲ့ ေတာင္ကုန္းကို IS စစ္ေသြးႂကြေတြက ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ လိုက္တယ္လို႔ ကာ့ဒ္ သတင္းရပ္ကြက္က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/10/141023_us_air_strikes_is_553_dead

လိပ္ကြ်န္းေပၚတြင္ ျဗိတိန္ခရီးသြား ၂ဦးကို သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ သံသယရွိရသူ ျမန္မာ ၂ဦးက ထိုင္းရဲမ်ားက စစ္ေၾကာေရးတြင္ ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသျဖင့္သာ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုကာ မူလေျဖာင့္ခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းသည္ အမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမည္မစုတ္ေၾကာင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနသူေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

“ကြ်န္ုပ္တို႔အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားအေနနဲ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားအေပၚ ပိုမိုအေလးထားပါတယ္”ဟု အမွတ္ ၈ ေဒသၾကီးေရွ႕ေနရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သာ၀ပ္ခ်ဳိင္းဆီအန္ဂ်ာအူ က ေျပာသည္။

“ပိုျပီးအေရးၾကီးတာက သံသယရွိရသူမ်ားကို စြဲခ်က္တင္သင့္/မတင္သင့္ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ေတြေပးတဲ့ ေသမႈေသခင္းဆိုင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို အေရးအၾကီးဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ သံုးသပ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါလူသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံ ေဇာ္လင္းႏွင့္ ၀င္းေဇာ္ထြန္းတို႔၏ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို တရား၀င္ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက အယူခံလႊာတရပ္တင္သြင္းျပီးေနာက္ မစၥတာသာ၀ပ္ခ်ဳိင္းဆီအန္ဂ်ာအူ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

စေကာ့တလန္ယာ့ဒ္မွ မႈခင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား လိပ္ကြ်န္းလူသတ္မႈျဖစ္စဥ္ စံုစပ္းစစ္ေဆးေရးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္သြားမည္ဟု UK မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၾကေသာ္လည္း ယမန္ေန႔ကအထိ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔အား ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ထိုင္းရဲခ်ဳပ္ ပရာ၀ပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ စြပ္စြဲခံျမန္မာ ၂ဦးျဖစ္ေသာ ေဇာ္လင္းႏွင့္ ၀င္းေဇာ္ထြန္းတို႔အား စစ္ေၾကာေရးတြင္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ျခင္းလံုး၀မရွိေၾကာင္းလည္း ထိုင္းရဲခ်ဳပ္ က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

Ref;Bankok Post
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


ေအာက္တိုဘာ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ ပိတ္ထားဆဲ ျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ ၁၄၇ေနရာကို လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပန္လည္ ဖြင့္ေပးေစလိုေၾကာင္း ကရင္ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PSDP)က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေမးျမန္း ခဲ့ရာ ေကာ္မရွင္က မလုပ္ႏုိင္ ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟု သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၁ရက္ေန႔က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဦးတင္ေအးအဖြဲ႔တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္ဒါဟုိတယ္၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္ PSDP ၏ေမးျမန္းတင္ျပခ်က္ကို ယင္းသို႔ တုန္႔ျပန္ေျပာဆို ခဲ့သည္ဟု PSDP ဒုတိယ ဥကၠဌ မန္းေအာင္ျပည္စိုးက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“၂၀၁၀ တုန္းက ပိတ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြက အမ်ားႀကီးဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ နစ္နာတယ္။ အဲဒါကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီလာမယ့္ ၂၀၁၅မွာ ျပန္ဖြင့္ေပးမလားလို႔ က်ေနာ္တို႔ပါတီကေမးေတာ့ သူတို႔က အဲဒီေနရာေတြမွာ တစံုတခု ရွိဦးမယ္။ စိတ္မခ်ရ ေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ေတာ့ ေကာ္မရွင္က ေျပာတယ္”ဟု မန္းေအာင္ျပည္စိုးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ခ်ိန္က ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပကာ မဲဆႏၵနယ္ ၁၄၇ေနရာကို ပိတ္ထားခဲ့သည္။ ၎မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၌ ၁၁ေနရာ၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၅ေနရာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ နယ္၌ ၁၁ေနရာ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ ၄၆ေနရာ၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္၌ ၁ေနရာ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ ၃၆ႏွင့္ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၌ ၁၇ေနရာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ပိတ္ထားျခင္းအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္ မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ နန္းခင္ေထြးျမင့္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိတ္ထားခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ေတြကိုေတာ့ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးသင့္တယ္။ သူတို႔က ဘယ္လိုပဲ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျပပါေစ။ ျပည္သူလူထုေတြက လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ အခုေတြ႔ရတာက ေကာ္မရွင္ေျပာသံ ေလယူေလသိမ္းအရ သိပ္ၿပီးေတာ့ သမာသမ မက်တာ မ်ားေန တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ကရင္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားအျပားကို လံုၿခံဳေရးမရွိဟုဆိုကာ စစ္အစိုးရက ပိတ္ထားခဲ့ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ထိုမဲဆႏၵေနရာမ်ားကို လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္ ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ကရင္ပါတီမ်ား အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း လို လားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေစာညြန္႔ေသာင္း
ေကအိုင္စီ - KIC News
http://kicnews.org/

ကေနဒါႏိုင္ငံ ​Ottawa ​ၿမိဳ႕ ​ပါလီမန္မွာ ​ပစ္ခတ္မႈေတြ ​ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ​လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးကို ​ပိတ္ခ်ထားရပါတယ္။
ပါလီမန္အတြင္းက ရဲေတြက ေသနတ္သမားကို ပစ္သတ္ခဲ့ (Credit: ABC licensed)

စစ္ဗိမၼာန္အေစာင့္ ​စစ္သားကို ​ေသနတ္သမားတစ္ဦးက ​ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ​ပါလီမန္ရွိရာဘက္ကို ​ေျပးလာၿပီး ​အဲဒီမွာ ​ေအာ္တို ​ေသနတ္ေတြနဲ႔ ​ထပ္မံ ​ပစ္ခတ္မႈေတြ ​လုပ္ခဲ့တာ ​ျဖစ္ပါတယ္။ ​ရဲေတြက ​ျပန္လည္ ​ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ​ေသနတ္ ​သမား ​ေသဆုံးသြားၿပီ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ေသနတ္သမားကေတာ့ ​အသက္ ​၃၂ ​ႏွစ္အရြယ္ ​ကေနဒါ ​ႏိုင္ငံဖြား ​Michael ​Zehaf-Bibeau ​ျဖစ္တယ္လို႔ ​ကေနဒါ ​သတင္းတစ္ခုက ​အတည္ျပဳပါတယ္။ ​သူဟာ ​လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံမွာ ​ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ​ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ​ပါဝင္ခဲ့သူလည္း ​ျဖစ္ပါတယ္။ ​အဲဒီ ​ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ​လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ​ကဒါဖီ ​က်ဆုံးခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီ ​ေသနတ္ ​သမားနဲ႔အတူ ​ေနာက္လူေတြ ​ရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ​အနီးအနားက ​အေဆာက္အဦးေတြအထိ ​ရဲေတြက ​ရွာေဖြမႈ ​လုပ္ေနပါတယ္။ ​ကေနဒါႏိုင္ငံရဲ့ ​ပါလီမန္ဟာ ​လူတိုင္း ​သြားလာႏိုင္ေအာင္ ​လုပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး ​အေမရိကန္လို ​တင္းၾကပ္မႈ ​မရွိဘူးလို႔ ​Canadian ​Press ​သတင္းသမား ​Jennifer ​Ditchbum ​က ​ေျပာပါတယ္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ ​ပါလီမန္ကို ​လူတိုင္းက ​အလြယ္တကူ ​ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ​အဲဒီလို ​အေျခအေနကို ​ကေနဒါ ​ႏိုင္ငံသားေတြက ​ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မဟုတ္တဲ့လူေတြ၊ ​သတင္းသမား ​မဟုတ္တဲ့ ​လူေတြလည္း ​လႊတ္ေတာ္ကို ​လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး ​အဲဒီလို ​လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ​လုံၿခဳံေရးေတာ့ ​ျဖတ္ေက်ာ္ရတယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။

ပါလီမန္ကို ​ရဲေတြက ​ေစာင့္ေရွာက္တာမဟုတ္ပဲ ​ပါလီမန္ ​လုံၿခဳံေရးေတြက ​ေစာင့္ေရွာက္တာ ​ျဖစ္သလို ​လႊတ္ေတာ္အမတ္ကိုလည္း ​ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ​အဖြဲ႔ေတြရွိတဲ့အတြက္ ​အခုဆိုရင္ ​လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႔ ​ေပါင္းစုံက ​အတူတူ ​ပူးေပါင္းေနၾကတယ္လို႔လည္း ​ေျပာပါတယ္။

ပစ္ခတ္မႈ ​ျဖစ္ေနခ်ိန္ဟာ ​ကေနဒါ ​လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ​အစည္းအေဝးလုပ္ေနခ်ိန္ ​ျဖစ္ပါတယ္။ ​အခုအခါမွာေတာ့ ​ကေနဒါ ​ဝန္ႀကီးကို ​လုံၿခဳံရာေနရာ ​ပို႔ေဆာင္လိုက္ၿပီ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ​ပစ္ခတ္မႈ ​ဘာေၾကာင့္ ​ျဖစ္ရသလဲ ​ဆိုတာကို ​ကေနဒါရဲေတြက ​ေျဖဆိုဖို႔ ​ျငင္းဆိုေနၿပီး ​ပါလီမန္အနီးတဝိုက္ ​ေနထိုင္သူေတြကိုလည္း ​ေနအိမ္အတြင္းမွာေနၿပီး ​မ်က္စိရွင္ရွင္ ​သတိနဲ႔ ​ေနၾကဖို႔ ​ရဲေတြက ​ေျပာပါတယ္။

ကေနဒါ ​ႏိုင္ငံမွာ ​အၾကမ္းဖက္မႈ ​ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ​အၾကမ္းဖက္တပ္လွန္႔မႈအဆင့္ကို ​အလယ္အလတ္အဆင့္ ​တိုးျမင့္ၿပီး ​မၾကာခင္မွာပဲ ​အခုလို ​ပစ္ခတ္မႈ ​ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။

အဂၤါေန႔တုန္းကလည္း ​Quebec ​ျပည္နယ္မွာ ​မြတ္စလင္ဘာသာကို ​ေျပာင္းလဲခံယူခဲ့သူ ​တစ္ဦးက ​ရဲႏွစ္ကို ​တမင္တကာ ​ကားနဲ႔တိုက္ခဲ့ရာက ​ပစ္သတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီလို ​လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ​ရဲတစ္ဦး ​ေသဆုံးၿပီး ​ေနာက္တစ္ဦး ​ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္။

ကေနဒါ ​ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ​ဒီကိစၥနဲ႔ ​ပတ္သက္ၿပီး ​မမႈဘူးလို႔ ​ေျပာပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် ​ပါလီမန္ဟာလည္း ​လူတိုင္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ေပမယ့္ ​အရင္လေတြကစၿပီး ​အၾကမ္းဖက္တပ္လွန္႔မႈ ​အဆင့္ျမွင့္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ​လက္နက္ကိုင္ ​စစ္သားေတြ၊ ​ရဲေတြ ​လႊတ္ေတာ္တြင္းနဲ႔ ​ျပင္ပမွာ ​လုံၿခဳံေရးယူထားလိုက္ၿပီ ​ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.radioaustralia.net.au/burmese/2014-10-23/1382113

'Terrorist' murdered soldier 'in cold blood,' Canada's Prime Minister says

Cpl. Nathan Cirillo, shot dead in Ottawa, dreamed of becoming full-time soldier

ေအာ့တ၀ါ ၊ ၂၃-၁၀-၂၀၁၄

ယမန္ေန႔ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၂ မိနစ္ တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ ေအာ့တာဝါၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာေနခ်ိန္ ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စတီဖင္ဟာပါ ႐ံုးတက္ ေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ပရဝဏ္အတြင္း ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး ေသနတ္သမား ကိုလည္း အေသ ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသနတ္သမား တစ္ဦးက ေအာ္တဝါ စစ္ပြဲ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေက်ာက္တိုင္ကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေျခလွမ္း အနည္းငယ္သာ ကြာေဝးေသာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ဘက္သို႔ ေျပးသြားကာ ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံပစ္ခတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရာ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက တစ္ခန္းဝင္၊ တစ္ခန္းထြက္ ရွာေဖြပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ က အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ကို အလယ္အလတ္ အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ လိုက္ၿပီး ေသနတ္သမား ကိုလည္း နာရီပိုင္း အတြင္း အေသဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လည္း ေဘးမသီ ရန္မခ ထြက္ခြာ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ကို အဆင့္တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ လိုက္ျခင္းကို ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕ႏွင့္ Al-Qaeda တို႔က အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားက ကေနဒါႏိုင္ငံ တြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ မွျဖစ္ေစ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေရး အဆင့္ကို တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚလာ ေနၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ ကလည္း ကြီဘက္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးကုိ မိမိကားေပၚ တင္ေဆာင္ လာသူက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ရာ ယင္း ေသနတ္သမား ကိုလည္း ကြီဘက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေသပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ရသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားကုိ ေခ်မႈန္းရန္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကို စတင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com/2014/10/isis_22.html


ရီယက္ဒ္ ၊ ၂၃-၁၀-၂၀၁၄

ကာတာ ႏွင့္ ကူဝိတ္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ အေမရိကန္ တပ္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည့္ စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးကုိ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံအတြင္း ရွိ တရား႐ုံး တစ္ခုက ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ လမွ ၃ဝ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အယ္လ္ကုိင္ဒါ အဖြဲ႕ႏွင္႔ ဆက္စပ္ ေနသည့္ အဆိုပါ စစ္ေသြးၾကြ မ်ားသည္ ကာတာႏုိင္ငံရွိ အေမရိကန္ တပ္မ်ားကုိ လက္ပစ္ဗုံး၊ ဒံုးက်ည္ ႏွင့္ အျခား လက္နက္မ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ရန္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အဖြဲ႕တြင္ အာဖဂန္ တစ္ဦး၊ ကာတာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ႏုိင္ငံသား ၁၁ ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၄င္းတုိ႔သည္ ကူဝိတ္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အေမရိကန္တပ္ မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္ သမားအခ်ဳိ႕ကုိ အီရတ္ႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ေစလႊတ္၍ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ သင္ၾကား ေစခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ အာဏာပုိင္ မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ အၾကမ္းဖက္ သမားတုိ႔ကုိ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း ကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ေဆာ္ဒီ တရား႐ုံးသည္ ယင္းအမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကာတာႏုိင္ငံသား ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ႏွင့္ အာဖဂန္ ႏုိင္ငံသားကုိ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံသား မ်ားကုိမူ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ လမွ ၂၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com/2014/10/blog-post_34.htmlထုိင္းႏိုင္ငံမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ၂ ဦးကို သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးေမးျမန္းခံရတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ေယာက္ဟာ စစ္ေဆးေရး ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံ ရတယ္လိုိ႔ ထုိင္း အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ခုိေတာင္ကြ်န္းမွာ ၿဗိတိသွ်တုိးရစ္ ၂ ေယာက္ ေသဆံုးမႈနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ဖမ္းဆီး ခံထားရတဲ့ ကုိေဇာ္လင္းနဲ႔ ကုိ၀င္းေဇာ္ထြန္းတို႔႔ရဲ႕ မိဘေတြ၊ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔တို႔နဲ႔ ထုိင္းလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တို႔ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံရံုးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံု ၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္က မီဒီယာေတြကို အခုလို ေျပာလို္က္တာပါ။

သက္ေသေတြနဲ႔ မ်က္ျမင္ေတြရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ကို သံုးသပ္ၿပီး ဒီလို ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ႏုိင္တာလုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေျပာပါတယ္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ နီရန္ ပီတက္၀ပ္ခ်ာရာက ကနဦး စံုစမ္းမႈေတြအရ  ျမန္မာလူငယ္ ၂ ေယာက္ရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အတုိင္းပဲ စစ္ေဆးေရးကာလအတြင္း ညႇဥ္ပန္းႏွိပ္စက္ခံရ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတယ္ဆုိတာ မွန္ကန္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုးကို အစီရင္ခံစာပို႔တဲ့အခါ ထည့္သြင္းမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီအမႈမွာ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ကိုင္တြယ္ပံုကို ပင္မမီဒီယာေတြနဲ႔ လူမႈမီဒီယာေတြက ေ၀ဖန္ေနၾကၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ ေယာက္ဟာ မဆီမဆုိင္ ဓားစားခံဘ၀ ေရာက္ရတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။

စြပ္စြဲခံထားရတဲ့  ျမန္မာလူငယ္ ၂ ေယာက္ရဲ႕ မိဘေတြဟာ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္ ေန႔မွာ ဘန္ေကာက္ကို ေရာက္ၿပီး ဒီေန႔မွာေတာ့ သူတို႔သားေတြ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ေကာ့စမြီ တရားရံုး အခ်ဳပ္ခန္းဆီကို သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္တဲ့ ဟန္နာ ၀စ္သရုိက္ ၂၃ ႏွစ္နဲ႔ ေဒးဗစ္ေမလာတို႔ရဲ႕ အေလာင္းေတြကို စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ေကာ့ေတာင္ ကမ္းေျခမွာ ေတြ႔ခဲ့ရတာပါ၊

ေသမႈေသခင္း စစ္ေဆးခ်က္ေတြအရ ေသဆံုးသူ ၂ ေယာက္ဟာ ေခါင္းမွာ ဒဏ္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရခဲ့ၿပီး ဟန္နာဟာ ဗလကၠာယ ျပဳခံထားရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဟန္နာဆီမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ဒီအန္ေအနဲ႔ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ေယာက္ရဲ႕ ဒီအန္ေအဟာ တူညီတယ္လို႔ ရဲအဖြဲ႔က ဒီလထဲမွာ ေျပာထားပါတယ္။ အခုအထိေတာ့ စြပ္စြဲခံရတဲ့ လူငယ္ ၂ ေယာက္စလံုးကို ရံုးတင္အမႈစြဲတဲ့ အဆင့္မေရာက္ေသးပါဘူး။

လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ကလည္း အမႈကို သူတို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မရွိဘူးလို႔ ထုိင္းေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီကို ေျပာထားပါတယ္။

အေစာပိုင္းက ၀န္ခံခဲ့တာဟာလည္း အက်ပ္ကုိင္ခံရတာေၾကာင့္လို႔  ေျပာၿပီး တရားမွ်တမႈ ရဖို႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

ဘန္ေကာက္မွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦးရဲ႕ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြကလည္း ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္၊ ထုိင္းအစုိးရနဲ႔ ထုိင္းျပည္သူေတြကုိ တရားဥပေဒအရ မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ မေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/68692တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းက ကင္ဆာေရာဂါကု ဌာနတစ္ခု။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲက တျခားကလာပ္စည္းေတြကို မထိခိုက္ေစဘဲ ကင္ဆာ ကလာပ္စည္းေတြကို သတ္ပစ္ဖို႔ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ တမ်ဳိးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီး စမ္းသပ္ေနတယ္လို႔ တ႐ုတ္ သိပၸံပညာရွင္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

M1 လို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ကို တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္း ဟိုင္နန္းျပည္နယ္ မွာေတြ႔ရတဲ့ ျခင္တမ်ဳိးဆီကေန ထုတ္ယူတာလို႔ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနက ေျပာပါတယ္။ အသည္း၊ ဆီးအိမ္၊ အူမနဲ႔ စအိုလမ္းေၾကာင္းေတြမွာ ကင္ဆာကလပ္စည္းေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ တားဆီးဖို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ကို အသံုးျပဳ ၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ အခုခ်ိန္ထိကေတာ့ ႂကြက္မွာပဲ စမ္းသပ္ရပါေသးတယ္။

ေနာက္သီတင္းပတ္ကစၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ကို ေမ်ာက္ေတြမွာ စမ္းသပ္ဖို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံပိုင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္္ငံတကာေရဒီယိုက ဒီကေန႔ေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း ႏွစ္သန္းခြဲေလာက္ဟာ ကင္ဆာေရာဂါ နဲ႔ ေသဆံုးၾကရပါတယ္။ တ႐ုတ္ဟာ ကမာၻေပၚမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈႏႈန္း အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံတခုျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/china-cancer-treatment/2493450.html

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.