11/08/14

ျပည္သူကသာ သူ႔လိုအင္ဆႏၵကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေတာင္းဆို မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူအားျဖင့္ ပင္လယ္ႀကီး ကိုလည္း ဖ်က္သြားႏိုင္သည္။ ဧ၀ရက္ေတာင္ႀကီးကိုလည္း ၿဖိဳခ်သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို ျပည္သူ႔ ဆႏၵအား သံသယ၀င္ေနတတ္ေသာ အတိုက္အခံမ်ားေရာ၊ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ သိရွိဖို႔ လိုသည္ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္စုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLDပါတီ) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ေလသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ထိပ္သီးမ်ားအျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္းတို႔ တက္ေရာက္ လာခဲ့သလို တပ္မေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးေဌးဦး၊ ဦးသိန္းထြန္း၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း တို႔ႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လည္း ထိုထိပ္သီး ၁၄ ဦး ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္သီး ၁၄ ေယာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၏ အဆက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆိုေသာ ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ေခ်ဖ်က္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အက်ပ္အတည္း၊ တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းေနသည္ကို တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ ထိုထိပ္သီး ေတြ႕ဆံုပြဲ ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၃၁ ရက္ ေတြ႕ဆံုဖို႔အတြက္ ၂၈ ရက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားကာ ကသုတ္ကရက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဘက္ကမူ အနည္းငယ္ ညိႇႏႈိင္း ေနႏိုင္ေသာ္လည္း သူတို႔အတြက္မူ အတိုက္အခံမ်ားဘက္ မွ ေတာင္းဆိုမည့္ အခ်က္မ်ားကို သိေန၍ လိုက္ေလ်ာလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ေလးနက္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုယူေသာ ေတြ႕ဆံု ပြဲလည္း မဟုတ္ေပ။ အတိုက္အခံမ်ားဘက္မွ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုယူဖို႔ သေဘာထားရွိပံု မရဘဲ မေတြ႕လွ်င္ မေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေတြ႕လိုက္ပံု ရေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ မိနစ္ ေလာက္သာ ေဆြးေႏြးစကား ေျပာခြင့္ ရေသာေၾကာင့္ပင္။ အာဆီယံ ထိပ္သီး ညီလာခံ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ထိုပြဲသို႔ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားလည္း ေရာက္ လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေလသံေလး နည္းနည္းျဖစ္ေအာင္ အိုဘားမားအစိုးရက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံပြဲကို ျငင္းကာ ၁၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံု၍ ဟန္ျပသေဘာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ၾကေလသည္။

ယခုေတြ႕ဆံုပြဲမွာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ လက္ထက္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အေထြအထူး ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းကား မဟုတ္။ တိုင္းျပည္၏ ေလာေလာဆယ္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲလည္း မဟုတ္ေပ။ ယေန႔အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး (သာဓကျပရလွ်င္ လပိုင္းအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ျပလိုက္သည့္ ျပည္သူ ၅ သန္း)ခန္႔က အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး၊ (ထိုအထဲတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး၊ ပုဒ္မ ၁၈ ဖ်က္ သိမ္းေပးေရး၊ PR စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေပးေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။) ထိုအေၾကာင္းကို အစိုးရဘက္က လႊတ္ေတာ္ ထဲ၌သာ ျပင္ရမည္ဟု မာမာတင္းတင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုေနျခင္းသာ ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္က တင္ျပေသာ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း ေျပလည္ေအာင္ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ထူးျခားဆန္းသစ္ျခင္း မရွိဟု သုံးသပ္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ဳိးမွာ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ဟန္ျပေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိ နားေထာင္ ဖတ္႐ႈခဲ့ရေသာ္လည္း အေလးအနက္ မရွိခဲ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ခ်က္ခ်င္းေတြ႕ဆံုမႈ၊ အခ်ိန္ပိုင္းေလာက္သာ ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးေသာေၾကာင့္ ေလးေလး နက္နက္ ေတြ႕ဆံုေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ဟု သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ အုပ္စိုးသူမ်ားသည္ မည္ကာမတၱသာလုပ္ၿပီး ဖဆပလေခတ္တြင္ေရာ၊ မဆလေခတ္တြင္ေရာ၊ စစ္အစိုးရ ေခတ္တြင္ေရာ လူျမင္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ျခင္းသာရွိၿပီး ထိပ္သီး စစ္အာဏာရွင္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လမ္း ေၾကာင္း အတိုင္းသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ဆိုသည္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံမ်ားဆီမွ အႀကံဉာဏ္ သေဘာထား ေတာင္းယူျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဗိုလ္သန္းေရႊ လက္ထက္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နာရီ ပိုင္းသာ ေတြ႕ဆံုကာ ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ၿပီး လူျမင္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။ လူထုကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး သူတို႔ေကာင္းဖို႔ အတြက္သာ လုပ္ခဲ့၏။ ထိုသို႔ ထင္ရာစိုင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက ပိတ္ဆို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္မွာ ျဖဴခါျပာခါက်ကာ လက္ျဖန္႔ခံဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။ ထိုသို႔ အေျခအေန ဆိုးလာသည္ကို သေဘာေပါက္လာေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ဆင္ႀကံႀကံလာၾက၏။ ဒီမိုကေရစီကို ေအာ္ကာ လမ္းျပေျမပံုေရးဆြဲ၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ကမၻာကို လိမ္ညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျဖစ္မ်ားကို မိမိဆႏၵစြဲျဖင့္ ေရးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ စာဖတ္သူမ်ား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျငင္း၍မရေၾကာင္း သိလာေပမည္။ တခ်ဳိ႕ပိတ္ဆို႔ ထားသည္မ်ားကို တစ္စံုတစ္ရာ ဖြင့္ေပးသည္မ်ဳိးရွိ၏။ ဥပမာ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လက္ခံျခင္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အတိုက္အခံမ်ား အာဏာရေလာက္သည္အထိ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။ ယခုထိပ္သီး စည္းေ၀းပြဲတြင္ ေထြေထြထူးထူး ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိသည္ကို သိေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲတြင္ ၂၀၀၈ မျပင္ေပးပါက ရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာမ်ားကို သမၼတက ႀကိဳတြက္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွသာ ျပင္ရမည္ဟု ထိပ္သီးမ်ားကို ေသြးေဆာင္စည္း႐ုံး ခဲ့ပံုလည္းရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိပ္သီးမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လႊတ္ေတာ္ထဲ၌သာ ျပင္ရမည္ကို တစ္သံတည္း သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ ၂၀၀၈ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း အေျခအေနမ်ဳိးကို လႊတ္ေတာ္ထဲကသာ သေဘာထား ေပးရမည္ဆိုေသာ အေျခအေနကို မည္သူကမွ် အာမခံေပးႏိုင္မည္မထင္ေပ။ ထိုျပႆနာသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အဆိုးအေကာင္း ျပႆနာျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာကို ထိပ္သီး ၁၄ ေယာက္က ဆံုးျဖတ္၍ မရႏိုင္ေပ။ သူတို႔လည္း တာ၀န္ မယူႏုိင္သလို ျပည္သူကလည္း တာ၀န္ယူခိုင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူကသာ သူ႕လိုအင္ဆႏၵကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေတာင္းဆိုမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူအားျဖင့္ ပင္လယ္ႀကီးကိုလည္း ဖ်က္သြားႏိုင္သည္။ ဧ၀ရက္ ေတာင္ႀကီးကိုလည္း ၿဖိဳခ်သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို ျပည္သူ႕ဆႏၵအား သံသယ ၀င္ေနတတ္ေသာ အတိုက္အခံမ်ားေရာ၊ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ သိရွိဖို႔လိုသည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္မ်ားကို အသက္ေပး၍ ဓားျဖင့္ ၀င္ခုတ္ခဲ့ၾက၏။ အသိသာဆံုးမွာ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ တိုက္ပြဲ၀င္မႈ ျဖစ္ၿပီး ျပန္စဥ္းစားလွ်င္ သမိုင္းဘီး၏ လည္ပတ္မႈကို ပိတ္ပင္ေနသူမ်ား၊ ျပည္သူ၏ လိုအင္ဆႏၵကို ျငင္းပယ္ ေနသူမ်ားအတြက္ ၾကက္သီးထမိပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ တက္လာၿပီး ၄ ႏွစ္ နီးပါး သက္တမ္းတြင္ စနစ္က်ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုမွ် မရွိေပ။ ယခုထိပ္သီး ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ တခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္ၾကသလို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ ေကာင္း႐ုံ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျဖစ္သလို သာေၾကာင္း၊ မာေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ၾကသည့္အျဖစ္ သေဘာမ်ဳိး ေတြ႕ဆုံပြဲလည္း ျဖစ္ေန၏။ မေတြ႕ျခင္းထက္ စာလွ်င္ ေတြ႕ ျခင္းက ပိုေကာင္းသည္ဟု ေျပာၾကေသာ္လည္း ေတြ႕႐ုံသက္သက္ ေတြ႕ျခင္းမွာ အေျခအေနေကာင္း တစ္ခုကို မည္သို႔ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ယခင္က တူတာတြဲလုပ္၊ မတူတာ ခြဲလုပ္ဆိုသည္မ်ဳိး ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္ လည္း မတူတာက မ်ားေန၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အတတ္ႏိုင္ဆံုး တူေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း NLD ၏ ယခင္က ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဘးခ်ကာ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ၀င္လိုက္သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း ျပတ္သားေသာ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ဳိးလို မရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဖဆပလေခတ္က အတိုက္အခံ ပမညတမ်ားမွာ ၄၀ ေက်ာ္သာ ရွိေသာ္လည္း ျပတ္ သားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ခ်က္ မ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားစြာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကို ေပါရိသာရ ဘတ္ဂ်က္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိး၊ ၀ိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ဟု နာမည္ တြင္က်န္ရစ္ေလာက္ေအာင္ အုပ္စိုးသူ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ေျခေျချမစ္ျမစ္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေ၀ဖန္ခဲ့မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ သမိုင္းတြင္ ယေန႔အထိ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ အတိုက္အခံတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဘာကိုမွ ထိပ္တိုက္ မရင္ဆိုင္ခဲ့ေပ။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမည္ဟု ကတိအာမခံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေပးလာ သည္ကို ေမွ်ာ္ရင္းေမွ်ာ္ရင္းျဖင့္ ပထမ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးဖို႔ အခ်ိန္နီးလာေလသည္။ ၄ ႏွစ္ထဲ ၀င္လာသည္။ ၅ ႏွစ္သို႔ ေရာက္ေတာ့မည္။ အတိုက္အခံ မ်ားကလည္း (NLD ေရာ ၈၈ တို႔ပါ) ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ လုပ္မလားဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ေတြ႕ ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္မည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ႐ိုး႐ိုးသားသား သေဘာထား ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ယခင္ဗိုလ္သန္းေရႊ အစိုးရ အတိုင္းပင္ တစ္မူးသားမွ် မေလွ်ာ့ဘဲ ရာႏႈန္းျပည့္ အျမတ္လိုခ်င္သည့္ သေဘာျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ားအတြက္ ဘာအခြင့္အေရးမွ မေပးခဲ့။ ထို႕ေၾကာင့္ အတိုက္အခံမ်ားမွာ ““ေငြစိန္ေလွေလွာ္ရင္း တက္က်ဳိး ကုန္ၾကေတာ့သည္”” သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ သြားမလားဟု ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ ျဖစ္ေနေသာ သခင္သိန္းေဖျမင့္တို႔၊ ၀ိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ တို႔လို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တူပါေတာ့သည္။ ဗိုလ္ေန၀င္းအစိုးရမွာ ႂကြယ္၀ သထက္ ႂကြယ္၀ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာကာ ထိုလူရမ္းကားမ်ားကို ျဖဳတ္ခ် ပစ္လိုုက္ေတာ့ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႔၏ ဇာတိ႐ုပ္အေပၚ သေဘာေပါက္သူတိုင္းက ထိုထိပ္သီးေတြ႕ဆံုပြဲကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားၾကေပ။ ထူးျခား သည္ဟုလည္း မယံုၾကည္ခဲ့ၾကေပ။ အေရးႀကီးသည္မွာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးသူမ်ား မွာ ျပည္သူလူထုသာျဖစ္၏။ ထို႕အတူ ျပည္သူကပင္လွ်င္ သမိုင္းကို ဖန္တီးေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကင္မ္ဂ်ံဳအီ၏ ကိုယ္ရံေတာ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသူက ကင္မ္ဂ်ံဳအီေနရာကို ဆက္ခံခဲ့သူ လက္ရွိ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းပံုမ်ားကို ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ လီေယာင္ဂြတ္ဟု အမည္ရသည့္ အဆိုပါ ကိုယ္ရံေတာ္ေဟာင္းက ကင္မ္ဂ်ံဳအန္သည္ ဖခင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအီထက္ ပိုမို အႏၱရာယ္ မ်ားသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
KIm
ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကင္မ္ဂ်ံဳအီ၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ အျဖစ္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ လီက လက္ေရြးစင္ သက္ေတာ္ေစာင့္ တစ္ဦး ျဖစ္ရန္ အတြက္ ျပင္းထန္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ယင္းတို႔ ကိုယ္ခံပညာစြမ္းျဖင့္ အုပ္ကၽြပ္ျပားမ်ားကို လက္သီးျဖင့္ ထိုးခြဲ ႏိုင္သည္ အထိ ေလ့က်င့္ၾက ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

"ကင္မ္ဂ်ံဳအီ ေရာက္လာၿပီ ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ အႀကံေပးေတြက အေျပးအလႊား ပုန္းၾကတယ္။ မ်က္ခင္းေတြ ဘာေတြထဲ ပစ္လွဲၿပီးေတာ့ေပါ့။ အဲလို ပုန္းၾကရင္ တစ္ခါတစ္ခါ သူတို႔ေတြ တစ္ကိုယ္လံုး ဗြက္ေတြနဲ႔ ေပပြ သြားတတ္တယ္။ သူတို႔ဘာလို႔ ဒီလို လုပ္ၾကလဲ ဆိုေတာ့ ကင္မ္ဂ်ံဳအီ ကို ေၾကာက္ၾက လို႔ပါ။ ကင္မ္ဂ်ံဳအီက ေပ်ာ္ေနရင္ေတာင္ သူတို႔ ေခါင္းေတြကို အခန္႔မသင့္ရင္ ျဖတ္သြား ႏိုင္တယ္ေလ"ဟု CNN ႏွင့္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ လီေဆာင္ဂြတ္က ေျပာခဲ့သည္။ ကင္မ္ဂ်ံဳအီ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဓာတ္ေလွခါးႏွင့္ ေထြးခံကို သံုးမိသည့္ အၾကံေပး တစ္ဦးမွာ အက်ဥ္းစခန္းသို႔ အပို႔ခံခဲ့ရၿပီး ထိုေနရာမွာတြင္ ေသဆံုးသြား ခဲ့ရသည္။

"ကင္မ္ဂ်ံဳအန္ဟာ သူ႔အေဖေတာင္ မသတ္ခဲ့တဲ့ သူ႔ဦးေလး ျဖစ္သူကို အာဏာ ခိုင္ျမဲဖို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ သတ္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံ့ အာဏာကို မ်ိဳးဆက္ တစ္ခုတည္းက သံုးဆင့္ေလာက္ လက္ဆင့္ ကမ္းလာတဲ့ အခါမွာ ရက္စက္ၾကမ္းက်ဳတ္မႈ အျဖစ္ ေျပာင္းလာခဲ့တယ္။ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္ ဟာ လူေတြကို အေၾကာက္တရားနဲ႔ လႊမ္းမိုးၿပီး သူ႔ကို သစၥာရွိဖို႔ အားထုတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသစၥာရွိမႈ အစစ္အမွန္ကို သူမရခဲ့ဘူး။ သူရတာက အတုႀကီးပဲ"ဟု လီေဆာင္ဂြတ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏ ေဆြမ်ိဳးေတာ္သူ တစ္ဦး ကင္မ္ဂ်ံဳအန္၏ ယာဥ္ေမာင္း ျဖစ္လာခဲ့ ေသာေၾကာင့္ လီမွာ မိသားစု အတြင္းမွ လူတစ္ဦးသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ လီေဆာင္ဂြတ္မွာ ကိုယ္ရံေတာ္ အျဖစ္မွ အနားယူခဲ့သည္။ လီသည္ ေမြးရပ္ေျမ သို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ေနာက္တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး အက်ဥ္းစခန္းသို႔ အပို႔ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ အက်ဥ္းစခန္းမွ လြတ္ေျမာက္ ကာ ေတာင္ ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ လီေဆာင္ဂြတ္ အေနျဖင့္ ကင္မ္ဂ်ံဳအီ၏ ကိုယ္ရံေတာ္ ဘ၀ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသားလွ်က္ ရွိသည္။
Ref: Daily Mail

ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားႏွင့္ PR စနစ္ကို မလိုလားေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ(၈)ရက္ေန႔က PR စနစ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းနဲ႔ သိမ္ျဖဴလမ္းေဒါင့္တို႔မွစတင္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ ကိုျမင့္ျမတ္သူက ''PR စနစ္ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ကၽြန္ေတာ္ မေျပာခ်င္ဘူး။ လက္ခံက်င့္သံုးတဲ့ နိုင္ငံေတြရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ နိုင္ငံနဲ႔အစဥ္မေျပေသးဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ PR စနစ္က်င့္သံုးရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး။ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တဲ့ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၀၀% လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ေရြးခ်ယ္ျပ႒ာန္းသင့္တယ္။ ေနာက္တခ်က္က ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈလည္း ဘာအသံမွမထြက္ေသးဘဲ စစ္တပ္ၾကီးစိုးဖို႔ PR စနစ္ကို လႊတ္ေတာ္မွ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းဖို႔ ႀကိဳးစား ျခင္းျဖစ္တယ္''ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွအခိ်န္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခေနမွ ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးလူမႈေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရားဥပေဒ စိုးမိုးသည့္ျပႆနာရိွေၾကာင္း မ်ားစြာရႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ PR စနစ္ကို ေလာေလာဆယ္ က်င့္သံုးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူက မလိုလားေသာ PR စနစ္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ျပ႒ာန္းဖို႔လုပ္ေနျခင္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ မလဲ့လဲ့၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြကို ျပည္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေဒါင့္မွ စတင္ ထြက္ခြာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးအတိုင္း ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္တေထာင္တ၀ိုက္တြင္ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း သိရသည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


၁၈၇ မိုင္အထိ ခရီးႏွင္ရမည့္ ဈာပနအခမ္း အနားတစ္ခုသို႔ ေကြ႔ေကာက္၊ မတ္ေစာက္သည့္ လမ္းမ်ားအတိုင္း တေရြ႕ေရြ႕ႏွင္ေနသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔က အလြတ္သတင္းေထာက္၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူအျဖစ္ သတ္မွတ္သူ၊ တပ္မေတာ္က 'ရန္သူ' ဟု သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပ သတင္းထုတ္ျပန္သူ ကိုပါႀကီး၏ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ ဈာပနခရီးပင္။

Ko-Pargyi-Bier-at-Yangon-02
ေမာ္လၿမိဳင္မွ ရန္ကုန္သို႔သြားရာလမ္း စစ္ေတာင္းတံတားအေက်ာ္ စစ္ေတာင္း-က်ိဳက္ထိုလမ္းပိုင္း လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံရာ ေနရာတြင္ ကိုပါႀကီး႐ုပ္အေလာင္းပါယာဥ္ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းကို လာေရာက္တားျမစ္ေနသည့္ သံဃာသံုးပါးကို ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
"အာမခံ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြနဲ႔ သယ္လာရတယ္။ အေရးရယ္ အေၾကာင္းရယ္ဆို ခ်က္ခ်င္းလိုက္ဖို႔ ညမအိပ္၊ ေန႔မအိပ္ ေစာင့္ေနရတာ" ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးဂ်င္မီက ေျပာသည္။
ဟုတ္သည္။ ဖမ္းဆီးထားရာမွ ေသနတ္လု ထြက္ေျပး၍ ပစ္သတ္လိုက္ရသည္ဟု တပ္မေတာ္ကေျပာေသာ ကိုပါႀကီး၏ ႐ုပ္အေလာင္း ရန္ကုန္သို႔ သယ္ေဆာင္သၿဂႋဳဟ္မည့္ အစီအစဥ္မွာ ေခ်ာေမြ႔ခဲ့သည္မဟုတ္။ တပ္မေတာ္က ျမႇဳပ္ႏွံ ထားေသာ ကိုပါႀကီးအေလာင္းကို ျပန္ေဖာ္စစ္ေဆးခြင့္ ရရန္ပင္ လြယ္ကူခဲ့ျခင္းမရွိ။
ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း အေလာင္းျပန္ေဖာ္စစ္ေဆးခြင့္ ရၿပီးေသာ္လည္း မိသားစုဝင္ႏွင့္ ကိုပါႀကီးအေရး စိတ္ပူသူ တို႔ ရတက္မေအးခဲ့ရေပ။ "အေလာင္းေဖာ္တဲ့ ေန႔မွာ ထုတ္တဲ့ ၂၄ နာရီအတြင္း သၿဂႋဳလ္ရန္ဆိုတဲ့ စာကို ေမာ္လၿမိဳင္ စည္ပင္က ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ ည ၉ နာရီခြဲမွ လာေပးတယ္" ဟု ကိုပါႀကီး၏ ဇနီးသည္ မသႏၱာက ေျပာသည္။
သက္မဲ့ ပစၥည္းသယ္ယူေရး ပညတ္ခ်က္မရွိ
အေလာင္းျပန္သယ္ခြင့္မျပဳ ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး တားျမစ္သူတို႔မွာ သံဃာအခ်ိဳ႕ဟု ကိုပါႀကီး၏ ဇနီးကို လိုက္ပါကူညီေနသူ ေဒၚေနာ္အုန္းလွက ဆိုသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ အေလာင္းေဖာ္ၿပီးခ်ိန္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ျပန္သယ္လာသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ခရီး စစ္ေတာင္းတံတားအဆင္း လမ္းျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံရာေနရာ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ႀကံဳရျခင္း ျဖစ္သည္။
"ဘာသာေရးအရလို႔ တားတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဘုရားေဟာမွာ ဒီလိုမ်ိဳးပါ တယ္ဆိုရင္ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လာရွင္း လွည့္၊ ရဟန္း၊ သံဃာဆိုတာ အသုဘမွာ သရဏဂံုတင္ေပးပို႔ တာဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ဘုရားက သက္မဲ့ပစၥည္း ဟိုဒီမသယ္ရဆိုၿပီး ေဟာခဲ့တာ ဘယ္က်မ္းမွာမွ မရွိဘူး" ဟု ေရႊညဝါ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟက မိန္႔သည္။
ထိုသို႔ ဟန္႔တားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဈာပနခရီး၏ အဆံုးသတ္လားရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေဝးသုသာန္သို႔ ၆ နာရီခန္႔ အခ်ိန္အတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
သတင္းေထာက္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္
ကိုပါႀကီးေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမမႈရွိျခင္း၏ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္ဟု Equallity Myanmar အဖြဲ႔ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း က သံုးသပ္သည္။ "ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ အျပစ္ရွိသူေတြကို အျပစ္ေပးဖို႔လိုတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။
တပ္မေတာ္၏ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအတြင္း ေသနတ္လု၍ ပစ္ခတ္ရျခင္း၊ ကိုပါႀကီး အလြတ္သတင္းေထာက္ မဟုတ္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ဟူေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ အစဥ္တစိုက္ပါဝင္သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးကမူ ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈအေပၚ အေရးယူ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ သတင္းေထာက္ ဟုတ္မဟုတ္သည္ အခရာမက်ဆိုသည္။
"တည္ဆဲ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒေတြမွာ ၾကည့္ပါ၊ ရဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္တပ္ျဖစ္ျဖစ္ စစ္ေဆးခံရသူကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခြင့္ေပး မထားဘူး။ တင္းေထာက္မဟုတ္ဘဲ လက္နက္ကိုင္ဆိုရင္လည္း စစ္သံု႔ပန္းဆိုင္ရာ ဂ်နီဗာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ခြင့္ျပဳမထားဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။
ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္
သံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕ တညီတၫြတ္တည္းေျပာသည္က ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အခန္းက႑ ေမွးမွိန္ေနရျခင္းသည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ မည္သူအထက္က ရွိေနသနည္းဆိုေသာေမးခြန္းပင္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ပင္ တပ္မေတာ္ကက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးကသာ စီရင္ခြင့္ရသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။
"ဒီေန႔လို အေျခအေနမွာ အရပ္ဘက္ တရား႐ံုးေတာင္မွ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ပါ့မလား လို႔ ေရးေရးေလး ေမွ်ာ္လင့္ေနရတာ" ဟု ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။
၎က အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ မဟုတ္သည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ယံုႏိုင္မႈကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ သည္။
ကိုပါႀကီးကိစၥတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦး ဦးေဆာင္၍ စံုစမ္းေနသည္၊ အေလာင္းျပန္ေဖာ္၍ ရဲလက္အပ္ကာ မႈခင္းဆိုင္ရာ ေဆးစစ္ခ်က္ ရယူသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကလည္း သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ စသျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေမးေစ့ကို အနီးကပ္ ပစ္ထားသည္ဆိုေသာ ေသနတ္ဒဏ္ရာအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ငါးခ်က္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမႈခင္း ကြ်မ္းက်င္၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ ထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိေသး။

ယင္းသည္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၌ အမူအက်င့္၊ စိတ္ဓာတ္၊ ခံယူခ်က္တို႔ မ်ားစြာေျပာင္းလဲရန္ လိုေနေသးျခင္း၏ သက္ေသျဖစ္သည္ဟု ဦးဂ်င္မီက ေျပာသည္။

"ကိုပါႀကီးလို လူမသိသူမသိ ေသသြားတာ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိၿပီလဲ မေျပာႏိုင္ဘူး" ဟု ၎က ဆိုသည္။
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးကမူ ကိုပါႀကီးျဖစ္စဥ္သည္ တိုင္းျပည္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မီးေမာင္း ထိုးျပသည့္ အေျခအေနဟု ေျပာသည္။
Written by ဉာဏ္လိႈင္လင္း၊ မင္းဟိန္းထက္
http://mizzimaburmese.com/2013-10-20-16-16-07/2013-11-01-01-48-27/item/31922-2014-11-08-05-02-33


အလြတ္ သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ ေခၚ ကိုပါႀကီး အသတ္ခံရတဲ့ ကိစၥရဲ႕ တကယ့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ျမန္မာ အစိုးရဟာ အခုိင္အမာ ရွိပံု မရဘူးလို႔ နယူးေယာက္ အေျခစုိက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အကာအကြယ္ ေပးေရး ေကာ္ မတီ CPJ က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

“ဘယ္သူက ေသနတ္နဲ႔ပစ္တယ္၊ သူ႔ကိုဘာ့ေၾကာင့္ သတ္တယ္၊ တကယ္တမ္း ဘာျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြကို အစိုးရက ေဖာ္ထုတ္ခ်င္ပံုမရပါဘူး။ အစိုးရဘက္က ခုခံကာကြယ္ေျပာတာေတြပဲ က်ေနာ္တို႔ ၾကားရပါတယ္။ သူဟာ သတင္းေထာက္ မဟုတ္ဘူး၊ သူဟာ သူပုန္ စသည္အားျဖင့္ပါ။ သတင္းေထာက္တေယာက္ကို အေတာ္ေလး ေသြးေအးေအးနဲ႔ သတ္ပစ္လိုက္တယ္ ဆိုတာကို ျငင္းဖို႔ပဲ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။” လို႔ CPJ အဖြဲ႔က အာရွအစီအစဥ္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး Bob Dietz က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

အစိုးရ စစ္တပ္ဟာ အရင္ေခတ္ကလိုပဲ သူတို႔ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဘာအက်ဳိးဆက္မွ မခံရဘဲ ဘယ္သူ႔ကိုမွ တာ၀န္ခံဖို႔ မလိုဘူးဆိုတာမ်ဳိး ယူဆေနတုန္းပဲလို႔ သူထင္တဲ့ အေၾကာင္း Bob Dietz ကေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတခုရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ပံု မဟုတ္ဘူး လို႔လည္းသူကဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားေရးစနစ္၊ စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရတို႔ကို ယံုၾကည္လို႔မရတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာကေန စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ   လုပ္ရမယ္လို႔ Bob Dietz ကေျပာပါတယ္။

CPJ အဖြဲ႔ဟာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ သမၼတ အိုဘားမားဆီ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တေစာင္ ေပးပို႔ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သတင္းသမားေတြကို သတ္ျဖတ္တာ၊ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်တာ၊ အေႏွာက္အယွက္ ေပးေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထူး စိုးရိမ္မိတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေရးသားထားပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ျမန္မာအၾကား အနာဂတ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈဟာ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ မူတည္တယ္ဆိုတာ သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ လာမယ့္ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုေျပာဖို႔ CPJ က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/article/2512790.html

အေမရိကန္ သမၼတ ဘရတ္အိုဘားမား ဟာ ေရွ႕သီတင္းပတ္ထဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားဖို႔ရွိေနၿပီး အာဆီယံနဲ႔ အေရွ႕ အာရွ ထိပ္သီး ညီလာခံေတြကို တက္ေရာက္ မွာျဖစ္သလို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လည္း ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတ အိုဘားမားက တိုက္တြန္းဖို႔ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစံု ကိုေတာ့ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က ေျပာျပေပးပါမယ္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘရတ္အိုဘားမားဟာ သူ႔ရဲ႕ ဒုတိယ သမၼတ သက္တမ္း မကုန္ခင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အာရွေဒသနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညိႇဖို႔အတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ၿပီး ဒါကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႔ ေရွ႕သီတင္းပတ္ထဲမွာ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် ႏို္င္ငံေတြကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ အိုဘားမားဟာ ပထမဆံုး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ APEC ညီလာခံကို တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီ့ကမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္တဲ့အခါမွာ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပမယ့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးညီလာခံ နဲ႔ အေမရိကန္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တက္ေရာက္မယ့္ ေသာၾကာေန႔ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး အႀကံေပး Susan Rice က ေျပာပါတယ္။

"သမၼတ အိုဘားမားအေနနဲ႔ ဒီညီလာခံေတြကို တက္ေရာက္ရာမွာ ပင္လယ္ေရျပင္ ပိုင္နက္ ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈေတြ အစၥလာမ္မစ္ အစြမ္းေရာက္ ႏွိမ္ႏွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အီဘိုလာ ေရာဂါကူးစက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြ နဲ႔ စံႏႈန္းေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အကဲစမ္းမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ ရာမွာ ေဒသႏၱရ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကို ေထာက္ခံအားေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အဓိကထား တင္ျပေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။"

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနစဥ္ အတြင္း အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ လာတဲ့ ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ သမၼတ ဘရတ္အိုဘားမားဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သီးျခားေတြ႔ဆံု မွာ ျဖစ္သလို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လည္း ရန္ကုန္မွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အခုလို ေတြ႔ဆံုခ်ိန္ေတြမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

"က်မတို႔ရဲ႕ အဓိက အမွာစကားကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ တိုးတက္မႈေတြ ရရွိေနတယ္ဆိုတာကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အသိအမွတ္ျပဳသလို တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႀကီးမားတဲ့ အကဲစမ္းမႈေတြ က်န္ရွိေနေသးတဲ့အျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ေျခလွမ္း မွားေတြ ယူခဲ့တာကို ေတြ႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ အေလးအနက္ အသိေပးလိုတာကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေစဖု႔ိ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလို ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အကဲစမ္းမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ဆက္လက္ေထာက္ခံ အားေပးသြားဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပါပဲ။"

အခုလို အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပံ့ပိုးမႈေတြ လုပ္ေနခ်ိန္ မွာ ျမန္မာအစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

"ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်မတို႔အေနနဲ႔ အေလးအနက္ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း စိတ္ရွည္သီးခံမႈရွိဖို႔နဲ႔ အုပ္စုအားလံုးတို႔ ပါဝင္မႈ ရေစဖို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အဓိပၸါယ္ေလးနက္စြာနဲ႔ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ သႏိၷ႒ာန္ ခိုင္မာမႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။"

သမၼတ အိုဘားမားဟာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ စီစဥ္ထားသလို ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္တခုကို တက္ေရာက္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာလူမႈ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ Town Hall ေတြ႔ဆံုပြဲလို အေရွ႕ေတာင္ အာရွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေတြ႔ဆံုပြဲ တခုကိုလည္း လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ အိုဘားမားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အျပန္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ G20 ႏိုင္ငံ ၂၀ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အစည္းအေဝးကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

VOA

ျမန္မာနိုင္ငံကို အခုလာမယ့္ရက္ပိုင္းအတြင္း သြားေရာက္တဲ့အခါမွာ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈေတြ ေဖၚေဆာင္ေရးမွာ အခ်ိန္ဆဲြေနတာရပ္ဆိုင္း ဖို႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ဖိအားေပးပါလို႔ အေမရိ ကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄၀ ေက်ာ္က အေမရိကန္သမၼတ Mr Obama ကို မေန႔က စာေရးသားတိုက္တြန္းလိုက္ၾကပါတယ္။

အတိုက္အခံ Republican ပါတီ အမတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Joe Crowley, Steve Cabot, Trent Franks နဲ႔ Jim McGovern တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခု စလံုးက ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄၀ ေက်ာ္ က ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပို႔လိုက္ၾကတာပါ။

အဲဒီ့ေပးစာထဲမွာ အေမရိကန္ -ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစခ်င္ရင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ ရပ္စဲေပးဖို႔နဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေပးဖို႔ Mr Obama အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းပါလို႔လည္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထား ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ လိုလားေထာက္ခံတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္နိုင္ ခြင့္ရွိေအာင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သင့္သလို ျပင္ဆင္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ ရွမ္းစတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအေပၚ တိုက္ခိုက္ေနတာေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ေနတာေတြကို ရပ္စဲဖို႔နဲ႔ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳထားၿပီး ကတိစကား ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာေတြ ရပ္စဲဖို႔လိုေၾကာင္းလည္း အဲဒီ့အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ့ ေပးစာ မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

RFAရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသူ ဦး၀င္းခ်ဳိအား ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ျဖည့္သြင္းရာတြင္ ေထာင္က်ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအား ထိန္ခ်န္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ စည္ပင္ေကာ္ မရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ကာယကံရွင္ ျဖစ္သူ ဦး၀င္းခ်ဳိက ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလက တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခံဖူးသူ ဦး၀င္းခ်ဳိသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ပယ္ခ်ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ကို ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ထိန္ခ်န္မႈနဲ႔တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေထာင္က် ထားခဲ့ပါတယ္ ဆိုတဲ့ဟာကို ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ထဲမွာ ထည့္မေရးလို႔တဲ့။ ဆုိေတာ့ အဲဒီ စိစစ္တဲ့ေန႔တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေမးပါ တယ္။အဲဒီပရိသတ္ေတြ အားလံုး၊ စိစစ္တဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ေတြ အားလံုးေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေမးပါတယ္။ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ေရးခိုင္းတာေတာ့ ဟုတ္ၿပီ။ ဘာေတြ လိုခ်င္သလဲ။ လို ခ်င္ တာကို ျဖ စ္ႏုိင္ရင္ Format ကေလး၊ ပံုစံကေလးခ်ၿပီးေတာ့ ေရးေပးထားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ား ႀကိဳသိရင္ ျပည့္ျပည့္ စံုစံု ေရးႏုိင္တာေပါ့လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကို ““ရပါတယ္၊ ခင္ဗ်ား ေရးခ်င္ သလိုေရးပါ”” တဲ့။ ေရးလည္း ေရးၿပီးေကာ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္က်ခဲ့တာေတြကို ထည့္သြင္း မေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ထိမ္ခ်န္သူ ျဖစ္တယ္တဲ့။ ဥကၠ႒က ကိုယ္တုိင္ေျပာတယ္။ ဥကၠ႒ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး တဲ့။ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြအားလံုးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့”” ဟု ထုတ္ပယ္ခံရသူ ဦး၀င္းခ်ဳိက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းခ်ဳိသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္၊ လယ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ပါ၀င္ လုပ္ကုိင္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ပုဒ္မ အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္၍ အာဏာပိုင္မ်ားက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံေနရသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လက္ရွိတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထားသူ ၃၀၅ ဦးအထိ ရွိၿပီးယင္းတို႔ထဲမွ ဦး၀င္းခ်ဳိ အပါအ၀င္ ခုနစ္ဦးအား သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခံရၿပီး အျခားခုနစ္ဦးမွာ မိမိသေဘာဆႏၵအရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႐ုပ္သိမ္း သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္း ၁၄ ဦးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ အျဖစ္ ေလးဦး၊ ခ႐ိုင္စည္ပင္ ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ ကိုးဦးတို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ထိန္ခ်န္မႈျဖင့္ ပယ္ခ်ခံရသည့္ အေၾကာင္းကိုမူ ရန္ကုန္စည္ပင္ ေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ယခင္စိစစ္စဥ္ အခ်ိန္ကလည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး – လ၀က တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေရွ႕တြင္ စိစစ္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ““လံုး၀ အေၾကာင္း မၾကားပါ။ ဒီမနက္ (ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္)ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေကာ္မရွင္႐ံုးခန္းထဲကို ၀င္ေတြ႕ပါတယ္။ ၀င္ေတြ႕ ၿပီးေတာ့ အဲဒါဆုိရင္လည္း ရပါတယ္။ အဲဒီလို ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ထိန္ခ်န္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျငင္းဆန္တာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို တာ၀န္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကမ်ား စာေလးနဲ႔ ထုတ္ေပးပါလား ဆိုေတာ့ မေရးပါဘူးတဲ့”” ဟု ဦး၀င္းခ်ဳိက ေျပာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္က ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္မီ တစ္ရက္ အလိုအထိ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ျပဳထားသည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၁၁၅ ဦး ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း အာဏာရ ႀက့ံခိုင္ေရး ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕လည္း ၀င္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ရွိသည္။

ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက ႏုတ္ထြက္စာမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္မခံရပါက ပါတီသို႔ ျပန္၀င္ၾကရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူတစ္ဦးက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျပသည္။

““တင္ရတယ္။ ထြက္စာေတြ အကုန္တင္ရတယ္။ သူ အကုန္လံုး ထြက္စာ ထုတ္ေပးတယ္။ ေဒၚ— (ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး) အကုန္ထုတ္ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ ထြက္စာ သြားယူရဦးမယ္။ အင္ထြက္စာလား ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္မိရပ္ဖေနရာအတြက္ကို ပါတီက ထြက္ခြင့္ျပဳပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ပဲ အဲဒီလို တည္ထားတာဗ်။ တင္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူကႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳသည္ေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေရးေပး လိုက္တယ္။ ဒါေတြကလည္း သိတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ အင္ထြက္တာလားဆုိေတာ့ ဟိုဘက္က စိစစ္တဲ့အခါက်ရင္ ဟိုဒင္း ျဖစ္ေအာင္ေပါ့။ မျဖစ္ရင္လည္းပါတီ ျပန္ေရာက္သြားၾကမွာပါ ဒီလူေတြက။ သိတဲ့အတုိင္းပဲ”” ဟု ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီမွ စည္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပယ္ခ်ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္က အယူခံခြင့္ျပဳထားၿပီး မိမိအေနျဖင့္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ““အဲဒီမွာေကာ္မရွင္ေတြ အဖြဲ႕၀င္ေတြ အားလံုးကိုလည္း ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတဲ့ အခ်က္ေတြရွိရင္ တိတိက်က် ေျပာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ျပင္ပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ၿပိဳင့္ကို ၿပိဳင္မွာဆိုေတာ့ အယူခံခြင့္ျပဳပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သာမန္ျပည္သူေတြ၊ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ ျပည္သူေတြ တန္းတူအခြင့္အေရးနဲ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ကို ဒီေလာက္ ေၾကာက္ေနရသလား။ ကိုယ့္လူခ်င္း ကိုယ့္လူခ်င္းပဲ စည္း၀ါး ႐ိုက္ၾကေတာ့မွာလား။ လက္၀ါး႐ိုက္ၿပီးေတာ့ ဒီလူ၊ ဒီလူမွမပါ၊ ဒီလူ ဒီလူ အေရြးခံရဖို႔ အတြက္ကို က်န္တဲ့ လူေတြ အကုန္လံုးကို မရ ရတဲ့နည္းနဲ႔ ပယ္ထုတ္ေနတဲ့ အလုပ္ကို ဒီအခ်ိန္ထိ လုပ္ေနဦး မွာလား။ ကၽြန္ေတာ္ မရရေအာင္ ၿပိဳင္မွာပါ”” ဟု ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ထိမ္ခ်န္မႈျဖင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသူ ဦး၀င္းခ်ဳိက ေျပာသည္။

MH-0025

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald

 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေနသည့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ ကီမြန္းဟာ လာမယ့္ တနလၤာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီ လာေရာက္မယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Stephane Dujarric က ေသာၾကာေန႔ ပံုမွန္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေၾကညာ သြားပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပမယ့္ ကုလသမဂၢနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ ASEAN အၾကား အစည္းအေ၀းနဲ႔ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတို႔ကို မစၥတာဘန္ တက္ေရာက္မွာပါ။

ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းေတြျပင္ပမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမွာ ျဖစ္သလို ျမန္မာ အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိ သူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပါမယ္။

ကုလသမဂၢက ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ေခၚဆိုတဲ့ လူနည္းစုေတြရဲ႕ အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိသလားလို႔ သတင္းေထာက္ေတြက ေမးၾကပါတယ္။ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဟာ ျမန္မာ သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ တျခားတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ သီးျခားေတြ႔ဆံုဖို႔ ရွိသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြဟာ ေဆြးေႏြးမယ့္ အစီအစဥ္ထဲ ေသခ်ာေပါက္ ပါ၀င္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရက ျပန္ေျဖပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္မွာ သီးျခားလုပ္တဲ့ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြး ပြဲအတြင္း ရခုိင္္ျပည္နယ္မွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူေတြ ေနထိုင္ေနရတဲ့ စခန္းေတြဟာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ မရွိသလို ခုိင္မာမႈလည္းမရွိဘူးလို႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာထားဖူးပါတယ္။ မူစလင္ေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔လိုအပ္ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာပါ၀င္မယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရက ေျပာသြားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကအျပန္မွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဘရစၥဘိန္းၿမိဳ႕မွာက်င္းပမယ့္ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ ၂၀ (G-20) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/ban-ki-moon-burma-trip/2512327.html

အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး စ်ာပန။ (သတင္းဓာတ္ပံု- Credit to ကိုေဇာ္ရမ္း)

အလြတ္ သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီးရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ကေန သယ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းမွာပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေရေ၀း သုႆ န္မွာ ဂူသြင္းသၿဂဳႋဟ္မႈ လုပ္ခဲ့ရာမွာ လံုျခံဳေရးေတြလည္းေစာင့္ၾကည့္မူေတြ ရွိျပိး အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ပိုစတာမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ စ်ာပန ပို႔ေဆာင္သူေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ ရွိခဲ့ပါတယ္။ မေအးမာက သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

စစ္တပ္က ပစ္ခတ္မူေၾကာင့္ေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီး(ခ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ရဲ ့အေလာင္းကုိ အတားအဆီးေတြၾကားက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေရာက္ နာေရးကူညီမူ အသင္းကားေတြနဲ႔ သယ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ေရေ၀းသုႆ န္မွာ အခမ္းအနားနဲ႔ ဂူသြင္းသၿဂဳႋဟ္ခဲ့တာပါ။

စ်ာပန အခမ္းအနား ကို ေရေ၀းသုႆန္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ရာနဲ႔ ခ်ီ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြ လွဳပ္ရွားသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကိုပါႀကီးေသဆံုးမူနဲ႔ ပတ္သက္လုိ့ အမူမွန္ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ စာတမ္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားၾကပါတယ္။

ဇနီးျဖစ္သူ မသႏၱာကေတာ့ အေလာင္းတူးေဖာ္ဖုိ႔ သယ္ေဆာင္ဖို႔ အခုေနာက္ဆံုး စ်ာပန အထိ အတားအဆီးေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြၾကားက လိုု္က္ပါ ကူညီသူေတြ ကို ေက်းဇူးတင္တဲ့ အေၾကာင္း အခုလိုေျပာပါတယ္။

"မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသမွာရွိတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြ၊ သံဃာေတာ္ေတြ ေနာက္ ဝင္းစိန္ဆရာေတာ္ဆို တခ်ိန္လံုး ေမတၱာပို႔ေပးေနတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ ၈၈မ်ိဳးဆက္က မီးမီးတို႔ မနီလာသိန္းတို႔ ကိုေအာင္လတ္၊ ေဒၚေနာ္အံုးလွ သူကေတာ့ အထူးေက်းဇူးတင္ထုိက္သူထဲ ပါပါတယ္။ က်မ မိခင္လိုျဖစ္ေနတာကိုး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ အခုက်မတို႔ သြားတဲ့ လမ္းက တကယ္ကို မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ အႏၱရာယ္မ်ားတာ၊ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္းတာ၊ အေလာင္းသြားေဖာ္ဖို႔ဆို မိုင္းေတြရွိလို႔ လူူတေယာက္ သြားလမ္းေလးကို တေယာက္စီေလွ်ာက္ရတယ္။ လက္တြဲၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္။ ဒီလိုခရီးကို က်မနဲ႔အတူတူလိုက္ၿပီး အမွန္တရားေပၚဖို႔ ဒီအေလာင္း လိုက္ေဖာ္ေပးၾကတဲ့ သူေတြကို က်မတကယ္ မေလးစားပဲ မေနႏုိင္ပါဘူး။ ေနာက္ မီဒီယာေတြ တေယာက္သြားလမ္းကို ကင္မရာေတြ ထမ္းၿပီး ေရာက္ေအာင္ လိုက္တယ္။ အဲ့တာလည္း က်မ တကယ္ေက်းဇူးတင္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ NLD ပါတီဝင္ေတြေပါ့။ ေတာက္ေလ်ာက္ မြန္ျပည္နယ္။ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေနာက္ အထူးေက်းဇူးတင္တာက နာေရးကူညီမႈအသင္းက ကားလံုျခံဳေရးအတြက္ လံုးဝ မရပ္ပဲ တၿပိဳင္နက္တည္း ဘယ္သူမွ ေအာက္ကို မဆင္းရဘူး။ ရပ္တန္႔ျခင္း မရွိရဘူး။ အဲ့လို ရေအာင္ သယ္ေပးတဲ့အတြက္ တကယ္ က်မ က ေတာ္ေတာ္ ေက်းဇူးတင္ တယ္။ ေနာက္ တေလ်ာက္လံုး က ျပည္သူေတြ ျပည္သူေတြ ဒီလမ္းက လာမယ္ဆိုတာ သိေနၾကတယ္။ လမ္းကေန ႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ ရပ္ၿပီးေတာ့ လက္ျပၾကတယ္။ အားလံုးရဲ႕ ေမတၱာနဲ႔ ဒီေရာက္ေအာင္ က်မ သယ္ႏုိင္တာပါ။"

အေလာင္းကုိ နီးစပ္ရာျမိဳ႕နယ္မွာ၂၄နာရီ အတြင္း သၿဂဳႋဟ္ဖို႔ အတြက္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ စည္ပင္သာယာကႏို၀င္ဘာလ ၆ရက္ေန႔က လာေရာက္တားဆီးမူေတြလုပ္ခဲ့ေပမဲ့ မိသားစုနဲ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြက လမ္းတေလ်ာက္ လံုျခံဳေရးယူၿပီး သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာပါ။ ရဲအာဏာပုိုင္ေတြကေတာ့ ေမာ္လျမိဳင္ ကေန စထြက္ကတည္းက အေလာင္းျပန္ သယ္ေဆာင္မူမွာပါတဲ့ ကားေတြ ကုိ မွတ္တမ္း လုပ္ထားျပီး စစ္တပ္ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္မူေတြလုပ္ခဲ့တယ္လုိ့ ဆိုပါတယ္။ ေရေ၀းသုသန္မွာလည္း လံုျခံဳေရးမ်ားေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရူတာေတြ ရွိပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္း အတြင္းမွာေတာ့ သံဃာတခ်ိဳ႕ တားဆီးမူေတြ လုပ္ခဲ့ေပမဲ့ အေလာင္း သယ္ေဆာင္မူကို တားဆီးမူေတြ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးလို႔ မိသားစုကို ကူညီေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္က ေနာ္အုန္းလွက ေျပာပါတယ္။

"ပဲခူးတုိင္း အဝင္မွာက်ေတာ့ ဘုန္းႀကီးသံုးပါးကေန ဘာမွလည္း မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ က်မတုိ႔ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ အေလာင္း ထုတ္မယ္ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္အထိ ရဲေတြက ကားနံပတ္အတိုင္းယူတာက လမ္းမွာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ တၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းစီ ယူသြားမွာပါတဲ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကားနံပတ္ ယူတာပါလို႔ေျပာတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္လည္း ဒီလိုပဲ ယူသြားတယ္။

အလြတ္သတင္းေထာက္က ကုိပါႀကီးေသဆံုးမူနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမူေတြလုပ္ေနျပိး ပစ္ခတ္မူမွာ ပါ၀င္တ့ဲ့စစ္တပ္က တာ၀န္ွရိွသူေတြကုိလည္းေမးျမန္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္ ။ မူခင္းဆရာ၀န္ေတြရဲ ့ရင္ခဲြ စမ္းသပ္ခ်က္အရ ကေတာ့ ကိုပါႀကီးဟာ ေသနတ္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ေသဆံုးတယ္လုိ႔ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေသဆံုးတဲ့ ကာလဟာ ၃ပတ္ခဲြနဲ႔ ၄ပတ္ နီးပါးၾကား မွာေသဆံုးခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ခန့္မွန္းေျပာဆုိထားပါတယ္။ မိသားစုကေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ရက္ေန႔မွာ ကုိပါႀကီးအတြက္ လလည္ ဆြမ္းေက်ြးျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
VOA
http://burmese.voanews.com/content/article/2512063.html


ဧရာဝတီတိုင္းက စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္ႏုိင္တဲ့ လယ္သမား တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ ေလာက္ကို ေျမနဲ႔အခြန္ေတာ္ ဥပေဒအရ တရားစဲြဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။

ပုသိမ္၊ ဟသာၤတ၊ ေျမာင္းျမ၊ မအူပင္နဲ႔ ဖ်ာပံုခရိုင္က အေၾကြးေပးစရာရိွတဲ့ လယ္သမား တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ေလာက္ကို ဘယ္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားေပးရမယ္ဆိုၿပီး အေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ျပန္ထားေပမယ့္ လယ္သမားေတြက မေပးခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလို တရားစဲြဖို႔စီစဥ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ မန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒပုဒ္မမွာ ပါၿပီးသားပါ၊ ဝရမ္းမကပ္ခင္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္တယ္၊ ေဝးရင္ နွစ္ပတ္၊ သံုးပတ္၊ နီးရင္ တစ္ပတ္ေပးၿပီးေတာ့ လာဆပ္ခိုင္းတယ္၊ လာမဆပ္ေတာ့မွ ဝရမ္းအဆင့္ကိုေရာက္တယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ အခုေတာင္းေနတဲ့အေၾကြးေတြက ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ကတည္းက အေၾကြးေတြပါတယ္၊ မနွစ္ကလည္း စပါးေစ်းေကာင္းတယ္၊ ရာသီဥတုမပ်က္ဘူး၊ မနွစ္ကအေၾကြးလည္း မဆပ္ဘူး၊ တနွစ္ကအေၾကြးလည္း မဆပ္ဘူး၊ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ရက္ေတြက ေျခာက္လ၊ ခုနွစ္လေက်ာ္လာၿပီး တခ်ဳိ႕ဆို တစ္နွစ္ေက်ာ္လာပါၿပီ ခင္ဗ်၊ ေနာက္ဆံုးရက္ ဘယ္လိုဘယ္ညာေျပာေပမယ့္ လယ္သမားဦးေရက မ်ားေနတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ဝန္ထမ္းဦးေရက ၃၉၀ ပဲရွိတယ္၊ အမႈဖြင့္ရမွာ ေသာင္းဂဏန္းေတာင္ေက်ာ္တယ္"

လက္ရွိမွာ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္က စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမေပးႏုိင္တဲ့ လယ္သမား ၁ဝဝ ေက်ာ္ကို လိမ္လည္မႈ ပုဒ္မ ၄၂ဝ နဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတယ္လို႔ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆုိပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့၂ဝ၁၂ နဲ႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေခ်းေငြသန္းေပါင္း ၉ ေထာင္နီးပါးကို ေခ်းေပးထားၿပီး လယ္သမား တစ္ေသာင္းငါးေထာင္က စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္ႏုိင္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=nf

“ ေသြးဆိုးျပည္ပုတ္ ”

စစ္ေဘာင္းဘီခၽြတ္
က်ိတ္ပုဆိုးခါးခ်ီ
လူရုပ္ဟန္ပလီ
အစြယ္ျပဴးျပဴး
ဘီလူးတို ့အာဏာတည္
ေသြးဆိုးျပည္ပုတ္
ထုတ္ေလာ့…ျမန္မာျပည္
စစ္ဂ်ပိုးက်ဴငုတ္္
နွဳတ္ေလာ့…ျမန္မာျပည္ ။ ။


မင္းေကာင္းခ်စ္စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြထဲ လက္ရွိ အစိုးရ အဖြဲ႔ထဲက ထိပ္တန္း အရာရွိၾကီးမ်ား ပါဝင္ခဲ႔တယ္လို႔ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒေက်ာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း ရဲ႕ သုေတသီ တဦးက ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အရာရွိၾကီး ၃ ဦးနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ ႏုိင္ငံ တကာ ရာဇဝတ္မႈခံုရံုးက သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို႔ ေက်နပ္ေလာက္တဲ႔ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ေတြ႔ရွိ ထားတယ္လို႔လည္း ဟားဗတ္ ဥပေဒေက်ာင္း ႏုိင္ငံတကာ တရားေရးရာ သုေတသီ Matthew Bugher က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလ Shangrila Hotel မွာ ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မွာေျပာဆို လိုက္တာပါ။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ကိုယ္တိုင္ သတင္းယူခဲ့တဲ့ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ မသိဂီၤလင္းက ေျပာျပေပးမွာပါ။

လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔ထဲက ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ကိုကုိ၊ အထူး စစ္ဆင္ေရး အဖြဲ႔မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ေဇာ္ဦးနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအးတုိ႔ ဟာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၆ ႏွစ္ခန္႔က စစ္ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ လူသားထု အေပၚရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့ တယ္လို႔ ပာားဗတ္ ဥပေဒေက်ာင္းရဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဌာနက အစီအရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။

၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုႏွစ္အတြင္း သံေတာင္ျမိဳ႕ တစ္ဝိုက္မွာ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ေျချမန္တပ္မ ၆၆တုိ႔ဟာ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္နဲ႔ တုိက္ခိုက္ရာကေန ကရင္လူမ်ိဳးစုအေပၚ ရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ႔တာပါ။ တာဝန္ရွိသူ သံုးဦးရဲ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခိုင္မာတဲ႔ သက္ေသေတြ ရွိတယ္လို႔ ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္းက ႏုိင္ငံတကာတရားေရး ေလ့လာသူ Matthew Bugher က အခုလိုေျပာပါတယ္။

“၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပစ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ႔ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ေျချမန္တပ္မ ၆၆ က စစ္အရာရွိၾကီး ၃ ဦးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခံုရံုးက သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို႔ ေက်နပ္ေလာက္တဲ႔ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီျပစ္မႈေတြကို ကြပ္ကဲသူေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ အေရးပါတဲ႔ေနရာေတြ ရေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးက ဒီလိုျပစ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္တာေတြ႔ရေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ စစ္မွန္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္။”

လြတ္လပ္စြာ ပစ္ခတ္ခြင့္ျပဳထားတဲ႔ အမည္းေရာင္နယ္ေျမကို သံေတာင္ တစ္ျမိဳ႕လံုးနီးပါးသတ္မွတ္ထားျပီး အဲ႔ဒီနယ္ေျမထဲ ဝင္ေရာက္ လာတဲ႔လူ အားလံုးကို အရပ္သား၊ မိန္းမ၊ ကေလး မေရြးဘဲ ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး ပစ္ခတ္ေစတယ္ လို႔လည္း မွတ္တမ္းေကာက္ရာမွာ သိရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုထုတ္ျပန္လိုက္တဲ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေတာင္ပိုင္းတိုက္စစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ေျချမန္တပ္မ ၆၆တို႔ဟာ စစ္ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ လူသားထုအေပၚ ရာဇဝတ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ႔တာေတြ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စစ္ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ႔ရာဇဝတ္မႈေတြကိုေတာ့ Matthew Bugher က အခုလို ခြဲျခားျပပါတယ္။

“အေသးစိတ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြဟာ အရပ္သားေတြကို တိုက္ခိုက္တာ၊ အိမ္ရာေတြကို စြန္႔ခြာျပီးထြက္ေျပးေစတာ၊ ရန္သူေတြရဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ဖ်က္ဆီးတာ၊ အပိုင္သိမ္းတာ၊ လူသတ္တာ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တာနဲ႔ လူတစ္ဦးရဲ႕သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ႔ ရာဇဝတ္မႈဆိုတာကေတာ့ လူမ်ားစုကို အဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ခိုင္းမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ကြ်န္ျပဳမႈ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈနဲ႔ အျခား လူမဆန္တဲ႔လုပ္ရပ္ေတြကို ေျပာတာပါ။”

အစီရင္ခံစာမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာေတြကို ထင္ထင္ရွားရွားေထာက္ျပ ထားေပမဲ့့လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ Rome Statute အရ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံုရံုးမွာ ပါဝင္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဌာနက ျပစ္မႈကိုအေရးယူဖို႔ ေဆာင္ရြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအစီအရင္ခံစာ ကို ျပည္သူေတြလက္ထဲ၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြလက္ထဲ အေရာက္ ထည့္ေပးရတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

“ပထမဆံုး ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အဓမၼ ျပဳက်င္႔ခံရတဲ႔ အမ်ားဆံုးေနရာေတြျဖစ္တဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔လို ေဒသေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြကုိ အထူး စိတ္ပူပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ၂၀၀၅ နဲ႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဴးလြန္သြားတဲ႔ ျပစ္မႈေတြရဲ႕ မူဝါဒေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အထက္က ေနရာေဒကေတြမွာ ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနမွာကို စိုးရိမ္ပါတယ္။ အခုစစ္ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ေနရာေတြမွာ တိုက္ခိုက္ေနတဲ႔ စစ္သားေတြနဲ႔ အရာရွိေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို အထူးသတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံက တာဝန္ရွိအၾကီးအကဲေတြအေနနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းဟာ အခုလို မတရားျပဳက်င္႔ခံေနရတာေတြကို အေသးစိတ္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏုိင္တယ္ ဆိုတာကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဒီအဖဲြ႔အစည္းဟာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားရဲ႕အျခားျပစ္မႈဆိုင္ရာေတြကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သြားဖို႔ တာ၀န္ယူပါတယ္။”

စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ ရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္တာေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္ အျပင္ အတိုက္အခံ တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔မ်ား ကလည္း သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္တယ္လို႔လည္း သံုးသပ္သြားပါတယ္။ ဒီအစီအရင္ခံစာဟာ ျပည္သူေတြရဲ႔ တစ္ဖက္သတ္ အသံသာျဖစ္တယ္ လို႔ ျမန္မာ အစိုးရဖက္ကေျပာဆိုေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံေနရတဲ႔ အရပ္သားေတြရဲ႕အသံေတြ ခံစားခ်က္ေတြကို လူအမ်ားသိရေအာင္ မွတ္တမ္းထုတ္ျပန္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာျပသြားပါတယ္။

VOA


အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ရုပ္အေလာင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္ကေန ရန္ကုန္ကို ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ၿပီး ေရေဝးသုသာန္မွာ ဒီေန႔ညေနပိုင္းက ဂူသြင္းသၿဂိၤဳဟ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစုံကုိ RFA ဝုိင္းေတာ္သား ကုိေဂ်က တင္ျပေပးမွာပါ။
RFAဟားဗတ္တကၠသိုလ္က ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဌာန သုေတသီေတြၾကား ၄ႏွစ္ၾကာအခ်ိန္ယူေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရ လက္ရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအပါအဝင္
သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွစ္ေယာက္ဟာ လူမဆန္တဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြကိုက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၇ရက္ေန႔က စြပ္စြဲလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္က
အရပ္သားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအေပၚ ဘယ္လို ရာဇဝတ္မႈေတြက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသလဲ။

၂ဝဝ၅ကေန ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က ေတာင္ေပၚနယ္စပ္ေဒသေတြမွာ
ေနအိမ္ေတြ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံနဲ႔စားနပ္ရိကၡာေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သလိုရြာသားေတြကို ေပၚတာဆြဲခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႀကီးအတြက္မ်က္ျမင္သက္ေသ ၁၅ဝနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီးမွ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္လိုက္တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က လူသားဆန္မႈကိုဆန္႔က်င္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈမ်ားနဲ႔စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားလို႔ ေခါင္းစဥ္ေပးထားတဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာကိုဆူးေလးရွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွာ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္မွာျမန္မာစစ္တပ္က စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဳးလြန္ခ်ိန္ တာဝန္အရွိဆံုးကတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အရာရွိ ၃ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။
အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အရာရွိ ၃ေယာက္က လက္ရွိျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုနဲ႔ အထူးစစ္ဆင္ေရးဌာနက ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္
ခင္ေဇာ္ဦးနဲ႔ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေအးတို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီအရာရွိ ၃ေယာက္ဟာ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္းရာထူးတိုးျမင့္သြားတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။
ျမန္မာစစ္တပ္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ဒီစစ္ရာဇဝတ္မႈေတြဟာ ရွမ္းေျမာက္နဲ႔ကခ်င္ျပည္နယ္က တိုက္ပြဲေတြမွာလည္းအလားတူပံုစံမ်ဳိး က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ၿပီး
အခု အရာရွိ ၃ေယာက္ကို ႏိုင္ငံတကာ စစ္ခံု႐ံုးေပၚ တင္ႏိုင္မယ့္သက္ေသအေထာက္အထားေတြ အခိုင္အမာရွိထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕
က်ဳးလြန္တဲ့ လူမဆန္တဲ့ရာဇဝတ္မႈေတြအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ ခက္ခက္ခဲခဲအေနအထားမွာရွိေနမယ္ဆိုတာ နားလည္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာျပည္ကိုဒုတိယအႀကိမ္ လာေရာက္မယ့္
ရီးစဥ္မတိုင္မီ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာနည္းတူလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔တစ္ခုကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္က မြတ္ဆလင္ေတြလအနည္းငယ္အတြင္း သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေလွနဲ႔ ထြက္ေျပးဖို႔ လမ္းေၾကာင္းကိုကိုယ္တိုင္စီစဥ္ေပးၿပီး လူကုန္ကူးမႈကို စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေနတယ္ဆိုတဲ့အစီရင္ခံစာလည္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

Kamayut media

 
 ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ၿမိဳင္
ကိုပါႀကီးေသဆံုးမႈ စစ္ေဆးေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔ အခြင့္ အေရး ေကာ္မရွင္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၃ ရက္ၾကာ စစ္ ေဆး ခဲ့တာေတြ ေနျပည္ ေတာ္ကို ေပးပို႔ လိုက္ၿပီး ေနျပည္ ေတာ္က ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ သတင္း ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

ဦးစစ္ၿမိဳင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ဟာ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္မွာ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိၿပီး စစ္ေဆးတာ ကိုေတာ့ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္မွာ စတင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔အဖြဲ႔ ဘယ္ေလာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စစ္ေဆးခြင့္ ရခဲ့ ပါသလဲ။

အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးစစ္ၿမိဳင္ကေတာ့ ကိုပါႀကီးကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခဲ့တဲ့ ဒုတပ္ၾကပ္ အပါအ၀င္ စစ္တပ္က တာ၀န္ရွိသူအားလံုးကို ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ စစ္လိုတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ကိုေခၚယူၿပီး စစ္တာပါ။ တပ္က က်ေနာ္တို႔ စစ္လိုတဲ့ တပ္မေတာ္သားကို ေစလႊတ္ေပးပါတယ္။ စစ္တဲ့အထဲမွာ တပ္မႉးႀကီးေတြအဆင့္ထိပါ ပါတယ္။ တပ္ဘက္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုးဖြဲ႔ စစ္ေနတာရွိတယ္။ အဲ့ဒီ ခံုရံုးကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေခၚစစ္တယ္။ ရဲဘက္ကလဲ ရဲမႉးႀကီးအဆင့္ထိ ေခၚစစ္ပါတယ္။ ေနာက္ အရပ္ဘက္က မ်က္ျမင္သက္ေသ၊ ရြာလူႀကီးေတြ ေခၚစစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့အခ်က္ကို ေမးတယ္။ ေနာက္ ဓာတ္ပံုအေထာက္အထား၊ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား၊ စာအ၀င္အထြက္၊ ေနာက္ ေၾကးနန္းအ၀င္အထြက္စတဲ့ လိုအပ္တာေတြ ေတာင္းပါတယ္။”

ကိုပါႀကီးကို ဖမ္းသြားတဲ့ တပ္ကိုေရာ စစ္ပါသလား။ ကာယကံရွင္ေတြနဲ႔ေရာ ေတြ႔ရပါ သလား။

“ေတြ႔ပါတယ္။ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္တဲ့ ကာယကံရွင္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ စစ္ပါတယ္။ သူနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာ တပ္ ၃ တပ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၃ တပ္စလံုးက အရာရွိေတြ ဆရာေတြ က်ေနာ္တို႔ ေခၚစစ္ပါတယ္။”

ကိုပါႀကီးကို ပစ္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ စစ္သားကိုေရာ စစ္ရလား။

“ရဲေဘာ္ မဟုတ္ဘူးဗ်။ သူက ဆရာဗ်။ ဒုတပ္ၾကပ္။ က်ေနာ္တို႔ စစ္ၿပီးပါၿပီ။ စစ္ေဆးေနတုန္းပဲဗ်။ ဒါေတြက ဘယ္ေလာက္မွန္လဲ ေျပာဖို႔က မခိုင္လံုေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔ သက္ေသေတြ ထပ္စစ္ရဦးမယ္။”

ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ တင္ႏိုင္မယ္မွန္းလဲ။

“ရက္မမွန္းႏိုင္ေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔က ဆရာ၀န္အဖြဲ႔ရဲ႕ ရင္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္လည္း ေတာင္းထားတယ္။ ရင္ခြဲၿပီးရံုတင္မဟုတ္ဘဲ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးအုန္းမွာဆိုေတာ့ သူတို႔ဘက္က အေျဖရဖို႔က ေစာင့္ရဦးမယ္ထင္တယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ လနဲ႔ခ်ီ မၾကာေလာက္ဘူးလို႔ေတာ့ ထင္တာပဲေလ။”

အခု အန္ကယ္တို႔ ေမာ္လၿမိဳင္မွာပဲလား။ စစ္တုန္းလား။

“ပထမတဆင့္ စစ္တာေတာ့ ဒီေန႔ ၿပီးမယ္မွန္းတယ္။ သို႔ေသာ္ ထပ္စစ္ဖို႔ လိုတာေတြ ရွိေသးေတာ့ ေနာက္တေခါက္ လာစစ္ရဦးမယ္။ အခု ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို ရန္ကုန္က်ရင္ အားလံုးေပါင္းဆံုၿပီး သံုးသပ္မယ္။ ထပ္စစ္ဖို႔ လိုတာေတြ ေတြ႔လာမယ္။ က်ေနာ္တို႔ လိုလာတဲ့အခ်က္ေတြ ထပ္ေတြ႔မယ္။ မခိုင္လံုေသးတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမွာ သက္ေသေတြ ထပ္စစ္ဖို႔ လိုလာႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ဒီလိုလာႏိုင္တာေတြ က်ေနာ္တို႔ ထပ္စစ္မယ္။ လိုရင္ ထပ္လာစစ္မယ္လို႔ ဒီမွာလည္း တခါထဲ သူတို႔ကို ေျပာထားတယ္။”

စစ္ၿပီးသေလာက္ ကိုပါႀကီး ထြက္ေျပးလို႔ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ဖမ္းလိုက္ရတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ဖို႔ မ်ားလား။ ဘယ္လို ျမင္ရလဲ။

“အဲလိုေျပာဖို႔ေတာ့ ေစာပါေသးတယ္ဗ်ာ။ ဒါက အားလံုးစိတ္၀င္စားေနတာ ဆိုေတာ့ေလ။ က်ေနာ္တို႔က ခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္မွ ေျပာလို႔ ျဖစ္မွာ။ အခုလို ၾကားျဖတ္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႔ ေျပာလို႔ မျဖစ္ဘူးေလ။ က်ေနာ္တို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္ေအာင္ ျပည့္စံုေအာင္ စစ္ေနပါတယ္။”

ေက်းဇူးပါ။
By ေရႊေအာင္ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/70172


အလြတ္ သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ေခၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ ရုပ္အေလာင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္ ေဆးရံုကေန ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေဝး သုႆန္မွာ ဒီေန႔ ညေနပိုင္းက ဂူသြင္း သၿဂႋဳဟ္ ခဲ့ပါတယ္။

ကိုပါႀကီးစ်ာပန အခမ္းအနားကို လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္းက ကိုဂ်င္မီက အတားအဆီးေတြ ရွိတဲ့ၾကားက စည္းလံုးမႈ ရွိတဲ့ အတြက္ ကိုပါႀကီး အေလာင္းကို အခုလို သၿဂႋဳဟ္နိုင္တာလို႔ ေျပာပါတယ္။

"သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ဝင္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးရဲ႕ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးေတာ့ လူမသိသူမသိ အဆံုးစီရင္ခဲ့တဲ့ ကိုပါႀကီး၊ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔အားလံုးသိခဲ့ၿပီ၊ ကိုပါႀကီးရဲ႕ အေလာင္းကိုလည္း ေဟာဒီ့ေနရာကို အေရာက္ျပန္ယူလာခဲ့ၿပီ၊ အဲ့ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔အားလံုးရဲ႕ ညီညႊတ္မႈလည္းျဖစ္တယ္၊ ဒီကေန႔ က်ေနာ္တို႔ သတင္းသမားေတြ လြတ္လပ္တဲ့ေခတ္ ပြင့္လင္းတဲ့ေခတ္ကို အာသာျပင္းျပင္းနဲ႔ လိုခ်င္ေနၿပီဆိုတာ ဒီကေန႔က သာဓကျပလိုက္တယ္လို႔ က်ေနာ္ဆိုလိုခ်င္ပါတယ္"

ကိုပါႀကီးစ်ာပန အခမ္းအနားကို ေရႊညဝါဆရာေတာ္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးနဲ႔ သံုးေရာင္ျခယ္အဖဲြ႔၀င္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုပါႀကီးရုပ္အေလာင္းကို မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဝါေခ်ာင္ေက်းရြာမွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ျပန္လည္တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ေဆးရံုႀကီးက ရင္ခဲြရံုမွာ မႈခင္းဆရာ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုစစ္ေဆးရာမွာ ကုိပါႀကီးဟာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ၅ ခ်က္နဲ႔ ေသဆံုးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ေတ႔ြရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တုိင္ကမ္းနားလမ္းက ပညာ့ဗိမာန္စာသင္တုိက္မွာ ကိုပါႀကီးကိုရည္စူးၿပီး တစ္လျပည့္ဆြမ္းကပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ေခၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ အသတ္ခံရတဲ့အမႈအတြက္ တရားဥပေဒအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လက္ရွိျပဌာန္းထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ရဦးမယ္လုိ႔ ေရွ႕ေနက သံုးသပ္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအေျခခံဥပေဒထဲမွာ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျပစ္မႈေတြကို စစ္ဥပေဒအရပဲ အေရးယူမယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထားတဲ့အျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အတည္ျဖစ္တယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတဲ့အခ်က္ကလည္း တရားမွ်တမႈမရွိနုိင္တဲ့အတြက္ ျပင္ဖို႔လိုအပ္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=nf

   
ကုိရဲ(အက်ႌအျဖဴ၀တ္ထားသူ)

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စူရတ္ဌာနီခရိုင္ လိပ္ကြ်န္း (ခုိေတာင္ကြ်န္း) မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ လလယ္ပိုင္းက လူသတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ထားတဲ့ ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔အၾကား ဘာသာျပန္ေပးတဲ့ ကိုရဲကို ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ ကုိေအးႏိုင္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ထားပါတယ္။

၀င္းေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ကိုေဇာ္လင္းတို႔ကို ဖမ္းဆီးစဥ္က ကိုရဲတုိ႔ ဘာသာျပန္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေျခအေနကို ေျပာျပပါ။
“ဘာသာျပန္ဆိုတာ ဒီက က်ေနာ္တေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တေယာက္ရွိေသး တယ္ခင္ဗ်။ မြန္မ တေယာက္။ မိန္းကေလးတေယာက္ရွိေသးတယ္။ ၀င္းေဇာ္ထြန္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးကို စူရတ္ (စူရတ္ဌာနီၿမိ္ဳ႕) မွာ ဖမ္းမိတယ္။ သူက ခုိေတာင္ေလွနဲ႔ပါလာတဲ့အခ်ိန္မွာေပါ့။ ခုိေတာင္ေလွနဲ႔ပါလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖမ္းမိတယ္။ ဖမ္းမိတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ကိုစစ္တယ္။ က်ေနာ့္ကို ဘာသာျပန္ခိုင္းေတာ့ သူက ဒီကို ပန္းရန္လုပ္ဖို႔လာတာလို႔ ေျပာတယ္။ သူဒီကိုဘာလာလုပ္တယ္၊ သူ႔အေဖနာမည္၊ အေမနာမည္ေတြ။ သူတို႔ေနာက္ ဒီအန္ေအေတြ ဘာေတြစစ္တယ္ဆုိတာ က်ေနာ္ကေတာ့ မသိဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ ဒီအန္ေအဆိုတာ ေနာက္မွ သိရတာေပါ့။ အဲဒါ သူတို႔ ဘာသာျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ကို ဒီမွာစစ္တယ္။ စစ္လည္းၿပီးေရာ က်ေနာ္တို႔ ဒီ အခ်ဳပ္မွာေပါ့ေလ။ အခ်ဳပ္ထဲေတာ့ မထည့္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဒီအမႈစစ္ခန္းမွာေပါ့။ ေထာက္လွမ္းေရးရုံးခန္းမွာ သူ႔ကိုစစ္တယ္။ သူ႔ကို ေသးေတြ ဘာေတြ စစ္ၿပီးတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဖာ့က္ပက္ (အမွတ္ ၈ တိုင္းရုံး) ဆုိတဲ့ေနရာကို က်ေနာ္တို႔နဲ႔ နည္းနည္း ကားေမာင္းရင္ မိနစ္ (၂၀) ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ေမာင္းရတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေနရာကို သူတို႔ေခၚသြားတယ္။ သူတို႔တိုင္းရုံးေပါ့ေနာ္ ဖာ့က္ပက္ဆုိတဲ့ေနရာကို ေခၚသြားၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ စစ္တယ္။ စစ္တဲ့အခါမွာ စစ္တဲ့အထိလည္း ဒီကေလးက က်ေနာ္လည္း ဘာသာျပန္ေပးတာ အဲလိုပဲ။ သူ႔ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြယူတယ္။ စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူက မေျပာေသးဘူး၊ မေဖာ္ေသးဘူး။ မေဖာ္ဘဲနဲ႔ ေနာက္ထပ္ (၁၅) မိနစ္ေလာက္မွာ က်ေနာ္လည္း ဗိုက္တအားဆာေနၿပီေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္ထမင္းစားေနတဲ့အခ်ိန္ အဲဒီကေလးကုိ တေယာက္တည္း ေခၚသြားလိုက္တယ္။ အရာရွိအခန္းကို ေခၚသြားၿပီးေတာ့ သူတို႔စစ္ေဆးတယ္။ စစ္ေဆးတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ထမင္းစားေနတာနဲ႔ က်ေနာ့္ကို ဘာသာျပန္ေခၚလိုက္တယ္။ ‘လာလာ’ တဲ့၊ ‘ထမင္းစားလို႔ၿပီးၿပီလားတဲ့’‘ၿပီးၿပီ’ လို႔။
“က်ေနာ္ အဲဒီကေလးနားကို ေရာက္သြားၿပီးေတာ့ အဲဒီကေလးက ဘာစိတ္ကူးေပါက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ေတာ့ မသိဘူး။ က်ေနာ္ေတာင္မွ ၾကက္သီးေမြးညင္းထသြားတယ္။ ‘က်ေနာ္တဲ့၊ အစ္ကိုတဲ့’ ဘာျဖစ္ဆို က်ေနာ္က သူ႔ကို ဘာသာျပန္ေပးတယ္ဆိုတာက သူတို႔က စကားသက္ေသေရာ၊ သတင္းေထာက္ေတြေရာ အကုန္လုံးရွိေနတယ္ဗ်ာ။ လူႀကီးေတြလည္းရွိေနတယ္။ က်ေနာ္က သူ စကားတခြန္းေျပာရင္၊ သူက (၁) ဆိုရင္ က်ေနာ္က (၁) ပဲ ျပန္ေပးလို႔ရတယ္။ (၂) ျပန္ေပးလို႔ မရဘူး။ (၂) ျပန္ေပးရင္ က်ေနာ္ ထိမွာေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား။ အေနာက္မွာ တိုင္းမွဴးေတြေရာ၊ ဘာေတြေရာ။ အဲဒီမွာ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္က စာလ၀ပ္ (စစ္ေဆးေရးအရာရွိ) ဆိုတဲ့အဆင့္ပဲရွိတယ္။ ထိုင္းရဲေတြအမ်ားႀကီးပဲ၊ လူႀကီးေတြေပါ့ဗ်ာ။
“အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အဲဒီကေလးက ဘာစေျပာလိုက္လဲဆိုေတာ့ ‘အစ္ကိုတဲ့ က်ေနာ္ ၀န္ခံလို႔ရွိရင္ေပါ့ေနာ္၊ ေသဒဏ္က်ႏိုင္လားတဲ့ ဒီအမႈကတဲ့’ အဲဒီကေလးက က်ေနာ့္ကို ေျပာလိုက္တယ္။ ၀င္းေဇာ္ထြန္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလး၊ ဒီမွာ ဖမ္းမိတဲ့ေကာင္ေလးေပါ့။ ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ေကာင္ေလး။ က်ေနာ္ကေျပာတယ္ ‘ညီေလး မင္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ၀န္မခံနဲ႔ေနာ္’ ‘အစ္ကိုတဲ့ က်ေနာ္ ေသဒဏ္က်လားတဲ့’ ‘ေသဒဏ္က်တာ၊ မက်တာ က်ေနာ္လည္း မသိဘူး။ မင္းအမႈက ေသးေသးေလးကိတ္စမဟုတ္ဘူး။ ‘မဟုတ္ဘူးတဲ့ က်ေနာ္ ၀န္ခံလို႔ရွိရင္ ေသဒဏ္က်ႏိုင္လားတဲ့’။ အဲေတာ့ က်ေနာ္က ရဲေတြက က်ေနာ့္ကို တခါ ျပန္ေမးတယ္။ သူဘာေျပာတာလဲတဲ့။ က်ေနာ့္ကိုေမးတာလည္း ေဘးနားမွာလည္း လူေတြရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ယူနီေဖာင္းနဲ႔မဟုတ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္ကလည္း လိမ္ေျပာလို႔ မရဲဘူး။ ေဘးနားမွာလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ဗမာေတြလား၊ ရွမ္းေတြလား မသိဘူး။ ေဘာင္းဘီ၀တ္ထားေတာ့ က်ေနာ္က ဗမာ၊ ရွမ္းဆိုတာ နဖူးမွာ စာေရးထားတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္လည္း မသိႏိုင္ဘူးေလ။ တျခားသူေတြလည္းအမ်ားႀကီးဆိုေတာ့ က်ေနာ့္မွာလည္း လိမ္မရဲဘူး။ အဲဒါ ၿပီးလည္း ၿပီးေရာ သူ႔ကို ေမးပါေလေရာ။ ေမးေတာ့ သူက က်ေနာ္ေျပာတယ္၊ သူက ဒီ္လို၀န္ခံရင္ ေသဒဏ္က်မလားဆိုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒါက ရဲပရိယာယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ၀န္ခံမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမႈေပါ့တယ္ေပါ့။ က်ေနာ္ထင္တာေတာ့ ဒီကေလးက ဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ မသိဘူးဗ်ာ။ သူနဲ႔က်ေနာ္နဲ႔ (၁၅) မိနစ္ေလာက္ပဲ ထမင္းစားခ်ိန္ေလး အခန္းထဲမွာ သူ႔ကို ေခၚၿပီးစစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူက ေျပာလိုက္တာက က်ေနာ္ ၀န္ခံလို႔ရွိရင္တဲ့ သူေျပာတဲ့စကားအသံေတြပဲ သူတို႔စက္နဲ႔ ဖမ္းထားတာရွိမွာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္ေတြ႔တာေတာ့ ေဘးမွာ စက္ေတြရွိေနတာကိုး။ က်ေနာ္နဲ႔ေျပာတဲ့ပုံေတြေကာ၊ က်ေနာ္ သူနဲ႔ စကားေျပာေနတဲ့ပုံေတြ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အမႈကို သူက ၀န္ခံလိုက္တယ္။

ထမင္းမစားခင္ အဲဒီကေလးက ၀န္ခံလို႔လား။

“မဟုတ္ဘူး မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ထမင္းစားၿပီးသြားၿပီ။ ထမင္းစားၿပီးေတာ့ သူတို႔ က်ေနာ့္ကို ေခၚလိုက္တာ က်ေနာ့္ကို အျပင္မွာ။ အဲဒီကေလးကို (၁) ခန္း။ က်ေနာ့္ကို (၁) ခန္း။ က်ေနာ္က ထမင္းစားေတာ့ သူတို႔ က်ေနာ္ကို အျပင္ထုတ္သြားတယ္။ အျပင္ထုတ္သြားတယ္ဆိုတာ အျပင္ သီးသန္႔ (၁) ခန္းမွာေပါ့ က်ေနာ့္ကို သူတို႔ရဲပဲ ထမင္း၀ယ္လာၿပီးေတာ့ ထမင္းေကြ်းတယ္။ သူတို႔ရဲအရာရွိေတြလည္း ၄၊ ၅၊ ၆ ေယာက္ရွိမယ္ စားၾကတာေပါ့။ စားၿပီးတာနဲ႔ က်ေနာ့္ကိုလာေခၚတယ္။ အဲဒီရုံးခန္းထဲမွာပဲေပ့ါ။ ဒါေပမယ့္ အခန္းကေတာ့ တခန္းစီေပါ့။ ဘာသာျပန္ထမင္းစားလို႔ ၿပီးၿပီလားတဲ့ ရဲတေယာက္က လာေခၚတယ္။ ၿပီးပါၿပီလို႔။ အဲလို ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီကေလးက အဲဒီလို အဲဒီမွာ ရဲတေယာက္။ အရာရွိလား ဘာလဲေတာ့ မသိဘူးဗ်ာ ယူနီေဖာင္းမ၀တ္ထားတဲ့အတြက္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ေျပာတာေတာ့ အရာရွိပိုင္းကလို႔ ေျပာတာပဲ။ အရပ္ရွည္ရွည္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းနဲ႔ အဲဒီလူ (၁) ေယာက္ကေန စစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီကေလးက အဲဒီစကားကို ေျပာလိုက္တယ္။ သူေျပာတဲ့အတိုင္းကုိပဲ က်ေနာ္က အားလုံးကို ဘာသာျပန္ေပးရတယ္။ အဲလို ဘာသာျပန္ေပးေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ မြန္မဆိုတာကေတာ့ ေနာက္မွ က်ေနာ္ သိရတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ထပ္ အခန္းႀကီးထဲကို ေခၚသြားတာေပါ့ေနာ္။ ေခၚသြားၿပီးေတာ့ အမႈကို၊ က်ေနာ္လည္း သူ မြန္မဆိုတာ မသိဘူး။ မြန္မဆိုတာ စာေရးထားတာမဟုတ္ဘူး။ ထဘီနဲ႔မဟုတ္ဘူး ေဘာင္းဘီ၀တ္ထားတယ္။ အဲဒီမြန္မက ဘယ္မွာေနလဲဆိုေတာ့၊ ေနာက္မွေျပာျပတာေနာ္ သူ႔ကိုစစ္ၿပီးေတာ့မွ။ စကားကို က်ေနာ္ျဖတ္ေျပာတာ မြန္မဆိုတာက ေနာက္မွ က်ေနာ္ေျပာျပမယ္။ အဲဒါနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေကာင္ေလးကို က်ေနာ့္ကို ဘာသာျပန္ခိုင္းတယ္။ ဘာသာျပန္ေတာ့ သူက ၀န္ခံတယ္။ အဲဒီ သူတို႔သတ္တာ မွန္ကန္တယ္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ေသဒဏ္က်မွာေၾကာက္လို႔၊ မေျပာရဲလို႔။ သူတို႔ ေပါက္တူးနဲ႔ ဘယ္လိုခုတ္တာတို႔။ ေကာင္မကို သူတို႔ ဘယ္လိုမုဒိမ္းက်င့္တာတို႔၊ သူေျပာျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ သူ႔ကို ေသခ်ာေမးပါတယ္ ညီေလးေနာ္ ၀င္းေဇာ္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ရဲေတြလည္းေမးပါတယ္။ မဟုတ္ဘဲနဲ႔၀န္ခံတာလား၊ ေၾကာက္လို႔၀န္ခံတာလား။ သူက ၀န္ခံလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္နဲ႔ သူနဲ႔ (၁၅) မိနစ္ေလာက္၊ မိနစ္ (၂၀) ေလာက္ အကြာမွာေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ မသိဘူးေနာ္။ မွန္လုံခန္းေတြနဲ႔။ သူ၀န္ခံတယ္။ သူ၀န္ခံတဲ့အတိုင္းကို က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ေပးရတယ္။

ကိုရဲ ထမင္းမစားခင္၊ မကင္းကြာခင္က ကေလးနဲ ့စကားေျပာခြင့္ရလား။

“ရတယ္၊ ရတယ္။ အတူတူပဲရွိေနတယ္။ က်ေနာ့္ေဘးနားမွာ ဘာသာျပန္ေပးေနတာပဲ။”

အဲဒီေတာ့ ပထမပိုင္း ကိုရဲထမင္မစားခင္က သူက ဘာေျပာလဲ။

“မေျပာေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ စာရြက္စာတမ္းေတြ သူတို႔ျပတယ္။ ဓာတ္ပုံေတြျပတယ္။ ျပတယ္ဆိုတာဗ်ာ။ သူနဲ႔လည္း ခပ္ဆင္ဆင္ပဲ။ အခုေနာက္ပုိင္းမွ က်ေနာ္လည္းသိရတာဗ်ာ၊ ဒီ လူႀကီးသားဆိုလား ဘာဆိုလား။ ဓာတ္ပုံထဲမွာ ေနာက္မွ ဇေ၀ဇ၀ါနဲ႔၊ ေနာက္ေတာ့။ အင္းဒီကေလးနဲ႔လည္း ခပ္ဆင္ဆင္ပဲလို႔ ၀င္းေဇာ္ထြန္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးနဲ႔က။ ၀င္းေဇာ္ထြန္းက သူ႔ထက္အေကာင္ေသးတယ္။ ဟုိေကာင္ကနည္းနည္း တီဗြီထဲမွာ ၾကည့္ရတာေနာ္ ဒီေကာင္က အေကာင္ႀကီးမလားေတာ့ မသိဘူး။ ပုံစံနဲ႔ ရုပ္ခ်င္းကေတာ့ ခပ္ဆင္ဆင္ပဲ။ သူတို႔အေနအထားကေလ။ အဲဒီ ေဘာင္းဘီတိုနဲ႔ ေျပးတဲ့ပုံ။ သူတို႔က၊ ၀င္းေဇာ္ထြန္းက မင္းပုံလားဆိုေတာ့ ျဖစ္ရင္လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ေပါ့ က်ေနာ္ပုံေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ထဲမွာ တင္တယ္ဘာညာဆိုတာ ျဖစ္ရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ေပါ့။ တခုဆိုးသြားတာက သူေျပာလိုက္တဲ့စကားေတြက သူရဲ႕၀န္ခံခ်က္နဲ႔ ေပ့ါေနာ္ အဲဒီႏိုင္ငံျခားသားဆီက ဖုန္းက ဘယ္မွာလဲ။ ဖုန္းက သူ႔သူငယ္ခ်င္း လင္းလင္းဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဆီမွာ။ သူက လင္းလင္းအိမ္မွာေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္တခ်က္က သူက မ်က္မွန္။ ႏိုင္ငံျခားသားဆီက သူ ပိုက္ဆံေတာ့မယူသြားဘူး မ်က္မွန္တလက္ ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲက ႏိႈက္ယူသြားတယ္။ ေနာက္ေန႔မနက္မွာ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ သတင္းေတြၾကားေတာ့ သူ ေၾကာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီမ်က္မွန္ကို ခ်ဳိးၿပီးေတာ့ လႊတ္ပစ္လိုက္တယ္။ အဲလိုမ်ဳိး၊ ဖုန္းကေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို ေပးထားတယ္။ သူ႔သူငယ္ခ်င္း လင္းလင္းဆိုတဲ့ေကာင္ေလး၊ သူေနတဲ့အိမ္မွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါ လင္းလင္းကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီဖုန္းကို ထုေခ်လိုက္လား ဘာလဲေတာ့မသိဘူးေပါ့ ဒါ ေနာက္ပို္င္းမွ သူေျပာတဲ့စကားေတြေနာ္။”

လင္းလင္းဆိုတာ ေဇာ္လင္းကို ေျပာတာလား။

“မဟုတ္ဘူး လင္းလင္းဆိုတာ ေနာက္သပ္သပ္ရွိေသးတယ္။ ၀င္းေဇာ္ထြန္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးေနတဲ့ အိမ္လို႔ ေျပာတယ္။”

၀င္းေဇာ္ထြန္းကေလ၊ ကိုရဲထမင္းစားၿပီးလို႔ ျပန္လည္းျပန္ေရာ၊ က်ေနာ္ေသခ်ာေအာင္ေမး တာ၊ ကိုရဲတို႔ ဘာသာျပန္တာလြဲတယ္ဆိုတဲ့စကားေတြ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာေဖာ္ျပေနလို႔ ေသခ်ာေအာင္ ေမးရတာပါ။ ၀င္းေဇာ္ထြန္းက ကိုရဲထမင္းစားၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုက္ရိုက္ ၀န္ခံတဲ့ဥစၥာကေလ၊ ဘာေတြကို ၀န္ခံတာလဲ။ မုဒိမ္းက်င့္တယ္လို႔ ၀န္ခံတာလား၊ ဘယ္လိုမ်ဳိး၀န္ခံတာလဲ။

“အဲဒီ အမႈအားလုံးကိုေပါ့။ သူတို႔အဲလို ဘယ္လိုလုပ္တယ္။ ဘယ္လိုသတ္တယ္။ ဘယ္လို သူတို႔ ဘီယာေသာက္တယ္။ ဘယ္လိုသြားတယ္၊ ဘယ္လိုလာတယ္ဆိုတာ အဲဒီမွာ အကုန္လုံး သူက စေဖာ္ေတာ့တာပဲ။ အဲလိုမ်ဳိးေပါ့။ သူအဲလို ေျပာလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ ၾကက္သီးေတြ တအားထသြားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဒါ က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသား တမ်ဳိးသားလုံး သိကၡာက်တဲ့အလုပ္ႀကီး၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား ဒါႏိုင္ငံနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္း ဘယ္လိုေခၚမလဲ သူ႔ကို ဘုရားမွာပဲ ဆုေတာင္းေပးႏိုင္တယ္။ ဒါပဲရွိတယ္။ က်ေနာ္ ေန႔တိုင္းေမတၱာပို႔ေပးတယ္ သူ႔ကို၊ ဒါပဲလုပ္ေပးလို႔ႏိုင္တယ္။”

ကိုရဲ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့တာကို အမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရေအာင္၊ ေမးခြန္းေလး (၂) ခုေလာက္ ေမးခ်င္တယ္။ ကိုရဲထမင္းစားေနတဲ့ ၁၅ မိနစ္ၾကာအခ်ိန္မွာ စစ္တာက ၀င္းေဇာ္ထြန္းက ထိုင္းလိုနားလည္လား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ထုိင္းေတြက ဗမာလို နားလည္လား။ အဲဒါကေရာ ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္တာတုန္း။

“နားလည္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိး။ က်ေနာ္ထမင္းစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ကို အခန္းထဲကို ေခၚထုတ္သြားတယ္။ ပထမ သူနဲ႔က်ေနာ္နဲ႔ အတူတူပဲရွိေနတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ထမင္းစားတဲ့အခ်ိန္မွာ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာသြားၿပီ။ သူ႔ကို အခန္းထဲကို ေခၚသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္ ဘာမွ မျမင္ရဘူး။ အဲဒီအခန္းကို က်ေနာ္တို႔ မျမင္ရဘူး။ က်ေနာ္က ထမင္းစားတာ အျပင္မွာ၊ တျခားအေဆာင္မွာ။ ဒီဘက္ကို သူ႔ကို အခန္းတခန္းဘက္ကို ေခၚထုတ္သြားတယ္။ အဲဒီအခန္းကေတာ့ သူတို႔ အရာရွိေနတဲ့အခန္းေပါ့။ အရာရွိ အခန္းပဲဆိုတာ က်ေနာ္ ဘယ္လိုသိသလဲဆိုေတာ့ ေနာက္မွ အဲဒီမွာ အရာရွိေတြ ထိုင္တာ က်ေနာ္ေတြ႔တယ္ေလ။”

အဲဒါ ဘယ္ေနရာလဲ ကိုရဲ။

“အဲဒီအခန္းက ဖာ့က္ပက္မွာပဲ။ ေျပာမယ္ဆို ထခမ္း လို႔ ေခၚတာေပါ့ ဖူဖင္း ဖူဖင္း (ဖူဖင္းရဲစခန္း)။

အဲဒါ ေကာ့စမြီမွာလား။
“မဟုတ္ဘူး။ စူရတ္ဌာနီမွာ။”

ဒါဆို ကိုရဲလည္း မသိဘူးေပါ့ေနာ္၊ ထိုင္းေတြက ဗမာလို နားလည္လား။ ၀င္းေဇာ္ထြန္းက ထိုင္းလိုနားလည္လားဆိုတာ ကိုရဲလည္း မသိဘူးေပါ့ေနာ္။
“က်ေနာ္လည္းမသိဘူး။”

၁၅ မိနစ္အတြင္းမွာ အေျဖေပၚသြားတယ္ေပါ့ေနာ္။
“အဲလိုမ်ဳိး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ၿပီးလည္းၿပီးေရာ က်ေနာ္ထမင္းစာလို႔ၿပီးေရာ က်ေနာ့္ကို ရဲကလာေခၚတယ္။ ရဲက ဘယ္လိုေခၚမလဲ က်ေနာ္ ေသးေပါက္သြားတာလည္း ေလွ်ာက္လိုက္ေနတယ္၊ ေနာက္က တေကာက္ေကာက္။ အဲလိုမ်ဳိး က်ေနာ့္ေနာက္ကေန။”

ကိုရဲခုန ေျပာတဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသား၊ သိကၡာ ဆိုေတာ့ေလ။ ရဲေတြက ၀င္းေဇာ္ထြန္းကို ေခၚမသြားခင္ အခ်ိန္တုန္းက အဲဒီေကာင္ေလး မ်က္ႏွာအမူအရာက တခုခုကို ၀န္ခံေတာ့မယ့္ပုံလား။ ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိးလဲ။ ကိုရဲအျမင္က ဘယ္လိုလဲ။ သူ႔လိုကိုယ္လိုပဲလား။

“ေကာင္ေလးကေတာ့ မ်က္ႏွာေတြက ညိႇဳးေနတာပဲဗ်။ မ်က္ႏွာညိႇဳးေနတာပဲ။ က်ေနာ္လည္း စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဘာလို႔ စိတ္မေကာင္းလဲဆိုေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ထိက သူက ပထမအထိက သူနဲ႔က်ေနာ္နဲ႔ အနီးကပ္ ရွိေနခ်ိန္အထိက သူ ၀န္မခံေသးဘူး။ အဲ ေနာက္မွ သူ႔ကို ခြဲထုတ္သြားတယ္။ က်ေနာ့္ကို ထမင္းစားဖို႔ က်ေနာ္ ေျပာခ်ိန္မွာ သူတို႔ ထမင္းေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး ေခါက္ဆဲြေၾကာ္လားမသိဘူး က်ေနာ္စားတယ္။ က်ေနာ္ ေကာင္းေကာင္း မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ အဲမွာ စားေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ၊ အဲဒီက်ေနာ္ထမင္းစားေနတယ္ဆိုတာ့ က်ေနာ္ထမင္းစားတာကို ေစာင့္ရင္လည္း ေစာင့္ေနမွာေပါ့ေနာ္၊ ဘယ္လိုလည္းေတာ့ မသိဘူး။”

အြန္လိုင္းေတြမွာ ဗြီဒီယိုေတြမွာ ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သံသယေတြရွိတယ္ဆိုေတာ့ ကိုရဲတို႔ကပဲ ၀င္ရိုက္သလိုလို၊ ရဲကပဲ ရိုက္သလိုလို။ ကေလးေတြေျပာတာကို က်ေနာ္တို႔ ကိုးကားေျပာတာေလ။ အဲဒီေတာ့ ကိုရဲေရာ ၀င္ထိုးေသးလား၊ ရိုက္ေသးလား။ ရဲေကာ ရိုက္ေသးလား။

“လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္ မထိပါဘူးခင္ဗ်ာ။ အဲဒါေတာ့ က်ေနာ့္ကိုက်ေနာ္ ယုံၾကည္ၿပီးသားပါ။”

ရဲကေရာ။

“က်ေနာ္ရွိတဲ့အခ်ိ္န္မွာေတာ့ ရဲေတြရိုက္တာမေတြ႔ဘူးဗ်။ က်ေနာ္နဲ႔သူနဲ႔ အနီးကပ္ရွိေနခ်ိန္ထိ။ ခုိေတာင္ကြ်န္းမွာ ရဲေတြ ရိုက္တာ မရိုက္တာေတာ့ က်ေနာ္မသိဘူး။ အဲဒါေတာ့။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆို က်ေနာ္မ်က္စိနဲ႔မျမင္တဲ့အတြက္ ဒီစကားကို က်ေနာ္ မုသားလည္း မေျပာခ်င္ဘူး။ ဘယ္လိုေခၚမလဲဆိုေတာ့ ဟုိခုိေတာင္ကြ်န္းမွာ သူတို႔ကို ဘယ္တုန္းက ဖမ္းမိထားလဲ၊ ဘယ္ႏွခါတုန္းက ဘယ္လိုရိုက္စစ္ထားလဲ၊ ဘယ္လို အဲဒါေတြ က်ေနာ္ ဘာမွ မသိရဘူး။ ဘာတခုမွကို မသိရတာ။”

ကိုရဲတို႔ စစ္တဲ့ အေဆာက္အဦကေလ သြားၿပီးေတာ့ ရဲေတြအရာရွိေတြ အမ်ားႀကီး စစ္တဲ့ေန႔က ဘယ္ေန႔လဲ။ မွတ္မိလား။

“အဲဒီ date က မွတ္မိလားဆိုရင္ က်ေနာ္ေျပာမယ္ဗ်ာ။ ခုိေတာင္ကြ်န္းမွာ က်ေနာ္လည္း ရက္မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ခုိေတာင္ကြ်န္းကုိ အဲဒါ ဒုတိယရက္ျဖစ္သြားၿပီ။ ခုိေတာင္ကၽြန္းမွာ က်ေနာ္တို႔ သတင္းထဲမွာ ပါတဲ့အခ်ိန္ (ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ လူသတ္မွဳျဖစ္စဥ္ကို သရုပ္ျပ)။”

သတင္းထဲမွာ ပါၿပီးတဲ့အခ်ိန္ သူတို႔သရုပ္ျပၿပီးတဲ့အခ်ိန္ရဲ့ ေနာက္ေန႔က်မွ ကိုရဲတို႔ကို ၀န္ခံတာလား။

“မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ ၀န္ခံၿပီးသြားၿပီ။ ၀န္ခံၿပီးေတာ့ ေနာက္ေန႔မွ ေနာက္ေန႔သြားတာ။ စူရတ္ကေန သြားပို႔တာ အဲဒီေကာင္ေလး (၀င္းေဇာ္ထြန္း) ကို၊ သြားပို႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ေမာင္ေမာင္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးကိုလည္း ဖမ္းထားတယ္။ ေဇာ္လင္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးကိုလည္း ဖမ္းထားတယ္။ သုံးေယာက္အားလုံး ဖမ္းထားတယ္။”

ကိုရဲ ဘာသာျပန္တဲ့အခန္းကို နည္းနည္း အေသးစိတ္ေျပာျပပါလား။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေကာင္ ဘာေတြ၀န္ခံလဲ၊ ဥပမာဗ်ာ-သူ႔ကိုစြဲထားတာ ၅ မႈ ရွိတယ္ေနာ္။ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ အမႈႀကီး က်ဴးလြန္ရဲ့သားနဲ႔ လိမ္လည္ထြက္ဆိုမႈ၊ ပစၥည္း ခိုးမႈ၊ ဖုန္းခိုးတာေနာ္။ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္တဲ့အမႈ ဆိုေတာ့။ အဲဒီ ၅ မႈကို ကိုရဲဘာသာျပန္ေပးတဲ့ အေနအထားကို ေျပာျပပါ။ ၀င္းေဇာ္ထြန္းႏုတ္ထြက္စကားကို ျမန္မာကေန ထိုင္းကို ဘယ္လိုဘာသာျပန္ေပးလိုက္လဲ။

“က်ေနာ္ အဲဒီဟာေတြေတာ့ မပါဘူး။ အဲဒီအမႈေတြေတာ့ က်ေနာ္ မသိဘူးေနာ္။ အဲဒါေတြ ဖုန္းခိုးမႈေတြက အစ္ကိုေျပာလို႔ က်ေနာ္သိရတာ။ အဲဒါေတြမပါဘူး။ အဲဒါေတြ မသိဘူး။”

ဒါဆို ကိုရဲ ဘာသာျပန္ေပးသေလာက္ပဲ ေျပာျပပါ။

“အဲလို က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ေပးတဲ့အခ်ိန္က အခန္းက႑က အဲလိုမ်ဳိးေပါ့ေနာ္။ သူက ေမာင္ေမာင္ကို သူက ဆိုင္။ သူတို႔က တဆိုင္စီေပါ့ေနာ္ လုပ္ရတာ။ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေမာင္ေမာင္က အရင္ ၀င္းေဇာ္ထြန္းဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက အရင္တီး(ဂစ္တာ)။ တီးၿပီးေတာ့ သူ ေမာင္ေမာင္ကို သြားေစာင့္တယ္။ ေမာင္ေမာင္ကိုေစာင့္တယ္။ ေမာင္ေမာင္ကို ေစာင့္ၿပီတာနဲ႔ ေမာင္ေမာင္ဆိုင္က။ သူက ေမာင္ေမာင္ဆိုင္ကို ဆယ္နာရီေလာက္မွာ ေရာက္သြားတယ္။ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္၊ ၁၅ မိနစ္ဆို သူက ဆိုင္သိမ္းတယ္။ ေမာင္ေမာင္က ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္၊ ၁၅ မိနစ္ေလာက္မွ သိမ္းတယ္။ ၁ နာရီေလာက္ကြာတယ္ အဲလိုမ်ဳိး။ သူက ေမာင္ေမာင္ကို သြားေစာင့္ေနတယ္။ အဲဒီ သြားေစာင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ေဇာ္လင္းဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက ဆိုင္ကယ္နဲ႔ေရာက္လာတယ္။ ဂစ္တာ ၁ လုံးနဲ႔ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ေရာက္လာတယ္။ ဆယ္မိနစ္ေလာက္အေနမွာ ေဇာ္လင္း ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ေဇာ္လင္းက အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေမာင္ေမာင္နဲ႔ သူတို႔ ၊ ေမာင္ေမာင္ဆိုင္က အလုပ္မလြတ္ေသးဘူး။ ေနာက္ သူရယ္၊ ေမာင္ေမာင္ရယ္။ ေဇာ္လင္းရယ္ ။ အခု တရားခံ ၂ ေယာက္ေပါ့ဗ်ာ ဥပမာေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့။ အဲဒီကေလး ၂ ေကာင္က ဂစ္တာေတာင္ နည္းနည္းတီးလိုက္ေသးတယ္ အဲဒီနားမွာ။ အဲဒါ အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး ေနာ္။ ေမာင္ေမာင္ဆိုင္နားမွာ၊ အဲဒီမွာ ဂစ္တာတီးတယ္။ ဂစ္တာတီးၿပီးတာနဲ႔ သူက ဘယ္လိုေခၚမလဲဆိုေတာ့၊ အဲဒါနဲ႔ ၿပီးလည္းၿပီးေရာ ေမာင္ေမာင္လည္း အလုပ္လြတ္ေရာ။ သူတို႔ ေမာင္ေမာင္ကို ေစာင့္ေနေတာ့။ ေမာင္ေမာင္က ဘယ္သြားမလဲဆိုေတာ့ အလုပ္နား တယ္ေပါ့ ဘီယာသြားေသာက္မယ္ဆိုၿပီး ဘီယာသြား၀ယ္မယ္ဆိုၿပီး သြားၾကတယ္။ ဆဲဗင္းဆိုင္ တဆိုင္ကိုသြားၾကတယ္ သူတုိ႔သုံးေယာက္ ဆိုင္ကယ္စီးၿပီးေတာ့။ ေဇာ္လင္းက ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတယ္။ ၀င္းေဇာ္ထြန္းဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက အလယ္ကထိုင္တယ္။ ဂစ္တာ ကိုင္ထားတယ္။ ေမာင္ေမာင္က ေနာက္ဆုံးကထိုင္တယ္။ အဲလိုမ်ဳိး။ ဒါက သူတို႔ ေျပာျပခ်က္အရေနာ္။ အဲ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၿပီးတာနဲ႔ သူတို႔ Seven ဆိုင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေမာင္ေမာင္နဲ႔ ၀င္းေဇာ္ထြန္းနဲ႔က ၀င္သြားတယ္။ ေဇာ္လင္းက ေနခဲ့တယ္။ ဂစ္တာနဲ႔ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ေနေနခဲ့တယ္။ အဲဒီဆိုင္ထဲကို ၀င္သြားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ၀င္သြားၿပီးေတာ့ သူတို႔ Beer Chang ဆင္ဘီယာ ၃ ပုလင္း၀ယ္တယ္။ ေဆးလိပ္က L.M ေဆးလိပ္တဘူး ၀ယ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေမာင္ေမာင္က ပိုက္ဆံ ၁၀၀ (ဘတ္) ထုတ္ေပးတယ္။ က်န္တာကို ၀င္းေဇာ္ထြန္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးက စိုက္ေပးလိုက္တယ္။ အဲလို ၀ယ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာကိုေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ တီဗြီသြားရိုက္တဲ့ေနရာ၊ အဲဒီေနရာကို သူက သြားတယ္၊ သြားၿပီးေတာ့ သူတို႔ ဂစ္တာ တီးၾကတယ္။ သူတို႔ဂစ္တာ တီးရင္းနဲ႔ ေမာင္ေမာင္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက သူ႔ရည္းစားက ဖုန္းလာလို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ သူက ဆိုင္ကယ္နဲ႔ သြားလိုက္တယ္။ ေမာင္ေမာင္ကေပါ့ေနာ္။ ေမာင္ေမာင္ကသြားလိုက္ခ်ိန္မွာ သူနဲ႔ ၀င္းေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ေဇာ္လင္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလး၂ ေယာက္ပဲ က်န္ခဲ့တယ္။ ေမာင္ေမာင္က ေျပာသြားတယ္။ “ငါ့ေဆာ္ (ခ်စ္သူရည္စား-ဗန္းစကား) ဖုန္းလာလို႔၊ ငါၿပီးရင္ ငါျပန္လာခဲ့မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာသြားၿပီးေတာ့ ေမာင္ေမာင္သြားလိုက္တာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေမာင္ေမာင္က ျပန္မလာဘူးေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ သူတို႔လည္း ဘီယာကုန္သြားၿပီဆိုတာနဲ႔ သူတို႔ေနာက္ထပ္ ၁ ေခါက္ သြား၀ယ္ဖို႔လုပ္တယ္။ အဲဒီ မ၀ယ္ခင္မွာပဲ သူတို႔ ဘီယာကုန္တာနဲ႔ သူတို႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပီးေတာ့ ဂစ္တာတီးေနတယ္။ ဂစ္တာတီးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေနာက္က ႏိုင္ငံျခားသားေတြေပါ့ေနာ္။ foreigner ႏွစ္ေယာက္၊ လင္မယားတတြဲ ေပါ့ေနာ္ လမ္းေလွ်ာက္သြားတာ သူတို႔ေတြ႔တယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္းနဲ႔ သူတို႔ဆီက ေတာင္မွ အဂၤလိပ္က စီးကရက္ ၁ လိပ္ ေတာင္းေသာက္လိုက္ေသးတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ထိုင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအဂၤလိပ္ကေတာင္မွ ဂစ္တာထိုင္ၿပီးေတာ့ သီခ်င္းေတြဘာေတြ အဂၤလိပ္လို ေျပာလိုက္ေသးတယ္ သီခ်င္းဆိုလိုက္ေသးတယ္ေပါ့။”

ေၾသာ္… အဂၤလိပ္က သူတို႔ဆီက ေဆးလိပ္တလိပ္လည္း ေတာင္းေသာက္တယ္။

“သီခ်င္းလည္း ၀ိုင္းဆိုလိုက္ေသးတယ္။ အဂၤလိပ္တေယာက္၊ သူတို႔ ဒီ အခုသူတို႔သတ္တဲ့ဟာကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ အဲဒီနားမွာ၊ အဲဒီနားမွာ မျဖစ္ခင္ေပါ့။ ျပႆ နာမျဖစ္ခင္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တီးသြားတီးလာ သူတို႔မွာ ဘီယာကလည္း ကုန္သြားၿပီဆိုတာနဲ႔ အဂၤလိပ္လင္မယား တတြဲက သြားလိုက္တယ္။ လင္မယားလား၊ သမီးရည္စားလား မသိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔လည္း ေျပာတာက။ အတြဲက သြားလိုက္တယ္။ သြားၿပီးတာနဲ႔ သူတို႔က ဘီယာကုန္တာနဲ႔ ဆက္ေသာက္ခ်င္တယ္ဆိုတာနဲ႔ အဲဒီဂစ္တာကို ထားၿပီးေတာ့ သူတို႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ ဘီယာ သြား၀ယ္ၾကတယ္။ အဲဒီဆိုင္မွာ ထပ္ၿပီးေတာ့၊ ဘီယာ ႏွစ္လုံးထပ္၀ယ္တယ္ သူတို႔။ ေဇာ္လင္းနဲ႔ အခု ဒီေကာင္ေလးႏွစ္ေကာင္ေပါ့ေနာ္။ အခု ဖမ္းခံထားရတဲ့ ေကာင္ေလးႏွစ္ေကာင္ အဲဒီမွာ ဘီယာသြား၀ယ္ၾကတယ္။ ဘီယာသြား၀ယ္ၿပီးေတာ့ ျပန္လာတယ္။ ျပန္လာၿပီးတာနဲ႔ သူတို႔ ဘီယာေသာက္တယ္။ သူတို႔ ဘီယာေသာက္ရင္းနဲ႔ သူတို႔ ဂစ္တာျပန္တီးတယ္၊ ဂစ္တာတီးတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ အခု အသတ္ခံရတဲ့ လင္မယားတြဲေပါ့၊ သမီးရည္စားတြဲေပါ့။ သူတို႔ကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ ႏွစ္ေယာက္ သူတို႔ေရွ႕ကေန ျဖတ္သြားတာေတြ႔တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီခ်ဳံထဲကို ဘာသြားလုပ္လဲ၊ အဲဒီေခ်ာင္ထဲကို ဘာသြာလုပ္လဲ မသိဘူး။ ခုထိျပန္မလာေသးဘူးေပါ့။ သူတို႔ေရွ႕မွာလည္း ႏႈတ္ခမ္းေတြ ဘာေတြ စုပ္ေနတာ သူတို႔ ေတြ႔တယ္ေပါ့။ အဲဒါ သြားေခ်ာင္းၾကည့္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒါ သူတို႔က အဲဒီကိုသြားတာ။ အဲဒီေနရာကို သူတို႔ သြားလိုက္တယ္။ သြားရင္းနဲ႔ လမ္းမွာ၊ သစ္ပင္ေအာက္မွာ ေပါက္တူးတလက္ ေတြ႔လိုက္တယ္။ ေပါက္တူးတလက္ယူသြားၿပီးေတာ့ ေနာက္ကေန သူတို႔ သြားေခ်ာင္းၾကည့္တယ္။ ေခ်ာင္းၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္နဲ႔ အဂၤလိပ္မနဲ႔က မေတာ္တေရာ္ေတြ လုပ္ေနတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲလိုလုပ္ေနေတာ့ သူတို႔ကလည္း စိတ္က မထိန္းႏိုင္ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ေဇာ္လင္းဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက ၀င္းေဇာ္ထြန္းကို ဘယ္လို လုပ္မလဲေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ဘယ္လိုေခၚမလဲဆိုေတာ့ လူငယ္သဘာ၀ဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကလည္း ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့လည္း၊ သူတို႔က လုပ္ရင္လည္း သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ အက်ႋခြ်တ္၊ ကိုယ္ခြ်တ္။ သူတို႔မွာက သိတဲ့အတိုင္း ဒါေတြက ရိုးေနၿပီ။ အဲလိုမ်ဳိးလုပ္တဲ့အခါမွာ သူတို႔စိတ္မထိန္းႏိုင္လို႔ သူတို႔၀င္လုပ္လိုက္တာ။ သူတို႔ တမင္သက္သက္ သတ္ခ်င္လို႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကို က်ေနာ္က ဘာသာျပန္ေပးတာက သူေျပာတာက သူတို႔ အဲလိုမ်ဳိးစိတ္နဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔မွာေတာ့ ဒီစိတ္ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ တဏွာစိတ္နဲ႔ လုပ္မိသြားတယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္လည္း ကာကြယ္ေပးတာေပါ့။ က်ေနာ္လည္းအတတ္ႏိုင္ဆုံးပါ။ တမင္သက္သက္လုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး ႀကိဳတင္ၾကံစည္မႈလည္း မရွိဘူး။ သူတို႔ေျပာတဲ့ဟာကိုပဲ ဘာသာျပန္ေပးတယ္။ အဲဒီလိုဘာသာျပန္ေပးရင္းနဲ႔ဗ်ာ မြန္မဆိုတာ ခုနေျပာသလိုေပါ့။ သူက ေရာက္ေနၿပီ အခန္းထဲမွာ။ က်ေနာ္တို႔ၿပီးေတာ့ အဲဒီေနရာက တဆင့္ အဲဒီေဟာခန္းႀကီးထဲကိုေပါ့ေနာ္။ သတင္းေထာက္ေတြေရာ။ ဘာေတြေရာ ရွိတဲ့ေနရာ သူတို႔ထပ္စစ္တယ္ သူတို႔။ ထပ္စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္႔ကို အျပင္ေခၚထုတ္သြားတယ္။

ဘယ္သူက ေခၚထုတ္တာလဲ။ မြန္မက ေခၚထုတ္တာလား။

“မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊ မြန္မရွိေနတယ္ မြန္မေရာက္လာၿပီ။ မြန္မဆိုတာ က်ေနာ္ ေနာက္မွ သိတာေနာ္။ သူ႔ကို တခါ က်ေနာ္ကေျပာတယ္ က်ေနာ့္ကို ဘာသာျပန္ေပးတာနဲ႔ သူဘာသာျပန္တာနဲ႔ ဟုတ္ရဲ႕လား ထြက္ခ်က္ကို အဲဒီမြန္မကို ထပ္စစ္တယ္။ အဲဒီ က်ေနာ္ အျပင္မွာ ၁ နာရီနီးပါး၊ နာရီ၀က္နီးပါးေလာက္ ၾကာမယ္ဗ်။ ၁ နာရီနီးပါးေလာက္ရွိမလား မသိပါဘူး။ က်ေနာ့္ကို အေအးေတြဘာေတြ ထုိင္ေသာက္ၿပီး သူတို႔ စကားေတြ ေျပာေနရင္းနဲ႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ ထပ္စစ္တယ္ တဖြဲ႔။ ထပ္စစ္ၿပီးေတာ့ ၁ နာရီနီးပါးေလာက္ ၾကာမွ (၁ နာရီ အင္း ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္) ေလာက္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ ၾကာမယ္ထင္တာပဲေလ။ က်ေနာ့္စိတ္ခန္႔မွန္းေျခေပါ့ေနာ္။ ခန္႔မွန္းၿပီးေျပာျပတာ က်ေနာ္က အဲဒီေန႔က နာရီလည္း မပါသြားဘူးဆိုေတာ့၊ ၿပီးတာနဲ႔ က်ေနာ့္ကို တခါ ျပန္ေခၚတယ္။ က်ေနာ့္ကို ေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီမြန္မကို အျပင္ထုတ္လိုက္တယ္။ က်ေနာ့္ကို တခါ ထပ္ေမးခိုင္းတယ္ အဲဒီစကားေတြ။ ထပ္ၿပီးေတာ့ အဲလိုပဲ ေမးခိုင္းတာပဲ။ ေမးေတာ့ ကြန္ပဴ်တာနဲ႔ စက္ေတြနဲ႔ ရိုက္ေနၾကတာေပါ့ (ေလး-ငါး) ေယာက္။ စက္ေတြကလည္း ဖမ္းထားတယ္။ အဲဒါၿပီးေတာ့ တခါ က်ေနာ့္ကို ၿပီးေတာ့တခါ အျပင္ျပန္ထုတ္သြားျပန္ေရာ။ က်ေနာ့္ကို မိနစ္ ၂၀။ နာရီ၀က္ေလာက္ ေမးၿပီးေတာ့တခါ၊ အဲဒီေကာင္မကို အဲဒီမြန္မကုိ ျပန္ေခၚလာတယ္။ ျပန္ေခၚၿပီးေမးတယ္။ အဲဒါေမးၿပီးေတာ့မွ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ထိုင္ေနေတာ့မွ ေမးၿပီး စက္ေတြဘာေတြ သူတို႔သယ္ၿပီး ဘာမွမရွိေတာ့ဘူးဆိုေတာ့မွ အဲဒီေတာ့မွ သူတို႔ ေရေတြဘာေတြေသာက္၊ က်ေနာ္တို႔ကို ေရေတြဘာေတြ တိုက္ေသးတယ္။ ၀င္းေဇာ္ထြန္း ကိုလည္း ေရေသာက္မလား၊ ဘာေသာက္မလားေပါ့ေနာ္။ အဲလိုပဲ အေအးေတြဘာေတြ ယူလာၿပီးတိုက္တယ္။ တိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီက်ေတာ့ စကားစမိလို႔ ေျပာေတာ့မွ အဲဒါ ဗမာပဲတဲ့။ ရဲတေယာက္က က်ေနာ့္ကို ေျပာလိုက္တာ။ ေၾသာ္ ဟုတ္လားလို႔ က်ေနာ္က အဲဒီေတာ့မွ။ အဲဒီေတာ့မွ က်ေနာ္က အသက္အားျဖင့္က က်ေနာ့္ထက္ ငယ္မယ္ထင္လို႔ေပ့ါေနာ္။ ‘ညီမက ဗမာလား’ဆိုေတာ့ ‘ဟုတ္တယ္တဲ့’၊ ‘ညီမက ဗမာပဲ’တဲ့။ ‘သူက မြန္’ တဲ့။ ေၾသာ္အဲဒီေတာ့မွ သူက မြန္သံေပါက္ေနတာကို သိတယ္။ သူလည္း ေျပာပါတယ္ မြန္ တဲ့။ ညီမက ဒီပုလိပ္ၾကီးအိမ္မွာပဲ ေနတာပဲတဲ့။ သူက ေမးလိုက္ေသးတယ္ ‘အကိုက ဘယ္မွာေနတာလဲ’ တဲ့။ ‘အကိုက ဒီအခ်ဳပ္မွာေပါ့ေနာ္။ ေနတာကေတာ့ တစ္ေနရာေပါ့။ ေစာေစာက ဘာသာျပန္ေပးတယ္’ လို႔။ ‘အခ်ဳပ္မွာ ဘာသာျပန္လုပ္ရတယ္’ လို႔။ သူက ‘ညီမကလည္း ညီမသူေဌးက ပုလိပ္ႀကီး၊ ညီမက ဘယ္မွာေနလဲဆိုေတာ့ ‘သူေဌးအိမ္မွာေနတယ္’ တဲ့။ ‘သူေဌးအိမ္မွာ ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ က်မသူေဌးကလည္း ပုလိပ္ပဲတဲ့၊ ပုလိပ္ၾကီး’ တဲ့။ သူေျပာလို႔ က်ေနာ္သိတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့မွ သူလည္း ဗမာျပည္သားမွန္းကုိယ္လည္းသိတယ္။ က်ေနာ္ဗမာမွန္းလည္း သူသိရတယ္ အဲလိုမ်ဳိး။”

၀င္းေဇာ္ထြန္းက စိတ္မထိန္းႏိုင္ၿပီး ၀င္သတ္လိုက္တယ္ဆိုေတာ့ေလ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း သတ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ရဲက ေမးမွာေပါ့။ ေမာင္၀င္းေဇာ္ထြန္းက ဘယ္လိုေျဖလဲ ကိုရဲကို။

“ေမးတယ္ေလ၊ ေမးတယ္ေလ။ အဲဒါေမးတာ က်ေနာ္ခုန ေျပာျပၿပီးသြားၿပီမဟုတ္လား သူတို႔ေပါက္တူးနဲ႔ ဒီလိုခုတ္တယ္။ အေနာက္ကေနသြားလို္က္တယ္။ သူတို႔စိတ္မထိန္းႏိုင္ လို႔။ သူတို႔ မူးလည္း မူးေနၾကတယ္။ ဘီယာက တေယာက္ႏွစ္လုံးဆိုေတာ့ ဘီယာ Chang ဆိုေတာ့ ၂ လုံးဆိုေတာ့ဗ်ာ မူးလည္း မူးေနၾကတယ္။ တခါမွ သူ သိပ္ေသာက္ေတာ့ ေသာက္စားမႈ မရွိၾကဘူးအဲလိုမ်ဳိး။ အဲဒီေန႔က အလုပ္နားတယ္ဆိုေတာ့ နားရင္းနဲစုံၿပီးေတာ့ ေသာက္ၾကတယ္။ အဲဒါေတြကိုပဲ က်ေနာ္က ဘာသာျပန္ေပးတယ္။”

ေကာင္ေလးေတြက ေပါက္တူးနဲ႔အရင္ခုတ္ၿပီးမွ မုဒိမ္းက်င့္တာလား။ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီးမွ ေပါက္တူးနဲ႔ခုတ္တာလား။

“သူတို႔က အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္က အေပၚကဗ်ာ။ ေယာက်္ားက အေပၚက၊ မိန္းမက ေအာက္ကဆိုေတာ့ အေပၚကလူကို အရင္ဆုံးခ်လိုက္တယ္ ေပါက္တူးနဲ႔။ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေယာက်္ားတေယာက္ကို အရင္ဆုံး ေပါက္တူးနဲ႔ ခုတ္လိုက္တယ္။ ေပါက္တူးနဲ႔ ခုတ္လိုက္တာ လဲက်သြားတယ္ အဲဒီေကာင္။ ေပါက္တူးနဲ႔ခုတ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ေပါက္တူး ဓားေႏွာင့္ရိုးနဲ႔ ထုလိုက္တာ။ ေပါက္တူးအသြားနဲ႔ ခုတ္တာမဟုတ္ဘူး။ အေႏွာင့္နဲ႔ ထုတာ အေႏွာင့္နဲ႔ထုတဲ့အခ်ိန္မွာ လဲက်သြားတယ္။ လဲက်သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔က အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေကာင္မက ထေျပးတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔က ႏွစ္ေယာက္က ၀ိုင္းဖက္ၿပီးေတာ့ ရိုက္တယ္ ထိုးတယ္၊ ေကာင္မကို။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္က လဲေနၿပီ၊ အဂၤလိပ္အထီးက လဲေနၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ထိုးရင္းနဲ႔ ေကာင္မက ေမ့သြားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေမ့သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ၀င္းေဇာ္ထြန္းဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက။ ေဇာ္လင္းကေနေျပာတယ္ ‘မင္းခ်မလား’ ေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ဟိုေကာင္ကလည္း ေျပာတယ္ ‘ခ်မယ္‘ေပါ့။ အဲလိုမ်ဳိး ခ်ေနရင္းနဲ႔ပဲ အဂၤလိပ္က သတိရတာျဖစ္မွာေပါ့။ သူတို႔စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေသၿပီထင္သြားၿပီေပါ့ ပထမေတာ့။ အဲဒီေတာ့ အဂၤလိပ္က နည္းနည္းလႈပ္ရွားတာျမင္တာနဲ႔ ေဇာ္လင္း ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက၊ ၀င္းေဇာ္ထြန္းက အဂၤလိပ္မကို လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဇာ္လင္းက အဂၤလိပ္ကို ေပါက္တူးနဲ႔ သုံးေလးခ်က္ထပ္ခ်တယ္။ ေယာက်္ားကို။ ေပါက္တူးနဲ႔ ထပ္ရိုက္တယ္ ထပ္ခ်တယ္ေျပာတာပဲ။ အဲလို ထပ္ခ်။ ထပ္ခ်ရင္းနဲ႔ ၀င္းေဇာ္ထြန္းက အဲဒီေကာင္မကို လုပ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေကာင္မက နည္းနည္းသတိရတာနဲ႔ ‘ဟာ’ မင္း ဖယ္ဖယ္ ဖယ္ဖယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေပါက္တူးနဲ႔ တခ်က္ခုတ္လိုက္တယ္။ ေခါင္းနားကိုေပါ့ေနာ္။ ေပါက္တူး အသြားနဲ႔ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဓားေႏွာင့္ေလးနဲ႔ ထုလိုက္တာ။ ထုတာ သတိလစ္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ မင္းၿပီးၿပီးလားလို႔ ေမးလိုက္တယ္။ ေဇာ္လင္းဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက ၀င္းေဇာ္ထြန္းကို ေမးတယ္။ မင္းၿပီးသြားၿပီလားေပါ့။ မၿပီးေသးဘူး။ မၿပီးေသးရင္ မင္းဖယ္ေပါ့ ငါခ်မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူက တက္ခ်တယ္။”

ဒါက ၀င္းေဇာ္ထြန္းေျပာတာကို ကိုရဲ ဘာသာျပန္ေပးတာေပ့ါေနာ္။

“ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့။ ဘာသာျပန္က က်ေနာ္တေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး ဒီမွာ မြန္မ တေယာက္ရွိေသးတယ္။ မြန္မတေယာက္ဆို က်ေနာ့္ထက္အမ်ားၾကီးေတာ္တယ္ဗ်ာ။ ရွမ္း (ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ားအၾကားတြင္ ထိုင္းကို ရွမ္းဟုသုံး) စာလည္း မႊတ္ေနေအာင္ ေရးတတ္တယ္ဗ်ာ။ ရွမ္းလိုလည္း ေရးတတ္တယ္၊ ရွမ္းလိုလည္း ဖတ္တတ္္တယ္။ က်ေနာ္က ရွမ္းလို ေရးလည္း မေရးတတ္ဘူး။ ဖတ္လည္း မဖတ္တတ္ဘူး။”

ကိုရဲကို ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာမွာပါတာေတြ႔တယ္၊ ကိုရဲလက္ညႇဳိးညြန္ေနတဲ့ အက်ႌအျဖဴေရာင္နဲ႔ မဟုတ္လား။

“ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္ဟုတ္တယ္။ အဲဒါက က်ေနာ္ေျပာျပမယ္ဗ်။ လက္ညိႇိဳး ညႊန္တယ္ဆိုတာက သူတို႔က ေျပာတာက ဒီ ပုလိပ္က က်ေနာ့္ကို ေျပာခိုင္းတာ ဒီဘက္ အျခမ္းမွာျဖစ္တာ ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးေျဖေပါ့။ သူတို႔ ရိုက္ကြင္းရိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေပါ့ေနာ္။ ဒီေနရာမွာလား ဒီဘက္မွာလား ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးေျဖေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကို လက္ညိႇဳးညႊန္ျပ က်ေနာ္က ေျပာျပတာ။ ညီေလး မင္းဒီဘက္မွာလား ေသခ်ာ စဥ္းစားေျဖေပ့ါေနာ္။ ေနရာမွားမွာ စိုးလို႔။ သူတို႔က အဲလိုလက္ညိႇဳးျပခို္င္းတာ ေနရာမွားမွာစိုးလို႔။”

ကေလးက ေမးတယ္ ကုိရဲကို ‘က်ေနာ္ ၀န္ခံလိုက္လိုက္လို႔ရွိရင္ ေထာင္ငါးႏွစ္က်မလား၊ ေထာင္ဒဏ္နည္းမလား။

“မဟုတ္ဘူး မဟုတ္ဘူး ‘ေထာင္ဒဏ္က်ႏိုင္လား၊ ေသဒဏ္က်ႏိုင္လား’ ေပါ့။”

ကိုရဲက ဘာျပန္ေျဖလဲ။ ကိုရဲေျဖလိုက္ေတာ့ သူအားရွိသြားလား။

“မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကို ပုလိပ္က က်ေနာ့္ကိုေမးတယ္။ သူ (၀င္းေဇာ္ထြန္း) ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ စကားတခြန္းေျပာတာနဲ႔ ဘာေျပာတယ္ဆိုတာ ခ်က္ခ်င္းေမးတယ္။ အဲလို တခြန္းေျပာရင္ တခြန္းေမးတယ္။ က်ေနာ္က ႏွစ္ခြန္းေျပာရင္ ႏွစ္ခြန္းေျဖရတယ္။ အဲလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္ အျဖစ္က။”

ကိုရဲကုိ ေသခ်ာေအာင္ တခုေမးခ်င္တယ္။ ဘာသာျပန္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းၿပီး ေျဖတယ္လို႔ ခံစားမိလား။ ခက္ခဲတဲ့ဟာေတြရွိလား။

“မွားယြင္းမႈ မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆို က်ေနာ့္ကို ေျပာတာ ေမးတယ္ဆိုတာလည္း က်ေနာ့္ကိုေမးတာ နည္းတယ္။ အဲဒီမြန္မတေယာက္က က်ေနာ့္ထက္ ပိုၿပီးၾကာမယ္ အခ်ိန္က အဲလိုမ်ဳိး။”

ကုိရဲအခုလို အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းျပသြားတဲ့အထဲမွာ ကိုရဲ (ထမင္းမစားခင္) နဲ႔ ေကာင္ေလးနဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာေနခ်ိန္မတိုင္ခင္ ေကာင္ေလးကို ဖမ္းထားတယ္။ ကိုရဲကို ဘာသာျပန္ဖို႔ ရဲက အကူအညီေတာင္းတယ္။ အဲဒီခ်ိန္ထိ ေကာင္ေလးက ဘာမွမျဖစ္ေသးဘူး။

“ဒီလို။ ပထမ က်ေနာ္တို႔ ဒီကေနၿပီးေတာ့ မနက္မိုးလင္းေတာ့ ဒီအန္ေအ စစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ ရဲေတြက လာၾကတယ္။ ဒီအန္ေအဆိုတာ က်ေနာ္ ေနာက္မွ သိတာပါ။ သူတို႔ အမည္း၀တ္စုံေတြနဲ႔ ဘာေတြမွန္း က်ေနာ္လည္း မသိဘူး။ တခါမွ မျမင္ဖူးမွ မျမင္ဖူးပဲ။ အဲလိုမ်ဳိးစစ္တယ္ဆိုတာ ကေလးကို ပါးစပ္ေတြဘာေတြဟ၊ အာေတြဘာေတြဟခိုင္းၿပီးေတာ့ သူတို႔ ကေလာ္တယ္ဗ်ာ။ ဘာေတြလုပ္ေနမွန္းမသိဘူး။ အဲလိုမ်ဳိး၊ ၿပီးလည္းၿပီးေရာ သူတို႔ ဆန္ျပဳတ္ေတြ ၀ယ္တိုက္တယ္၊ ေကြ်းတယ္။ က်ေနာ္လည္း စားတယ္။ အဲဒီကေလးကိုလည္း ေကြ်းတယ္။ အဲဒီက ၿပီးေတာ့မွ မနက္ ရွစ္နာရီခြဲ၊ ကိုးနာရီေလာက္က်မွ အဲဒီကို ေခၚသြားတာ အဲဒီ ဖိုဖင္ဆိုတဲ့ေနရာကို ေခၚသြားတာ။”

စစ္တဲ့ေနရာကိုလား။

“ဟုတ္တယ္။ ေနရာအားလုံး ၃ ေနရာ ေျပာင္းတယ္ဗ်ာ။ သုံးေနရာ။ ဒီေနရာကေန တဆင့္ က်ေနာ္ရွိတဲ့ေနရာ ဖမ္းမိတဲ့ေနရာေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီကေနတဆင့္ စစ္တဲ့ေနရာ တေနရာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ မြန္မ ကိုေခၚသြားတဲ့၊ မြန္မ ရွိတဲ့ေနရာ။ မြန္မ ရွိတဲ့ေနရာမဟုတ္ဘူးေနာ္ မြန္မ ေရာက္လာတဲ့ေနရာ။ အခန္း၊ Hall (ခန္းမ) ခန္း အႀကီးႀကီးေပါ့။”

ဒါဆိုရင္ ကိုရဲေနတာက စူရတ္ဌာနီ။ ၿပီးရင္ ေနာက္တေနရာ။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တေနရာ သုံးေနရာေပါ့။

“ဟုတ္ကဲ့၊ အခု ျဖစ္တာေတာ့ စူရတ္ဌာနီအပိုင္ပဲေလ။ ဖူဖင္ (ဖူဖင္ရဲစခန္း) ဆိုတာလည္း စူရတ္ဌာနီပဲ။ သုံးေနရာဆိုတာက ခုနေျပာသလို ခုန အမႈစစ္တဲ့ေနရာ တေနရာရယ္၊ ဒီမွာ ဖမ္းမိတဲ့တေနရာရယ္။ ေနာက္တခု ဒုန္းလိုင္းႀကီး စခန္းကို (အသံထြက္အတိုင္းေရးသည္) ညဘက္။ က်ေနာ္တို႔ျပန္လာတာ ညမိုးခ်ဳပ္သြားတယ္ က်ေနာ္တို႔ျပန္လာတာ။ ျပန္လာေတာ့ က်ေနာ္လည္း ျပန္လာေတာ့ ၿပီးၿပီေပါ့ က်ေနာ့္ကိစၥၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ က်ေနာ့္ဖာသာ က်ေနာ္ ေနလိုက္တယ္။ အဲဒါ မနက္ မိုးလည္းလင္းေရာ ပုလိပ္က က်ေနာ့္ကို ဖုန္းဆက္လာတာ။ ‘မင္းအ၀တ္အစားေကာင္းေကာင္းေလး၀တ္ၿပီးေတာ့ လာခဲ့ပါဦး’ တဲ့။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္က ‘ဟာ-ဘာ႐ႈပ္ျပန္ၿပီလဲ၊ တခါ ထပ္ရႈပ္ျပန္ၿပီလဲ ဇယားက’ ၊ အဲဒါ ၿပီးလည္း ၿပီးေရာ မနက္မိုးလင္းေရာ ဒီမွာ (စူရတ္ဌာနီ) မွာ အစာေျပေတြဘာေတြ စားၿပီးေတာ့မွ ေလယာဥ္နဲ႔ ေခၚသြားတာ။ က်ေနာ္ ခုိေတာင္ (လိပ္ကြ်န္း) ေရာက္မွ ခုိေတာင္ကြ်န္း မွန္း သိရတယ္။ ေခၚသြားတယ္၊ ေခၚသြားၿပီးေတာ့ သူတို႔ ရိုက္ကြင္းရိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ။ က်ေနာ္တို႔ ေလယာဥ္ေပၚကဆင္းတာနဲ႔ သူတို႔ ရဲကားတစ္စီးလာႀကိဳတယ္။ ရဲကားဆိုတာ ၀မ္းႏိုင္း၀မ္း (၁၉၁) ၀ိုင္ယာလက္ကားကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ရိုးရိုး ဒီ ကိုယ္ပိုင္ကားလိုမ်ဳိးေပါ့ (ထိုင္းလို-လြတ္တာမရြတ္္) ကားကို ေျပာတာ၊ ရွမ္းလိုေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့။ အဲဒီကားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို သူတို႔လာေခၚသြားတယ္။ က်ေနာ္တို လာေခၚခ်ိန္မွာ ဘယ္ကိုေခၚသြားမလဲဆိုတာ မသိဘူးေပါ့။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာကို ေခၚသြားတယ္။ ေခၚသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမာင္ေမာင္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးနဲ႔ ေဇာ္လင္းက ေရာက္ေနတယ္။ သူတို႔ ၃ ေယာက္ကို တခန္း ထိုင္ခိုင္းထားတယ္။ က်ေနာ့္ဓာတ္ပုံထဲမွာ ဓာတ္ပုံခိုးၿပီးရိုက္လာရတယ္။ သူတို႔သုံးေယာက္လုံး။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ကေတာ့ အရင္ေရာက္ေနၿပီေပါ့ေနာ္။ အဲ ဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေဘးမွာ ဘာသာျပန္ကုလား ၂ ေကာင္ရွိတယ္။ ဘာသာျပန္က သူတို႔ေျပာထားတာက တေယာက္ကုိ တေယာက္စီ ျပန္ခိုင္းတယ္။ သူတို႔ ဟုိုမွာေတြ ဘယ္လိုလုပ္ထားလဲ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ေတာ့ က်ေနာ္လည္း အဲဒါေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဘာမွ မသိရဘူးေနာ္။ ဒါ က်ေနာ့္ကိုယ္ က်ေနာ္ ဆန္းစစ္ၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့စကား။ က်ေနာ္ ျမတ္စြာဘုရားစကား ေခါင္းထဲမွာထည့္ထားတယ္ ေယာနိေသာမနသီကာရ (ႏွလုံးသြင္းမွန္ေအာင္ ဆင္ျခင္မႈ) ဆိုတဲ့ စကားတခုေတာ့ ေခါင္းထဲထည့္ထားတယ္ အျမဲတမ္း။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၀င္းေဇာ္ထြန္းကို ေမးလိုက္တယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ေမာင္ေမာင္လည္းပါေနတာကိုး။ ဒီမွာေျပာတုန္းကက်ေတာ့ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္တည္းလုပ္တယ္ေျပာတယ္။ ေမာင္ေမာင္ဘာမွ မဆိုင္ဘူးေပါ့။ ေမာင္ေမာင္က သူ႔ေဆာ္ (ခ်စ္သူရည္စား) ဖုန္းလာလို႔ သူ႔ဟာသူ ဘီယာသြားေသာက္ၿပီးျပန္သြားတယ္ ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္က ေမးတာေပါ့ ‘၀င္းေဇာ္ထြန္း ေမာင္ေမာင္ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ’ ေပါ့။ က်ေနာ္ အဲလိုေမးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမာင္ေမာင္က ‘က်ေနာ္ပဲတဲ့ ေမာင္ေမာင္ဆိုတာ အကို’ တဲ့။ က်ေနာ္က ၀င္းေဇာ္ထြန္းကိုေျပာတယ္ ‘မင္းေျပာေတာ့ ေမာင္ေမာင္ မပါဘူးေျပာတယ္။ ဘာလို႔ ေမာင္ေမာင္ဒီမွာ ဘာလို႔ထည့္ထားတာလဲ‘ က်ေနာ္က အဲလိုေမးလိုက္လို႔ က်ေနာ္ေတာင္မွ ေဟာက္ခံထိသြားတယ္။ အဲဒီခ်ိန္မွာ ဘာသာျပန္တဲ့ကုလားတေကာင္က က်ေနာ့္ကိုေမးတယ္။ ခင္ဗ်ား ဘာေတြ၊ ခင္ဗ်ားလူ ခင္ဗ်ားေမးတဲ့။ သူေျပာတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ကိုစေျပာကတည္းက က်ေနာ္လည္း ကရုဏာစိတ္နဲ႔။ မပါတဲ့လူ မပါနဲ႔ေပါ့။ မဟုတ္တဲ့လူကေတာ့ မဆိုင္ဘူး။ မဆိုင္တဲ့လူကို ဆြဲမထည့္နဲ႔ေပ့ါဗ်ာ။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္က ေျပာထားတယ္။ သူက အျပင္ထြက္သြားၿပီးေတာ့ အဲဒီကုလားက ဘာသြားေျပာလည္းမသိဘူး။ က်ေနာ့္လူၾကီးက က်ေနာ့္ကို လာျပန္ေျပာတယ္။ ‘အခ်ဳိင္ (ကိုရဲ ကို ေခၚသည့္ ထိုင္းအမည္) ဘာေျပာလဲ’ တဲ့။ ‘မဟုတ္ဘူး၊ ဟုိမွာစစ္တုန္းက ႏွစ္ေယာက္ပဲေျပာတယ္၊ အခု သုံးေယာက္ျဖစ္ေနလို႔’ လို႔။ ‘သူမပါဘူး စိတ္ခ်။ မဆိုင္တဲ့လူ မထည့္ဘူး’ တဲ့။ သူ႔ (၀င္းေဇာ္ထြန္း) ကိုပဲ ဘာသာျပန္။ သူတို႔ကို မေမးနဲ႔ေတာ့’ တဲ့ ‘ဘာမွ’။”

ကိုယ့္လူကိုပဲ ကိုယ္ေမး ဘာသာျပန္ဆိုတာေပါ့ ဟုတ္လား။

“ဟုတ္တယ္။ အဲလိုမ်ဳိး က်ေနာ့္မွာ။ က်ေနာ္ ဘာမွ လႈပ္လို႔ေတာင္မရဘူး။ ကန္ေတာ့ပါရဲ႕ဗ်ာ မရိုေသ့စကား အီးေတာင္ ေပါက္လို႔မရတာျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒါ ၿပီးလည္း ၿပီးေရာ အဲဒီ ရိုက္ကြင္းေနရာကို ေခၚသြားတယ္။ ရိုက္ကြင္းေနရာကိုေခၚသြားတယ္၊ က်ေနာ့္လူၾကီးက ေနာက္က တေကာက္ေကာက္ပါေနတာပဲ။ အကိုတို႔လည္း တီဗြီထဲမွာ ေတြ႔ရမွာပဲ။”

ေတြ႔တယ္၊ ေတြ႔တယ္ ကိုရဲတို႔ကို။

“အဲဒီမွာ တေကာက္ေကာက္ပါေနတာပဲ။ အဲဒီမွာ သူ႔ကို ေခါင္းကုိ ကိုင္ခိုင္းထားတာေပါ့ေနာ္။ ဦးထုတ္၀ပ္ရင္ ေခါင္းကို နည္းနည္းေမာ့ထားေပးတဲ့။ ေခါင္းကို နည္းနည္းကိုင္ထားေပးတဲ့။ က်ေနာ္က သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ သူတို႔ေျပာတဲ့ ခို္င္းတာ ကိုယ္က လုပ္ေပးရမွာဗ်ာ က်ေနာ့္တာ၀န္အရ၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။”

ဟုတ္ကဲ့ အခု ျမန္မာသံရုံးကလည္း အထူးအဖြဲ႔ဖြဲ႔ထားတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုဒ္ကို ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္ဆိုတာ ကိုရဲတို႔လည္းသိတယ္ေလ။ သူတို႔က က်ေနာ့္လိုပဲ အခ်က္အလက္ရဖို႔ေမးမယ္ဆိုရင္ ကိုရဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလား။

“ဟာ။ ေမးရင္ေတာ့ က်ေနာ္က အခ်ိန္မေရြးပဲေလ။ ေမးရင္ေတာ့ ေျပာမွာပဲေလ။ အမွန္တရားကို ေျပာျပတာေလ။ က်ေနာ္ ျမင္တဲ့၊ သိတဲ့ဟာေလာက္ပဲ က်ေနာ္ေျပာျပလို႔ရမယ္ေလ။”

ကိုရဲလည္း ေျဖျပတာ ေတာ္ေတာ္ ျပည့္စုံပါတယ္။ က်ေနာ္သိခ်င္တာေလး က်န္ေနတာက ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေကာင္ေတြက မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ ေကာင္မေလးကို ေပါက္တူးနဲ႔ မ်က္ခြက္ကို ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ထိေအာင္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႀကီး ခုတ္ပစ္လိုက္တာလို႔ ေျပာလဲ။

“ေပါက္တူးနဲ႔ခုတ္လိုက္တာ သူတို႔ေျပာတာေတာ့ တခ်က္ပဲ ေျပာတာပဲဗ်ေနာ္၊ ေကာင္မက ရုန္းတဲ့အခ်ိန္မွာ တခ်က္ ထပ္ရိုက္လိုက္တယ္။ ေပါက္တူးနဲ႔။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေသသြားလား မေသလား သူတို႔လည္း (ရဲက) က်ေနာ့္ကို အဲဒါ ဆက္မေမးခိုင္းေတာ့ဘူး။”

ရဲ သိပ္အေသးစိတ္မေမးေတာ့ဘူးေပါ့ အဲလိုလားအကို။

“ဟုတ္ကဲ့၊ ဟုတ္ကဲ့။”

ေဒးဗစ္ရဲ႕မ်က္ႏွာမွာ၊ ႏိုင္ငံျခားသားရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေရာ ၀င္းေဇာ္ထြန္းတို႔က ဘယ္လိုမ်ဳိးလက္နက္ပုန္းေတြနဲ႔ ခ်ၾကလဲ သူတို႔က။

“သူတို႔ေျပာတာေတာ့ ေပါက္တူးနဲ႔ပဲ ေျပာတာပဲ။”

ေၾသာ္ သူတို႔ ေပါက္တူး (၁) လက္ပဲ သုံးတယ္ေပါ့ ဟုတ္လား။

ဟုတ္ကဲ့ ေပါက္တူးနဲ႔ပဲ။ ေနာက္မွလူေတြေျပာမွ က်ေနာ္သိရတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္လည္း ဒီဥစာေတြ။ တီဗြီေတြဘာေတြ။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေတြ ဘာေတြ ၾကည့္ဖို႔၊ သတင္းေတြ ဘာေတြ ၾကည့္ဖို႔ က်ေနာ္လည္း သိပ္၀ါသနာ မပါဘူးဗ်။ ၀ါသနာမပါဘူးဆိုတာ ဒီျပင္ဟာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္စီးပြားေရးနဲ႔ကိုယ္၊ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္တယ္။ အဲလိုမ်ဳိး။ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ ကိုယ့္မိသားစု ကိုယ့္စား၀တ္ေနေရးေလာက္ပဲ ကိုယ့္ဖာကိုယ္ လုံးပန္းေနရတာ။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လိုလဲ ဆိုေတာ့ ဘုရားပဲသိမယ္။ ဘယ္လိုေတြလုပ္လို႔ ဘယ္လုိေနာက္မွ က်ေနာ္သိရတဲ့ သတင္းကေတာ့ေနာ္။ ဓားဒဏ္ရာေတြ ဘာေတြရွိတယ္ဆိုေတာ့။ သူတို႔ေျပာတာက ေပါက္တူးနဲ႔၊ ဟိုကေျပာတာ ဓားဒဏ္ရာဆိုေတာ့ အဲဒါ အကိုတို႔ဖာသာ အကိုတို႔ စဥ္းစားေပါ့ဗ်ာ။

ကိုရဲက ၀င္းေဇာ္ထြန္းကို ဘာသာျပန္ေပးေတာ့ေလ ၀င္းေဇာ္ထြန္းက ေပါက္တူး (၁) မ်ဳိးပဲ ေျပာသလား။ ဒီျပင္ဟာ ဘာေတြ ေျပာေသးသလဲ။

မေျပာဘူး၊ မေျပာဘူး၊ မေျပာဘူး။ က်ေနာ္ မဟုတ္တာလည္း မုသားမေျပာဘူး။ ေပါက္တူးပဲေျပာတယ္။

ေပါက္တူးကို အသြားနဲ႔လုပ္တယ္ေျပာတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေယာက္က်ားကုိ အေႏွာင့္နဲ႔ လုပ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေကာင္မေလးကိုလည္း အေႏွာင့္နဲ႔ထုတယ္ေျပာတယ္။

မဟုတ္ဘူး မဟုတ္ဘူး မဟုတ္ဘူး။ အသြားနဲ႔မဟုတ္ဘ့ူး။ အေႏွာင့္နဲ႔ခ်ည္းပဲ။ အေႏွာင့္နဲ႔ခ်ည္းပဲ အားလုံး။ သူတို႔ေျပာတာက အေႏွာင့္နဲ႔ထုလိုက္တာပဲ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္လည္း သူတို႔ေျပာတဲ့အရကိုပဲ ဘာသာျပန္ေပးတယ္။

ကိုရဲ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကိုရဲရင္ထဲမွာ ေျပာခ်င္စရာရွိမလား။ ကိုရဲတို႔၊ ကမာ (ဘာသာျပန္ေနာက္တဦး) တို႔ဆိုရင္လည္း ေ၀ဖန္ခံေနရတာေတြ ရွိေနတယ္ဆိုေတာ့။

က်ေနာ္က ရင္ထဲမွာ ေျပာခ်င္တဲ့စကားဆိုတာက ဘုမသိ၊ ဘမသိနဲ႔ စိတ္မေကာင္းတာ တခ်က္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ဟိုမွာ ရိုက္တာတို႔၊ ေရေႏြးပူနဲ႔ ေလာင္းတာေတြဘာေတြဟာ က်ေနာ့္မ်က္စိနဲ႔မျမင္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္နဲ႔၊ က်ေနာ္ေနတဲ့ေနရာနဲ႔ အဲဒီေနရာကိုသြားရင္ ဒီကေန ည (၁၁) နာရီထြက္တဲ့ေလွဟာ ဟိုကို မနက္ (၅) နာရီ (၆) နာရီမွ ေရာက္တယ္ အကိုတို႔စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ အခု အကိုေနတဲ့ေနရာနဲ႔ က်ေနာ္ေနတဲ့ေနရာ အက်ၤီဘာ၀တ္ထားလဲ အကိုလွမ္းၾကည့္လို႔ျမင္္ရမလား။ က်ေနာ္ဘာလုပ္ေနလဲ။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဘုမသိ၊ ဘမသိဘူး။ သူတို႔ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္လည္း ဘာမွ မသိရဘူး အဲဒါေတာ့။

ကိုရဲ ဘာသာျပန္ေပးတဲ့ေန႔က်ေတာ့ ဘယ္္ေန႔လဲ။ ရက္အတိအက် သိလား။

ရက္အတိအက်ဆိုတာ က်ေနာ္ ရက္ကုိအတိအက်မသိဘူး။ ဒီေန႔ညဘက္လိုေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ ဟိုမွာ သြားၿပီးေတာ့ ရိုက္ကြင္းရိုက္တယ္မဟုတ္္လား။ တီဗြီထဲမွာ လႊင့္တဲ့ေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္ေန႔) က အဲဒါ ဒုတိယေန႔ျဖစ္သြားၿပီ။ ပထမေန႔ညေပါ့ အဲဒါ အကိုတို႔ ရက္တြက္ၾကည့္လိုက္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔) ၂ ရက္ေန႔ဖမ္းမိတာ ေကာင္ေလးကို ။ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္း ၅ နာရီခြဲ ေျခာက္နာရီေလာက္မွာ ပုလိပ္က ဖုန္းလာတယ္ က်ေနာ့္ဆီကို။ ဖုန္းလာတယ္။ ဖုန္းလာေတာ့ က်ေနာ္တို႔အိမ္က ႏွစ္ထပ္အိမ္ဗ်။ ဖုန္းက အဲဒီညက ဘက္ထရီအားကုန္လို႔ဆိုၿပီး ဖုန္းေအာက္ထပ္မွာအားသြင္းထားတယ္ ဘီရိုေပၚမွာ။

ကိုရဲေျပာပုံအရဆိုရင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔မနက္မွာ ရဲက ဖုန္းဆက္တယ္။ ၿပီးလည္းၿပီးေရာ ကိုရဲေျပာတဲ့ေနရာ ၃ ခုကို သြားေတာ့ ၀င္းေဇာ္ထြန္းက ေတာက္ေလ်ာက္ ၀န္ခံေတာ့တာပဲမဟုတ္လား။

ဟုတ္ကဲ့။

ၿပီးလည္းၿပီးေရာ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔လည္းက်ေရာ ဟယ္ရီေကာ္ပတာနဲ႔လား၊ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔လား။ ခိုေတာင္ကြ်န္းကို သြားတယ္ေနာ္။

ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္။ ဘယ္လိုလည္းဆိုေတာ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔က ခုနက ေျပာသလို သူတို႔ေတြ ဟုိမွာဘယ္လိုေတြလုပ္ထားလဲ။ ဘယ္လိုေတြ၊ ဘာလဲဆိုတာ မသိရဘူး။ ဘယ္သူေတြ ရိုက္ထားတယ္။ ႏွက္ထားတယ္ဆိုတာ က်ေနာ့္မ်က္စိနဲ႔ မျမင္တဲ့အတြက္လည္း လူတစ္ဖက္သားကို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ့္ေၾကာင့္ နစ္နာေအာင္ က်ေနာ္ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ဘူး။ က်ေနာ္မျမင္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္မသိဘူးပဲေျပာတယ္။

ဒီဗြီဘီကေန ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုရဲ။ ေနာက္ေနာင္လိုအပ္လို႔ ထပ္ေမးရင္လည္း ေျဖေပးပါအုန္း။

ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ။

By ေအးႏိုင္ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/70176

လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈ ဘာသာျပန္ေပးသူ ကိုကမာႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္

http://burmese.dvb.no/archives/70056

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း လိပ္ကြ်န္း လူသတ္မႈသံသယနဲ႔ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ ေနရတဲ့ ကုိ၀င္းေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ကိုေဇာ္လင္းတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ခ်ဳပ္ထားရာကေန ျပန္လည္လႊတ္ေပးဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ေရွ႕ေနေတြက ဒီကေန႔ သြားေရာက္ ေတာင္းဆို ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ ဘူးလို႔  ကာယကံရွင္ ေရွ႕ေနေတြက ေျပာပါတယ္။

သံသယရွိသူ ၂ ဦးကို  ေရွ႕ေနလိုက္ေပးေနတဲ့ ထုိင္းေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီအဖြဲ႔က ၀ါရင့္ေရွ့ေန နခြန္ ခ်ဴမ္းဖူးခ်တ္က  “က်ေနာ္တို႔  ဒီကေန႔မနက္ ၁၀ နာရီမွာ  ေကာစမြီခရိုင္ တရားရံုးကို သြားေရာက္ျပီး  သူတို႔ကို ခ်ဳပ္ရက္ဆက္မတိုးဘဲ လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  အစိိုးရေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက အမႈတြဲအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စံုေအာင္ ျပန္စစ္ခိုင္းတာေၾကာင့္  စံုစမ္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔   ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးဖို႔ အခ်ိန္ယူရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။  အမွန္က  ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆက္စစ္ရမယ့္ဟာေတြက သံသယရွိသူ ၂ ဦးနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ အရာေတြပါ။ သူတို႔ဘာသူတို႔ သြားစစ္ဖို႔ပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က တရားခံ၂ ေယာက္ကို  အိတ္စ္ေရးျပန္စစ္ရဦးမယ္။ အစိုးရေရွ႕ေနေကာင္စီရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔လည္း အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

စံုစမ္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔က  သူတို႔ ၂ ဦးကို စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ဴပ္ရက္ ေနာက္ထပ္ ၁၂ ရက္ (ႏို၀င္ဘာလ ၂၀) ရက္ေန႔ထိ ထပ္တိုးဖို႔ တရားရံုးကို တင္ျပၿပီး တရားရံုးက ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္  ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အမႈတြဲကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ခ်ဳပ္ဖို႔၊  ေနာက္တႀကိမ္ ခ်ဳပ္ရက္ထပ္ေတာင္းမယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ အေသးစိတ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္ေတာင္းရမယ္လို႔  ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေန နခြန္းခ်ဴမ္းဖူးခ်တ္က ေျပာသြားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/70194
ရန္ကုန္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၅

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို မီဒီယာမ်ားက ေ၀ဖန္ေရးသားမႈ မ်ားေၾကာင့္ သမၼတ၏ သမီးမ်ားက ဖခင္ျဖစ္သူအား အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကိုယ္တုိင္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အႀကီးအကဲက ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို သမၼတ၏ သမီးမ်ားက ႏုတ္ထြက္ရန္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းကို သိရွိခဲ့ရေသာ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ လက္ထက္ အစိုးရ၀န္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သူ ယခုသမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ ထက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အႀကီးအကဲက သမၼတ ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္က ေျပာၾကားခ်က္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ““ဒီတစ္ခြန္းပဲ။ သူ႔သမီးေတြက အေဖရယ္ ထြက္လိုက္ပါေတာ့။ အေဖ႔ကို ေျပာလိုက္ၾကတာ မခံႏုိင္ေတာ့ ဘူးတဲ့။ ဒီေျပာတာေတြကုိသာ လိုက္နားေထာင္ေနလို႔ စိတ္ပ်က္ေနလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ၾကားေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ နားေထာင္ ခိုင္းတယ္။ ဖတ္ခိုင္းတယ္။ ကိုယ့္အလုပ္ပဲ ကိုယ္လုပ္ မယ္။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ က်မွသာလွ်င္ ဒီစနစ္မ်ဳိးမွာ ဘယ္အစိုးရပဲ တက္တက္ ဒီလိုပဲလာ မွာပဲ”” ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ေျပာဆုိေရးသားေသာ မီဒီယာမ်ားကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္မဟုတ္၍သာ လုပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ““ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရတုန္းက သူကရွင္းရွင္းေလးပဲ စစ္အစိုးရပဲ။ စစ္အစိုးရဆိုေတာ့ စစ္အစိုးရလိုပဲ သူလုပ္မွာပဲ။ အမ်ားျပည္သူ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံထားရတဲ့ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့အတြက္ မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥ သူမလုပ္ဘူး။ လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥ သူလုပ္မယ္။ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ေတာ့ မလုပ္နဲ႔ေပါ႔။ အယ္ဒီတာဆိုတာ ရွိတာပဲ။ လူသစ္ေတြကို အယ္ဒီတာမွာ ျပဳျပင္ေပးဖို႔၊ သင္တန္းေပးဖို႔ တာ၀န္ ရွိတယ္။ အယ္ဒီတာဆိုတာ ဒီအတြက္ ခန္႔ထားတာပဲေလ””ဟု အဆုိပါ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အႀကီးအကဲ က ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က နံပါတ္ (၄) ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဇာတိျဖစ္ကာ ဇနီးေဒၚခင္ခင္၀င္း၊ သမီး (၃)ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

MH-0011

ပံုညႊန္းစာ - ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေနျပည္ေတာ္၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားပါ၀င္ေသာ ရွင္ျပဳအလွဴပြဲတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald