11/12/14


ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈမွာ အျပည့္အ၀ မဟုတ္ေသးဘဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ယခင္ စစ္ အစုိးရသည္ ၄င္း၏ သစၥာခံဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ေစခဲ့ၿပီး စစ္သား မ်ားအား စစ္တန္းလ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း ျပသ ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွာ ဂိတ္တံခါးမ်ားေနာက္တြင္ အသင့္ ရွိေနၿပီး လုိအပ္ပါက ခ်က္ခ်င္းျပန္ထြက္လာႏုိင္သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အား အရပ္သား သမၼတအျဖစ္ ထားရွိထားသည္။

သမၼတမွာ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ သံတမန္ေရး အသိအမွတ္ျပဳမႈ မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည့္ ေရွ႕တန္းလူ ျဖစ္ သည္ ဟု ေလ့လာသူ အခ်ဳိ႕က သံသယ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဦးသိန္စိန္သည္ မီဒီယာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပး ခ့ဲၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေန သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုအား ဆုိင္းငံ့ကာ ေဘဂ်င္းကုိ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သုိ႔ ေနာက္ျပန္ မလွည့္ေတာ့ ဟု နုိင္ငံတကာက လက္ခံေစခဲ့သည္မွာ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD က တရား၀င္ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားအမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က ေျပာၾကား ခဲ့သျဖင့္ ကမၻာ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ အျဖစ္ မွတ္ယူခံခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူမ်ိဳးေရး ျပသနာမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာက ထုိသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတုိင္း မွတ္ယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိအၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွ လႊမ္းမုိး ထားသည့္ စစ္တပ္၏ ကတိမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ား ကုန္ဆံုး ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ၄င္း၏ အႀကံေပး မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ရလဒ္မွ် ထြက္ေပၚ မလာဘဲ ထြက္ေပၚလာရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံံ၌ ျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း သုိ႔ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မၾကာေသးမီ ရက္ပုိင္း အတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့မႈက ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သင္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ပါ၀င္လာျခင္းက ႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတလုပ္ငန္းႏွင့္ လူဦးေရသန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိ ေစ်းကြက္ သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ အခ်က္ေပးမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ မ်ား၊ ေၾကြးေဟာင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးမႈမ်ား၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အုိင္အမ္ဖက္တုိ႔၏ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အတူ စီးပြားေရးသမားမ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း မၾကာမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က အားႀကဳိးမာန္တက္ မရွိျခင္းကုိ ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ လူနည္းစုမ်ား၊ ဘာသာျခားမ်ား အဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

ထုိကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားျခင္း မရွိျခင္းအတြက္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ အလုိမက်ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သုိ႔ ကာလရွည္ၾကာ ဒုကၡဆင္းရဲခံခဲ့သူ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္တစ္ဦးက အစုိးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ျပသ ပါက ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက ခ်က္ခ်င္းသတိျပဳမိမည္ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပ ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရခ့ဲေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚေစ ခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး စစ္ေရး ျပသနာမ်ား ပုိမုိ ရႈပ္ေထြး လာခဲ့ သည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ႔လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾက သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ လည္း စစ္တပ္၏ မေျပာင္းလဲသည့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္ကုိမွ် မရရွိႏုိင္ေသးသည့္ အျပင္ တုိက္ပဲြမ်ားလည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ တုိင္းရင္းသား ေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျပည္သူမ်ား အုိးစြန္႔အိမ္စြန္႔ ဒုကၡသည္မ်ား ဘ၀သုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕မ်ား ကလည္း လက္တြဲ၍ ဒီမုိကေရစီလမ္းျပၾကယ္ဟု ကမာၻက တင္စားခဲ့ၾက သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အခုိင္အမာရပ္တည္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားေတာင့္တသည့္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ေပၚထြန္းလာရန္ လမ္းစမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

KHTun

Ref - Editorial from Hindustan Times

The Ladies News Journal

The SAS are using a range of high tech surveillance techniques on the hunt for 'Jihad John' and his friends
The SAS have been ordered to find out the British born terrorist 'Jihad John'

လန္ဒန္ ၊ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

SAS အထူးတပ္ဖြဲ႕ သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးကို ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ခဲ့သည့္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕မွ ဂြၽန္ အမည္ရွိ ဂ်ီဟက္ဒ္ စစ္ေသြးၾကြ တစ္ဦးကို ႏွိမ္နင္း တိုက္ခိုက္မည့္ ၄င္းတို႔၏ စစ္ဆင္ေရးကို ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

SAS အဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စစ္ဆင္ေရးကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ ခန္႔က အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္းရွိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ အေျခစုိက္စခန္း တစ္ခုသို႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား ႏွင့္အတူ ေရာေႏွာ၍ လိုက္ပါ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ SAS အဖြဲ႕၏ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ဂ်ီဟက္ဒ္ စစ္ေသြးၾကြ ဂြၽန္ ကို သတ္ျဖတ္ရမည့္ တာဝန္အျပင္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားလက္၌ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံ ထားရသည့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ ဂြၽန္ကန္တိုင္းလ္ ကို ကယ္ဆယ္ရမည့္ တာဝန္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ၄င္းအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ီဟက္ဒ္ စစ္ေသြးၾကြ ဂြၽန္သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ိမ္းစ္ဖိုေလး၊ စတီဗင္ ေဆာ့သ္ေလာ့ဖ္ တို႔အျပင္ ၿဗိတိန္ ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေဒးဗစ္ဟိုင္နီ ႏွင့္ ေအလန္ဟန္နီ တုိ႔ကို ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔ကို တိုက္ခိုက္ ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ ဂြၽန္ကန္တိုင္းလ္ ကို ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားလက္မွ ကယ္ထုတ္ႏုိင္ေရး SAS အထူးတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ (၉/၁၁) တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္ မွစ၍ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ အဆိုပါ အထူးတပ္ဖြဲ႕အတြက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင ္အင္အား အမ်ားဆုံး အသံုးျပဳ ထားသည့္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

#PyiChitThar

SAS and US special forces forming hunter killer unit to 'smash Islamic State'

UK Launches Mission to Find ISIS Executioner

SAS in high-tech hunt for Jihadi John: 'Significant force' of elite UK troops on the ground as MI5 identify James Foley's sickening killer 

မနက္ျဖန္ ေနျပည္ေတာ္မွာ စတင္က်င္းပမယ့္ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲကို ျပည္တြင္းမီဒီယာသမားဦးေရ ၄ဝ သာဝင္ခြင့္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲႏိႈက္ၿပီးမွ သတင္းယူခြင့္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ဝင္ခြင့္ေတာင္းခံထားတဲ့ သတင္းဌာနအေရအတြက္ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနထံက ေတာင္းခံထားၿပီး မနက္ျဖန္မနက္ အစည္းအေဝးပြဲေတြမစခင္ နံနက္ ၇ နာရီမွာ သတင္းဌာနအလိုက္ မဲႏိႈက္ၿပီး မဲေပါက္သူကိုသာ ဝင္ခြင့္ျပဳသြားမယ္လို႔ ကိုေအာင္သူရက ဆိုပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းဌာနနဲ႔ ပံုႏွိပ္မီဒီယာေတြကို ခြဲျခားၿပီးမဲႏိႈက္ ေရြးခ်ယ္သြားမွျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံ က်င္းပမယ့္ ေနျပည္ေတာ္ကို ဒုတိယအျမင့္ဆံုး လံုၿခံဳေရးအျဖစ္ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသလို အေမရိကန္လံုၿခံဳေရး အင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္ ေလာက္လည္းေရာက္ေနၿပီး ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ရဲမွဴးခ်ဳပ္ စိုးၿမိဳင္က ေျပာပါတယ္။

https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=nf

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အိုဘားမား ပထမဆံုးအႀကိမ္လာေရာက္စဥ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္၊ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယ အႀကိမ္လာေရာက္မည့္ အေမရိ ကန္သမၼတအိုဘားမားသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခရီးစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္အစီအစဥ္မွ လူငယ္မ်ားကိုေတြ႕ဆံု၍မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး ႏွင့္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္း အေဝးမ်ား လက္ခံက်င္းပရာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္စဥ္ကလည္း ယင္းလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (YASILI) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွဆယ္ႏိုင္ငံမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔ကို ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

‘‘မေလးရွားမွာတုန္းကလည္း ဖိတ္ၾကားခံရတဲ့လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မွာပါပါတယ္။ အခု ဒီျမန္မာမွာလုပ္တဲ့ပြဲကိုလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကိုအေမရိကန္သံ႐ံုးက ဖိတ္ထားပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔ မြန္းလြဲတစ္နာရီလုိ႔သိရပါတယ္။ တျခားလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လည္း သူတို႔ဖိတ္မွာပါ။ ဒီတစ္ ေခါက္အေမးအေျဖအစီအစဥ္ပါ၊ မပါမသိေသးပါဘူး’’ဟု ျမန္မာ YASILI ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး မေလးရွားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သမၼတကို ေမးခြန္းေမးခြင့္ရခဲ့သည့္ေစာထက္ေအာင္ခန္႔က ေျပာၾကားသည္။


အေမရိကန္၊ အာရွႏွင့္ပစိ ဖိတ္ေဒသၾကား အာဏာခ်ိန္ခြင္ လွ်ာညႇိရန္ အဆိုပါေဒသႏွင့္ပူး ေပါင္းဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ ေနၿပီး ေဒသတြင္းလူငယ္မ်ား အတြက္ အေမရိကန္က အၿမဲႀကိဳ ဆိုေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခန္း က႑ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိုဘားမားသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္နံနက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံ႐ံုးတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ၿပီး ညေနတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲတက္ေရာက္ၿပီးေနာက္လူငယ္မ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္မ်ားျပန္လည္ေျဖၾကားမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳလူငယ္ ၁၀ ဦးတက္ ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ျမန္မာလူငယ္ ေစာထက္ေအာင္ခန္႔က ေမးခြန္း တစ္ခုေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့သည္။ ေမး ခြန္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းလူငယ္မ်ား ပညာေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ေပါင္းစည္းတိုး တက္မႈကိုအေျခခံေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သမၼတအိုဘားမားက အေျဖထဲတြင္ ျမန္မာႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔၌ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းသတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။
http://7daydaily.com/story/24552#.VGIsiGcTBCI

အိႏၵိယႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီသည္ လာမည့္ အပတ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ပူးတဲြ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ မုိဒီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ NLD ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္သည္။

မုိဒီက ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ အား ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေတာ္လွန္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည့္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားစစ္တပ္ဌာနခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔တြင္ တည္ ရွိသည့္ ေနရာကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အစုိးရအား ေတာင္းဆုိသြားမည္ဟု သိရသည္။

အိႏၵိယအမ်ိဳးသားစစ္တပ္ကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ေနတဂ်ီ ဆူဘာ႕စ္ ခ်န္ဒရာ ဘိုးေဆ Netaji Subhas Chandra Bose သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အထူး ရင္းႏွီးခင္မင္သူ ျဖစ္ခဲ့သည္။

စစ္အၿပီးမွာ ေနတဂ်ီရဲ႕အစ္ကို Sarat Chandra Bose ဟာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ တရားရံုးအမွဳေတြအတြက္ ကာကြယ္ေရးေရွ႕ေန တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ ၿမန္မာၿပည္မွာ အမွဳထမ္းဖုိ႕ ေရာက္လာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၾကိဳဆိုေရး မိန္႔ခြန္းေၿပာခဲ့သည္။ အဆုိပါ မိန္႔ခြန္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က Subhas Chandra Bose ကို '' အိႏၵိယရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲက ၾကီးၿမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ '' ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

The Ladies News Journal

အာဆီယံထိပ္သီး အ စည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္မည့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားစီးနင္းမည့္ကားအပါအ၀င္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ က်ည္ကာကားမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အေမရိကန္ ေလေၾကာင္း ေလယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Air Craft တုိက္ေလယာဥ္သံုးစီးႏွင့္ Ford အမ်ိဳးအစား က်ည္ကာကား ၁၂ စီး ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ အုိဘားမားစီးမည့္ The Beast ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ကားလည္း ပါဝင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ သမၼတ အုိဘားမား လံုၿခံဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ စႏုိက္ပါ အဆင့္ျမင့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားလည္း ယင္းေလယာဥ္ျဖင့္ ပါလာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တိုက္ေလယာဥ္သံုးစီးကို ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ပင္ ထား ရွိၿပီး ကား ၁၂ စီးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား လံု ၿခံဳေရး အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ အုိဘားမား တည္းခုိမည့္ Kimpinski ဟိုတယ္ဝင္းအတြင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္လိုက္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ အသိုင္းအဝုိင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ကားမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ႏွင့္ေနသည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေမာင္းႏွင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ မွ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ဝင္ ၃,၀၀၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရ ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ တည္းခုိရန္ စာ ရင္းေပးထားေသာ္လည္း အနည္း ငယ္သာ လာေရာက္တည္းခုိၾက ၿပီး အမ်ားစုမွာ မည္သည့္ေနရာ တြင္ ရွိေနသည္ကို မသိရေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။
https://www.facebook.com/7daynews

 
ၿဗိတိန္ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား လိပ္ကၽြန္းကုိ သြားေရာက္စစ္ေဆးစဥ္

ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း လိပ္ကၽြန္းမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ၂ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ လူသတ္မႈကို လာေရာက္ စုံစမ္းတဲ့ ၿဗိတိန္ ရဲေတြရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ကို အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စေကာ့တလန္ယာဒ့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကေတာ့ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေက်းဇူးတင္တဲ့အေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

“ဟန္နာနဲ႔ ေဒးဗစ္ေမလာ လူသတ္မႈကို စုံစမ္းစစ္ေဆးတာကို ျပန္လည္ သုံးသပ္တဲ့ ၿဗိတိန္က ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေတြရဲ႕ အလုပ္ေတြ ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ။ သူတို႔ အခု ၿဗိတိန္ကို ျပန္လာၿပီး အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုေနပါတယ္။ သူတို႔ ေတြ႔ရွိခ်က္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို ဟန္နာနဲ႔ ေဒးဗစ္ မိသားစုကို ေျပာျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေရးပါတယ္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အတြက္ ၿဗိတိန္ရဲေတြက ထုိင္းကေန ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားၿပီလို႔လည္း ပါရွိပါတယ္။

ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ဒီလူသတ္မႈအေပၚ ကိုင္တြယ္မႈဟာ ႏုိင္ငံတကာက စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္နဲ႔ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာရြတ္ ခ်န္အိုခ်ာတို႔ သေဘာတူညီခဲ့အၿပီး ေတာ္၀င္ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ အတူအလုပ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ၿဗိတိန္က အရာရွိေတြ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ထုိင္းကို လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

By ကို​ေထြး​ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/70536

မႀကာမီက်င္းပမဲ့ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ Air Force One နဲ႔အတူ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားသည္ နိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရိွလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ႀကိဳတင္ညွိနိူင္းထားခ်က္အရ သမၼတအိုဘားမား လံုျခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္ေရတပ္ Seventh Fleet ရဲ႕ Amphibious Forces မွ Tarawa-Class Amphibious Assault Ship ျဖစ္တဲ့ စစ္ေရယာဥ္ USS Peleliu (LHA-5) သည္လည္း ေနျပည္ေတာ္နဲ႔အနီးဆံုးေနရာျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းပင္လယ္ျပင္ကို ယေန႔ေရာက္ရိွလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)မွ Frigate တစ္စီးအပါအဝင္ စစ္ေရယာဥ္(၂)စီးသည္လည္း အဆိုပါပင္လယ္ျပင္သို႔ ေရာက္ရိွေနျပီး နွစ္ဘက္စစ္ေရယာဥ္မ်ား နွစ္ဘက္ေရတပ္ဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆံုသြားမယ္လို႔ ႀကားသိရပါတယ္။

အလားတူပဲ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလတုန္းက သမၼတအိုဘားမား ခရီးစဥ္လံုျခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔သို႔ အေမရိကန္ေရတပ္မွ စစ္ေရယာဥ္ USS Bonhomme Richard (Landing Helicopter Deck LHD-6) လာေရာက္ခဲ့ဘူးပါတယ္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္သို႔ တရားဝင္ေရာက္ရိွလာမဲ့ ေဖာ္ျပပါ USS Peleliu (LHA-5) ရဲ႕ ေရယာဥ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာသိရိွနိုင္ပါတယ္။

USS Peleliu (LHA-5)

Career
Name: USS Peleliu
Namesake: The Battle of Peleliu of World War II
Ordered: 6 November 1970
Builder: Litton Ingalls Shipbuilding
Laid down: 12 November 1976
Launched: 25 November 1978
Commissioned: 3 May 1980
Homeport: U.S. Naval Base San Diego
Motto: "Pax per Potens"
("Peace through power")
Status: in active service, as of 2014

General characteristics
Class & type: Tarawa-class amphibious assault ship
Displacement: 39,438 long tons full and 25,982 tons light
Length: 820 ft (250 m)
Beam: 106.6 ft (32.5 m)
Draft: 27 ft (8.2 m)
Propulsion: Steam Turbine
Speed: 24 knots (44 km/h; 28 mph)
Complement: 262 officers and about 2,543 enlisted men
Armament:
Two rolling airframe missile launchers,
four 25 mm Mk 38 Bushmaster gun mounts,
two Phalanx CIWS for self-defense,
five 0.50 caliber (12.7 mm) machine guns.

ေမာင္ဝါဆို(Myanmar Navy)


အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူၿပီး ေနာက္ဆံုးက်င္းပမယ့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းနဲ႔ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား
တက္ေရာက္ရန္ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ ၂၀ ေက်ာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို မၾကာမီေရာက္ရွိလာဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာအစုိးရက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မယ့္ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ စာရင္းေတြကေတာ့.......

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ – ဘန္ကီမြန္း
အေမရိကန္သမၼတ – ဘားရတ္အိုဘားမား
ရုရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- ဒီမီထရီ မက္ဗီဒက္
ၾသစေတးလ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- တိုနီအက္ေဘာ့
တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- လီကီခ်မ္း
အိႏိၵယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- နာရန္ဒရာ မိုဒီ
ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ – ရွင္ဇိုအာေဘး
ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ- ပတ္ဂြန္ေဟး
နယူးဇီလန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ – ဂၽြန္ကီး
ျမန္မာသမၼတ – ဦးသိန္းစိန္
အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ- ဂ်ိဳကို ၀ီဒိုဒို
ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ- ဘီနစ္ႏို အကြီႏို
ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- ပရာရြတ္ခ်န္အိုခ်ာ
စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- လီရွန္လြန္း
မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ – နာဂ်စ္ရာဇတ္
ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- ငုရင္တန္ေဒါင္း
ကေမၻာဒီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- ဆမ္ဒက္ ဟြန္ဆန္
လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- သြန္ဆင္း သမ္မာဗြန္
ဘရူႏိုင္းဘုရင္- ဆူလ္တန္ ဟာဂ်ီ ဟာစန္နယ္ ဘိုကီးရား
အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္- လ်ဴ ေလာင္မင္း
အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ ဥကၠ႒ – တာကီဟီကို နာကာအို

( DVB )

 
ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာမည့္ အေမရိကန္ စစ္ေရယာဥ္ USS Peleliu
(LHA-5) ကို ျမင္ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - အင္တာနက္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္မည့္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္ေရတပ္မွ စစ္ေရယာဥ္ USS Peleliu (LHA-5) သည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာျဖစ္သည့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ပင္လယ္ျပင္သို႔ ယေန႔ (ႏို၀င္ဘာ၁၁ ရက္)
တြင္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) မွသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ႏို၀င္ဘာ
၁၂ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ညွိႏွိဳင္းထားခ်က္မ်ားအရ သမၼတ အိုဘားမား လံုျခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္ေရတပ္ Seventh Fleet ၏ Amphibious Forces မွ Tarawa-Class Amphibious Assault Ship ျဖစ္သည့္ စစ္ေရယာဥ္ USS Peleliu (LHA-5) သည္ ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) မွလည္း ဖရီးဂိတ္ တစ္စီးအပါအဝင္ စစ္ေရယာဥ္(၂)စီးသည္ အဆိုပါ ပင္လယ္ျပင္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏွစ္ဘက္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ႏွစ္ဘက္ေရတပ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြက္ ၄င္းစီးနင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အပါအ၀င္ လံုျခံဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ က်ည္ကာကားမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

#RakhineNewsAgency
https://www.facebook.com/RakhineNewsAgencyPage


ေက်ာက္မဲ ၊ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း)၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကို တစ္ရပ္ကြက္ တည္းေနသူ အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦးက တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ အဓမၼ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားရန္ တ႐ုတ္ေငြ သံုးေသာင္းျဖင့္ ေရာင္းစား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီခန္႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အမွတ္ ၁၇ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပး အပ္ခဲ့ေသာ လူကုန္ကူးခံ ရသူကို လား႐ႈိး အမွတ္(၁၆) လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္ ၾကည္ထူး ဦးစီးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ေမးျမန္း စစ္ေဆးခဲ့ရာ မလွၾကည္ ရပ္ကြက္(၂)၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ေနသူက ၄င္းကို မၾကာခဏ လာရာက္၍ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အလုပ္လုပ္ပါက ဝင္ေငြမ်ားမ်ား ရေၾကာင္း၊ ေခါက္ဆြဲဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္း႐ုံးေျပာဆို သျဖင့္ သေဘာတူကာ မလွၾကည္ က စရိတ္ အကုန္က်ခံၿပီး ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ လံုဆမ္းၿမိဳ႕၊ လီေခါင္ရြာ သို႔ ေခၚေဆာင္ လာခဲ့ၿပီး ၄င္း ေက်းရြာေနသူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ အဓမၼထိမ္းျမား လက္ထပ္ရန္ တ႐ုတ္ေငြ သံုးေသာင္းျဖင့္ ေရာင္းစား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မလွၾကည္ (ဘ) ဦးညဏ၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ေနသူကို ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း က ၆၆/၂ဝ၁၄၊ လူကုန္ကူး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (၄ဝ၄)

#PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com/2014/11/blog-post_63.html


မေလးရွားနိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြကို အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံ ရတာ ေတြကို တားဆီးဖို႔ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ျပဳစုၿပီး အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က မေလးရွားႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကို ေပးပို႔ေတာင္းဆိုသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၆ က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အသတ္ျဖတ္ခံေနရတာကို တားဆီးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက စတင္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာကေန အစီရင္ခံစာကို ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ဖတ္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ သြားေရာက္ သတင္းယူေနတဲ့ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ ကိုေနၿဖိဳး၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ဖတ္သြားတဲ့ အစီရင္ခံစာကို အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ၿပီး မေလးရွား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ အရင္ေပးပို႔ ျဖစ္ၿပီး ထူးျခားမႈမရွိရင္ေတာ့ အာဆီယံလႊတ္ေတာ္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ သြားမယ္လို႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာသြားတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/70508

   
မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦး စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က အသတ္ခံရစဥ္

မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္မွာ ျမန္မာ အလုပ္သမား တဦး အေလာင္းကို ေတြ႔ရွိတယ္လို႔ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ သည္စထရိတ္တိုင္မ္း သတင္းစာက ေရးပါတယ္။

ေသဆုံးသူဟာ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သား ကိုဟိန္းလတ္ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာရတ္ အတာ့စ္ ေနရာက ဆီအုန္းျခံထဲမွာ လည္ပင္း ျပတ္ရွတဲ့ ဒဏ္ရာနဲ႔ တနလၤာေန႔ မနက္က ေတြ႔တာလို႔ို ပီနန္ေဒသ စီအိုင္ဒီအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ မဇလန္ ကိဇာ က ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကား ေရးသား ပါတယ္။

ကိုဟိန္းလတ္ေက်ာ္ ေသဆုံးမႈဟာ ပီနန္မွာ ဒီႏွစ္အတြင္း ၁၈ ေယာက္ေျမာက္ ျမန္မာျပည္သား သတ္ခံရမႈ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/70539


ဧၿပီလအတြင္းက ေတာင္ကိုရီးယား ကူးတို႔ သေဘၤာႀကီး Sewol နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ တာ၀န္လစ္ဟင္းမႈ၊ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈမႈ တို႔ျဖင့္ သေဘၤာကပၸတိန္ ျဖစ္သူကို ေထာင္ဒဏ္ ၃၆ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစဥ္က သေဘၤာေပၚတြင္ လူေပါင္း ၄၇၆ ဦး လိုက္ပါသြားခဲ့ရာ လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ေသဆံုးသူ အမ်ားစုသည္ ေလ့လာေရးခရီး ထြက္လာေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။

သေဘၤာႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ကပၸတိန္ Lee Joon-seok အပါအ၀င္ သေဘၤာ အမႈထမ္း ၁၅ ဦးကို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

တရားလိုေရွ႕ေနမ်ားက Lee Joon-seok အား ေသဒဏ္ေပးရန္ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း တရားသူႀကီးမ်ားက ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

Lee Joon-seok သည္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ရာ က်န္ရွိသည့္ ဘ၀သက္တမ္းကို အက်ဥ္းေထာင္တြင္း၌သာ ကုန္ဆံုးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သေဘၤာ၏ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ျဖစ္သူကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ အမႈထမ္း ၁၃ ဦးကိုမူ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ႏွင့္အထက္ ခ်မွတ္ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:BBC
စည္သူေက်ာ္စြာ
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

   
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သမၼတအိုဘားမား

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သမၼတအိုဘားမား ခရီးစဥ္အတြက္ လံုျခံဳေရးပစၥည္း မ်ားကို ေလယာဥ္ ၁၅ စင္းျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း ရဲမွဴး ခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုလ ၁၄ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတု ခန္းမ၌ မိန္႔ခြန္း ေဟာေျပာမည့္ အစီ အစဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေသာ ေၾကာင့္ အိုဘားမား လံုျခံဳေရး အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေပးပို႔ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

''လံုျခံဳေရးခ်ထားမႈနဲ႔ အင္အား အေရအတြက္ကိုေတာ့ ေျပာလို႔မရ ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စီမံခ်က္ေတြေရး ဆြဲၿပီး ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေရအတြက္ကိုလဲ တိုးျမႇင့္ ခ်ထားတယ္''ဟု ရဲမွဴးခ်ဳပ္ကဆို သည္။

အေမရိကန္သမၼတ၏ အနီး ကပ္လံုျခံဳေရးအတြက္ ၄င္းကိုယ္ ပိုင္လံုျခံဳေရးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သို႔ေသာအစီအမံ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို မလာ ခင္ ညပိုင္းေရာက္မွသာ သိရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာ ေသာ လံုျခံဳေရးပစၥည္းမ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ပါဝင္လာ သည္ကို မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထို ပစၥည္းမ်ားထားရွိရန္အတြက္ ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံျပသမႈသာရွိေၾကာင္း ၄င္း ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အာဆီယံဥကၠ႒အေနျဖင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံကျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ေနျပည္ ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံတကာ မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားလည္း လာေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတအိုဘားမားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အစိုးရသစ္လက္ ထက္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ လာေရာက္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံထြက္ ခြာမည္ျဖစ္သည္။အိုဘားမားခရီးစဥ္ႏွင့္ RSO အဖြဲ႔ကအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဝင္ ေရာက္ျခင္းအစရွိသည္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေန႔စဥ္ဧည့္စာရင္းစစ္ျခင္းကို ဆက္ တိုက္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဆီယံ ထိပ္ သီးအစည္းအေဝးကို ပစ္မွတ္ထား ၿပီး အလ္ေကးဒါး အၾကမ္းဖက္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္က ပစ္မွတ္ ထားတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြား မည္ဟု သတင္းလႊင့္ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး ကာလအတြင္း ရန္ကုန္-ေနျပည္ ေတာ္- မႏၱေလး-ပုဂံ စသည့္ဆက္ စပ္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္လမ္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အား ၂ဝရာခိုင္ ႏႈန္းကိုအသံုးျပဳထားၿပီးလွည့္ကင္း၊ ဝပ္ကင္း၊ ကင္းပုန္းစသည္မ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္မ်ိဳး
The Union Daily
https://www.facebook.com/pages/The-Union-Daily/139677556201764?ref=br_tf

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.