11/22/14

ႏိုင္ငံေရးအရ အားၿပိဳင္ေနတဲ့ႏွစ္ဘက္အၾကားမွာ ေက်လည္မႈမရပဲျပႆနာေတြရွည္ၾကာေနလို႕ ႏိုင္ငံနဲ႕ လူထုအေပၚမွာမလိုလားအပ္တဲ့အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႕ဦးတည္ေနၿပီ။
ဒီမိုကေရစီမွာ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ဟာ ျပည္သူလူထုပဲ။ ျပည္သူလူထုက သူတို႕ရဲ႕ေန႕တဓူ၀ကိစၥေတြကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပးဖို႕ဆိုၿပီး ရပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ခံစားခြင့္ေတြေပးၿပီးေတာ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ခန္႕ ထားၾကတယ္။ Representative Democracy ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအမတ္ေတြက ျပည္သူလူထုနဲ႕ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိး ရွိေစမယ့္ဥပေဒေတြကို အသစ္ေရးတာေရး၊ ျပင္တာျပင္၊ ဖ်က္တာဖ်က္လုပ္ၾကရတယ္။

ျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ေနရာျဖစ္လို႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္လို႕ေခၚတာ။ အာဏာရွင္ေတြနဲ႕ အခြင့္ အေရးသမားေတြနဲ႕အေခ်ာင္သမားေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ အာဏာရွင္လႊတ္ေတာ္ အေခ်ာင္သမား လႊတ္ေတာ္လို႕ပဲေခၚရလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူေတြအတြက္လုပ္ေနသလား။ လူတစု အတြက္လုပ္ေနသလား။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ၾကပါ။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဟာ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္လို႕ သတ္မွတ္ ေခၚေ၀ၚၾကတယ္။ ျပည္သူေတြကေရြးထားတဲ့သူေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႕အညီအလုပ္လုပ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီမွာ ျပည္သူဟာသခင္ျဖစ္တယ္။ အႀကီးအကဲျဖစ္တယ္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ဆြဲမယ္ဆိုေတာ့ စစ္အစိုးရက လမ္းညႊန္ခ်က္ ၁၀၆ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမွာ ဦးေဆာင္အခန္းကပါ၀င္ရမည္တဲ့။ အဲဒီကတည္းက စစ္တပ္ဟာႏိုင္ငံေရးမွာ အခြင့္ထူးခံအျဖစ္နဲ႕ေနခ်င္တာေပၚလြင္ေနတယ္။ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးမွာလက္၀ါးႀကီးအုပ္္ပိုင္ ခြင့္ကို အေျခခံဥပေဒမွာအတိအလင္းထည့္သြင္းၿပီး ျပည္သူတရပ္လံုးကို စစ္တပ္ကၽြန္ျဖစ္ေစဖို႕ ႀကိဳးပမ္းတာပဲ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုၾကည့္လိုက္ရင္ အဓိက်တဲ့အခ်က္ေတြ ေနရာေတြမွာ စစ္တပ္ကခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ၊ ေနရာယူထားတာကိုေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္ထဲမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းေရးကို စစ္တပ္က အဆိုျပဳ ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းခဲ့ေသးတယ္။
ျပည္သူေတြလုိခ်င္တာက စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ၊ လက္ရွိအာဏာရေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို ေျဗာင္ တမ်ဳိး၊ ေနာက္ကြယ္ကတမ်ဳိးနဲ႕ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသူေတြက ႏိုင္ငံနဲ႕လူထုကို စစ္တပ္ကၽြန္အျဖစ္ထာ၀ရေရာက္ ေအာင္ စနစ္တက်နဲ႕အကြက္ခ်စီမံလုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ၾကပါ။
ရာစုႏွစ္၀က္ေလာက္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာေနခဲ့ရေတာ့ အမတ္အမ်ားအျပားဟာ အရည္အခ်င္းအရ အားနည္းေနေသးတယ္။ သူတို႕လည္း အစြမ္းရွိသေလာက္ႀကိဳးစားေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အာဏာရွင္အုပ္စုကို မေက်ာ္ လႊားႏိုင္ေသးဘူး။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့လႊတ္ေတာ္ထဲက ႏိုင္ငံေရးသမား ေတြနဲ႕ပဲ အာဏာရွင္စနစ္ကို အႏိုင္တိုက္လို႕မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ လူထုပါ ၀င္တိုက္ဖို႕လိုၿပီ။

ဘာေၾကာင့္လဲ လူထုက သခင္ဘ၀နဲ႕ေနခ်င္တာေလ၊ ကၽြန္ဘ၀နဲ႕ေနခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ အခုေလာေလာ ဆယ္အထိ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ လူထုေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာဆိုပံု ေလသံေတြ၊ ေနာက္ၿပီး NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြရဲ႕ေျပာဆိုပံုေလသံေတြအရဆိုရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ မယ့္ပံုပဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကပဲသြားၾကလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ ျမန္မာလူထုဟာ သခင္ဘ၀ကိုေရာက္ဖို႕ အလွမ္းေ၀းေနမွာေသခ်ာတယ္။ အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္မရွိဘူး။
ဒီေတာ့ လူထုအေနနဲ႕ ဘာလုပ္ဖို႕လိုသလဲ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီမွာ လူထုရဲ႕ဆႏၵနဲ႕အညီ အေျခခံ ဥပေဒကိုခိုင္ခိုင္မာမာျပင္ဆင္ဖို႕ ဖိအားေပးရမယ္ဆိုတာကိုေတြးမိတယ္။

ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြအရင္ဆံုးလုပ္ရမယ့္ အလုပ္က လူထုရဲ႕ဆႏၵနဲ႕လည္းညီရမယ့္အျပင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနေတြ နဲ႕လည္းလိုက္ေလ်ာညီေထြ တဲ့အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေရးကို ကိုယ့္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ကအမတ္ကို လုပ္ခိုင္းရမယ္။ ဒီလိုဖိအားေပးတာဟာ လူထုက ဒီမိုကေရစီေရးမွာ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္တာပဲ။ Direct Democracy လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပဲ။
လူထုကလက္ခံတဲ့အေျခအေနကို အမတ္ေတြကမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါအျပင္ အာဏာရေတြက ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္းက်င္းပမယ္ဆိုရင္ လူထုအေနနဲ႕ ဒုတိယလုပ္ရမယ့္အလုပ္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာမဲမေပးဖို႕ တတိုင္းျပည္လံုးစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္ဖို႕ပဲ။ ဒါဟာ လူထုက ကိုယ့္ရဲ႕အနာဂတ္ ေကာင္းဖို႕အတြက္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္တာပဲျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးတယ္လို႕ေျပာရမွာပါ။

စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီလုိလားတဲ့ပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘူး၊ လူထုက မဲမေပးဘူးဆိုရင္ အဲဒီ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အေျခအေနေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါ။ အနာဂတ္မွာ ေကာင္းမယ့္အလားအလာနည္းေနတာကိုေတြ႕ႏုိင္တယ္။ အာဏာရေတြနဲ႕စစ္တပ္က သူတို႕ရဲ႕ သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းထုတ္ျပၿပီးသြားၿပီ။ သူတို႕ရဲ႕သေဘာထားက ႏိုင္ငံနဲ႕လူထုကို ဆက္လက္ကၽြန္ျပဳေရးပဲ ျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႕လူထုက သူတို႕ရဲ႕သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသလုပ္ေဆာင္ ဖို႕ပဲရွိတယ္။ သခင္အျဖစ္ေနလုိ႕ရတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ျပတ္ျပတ္သား သားေရြးရေတာ့မယ့္လမ္းဆံုလမ္းခြကို မၾကာခင္ေရာက္ေတာ့မယ္။
တခုခုကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ၾကရေတာ့မယ္။ ေျမြမေသ တုတ္မက်ဳိး လုပ္လို႕မရေတာ့ဘူး။ မဆလ တပါတီအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ၂၆ ႏွစ္ေနခဲ့ရၿပီးၿပီ။ စစ္အာဏာရွင္လက္သစ္ေတြေအာက္မွာ ၂၆ ႏွစ္ ေနခဲ့ရၿပီးၿပီ။
ဒီေတာ့ ေရွ႕ေလွ်ာက္ သခင္လုပ္မလား ။ ကၽြန္လုပ္မလားဆိုတာပဲ။ စဥ္းစားၾကပါ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး (ဂ်ပန္)
ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္


ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား သတင္းစကားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လျဖစ္သည္။ ပီအာရ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မက်င့္သံုးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေျမာက္အၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္႐ံုး၌ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ)

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အသံက်ယ္ေလာင္ ေနခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၅ အလြန္ ေရာက္မွ အတည္ျပဳမည္ဟု ဆိုလာသည္။

ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳထားသည့္ ပီအာရ္၊ ေဆြးေႏြးဆဲ ပီအာရ္ကို အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံု႐ံုးသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းသည္ကို မသိခဲ့ရဘဲ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ မညီဟု ဆိုလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၁၁၄ ရက္ ၾကာ ျငင္းခံုမႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားသည္။

ထို႔အတူ စာတစ္တန္ေပတစ္တန္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ထုတ္ျပန္ အသိေပးထားေသာ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေျခာက္လအလို ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအဆံုးသတ္ရန္ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ပ်က္ျပယ္ျပန္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္အၿပီးသတ္ရန္၊ လူထု ဆႏၵခံယူျခင္းကို ၂၀၁၅ ေမလ ေနာက္ဆံုးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳ ရန္ကိုမူ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ လုပ္ မည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ မီဒီယာတို႔ မွ တစ္ဆင့္ျဖစ္၏။ “ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေျဖေပၚ မူတည္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမွာ”ဟု ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ေျပာကာ ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ဇယားကို ႐ုတ္ျခည္း ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသူကား တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ နံပါတ္-၃ ေခါင္းေဆာင္ဟု လူသိမ်ားသူလက္ရိွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းပင္။ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ကနဦးကာလလက္ရိွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ယူစဥ္ အလားတူ ဦးေဆာင္ဆံုး ျဖတ္သည္ကို အမတ္တို႔ ၿငိမ္မခံခဲ့ၾက။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ထိုအခ်ိန္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူသည့္ သူရဦးေရႊမန္း၏ အမတ္တို႔က ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ၾက သည္။ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းၿပီးေသာဥပေဒမ်ား သမၼတထံ မပို႔မီအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးသို႔ ေပးပို႔စိစစ္ မည္ကို ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အသိေပး႐ံုသာ ေပး၍ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး “လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စစ္ခင္းရင္ ခင္းရပါေ” ဟူ၍ပင္ အမတ္တို႔အၾကားႀကံဳး၀ါးသည္အထိ ပဋိပကၡ ျပင္းထန္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ တာ၀န္ထမ္းဖူးသူ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး မွားယြင္းပါက အျပစ္ခံမည္ဟုဆိုမွ ေျပလည္သည္။

ထို႔ေနာက္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ တပ္မေတာ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္တာ၀န္ ထမ္းဖူးသူ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ အသိေပးခ်က္ျဖင့္ နိ႒ိတံသြားေသာ ပီအာရ္၊ မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ ျပင္ ဆင္ေျပာဆိုေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္အသစ္တို႔တြင္မူ မည္သူမွ် ေစာဒကမတက္ၾက။

သူသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားအႀကီးဆံုး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ၿပီး ပီအာရ္အေရးတြင္ အတုိက္အခံေထာက္ခံမႈကို ပါးနပ္စြာရယူျခင္းျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္သူတို႔ ရိွ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူရဦးေရႊမန္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေရး ေျပာဆိုခ်က္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္သာျဖစ္ ၍ လက္ခံသည္ဟု ေျပာထားသည္။ သို႔ ေသာ္ နာယက၏ အစီအမံသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လြဲမွားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေန၍ ႏႈတ္ဆိတ္မေနသင့္ဟု ေ၀ဖန္သူတို႔လည္း ရိွသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအဆံုးသတ္ရမည့္ ရက္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ သဘာ၀က်ေသာ္လည္း မဲပင္ေပးခြင့္မရိွသည့္ နာယကက လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို တစ္ပါတည္း ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း မွာမူ ဥပေဒႏွင့္ မညီဟု NLD ဥပေဒအႀကံေပးအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာမႈ မ်ားလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ဖူးသူ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ က ေျပာသည္။ “ဘာေတြဆံုးျဖတ္မယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳသိေနသလား”ဟု ၎င္းက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

NLD အပါအ၀င္ ေမးျမန္းမိသည့္ အေရအတြက္ အတန္ငယ္မ်ားေသာ အမတ္တုိ႔က နာယကကို မေ၀ဖန္ေ ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ကို တရား၀င္ အသိမေပးေသးဟု ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာေျပာရမယ့္ စကားကို ဘာေၾကာင့္သတင္းစာရွင္းပြဲ လုပ္သလဲ။ ျပင္ပမွာ ေျပာျခင္းသည္ နာယကတစ္ဦးအေနနဲ႔ပဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ေျပာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ပုဂၢလိကအေနနဲ႔ ေျပာတာ ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့””ဟု အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က သံုးသပ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စံုတစ္ ရာရိွၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆသူတို႔လည္းရိွသည္။ “အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ယူထားတယ္လို႔ နား လည္ထားတယ္”ဟု ရန္္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူက ဆိုသည္။

လာမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာမည့္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု၏ ဥကၠ႒မ်ားက သမၼ တ ျဖစ္လိုေၾကာင္းလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ေျပာ ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွာမူလက္ ရိွဖြဲ႕စည္းပံုပါ သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ လံုး၀မရိွ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္မႈ အတည္ျပဳေရးရက္ ေရႊ႕မည္ဟုေျပာေသာ သူရဦးေရႊမန္းက ၂၀၁၅ အလြန္ သမၼတျဖစ္ေရးေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ထပ္မံေျပာဆိုသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေထာက္ခံပါ သည္ဆိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမူသမၼတျဖစ္ခြင့္အလားအလာအေပၚ မွတ္ခ်က္မျပဳေသး။

၎တို႔ ႏွစ္ဦးအၾကား ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ ေရးႏွင့္ ပီအာရ္စနစ္စြန္႔လႊတ္ေရးတို႔တြင္ အေပးအယူရိွၿပီးျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သူ တို႔လည္း ရိွသည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ စနစ္ ပီအာရ္ကို မေျပာင္းလဲဘဲ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ မဲ အမ်ားဆံုးသူ အႏိုင္ရစနစ္ ဆက္လက္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ NLDက လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားႀကီး ပါတီ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွသည္ဟု သံုးသပ္သူတို႔က ဆိုၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူရဦးေရႊမန္းကပီအာရ္ ကို ပ်က္ျပယ္ေစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတျဖစ္ခြင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (၅၉-စ ျပင္ဆင္ျခင္း)ကို ေနာင္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္သို႔ ေရႊ႕ လိုက္ျခင္းျဖင့္ အေပးအယူတည့္သြားသည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကျခင္းပင္။

“လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဦးေရႊမန္းကို သမၼတအျဖစ္NLD က ေထာက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနတယ္ေလ” ဟု သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဦးရဲထြန္းက သံုးသပ္သည္။
http://mizzimaburmese.com/

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ႏို၀င္ဘာ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာ၁၄ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၿပီး ႏွစ္ရက္ၾကာေနထိုင္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားအနက္မွ လူထုအၾကား ေရပန္းစားခဲ့ေသာ စကားစုအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

“လူတစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕ ကေလးေတြေၾကာင့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံဖို႔ မရွိေအာင္ တားျမစ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးကို လံုး၀နားမလည္ဘူး၊ ဒီကိစၥက ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ အဓိပၸာယ္ မရွိပါဘူး”
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ တားျမစ္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္း)

ငုတ္မိသဲတိုင္၊ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္ဆိုသည့္ ျမန္မာစကားပံု တစ္ခုကို သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား သဲထဲငုတ္ေနရာမွ ထိပ္ဆံုးေရာက္သည့္တိုင္ ကူညီသြားမယ္။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ကာ ငုတ္မိသဲတိုင္၊ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္ စကားအား ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။)

လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ မင္းကိုႏိုင္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔လည္း အျပည့္အ၀ ကူညီသြားမယ္။ လူငယ္ေတြမွာ ကမၻာကိုခ်ျပႏိုင္တဲ့ ခြန္အားေတြရွိတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးတယ္။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕)

အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးေတြကို ေလးေလးစားစား လုပ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ကိုယ့္ဘက္မွာပဲ ရွိမယ္။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕)

ဒီကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ၾကည့္ရင္ ကြဲျပားျခားတဲ့ ယံုၾကည္မႈေတြရွိတယ္။ ကြဲျပားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ရွိတယ္။ ဘာသာတရား ကြဲျပားမႈေတြရွိတယ္။ လူေတြအေနနဲ႔ အျခားေဒသက အေတြးအေခၚ အသစ္ေတြ၊ အျမင္သစ္ေတြ ဘယ္လိုရမလဲဆိုတာ တိုင္းျပည္တိုင္း အတြက္ အေရးႀကီးတယ္။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕)

ကၽြန္ေတာ္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ရင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ဒီမိုအေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကိစၥရပ္ပဲ။ ေနာင္ႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပရမယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရမယ္။ သူ႔ကိုဆိုင္းမထားရဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ရမယ္။ ဒါမွ အရပ္သား အစိုးရ လံုး၀ျဖစ္သြားေအာင္ေပါ့ေလ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းရမယ္။ သတင္းစာ လြတ္လပ္မႈ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး စည္း႐ံုးပိုင္ခြင့္ေတြရွိမႈ အဲဒါေတြကို အာမခံတဲ့ဟာေတြ လုပ္ေပးရမယ္။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ဥပေဒ ေက်ာင္းသား ေက်ာ္သူရဟိန္းက အိုဘားမားသာ ျမန္မာသမၼတျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘယ္က႑ေတြ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။)

လူမ်ိဳးစု တစ္ခုကို ေရြးၿပီးေတာ့မွ ကာကြယ္လို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုတာ လူမ်ိဳးစုမ်ား အားလံုးဟာ သူတို႔ဟာသူတို႔ စည္း႐ံုးၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္တာကို ေျပာခြင့္ေပးရမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြား ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ အာရွႏြယ္ဖြား အေမရိကန္ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဦးဆံုးေျဖမွာက ကၽြန္ေတာ္ အေမရိကန္သားလို႔ပဲ ေျပာပါတယ္။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕)

အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြမွာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးစုေလးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ သေဘာေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အဲ့ဒီတိုင္းျပည္ဟာ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ကြဲသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုအေရစီ အေရးကလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈက ပညာေရးစနစ္ကို ဘယ္လို ျပန္လည္ထူေထာင္မလဲ ဆိုတာပါပဲ။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕)

ဒီတိုင္းျပည္မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ မ်ိဳးစံုရွိၾကတယ္။ ဘာသာကြဲမ်ားလည္း ရွိၾကတယ္။ မြတ္စလင္၊ ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းခ်စ္ၾကည္စြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္တာကို ေတြ႕ရတယ္။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕)

ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ေတာ့လည္း ပါလီမန္မွာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥေတြ အျပည့္အ၀ရရွိဖို႔၊ ေလးစားလိုက္နာဖို႔၊ ဘယ္လိုဆက္သြားဖို႔ ဆိုတာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕)

သမိုင္းဆိုတာ အၿမဲတမ္း ေရွ႕ကို တက္လွမ္းေနသည့္ သေဘာရွိတယ္။ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာမွာ အခ်ိန္လိုတယ္။ ယခင္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၾကမ္းတမ္းမႈ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို မၾကည့္ဘဲ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္သည့္ ေနရာမွာ အားလံုးေသာ ျပည္သူမ်ားကလည္း ပါ၀င္ရမယ္။
(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕)

အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအေပၚ မွီခိုရပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈကို ဆုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အခက္အခဲ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။
(ဂ်ာနယ္လစ္ကိုပါႀကီး အသတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕)

တခ်ိဳ႕ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မႀကိဳးစားဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကတယ္။

(စိန္ရတုခန္းမတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕)

Tomorrow သတင္းအဖြဲ႔
http://www.tomorrow.com.mm/?q=articles/1133

ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ဘ၀အက်ဥ္း
ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ေက်ာင္းဆရာဘ၀မွ တပ္မေတာ္ထဲ ၀င္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကေလာအမွတ္(၇) ေျခလ်င္တပ္ရင္းတြင္ တပ္ရင္းမွဴး၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စစ္ဦးစီမွဴး (ပထမတန္း)၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး (မိုးကုတ္)၊ မေကြးတိုင္းတြင္ တ၀တ ဥကၠ႒၊ ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ေမြးေရ ၀န္ႀကီးဌာန-၀န္ႀကီး၊ စက္မႈ (၁)၀န္ႀကီး တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီတြင္ နာယက တာ၀န္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ မႏၱေလးတိုင္း ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ၀ဲေလာင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ေက်ာကၠာရြာသား ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စက္မႈ (၁)၀န္ႀကီးဌာနမွ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ မိသားစုသည္ စတင္ ခ်မ္းသာလာခဲ့သည္ဟု နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ မေကြးတိုင္း တ၀တဥကၠ႒ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရာမွ မေကြးတိုင္း တ၀တ ဥကၠ႒တို႔ ႀကီးပြားသည့္ အတိုင္း ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မေကြးတိုင္း တ၀တ ဥကၠ႒ အားလံုးသည္ ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေဇာ္မင္းသည္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊသည္ လက္ရိွတြင္ မေကြးတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္ႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား ရာထူးမွ အနားေပးခံရျခင္း၊ အမ်ားစုမွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံခဲ့ရျခင္းတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္းက ေထာက္လွမ္းေရးကို လက္ေထာက္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္းမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အားကိုးယံုၾကည္ၿပီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထိုမွစက္မႈ (၁)၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ တစ္ခုမွ မျမတ္စြန္းေသာ စက္႐ံုမ်ားကို တစ္ရာေက်ာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ကက္ဘိနက္ အစည္းအေ၀း တစ္ခုတြင္ ထိုစဥ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫႊန္႔က က်ဳပ္က လက္ၫႈိးေထာင္ ေခါင္းညိမ့္သမား မဟုတ္ဘူးဟု ေျပာခဲ့သည့္ စကားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ ခ်က္ျခင္းသတင္းပို႕ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္အတူ ဘိလိယက္ ထိုးရင္း တီးတိုးစကားေျပာႏိုင္သည္ အထိ ယံုၾကည္မႈ ရခဲ့သည္။ သူ၏သား ဗိုလ္ႀကီး ျပည္ေအာင္သည္လည္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး သမီးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ သူ၏ၾသဇာအာဏာကို ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ၀န္ႀကီး ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတာင္သာသားမွန္က အလုပ္လာေလွ်ာက္သည္ႏွင့္ ခန္႔ေပးသည့္ အစဥ္အလာ တစ္ရပ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ၾသဇာကို ခိုင္မာေအာင္ ထူေထာင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း အမည္မဲ စာရင္း သတ္မွတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ဂယက္


ဦးေအာင္ေသာင္းကို အေမရိကန္ အစိုးရက အမည္မဲစာရင္း သြင္းလိုက္သည့္ ဂယက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေအာင္ေသာင္းကို Black List ေၾကညာခဲ႕ေသာ အေမရိကန္ အစိုးရ လုပ္ရပ္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မဲခြဲခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားေရာ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားကပါ မဲေပးခဲ့ၾကသျဖင့္ ေအာင္ေသာင္း လႊတ္ေတာ္ဟူေသာ စကားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွံ႕ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာ သူေဌးႀကီး တစ္ဦးက စင္ကာပူဘဏ္ရွိ သူ၏ေငြစာရင္းမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၆၅၀၀ကို အေရးေပၚ ထုတ္ယူသြားသည့္ သတင္းမ်ားကလည္း စင္ကာပူရွိ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားတြင္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သား ဦးေနေအာင္က ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ေသာ ယူႏိုက္တက္ အမရာ ဘဏ္သည္ ထိုေၾကညာမႈေၾကာင့္ ဘဏ္အတြက္ ထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား လုပ္ခဲ့ရသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမည္မဲစာရင္း ထည့္သြင္းသင့္ေသာ ခ႐ိုနီမ်ား


Black List စာရင္းတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္းကို အမွီျပဳၿပီး ခ်မ္းသာလာေသာ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ား ကလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရ လက္ထက္က ျပည္သူတို႔ေၾကာင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းကို အမွီျပဳၿပီး ခ်မ္းသာလာေသာ ခ႐ိုနီမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၾကည့္ရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕လိုက္ရသည္။

၁။ ေက်ာ္သာ ကုမၸဏီမွ ဦး၀င္းလြင္သည္ ဘုရင့္ေနာင္ဆပ္ျပာ စက္႐ံု၀င္းကို ရခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီဂ႐ု(ပ္)ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအဆိုပါ ဆပ္ျပာစက္႐ံု ေနရာတြင္ New General ကုမၸဏီ အမည္ျဖင့္ ကြန္ဒိုမ်ား ေဆာက္ရန္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ပင္ လုပ္ကာ အားလံုးေရာင္းၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုေျမေနရာ တစ္ခုတည္းမွပင္ ဦး၀င္းလြင္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ခန္႔ ျမတ္စြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီး ဘ၀ကပင္ ဆပ္ျပာစက္႐ံုကို ႏွစ္ရွည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရခဲ့ၿပီး ေရႊ၀ါႏွင့္ သက္သာ ဆပ္ျပာမ်ားကိုလည္း ယခုထိ ထုတ္လုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားသူ ျဖစ္သည္။

၂။ Mother Tradingမွ ဦးေအာင္ျမတ္သည္ အခါေတာ္ေပး ဘိုးေတာ္သန္းလွ၏သား ျဖစ္ၿပီး လူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီး လက္ထက္တြင္ ဘိလပ္ေျမ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ ရခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္းစိန္ႏွင့္ ေဖာ့ကန္တစ္ေၾကာရွိ စက္မႈ (၁) ပိုင္ေျမမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားကို ေစ်းေခ်ာင္ေခ်ာင္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ၀ယ္ယူခြင့္မ်ား ရခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနာက္စက္မႈ၀န္ႀကီး ျဖစ္လာေသာ ဦးစိုးသိန္းကိုပါ ခါးပိုက္ေထာင္အတြင္း ထည့္ထားႏိုင္သူဟု စီးပြားေရးသမား ေလာကတြင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ျမတ္ စက္မႈ (၁)မွ ရရွိထားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား ေျမေနရာမ်ားမွာ လက္ၫိႈးထိုး၍ပင္ မလြဲဟု အစိုးရ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာဆိုၾကသည္။

၃။ ဦးေနေအာင္သည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားျဖစ္သည္။ ေအာင္ရီၿဖိဳး ကုမၸဏီ၊ MRT၊ ယူႏိုက္တက္ အမရာဘဏ္၊ IGE ကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္ထားသည္။ စက္မႈ (၁) ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဌာန၊ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဌာန၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားစြာ ရရွိထားသည္။ IGEသည္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ ကမ္းလြန္ေရနံ ပိုက္မ်ား၊ ျပည္တြင္းသံုး ေရနံပိုက္မ်ား၊ စြမ္းအင္သံုး စက္ကရိယာမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္တြင္း ေရနံလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုကို ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ တူးေဖာ္ခြင့္ ရယူထားျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ယူႏိုက္တက္ အမရာဘဏ္တြင္ ဦးေနေအာင္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း တစ္ခုထည္းမွပင္ သူ၏ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈမွာ က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၈ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈သန္း) အထက္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ သစ္ေတာ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ MRT ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ အခစား သစ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမွ သစ္ထုတ္သည့္ စရိတ္မေပးပဲ အခ်ိဳးခ်ၿပီးရာခိုင္ႏႈန္း တစ္ခုကို အဆိုပါ ကုမၸဏီသို႔ ေရာင္းေပးခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ဆာဖာရီ၊ နကၡတာရာျပခန္း စသည့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေဆာက္အဦးမ်ားလည္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ရရွိထား႐ံုမက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား ရရွိထားသည္။ ဦးေနေအာင္၏ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈသည္ပင္ ေဒၚလာကုေဋႂကြယ္ သူေဌးအဆင့္ (ဘီလ်ံနာအဆင့္) ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၄။ ဦးျပည္ေအာင္သည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး (ၿငိမ္း) ၏ သမီးႏွင့္ လက္ထပ္ထားၿပီး ယခင္က Queen Star ကုမၸဏီ၊ ယခု Princess ကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္ထားသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားစြာသို႔ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ITပစၥည္းမ်ားကို ၿပိဳင္ဖက္မရွိ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းကို အေမရိကန္ အစိုးရက အမည္မဲစာရင္း သြင္းသည့္နည္းတူ ဦးေအာင္ေသာင္းကို အမွီျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာလာသည့္ အထက္ပါ သူမ်ားကိုလည္း အမည္မဲ စာရင္းသြင္းသင္႕ေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကလည္း စစ္အစိုးရႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာ သူမ်ားကို အမည္မဲစာရင္း သတ္မွတ္သလို က်န္ရွိေနေသာ လူမသိ သူမသိမ်ားကိုလည္း အမည္မဲ စာရင္း တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ား လက္၀ယ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာမွာ သူခိုးေစ်းျဖင့္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးသမားမ်ားက သံုးသပ္ ေျပာၾကားလွ်က္ရွိသည္။

သံဖေနာင့္
http://www.tomorrow.com.mm/?q=articles/1132

ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း အာဆီယံ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ တာ၀န္ယူခဲ့ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး အႏုတ္အသိမ္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား အပါအ၀င္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ၁၇ေယာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ေရာက္မလာခင္ေလးမွာပဲ အတုိက္အခံ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လိုအပ္ရင္ လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး သူရ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ မဟာမိတ္ဖဲြ႕သင့္ရင္ ဖြဲ႕ရမွာပဲဆုိတဲ့ စကားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီစကားကုိ မေျပာခင္က လက္ရွိဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေအာင္ပဲြခံႏုိင္သည့္ တုိင္ေအာင္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ NLDက ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစု အႏုိင္ရခဲ့လို႔ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆုိရင္ သူရဦးေရႊမန္းကုိ စဥ္းစားထားတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းစကားေတြ ႀကိဳထြက္လာလို႔ သတင္းဌာန တစ္ခုနဲ႔ ရွင္းရလင္းရတာေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။

အခုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေနျပည္ေတာ္က မျပန္ခင္ေလးမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္မွာ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္(PR) က်င့္သံုးမယ္ဆုိရင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္မႈမရွိလုိ႔ က်င့္သံုးေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ့ဲပါတယ္။

ဒီလိုဆံုးျဖတ္ဖို႔ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရေရႊမန္းက ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္သစ္ ေပၚေပါက္လာေရး ေကာ္မရွင္က တင္သြင္းတဲ့ (၈)မ်ဳိးအား ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ညီ/မညီ စိစစ္ေပးဖို႔ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒခံု႐ုံးကုိ အႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမေတာင္းခင္မွာ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕က PRစနစ္ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာေရးသား တင္ျပခဲ့တဲ့အေပၚမွာ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ၁၃ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ုံးဥကၠ႒ထံ ေပးပို႔ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခံု႐ုံးမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရာမွာ PRကုိ ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ နည္းလမ္းမ်ားဟာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့အျပင္ ယခင္ေရြးေကာက္ပဲြ ပုံစံကုိပဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆံုးျဖတ္ ခံယူခဲ့ရာမွာလည္း ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

PRစနစ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က “နာယကႀကီး (သူရဦးေရႊမန္း) က ခံု႐ုံးကုိ ေပးပုိ႔ၿပီး အဆုံးအျဖတ္ ခံယူလုိက္တ့ဲ အတြက္ သမာသမတ္ရွိတယ္။ မွန္ကန္မွ်တတဲ့ ဟာကုိပဲ လုပ္တယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္သြားေစတယ္”ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီၾကားမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြထက္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေတြ ပုိမိုတုိးပြားလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းက NDFပါတီက တင္သြင္းတဲ့ PRစနစ္ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ေခါက္လုိက္တာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မဟာမိတ္ဆန္ေသာ ဆက္ဆံေရးေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ထြန္းေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကုိ ပုိမိုခုိင္မာေစ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိအခ်ိန္မွာေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုအတြင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကေန အနားယူေတာ့မယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ နာယကနဲ႔ ဥကၠ႒ေတြျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔လုိ မီဒီယာနဲ႔ လူေရွ႕သူေရွ႕ ထြက္မလာဘဲ ကာခ်ဳပ္ဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စည္း၀ုိင္းထဲမွာပဲ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိသြားတဲ့ ခရီးမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ဖဲြ႕စည္းထူေထာင္ရာမွာ အဓိက က်ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီးနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ အိမ္ကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္သလို ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီးရဲ႕ အုတ္ဂူကုိလည္း သြားေရာက္ ဂါရ၀ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ထုိင္းႏုိင္ငံ လိပ္ကၽြန္းမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးကုိ သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားဥပေဒအတုိင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ မီဒီယာေရွ႕မွာ ထြက္ၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ထပ္မံၿပီး လြန္ခဲ့တ့ဲလက ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ)ကုိလည္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ၾကားၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အလြန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲကုိ အနာဂတ္ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသလား ဆုိတာကုိလည္း ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီသံုးသပ္ခ်က္ေတြ မွန္ျခင္းမွားျခင္း မေ၀ခဲြႏုိင္ခင္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွ သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီးကုိ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္လုိက္မႈဟာ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္လုိက္ရပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက အမိန္႔ေပးရတဲ့ အေျခအေနကုိလည္း ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဒါဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ သာမက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ကုိ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ကာခ်ဳပ္ကုိပါ အထုိက္အေလ်ာက္ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ အကယ္၍ ကာခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေနာင္လာမယ့္ အစုိးရ သက္တမ္းမွာ သမၼတအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆႏၵရွိတယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ သာမက ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ အထုိက္အေလ်ာက္ ေထာက္ခံမႈေတြ လိုအပ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ ၾကားမွာ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းတဲ့ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရး ရွိေနပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ အစုိးရဟာ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ (သူတုိ႔အေျပာ-ႏုိင္ငံေရး ပြတ္တုိက္မႈ)ေတြ ရွိေနတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရရဲ႕ သက္တမ္းသံုးႏွစ္ကာလ အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼတရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈေတြကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းဟာ လႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အမတ္ေတြနဲ႔ အတုိက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အမတ္ေတြကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ စည္း႐ုံးထားႏုိင္သလို လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္မႈေတြလည္း အစုိးရထက္ေတာ့ ပုိရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးဟာ အေစာပုိင္းႏွစ္ ကာလေတြက ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ အဲဒီ့ အရွိန္အဟုန္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာလည္း သူ႔ရဲ႕ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေအာင္ ရည္မွန္းထားေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့လပုိင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြေတြဟာ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားခဲ့ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြရဲ႕ Key Playerေတြျဖစ္တဲ့ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေသးတဲ့ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အလွမ္းေ၀းေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေတြထဲက ၅၉ (စ)နဲ႔ ၄၃၆ကုိ လံုး၀ မျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့႐ုံ သာမက လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက လိုအပ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ သမၼတကို အႀကံဥာဏ္ေပးဖို႔ အခ်က္ပါပါတယ္၊ ဒါဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မာေက်ာတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ထပ္မံျပသလုိက္တာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅အလြန္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ျပည္သူေတြ ထင္မွတ္မထားတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။

ေဇာ္သက္ေထြး
http://www.tomorrow.com.mm/?q=articles/1129

ပုဒ္မ ၄၃၆ ေရာ၊ ၅၉ (စ) ေရာကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္မွာ မျပင္ဘူးလို႔ သူက ေျပာလိုက္တဲ့ သေဘာ… ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ အေပးအယူ လုပ္ႏိုင္မယ့္ အေနအထားတစ္ခုကို ေပ်ာက္ဆံုး သြားေစတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခု …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကို လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္း ပံု ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လည္း ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရ လက္ထက္မွသာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း က၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ(၁၈)ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္ပဲြတြင္ တရား ၀င္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သူရဦးေရႊမန္း၏ အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားအေပၚ မ်က္ကြယ္ျပဳလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ သလို ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အေျခခံဥပဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မၾကာခဏ ဆိုသလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခဲ့ ျခင္းမ်ားရွိသလို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တက္လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ အစိုုးရမွာလည္း ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ယင္းသို႔ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာသံေတာ္ ဆင့္မွ စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ရွိန္းေ၀ေနာင္

● ဦးဥာဏ္၀င္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ – NLD)

ကၽြန္ေတာ့္မွတ္ခ်က္ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသဖို႔ ေကာင္း တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ေျပာေနတာ သိပ္ၿပီးေတာ့ နည္းလမ္း မက်ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီလိုပဲ ထင္ပါ တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီလို ေျပာခြင့္ရွိ သလား။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စကားကို ေျပာရမွာ သူ႔ စကားကို သူေျပာခြင့္ ရွိသလား။ အဲဒါပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စဥ္းစားတာ။

● ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း (ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ)

သူရဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ အဲဒီလို ေျပာခဲ့တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒါက ျမန္မာျပည္ အႏုတ္လကၡဏာ ျပတယ္ေပါ့။ ေနာက္ျပန္ လွည့္တယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အႏုတ္လကၡဏာျပတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ဖက္က ၾကည့္လို႔ရွိရင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္သြားတယ္ လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တကယ္တမ္းက သူက ဒီေၾကညာခ်က္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ေရာ၊ ၅၉(စ)ေရာကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္မွာ မျပင္ဘူးလို႔ သူက ေျပာလိုက္တဲ့ သေဘာပဲ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဒါဟာႏိုင္ငံေရး အရေပါ့ေလ၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ အေပးအယူ လုပ္ႏိုင္မယ့္ အေနအထားတစ္ခုကို ေပ်ာက္ဆံုး သြားေစတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခု လို႔ပဲ ေျပာရမယ္။

● ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း (ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ)

ဒါကေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရး ကစားတာပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရး ကစားတယ္ ဆိုတာက သူတို႔က မေပးခ်င္လို႔ မလုပ္ထားတာပဲရွိတယ္။ သူရဦးေရႊမန္းက တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပါတီကို သူဘယ္ေက်ာ္ႏိုင္မလဲ။ ဦးတို႔ ဘက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ Reasonable (က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ) မျဖစ္တာေပါ့။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ အစကတည္းက ႀကံစည္ၿပီးသားပါ။ Plan လုပ္ၿပီးသားလို႔ ယူဆတယ္။ ဥပမာ- သူတို႔ Election Circle (ေရြးေကာက္ပဲြစက္၀န္း)နဲ႔ပဲ ေပးမွာေပါ့။ ဒီတိုင္းခ်ည္းေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လုပ္ေပးမလဲ။ ဒါကို ေဒၚစုနားလည္ ပါတယ္။ လူေတြက နည္းနည္းေလး လြတ္လပ္ခြင့္ရေတာ့ အကုန္လိုခ်င္တာေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လိုခ်င္တာ နဲ႔ သူတို႔ ေပးမွာနဲ႔က ရွိေသးတာကိုး။ ဒါကေတာ့ ကစားယူရမွာပဲ။ သူတို႔ မေပးဘူးလို႔ ၿငိမ္ေနလို႔လည္း မရဘူး ေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း ဒီလိုပဲ ကစားခဲ့ရတာပဲ။ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ကစားတာပါပဲ။ ဦးကေတာ့ အဲဒီလိုပဲ သတ္မွတ္တယ္။

● ဦးရဲထြန္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းေတြက ကၽြန္ေတာ္က နဂိုကတည္းက ႀကိဳၿပီးေတာ့ ျမင္ပါတယ္။ ဒီေကာင္က အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ခဲယဥ္းတယ္ဗ်။ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္သူက တပ္မေတာ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အမိန္႔ကိုပဲ နာခံလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆထားတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ တစ္ခုခု ျပင္မယ္ဆုိရင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲရမွဆိုေတာ့ လက္ေတြ႕ အဓိပၸာယ္က ဘယ္လိုျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြက သေဘာတူတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္မွသာ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က ႀကိဳျမင္ ထားတယ္။ အခု ေဆြးေႏြးေနတာ ေတြကေတာ့ ဘာအဓိပၸာယ္ ေဆာင္တုန္းဆိုေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြေရာ၊ လြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြေရာ အသီးသီးက ဘယ္လိုဘယ္လို ရပ္တည္ခ်က္ ရွိတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပတဲ့ အေနအထား။ ေနာက္တစ္ခုက လႊတ္ေတာ္က ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ မိမိတို႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ျပဳတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထား၊ ဒါကိုပဲ ေဖာ္ျပတာလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ယူဆတယ္။ ဘာေၾကာင့္တုန္းဆိုေတာ့ အခုိင္အမာ တစ္ခုကိုျပင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္၌က၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွဆိုတဲ့ ၄၃၆ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားခ်က္ ရွိေနတဲ့အတြက္ အဲဒီ ၄၃၆ ကို ေက်ာ္ဖုိ႔ကိုပင္လွ်င္ မလြယ္ဘူး။ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ မလြယ္ဘူး။ အဲဒီလို ျဖစ္ေနတာ။

● ကိုေနမ်ိဳးဇင္ (ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္)

တိုင္းျပည္အတြက္ အေရြ႕တစ္ခုက ၂၀၁၅မွာ ျပည္သူ႔အစိုးရတစ္ရပ္ အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ဆိုရင္ ျပည္သူ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့လူကို ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခြင့္၊ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ရွိရမယ္။ အခု ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဟာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္၊ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ေပးမထားဘူး။ ၿပီးေတာ့လည္း တိုင္းျပည္အေရြ႕ အတြက္ကို အမွန္တကယ္ လုပ္ၾကေၾကး ဆိုလို႔ရွိရင္ စနစ္ေဟာင္းက ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း အေမြေတြကို ျပတ္ျပတ္ သားသား ေ၀ဖန္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ရွိရမယ္။ အဲဒီဟာေတြကို မပါဘဲနဲ႔ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒက ပုဒ္မ ၄၄၅ လို အခ်က္မ်ိဳးက ကာကြယ္ၿပီးေတာ့ စနစ္ေဟာင္းက အေမြဆိုးေတြကို ထိန္းသိမ္း ေပးထားတာ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေမြဆိုးေတြကိုအျမစ္ မတူးခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေမြဆိုးေတြေၾကာင့္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနတဲ့ အျမစ္ေတြကို၊ အတက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရွင္းထုတ္ပစ္မွရမွာမို႔လို႔ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာကို ျပင္ကိုျပင္ရမယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်ဳပ္ထိန္းထားမႈေတြ၊ လူထုေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္ မရွိေအာင္ တားျမစ္ထားတဲ့ ဟာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဖယ္ရွားႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဦးေရႊမန္းက မျပင္ဘဲ ေနာက္အစိုးရက်မွ ျပင္မွာဆိုရင္ ဒီဥပေဒနဲ႔ တက္လာမယ့္ ေနာက္အစိုးရဟာလည္းပဲ ျပည္သူ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ျပည္သူရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပး ကူညီမႈမရဘဲနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို စစ္မွန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald

 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း။
၅၉ (စ) မျပင္ႏုိင္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မရွိဘူးဆိုရင္ သူရဦးေရႊမန္း သမၼတျဖစ္ေရး ေထာက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ မဟုတ္မွန္တဲ့ အေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဘက္က ျငင္းဆိုထားပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက သူ သမၼတျဖစ္ေရး အတြက္ ဘယ္သူကပဲ ေထာက္ခံေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၾကာသပေတးေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းနဲ႔ သီးသန္္႔ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္း အတြင္း သူရဦးေရႊမန္းက အဲဒီလိုေျပာတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုရင္လည္း တရားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြၿပီးေတာ့မွပဲ လုပ္မယ္လို႔ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ အဓိကအက်ဆံုးပုဒ္မေတြျဖစ္တဲ့ ၄၃၆ နဲ႔ ၅၉ (စ) တို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ျပင္ႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ အလားအလာလည္း ေမွးမွိန္သြားတာပါ။

၅၉ (စ) ကိုသာ အခ်ိန္မီမျပင္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ဦးေရႊမန္း သမၼတျဖစ္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေထာက္ခံမယ့္ အလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူရဦးေရႊမန္းကို ဗီြအိုေအဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ေမးပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကိုျပင္ႏုိင္ခဲ့ရင္ေပါ့ေနာ္။ ျပင္ႏုိင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း နာမည္စာရင္း တင္သြင္း ခံပိုင္ခြင့္ ရွိလာၿပီေပါ့ေနာ္။ တကယ္လို႔မ်ား နာမည္စာရင္း တင္သြင္းခံပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုရင္ အျပင္မွာ ထြက္ေနတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ဥကၠ႒ႀကီးကို ေထာက္ခံေပးမယ္ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳး ထြက္လာတာေတာင္ ရွိတယ္ေလ။ အဲ့တာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေရာ ဥကၠ႒ႀကီးအေနနဲ႔ ဘာၾကားထားတာ ရွိလဲခင္ဗ်။ အမ်ားေျပာေနတာေတာ့ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ခင္မင္မႈ ပိုလာတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက ပိုလာတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ့လို ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးမယ္ဆိုတဲ့ အဆင့္အထိေရာ ျဖစ္ႏုိင္မလား ခင္ဗ်။

သူရဦးေရႊမန္း။ ။ တကယ္လို႔ ေထာက္ခံလာမယ္ဆိုလည္း ႀကိဳဆိုတာေပါ့။ ဝမ္းေျမာက္တာေပါ့။ ေထာက္ခံျခင္း၊ မေထာက္ခံျခင္းကလည္း အခုေျပာလို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ဒီေမးခြန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုေမးရမယ့္ ေမးခြန္းပါ။ ေထာက္ခံမယ္။ မေထာက္ခံမယ္လို႔ ဒါေပမဲ့လု႔ိ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ဥကၠ႒ႀကီးအေနနဲ႔ ၾကားသလား။ ဘယ္လိုဆႏၵရွိသလဲဆိုတာ က်ေနာ္ သိခ်င္လို႔ပါ။

သူရဦးေရႊမန္း။ ။ ကိုယ္တိုင္ကေျပာတယ္။ ဘယ္သတင္းကထြက္လို႔ ဘယ္လိုေျပာတယ္ဆိုတာ ေျပာေနၾကတာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အေျပာပဲေလ။ တကယ္လို႔သာ ခုနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ရင္ သူ႔ရဲ႕ပါတီ တျခားပုဂၢိဳလ္ေတြက ေထာက္ခံမယ္ဆိုလည္း တို႔က ဝမ္းသာရမွာေပါ့။"

သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ဖို႔အတြက္ ဒုတိယသမၼတသံုးဦးကို စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တဦး၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က တဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကတဦးစီ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္တဲ့အခါ ပုဒ္မ ၄၃၆ တို႔၊ ၅၉ (စ) တို႔ကို ျပင္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမယ့္ ပံုရွိေနတာပါ။ ဒီလိုၿပိဳင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္လည္း သူရဦးေရႊမန္းဘက္က အဆင္သင့္ ရွိေနပံုရပါတယ္။

"ၿပိဳင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ၿပိဳင္ဆိုင္မွာပဲ။ က်န္တဲ့ တျခားသူ ရွိမယ္ဆိုရင္လည္း ၿပိဳင္ဆိုင္မယ္။ ဒါက အခြင့္အေရးပါပဲ။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ မိမိတို႔ လိုလားတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေျပာမယ္ ဆိုရင္လည္း အခု ပါတီခ်င္းၿပိဳင္ဆိုင္ေနတာပဲ။ လူခ်င္းလည္း ၿပိဳင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ၿပိဳင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီလို ရွိတဲ့ေနရာမွာ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ရန္သူလို သေဘာထား ေဆာင္ရြက္မယ့္အခ်ိန္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဟုိတုန္းကလို ပါတီခ်င္းအေနနဲ႔လည္း အျပဳတ္တိုက္ အျပတ္ရွင္း လုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီဟာသည္ ေခတ္စနစ္နဲ႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ လိုလားတယ္။ မည္သူမဆို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္တယ္။ ဒီကေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ခင္ခင္မင္မင္ေနၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာလဲ ႏုိင္ငံနဲ႔ႏုိင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဆိုရင္ အားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်ရင္ ၿပိဳင္မယ္။ အႏိုင္ရေအာင္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာမယ့္ကိစၥလည္း ၿပိဳင္မယ္။ ေကာင္းေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ တရားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းအတြက္ အားလံုး ႏွစ္ေယာက္လံုးက သေဘာတူပါတယ္။"

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ဗီြအိုေအနဲ႔ သီးသန္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းအတြင္း ေျဖၾကားသြားတာပါ။
၅၉ (စ) မျပင္ႏုိင္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မရွိဘူးဆိုရင္ သူရဦးေရႊမန္း သမၼတျဖစ္ေရး ေထာက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ မဟုတ္မွန္တဲ့ အေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဘက္က ျငင္းဆိုထားပါတယ္။

ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/article/2530316.html


ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔က အစိုးရစစ္တပ္က KIA သင္တန္းေက်ာင္းကို လက္နက္ႀကီးနဲ႔ပစ္ခတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္က ရွင္းလင္းခ်က္ဟာအျဖစ္မွန္နဲ႔ ကြဲလြဲေနၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ စာသားေတြအရ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးလိုတဲ့ သေဘာထားမရွိတာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ KIO ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဥိီးလာနန္းက RFA ကိုေျပာပါတယ္။

အစိုးရထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ စာသားေတြပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ဦးလာနန္းက ေျပာပါတယ္။

"ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာ့ ေနာက္ဆံုးစာတမ္းမွာ ထည့္ထားတာတစ္ခုကေတာ့ ေႏွာက္ယွက္တိုက္ခိုက္မွႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္္ျခင္းမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုတဲ့ေဝါဟာရဟာ ဒါဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလံုးကို အမိန္႔ေပးတဲ့ပံုစံ၊ လံုးဝလာမထိနဲ႔ဆိုတဲ့ပံုစံ ေနာက္ေနာင္ဒီလိုပံုစံ ဆက္ၿပီးျဖစ္လာႏိုင္တယ္၊ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ပစ္ပါ့မယ္ဆိုတဲ့ သတိေပးတာမ်ိဳးပါတယ္၊ တင္းမာတဲ့ပံုစံနဲ႔ ဒီထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္တဲ့အေပၚမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွ ေက်နပ္စရာအေၾကာင္းရင္းမရွိဘူး၊ ဒါဟာ ညိွႏွႈိင္းေဆြးေႏြးလိုတဲ့ဆႏၵ မဟုတ္ပဲနဲ႔ အျမစ္ျပတ္ေခ်မွႈန္းမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္သေဘာေဆာင္တယ္လို႔ မွတ္ယူရမယ္"

ဒီကေန႔ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ လမ္းေဖါက္တဲ့ စစ္သည္ေတြကို KIA က လက္နက္ႀကီးနဲ႔ တိုက္ခိုက္တာေၾကာင္႔ လံုျခံဳေရး လုိက္ပါလာတဲ့စစ္ေၾကာင္းက တံုံ႔ျပန္ပစ္ခတ္တဲ့ အတြက္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရတာေတြရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ KIO အဖြဲ႔က ေျပာဆိုရာမွာေတာ့ အစိုးရတပ္က လက္နက္ႀကီးနဲ႔ပစ္ခတ္တာဟာ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းအထက္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ခါရာဘြန္ေတာင္ကုန္းေပၚကေန ပစ္ခတ္တာျဖစ္ၿပီး အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ KIA ေရွ႕တန္းစခန္းတိုက္္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာဟာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္တဲ့ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ မိုင္၂၀ေက်ာ္ ေ၀းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မူေၾကာင့္ သင္တန္းေက်ာင္း စစ္ေရးျပကြင္းမွာ ေလ့က်င့္ေနတဲ့ သင္တန္းသား ၂၃ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၀ေက်ာ္ ဒါဏ္ရာရရွိပါတယ္။ ေသဆံုးသူေတြကို ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာ စစ္အခန္းအနားနဲ႔ သၿဂႋဳလ္လိုက္ၿပီလို႔ သိ္ရပါတယ္။

RFA

ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ထဲကို လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္တာဟာ တပ္မေတာ္ဖက္က အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးတာကို မလိုက္နာတဲ့အတြက္ တန္ျပန္ သတိေပးပစ္ခတ္တာျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္က မေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္က စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) ထံ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔စဲြနဲ႔ စာေပးပို႔ခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီစာထဲမွာ ေကအိုင္ေအတပ္ေတြက တပ္မေတာ္ဘက္က လမ္းေဖါက္ေနတာေတြနဲ႔ ခရီးသြား လာမႈတြကို မၾကာခဏ တုိက္ခိုက္တာေတြရိွတဲ့အတြက္ အစိုးရနဲ႔ ေကအိုင္အိုနွစ္ဖက္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ပဋိပကၡညိွနိွုင္းေရး ေကာ္မတီကေနတဆင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ပါရိွပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ပစ္လိုက္တဲ့လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ေကအုိင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕က ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္းထဲ က်ေရာက္ေပါက္ကဲြခဲ့တဲ့အတြက္ သင္တန္းသား ၂၃ ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၀ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ ေကအိုင္အိုက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပံုမွန္ရိကၡာတင္ပိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္မႈအေပၚ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္တာေတြ မရိွဖို႔ ေတာင္းဆိုထားသလို ေႏွာင့္ယွက္လာရင္ လိုအပ္သလိုတန္ျပန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ပါရိွပါတယ္။ ေကအိုင္အိုဘက္ကလည္း လိုင္ဇာအနီးက တပ္မေတာ္ရဲ႕ စခန္းေတြနဲ႔ လက္နက္ႀကီးေတြကို ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

အခုလို တပ္မေတာ္ဘက္က လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္လိုက္တဲ့အေပၚ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတဲ့ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF တို႔က ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။

RFA

ျမန္မာႏိုင္ ငံရိွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕မ်ားအနက္ အင္အားအႀကီးဆံုး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 'ဝ' ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ UWSA အဖြဲ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ FN-6 MANPADS ပခံုးထမ္းေလ ယာဥ္ပစ္ဒံုးက်ည္မ်ား ရိွေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ စစ္ ေရးမဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ Janes Defence မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Janes မဂၢဇင္း၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ 'ဝ'တပ္ ဖြဲ႕မွပုိင္ဆိုင္ထားသည့္ ေလယာဥ္ပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ားမွာ ယခင္က 'ဝ' အဖြဲ႕ အသံုးျပဳေနသည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံထုတ္ SAM-7 ေလယာဥ္ပစ္ ဒံုးက်ည္ေန ရာတြင္ အစားထိုးအသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦး မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွ ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုး ကားၿပီးေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါဒံုးက်ည္မွာ အျမင့္မီတာ ၃၅ဝဝ အကြာအေဝးရိွ ပစ္မွတ္ကို ထိ မွန္ေအာင္ပစ္ႏိုင္ၿပီး ပစ္လႊတ္လိုက္ စဥ္အတြင္း ေနေရာင္ျခည္သက္ ေရာက္မႈ၊ ေလာင္ကြၽမ္းမႈႏွင့္ ေလထု တြင္းပြတ္တိုက္မႈမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရိွ သည္ဟု မဂၢဇင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိ ရသည္။

ယင္း FN-6 MANPADS ဒံုး က်ည္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ေလယာဥ္ ပစ္ ပခံုးထမ္းဒံုးက်ည္မ်ားအနက္ တတိယမ်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေပၚထြက္ လာသည့္ ေခတ္မီလက္နက္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၃ခုနစ္က ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ယင္းလက္နက္ကို အသံုးျပဳမႈမ်ားရိွခဲ့ေၾကာင္း မဂၢဇင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

'ဝ' တပ္ဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေအာင္ျမင့္က ယင္းကိစၥအေပၚျငင္း ဆိုခဲ့ၿပီး Janes မဂၢဇင္းအေနျဖင့္ ယ ခင္ကလည္း ေခတ္မီရဟတ္ယာဥ္မ်ား ရိွသည္ဟု စြပ္စြဲေရးသားမႈမ်ားရိွခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

''ဒီကိစၥကမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာ ေခတ္မီေလယာဥ္ပစ္ ဒံုးက်ည္ေတြမ ရိွပါဘူး။ SAM -7 လဲမရိွဘူး FN-6 တ႐ုတ္လုပ္ဆိုတာလဲမရိွဘူး။ အရင္ က ေခတ္ေဟာင္းေလယာဥ္ပစ္ စက္ ေသနတ္ေတြေတာ့ရိွတာေပါ့။ ၿပီးခဲ့ တဲ့ႏွစ္ကလဲ ဒုံးက်ည္သုံးႏုိင္တဲ့ ရဟတ္ ယာဥ္ရွိတယ္ဆိုလို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း အစုိးရကိုပုံေတြနဲ႔တကြ ရွင္းျပခဲ့ရ ေသးတယ္''ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

''ဒါက သက္သက္႐ႈပ္ေထြး ေအာင္လုပ္ေနတာ''ဟု ၄င္းကဆုို သည္။

'ဝ'ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ ေရးပါတီတြင္ အၿမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား သုံးေသာင္းခန္႔ရိွသည္ဟု စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက ခန္႔မွန္းထား သည္။

'ဝ' ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ ေရးပါတီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး အစုိးရႏွင့္အပစ္ ရပ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

STAL

‪#‎Democracytoday‬

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
Yangon Media Groupဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ဦးေရႊမန္းေျပာတာ မွန္ကန္ေပမယ့္၊ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္ ျပင္ဆင္လို႔မရဘူးဆိုတာကိုေတာ့ နားလည္ရခက္တယ္လုိ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖဲြ႔က ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဦးကိုကိုႀကီးကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္သူက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ထားပါတယ္။

RFA


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရး ထိခုိက္ေစသည္ ဟုဆုိကာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တရားလုိ ျပဳလုပ္၍ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ၁၁ ဦးကုိ တရားစြဲဆုိေသာ အမႈ ပထမဆုံး ႐ုံးခ်ိန္း အား ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တရားသူႀကီးက အျပစ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း တရားစြဲဆုိခံရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဒုတိယ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးအံ့ေခါင္မင္း က ေျပာၾကားသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLDဗဟုိ)မွ သုေတသနလမ္းညႊန္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေဗဒါႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္ သိမ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ(၂၅)(ခ)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ႐ုံးခ်ိန္းသုိ႔ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ား၊ အယ္ဒီတာ မ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး ၀န္ထမ္း စုစုေပါင္း (၁၁)ဦးကုိ တရား႐ုံးသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ဆင့္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ (၆)ဦးသာ ႐ုံးခ်ိန္း တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနကမူ တရားလုိအျဖစ္ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးျမင့္ေထြးက ႐ုံးခ်ိန္း တက္ေရာက္လာသည္။

““ ကုိယ္ပုိင္ ခံ၀န္လုပ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္႐ုံးခ်ိန္း ျပန္ခ်ိန္းတာေပါ့။ ၂၅ ရက္ေန႔ခ်ိန္းတယ္။ တရားသူႀကီး ကေတာ့ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တရားလုိလုပ္ၿပီး စြဲထားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျပစ္ရွိ၊ မရွိေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေတာ့ အျပစ္မရွိတဲ့အတြက္ အျပစ္မရွိဘူးလုိ႔ပဲ ေျဖၾကား တာေပါ့။ အျပစ္မရွိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ ထုေခ်ခ်င္လဲ ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဂ်ာနယ္မွာ ေျပာၾကား ခဲ့တဲ့ ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဗဟုိႏုိင္ငံေရး သုေတသန လမ္းညႊန္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟုိအဆင့္ တာ၀န္ရွိသူ လူႀကီးတစ္ဦး က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြား အလုိ ႔ငွာ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အျပစ္မရွိ ပါဘူးလုိ႔ တရားသူႀကီးကုိ ထုေခ်ခဲ့တာပါ””ဟု ဦးအံ့ေခါင္မင္းက မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျဖၾကားသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္အား တရားစြဲဆုိေသာ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅(ခ)တြင္ မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာ သမားမဆုိ ပုဒ္မ၉၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဆ) တုိ႔ပါ တာ၀န္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ျပစ္မႈ က်ဴး လြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္အနည္းဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ဆယ္သိန္း အထိ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ (၉) ပုဒ္မခြဲ(ဃ)တြင္ သတင္းဓာတ္ပုံႏွင့္ အ႐ုပ္အသံမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ နည္းပညာ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ တစ္ပါးသူ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ၪာဏဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)တြင္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ သတင္းေရးသားျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ တမင္ထိခုိက္ေစေသာ အေရးအသားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ထိခုိက္ေစေသာ အေရးအသား ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိ တရား႐ုံးသုိ႔ အမႈရင္ဆုိင္ရန္ လာေရာက္စဥ္အတြင္း ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက မွတ္တမ္းမ်ားယူျခင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးက ““ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ကုိ စြဲထားတဲ့ ပုဒ္မက သတင္းမီဒီယာ ပုဒ္မေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စြဲခံထားရတဲ့ ပုဒ္မက ပုဒ္မ ၅၀၀ ေပါ့။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ ဒီပုဒ္မေတြက သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံး အသီးသီးမွာ ပုံမွန္႐ုံးခ်ိန္းမွာ ပုံမွန္အတုိင္းပဲ သြားရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ။ အဲဒီလုိ မဟုတ္မခံ မီဒီယာေတြကုိ တရားစြဲခံရတဲ့ အခါက်မွ လုပ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္လဲ။ မ႐ုိးသားတာ လား ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဦးရဲထြဋ္ ကုိယ္တုိင္လည္း ေျပာေနတာပဲ။ တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ တယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ အျခားေသာ အဲဒီပုဒ္မေတြနဲ႔ အမႈရင္ဆုိင္ေန တဲ့ တရားခြင္ေတြမွာ အဲဒီလုိ လုပ္သလားလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမးခြန္း ထုတ္ခ်င္တယ္”” ဟု ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ စြဲဆုိထားေသာ အမႈအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးခ်ိန္းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိ တရား႐ုံး၌ပင္ ထပ္မံ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

၀ိုင္းေမာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald


ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ႏုိင္ငံေတာ္ထံမွ မိသားစုပုိင္အျဖစ္ ရရွိခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဇေလာင္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ လယ္ယာေျမဧက ၂၀၀ တြင္ မူလပုိင္ရွင္ ေဒသခံ လယ္သမား၂၆ ဦး၏ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ ေတာင္း ဆုိေသာ္လည္း ေပးအပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အဆုိပါ လယ္သမားမ်ား ကုိယ္စား ဦးတင္မင္းႏုိင္က ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း လက္ထက္တြင္ အဆုိပါ ေနရာသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့၍ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ လက္ထက္တြင္ သစ္ေတာ ႀကိဳး၀ုိင္း ဖ်က္ကာ အဆုိပါ ေနရာမ်ားကို ဦးေဌးဦး အပါအ၀င္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ထိပ္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားအား ခြဲေ၀ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးေဌးဦး ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျမဧက၂၀၀ တြင္ ဧက ၄၀ ေလာက္သာ ငွက္ေပ်ာ၊ ဒန္႔သလြန္၊ သရက္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးထားေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားက ျပန္ လည္ ေတာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိက္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း၂၀၊ ၃၀ေလာက္ေတာ့ ရွိၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူက ၂၆ဦး၊ ဦးေဌးဦး ထဲကုိ ပါသြားတာ ၁၁၁ ဧက ပါသြားတာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးကုိ အသနားခံစာ တင္လုိက္တာေလ။ ေတာင္သူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေလးကုိ ေျဖရွင္းေပးပါ ဆုိၿပီး။ သူက ၿမိဳ႕နယ္ခုံ႐ုံးဖြဲ႕ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္ ႐ုံးမွာ တရားခံကုိ ေခၚစစ္ တယ္။ ေႏြရာသီက်ရင္ သူတုိ႔ဘက္က ညိႇႏႈိင္းမႈ မရွိရင္ တဲေတြထုိးၿပီး၀င္ လုပ္စားေတာ့မယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ထြတ္တုိ႔ကလည္း ေလ်ာ္ေၾကး ေပးၿပီးၿပီ။ သူက ဧက ၅၀ ရထားတာ။ သူရတဲ့ အထဲမွာပါတဲ့ ေတာင္ သူေတြက ၉ ဦးပုိင္ေတာ့ ၂၆ ဧက ကုိ နစ္နာေၾကးေပးတယ္။ ဦးေဌးဦးက လုံး၀မေပးဘဲနဲ႔ ေတာင္သူေတြကုိ တရားခံလုိပဲ သတ္မွတ္ေနလုိ႔””ဟု ဦးတင္မင္းႏုိင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေျမသိမ္းယာသိမ္း စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒မ်ားထံႏွင့္ ဦးေဌးဦး ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ဒီမုိကေရစီ အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီထံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ ေကာ္မတီက ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား ကုိ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လယ္ေတာ့ အဓိက လုိခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြေပးမယ္ဆုိ လည္း လက္ခံတယ္။ အစကေတာ့ ေတာင္သူေတြဆီက မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ေတြ ယူညိႇႏႈိင္းေပးမယ္ဆုိၿပီး လုပ္ေသးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ခုံ႐ုံးဖြဲ႕ၿပီး တရားခံအျဖစ္ စစ္ေတာ့တာပဲ””ဟု လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိ ရန္ ေတာင္းဆုိထား သည့္ ေဒသခံ ေတာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ဆက္သြယ္မႈ မရရွိသျဖင့္၎၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးေဌးဦးမွာ လႊတ္ေတာ္ တက္ေနေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထပ္မံဆက္သြယ္ ခဲ့သည့္အခါ ဖုန္း၀င္ သြားခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေျဖဆုိျခင္းမရွိဘဲ ဖုန္းခ်သြားခဲ့သည္။

၀ုိင္းေမာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald


ေခါင္းပြတ္ နားရြက္ဆြဲသည့္ ဗီြဒီယုိ ၾကည့္ရႈရန္ ပုံကုိ ႏွိပ္ပါ
ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာဟာ သူေရွ႕မွာ ထိုင္ၿပီး သတင္းရယူေနတဲ့ သတင္းေထာက္ ေခါင္းကိုပြတ္ နားရြက္ဆြဲ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဗီြဒီယိုဖုိင္ဟာ လူမႈေရးကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ ခြန္ေခါင္မွာ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ စကားေျပာဆိုေနစဥ္ ရိုက္ကြင္း ရွင္းေအာင္ သူ႔ေရွ႕မွာ ထုိင္ၿပီး သတင္းရယူေနတဲ့ သတင္းေထာက္ကို အခုလို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကို ထိုင္းအေျခစိုက္ ဘန္ေကာက္ပိုစ္ သတင္းေထာက္က လူမႈေရးကြန္ရက္မွာ တင္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရေျပာခြင့္ရကေတာ့ သူနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြကို စတာျဖစ္တယ္လို႔ တုံ႔ျပန္ေျပာပါတယ္။

ထိုင္းမွာလည္း ဦးေခါင္းကို တန္ဖိုးထားၿပီး လူစိမ္းေတြအေနနဲ႔ မထိသင့္ဘူးဆိုတဲ့ ဓေလ့ယူဆခ်က္ ရွိေနပါတယ္။

ဒီေန႔မွာပဲ ခေရာင္ကန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၅ ဦးက အာဏာသိမ္းတာ အလိုမရွိဆိုၿပီး သူ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္မွာ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/71671
လန္ဒန္ ၊ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

ကမၻာေပၚမွ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ကို ေထာက္လွမ္းရန္ အစိုးရမ်ားက အသံုးျပဳသည့္ စပိုင္ပ႐ိုဂရမ္ မ်ားကို ရွာေဖြသိရွိ ႏုိင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ကို Amnesty International NGO အဖြဲ႔အစည္းမွ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိမႈကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Amnesty International အဖြဲ႕အစည္းက ထုတ္လုပ္ လုိက္ေသာ Detekt ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ အင္တာနက္ ေပၚမွ အခမဲ့ ရယူႏုိင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ဖမ္းမိရန္ ခဲယဥ္းသည့္ စပိုင္ပ႐ုိဂရမ္ မ်ားကို ဖယ္ရွားရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားက လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို ေထာက္လွမ္းရန္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ စက္ပစၥည္း မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ပ္ေတာ့ ကင္မရာ၊ webcam မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးျခင္း ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တြင္ပါဝင္သည့္ မုိက္ခ႐ိုဖုန္း မ်ားမွ အသံဖမ္း နားေထာင္ျခင္း တုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း Amnesty International က ဆိုသည္။ ဘာရိန္း၊ ဆီးရီးယား၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဂ်ာမနီ၊ တိဘက္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားအပါအဝင္ ေျမာက္ျမား စြာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာ ေပၚတြင္ စပိုင္ပ႐ိုဂရမ္မ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၄င္းတုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ Spyware မ်ားမွာ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူမႈကြန္ရက္ တစ္ခုမွ စာတိုေပး ပို႔ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပံုမွန္ ၾကည့္႐ႈသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုမွ လည္းေကာင္း ကူးစက္ ခဲ့ေၾကာင္း Amnesty International အဖြဲ႕အစည္းမွ Ms O' Caroll က ဆိုသည္။

အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေထာက္လွမ္းရန္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းပညာ ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူ တုိ႔၏ သာမန္ အဆင့္သာ ရွိေသာ Anti-virus ေဆာ့ဖ္ဝဲ မ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရွာင္ဖယ္၍ ေထာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားၿပီး ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ၌ ထည့္သြင္း ရာတြင္လည္း မိမိတုိ႔၏ Anti-virus ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားက သတိမထား မိေစရန္ အတြက္ အထူးစမ္းသပ္ တီထြင္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar

 
အခင္းမျဖစ္မီ ၅ ရက္ခန္႔က စာသင္ေဆာင္တြင္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကုိ သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - Jade Land Kachin)

အစိုးရတပ္ရဲ႕ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကတဲ့ ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အရာရွိေလာင္းေတြထဲမွာ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ ပါ၀င္ျခင္း မရွိဘဲ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြခ်ည္း က်ဆံုးသြားတာလို႔  ေကအိုင္ေအက ေျပာပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က လိုင္ဇာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းကို  ခရာဘြမ္ေတာင္ေၾကာေပၚမွာ တပ္စြဲထားတဲ့ အစိုးရတပ္က လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္ခဲ့တာေၾကာင့္  စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနတဲ့ ဗိုလ္ေလာင္း ၂၃ ဦး က်ဆံုးသြားခဲ့ရတာပါ။

က်ဆံုးသြားသူေတြကေတာ့  တအာန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က ဗိုလ္ေလာင္း ၁၁ ဦး၊ ရခုိင္တပ္မေတာ္က  ၈ ဦး ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္က  ၂ ဦး နဲ႔ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္  ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္က ဗိုလ္ေလာင္း ၂ ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေကအိုင္ေအရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလနန္းက “အဲဒီေန႔က စစ္ေရးျပလုပ္တဲ့အခါမွာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းက ဗိုလ္သင္တန္းတက္မယ့္ ကေလးေတြဟာ ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္လာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေကအိုင္ေအက စာရင္းထည့္ထားတဲ့ သင္တန္းသားေတြကေတာ့ ၁ လေက်ာ္ေက်ာ္ အေျခခံ စစ္ေရးျပေတြ လုပ္ၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေရာက္လာတဲ့ သင္တန္းသားေတြက စစ္ေရးျပ အေျခခံ သိပ္ညီညီညာညာ မရွိေတာ့ နည္းျပက သီးသန္႔ျပန္ၿပီး စစ္ေရးျပ ေလ့က်င့္ေပးေနခ်ိန္၊  တဖက္မွာလည္း ေကအုိင္ေအက ပို႔ထားတဲ့ ဗိုလ္သင္တန္းသားေတြဟာလည္း တေနရာမွာ ေလ့က်င့္ေနခ်ိန္မွာပဲ ပစ္လိုက္တဲ့ က်ည္ဟာ ေနာက္မွ ေရာက္လာတဲ့ သင္တန္းသားေတြရဲ႕ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမွာ သြားၿပီးေတာ့ ထိမွန္သြားတာ။ အဲဒီေတာ့ ထိခိုက္မႈမွာ ညီေနာင္မဟာမိတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း၀င္ေတြ မ်ားသြားတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

က်ဆံုးသြားသူေတြအတြက္ စ်ာပနကို မေန႔က လုိင္ဇာဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းအနီးမွာ စစ္အခမ္းအနားနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပၿပီး ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ နယ္စပ္ေရးရာလံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအာင္က ေတာ့ ဒီပစ္ခတ္မႈဟာ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ သတိေပး ပစ္ခတ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း မေန႔က ျမစ္ႀကီးနားမွာ မီဒီယာေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သလို ဒီကေန႔ထုတ္  ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမွာလည္း  လမ္းေဖာက္ေနတဲ့ စစ္သည္ေတြကို ေကအုိင္ေကက ပစ္ခတ္လို႔ တံု႔ျပန္တာလို႔ ေရးပါတယ္။

ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔က ဦးလနန္းကေတာ့ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္တာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ကို ပယ္ခ် လိုက္ပါတယ္။

“ဒီေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္စပ္မ်ဥ္းရဲ႕ အတြင္းဘက္မွာ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိတယ္။  ေတာင္ထိပ္ေပၚ ေတာင္ကုန္းေပၚမွာပါ။ တကယ္လို႔ ပစ္မွတ္လြဲသြားရင္ တရုတ္ဘက္လည္း က်သြားႏိုင္ပါတယ္။ ခါရာဘြန္ေတာင္က ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို မွန္ဘီလူးနဲ႔ ၾကည့္တဲ့အခါ ပစ္ကြင္းေတြ အားလံုး ရွင္းပါတယ္။ သူတို႔ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို တခ်က္တည္း ပစ္တဲ့ေနရာမွာ တခ်က္တည္းနဲ႔ ပစ္မွတ္ကို ထိမွန္သြားတယ္။ ဒါဟာ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နဂိုကတည္းက အစီအစဥ္တက် လုပ္ၿပီးသား ပစ္မွတ္ေပၚ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္တာ ျဖစ္တယ္။”

တအာင္းတပ္မေတာ္ (တီအန္အယ္လ္ေအ) ရဲ႕ သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး လက္ေထာက္ ဌာနမွဴး တာ၀န္ခံကလည္း  ဒီပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အစိုးရအေပၚ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းေစတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၁၁ ဦး က်ဆံုးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အထူးေၾကကြဲ၀မ္းနည္းရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အင္တိုက္ အားတိုက္ ႀကဳိးစားပမ္းစား ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခုလိုမ်ဳိဳး အစိုးရဘက္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္ တိုက္ခတ္တာဟာ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အမ်ားႀကီး အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတယ္။ ယံုၾကည္မႈအမ်ားႀကီး က်ဆင္းေစတယ္။”

ဒီပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ  တျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း သူရဲေဘာ ေၾကာင္တဲ့ လုပ္ရပ္အျဖစ္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ရွဳႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာထားၾကပါတယ္။

By ပီတာေအာင္ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/71652

KIA လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သားမ်ား။
အစိုးရတပ္က ပစ္ခတ္တဲ့ လက္နက္ၾကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကဲြတာေၾကာင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖဲြ႔ KIA ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းက သင္တန္းသား ၂၃ေယာက္ က်ဆံုးခဲ့ရာမွာ သူတုိ႔ေတြဟာ တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္ အဖဲြ႔၀င္ေတြျဖစ္ၾကၿပီး ပေလာင္ေခၚ တအာင္းအဖဲြ႔က ၁၁ဦးနဲ႔ ရခုိင္အဖဲြ႔က ၈ဦးပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပစ္ခတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရစစ္တပ္ဖက္က KIAက သူတုိ႔ စစ္ေၾကာင္းကို လာေရာက္ ပစ္ခတ္တာေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ တန္ျပန္သတိေပး ပစ္ခတ္ရတယ္လုိ႔ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းကိုေတာ့ KIO ဖက္က လက္မခံပါဘူး။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီြအု္ိေအ ျမန္မာပိုင္းရဲ့သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီလ ၁၉ရက္ေန႔ ေန႔ခင္းပိုင္းက KIO ဌာနခ်ဳပ္ အနီး ခရာေတာင္ကုန္းမွာ တပ္စဲြထားတဲ့ အစုိးရတပ္က ပစ္ခတ္တဲ့ လက္နက္ႀကီးက်ည္ဟာ KIO ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ က်ေရာက္ ေပါက္ကဲြခဲ့ တာေၾကာင့္ သင္တန္းသား ၂၃ဦးေသဆံုးၿပီး လူ၂၀ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့ရာမွာ ေသဆံုးသူသင္တန္းသား အမ်ားစု ဟာ ပေလာင္နဲ႔ ရခုိင္တပ္ဖဲြ႔ေတြက ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေသဆံုးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ မရပ္စဲရေသးတဲ့ ပေလာင္ေခၚ တအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး TNLAက ဒုျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ တာ့ပန္လွက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

"ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁၁နာရီမွာ အစိုးရတပ္ဘက္က ၁၀၅ မမနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ ပစ္ခတ္လိုက္တဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၁၁ဦး က်ဆံုးပါတယ္။"

ပေလာင္တပ္ဖဲြ႔က ေသဆံုးခဲ့ရသူ သင္တန္းသားေတြဟာ အသက္ ၁၈ႏွစ္ကေန ၂၅ႏွစ္ၾကား အရြယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ အက်အဆုံး အမ်ားဆံုးကေတာ့ AA ေခၚ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္က ျဖစ္ၿပီး ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ သူတို႔ တပ္ဖဲြ႔က ၈ဦး က်ဆံုးၿပီး ၅ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ က်န္ က်ဆံုးသူေတြကေတာ့ ျမန္မာနိဳင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF က ၂ေယာက္နဲ႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးက ၂ေယာက္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ABSDF ေျမာက္ပိုင္း တာ၀န္ခံ ဦးလဆုိင္း က က်ဆံုးသူ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ႏွစ္ေယာက္ပါပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီက ေဆးဆရာ သက္ေဇာ္နဲ႔ သင္တန္းဆရာ ျဖစ္တဲ့ ဟိန္းထက္ ႏွစ္ဦးပါပါတယ္။"

အခုလုိ မဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႔က သင္တန္းသားအမ်ားစု က်ဆံုးရတာဟာ သူတို႔ေတြက သင္တန္းကို ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္လာတဲ့အတြက္ သီးသန္႔ သင္တန္း ေပးေနရ တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

"တခ်ိဳ႕က စစ္ေရးျပမွာ လုိက္မမွီတဲ့ဟာေတြရွိတယ္။ အဲ့တာေတြကို သီးသန္႔ျပန္သင္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားအေပၚမွာ ျဖစ္တာပါ။"

ဒဏ္ရာရသူ ၂၀ဦးအနက္က ၁၆ဦးေလာက္ဟာ ျပင္းထန္ေၾကာင္းနဲ႔ က်ဆံုးသြားသူေတြကိုေတာ့ မေန႔ မနက္ သၿဂဳႋဟ္ လိုက္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

လုိင္ဇာ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ပစ္ခတ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရစစ္တပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ရာမွာ ဒီလ ၁၆နဲ႔ ၁၇ရက္ေန႔ေတြကKIA က တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းကို ေႏွာက္ယွက္ ပစ္ခတ္တာရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉ရက္ေန႔ကလည္း ရိကၡာပို႔ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စစ္ေၾကာင္းကို ပစ္ခတ္တဲ့အတြက္ လက္နက္ၾကီးနဲ႔ ျပန္လွန္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ KIA ဖက္ကို ဒီလုိပစ္ခတ္ တာေတြအတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္သတိေပးခဲ့ေပမဲ့ ထိန္သိမ္းၾကပ္မတ္ တာမရိွဘဲ စစ္ရိွန္ျမင့္မားေစတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ တုိးျမွင့္လုပ္လာတဲ့အတြက္ တပ္စခန္းကေန လက္နက္ၾကီးနဲ႔ တန္ျပန္သတိေပး ပစ္ခတ္ခဲ့ရာမွာ KIA တပ္စခန္းတြင္း က်ေရာက္ေပါက္ကဲြၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရတာေတြ ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ KIO ရဲ့ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဦးလနန္ကေတာ့ ဒီသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လက္မခံပါဘူး။

"စစ္တပ္ရဲ႕ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကေတာ့ အျမဲတမ္း အဲ့လိုပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ တပ္စခန္းေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ KIA တပ္စခန္းေတြနဲ႔ အနီးကပ္ဆံုး ေနရာမွာ လာေရာက္ၿပီး စခန္းခ်ထားၿပီး အင္အားျဖည့္တင္းေနတာဟာ သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲဆိုတာ အားလံုးက အသိျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ့မွာ သူတို႔လာၿပီးေတာ့ စစ္ေၾကာင္းေတြ ရိကၡာပို႔တာတို႔ လူနာပို႔တာတို႔ သူတို႔ ခါတိုင္းေျပာေနက် သူတို႔ကို ျဖတ္ၿပီး ပစ္တယ္ ခတ္တယ္။ တုိက္တယ္ ခတ္တယ္ဆုိတာမ်ိဳးက သူတို႔ NCCT ကေန ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီလိုဟာမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ဘက္က လံုးဝ စတင္ၿပီးေတာ့ ပစ္တာ မရွိဘူးဗ်။ မျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႔ေတြက အားလံုး ထပ္ခါထပ္ခါ ညႊန္ၾကားၿပီးျဖစ္တယ္။ "

ၾကာသပေတးေန႔က KIOရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ ဒီပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္တာဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွ ပစ္ခတ္တာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒါကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာ နဲ႔ လံုၿခံဳေရး ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မႈးၾကီးသန္းေအာင္က ၾကာသပေတးေန႔ ညေနပိုင္း က ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာေတာ့ ဒီပစ္ခတ္ တာဟာ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ဒီပစ္ခတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပဋိပကၡ ညိွႏိႈင္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အပ်က္ခံမွာ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
VOA


 ႏွင္းမုန္တိုင္းတုိက္ခတ္ခံလိုက္ရတဲ့ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ Buffalo ၿမိဳ႕ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေဆာင္းဦးေပါက္ ရာသီမွာ ႏွင္းမုန္တိုင္းႀကီး တခုဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္မွာ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္ေန ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ အထိ ဆိုရင္ ႏွင္းမုန္တုိင္း တိုက္ခတ္မႈ ခံေနရတဲ့ ေဒသေတြ မွာ ႏွင္းထု ဟာ ၆ေပ ဝန္းက်င္ ရွိေနၿပီး အဖ်ားခတ္ တိုက္ခတ္မႈ ခံရတဲ့ ေဒသေတြ မွာေတာ့ ၄ေပ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတယ္လို႔ ေဒသခံ ျမန္မာ တခ်ဳိ႕က ေျပာျပ ပါတယ္။ ႏွင္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခံရတဲ့ ေဒသ မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ႏွင္းမုန္တုိင္း အေတြ႔အႀကံဳေတြကို မခြာညိဳက စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အတြင္းက ဘတ္ဖဲလိုၿမိဳ႕ဟာ ၂၄ နာရီၾကာ ႏွင္းမုန္တုိင္းဒဏ္ကို ခံခဲ့ရၿပီး ေတာင္ပိုင္းက်တဲ့ ဘက္ေတြက ပိုၿပီး ဆုိးဝါးတယ္ လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး Andrew Cuomo က စီရင္စု (၁၀) ခုကို အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ ထားၿပီး ႏွင္းမုန္တုိင္း အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက အျပင္မထြက္ၾကဖို႔ အခုလို သတိေပးသြားပါတယ္။

"အခု က်ထားတဲ့ ႏွင္းထု ပမာဏေၾကာင့္ အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ဆိုးေနပါတယ္။ လမ္းေပၚမွာ ပ်က္ေနတဲ့ ကားေတြေၾကာင့္ လမ္းရွင္း ရတာ ပိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲေစ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လမ္းကိုလည္း သံုးလို႔မရ၊ ႏွင္းေတြလည္း ဖယ္လို႔မရ ျဖစ္ေနပါ တယ္။ အေျခအေန အားလံုးဟာ ေကာင္း မလာဘဲ ပိုဆုိးဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ေန ထြက္လာလို႔ အေျခအေနပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ၾကပါနဲ႔၊ ေနထြက္လာလို႔ ပို ေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္ေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ ႏွင္းထပ္က်ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။”

အခု မုန္တုိင္းအတြင္းက်ေနတဲ့ႏွင္းထုပမာဏဟာ အရင္ႏွစ္ေတြက တေဆာင္းတြင္းလံုး ပံုမွန္က်တဲ့ႏွင္းပမာဏနဲ႔ ညီမွ်တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ လမ္းမေတြေပၚ ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ ႏွင္းထုေၾကာင့္ အဂၤါေန႔ကတည္းက အလုပ္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြကိုလည္း အဂၤါေန႔ကတည္းက ပိတ္ထားရၿပီး အနည္းဆံုး ေနာက္ ထပ္ ၃-၄ ရက္လည္း ပိတ္ထားရဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ထင္ေၾကာင္း ဘတ္ဖဲလိုၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ကိုမ်ဳိးသန္႔က  ေျပာပါတယ္။

"ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ရတယ္။ အလုပ္ေတြ အကုန္ပိတ္ရတယ္။ လမ္းေတြကို မထြက္ရဘူးဆိုၿပီး အမိန္႔ထုတ္ထားတယ္။ ဒီအစိုးရက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီႏွင္းစက်တဲ့အခ်ိန္မွာကတည္းက ဒါေပမဲ့ လူေတြက ထြက္တဲ့လူေတြက ရွိတယ္။"

ထူထပ္တဲ့ႏွင္းထုေၾကာင့္ ကားဆက္ေမာင္းလို႔ မရေတာ့ဘဲ ကားထဲမွာတင္ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသူ တစ္ဦးအပါအဝင္ ႏွင္း မုန္တုိင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေသဆံုးသူ (၇ ) ဦး ရွိေၾကာင္းလည္း အာဏာပိုင္ေတြက အတည္ျပဳထားပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြအတြင္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပပါတယ္။

" ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရာ၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေရာေပါ့ သူတို႔ေတြ မနက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေတာ့ ျပည္သူေတြက မထြက္နဲ႔ဆို မထြက္နဲ႔ေပါ့။ အေရးေပၚေၾကညာတာကို မသိတာလည္း ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း သိလ်က္နဲ႔ ထြက္တာလည္း ပါတယ္။ ဟိုင္းေဝးေတြမွာ ကားေတြက ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ပိတ္မိသြားတယ္။ က်န္းမာေရးက အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမွာ ေဆး႐ံုကားက ဝင္လို႔မရဘူး။ လူေတြ  ေသတာေပါ့ေနာ္။ ၇ေယာက္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ကားထဲမွာ ေနရင္းနဲ႔ ႏွင္းထုက မ်ားလာေတာ့ ကားကို အုပ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ေယာက္က ကားထဲမွာ ေသေနတယ္။"

အခုလို ေဆာင္းဦးကာလမွာ ႏွင္းမုန္တုိင္းက်ေရာက္မႈဟာ ပံုမွန္အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္တာကို သတိထားမိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံေတြက ေျပာေနၾကတာပါ။

ကိုမ်ဳိးသန္႔ကေတာ့ သူေနတဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္း ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ျပင္းထန္တ့ဲ မုန္တုိင္းတခုကို ခံခဲ့ရဖူးေၾကာင္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေရခဲမုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးေတြျပတ္ေတာက္ၿပီး အေအးဒဏ္ကို အျပင္းအထန္ ခံခဲ့ရေၾကာင္းနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ကေတာ့ ေရခဲမွတ္ေအာက္ ၅၀ ဒီဂရီအထိ က်သြားတာကို ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

" မႏွစ္ကက်ေတာ့ ေလတိုက္တာရယ္၊ ေဆာင္းလယ္မွာ ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ေဆာင္းေတာင္ မဝင္ေသးဘူး။ ခရစ္စမတ္မတိုင္ခင္ ေဆာင္းတရားဝင္ ဝင္မွာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အခုက ေဆာင္းတြင္းမဟုတ္ေသးဘူး။ ေဆာင္းဦးေပါက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ "

ဒီညပိုင္းမွာ ႏွင္းထပ္က်ဖို႔ ရွိေၾကာင္း မိုးေလဝသ သတင္းေတြမွာ ေၾကညာ ထားၿပီး ဒီတခါ ႏွင္းထပ္က်မယ္ဆိုရင္ ႏွင္းထုဟာ ၈ ေပအထိ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း လည္း ေျပာထားပါတယ္။တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေနေရာင္ျပန္လည္ျမင္ရဖြယ္ ရွိေပမယ့္ ေနအပူရွိန္ေၾကာင့္ ႏွင္းထုအရည္ေပ်ာ္ၿပီး ေရႀကီးဖြယ္ ရွိတယ္လို႔လည္း သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

မခြာညိဳ / ဗီြအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/more-snow-expect-in-newyork-/2528693.html


ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း ဦးျမငါးစင္၊ ေခ်ာင္ဝိုင္းႀကီး၊ ေခ်ာင္ဝိုင္းေလး စတဲ့ ေက်းရြာ ၉ရြာကျပည္သူေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ရန္ကုန္ဖက္ကမ္းအလံုဘက္ကို သမၺာန္ေတြနဲ႔ ကူးသန္းေနရတာျဖစ္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းေနရာ အတည္တက်နဲ႔ ဆိပ္ကမ္းကိုသြားတဲ့လမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ စစ္တပ္ပိုင္ MECက ဒီလမ္းကို အုတ္တံတိုင္းနဲ႔ပိတ္ဆို႔ခဲ့သလို ယာယီလမ္းကိုလမ္း သံဆူးႀကိဳးနဲ႔ပိတ္႐ံုတင္မက အခုေတာ့ သြပ္ျပားေတြနဲ႔ အေသပိတ္ခဲ့လို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ရက္မွာ ေက်ာင္းသားငယ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း MECက တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေနာင္တံုစီမံကိန္းနဲ႔ အ႐ုဏ္ဦးကုမၸဏီနဲ႔ ဆိပ္ခံတံတားၾကားက ဦးျမငါးစင္ သမၺာန္ဆိပ္ကိုသြားဖို႔ အက်ယ္ ေပ ၂ဝ၊ အရွည္ ေပ ၁၈ဝဝ ရွိတဲ့ လူသြားလမ္းကို အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြ သြားလာေနတာ ၄လေက်ာ္လာတဲ့အခါ MEC က ဆိပ္ခံတံတားဖြင့္ပြဲအေၾကာင္းျပၿပီး အုတ္တံတိုင္းနဲ႔ပိတ္၊ ယာယီလမ္းကေန သြားခိုင္းခဲ့ပါတယ္။

ယာယီလမ္းကိုလည္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ေန႔က သံဆူးႀကိဳးေတြနဲ႔ ပိတ္ကာလိုက္တာေၾကာင့္ အလံု အထက ၇ကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းျပန္လုပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအပါအဝင္ ျပည္သူေတြ၊ သမၺာန္သမားေတြ အခက္ႀကံဳခဲ့လို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝညမွာေတာ့ သံဆူးႀကိဳးကာထားတဲ့ေနရာကို MEC က သြပ္ျပားေတြနဲ႔ အေသပိတ္ကာခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ MEC က ပိတ္လိုက္လို႔ ျပည္သူေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ပညာေရးေတြ အမ်ားႀကီးဆံုး႐ႈံးတယ္လို႔ ဆႏၵျပတဲ့ ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ေနရာေရႊ႕ေပးတဲ့ ေမာင္ေလးေမာင္ခိုင္ဆိပ္ကမ္းက ခရီးလည္းေဝးၿပီး ေရလမ္းလည္း ခက္ခဲတာမို႔ ဒီလမ္းေလး ျပန္ရခ်င္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီလမ္းနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းဆို သမၺာန္ခတ္ရတာ ၅မိနစ္နဲ႔ေရာက္ၿပီး သြားရလာရ အဆင္ေျပၿပီး အစိုးရေပးတဲ့ ဆိပ္ကမ္းက အႏၱရာယ္မ်ားသလို သြားလာရခက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းနဲ႔ေဝးလို႔ လမ္းျပန္ေလွ်ာက္ရၿပီး နာရီဝက္ေလာက္ ၾကာတာမို႔ ဒီလမ္းေလးကို ျပန္ေပးပါလို႔ သမၺာန္သမား ကိုႏိုင္လင္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီလမ္းကို ပိတ္လိုက္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြ လမ္းျပန္ေလွ်ာက္ရတာ ပိုေဝးသြားလို သူတို႔ရဲ႕မိဘေတြ စီးပြားေရးထိခိုက္တယ္လို႔ ဆိုလာသူက ငါးစင္ရပ္ကြက္က မက်င္ရီပါ။ သားသမီးေတြကို ပညာတတ္ေစခ်င္လို႔ သမၺာန္ခတ္လို႔ရတဲ့ေငြနဲ႔ ေက်ာင္းပို႔ေနတာျဖစ္ၿပီး အျခားဆိပ္ကမ္းဆိုရင္ အဆင္မေျပဘူးလို႔ သူက ဝမ္းပန္းတနည္း ေျပာလာပါတယ္။

Kamayut media