11/28/14

(အင္တာဗ်ဴး)
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ၈၈ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔က ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္သူလူထု၏ လက္မွတ္မ်ားကို ေကာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ရရိွေသာ လက္မွတ္ ၄,၉၅၃,၀၉၃ ခု ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းထံသို ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ေပးပို႔ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေပၚေပါက္ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚေပါက္ေရး တို႔အတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကုိ အာဏာရ ၾကံံ႕ဖြံ႕ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ရာခိုင္ႏူန္း စိုးမိုးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း
လာမည့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအမီ ျပင္ဆင္ရန္မွာ ၎တို႕သေဘာတူညီခ်က္မရွိပါက မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေပ။

ျပင္ဆင္လုိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈ ရိွရမည္၊
ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ထက္ဝက္ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ရမည္ ဟု ယခင္ စစ္အစုိးရစိတ္ႀကိဳက္ အေျခခံဥပေဒက ဆုိထားသည္။

ထုိအဆင့္ ၂ ခုမွာ ထုိအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံအက်ဆံုး ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္မႈျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု တင္ေျမာက္ထားသည္ဟု ဆိုေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပင္ဆင္လိုပါသည္ဟု ဆိုေသာအခ်က္ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲထပ္မံျပဳလုပ္ရဦးမည္ ဆိုသည္မွာ ထုိ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကုိယ္စားမျပဳဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ၿပီး တနည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ အမတ္ မဟုတ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး က႑တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ထက္ဝက္ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံခြင့္ မည္သည့္အရာကုိ သုံးမည္နည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းလည္း ေပၚလာသည္။

ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးသိပၸံ (MIPSS) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးႏွင့္ တနလၤာေန႔က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
The Yangon Globe မီဒီယာ သတင္းေထာက္ လင္းသစ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

YGM ~ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထု လက္မွတ္ ၅သန္းနဲ႔ လံုေလာက္မႈ မရွိဘူး ဆိုရင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ဖို႔ လိုမယ္ဆိုရင္လည္း ရတယ္လုိ႔ VOA သတင္းဌာန အင္တာဗ်ဴးမွာ
ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚခင္မမမ်ိဳးရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေလး သိခ်င္ပါတယ္။

KMMM ~ အခု လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ procedure (နည္းလမ္း) ေတြ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး procedure (နည္းလမ္း) ေတြထဲမွာ ဘာေတြလိုအပ္လဲ ဆိုတာေတြကို လူထုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခ်ျပဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
NLD ပါတီ တစ္ခုထဲေတာ့မဟုတ္ဘူး။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတဲ့လူတိုင္း၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့လူေတြ အပါအဝင္ အားလံုးကေန ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး procedure (နည္းလမ္း) ဘယ္လိုလဲဆိုတာကို ျပန္ၿပီးေတာ့ခ်ေပးၾကရင္ပိုေကာင္းမယ္လို႔ထင္တယ္ရွင့္။ Signatures ကမ္ပိန္းတစ္ခ်ိဳ႕က လုပ္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလဲလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔လုပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနလို႔ေတာ့မရဘူးေပါ့။ အဲဒါကရူပ္ေထြးမႈပိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္မယ္ ပထမအဆင့္သည္ဘာကိုျပင္မွာလည္း၊ ဘာေတြျပင္မွာလည္းဆို တဲ့အရာကိုေနာက္မွေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဘယ္လိုျပင္မွာလဲဆိုတဲ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ တာဝန္ရွိၾကသူေတြေရာ။ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ တာဝန္ရွိၾကသူေတြေရာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကိုခ်ျပေပးဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္ရွင့္။

YGM ~ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရမွာသာလွ်င္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

KMMM ~ အဲဒါကို က်မ ဆိုလိုတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေထာက္ခံသလား ကန္႔ကြက္သလား ဆိုတာကို ဘာမွ မလုပ္ဘဲနဲ႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဆိုၿပီး လုပ္မယ္ဆိုတာက Mandate (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) အရ ဆိုရင္ေတာ့ ေဘာင္ေက်ာ္ေနတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေရး ရူေထာင့္ကေန သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရမွာေပါ့။
ဘာလို႔လဲ ဆုိေတာ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြ ဆိုၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ေတြေကာက္တယ္။ လက္မွတ္ေတြေကာက္တဲ့ဟာက လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပႏုိင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္တာကို။
အခုက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးက မလံုေလာက္ျပန္ဘူးလို႔ ဆိုတယ္။ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ဦးမယ္။
အဲဒီ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲကေရာ အမွန္တကယ္လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးရဲ႕ Mandate (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) က ရွိသလား ဆိုတာကို ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။
ကၽြန္မတို႔က ရူေထာင့္က ႏွစ္မ်ိဳးရွင့္၊ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလား၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးလား။
အခု ဖြဲ႔စည္းပံုကုိ ဘာနဲ႔ျပင္ၾကမွာလဲ။ ၂၀၀၈ထဲမွာေျပာထားတဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႔ပဲျပင္မွာလား။ procedure (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) အတိုင္းပဲျပင္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚကျပင္မွာလား။
ဒါကို ကြဲကြဲျပားျပားျပည္သူလူ ထုကို မရွင္းလင္းဘဲနဲ႔ ဟုိပံုသဏၭာန္တစ္မ်ိဳး လုပ္လိုက္၊ ဒီပံုသဏၭာန္တစ္မ်ိဳး လုပ္လိုက္ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ရူပ္ေထြးမႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

YGM ~ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးအရ မလုပ္ဘဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

KMMM ~ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပဲ ၄၃၆ျပင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ မျမင္ဘူး။
ႏွစ္ဆင့္ျဖတ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖတ္ရမယ္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖတ္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ Signatures ကမ္ပိန္း လုပ္တယ္။
အခု လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္မယ္ေျပာတယ္။ ဟုတ္ၿပီ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးသည္ေကာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ဘာကိုျပန္လုပ္ဖို႔လုပ္မွာလဲ၊ အဲဒါကို ကၽြန္မ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ေတာ့ အဲဒါကိုသိခ်င္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ Signatures ကမ္ပိန္းလုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီဥစၥာထဲမွာေတာ့ မျပည့္စံုဘူး။ အဲဒီေတာ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္မယ္။ အဲဒီလူထုဆႏၵခံယူပြဲရဲ႕ေနာက္မွာေရာ ဘာလုပ္မွာလဲ။
လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာက ျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံတယ္ဆိုရင္၊ လူထုအမ်ားစုကေထာက္ခံသြားၿပီ၊ ေထာက္ခံတယ္ဆိုရင္ေရာ တကယ္ရေအာင္ျပင္ႏိုင္မွာလား။ ဘာနဲ႔ျပင္မွာလဲ၊ ဘယ္လိုျပင္မွာလဲ၊
ဒီ၄၃၆ကို လႊတ္ေတာ္တြင္းနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုျပင္မွာလဲ၊ ေနာက္တစ္ခုက အကယ္၍ လူထုကမေထာက္ခံဘူးဆိုရင္ေရာ ဒီ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုႀကီးကိုလက္ခံလုိက္ရမွာလား။
ဒါသည္ အဆံုးအျဖတ္လား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဘယ္လိုနည္းဗ်ဴဟာလဲ။ လမ္းဆံုးက ဘာလဲ။ အဲဒီဥစၥာကို လူထုကို ခ်ျပေပးဖို႔လိုပါတယ္လို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ျမင္ပါတယ္။

YGM ~ ခုနက ေဒၚခင္မမမ်ိဳး ေျပာခဲ့တဲ့အထဲမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ေရးမွာ ပုဒ္မ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရးဟာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို ႔ေျပာတယ္ခင္ဗ်။ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္လဲ။

KMMM ~ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ကေနေထာက္ခံမွ ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ဆုိရင္ စစ္တပ္ရဲ႕ သေဘာထား အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထုိင္ေနၾကတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔က ဘယ္လိုျဖစ္ေနၾကသလဲဆိုေတာ့ “ဂ်ာေအး သူ႔အေမရိုက္” ျဖစ္ေနသလိုေပ့ါ။ ျပန္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ၾကက္ဥ နဲ႔ၾကက္မ ဘယ္ကေန အစရွာရမလဲဆိုသလို ျပန္ၿပီးေတာ့ လည္ေနၾကတယ္။
ဒီ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ယူနီေဖာင္းနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ရွိမေနေရးေပါ့။ စစ္တပ္ကလႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မထားေရးေပါ့။ ဒါကလည္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနတယ္။
အဲဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ အတြက္ကလည္း ၄၃၆ကိုျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာျပန္တယ္။
၄၃၆ကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ကလည္း ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕အထက္ကေနမွ လက္ခံမွ လုပ္လို႔ရမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးထဲမွာေတာ့ ကၽြန္မတစ္ဦးခ်င္း အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ၄၃၆ကို ျပင္လို႔ရမယ္ဆိုတာကို လံုးဝ အယံုအၾကည္မရွိဘူး။
ဒီအေနအထားပဲ ကၽြန္မေျပာခ်င္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရး လုပ္ရမယ္။
သို႔ ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ ဆိုတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြ လုိပါတယ္။
ပန္းတိုင္ေတြ လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုထဲခ်ျပလို႔ မၿပီးပါဘူး။
ဒါၿပီးရင္ ဘာလုပ္မွာလဲဆိုတဲ့ဟာ ရွိတဲ့အခါမွသာ အဲဒီပန္းတိုင္ကိုေရာက္ေအာင္သြားမွာပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ေတြကလဲ လိုက္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုတဲ့အရာကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ ဆိုတာက ျပည္သူလူထုကို ဆိုလိုတာပါ။

YGM ~ ျပင္ဖုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ကို ေထာက္ခံရမယ္ေျပာတယ္။ ေထာက္ခံၿပီးတဲ့အခါမွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ထပ္လုပ္ရမယ္လို႔ေျပာတယ္။
ေရွ႕ေနာက္မညီမႈက ဒီ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားတာ မဟုတ္ဘူးလား။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ထပ္ၿပီး လုပ္ရမယ္ဆိုတာက ဘယ္လိုသေဘာမ်ိဳးလို႔ ထင္ပါသလဲခင္ဗ်။

KMMM ~ ကၽြန္မ အဲဒါကို ဆိုလိုတာပါ။ အခုဥစၥာက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးထဲမွာ Signatures ကမ္ပိန္း။ ဒါနဲ႔ မလံုေလာက္ေတာ့ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ လုပ္မယ္၊
လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ၿပီးသြားတဲ့အခါမွ လႊတ္ေတာ္ထဲျပန္ၿပီးေတာ့ တင္ျပ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ၇၅ရာခုိုင္ႏႈန္းက တစ္ခါျပန္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံမႈျပန္လုပ္၊
ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ ဆႏၵခံယူဆိုတဲ့ ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးကို လုပ္မွာလား။ ခုဥစၥာက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အဆင့္ကေက်ာ္သြားၿပီးလား။ ကၽြန္မ ဆိုလိုတာက ၂၀၀၈ရဲ႕ေဘာင္အတြင္းက လုပ္ေနတာလား။
၂၀၀၈ရဲ႕ေဘာင္ျပင္ပကေန လုပ္ေနတာလား။ တိတိက်က်ေပါ့ ေနာ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ေနတာလား။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကေနလုပ္ေနတာလား ဆိုတာကိုေပါ့။

YGM ~ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကိုေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖစ္ ေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်။
၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံမႈနဲ႔ျပင္ဆင္ဖို႔က လႊတ္ေတာ္တြင္းျဖစ္ေနတယ္ခင္ဗ်။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ဖို႔ ဆိုတာက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပျဖစ္ေနတယ္ခင္ဗ်။

KMMM ~ ကၽြန္မဆိုလိုတဲ့သေဘာတရားက ရွင္းရွင္းေလးပါ၊ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္မွာလဲ၊ ဒါကိုဆိုလိုတာပါ၊ အဲဒါကို လူထုကို ခ်ျပေလ။ ဒါကို ကၽြန္မ ဆိုလိုေနတာပါ။
လႊတ္ေတာ္တြင္းကို လုပ္မွာလား၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကို လုပ္မွာလား။ အဲဒီႏွစ္ခုကို ဘယ္လိုျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္မွာလည္း။ အဲဒီ procedure မသိဘဲနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ဘာလုပ္လို႔ရမွာလဲ။

YGM ~ နားလည္ဖို႔ခက္ေနတာက ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႕ေပးထားတ့ဲ ပံုသဏၭာန္ကိုက လႊတ္ေတာ္တြင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ေပးထားတာ ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်က္ပါ။

KMMM ~ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပျဖစ္ရတာ မဟုတ္လား။ အခုက လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ဘာကိုၿပီးလို႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကို ေခၚရတာလဲ။
ကၽြန္မေျပာေနတာက ႏုိင္ငံေရးရူေထာင့္က ေျပာေနတာပါ။

YGM ~ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖစ္ေနတယ္ခင္ဗ်။ ဒီေတာ့ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး အေနနဲ႔ ဒီအေပၚမွာေရာသံုးသပ္ခ်က္ေလး တစ္ခုေပးႏုိင္မလားခင္ဗ်။

KMMM ~ ဒီအေျခခံေပၚမွာေတာ့ သံုးသပ္ခ်က္မေပးခ်င္ဘူးရွင့္။ ကၽြန္မ မေျပာႏုိင္ဘူးရွင့္။
ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာႀကီးကို ပထမအဆင့္ တင္ထားၿပီးေတာ့မွ ဒုတိယတစ္ဆင့္က လႊတ္ေတာ္ျပင္ပေယာင္ေယာင္ႏိုင္ငံေရး လုပ္ထားတာပဲေလ။
ကၽြန္မအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္မခံတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မအေနကေတာ့ အဲဒီဥစၥာကို မေျပာႏိုင္ပါဘူး။

##

(ဓာတ္ပုံ - ေဒၚခင္မမမ်ဳိး ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ)

http://ygnglobe.com/mm

https://www.facebook.com/TheYangonGlobe


ေဘာလံုးပဲြၾကည့္ရႈအၿပီး အမိႈက္သိမ္းၿပီးမွ အိမ္ျပန္သည့္ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္အေၾကာင္းကုိ The Straits Ttimes သတင္းစာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။

အဆင့္အတန္းရိွသည့္ အျပဳအမူ - AFF Suzuki Cup ပဲြစဥ္တြင္ စကၤာပူကုိ (ျမန္မာအသင္း)ရႈံးနိမ့္အၿပီး အမ်ဳိးသားအားကစားရံုကုိ ျမန္မာပရိသတ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ ဆုိေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဓာတ္ပံု ၂ ပုံပါ သတင္းတုိတြင္ အဆုိပါက့ဲသုိ႔ ေရးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုိယ့္အမိႈက္ ကုိယ္ျပန္သိမ္းသြားၾကျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နာမည္ေကာင္းရသူတုိ႔မွာ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးခ်ည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စကၤာပူ-ျမန္မာ ၄ဂုိး ၂ ဂုိး ပဲြစဥ္ကုိ အားေပးအၿပီး ျမန္မာပရိသတ္သည္
အေလးအနက္ အားေပးသူမ်ားျဖစ္သက့ဲသို႔ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသူမ်ားမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သက္ေသျပခ့ဲၾကသည္ဟု ေရးထားသည္။

ပရိသတ္အမ်ားအျပား ကုိယ့္အမိႈက္ ကုိယ္ျပန္သိမ္းသြားခ့ဲေၾကာင္း၊ တိြတာစာမ်က္ႏွာတြင္ တစ္ေယာက္က အမိႈက္အိတ္ႀကီးတစ္လုံးကုိ အားကစားရုံအမိႈက္ပုံးထဲပစ္ေနသူ ၂ ဦး၏ ဓာတ္ပုံကုိ တင္ထားေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္လ ဘရာဇီး-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးပဲြ စကၤာပူတြင္ ကန္စဥ္ကလည္း ဂ်ပန္ပရိသတ္က ထုိသုိ႔ ျပဳမူခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာအသင္း ကန္သည့္ေန႔က စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာအမ်ားအျပား ကြင္းအတြင္းသုိ႔ သြားေရာက္ အားေပးရာ စကၤာပူ အာဏာပုိင္တုိ႔က အရပ္၀တ္ရဲ၊ ယူနီေဖာင္း၀တ္ရဲ အင္အား အလုံးအရင္း ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။၏
ျမန္မာတုိ႔က MYANMAR စာတန္းပါ အနီေရာင္ အ၀တ္စမ်ား ေ၀ွ႔ယမ္းျပီး အားေပးခ့ဲၾကသည္။

စကၤာပူတြင္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာျပည္သားတစ္ေယာက္၏ ေဖ့စ္ဘုတ္တြြင္
"အသားေတြတုန္ေနေအာင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ဲ
ဝမ္းသာမ်က္ရည္ေတြက်ခဲ့ရတဲ့ည
ေဘာလံုးရွံဳးခဲ့ေပမဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ ့ကိုျပခဲ့တဲ့
ဒီညကေလးကိုကြ်န္ေတာ္ဂုဏ္ယူေနမွာပါ" ဟု ေဘာလုံးပဲြအျပီးတြင္ ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

##

(The Straits Ttimes PHOTOS: KEVIN LIM)

http://ygnglobe.com/mm

https://www.facebook.com/TheYangonGlobe

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုရန္ NLD မွ ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ထိုဖိတ္ၾကားခ်က္ကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ညစာစားပြဲ တက္ေရာက္ရန္ရွိသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျငင္းပယ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတြ႕ဆံုပြဲကေတာ့ ပ်က္သြားၿပီ။ မေတြ႕ျဖစ္ၾကေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ သူတို႔ မေတြ႕ျဖစ္လဲဆိုတာ အေသးစိတ္မသိရဘူး။ ပ်က္သြားတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္””ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က နို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီက News Watch သို႔ ေျပာသည္။
NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုရန္ NLD က တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ ဦးကို ဖိတ္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတြ႕ဆံုပြဲပ်က္သြားတာမွန္တယ္။ ပထမေတာ့ ညေန ၅ နာရီမွာ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ရိပ္သာမွာ ေတြ႕ၾကဖို႔ စီစဥ္ ထားတာ။ အခု သူတို႔တပ္ဘက္က လာမေတြ႕ေတာ့ဘူးလို႔ သိရတယ္။ အေၾကာင္း ျပခ်က္ကေတာ့ ဒီညသူတို႔ ညစာစားပြဲ တက္ရမယ္ဆိုလို႔ မတက္ျဖစ္တာလို႔ အေၾကာင္းျပတာပဲ””ဟု ေနျပည္ေတာ္ရွိ NLD ဗဟိုျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၀င္တဦးက ေျပာသည္။

NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းတခု ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို ေတာင္းဆိုထားၿပီး နို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးတို႔ပါ၀င္ေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး၏ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ယခု ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိျခင္းေၾကာင့္ NLD ဥကၠ႒ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေရးကို ကာခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ မလိုလားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သံုးသပ္ ၾကသည္။

ကိုဗညား
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


သမၼတ အိုဘားမား ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ၂၀၁၃ တြင္ ႏိုင္ငံ တကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစားအစာ၊ ပရိေဘာဂမွ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား အထိ ေဒၚလာေထာင္ႏွင့္ ခ်ီတန္ဖိုးရွိေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း မ်ား ေပးအပ္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံရရွိသူမွာ သမၼတ ကေတာ္ မီရွဲအိုဘားမားျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား စီစဥ္ထား သည့္ ေ႐ႊထည္ပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ႐ူႏိုင္း ဘုရင္၏ မိဖုရားက မီရွဲအိုဘားမားအား ၇၁၄၆၈ ေဒၚလာတန္ဖိုးရွိေသာ ဆြဲႀကိဳး၊ လက္စြပ္ႏွင့္ နားဆြဲမ်ား လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရ အဖြဲ႕က ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ တြင္ အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ထိုေ႐ႊထည္ပစၥည္းမ်ားအား ပန္းသြင္း ပုံေဖာ္ထားၿပီး အဝါေရာင္နီလာႏွင့္ စိန္မ်ားပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

ေ႐ႊထည္မ်ား၏တန္ဖိုးမွာ သမၼတအိုဘားမား ရရွိဖူးေသာ တန္ဖိုး အႀကီးဆုံး လက္ေဆာင္ထက္ ၇ ဆမၽွ ပိုမ်ားသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကာတာ သံအမတ္ႀကီးက လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ေဒၚလာ ၁၀၄၀၀ တန္ ပယင္းေရာင္ သိမ္းငွက္ပုံဖန္႐ုပ္တုမွာ သမၼတရရွိဖူးသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားတြင္ တန္ဖိုး အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။

သမၼတအိုဘားမားရရွိဖူးသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ သံအမတ္ႀကီးက ေပးခဲ့သည့္ အနီ၊ အျဖဴႏွင့္ အျပာေရာင္ ဒီဇိုင္းမ်ားပါ ဝင္သည့္ ေဒၚလာ ၆၅၆၀ တန္ အစာဘိုင္ဂ်န္ေကာ္ေဇာ၊ တန္ဇန္းနီးယား သမၼတ ကေပးသည့္ ေဒၚလာ ၄၀၀၀ တန္ ျမင္းက်ားသားေရ၊ ပန္းခ်ီကား၊ ႐ုပ္တုတစ္ခုႏွင့္ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေပးသည့္ ေဒၚလာ ၄၀၀၀ တန္ ကုလားထိုင္တို႔ ပါဝင္သည္။

အေမရိကန္ဥပေဒအရ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား လက္ခံရရွိသည့္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားအား အစိုးရပိုင္အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းသိမ္းဆည္းျခင္း၊ တာဝန္ႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေဆာင္ရရွိသူက ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းအျဖစ္ ရယူ လိုပါက အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးႏွင့္ ျပန္လည္ ဝယ္ယူ ရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ဝယ္ယူသူ အနည္းငယ္သာရွိသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္က သူမအား ျမန္မာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည့္ ပုလဲလည္ဆြဲ အား ေဒၚလာ ၉၀၀ ျဖင့္ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ျပန္လည္ ဝယ္ယူ ခဲ့ရသည္။

KHTun

Ref - New York Times
The Ladies News Journal

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
ဒီေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ႐ွိမျဖစ္ေပၚေပါက္ေရး အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
ဒီေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ သတင္းနဲ႔ျပန္ၾကားေရးက ကိုရဲရင့္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထား ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ႐ွိမျဖစ္ေပၚေပါက္ေရး အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း သမၼတက ေျပာသြားတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဘယ္လိုသေဘာထားမိ်ဳးရွိလဲ။
yeyint kyaw“က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ေက်ာင္းသား သမဂၢဆိုတာ အရင္ကတည္းက သမိုင္းအဆက္ဆက္မွာလည္း ႏိုင္ငံတာ၀န္ေတြကို ရႈေထာင့္အသီးသီးကေနၿပီးေတာ့ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာ အခုလိုမ်ိဳး ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေနအထားက ေနၿပီးေတာ့ ဒီသမဂၢေတြ ရွိသင့္တယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာတာ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ တကယ္လည္း က်ေနာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက ပညာေရးက႑နဲ႔ ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒမွာဆိုလိုရွိရင္ ႏုိင္ငံေရး ဘာသာေရးနဲ႔ မဆက္ႏြယ္ရဆိုတဲ့ စကားရပ္ေတြ ထည့္ထားတာဆိုတဲ့ အဆင့္ထိကို ပါလာတဲ့ အထိ ထည့္ထားတာဆိုေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ သူတို႔ ေျပာစကားကေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔အျမင္က်ေတာ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာင္းသား သမဂၢထဲမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့ အရင္တုန္းက ၁၉၃၆ ေခတ္လိုပဲ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနခြင့္ရေစခ်င္တယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီေက်ာင္းသားေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ရွိထားမွသာ သူတို႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ မဲေပးတဲ့ အခါမွာ သူတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကို သူတို႔ ရပ္ကြက္ကစ၊ ၿမိဳ႕နယ္ကစ၊ ဒီလႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင္ကအစ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာ။ အဲလို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွလည္း တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္လုပ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ ထြက္လာၿပီးေတာ့ ဒါအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားေရာ၊ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တည္ေဆာက္ေရး ယႏၱရားေရာ အားလုံးဟာ ေကာင္းမြန္မွာ။ ဒီလူငယ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေရး အသိအျမင္ေတြ ပိတ္ပင္ထားၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ထားမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ လက္တဆုပ္စာ လူတန္းစားေတြ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ၿပီးေတာ့ တင္ေျမာက္ ထားတဲ့ အမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ပဲ သြားေနမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒီႏိုင္ငံႀကီးကလည္း တုိးတက္ဖို႔ မျမင္ဘူး။ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ေပးၿပီးေတာ့ အနာဂတ္ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ နီးစပ္ေနေအာင္ ဖန္တီးေပးထားမွသာ ႏုိင္ငံအနာဂတ္ ေနာက္ေနာင္ေတြ မွာ ေပၚလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္ေတြ၊ သမၼတနဲ႔ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းေတြ ဆိုတာ ပိုၿပီးေကာင္းလာတဲ့ အေပါင္းလကၡဏာေတြ ေဆာင္လာမယ္ထင္ပါတယ္။”

သမၼတက ေက်ာင္းသား သမဂၢ ေပၚေပါက္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေၾကာင္း ေျပာသြားတယ္။ အဲဒီအေျပာက လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္လာဖို႔ ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူရမယ္လို႔ ထင္လဲ၊ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ ရွိမယ္လို႔ထင္လဲ။
“အခက္အခဲကေတာ့ ရွိတယ္ဗ်။ သူတို႔က ဒီႏႈတ္အားျဖင့္ကေတာ့ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ လက္ထက္ကတည္းကိုက ျပန္လည္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးပါမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာခဲ့တာ အခုဆိုလိုရွိရင္ ဒါႏွစ္ေပါင္းလည္း ၅၀ နားကပ္ေနၿပီ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒီေနရာမွာ သူတို႔ တဖက္က ႏုိင္ငံေရးအရ စကား အခ်ိဳေလးေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာတယ္။ လတ္တေလာ ဘာအခက္အခဲရွိေနလဲဆိုရင္ မိခင္ ဥပေဒ ဒီအမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို နည္းဥပေဒမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထည့္ေပးမယ္လို႔ သူတို႔က အသံပဲေပးေပမယ့္ ဒီမိခင္ ဥပေဒထဲမွာကိုက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မဆက္ႏႊယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ျပန္ခ်ဳပ္ထားတာ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီေက်ာင္းသား သမဂၢေတြ တရား၀င္ ရပ္တည္ဖို႔ သူတို႔ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတာကိုယုံစားဖို႔ ဆိုတာ လက္ရွိ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒမွာကို က်ေနာ္တို႔ ဒီအခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒမွာေက်ာင္းသားသမဂၢနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္ပါ၀င္လာလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ဒါက်ေနာ္တုိ႔ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ ေအာင္ျမင္ၿပီလို႔ ေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။ အဲက်မွသာ က်ေနာ္တို႔က ဖြဲ႔ခြင့္ေတြ၊ လႈပ္ရွားခြင့္ေတြ ဆိုတာကလည္း သူတို႔ နည္းဥပေဒနဲ႔ ဘယ္လို ခ်ဳပ္ကိုင္ဦးမလဲဆိုတာက ရွိေသးတဲ့အတြက္ အဲအခ်ိန္မွာေတာင္မွာ လမ္းစေပၚရုံေလာက္ပဲ ရွိမွာဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ သူတို႔ဆီကို ေတာင္းဆိုေနရဦးမွာပါ။”

ေက်ာင္းသား သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒမွာ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိဘူး၊ ဒါေပမယ့္လည္း တဖက္မွာ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားတာက ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို နည္းဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းေပးမယ္လို႔ ေျပာဆိုထားတာေတြေတြ႔ရတယ္။ ဒီေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ဗကသက လက္မခံဘဲ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒထဲမွာပဲ ထည့္သြင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒီ ၂ ခုကို ညိႇႏႈိင္းဖို႔ကေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။
“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ မိခင္ဥပေဒမွာကို ထည့္သြင္းေစခ်င္တာေပါ့၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ နည္းဥပေဒကို က်ေနာ္တို႔က အႂကြင္းမဲ့လည္း မယုံရဲဘူး။ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ မဲေတြထည့္ၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳထားတဲ့ ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံထဲမွာေတာင္မွ ပုဒ္မ ၃၅၄မွာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ ရပိုင္ခြင့္ေတြ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ေဖာ္ျပထားၿပီးေတာ့ နည္းဥပေဒနဲ႔ပဲ ဒီ ၁၈ ေတြ ၁၉ ေတြနဲ႔ ျပန္ခ်ဳပ္ထားတာ။ ႏို္င္ငံရဲ႕အသက္ ဥပေဒထဲမွာ ထည့္ထားတာေတာင္မွ သူတို႔ နည္းဥပေဒေတြက သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ပဲ ျပန္ယူထားတာ၊ က်ေနာ္တို႔ ပညာေရးမွာလည္း မိခင္ဥပေဒမွာ ဒီဟာႀကီး မပါဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ သူတို႔ နည္းဥပေဒဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ယုံၾကည္စရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ခုနကေျပာသလို မူရင္းဥပေဒမွာကိုက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မဆက္ႏႊယ္ရဆိုေတာ့ သူတို႔အဲဒီအခ်က္က်ေတာ့ ဘာလို႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ထဲမွာ ပါသလဲ။ ဒီေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ဖြဲ႔စည္းခြင့္က်ေတာ့ ဘာလို႔ နည္းဥပေဒက်မွ သုံးတာလဲ။ အဲေတာ့ ေခါင္းစီးနဲ႔ခ်ဳပ္ထားၿပီးၿပီဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ လက္ထဲကို ရိုက္ရိုက္လုိ႔သာ ပါးစပ္က ေျပာေနတာ က်ေနာ္တို႔လက္ထဲကို တုတ္ကေရာက္မလာတာ အဲဒီပုံစံျဖစ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မဆက္ႏႊယ္ရဆိုတဲ့ စကားရပ္ရွိေနတဲ့ အေျခခံကိုက ပါေနတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔ နည္းဥပေဒကိုေတာ့ ယုံၾကည္မွာလည္း မဟုတ္ဘူး အဲဒီအခ်ိန္က်မွ ထည့္ေပးမယ္ဆိုတာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဖို႔ဟာက စိတ္ကူးမရွိဘူး။

သမၼတရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္က ေက်ာင္းသားေတြ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကို ဘယ္ေလာက္အထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိမလဲ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ အားနည္းသြားႏုိင္လား ဘယ္လိုဆက္လုပ္သြားဖို႔ ရွိလဲ။
“က်ေနာ္တို႔ အခုေလာေလာဆယ္ အသံပစ္ၿပီးေတာ့ ပ်ားရည္နဲ႔ ၀မ္းခ်တဲ့ ပုံစံပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို လက္ရွိေက်ာင္းသား ျပည္သူကို အေျခမခံဘဲ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔က ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒတရပ္က ေက်ာင္းသား ျပည္သူကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရနဲ႔ ျပည့္တဲ့ ဥပေဒတရပ္ေပၚထြန္း လာဖို႔အထိတိုက္ပြဲကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ရက္ ၆၀ လည္း ရာဇသံ ေပးထားတာရွိတယ္။ ရက္ ၆၀ တြင္းမွာလည္း အခုဆိုရင္ ျမင္းၿခံ၊ မုံရြာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေလ်ာ့က်သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးႏႈတ္ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာေနက် စကားအခ်ိဳေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အစီအစဥ္ေတြကို ေတြေ၀ၿပီး ေစာင့္ဆုိင္းေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။”

http://burmese.dvb.no/archives/72081

Photo..Min Thawe Thit
မႏၱေလးခရိုင္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၆၀ ခန္႔ဟာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းထားတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒမွာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို အတိအက် ျပဌာန္း ထားတာမရွိေၾကာင္းနဲ႔ အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ဆႏၵျပရာမွာပါ၀င္တဲ့ ဗကသမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုမင္းေသြးသစ္က ေျပာပါတယ္။

"ပညာေရးက႑ကို ၁၅ ရာခိုင္နႈန္း သို႔မဟုတ္ ၂ဝ ရာခိုင္နႈန္းသံုးစြဲဖို႔ အတိအက်ျပဌာန္းေစခ်င္တယ္၊ ဒီျပဌာန္းလိုက္တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ မွာေတာ့ ေက်ာင္းအလိုက္ကုန္က်မယ့္ လိုအပ္တဲ့ေငြေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနကေနတဆင့္ တင္ျပပါ၊ အဲ့လိုမွ အစိုးရက ျပန္ခ်ေပးမယ္ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ဳိး၊ က်ေနာ္တို႔က အဲ့လိုပံုမ်ဳိးမလိုခ်င္ဘူး၊ အစိုးရကျပဌာန္း လိုက္တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒရဲ႕ အခန္း ၄ ေပါ့၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕အစည္းခ်င္း လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔တာဝန္ အဲဒီ့တစ္ခန္းလံုးကို က်ေနာ္တို႔ကျဖဳတ္ခိုင္းတယ္၊ ဒီထဲမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္၊ က်ေနာ္တို႔က ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေကာ္မတီကို ၃ ခုနဲ႔ ဖြဲ႕ခ်င္တယ္၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ပါရမယ္၊ မိဘကိုယ္စားလွယ္ပါရမယ္၊ ဆရာေတြရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ပါရမယ္"

ဆႏၵျပေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြဟာ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ေစ်းခ်ဳိ၊ မီးရထားဘူတာႀကီး၊ ေက်ာင္းနဲ႔ နန္းၿမိဳ႕ရိုးတေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မႏၱေလး အေထြအေထြေရာဂါကုေဆးရံုကို ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ေရာက္ ရွိေနစဥ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြက အဲဒီေဆးရံုေရွ႕မွာလည္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းေတြမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မတင္ထားတာေၾကာင့္ ဆႏၵျပပဲြကို ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြက တားျမစ္တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္

RFA


၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠဌ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ကို ဒီေန႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာမွာ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြေတြ႔ဆံုၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127


အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုလိုေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္ဘက္က ျငင္းဆန္လိုက္တယ္လုိ႔ အန္အယ္ယ္ဒီက ေျပာပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါတီရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္က တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ၾကားတာ အခ်ိန္အရမ္းကပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တျခားအစီအစဥ္ေတြကုိဖ်က္ဖို႔ ခက္ခဲသြားလို႔ မေတြ႔ဆံုျဖစ္ေတာ့လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ စာနဲ႔ အေၾကာင္းျပန္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတြ႔ဆံုု စကားေျပာႏုုိင္ဖုုိ႔အတြက္ တပ္မေတာ္သား ကုုိယ္စားလွယ္ ၇၀ ကုုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့တာပါ။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က စစ္တပ္ကုုိယ္စားလွယ္ေတြကုုိ လႊတ္ေတာ္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးထားတယ္လုုိ႔  ေျပာဆုုိအၿပီးမွာ အန္အယ္လ္ဒီဘက္က ေတြ႔ဆံုုဖုုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖိတ္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုုိင္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ တုုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/72092

This artist impression image released from Japan's construction company Shimizu Corporation on November 20, 2014 shows a modern-day Atlantis, a sphere 500 metres (1,500 feet) in diameter that houses hotels, residential spaces and commercial complexes.

Homes beneath the waves could have first residents in just 15 years

တုိက်ိဳ ၊ ၂၇-၁၁-၂၀၁၄

ဂ်ပန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Shimizu Corp က ေရေအာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ Ocean Spiral ကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ အစိုးရထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံထားၿပီး ငါးႏွစ္အတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္ ႏိုင္မည့္ Ocean Spiral တြင္လူေပါင္း ၅ဝဝဝ ေနထိုင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ၄င္းတို႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ကိုလည္း ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ မွ ထုတ္ယူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ လာရာဝယ္ ကမၻာ့ကြၽန္း ႏိုင္ငံငယ္ေပါင္း ၅၂ ႏိုင္ငံတို႔ အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အနာဂတ္ အႏၲရာယ္ အတြက္ အေရးေပၚ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။

Ocean Spiral ကို တည္ေဆာက္ရန္ နည္းပညာကို အခ်ိန္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ သုေတသန ျပဳလုပ္ ရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ မွာလည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံ ထက္မနည္း ရွိမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ Shimizu သည္ တိုက်ဳိ  တကၠသိုလ္ အပါအဝင္ ဂ်ပန္စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ Ocean Spiral ကို တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ကိုမူ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ တို႔၏ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈတို႔ အေပၚ အားကိုး အားထား ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Ocean Spiral ေရေအာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကို အပိုင္းသံုးပိုင္း ခြဲထားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိပ္ပိုင္းတြင္ စက္ဝိုင္းပံု တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ကာ သမုဒၵရာ ေရမ်က္ႏွာ ျပင္ေအာက္ ကပ္လ်က္ အေနအထားတြင္ ထားရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္း စက္ဝိုင္းပံု ထဲတြင္ ေနအိမ္မ်ား၊ ကုမၸဏီ ႐ံုးခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား တည္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစက္ဝိုင္းကို ေဒါက္ျဖင့္ ေထာက္ထားမည္ ျဖစ္ၿပီး အရွည္ ၁၅ ကီလိုမီတာ ရွိေသာ ခ႐ုပတ္ပံု လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ေရေအာက္ ၾကမ္းျပင္သို႔ ဆင္းသြားမည္ ျဖစ္ကာ ေရေအာက္ ၾကမ္းျပင္ ေအာက္အနက္ ေလးကီလိုမီတာ အထိ ေဖာက္ဝင္ ကုတ္တြယ္ ထားမည္ ျဖစ္သည္။

ေရေအာက္ ၾကမ္းျပင္တြင္ ေဂဟ စနစ္ကို ထိန္းသိမ္း ေပးႏိုင္ေသာ ကမၻာ့စက္႐ံု တည္ရွိမည္ျဖစ္ကာ မိုက္ခ႐ို ဗက္တီးရီးယား မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ကို မီသိန္း ဓာတ္ေငြ႕ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းယူမည္ ျဖစ္ၿပီး ခ႐ုပတ္ပံုတြင္ တပ္ဆင္ ထားရွိေသာ မီးစက္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ မီးစက္မ်ားက ပင္လယ္ေရ အပူခ်ိန္ ေျပာင္းလဲမႈကို လည္း အသံုးျပဳကာ သီးျခား စြမ္းအင္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေရေအာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြက္ ေသာက္သံုးေရ ကိုမူ ပင္လယ္ေရကို ဆားဓာတ္ ႏုတ္ကာ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ပန္႔မ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

''ဒါဟာ ကေယာင္ကတမ္း မက္တဲ့ အိပ္မက္ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ့္ ေရေအာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္ ... '' ဟု Shimizu ကုမၸဏီ မွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar

'Modern-day Atlantis': Could this huge 'Ocean Spiral' be the underwater city of the future?
http://www.pyichitthar.com/2014/11/blog-post_44.html

ဂ်ာမနီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိန္ဂ်ယ္လာ မာကယ္လ္ 

ဘာလင္ ၊ ၂၇-၁၁-၂၀၁၄

အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အတြင္း အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည့္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားသည္ ေဒသတြင္း အမ်ားဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည့္ ဂ်ီဟတ္ဒ္အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာမနီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိန္ဂ်ယ္လာ မာကယ္လ္ က ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထု႔ိျပင္ အဆုိပါ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕သည္ ဥေရာပတုိက္ အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္ ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည့္ အရက္စက္ ဆံုးေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားသည္ G20 အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ အဖြဲ႕အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ုံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သူမက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕ အတြင္းသုိ႔ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသား ဦးေရ ၅၅ဝ ခန္႔ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔အနက္ ၆ဝ ဦးခန္႔မွာ တုိက္ပြဲမ်ား အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဦးေရ ၁၈ဝ ခန္႔မွာ အမိႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္ဟု ဂ်ာမနီ အစိုးရက ယူဆလ်က္ ရွိသည္။

ဂ်ာမနီ အစိုးရသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္လ်က္ ရွိသည့္ ကာ့ဒ္တုိက္ခုိက္ေရး သမားမ်ားကို လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေျမျပင္ စစ္ဆင္ေရး မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar


အေမရိကန္နိုင္ငံအေရွ႕ဘက္၊ ကမ္းရိုးတန္းျပည္နယ္ေတြမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က မိုးႏွင္း ထူထူထပ္ထပ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ အားလပ္ရက္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ ကားလမ္းခရီးစဥ္ေတြ အမ်ားအျပား ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္နိုင္ငံတ၀န္း ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ ခရီးသြားကာလဟာ တႏွစ္တာအတြင္း ခရီးသြားလာမႈ အမ်ားဆံုးကာလျဖစ္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ကေန ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔အတြင္း အေမရိကန္နိုင္ငံတ၀န္း အေမရိကန္ခရီးသည္ ၄၆ သန္း ခရီးသြားလာၾကမွာျဖစ္ၿပီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ကေတာ့ ကားေတြနဲ႔ သြားလာၾကမွာပါ။

အခုႏွစ္ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ အားလပ္ရက္ခရီးသြားကာလဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ခရီးသြားလာမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔လည္း အေမရိကန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အခုရက္ေတြအတြင္း အေရွ့ဖက္ကမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ ႏွင္းထု ၅ လက္မကေန ၁ ေပအထိ က်ဆင္းနိုင္တယ္လို႔ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားမိုးေလ၀သက ေျကညာထားပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ကေတာ့ နိုင္ငံတ၀န္းေလယာဥ္ခရီးစဥ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရၿပီး ခရီးစဥ္ ၄၄၀၀ ေလာက္လည္း ေနာက္က်ခဲ့ပါတယ္။

မက္နီဆိုးတားျပည္နယ္၊ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာလည္း ဆီးႏွင္းေတြေၾကာင့္ အေ၀းေျပးလမ္း မေတာ္တဆမႈေတြ၊ ကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/72146

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.