12/20/14

အသက္ ၁၆ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ပါက ေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ရန္ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာေစာ္ကား ညႇဥ္းပန္းမႈမွ ကာကြယ္သည့္ဥပေဒၾကမ္းဟု အမည္သတ္မွတ္ထားၿပီး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္၁၆ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္မႈဆိုင္ရာ ေစာ္ကားညႇဥ္းဆဲျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းမွ အျမင့္ဆုံးေသဒဏ္အထိ ခ် မွတ္နိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားၿပီး လာမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြး ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးသိန္းညြန႔္ကေျပာသည္။

''ကုလသမဂၢမွာကၽြန္ေတာ္ တို႔နိုင္ငံကလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး တင္သြင္း တာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂မွာ ကေလးသူငယ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ဆိုၿပီးအခ်က္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ႏွစ္ခ်က္ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းကိုတင္သြင္းရတာပါ'' ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္ကေျပာသည္။

''အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ကေလးသူငယ္ေတြကိုအျပင္လူေတြ မေျပာနဲ႔ေဆြးမ်ိဳးရင္းခ်ာ ျဖစ္သူေတြေတာင္ ကေလးသူငယ္ေတြကို အဓမၼျပဳက်င့္ေန ၾကတာ ၾကားသိ ေနရတာဟာအင္မတန္မွ ေအာ့ႏွလုံးနာစရာအေျခ အေနျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီလိုျဖစ္ပြားမႈေတြကို ျပဳလုပ္သူေတြကို ေသဒဏ္မွ တစ္ပါး အျခားနည္းနဲ႔ ကုစားလို႔မရဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒၾကမ္း ကို တင္သြင္းရတာပါ''ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ ေတာ္အတြင္းေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ပါက အဆိုပါ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာေစာ္ကားညႇဥ္းပန္းမႈမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ဥပေဒအျဖစ္ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။

''ျပဳက်င့္ပါတယ္လို႔ မတရား စြပ္စြဲတာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္လဲ ကာကြယ္ေရးဆြဲထား ပါတယ္။ အရမ္း ကာေရာမမွန္မကန္ စြပ္စြဲလို႔ရွိရင္ မဟုတ္တဲ့သူေတြ နစ္နာမွာလဲစိုးရိမ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔တရားစြဲမိန႔္ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ယူရမယ္လို႔ ထည့္ထားတယ္။အလြယ္တကူ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ ႐ုံနဲ႔တရားစြဲလို႔ မရေအာင္လို႔ပါ'' ဟု ဦးသိန္းညြန႔္ကေျပာသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားကိုအဓမၼ က်င့္သူမ်ားအား အထူးသျဖင့္ ဖခင္အပါအ ဝင္ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာျဖစ္ သူမ်ားက ျပဳက်င့္ပါက ျပဳက်င့္သူကိုေသဒဏ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း မွျပင္ဆင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္း ညြန႔္က ႏွစ္ ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့စဥ္က ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆တြင္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား အဓမၼျပဳ က်င့္ပါကျပဳက်င့္သူကို ေသဒဏ္ေပးရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းခဲ့ ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင့္ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒတြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳက်င့္ပါကေသဒဏ္အျဖစ္ အျပစ္ေပးရန္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထပ္မံရႈံး နိမ့္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာၿပီးယင္းသို႔ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာျပဳက်င့္မႈအား ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္ အထိျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္း ဖက္ျခင္းခံရမႈမွ ကင္းေဝးေရးအတြက္ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

YM
‪#‎Democracytoday‬

Protesters holding yellow umbrellas are stopped by police after trying to gain access to the area where President Xi Jinping is staying in Macau. Photograph: Isaac Lawrence/AFP/Getty Images
မကာအုိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

ေလာင္းကစားၿမိဳ႕ေတာ္ မကာအုိအား တ႐ုတ္ကလႊဲေျပာင္းယူသည့္ (၁၅)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ရန္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ မကာအုိသုိ႔လာေရာက္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္က မိုးဖြဲဖြဲရြာ ေနေသာ္လည္း ထီးေဆာင္းခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ေဟာင္ေကာင္ ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပသမားမ်ားက ထီးကိုအသုံးျပဳခဲ့၍ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

တ႐ုတ္သမၼတ၏ ေပၚတူဂီကို လိုနီေဟာင္းၿမိဳ႕သို႔ ႏွစ္ရက္တာအ လည္အပတ္ ခရီးမွာ ေဟာင္ေကာင္၌ ေခါင္းေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္စြာေရြး ခ်ယ္ရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈအား ရဲမ်ားရွင္းလင္းၿပီး ရက္ မၾကာမီ ေရာက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွီ၏အလည္လာျခင္းမွာ တစ္ ပိုင္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအား ကာစီႏုိေလာင္း ကစား ကို ဖယ္ရွားပစ္ ရန္လုိအပ္သည္ကို သတင္းေပး ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤလုပ္ငန္းမွာ ဝင္ေငြ ရေသာလုပ္ ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳး သားလာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေႏွာင့္ေႏွးမႈ မ်ားကို ျဖစ္ေစ သည္ဟု ဆိုသည္။

ေဟာင္ေကာင္ ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵ ျပေနရာသိမ္းပိုက္မႈကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ မကာအုိၿမိဳ႕လယ္မွ ဒီမိုကေရ စီလုိလားသူမ်ားက စေနေန႔တြင္ ခ်ီ တက္ဆႏၵျပၾက မည္ဟု ဆုိသည္။

ရွီအား ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကိုလည္း အာ ဏာပိုင္မ်ားက ထီးေဆာင္းခြင့္မေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိုးကာအက်ႌကိုသာ ဝတ္ ဆင္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေလ ဆိပ္ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕က ေလယာဥ္ပ်ံ သန္းမႈကို ထီးေၾကာင့္ ထိခုိက္ေစသည္ ဟုဆို၍ တခ်ိဳ႕ကေလျပင္း၍ ထီးမ်ား လြင့္သြားႏုိင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပ ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

မိုးေဖြးေဖြးရြာေနေသာ္ လည္း အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ထီးကိုမ ေဆာင္းၾကဟု သိရသည္။ အေၾကာင္း မွာ ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵ ျပသမားတုိ႔၏ သေကၤတျဖစ္ေန၍ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ မူလတန္းေက်ာင္း သားကေလးမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ မကာ အုိအလံႏွင့္ ပန္းစည္းမ်ားကိုင္ကာ ရွီက်င့္ဖ်င္ကို ပန္းဆက္ ရန္ေစာင့္ေန ခဲ့ ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

REF:: AFP

‪#‎Democracytoday‬

Nationalism and Buddhism
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ နဲ႔ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဥပမာ - ေဂါတမဗုဒၶ နဲ႔ ရွင္ေဒ၀ဒတၱ တုုိ႔ဟာ သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုုဒၶဘုုရားရွင္က အဂၢသာဝကႏွစ္ပါးကုုိ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ရွင္ေဒဝဒတ္ကုုိ မေရြးခ်ယ္ဘဲ ျဗဟၼဏအႏြယ္မွ လာတဲ့ ရွင္သာရိပုုတၱရာ နဲ႔ ရွင္ေမာဂၢလာန္ တုုိ႔ကုုိသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္ဟာ အမ်ိဳးအႏြယ္ကုုိ မၾကည့္ပါဘူး။ သီလ သမာဓိ ပညာ ဆုုိတဲ့ အရည္အခ်င္းကုုိသာ ၾကည့္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုုရားရဲ႕ တရားေတာ္မွာ အမ်ိဳးမာန္၊ အမ်ိဳးစြဲ ထားဖို႔ ေဟာခဲ့တဲ့ တရား မပါဝင္ပါဘူး။ ဗုဒၶရဲ႕ ၀ါဒက (၃၁) ဘုုံမွာ ရွိၾကတဲ့ သတၱဝါအားလုုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒက လူမ်ိဳးတမ်ိဳးနဲ႔သာ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒ နဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကုုိ မေရာေထြးသင့္ပါဘူး။

ရုုပ္နာမ္ ပရမတ္ကုုိ ထြင္းေဖါက္ျမင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုုရားရွင္အေနနဲ႔ အဝိဇၨာဖုုံးတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ပညတ္အျမင္အေပၚ အေျခခံတဲ့ လူမ်ိဳးစြဲ ဘာသာစြဲကုုိ ေဟာရန္ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ပရိယတ္နဲ႔ ပဋိပတ္အလုုပ္ကုုိသာ အားထုုတ္ေနေတာ္မူၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ မ်ားစြာ ရွိၾကပါတယ္။ ထုုိဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားဟာ ရဟန္းသဃာမ်ားနဲ႔ လားလားမွ် မသက္ဆုုိင္တဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကုုိ မႀကိဳက္ေပမယ့္ ရွဳတ္ရွဳတ္ရွက္ရွက္ ကိစၥေတြမွာ ဝင္မပါခ်င္တာေၾကာင့္သာ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနေတာ္မူၾကတာပါ။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအတြက္ သဲသဲမဲမဲ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ ရဟန္းသံဃာ တခ်ိဳ႕ကုုိ ျမင္ရေတာ့ ႏူရာဝဲစြဲ လဲရာ သူခုုိးေထာင္း ဆုုိသလုုိ မၿငိမ္းခ်မ္းႏုုိင္တဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ပုုိၿပီး မၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ေအာင္ တြန္းပုုိ႔ေနသလုုိပါပဲ။

အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒလို႔ ဆိုလိုက္ကတည္းက အျမင္မတူတဲ့
ဝိေ၇ာဓိ ေတြနဲ႔အတူ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးေတြလည္း ပ်က္ျပားလာခဲ့ရသလို...
ရဟန္းသံဃာေတြမွာေတာင္ မျမင္မတူည္ီၾကေတာ့ပဲ စည္းလံုမႈ့ ပ်က္ျပားလာႏိုင္တာ အားလံုးလဲ အသိပါ။
ဒီလိုစည္းလံုးမႈ့ ၿပိဳကြဲလာေစတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဟာ လက္ရွိအစိုးရ အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဥပေဒဆိုရင္လည္း မမွားႏိုင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္ေတြ ထဲမွာေတာင္ စည္းလံုးမႈ့ေတြၿပိဳကြဲလာေစႏိုင္တဲ့
အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေၾကာင့္...
သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္သီတင္းသံုးေတာ္မူရင္း
ဆြမ္းခံႂကြစဥ္အခါသမယ အမ်ိဳးဇတ္ေၾကာင့္ မာန္မာန ေထာင္လႊားေနတဲ့ အဂၢိက ဘာရဒြါဇပုဏၰားကို ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့တဲ့ ဝသလသုတ္ေတာ္က စာပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္ကိုပဲ ေရးျပရေတာ့မွာပါ။

န ဇစၥာ ၀သေလာ ေဟာတိ
န ဇစၥာ ေဟာတိ ျဗဟၼေဏာ
ကမၼဳနာ ဝသေလာ ေဟာတိ
ကမၼဳနာ ေဟာတိ ျဗဟၼေဏာ

အမ်ိဳးဇတ္ေၾကာင့္ သူယုတ္မာ မျဖစ္ႏိုင္။
အမ်ိဳးဇတ္ေၾကာင္း ျဗာဟၼဏမျဖစ္ႏိုင္။
မိမိျပဳေသာ အမႈ့ေၾကာင့္သာ သူယုတ္မာ ျဖစ္ရ၏။
မိမိျပဳေသာ အမႈ့ေၾကာင့္သာ ုျဗဟၼဏျဖစ္ရ၏။

တကယ္ေတာ့ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားေၾကာင့္ လူယုတ္မာမျဖစ္ေစပဲ
မိမိျပဳေသာအမႈ့ေၾကာင့္သာလွ်င္ လူယုတ္မာျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္ ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့တာပါ။

တကယ္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒဟာ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ မလိုေတာ္ ဟုတ္ မဟုတ္
၀သလသုတၱန္တစ္ခုလံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ထင္႐ွားစြာေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္..
ဗုဒၶ အဆံုးအမကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့
ဘုရားသားေတာ္ ဆိုပါက
အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ သင့္ /မသင့္
ေလးနက္စြာ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
အကယ္၍ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒလမ္းစဥ္ကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပါက ဗုဒၶ၏ သားေတာ္
ဗုဒၶ ၏ အမ်ိဳးအႏြယ္( သါ၀က) မဟုတ္ပဲ
အဂၢိက ဘာရဒြါဇပုဏၰား၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ (သါ၀က)ဟုပင္ ေျပာရေတာ့မည္ ထင္ပါသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလံုး ဗုဒၶ၏သားေတာ္
ဗုဒၶ၏ အမး်ုိအႏြယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Credit. ေရႊဝါေရာင္ saffron

ဘရာဇီလီယာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ။ ။ ေက်ာခ်မ္းဖြယ္ေကာင္းေသာ ဟက္ကာ မ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားေပၚထြက္လာေနစဥ္ အေတာ အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားအား သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ ရိုက္ကူးထား သည့္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ရန္ Sony Pictures ႐ုပ္ရွင္ကုမၸ ဏီက ဆုံးျဖတ္ ထားသည္။

ထိုဆုံး ျဖတ္ခ်က္ကို ဆန႔္က်င္လ်က္ ထိုဇာတ္ ကားႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခြင့္ေပးလၽွင္ Sony Pictures အား အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ၁၀၀,၀၀၀ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘရာဇီး စာေရးဆရာ ေပၚလိုကိုးလ္ ဟိုက ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္၌ ကမ္းလွမ္း လိုက္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအား သေရာ္ ေလွာင္ေျပာင္ထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္၌ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါတို႔ ရွိ အဓိက႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားတြင္ျပသရန္ စီစဥ္ထားၿပီးမွ အဆိုပါ မဆင္မျခင္ ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ထားသည့္ ဟာသ ကားကို မျပေတာ့ရန္ Sony Pictures ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ဆုံး ျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုဇာတ္ ကားမွာ ေျမာက္ ကိုရီးယားေခါင္း ေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္ကို လုပ္ႀကံသတ္ ျဖတ္ရန္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္း ေထာက္ႏွစ္ဦးတို႔က လူသူစုေဆာင္း သည္ကို ဇာတ္လမ္းဆင္ရိုက္ကူးထား သည့္ဇာတ္ကားျဖစ္သည္။

GOP(Guardians of Peace) ဟုေခၚေသာ ဟက္ကာအုပ္စုတစ္စုက ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးေနာက္ လူမ်ားသည္ ထို႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားကို သြားၾကည့္ ရန္ေနာက္တြန႔္ေနၾကသည္။ ထို ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားသည္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ အျဖစ္အပ်က္ မ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံရင္ဆိုင္ရမည္ဟု GOP က ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုဇာတ္ကားကိုမျပရန္ SP က ဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို လိုလားသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ သေဘာထား တင္းမာ၍ ရန္လိုတတ္သူမ်ားက ဆန႔္က်င္ၾကသည္။

Ref: AFP

‪#‎Democracytoday‬

Photo Caption :: ဘရာဇီးစာေရးဆရာ ေပၚလိုကိုးလ္ဟို
https://www.facebook.com/democracytodaynewspaper

ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ရည္မြန္
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉-ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ေငြရွာရန္ အေကာင္းဆုံးလက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

''အခုဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ တရားေရးစနစ္က အေကာင္းဆုံးေငြရွာလို႔ရတဲ့ လက္နက္ကိရိယာႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ အခု႐ုံးတစ္႐ုံးမွာ အမႈတစ္မႈေရာက္ ၿပီဆိုရင္ ေငြေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ အဆုံးအျဖတ္ေပးေနတာ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင္းပဲ''ဟု ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္႐ုံးတြင္ လက္ ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ ဦးသိန္းညြန႔္က သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္း ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္ ယခင္ေခတ္စီရင္ထုံးမ်ားအရတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ပါက လက္ပူးလက္ၾကပ္မိမွသာ အေရးယူ ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး လက္ရွိဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ တြင္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳ လုပ္ပါက ခိုင္လုံသည့္ အေထာက္ အထားမ်ားကို တင္ျပမွသာအေရးယူ မည္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ိဳးမွာ အဓိက အားနည္းခ်က္ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

''လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္တာ ေတြက ေခတ္နဲ႔အညီ ပိုမိုေခတ္မီ လာၿပီ။ ဟိုေခတ္စီရင္ထုံးေတြအရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ရင္ လက္ပူးလက္ၾကပ္မိမွ အေရးယူလို႔ရတယ္။ အခု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးဥပေဒမွာလည္း ခိုင္လုံတဲ့အ ေထာက္အထား ဒါေတြကိုတင္ျပမွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကို အေရးယူ မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ အခုက လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဖုန္းေလးနဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာ လာေပးရမလဲဆို တာမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါမွမဟုတ္ ဘဏ္ အေကာင့္ထဲ သြင္းေပးရမလား။ ဒီလို မ်ိဳးေတြျဖစ္ေနၿပီ။ အင္မတန္မွ ေခတ္ မီတဲ့နည္းေတြနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈေတြ အဆင့္ျမင့္ေလပဲ''ဟု ဦး သိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး စနစ္အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တ ရားစီ ရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးေကာ္ မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးေလာကတြင္ အဂ တိလိုက္စားမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း RFA သတင္းဌာန၏ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ေျဖၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

''အဓိကကေတာ့ တရားေရး နယ္ပယ္မွာေပါ့။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လႊမ္းမိုးအားေကာင္းေန ဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေငြမ်ား တရားနိုင္ ျဖစ္ေနတယ္'' ဟု သူရဦးေအာင္ကို က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

''ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ခိုင္ခိုင္မာ မာျဖစ္ခ်င္ရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြကို ပင္စင္ေပးလိုက္႐ုံဆိုရင္ေတာ့ မရဘူး။ ပင္စင္ေပးလိုက္ရင္ လာဘ္ ယူထားတဲ့ေငြေတြနဲ႔ ဆယ္သက္ေန နိုင္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ'' ဟု ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု တ ရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တရားစီရင္စနစ္တိုး တက္ေရး သုံးႏွစ္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းစီမံကိန္း အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တရား စီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း မ်ားခ်မွတ္႐ုံျဖင့္၊ သင္တန္းမ်ားေပး႐ုံ ျဖင့္ အက်င့္ပ်က္သည့္ ဥပေဒအရာ ရွိမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

လက္ရွိဥပေဒအရ တရားသူႀကီးမ်ားကို တရားစြဲဆိုလိုပါက စြဲဆိုရန္ ခက္ခဲေအာင္ (သို႔မဟုတ္) တရား မစြဲဆိုနိုင္ေအာင္ တရားသူႀကီးမ်ားကို အကာကြယ္ေပး ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းမွသာ မဟာဗ်ဴ ဟာစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ လိမ့္မည္ဟု ဦးသိန္းညြန႔္က ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ တရားစီရင္ေရး စနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအပါအ ဝင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္မွေဆာင္ ရြက္မည့္ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁ရခုႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္တာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ျပည္သူမ်ားကို ယုံၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္ သူ႔အက်ိဳးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ေပၚထြက္လာေရး၊ အမႈအခင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေအာင္ စီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ား၏ ဂုဏ္ သိကၡာျမႇင့္တင္ေရး စသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ မႈရေစရန္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၇ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ စိတ္ေက် နပ္မႈႏႈန္း ၈ဝရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏွစ္အလိုက္ အမႈၿပီးျပတ္မႈႏႈန္း ရာႏႈန္းျပည့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

''ျပည္သူေတြအတြက္ တကယ္ အားကိုးေသာ၊ ယုံၾကည္ေသာ၊ စိတ္ေက်နပ္ မႈရွိေသာ တရား႐ုံးေတြ၊ တ ရားစီရင္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြျဖစ္ဖို႔ လိုကို လိုအပ္ေနပါၿပီ။ တိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ တရားဥပ ေဒစိုးမိုးဖို႔အတြက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ျပည္သူေတြ ယုံၾကည္ဖို႔လိုပါ တယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာ သုံးႏွစ္စီမံကိန္းက ဘယ္ေလာက္ ထိေအာင္ျမင္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ''ဟု အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးသန္းေငြက ေျပာသည္။

‪#‎Democracytoday‬

PR က လြယ္လြယ္ကူကူပဲ မလုပ္ဘူးလုိ႔ အေျပာခံလုိက္ရေတာ့ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈေတြက ဘာမွ အႏွစ္မပါ၊ အကာ ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္မရွိ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အစကတည္းက အေျခခံဥပေဒခုံ ႐ုံးကုိ ေမးၿပီးေတာ့ ဒီအဆုိဟာျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆုိၿပီးေတာ့ အဆုိကုိပယ္ ခ်ရင္ ျပည္သူလူထု ဘ႑ာေငြေတြ၊ လုပ္အားေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ မကုန္ေတာ့ဘူးေပါ့ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PR မီးက အညြန္႔ေတာ့ က်ဳိးသြားၿပီ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ PR မဲစနစ္ကုိ မသုံးေတာ့ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လုိက္ သည္။ အေျခ ခံဥပေဒ (၂၀၀၈)ႏွင့္ မညီဟု အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရသည္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က အႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့၍ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ PR မီးက ေလာင္ေနခဲ့တာ မီးညြန္႔က်ဳိးသြားသည္ဟု ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က PR စနစ္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မက်င့္သုံးေတာ့ဟုဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိဆုံး ျဖတ္ ခ်က္ေၾကာင့္ NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ““ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမွာ ညင္သာေခ်ာေမြ႕ေစဖုိ႔ သာ PR စနစ္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။…

ႀကိဳက္ျခင္း မႀကိဳက္ျခင္းက လႊတ္ေတာ္ကိစၥမုိ႔ NDF နဲ႔ မဆုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာရလဒ္ က်န္ခဲ့သလဲဆုိေတာ့ PR အ႐ူး၊ PR အ႐ူးမ ဆုိ ၿပီးေတာ့ မဆင္မျခင္ အေျပာခံ ရတာေတြပဲ အဖတ္တင္ က်န္ရစ္ ခဲ့တာေပါ့။ တကယ္ေတာ့ PR ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ဆုံးခန္းတုိင္ ေအာင္ေတာ့၊ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေတာ့ တင္ျပ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ လုိတာေပါ့။ အခုေတာ့ PR က လြယ္လြယ္ကူကူပဲ မလုပ္ဘူးလုိ႔ အေျပာခံလုိက္ရေတာ့ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈေတြက ဘာမွ အႏွစ္မပါ၊ အကာျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ မရွိျဖစ္သြားတာေပါ့။ … အစကတည္းက အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး ကုိ ေမးၿပီးေတာ့ ဒီအဆုိဟာျဖင့္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီ ဘူးဆုိၿပီးေတာ့ အဆုိကုိပယ္ခ်ရင္ အစ ကတည္းက ဇာတ္လမ္းျပတ္ေနၿပီ။ ျပည္ သူလူထုဘ႑ာေငြေတြ၊ လုပ္အားေတြ၊ အခ်ိန္ ေတြ မကုန္ေတာ့ဘူးေပါ့လုိ႔ …”” ေျပာစကားေတြကုိ ၂၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက္စြဲ ႏွင့္ ထုတ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ ဂ်ာနယ္ တြင္ ဖတ္ရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း PR စနစ္က်င့္သုံးေရး မသုံးေရးကိစၥမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ မီးမေသေသးပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခ ခံဥပေဒခုံ႐ုံးကို တင္ျပထားသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ““ေနာက္ဆက္တြဲဘာေတြ ဆက္ လုပ္ဖို႔ဆုိတာ ခုံ႐ုံးရဲ႕အဆုံးအျဖတ္ေပၚ မူ တည္မွာပါ””လုိ႔ ေျပာပါသည္။ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္မွာ PR စနစ္က်င့္သုံးဖုိ႔စတင္ အဆုိျပဳခဲ့သည့္ ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္ကေတာ့ ““အန္တီတုိ႔က ေသခ်ာ အကုန္လုံး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္ၿပီး ညီတယ္ဆုိလုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကတာေလ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ လြတ္တယ္ လုိ႔ ေျပာထားၿပီးသား။

အစကတည္းက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြး ခ်ယ္ပုံခ်င္းက မတူဘူးေလ။ မဲဆႏၵနယ္ခြဲတာေတြက မတူဘူး””ဟု ေျပာျပန္ပါသည္။ သည္အခါမွာ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ေျပာတာႏွင့္ ကြဲလြဲေနတာေတြ႕ရပါသည္။ NDF တစ္ပါတီတည္းမွာပင္ အေျပာေတြ လြဲေန တာ ပါ။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက အစကတည္းက အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးကုိေမးၿပီးေတာ့ ဒီအဆုိ ဟာျဖင့္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆုိၿပီးေတာ့ အဆုိကိုပယ္ခ်ရင္ အစကတည္းက ဇာတ္လမ္းကျပတ္ေနၿပီဟု ေျပာသည္။ ေဒၚခင္ ၀ုိင္းၾကည္က ညီတယ္ဆုိလုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကတာေလ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ လြတ္တယ္လုိ႔ ေျပာထား ၿပီးသားဟု ေျပာပါသည္။ ဒီေတာ့ ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္ကုိ ဘယ္ သူက ဘယ္ေနရာမွာေျပာခဲ့တာလဲ။ ေမး စရာျဖစ္ လာပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ယခုအခ်ိန္တြင္ PR စနစ္က်င့္သုံးေရး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ကြဲလြဲေနၿပီျဖစ္သည္မွာ ျငင္းစရာမရွိ၊ အထင္ အရွားကြဲလြဲေနသည္မွာ ျမင္သာေနပါသည္။ ယခုလုိ ကြဲလြဲ လာလွ်င္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္နည္း။ ယခု PR ျပႆနာကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒခုံ ႐ုံးသုိ႔ အႀကံေပးရန္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိခုံ႐ုံးကလည္း တစ္႐ုံးတည္းရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အႀကံေပး သကဲ့သို႔ အေျဖထြက္ရန္မွ တစ္ပါး အျခားမရွိႏုိင္။ ထုိအခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က မလုိက္နာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္၍ အဆုံးအျဖတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

တည္ဆဲဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၉၇ (ဃ)တြင္ ““နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေစ ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔ သေဘာကြဲလြဲ ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြး ေႏြးဆုံးျဖတ္ရမည္”” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ ထုိအခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ သေဘာထားကို ေလ့လာသုံး သပ္ရေပမည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ား ျပ႒ာန္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၂(က)တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းအရ PR စနစ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ ညီပါသည္ဟု ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေပ။ NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ ေဆြကလည္း PR စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ရန္ရွိေနၿပီး ယင္းစနစ္က်င့္သုံးေရးသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးေၾကာင္း ၂၅-၁၁-၂၀၁၄ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေ သာ ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က PR စနစ္မက်င့္သုံးဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ ျပည္သူ႔အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံပင္ျဖစ္ပါ သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald


အဘူဂ်ာ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

ဘုိကုိဟာရမ္သူပုန္မ်ားသိမ္းပုိက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူရန္ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲမႈတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆုိခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ ၅၄ဦးအား စစ္ခံု႐ုံးက ေသဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစစ္သားမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕အား ဘိုကုိဟာရမ္သူပုန္မ်ားလက္မွ ျပန္လည္ရယူရန္ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ခံု႐ုံးကေျပာသည္။

စစ္တပ္အၾကီးအကဲမ်ားကေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားသည္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္၏ အမိန္႕အာဏာကုိ ဖီဆန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲျခင္းခံေနရသည္။ ၎တုိ႔အား ႏုိင္ငံ၏အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေဘာ္ႏုိျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕အား ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ရန္ တုိက္ခုိက္ေရး ဆင္ႏႊဲမႈတြင္ ဦးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လက္နက္အင္အားမလုံေလာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ရိကၡာျပတ္လပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ဆင္ေျခေပးခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

၎တုိ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အေျခစုိက္စခန္းမ်ားတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားမ်ားအား လက္နက္လုံလုံေလာက္ေလာက္ေပးထားေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးအရာရွိမ်ားကဆုိသည္။ သမၼတဂ်ိဳနသန္က ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ေခ်းေငြရယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုိကုိဟာရမ္မ်ားသည္ လက္နက္အင္အားေတာင့္တင္းသည္ဟု သိထားၾကသည္။

၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ကစၿပီး ဘုိကုိဟာရမ္မ်ားကအစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ရန္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့ျပီး ထုိစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူ၇ဝဝဝခန္႔ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ကဆုိသည္။ အဆုိပါ ငါးႏွစ္ၾကာစစ္ပြဲေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁ ဒသမ ၃ သန္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြာခြာေနၾကရသည္။

စကုိင္းနယူးစ္။
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စိန္ေပါလ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အကယ္ဒမီကေန ဘြဲ႔ရခဲ့တဲ့ ေစာလယ္ထူးဟာ ပထမဆုံး ရဲအရာရွိျဖစ္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြား ကရင္တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းဆင္းခဲ့တဲ့ လယ္ထူးဟာ သင္တန္းမၿပီးေသးသလို အေတြ႔အႀကဳံ ရွိတဲ့ ၀ါရင့္ အရာရွိေတြနဲ႔ သီတင္း ၁၆ ပတ္ၾကာ ကြင္းဆင္းရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေစာလယ္ထူးဟာ ၃ ႏွစ္သား အရြယ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနထိုင္ခဲ့သလို ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ ၁၅ ႏွစ္ၾကာေနထိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ေစာလယ္ထူးနဲ႔ မိသားစုဟာ အေမရိကန္ စိန္႔ေပါလ္မွာ သြားေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စိန္႔ေပါလ္ ကိုမိုပတ္ခ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရး အထူးျပဳနဲ႔ ဟန္နီပင္ ေကာင္တီ နည္းပညာေကာလိပ္ကေန ဘြဲ႔ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ဖို႔ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ စိန္ေပါလ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ အစီအစဥ္တခုကို တက္ေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ိDVB
http://burmese.dvb.no/archives/74266


ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ခိုေထာင္းကြ်န္းမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ၂ ဦး အသတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂ ဦးအတြက္ သက္ေသထြက္ဆိုေပးမယ့္သူေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ စား၀တ္ေနေရးကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာေကာ္မရွင္က တာ၀န္ယူေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ အထူးစံုစမ္းေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္က ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ရံုးခဲြမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာေကာ္မရွင္နဲ႔ အထူးစံုစမ္းေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူေတြ ေတြ႔ဆံုရာမွာ အခုလိုသေဘာတူညီမႈ ရခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အထူးစံုစမ္းေရးေကာ္မတီက ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္႔က ေျပာပါတယ္။

"တကယ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ သက္ေသျဖစ္ခဲ့ရင္ အလဲအထပ္လုပ္ေပးဖို႔ကိစၥ၊ လုံၿခံဳေရး၊ စားဝတ္ေနေရး ကူညီဖို႔ကိစၥကိုလည္း ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္၊ ဥပေဒအရ ပံ့ပိုးမယ့္ကိစၥကိုလည္း သူတို႔အခ်ိန္အားရင္အားသလို က်ေနာ္တို႔ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔ လာခဲ့ပါ့မယ္၊ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ေငြေတြကို ပံ့ပိုးေပးမယ္ဆိုတဲ့စကားရခဲ့တယ္"

ေတြ႕ဆံုပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိသူတခ်ဳိ႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ကိုေဇာ္လင္းတုိ႔ဘက္က သက္ေသထြက္ဆုိေပးႏုိင္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရွိေပမဲ့ ထိုင္းအစိုးရနဲ႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကို ေၾကာက္တဲ့အတြက္ သက္ေသအျဖစ္ မလုိက္ရဲၾကဘူးလို႔ အထူးစံုစမ္းေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၀င္ေတြက ဆုိပါတယ္။

ဒီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ သူတို႔ ၂ ဦးအမႈကို Koh Samui ခရိုင္တရားရံုးမွာ နွစ္ဖက္သက္ေသေတြကို စစ္ေဆးမွာျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံထားရသူေတြရဲ႕ မိဘေတြကိုလဲ ေခၚေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127


The Interview ဇာတ္ကားမွ ဇာတ္၀င္ခန္းတစ္ခု

ေျမာက္ကို ရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအမ္ အားလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးလွ်ဳိ႕ ဝွက္ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈကို ႐ိုက္ ကူးတင္ဆက္ထားသည့္ အေမရိ ကန္အက္ရွင္ဟာသဇာတ္ကား The Interview ကို႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား တြင္မျပသရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လာမည့္ခရစၥမတ္ေန႔၌ ယင္း ဇာတ္ကားျဖန္႔ခ်ိမည့္အစီအစဥ္ ကို Sony ကုမၸဏီကဖ်က္သိမ္း လိုက္သည္။ဟက္ကာမ်ားသည္ The Interview ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ျဖန္႔ခ်ိမည့္ကုမၸဏီ၏ပင္ရင္းဌာန ျဖစ္ေသာ Sony Pictures Enter -tainment ကို ႏိုဝင္ဘာတြင္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ယင္းဇာတ္ကားျပသသည့္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမွေရွာင္ရွားၾကရန္ သတိေပးခဲ့ သည္။ ဟက္ကာမ်ားက ယင္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ျပသသည့္႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားကို ၉/၁၁ ကဲ့သို႔အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္တြင္ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ယင္းဟက္ကာမ်ား၏ ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈကို FBI က ဦးေဆာင္စံုစမ္းေနသည္ဟုလည္း သိရ သည္။

‘‘ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ၌ The Interview ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားပြဲဦးထြက္႐ံုတင္ျပသမႈကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္အေမရိက ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားစြာသည္ ယင္း႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားကိုမျပသရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ တြင္ ယင္းဇာတ္ကားျဖန္႔ခ်ိမည့္ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းသည္ဟု Sony ကုမၸဏီကေၾကညာခဲ့သည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေလးစား ပါတယ္။ နားလည္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ သူေတြရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းမႈကို အဓိကထားတဲ့သူတို႔ကို အျပည့္အဝနားလည္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးတင္ဆက္သူေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္ဘက္ကေနလည္း ရပ္တည္ပါတယ္။ ဒီရလဒ္ေၾကာင့္ အလြန္႔အလြန္ စိတ္ပ်က္ရပါ တယ္’’ဟု Sony Pictures Enter -tainment ကေျပာခဲ့သည္။

The Interview ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ႐ံုတင္ျပသမည့္အစီ အစဥ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာ၌ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္ဟုသိ ရသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄ သန္းခန္႔အကုန္အက်ခံ႐ိုက္ကူး ထားသည့္ ယင္းဇာတ္ကားတြင္ ဂ်ိမ္းစ္ဖရန္ကိုႏွင့္ ဆက္သ္႐ိုဂန္တို႔ အဓိကပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထား သည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းေသာသတင္းေထာက္ မ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ယင္းသတင္းေထာက္မ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအမ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္း၍ အင္တာ ဗ်ဴးရရွိၿပီးေနာက္တြင္ ကင္ဂ်ံဳအမ္ အားလုပ္ႀကံရန္ စီအိုင္ေအ၏ၫႊန္ ၾကားျခင္းကို ခံထားရသူမ်ား အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ထား သည္။
 Ref: BBC
7Day Daily

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္က ခ႐ိုင္အဆင့္ စတုတၳတန္းစာေမးပြဲ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ျမန္မာစာေမးခြန္းလႊာရွိ ၁၀ မွတ္တန္ေမးခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ဟု မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈသည္ ပညာေရးေလာကတြင္ အႏၲရာယ္ရွိလာသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သမဂၢမွ ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက ေျပာသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးေန႔ အမွန္မွာ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္စစ္ေဆးေသာျမန္မာစာေမးခြန္းနံပါတ္ ၅၊ ၁၀ မွတ္တန္ ေမးခြန္းတြင္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၁၅ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚမိုးသူက ''ဒီလို ေမးခြန္းမွာ စာ႐ိုက္တာလြဲမွားသြားေပမယ့္ ေျဖတဲ့ ကေလးေတြ အားလံုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ကို ၁၃ရက္လို႔ ျပန္ျပင္ၿပီးေျဖတယ္။ တစ္ေယာက္မွ ၁၅ရက္လို႔ ေျဖတာမရွိပါဘူး။ စာ႐ိုက္တာ အမွားျဖစ္သြားတာပါ။ စာေမးပြဲေျဖတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ႐ိုင္က သိသိခ်င္းပဲ ခ်က္ခ်င္းျပင္လိုက္ႏုိင္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသမဂၢမွ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူကဘည္း “ဒါက သမုိင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အားနည္းမႈလို႔ေတြ႕တယ္။ အဲဒီလုိ မျဖစ္သင့္တဲ့ အမွားမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အာဇာနည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုလံုးမွာ ပညာေရး ဦးေဆာင္သူေတြ ကိုယ္တိုင္က သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ခုကို ေမ့ေပ်ာက္ထားလိုက္ၿပီးလို႔လည္း အဓိပၸာယ္ယူသင့္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးကို ရယူေပးခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ေမြးသကၠရာဇ္ကို မွားတယ္ဆိုရင္ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ကို ဘယ္လိုမွန္ကန္တိက်တဲ့ အေမြ ေပးမလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ပညာေရးေလာကကို အႏၲရာယ္ရွိလာတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာစာေမးခြန္းလႊာ နံပါတ္ ၅တြင္ ေအာက္ပါစာပုဒ္မ်ားကို ဖတ္၍ ေပးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။ ၁၀ မွတ္တန္ ေမးခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးဖြားရာဇာတိ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ မိဘမ်ားကို ေဖာ္ျပပါဟု ေမးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုကို ေမွးမွိန္ေအာင္လုပ္တာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလားလို႔လည္း ေမးခြန္းထုတ္မယ္ဆိုရင္ ထုတ္လို႔ ရတယ္။ ေမးခြန္းထုတ္တဲ့သူလည္း မမွားပါဘူးဆိုရင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္စာစီသမားေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ကို မသိရေအာင္ကို အေမွာင္ေခတ္တစ္ခတ္ကို ျဖတ္သန္းရတယ္ဆိုတာလည္း ျပန္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္တယ္။ ပညာေရးဌာနက ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးဟာ ကိုယ္တိုင္ျပည္ရဲ႕ ပညာေရး အားနည္းခ်က္မ်ားစြာကို အဆိုးဆံုးအခ်ိန္ ေရာက္ေနတာကို အျမန္ဆံုးျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေသးအဖြဲ႔ကစၿပီး အရာရာဂ႐ုစိုက္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက ဆရာမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဦးစိုးဝင္းဦးေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းတုိ႔အတြက္ သက္ဆုိင္ရာခ႐ုိင္အလိုက္ ေမးခြန္းထုတ္၍ စစ္ေဆးသည့္ စနစ္ကို ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို စာေမးပြဲအႀကိဳ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။

မဇၥၽိမ


ဓာတ္ပုံ – NLD Chairperson

လႊတ္ေတာ္ကခ်ေပးထားတဲ့ ေငြက်ပ္သိန္း ၁ ေထာင္ရန္ပံုေငြကို ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မီတီ နဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြႊတ္တာ္ရန္ပုံေငြကိစၥထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။

လႊတ္ေတာ္ရန္ပုံေငြေတြကို ဖြံ႔ၿဖိဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိက လမ္းတံ တားေကာင္းမြန္ဖုိ႔နဲ႔ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမာင္းေကာင္းမြန္ေရး၊  ေရရွည္မွာ အဓိက အသံုံးျပဳဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသိန္းက ေျပာပါတယ္။

“ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖုိ႔ သုံးမွာေပါ့။ ရြာကလမ္းေဟာင္းေတြကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အဓိကထားတယ္။ ေနာက္ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမာင္းကိစၥ က်န္ေနေသးတဲ့ မႏွစ္က ဘတ္ဂ်က္ေတြကေနၿပီး မၿပီးေသးတဲ့ ဟာေတြကုိ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖုိ႔ အဲကိစၥေတြကုိ ေျပာပါတယ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အၿပိဳင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အေရြးခံခဲ့တဲ့ ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ေဒါက္တာ စုိးမင္းကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေရြးခံရတဲ့ေနာက္ပိုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ မျဖစ္လာဘူးလုိ႔  ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနေၾကာင္း ဒီဗြီဘီကုိ ေျပာပါတယ္။

“ေကာ့မွဴးနဲ႔ က်ေနာ္ အဆက္သြယ္သိပ္မပ်က္ပါဘူး။ သူတုိ႔ဆီက အဖြဲ႔ေတြလည္း က်ေနာ့္ဆီ ကုိ လာၿပီး ေတြ႔ၾက၊ ရင္ဖြင့္ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ရင္ဖြင့္တာ က်ေနာ္ၾကားတာေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာေပါ့။ သူတုိ႔ေတြက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ မဲေပးခဲ့ေပမယ့္ သူတုိ႔မွာ မယ္မယ္ရရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြ မခံစားရဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။”

သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ အစီစဥ္မရွိေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြန႔ဲထိေတြ႔တဲ့ စည္းရုံးေရးပုိင္းမွာသာ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ေဒါက္တာစုိးမင္းက ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းကုိ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး သင္တန္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားအျဖစ္ အေရြးခံရၿပီးေနာက္ပုိင္း ေကာ့မႈးၿမိဳ႕ယ္ကို တလတႀကိမ္ နီးပါးသြားေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ဒီည ေကာ့မွဴးမွာအိပ္ၿပီး မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ကုိ ျပန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/74305


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကေန ႐ုရွားအေပၚ ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္ေတြ ခ်မွတ္မယ္ ဆိုရင္ အေမရိကန္နဲ႔ ႐ုရွား တို႔ရဲ႕ ေရရွည္ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပား ေစႏိုင္တယ္လို႔ ႐ုရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဆာေဂ လက္ေရာ့ဗ္က သတိေပး လိုက္ပါတယ္။

မစၥတာ လက္႐ိုဗ့္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီကို တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး အခုလို သတိေပး စကား ေျပာၾကား ခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူ ဥေရာပ သမဂၢ တို႔ရဲ႕ ႐ုရွား အေပၚ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ေတြနဲ႔အတူ ေရနံေစ်းေတြ ထိုးက် သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ႐ုရွားရဲ႕ ႐ူဘယ္ေငြ တန္ဖိုး က်သြားၿပီး စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈနဲ႔ စတင္ ရင္ဆိုင္ ေနရပါတယ္။

ဥေရာပ ေကာင္စီရဲ႕ ဥကၠ႒သစ္ ေဒၚနယ္ တက္စ္ခ္ က ဘရပ္ဆဲလ္ ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အီးယူ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွာ ပထမဆုံး မိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာ ႐ုရွား အေပၚ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားမွာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ဒဏ္ခတ္မႈ အသစ္ေတြလည္း အခု သီတင္းပတ္ အကုန္မွာ ထပ္မံ သက္ေရာက္ဖို႔ ရွိေၾကာင္း ႐ုရွားကို သတိေပး ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/…/…/12/141219_russia_warns_us_sanctions

ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ား မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ဆႏၵျပ။ (ဇန္နဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၄)
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ အခုထိ သတင္းမီဒီယာေတြ အေပၚ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ရွိေနတုန္းပဲလို႔ CPJ ေခၚ သတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ CPJ အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အစီရင္ခံစာထဲက သတင္းသမားေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈ အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ စာရင္းထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က ေျပာျပေပးမွာပါ။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ထဲမွာ သတင္းသမားေတြကို ေထာင္အခ်ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းကို ျပဳစုခဲ့တဲ့ CPJ က ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဆိုးဝါးဆံုး ဆယ္ႏုိင္ငံထဲမွာ အဆင့္ ၈မွာ ထည့္ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကေန အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာခဲ့ေပမဲ့ သတင္းသမားေတြကို ဖမ္းဆီးမႈ ကေတာ့ ေျပာင္းလဲ မသြားဘူးလို႔ CPJ အဖြဲ႔ရဲ႕ အာရွေရးရာ တာဝန္ခံ -Bob Dietz က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

" ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သတင္းသမားေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈေတြ ျပန္ၿပီး တိုး-လုပ္လာေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စၿပီး သတင္းသမားေတြကို ျပန္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈ လုပ္လာတာျဖစ္ၿပီ အခုထိ အနည္းဆံုး ၁၀ ဦးေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီသတင္းသမားေတြ အားလံုးကို အစိုးရ ဆန္႔က်င္မႈနဲ႔ ေထာင္ခ်ခဲ့တာပါ။ ဇူလိုင္ လတုန္းက ယူနတီဂ်ာနယ္က သတင္းသမား ၅ ေယာက္ကို ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်ခဲ့တာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈနဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ဒီဥပေဒဟာ အရင္ ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ တုန္းက ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရက ဒီဥပေဒမ်ိဳးကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ မႀကိဳးစားတာဟာ သတင္းသမားေတြ ကိုလိုတဲ့ အခ်ိန္ ေထာင္ထဲ ျပန္ ထည့္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားတာမ်ိဳးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။"

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီေရး အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ သတင္းသမားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝုိင္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ က႑တခုလို႔ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ယံုၾကည္မႈ မရွိဘူးလို႔လည္း ေဝဖန္လိုက္ပါတယ္။

"အစိုးရက ကိုလိုနီေခတ္က ဥပေဒေတြကို ဆက္သံုးေနတာဟာ သူတို႔မွာ သတင္းသမားေတြ အေပၚ ဆန္႔က်င္တဲ့ အျမင္မ်ိဳး ရွိေနလို႔ပါ။ အစိုးရဟာ သတင္းမီဒီယာေတြ အေပၚ လိုလားတဲ့ သေဘာ မရွိတဲ့အတြက္ သတင္းသမားေတြကို အခ်ိန္မေရြး ေထာင္ထဲျပန္ ဖမ္းထည့္ထားႏိုင္တဲ့ ဒီဥပေဒေတြကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ဖို႔မႀကိဳးစားသလို သတင္းမီဒီယာဆိုတာဟာ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အသိုင္းအဝို္င္း အတြက္ လိုအပ္တဲ့ က႑ တရပ္လို႔ ယံုၾကည္သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳးလည္းမေတြ႔ရပါဘူး။"

စက္တင္ဘာလထဲမွာ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ေခၚ ကိုပါႀကီး ဟာ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားစဥ္မွာပဲ အသတ္ခံ ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ တာမို႔ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ သတင္းမီဒီယာအေပၚမွာ ထားတဲ့ အျမင္ကို အႀကီးအက်ယ္ ရိုက္ခတ္ေစခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သတင္းသမားေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တာမ်ိဳး လုပ္ေနတာဟာ လက္ခံႏုိင္စရာ မရွိဘူးပဲ ဒါဟာ အရင္အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ခင္ အခ်ိန္မ်ိဳးကို ျပန္ၿပီးသြားေန တာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သတင္းသမားေတြကို ေထာင္ခ်မႈမွာ အဆိုးဆံုး အျဖစ္ေက်ာ္ၾကားခဲ့တာပါ။ အခု အရင္ အတိုင္း ျပန္သြားေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေရး အေျပာင္းအလဲေတြ မလုပ္ခင္အခ်ိန္တုန္းကလိုပဲ သတင္းသမားေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနတာမို႔ သတင္းသမားေတြအေပၚမွာ အစုိးရရဲ့ သေဘာထားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေျပာင္းလာၿပီ လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။"

သတင္းသမားေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈ အမ်ားဆံုး လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံကေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ထိပ္တန္းဆယ္ႏိုင္ငံထဲမွာ အီရန္၊ အီရစ္ထရီယက္စ္၊ အီသီယိုပီးယား၊ အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယားနဲ႔ တူရကီႏုိင္ငံေတြအျပင္ အာရွတိုက္က ဗီယက္နမ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ပါ ပါဝင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

VOA

မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းက ဆႏၵျပေနသူေတြကို ကူညီေပးေနတဲ့ ကိုေဝဠဳကို မေန႔ညက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယရဲမွဴးက ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) နဲ႔ ဒီေန႔ တရားစဲြလိုက္ပါတယ္။

ကိုေ၀ဠဳကို ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) နဲ႔ တရားစဲြၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ကို ပို႔လိုက္တယ္လို႔ တရားရံုးကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းက ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

"ကိုေ၀ဠဳဟာ ဒီမိေက်ာင္းကန္ကို ဦးစီးဦးေဆာင္မႈလည္းမလုပ္ဘူး၊ မိေက်ာင္းကန္ကို သိမ္းသြင္းၿပီးေတာ့ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္လုပ္တယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ၉ လနီးပါးလမ္းေဘးမွာ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ဘဝကို မခံနုိင္လြန္းအားႀကီးတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဘးကို ဦးတို႔သြားၿပီးေတာ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ၊ ကိုေ၀ဠဳနဲ႔ မပတ္သက္ဘူး၊ ကိုေ၀ဠဳဟာ ဒီမွာရွိတဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို လူသားျခင္းစာနာတဲ့ အေနအထားနဲ႔ သူကဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ကူညီေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုတာပဲရွိပါတယ္၊ အဲ့ဒါကို ၅ဝ၅(ခ) ပုဒ္မနဲ႔ သူ႔ကို မတရားဖမ္းဆီးတယ္လို႔ မိေက်ာင္းကန္ျပည္သူေတြ ဦးတို႔အေနနဲ႔ ယူဆတယ္၊ ေက်ာက္တံတားတရားရံုးကို ေခၚလာတယ္ဆိုတဲ့အသံၾကားတယ္၊ ဒီအသံၾကားတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလိုက္သြားတယ္၊ မေတြ႕လိုက္ရဘူး၊ အခုအင္းစိန္ကို တန္းၿပီးေခၚသြာတယ္"

ကိုေဝဠဳက မိုးထိမိုးမိေရႊလုပ္သားအေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံမယ့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့တာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္ကေန ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္းက ဆႏၵျပသူေတြကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=photo

၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ၂၆ ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီကေန႔ အထိေတာ့ (၁)ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ႏိုဘယ္ လ္ ဆုရွင္ျဖစ္ခဲ့တာမွလြဲၿပီး တျခားထူးျခားတဲ့ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ိဳးမွ မခံစားၾကရေသးပါဘူး။ ျပည္ တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေရးေတြလည္း မေအာင္ျမင္ေသးပါဘူး။ ျမန္မာအလုပ္ သမား၊ လယ္သမား ဆင္းရဲသားလူထုႀကီးဟာ ဆင္းရဲတြင္းမွ တစ္လက္မေတာင္ မတက္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ ဒီ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ရဲ႕ Pesornal Role အေပၚ ယံုၾကည္မႈဟာ တျဖည္းျဖည္း ေသြးေအးလာေနခဲ့ပါၿပီ။ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အုပ္စုက ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပးထား၊ ေျဖေလွ်ာ့ထားတဲ့ အေျခအေနမ်ားဟာ စစ္အုပ္စုက သူတို႔ အက်ိဳးရွိ သ ေလာက္ Pass ေပးထားတာမ်ိဳးပါ။ ငါးမွ်ားႀကိဳးမွာတပ္ထားတဲ့ ငါးမွ်ားခ်ိတ္က ငါးစာကို လာတြတ္တဲ့ငါးကို ေသ ခ်ာေပါက္ရဖို႔ ငါးမွ်ားႀကိဳးကို ေလွ်ာ့ေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါပဲ။

ဘာလႈပ္ရွားမႈမွလုပ္မရတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ကို လႊတ္ ေတာ္ထဲ ထည့္ထားတာဟာ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အုပ္စုက ျပထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အလွကြက္ကေလး တစ္ကြက္ပါပဲ။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုတို႔၊ လႊတ္ေတာ္ တို႔၊ ပါတီစံုစနစ္တို႔၊ အစိုးရအဖြဲ႕ တို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲ တို႔ဆိုတာေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ထင္ဟပ္ထားတဲ့ State Apparatus ေတြ ခ်ည္း ပါပဲ။ ဗမာျပည္လိုစစ္ အာဏာရွင္စနစ္အထိုင္က်ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ဒီ State Apparatus ေတြရဲ႕ တကယ့္ အႏွစ္ သာရကို မျမင္မသိဘဲ ပံုသဏၭာန္ေပၚမွာ တဏွာျဖစ္ေနရင္၊ မိန္းမေခ်ာေခ်ာ တဲ့ ေယာက်္ားလ်ာကို တကယ့္ မိန္းမေခ်ာအျဖစ္ ယံုမွတ္ေနရင္ ဒါဟာ (Illusion) အျမင္ေမွာက္မွားတာမွ တစ္ပါး တျခားဘာ မွမျဖစ္ႏိုုင္ပါဘူး။

တစ္ခုသတိျပဳရမွာကေတာ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အတု၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အတု၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အတု၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အတု၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အတု၊ လႊတ္ေတာ္ အတု၊ ပါတီစံုစနစ္ အတု၊ အတိုက္အခံပါတီ အတု၊ ေခါင္းေဆာင္ အတု၊ ဒိုင္ယာေလာ့ခ်္ အတုစတဲ့ အတုေပါင္းစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ ဒုကၡဟာ မေျပာပေလာက္တဲ့ အတုေတြမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေစ်းကြက္အတုႀကီး အားေကာင္း ေမာင္း သန္ေသာင္းက်န္းေနတာကို မိမိကိုယ္ကိုယ္ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ယံုမွတ္သူတိုင္းဟာ ဒီ ႏိုင္ငံေရးေစ်း ကြက္က ထြက္မွာလား။ အတြင္းက ၀င္တိုက္မယ္လို႔မ်ား ေျပာမွာလား။ တခ်ိဳ႕လည္း လႊတ္ေတာ္ အတုႀကီးထဲ ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လႊတ္ေတာ္ႀကီးအတြင္းက ျပင္မယ္လို႔လည္း ေျပာေနၾကပါ တယ္။ ၁၉၂၃ ဒိုင္အာ ခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အတြင္းက ၀င္တိုက္မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ၂၁ဦး ဂိုဏ္းသားေတြ ဒိုင္ အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း ၀င္ေရာက္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္က ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ သံဃာ့ သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ၄ဂိုဏ္း ကြဲသြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးစစ္ႀကီးၿပီးေတာ့ ၁၉၄၆၊ ေအာက္တို ဘာလထဲမွာ ဘုရင္ခံအတုိင္ပင္ ေကာင္စီ ထဲ၀င္မလား၊ မ၀င္ဘူးလား သေဘာထားကြဲ ၾကၿပီး ဗကပနဲ႔ ဖဆပလအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဂိုဏ္း ကြဲ သြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေပၚ လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျငင္းအခုံက လြတ္လပ္ ေရးရဖို႔ (၁) ေခတ္ၿပိဳင္ အာဏာ၊ ဘုရင္ခံ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီနဲ႔ ေပါင္းမွာလား၊ (၂) လူထုတိုက္ပြဲနဲ႔သြားမွာလား၊ Pressure and Copromise ဆိုတာဟာ စစ္ၿပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကေန စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး တိုက္ပြဲ အဆံုး တစ္သက္လံုး ႀကံဳၾကရတဲ့ Line Struggle ပါပဲ။

သတိျပဳစရာေကာင္းတာက စစ္ၿပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကစၿပီး ဒီကေန႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး တိုက္ပြဲအထိ လစ္ဘရယ္ ဓနရွင္လူတန္းစား ဆိုသူ မ်ားဟာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္းရွင္ လူတန္းစားမ်ားနဲ႔ Showdown လုပ္ခ်င္ဟန္မတူပါဘူး။ အေၾကာင္းျပခ်က္က တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုနစ္နာမွာ စိုးလို႔ပါတဲ့။ တကယ္က လူထုႀကီးနဲ႔ တိုင္းျပည္က ၁၉၄၈၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္ ေန႔ကတည္းက ဒုကၡေရာက္ ခဲ့ၾကရတာပါ။ သန္းေခါင္ထက္ ညဥ့္မနက္ေတာ့ပါဘူး။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက လူထုေရာ တိုင္းျပည္ပါ စီးပြားေရးအရ လုယက္ေသြးစုတ္ ခံၾကရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာ အသက္ေတာင္၀ေအာင္ ႐ွဴခြင့္ရၾကတာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒီကေန႔ ျပည္တြင္းစစ္ မခ်ဳပ္ ၿငိမ္းေသးပါ။

စစ္အာဏ ရွင္စနစ္ဟာလည္း တကယ္က ဘာမွမျဖစ္ေသးပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရး အတြက္လည္း မေသခ်ာေသးဘူး။ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔ နံၾကားေထာက္ေနၾကဆဲပါ။ ေတာနဲ႔ၿမိဳ႕ေန ဆင္းရဲ သားလူထု ၃၃ သန္းရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေခ်ာက္ကမ္းပါးဟာ က်ယ္လည္းက်ယ္ၿပီး နက္လည္း နက္ေန ဆဲပါပဲ။ တပ္မွဴးစစ္ကဲ မိသားစုႀကီး ၄၀၊ ၅၀ ကေတာ့ ဆက္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ ေနၾကဆဲပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕က လည္း မစားရ၀ခမန္းေ တြ ေျပာေနၾကဆဲပါပဲ။ ရန္ကုန္ဆင္းရဲသား လူထုရဲ႕အသံက ““ဘတ္စ္ကားေတာင္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ မစီးရေသးပါဘူး”” တဲ့။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald


ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ရွိ ရမၼက္ေလာဘတို႔ဆံုရာ ၿပိဳးျပက္ေတာက္ပသည့္ မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္ ရႏိုင္ေသာအစားအေသာက္မ်ားသည္ အလြယ္တကူ မူးေမ့ေအာ့အန္တတ္သူမ်ားအတြက္ မဟုတ္ပါ။ အစားအေသာက္စာရင္းပါ ဟင္းႏွင့္ ေသာက္သံုးဖြယ္ရာအမ်ားစုသည္ ရွားပါးတိရစၦာန္တို႔၏ အေသြးအသားမ်ားသာျဖစ္သည္။

ျမစ္နံေဘးရွိ စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္တြင္ က်ားအ႐ုိးပေဒသာကို ၁၂ ေပက်ယ္သည့္အနက္ေရာင္ ယမကာကန္ထဲ၌စိမ္ထားရာ ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ေနေသာ က်ား၏မ်က္လံုးအစံုက ဆိုင္းအတြင္း၀င္ လာသူမ်ားအား အထက္စီးမွ စိုက္ၾကည့္ေနေလသည္။ ထိုအဖိုးတန္ေသရည္သည္ က်ားတေကာင္၏ သန္ စြမ္းမႈကိုေပးေသာ လိင္အစြမ္းထက္ေဆးျဖစ္သည္ဟု ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။

“က်ား၀ိုင္က ေယာက္်ားအတြက္ေရာ မိန္းမအတြက္ပါေကာင္းတယ္ေနာ္”ဟု မိုင္းလားတြင္ ဆယ္ စုႏွစ္တခုေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက သူ႔၏လက္ေမာင္းႂကြက္သားမ်ားကို ကာယဗလေမာင္တဦးသဖြယ္ ေတာင့္ျပ၍ ၿပံဳးၿဖဲၿဖဲမ်က္ႏွာထားျဖင့္ ေျပာသည္။
“ဒါက ေယာက္်ားတေယာက္ကို အိပ္ရာထဲမွာ အားေကာင္းေစတယ္”
ယင္း၀ိုင္သည္ အစြမ္းထက္ေဆးျဖစ္လာဖို႔ အနည္းဆံုး တႏွစ္ခန္႔စိမ္ထားလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းေနာက္မွ လိင္ကိစၥေပ်ာ္ပါးရန္လာေရာက္ၾကသည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ၁ ပုလင္းလွ်င္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ ၁၀၀၀ (ေဒၚလာ ၁၆၃ ခန္႔)ျဖင့္ ေရာင္းသည္။
“မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁ခြက္၊ ၂ခြက္ပဲ ေသာက္ၾကတယ္”ဟု စားပြဲထိုးမေလးက ရယ္လ်က္ေျပာသည္။

ယင္းေသရည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မေကာင္းမႈၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ တ႐ုတ္မ်ားအတြက္ မက္ေမာစရာမ်ားထဲမွ တခုသာ ျဖစ္သည္။ တကၠစီဆရာသည္ နီယြန္မီးမ်ားျဖင့္ ထိန္ညီးေနေသာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသသို႔သြားရာ မည္းေမွာင္ေသာေတာလမ္းအတိုင္း ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္လာစဥ္ မိုင္းလား၏ စာရိတၲပ်က္ျပားဖြယ္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအား တိုတိုရွင္းရွင္းေျပာ ျပသည္။
“မိုင္းလားမွာ ဘာမွမရွိပါဘူးဗ်ာ။ ျပည့္တန္ဆာေတြရယ္၊ ေလာင္းကစားနဲ႔ ရွားပါးတိရစၦာန္ေတြ သာရွိတာပါ”

အမွန္အားျဖင့္ မိုင္းလားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာင္းကစားၿမိဳ႕ေတာ္ လတ္စ္ ေဗးဂတ္စ္အေသးစားသဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ေဗးဂတ္စ္ထက္ပို၍ ညစ္ေထးစုတ္ျပတ္ကာ ပို၍ဥပေဒမဲ့ျခင္း၊ အလြယ္တကူ မေရာက္ေပါက္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေနျခင္း၊ ရွားပါးတိရစၦာန္မ်ားအား ပြဲသြင္းျပစားျခင္းမရွိဘဲ စားသံုးၾကျခင္းတို႔သာ ကြာျခားသည္။ ေစ်းဆိုင္အေသးကေလးမ်ားမွအစ အထက္တန္းဖက္ရွင္စတိုး ဆုိင္ႀကီးမ်ားအဆံုး မိုင္းလားသည္ တ႐ုတ္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေစ်းဆစ္၀ယ္ယူၾကရာ သား ေကာင္ပြဲ႐ံုႀကီး ျဖစ္သည္။ မွန္ေဘာင္သြင္းထားေသာ က်ားအၿမီးကို ယြမ္ ၃၀၀၀၀(ေဒၚလာ ၄၈၉၀ ခန္႔)၊ က်ားအေရခြံကို ယြမ္ ၁၀၀၀၀၀(ေဒၚလာ ၁၆၃၀၀ ခန္႔)၊ တန္ဖိုးႀကီး ႀကံ့ခ်ဳိကို ယြမ္၂၈၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၄၅၆၄၀ခန္႔)အသီးသီး ေစ်းေပါက္သည္။

မိုင္းလားၿမိဳ႕သည္ ၁၉၁၁ စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္းၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ တရားဥပေဒမရွိသည့္ အထူးေဒသ ၄၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသသည္ အလြယ္တကူ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ စံနမူနာတခုျဖစ္သည္။ ဗဟိုအစိုးရ၏ အမိန္႔၊ စည္းၾကပ္မႈမ်ား မသက္ေရာက္ ေသာ၊ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကသာ ဥပေဒကို စိတ္ရွိတိုင္းက်င့္သံုးသည့္ မ်က္ကြယ္ေနရာတခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ခင္းက်င္းထားသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္၏ အက္ေၾကာင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည့္ ထိုေဒသတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရွားပါးတိရစၦာန္ေစ်းကြက္ႀကီး ေပၚထြန္းေနသည္။ တရားမ၀င္ အမဲလိုက္သမားတို႔၏ နတ္ျပည္ႀကီးျဖစ္ေနသည္။

“အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ တရားမ၀င္အမဲလိုက္ႏႈန္းက မယံုႏိုင္ေအာင္ပါပဲ”ဟု သစ္ပင္ႏွင့္ သား႐ုိင္းတိရစၦာန္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအား တကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ TRAFFIC မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ ဒါ႐ုိက္တာခရစ္ရွက္ဖာ့ဒ္ က ေျပာသည္။
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခု၊ ၃ ခုအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးအႀကီးအက်ယ္ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့ရာ ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ဂုဏ္ရွိန္ကိုေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ အေဆာင္အေယာင္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္ ဆႏၵရွိသည့္ သူႂကြယ္လူတန္းစားသစ္တခုကို ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္မွ လူလတ္တန္းစားမ်ား၏ ၀ယ္လိုအား
---- ---- ---- ----
ယေန႔တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လူလတ္တန္းစား(တေန႔ ၁၀ ေဒၚလာမွ ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀င္ေငြရွိသူ)အေရအတြက္ သန္း ၁၅၀ ရွိၿပီး ယင္းမွာ အေမရိကန္နိုင္ငံလူဦးေရ၏ တ၀က္နီးပါးရွိသည္။ ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အဆိုပါလူဦးေရသည္ ၃ ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိုင္းလားတြင္ရရွိႏိုင္သည့္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ဘူဇြာအေဆာင္အေယာင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးတို႔အတြက္ ၀ယ္ လိုအား ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

တကမၻာလံုး အတိုင္းအတာအရ က်ား႐ုိင္း အေသြးအသား တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ၏ ၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔သည္ ျမန္မာျပည္မွျဖတ္သန္းသြားသည္ဟု ကမၻာ့သဘာ၀ရင္ေသြးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ မဟာမဲေခါင္ေဒသမ်ဳိးစိတ္မ်ားဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ေသာမက္စ္ဂေရး က ေျပာသည္။
“အာရွတိုက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခု ၃ ခုေလာက္ကစၿပီး ႏို႔တိုက္သတၲ၀ါႀကီးေတြကို အမဲလိုက္တာနဲ႔ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း အဆမတန္ႀကီးထြားလာတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အာဖရိကတိုက္မွာလည္း အလားတူပဲ။ အဓိက ကေတာ့ အာရွမွာအထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွာရွားပါး တိရစၦာန္ေတြကို ေပၚေပၚတင္တင္စားသံုးတဲ့ လူလတ္တန္းစား၊ သံုးႏိုင္ျဖဳန္းႏိုင္တဲ့လူေတြမ်ားလာလို႔ပဲ”ဟု ဂေရး က ေျပာသည္။

မိုင္းလားၿမိဳ႕ရွိ ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္မ်ားေရာင္းခ်သည့္ လဟာျပင္ေစ်း၌ ၀က္၀ံသည္းေျခရည္ႏွင့္ ေျခသည္း၊ ဆင္ေရႏွင့္ ဆင္စြယ္၊ က်ားသစ္ႏွင့္ ေတာေၾကာင္အေရခြံတို႔အျပင္ သင္းေခြခ်ပ္၊ လိပ္၊ ေမ်ာက္အရွင္မ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်ေနရာ ယင္းရွားပါးတိရစာၦန္တို႔၏ ျဖစ္အင္မွာလည္း ထူးမျခားနားပင္ျဖစ္သည္။

မိုင္းလားေစ်းႀကီး၌ ေလးလက္မပတ္လည္ အရြယ္ရွိ ဆင္ေရမ်ားေရာင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီးတဦး ရွိသည္။ ဆင္ေရအား အႏွစ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိတ္ေထာင္းၿပီး အနာတြင္သိပ္ပါက ဒဏ္ရာသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။ သူမ စကားေျပာေနစဥ္ မ်က္လံုးအျပာေရာင္ရွိ Husky အမ်ဳိးအစားေခြးတေကာင္ အနားမွျဖတ္ေလွ်ာက္သြားၿပီး သူမ၏ေရာင္းကုန္မ်ားအား ႏွာေခါင္းတ႐ႈံ႕႐ႈံ႕ျဖင့္ အနံ႔ခံေလသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္တြင္ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားေသာ ေမ်ာက္တေကာင္ႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။
“ဒီပစၥည္းေတြအားလံုးကို ကၽြန္မက တ႐ုတ္ဧည့္သည္ေတြကို ေရာင္းတာပါ”ဟု သူမက ဆိုသည္။ မိုင္းလားတြင္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့သူအမ်ားစုနည္းတူ သူမ၏ အမည္နာမကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ေပၚေပၚတင္တင္ ေျပာဆိုပါက အေမွာင္ေလာကသားမ်ားႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို စိုးရြံ႕ေၾကာင္း သူမက ဆိုသည္။
ထို႔ေနာက္ သူမ၏ ေရာင္းကုန္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ေအာ္ေရာင္းေလရာ အေဆာင္အဖြဲ႕အျဖစ္ က်ားလက္သည္းမ်ား၊ ကာမစြမ္းအားအတြက္ က်ားလိင္တံအေျခာက္မ်ားအား ထုတ္ျပသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၏ အဆိုအရ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ အမ်ားဆံုးခံရသည့္ ႏို႔တိုက္သတၲ၀ါျဖစ္ေသာ သင္းေခြခ်ပ္၊ ေတာက္တဲ့ႏွင့္ လိပ္သားတို႔ကို ၿမိဳ႕တြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္တိုင္းနီးပါးတြင္ ရႏိုင္သည္။
စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္၏ အျပင္ဘက္ရွိ ေလွာင္အိမ္မ်ားအတြင္း ဟင္းအိုထဲေရာက္မည့္ သင္းေခြခ်ပ္အရွင္မ်ား ေလွာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သင္းေခြခ်ပ္အသားအား စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္တခုအျဖစ္ သံုးေဆာင္ ၾကၿပီး အေၾကးခြံမ်ားကို ေသြးလွည့္ပတ္မႈ အားနည္းျခင္းအပါအ၀င္ ေရာဂါမ်ဳိးစံုေပ်ာက္ကင္းေစေသာ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။

တ႐ုတ္လူခ်မ္းသာတို႔၏ တြန္းအားေၾကာင့္ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ အာရွေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံတကာသင္းေခြခ်ပ္ကုန္သြယ္မႈ ေပၚထြန္းလာပါသည္။

က်ားအေရအတြက္ က်ဆင္းလာျခင္း
---- ---- ---- ----
က်ားအေသြးအသားမ်ားမွထုတ္ယူသည့္ လိင္အစြမ္းထက္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ အာရွတုိက္တြင္ က်ားေကာင္ေရ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာသည္။ တကမၻာလံုးတြင္ က်ားေကာင္ေရ ၃၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ အတြင္းသာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီျဖစ္ရာ ယင္းအေရအတြက္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္က က်ားေကာင္ေရ၏ ၅% ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွ်သာ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ က်ားမ်ဳိးစိတ္ ၉ မ်ဳိးအနက္ ၃မ်ဳိးမွာ မ်ဳိးသုဥ္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္အမ်ားစုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ားေကာင္ေရက်ဆင္းလာေနသည္မွာ ရာစုႏွစ္တခုခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး လက္က်န္က်ားေကာင္ေရ ၇၀ ပင္ မျပည့္ေတာ့ေပ။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၁၉၃၁ ခုအထိက်ားမ်ားအား အႏၱရာယ္ေပးသည့္ သတၲ၀ါအျဖစ္သတ္မွတ္သျဖင့္ က်ားပစ္ခြင့္လိုင္စင္ႏွင့္ ဆုေၾကးမ်ားပင္ ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာလိုက္ကစားျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ က်ားေကာင္ေရအႀကီးအက်ယ္ က်ဆင္းခဲ့ရသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရ၏ ၂၀၀၃ အစီရင္ခံစာက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

ယင္းေနာက္ ၁၉၄၀ မွ ၂၀၀၀ အထိ ျမန္မာ့သစ္ေတာလႊမ္းၿခံဳမႈပမာဏ ေလးပံုတပံုခန္႔ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ က်ားစားက်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ထိန္းသိမ္းထားေသာသစ္ေတာအမ်ားစုမွာ က်ားမ်ားအတြက္ က်င္လည္က်က္စားရန္ ေသးငယ္လြန္းလွသည္။ ထိုအေတာအတြင္း သမင္၊ ဒရယ္တို႔သည္လည္း အႀကီးအက်ယ္ အမဲလိုက္ျခင္း ဒဏ္ခံရသျဖင့္ အဆိုပါသစ္ေတာမ်ားအတြင္း က်ားမ်ားအတြက္ အစာေရစာ ရွားပါမႈျပႆနာႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

က်ား႐ုိင္းေကာင္ေရက်ဆင္းလာသျဖင့္ မိုင္းလားေစ်းကဲ့သို႔ေသာ ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ က်ားလက္သည္း၊ က်ားအေရခြံ၊ က်ား႐ုိးမ်ားသည္ တခါတရံ အတုမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ က်ားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ခိုးသြင္းလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဂေရး က ေျပာသည္။

ေစ်းသည္အမ်ားစုသည္လည္း တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ေရာင္းကုန္မ်ားသည္ အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ အာမခံေပးသည္။
“ဒါအတုမဟုတ္ဘူး၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ လာသြင္းတာ၊ ဘယ္ကလာသလဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိဘူး”ဟု ဆိုင္ရွင္တဦးက ယြမ္ ၁၈၀၀၀ တန္ က်ားသစ္ေရကိုခင္းျပၿပီး ေထာင့္ေတာင့္ေတာင့္ေလသံျဖင့္ အဂၤလိပ္လို ေျပာပါသည္။

ဘိန္းေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေနရာ၀င္ယူလာသည့္ တိရစၦာန္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း
---- ---- ---- ----
မိုင္းလားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ တိရစၦာန္အမ်ားစုမည္သည့္ေဒသမွ တင္သြင္းလာသည္ဆိုသည္ကိုသိရန္ မလြယ္ကူပါ။ National Geographic မွ ေစ်းသည္ တဒါဇင္ခန္႔ကိုအင္တာဗ်ဴးခဲ့ရာ က်ားအေသြး အသားကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာသည္ဟုသာေျပာသျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခိုးသြင္းလာသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပားမသိရေပ။
ေဒသခံအမ်ားစုက မိုင္းလားပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ သစ္ေတာမ်ား ကိုသာ ရင္းျမစ္အျဖစ္ ၫႊန္ျပပါသည္။ “အရင္ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ဘိန္း၊ အခုေတာ့ တိရစၦာန္အေရာင္းအ၀ယ္ေပါ့၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရွမ္းေတာင္ပိုင္းကလာတာပါ”ဟု အသက္ ၈၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အၿငိမ္းစားခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး ေအဗရာ ဟမ္သန္းက အထူးေဒသ ၄ ၏ ႏွစ္ ၂၀ သမိုင္းကို က်က်နန အတိုခ်ံဳး၍ ေျပာျပပါသည္။
ေအဗရာဟမ္သန္း မိုင္းလားသို႔ စတင္ရာက္ရွိခဲ့သည့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ၿမိဳ႕၏ကံၾကမၼာေျပာင္းလဲလာပံုမ်ားကို ၀ိုင္ေသာက္ရင္း ေျပာျပသည္။
“အရင္က ဘာအေဆာက္အအံုမွ မရွိဘူး၊ မိုင္းလားဟာ ေတာရြာကေလးတခုပါ”ဟု သူကေျပာသည္။
ထိုစဥ္က ရွမ္းျပည္နယ္ကို သူပုန္အဖြဲ႕မ်ားက အုပ္စိုးထားခဲ့ရာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမ်ားျပားလွသျဖင့္ အဖြဲ႕နာမည္မ်ားကိုပင္ ေအဗရာဟမ္သန္း မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ မိုင္းလားမွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္ (NDAA) အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္မွစ၍ အထူးေဒသ ၄ အား တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ NDAA က ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခတ္သစ္တြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္မိန္႔ေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းလားၿမိဳ႕ကို အေပၚစီးမွျမင္ႏိုင္သည့္ ေတာင္ကုန္းတေနရာတြင္ ေအဗရာဟမ္သန္းက ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတေက်ာင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ စကားတို႔ နားမေပါက္သည္က မ်ားပါသည္။
“ငါေတာ့ ဒီကိုလာခဲ့တာမွားၿပီလို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာမိတယ္၊ ဒီကိုလာခဲ့တာ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးေဆးတဲ့ ေနရာမွာ ဘုန္းႀကီးလုပ္ခ်င္လို႔၊ ဒါေပမဲ့ အင္မတန္ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနပါတယ္”ဟု သူက ရယ္လ်က္ေျပာသည္။

၁၉၉၀ ခုနွစ္မ်ားအတြင္ NDAA သည္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ၏ အသည္းႏွလံုးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ အဆိုပါနယ္ေျမတြင္ မူးယစ္ကုန္ကူးျခင္းကို အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာသည္ ဘိန္းထြက္ရွိမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံျပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ ဘိန္းထြက္ရွိမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဖိအားေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက NDAA ေခါင္းေဆာင္ လင္မင္ရွန္းအား မူယစ္ကုန္ကူးျခင္းမလုပ္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လင္မင္ရွန္းက ၎၏ ေဒသအား မူးယစ္ကင္းလြတ္နယ္ေျမအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ဂုဏ္သတင္းကား ယခင္အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အေမရိကန္သံတမန္တဦး၏ သံ႐ုံးေၾကးနန္းစာတြင္ မိုင္းလားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္(သို႔) ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕ က လံုၿခံဳေရးယူေပးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယင္းေဒသ၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ မူးယစ္ရာဇာလင္မင္ရွန္းက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည့္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားဆန္ဆန္ အလြတ္တန္း လံုၿခံဳေရးရဲမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု ေရးသားထားခဲ့သည္။

မိုင္းလားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး မွ ေလာင္းကစား၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတို႔ ႀကီးစိုးရာေနရာအျဖစ္ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။
“ဘာမွ တရားဥပေဒနဲ႔ စည္းၾကပ္တာမရွိဘူး၊ အထူးေဒသ ၄ မွာ အေျခခံအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကလြဲလို႔ ဘာမဆိုလုပ္လို႔ရတယ္။ အေမရိကန္ေကာင္းဘြိဳင္ဇာတ္ကားထဲမွာ ေတြ႕ရတဲ့ပံုစံမ်ဳိးေတြနဲ႔ တေထရာတည္းပဲ”ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာအကဲျဖတ္ ရစ္ခ်တ္ေဟာ္စီက ေျပာသည္။

လိင္ႏွင့္ေငြ
---- ---- ----
ညဘက္ေရာက္လွ်င္ လိင္ကိစၥေပ်ာ္ပါးရန္ လာေရာက္ၾကသူမ်ား က်ား႐ုိး ၀ိုင္ျဖည့္တင္းၿပီးေနာက္ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီး ျပည့္တန္ဆာမ်ားက်င္လည္ရာ ေစ်း၏တဘက္ျခမ္းရွိ ဇိမ္ခန္းမ်ားဆီသို႔ ေျခဦးလွည့္ၾကေလသည္။

ပန္းေရာင္မီးမ်ားေအာက္တြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စိတ္ရွည္စြာေစာင့္ဆိုင္းေနသည္။ အနီးအပါးမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားသည့္ ေယာက္်ားမ်ားအား စိတ္မပါတပါဟန္ပန္မ်ဳိးျဖင့္ အကဲခတ္ေနသည္။ ေယာက္်ားတဦး ကားကိုရပ္၍ ျပတင္းေပါက္မွ ေခါင္းျပဴထုတ္ၿပီး “လူသားေစ်း”အား အနီးကပ္ေလ့လာေနသည္။ စပ္စုသည့္အၾကည့္ျဖင့္ ၎အားၾကည့္မိေသာအခါတြင္ေတာ့ ကိစၥတခုခုရွိသည့္ပံုစံျဖင့္ ေမာင္းထြက္သြားေတာ့သည္။
“ကၽြန္မတို႔မိတ္ေတြက တ႐ုတ္ေတြမ်ားပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို ျမန္မာေတြက မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ”ဟု ညိဳေခ်ာဆိုသည့္ လိင္အလုပ္သမေလး က ေျပာပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးတဦး၏ အေဖာ္လုပ္ေပးခမွာ ယြမ္ ၁၀၀(၁၆ ေဒၚလာခန္႔) မွ တညတာလံုးအတြက္ဆိုပါက ယြမ္ ၅၀၀(၈၂ ေဒၚလာခန္႔)ရွိေၾကာင္း သူမက ဆိုဒါရည္ေသာက္လ်က္ ေျပာသည္။ မ်ားသည္ဟု မဆိုသာေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအျခားေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းထက္ ၀င္ေငြ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ရသည္ဟု သူမက ေျပာသည္။
“ဒီကိုလာတာ ဒီမွာ ပိုက္ဆံေကာင္းေကာင္းရတာရယ္၊ မိဘေတြက ဆင္းရဲတာရယ္ေၾကာင့္ပါ”ဟု သူမကေျပာရာ အႏၲရာယ္ထက္ အက်ဳိးအျမတ္က အေလးသာေနဟန္ရွိသည္။

မိုင္းလားသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေလာင္းကစားၾက သူမ်ားလည္း အ႐ႈံးအျမတ္ကို ထိုသို႔ပင္ ခ်ိန္ဆၾကပါသည္။ ၀ါက်င့္က်င့္ျမစ္တစင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ဆဲဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ဟိုတယ္ မ်ားအနီးမွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားရာ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္တို႔၏ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ၫႊန္ျပေနသကဲ့သို႔ရွိသည္။
“ဒီမွာ အလ်င္အျမန္ ခ်မ္းသာလာႏိုင္သလို ခဏတာအတြင္း ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္တယ္”ဟု ဧည့္ႀကိဳတဦးက ေျပာသည္။
“လူေတြကေငြေခ်းမယ္၊ ၿပီးရင္ ေလာင္းကစားလုပ္မယ္၊ ႐ႈံးတဲ့အခါ ဒုကၡေရာက္ေရာ၊ လူတေယာက္ ကၽြန္မတို႔ဟိုတယ္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ သတ္ေသသြားဖူးတယ္”

မိုင္းလားၿမိဳ႕မွ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ကြာေ၀းေသာေနရာတြင္ရွိသည့္ ေလာင္းကစား႐ုံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ေလာင္းကစားသမားမ်ားႏွင့္ျပည့္ေနသည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္မွတဆင့္ ကိုယ္စားေလာင္းစားေပးေနသူမ်ားပင္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာထဲက နတ္နန္းသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ မိုင္းလားကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္က မ်ားပါသည္။ တခါတရံမွသာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တတ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕ႀကီးတခု နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားဖြင့္ထားသည့္ ေလာင္းကစား႐ုံ ၅ ခုကို ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။
Asia Times Online ၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ တ႐ုတ္အစိုးရ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးတဦး၏သမီးျဖစ္သူ မိုင္းလားတြင္ ေလာင္းကစားရာမွ ယြမ္ေငြ ၁ ဒသမ ၄ သန္း(ေဒၚလာ ၁၆၈၆၇၄ ခန္႔) ႐ႈံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆိုသည္။
ယင္းေနာက္ ေလာင္းကစား႐ုံသစ္မ်ားကို တ႐ုတ္နယ္စပ္ႏွင့္ခပ္ေ၀းေ၀းတြင္ ေဆာက္ၾကျပန္ရာ မိုင္းလားၿမိဳ႕ ျပန္လည္စည္ကားလာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာလအနည္းငယ္ခန္႔က တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ရင္းႏွီးမႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အင္အားႀကီး “၀”လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွ ေပါက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕၀င္တဦးအား ဓားျဖင့္ထိုးသတ္ခဲ့သည့္ ေလာင္းကစား႐ုံပိုင္ရွင္ကို ဖမ္းဆီးရန္ တ႐ုတ္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသးေၾကာင္း လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ မိသားစုမိတ္ေဆြတဦးမွ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ေခါက္ဆြဲစားလ်က္ ျပန္ေျပာျပေနစဥ္ သူ၏ပခံုးထက္မွေက်ာ္ကာ က်ီးၾကည့္ေၾကာင္ၾကည့္ ၾကည့္၍ အသံကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ “ဘာလို႔ ရန္ျဖစ္တာလဲေတာ့မသိဘူး၊ ေလာင္းကစား႐ုံမွာ ရန္မၾကာခဏျဖစ္လို႔ ေသတာမနည္းဘူး”ဟု ထိုသူက ေျပာသည္။ သူ၏အဆိုကို အတည္ျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မိုင္လားတြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈအေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ား ေ၀့လည္ေနပါသည္။

မိုင္းလားၿမိဳ႕ လယ္ကြင္းထဲတြင္ ေဆာက္ထားသည့္ Galaxyse ေလာင္းကစား႐ုံသြားရာလမ္းတေလ်ာက္ တကၠစီမ်ား၊ ခရီးသည္တင္ကားႀကီးမ်ား ေန႔ေရာညပါ တန္းစီေနသည္။
မီးဆိုင္းႀကီးမ်ားေအာက္က ကစား၀ိုင္းမ်ားတြင္ ေလာင္းကစားသူမ်ား ပန္းေရာင္ယြမ္ေငြစကၠဴအထပ္လိုက္တင္၍ ကစားေနၾကသည္မွာ တပတ္ ၇ ရက္၊ တရက္ ၂၄ နာရီ။

ေလာင္းကစား႐ုံမွ ႀကိဳပို႔ကားျဖင့္ မိုင္းလားသို႔အျပန္ ခ်ဳံကင္းမွ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီးႀကီးတဦးက ရွင္းျပသည္မွာ ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားတြင္ ႐ႈံးၾကျခင္းသည္ သူ႔အတြက္ေတာ့အျမတ္ဟုဆိုသည္။ သူမသည္ တရား မ၀င္ေငြေခ်းသူျဖစ္သည္။ ယြမ္ ၁ သိန္းႏွင့္အထက္ကို အတိုး ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး ၁ သန္းႏွင့္အထက္ဆိုလွ်င္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းယူသည္။
“လူတိုင္း႐ႈံးတယ္၊ ဘယ္သူမွ မႏိုင္ဘူး”ဟု သူမက ေျပာသည္။

သည္းေျခရည္ႏွင့္ ၀က္၀ံတို႔၏ ဘ၀
---- ---- ---- ----
မိုင္းလားၿမိဳ႕၏ဆိုးရြားလွသည့္သ႐ုပ္သကန္ကို Galaxyse ေလာင္းကစား႐ုံအနီးရွိေရာ္ဘာၿခံတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ၀က္၀ံေမြးျမဴေရးၿခံတြင္ အေကာင္းဆံုးျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
အမွတ္အသားတစုံတရာမရွိသည့္ ေက်ာက္စရစ္လမ္းအတိုင္း ၁၅ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ဆင္းခဲ့သည္။ ၿခံပိုင္ရွင္သူေဌးမရွိခိုက္ျဖစ္သျဖင့္ တိရစၦာန္မ်ားကိုေလ့လာရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မိနစ္အနည္းငယ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဂိုေဒါင္တလံုးတြင္ အာရွ၀က္၀ံနက္အေကာင္ ၆၀ ခန္႔ကို ေလွာင္ထားၿပီး ဂိုေဒါင္ ၉ လံုးခန္႔ရွိရာ စုစုေပါင္း ၀က္၀ံအေကာင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။

တဲကုပ္တခု၏အျပင္၌ သံလွည္းတစီးထိုးထားၿပီး ေဆးထိုးအပ္မ်ားႏွင့္ သားေရလက္အိတ္မ်ား အနီးအပါးတြင္ ျပန္႔က်ဲလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ ရသည္။ ငမ္းငမ္းတက္လိုလားလ်က္ရွိေသာ သည္းေျခရည္ထုတ္ယူရန္ ၀က္၀ံမ်ားအား ေမြးျမဴထားသည္။ ၀က္၀ံသည္းေျခရည္ကို အရက္နာက်ျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါအပါအ၀င္ ေရာဂါမ်ားစြာကုစားရာတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။

ေလွာင္အိမ္အတြင္း၌ ၀က္၀ံမ်ား ၀ိုင္းႀကီးပတ္ပတ္ လွည့္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕၀က္၀ံမ်ားကမူ ေလွာင္အိမ္သံတိုင္ေပၚရွိ ေဆးအနီေရာင္ေၾကာင့္ မာန္ဖီလ်က္ ကိုက္ျဖတ္ရန္ႀကိဳးစားေနသည္။

၀က္၀ံမ်ားသည္ အက်ဥ္းသမားမ်ားကဲ့သို႔ တသက္တာပတ္လံုး အျပင္ေလာကကို ေလွာင္အိမ္အတြင္းမွသာ ၾကည့္ျမင္ၾကရၿပီး အခ်ိန္က်လွ်င္ ေလွာင္အိမ္ဖြင့္၍ အစာေျခရည္ထုတ္ယူျခင္းခံရသည္။

အ႐ုိင္းသဘာ၀အတိုင္းဆိုလွ်င္ ၀က္၀ံမ်ားသည္ ႏွစ္ ၃၀ အထိ ရွင္သန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမြးျမဴေရးၿခံတြင္ ၁ ႏွစ္ထက္ပို၍ မခံႏိုင္ဟု ကမၻာ့သဘာ၀ရင္ေသြးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ ဂေရး က ေျပာပါသည္။

(National Geographic မွ China's Expanding Middle Class Fuels Poaching, Decadence in Myanmar ကို ဥကၠာဦး ျပန္ဆိုသည္။)

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/posts/784857974885339:0


ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅

ေတာင္ငူ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္(၁၃)ႏွစ္ က်ခံေနရေသာ ဦးဆန္းဆင့္အား ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၁၂၄(က)ျဖင့္ တရားစြဲရာတြင္ စြပ္စြဲခ်က္ (၃)ခ်က္၌ ယခုအစုိးရသည္အတု၊ ေနာက္လာမည့္ အစုိးရသည္ အစစ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးတင္ထြန္းက ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ ေလာ့ဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႊတိဂုံဘုရား ပုံတူေစတီတည္ရန္ ကိစၥျဖင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔က ဒု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ဦးေရ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္စဥ္ ဦးဆန္းဆင့္က ယခု အစုိးရသည္ အတု၊ ေနာက္လာမည့္ အစုိးရသာ အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အစုိးရဘက္မွ စြပ္စြဲခဲ့ရာ ဦးဆန္းဆင့္ အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးတင္ထြန္းက မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။

““ဒီအစုိးရဟာ အတု၊ ေနာက္တက္မယ့္ အစုိးရသာလွ်င္ အစစ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာသတဲ့။ အဲဒီလုိ ေျပာတယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ဒု၀န္ႀကီးနဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေတြ အားလုံး ၆ ေယာက္ ထြက္တယ္။ သက္ေသ ၅၀ ထဲက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေမးၿပီ။ ဒီအစည္းအေ၀းႀကီးက လူ ၅၀ ေလာက္တက္တာ ၆ ေယာက္ထဲလား။ က်န္တဲ့ လူေတြေကာ မၾကားႏုိင္ဘူးလား ေမးျမန္းေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္က သံုးေယာက္ တက္ၿပီးေတာ့တင္ တယ္။ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒု၀န္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဲဒီလူေတြ။ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းမွာလည္းမပါဘူး””ဟု ဦးဆန္းဆင့္၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

၎ကဆက္လက္ၿပီး ““ဒီလူေတြက ႏႈတ္အားျဖင့္လာၿပီးေတာ့ ဒီအစိုးရသာလွ်င္ အတု၊ ေနာက္တက္မယ့္ အစိုးရသာလွ်င္ အတု၊ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ မညီပါဘူး။ သဘာ၀ ယုတၱိအားျဖင့္လည္း ၀န္ႀကီးက ဒီစကားကို တစ္လံုး မွ ေျပာခဲ့ျခင္း မရွိဘူးဆုိၿပီး အမႈတြဲတစ္ေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျငင္းခဲ့တယ္။ ေျပာမလားတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာပါ့မလားတဲ့။ ဒီလိုျဖစ္တယ္။ လူညီရင္ ဤကို ကၽြဲဖတ္သြားတယ္။ သူတို႔ဘက္က မတင္ျပႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူ ၅၀ ေလာက္ ရွိတဲ့ထဲက ပန္းတိမ္ပညာရွင္ ဦးသံေခ်ာင္း၊ ဦးလွခ်ဳိႏွစ္ေယာက္ ႐ံုးမွာလာ သက္ေသခံေပးပါ။

ေျပာရင္ ေျပာတဲ့အတုိင္း၊ ၾကားရင္ ၾကားတဲ့အတိုင္း။ ၀န္ႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာ မ်ား ေျပာတာၾကားလဲ၊ ဘာမွမေျပာပါဘူး။ ဒီမွာ လာၿပီေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ေသမ်ားရဲ႕အခ်က္။ ဟိုက ၉ ေယာက္ ေျပာတယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျခာက္ေယာက္တည္း ေျပာတာ ယံုစရာလားလို႔။ ဒီလိုေတာ့မေျပာနဲ႔၊ သက္ေသခံ ဥပေဒသည္ Not Counting ေရ(တြက္)တာ မဟုတ္ဘူး။ Just Way ခ်ိန္းတာ။ ဒီႏွစ္ေယာက္က လြတ္လပ္တဲ့ လူႏွစ္ေယာက္၊ ဟိုကိုးေယာက္ က ႏုိင္ငံေတာ္ ေငြစားၿပီးေ တာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ စြဲခုိင္းတဲ့အမႈမွာ လာၿပီး သက္ေသထြက္တာ””ဟု ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္အား ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၁၂၄(က) ျပည္သူ ပိုင္ပစၥည္း အလြဲသုံးစားမႈ ပုဒ္မ ၄၀၉ တုိ႔ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ ဒကိၡဏ သီရိၿမိဳ႕နယ္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္တစ္သိန္း ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရန္အတြက္ အယူခံအား ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾကားနာျခင္းမရွိဘဲ ပလပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ နစ္နာ ခဲ့ရသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္႐ုံးအား ဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေရွ႕ေန ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

၀ုိင္းေမာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald


မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ဒီႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ အေယာက္ ၂၀ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့အေပၚ တရားခံေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က အပူတျပင္း ပိုက္စိတ္တိုက္ရွာေဖြမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ မေလးရွားေရာက္ျမန္မာေတြက ေျပာပါတယ္။

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္အတု လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အစိုးရက ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တရားမ၀င္ႏိုင္ငံျခားသားေတြ မေလးရွားႏိုင္ငံကေန ထြက္ခြာၾကဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ထားၿပီး ေလေၾကာင္းလမ္းက မဟုတ္ဘဲ ေအာက္လမ္းေခၚတဲ့ ကုန္းေၾကာင္းက ျပန္သူေတြကို ဖမ္းဆီးမႈေတြလည္း အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာသံရုံးမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိုသီဟက မေလးရွားအစိုးရက ဒီႏွစ္မကုန္မီမွာ သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ခိုင္းၿပီး ေလေၾကာင္းလိုင္းက ျပန္ဖို႔အတြက္ ဒဏ္ေၾကး ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး လာမယ့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာေတာ့ မူလဒဏ္ေၾကးအတိုင္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“အခုက ဒဏ္ေၾကးေလ်ာ့ထားတယ္။ ၃ အေပါင္း ၁ အစီအစဥ္နဲ႔။ ေနာက္ႏွစ္ထဲ၀င္ရင္ အရင္ဒဏ္ေၾကးအတိုင္း ေဆာင္ရေတာ့မယ္။ အဲဒါက တရက္ကို ရင္းဂစ္ ၃၀ နဲ႔ ရက္ ၃၀ ဆိုရင္ ၉၀၀ ေပါ့ေနာ္။ စပယ္ရွယ္ ပတ္စ္ပို႔က ၁၀၀ ေပါ့။ ၁ လကေန ၆ လအတြင္းဆိုရင္ ဒဏ္ေၾကး ၁၀၀၀၊ စပယ္ရွယ္ ပတ္စ္ပုိ႔က ၁၀၀။ ၆ လကေန ၃ ႏွစ္အတြင္းဆို ဒဏ္ေၾကး ၂၀၀၀၊ စပယ္ရွယ္ ပတ္စ္ပုိ႔က ၁၀၀။ ၃ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ဆိုရင္ ဒဏ္ေၾကး ၃၀၀၀၊ စပယ္ရွယ္ ပတ္စ္ပုိ႔က ၁၀၀။ ဒါက အစိုးရထုတ္ျပန္ထားတာ။ ဒီအတိုင္းေကာက္သြားမယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားတယ္။”

ေအာက္လမ္းကေန ျပန္သူေတြကို ဖမ္းဆီးတာဟာ အစိုးရဘက္ကေဆာင္ရြက္တဲ့ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းက မဟုတ္တာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးတာလုိ႔ ဆိုပါတယ္။

သံရုံးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရင္ေတာ့ သံရုံးက ရုံးစာထုတ္ေပးၿပီး ဒဏ္ေၾကးေရာ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုးပါအပါ စုစုေပါင္း ရင္းဂစ္ ၁၀၀၀ ကုန္က်တယ္လို႔ သူကရွင္းျပပါတယ္။

မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ တရား၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ သိန္းေက်ာ္နဲ႔ တရားမ၀င္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၁ သိန္းေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ပီနန္ နာေရးကူညီမႈ အသင္းက ေျပာပါတယ္။

By ေအးႏိုင္ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/74264


ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

ယခင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ ကြယ္လြန္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တစ္ျခမ္း ေလျဖတ္သြားသည္ ဟုလည္းေကာင္း အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိရာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း၊ ဦးသန္းေရႊမွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဘုရား၊ တရား အလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုခြင့္ရခဲ့သူ သမၼတ႐ံုး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးအံ့ေမာင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္တြင္ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္ သုိ႔ ေျပာသည္။

ဦးအံ့ေမာင္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ ေမးျမန္းရာတြင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

““အဲဒါက်ေတာ့ တစ္ခုရွိတယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္က ျပန္လာတာ ၁၀ ရက္ေလာက္ ရွိသြားၿပီ။ လံုး၀ မဟုတ္ႏုိင္ ပါဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၉၊ ၁၀ရက္က ေတြ႕ခဲ့တာပဲ။ က်န္းက်န္းမာမာပါ။ က်န္းမာေရးက ေကာင္းပါတယ္။ စကားေျပာတာ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာတာေတြကေတာ့ မ်ားေသာ အားျဖင့္ တရားစကားေတြ ေျပာၾကတာပဲေပါ့။ သေဗၺသတၱာကမၼသကာေပါ့။ က်န္းက်န္းမာမာ ဂါထာေတြ ရြတ္တယ္။ ပရိတ္ေတြ ပ႒ာန္းေတြေပါ့။ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ တစ္ပတ္ကို တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ေပါ့ဗ်ာ”” ဟု ဦးအံ့ေမာင္ က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။ ဦးသန္းေရႊ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ကာတြန္းမ်ားမွာ အြန္လုိင္းလူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား ေပၚ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွ်ေ၀ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း လူစိတ္၀င္စားမႈ အမ်ားဆံုးသတင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အေပၚ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးထားႏုိင္ဆဲ ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ၎ကြယ္လြန္ျခင္းသတင္း ဟုတ္မွန္မႈရွိ၊ မရွိမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းကလည္း ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး ကြယ္လြန္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးရာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။

အသက္ ၈၂ ႏွစ္ အရြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊမွာ လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေနအိမ္၌ ေနထိုင္ လ်က္ရွိၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ၃ နာရီသာ အိပ္စက္ေလ့ ရွိသည္ဟုလည္း ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့သူ ဦးအံ့ေမာင္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျပသည္။

““တစ္ေန႔ကို အိပ္ရင္ ၃ နာရီ ေလာက္ပဲ အိပ္တယ္။ မအိပ္ပါဘူး။ ပံုမွန္ပဲ။ ႏုိးရင္ ပုတီးစိပ္၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းနဲ႔ ရြတ္ဖတ္ေပါ့ဗ်ာ။ လန္းလန္းဆန္းဆန္း သြက္သြက္လက္လက္ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္ လတ္ ေပါ့ ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံေရးကေတာ့ မေျပာပါဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္သိတာကေတာ့ ေကာလာဟလေတြက ယုတၱိမရွိပါဘူး။ အင္အား ျပည့္ျပည့္ၿဖိဳးၿဖိဳးနဲ႔ အေကာင္းပကတိပါပဲ””ဟု ဦးအံ့ေမာင္က ဆုိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊမွာ သိုသိပ္လြန္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးေမာင္ေအးမွာ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟူ၍ စစ္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ န၀တႏွင့္ နယကအဖြဲ႕၀င္တာ၀န္မ်ား ယူခဲ့ဖူးသူ မဟာသေရစည္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) တစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။

““ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးက ႐ိုးသားတယ္ကြ။ ေျဖာင့္တယ္။ ျဖဴစင္တယ္။ သူက ေျပာစရာရွိ ေျပာပစ္လိုက္ တာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက သိပ္ၿပီးေတာ့ သိုသိပ္တယ္။ သူ႔ဆီမွာျဖစ္တဲ့ဥစၥာကို သူမ်ားေတြကို မျပဘူး သူက။ သူဘာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေလ့လာလို႔မရဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးက လွ်ိဳ႕၀ွက္ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို သူကေျပာခ်င္တယ္”” ဟု အဆုိပါ မဟာသေရစည္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) တစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာဆိုဖူးသည္။

MH-0025

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald

ေနရပ္ျပန္ရာတြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား (ဓာတ္ပုံ - မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား)

မေလးရွားအစိုးရက ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးတဲ့ 6P အစီအစဥ္ကို အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ တရားဝင္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားသူေတြ အက်ဳံး၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ၃ သိန္းေက်ာ္ကို ယာယီအလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္သက္တမ္းတႏွစ္တိုးျမႇင့္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို မေလးရွားသတင္းေတြက ေရးပါတယ္။

6P အစီအစဥ္ဆိုတာဟာ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို  တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေစတဲ့ မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစတင္တဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း မေလးရွားေရာက္ အေထာက္အထားမရွိတဲ့ ျမန္မာေတြ တရား၀င္လုပ္ခြင့္ရေအာင္ ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

6P အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကုန္မွာ သက္တမ္းကုန္ၿပီး မိခင္ႏိုင္ငံျပန္ၾကရဖို႔ျဖစ္ရာမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ အံ၀င္ဂြင္က်ရွိေနတဲ့ လုပ္သားေတြ ျပတ္လပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ အၿပီး အစိုးရက ၁ ႏွစ္တိုးခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ေတြမွာ အကြ်မ္းတ၀င္ရွိေနသူေတြ ဇာတိႏိုင္ငံျပန္ၾကရင္ လုပ္သားျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္မယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္သားအသစ္ေတြနဲ႔ အစားထုိးတဲ့အခါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားတဲ့ ကြ်မ္းက်င္သူေတြ ဆုံးရႈံးရၿပီး ေနာက္ထပ္သင္တန္းေပးလို႔ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ ျဖစ္ရမယ့္အေျခအေနေတြကိုလည္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကတာပါ။

အစိုးရဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္္လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ယာယီအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္  Datuk Alwi Ibrahim က လုပ္သားေတြ ရုတ္တရက္ေလ်ာ့က်သြားတဲ့အခါ စီးပြားေရးက႑အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြကို အလုပ္သမားေတြ အစားထိုးျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ေပးမႈ အၾကား ခ်ိန္ဆဆုံးျဖတ္ခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။

မေလးရွားကက္ဘိနက္က ၁ ႏွစ္သက္တမ္းတိုးဖို႔ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုန္ထိ အက်ဳံး၀င္တဲ့ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးတာဟာ 6P အစီအစဥ္နဲ႔ သက္ဆိုင္သူေတြနဲ့ တရား၀င္အလုပ္ခန္႔သူေတြနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတ၀န္းက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရုံးေတြမွာ ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ပါတီ တႏွစ္သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပဳလို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

မေလးရွားအစိုးရအေနနဲ႔ မ်ားျပားလွတဲ့ လုပ္သားအင္အားစုေတြ ဆုံးရႈံးသြားရင္ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးက႑အေပၚ ရုတ္တရက္သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားလိမ့္မယ္ဆိုတာကို အစိုးရက ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တရားမဝင္ လုပ္သား တတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလုပ္သား ၂၅၇,၀၀၀ ရွိတဲ့အနက္ ၁၁၃,၀၀၀ မွာ တရားဝင္ လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား အစိုးရက ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေျပာထားပါတယ္။

မေလးရွားသတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 6P အစီအစဥ္နဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနသူ ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရတာေၾကာင့္ 6P အလုပ္သမား အကုန္လုံးကို ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးေပးမယ့္သေဘာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

မေလးရွား ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးက မႏွစ္ဇြန္လက ေျပာဆုိခ်က္အရ မေလးရွားမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း ၇ ေထာင္အနက္ ၁ သိန္း ၄ ေသာင္း ၄ ေထာင္ဟာ တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မေလးရွားအခ်ဳပ္ေတြထဲမွာ ျမန္မာ ၄၅၀၀ ေလာက္ ရွိေနသလို ျမန္မာဒုကၡသည္ ၉၅၀၀၀ ကုိလည္း ယာယီေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

ျမန္မာေရ႕ႊေျပာင္းလုပ္သား အခြင့္အေရးဌာန ဥကၠ႒ ဦးကိုလတ္က ၁ ႏွစ္သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳတဲ့အတြက္ ျမန္မာ 6P သမားေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိပါတယ္လို႔ ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။

“ဘယ္လိုအက်ဳိးရွိသလဲဆိုေတာ့ ဗမာျပည္ျပန္ရရင္ေတာ့ ဗမာျပည္မွာ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းက အဆင္ေျပၾကမွာမဟုတ္ဘူးေလ။ အားလုံးက သူတို႔မွာ record မွတ္တမ္းေတြရွိတာကိုး သူေဌးေတြဆီမွာ။ ဒီလူေတြ တရား၀င္ထြက္ေပးရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအတြက္ အခက္အခဲရွိမယ္။ ဗမာျပည္မွာ ဘာအလုပ္မွ မရွိၾကဘူးေလ။ အခု တိုးေပးလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ မေလးရွားမွာ ေနာက္တႏွစ္ရပ္တည္ဖို႔ အဆင္ေျပသြားၾကမယ္။”

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စတင္တဲ့ ဒီအစီအစဥ္ဟာ တရားမ၀င္၀င္ေရာက္တဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံသားေတြဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ တရားခြင္အလုပ္လုပ္ခြင့္ကို ၁ ႏွစ္ခ်င္း သက္တမ္းတိုးေပးေနတဲ့ အစီအ စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ၿပီးခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားေန႔က ေျပာၾကားရာမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာေတြကို လာမယ့္ႏွစ္ မတ္လမတိုင္ခင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး မေလးရွားေရာက္ျမန္မာေတြကိုလည္း စိစစ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့တာကို ဒီကေန႔ အစိုးရသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

By ေအးႏိုင္ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/74269

ဓါတ္ပုံ - နုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က လုိင္ဇာတြင္အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္လုိက္ေသာ လက္နက္ၾကီးက်ည္ေၾကာင့္ က်ဆုံး ဗုိလ္ေလာင္းမ်ား
ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၄

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးစင္တာမွာ တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေရး အဖြဲ႕ NCCT နွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖ ၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC တို႕ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ ေတြ႕ဆံု မည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္ရပ္ ဖို႕အဓိက ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ဟု အမည္မေဖၚလိုသည့္ NCCT သတင္းရပ္ကြက္ေျပာသည္။

``က်ေနာ္တို႕ေတာင္းဆိုထားတာ ၅ ခ်က္ရွိတယ္။ အဲဒီ ၅ ခ်က္ ကို ျပန္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ လိုင္ဇာ အေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ဟာႀကီး သံုးခ်က္ရွိတယ္။ အပစ္ ရပ္ေရးထက္ ျဖစ္ေနတဲ့အေရးေတြ ဘယ္ လိုေျဖရွင္းမယ္ဆိုတာ အဓိကဘဲ၊ ဒီခရစၥမတ္မတိုင္ခင္ေဆြးေႏြးပြဲက´´ - ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ NCCT အဖြဲ႕၀င္တဦး ပုဂၢိဳလ္တဦးကေျပာသည္။

လိုင္ဇာ ပစ္ခတ္မွဳေျဖရွင္းေပးဖို႕၊ ထိုကဲ့သို႕ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ထပ္မျဖစ္ဖို႕၊ အစုိးရနွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုသည့္ NCCT ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုလံုျခံဳ စိတ္ခ်မွဳရွိဖို႕၊ ေတြ႕ဆံု ေဆြး ေႏြးလွ်င္ တရုတ္ နွင့္ ယူအဲန္အျပင္ အေနာက္ အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ၀င္ဖို႕… စသည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္အား NCCT မွ တင္ျပေတာင္းဆိုထား သည္အေပၚ ေနျပည္ေတာ္ သေဘာသိေစဖို႕ ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။

``က်ေနာ္တို႕ျပင္ဆင္ထားတာကေတာ့ ခရစၥမတ္မတိုင္ခင္ေတြ႕ဆံုမယ္။ အဆင္ေျပ ပါတယ္။ NCA (တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႕) ကိစၥ အဓိက ထား ေဆြးေႏြးမယ္၊ တျခားကိစၥ ေတြလဲ ေဆြးေႏြးမယ္´´ ဟု ျမန္မာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးစင္တာက ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC နွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ NCCT မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေစာကြယ္ထူး၀င္း၊ ခြန္ဥကၠာ၊ Dr. ဆလိုင္းလ်ံမုန္း ဆာေခါင္း ၊ ဦးထြန္းေဇာ္ နွင့္ ခူးေသာရယ္ တို႕အား စာရင္းေပးပို႕ ထားသည္ဟုလည္းသိရပါသည္။

၂၀၁၄ နို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႕က ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္သင္ တန္း ေက်ာင္းအား အစိုးရတပ္မေတာ္ကလက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ ဗိုလ္ေလာင္း ၂၃ ဦး ေသ ဆံုးခဲ့ သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ျပီးခဲ့သည့္ေတြ့ဆုံေဆြးေနြးမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္ သေဘာ ထား တင္းမာေနမွဳ၊ လိုင္ဇာပစ္ခတ္မွဳတုိ့သည္ တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားကသံုးသပ္သည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese


ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္က ျမန္မာသံဃာ ၁၅ ပါး အပါအ၀င္ သံဃာေတာ္ အပါး ၄၀ အစာအဆိပ္သင့္ၿပီး ေဆးရံုမွာ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရပါတယ္။

အဲဒီတကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက သံဃာေတြက ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ မနက္က ဆြမ္းဘုန္းေပးစဥ္မွာ အစာအဆိပ္သင့္ခဲ့ၾကတာလို႔ သံယာေတြကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့တဲ့ အရွင္ေတဇက ဒီဗြီဘီကို မိန္႔ပါတယ္။

“ဘီေအေက်ာင္းသား သံဃာေတြက ဆယ္ရက္တရားစခန္း၀င္ေနၾကတာပါ။ သံဃာေတြက ေထာင္ေက်ာ္ရွိေတာ့ သူတို႔ အရုဏ္ဆြမ္းကို ညကတည္းက စီစဥ္ရတယ္။ အဲဒီညက ထမင္းေၾကာ္ စီစဥ္ထားတဲ့အခါမွာ ထမင္းသိုးသြားတာရယ္၊ ခရု၊ ဂဏန္းေတြ ပုစြန္ေတြပါတဲ့ ပင္လယ္အစားအစာေတြ စားမိတာေၾကာင့္ ေအာ့အန္တာေတြ ၀မ္းသြား တာေတြ၊ အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာလိုျဖစ္ၾကတယ္။”

တကၠသိုလ္ တာ၀န္ရွိသူေတြက အစာအဆိပ္သင့္ သံဃာေတြကို အယုဒၵယေဆးရံု၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းနဲ႔ ၀မ္ႏြိဳင္ေဆးရံုေတြမွာ ၃ ေနရာခြဲ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီး သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္စရာ မရွိေပမယ့္  ၃ – ၄ ရက္ ေလာက္ ေဆးရံုမွာ ဆက္ေနဖို႔  ဆရာ၀န္ေတြက ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

အဲဒီတကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အိႏၵိယ အစရွိတဲ့ သံဃာ အပါး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာရပ္ လာေရာက္ပညာ ဆည္းပူးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/74293