12/22/14

(၁)

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက သတိေပးသလိုနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္စကား ေျပာလိုက္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါေနတာက အာဏာ ျပန္မသိမ္းဖို႔ ျဖစ္ေပမဲ့ တိုင္းျပည္ မတည္ၿငိမ္၊ မေအးခ်မ္းဘူးဆိုရင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပါ။

ဦးတင္ေအးရဲ႕ စကားေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လိုလားသူေတြရဲ႕ အတြင္းစိတ္ကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မရွိေတာ့ဘူး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိေတာ့ဘူး၊ တပ္မေတာ္ကို ထိပါးလာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ အာဏာ သိမ္းခဲ့ရတယ္လို႔ ဦးတင္ေအးက ဆိုပါတယ္။

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏိုင္တာ မွန္ေပမဲ့ “အာဃာတ တရား ေရွ႕ထားတဲ့အခါ အာဏာလႊဲလို႔ မရခဲ့ဘူး” လို႔ သူက ဆက္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အခ်ိန္က အာဏာလႊဲဖို႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မရွိဘူး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆြဲဖို႔ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ေခၚတယ္၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ပ်က္တယ္၊ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာ ျပန္ေခၚၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္တယ္၊ အာဏာ ျပန္မသိမ္းေအာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ထိန္းဖို႔ ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါခဲ့ရတယ္ ဆိုၿပီး ဦးတင္ေအးက ေျပာပါတယ္။

သူ႔ ေျပာစကားေတြထဲမွာ အဆိုးဆံုးက “ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာရင္ အာဏာ ျပန္သိမ္းမယ္” ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးတင္ေအးဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ပါ။ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တစ္ဦး အေနနဲ႔ သမာသမတ္ က်စြာ ၾကားေနရမယ့္ အစား ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္တဲ့ စကားကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေျပာစကားေတြ အတြက္ ဦးတင္ေအးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္တာ ဝင္ေျပာ၊ အသိေပးတာလည္း မဟုတ္၊ သတိေပးတာလည္း မဟုတ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ စကားေျပာၿပီး အာဏာ ျပန္သိမ္းဖို႔ လမ္းေၾကာင္း ရွာေပးခဲ့တဲ့ ဦးတင္ေအးအေနနဲ႔ တာဝန္ ယူရပါမယ္။

စစ္သားေဟာင္းႀကီး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးတင္ေအး အေနနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိတဲ့ စစ္သားေဟာင္း၊ ကိုယ့္စကားကို တာဝန္ယူ ရဲတဲ့ စစ္သားေဟာင္း၊ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာၿပီး သမာသမတ္ က်စြာ ၾကားေနတတ္တဲ့ စစ္သားေဟာင္းႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အာဏာသိမ္းဖို႔ အထိ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ စကားေတြ အတြက္ ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္သင့္ပါတယ္။

မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ဦးတင္ေအး တာဝန္ယူရပါမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လို ရလဒ္ ထြက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရြ႕ဆိုင္း လိုက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ သံသယ တစ္ခုခု ရွိလာၿပီဆိုရင္ ဒီစကားေျပာခဲ့တဲ့ ဦးတင္ေအးအေပၚ သံသယ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိပါတယ္။

(၂)

စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းခဲ့လို႔ တိုင္းျပည္ မြဲေတခဲ့ရတာကို ဦးတင္ေအး ကိုယ္တိုင္ သြယ္ဝိုက္အားျဖင့္ ဝန္ခံၿပီးသားပါ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္မွာပဲ ေျပာတာပါ။ ေကာင္းမယ္ထင္ၿပီး လုပ္ခဲ့ေပမဲ့ တိုင္ျပည္ ဆင္းရဲခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“တိုင္းျပည္ႀကီး ဆင္းရဲေနတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႀကီး ေနာက္က်ေနတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံ သြားၾကည့္မွ မ်က္ႏွာ ငယ္ဖြယ္ ရွိတယ္။ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္က ေနာက္က်ေနၿပီ။ အဲဒီ အျပစ္ တင္တာ ခင္ဗ်ားတို႔ မေျပာနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ေတာင္ မေက်နပ္ဘူး” လို႔ ဦးတင္ေအး ေျပာခဲ့ပါတယ္။

စစ္အာဏာ သိမ္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲခဲ့တယ္။ ဦးတင္ေအး ေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထု မြဲေတခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးတင္ေအးတို႔ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဦးတင္ေအးတို႔မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈက အစျပဳစၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (နဝတ)၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နယက) အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔ သားသမီး၊ မိသားစုေတြ အားလံုးကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ အမ်ားႀကီး မရွိပါဘူး။ လူ ၅ဝဝ ဦးေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲမြဲေတ ခဲ့ေပမဲ့ အဲဒီလူေတြရဲ႕ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝမႈက အဆမတန္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အခု ေလာေလာဆယ္ ဦးတင္ေအးနဲ႔ ဦးတင္ေအးရဲ႕ မိသားစု ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုပဲ ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဦးတင္ေအး ကိုယ္တိုင္က တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လိမိတက္မွာ ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ႏွစ္ရွည္ယူခဲ့သူ မဟုတ္လား။

(၃)

ဦးတင္ေအးမွာ သားသမီး သံုးဦးရွိတယ္။ သားႏွစ္ဦးက ဦးဥကၠာေအးနဲ႔ ဦးေဇာ္မင္းေအးတို႔ပါ။ သူတို႔ကို စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွာ မသိသူ မရွိပါဘူး။ သားသမီး သံုးဦးထဲက ဦးေဇာ္မင္းေအး တစ္ဦးတည္းေတာင္ မိုးဆမ္းပန္းအုပ္စု အပါအဝင္ ကုမၸဏီေလးခုေလာက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့အထိ ၾကြယ္ဝပါတယ္။ သကၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေျမကြက္က်ယ္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခ်ိဳ႕ အေပၚမွာလည္း ဦးတင္ေအးရဲ႕ သားသမီးတစ္ခ်ိဳ႕ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ခဲ့တယ္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ လံုးခ်င္းတိုက္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို အျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီ ျပန္ငွားစားထားတာ ၾကည့္႐ံုနဲ႔တင္ လံုးခ်င္းတိုက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ပိုင္တယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဦးတင္ေအးတို႔ မိသားစုအေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းရာနဲ႔ခ်ီ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝန္းက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေနၾကသလို ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဆိုတာ ဦးတင္ေအးတို႔ကိုယ္တိုင္ အသိဆံုး ျဖစ္မွာပါ။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရ အဆက္ဆက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အထက္ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈက တိုင္းျပည္ဆင္းရဲျခင္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဆမတန္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့မႈ မွန္သလား၊ မွားသလား ဆိုတာကို ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။

ဒါနဲ႔မ်ား ဘာအတြက္ေၾကာင့္ အာဏာ ထပ္သိမ္းခ်င္ရလဲ။ ဘယ္သူ႔ အတြက္ေၾကာင့္ အာဏာ သိမ္းမွာလဲ။

(၄)

ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေနာက္ေရြ႕လိုက္မွာ၊ စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းမွာ ဒါေတြကို စိုးရိမ္ေနတာပါ။

ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိုးရိမ္မႈကို ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္တာ သံုးဦးပဲ ရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး။ ဒီသံုးဦးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ သေဘာထားက ရွင္းတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ခိုက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အခိုင္အမာ ရပ္တည္မယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖို႔ မရွိဘူး။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အာဏာသိမ္းမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာင္ NLD နဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ အခုအခ်ိန္အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ပါ။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အလြန္ ကာလေတြအတြက္ ပိုခိုင္မာတဲ့ ကတိကဝတ္၊ အာမခံခ်က္ကို ထပ္မံေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ တပ္မေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရပါလိမ့္မယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း သန္႔ရွင္းမွ်တစြာ (In time, Free and Fair) ျပဳလုပ္ေပးမယ္၊ ေနာက္တက္လာတဲ့ အစိုးရကို မုခ် အာဏာလႊဲေပးပါမယ္ ဆိုတဲ့ ယတိျပတ္ ကတိစကားကို အခုထိ မေပးေသးပါဘူး။

သူ႔ သူငယ္ခ်င္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ေျပာသလိုပဲ ႏိုင္ငံေရး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိမွသာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတြပဲ ေျပာေနပါတယ္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ အဲဒီအခ်က္ေတြ ထည့္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလံုး သေဘာထားႀကီးမႈ၊ စိတ္ရွည္ သီးခံမႈနဲ႔ အေလးအနက္ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ အထူး လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာအရ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးမႈကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စႏိုင္မယ္၊ ဒီလို စတင္မွသာ ၾကားကာလ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္မႈနဲ႔ ညင္သာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈမ်ားကို ေရရာ ေသခ်ာေစမယ့္ အေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳေစ လိုပါတယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေအာက္တိုဘာမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရ အဆက္ဆက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အထက္ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈက တိုင္းျပည္ဆင္းရဲျခင္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဆမတန္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့မႈ မွန္သလား၊ မွားသလား ဆိုတာကို ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ဒါနဲ႔မ်ား ဘာအတြက္ေၾကာင့္ အာဏာ ထပ္သိမ္းခ်င္ရလဲ။ ဘယ္သူ႔ အတြက္ေၾကာင့္ အာဏာ သိမ္းမွာလဲ . . . . .

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မစႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ ၾကားကာလ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ႏိုင္ဘူး၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး၊ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈေတြ မေရရာ၊ မေသခ်ာႏိုင္ဘူးလို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆိုလိုခ်င္တာလား။

တစ္ဖက္မွာေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြကို ထိန္းညႇိဖို႔ အတြက္ ေခၚယူတဲ့ ေလးပြင့္ဆိုင္၊ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အခုခ်ိန္ထိ ပယ္ခ်ထားပါတယ္။

(၅)

ျပည္သူလူထု စိုးရိမ္ေနတာလည္း ဒါပါပဲ။ ကတိကဝတ္ေတြ တိက်ျပတ္သားမႈ မရွိဘူး။ သေဘာထားေတြက အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲေနတယ္။ ႏိုင္ငံ့ ေရွ႕ခရီးအတြက္ စိုးရိမ္စရာပါ။

သမိုင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ျပည္သူေတြ မေမ့ေသးပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ကတိဖ်က္ခဲ့တာ၊ စကားလိုရာဆြဲၿပီး ေျဗာင္လိမ္ခဲ့တာေတြကို ျပည္သူေတြ အခုခ်ိန္အထိ မွတ္မိေနပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုဟာ ျပည္သူေတြ စည္းကမ္းမဲ့လို႔ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းေအာက္မွာ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ ျပားျပားဝပ္ခဲ့ၾကရတယ္။ ဖိႏွိပ္ ခံခဲ့ရတယ္။ မခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္လာတယ္။

“စစ္တပ္ဆိုတာ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ပစ္တတ္တယ္။ ေနာင္ကို ဆူဆူပူပူလုပ္ရင္ မသက္သာဘူး မွတ္ေပေရာ့” ဆိုတာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းက လက္နက္မဲ့ ျပည္သူေတြကို စိန္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဦးတင္ေအးလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီစကားမ်ိဳး ေျပာေနျပန္ပါၿပီ။

ဒီမိုကေရစီ၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ အမွန္တရားကို လိုလားတဲ့ ျပည္သူေတြက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဦးေနဝင္းရဲ႕ စိန္ေခၚမႈ ႏွစ္လအၾကာမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္က အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းတယ္။ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ လႊမ္းမိုးၿပီး ပရမ္းပတာဆန္တဲ့ အံုၾကြမႈအျဖစ္ အသက္သြင္း ပံုေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္လာလို႔ မလႊဲမေရွာင္သာ အာဏာသိမ္းရပါတယ္ ဆိုတာကို ဒီေန႔အထိ ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကတိဖ်က္ခဲ့တာကိုလည္း ဆင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး ဖံုးဖိျပန္ပါတယ္။

(၆)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က သူတို႔ဟာ “အာဏာကို မက္ေမာလိုခ်င္၍ မဟုတ္” ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ တိုင္းျပည္သို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မွာ “မလႊဲမေရွာင္သာေတာ့လို႔သာ အာဏာကို ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီဖို႔အတြက္သာ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ လူနည္းနည္းနဲ႔ ဖြဲ႕ထားတာကိုက အာဏာေရရွည္ ယူထားဖို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစတယ္။ ပါတီေတြ မွတ္ပံုတင္ဖို႔သာ ျပင္ပါ။ ေတာင္းပြဲ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္ပါ။ မိမိတို႔ တာဝန္ယူရမယ့္ ကာလဟာ တိုလြန္းတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးေတြကို ထိုက္သင့္သေလာက္သာ လုပ္သြားႏိုင္မယ္။ ေရရွည္ကိုေတာ့ ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရကသာ လုပ္ၾကဖို႔။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရထံ အာဏာ လႊဲၿပီးသည္ႏွင့္ မူလ တာဝန္ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ ထပ္မံ ကတိေပးလိုတယ္” လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က ထပ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္မွာလုပ္တဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD နဲ႔ မဟာမိတ္ေတြ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္ေတြ ကတိဖ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တကယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကတိဖ်က္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဦးေနဝင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္တို႔နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္စရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

(၇)

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ထြက္ခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရႊေပ်ာက္သလို၊ အတိတ္ေမ့သလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ NLD ကို အာဏာ လႊဲမေပးပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မရွိေသးဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးခဲ့တယ္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အာဏာလႊဲေပးဖို႔ မဟုတ္ဘူး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲဖို႔သာ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရရဲ႕ ၁/၉ဝ ေၾကညာခ်က္ဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါပဲ။ ဒါကိုပဲ မ်က္ႏွာေျပာင္ တိုက္ခဲ့ၾကတာပါ။

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရကို အာဏာလႊဲၿပီးတာနဲ႔ စစ္တန္းလ်ား ျပန္မယ္ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ကိုယ္တိုင္ သူေပးတဲ့ကတိ သူကိုယ္တိုင္ ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ့္ကို လူေတြ ေမးတယ္။ စစ္တပ္က အာဏာ ဘယ္ေတာ့ လႊဲေပးမလဲတဲ့။ ဒါေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္ေျပာတတ္ပါ့မလဲ။ ဘယ္သူမွ မနက္ျဖန္ခါ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ မသိတာ။ ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနအရသာ လုပ္ရမွာေပါ့။ မနက္ျဖန္ကာ ကြ်န္ေတာ္ ေရနစ္ေသခ်င္ ေသမယ္။ အနာဂတ္ကို ဘယ္သူမွ ႀကိဳမသိႏိုင္ဘူး။ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္း အရည္းႀကီးဂိုဏ္းကို ၿဖိဳခြင္းသလို ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒီေန႔ တာဝန္အရ လုပ္တာပဲ။ ဒါဟာ ငရဲက်ခ်င္လည္း က်မယ္။ က်ပါေစ။ လုပ္ရမွာေပါ့” လို႔ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ ေရဒီယိုနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မိန္႔ခြန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ဆိုတာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိသူတစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာသလို စစ္သားေကာင္းႀကီး မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဦးေနဝင္းစကားကို နားမေထာင္ဘဲ အာဏာလႊဲမေပးခဲ့တာ၊ ဦးသန္းေရႊကိုယ္စား လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူကိုယ္တိုင္ သူေပးတဲ့ ကတိကို ဖ်က္ခဲ့တာပါ။ ဦးေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေတြ တညီတၫြတ္ထဲ ကတိဖ်က္ခဲ့ၾကတာပါ။

(၈)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က သူေပးတဲ့ ကတိကို သူကိုယ္တိုင္ဖ်က္ၿပီး ေရႊေပ်ာက္သလို အတိတ္ေမ့သလို လုပ္ခဲ့တာပါ။ တာဝန္ အရ လုပ္တာ။ ငရဲက်ခ်င္လည္း က်မယ္။ က်ပါေစ။ လုပ္ရမွာေပါ့။ ဆိုတဲ့ စကားကို ဒီေန႔မွာ ေျပာခ်င္ေနသူေတြ ရွိေနပါတယ္။ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြေတာင္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ အေရးအခင္း ႏွိမ္နင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီလိုသေဘာ သက္ေရာက္တဲ့ စကားမ်ိဳး ေျပာခဲ့ဖူးပါေသးတယ္)

ဦးတင္ေအးကေတာ့ “ပစ္ခတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္က အာဏာ လႊဲေပးခ်င္လို႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ နီးပါးအၾကာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ NLD ႏိုင္ပါတယ္။ အာဃာတရား ေရွ႕ထားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အာဏာလႊဲလို႔ မရဘူး” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဦးတင္ေအးေျပာတဲ့ “အာဃာတတရား ေရွ႕ထား” ဆိုတဲ့ စကားက ဘာကိုဆိုလိုခ်င္တာလဲ။ ဘယ္သူေတြက အာဃာတ ထားခဲ့သလဲဆိုတာ ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ဦးတင္ေအးေျပာတဲ့ အာဃာတဆိုတာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ NLD ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးၾကည္ေမာင္ ေျပာခဲ့တဲ့ ‘ႏုရင္ဘတ္ ခံု႐ံုး’ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို ေျပာခ်င္ပံုရပါတယ္။

အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက Asia Week မဂၢဇင္း ဂ်ာနယ္လစ္ ေဒါမနစ္ေဖာ္လာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ဦးၾကည္ေမာင္က ‘ႏုရင္ဘတ္ ခံု႐ံုး’ ဆိုတဲ့ စကားကို သံုးခဲ့ပါတယ္။

ေမးခြန္းက ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ NLD က အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးခ်ိန္မွာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တရား႐ံုးတင္ စစ္ေဆးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိသလားလို႔ ေမးတာပါ။ ဒီေမးခြန္းကို ဦးၾကည္ေမာင္က ျပန္ေျဖတဲ့အခါ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏုရင္ဘတ္ ခံု႐ံုးလို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိဘူး” လို႔ ေျပာခဲ့တာပါ။

(၉)

ဦးၾကည္ေမာင္ဆိုတာ တပ္မေတာ္က လာခဲ့တဲ့ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးၾကည္ေမာင္ရဲ႕ ေျပာစကားကို အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ကို ႏုရင္ဘတ္ စစ္ခံု႐ံုး ပို႔မယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္ေအာင္လည္း ဦးခင္ၫြန္႔ (အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး)က စစ္တပ္ထဲမွာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခင္ၫြန္႔ရဲ႕ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ေနာက္လိုက္ေတြက NLD မွာ အာဃာတ ရွိေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အာဏာလႊဲေပးစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ကို အခိုင္အမာ ဆုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊက အာဏာလႊဲတဲ့အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို အေၾကာင္းမဲ့ေရြးၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာ ေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔အတိုင္း စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ သူရဲ႕ အဓိက ခိုင္းတာေတြ လုပ္တတ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တာဝန္ ေပးခဲ့တယ္။ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ ေပးခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ဦးၾကားမွာ moderate (ႏိုင္ငံေရးအရ အစြန္းမေရာက္သူ) ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ ေပးခဲ့တာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ သေဘာထား အရမ္းေပ်ာ့ေျပာင္းသူလည္း မဟုတ္၊ သေဘာထား တင္းမာလြန္းသူလည္း မဟုတ္ပါဘူး . . . . .

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အာဏာလႊဲမေပးခဲ့သူ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ၫႊန္႔ (ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴး-၁ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္) က ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ေၾကညာခ်က္ (၁/၉ဝ) ကို ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

၁/၉ဝ ထုတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း NLD ထိပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအဝင္ လူအမ်ားအျပားကို ဂႏၵီခန္းမမွာ လုပ္တဲ့ NLD ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕နဲ႔ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမအႀကိမ္ ပဏာမ အစည္းအေဝးကိစၥနဲ႔ ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။

အေစာဆံုး ဖမ္းခံခဲ့ရသူေတြထဲမွာ NLD ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕ဝင္ ၂၉ ဦးထဲက ၁/၉ဝ ကို လက္မခံသူ ေျခာက္ဦး အပါအဝင္ လူႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ပါခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ မတိုင္ခင္နဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆက္တိုက္ ဖမ္းဆီးပါတယ္။

(၁ဝ)

ဦးၾကည္ေမာင္လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရသူေတြထဲ ပါခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို ဖမ္းရတဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ ႏုရင္ဘတ္ခံု႐ံုးကိစၥ ပါခဲ့ပါတယ္။ ေသခ်ာတာက ဦးၾကည္ေမာင္ဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို အာဃာတထားၿပီး ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီအခ်က္ကို ေသခ်ာေစတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို The Voice of Hope စာအုပ္မွာ ပါခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ စာအုပ္မွာ ပါခဲ့တဲ့ အဲလန္ကလီမင့္နဲ႔ ဦးၾကည္ေမာင္တို႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ဦးၾကည္ေမာင္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခဲ့တာ ရွိပါတယ္။

“သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မယံုဘူး။ ျပည္သူေတြက ခြင့္လႊတ္မယ္ ဆိုတာလဲ သူတို႔ မယံုဘူး။ ေဒၚစုမွာ အဲလိုစိတ္ ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္ ျပင္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ကဲ စု၊ အဲတာဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အက်ိဳးျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လက္စားေခ်ေရး (ဒါမွမဟုတ္) အၿငိဳးအာဃာတ မူဝါဒကို က်င့္သံုးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမွန္တရားကို လိုခ်င္တယ္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို လိုခ်င္တယ္။ လိမ္ညာတာ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္တာ မလိုခ်င္ဘူး။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံမူပဲ” လို႔ ဦးၾကည္ေမာင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ပင္ကို သဘာဝကိုက သနားညႇာတာတတ္ၾကတယ္။ ျပည္သူေတြက သူတို႔ကို ခြင့္လႊတ္ၾကမွာပါ။ ဒါ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ပဲ။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ အႏိုင္ရမွာပါ။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားေရးကို အင္အားႀကီးမားေစမွာပါ။ အားနည္းမသြားေစပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဒါကို နားလည္ရမယ္။ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ စကားေျပာခ်င္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဆင္သင့္ပါပဲ” လို႔လည္း ဦးၾကည္ေမာင္က ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လက္ကိုင္ထားဖို႔၊ ခြင့္မလႊတ္သူေတြ ရွိေနရင္ေတာင္ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေပးခ်င္တဲ့ ဦးၾကည္ေမာင္ရဲ႕ ဆိုစကားေတြကို အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ မျမင္ခဲ့ပါဘူး။ NLD မွာ အာဃာတေတြ ရွိတယ္လို႔ပဲ သူတို႔ ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

အခုလည္း ဦးတင္ေအးက NLD ကို အာဃာတတရား ထားတယ္လို႔ ဆိုလာျပန္ပါတယ္။ ဦးတင္ေအးရဲ႕ ေျပာစကားေတြ၊ တစ္ခ်ိန္က ဦးခင္ၫြန္႔ရဲ႕ စကားေတြ အတူတူပါပဲ။

(၁၁)

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ အေျဖက အခုခ်ိန္မွာ လံုေလာက္ပါတယ္။ ေရရွည္အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ကတိ ထပ္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ပညာတတ္ မိသားစုက ေမြးဖြားၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးလို ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္လို႔ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဉာဏ္မဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဒီေလာက္ မညံ့ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

စစ္မႈထမ္း ကာလ အပါအဝင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ နာမည္ေကာင္း ရွိခဲ့တဲ့ သမၼတကို ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား တစ္ခုတည္းၾကည့္ၿပီး လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ ပို႔ေနၾကတဲ့သူေတြ ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သိမယ္ထင္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ ပို႔ေနၾကသူေတြရဲ႕ တပ္တြင္း သမိုင္းေၾကာင္း၊ မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ နာမည္ပ်က္မႈ၊ ကိုယ္က်ိဳး ရွာမႈေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သိမွာပါ။ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး ရွင္းျပေနစရာ လိုမယ္ မထင္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဦးတင္ေအးတို႔လို ၿခိမ္းေျခာက္စကား ေျပာသူေတြ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို လမ္းမွားပို႔ခဲ့သူေတြရဲ႕ စကားကို နားေယာင္ၿပီး အာဏာသိမ္းမႈ လုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဇင္ဘာေဘြပံုစံ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ႐ံႈးရင္ေတာ့ ကဒါဖီဘဝကို ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းျပည္လည္း နိဂံုးခ်ဳပ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ဦးသန္းေရႊက အာဏာလႊဲတဲ့အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို အေၾကာင္းမဲ့ေရြးၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာ ေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔အတိုင္း စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ သူရဲ႕ အဓိက ခိုင္းတာေတြ လုပ္တတ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တာဝန္ ေပးခဲ့တယ္။ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ ေပးခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ဦးၾကားမွာ moderate (ႏိုင္ငံေရးအရ အစြန္းမေရာက္သူ) ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ ေပးခဲ့တာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ သေဘာထား အရမ္းေပ်ာ့ေျပာင္းသူလည္း မဟုတ္၊ သေဘာထား တင္းမာလြန္းသူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ အၾကား တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္လာၿပီ ဆိုၿပီး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ညႇိႏႈိင္းေပးဖို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အၾကား ေျပလည္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆိုတာကိုပါ ဦးသန္းေရႊက ရည္ရြယ္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ကို ဖိုခေနာင့္ ဆိုင္ထားခဲ့တာ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၂)

အခုခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ကို မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ပဲ ရွိပါတယ္။ တစ္အခ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ညစ္မယ္ဆိုရင္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏွစ္အခ်က္က ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရြ႕ဆိုင္းရင္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လူေတြၾကားထဲမွာ စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းေတာ့မလား၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရြ႕ဆိုင္းေတာ့မလားဆိုတဲ့ အသံေတြ က်ယ္ေလာင္စ ျပဳေနပါၿပီ။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူေတြ လုပ္ေနတာလဲ။

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ဖို႔ဆိုရင္ အေပၚမွာ ေျပာထားတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ လိုပါတယ္။

တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြ ရွိေနတယ္။ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ျပႆနာပါ။ အဲဒီ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးေရး အေၾကာင္းျပဳ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္လည္း မတည္မၿငိမ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီ ပဋိပကၡေတြကို ဘယ္သူေတြ ဖန္တီးေနၾကသလဲ ဆိုတာကို ျပည္သူေတြ ရိပ္မိေနပါၿပီ။ အစၥလာမ္ မုန္းတီးေရးကို ဘယ္သူေတြ ဖန္တီးေနတာ။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူေတြ ေသြးထိုးေနလဲ ဆိုတာကို ျပည္သူေတြ သိေနၿပီမို႔ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ဝင္တိုးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရး အဆင္မေျပမႈနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျမင့္မားေနတာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာက အေျခခံပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆ နာ ေျပလည္လာတာနဲ႔ အမွ် ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြကလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့ပါးလာမွာပါ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကလို လူထုအံုၾကြမႈ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ေျပလည္ဖို႔ ပထမလမ္းစက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းမွ်တစြာ လုပ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ညစ္မယ္၊ ေရႊ႕ဆိုင္းမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ လူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးလိုက္တာပါပဲ။ လူထုရဲ႕ ခံျပင္းစိတ္ ပိုႀကီးလာၿပီး လူထုအံုၾကြမႈ ျဖစ္လာမယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အစိုးရ ထိပ္တိုက္တိုး ရင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္လာမွာပါ။

ဒီလို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး အာဏာသိမ္းဖို႔ ၾကံစည္ထားတယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ အၾကံအစည္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါ။ အမွားႀကီး မွားပါလိမ့္မယ္။ အဆံုးမသတ္ႏိုင္တဲ့ သံသရာဆိုးႀကီးထဲ ျပန္ေရာက္ သြားပါလိမ့္မယ္။

(၁၃)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေနတဲ့ တတိယအုပ္စုေတြ၊ သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းတို႔ သတိခ်ပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေနာက္သက္တမ္းတစ္ခု ဝင္အေရြးခံေရး၊ မခံေရးက မီးထိုးေပးရမယ့္ ကိစၥ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းမွ်တစြာ လုပ္ေပးဖို႔က အဓိကက်တဲ့အခ်က္ ျဖစ္လာပါၿပီ။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြေအာက္မွာ မြဲေတဆင္းရဲ၊ ဘဝပ်က္ခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ျဖစ္သင့္ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာကို အယံုသြင္းၿပီး လိုရာပံုေဖာ္ရမယ့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

အေမရိကန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ အာ႐ံုစိုက္မႈက ျမန္မာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ က်ဴးဘား ျဖစ္သြားပါၿပီ။ သမၼတ အိုဘားမားရဲ႕ မိန္႔ ခြန္းေတြမွာ ျမန္မာကို အေကာင္းေျပာဆိုမႈ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာပါေတာ့မယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္မႈမွာ က်ဴးဘားက နံပါတ္တစ္၊ ဆီးရီးယား ေအာင္ႏိုင္မႈနဲ႔ အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးၾကြ (IS) ေတြကို အၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းေရးက နံပါတ္ႏွစ္၊ ပါကစၥတန္ စာသင္ေက်ာင္း ကေလးငယ္ေတြ သတ္ျဖတ္ခံရမႈနဲ႔ တာလီဘန္ေတြကို ေခ်မႈန္းေရးက နံပါတ္သံုး အေရးႀကီးကိစၥ ျဖစ္လာပါၿပီ။

ဒါ့အျပင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ေတြ ျပင္ဆင္ရပါေတာ့မယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ရွာေဖြေနတဲ့ ရီပတ္ပလစ္ကန္ေတြလည္း အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ေတြ အတြက္ ျပလို႔ေကာင္းတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ က်ဴးဘားက သူတို႔ အတြက္ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ဟာ ရီပတ္ပလစ္ကန္ေတြရဲ႕ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ရီပတ္ပလစ္ကန္ေတြ ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သေဘာထားက ဒီမိုကရက္တစ္ေတြလို႔ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါကို ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာၾကား ေလာဘီလုပ္ေနသူေတြ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အေမရိကန္ ေလာ္ဘီလုပ္မႈတိုင္းကို တန္ျပန္ ေလာ္ဘီလုပ္ေနသူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ေတြကို ရီပတ္ပလစ္ကန္က ေစာင့္ၾကည့္ေနသလို ဒီမိုကရက္တစ္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာလည္း တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ ရွိေနတာ ေသခ်ာပါတယ္။

(၁၄)

အေမရိကန္ရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္မႈ ေျပာင္းတာကို ထည့္ေျပာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ရွင္းပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရပဲ ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းျပည္ မတည္ၿငိမ္လို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ေစ စစ္အာဏာ သိမ္းခဲ့ၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လိုလားသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာကို အီဂ်စ္လို၊ ထိုင္းလို သေဘာထားၿပီး အေမရိကန္က လက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မေနပါနဲ႔။

စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို အေမရိကန္ ဝင္မစြက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ခဲ့ေတြက အစၥလာမ္ေတြ အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြပါ။

ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ေျပလည္ဖို႔ ပထမလမ္းစက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းမွ်တစြာ လုပ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ညစ္မယ္၊ ေရႊ႕ဆိုင္းမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ လူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးလိုက္တာပါပဲ . . . . .

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တေက်ာ့ျပန္လာၿပီ ဆိုတာနဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ျပန္လာမွာပါပဲ။ အခု ရထားေတြ အားလံုး ‘သုည’ ျပန္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္းက အေကာင္းဆံုး နမူနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥေရာပသမဂၢ (EU) ဆိုတာ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ တစ္ခုတည္းကိုပဲ ၾကည့္တဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ အေမရိကန္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ EU လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခြာမွာပါ။ က်န္တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတြလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ သူတို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ခ်က္ခ်င္း ၿပိဳက်သြားပါလိမ့္မယ္။

႐ုရွက အေကာင္းဆံုး ဥပမာပါပဲ။ အခုခ်ိန္မွာ ႐ုရွရဲ႕ ေငြတန္ဖိုး ဆိုးဆိုဝါးဝါး က်ဆင္းၿပီး စီးပြားေရး ၿပိဳဆင္းေနပါၿပီ။ အင္မတန္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းပါတယ္ဆိုတဲ့ ႐ုရွက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ နမူနာယူစရာ ေကာင္းပါတယ္။

(၁၅)

အေမရိကန္ကို ဂ႐ုစိုက္စရာ မလိုဘူး။ တ႐ုတ္ကိုပဲ အားကိုးၾကမယ္ဆိုၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္၊ ဖဲခ်ပ္ႏွစ္ခ်ပ္ ကိုင္ထားမယ္၊ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ျပန္သြားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးေတာ့ မထားပါနဲ႔။ အႀကီးအက်ယ္ မွားပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္တည္းက မခ်စ္ဘဲနဲ႔ တီးခဲ့ၾကတဲ့ မခ်စ္တီး ႏိုင္ငံေတြ (တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူနဲ႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕) နဲ႔ ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာတဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာမွရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကတိဖ်က္ခဲ့သလို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို အခ်ိန္ေရြ႕ဆိုင္းတာ၊ စစ္အာဏာသိမ္းတာမ်ိဳး ထပ္လုပ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။

ဇင္ဘာေဘြနဲ႔ ကဒါဖီ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္လို၊ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊလို၊ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔တို႔လို မျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

အခုခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ စီးပြားေရးအရပါ ဝင္သာ၊ ထြက္သာ ရွိတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လာဖို႔ ခဲယဥ္းေနပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ညစ္ပတ္မႈနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြ႕ဆိုင္းမႈေတြ လုပ္ရင္ တိုင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မွာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ သို႔မဟုတ္ ႏိုဝင္ဘာ) မွာ သန္႔ရွင္းမွ်တစြာ လုပ္ေပးပါမယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲက တက္လာတဲ့ အစိုးရကို အာဏာ လႊဲေပးပါမယ္ဆိုတဲ့ ကတိကို ယတိျပတ္ ေျပာဖို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ အခ်ိန္ က်ေရာက္လာပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကတိေပးတဲ့ အခါ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုတည္း အတြက္တင္ မကပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ခင္ အခ်ိန္ ၁ဝ လအတြက္ပါ ကတိ ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကို တရားစြဲဆို၊ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်တာေတြ ရပ္ရ ပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်တာေတြ ရပ္ရပါမယ္။ ဒါေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ သန္႔ရွင္းမွ်တမႈ ရွိေရးအတြက္ အေရးပါပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ေပးခဲ့တဲ့ကတိေတြ ျဖစ္မလာေသးတာ၊ ကတိပ်က္ သလို ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကတိကိုေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ ေပးဖို႔လိုသလို အခိုင္အမာ ေစာင့္ထိန္းေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေရွ႕ဆက္လို႔ ရပါၿပီ။ သမၼတရဲ႕ သမိုင္းလည္း လွပါၿပီ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဦးေနဝင္း၊ ဦးေစာေမာင္၊ ဦးသန္းေရႊတို႔လို႔ ေနာက္ထပ္ တရားခံ တစ္ဦးပဲေပါ့။

အေမရိကန္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အေနနဲ႔လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆီက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကတိကိုရဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ကတိနဲ႔ ကတိအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ခရီးအတြက္ အေျဖတစ္ခုပါပဲ။ ျပည္သူေတြ ေစာင့္ေနပါတယ္။ အဆိုးေက်ာ့ သံသရာနဲ႔ ျပည္သူေတြ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ ျပန္ေရာက္မလာေအာင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အခိုင္အမာ ကတိေပးဖို႔ လိုေနပါၿပီ။
-
http://www.news-eleven.com

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၉ ရပ္ကြက္က အမ်ားပိုင္အားကစားကြင္းကို အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ဆႏၵျပၾကရာမွာ ဆႏၵျပသူ ၂၀၀ ထဲက ဦးေဆာင္သူ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ကိုကိုႀကီး နဲ႔ ၄ ဦးကို ေတာင္ဥကၠ လာပၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွဴးက ပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔ တရားစဲြလိုက္ပါတယ္။

ခြင့္မျပဳတဲ့ေနရာမွာ ဆႏၵျပေဟာေျပာမႈ ပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔ တရားစဲြခံရတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆႏၵျပပဲြ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးမုန္းခက္က ေျပာပါတယ္။

" တရားဝင္ ကိုကိုႀကီးနဲ႔ ေဒါက္တာေစာႏိုင္တို႔ေဟာေျပာခြင့္ ပါမစ္တင္တယ္၊ ပါမစ္ကို သူတို႔ကလက္ေတာ့ လက္ခံတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ညႊန္ႀကားထားတဲ့ လူမရွိတဲ့ဟစ္တိုင္ေလ၊ အဲ့ေနရာကို သူတို႔ကလုပ္ခြင့္ေပး တယ္၊ အဲ့ဒါကို ဦးတို႔ကလက္မခံဘူး၊ ဒီေဆာက္လုပ္မယ့္ အေဆာက္အဦးေရွ႕မွာပဲ ဦးတို႔က စည္းကမ္း တက် ေဟာေျပာတယ္၊ ေဟာေျပာၿပီး၊ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္ဥကၠလာမွာရွိတဲ့ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ စည္ပင္ရံုးေရွ႕မွာထပ္ၿပီးေတာ့ ကားေပၚတက္ၿပီးေတာ့ ေဒါက္တာေစာႏိုင္ရယ္၊ ကိုကိုႀကီးရယ္ ေဟာေျပာ တယ္၊ ဦးတို႔ ၅ ေယာက္ကိုၿပီးလဲၿပီးေရာ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္မွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္ ကေနၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔တရားစြဲဆိုလိုက္ပါတယ္ "

ဦးေဆာင္ေဟာေျပာသူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္း က ကိုကိုႀကီး၊ ေဒါက္တာေစာႏုိင္၊ ဦးႏုိင္ကို လင္း၊ ဦးေအာင္ေမာ္နဲ႔ ဦးမုန္းခက္တုိ႔ကို ပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔ တရားစဲြဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၉ရပ္ကြက္က ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းတဲ့ အမ်ားပိုင္ အားကစားကြင္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က သိမ္းဆည္းၿပီး အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲ့ဒီလို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားတာကို ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္သူေတြက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ ကန္႔ကြက္စာတင္ခဲ့သလို ဆႏၵျပပဲြေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး အခု ဒီဇင္ဘာလ မွာ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လာတာေၾကာင့္ အခုလိုဆႏၵျပတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆႏၵျပသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ဆႏၵျပပြဲမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ နဲ႔ ေတာင္ဥကၠလာ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထုိင္သူေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
RFA

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.