01/11/15


စေနေန႔ထုတ္ သီရိလကၤာ သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားတြင္ သမၼတသစ္ Maithripala Sirisena အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၾကသည္ (AFP photo)
ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အမ်ားအျပား ရလာသည္၊ တဘက္တြင္ သတင္းသမားတုိ႔ကုိေထာင္အခ်ဆုုံး ထိပ္တန္း ဆယ္နုိင္ငံစာရင္းသုိ႔ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ေနသည္။
ျပည္ပေရာက္တုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထင္ရွားသည့္ အတုိက္အခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မုိးသီးဇြန္ကုိ(ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ) ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ျခင္း၊ အဆုိေတာ္ မြန္းေအာင္ကုိ ျပည္၀င္ခြင့္ မေပးျခင္း စသည့္ စသည့္ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေပးပုိ႔ေသာ ဖိတ္ၾကားလႊာက အတု ျဖစ္ေနသည္မွာ သမုိင္းဆရာတုိ႔ မေျပာခင္ကပင္ ေပၚလြင္ေနၿပီ။

သီရိလကၤာ သမၼတသစ္ Maithripala Sirisena ၏ ကနဦးေျခလွမ္းေၾကာင့္ သူတုိ႔ဆီတြင္ ဟင္ခနဲ ဟာခနဲ ျဖစ္ေနၾကၿပီဟု ထင္ပါသည္။

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးမယ္၊ ဆင္ဆာျဖတ္ေနတာေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္ပါ ဟုလည္း ေျပာခြင့္ရ အရာရိွကတဆင့္ ေၾကညာလုိက္သည္။ ျပည္ပသုိ႔ တိမ္းေရွာင္သြားေသာ အျမင္မတူသူမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ခ်က္ခ်င္း ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ဆုိတာပင္ ပါလုိက္ေသးသည္။
ယေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ သူ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆုိထားရာ ယခင္ အာဏာရွင္သမၼတ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ မည္မွ်အထိ ေျဖေလွ်ာ့မည္၊ ျပည္ပေရာက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ေသာ အာမခံခ်က္ျဖင့္ ဖိတ္ေခၚမည္ ဆုိသည္တုိ႔ ပါ၀င္ဖြယ္ ရိွသည္။

သမၼတသစ္၏ ပထမေျခလွမ္းက ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျခလွမ္းႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ဆုိရမည္။ မည္သူက သာလြန္သနည္း ဆုိသည္ကေတာ့ သိပ္မၾကာခင္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အမ်ားအျပား ရလာသည္၊ တဘက္တြင္ သတင္းသမားတုိ႔ကုိေထာင္အခ်ဆုုံး ထိပ္တန္း ဆယ္နုိင္ငံစာရင္းသုိ႔ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ေနသည္။
ျပည္ပေရာက္တုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထင္ရွားသည့္ အတုိက္အခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မုိးသီးဇြန္ကုိ(ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ) ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ျခင္း၊ အဆုိေတာ္ မြန္းေအာင္ကုိ ျပည္၀င္ခြင့္ မေပးျခင္း စသည့္ စသည့္ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေပးပုိ႔ေသာ ဖိတ္ၾကားလႊာက အတု ျဖစ္ေနသည္မွာ သမုိင္းဆရာတုိ႔ မေျပာခင္ကပင္ ေပၚလြင္ေနၿပီ။

ျပည္ေတာ္ျပန္တုိ႔အတြက္အဆင္ေျပေရးဟု အမ်ားက ယူဆၾကသည့္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကလည္း လူရယ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားနုိင္သူမ်ားထဲတြင္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံထားသူ၊ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေနထုိင္သူတုိ႔ မပါ၀င္ဟု မၾကာေသးခင္က အတိအလင္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းလုိက္သျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္သည္ မီးစ တစ္ဘက္ ေရမႈတ္တစ္ဘက္ ကုိင္ထားသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။
သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားကုိ အသာစီးရေစရန္ ႀကိဳးပမ္းဆဲ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တုိ႔ကုိ အားမလုိ အားမရ ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္ဟု အေကာင္းျမင္သူလည္း ရိွႏုိင္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက ၄ ႏွစ္ ရိွလာခ်ိန္တြင္ ဤမွ်အထိ အေကာင္းျမင္ေပးသူ နည္းေပလိမ့္မည္။ သမၼတတြင္ ၾသဇာ မရိွလွ်င္ မည္သူ႔တြင္ ၾသဇာရိွေနသနည္း။ သမၼတတြင္ ၾသဇာအျပည့္ရိွ၏ဟု အခုိင္အမာ ဆုိလာလွ်င္ေတာ့ သမၼတတြင္ ေစတနာမရိွ၊ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဖက္တြယ္ထားလုိေသးသည္ဟု နားလည္ရေတာ့မည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔ထားသည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း သူတုိ႔က အင္မတန္ လုိက္ေလ်ာထား၊ ေျဖေလွ်ာ့ထားျခင္း ဟု ျမင္ၾကဖြယ္ ရိွသည္၊ လြန္ခ့ဲေသာ ၅ ႏွစ္က အေျခအေနႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ လြတ္လပ္လာျပီမဟုတ္ေလာ ဟု ေမးခြန္း ထုတ္ႏုိင္သည္၊ ငါတုိ႔ ဒီေလာက္ ေလွ်ာ့ေပးတာ မေက်နပ္ေသးဘူးလားဟု ခံယူထားၾကဖြယ္ ရိွသည္။
မ်ားစြာ ေျဖေလွ်ာ့ထားပါသည္။ မွန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရက ဒီမုိကေရစီ အမည္ခံထားေသာေၾကာင့္ ထပ္မံျပီး မ်ားစြာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရဦးမည္ျဖစ္သည္။

သီရိလကၤာ အေျပာင္းအလဲကေတာ့ ျမန္မာထက္ သာမည္ဟု ယူဆရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ သမၼတသစ္က စစ္တပ္မွလာသူ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။သူ၏ ႏုိင္ငံေရးဘ၀ အစပုိင္းတြင္ ဆႏၵျပပဲြတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ျခင္း၊ အထိန္းသိမ္းခံရျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးတာ၀န္ယူခ့ဲသူ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးသမားက အခုေတာ့ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခံရျပီ။သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရဆုိလွ်င္ သူတုိ႔ဆီက အေျခအေနက ေကာင္းေနသည္။ သူက စစ္အရာရိွမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲ၊ အစုိးရအဖဲြ႔ထဲ၊ ဌာနဆုိင္ရာထဲ ထည့္မည့္သူမဟုတ္၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မဟုတ္တာ လုပ္မည့္ အေနအထား မရိွ။

သီရိလကၤာတြင္လည္း ျပည္တြင္းစစ္၊ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္သတ္မႈ၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈ စသျဖင့္ ပဋိပကၡ မ်ားစြာ ရိွသည္၊ ရိွခ့ဲသည္။သုိ႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔ဆီက ဒီမုိကေရစီက ေရႊရည္စိမ္ မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးက ပုိျပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ရိွမည္ ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

The Yangon Globe


သီလရွင္အဆိုျပဳိင္ပြဲနဲ ့ ဘုန္းၾကီးမ်ား ေမာ္ဒယ္ၾကည့္ပြဲမ်ား လုပ္ေနၾကတာလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္လြန္းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ၾကီးကို ဒီလို မဘသ ဘုန္းၾကီးေတြနဲ ့ သီလရွင္ေတြ ဖ်က္ဆီးေနၾကျပီ။ ဒါကိုလည္း မဟာနာယကက ဘာမွ မေျပာရဲဖူး။

မယံုရင္...

၂၀၁၀ တုန္းက ဘားအံမွာလုပ္ခဲ႔တဲ႔
ဖြတ္ပါတီရဲ႕စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမွာ
ဘုန္းၾကီးက အဆိပ္ထုတ္တယ္ ဆိုၿပီး
ပရိတ္သတ္အားလံုးကို Disco ကခိုင္းတာေတြ၊

အခုလုပ္တဲ႔ မယ္သီလရွင္ေတြ ကတဲ႔
ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းေတြ..၊

အဲဒီဟာေတြကိုမ်ား...
NLD ကဦးစီးၿပီးလုပ္တယ္ဆိုတဲ႔
သတင္းမ်ိဳးေတြထြက္လာၾကည့္ပါလား..၊

ေဒၚသထြက္ေနေသာလူအုပ္ၾကီး..
ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာမယ္..

သတင္းၾကားၾကားခ်င္း..
ဦး၀ီရသူ အေရးေပၚတရားေဟာမယ္..

ဦးပါေမာကၡ နဲ႔ အေပါင္းပါဘုန္းၾကီးအုပ္စု..
သူတို႔စီးေနၾကကားေတြနဲ႔...
အဲဒီေနရာကိုိ အျပင္းႏွင္...ၾကမယ္..၊

မဘသက..ေၾကျငာခ်က္ တစ္ရာေလာက္..
တစ္ရက္တည္းထုတ္ျပန္လိမ့္မယ္..၊

ဖြတ္ေလာ္ဘီေတြ..
အၿမီးနန္႔လာမယ္...၊

လုပ္စားမ်ိဳးႏွစ္ေတြက...
အာေခါင္ျခစ္ေအာ္ၿပီး..
ဆႏၵျပၾကမယ္..၊

၀က္၀က္ကိုကြဲေနမွာပဲ..၊

ေတာ္ေသးတယ္ဗ်ာ..
NLD မဟုတ္ေပလို႔ေပါ့...
ဟဲဟဲ


( Pa Yit)

ခစ္ဒစ္ - original uploader

ရန္ကုန္(မဇၩိမ)။ ။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO ) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ တရုတ္နယ္ျခား မွတ္တုိင္ ၆ စစ္ေျပးဒုကၡ သည္စခန္းတြင္ ခုိလႈံေနေသာ ဒုကၡသည္ မ်ားသည္ ရာသီဥတုေအးလြန္းသျဖင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနၿပီး ကေလးငယ္မ်ားက်န္းမာေရး ဆုိးရြားေနသည္ဟုKIO မွ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္ မတီ တာဝန္ခံ ဦးဒြဲပီဆာ ကေျပာသည္။
Kachin-Battles-Victims
ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိက္ဇာၿမိဳ႕ရွိ ေဂ်းယန္းဒုကၡသည္စခန္းရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - မင္းမင္း၊ မဇၩိမ)
KIA  ၏ တပ္မဟာ ၄ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း  ၃၂ ၊၃၃ နယ္ေျမ အတြင္းရိွ ဖရဲဒုကၡသည္စခန္းမွ ကေလး ငယ္မ်ားသည္ ရာသီဥတု အလြန္ေအး သျဖင့္ေခ်ာင္း ဆုိးျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ ထိန္ခ်ဳံန္း ေဆးရံုသုိ႔ သြားေရာက္ ကုသေနရသည္ဟု ၄င္းက မဇိၥ်မ ကုိေျပာသည္။

“မွတ္တုိင္ ၆ ဖရဲဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေအးလုိ႔ ဖ်ားနာတဲ့လူမ်ားလာတယ္။ အဲဒီမွာ ေဆးကုသလုိ႔ မရလုိ႔ မေန႔ကလည္း သံုးေလးေယာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ထိန္ခ်ဳံန္း ဘက္ ေရာက္တဲ့လူေတြေတာင္ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ေအးတယ္ဆုိေတာ့ ေခ်ာင္းဆုိးတာေတြ ျဖစ္တယ္ ထင္တယ္။ မေန႔က ရတဲ့သတင္းရတာက တစ္ေန႔က ကေလးတေယာက္ဆံုးသြားတယ္။ မေန႔ကလည္း ေဆးရံုကုိ ၃ ၊ ၄ ေယာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ထိန္းခ်ဳံန္းေဆးရံုသုိ႔ ျပန္တင္လုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္”ဟု ဦးဒြဲပီဆာ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွင္းမ်ားထူထပ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ေသာက္သံုးေရ သံုးစြဲရန္ ခက္ခဲေနသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္ မ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ ပြားေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ပုိမုိဆုိး ရြာေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးဒြဲပီဆာ ကေျပာသည္။

အဆုိပါ ဖရဲဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး KIO က ေဆးေပးခန္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းမွ ငါးတန္းထိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထား သည္ဟုသူကေျပာသည္။ လက္ရွိအစားအေသာက္မ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားကုိ  ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( KBC)  ကေထာက္ပံ့ေပးေန သျဖင့္အခက္ အခဲ မရွိေသးေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္က ဖရဲဒုကၡသည္စခန္းမွ တာဝန္ရွိသူက ကေလးမ်ား ဖ်ားနာမႈမ်ား ရွိေနသည္ကုိ KBC ရံုးသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း တယ္လီဖုန္း လုိင္းမ်ား ဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲသျဖင့္ အေသးစိတ္ေမးျမန္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း KBC ၏ ယူနန္ျပည္နယ္ ရင္က်န္းၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌ ဆရာမ ေကာ့နန္က ေျပာသည္။

၄င္းက “မေန႔က ႏွင္းေတြအရမ္းခ်ၿပီးေတာ့ ကေလးေတြ ဖ်ားေနတယ္ဆုိၿပီး ဖုနး္ဆက္ေျပာ တာတယ္။ မေန႔က တရုတ္ေဆး ရံုေရာက္ေန ၾကၿပီ ဆုိၿပီးေျပာလာ တယ္။”ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ KBC က အစားအေသာက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနၿပီး အျခား ေဆးဝါးမ်ား အေရးေပၚ လုိအပ္ေန သည္ဟုလည္း ၄င္း ကေျပာသည္။

တရုတ္နယ္စပ္မွတ္တုိင္ ၈ တြင္လည္း ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အလြန္ေအးၿပီး ေရခဲမ်ား ၂ ေပခန္႔ထိ ထူထပ္ေန သျဖင့္ သြားလာႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ စခန္း အတြင္းမွာ ဘဲ ခုိလႈံေနရသည္ဟု မွတ္တုိင္ ၈ တြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအား ကူညီေပးေနေသာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဆရာေဘာက္လာက မဇိၥ်မကိုေျပာ သည္။

၄င္းက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မွတ္တုိင္ ၈ မွာက ဖ်ားနာ တာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ မုိးေတြရြာ၊ ႏွင္းေတြလည္း အရမ္းက်လုိ႔ ေရခဲေနတယ္။  အျပင္သြား လာလုိ႔ မရ ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဆုိင္ကယ္၊ ကားဘာမွ စီးလို႔ မရဘူး။ ေရလည္း ေရခဲကုိ ခ်က္ၿပီး သံုးေနရတယ္” ဟုေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္းကလည္း အဆုိပါ တရုတ္နယ္စပ္ မွတ္တုိင္ ၆ ရွိ ဖရဲ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ လက္ရိွ အမ်ဳိးသား လြတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးဇခုန္တိန္ယိန္းက ပန္ဝါသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းဒုကၡသည္မ်ားသည္ မေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေပ။

(မဇၩိမ)
http://www.mizzimaburmese.com/2013-10-20-16-16-07/2013-11-01-01-48-27/item/36806-2015-01-11-13-45-32

“ ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္သည္ ”

တို ့ျပည္ရဲ့ကုန္စည္…ေဖၚေဖၚသီသီ….
ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမွီ….ကြယ္လတီမွာထိပ္တင္….
မိတ္အင္ ဘားမား…
ကေလးးစစ္သား…
ကေလးလုပ္သား….
ကေလးျပည့္တန္ဆာ….
အိမ္ေဖၚအကူ မိန္းမသူ…
အေရာင္းခံ သတို ့သမီး
လူသားကုန္စည္….
လူကုန္ကူးသည္….
ျပည္တြင္းမွာလည္းသံုးသည္….
ျပည္ပကိုလည္းပို ့သည္
ေပါေခ်ာင္ေကာင္းရမည္….
ကံစမ္းမဲပါမည္…..
ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္သည္ ။ ။

(မင္းေကာင္းခ်စ္)
ဇႏၷ၀ါရီလ ( ၁၁) ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ သံသယရွိသူ ၃ ဦး အေသဖမ္းဆီးရမိၿပီး
လြတ္ေျမာက္ေနသူ အမ်ိဳဳးသမီး Yayat Boumeddiene

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို ကူညီသူလို႔ သံသယရွိတဲ့အမ်ဳိးသမီးဟာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွာ ေရာက္ေနတယ္လို႔ အေနာက္သတင္းမီဒီယာေတြက ေဖၚျပၾကပါတယ္။

Hayat Boumeddiene ဟာ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွာ တူရကီႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဆီးရီးယားကို ဆက္လက္ထြက္ခြါသြားတယ္လို႔ တူရကီ ေထာက္လွမ္းေရးက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအမ်ီဳးသမီးရဲ႕ရည္းစားျဖစ္သူ Amedy Coulibaly က ေသာၾကာေန႔ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ကKosher ေစ်းဆိုင္အတြင္း ေစ်းဝယ္သူ ေလးဦးကို သတ္ခ်ိန္မွာ Boumeddiene ဟာ အတူရွိေနတယ္လို႔ ျပင္သစ္အာဏာပိုင္ေတြက သံသယရွိေနတာပါ။ ၾကာသာပေတးေန႔က အမ်ဳိးသမီးရဲအရာရွိတဦးကို သတ္သူဟာ Amedy ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

ေစ်းဆိုင္ကို လံုၿခံဳေရးရဲေတြက ဝင္စီးၿပီး ဓါးစားခံေတြလြတ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးဟာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားတာျဖစ္ၿပီး အခုေတာ့ သူ႔ကို လံုၿခံဳေရးရဲေတြက အႀကီးအက်ယ္ရွာေဖြေနၾကတာပါ။ အဲဒီေစ်းဆိုင္ကိုဝင္စီးနင္းမႈအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမား Coulibaly ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

Boumeddiene ရဲ႕ မူဆလင္အမ်ဳိးသမီးေတြ ဝတ္ေလ့ရွိတဲ့ အမည္းေရာင္ ဝတ္႐ံုကိုဝင္ဆင္ၿပီး ျမားပစ္ေလ့က်င့္ေနတဲ့ ဓါတ္ပံုလည္း ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ပဲရစ္က သံုးရက္ၾကာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအတြင္း အသတ္ခံခဲ့ရသူ ၁၇ ေယာက္အတြက္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတဝွမ္းက ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ လူေတြဟာ လမ္းမေတြေပၚ ထြက္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၵဟူးေန႔က Charlie Habdo မဂၢဇင္းတိုက္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ၊ ၾကာသာပေတးေန႔မွာ ရဲဝန္ထမ္းတေယာက္ကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ေသာၾကာေန႔က ေစ်းဆိုင္မွာ ဓားစာခံေတြကို အၾကမ္းဖက္သမားေတြက သတ္ျဖတ္အၿပီး ျပင္သစ္လူထုဟာ သူတို႔ရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အခုလို ျပသခဲ့တာပါ။

တနဂၤေႏြေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ညီညြတ္ေရး လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ပြဲအတြက္လည္း စေနေန႔ကတည္းက ပဲရစ္စ္ၿမိဳ႕တဝွမ္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ရာနဲ႔ခ်ီ ျဖန္႔က်က္ ခ်ထားပါတယ္။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္၊ အီတလီ၊ စပိန္နဲ႔ ဥေရာပတိုင္းျပည္က ေခါင္းေဆာင္ေတြအပါအဝင္ ကမာၻတလႊားက ထင္ရွားတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ ဒီခ်ီတက္ပြဲအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ၾကလိမ့္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/frence-high-alert-search-for-terror-accomplice-continues-/2593645.html


၀ါရွင္တန္ ၊ ၁၁-၁-၂၀၁၅

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕ရွိ Charlie Hebdo မဂၢဇင္းတုိက္ႏွင့္ ဂ်ဴးကုန္တုိက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြား မည္ဟု ယီမင္ႏုိင္ငံရွိ အယ္လ္ကုိင္ဒါ အဖြဲ႕က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ရန္စမႈကုိ ရပ္တန္႔မည္ ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ေနထုိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အယ္လ္ကုိင္ဒါ အဖြဲ႕မွ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ ဟာရစ္သ္ အယ္လ္နာဒါရီ ၏ ဗီဒီယုိမွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ SITE အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံတြင္ သံုးရက္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေသြးထြက္သံယုိ တုိက္ခုိက္ မႈမ်ားမွာ အယ္လ္ကုိင္ဒါ အဖြဲ႕၏ လက္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟာရစ္သ္ အယ္လ္နာဒါရီ က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ မဂၢဇင္းတုိက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္သူမ်ား အနက္ တစ္ဦးမွာ ယီမင္ႏုိင္ငံရွိ စစ္ေသြးၾကြ မ်ားႏွင့္အတူ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းႏုိင္ငံမွ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ဓားစာခံ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ေနရာႏွစ္ခုကို စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ မဂၢဇင္းတုိက္ တုိက္ခုိက္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည့္ ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အျခား ဂ်ီဟတ္ဒ္ဝါဒီ တစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ယင္း ဓားစာခံ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား အနက္ ကုန္တုိက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဓားစာခံ ဖမ္းဆီးမႈ၌ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ ရသည့္ ဓားစာခံ ေလးဦးမွာလည္း ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com/2015/01/blog-post_71.html


ဇန္န၀ါရီ - ၁၁ - ၂၀၁၅

ယမန္ေန႔နံနက္ ၅ နာရီခန္႔က ထိုင္းဖက္သို႔ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ေျပး လာသည့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ခလရ ၉၇ မွ စစ္သည္ ၄ ဦးကို ထိုင္းစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာ့ခ္ခရိုင္အုန္းဖန္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ႏို႔ဖိုးေက်းရြာအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စခန္းသစ္တပ္စခန္းရိွ ခလရ ၉၇ မွ စစ္သည္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းဘက္ကေျပာသည္။

၎စစ္သည္မ်ားမွာ MA - 1 အမ်ိဳးအစား လက္နက္ ၃ လက္ႏွင့္၎က်ည္ ၂၂၀ ပါရိွသည့္ တပ္သားအဆင့္မ်ားျဖစ္ေသာ ကို၀င္း ၂၅ ႏွစ္ ကိုမ်ိဳး ၂၃ ႏွစ္ ၿဖိဳ းကို ၂၀ ႏွစ္ ေအာင္မ်ိဳး ၁၈ ႏွစ္တို႔ျဖစ္သည္။

၎စစ္သည္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳ လုပ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာဘက္သို႔ လြဲေျပာင္းေပးရန္ အစီအစဥ္မရိွေသးဟု ထိုင္းဘက္ဆိုသည္။

အဖမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာစစ္သည္မ်ားသည္ အဆိုပါ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈတခုကို က်ဴးလြန္ထားသည္ဟုလည္း ထိုင္းဘက္ကေျပာသည္။

အဆိုပါရာဇ၀တ္မႈကို က်ဴးလြန္ထားျခင္း ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အေရးယူခံရကာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္ဟုလည္း သိရိွရသည္။

သတင္း - ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004061645399&fref=ts


ေဟာင္ေကာင္ရဲ့ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္က ေဟာင္ေကာင္အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုပ္နိုင္ရင္ သူအပါအ၀င္ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူ တရပ္လံုး ဆံုးရံႈးနစ္နာ ၾကရလိမ့္မယ္လို႔ သတိေပး လိုက္ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒျပဳ ေကာင္စီက အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ခြင့္ျပဳမွ ေရွ႕ေလွ်ာက္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမယ္လို႔ သူေဌးႀကီး လီကာရွင္း Li Ka-shing က ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔မွာ ေျပာဆိုပါတယ္။

အဲ့လိုမွ မဟုတ္ရင္ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြဟာ ဘယ္လိုမွ ႏိႈ္င္းဆလို႔ေတာင္ မရတဲ့ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈေတြ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လို အေျခအေန မ်ဳိးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပထမေျခလွမ္းအေနနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးရမွာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီကေနမွ ဒုတိယေျခလွမ္း၊ ေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ဆက္လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ လူထုေဆြးေႏြးညႇႏိႈင္းပဲြေတြ စတင္မယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔မွာ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရက ေၾကညာပါတယ္။

အရင္ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း တန္ ခ်ီ ဟြာ Tung Chee-hwa ကေတာ့ ေဟာင္ေကာင္အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းဟာ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမယ့္ေနရာကို ေရာက္ရွိေနၿပီး လူတိုင္းက ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/76676

သီ​ရိ​လကၤာ နိုင္ငံမွာ သတင္းစာဆရာေတြ နဲ့ နိုင္ငံေရး သမားေတြ ရဲ့ ဖုန္းေတြကို ျကားျဖတ္ နားေထာင္တာမ်ိုး မလုပ္ေတာ့ဘူး လို့ ဆိုပါတယ္။
သီ​ရိ​လကၤာ သမၼတသစ္ မိုင္ျထီပါလ ဆီရာဆီးနား ဟာ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိရမယ္ လို့ အာမခံ လိုက္ျပီး ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံ နိုင္ငံေရး သမားေတြ ကိုလည္း ျပန္လာ ျကဖို့ ဖိတ္ေခၚ လိုက္ေျကာင္း သီ​ရိ​လကၤာ အစိုးရ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိုလ္ က ဆိုပါတယ္။

သီ​ရိ​လကၤာ အစိုးရ ဟာ နိုင္ငံေရး အတိုက္အခံ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေတြ အေပၚ ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္ ေနတာေတြ ကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန့္ ဖို့ အမိန့္ထုတ္ လိုက္တဲ့ အျပင္ စာနယ္ဇင္း သမားေတြ နဲ့ နိုင္ငံေရး သမားေတြ ရဲ့ ဖုန္းေတြ ကို ျကားျဖတ္ နားေထာင္ တာမ်ိုး၊ ေစာင့္ျကည့္တာမ်ိုး လည္း မလုပ္ရ ေတာ့ဘူး လို့ ဆိုပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့လို့ သမၼတ ေနရာက ဖယ္ေပး ခဲ့ရတဲ့ မဟိနၵာ ရာဂ်ာပါ့ခ္ဆာ လက္ထက္ တုန္းကေတာ့ အတိုက္အခံ ေတြ အေပၚ လံုးဝ သည္းမခံမႈ ေျကာင့္ အေတာ္ ေဝဖန္ ခံခဲ့ ရပါတယ္။

မစၥတာ ရာဂ်ာပါ့ခ္ဆာ က သူ့ အေနနဲ့ အာဏာကို ဆက္လက္ ခ်ူပ္ကိုင္ ထားနိုင္ဖို့ စစ္တပ္ရဲ့ အကူအညီ ေတာင္းခံ ခဲ့ေပမယ့္ စစ္တပ္က ျငင္းပယ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ လို့လည္း အစိုးရ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိုလ္ က ေျပာပါတယ္။

ဒီ ေျပာဆိုခ်က္ အေပၚ သီ​ရိ​လကၤာ စစ္တပ္ ကေတာ့ မွတ္ခ်က္ တစံုတရာ မျပုလုပ္ ခဲ့ပါဘူး။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2015/01/150110_sri_lanka_censorship


လန္ဒန္ ၊ ၁၀-၁-၂၀၁၅

ISIS စစ္ေသြၾကြ မ်ားအေနျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ား၌ ထိခိုက္ ဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားျပားသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔အား ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါး ႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ MI 5 ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ Andrew Parker က ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ သတိေပး ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ Bangkokpost သတင္းတစ္ရပ္ အရ သိ႐သည္။

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ႐ွိ အယ္လ္ေကဒါ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ အဓိက အမာခံ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Andrew Parker အဖြဲ႕က ထိုကဲ့သို႔ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိေနေၾကာင္း ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အနည္းဆံုး လူ ၁၂ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ရသည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားၿပီး တစ္ရက္ အၾကာတြင္ ၄င္းက သတင္းေထာက္ မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္ မွေန၍ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လာသည့္ တိုက္ခိုက္ေရး သမားမ်ားက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ႐ွိ အထင္ကရ ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားအား ဦးေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ သြားႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိေၾကာင္း Andrew Parker က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕သည္ လတ္တေလာ တြင္ သိသိသာသာ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ႐ွိေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း အယ္လ္ေကဒါ အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိေသာ တိုက္ခိုက္ေရး သမားမ်ား သည္လည္း အႏၲရာယ္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐သည္။

မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္မ်ား အေပၚ မၾကာခဏ တိုက္ခုိက္ခံ ရျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္ ေသေၾက ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္႐ြယ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ပိုမိုခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ပူးေပါင္း ႀကံစည္မႈ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း Andrew Parker က ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

Militants planning mass casualty attacks against West: UK

#PyiChitThar


ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ၿပီး ဆင္းရဲ မြဲေတရတဲ့ အေၾကာင္း တရားေနာက္မွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နိမ့္က်ျခင္း သာမက အေတြးအေခၚ ပိုင္း ဆိုင္ရာ အားနည္းျခင္းလဲ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ ျမင့္မားဖို႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္ ၄ နွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲနဲ႔ ရန္ပံုေငြဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

"ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာ က်မတို႔ဟာ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္လိုပါတယ္၊ ပညာရွိမွ က်မတို႔နိုင္ငံသားေတြ ပညာအဆင့္ျမင့္မွ ဒီနိုင္ငံဟာ အဆင့္ျမင့္နိုင္မွာ၊ ပညာမရွိဘဲနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္နိုင္မယ္ဆိုတာ အဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး၊ ျပည္သူေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေတာပိုင္ခြင့္မေပးဘဲနဲ႔ ဒီနိုင္ငံအဆင့္ျမင့္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္"

ဒါ့အျပင္ လူငယ္ေတြ ပညာတတ္ေျမာက္လာရင္ အဲဒီပညာကို အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳမွာလား ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ပဲ အသံုးျပဳမွာလားဆိုတာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့သလုိ အခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ အလြတ္က်က္ေျဖဆိုရတဲ့ ပညာေရးစနစ္ဟာ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေရးအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လိုအပ္တာမွန္ေပမယ့္ လူငယ္ေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကို အားနည္းေစတယ္လို႔လည္း ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္က ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ပညာဒါနေက်ာင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ပညာသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။

အလားတူ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပိုမိုနိမ့္က်ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္ေတြအတြက္ ပညာေရးရန္ပံုေငြ သီးသန္႔ထားၿပီး လွဴဒါန္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=nf


ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ အဘာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္စြန္းရွိ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္ က အသက္ ၁၂ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာစဥ္က တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း နာရီအနည္းငယ္ သာ ေနထိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္းႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ အျခား မိန္းကေလးငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ အဘာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လိမ္ညာ ေခၚေဆာင္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁ ဦးႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပးရန္ ေရာင္းစားခံခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အ ျခား နည္းလမ္းျဖင့္ ဇနီးမယားရ ယူႏိုင္ ျခင္း မရွိသည့္ အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ တျဖည္းျဖည္းတိုးျမင့္ လာေန သျဖင့္ သတို႔သမီးအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ေရာင္းခ် ခံရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား လည္း တိုးျမင့္လာလ်က္ရွိသည္။

အဘာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ပုံမွန္႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္ စက္ခံခဲ့ ရၿပီး မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ ခြင့္မရသည့္အျပင္ ၁ ဦးတည္း အ ျပင္ထြက္ခြင့္ပါ မရခဲ့ေပ။ အဘာအား ဝယ္ယူခဲ့သည့္ မိသားစုက ၎တို႔၏ သားျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေပးရန္ ဝယ္ ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဘာက ‘ကၽြန္မကို ယြမ္ ၂၀,၀၀၀ နဲ႔ ေရာင္းခဲ့တာ ပါ။ သူတို႔ ဝယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မက လက္ထပ္ဖို႔ ငယ္ လြန္းေနပါတယ္။ သူတို႔သားနဲ႔ လက္ထပ္ေပးဖို႔ ဝယ္ယူ ခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မ ကံ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္ ေလာက္သာ အသက္ပိုႀကီးခဲ့မယ္ဆို ရင္ တစ္ခါတည္း ခ်က္ခ်င္း လက္ထပ္ ေပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္မွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ လက္မထပ္ႏိုင္ေသးခင္ အိမ္ အလုပ္ ေတြကို ခိုင္းခဲ့တာပါ’ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ငယ္႐ြယ္စဥ္တြင္ ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္ခံရကာ ေရာင္းခ်ခံရျခင္းမွာ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း အဘာမွာ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပး ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာ ကယ္ တင္ခံရၿပီး အိမ္ျပန္ခြင့္ရခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သတို႔သမီးအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ေရာင္းခ်ခံခဲ့ရ သည့္ ျမန္မာ မိန္းကေလး အမ်ားစုမွာမူ ဇာတ္ သိမ္းမေကာင္းၾကေပ။ ၎တို႔မွာ ေအာက္ေျခ သိမ္း အလုပ္မ်ိဳးစုံ ပင္ပင္ ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ အဆိုး ဆုံးအျဖစ္ အခ်ိဳ႕က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေက်း လက္ေဒသမ်ားရွိ ပုံမွန္ နည္းလမ္းျဖင့္ သတို႔သမီး ရွာေဖြႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ ႏွစ္စဥ္ အတင္း အက်ပ္ေရာင္းခ်ခံေနရသည့္ အမ်ိဳး သမီး မည္မၽွ ရွိေၾကာင္း မည္သူမၽွ အ တိအက်မသိေပ။

သို႔ေသာ္ ေသခ်ာ သည့္အခ်က္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ထိုသို႔ေရာင္းခ်ခံ ရသူ အေရ အတြက္ တိုးလာေနျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုၾကာ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ၁ အိမ္ေထာင္ က ေလး ၁ ဦးမူဝါဒႏွင့္ အစဥ္အလာအရ သားေယာက္်ားေလးကိုသာ ဦးစား ေပးရယူလိုမႈတို႔ကဆိုးဆိုးဝါးဝါး က်ား^ မ အခ်ိဳးမညီမၽွမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လူမႈသိပၸံအကယ္ဒမီ၏ အဆိုအရ ၂၀၂၀ အေရာက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၌ လက္ထပ္ရန္ သတို႔သမီးမရွိ သည့္ အမ်ိဳးသား အေရအတြက္ ၂၄ သန္းအထိ ရွိလာမည္ဟုဆိုသည္။ ထို အေျခအေန တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္အတြက္ သတို႔သမီးရွာေဖြရန္ အဓိကရင္းျမစ္ ျဖစ္ လာေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားေဒ သမ်ားတြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္း လုံၿခဳံမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အစားအစာႏွင့္ အ လုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းတို႔က လူကုန္ကူး သူမ်ားအတြက္ လိမ္ညာမႈျပဳလုပ္ ရန္ လြယ္ကူေစသည္။ လူကုန္ကူး သူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၌ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္း ရမည္ဟု လိမ္ညာေခၚေဆာင္ကာ တ ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဇနီးမယား အျဖစ္ ေရာင္း ခ်ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူး ေရာင္းခ်ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံအ ေျခစိုက္ အန္ဂ်ီအိုတစ္ခုျဖစ္သည့္ က ခ်င္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) (Kwat) က ဆိုသည္။

Kwat က ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မႉး ဂ်ဴလီ ယာမာရစ္က ‘တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေတြ က ကေလးေမြးေပးႏိုင္မယ့္ ငယ္ငယ္ ႐ြယ္႐ြယ္ က်န္းက်န္းမာမာ မိန္းက ေလးေတြ လိုခ်င္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ေတြကို ကေလးထုတ္တဲ့ စက္ေတြလိုပဲ သေဘာထား တာပါ’ ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လူကုန္ကူးသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အဓိက လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊလီတြင္ အဘာအား တ႐ုတ္အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဝါဂြမ္းၿခံပိုင္ရွင္မိသားစု က ဝယ္ယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ အဘာမွာ က်ပန္း အလုပ္သမားဖခင္ ႏွင့္ အလုပ္မရွိသူ မိခင္တို႔မွ ေမြးဖြား လာသည့္ သားသမီး ၃ ဦးအနက္ ၁ ဦးျဖစ္သည္။

ဂ်င္းေဘာင္းဘီႏွင့္ အျဖဴေရာင္တီရွပ္ဝတ္ထားသည့္ အ ဘာမွာ အမွတ္တမဲ့ ဆိုပါက အျခား ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ျခားနားျခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ေလသံ တိုးတိုးျဖင့္ စကားေျပာသည့္အခါတြင္မူ သူႀကဳံ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အေတြ႕ အႀကဳံမ်ား အေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္း လင္း သိျမင္ခဲ့ရသည္။

အျခားလူကုန္ကူးခံရသည့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အဘာသည္ ဝယ္ ယူသူမ်ား ရွိသည့္ လူအမ်ား၏ေရွ႕၌ လမ္းေလၽွာက္ျပခဲ့ရသည္။ မာရစ္က ‘တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔ကို ပန္းၿခံထဲ ကေဈးမွာ ေရာင္းခ်ပါတယ္။ လူကုန္ ကူးသူေတြက မိန္းကေလးေတြကို ဝတ္ေကာင္းစားလွေတြဆင္ေပးၿပီး မိတ္ကပ္ေတြ လိမ္းျခယ္ေပး ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြက သူတို႔မဝတ္ဖူးတဲ့ အဝတ္ေတြ ဝတ္ရလို႔ ေပ်ာ္ေနေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့ ဟင္း႐ြက္ကန္စြန္း႐ြက္ လို ေရာင္းခ်ခံ ရပါတယ္’ ဟုဆိုသည္။

အဘာက ‘အစပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ လိုမတတ္တဲ့အတြက္ လုပ္ခိုင္းတဲ့ အိမ္မႈ ကိစၥေတြကို နားမလည္ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ အမွားလုပ္မိတဲ့အခါ အေမက ကၽြန္မကို ႐ိုက္ပါတယ္။ အေတာ္မ်ား မ်ား ထိတ္လန္႔ေနခဲ့ရၿပီး စကားေျပာ ဖို႔ သူငယ္ခ်င္းမရွိတဲ့အတြက္ အလြန္အထီးက်န္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မ အမ်ားႀကီး ငို ခဲ့ရပါတယ္။ အစပိုင္းမွာ ကၽြန္မ ကို မငိုဖို႔ ညင္ညင္သာသာေျပာေပ မယ့္ ငိုရင္ ႀကိမ္းေမာင္းခံရပါတယ္’ ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

အဘာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ေနမွန္း မသိသည့္ အျပင္ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ မိ သားစုက အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေန သျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ ေပ။ ‘ကၽြန္မကို တစ္ခ်ိန္လုံး ေစာင့္ ၾကည့္ေနခဲ့ၿပီး အျပင္ ထြက္ခြင့္မေပးပါဘူး’ ဟု အဘာကဆိုသည္။ သူ႕ အား ထိုသို႔ အေပ်ာက္ မခံဘဲ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းမွာ ထိုမိသားစု၏ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္သားျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ခဲ့ရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဇနီးမယားအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ေရာင္းခ်ခံခဲ့ရသူ မိန္းကေလး အားလုံး နီးပါးမွာ ေနအိမ္မ်ား တြင္ အက်ဥ္းက်ခံရသကဲ့သို႔ အေျခ အေနႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရကာ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ျခင္း အလြန္ရွားပါးသည္ဟု မာရစ္က ဆိုသည္။ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရ သျဖင့္ အခ်ိဳ႕က လယ္ယာသုံး ဓာတု ေဗဒပိုးသတ္ေဆးေသာက္သုံး၍ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံး စီရင္ၾကသည္။ ပိုး သတ္ေဆးေသာက္ျခင္းမွာ တ႐ုတ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္သတ္ေသရာ၌ အသုံးအမ်ားဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

အဘာမွာ ကံေကာင္း ေထာက္မ စြာျဖင့္ ၎ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ မွတ္ပုံတင္ ကတ္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္စဥ္ အဘာအား ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးျဖစ္ ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကသိရွိသြားၿပီး လက္ ထပ္ေပးရန္ ရက္သတၱပတ္အနည္း ငယ္အလိုတြင္ ကယ္တင္ခံခဲ့ရသည္။ အဘာက သူ၏အျဖစ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကို ရွင္းျပခဲ့ေသာအခါ ဝယ္ယူသူမိ သားစုအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ‘ခင္ဗ်ားတို႔ လူကိုဝယ္လို႔မရဘူး။ သူတို႔က တိရစၧာန္ မဟုတ္ဘူး’ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုမိသားစုအား တရားစြဲ လိုျခင္း ရွိ-မရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေမးသည့္ အခါ အဘာက တရားမစြဲ လိုဘဲ ျဖစ္ သမၽွကို ေမ့ပစ္ကာ အိမ္ျပန္ခ်င္သည္ ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဘာ၏ မိဘမ်ားမွာ သမီးျဖစ္ သူ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာအခါ ရွာေဖြရန္ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကသည္။ သမီးျဖစ္သူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားျခင္းခံ ရေၾကာင္း မူဆယ္ရဲစခန္း သို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ယြမ္ ၆ç၀၀၀ ေတာင္းခံခဲ့ သျဖင့္ ထိုမၽွေငြပမာဏကို မိဘမ်ား က မတတ္ႏိုင္ခဲ့ဟု အဘာက ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။ လူကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ၏တုံ႔ျပန္ပုံမွာ တ႐ုတ္ရဲ မ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္ဟု Kတေအ အဖြဲ႕ကဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ ရဲမ်ား ကလည္း ႏိုင္ငံတြင္း ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ ကူးမႈ ကိုသာ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ တိုက္ဖ်က္ေလ့ရွိၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈကို အေလးထားေလ့မရွိေပ။ မႏွစ္ကအထိ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာ သည့္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္မွာ တရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာ သူမ်ား အျဖစ္ အက်ဥ္းက်ခံရၿပီးေနာက္ ေနရပ္သို႔ ျပန္ပို႔ခံရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈမွာ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရွမ္းျပည္ နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားၿပီး ၎ ေနာက္တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲတိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ ရွိေနသည္ဟု တ ႐ုတ္ေန႔စဥ္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ သည္။ လူကုန္အမ်ားစုအား ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ မေလးရွားသို႔ ပို႔ေဆာင္ ျခင္းခံရသည္။ မိန္းကေလး အမ်ား အျပားမွာ ေဒသခံအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပးခံရၿပီး ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို အလုပ္သ မားအျဖစ္ ခိုင္းေစၾကသည္။

ထိုအေျခအေနက ျမန္မာ၊ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားကဲ့သို႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ ငံမ်ားမွ မိန္းကေလးမ်ားအား တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးေနသည့္ အဖြဲ႕ မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္လာေစသည္။ ဗီယက္နမ္ မိန္းကေလးအခ်ိဳ႕မွာ တ႐ုတ္ေက်း လက္ေဒသမ်ားတြင္ ဇနီးမယားအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ေရာင္းခ်ခံရသည့္အ ျပင္ ယူနန္၊ ဂြမ္ေဒါင္းႏွင့္ ဂြမ္စီေဇာင္း တို႔ကဲ့သို႔ နယ္စပ္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားရွိ ဇိမ္ခန္းမ်ားသို႔ ေရာင္းခ် ခံေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၄ -၂၀၁၈ ကာလအတြက္ ေဒသခြဲဆိုင္ ရာ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ေရး ဆြဲေဆာင္႐ြက္မည္ဟု စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခု ႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးသူ ၂၁၁ ဦး အား ဖမ္းဆီးရမိကာ လူကုန္ကူးခံရ သူ ၁၀၇ ဦးကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္ ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈက အဘာအား ေ႐ႊလီသို႔ တရားမဝင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ကာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ တြန္းပို႔ခဲ့ေလ ၿပီ။

ယခုအခါ အဘာသည္ ၁ လ လၽွင္ ယြမ္ ၆၅၀ ရသည့္ စားေသာက္ဆိုင္ စားပြဲထိုး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ သည္။ လူကုန္ကူးခံရၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တြင္ ေနထိုင္ ခဲ့ရသည့္အတြက္ အဘာ သည္ တ႐ုတ္စကားအား ကၽြမ္းက်င္ စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ ကာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစ သည္။ သို႔ေသာ္ ၃ ႏွစ္ၾကာ ႀကဳံေတြ႕ ခဲ့ရသည္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ တ႐ုတ္ စကား တတ္ေျမာက္ လာျခင္းက မ ေျပာပေလာက္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု အဘာ က ဆို သည္။ ‘ကၽြန္မအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့တာေတြအတြက္ အဲဒီ့မိသားစုကို အခုထိ မုန္းေနတုန္းပဲ။ အၿမဲတမ္းမုန္းေနမယ္ ထင္ပါတယ္’ ဟု အဘာက သူ၏ခံစားမႈအား ေျပာျပခဲ့သည္။

(မွတ္ခ်က္ - တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ဆုိသည္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ရည္ညႊန္း ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။)

ေက်ာ္သက္

Ref:The Telegraph
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ျခံစည္းရိုးခတ္တဲ့ဝန္ထမ္းေတြနဲ့ ျဖစ္တဲ့ အျပန္လွန္ပတ္ခတ္
လက္ပံေတာင္း ေျကးနီစီမံကိန္း ဧရိယာမွာ ဒီဇင္ဘာလ ေနွာင္း ပိုင္းက ေဒသခံ ေတြနဲ့ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းေတြ အပါအဝင္ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ့နဲ့ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမွာ ရြာသား ေတြကို တဖက္ ကုမၸဏီ က တရားစြဲ လိုက္ျပီး ရြာသား ေတြက တန္ျပန္ စြဲဆို ထားတဲ့အမႈ ကိုေတာ့ စိစစ္ ေနဆဲမို့ အမႈဖြင့္ မေပးေသးဘူး လို့ သိရပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန့က ေဒသခံ ေျမပိုင္ရွင္ ေတြနဲ့ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီက ျခံစည္းရိုး ခတ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြနဲ့ ျဖစ္တဲ့ အျပန္လွန္ ပစ္ခတ္မႈ မွာ တရုတ္ ဝန္ထမ္း ၉ ဦးကို နာက်င္ေအာင္ လုပ္လို့ ဆိုျပီး ရြာသား ၁၅ဝ ကို ဆားလင္းျကီး ရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္သူ ေဒၚခင္ဝင္း ကို လံုျခံုေရး ရဲတပ္ဖြဲ့က ေသနတ္ပစ္လို့ ေသတဲ့ ကိစၥနဲ့ ရြာသားေတြ ထိခိုက္တဲ့ အမႈ ကိုေတာ့ တိုင္ခ်က္ ဖြင့္ထားေပမယ့္ စိစစ္ဆဲ ျဖစ္လို့ ဆိုင္းငံ့ ထားတဲ့ အေျကာင္း စေနေန့ မွာ သက္ဆိုင္ရာ က အေျကာင္းျကား လာတယ္ လို့ ဆည္တည္း ရြာသား ကိုေအာင္က ေျပာျပပါတယ္။

မိုးျကိုးျပင္ အလယ္ရြာ က ေဒၚခင္ဝင္း ေသျပီး ေနာက္ ရက္မွာ ေရွ့ေန ကြန္ယက္ နဲ့ ေဒသခံ ေတြက ဆားလင္းျကီး ရဲစခန္းကို အမႈသြား တိုင္ျကား ခဲ့ေပမယ့္ အထက္ အဆင့္ဆင့္ ကို အစီရင္ခံရမွာမို့ ေစာင့္ဆိုင္းေပး ဖို့ တာဝန္က် အရာရွိက ေျပာခဲ့ျပီး ခုထပ္ျပီး ဆိုင္းငံ့ဖို့ အေျကာင္းျကား တာ ဟာ မျဖစ္သင့္လို့ ရွင္းလင္း ေအာင္ ေမးျပီး အထက္ အဆင့္ဆင့္ ကို တိုင္ျကားသြားမယ့္ အေျကာင္း ေရွ့ေန ကြန္ယက္အဖြဲ့ဝင္ ေဒၚဟန္စုယဉ္ က ေျပာပါတယ္။

ဘီဘီစီက ဆားလင္းျကီး ရဲစခန္းမႉးနဲ့ ျမို့နယ္မႉး ေတြရဲ့ ဖုန္းကို ေခၚဆို ခဲ့ေပမယ့္ ဖုန္းကိုင္ ေျဖျကား ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

လက္ပံေတာင္း ေဒသခံေတြ ကေတာ့ အမႈမွန္ ေဖာ္ထုတ္ ေပးဖို့ နဲ့ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈေတြ ရပ္တန့္ဖို့ ဆည္တည္းနဲ့ တံုရြာ ျကား မွာ သပိတ္စခန္း ဖြင့္ျပီး ေတာင္းဆိုေနဆဲ ျဖစ္တယ္ လို့ ေဒသခံ ေတြက ေျပာပါတယ္ ။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2015/01/150110_latpadaung_case

ဓာတ္ပုံ - NLD Chairperson
ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ လုပ္ေဆာင္ၾကပါလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ မနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပညာေရးကြန္ရက္ ၄ ႏွစ္ျပည့္ အလွဴရွင္ေတြ ဂုဏ္ျပဳပြဲနဲ႔ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး ဂီတပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခုလို တိုက္တြန္း ေျပာၾကား လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ႏွစ္မွာ ျပည္သူလူထု အားလံုးဟာ ပညာရွိရွိနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ က်မ မၾကာခဏေျပာေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေစတနာထားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္အားလံုးက ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ကူညီဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ က်မတို႔ျပည္သူအားလံုးဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲ့ဒီလို မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ဖို႔ အားလံုးက ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ကူညီေပးၾကဖို႔ ေမတာရပ္ပါတယ္။”

ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အလြတ္က်က္အလြတ္ေျဖ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ စဥ္းစားေတြးမႈမရွိ ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားပါတယ္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပညာေရး ကြန္ရက္ ၄ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ပညာေရးရန္ပံုေငြ ရွာေဖြေရးေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြကို ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္နဲ႔ ၁၁ ရက္တို႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ား ေရရွည္ေအာင္ျမင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူေပးဖုိ႔၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ ပညာေရးျမင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ နယ္စပ္ေဒသမွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသေတြကုိ ပညာေရး အကူအညီေပးႏိုင္ဖုိ၊ ပညာေရး သင္ၾကားေရး အခက္အခဲရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ေတြကို ပညာသင္ ေထာက္ပံေပးရန္ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ပညာေရးကြန္ရက္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/76559

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.