01/15/15

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္)
လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ စကၠန္႔မိနစ္မွ နာရီေန႔ရက္မ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း၊ နာရီေန႔ရက္မ်ားမွာ လမ်ား၊ ႏွစ္ မ်ားဆီသို႔လည္းေကာင္း မရပ္မနား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ေျပာင္းလဲေနေပလိမ့္ဦးမည္။
ယခုလည္း “ႏွစ္ေဟာင္း ၂၀၁၄” မွ “ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၅”သုိ႔ ေျပာင္းခဲ့ျပန္ၿပီ။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္လည္း သူ၏အုပ္စုိးမႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ “အၾကမ္းဖက္မႈကို – လိမ္ညာလွည့္စားမႈ ျဖင့္”လည္းေကာင္း၊ “လိမ္ညာလွည့္စားမႈကို – အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္”လည္း အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေန ၏။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး”ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားက အူလိႈက္သည္းလိႈက္ လိုလားသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္၏။ “ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး”သည္ အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေၾကာက္ရြံ႕စုိးရိမ္မႈကို ေခါင္းအုံး၍အိပ္ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္လုိ႔ လိုအပ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ “ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး”သည္လည္း ဝါဒျဖန္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အမည္ခံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အတုအေယာင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကို အမွန္တကယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသာျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။

(ဖဆပလ) အစုိးရ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ (မဆလ) အစုိးရ၊ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရႏွင့္ ယေန႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔ အစိုး ရအဆက္ဆက္သာ ေျပာင္းသြားသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ မရရွိခဲ့။
အထင္ရွားဆံုးႏွင့္ အျမင္သာဆံုးအခ်က္မွာ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုသည္ ပုိ၍ပို၍ ဆင္းရဲမြဲျပာက်ခဲ့ရၿပီး အုပ္စိုးသူမ်ားမွာ ကုေဋႂကြယ္ သူေဌးႀကီးမ်ားျဖစ္လာသည့္အခ်က္ပင္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟု ဆိုေနသည္။
1599244_10152143868038913_229319759_o
“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရန္ ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္”ဟူသည္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၏ပါးစပ္မွ ဆီမန္း မန္းသကဲ့သုိ႔ ဘယ္လိုပင္ ရြတ္ဖတ္ေနေသာ္ျငားလည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ “ေသနတ္ႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈ”ကိုသာ ေရလဲႏွင့္ အသံုးျပဳ ေနေၾကာင္း “ကိုပါႀကီးသတ္ျဖတ္ခံရမႈ၊ လုိင္ဇာပစ္ခတ္မႈ၊ လက္ပံေတာင္းေဒသခံေတာင္သူ ေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုးရမႈ” စသည့္ျဖစ္ ရပ္မ်ားက အထင္အရွား သက္ေသခံလ်က္ရွိပါသည္။

(၉၂ ဒႆမ ၄၈) ရာခုိင္ႏႈန္း”က ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ေသာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျဖစ္သည္ဟူေသာ စကားကိုလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႀက့ံဖြံ႔အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ဘက္မွ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္၍ ေျပာဆုိေနျပန္ပါသည္။

ဤသုိ႔ေျပာဆုိေနျခင္းမွာ ပထမအခ်က္အားျဖင့္ “နာဂစ္မုန္တုိင္း”ေၾကာင့္ လင္ေသ သားေပ်ာက္၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ခဲ့ ရေသာျပည္သူမ်ားကို မစာနာ၊ မ်က္္ႏွာလႊဲ၍ “ဘယ္သူေသေသ – ငေတမာ” ၿပီးေရာဆုိသည့္ အတၱကိုယ္က်ဳိးတစ္ခုတည္း ၾကည့္၍ ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ (၉၂ ဒႆမ ၄၈ %) ဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ ဒုကၡသုကၡမ်ားကို ရက္ရက္ စက္စက္ လ်စ္လ်ဴရႈ အတည္ျပဳခဲ့ရာမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ေနသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ (၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ အထိ) အေျခခံဥပေဒမရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ ဗိုလ္က်အုပ္စုိးခဲ့ၾကသူမ်ားက သူတုိ႔ “ဥပ ေဒစကား” တေဖာင္ေဖာင္ ေျပာေနသည္ကလည္း ရယ္ဖြယ္ေကာင္းေလစြ။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က မဲဆႏၵနယ္ (၄၄၇)ေနရာအနက္ (၃၉၆)ေနရာ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ (NLD)ပါတီ၏ “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္” ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သူမ်ားမွ လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၏ မိဘျဖစ္ေသာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အ ျပင္ “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” ဆုိသည္မွာလည္း “ႀကိဳတင္မဲ”ဆုိသည့္ အပုပ္နံ႔ေထာင္းေထာင္းထေနေသာ အႏုိင္က်င့္မႈတစ္ ခု၏ ျပယုဂ္ပင္ မဟုတ္ပါလား။

ထုိသုိ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖ်က္ဆီးနင္းေခ်ခဲ့ၾကသူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲဒုကၡအေပၚ အျမတ္ထုတ္အႏုိင္ယူခဲ့ ၾကသူမ်ားက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ”ကို “တပ္မေတာ္က ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ထားေသာလမ္းေၾကာင္း” ျဖစ္သည္ဟု ေျပာေနသည္မွာလည္း နာက်ည္းဖြယ္၊ မုန္းတီးရြံရွာဖြယ္ ေကာင္း ေလစြ။

“ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းသည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္”ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရက ေလတစ္လံုး မိုးတစ္လံုးေျပာေနေသာ္ျငားလည္း တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္မူ “၄ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေရး” အဆိုျပဳမႈကို ပစ္ ပယ္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ၊ မေရရာေသာ၊ မၿပီးဆံုးႏုိင္ေသာ ျငင္းခုန္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အစည္းေျပေရးသာ တိုးပြားမ်ားျပားလာေစ မည့္ “၆ပြင့္ဆုိင္၊ ၈ပြင့္ဆုိင္၊ ၁၂ပြင့္ဆုိင္၊ ၁၄ပြင့္ဆုိင္”စေသာ အတုအေယာင္ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဟန္ျပေဆြးေႏြးပြဲ၊ ထမင္းစား ဓါတ္ပံု႐ုိက္ ႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို ျငင္းဆန္ပယ္ဖ်က္ေနပါသည္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA)ခ်ဳပ္ဆုိေရး ေဆြးေႏြးေနသည့္ဘက္ကိုၾကည့္ လွ်င္လည္း ေဆြးေႏြးဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လက္မခံႏုိင္ေသာ၊ ဘယ္လိုမွ လက္ခံ၍မျဖစ္ႏုိင္ေသာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္လည္း ဒူး ေထာက္အည့ံခံေစသည့္သေဘာသက္ေရာက္ၿပီး အႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ေစသည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေသာ “တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္း/မူ ၆ရပ္” ဆိုသည္ကို အတင္းအၾကပ္ လက္ခံခုိင္းေနပါသည္။

(KNU) ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ကို ကာခ်ဳပ္က ေတြ႔ဆံုရာတြင္ “တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္း/မူ ၆ရပ္”အား “တိတိက်က် လုိက္နာရန္ဆုိသည္ထက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာလည္း “မ်ဳိခ်ရန္မလို – ပါးစပ္ထဲငံုထားလွ်င္ရၿပီ” ဟူ၍ ေျပာတာပဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ “၄ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေရး”ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA) ခ်ဳပ္ဆုိေရး ေဆြးေႏြးပြဲ”မ်ားသည္ တုိးလို႔တန္းလန္း ျဖင့္ ခရီးမေရာက္ဘဲျဖစ္ေနပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေနသည္မွာ သေဘာထားအေျခခံမမွန္၍သာ ျဖစ္သည္။
10488022_907277005983119_1342878392568072855_n
ေမးစရာတစ္ခုရွိပါသည္။ (NCA) စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေလာ – စစ္ေရးကိစၥေလာ၊ စစ္ေရးကိစၥဆုိလွ်င္ စစ္တပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား သီးျခားညႇိႏိႈင္းၾကဖို႔လိုမည္။
လူမ်ားမ်ားမလို ဦးေအာင္မင္းတို႔ (MPC)ပင္မလို။ စစ္တပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဘယ္ကာလအတိုင္းအတာအထိ ၂ဖက္ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲမႈကို ရပ္ဆုိင္းထားၾကမည္ဆုိလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။

ထိုသုိ႔ ရပ္ဆုိင္းထားစဥ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် စစ္ေရးသေဘာပါဝင္သည့္ တပ္ေျပာင္း ေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ရိကၡာစုပံုျခင္း၊ သတ္မွတ္နယ္ေျမေက်ာ္လြန္၍ ထိုးေဖာက္ခ်ီတက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ေရး စသည့္ကိစၥမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားၾကမည္ဆုိလွ်င္ (NCA)ကိစၥ ၿပီးျပတ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔(NCA) ကိစၥၿပီးျပတ္သြားၿပီဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အျမန္တက္လွမ္းႏုိင္မည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥသည္ စစ္ဘက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၀(ခ) အရ ဆုိလွ်င္ စစ္တပ္ကသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ (MPC) ပါဝင္စရာ မလိုအပ္ေခ်။ စစ္တပ္တာ ဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားဘက္မွ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားသာ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းဖို႔လိုသည္။
“တပ္ ၿငိမ္း/မူ ၆ရပ္” ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထုိကိစၥမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးသည့္အခါမွသာ ထည့္သြင္း ေဆြး ေႏြးလိုပါက ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ (NCA) စာခ်ဳပ္အဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းထားရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ “တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ရပ္” ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းေရး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစျခင္းငွာ မျဖစ္သင့္ပါ။ “တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ရပ္”ကို (NCA) စာခ်ဳပ္ထဲမွ ဖယ္ရွားလုိက္လွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေမွ်ာ္မွန္းစိတ္ကူးထားသည့္ လာမည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ (NCA) စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးေရးႏုိင္ၾကေရးကိစၥ ေျဖာင့္ျဖဴးသြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ လိမ္ညာလွည့္စားမႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ဆုိင္းေစ ၿပီး “၄ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေရးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဦးတည္ေစမည္။ “တပ္ၿငိမ္းမႈ ၆ရပ္” ႐ုတ္သိမ္းရန္ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္ တပ္ကို ၾသဝါဒေပး၊ လမ္းညြန္မိန္႔ၾကား၊ နားခ်ႏုိင္မည္ဆုိပါလွ်င္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္သည္ “သမုိင္းဝင္မည့္ႏွစ္ – သမုိင္းတြင္မည့္ႏွစ္” ျဖစ္ လာႏုိင္စရာ အလားအလာမ်ားစြာ ရွိလာပါလိမ့္မည္။
ညြန္း – ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္ ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁-၁- ၂၀၁၅)

http://kicnews.org/2015/01/%E1%81%84%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B/

"ကၽြန္မတို႔က အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္သူျဖစ္တယ္။ ဒီဥပေဒကို ကၽြန္မအျမင္ေပါ့။ လံုးဝ ဖ်က္ရမယ့္ ပုဒ္မေတြ၊ အေမွာင္ခ်ထားတဲ့ ပုဒ္မေတြ ရွိတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒီလို ေဝဖန္ေထာက္ျပၿပီး ေျပာတာဟာ ကၽြန္မက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း တာဝန္ေက်ခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ သက္ေရာက္မႈေတြကေတာ့ လာမွာပဲ။ အဲဒီ သက္ေရာက္မႈက ကၽြန္မအလုပ္ကို ထိခိုက္မယ္ဆိုရင္ ခံယူ႐ံုပဲ" လို႔ ဆရာမက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေခတ္ေျပာင္းတာကို ဆရာ ဆရာမေတြ ႏိုးၾကားဖို႔လိုပါၿပီ။ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ဆိုၿပီး ေခါင္းညိတ္ ေခါင္းခါျပေနရ မယ့္ ေခတ္ကာလမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ စစ္အစိုးရေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေသနတ္နဲ႔ပါးစပ္ေတြကို ေထာက္ထား တာ ခံခဲ့ရလို႔ ဆရာေတြ ဝန္ထမ္းေတြအားလံုး ႏႈတ္ဆြံ႕အၿပီး စကားမေျပာတတ္ခဲ့တာ ၾကာသြားပါၿပီ။ ေၾကာက္ ေနတာ အေျဖမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေၾကာက္လို႔ ႏႈတ္ပိတ္ၿပီး မေျပာခဲ့ေလေတာ့ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ၿပီး အႏိုင္ က်င့္ျခင္း ခံရတယ္။ မေတာ္ဘူးလို႔ မေျပာခဲ့ပဲ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္လွေၾကာင္းပါ ဆိုတာပဲ ေျပာၿပီး ဇာတ္ေျမာ ႀကီးေနာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္လိုက္ခဲ့ရာက ပ်က္စီးျခင္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။

ဆရာမႀကီး ေဒၚမာလာေအာင္က တိုက္ပြဲေခၚသံကို စၿပီးေတာ့ ေႂကြးေၾကာ္လိုက္ပါၿပီ။ ပညာေရးဝန္ႀကီး ကိုသာမက အစိုးရအဖြဲ႔ကိုပါ စိန္ေခၚသြားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အမွန္ကိုေျပာလို႔ ျဖဳတ္မလား၊ ျဖဳတ္လိုက္တဲ့။

(ဆရာ၊ဆရာမတုိ့ရွင္ ကေလးငယ္ေတြရဲ့ အနာဂတ္အတြက္ ေခါင္းငုံ ့လုိ ့ျဖစ္ မေနသင့္ျပီ)။

Photo Credit :မသိမတတ္ နားမလည္သူ စီနီယာ

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒအား အစိုးရဘက္မွ ရက္ေပါင္း၆၀ျပည့္သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း မရွိပါက ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ကိုမင္းေသြးသစ္က Tomorrowသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရဘက္က ဒီရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း မလိုက္ေလ်ာဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရက္ေပါင္း ၆၀ ျပည့္ၿပီး ၆၁ရက္ျဖစ္တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ကေနစၿပီး၊ ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ့္နယ္နဲ႔ကိုယ္ သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္”ဟု ကိုမင္းေသြးသစ္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပရာတြင္လည္း နယ္မ်ားအလိုက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ရက္တည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသို႔ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပရန္အတြက္ Action ေကာ္မတီ ျဖစ္ေသာ လူငယ္အေျချပဳ လူမႈေရး အဖြဲ႕ ၃၀ ေက်ာ္အား ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားမွလည္း ရက္ေပါင္း ၆၀ ျပည့္ သပိတ္တြင္ ၀န္းရံပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတင္း ရရွိထားေၾကာင္း ကိုမင္းေသြးသစ္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအား အစိုးရဘက္မွ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသားတို႔၏ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားမွ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ယင္းညႇိႏိႈင္းမႈသည္ တရားမ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရမွ ညႇိႏႈိင္းမည္ ဆိုပါက အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒအား ညႇိႏႈိင္းရန္ အခြင့္ အာဏာရွိသည့္ အစိုးရမွ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေစလႊတ္သူမ်ားကိုသာ ညႇိႏႈိင္းလိုေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ကိုလူသစ္
http://www.tomorrow.com.mm/?q=articles/1330


“ ေသနတ္ေျပာင္းထဲစိုက္တဲ့ေဇာ္မႊားပန္း၊ ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးနဲ ့ နိဳင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ….ကၽြန္းခံေနတဲ့တိုင္းျပည္ ”

ကမၻာႀကီးကို ဒီမိုကေရစီလိွဳင္းႀကီးသံုးလိွဳင္း ရိုက္ခတ္ခဲ့တယ္လို ့ နိဳင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ေတြ ကသတ္ မွတ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ပထမလႈိင္းဟာ ၁၈၂၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ တယ္လို ့ဆိုၾကတယ္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီပထမလႈိင္းမွာ အေရး အပါဆုံးျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒုတိယဒီမိုကေရစီလႈိင္းကာလဟာ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေလာက္ အထိျဖစ္ တယ္လို ့ဆိုၾကတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကေန မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကာလကို ဒီမိုကေရစီတတိယလႈိင္း ကာလလို ့သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ တူနီးရွားနိဳင္ငံ ကစတင္ခဲ့တဲ့ အာရပ္ေႏြဦး (Arab Spring)လို ့ေခၚၾကတဲ့ အာရပ္ကမၻာနဲ ့အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းနိဳင္ငံတခ်ိဳ ့မွာျဖစ္ ပြားခဲ့တဲ့ အာဏာ ရွင္ဆန္ ့က်င္ေရးနဲ ့ဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားမွဳ့ေတြကို စတုတၳေျမာက္ ဒီမိုကေရစီ လိွဳင္းရဲ့ အစဘဲလို ့ တခ်ိဳ ့ ေသာနိဳင္ငံေရးအကဲျဖတ္ေတြကသံုးသပ္ၾကျပန္တယ္။
ျမန္မာနိဳင္ငံနဲ ့ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားေတာင္းဆိုမွဳ့ဟာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၅) ရက္က ေပၚတူဂီနိဳင္ငံရဲ့ ( Carnation Revolution ) ေဇာ္မႊားပန္းေတာ္လွန္ေရးက စတင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ တတိယလွိဳင္းႀကီးထဲမွာပါ၀င္ခဲ့တယ္။ ေဇာ္မႊားပန္းေတာ္လွန္ေရးလို ့နာမည္ေပးရတဲ့ အရင္း ခံအေၾကာင္းက ေသနတ္သံတခ်က္ မေဖာက္ရေလာက္ေအာင္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုကူးေျပာင္းနိဳင္ခဲ့လို ့ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြဟာ မိုးေပၚကိုေတာင္ေထာင္မပစ္ တဲ့ ျပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္သားေတြရဲ ့ေသနတ္ေျပာင္းေတြ၊ အေျမာက္ေျပာင္းေတြနဲ ့ယူနီေဖါင္း ေတြမွာ ေဇာ္မႊားပန္းေတြ (Carnations) ေတြထိုးစိုက္ဂုဏ္ျပဳၾကတယ္။ ျမန္မာနိဳင္ငံက တပ္မေတာ္သားေတြ၊ ျပည္သူ ့ရဲေတြ အတုခိုးဖို ့ အားက်ဖို ့အလြန္ေကာင္းတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန ့မွာစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုလို ့ ထင္ရွားတဲ့ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားမွဳ့ႀကီးနဲ ့မေရွးမေႏွာင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အသြင္ကူး ေျပာင္းခဲ့တဲ့ အာရွနိဳင္ငံေတြကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေတာင္ကိုရီး ယားနဲ ့တိုင္၀မ္နိဳင္ငံတို ့ျဖစ္ တယ္။ အဲ့ဒီ နိဳင္ငံေတြထဲမွာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးလြတ္လပ္တဲ့သမၼတ ေရြးေကာက္ ပြဲနဲ ့ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံျဖစ္လာတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားနိဳင္ငံဟာ အခုဆို ကမၻာမွာလူသားဖြံ ့ၿဖိဳး မွဳ့ညႊန္းကိန္း အဆင့္ (၁၅) ရၿပီး၊ အာရွမွာ ၀င္ေငြအျမင့္ဆံုးနိဳင္ငံအျဖစ္ ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ။
ျမန္မာနိဳင္ငံဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားၽမွဳ့ႀကီးရဲ့ေနာက္မွၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထင္ရွားတဲ့ေနာက္ထပ္ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးလွဳပ္ရွားေတာင္းဆိုမွဳ့ႀကီးကေတာ့ ပိုလန္နိဳင္ငံကစတင္ခဲ့တဲ့ ဥေရာပ အလယ္ပိုင္းနဲ ့ အေရွ့ပိုင္း ကြန္ျမဴနစ္နိဳင္ငံေတြ အထူးသျဖင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံအင္ပါယာကိုၿပိဳကြဲသြားေစတဲ့(၁၉၈၉) ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ( The Revolutions of 1989 ) နဲ ့ တရုပ္ျပည္ တီယန္မင္ရင္ျပင္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရးအခင္းတို ့ပါဘဲ။
အဲ့ဒီအေျပာင္းအလဲေတြထဲမွာ ထင္ရွားတဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြကေတာ့ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယားရဲ ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရး ( Velvet Revolution ) နဲ ့ ဘာလင္တံတိုင္းကိုၿဖိဳခ်နိဳင္ခဲ့တဲ့ အေရွ့ဂ်ာမဏီနဲ ့အေနာက္ဂ်ာမဏီတို ့ေပါင္းစည္းနိဳင္ျခင္းတို ့ျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီနိဳင္ငံေတြက စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ထိတ္တန္းအႀကီးအကဲေတြ၊ နိဳင္ငံေရးသမား ေတြဟာ.. သူတို ့အတၱကိုေဘးခ်ိတ္လို ့ျပည္သူ ့ဆႏၵကို ေရွ့ထိပ္ပို ့ခဲ့တယ္။ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျပည္သူေတြေသြးထြက္သံယို မျဖစ္ေစေအာင္၊ တိုင္းျပည္ကိုလမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေတြ ့ဆံုညိွနိဳင္းအေျဖရွာခဲ့ၾကတာဟာေလးစားဂုဏ္ ျပဳ စံထားရမဲ့စိတ္ဓါတ္ေတြပါဘဲ။ ဒီေတာ့ သူတို ့ျပည္သူ ေတြက၊ သူတို ့ဘက္ကရပ္တည္တဲ့ သူတို ့့စစ္တပ္ကိုခ်စ္တာ မဆန္းေတာ့ဘူး မဟုတ္လား။

တို ့တိုင္းျပည္မွာေတာ့ တနိဳင္ငံလံုးမွာ ၿမိဳ့နယ္ေပါင္း (၃၁၄) ၿမိဳ့နယ္ရွိတဲ့အနက္ အကုန္လံုးနီးပါးမွာ သပိတ္ စခန္းေတြ တလေက်ာ္ၾကာတဲ့အထိဖြင့္လွစ္ၿပီး တျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ ့ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ ့အခြင့္ အေရးကိုျပင္းျပင္းျပျပ ေတာင္းဆိုခဲ့တာေတာင္၊ တို ့တိုင္းျပည္ရဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ သူမ်ား တိုင္းျပည္ကစစ္အာဏာရွင္ေတြလို ေဆြးေႏြးညွိနိဳင္းအေျဖမရွာခဲ့ဘူး။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းမေျဖ ရွင္းခဲ့ဘူး။ လက္နက္အားကိုးနဲ ့ဗိုလ္က်၊ ေထာင္ခ်ီ တဲ့ လက္နက္မဲ့ျပည္သူေတြကို အညိုးတႀကီးနဲ ့ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္၊ ေသြးေခ်ာင္းစီးေအာင္လုပ္ၿပီး အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့အျပင္ ျပည္သူ ့ဆႏၵ အစစ္အမွန္ကိုဖံုးကြယ္လို ့ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြကိုလိမ္ညာလို့ရေအာင္သမိုင္းအတုႀကီးကိုဖန္တီးခဲ့ေသးတယ္။

မင္းမဲ့စရိုက္စတဲ့စကားလံုးေတြနဲ ့အကာျပၿပီးအႏွစ္ကိုဖံုးေအာင္၊ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး ကိုေသးသိမ္ေအာင္ လက္နက္အာဏာေငြေၾကး၊ သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ဆိုက္၀ါး စတဲ့နည္းမ်ိဳးစံုသံုးလို ့ ပံုဖ်က္ခဲ့ၾကေသးတယ္။ ဒီေတာ့ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ တပ္မေတာ္ထဲမွာ လူေကာင္းတခ်ိဳ့ရွိေနတာသိေပမဲ့ အလြန္ေကာက္က်စ္ယုတ္မာတဲ့ အခြင့္ထူးခံစစ္အာဏာရွင္လူနည္း တစုနဲ ့ မိဘျပည္သူဖက္ေသနတ္ေျပာင္းလွည့္တဲ့ ေၾကးစားခါးပိုက္ေဆာင္စစ္တပ္ကို ခ်ီးကိုရြံသလို ရြံရွာမုန္းတီးၾကတာမဆန္းေတာ့ဘူးမဟုတ္လား။
အခုခ်ိန္ထိေအာင္ မိဘျပည္သူေတြက ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ့နိဳင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္းအေျဖရွာဖို ့ထပ္တလဲလဲေတာင္းဆိုေနပါရက္နဲ ့ ေလးပြင့္ဆိုင္ ဆိုမျဖစ္ဘူး ၁၂ ပြင့္ဆိုင္၊ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေတြေျပာရင္း အခ်ိန္ဆြဲေနၾကတာဟာ..ရိုးသားစြာေျဖရွင္းလိုစိတ္ မရွိတာကိုျပေနတာျဖစ္သလို၊ သူတို ့ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေနတယ္ဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြနဲ ့ အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရးေတာင္ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္မလာတာဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

အေျဖကရွင္းရွင္းေလးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတကယ္မလိုျခင္တာပါ။ ကိုယ္အေပၚစီးရေနတဲ့အေျခအေန၊ ကိုယ္အခြင့္ထူးခံခြင့္ရေနတဲ့အေျခအေနကို မေျပာင္းလဲျခင္တာပါ။ တဖက္သားကို တန္းတူရည္တူ မဆက္ဆံျခင္တာပါ။ ဖိႏွိပ္မွဳ့ေတြ၊ မတရားမွဳ့ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာအသိအမွတ္မျပဳျခင္တာပါ။ အတိုက္ အခံနိဳင္ငံေရးအင္အာစုေတြနဲ ့တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းေတြကို “ ေတာ္လွန္ေရး ” ဆိုတဲ့စကားလံုးေတာင္သံုးဖို ့အသိအမွတ္မျပဳနိဳင္တာဟာ အမွန္တရားကိုလက္မခံျခင္းသာျဖစ္တယ္။

ကမၻာ့သမိုင္းမွာၾကည့္ၾကည့္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းကိုဘဲျပန္လွန္လွန္.. ျပည္သူျပည္သားေတြဆိုတာ… မလိုအပ္ဘဲ အားအားယားယား မေတာ္လွန္ဘူး မပုန္ကန္ဘူး။ စား၀တ္ေနေရး၊ စီးပြားေရးေကာင္းေန ရင္၊ ေျပလည္ေနရင္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေနရင္ ဘယ္ျပည္သူမွ ဆူဆူပူပူဆႏၵမျပၾကဘူး ။ ဖိႏွိပ္မွဳ့ေတြ မခံမရပ္နိဳင္ေအာင္ျပင္းထန္မွသာ ျပည္သူေတြဟာ.. လမ္းမေတြေပၚထြက္လာေလ့ရွိတာပါ။
ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ… မင္းဆိုးမင္းညစ္ေတြရဲ့ အနိဳင့္ထက္က်င့္မွဳ့ဒါဏ္ကိုမခံနိဳင္လြန္းလို ့လမ္းမ ေတြေပၚ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ဒီေန ့ထက္ထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ထြက္ခဲ့ရတယ္။ ထြက္ခဲ့တိုင္းလည္း စစ္ဘီလူး ေတြရဲ ့အၾကင္နာမဲ့ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ႏွိမ္ႏွင္းတာခံခဲ့ၾကရတယ္။ ဘယ္ ေသာအခါမွ ျပည္သူ ့ဆႏၵဟာမျပည့္၀ခဲ့ရဘူး။ စစ္အာဏာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ့ လက္နက္၊ အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ ့ဗိုလ္က်ခံခဲ့ရတာ ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ေနပါၿပီ။

လူတေယာက္ဟာ… အခ်စ္ေရးမွာကံအၿမဲေခေနရင္၊ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပတာမ်ားရင္ ႏွလံုးသားလမ္းေၾကာင္းမွာကၽြန္းခံေနတယ္လို ့ေျပာေလ့ရွိတယ္။ ျမန္မာနိဳင္ငံကလည္း ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီ တတိယလွိဳင္း လွဳပ္ရွားမွဳ့ႀကီးထဲမွာ ေနာက္မက်ဘဲ ပါ၀င္ခဲ့ေပမဲ့ ခုခ်ိန္ထိ လူ ့အခြင့္အေရးနဲ ့ဒီမိုကေရစီ အရသာကို ပီပီျပင္ျပင္မခံစားရေသးတာဟာ.. နိဳင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ ကၽြန္းခံေနတာေၾကာင့္လို ့ ေျပာရေတာ့မယ္။ ကိုယ့္ေနာက္မွ ဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားလိုနိဳင္ငံေတြေတာင္အေသ အေျပာက္အထိအခိုက္နည္းနည္းနဲ ့အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ ဖြံ ့ၿဖိဳးသြားၿပီေလ။

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာေတာ့ ကိုယ့္အခြင့္အေရးေလးကိုေတာင္းဆိုလိုက္တိုင္း၊ မရတဲ့အျပင္လက္နက္မဲ့ျပည္သူ ေတြဆိုတာ ေသလိုက္တာလည္းေသာက္ေသာက္လဲ၊ ဘ၀ေတြအဖ်က္ဆီးခံရတာလည္း မနဲမေႏွာ ၊ ေပးဆပ္ၾကရတာနဲ ့ မကာမိရံုမက၊ မဲညစ္ပုပ္သိုးေနတဲ့ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းသာႀကီးထြားလို ့ လူေကာင္း သူေကာင္းေတြ တေျဖးေျဖးေလၽွ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ကြယ္လါတာဘဲအဖတ္တင္ရစ္တယ္။
ျမန္မာျပည္ရဲ့ နိဳင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွာခံေနတာ ဘယ္လိုကၽြန္းႀကီးေတြပါလိမ့္။ စာေရးသူ ေစာေၾကာ ဆင္ျခင္မိတဲ့ အတားအဆီးျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္းႀကီးေတြအနက္ကအဓိကက်တဲ့ကၽြန္းေတြကေတာ့….
နံပါတ္တစ္က … ဗိုလ္က်စီးပိုးတတ္တဲ့ အာဏာရွင္ဓေလ့ စရိုက္ဆိုးပါ - စစ္တပ္ဟာ အုပ္စိုးသူ အရွင္သခင္၊ ျပည္သူဟာအုပ္ခ်ဳပ္ခံလို ့ျမင္ထားတဲ့…အာဏာရွင္အေတြးဆိုး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးလို ့လည္းေခၚနိဳင္ ပါတယ္။ အဲ့ဒီပိုးေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အစစ္ အမွန္ျဖစ္မလာနိဳင္ဘူး။ အတိုက္အခံေတြနဲ ့ျပည္သူေတြကိုတန္းတူရည္တူ သေဘာမထားနိဳင္လို ့လည္း သူတို ့ခ်မွတ္တဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြလိုက္နာဖို ့ အေပၚစီးကအၿမဲတိုက္တြန္းေန ၾကတာပါ။ အဲ့ဒီ ဗိုလ္က်စိုးမိုးလိုစိတ္ေတြနဲ ့နိဳင္ငံေရးကို နိဳင္ငံေရးနည္းနဲ ့ မေျဖရွင္းဘဲ အၾကမ္းဖက္နည္း နဲ ့လက္နက္ နဲ ့ေျဖရွင္းခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္း ဒီေလာက္ထိရိုင္းခဲ့ရတာပါ။

ဒီေနရာမွာအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က… အဲ့ဒီဗိုလ္က်စီးပိုးတဲ့အထံုဓေလ့ဟာ…စာေရးသူအပါအ၀င္…ကိုယ္ခံအားမေကာင္းတဲ့ ျမန္မာနိဳင္ငံသားအမ်ားစုမွာ အနည္းနဲ ့အမ်ားဆိုသလို ကူးစက္ေနၿပီဆိုတာ ပါဘဲ ။ ကိုယ္ကပညာပိုတတ္တယ္ထင္ရင္၊ ကိုယ့္မွာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာပါ၀ါရွိတယ္ထင္ရင္၊ ကိုယ္က နည္းနည္းပိုၿပီးပိုက္ဆံရွိတယ္ထင္ရင္…ပိုက္ဆံမရွိတဲ့သူ၊ ပညာမတတ္တဲ့သူ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမဲ့တဲ့ သူေတြကို…မသိစိတ္ကေန…အနိဳင္က်င့္ဗိုလ္ၾကတတ္တာ…ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတိျပဳမိပါသလါး ။ စိတ္ပညာသေဘာအရ…အနိဳင္က်င့္ဗိုလ္က်ခံခဲ့ရသူေတြဟာ အေျခအေနေပးလါရင္ အနိဳင္က်င့္ ဗိုလ္က်သူေတြျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို ့၀န္းက်င္မွာ စစ္အာဏာရွင္ကိုဆန္ ့က်င္ရင္း ကိုယ္တိုင္ကအာဏာရွင္ျဖစ္ေနသူေတြ ကိုနိဳင္ငံေရးအဖြဲ ့စည္း၊ လူမွဳ့ေရးအဖြဲ ့စည္းေတြ၊ အိမ္ေထာင္စုေတြမွာ အလြယ္တကူေတြ ့ေနရပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအၾကြင္းမဲ့ဖ်က္သိမ္းျခင္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ဟာကိုယ့္ကိုကိုယ္ လည္းစျပင္ၾကရမွာပါ ။အာဏာရွင္စရိုက္ကိုေဖ်ာက္ၾကရမွာပါ။
နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ့ … တိုင္းျပည္ရဲ့အလႊာအသီးသီးမွာ..စာရိတၱသီလ၊ ၀ါရိတၱသီလ၊ နိဳင္ငံေရးသီလ.. ရွိရွိသမၽွ် ကိုယ္က်င့္သီလေတြ ခ်ိဳ့ငဲ့က်ိဳးျပတ္ေနၾကျခင္းပါ။ အဲဒါရဲ့အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အဂတိလိုက္ စားျခင္း၊ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးျခင္းနဲ ့အတူ မိုးခါးေရေသာက္တဲ့ မွိဳတက္လူ ့အဖြဲ့အစည္းႀကီး တစတစ နဲ ့အခိုင္အမာျဖစ္ထြန္း ဖြဲ ့တည္လာျခင္းပါဘဲ။
နံပါတ္သံုးကေတာ့ … ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ အေမွာင္ေခတ္ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ့ အသိအျမင္အေတြးအေခၚေနာက္က်မွဳ့ပါ။ အဲ့ဒါရဲ့အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အမွန္နဲ ့အမွားကို ခြဲျခားနိဳင္မွဳ့ အားနည္းတာမို ့အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ အစရွိတဲ့ ထိရွလြယ္တဲ့ကိစၥေတြသံုးၿပီး သူတို ့ကို လြယ္လင့္တကူ လမ္းမွားကိုေခၚေဆာင္နိဳင္ျခင္းပါဘဲ။
နံပါတ္ေလးကေတာ့… တစစီၿပိဳကြဲသြားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဘြားေသြးခ်င္းေတြႀကားမွာ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုၾကားရွိခဲ့ဘူးတဲ့ ညီညြတ္ေရးပါဘဲ။ အဲ့ဒါရဲ့အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲ မေနထိုင္လိုစိတ္ေတြျဖစ္ထြန္းလို ့ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမွဳ၊ ဘာသာေရးမုန္းတီးမွဳ့ေတြႀကီးထြားလာေစတာ ပါဘဲ။
ဒါေၾကာင့္ နိဳင္ငံသားတေယာက္အေနနဲ ့ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ့အခက္အခဲကို ဘယ္လိုကူညီနိဳင္မလဲ၊ ဘာေတြတာ၀န္ယူနိဳင္မလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းရွိလာပါၿပီ။

၁) မိမိ၀န္းက်င္မွာျဖစ္ေနတဲ့ မတရားမွဳ့မွန္သမွ် ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆန္ ့က်င္ရင္း၊ ဗိုလ္က်စီးပိုးတတ္တဲ့ အာဏာ ရွင္စရိုက္ဆိုး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို အျမစ္ျဖဳတ္ဖို ့ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အာဏာရွင္မဆန္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထေတြေမြးျမဴက်င့္္ႀကံသင့္ပါတယ္။

၂) လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိ နဲ ့မိမိ၀န္းက်င္မွာ စာရိတၱသီလ၊ ၀ါရိတၱသီလ၊ နိဳင္ငံေရးသီလေတြအား ေကာင္းလာေစဖို ့၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးလာေအာင္၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ထိန္းက်င့္ႀကံသင့္ပါတယ္။

၃) လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိ နဲ ့မိမိ၀န္းက်င္မွာ အသိပညာဗဟုသုတေတြတိုးပြားေအာင္၊ အမွန္နဲ ့အမွားခြဲျခားတတ္ေအာင္ နိဳင္ငံေရးအျမင္ အေတြးအေခၚေတြျမင့္မားလာေအာင္ က်ိဳးစားအားထုတ္မွ်ေ၀ကူညီသင့္ပါတယ္။

၄) လူတိုင္းလူတိုင္း တဦးအေပၚတဦး၊ လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ အျပန္အလွန္ေလးစားမွဳ ့၊ အျပန္အလွန္အသိမွတ္ျပဳမွဳ့ေတြနဲ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လိုစိတ္နဲ ့တိုင္းျပည္ အေရးအရာကိစၥတိုင္းမွာ ညီညီညြတ္ညြတ္၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။
တာထြက္ေတာ့အရင္..ပန္း၀င္ဖို ့ေတာ့ေနာက္က်ေနတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးကို ေခ်ာေမြ ့ၿပီး လိုရာခရီးေရာက္နိဳင္ေစဖို ့ နိဳင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွာခံေနတဲ့ အထက္ မွာေျပာခဲ့တဲ့ ကၽြန္းႀကီး ေလးကၽြန္းကို ရွင္းလင္းတူးထုတ္ အျမစ္ျဖဳတ္နိဳင္ေရးဟာ နိဳင္ငံသားတိုင္းရဲ့ တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးရင္း ဒီေဆာင္းပါးကိုနိဂံုးသပ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
မင္းေကာင္းခ်စ္
ဇႏၷ၀ါရီလ ( ၃) ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အဂၤါေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဆံုပဲြအၿပီးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က အဲဒီေဆြးေႏြးပဲြကို ေ၀ဖန္လုိက္သလို ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရရိွၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္၀တဲ့ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြေတြ အျမန္စတင္သင့္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို ေရွာင္ရွားတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ လိုက္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအေပၚ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူေတြနဲ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ အျမင္သေဘာထား ဘယ္လုိရိွလဲဆုိတာကို ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြကို အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေဆြးေႏြးခ်က္ဟာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆုိၿပီးေခါင္းစဥ္အလုိက္ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြအေပၚမွာေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပဲြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ အႏွစ္သာရရိွတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြလုိ႔ သတ္မွတ္ဖုိ႔ ခက္ခဲေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရရိွၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္၀တဲ့ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြေတြ အျမန္စတင္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို အစိုးရက ေဆာင္ရြက္တာ မရိွေသးေၾကာင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြ (ဥပမာ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပဲြ) ကို ေရွာင္ရွားတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းကေတာ့ NLD ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သူ႔သေဘာထားကို အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ တကယ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္ လက္ေတြ႔က်က် ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အဆိုျပဳထားတဲ့ ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကေနၿပီးေတာ့ စတင္သင့္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ယူဆတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဟာ ဒီျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုလည္းပဲ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့ တာ၀န္ေပးအပ္ထားတဲ့ ဥပေဒျပဳ အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒီအဖြဲ႔အစည္းကေနၿပီးေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ အဆုိျပဳတဲ့ ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ အထူး အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ျမင္တယ္ဗ်။”

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားကို ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက အခုလုိ ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အေစာပိုင္းမွာ နည္းနည္းနဲ႔က်ဲက်ဲ ၀ိုင္းတာက ပိုၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ပထမအဆင့္မွာ ၁၀ ဦးထက္မပိုတဲ့ ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြၾကားထဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကေနတဆင့္ ေနာက္အဆင့္ ေနာက္အဆင့္ေတြမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေဖာ္ေဆာင္တာက လက္ေတြ႔က်မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တကယ့္အေျဖကိုလည္းပဲ ဦးတည္ႏုိင္တ့ဲလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠဌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကလည္း ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပဲြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆုိတာဟာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ေတာင္းဆုိတာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြေတြျဖစ္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွာ တာ၀န္ရိွတယ္လုိ႔လည္း ေထာက္ျပပါတယ္။

“ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲဆုိတာ အေၾကာင္းအရာတခုေပၚမွာ ဦးတည္ၿပီးမွ အေျဖတခုရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲဆုိတာ အေၾကာင္းအရာေတြမ်ားၿပီးမွ အေျဖတခုမရတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳး ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လုပ္လာမိခဲ့လို႔ရွိရင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူရဲ႕ယံုၾကည္မႈက တျဖည္းျဖည္း က် က် လာတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔က ထိေရာက္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေအာင္ ပါသင့္ပါထုိက္တဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အမ်ားလက္ခံတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရရွိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးက စီစဥ္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွာ တာ၀န္ အင္မတန္ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိပါတယ္။”

၆ ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသားအစုအဖဲြ႔ ကုိယ္စားလွယ္တဦးနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ ပါ၀င္ဖုိ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အဆုိျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွအာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ အျမင္သေဘာထားကို သိႏိုင္ဖုိ႔ ပါတီဒုဥကၠဌ ဦးေဌးဦးကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမဲ့ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေနတာေၾကာင့္ ေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။

အဂၤါေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚမွာ တက္ေရာက္သူအခ်ိဳ႕က အားရႀကိဳဆုိတာေတြ ရိွခဲ့သလို အခ်ိဳ႕ကေတာ့ တက္ေရာက္သူေတြ ေဖာင္းပြေနတာနဲ႔ တိက်တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္တာေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။

မေန႔က ေဆြးေႏြးပဲြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုသမၼတႏွစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အဓိက ပါတီႀကီး သံုးခုျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးအစု အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးေတြ စုစုေပါင္း ၄၈ ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/burma-political-meeting/2597415.html


ရြာသူတဦး ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အဓိကရုဏ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က အခင္းျဖစ္ခ်ိန္မွာရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ အျပစ္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ထုတ္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဒၚခင္၀င္းဟာ ေသနတ္က်ည္ထိမွန္လို႔ ဦးေခါင္းခြ႔ံရိုးက်ိဳးၿပီး ဦးေႏွာက္စုတ္ျပဲ ဦးေႏွာက္ေျမႇးအေပၚ ေအာက္ေသြးယိုတာေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုင္တြယ္ႏွိမ္နင္းပံု အားနည္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရဲကြပ္ကဲမႈတပ္ဖြဲ႔မွာ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ပါ ပစၥည္းပစၥယ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိတဲ့အျပင္ လူစုခြဲရာမွာလဲ အဆင့္လိုက္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူးလို႔ ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာပါအရ ေဒၚခင္၀င္းေသဆံုးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒအရ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းထားတာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္က အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေဒၚခင္၀င္ေသဆံုးမႈမွာ ကြပ္ကဲခဲ့တဲ့ ရဲေတြကို အေရးယူဖို႔ဆိုလိုတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျေ ေျပာပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ ေဒၚခင္၀င္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရယ္ ကြပ္ကဲတဲ့အဖြဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ အစီရင္ခံစာမွာ အၾကမ္းဖက္ရြာသားေတြလို႔ သံုးႏႈန္းတာကေတာ့ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ ဧရိယာထဲ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ဆႏၵျပၾကတာမို႔ သြားစစ္တဲ့အဖြဲ႔က အဲ့ဒီလို သံုးလိုက္တာပါ။”

လူစုခြဲရာမွာ ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ေသနတ္ဟာ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖစ္တယ္လို႔ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ ေဒၚခင္၀င္းေသဆံုးမႈမွာေတာ့ ဘယ္ေသနတ္ ဘယ္က်ည္ဆံ ထိမွန္လို႔ ေသတယ္ဆိုတာ မသိရေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသမွာ အတင္းအက်ပ္ျခံစည္းရိုးခတ္မႈက အစျပဳတဲ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ အထိကရုဏ္းအတြင္း မိုးႀကိဳးျပင္ အလယ္ရြာသူ ေဒၚခင္၀င္းရဲ႕ ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ထိမွန္ ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးက အဖြဲ႔၀င္ ၃ ဦးပါ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

By ေရႊေအာင္ (ဒီဗြီဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/77151


ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံမွာ အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးႂကြေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံခဲ့ရတဲ့ ရွာလီ အက္ဘ္ဒိုး မဂၢဇင္းဟာ ဒီကေန႔မွာ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးထြက္ စာေစာင္ကို ေစာင္ေရ ၃ သန္း ျဖန္႔ခ်ိ ခဲ့ရာမွာ နာရီပိုင္း အတြင္းမွာပဲ ေရာင္းကုန္ သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ေစာင္ေရ ၅ သန္း အထိ ထပ္မံ စံခ်ိန္တင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီမဂၢဇင္းကို အရင္က အပတ္စဥ္ ပုံမွန္ ေစာင္ရ ၆ ေသာင္း ခန္႔သာ ျဖန္႔ခ်ိ ခဲ့ရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ အခု ေနာက္ဆုံးထြက္ မဂၢဇင္းကို ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္က စာေစာင္ ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ေတြမွာ လူေတြ တန္းစီ ဝယ္ယူ ခဲ့ၾကပါတယ္။

အခု ထုတ္ေဝတဲ့ မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖုံးမွာ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ ကာတြန္းပုံ ေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံေတြက ဒါကို ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပင္သစ္မွာ ၃ ရက္ဆက္တိုက္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ ခံရမႈအတြင္း ဒီမဂၢဇင္းတိုက္က လူ ၁၂ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူ ၁၇ ဦး ေသဆုံး ခဲ့ရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/…/150114_charlie_hebdo_copies_new_reco…

ဓာတ္ပုံ - danial sadd
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၉ ဦးကို တႏုိင္ငံသား လူ၅ ဦး သတ္မႈနဲ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဒီကေန႔ စြဲခ်က္တင္လိုက္ပါတယ္။

စြပ္စြဲခံ ၉ ဦးအနက္ တခ်ိဳ႕ကို လူသတ္မႈ ၂ ခုနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ထားတယ္လို႔ မေလးရွား နယူးစထရိတ္တိုင္မ္း သတင္းမွာ ေရးပါတယ္။

စြပ္စြဲခံရသူေတြကေတာ့ ဘီလာ မိုဟာမက္ ဂူလမ္၊ မိုဟာမက္ ရာဖစ္၊ ဟာဖဇ္ အာမက္၊ ဟာဘီဘူလာ၊ ရာဖီရွာဖီးလ္း၊ ယာဆင္း၊ ဟူစိန္ ဆြာေလး၊ စိုးေမာင္ေမာင္နဲ႔ အလီတို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အရင္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ က ကိုမ်ိဳးေအာင္နဲ႔ အမည္မေဖာ္ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို သတ္မႈနဲ႔ စြပ္စြဲထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဘီလာ မိုဟာမက္ ဂူလမ္၊ မိုဟာမက္ ရာဖစ္၊ ဟာဖဇ္ အာမက္နဲ႔ တျခား လြတ္ေနတဲ့သူ ၁ ဦးကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္က ကိုထူးေအာင္ကို သတ္မႈနဲ႔ ထပ္မံ စြဲခ်က္တင္ထားပါတယ္။

ဒါအျပင္ ဘီလာ မိုဟာမက္ ဂူလမ္၊ မိုဟာမက္ ရာဖစ္၊ ဟာဖဇ္၊ အလီနဲ႔ တျခား လြတ္ေျမာက္ေနတဲ့သူ တဦးကိုေတာ့ ကိုထြန္းယဥ္ေမာင္နဲ႔ ကုိေက်ာ္သန္းလွတို႔ကို ဆီအုန္း စိုက္ခင္းထဲမွာ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္က သတ္မႈနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အျပစ္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီစြပ္စြဲခံရသူေတြက ေသဒဏ္အထိ က်ခံႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီအမႈနဲ႔ သံသယရွိသူ ၄ ဦးကေတာ့ လြတ္ေျမာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ႏွစ္အေစာပိုင္းကတည္းက ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ၂၁ ဦး ပီနန္မွာ အသတ္ခံရတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့သလို သူတို႔ရဲ႕ အေလာင္းေတြကိုလည္း အ၀တ္စေတြနဲ႔ ထုတ္ၿပီး လမ္းေဘးမွာ စြန္႔ပစ္ထားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://www.thithtoolwin.com/2015/01/blog-post_606.html

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.