02/18/15

ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရတရပ္ရဲ႕သြင္ျပင္လကၡဏာေတြထဲမွာ စစ္တပ္ဟာ အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္မွာ ရွိရမယ္ဆိုတာပါ၀င္တယ္။ အဲဒီလကၡဏာဟာ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာမရွိဘူး။ တကယ္လို႕မ်ား စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာသံုးရပ္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာလက္ေအာက္ ကေန လြတ္ကင္းေနလို႕ရွိရင္ လြတ္ေတာ္အမတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ တရားသူႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ သမတပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္တပ္အေပၚ မွာ ၾသဇာသက္ေရာက္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။

အဲဒီလိုပဲ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္တဦး ဒါမွမဟုတ္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႕အေပၚ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တို႕ တရားသူႀကီးတို႕ သမတတို႕ရဲ႕ၾသဇာသက္ေရာက္တာမရွိဘူးလို႕ယူဆလာလို႕ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္ သိမ္းတာ ၊ တရားစီရင္ေရးကို၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာ ၊ သမတကို ရာထူးကေနဖယ္ရွားတာေတြလုပ္လာလိမ့္မယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့လထဲကပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စစ္တပ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးဖို႕ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္မွာအဆိုတင္သြင္းခဲ့တယ္ဆိုတာကို သတိထားမိၾကမွာ ေပါ့။ အဲဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳၿပီး စစ္တပ္ႀကီးစိုးေရးလမ္းစဥ္ကို အခိုင္အမာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႕လုပ္တာပဲ။ စစ္ယူနီေဖာင္းနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ ႏိုင္ငံတကာအလယ္မတင့္တယ္တာေၾကာင့္ အဲဒီအေပၚကေန တိုက္ပံုနဲ႕ပုဆိုးကိုထပ္၀တ္ စစ္ဦးထုပ္ေနရာမွာ ေခါင္းေပါင္းစြပ္လိုက္တာေပါ့။

ျပည္သူ႕ကို္ယ္စားလွယ္တဦးဦးကိုဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္တာ ၊ ဖယ္ရွားတာကို စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လုပ္ လာလို႕ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပလာတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ စစ္တပ္က ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ၊ တရားသူႀကီး ေတြဟာ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားတာကို သည္းညည္းမခံႏိုင္လို႕ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပတာ ဒါမွမဟုတ္ ဆူပူမႈေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ စစ္တပ္အစိုးရကပဲ တိုင္းျပည္တြင္းကျပည္သူေတြလတ္တေလာရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အေျခအေနေတြ ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာဆိုၿပီး ဆင္ေျခေပးလိမ့္မယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကိုအေၾကာင္းျပၿပီး အရပ္သားျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမွာ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေသခ်ာေပါက္ရယူႏိုင္ဖို႕ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အကြက္ခ်စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသလို သီးျခား ေနရာသတ္မွတ္ခြဲေ၀ရယူတာမ်ဳိးလုပ္ေလ့ရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္မွာ အမတ္ေနရာ ၂၅%ကို ယူထားၿပီးျဖစ္တယ္။ အဲဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္လက္၀ါးႀကီး အုပ္တဲ့ အမည္ခံဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႕ လုပ္ေဆာင္တာပဲျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာက စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးေလာကကေနထြက္ခြာ သြားေစဖို႕နဲ႕ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ စစ္တပ္ကိုထားရွိဖို႕ပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီမဟာဗ်ဴဟာကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႕အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို ကာလံေဒသံပေယာဂံနဲ႕အညီ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႕ျပည္သူေတြပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ရမယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနေတြအရ ျပည္သူလူထုနဲ႕အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးမလုပ္တဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားအားလံုး ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုးနားမလည္ ၊ လက္ေတြ႕မက်င့္သံုးလုိ႕ကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးတို႕ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးတို႕ဆိုတာဟာ ေလထဲမွာ တိုက္အိမ္ေဆာက္ေနတယ္လို႕သာမွတ္ေပေတာ့။

လႊတ္ေတာ္အေျချပဳအစိုးရနဲ႕ စစ္တပ္အေၾကာင္းကို နည္းနည္းဆက္ေရးပါဦးမယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး (ဂ်ပန္)
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ႔နယ္ရိွ အ.ထ.က. ၄ ေက်ာင္းမွ အဌမတန္း အတန္းပိုင္ဆရာမသည္ သူမ၏ အတန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား ဆံုးမရာတြင္ ပါး႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပါးရုိက္ခံရသည္ ေက်ာင္းသူ က ပါးမ႐ိုက္ပါႏွင့္ တျခားနည္းျဖင့္ ဆံုးမပါ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အျခား ဆရာမမ်ား ေရာက္ လာကာ ေက်ာင္းသူအား ေျဖာင္းျဖၿ႔ပီး ဆရာမကို ခံေျပာမိသည့္ အတြက္ ေတာင္းပန္ရန္ တုိက္တြန္းသျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ကေလးမွ ထိုင္ကန္ေတာ့ရာ အဆုိပါ အတုိင္းပုိင္ဆရာမက နင္ ကန္ေတာ့လဲ ငါမေက်နပ္ဘူး။ ပါးရိုက္ လို႔အလုပ္ျပဳတ္တဲ့ဥပေဒမရိွဘူးေျပာဘူးဟုေျပာၿပီး ထပ္မံပါး႐ိုက္ခဲ့ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ဆရာမက ေဒါသေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ေနရာ ဆက္လက္ၿပီး ေက်ာင္းသူအား ပါး႐ိုက္ရန္ ၾကိဳးစားသျဖင့္အျခား ဆရာမ မ်ားက ဆြဲေခၚတားဆီးခဲ့ရပါသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ကုိ ၾကားသိၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအားလံုး မခံမရပ္နိုင္ျဖစ္ေနဟု ဆုိသည္။ အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာ ေက်ာင္းသူ တဦးအား ဆရာမမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေက်ာင္းပိုင္နက္အတြင္း တရားလြန္ ဆင့္ကဲပါး႐ိုက္ျခင္း၊ ရန္သူတစ္ဦးကို တုန္႔ျပန္သကဲ့သို႔ ငယ္ရြယ္သည့္ ေက်ာင္းသူ အား ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ မိမိ၏ သမီး ၂ ဦးအတြက္လည္း ထိလန္႔မိေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသည့္ မိဘတစ္ဦးက The Ladies သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ ပါးရုိက္ဆုံးမျခင္းသည္ ကာအိေျဒကုိ ပ်က္စီးေစေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ စာေမးပဲြမ်ား အလြန္နီးကပ္ေနသျဖင့္ ကေလးမ်ား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ စာသင္ႏွစ္တြင္ သမီးျဖစ္သူအား အျခားေက်ာင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသူဖခင္တစ္ဦး The Ladies မွ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သတင္း - ေမာင္ႏုိး

The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ဓါတ္ပုံ = Kyaw Lin (fb)
မေကြးတိုင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕   ၿမဳိ႕မေဈးႀကီးမွာ ဒီေန႔မနက္ လင္းအားႀကီးက မီးေလာင္ကြ်မ္းရာမွာ   ေဈးအေနာက္ ဘက္၊ ေဈးအေရွ႕ထိပ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ားမွအပ ေဈးအတြင္းႏွင့္ ေဘးပတ္လည္ရွိ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၃၁၂ ခန္း ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားပါတယ္။

ဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုး အတိအက် ခန္႔မွန္းရန္ခက္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတည္း က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ဆံုးရံႈးခဲ့သူ ေဈး သည္မ်ားရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မီးေလာင္မႈကို ေရနံေခ်ာင္း၊ မေကြး၊ ေခ်ာက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမဳိ႕မ်ားမွ မီးသတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၃ နာရီခြဲခန္႔တြင္မီးညြန္႔က်ဳိးသြားပါတယ္္။ ေဈးအေရွ႕ ဘက္တန္းရွိ ထုထည္ႀကီးမားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ မီးကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္းမႈ မရိွပဲ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူလည္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

မနက္ ၂ နာရီေလာက္က မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေစ်းရံု ၉ ရံုက ဆိုင္ခန္းေတြအားလံုး ပ်က္စီးသြားတယ္လို႔ ကုန္စံုဆုိင္မီးထဲပါသြားတဲ့ ကိုေဇာ္မိုးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

"၂ ရက္ သူတို႔သန္႔ရွင္းေရးအကုန္လုပ္မယ္၊ ဘူဒိုဇာေတြနဲ႔ ထိုးပစ္လိုက္ၿပီး ၃ ရက္ေနလို႔ရွိရင္ ယာယီဆိုင္ခန္း က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ခ်ေပးမယ္၊ ၃၁၂ ခန္းတဲ့ သူတို႔မနက္ကသတင္းထုတ္တာ၊ က်န္တာက (က) ရံုနဲ႔ (ခ) ရံု နွစ္ရံုက်န္တယ္"

တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ မီးေလာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးသြားတဲ့အထဲမွာ အထည္ဆုိင္ေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီၿမိဳ႔မေစ်းမွာ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၇ ခုနွစ္ကလည္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဆုိင္ခန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။

အလားတူပဲ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ဖက္ကမ္းက ဘလုတ္ညႊန္႔ေက်းရြာမွာလဲ  မေန႔ညက မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အိမ္ေျခ ၂၀၀ နီးပါး ပ်က္စီးခဲ့ျပီး ့ လူဦးေရ ၉၀၀ နီးပါး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese/news/yaynanchaung-bazaar-fire-02172015092132.html


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္လုံးတြင္အုပ္စုိးသူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ၾကဳံေတြ ့ခဲ့ရ၏။ အခ်ိဳ့အုပ္စုိးသူတို ့ကား အေမွ်ာ္အျမင္ ၾကီးမား၍ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီၾက၏ ။ ထုိအုပ္စုိးသူတုိ႔ လက္ထက္တြင္ တုိင္းျပည္သည္စည္ပင္ ၀ေျပာလွ်က္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္း ၾကကုန္၏။ အခ်ိဳ ႔ အုပ္စုိးသူတုိ႔ကား ဆုိး၀ါးခက္ထန္လွ်က္ အေမွ်ာ္ အျမင္နည္းပါးၾကကုန္၏ ။ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔အား နွိပ္စက္ညွင္းပန္းၾက၍ အနိဳင္ထက္ျပဳက်င့္ဗိုလ္က်ၾကကုန္၏ ။ တိုင္းျပည္မွာလည္း ဆင္းရဲတြင္းနက္၍ ျပည္သူျပည္သားတို ့မွာ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ၾကရ၏ ။

ယေန ႔ေခတ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံေရာက္ရွိေနသည့္ နိဳင္ငံေရး စီးပြားေရး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အေထြေထြ အေျခအေန အဆင့္အတန္းကုိ ၾကည့္ရုံမွ်ျဖင့္ လက္ရွိ အုပ္စုိးသူစစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ေစတနာကုိ ျမင္ႏုိင္ၾကသည္။ ၁၉၆၂ မွသည္ ယေန ့ထက္တုိင္ ရာစု တ၀က္နီးပါး စစ္ဖိနပ္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေခတ္ကုိ အေမွာင္ေခတ္ဟု ေခၚဆုိအပ္၏။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လူ႔တန္ဘုိးမ်ား ေန ့စဥ္ နင္းေျခခံရလွ်က္ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ရွင္သန္ရင္း ဆင္းရဲတြင္း နစ္သည္ထက္ နစ္လာေနသည့္ ဘ၀မ်ား၊ ေသာက အဖုံဖုံ ႏွင့္ ၾကိမ္မီးအုံးသုိ႔နွယ္ ပူေလာက္ေနရသည့္ ဘ၀မ်ားပုိင္ဆုိင္ၾကရ၏။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကုိ ဘန္းျပအေရျခဳံလွ်က္ မ်ိဳးမမွန္ သေႏၶမမွန္ဘဲ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ စစ္အာဏာရွင္ အဆိပ္ပင္ၾကီးသည္ အသီး တေ၀ေ၀ႏွင့္ အရြက္ေ၀စည္ကာ ရွင္သန္လွ်က္ရွိေပသည္။

ထုိအဆိပ္ပင္ၾကီးႏွင့္ အသီးမ်ားကုိ မွီခုိကာ စာေးသာက္ေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ ကပ္ပါးေမ်ာက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးငယ္ အေပါင္းတုိ႔ကုိ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ၾကည့္ေသာအခါ ေအာက္ပါအတုိင္း ၾကန္အင္ လကၡဏာရွိသည့္ လူအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ သာေတြ ႔ရေပသည္။

၁။ အမွန္ႏွင့္ အမွားကုိ မခြဲျခားတတ္သည့္ လူဖ်င္း လူႏုံမ်ား ၊
၂။ ဆင္ျခင္တံုတရားအားနည္းၿပီးယံုလြယ္တတ္သည့္ လူရိုးလူအမ်ား ၊
၃။ အၾကင္နာ ကင္းမဲ့၍ ခက္ထန္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ႏွိပ္စက္တတ္သည့္ လူမုိက္လူသြမ္းမ်ား ၊
၄။ သစၥာမတည္ၾကည္ဘဲ ေကာက္က်စ္လွည့္ျဖားတတ္ေသာ လူရွဳပ္၊ လူယုတ္မ်ား ၊
၅။ ေခတ္ပညာတတ္လွ်က္ မုိက္မဲေသာ လူေတာ္ လူေလွ်ာ္မ်ား ၊
၆။ မေကာင္းမွဳတြင္ေမြ ့ေလွ်ာ္တတ္သည့္ လူ႔ဗာလ လူအႏၶမ်ား ၊
၇။ အတၱလြန္ကဲျပီး ေလာကကုိ အက်ိဳးမျပဳတတ္ေသာ လူ ႔အမွိဳက္မ်ား ၊
၈။ ေက်းဇူးမဲ့တတ္၍ ေကၽြးေသာ လက္ကုိ ကုိက္တတ္ေသာ လူ႔တိရစၦာန္မ်ား ၊
၉။အခြင့္အလမ္းရေရးသစာၾကည့္တတ္၍ လူအမ်ားကုိ ခုတုံးလုပ္ နင္းေက်ာ္တတ္သည့္ လူေပၚလူေဇာ္မ်ား ၊
၁၀။ ဟီရိၾသတၱပၸ ကင္းမဲ့၍ မေကာင္းမွဳကုိရဲရင့္စြာ က်ဴးလြန္တတ္ေသာ လူ႔ဘီလူးမ်ား ၊
၁၁။ လူ႔ အဖြဲ ႔အစည္းကုိ အဆိပ္ေအေတာက္ ျဖစ္ေစလွ်က္ လွိဳက္စား ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ လူ႔ ေလာက္လန္းမ်ား ၊
၁၂။ တဒ၈ၤ ခဏစည္းစိမ္ခ်မ္းသာအတြက္ လူ႔အက်င့္ သိကၡာကုိ ေျမသုိ႔ နင္ေးျခတတ္သည့္ လူစုတ္၊ လူပုပ္မ်ား ၊
၁၃။ ၾကီးမားေသာ အမွားမ်ား ထပ္တလဲလဲ က်ဴးလြန္၍ ေနာင္တစိတ္မရွိေသာ လူ႔ တေဇာက္ကန္းမ်ား ၊
၁၄။ ဆရာ သမားမ်ားႏွင့္ အမိအဘ ကဲ့သုိ႔ တူေသာ ျပည္သူ ရဟန္းမ်ား ကုိပင္ ေစာ္ကား၊ သတ္ရဲသည့္ လူ႔ ေဒ၀ဒတ္မ်ား ။

ထုိကဲ့သုိ ႔ေအာ့ႏွလုံး နာဖြယ္ေကာင္းသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖ်က္ဆီး လွ်က္ရွိၾကသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္အာဏာ ကုိေျဗာင္လိမ္ လုယူခဲ့ၾကကုန္၏။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပည္သူလူထုအလိုမတူဘဲ ဇြတ္အတင္းအဓမၼ ျပဌာန္းခဲ့၏ ။ “ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစီးေလးတပ္ၿပီး -စစ္ကၽြန္ကေရစီ” စနစ္ကုိ ေမြးဖြားခဲ့ၾက၏။ (၂၀၀၈)ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုတပ္မေတာ္လက္ထဲထိုးထဲ့ထား၏ ။ ဥပေဒအထက္မွာ တပ္မေတာ္ကိုေနရာေပးထား၏ ။ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူေတြအေပၚ တရား၀င္ဗိုလ္က် အနိဳင္က်င့္ခြင့္၊ ေျမယာသိမ္းခြင့္ အခ်ိန္မေရြးအာဏာသိမ္းခြင့္ စတဲ့အခြင့္ထူးေတြေပးၿပီးဖ်က္ဆီးထားျခင္းသာျဖစ္၏ ။
ထိုထိုေသာ သမိုင္းအညစ္အေၾကးတို ့ေပႀကံေနေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူအလိုမတူေသာ (၂၀၀၈) ဖြဲ ့စည္းပံုအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေန ့ေရြ ့ ညေရြ ့ႏွင့္အခ်ိန္ဆြဲထားသည့္အျပင္ လာမည့္ (၂၀၁၅) အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ေနာက္ထပ္ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္စိုင္းျပင္းလွ်က္ရွိ ကုန္၏ ။ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေသာ နိဳင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားနိဳင္ဖို ့လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အႀကံျပဳ ေတာင္းဆိုေမတၱာရပ္ခံထားသည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ ့ဆံု ညိွနိဳင္းေရး ကိုလည္း အသိအမွတ္မျပဳဘဲ မထီမဲ့ျမင္ျပဳလွ်က္ရွိ၏ ။

လူတိုင္းလူတိုင္းရဲ့ဘ၀ေတြ လံုၿခံဳေစဘို ့တရားဥပေဒ စိုးမိုးဖုိ႔ လူမ်ဳိးငယ္စုျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပသနာအားလံုးရဲ့အရင္းျမစ္ျဖစ္တဲ့ မီးခဲျပာဖံုးစစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို အၾကြင္းမဲ့ဖ်က္သိမ္းနိဳင္ဘို ့ႏွင့့္(၂၀၀၈) ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပင္နိဳင္ဖို လိုပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ဘ၀လံုၿခံဳမွဳ့ကင္းမဲ့ေနတဲ့ျပည္သူေတြကို ဘ၀လံုၿခံဳမွဳ့ေပးနိဳင္ေအာင္ (၂၀၀၈) ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ရိုးရိုးသားသား ျပင္ဆင္ၾကဖို ့မျဖစ္မေန လိုေနပါသည္ ။

ျမန္မာနိဳင္ငံသားတဦးခ်င္းစီထမ္းေဆာင္ရမည့္အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တရပ္သည္ စစ္တပိုင္းအစိုးရမျပင္ျခင္ေသာ (၂၀၀၈ ) ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျပင္နိဳင္ေအာင္၊ ေအာက္ေျခမခိုင္တဲ့ေျမေပၚမွာ ေဆာက္ေနတဲ့အိမ္ႀကီးကို ၿဖိဳခ်နိဳင္ဖို ့ကိုယ့္အထြာနဲ ့ကိုယ္၊ မိမိမွာေပးလါတဲ့အေျခအေန၊ မိမိတတ္နိဳင္ တဲ့စြန္ ့လႊတ္နိဳင္မွဳ့၊ မိမိမွာရွိတဲ့ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းေတြ အသံုးခ်လို ့ညီညီညႊတ္ညႊတ္ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္တိုက္တြန္း လုပ္ကိုင္ၾကဖို ့ဘဲျဖစ္ပါ၏ ။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ေပးသမွ်ေလးနဲ ့တင္းတိမ္ေနလို ့မရနိဳင္ပါ ။ ကိုယ္ပိုင္တဲ့အရာ ေတြကိုရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျပန္ယူတတ္ဖို ့လိုပါ၏ ။

အဘဲ့ေၾကာင့္ဆိုေသာ့္..ဒီကိစၥႀကီးသည္..နိဳင္ငံသားအားလံုး၏လက္ရွိဘ၀ႏွင့္အနာဂါတ္ဘ၀မ်ား ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာရေအာင္ေပးစြမ္းနိဳင္သည့္၊ ျမန္မာနိဳင္ငံအား စစ္ညႊံထဲမွ ဆြဲထုတ္မတင္နိဳင္မည့္၊ လူတိုင္းလူတိုင္း အတြက္ အမိျမန္မာျပည္ကို ခြင့္တူညီမွ် … ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ေျမ ျဖစ္ေစနိဳင္ေစမည့္ တခုတည္းေသာ အရင္းခံ ကိစၥႀကီးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပါတည္း။

ေလးစားစြာျဖင့္
( မင္းေကာင္းခ်စ္ )

ဒီမိုကေရစီကိုစတင္ထူေထာင္မယ့္ႏိုင္ငံေတြ ဒါမွမဟုတ္ ႏုနယ္စဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြကို ဒုကၡအေပးႏိုင္ဆံုးနဲ႕ အဖ်က္ ဆီးႏိုင္ဆံုးအင္အားစုဟာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာမ်ဳိးမရွိတဲ့ စစ္တပ္ပါပဲ။

လက္နက္ေတြကိုင္ေဆာင္ထားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ စစ္ေရးစစ္ရာကိစၥေတြကို စနစ္တက်နဲ႕တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ေတာင့္ တင္းခိုင္မာတဲ့စစ္တပ္ဟာ ဒီမိုကေရစီေရးအားေပးႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကို တန္ျပန္ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးခ်င္ရင္ ဖ်က္ဆီး ႏိုင္တဲ့အေနအထားမွာရွိတယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားဖို႕လိုတယ္။

စစ္တပ္ဟာ လူထုေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိရမယ္ဆိုတာဟာ ဒီမို ကေရစီႏို္င္ငံတိုင္းမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာကိုင္စြဲၿပီး တန္ဖိုးထားက်င့္သံုးေနတဲ့စံႏႈန္းေတြထဲက တခုပါ။ ဒီမိုကေရစီအရင့္အမာ ႏိ္ုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ကေနဒါ ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ၿဗိတိန္ ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္ကို အရပ္ သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာထားရမယ္ဆိုတာကို စစ္သားေတြကေရာ အရပ္သားေတြက အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္အျဖစ္ နဲ႕လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကတယ္။

မွတ္မိၾကဦးမွာပါ၊ အေမရိကန္သမတ ဘားရက္အိုဘားမား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေဆာင္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့မိန္႕ခြန္းထဲမွာ I am commander in chief က်ေနာ္ဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတာ ပါတယ္ေလ။ ဒီစကားက စစ္တပ္ဟာ အရပ္သားလက္ေအာက္မွာရွိတယ္ဆိုတာကို သက္ေသထူတဲ့စကားပဲ။ အဲဒါကို နားမလည္ ေသးတဲ့သူေတြကို ရည္ရြယ္ၿပီး မစၥတာ အိုဘားမားေျပာသြားခဲ့တာ။

အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္သားေတြ ၊ စစ္တပ္အႀကီးအကဲေတြကို လူထုက ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြထဲ မွာ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာေနတဲ့အခ်က္လည္းပါတယ္ေလ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီႏို္င္ငံေတြမွာ စစ္မႈထမ္း ေတြ စစ္တပ္ကေနထြက္တဲ့အခါ ၊ အၿငိမ္းစားယူတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္း ၊ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာမႈေတြန႔ဲအညီ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြကိုဖန္တီးေပးထားတာကိုေတြ႕ရတယ္။ စီးပြားေရးေလာက၊ ပညာေရး နယ္ပယ္၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ၊ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္စသျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လႈပ္ရွားၾကတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ အမ်ားအျပားဟာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ သမတေတြ ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ၊ စသျဖင့္ အေရြးခ်ယ္ခံ ၾကရတယ္ေလ။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ သမတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ စူစီလိုဘန္ဘန္ ယူဒိုယိုႏို ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းပါ။ သမတအျဖစ္ကေနအၿငိမ္းစားယူသြားတာ ပူပူေႏြးေႏြးေလးပဲရွိေသးတယ္။

အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တေယာက္ကို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက သမတေလာင္းအျဖစ္၀င္အေရြးခံပါဆိုၿပီး ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တဲ့ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္တခုေျပာရဦးမယ္။

ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္းမွာ ေျမာက္ဥေရာပမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က အေမရိကန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဒိြဳက္ အိုင္စင္ေဟာင္၀ါ Dwight Eisenhower ဟာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္တယ္။ လူအမ်ားရဲ႕ေလးစားမႈကို ရတယ္။ ဒီေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက စစ္ၿပီးေခတ္သမတေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူတို႕ပါတီေတြရဲ႕ သမတ ေလာင္းအျဖစ္ကိုယ္စားျပဳအေရြးခံဖို႕ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရတယ္။ အဲဒီတုန္းက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ အိုင္စင္ေဟာင္၀ါရဲ႕ လူထုၾကားေရပန္းစားမႈနဲ႕ လူႀကိဳက္မ်ားမႈကိုသံုးၿပီး သမတေလာင္းအျဖစ္ပါ၀င္ေစလိုတယ္ေလ။ အိုင္စင္ေဟာင္၀ါက ရီပတ္ဗလီကင္ပါတီကိုယ္စားျပဳသမတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။ သမတျဖစ္လာခဲ့တယ္။ သမတျဖစ္လာ ေတာ့ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္တဦးပံုစံမ်ဳိးနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္တာမ်ဳိးမလုပ္ဘူး။ အရပ္သားသမတတဦး အျဖစ္နဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ သမတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အိုင္စင္ေဟာင္၀ါဟာ စစ္တပ္နဲ႕ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ႏို္င္ငံတြင္းမွာအားေကာင္းေနတာဟာ ဒီမိုကေရစီကိုၿခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို သတိေပးခဲ့တယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွာ စစ္တပ္နဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့အသံုးစရိတ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ နဲ႕လက္နက္ဆိုင္ရာအသံုးစရိတ္ေတြမ်ားျပားတာဟာ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာအသံုးစရိတ္ေတြျဖစ္တဲ့ ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမႈေရးအသံုးစရိတ္ေတြနဲ႕ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္ေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုလုပ္ခဲ့တာပါ။

ေနာက္ထပ္အျဖစ္အပ်က္တခုကိုေျပာဦးမယ္။ ဒီမိုကေရစီအရင့္အမာႏို္င္ငံေတြမွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ဟာ သူရဲ႕ဦးစီးခ်ဳပ္ ရဲ႕အမိန္႕ကိုမနာခံရင္ ရာထူးခ်ခံရတာ ဒါမွမဟုတ္ ထုတ္ပယ္ခံရတဲ့သာဓကေတြလည္းရွိခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဒါက္ဂလပ္စ္ မက္အာသာ Douglas MacArthur ဟာ အင္မတန္နာမည္ႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့သူအျဖစ္နဲ႕လည္း ထင္ရွားတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမက္အာသာဟာ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္းမွာ သူ႕ရဲ႕ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သမတ ဟယ္ရီထရူးမင္း ရဲ႕အမိန္႕ အတိုင္းမဟုတ္ပဲ သူ႕သေဘာအတိုင္းဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္တာေတြရွိလာတယ္။ စစ္ပြဲအတြင္းမွာ သူ႕ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕ အၾကံဳေတြအေပၚအေျခခံၿပီး မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံဥပေဒသတခုျဖစ္တဲ့ အရပ္သား ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕အမိန္႕ကိုနာခံဖို႕ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ သမတက သူ႕ကို ရာထူးအေဆာင္အေယာင္ေတြရုပ္သိမ္းၿပီး အၿငိမ္းစားေပးလိုက္တယ္။

သမတက အဲဒီလိုလုပ္ရမလားဆိုၿပီး အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႕ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလံုးက အမတ္ေတြ ၀ိုင္းၿပီး အျပစ္တင္ၾက ေ၀ဖန္ၾကတာေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမက္အာသာကို ရာထူးအေဆာင္အေယာင္ေတြျပန္ေပးဖို႕ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကတယ္။ သမတထရူးမင္းက ျပတ္တယ္။ လံုး၀လက္မခံဘူး၊ ပယ္ခ်ပစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ အမတ္အမ်ားစုက သမတရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာမွန္တယ္၊ လိုအပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တယ္၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး လက္ခံခဲ့ၾကတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မွန္သမွ် အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲရဲ႕လက္ေအာက္မွာ အမိန္႕နာခံ ရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံက်တဲ့က်င့္စဥ္တခုေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

သမတအမိန္႕ကိုမနာခံတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ အစိုးရရဲ႕အထက္မွာ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးနဲ႕လံုျခံဳေရးေကာင္စီရွိေနတာ၊ စစ္တပ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွိတာ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႕တဲ့စစ္သားေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မိုးက်ေရႊကိုယ္အျဖစ္နဲ႕၀င္ၿပီးေနရာယူထားတဲ့ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ စစ္တပ္ဟာ ဒီမိုကေရစီကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနတာ ပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒါဟာ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္မယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္ပဲ။
အရပ္သားအစိုးရက စစ္တပ္ကိုအျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႕ဆက္ႏြယ္တာကို ေနာက္ဆက္ေရးပါဦးမယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး (ဂ်ပန္)
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ၃ မွာ အေျခခံလုပ္ခလစာ တုိးေပးဖို႔ သပိတ္စခန္း ဖြင့္ ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ ေျပလည္မႈ မရခဲ့ဘူးလို႔ အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြက တစ္လကို လုပ္ခလစာ က်ပ္ သံုးေသာင္း တုိးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာင္းဆုိခ်က္ကို ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပဲြမွာ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပယ္ခ်လိုက္တယ္လို႔ E-Lan Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုက အလုပ္သမား ကိုမ်ိဳးမင္းမင္းက ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ေတာင္းတာက ၃ ေသာင္း၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေပးတာက ၁၂ဝဝဝ၊ တစ္ေန႔ကို ၄ဝဝ ႏႈန္းနဲ႔ တစ္လလွ်င္ ၁၂ဝဝဝ ႏႈန္း၊ ဒီေန႔ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုယ္တိုင္လာညိွတာေတာင္ ဒီ့ထက္ထပ္တိုးမေပးနိုင္ဘူးတဲ့"

အလုပ္ရွင္၊ အစိုးရနဲ႔ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

E-lan Myanmar ၊ Costec ၊ Ford Glory ၊ ဟန္က်င္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုက အလုပ္သမား ၅၀၀ ေက်ာ္က လုပ္ခလစာ တုိးျမွင့္ေပးဖို႔အတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ေတာင္းဆိုေနတာ တစ္ပတ္ေက်ာ္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

RFA
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=photo

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေတာင္း ဆိုေနတဲ့ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းဟာ ရန္ကုန္အထိ ဆက္လက္ခ်ီတက္ဖို႔ မေသခ်ာေသးဘဲ မနက္ျဖန္ မွာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မယ္လို႔ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ကို ဒီေန႔ေရာက္ ရွိလာခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုမင္းေသြးသစ္က ေျပာပါတယ္။

"မနက္ျဖန္ လက္ပံတန္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြ စာေမးပြဲ စတဲ့ရက္ေပါ့၊ တစ္ရက္နားမယ္၊ နားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ အစည္းအေဝးလုပ္မယ္၊ ေက်ာင္းသား အကုန္လံုးကို လက္ရွိအေျခအေန အားလံုးရွင္းျပ မယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေတာင္း မယ္၊ သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားေတြေတာင္းမယ္၊ အဲ့သေဘာထားအတိုင္း ဆက္သြားသင့္၊ မသင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မယ္"

အဲဒီ့သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕က ထြက္ခြာလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီ၊ ထား၀ယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပခုကၠဴ နဲ႔ မံုရြာက သပိတ္ေမွာက္စစ္ေၾကာင္းေတြဟာ မေန႔က သပိတ္ေတြကို ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။

RFA
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=photo

ေလာက္ကိုင္ေဒသ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားရာျပေျမပံု။ (ဓာတ္ပံု- ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန)
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ ကိုးကန္႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အၾကား တိုက္ပြဲ ေတြေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္ထဲကို ထြက္ေျပး လာၾက တယ္လုိ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္္ငံက ေျပာလိုက္ၿပီး ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း လုပ္ၾကဖို႔ ထပ္ၿပီး ေတာင္းဆို လိုက္ပါတယ္။

“အခုခ်ိန္ထိဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမွာ ေနထုိင္သူ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထဲ၀င္လာၿပီး ေနထိုင္ေနတယ္လို႔ ယူနန္ျပည္နယ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ အရင္းခံနဲ႔ အစားအစာ၊ ေဆး၀ါးနဲ႔ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အစီအစဥ္၊ အကူအညီေတြ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေပးထားပါတယ္။” - လို႔ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနေျပာခြင့္ရ Hua Chunying က ေျပာသြားတာပါ။

ပဋိပကၡမွာပါ၀င္ေနတဲ့ ဘက္အားလံုးအေနနဲ႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္္ငံဘက္ျခမ္းက လံုၿခံဳေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိေအာင္ ေရွာင္ရွားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး ရေစဖို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ အရွိန္တက္လာေစမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားၾကပါလို႔လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးေျပာခြင့္ရက ေတာင္းဆိုသြားပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ သူတို႔ဆီမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒုကၡသည္္အေရအတြက္ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာတာ ဒါဟာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္မွာ MNDAA လို႔ေခၚတဲ့ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္အၾကား တိုက္္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတာပါ။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/kokant-refugee-china/2647178.htmlေလာက္ကိုင္၊ ေဖ (၁၄) သမန္းက်ား

ကိုးကန္ ့ေဒသတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားနွင့္ ဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုးကန္ ့တိမ္းေရွာင္အဖြဲ ့တို ့အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္၀ယ္ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ ့ေပၚရွိ ဖုန္းဟန္းဆက္ဆိုင္၊ ေရႊဆိုင္ အမ်ားအျပား ေဖာက္ထြင္းဖ်က္စီး ခိုးယူခံခဲ့ရျပီး ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေျမာက္အမ်ားလည္း အခိုးခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ေျပာျပသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန ့မွာ တိုက္ပြဲေတြစျဖစ္တယ္။ ျမိဳ ့ေပၚမွာ ဘယ္သူမွမေနရဲေတာ့ဘူး။ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြက တရုတ္နိုင္ငံ၊ နန္စီျမိဳ ့ထဲကို ေျပးၾကတယ္။ နယ္ကအလုပ္လာလုပ္တဲ့သူေတြကေတာ့ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ ့ကိုယ္ လားရွိဳးဘက္ကို ျပန္ေျပးၾကတယ္။ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြက ေသာ့ခတ္ျပီးထြက္သြားရံုကလြဲလို ့ ဘာမွမတတ္နိုင္ဘူး။ ကားေတြဆိုတာလည္း အားလံုးယူမသြားနိုင္ဘူး။ ကိုယ္ေမာင္းနိုင္သေလာက္ပဲယူျပီး က်န္တာထားခဲ့ရတယ္။ အခု ျမင္တဲ့အတိုင္း ဆိုင္တံခါးေတြကိုဖ်က္ျပီး၀င္တယ္၊ အထဲက မွန္ေကာင္တာေတြကို ရိုက္ခြဲတယ္။ ဖုန္းဟန္းဆက္ေတြ ဘာတစ္ခုမွ မက်န္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုအဖ်က္ခံ၊အခိုးခံခဲ့ရတဲ့ ဖုန္းဟန္းဆက္ဆိုင္ေတြ အမ်ားဆံုးပဲ ဟု ေလာက္ကိုင္ ျမိဳ ့ တြင္ Oppo ဖုန္းဟန္းဆက္မ်ားေရာင္းခ်သူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ကိုးကန္ ့လူၾကီးေတြဖြင့္ထားတဲ့ ေရႊဆိုင္ေတြလည္း အေဖာက္ခံရတယ္။ ဘာဆိုဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။ စစ္ျဖစ္လို ့ အသက္လုေျပးရတာတစ္မ်ိဳး၊ စီးပြားပ်က္တာတစ္မ်ိဳး၊ အခုလိုသိန္းေပါင္းမ်ားစြာအခိုးခံရတာကတစ္မ်ိဳး၊ ဒီစစ္ မျဖစ္မွ အလုပ္လုပ္စားလို ့ရမွာ ဟု ကိုးကန္ ့ဦးစီးေကာ္မတီအသိုင္းအ၀ိုင္းနွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ဖုန္းဟန္းဆက္ဆိုင္မ်ား၊ ေရႊေငြရတနာဆိုင္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းခိုးယူမႈမ်ား ရွိေနသကဲ့သို ့ ပိုင္ရွင္မ်ား ယူမသြားနိုင္ဘဲ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း မသမာသူမ်ားက ယူေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ ့ေနရျပီး ဟန္ ့တား ျခင္းငွာ မစြမ္းသာဘဲ ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Lashio News Diary
https://www.facebook.com/lashio.news.city
အစိုးရနဲ႔ ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္ အဖြဲ႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ကေန စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ သယ္ေဆာင္တဲ့ ၾကက္ေျခနီ ကယ္ဆယ္ေရး ယာဥ္တန္း ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး ၂ ဦးဒဏ္ရာရတယ္လို႔ ယာဥ္ေပၚလိုက္ပါတဲ့ ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ ကိုခြန္ေဇာ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ခ်င္းေရႊေဟာ္ကေန ေလာက္ကုိင္ကို ဒုကၡသည္ေတြ သြားေခၚတဲ့ ကားႀကီး ၃ စီးနဲ႔ ကားေလး ၃ စီး စုစုေပါင္း ယာဥ္ ၆ စီးအနက္ ေရွ႕ဆုံးကားကို ဒီကေန႔ ေန႔ခင္း ၃ နာရီခြဲခန္႔မွာ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ေရွ႕ခန္းမွာ ထိုင္တဲ့အမ်ဳိးသား ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ ကိုခြန္ေဇာ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ကိုခြန္ေဇာ္ဦးက “က်ေနာ္တို႔ကား အပစ္ခံရတာ။ က်ည္ထိသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ကားက ထိုးရပ္သြားတယ္။ ယာဥ္ေမာင္း ကိုေဇာ္မင္းထိုက္က မ်က္စိမွာ မွန္စ၀င္တယ္။ ေဘးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ၾကက္ေျခနီအကိုႀကီး ကိုမိုးေက်ာ္က ဗိုက္မွာ သြားမွန္တယ္။ ကြမ္လုံေဆးရုံ က လူနာေတြ အသက္အႏၱရာယ္ မစိုးရိမ္ရဘူးတဲ့” လို႔ ေျပာပါတယ္။

က်န္တဲ့ခရီးသည္ေတြ ဘာမွမျဖစ္ၾကဘဲ ကားေပၚမွာပဲ ၂ နာရီခန္႔ၾကာ ၀ပ္ေနခဲ့ၾက တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အပစ္ခံရတဲ့ေနရာဟာ ခလရ ၁၂၈ အေျချပဳေတာင္ကုန္း၀န္းက်င္က ပါစီေက်းရြာ အေက်ာ္မွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီနားမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေလာက္ကုိင္က ဒုကၡသည္ေတြကို ခ်င္းေရႊေဟာ္မွာဖြင့္ထားတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဆီ ေခၚေဆာင္ၿပီး အလွဴရွင္ေတြက ေကၽြးေမြးကုသၾကသလို ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေနေၾကာင္းနဲ႔ စုရပ္ကိုေတာ့ ကြမ္းလံုကို သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက ပစ္ခတ္တယ္ဆိုတာေတာ့ မသိရဘဲ ကားမွာ ၾကက္ေျခနီအလံတင္ၿပီး သြားေနတာကို ပစ္ခတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူက “က်ေနာ္တို႔က ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔နဲ႔အတူ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကေန ေလာက္ကိုင္ကိုသြားၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကို သြားေခၚတာ အျပန္မွာ အပစ္ခံရတာပဲ။ ဒုကၡသည္ယာဥ္တန္းပါ က်ေနာ္တို႔ကားက ေရွ႕ဆုံးကကား။ ကားက အျပာေရာင္။ ဘာလက္နက္ကို္င္မွ မပါဘူး။ အရပ္၀တ္ေတြပဲ ၀တ္ထားၾကတာ။ သိသိႀကီးနဲ႔ ပစ္တာခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ ကားတိုင္း (ကား ၃စီး) မွာ ၾကက္ေျခနီအလံေတြ အျဖဴေပၚမွာ အနီၾကား ၾကက္ေျခနီအလံေတြ ေထာင္ထားတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြမွာလည္း လူေတြမွာလည္း ၾကက္ေျခနီ၀တ္စုံေတြ အကုန္လုံး ၀တ္ထားပါတယ္။ စစ္သားလို႔ ထင္ရေလာက္ေအာင္ဘာမွ မ၀တ္ထားဘူး”လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကားတစီးစီမွာ ကေလးနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ အပါအ၀င္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ၄၀ ခန္႔စီ စုစုေပါင္း ၁၂၀ ေလာက္ လိုက္ပါလာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေလာက္ကိုင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွာ ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္အဖြဲ႔နဲ႔ အစိုးရ အလြန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ကတည္းက ၾကားတိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး အစိုးရက ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားပါတယ္။

ကေလးေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြအပါအ၀င္ ဒီစစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြဟာ ပိတ္မိေနတဲ့အ တြက္ အခုမွ ကယ္ထုတ္ေနရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကိုခြန္ေဇာ္ဦးက “ရင္ခြင္ပိုက္ကေလး ေျခာက္လသားကေန သက္ႀကီးရြယ္အိုအထိ ပါတာေပါ့။ တခ်ဳိ႔က်ေတာ့ ပိတ္မိေနတာ။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ လိုက္လာတဲ့အဖြဲ႔ဆိုရင္ ၾကံခုတ္ေနရာကေန တရုတ္နယ္စပ္ကေန ၄ နာရီေလာက္ ေျခက်င္ေလ်ာက္ၿပီးမွ ႀကိဳဆိုတဲ့ ေနရာကို လာရတယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႔ ဒီကေန႔ျမင္ကြင္းကို သူက “ဒီေန႔ ၿမိဳ႕ထဲသြားေတာ့ တိုက္တခ်ဳဳိ႕မီး႐ႈိ႕ခံထားရတယ္။ တိုက္ႀကီးေတြ မီးေလာင္ေနတာ ေတြ႔တယ္။ ဆိုင္ေတြ ေဖာက္ခံထားရတာ ေတြ႔တယ္။ လမ္းေပၚမွာ အေလာင္း ၃ ေလာင္းေတြ႔ခဲ့တယ္။ လမ္းလည္ေကာင္မွာ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

By ေအးႏိုင္ (ဒီဗြီဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/82139


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
ဥပေဒကဲ့သုိ႕အာဏာတည္ေသာ အမိန္႕အမွတ္ (၂/၂၀၁၅)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တပုိ႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္)
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႕ထုတ္ျပန္ျခင္း
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®

၁။ ဥပေဒကဲ့သုိ႕ အာဏာတည္ေသာအမိန္႕ (၁/၂၀၁၅)ျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားသည့္ ကုိးကန္႕ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ မူလအေျခအေနသုိ႕ အျမန္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႕ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၂။ ကုိးကန္႕ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား အပ္ႏွင္းလုိက္သည္။

၃။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ယင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စစ္ဘက္အာဏာပုိင္ တစ္ဦးဦးကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။

(ပုံ)သိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

ဓာတ္ပုံ (ရိုက္တာ)
အစိုးရလက္ေအာက္ခံ ကိုးကန္႔ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ရင္း တစ္ရင္းဟာ အစိုးရ တပ္ေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္႔ တိမ္းေရွာင္တပ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း လုိက္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က တပ္ရင္းမႉး ရန္ေရွာင္က်င့္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္႔နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၀၆ က တပ္ရင္းတစ္ခုလံုး သူတို႔အဖြဲ႔နဲ႔ လာေရာက္ပူး ေပါင္းခဲ့တယ္လို႔ ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္တပ္လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ (အမ္အန္ဒီေအေအ) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးထြန္းျမတ္လင္း က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

ရွမ္းျပည္အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသထဲမွာ တိုက္ပြဲ အျပင္း အထန္ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလမွာ ပူးေပါင္းၾကတာျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းတဲ့ အင္အား၊ လက္နက္ အပါအ၀င္ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ဦးထြန္းျမတ္လင္းက ေျဖၾကားျခင္းမရွိပါဘူး။

ဦးဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္တဲ့ကိုးကန္႔တပ္ဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔ကို ျငင္းဆန္ခဲ့အၿပီးမွာ အစိုးရက မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္တယ္ဆိုၿပီး တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကိုးကန္႔ အင္အားစုတခ်ဳိ႔က နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/82116

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ က ဆူနာမီ ျဖစ္ပြားခ့ဲစဥ္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း စန္ရိခု တိုဟိုခုေဒသမွာ အင္အား ရစ္ခ်တ္တာစေကး ၆.၉ရွိတဲ့ ငလ်င္တခု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ ဒီေန႔မွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့လို႔ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမွာ ဆူနာမီေရလိႈင္း အၾကံျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႔ ဂ်ပန္မိုးေလဝသဌာန(ေဂ်အန္ေအ)က ေျပာပါတယ္။

ကပ္ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနနဲ႔ ဆူနာမီ အၾကံျပဳ ခ်က္ ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္တယ္။

ဂ်ပန္မိုးေလဝသဌာန ငလ်င္ပညာရွင္ ယာစုဟိရို ယိုရွိဒကေတာ့ “ပင္လယ္နဲ႔ကမ္းရိုးတန္းက အင္မတန္ အႏၱရာယ္ ရွိတယ္။ ပင္လယ္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့သူေတြအားလံုး ကုန္းေပၚလာဖို႔နဲ႔ ကမ္းေျခနဲ႔ ေဝးေဝးေနဖို႔ အၾကံျပဳ ထားတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက်ိဳကေန မိုင္ ၃၇၀ ေဝးတဲ့ အိဝတဲခရိုင္ ကမ္းရိုးတန္းကိုေတာ့ ၄ လက္မကေန ၈ လက္မၾကား လိႈင္းေသးေတြ ေရာက္လာတယ္။ ေဒသတြင္း ေထာင္နဲ႔ ခ်ီတဲ့ ေဒသခံေတြ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းၾကဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ထားတယ္လို႔ ဂ်ပန္ရုပ္သံ အန္အိပ္ခ်္ေက(NHK) က ေျပာပါတယ္။

ထိခိုက္ ပ်က္စီး ဒဏ္ရာရမႈ အစီရင္ခံစာေတာ့ မရေသးပါဘူး။ ေဂ်အန္ေအကေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ငလ်င္မွာ ေျမျပင္တုန္ခါမႈေတြကေန အႀကီးစား ဆူနာမီ  ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ဖုကူးရွီးမား ႏ်ဴးကလီးယား ကပ္ေဘးကို ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔ ငလ်င္က ေျမေအာက္အနက္ ၆ မိုင္ မွာ လႈပ္ရွားခဲ့တာလို႔ တိုင္းတာ ရရွိထားပါတယ္။

ဟာဝိုင္ယီအေျခစိုက္ ပစိဖိတ္ငလ်င္သတိေပးဌာနက ပစိဖိတ္တလႊား ဆူနာမီ သက္ေရာက္မယ့္ ေဘးမရွိခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ကမာၻ႕ ငလ်င္အလႈပ္ဆံုးေနရာေတြထဲက တခုျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္မွာ ငလ်င္က အျမဲလႈပ္ေနက်ပါ။ တကမာၻလံုးမွာ လႈပ္ခဲ့တဲ့ ရစ္ခ်တ္တာစေကးလ္ ၆ အထက္ ရွိတဲ့ ငလ်င္စုစုေပါင္းရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ လႈပ္ခဲ့တာပါ။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/?p=82078

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.