03/02/15

မတ္လ၂ရက္ေန႔ဟာတိုင္းျပည္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္ ေရာက္ခဲ့ရျခင္းႏွစ္ပတ္လည္ပါ။စစ္အာဏာရွင္စနစ္မ်ိဳးေစ့ခ် ျခင္းကိုဆိုရွယ္လစ္အေရၿခဳံခဲ့သလိုအာဏာသိမ္းရက္ကိုလည္း ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အျဖစ္ပုံဖ်က္ခဲ့တာအခုဆိုရင္၅၃ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ား၊လုပ္သားျပည္သူမိဘမ်ားပါးစပ္ကသာအတြင္တြင္ေခၚဝါခ်တတ္ၿပီးလက္ေတြ႕မွာေတာ့လယ္သိမ္း၊ယာသိမ္း၊အိမ္ဖ်က္၊ ေက်ာင္းၿဖိဳတတ္တဲ့၊ထမင္းငတ္လို႔၊လြတ္လပ္မႈငတ္လို႔၊ပညာငတ္လို႔ဆႏၵျပတဲ့ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားလူထုကိုက်ည္ဆံသာ ေကၽြးတတ္တဲ့ ေခတ္စနစ္အစိုးရဆိုးတခုတိုင္းျပည္မွာစတင္အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ဝမ္းနည္းဖြယ္သမိုင္းဝင္ႏွစ္ပတ္လည္မို႔မ်က္ေမွာက္မွာသမိုင္းသင္ခန္းစာထုတ္ႏိုင္ရပါမယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးနဲ႔လြတ္လပ္စဒီမိုကေရစီ ျပည္သစ္မွာစစ္ဝါဒတြင္က်ယ္လာရပုံကိုၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေဆာင္းပါး ‘တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တတ္ၾကပါေစ’မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။အခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ဒီရာစုဝက္ေက်ာ္ၾကာစစ္တပ္ႀကီးစိုးမႈဝါဒေအာက္က်ဆင္းခဲ့ရျခင္းရဲ႕ဆိုးက်ိဳးဆက္႐ိုက္ခတ္မႈ (Aftermath) မ်ားထဲကအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

က်႐ႈံးႏိုင္ငံ

က်႐ႈံးႏိုင္ငံ (Failed State) တခုကိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ရင္တိုင္းျပည္ကိုတာဝန္ယူစီမံခန္႔ခြဲ၊အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့အစိုးရေတြညံ့ဖ်င္းမႈ၊ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈနဲ႔လူ၊ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတေယာက္၊အုပ္စုတစ္စု၊လူတန္းစားတစ္စုကသာအစစအရာရာခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးအခြင့္ေရးယူအႂကြင္းမဲ့အာဏာရယူေနႏိုင္တာကို ေတြ႕ရပါမယ္။အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔တိုင္းျပည္မွာႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးတည္ၿငိမ္မႈေတြပ်က္ျပားေနမယ္။ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆမတန္ ျမင့္မားေနမယ္။က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ပညာေရးစနစ္အပါအဝင္လူထုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြအားလုံးယိုယြင္းပ်က္စီးေနမယ္။အက်င့္ပ်က္မႈ၊ ျခစားမႈ၊လာဘ္စားမႈေတြကလူတဦခ်င္းသေဘာမဟုတ္ဘဲစနစ္မွာ၊လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေပ်ာ္ဝင္အသားက်ေနတဲ့ဓေလ့ျဖစ္ေနမယ္။ရာဇဝတ္မႈေတြမ်ားျပား ေနမယ္။လူမႈ-စီးပြားေရးဒဏ္၊စစ္ေဘးဒဏ္၊လူမ်ိဳး၊ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈေတြဒဏ္၊အတင္းအဓမၼ ေျမသိမ္း၊အိမ္သိမ္း၊လယ္ယာသိမ္းမႈ၊အဓမၼေ႐ြ႕ေျပာင္းခိုင္းမႈေတြဒဏ္စတဲ့တရားမဲ့မႈအစုစုေၾကာင့္လူအုပ္စုအေျမာက္အျမားမိမိေနရပ္ေဒသကိုစြန္႔ခြာၿပီးဒုကၡသည္အျဖစ္အမ်ားအျပားခံယူေနရမယ္။ဒါေတြဟာႏိုင္ငံပ်က္စီးေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေနတဲ့က်႐ႈံးႏိုင္ငံတိုင္းမွာေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့တူညီတဲ့လကၡဏာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဥပ ေဒျပဳေရး၊တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့တိုင္းျပည္ရဲ႕မ႑ိဳင္ႀကီး၃ရပ္ယိုယြင္း ျခစားပ်က္စီးေနျခင္းအျပင္စတုတၳမ႑ိဳင္လို႔ၫႊန္းဆို ေလ့ၾကတဲ့စာနယ္ဇင္း၊သတင္း၊မီဒီယာလုပ္ငန္းကပါမလြတ္လပ္၊အရည္အခ်င္းမ ျပည့္မီ၊က်င့္ဝတ္သီလပိုင္းအားနည္းယိမ္းယိုင္ ေနတတ္ပါတယ္။စာေပ၊ဂီတ၊ပန္းခ်ီ၊႐ုပ္ရွင္အစရွိတဲ့လူသားအတြက္စိတၱအာဟာရရသပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္တဲ့အႏုသုခုမပညာရပ္ေတြလည္းမထြန္းကား၊မစည္ပင္၊လူထုကို ေတာ္တည့္မွန္ကန္ပညာေပးလမ္းၫႊန္ဦးေဆာင္မႈမျပဳႏိုင္ကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ပ်က္ယြင္းမႈအစုံစုံကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္လူ႕အသိုင္းအဝန္းရဲ႕စာရိတၱမ႑ိဳင္ပါအႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္၊ပ်က္စီး၊ယုတ္ေလ်ာ့လာေစသလိုလူေတြရဲ႕ ေယဘုယ်အေတြးအေခၚ၊အျမင္၊သေဘာထားနဲ႔အျပဳအမူေတြလည္း ေမွာက္မွားလမ္းလြဲေနတတ္ပါတယ္။

အရာရာၿပိဳလဲျခင္း

ဆိုခဲ့တဲ့လူမႈ၊စီးပြား၊က်န္းမာ၊ပညာ၊စာရိတၱအရာရာၿပိဳလဲပ်က္စီးေနတဲ့ ‘က်႐ႈံးႏိုင္ငံ’အတြက္အေကာင္းဆုံးဥပမာကေတာ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုင္းျပည္မွာဆယ္စုႏွစ္၅စုေက်ာ္ႀကီးစိုးခဲ့တဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္း ျပည္ပါပဲ။စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာအာဏာရွင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားနဲ႔အေပါင္းအပါလူတစ္စုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္စစ္တပ္ကိုလက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္အသုံးခ်၊ ျပည္သူကိုဓားစာခံျပဳရင္းတိုင္းျပည္မွာ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အလုပ္ေတြ၊သြတ္သြင္းခဲ့တဲ့ဝါဒေတြေၾကာင့္တိုင္းျပည္ဟာအဘက္ဘက္ကခၽြတ္ၿခဳံက်ခဲ့ရပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာ၁၉၅၈မွာဖဆပလႏိုင္ငံေရးအကြဲအၿပဲမွာအာဏာကိုစတင္ျမည္းစမ္းခဲ့တယ္။၁၉၆၂မွာလူမ်ိဳးေရးအေၾကာင္းျပတိုင္းျပည္ႀကီးၿပိဳကြယ္ ေခ်ာက္ထဲက်မွာစိုးလို႔ဆိုၿပီးအာဏာကိုအလုံးစုံသိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။ဒီလိုနဲ႔စစ္စနစ္ဆိုးဟာတိုင္းျပည္ကိုကိုယ္တိုင္ပဲအဝီစိအထိဆြဲေခၚသြားခဲ့ျခင္းကႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္းအေရွ႕ေတာင္အာရွမွာအလားအလာအရွိဆုံးႏိုင္ငံကေနကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ ျမင္သာတဲ့သမိုင္းကသက္ေသျပဳၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

စတင္ခ်ိန္မွာအခုေခတ္ဒီမိုကေရစီကိုအသုံးခ်ေနသလိုဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကိုအမည္ခံအသုံးခ်ရင္းအလုပ္မျဖစ္ခဲ့တဲ့စီးပြားေရးမူဝါဒ၊အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြအျပည့္နဲ႔သူတို႔အမ်ိဳးတသိုက္သာဟန္သြားတဲ့ ျပည္သူပိုင္သိမ္းမႈ၊အမ်ိဳးသားေရးအျမင္မ်ားနဲ႔ထင္တိုင္းႀကဲဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ပညာေရးစနစ္အစရွိတဲ့ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီးရဲ႕ ေကာင္းမႈပ်က္စီးက်ဆုံးခန္းအစုစုကိုအားလုံးလည္းလက္ခံသိျမင္ၿပီးယူဆပါတယ္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းဒုတိယအႀကိမ္ ေခ်ာက္ထဲက်မွာစိုးလို႔ဆိုၿပီးစစ္အာဏာထပ္သိမ္းရာရာမွာလည္းဒီမွားယြင္းမႈေတြကိုမျပင္ႏိုင္တဲ့အျပင္ပိုသာဆိုးတဲ့မူဝါဒနဲ႔ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈသာ ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္တိုင္းျပည္ဟာက႑ာစုံနာလန္မထူႏိုင္ခဲ့ပါ။အခု ေခတ္ေျပာင္းၿပီဆိုတဲ့ဒီမိုကေရစီအမည္ခံကလိယုဂ္ေခတ္မွာလည္းအစိုးရသစ္သက္တမ္းသာကုန္လာခဲ့ေပမယ့္အမွန္တကယ္သေဘာထားေတြမေျပာင္းလဲႏိုင္ဘဲအက်င့္ေဟာင္း၊အလုပ္ေဟာင္းေတြသာ ျပည့္ႏွက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။အက်ိဳးဆက္တိုင္းျပည္မွာလူမႈေရးမတည္ၿငိမ္၊စီးပြားေရးမျဖစ္ထြန္း၊ဆင္းရဲတြင္းနက္၊ပညာေရးစနစ္ေကာင္းအေျခမတည္ႏိုင္၊က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းနိမ့္ပါးကာလူအမ်ားစုဟာအေထြေထြကပ္ဆိုက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕႐ုပ္ပုံလႊာက်ဆင္းပ်က္စီးျခင္း

စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဟာသူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာတိုင္းျပည္ရဲ႕႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခန္းက႑အသီးသီးကိုစနစ္တက်ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကတဲ့အထဲမွာအယုတ္မာဆုံးနဲ႔အဆိုး႐ြားဆုံးဖ်က္ဆီးမႈက ေတာ့လူမႈ၊စီးပြား၊က်န္းမာ၊ပညာက႑ေတြမဟုတ္ပါ။လူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကိုဖ်က္ဆီးခဲ့မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာေတြဟာဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ကိုရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာနာၾကား၊မွတ္ယူလိုက္နာက်င့္သုံးခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ေမတၱာတရားႀကီး၊ခႏၲီစတရားႀကီး၊ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ၊ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္အျပည့္နဲ႔အလိုေလာဘနည္း ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေအးေဆး ေနလိုတဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးကမၻာ့အလယ္မွာအစဥ္အဆက္ထင္ရွားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ဒါဟာတိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအျဖစ္ကမၸည္းထိုးႏိုင္တဲ့လကၡဏာ (Identity) နဲ႔ပုံရိပ္ (Image) လည္း ျဖစ္ပါတယ္။တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးဟာ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းေပမယ့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရဘယ္တုန္းကမွ ေအာက္တန္းမေရာက္ခဲ့၊မဆင္းရဲခဲ့ဘဲ ျပည့္၀ခ်မ္းသာရွိၾကတယ္ရယ္လို႔ကမၻာ့အလယ္မွာ ေမာ္ကြန္းထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ဒီသေဘာဟာစစ္ဝါဒရာစုဝက္ ေက်ာ္ႀကီးစိုးမႈနဲ႔အတူကပ္လ်က္ ေခါင္းစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ‘အရာရာၿပိဳလဲျခင္း’မွာအက်ဳံးဝင္ကာတိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးရဲ႕ေကာင္းဂုဏ္စာရိတၱ၊စိတၱပိုင္းဆိုင္ရာပါလဲက်ခဲ့ရတယ္။ဒီလိုနဲ႔စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်င့္ပ်က္မႈ၊အမုန္းတရားႀကီးထြားမႈ၊စစ္ေသြးစစ္မာန္ေတြတက္ႂကြစစ္ပြဲလိုလားမႈစတဲ့ ေမတၱာ၊က႐ုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေတြ ေခါင္းပါးမႈဒဏ္ကိုပါခံေနရပါ ေတာ့တယ္။

ဒီယုတ္ေလ်ာ့မႈရဲ႕ရလဒ္ကေတာ့ကမၻာ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစာရင္းမွာထိပ္ဆုံးတန္းဝင္ေနျခင္းကသက္ေသပါပဲ။ဘိန္းထြက္မ်ားမႈစာရင္းမွာကမၻာ့ထိပ္တန္း ျဖစ္ေနတာကမ်က္ ျမင္ပါပဲ။ရာဇဝတ္မႈေတြထူေျပာေနျခင္းကလည္း ျပသေနပါတယ္။အဆိုးဆုံးကေတာ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားအာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္စနစ္တက် ေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့တဲ့တလူမ်ိဳး၊တဘာသာဗဟိုျပဳအစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ေတြ ျပင္းထန္မႈဆိုးက်ိဳးဆက္တိုင္းျပည္မွာတင္းက်မ္းျပည့္ေနတဲ့လူမ်ိဳးစုေရးရာ၊ ျပႆနာ၊စစ္ပြဲ၊အမုန္းေတြပါပဲ။

စေတာ့ဟုမ္းေရာဂါသတိျပဳပါ

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးစိုးခဲ့မႈရလဒ္မွာအေရးႀကီးဆုံးနားလည္လက္ခံအေလးထားရမွာကေတာ့စနစ္ဆိုးဒဏ္ ေက်ာေကာ့ ေအာင္ခံရင္းနဲ႔ပဲဒီစနစ္ဆိုးကအင္တိုက္အားတိုက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့အယူအဆ၊ဝါဒ၊အေတြးအေခၚ၊အျပဳအမူနဲ႔အလုပ္ ေတြဟာလူသာမန္လူအမ်ားၾကားကိုထဲထဲဝင္ဝင္စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေလ့ရွိတယ္ဆိုတာကိုပါ။ဖိႏွိပ္မႈျပန္းထန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြႀကီးစိုးတဲ့ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့သေဘာဆိုတာကိုအရင္ဆုံးသတိျပဳရပါမယ္။

စိတ္ပညာရပ္မွာ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူေတြဟာသူတို႔ကို ျပန္ေပးဆြဲသူေတြရဲ႕အေတြးအ ေခၚ၊ခံစားခ်က္နဲ႔လုပ္ရပ္ေတြကိုနားေယာင္လက္ခံလာၿပီး ျပန္ေပးဆြဲသူေတြအေပၚ ျပန္လည္ေထာက္ခံ၊ကာကြယ္မႈေပးတတ္တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကိုစေတာ့ဟုမ္း ေရာဂါလကၡဏာ (Stockholm Syndrome) လို႔အမည္ေပးၿပီးစိတ္ေရာဂါအေနနဲ႔သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။အေမရိကန္အက္ဖ္ဘီအိုင္ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္တခုအရဆိုရင္ ျပန္ေပးဆြဲမႈေတြရဲ႕၂၇ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူသားေကာင္ေတြဟာဒီလကၡဏာစြဲကပ္ေနေလ့ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီသေဘာဟာ ျပင္းထန္တဲ့ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၊ဝါဒမႈိင္းတိုက္မႈဒဏ္ေတြကိုမ်က္စိပိတ္၊နားပိတ္၊ပါးစပ္ပိတ္နဲ႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံခဲ့ရတဲ့အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးစိုးခဲ့တဲ့တိုင္းျပည္ ေတြကလူထုအမ်ားစုအတြက္လည္းအတူတူပါပဲ။အဓမၼအုပ္စိုးသူေတြကစာေပ၊႐ုပ္ရွင္၊သဘင္၊ဂီတ၊ပညာေရးစတဲ့လူထုဆက္သြယ္ေရး၊ပညာေပးေရး၊ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးၾကားခံအစုံစုံကိုအသုံးခ်ၿပီးအတင္းအဓမၼသြတ္သြင္းခဲ့တဲ့အာဏာရွင္စ႐ိုက္လကၡဏာေတြဟာလူအမ်ားအၾကားမွာဝင္ေရာက္ပူးကပ္ေနေလ့ရွိပါတယ္။အထူးသျဖင့္လူ႕အခြင့္အ ေရး၊ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ၊လူမ်ိဳး၊ဘာသာ ေရးဆက္စပ္သေဘာတရားမ်ားမွာပိုလို႔ ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။

ဥပမာမ်ား - ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္တိုင္း ျပည္မွာ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေတာင္းဆို ေဆြး ေႏြးခြင့္မရခဲ့တဲ့လူအခြင့္အေရးဆက္စပ္ခံယူခ်က္မ်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့လူမွန္သမၽွအယုတ္၊အလတ္၊အျမတ္၊ဘာသာ၊လူမ်ိဳး၊အသားအေရာင္မခြဲတူညီတဲ့အခြင့္အေရး၊ရပိုင္ခြင့္နဲ႔တန္ဖိုးထားမႈသေဘာကိုအျပည့္အဝနားလည္မႈမရွိတာ၊လက္ခံနားလည္ဖို႔ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္မရွိတာမ်ိဳးေတြ၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားပဋိပကၡ ျပႆနာဆက္စပ္မ်ိဳးေတြနဲ႔လူထုလႈပ္ရွားမႈ၊ရပိုင့္ခြင့္၊တာဝန္ဆက္စပ္မ်ိဳးေတြလို႔ဆိုႏိုင္ပါမယ္။

ဒါမ်ိဳးေတြကိုအေျခခံက်က်နားလည္ၿပီးဒီစ႐ိုက္လကၡဏာေတြဘယ္ေလာက္ကိုယ့္မွာစြဲကပ္ေနၿပီလဲဆိုတာမၫွာမတာကိုယ့္ဘာသာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရပါမယ္။လူမ်ိဳးခ်င္းမတူ႐ုံနဲ႔ရန္ျဖစ္ခ်င္ေနသလား။အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာဆိုတာနဲ႔အမုန္းပြားခ်င္၊အရာရာတရားမၽွတထင္တိုင္းျပဳမူခ်င္ေနၿပီလား။လူမ်ိဳးျခားႏိုင္ငံျခားသားမႏွစ္ၿမိဳ႕မႈစိတ္အခံရွိ ေနသလား။လူထုႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကိုအျမင္မၾကည္မလင္ရွိေနၿပီလား။စည္းကမ္း ေသဝပ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာၿငိမ္ဝပ္ပိျပား ျပန္မေျပာဝံ့၊ခိုင္းတာလုပ္ကိုလူ႕အရည္အခ်င္းလို႔သတ္မွတ္ေနၿပီလား။အစရွိသလိုအာဏာရွင္အေတြးအေခၚေတြကိုယ့္ဆီမွာရွိ၊မရွိ ျပန္လည္သုံးသပ္၊ရွိေနရင္စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရပါမယ္။ဒီလိုလူတဦးခ်င္းကစနစ္ဆိုးရဲ႕အက်င့္ဆိုး၊စ႐ိုက္ဆိုး၊အလုပ္ဆိုး၊ခံယူခ်က္ဆိုး၊အျပဳအမူဆိုးေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္၊စိတ္ဓာတ္ေတြကို ျပင္ႏိုင္မွတိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္အမွန္တကယ္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ဒီမိုကေရစီလူ႕ေဘာင္သစ္ကိုအနာဂတ္မွာတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမယ္။

ေျပာင္းလဲဖို႔ကိုမေၾကာက္ပါနဲ႔

လူဟာပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေခတ္၊စနစ္ကိုလိုခ်င္ရင္အေျခအေန၊အခ်ိန္အခါအ ေလ်ာက္လိုအပ္တဲ့လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳရပါတယ္။ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေတြးေတာႀကံဆႏိုင္စြမ္းမဲ့ခဲ့တဲ့ကိုယ္ခႏၶာႀကီး၊ဦးေႏွာက္ေသးကမၻာဦးဒိုင္ႏိုေဆာႀကီး ေတြမ်ိဳးတုံးခဲ့ရတဲ့သမိုင္းရွိပါတယ္။တိုင္း ျပည္ဟာအာဏာယစ္မူးရင္းကမၻာႀကီးနဲ႔အဆက္အသြယ္ျဖတ္ဝါးလုံးေခါင္းထဲလသာခ်င္သူလူတစုရဲ႕သင္းကြပ္မႈေၾကာင့္ ေရတြင္းထဲကဖားသငယ္လိုအနားသတ္အျမင္နဲ႔က်င့္သားရကာအေတြးအေခၚမလြတ္လပ္၊ရင္ဘတ္ႏွလုံးသားမက်ယ္ျပန္႔ ျဖစ္ေနရတာကိုအမွန္အတိုင္းမ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရပါမယ္။ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအေမွာင္ထုဖုံးလႊမ္းေနတဲ့အေနအထားကေနအလင္းကိုဝင္ခ်င္ရင္မ်က္စိက်ိန္းဒဏ္ကိုမေၾကာက္ဘဲအ႐ိုးစြဲ ေနသားတက် ျဖစ္ေနတဲ့သမာ႐ိုးက်စိတ္၊စဥ္းစားပုံ၊အေတြးအေခၚ၊ခံယူခ်က္ ေတြကိုသာအက်ိဳးသင့္၊အေၾကာင္းသင့္စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေျမာ္ျမင္ၿပီးလက္ခံသင့္တဲ့အရာေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရပါမယ္။

နိဂုံး

ဒါေၾကာင့္တိုင္းျပည္မွာလူမႈ၊စီးပြား၊က်န္းမာ၊ပညာ၊ယဥ္ေက်းမႈ၊အႏုသုခုမကုံလုံႂကြယ္၀ေစခ်င္ရင္၊အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာကိုအမွန္တကယ္တိုးတက္ႀကီးပြား ေစလိုရင္၊က်င့္ဝတ္သီလ ျမင့္မားအက်င့္စာရိတၱမ႑ိဳင္ခိုင္မာႀကံ႕ခိုင္ေစလိုရင္၊တိုင္း ျပည္ရဲ႕ပုံရိပ္ေကာင္း၊နာမည္ေကာင္းကို ျပန္လည္ရရွိေစလိုရင္အစရွိတဲ့တိုင္းျပည္ရဲ႕ဂုဏ္အင္လကၡဏာေကာင္းေတြကို ျပန္လည္တည္ရွိအနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကိုစံစားလိုရင္ျဖင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔စနစ္ဆိုးရဲ႕ပုံေဖာ္႐ိုက္ခတ္မႈကိုအတြင္းက်က်နားလည္လက္ခံကာလူတစ္ဦးခ်င္းတကိုယ္ေရ ျပင္သင့္ ျပင္ထိုက္တဲ့စစ္အာဏာရွင္အေတြးအေခၚေဟာင္း၊အလုပ္ဆိုး၊ခံယူခ်က္အပုတ္အသိုးေတြကိုဖဲၾကဥ္ဖုတ္ၾကည္းသျဂဳØဟ္ေျမျမႇဳပ္စနစ္ဆိုးရဲ႕ဂ်ိဳး(ခ်ိဳး)ကိုအဆုံးတိုင္အလုံးစုံခြာခ်ႏိုင္ဖို႔လိုေၾကာင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အႀကံျပဳရင္း ေဆြးေႏြးမႈကိုအဆုံးသတ္လိုက္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္မွာဒီမိုကေရစီသုခခ်မ္းသာရကာ ေလာကနိဗၺာန္အျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ေမၽွာ္ရည္လ်က္ ...။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

The Ladies News Journal ပါ ေဆာင္းပါး

ဒီမိုကေရစီပညာေရး ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း (ဓာတ္ပံု သီဟဝင္းတင္-ဖဘ)
အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္က အခ်ိန္ဆဲြေနတဲ့ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္းေတြထဲက ဗကသမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းဟာ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္မႈကို မတ္လ (၂) ရက္ေန႔မွာ ျပန္စမယ္လို႔ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ေက်ာင္းသားေတြက ေျပာပါတယ္။ ဆႏၵျပရင္ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ အေရးယူမယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး ဌာနက သတိေပး ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတာ ျဖစ္လို႔ ေဒသခံေတြက အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ထိုင္းအေျခစိုက္ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

မတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွာ ခရီးျပည္ခ်ီတက္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားေပမယ့္ မေန႔တုန္းက မဘသသံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းရွိရာ ပဲခူးတုိင္း၊ လက္ပံတန္းကို အျပန္ေနာက္က်ခဲ့တဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ရက္အတုိင္း ခရီးမစႏုိင္ခဲံေၾကာင္း ပင္မသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုသီဟဝင္းတင္က ေျပာပါတယ္။

“မေကြးေက်ာင္းတုိက္မွာ ဆရာေတာ္ေတြကို ဒီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြေလးလုပ္တယ္ေပါ့။ ေဆြးေႏြးပဲြလုပ္တာကလည္း ထင္ထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ နည္းနည္းေလး အခ်ိန္က ေက်ာ္သြားတယ္။ ေက်ာ္သြားေတာ့ CWC member ေတြက စခန္းကိုေရာက္တာ နည္းနည္း ေနာက္က်သြားတယ္။ ၂ ခဲြ၊ ၃ ေလာက္မွ ေရာက္တယ္။ ေနာက္တခုက ကားကလည္းအဆင္သင့္မျဖစ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မထြက္ျဖစ္လုိက္တာဗ်။ မနက္ျဖန္ထြက္မယ္။”

ျပည္ထဲေရးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔စဲြနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးကေန သေဘာတူညီထားတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ‘ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ လႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ၾကားနာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္လို႔ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြကို ရပ္ဆုိင္းထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဆႏၵျပပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူမယ္’ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို သတိေပးေပမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြက သူတို႔ မူလ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ခရီးရွည္ခ်ီတက္မယ့္ကိစၥကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္က အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုလို အခ်ိန္ကာလ ၾကန္႔ၾကာမယ့္အေျခအေနေပၚမွာေတာ့ သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

“အဲလိုမ်ဳိး အေျခအေနေတာ့ မရွိဘူးခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုျပင္မယ့္အရာက တခုပဲရွိိေတာ့ အဲဒါက သီးျခားခုိင္မာတဲ့ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာတခု ရရင္ျပင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တခုက ဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳၿပီးရင္ျပင္မယ္။ အဲလိုမ်ဳိးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ထားၾကတယ္။ အနည္းဆံုးအဆင့္အတြက္ကေတာ့ ဒီ ဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ဘယ္ေလာက္အထိ ယူမယ္ဆိုတာ time frame ကိုျပရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပင္ဖို႔ေတာ့ အစီအစဥ္ရွိတယ္ဗ်။”

ေက်ာင္းသားေတြ ခ်ီတက္သပိတ္ေမွာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ပဲခူးတုိင္းအတြင္းမွာေတာ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က တားဆီးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနသလို ရန္ကုန္အဝင္မွာလည္း လံုၿခံဳေရးအတားအဆီးေတြ အမ်ားအျပား ခ်ထားပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ျဖတ္သန္းသြားမယ့္ သာယာဝတီၿမိဳ႕မွာလည္း လံုၿခံဳေရးအင္အားေတြခ်ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံေတြက ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕ခံေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ နဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြၾကားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေျပလည္မႈ ရေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေတြ ေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြကို ဝန္းရံေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သာယာဝတီၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“Stand-by ခ်ထားတယ္။ ေန႔တုိင္း လူအုပ္စုေတြနဲ႔ ဟန္ေရးျပေနတယ္ေပါ့။ အဓိက-ကေတ့ာေလ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ျဖစ္သြားရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း သူတို႔ရည္မွန္းခ်က္တခုအထိ ရွိေအာင္ေတာ့ သူတို႔ ေရာက္ေအာင္သြားမယ္။ ဟုိဘက္ကလည္း ဟိုထဲအဝင္မခံဘူးဆိုေတာ့ ဒါ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ဆိုေတာ့ အားလံုး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ မနစ္နာေစေသာနည္းနဲ႔လုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီးအဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနရာေတြမွာ မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ရေအာင္ေတာ့ လာၿပီး ဝန္းရံၾကမွာေပါ့။”

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုတားဆီးဖို႔ ထူးျခားတဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြေတာ့ မရွိေသးေၾကာင္း၊ အထက္က ညႊန္ၾကားလာတဲ့အေျခအေနေပၚမွာပဲ မူတည္ေၾကာင္း တာဝန္က် ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးတဦးက ရွင္းျပပါတယ္။

“ရဲတပ္ဖဲြ႔အေနနဲ႔အတားအဆီးရွိလားဆိုေတာ့ အတားအဆီးရယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ပထမ အရင္ သူတို႔ ဆႏၵျပတုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့အတိုင္းပဲေပါ့ေနာ္၊ တားဆီးတာေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ေျပာျပၿပီးေတာ့ နားလည္ေအာင္ေျပာျပၿပီးေတာ့ အဲဒါပဲရွိတယ္ ဆရာမ၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ပထမ တားထားတဲ့အတုိင္း သူတို႔ ေပၚလစီခ်ထားတဲ့အတုိင္းပဲ က်ေနာ္တို႔ဘက္က အတား မရွိပါဘူး….ထူးျခားၿပီးေတာ့ ညႊန္ၾကားမႈေတာ့ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔က အထက္ဌာနက ညႊန္ၾကားလာမွ က်ေနာ္တို႔က ျပန္ၿပီးညႊန္ၾကားရမယ့္အဆင့္ေလ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေအာက္မွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ညႊန္ၾကားလာမွ က်ေနာ္တို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔အေနနဲ႔ ထပ္ၿပီးညႊန္ၾကားရမွာေလ။ က်ေနာ္တို႔တုိင္းအဆင့္အေနနဲ႔။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဘာမွ ညႊန္ၾကားထားတာမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း ဘာမွ ျပန္ညႊန္ၾကားထားတာ မရွိပါဘူးခင္ဗ်။”

 (၁၀) ရက္ၾကာ ရပ္နားေနခဲ့တဲ့ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းဟာ အခက္အခဲေတြၾကားက ခရီးရွည္ခ်ီတက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနသလို ဧရာဝတီ သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ကေတာ့ ဧရာဝတီတုိင္းမွာ သပိတ္စခန္း (၂) ခုဖြင့္ၿပီး လြႊတ္ေတာ္ရဲ႕အေျခအေနကို တလတာ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပင္မသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းက ေက်ာင္းသားေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက အၾကမ္းဖက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြက ဆိုပါတယ္ရွင္။

မေအးေအးမာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ ကိုးကန္႔နယ္၊ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕က ေဒသခံေတြကို ေလာက္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕သားက ၿမိဳ႕တြင္းကိုျပန္လာဖို႔ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို လူလႊတ္ၿပီး ေခၚယူလ်က္ရွိတယ္လို႔ MNDAA အဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ပယ္ေရွာက္ခ်ိန္ရဲ႕ သား ပယ္ရင္႔နိုင္က ခုလိုစီစဥ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတာကိုျပခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္လို႔ MNDAA အဖြဲ႔ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ဥိီးထြန္းျမတ္လင္းက ေျပာပါတယ္။

"ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တည္ၿငိမ္သြားၿပီ ျပန္လည္ေအးခ်မ္းသြားၿပီဆိုတာကို သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ ကေတာင္ ေျပာထားတာရွိတယ္၊ ေလာက္ကိုင္ ၿမိဳ႕ႀကီးတည္ၿငိမ္သြားၿပီဆိုတာကို ထုတ္ေဖာ္ခ်င္လို႔ လူေတြကို အတင္းႀကီးျပန္ခိုင္းတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ပယ္ေရွာက္ခ်ိန္ရဲ႕သား ပယ္ရင့္ႏိုင္ သူကေန လူလႊတ္ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕လူေတြက်ေတာ့လဲ ေလာက္ကိုင္ကိုျပန္သြားတာရွိတယ္၊ ဥပမာ လူ အေယာက္ ၂၀၊ ၃၀ ေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔ေတြက ညေတာ့ မအိပ္ရဲဘူး၊ ဒီလိုသြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေပၚမွာ သူတို႔ရွာတယ္၊ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းဆိုအားလံုးယူထားခဲ့တယ္၊ ပိုက္ဆံတို႔ဘာတို႔ဆို အားလံုး ယူတယ္၊ ယူၿပီးေတာ့မွ လူကိုျပန္လႊတ္တယ္၊ လူငယ္ေတြဆိုအကုန္သတ္ျဖတ္၊ ဆင္ေခ်ထြက္လာတာကေတာ့ mndaa ကအရပ္ဝတ္နဲ႔ျပန္သြားလို႔ ပါတဲ့၊ ေလာက္ကိုင္ထဲကို ေရာေယာင္ၿပီးဝင္ခ်င္လို႔တဲ့  "

ျပန္လာၾကသူ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ခံေတြဟာ ၿမိဳ႕နဲ႔ကပ္ေနတဲ႔ တရုတ္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေနထုိင္ သူေတြျဖစ္ၿပိီ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ကေန ငါးမိုင္ခန္႔ေ၀းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ထဲမွာ တပ္စြဲထားတဲ႔ တပ္မ ၃၃ ကလည္း ၿမိဳ႕တြင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သလို ၿမိဳ႕ထဲေနရာအႏွံ႔မွာရွိေနတဲ႔ လူေသ အေလာင္းေတြကို မီးရိွဳ႕ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ က ေတာင္ကုန္းမ်ားမွာ ေနရာယူထားတဲ႔ ကိိုးကန္႔တပ္ေတြကို အစိုးရ တပ္ေတြက ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းကစၿပီး လက္နက္ႀကီးပစ္ကူနဲ႔ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ဖို႔ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ MNDAA အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံေတာ္အမည္ခံ (အုိင္အက္စ္) အဖြဲ႔ ရုပ္သံမွာ ဖမ္းဆီးခံရသူေတြကို ေခါင္းျဖတ္ စီရင္ျပတဲ့ အုိင္အက္စ္ အဖြဲ႔၀င္အေၾကာင္းကို ၿဗိတိန္ မီဒီယာေတြမွာ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားေဖာ္ျပေနပါတယ္။
Jihadi John video grabs from Steven Sotloff beheading video
အိုင္အက္စ္က ဖမ္းဆီးထားသည့္ ဓားစာခံမ်ားကို ေခါင္းျဖတ္ စီရင္သူ
ေဂ်ဟတ္ဒီဂၽြန္၊ ဂၽြန္သည္ ဘီတယ္လ္၊ ေဂ်းလားဂၽြန္ဆိုတဲ့ နာမည္၀ွက္ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လူသတ္သမားဟာ ကူ၀ိတ္ကေန လာေရာက္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ခံထားတဲ့ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ မိုဟာမက္ အမ္၀ါဇီ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္မွာ သတင္း မီဒီယာေတြက ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အာဖရိက သို႔ ေတာင္အာရွ သံ၀ဲေနတဲ့ ေလသံ ဗြီဒီယိုထဲက ဘယ္သန္တဲ့ လႈပ္ရွားပံု အရပ္အမာင္း၊ လက္ေပၚက ေသြးေၾကာ၊ အ၀တ္အစားနဲ႔ အသံတို႔ကို ၾကည့္ၿပီး အမ္၀ါဇီဆိုတာကို အတည္ျပဳႏုိင္တာလို႔ ဆုိပါတယ္။
ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူရဲ႕ အေၾကာင္း ၿဗိတိန္ မီဒီယာေတြမွာ အက်ယ္ တ၀င့္ ေရးသား ေဖာ္ျပလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္က လန္ဒန္လူထု သြားလာေရးကို ဗုံးခြဲဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိမႈနဲ႔ ၿဗိတိန္လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ ဆိုတာကို သိရွိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ သူက လူေသတေယာက္လို လမ္းေလွွွ်ာက္ေန တယ္လို႔ အမ္၀ါဇီက ေဒးလီးေမးလ္ကို ေပးပို႔တဲ့ အီးေမးလ္မွာ ေရးသားထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္မွာ ၿဗိတိန္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔က အမ္၀ါဇီကို ဖမ္းဆီးခဲ့သလို ကူ၀ိတ္ကို သြားခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ေဆာ္ဒီကို အဂၤလိပ္စာ သင္ဖို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာပဲ ဆီးရီးယားကို သြားေရာက္ၿပီး အုိင္အက္စ္အဖြဲ႔ကို ပူးေပါင္းခဲ့ပါတယ္။
လန္ဒန္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ အလံကိုင္ထားသည့္ အမ္၀ါဇီ
လန္ဒန္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ အလံကိုင္ထားသည့္ အမ္၀ါဇီ
ဆီးရီးယား အိုင္အက္စ္အဖြဲ႔နဲ႔ မပူးေပါင္းမီ ေရးသားခဲ့တဲ့ ဒီအီးေမးလ္မွာ ေထာက္လွမ္းေရး အမ္အိုင္ ၅ ရဲ႕ စုံစမ္းစစ္ေဆးတာကိုခံရတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူဟာအျပစ္မရွိဘူးလို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
မေတာ္မေရာ္ စစ္ေဆးမႈေၾကာင့္ သူ႔ကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးထိခိုက္ခဲ့သလို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသဖို႔ အထိႀကိဳးစားမိတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ထာ၀ရ အိပ္ေပ်ာ္သြားေအာင္ ေဆးေတြ အမ်ားႀကီး စားခဲ့တယ္လို႔ အမ္၀ါဇီက ဆိုပါတယ္။

လုံၿခဳံေရး အယ္ဒီတာ ေရာဘတ္ဗာခိုက္ဆီကို ၂၀၁၀ နဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ပို႔ခဲ့တဲ့ အမ္၀ါဇီ အီးေမးလ္မွာေတာ့ သူရဲ႕ စိတ္ပိုင္း အေျခအေနကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို ေထာက္လွမ္းေရးေတြက သူရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတုိင္းကို လႊမ္းမိုးမႈရွိတယ္လို႔ ေရးပါတယ္။
အမ္၀ါဇီဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အယ္လ္ကိုင္းဒါး ေခါင္းေဆာင္ အိုစမာဘင္လာဒင္ရဲ႕ ၿဗိတိန္ အေျခစိုက္ လန္ဒန္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔၀င္ တဦးလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒးလီးေမလ္းသတင္းက ေရးပါတယ္။
အမ္၀ါဇီ ငယ္စဥ္က
အမ္၀ါဇီ ငယ္ရြယ္စဥ္က
ငယ္ရြယ္စဥ္က ရွက္ရြံ႕တတ္တဲ့ အမ္၀ါဇီဟာ လူေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ စီရင္ေနတာကို ေတြ႔ရေတာ့ စိုးထိတ္မိတယ္လို႔ သူရဲ႕ အတန္းေဖာ္က ျပန္ေျပာင္းေျပာပါတယ္။

သူဟာ အေမရိကန္ သတင္းေထာက္၊ ၿဗိတိန္ အကူအညီေပးလုပ္သား၊ ၿဗိတိန္ တကၠစီ ဒရုိင္ဘာ၊ အေမရိကန္ အကူအညီေပးလုပ္သားေတြကို ေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့သူလို႔ ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုေနပါတယ္။
အီရတ္အႏြယ္ အမ္၀ါဇီဟာ ကူ၀ိတ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ကူ၀ိတ္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ကို အစိုးရက ျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ လန္ဒန္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး အလယ္တန္းကေနတဆင့္ ၀က္မစ္နစ္စတာ တကၠသိုလ္ အထိ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အမ္၀ါဇီတက္တဲ့ ေက်ာင္းက တျခားေက်ာင္းသား ၂ ဦးဟာလည္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ထဲကို ပူးေပါင္းသြားတဲ့အတြက္ လန္ဒန္ေျမာက္ပိုင္းက ကြင္တင္ ကိုင္နက္စတန္ ေက်ာင္းကို စစ္ေဆးဖို႔ ၿဗိတိန္ အစိုးရက ညြန္ၾကားထားပါတယ္။
IS Killer 5
အမ္၀ါဇီတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း
အမ္၀ါဇီနဲ႔ ေက်ာင္းအတူတက္ခဲ့သူတဦးကေတာ့ သူဟာ မြတ္စလင္ျဖစ္ေပ မယ့္ ေ၀ၚဒကာ အရက္ကို ႀကိဳက္သလို ဂိုဏ္းစတားေတြေဆာင္းတဲ့ ရက္ပါ ဦးထုတ္ကို ေဆာင္းေလ့ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
Untitled-1.jpg
သူရဲ႕ ဖခင္ဟာ ကူ၀ိတ္ကေန ၿဗိတိန္ကို မေျပာင္းလာခင္အထိ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ တဦး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္ ကူ၀ိတ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားခံထားတဲ့ အမ္၀ါဇီရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ သတင္းေတြမွာ ေရးပါတယ္။

အမ္၀ါဇီရဲ႕ ဖခင္ဟာလည္း ကူ၀ိတ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး မၾကာခင္ ဆင့္ေခၚခံရႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
အမ္၀ါဇီဟာလည္း ကူ၀ိတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သလို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီနဲ႔ ဧၿပီလက ေနာက္ဆုံးသြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အမ္၀ါဇီကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ဖို႔အတြက္ သတင္းေပးသူကို ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ခ်ီးျမင့္မယ္လို႔ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္က ေၾကညာထားပါတယ္။

ကိုးကား (ေဒးလီးေမးလ္၊ The Mirror၊ ေအအက္ဖ္ပီ၊ ၀ီကီပီးဒီးယား)
dvb
http://burmese.dvb.no/archives/83812

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕မွာ ရပ္နားထားတဲ့ ေက်ာင္းသားသပိတ္ဟာ မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ကိုခရီးဆက္ထြက္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ကို ဆက္လက္မခ်ီတက္ဖို႔ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕က ဆရာေတာ္ေတြက လာေရာက္တားျမစ္တာေတြရွိတယ္လို႔ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကေက်ာင္းသား ကိုမင္းမင္းေဇာ္ ကေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔က ဆက္ထြက္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိပါတယ္ဗ်၊ အခ်ိန္ကေတာ့ ထံုးစံတိုင္းေပါ့၊ ခါတိုင္းၿမိဳ႕ေတြမွာထြက္ခဲ့တဲ့ အတိုင္းပဲ ၉ နာရီနဲ႔ ၁၀ နာရီဝန္းက်င္ႀကား က်ေနာ္တို႔ ထြက္ပါမယ္ဗ်၊ မနက္ျဖန္ထြက္ဖို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အစည္းအေဝးလုပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္ေတြက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတာ ရွိတယ္၊ ေလာေလာဆယ္လက္ပံတန္းနဲ႔ သာယာဝတီက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ၁၀ တန္းစာေမးပြဲနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြ ရဲ႕စာေမးပြဲေျဖတဲ့ရက္ေတြရွိတဲ့ အတြက္ ဆိုင္းငံထားဖို႔ အခုလက္ရွိေလာေလာဆယ္ လာေျပာေနပါတယ္ဗ်၊ ဆရာေတာ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ဖက္က ဘာေႀကာင့္ထြက္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာ ကို ေလွ်ာက္ထားၿပီးေတာ့ ဆက္ထြက္ဖို႔ကိစၥကို စီစဥ္ပါမယ္ဗ် "

မႏၱေလးၿမိဳ႕ကေန စတင္ထြက္ခြါလာတဲ့ ပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားသပိတ္ဟာ လက္ပံတန္း ၿမိဳ႕မွာ ရပ္နားထားတာ ၁၀ ရက္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ရပ္နားထားတဲ့ ကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတာေတြ မရွိတာေၾကာင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြါဖို႔ စီစဥ္ရတာလို႔ ေက်ာင္း သားေတြက ေျပာပါတယ္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေက်ာင္းသားေတြရန္ကုန္ကို ခ်ီတက္လာမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူမယ္လို႔ မေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

RFA

ပဲခူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕မွာ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နွစ္၁၀၀ျပည့္ေမြးေန႔ ဂုဏ္ျပဳပဲြ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာေနစဥ္။ Photo: RFA သတင္းေထာက္မ်ား
လက္ရိွနုိင္ငံေရးအေျခအေနဟာ အမ်ိဳးသားရင္ ၾကားေစ့ေရးကို တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အတိတ္က အျဖစ္ဆိုးေတြကို ျပန္လွန္ ေျပာဆိုေန တာဟာ စိတ္၀မ္းကဲြေအာင္လုပ္ေနသလိုျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အာဃာတ နဲ႔ဆက္ၿပီးနုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ကို သြားလို႔ မရႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က သတိေပးေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

ပဲခူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕မွာ  ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း နွစ္၁၀၀ ျပည့္ေမြးေန႔ဂုဏ္ျပဳပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အဲ့ဒီလိုေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"ေဖေဖ့ကို ဂုဏ္ျပဳတာ၊ သီခ်င္းဆိုတာ က်မ ႀကိဳက္တယ္၊ ဒါဟာေဖေဖရဲ႕ေမြးေန႔နဲ႔ စီေလ်ာ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ေနာက္ပိုင္းက အစီအစဥ္ကို မႀကိဳက္ဘူး ဆိုတာ က်မျပတ္ျပတ္သားသားေျပာ ပါ့မယ့္၊ လူေတြကလက္ခုပ္တီးတယ္၊ ၾသဘာေပးတယ္ဆိုေပမဲ့ က်မတို႔ဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ ႀကားေစ့ေရးကို တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အတိတ္ကအျဖစ္ဆိုးေတြကို တစ္ခါျပန္လည္ၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ က်မတို႔မလုပ္သင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ က်မတို႔မလုပ္ရဘူး၊ ဒါကို က်မတို႔ နားလည္ရမယ္"

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမွာ တင္ဆက္တဲ့ သရုပ္ျပအစီအစဥ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အစီအစဥ္ကိုႀကိဳက္တဲ့ အေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပကြက္ဟာ အတိတ္ကို ျပန္လွန္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မျဖစ္ သင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့တာပါ။

ဒါ့အျပင္ အခမ္းအနားမွာဖြင့္တဲ့ သီခ်င္းမွာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို မဲေပးဖို႔ နဲ႔သရုပ္ျပ ကြက္မွာပါတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္မွာ အန္အယ္လ္ဒီကိုမဲဲေပးဖို႔ ေရးသားထားတာဟာ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရံုးမွုဟာ ျပည္ေထာင္စုေရြြးေကာက္ပဲြြေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ ေပးတဲ့အခ်ိန္မွသာ မဲဆြယ္ စည္းရံုးခြင့္ရိွေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ျပည္ျမိဳ႕က NLD လူငယ္ေတြရဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေတးသရုပ္ေဖာ္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ျပလိုက္ပါတယ္။
ျပည္ျမိဳ႕ NLD လူငယ္ေတြက (၈)ေလးလံုးအေရးအခင္းကာလမွာ စစ္တပ္ဘက္ကလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေတြ ကိုျပန္သရုပ္ျပခဲ့ျပီး NLD ကိုမဲထည့္ဖို႔ လွံဳေဆာ္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔ေတးသရုပ္ေဖာ္ကျပမႈေတြ လုပ္ခဲ့တာေႀကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသြားတာပါ။

NLD လူငယ္မ်ားလုပ္ေပးတဲ့ေျဖေဖ်ာ္ေရးဟာ က်မႀကိဳက္တဲ့အပိုင္းလည္းရွိတယ္ မႀကိဳက္တဲ့ အပိုင္းလည္းရွိကပါတယ္။
ပထမပိုး ေဖေဖ့ကိုဂုဏ္ျပဳတာ သီခ်င္းဆဆိုတာ က်မႀကိဳက္တယ္။ဒါဟာ ေဖေဖ႔ရဲ့ ေမြးေန႔နဲ႔ ဆီေလ်ာ္တဲ့ ကိစၶ ျဖစ္တယ္။ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းအစီအစဥ္ကို က်မမႀကိဳက္ဘူးဆိုတာျပတ္ျပတ္သားသားေျပာရမယ္။

လူေတြက လက္ခုပ္တီးတယ္ ႀသဘာေပးတယ္ဆိုေပမဲ့ က်မတို႔ဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ႀကားေစ႔့ေရးကို တည္ေဆာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အတိတ္ကအျဖစ္ဆိုးေတြကို တစ္ခါျပန္လွန္ျပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္းႀကားမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲမွာကို က်မတို႔ မလုပ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မလုပ္ရဘူး။ဒါကို ကိမတို႔နားလည္ရမယ္။

က်မတိုႊဟာ တပ္မေတာ္ကို ရန္သူအေနနဲ႔ ျမင္တာမဟုတ္ပါဘူး။တပ္မေတာ္ရယ္လို႔ မဟုတ္ဘူး ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမဆို မတရားတဲ့ ကိစၥ ေတြ လုပ္ရင္ ႏိုင္ငံကိုနာေစတဲ့ ကိစၥေတြ လုပ္ရင္ က်မတို႔ ကန္႔ကြက္မွာဘဲ။ဘယ္လိုမွ က်မတို႔ သည္းမခံႏိုင္ဘူး။
ဒါေပမဲ့ က်မတို႔ အာဃာတေတြ ထပ္ျပီးေတာ့ ဒီႏိုင္ငံရဲ့ အနာဂတ္လမ္းကို ေလွ်ာက္သြားလို႔မျဖစ္ဘူး

အခုအခ်ိန္မွာလည္း က်မတို႔ဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔ရင္ႀကားေစ့ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ဒီႏိုင္ငံဟာ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝရေသးတဲ့ႏိုင္ငံမဟုတ္ပါဘူး။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ တပ္မေတာ္ကို အထူးအာဏာေတြေပးထားလို႔ပါ။ဒီဥပေဒကိုျပဳၿပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေနႀကိဳးစားသြားမွာပါ။

ဘာျဖစ္လို႔က်မတို႔ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေနသြားရလဲဆို က်မတို႔ႏိုင္ငံမနာေစခ်င္လို႔ ျပည္သူလူထုကို မနာေစခ်င္လို႔ ေဖေဖအျမဲတမ္းေျပာပါတယ္။ ျပည္သူကို မနာတဲ့နည္းေတြကို အေလးထားျပီးေတာ့ သံုးရမယ္တဲ့။

ေနာက္တစ္ခုက်မေျပာပါမယ္။က်မအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ေျပာရမယ္။အခုအခ်ိန္ဟာ က်မတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းရံုးခြင့္ရွိတဲ့ အခ်ိန္မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေႀကာင့္မို႔လို႔ ေနာက္ပိုင္းအစီအးဥ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲထည့္ဖို႔ဆိုတာ မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ က်မအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က်မေတာင္းပန္ပါတယ္။ု
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို သတ္မွတ္ တဲ့အခ်ိန္ကေနစျပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိျပီဆိုရင္ က်မတို႔မဲဆြယ္ႏိုင္ပါျပီ။ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ခ်င္တယ္။ဒါေပမယ့္ မွန္ကန္တဲ့ နည္းနဲ႔ပဲႏိုင္ခ်င္တယ္။ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆိုႏိုင္ရင္ျပီးေရာ ဆိုတာမ်ိဳး က်မတို႔မလုပ္ပါဘူး။

ဒီလိုက်မေျပာလို႔ က်မတို႔ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္အတြက္ အားစိုက္ထားတဲ့ လူငယ္ေတြနည္းနည္းေတာ့စိတ္မေကာငျဖစ္မွာေပါ့။ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္အမွားကိုယ္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရမယ္။ေနာင္ဒီလိုမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ဲ

Saw Phoe Kwar


ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားအားက်႐ံုနဲ႔မၿပီးဘဲ တကယ္တမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ဆိုၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံကို ေျပာၾကားတဲ့ လစဥ္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာသြားပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာမို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ေပမဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက အခု သူတို႔ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အစိုးရဘက္က တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ သေဘာမေတြ႔ရဘဲ အခ်ိန္ဆြဲေနတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြဘက္က ေဝဖန္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဒီကေန႔ ႏုိင္ငံကို ေျပာၾကားတဲ့ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းအေပၚ အျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို မဆုမြန္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏုိင္ငံကို ေရဒီယိုက တဆင့္ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ခြန္းထဲ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈခိုင္မာဖို႔ ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္းခ်ိန္မွာ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ ပညာေရးစနစ္တရပ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေရး ေရတို၊ ေရရွည္အစီအမံေတြနဲ႔ လႊမ္းၿခံဳစဥ္းစား ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 “က႑စံု ျပဳျပင္ ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အနက္ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေၿပာင္းလဲမႈဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယိုယြင္းခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့အခါ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ ရိွတာဟာလည္း သဘာဝက်တဲ့ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။”

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးတိုက္တြန္းခ်က္အေပၚ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (၁၅) ဦးအဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္တဲ့ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းက အခုလို တုံ႔ျပန္ပါတယ္။

“သမၼတေျပာတဲ့စကားက ေယ်ဘုယ်က်လြန္းၿပီးေတာ့ တကယ္တန္း ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့အေနအထားတရပ္ကို က်ေနာ္တို႔က မေတြ႔ရဘူးဗ်။ တကယ္လို႔သာ အဲလုိကိစၥေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာေတြ ေပၚလာႏုိင္စရာမရွိဘူးေလ။ အခု ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာေတြ ေပၚလာတာေတာင္မွ အဲဒါကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္မယ့္အေနအထားမ်ဳိးကို က်ေနာ္တုိ႔က မေတြ႔ရဘူး။ ဒါ အျပင္မွာ၊ သတင္းစာထဲမွာ ဘယ္ေလာက္တုိက္ခုိက္ေနသလဲဆိုတာကို ၾကည့္ကတည္းကိုက သူတို႔ေျပာေနတဲ့ေစတနာကို က်ေနာ္တို႔ ရွာလို႔မေတြ႔ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပဲြက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းဟာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လႊတ္ေတာ္မွာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လာဖို႔၊ အတည္ျပဳလာဖို႔ လုိအပ္တယ္။ အဲဒီဟာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္မွ သူနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တဲြ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ကလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေပၚထြက္လာၿပီးေတာ့ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို သူတို႔ သမၼတသက္တမ္းမွာကိုက အမ်ားေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ သူတို႔က ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ သူတို႔မွာ အခြင့္အေရး ရသြားႏုိင္တယ္။ အမွတ္ေတာင္ ရခ်င္ရမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ အဲလိုေတြ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဒီလို Delay လုပ္ေနတာကိုက ပညာေရးဆိုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို သူတို႔ တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့သေဘာ မရွိေသးဘူးဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရတယ္ဗ်။”

သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔ရဲ႕မိန္႔ခြန္းထဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရးရရွိေရးမွာ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 “အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာသတ္မွတ္ႏုိင္ေရးဟာ ေဆာလ်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မွ်တတဲ့နႈန္းထား တစ္ခုေပၚေပါက္ဖုိ႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ေလ့လာမႈ မ်ား၊ ေဆြးေႏြးညိႇနိႈင္းမႈမ်ားကို အျမင္က်ယ္က်ယ္၊ သေဘာထား ႀကီးႀကီးထားၿပီး သည္းခံ စိတ္ရွည္မႈနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။”

အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားၾကား မေျပလည္မႈေတြနဲ႔ ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္မႈေတြ မျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေရးက အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရးကို အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္းက အႀကံျပဳပါတယ္။

“အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကေတာ့ တကယ္တန္းက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ရမယ့္အရာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း ဒါျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေတာင္းေနၾကတာပါပဲ။ ဆႏၵျပမႈအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕အဓိကျပႆနာ့ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြက လုပ္ခ လစာနည္းပါးျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ဖို႔၊ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ႏႈန္းထားျဖစ္ဖို႔ ျမန္ျမန္လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္တခု ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ စကားလံုးမ်ားမွာ အလုပ္သမားေတြနားလည္ထားတာက ဥပေဒက သိပ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ယူဆထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ေရးေပါ့။ တကယ္တန္းက်ရင္ အင္အားသံုးေျဖရွင္းရမယ့္အဆင့္ မရွိပါဘူး။ တိက်ေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္း၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ အလုပ္သမားေတြလည္း ေက်နပ္ႏိုင္မွာေပါ့ေနာ္။ …..”

တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အၿပီးသတ္ညႇိႏိႈင္းႏုိင္ဖို႔၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ေတြေရးဆြဲႏုိင္ဖုိ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာပဲ ကိုးကန္႔ေဒသ စစ္ေရးတင္းမာမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အခုလိုေျပာၾကားပါတယ္။

“ကိုးကန္႔ေဒသမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပဲြမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔ အၾကားမွာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရး မူႀကီးငါးခ်က္နဲ႔အညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ သေဘာတူညီထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။”

ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရး ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔ သမၼတက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ အဆင့္မရွိေသးဘူးဆုိတာကိုလည္း အားလံုးက လက္ခံရမယ္လို႔ သမၼတကေျပာသလို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးေတြကို မတ္လလယ္မွာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႏွစ္(၁၀၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ ေျပာဆိုၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ေတြကို တုိင္းျပည္အေပၚထားတဲ့ အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္ေတြကို ခ်ီးမြမ္း႐ံု၊ ေလးစားအားက်႐ံုနဲ႔ တာဝန္ေက်ၿပီလို႔ မယူဆဘဲ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ သမၼတက မတ္လ (၁) ရက္ေန႔ ႏုိင္ငံကိုေျပာၾကားတဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မဆုမြန္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေဖ့စ္ဘြတ္နဲ့ ပထမဆံုး အဖမ္းခံရတဲ့ အမႈျဖစ္
ေဖ့စ္ဘြတ္ လူမွု ကြန္ယက္ ေပၚမွာ နိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲနဲ႔ တပ္မေတာ္ ရဲ့ ဂုဏ္သေရ ကို ညႇိုးႏြမ္းေအာင္ ေရးလို႔ ဆိုၿပီး ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ပထမဆုံး အဖမ္း ခံရတဲ့ မုံရြာ က ဓာတ္ပုံ သတင္းေထာက္ ကိစၥဟာ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီး တာ ျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး ႁခြင္းခ်က္ မရွိ လႊတ္ေပးဖို႔ အထက္ ျမန္မာျပည္ သတင္း သမား ေတြက နိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ နိုင္ငံတကာ သံ႐ုံးေတြကို ေတာင္းဆို လိုက္ပါတယ္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ မနက္က ကိုေအာင္ေနမ်ိဳး ကို မူးယစ္ေဆး အေၾကာင္းၿပ ဝင္ရွာ ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ အက္ဥပေဒ နဲ႔ ဖမ္းဆီး တာ ဟာ တရား မၽွတမွု မရွိလို႔ ဆိုၿပီး သတင္း သမား ေတြ မႏၲေလးမွာ စုေဝး ၿပီး ေတာင္းဆို လိုက္ ၾကတာပါ ။

ဒီကေန႔ အထက္ ျမန္မာျပည္ သတင္းသမား ေတြ ေတြ႕ဆုံတဲ့ ပြဲမွာ သတင္းဌာန ၁၅ ခု ေလာက္က သတင္း သမား ၃ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္ ။

စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ ယာယီ နဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ယက္ စတဲ့ သတင္းသမား အဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ လို႔ မႏၲေလးေခတ္ ဂ်ာနယ္ရဲ့ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုမင္းဒင္က ေျပာပါတယ္။

မႏၲေလးက သတင္းေထာက္ နဲ႔ ကဗ်ာဆရာ ကိုရဲေႏြ ကလည္း ကိုေအာင္ေနမ်ိဳးကို ဖမ္းတာဟာ သတင္းသမား ေတြကို အေၾကာက္တရား ျဖစ္ေအာင္ အစိုးရက ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ လုပ္တာလို႔ ဆိုပါတယ္ ။

သတင္းသမား ေတြရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ သိေအာင္ ဒီကေန႔ အိတ္ဖြင့္ ေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္ရက္ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီး ကို ေပးပို႔သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

သူတို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ ထဲမွာ ၁၄ ရက္အတြင္း ကိုေအာင္ေနမ်ိဳးကို လႊတ္ေပးဖို႔၊ တကယ္လို႔ လႊတ္မေပးခဲ့ဘူးဆိုရင္ လွုပ္ရွားမွု ေတြကို ပုံစံ မ်ိဳးစုံနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လို႔ ထည့္သြင္း ထားတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/burmese

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.