03/21/15

အခုဆုိ တည္ေဆာက္မယ့္ ေနရာဆိုရင္ အညိဳေရာင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေျမ၊ တိုင္းရင္း သားေတြနဲ႔ ျပႆနာ၊ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္တယ္။ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္တယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေတာ့ အက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုအတြက္ပဲ ၾကည့္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံမွာ၊ တကယ္တမ္း ျပႆနာျဖစ္ ဒုကၡေရာက္ရင္ ေဒသခံေတြပဲ စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

မတ္လ (၁၄) ရန္ကုန္

ေဒသခံမ်ားအတြက္ လုံး၀နီးပါး အက်ဳိးမရွိဘဲ ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ အဓိက အက်ဳိးရွိမည့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ အစုိးရ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ကန္႔ကြက္ေနသည့္တုိင္ လုံး၀ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိဘဲ ေရွ႕ဆက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ၄င္း၏ျမစ္လက္တက္ ျဖစ္သည့္ နမ့္မျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာႀကီး ၄ ခု အပါအ၀င္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ စီမံကိန္း ခ်ထားေသာ စုစုေပါင္း ေရကာတာ စီမံကိန္း (၄၃) ခုအနက္ စီမံကိန္း၏ တစ္၀က္ခန္႕မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚ၌ ေဆာက္ လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ လူထုက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား မွ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ပဋိပကၡမ်ားအၾကား တည္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေပၚတြင္ အႀကီးစား ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနမႈမ်ားအားလုံး ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

““ပဋိပကၡေတြ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚက ေရကာတာ တစ္ခုကို ရပ္ဆိုင္း လိုက္ရၿပီးေနာက္မွာ ေတာင္တ႐ုတ္နဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ က ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ကုမၸဏီေတြ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ တျခား ေရကာတာ စီမံကိန္းေတြ ထပ္ေဆာက္ဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ စစ္ပြဲနဲ႕ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားေန တဲ့ ေနရာေတြမွာေတာင္ ဒီေရကာတာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္မယ္ ဆိုေတာ့ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ ရမွာ သူတို႕ သတိမျပဳမိ မေတြးမိၾကဘူးလား”” ဟုရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အဖြဲ႕မွ စိုင္းေခးဆုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔ တည္ေဆာက္မည့္ ဆည္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္ မိုင္းတုံ (ေခၚ) တာဆန္းဆည္သည္ ထိုင္းကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Thailand’s EGAT International ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ China’s Sinohydro, Three Gorges Corporation and China Southern Power Grid(CSG) ကုမၸဏီတို႕ ဖက္စပ္ပူးေပါင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္(၇၀၀၀) မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ ထုတ္လႊတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထြက္ရွိလာသည့္ စြမ္းအင္ပမာဏ (၉၀%) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ကို တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကြမ္းလုံ၊ ေနာင္ဖာႏွင့္ တာဆန္းေရကာတာ၊ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဟက္ႀကီးေရကာတာမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ေပးရန္ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူ ၃၃၅၃၈ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအပါ အ၀င္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း ၁၃၁ ဖြဲ႕မွ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၄ ရက္ကလည္း ေတာင္းဆို ခဲ့ေသးသည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္းျမစ္ရွိ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ႔သည္႔ အက္စ၀မ္ဟို္င္း ေရကာတာသည္ ႏွစ္ကာလ ႀကာရွည္စြာ ေရစီးေဒသ မ်ား၏ ေရႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ ျပႆနာမ်ား၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး တို႕ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ႔သည္႔အျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အား ေပးေ၀မႈႏိုင္သည္ အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အထိ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ႕ ျဖစ္ေစႏိုင္ခဲ႔သည္။

သို႕ရာတြင္ ေရကာတာေၾကာင္႔ ႏုိင္းျမစ္၀ွမ္းရွိ သဲႏုန္းမ်ားစီးဆင္း လည္ပတ္မႈ ျပတ္ေတာက္ခဲ႔ ကာ ျမစ္ညာပိုင္းရွိ ႏိုင္းျမစ္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ပံုသဏၭန္ကို ေျပာင္းလဲသြားရသည္အထိ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ႔ရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ႏိုင္းျမစ္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ တစထက္တစ ေသးငယ္လာသည္မွာ ေရကာတာေၾကာင္႔ ျဖစ္ရေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားအတြက္ သိသာေသာ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ငလ်င္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ““ေရရွည္ကို ၾကည့္ဖို႔လို တယ္”” ဟု ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာသည္။

““သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ ဆည္ေတြ တည္ေဆာက္မွာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံလြင္ျမစ္က ေက်ာက္တန္း ျပတ္ေရြ႕ႀကီး ေပၚမွာ တည္ရွိေနတာ ငလ်င္လႈပ္ႏိုင္တဲ့ ေဒသႀကီးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တုိင္းထြာၿပီးၿပီ။ ဆြစ္္ဇာလန္ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေလ့လာတြက္ခ်က္ၿပီးသားကို ဒု၀န္ႀကီးက ႏွစ္ ၁၀၀၀ထိ အာမခံႏိုင္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ေျပာသြားတာ၊ သံလြင္ျမစ္ေပၚက စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူအာမခံမွာလဲ။ အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ ဆည္တစ္ခုခု ၿပိဳလဲသြားရင္ ဆက္တုိက္ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဆည္ေတြပါ ျပႆနာ တက္လာမယ္။ ေရတိုၾကည့္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ေရရွည္ကို ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္””ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က မတ္ (၁၄)ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ကို ေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူကလည္း အဆုိပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနာင္ျဖစ္ လာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကုိ မည္သူက တာ၀န္ခံမည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

““လက္တလံုးျခား မေျပာဖို႔တယ္။ ငလ်င္ကို စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ႐ႈေထာင့္ ၂ ခုရွိတယ္။ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ၿပိဳမလား။ ဆည္တည္ေဆာက္တာ ခိုင္ခံတဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဆည္ေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္မလား။ ေရ၀ိတ္ကို အမ်ားႀကီး တင္လိုက္တဲ့ အတြက္ ငလ်င္ေၾကာေပၚမွာ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ ငလ်င္လႈပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ငလ်င္လႈပ္လာရင္ ျဖစ္လာတဲ့ ဆိုးရြားမႈကို ဘယ္လို တာ၀န္ယူမွာလဲ။ ဒါကိုက်ေတာ့ ဘယ္သူမွ မေျပာဘူး။ ျမစ္ဆံုတုန္းကလည္း သူတို႔ဆည္ ဘယ္ေလာက္ခိုင္တယ္ ဆိုတာပဲ ေျပာတာ။ ဆည္ေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ဘယ္လို တာ၀န္ယူမွာလဲ ဆိုတာ မေျပာၾကဘူး”” ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက မတ္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ကိုေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္သည္ သာမက တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡကုိပါ ရွည္ၾကာေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ ေလာင္စာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

ဆည္လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္းျပၿပီး စစ္အင္အားမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကုိ ပုိမိုႀကီးထြားေစၿပီး ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ကာ အတိတ္ကာလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ ကေလး စစ္သား စုေဆာင္းမႈ၊ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစမႈမ်ား ပုိမိုျဖစ္ထြန္း လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ရွမ္းလူ႔ အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ လက္ရွိစုိက္ပ်ဳိးေနဆဲ ေျမယာမ်ား ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ လမ္း၊ တံတား စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း၊ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ား အလားတူ ဆုံးရႈံးႏုိင္ျခင္းတုိ႔လည္း ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကြမ္းလုံေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းလိုက္သည့္ နမူနာရွိ ေနသည့္တိုင္ အစုိးရသည္ အျခားစီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

““အခုဆုိ တည္ေဆာက္မယ့္ ေနရာဆိုရင္ အညိဳေရာင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေျမ၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျပႆနာ၊ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္တယ္။ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္တယ္။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကေတာ့ အက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုအတြက္ပဲ ၾကည့္ၿပီးျမႇဳပ္ႏွံမွာ၊ တကယ္တမ္း ျပႆနာျဖစ္ ဒုကၡေရာက္ရင္ ေဒသခံေတြဘဲ၊ စစ္ေျပး စစ္ေရွာင္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ျပန္မလာတဲ့ သူေတြလည္း ရွိေနေတာ့ ျပန္လာရင္လည္း ဆည္ေတြ ေဆာက္ေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြအတြက္ နဂိုမူလ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ေျမေနရာ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ၊ ေနထိုင္တဲ့ရြာေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ ေသခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္သင့္တယ္။ ျပည္သူထဲကမွ ေဒသခံေတြရဲ႕ အသံကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္သင့္တယ္။ ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ေန၊ ေျပာဆို တာေတြရွိ၊ လ်စ္လွ်ဴ မ႐ႈသင့္ဘူး””ဟုေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္း စစ္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တာပိန္ ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္သည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းကလည္း အေၾကာင္းတရား တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္။

ဆည္ေဆာက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားမယ္။ ဆည္ေတြက အက်ဳိးအျမတ္အားျဖင့္ မျမတ္စြန္းဘူး။ ႏိုင္ငံတကာက ျမတ္ပါတယ္ ေျပာမွာပဲ။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုက ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ရင္ေတာင္ ကိုယ္က ခ်မ္းသာရင္ ျပန္ေပးလိုက္မယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္တာေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ စီးပြားေရး တြက္ေျခ မကိုက္ရင္ လုပ္ပါမယ္ဆိုတဲ့ EIA ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲတာေတြ ဘယ္လုပ္ႏိုင္မွာလဲ။ စီးပြားေရး တြက္ေခ် ကိုက္မႈကို မရိွဘူး။ ဒါကို ေျပာထားၿပီးတာကို ထပ္ခါတလဲလဲ လုပ္တာေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ဘူး””ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ေ၀ဖန္သည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလာသုံးဆယ္ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေရကာတာ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုိက္နာ က်င့္သုံးရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ခံစားရမည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ေလးစားျခင္းတို႔ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္း မရွိသည့္အျပင္ စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ားကုိ လုံၿခံဳေရး တင္းက်ပ္စြာ ခ်ထားၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ကုိမွ မရရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားသည့္ အရပ္ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ေရကာတာ စီမံကိန္း ေအာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ျမစ္ေအာက္ပုိင္း ေရစီးႏႈန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းသည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မည္မွ်ရွိႏုိင္ၿပီး ေရကာတာၿပိဳက်ႏုိင္ေျခ မည္မွ်အတုိင္းအတာ ရွိသည္၊ ေရကာတာ ၿပိဳက်ပါက မည္မွ်ေဘး အႏၲရာယ္ ရွိသည္ စသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိလည္း မသိရွိရေပ။

““သံလြင္ျမစ္ တစ္ခုလံုး ဆည္ေဆာက္ရင္ ေအာက္ဆံုးပိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကယား အပါအ၀င္ ကရင္ ေရလႊမ္းခံရမႈ အႏၲရာယ္ေတြ ရွိတယ္။ ေရရွည္ရဲ႕အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္မယ့္ အေပၚမွာ စိုးရိမ္မႈ၊ ပူပန္မႈနဲ႔ ေျပာတာပါ။ ၀န္ႀကီးက လက္လြတ္စပယ္ ေျပာသြားၿပီး ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ဆက္လက္ၿပီး ပညာရွင္ေတြက ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ ပညာရွင္ေတြက ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါ။ လူထုရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြနဲ႔ ကို လႊတ္ေတာ္ကေနပဲ ေျပာေပးႏိုင္မွာပါ။ အဓိကကေတာ့ အျပင္မွာရွိေနတဲ့ ပညာရွင္ေတြက ေသခ်ာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို တိုက္တြန္းတာေတြ၊ အႀကံေပးတာေတြလုပ္ သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္””ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဌာန၏ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအေပၚ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ကပင္ ဆက္လက္ ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။

““၀န္ႀကီးကေတာ့ အားလံုးကို ေလ့လာထားပါၿပီ။ ေက်နပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြ ေလ့လာ ထားပါတယ္ ေျပာေပမယ့္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာေတြကို ေသခ်ာေလ့လာ ထားရဲ႕လား ဆိုတာ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈမရွိဘူး။သူ႔ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ကိုယ္တိုင္က တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘူးဆိုတာ သိသာေနပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြက ၀ိုင္း၀န္းၿပီး တိုက္တြန္းပါ။ ေဒသခံေတြက ကိုယ္လက္မခံႏိုင္ဘူး၊ ေဒသမွာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း သိေအာင္ေဖာ္ထုတ္ျပရမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္သူ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစဲြမႈမွာလည္း ကီလို၀ပ္နာရီ ၁၉၀ ခန္႔သာ သံုးစဲြႏိုင္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတိုင္းသည္ ျပည္ပကုိ ထုတ္ေရာင္းရန္ အတြက္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနၿပီး အစြန္းထြက္ မွ်ေလာက္ေသာ ပမာဏကုိသာ ျပည္တြင္းအတြက္ ရည္မွန္းထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ အဓိက အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔အား ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ခံစားရႏုိင္သည့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း ကရင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ကလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ထားသည္။

““ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ တက္သုတ္႐ိုက္ၿပီး အမီလုပ္ေနတာလည္း သူတို႔၊ အာဏာရွိတုန္း ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြက အက်ဳိးအျမတ္ ရဖို႔အတြက္ အေျပးေပါ့ဗ်ာ””ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိး သူက ေ၀ဖန္သည္။

သဇင္လႈိင္၊ သူရိန္ေက်ာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald

မတ္လ ၁၀ ရက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ေက်ာင္းသားထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ဟာ အစိုးရကနဦး သက္တမ္း မ်က္ႏွာ ပန္းလွခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကို မ်က္ႏွာအိုးမည္းသုတ္လိုက္တာ ျဖစ္သလုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ကမၻာသိ ေပးထားတဲ့ ကတိေတြ မတည္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစခဲ့ ပါ တယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရဲ႕ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေပၚ ထားတဲ့ ယံုၾကည္မႈလည္း အထူးက်ဆင္း သြားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ပံတန္းအၾကမ္း ဖက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ “ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္ တယ္” . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေသြးစြန္းတဲ့ေႏြ …။ အခ်ိန္က မတ္ လ ၁၀ ရက္၊ မနက္ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေတြျဖစ္ တဲ့ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း၊ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္နဲ႔ NNER က ေဒါက္တာသိန္းလြင္၊ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း တို႔လက္ပံ တန္းပင္မ ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းၿခိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ရန္ကုန္ကို ၀င္ေရာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ပဲခူးတိုင္းနယ္ လံု၀န္ႀကီးနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေပးခဲ့တာ အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕သြားၿပီ ဆိုတဲ့သတင္း က ေက်ာင္းသားထုၾကားထဲ ေရာက္ရွိ လာပါတယ္။ အဲဒီသတင္း ေက်ာင္းသားေတြကို ေၾကညာေပးလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေတြေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ သီခ်င္း သံၿပိဳင္ဆိုေနၾကတယ္။ ေနာက္ ၂ နာရီ ေလာက္အၾကာမွာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အနိ႒ာ႐ံုအၾကမ္း ဖက္မႈႀကီး ေပၚေပါက္ေတာ့ မယ္ဆိုတာ မသိတဲ့ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕ရဲဲ႕ ေပ်ာ္ရြင္မႈ ဟာ နာရီပိုင္းအၾကာမွာတင္ ရပ္ တန္႔သြားပါတယ္။…

ညိႇႏိႈင္းေပးသူထဲက တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရ ပထမညိႇႏိႈင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ နယ္လံု၀န္ႀကီးဟာ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလို႔ တဖြဖြေျပာတယ္လုိ႔ ဆိုပါ တယ္။ သီခ်င္းေတြ ဆိုေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ေနပူထဲမွာရပ္ၿပီး အတား အဆီးေတြဖယ္ရွားေပးမ လား ေစာင့္ဆုိင္း ေနခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ လက္ပံတန္း မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ ပန္ၾကားခ်က္ဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ကိုႏွင္တဲ့သေဘာနဲ႔ စပီကာနဲ႔ ေအာ္ဟစ္သံစၾကားရပါတယ္။ ““လက္ပံ အတန္းမိဘျပည္သူေတြ”” ဆိုတာကုိ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖေတြ မသိသလို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိ လံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲေတြကလည္း မသိ ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ေတြေတာင္ မသိတဲ့ ““လက္ပံတန္း မိဘျပည္သူဆိုတာ”” ဘယ္မိုးေပၚကက်လာတာလဲ။ စဥ္းစား စရာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါ။ ဒါနဲ႔ ေနာက္ထပ္တစ္ ႀကိမ္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ NNER တို႔က လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး နဲ႔ ထပ္မံေဆြးေႏြးတဲ့အခါ မူလသေဘာတူညီခ်က္က ႐ုတ္ ျခည္း ဆုိသလိုေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။

ပထမ သေဘာတူညီထားတဲ့ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ထုိင္သပိတ္လုပ္ေနရာကေန ကိုက္ ၃၀၀ အထိလမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ ကိုေတာင္ ခြင့္မျပဳေတာ့ပါဘူး။ ၁၅ မိနစ္ျခား ကားနဲ႔ရန္ကုန္ ထိတိုက္႐ိုက္သြားရမယ္။ အလံေထာင္ခြင့္၊ နဖူးစည္း တပ္ခြင့္မရွိ။ ကိုက္ ၃၀၀ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ကိစၥကို ခြင့္ျပဳမေပးႏုိင္တာ ဟာ ျပႆနာရဲ႕မီးပြားကို ဘယ္သူ ကစတင္ လဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ေက်ာင္းသားေတြ မဲခြဲလိုက္တဲ့အခါ နယ္လံု၀န္ႀကီး ရဲ႕ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ခြင့္ျပဳမႈကုိ ေက်ာင္းသားေတြ သေဘာမတူပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြ ဘက္က အတားအဆီးကို ဖြင့္ေပးပါ။ ၅ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕ထြက္မယ္။ ဖမ္းခ်င္ဖမ္းပါ။ အၾကမ္း မဖက္ပါန႔ဲဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ေက်ာင္းသားနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြၾကား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေပးတဲ့ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ““အဖမ္းခံၿပီးအညံ့ခံၿပီး ၀င္လာတယ္ဆိုရင္ ဘာ႐ိုက္စရာလိုလဲကြယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိးျဖစ္တာကြယ့္။ ရန္သူကို ဆက္ ဆံသလိုမ်ဳိး အေသအလဲ ႐ိုက္ႏွက္တာ၊ အမုန္းတရားေတြ ႀကီးမားေနတာကို အရမ္းအံ့ၾသ သြားတယ္။ ျပည္သူ လူထုအေပၚမွာ ဒီေလာက္ေတာင္ ေမတၲာမရွိဘူး လားလို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေၾကကြဲတယ္။ ဒီျမင္ကြင္းေတြ ျမင္ရ တာကိုေပါ့””ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈ ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားပါတယ္။

(စာကိုး – ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁)

အဖမ္းခံမယ္၊ အတားအဆီးေတြဖြင့္ ေပးပါလို႔ ေတာင္း ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အာဏာ ပိုင္ေတြဘက္ ကလက္မခံဘဲ ရဲအင္အား၃ထပ္နဲ႔ တံတိုင္းလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားထုကို ပိတ္ဆို႔ပါတယ္။ အခ်ိန္က ပူျပင္းေလာင္ၿမိဳက္ေနတဲ့ ေန႔လယ္ ၁၂နာရီခန္႔။ အင္အားခ်င္းမမွ်တဲ့ ေက်ာင္း သားထုဟာ တံတိုင္း ၃ ထပ္ကာ ထားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို တိုးထြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား ေပမယ့္ ဘယ္လိုမွ ခရီးမေပါက္တဲ့အျပင္ ေက်ာင္းသူတခ်ဳိ႕ အေမာဆို႔လဲက်ကုန္တဲ့ အထိျဖစ္ၿပီး လူနာတင္ကားဆီ ပို႔လိုက္ရပါ တယ္။ အတားအဆီးလုပ္ထားတဲ့ သံဆူး ႀကိဳးကာေတြ ကုိ ဟုိဘက္ဆြဲဒီဘက္ဆြဲနဲ႔ အေျခအေန ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ေနေပ မယ့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးေတာ့ မရွိ ေသးပါဘူး။ အဲ ဒီအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားထုၾကားထဲကို ၀န္းရံလက္ပံတန္းျပည္သူတခ်ဳိ႕ ႐ိုက္ႏွက္ခံ ရတယ္ ဆုိ တဲ့ ေကာလာဟလသတင္းတခ်ဳိ႕ ပ်ံ႕လႊင့္လာပါတယ္။ ““ေက်ာင္းသားေတြကို လုပ္ပါ””““၀န္းရံျပည္ သူေတြ ကို မလုပ္ပါနဲ႔”” ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားထုရဲ႕ နာၾကည္းသံတခ်ဳိ႕ ထြက္လာပါတယ္။

ေန႔လယ္ခင္း ၁ နာရီခြဲခါ နီးပါၿပီ။ ေရသန္႔ဘူးတစ္ဘူး ရဲေတြေခါင္းေပၚ ပ်ံ၀ဲသြားပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဘက္ ကုိလည္းနံပါတ္ တုတ္တစ္ခု ၀ဲပ်ံလာပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အခ်င္း ၄ လက္မေလာက္ရွိတဲ့ ခဲလံုးေတြ ရဲေတြ ဘက္ကေန သပိတ္အုပ္စုဘက္ကို ေရာက္လာၿပီး ကမၻာပ်က္မတတ္ ငရဲခန္း စတင္ပါေတာ့တယ္။ ႐ိုက္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေတြေျပး၀င္ လာၿပီး ေက်ာင္းသားထုကို ႐ိုက္ပါေတာ့တယ္။ ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ ရဲတံတိုင္း လဲၿပိဳသြား ပါတယ္။ ႐ိုက္ႏွက္တဲ့ရဲေတြဟာ ကားဆီးထားတဲ့ရဲေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ လည္ပတ္နီေတြနဲ႔ေက်ာက ဂဏန္းက ၁၁ တပ္ထားတဲ့ စစ္ဦးဘီလူးေတြ။

(စာကိုး- Messengerဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၂၊ ရွင္ေဒ၀ီ)

အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္း မပါတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ ၀န္းရံျပည္သူေတြနဲ႔ မီဒီယာသမားေတြကို ေသြး ဆူ ေနတဲ့ လက္မရြံ႕လည္ပတ္နီ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ နံပါတ္ တုတ္ေတြနဲ႔ ၀င္ေရာက္ ႐ိုက္ႏွက္ပါေတာ့ တယ္။ လူ သားခ်င္းမစာနာမႈလား။ လူစိတ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာလားမသိ။ စိတ္႐ိုင္းႏွစ္ခု ေပါင္းထားတဲ့ ရဲေသြးရဲမာန္ႂကြ ေနတဲ့ လက္မရြံ႕ေတြရဲ႕ မည္းမည္းျမင္ရာ လိုက္လံ႐ိုက္ႏွက္ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးကို အသက္ေဘးလု ေျပးေနရ တဲ့ ၾကားတည္းက တာ၀န္သိ သတင္းမီဒီယာသမားေတြက ဗီဒီယိုဖိုင္နဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာတင္ လက္ ပံတန္းငရဲခန္းအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးဟာ တုိင္းသိျပည္သိ ကမၻာသိအျဖစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အမည္းစက္စြန္း ထင္က်န္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

” Camera never lies” ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ၊ သတင္းဌာနတခ်ဳိ႕ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ထဲမွာ ေျခကုန္ သုတ္ထြက္ေျပး တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေနာက္ကို လက္မရြံ႕ရဲသား ၇ ေယာက္ကေျပး လိုက္ဖမ္း။ မိလာ တဲ့ေက်ာင္းသားကို ၇ ေယာက္ ေလာက္ ဖမ္းခ်ဳပ္ထားပါရဲ႕နဲ႔ တျခားရဲတစ္ ေယာက္က ေျခနဲ႔၀င္ကန္၊ ေနာက္ ရဲတစ္ ေယာက္က နံပါတ္တုတ္နဲ႔ အတင္းေျပး ႐ိုက္၊ ေတြ႕ရတဲ့႐ႈခင္းကေတာ့ ေသြးပ်က္ ဖြယ္ရာပါပဲ။ သံဃာ ေတာ္ တခ်ဳိ႕လည္း ႐ုန္႔ ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာေျပာဆိုခံရ၊ ပံုစံထုိင္ခိုင္း တာထိုင္ရၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္းခံလိုက္ ရပါတယ္။ မီဒီယာသမား၂ဦး မီဒီယာကတ္ ထုိးျပပါလ်က္ ႐ိုက္ႏွက္ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး တျခားမီဒီယာသမား ေတြ လည္း အသက္ လုေျပးခဲ့ၾကရပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခား သတင္းဌာန တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မတ္လ ၁၀ ရက္၊ လက္ပံ တန္း အၾကမ္းဖက္ ငရဲခန္းကို ကမၻာကိုတုိက္ ႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

““ေသြးစြန္းတဲ့ လက္ပံတန္းအၾကမ္း ဖက္ငရဲခန္း””မွာ ေက်ာင္းသားျပည္သူ ၁၂၇ ဦးနဲ႔ သံဃာ ၁၀ ပါး ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္ကိုပို႔ေဆာင္ ခံရပါတယ္။ မတ္လ ၁၁ ရက္က သံဃာ ၁၀ပါးကို ျပန္ လႊတ္ေပး လုိက္ၿပီး မတ္လ ၁၂ရက္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူ ၁၇ဦး၊ မတ္လ ၁၃ရက္မွာေတာ့ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူ ၉ ဦးနဲ႔သတင္းေထာက္ ၂ဦးကိုျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ မတ္ ၁၄ ရက္ အထိေတာ့ ဖမ္းဆီး ခံ ေက်ာင္းသားျပည္သူ ၉၉ ဦး က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။

လူစုလူေ၀း ေျဖရွင္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပဲခူးတိုင္း၊ ရဲမွဴးႀကီး ၀င္းစိန္ကုိ 7days ဂ်ာနယ္က မတ္လ ၁၃ရက္က ေတြ႕ ဆံုေမး ျမန္းရာမွာ ““ဥေရာပသမဂၢ(EU) ကနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတာ””ဆုိၿပီး ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ကို သင္တန္းေပး ေနတဲ့ EU ရဲ႕ နည္းစနစ္ ေတြအတိုင္း ေျဖရွင္းတာပါဆိုၿပီး ရဲမွဴးႀကီး ၀င္းစိန္ကေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္း သားေတြအၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ မတ္လ ၁၀ ရက္၊ ညေနပိုင္းမွာပဲ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ကအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈ ကိုကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ EU က ေျပာဆိုရာမွာ အခုလို အၾကမ္းဖက္ပံုစံုၿဖိဳ ခြင္းတာကို သင္ၾကားေပးထားပံုေတြနဲ႔ မကိုက္ညီေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ EU ကို အခု ရဲမွဴးႀကီး၀င္းစိန္ ေျပာၾကားခ်က္ေတြအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းသင့္ပါ တယ္။ EU ေျပာၾကားခ်က္ မွန္လား၊ အာဏာပိုင္ေျပာၾကားခ်က္ မွန္လား၊ ျပည္သူကို အခုလိုအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲနည္းကို EU က တကယ္ပဲ သင္ၾကားေပးခဲ့လား။ ေမးစရာ ေမးခြန္းေတြ ေပၚလာပါၿပီ။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈျဖစ္စဥ္အၿပီး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ““ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္တယ္””ဆို တဲ့ ေရးသားျဖန္႔ေ၀လႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚ လာပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး သပိတ္ စခန္းၿဖိဳခြဲခံ လုိက္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဘာလို႔ႏုိင္သြားပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သံုး သပ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

(၁) ၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုႀကီး ၿဖိဳခြဲခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆရာႀကီးသခင္ ကို္ယ္ေတာ္မိႈင္း ကရာဇ၀င္ တြင္က်န္ရစ္မယ့္ စကားတစ္ခြန္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

““သမဂၢကို ဖ်က္ဆီးလို႔ရေပမယ့္ အေမာင္တို႔ရင္ထဲက သမဂၢစိတ္ဓာတ္ကိုေတာ့ မဖ်က္ဆီးႏုိင္ပါဘူး”” ဆိုၿပီး အားမာန္အျပည့္နဲ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခု ျဖစ္ရပ္မွာလည္း သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြဲခံလိုက္ရေပမယ့္ ေက်ာင္း သား ေတြရဲ႕ သမဂၢစိတ္ဓာတ္ကေတာ့ ယိုင္လဲၿပိဳဆင္းသြားျခင္း မရွိပါဘူး။ လက္ပံတန္းၿပိဳေပမယ့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲေတြ ရန္ကုန္မွာ လုပ္တယ္။ ထား၀ယ္မွာလုပ္တယ္။ မႏၲေလးမွာ လုပ္တယ္။ တုိင္းႏုိင္ငံအႏွံ႔ ကန္႔ကြက္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားရဲ႕စိတ္ဓာတ္ဟာ ပိုမာေက်ာလာတယ္။ ယိုင္မ ဆင္းသြားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ …

““ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္ပါတယ္””

(၂) အရင္ အာဏာပိုင္ေခတ္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေက်ာင္းသူ၊ ျပည္သူ၊ ရဟန္းရွင္လူေတြ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳ ခြင္းေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ မ်ဳိးဆက္သစ္ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ ရွားသူ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ေမြးဖြားလာပါတယ္။ အခု ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၀ ရက္ လက္ပံတန္းေက်ာင္း သားသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ ႏိွမ္နင္းခံရၿပီး ေက်ာင္း သား၊ေက်ာင္းသူ၊ ရဟန္းျပည္သူေတြ ဖမ္းဆီးခံရပါ တယ္။ ႏုိ္င္ငံေရးမ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ ရပ္ထပ္မံ ေပၚထြန္းလာဦးမွာ ဧကန္ပါ။ ဒီလို ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ မ်ဳိးဆက္ သစ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာဖို႔ရာမွာ အဓိကလက္သည္ တရားခံကေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြပါပဲ။ တာ၀န္ခံ တာ၀န္ ယူေျဖရွင္းမႈဆိုတာေတာ့ အခုထိမေတြ႕ရေသးပါဘူး။ လူငယ္ႏုိင္ငံေရး မ်ဳိးဆက္သစ္ တစ္ရပ္ ျမန္မာ့ သမုိင္းမွာ ေပၚထြန္းလာပါေတာ့မယ္။ ဒီအတြက္ လက္ပံတန္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈမွာျဖင့္-

““ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္လိုက္ပါတယ္””

(၃) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွဖို႔ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး တက္လာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ မင္းသား ေခါင္းဟာတျဖည္းျဖည္းကၽြတ္က်ၿပီး ၂၀၁၅ အေရာက္မွာေတာ့ ပကတိသြင္ျပင္အစစ္ အမွန္ကို ျပည္ သူေတြ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ လိုက္ရပါတယ္။ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ထား တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ျပည္သူေထာက္ခံမႈ သိသိသာသာက်ဆင္းလာပါတယ္။ ေလာက္ ကိုင္တိုက္ပြဲမွာ တပ္မ ေတာ္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကုိျမႇင့္ တင္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေပမယ့္ မတ္လ ၄ရက္၊ မတ္လ ၅ရက္မွာ စြမ္းအားရွင္ေတြ ထုတ္ သံုးၿပီး အလုပ္သမားနဲ႔ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈကို ၿဖိဳခြဲခဲ့မႈနဲ႔ မတ္လ ၁၀ရက္ ေသြးစြန္း တဲ့ လက္ပံတန္းအၾကမ္း ဖက္ၿဖိဳခြဲ မႈ အၿပီးမွာေတာ့ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ပံုရိပ္ဟာ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေတြ အမိန္႔ စီးဆင္း ပံုရဲ႕ထိပ္ဆံုးမွာ အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေန လုိ႔ပါပဲ။ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဟာ လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ျပန္အဖတ္ဆယ္ဖို႔ အေတာ့္ကို႐ုန္း ကန္ရမယ့္အေန အထားပါ။ ဒါေၾကာင့္ မတ္လ ၁၀ ရက္သပိတ္စခန္းၿပိဳကြဲမႈမွာ …

““ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္ပါတယ္””

(၄) အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္နိမ္ႏွင္းျခင္းဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မွာ မရွိသင့္၊ မရွိထုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့သလို ႏုိင္ငံပါတီအသီးသီး၊ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကပါ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ေတြ အသီးသီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္း သားေတြကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ ပေရာက္ ျမန္မာေတြကလည္း မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ကေန ဒါႏုိင္ငံ တို႔မွာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြကို အဓိက႐ုဏ္းၿဖိဳခြဲနည္း သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဥေရာပသမဂၢ (EU) က မတ္လ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းမွာ တင္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ကြန္ ဂရက္ကလည္း အခုလို ေက်ာင္းသားေတြကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းတာဟာ သမၼတ အိုဘားမားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ေပးထား တဲ့ကတိေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ကြန္ ဂရက္အမတ္ Joe Crowley က ““ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြဟာ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲဖို႔ ေတာင္းဆိုေန႐ံုသာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ ကုိ ရန္သူ အေနနဲ႔သတ္မွတ္ၿပီး မဆက္ဆံသင့္ဘူး””ဆိုၿပီးေျပာဆိုခဲ့သလို ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ကလည္း ““လို တာထက္ပိုၿပီး အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းၿပီး ေျမျပင္ေပၚလဲေနသူေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ႐ုိက္ႏွက္တာဟာ လူသားမဆန္ေၾကာင္း”” ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက လည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္သလုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကလည္း ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ပိုမို ယိမ္းယိုင္လာေၾကာင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမွာပါ၀င္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူေပးဖုိ႔ ေတာင္း ဆိုလုိက္ပါတယ္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ရဲ႕ေက်ာင္းသားထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ဟာ အစိုးရ ကနဦး သက္တမ္းမ်က္ႏွာ ပန္းလွခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကို မ်က္ႏွာ အိုးမည္းသုတ္လိုက္တာ ျဖစ္သလုိ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ရဲ႕ ကမၻာသိေပးထားတဲ့ ကတိေတြမတည္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရဲ႕ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေပၚ ထားတဲ့ ယံုၾကည္မႈလည္း အထူးက်ဆင္း သြားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ပံတန္း အၾကမ္းဖက္ မႈျဖစ္စဥ္မွာ ““ေက်ာင္းသား ေတြႏုိင္တယ္””လို႔ ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၅) တိုင္းျပည္ရဲ႕ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားမရွိတဲ့ အိမ္ဟာမရွိသ ေလာက္ကိုရွားပါတယ္။ အၾကမ္း ဖက္တဲ့ရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ကိုယ္တိုင္မွာေတာင္ ေက်ာင္းသား ရင္ေသြးေတြရွိၾကမွာပါပဲ။ ဆိုလိုခ်င္ တာက ျမန္မာ ျပည္မွာ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ျပည္သူဟာ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါ ေၾကာင့္ပဲ လက္ပံတန္း အၾကမ္းဖက္မႈကို ႏုိင္ငံအ၀န္းက ျပည္သူေတြ ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ ႐ႈတ္ခ်ၾကတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ နဲ႔လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္း သားေတြပါမက်န္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ အာဏာပိုင္ ေတြက ဥပေဒနဲ႔ လုပ္တာပါဆိုၿပီး ေျပာဆို တယ္။ တုိင္းသိျပည္သိ ကမၻာသိ ဥပေဒနဲ႔ မညီမွန္းသိပါလ်က္နဲ႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးက ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုတယ္။ ထုိင္ေနအေကာင္းသား၊ ထမွက်ဳိးမွန္းသိဆုိသလို အစုိးရသိကၡာလည္း သမၼတေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ေျပာခါမွ ရစရာ မရွိေအာင္ က်ဆင္းကုန္တယ္။ ေနာက္ သတင္းေထာက္ေတြ သတင္းေထာက္ ကတ္ျပားျပတာေတာင္ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးခံ ခဲ့ရတာကုိ သိပါလ်က္နဲ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး က““သတင္းေထာက္ မွန္းသိသာတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ အမွတ္အသား ေတြ ခ်ိတ္ဆြဲထားရ မယ္””ဆိုၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္သတင္း စာေပၚမွာ ေျဖၾကား လိုက္ေတာ့ ဖာလိုက္ေထးလိုက္မွ အစိုးရ သိကၡာအုိးႀကီး ခြမ္းခနဲက်ကြဲ သြားပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြး စြန္းေသာ လက္ပံတန္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း မႈႀကီးမွာ ဘယ္သူႏုိင္သြားလဲဆိုရင္ျဖင့္

““ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ပါတယ္””

ဒါေၾကာင့္ပဲ Bloody Black March 10 ျဖစ္စဥ္ႀကီးအၿပီး မွာ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူ၊ ရဟန္း ရွင္လူေတြၾကား တညီ တၫြတ္တည္းဟစ္ေႂကြးသံကေတာ့ …

““ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္တယ္””

ျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ့ခင္ဗ်ာ။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ရဲ႕ နိယာမသဘာ၀ ဥပေဒအရ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံုတစ္ခုကို ၾကားခဲ့ရဖူးတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာင္ က်ေန တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ရာဇ၀င္လူမိုက္အက်ဥ္း သားမ်ားက အႏၲရာယ္ျပဳ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဖန္ပုလင္း တစ္ခုကို ႐ိုက္ခဲြၿပီး သတိ္ၱရွိတဲ့လူ ေရွ႕တက္ခဲ့လုိ႔ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆုိင္ စိန္ေခၚ ေျဖရွင္းလုိက္တယ္။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က လူဆုိးလူမုိက္ေတြကို သေဘာ တရားေတြ၊ ေမ်ာသား ေတြ ေျပာျပေနလုိ႔ နားလည္မွာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔နားလည္တာနဲ႔မွ ရွင္းလုိ႔ရတယ္ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိေနၾက ရပါ တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္း ဆိုၾက တယ္။ အလုပ္ သမားေတြ ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ လယ္သမားေတြ ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ ျပည္ သူ ေတြ ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ ဘာေတြကို ေတာင္းဆုိၿပီး ဘာေတြကိုရခဲ့ ၾကပါသလဲ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ က ေက်ာင္း သား ေတြ ေက်ာင္းေဆာင္ စည္းကမ္းေတြေလွ်ာ့ ေပါ့ေပး ဖုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ၿဖိဳဖ်က္ခံခဲ့ရၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ရာနဲ႔ခ်ီသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ဆန္ရွားပါးလုိ႔ ဆန္ေတာင္း တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ သူေတြက က်ည္ဆန္ေပးခဲ့တယ္။ ဆန္ျပတ္လပ္လုိ႔ စစ္ေတြမွာ ဆန္ေတာင္းခဲ့တယ္။ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ပစ္သတ္ခံရ တယ္။ ဦးသန္႔ကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ သၿဂႋဳဟ္ဖို႔ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတာတဲ့။

ေက်ာင္းသားေတြ စာရင္းေပ်ာက္ အင္းေပ်ာက္ သတ္ျဖတ္ခံ ရတာ ျပန္ရခဲ့တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီေတာင္း ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခံရတာ ျပန္ရခဲ့တယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးေရးေတာင္း ဆုိခဲ့တယ္။ ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္ ခန္ဂ်ီနာဂအိစံနဲ႔ ျပည္သူေတြ က်ည္ဆန္ေတြရခဲ့ၿပီး နံပါတ္တုတ္နဲ႔ လည္း အေကၽြးခံခဲ့ရ တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ က နံပါတ္တုတ္ေတြနဲ႔ ရက္စက္စြာ ၿဖိဳခြင္းတာ ျပန္ေပးခဲ့တယ္။…

ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးကတည္း ကေန ယေန႔အထိ အမ်ဳိးအမည္စံု တဲ့ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၾက ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ နံပါတ္တုတ္၊ က်ည္ဆန္၊ မီးေလာင္ဗံုး စသျဖင့္ တစ္မ်ဳိးတစ္စား တည္းသာ အုပ္ခ်ဳပ္ သူတုိ႔ဆီက ရရွိခဲ့တယ္။ ေတာင္းဆုိမႈ တုိင္းဟာ လက္ခ်ည္းဗလာ ““ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ”” ဆုိတဲ့အတုိင္း လက္သီး လက္ေမာင္း လက္နက္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္သာ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ၾကရ တယ္။ ရက္စက္စြာ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခဲြမႈဆုိ တာကလဲြၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာေတြမ်ား ျပန္ လည္ရရွိခဲ့ၾကပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ မ်ား ရရွိေနၾကပါၿပီလဲ။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာေအာင္သာ (ပီပီပီ-ဦးလွေရႊ)က ၎ရဲ႕ အေတြ႕ အႀကံဳတစ္ ခုကိုမွ်ေ၀ေပးခဲ့တယ္။ ၎ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ေထာင္က်စဥ္က အက်ဥ္းေထာင္ ၀န္ထမ္းငယ္ တစ္ဦးဟာ ၎ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေထာင္က်ခ်ိန္မွာ အက်ဥ္းေထာင္အရာခံ ၀န္ထမ္းအိုႀကီးအျဖစ္ ျပန္ေတြ႕ရတယ္ လုိ႔ ဆုိတယ္။ အဆုိပါ၀န္ထမ္းအိုႀကီးက ဦးလွေရႊကို ““ဟ…လွေရႊႀကီး ၀င္လာျပန္ပလား ဟ၊ မင္းတုိ႔ကေဆာ္ ရတယ္မရွိပါဘူး၊ မင္းတုိ႔ခ်ည္းပဲခံေနရတယ္။ ဒီတစ္ခါ ကေလးေတြ အမ်ားႀကီးပါပါလာပါလားဟ””လုိ႔ လွမ္း ၿပီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါဟာ ဆရာေအာင္သာ(ပီသံုးလံုး)ရဲ႕ သီးသန္႔အေတြ႕ အႀကံဳ သာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ကေန ယေန႔အထိ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အေတြ႕ အႀကံဳျဖစ္ လုိ႔ေနပါၿပီ။ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ မ၀င္းေမာ္ဦးတုိ႔လို ကေလးငယ္ေလး ေတြကေန ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူ၊ ရဟန္း ရွင္လူအေျမာက္အျမား အသက္ေတြေပးခဲ့ ရတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ ၀င္ခဲ့ၾကရ ပါတယ္။ ေတာ ေတြေတာင္ေတြၾကားေရာက္ ရွိသြားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအမ်ား စုႀကီးဟာ ေၾကာက္ရံြ႕၊ စိုးထိတ္စြာျဖင့္ လူ႕ဘ၀ႀကီးကို ျဖတ္သန္းေနၾကရပါတယ္။ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ရႊင္ၿပံဳးၾကည္သာစြာျဖင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ တစ္ ရက္တေလမွ မျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါဘူး။ ျမန္မာလူထုရဲ႕ ဘ၀ထဲမွာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈဆုိတာ မရွိေတာ့ သလို ျဖစ္ေန ပါၿပီ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ဒီမုိကေရစီေတာင္းခဲ့တယ္။ အုပ္ ခ်ဳပ္သူ စစ္အာဏာရွင္ေတြက က်ည္ဆန္ေတြေပးခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာဆိုသူေတြက ႏုိဘယ္ ဆုေပးခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြက အသက္ေတြ၊ ဘ၀ေတြ ေပးခဲ့ရတယ္။ ၂၀၀၇မွာ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတြ နဲ႔ ျပည္သူေတြက တုိင္း ျပည္ရဲ႕ ေရွ႕ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေ ဆြး ေႏြးေရး ေတာင္းခဲ့တယ္။ စစ္ အာဏာရွင္ ေတြက နံပါတ္တုတ္နဲ႔ က်ည္ဆန္ေတြေပး ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တုိင္းႀကီးေၾကာင့္ ျပည္သူ ေတြ သိန္းနဲ႔ ခ်ီေသဆံုးခဲ့ၾကရတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြအတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေပးခဲ့တယ္။ လက္ပံ ေတာင္း ေဒသခံျပည္သူေတြက အဓမၼသိမ္းပိုက္ခံရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ အတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ မီးေလာင္ ဗံုးနဲ႔ က်ည္ဆန္ေတြပဲရခဲ့တယ္။ ရဟန္းရွင္လူမ်ား ဒဏ္ရာအနာတရ နဲ႔အသက္ေတြေပးခဲ့ရတယ္။ အခုေနာက္ ဆံုးေက်ာင္းသားေတြ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေပး ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ ရက္စက္စြာအၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခံရတယ္။ မတရားမႈမ်ားနဲ႔ ရက္စက္မႈမ်ားကို လိုက္လံ ဖာေထးရတဲ့ ဖာေထး၀န္ႀကီးကေတာ့ တရား ဥပေဒ နဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္တာပါလို႔ ဖာေပးျပန္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့အေရးအခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမွာ ရဟန္းသံဃာေတြ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးခံရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အသည္းနာရတယ္၊ အသည္း ေပါက္ခဲ့ရတယ္။ ၂၀၀၈မွာ ဧရာ၀တီတိုင္း က ျပည္သူ ေတြ သိန္းခ်ီေသဆံုးခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြ အသည္းေပါက္ ရျပန္တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ၉၉.၀၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းနဲ႔ အတည္ျပဳတယ္လို႔ ဆိုျပန္တယ္။ အသည္းေပါက္ခဲ့ရျပန္တယ္။ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပဲြမွာ အသည္းတစ္ခါ ေပါက္ခဲ့ရ ျပန္တယ္။ လက္ပံေတာင္းမွာ သံဃာေတာ္ေတြ မီးေလာင္ဗုံးဒဏ္ေၾကာင့္ အေရခံြေတြ လန္ကုန္ တယ္။ အသည္းေပါက္ရျပန္ပါ တယ္။ လယ္သူမႀကီးေဒၚခင္၀င္း နဖူးကို ေသနတ္မွန္လုိ႔ ေသရျပန္တယ္။ အသက္ ၈၀ ႏွစ္ေက်ာ္၊ ၇၀ ေက်ာ္ ဘုိးဘြားမ်ား ေထာင္ဒဏ္က်ခံရတယ္။

လက္ပတ္နီစြမ္း အားရွင္လူဆုိး လူမုိက္ေတြက ေက်ာင္းသူ ေလးေတြ၊ေက်ာင္း သားေလးေတြကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ အၾကမ္းဖက္ဖမ္း ဆီးၾကတယ္။ အခုလက္ပံတန္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္း သားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း က ေက်ာင္းသူေလးေတြ၊ ေက်ာင္းသား ေလးေတြ ႐ိုက္ႏွက္ၿဖိဳခဲြခံရျပန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိဘျပည္သူ ေတြဟာ အသည္းနာရလြန္းလို႔၊ အသည္း ေပါက္ရလြန္းလို႔ ေႂကြလုလုျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္း ခ်မ္းနဲ႔ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္လုိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕ဆႏၵေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ ထပ္ေပးစရာ လက္က်န္နည္းသြားပါၿပီ။

အုပ္ခ်ဳပ္သူစစ္အာဏာရွင္တုိ႔က အၾကမ္းဖက္ေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းကို ဥပေဒနဲ႔ အညီဆုိၿပီး ေျပာဆုိ အေၾကာင္း ျပၾကတယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆုိ မႈအားလံုးကို ဥပေဒနဲ႔မညီေၾကာင္း နည္း လမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔ၾကတယ္။ ဥပေဒဆုိတာ ျပည္သူအတြက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အုပ္ စုိးသူရဲ႕ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရး လက္နက္ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ စြမ္းအားရွင္လက္ပတ္နီ ေတြကိုေတာင္ ဥပေဒနဲ႔အညီပါလုိ႔ ေျပာဆုိ ေနေတာ့ ဥပေဒအရ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုံၿခံဳေရးဆုိတာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆရ မလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဥပေဒဟာ ေခတ္အဆက္ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕အုပ္စိုးမႈ ကို အကာအကြယ္ျပဳဖုိ႔ တီထြင္ျပ႒ာန္းထား သလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ လူလုပ္ဥပေဒေတြ ဟာ ျပည္သူလူထုႀကီးကို အကာအကြယ္ မျပဳႏိုင္ေတာ့ေပမယ့္ လူထုႀကီးရဲ႕ လက္ထဲမွာ သယံဇာတဥပေဒလုိ႔ဆုိၾကတဲ့ နိယာမ သဘာ၀ဥပေဒႀကီးရွိေနပါတယ္။ လူ႕အဖဲြ႕ အစည္းမွာ ေခတ္အဆက္ ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက နိယာမသဘာ၀တရားေတြကို ၎တုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒမ်ဳိးစံုနဲ႔ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့တယ္။ ျ

ပည္သူေတြဟာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေန၊ သေဘာသဘာ၀ကို သဘာ၀ က်က် တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းတာ နိယာမသဘာ၀ဥပေဒျဖစ္တယ္။ လူ႔အဖဲြ႕စည္းတုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ မွာ ႐ိုင္းစိုင္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့ သဘာ၀အေျခ အေနကိုယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး သဘာ၀က်က်တုံ႔ျပန္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတယ္။ သမိုင္းဦးဘုံ ေျမစနစ္ ပ်က္သုဥ္းၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သက္ဦးဆံပိုင္ စနစ္၊ ေက်းပိုင္ကၽြန္ပိုင္စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္ စနစ္စသျဖင့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ဳိးစံုကို သဘာ၀ဥပေဒ အရတြန္းလွန္႐ုန္းကန္ရင္း ယေန႔ေခတ္လူ႔ အဖဲြ႕အစည္းကို ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္တယ္။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႀကီးဟာလည္း အာဏာနဲ႔ ဥစၥာဓနလက္၀ါးႀကီးအုပ္ၿပီး လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို ဖိႏွိပ္လို သူမ်ားနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခံ ဧရာမျပည္သူ ျပည္သားမ်ားရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ တိုက္ပဲြႀကီးမ်ားအၾကားမွ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လာ ျခင္းျဖစ္တယ္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ေမာ္စီတုန္းက ““အာဏာဟာ ေသနတ္ ေျပာင္းကထြက္တယ္”” ဆုိတဲ့ စကားဟာ ကမၻာ့လက္သံုး ႏိုင္ငံေရးစကားျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္နဲ႔ခ်န္ ေကရွိတ္ရဲ႕ ကူမင္တန္တပ္တုိ႔ရဲ႕ တုိက္ပဲြမ်ားမွာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ ေသနတ္ ေျပာင္းက ခ်န္ေကရွိတ္ကူ မင္တန္တုိ႔ရဲ႕ ေသနတ္ေျပာင္းထက္သာလြန္ပါက ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္ဆုိတာကို ရည္ ၫႊန္းေျပာ ဆုိသြားၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ကမၻာ့အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက အာဏာရွင္မ်ားက ျပည္သူလူထုအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔ရဲ႕အာဏာနဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ေသနတ္ေျပာင္း မရွိတဲ့ကမၻာ့ ျပည္သူေတြ ဟာ အာဏာရွင္တုိ႔ရဲ႕ေသနတ္ ေျပာင္းေအာက္မွာ အစေတးခံခဲ့ၾကရတယ္။ ကမၻာ့ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ လက္ နက္မပါ လက္ဗလာနဲ႔ စုေပါင္းေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ အာဏာရွင္မ်ားကလည္း ေသနတ္ေျပာင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဖိႏွိပ္ သတ္ျဖတ္ေနတာကို ကမၻာအႏွံ႔ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြကို အၾကမ္းမဖက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူး ေျပာင္းေရး၊ သည္းခံ စိတ္ေမြး ေရးတုိ႔ကို သူေတာ္စင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက အခ်ိန္မလပ္ သင္ၾကားခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ သူလူထု ႀကီးကလည္း ယေန႔ထိ လိုက္နာခဲ့ ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စားမေလာက္တာ ကို လုပ္ခလစာတုိးေပးဖုိ႔ လက္သီး လက္ေမာင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္သံ၊ လက္ခုပ္လက္၀ါးနဲ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ အဓမၼသိမ္းပိုက္ခံရ တဲ့ လယ္ယာေျမ ေတြျပန္ေပးဖို႔ လက္သီး လက္ေမာင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္သံ၊ လက္ခုပ္ လက္၀ါးနဲ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက တယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ရဟန္း၊ သံဃာေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၱာပို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ ၾကတယ္။ ျပည္သူလူထု လူတန္းစားမ်ဳိးစံု ဟာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ဳိးစံုကို လက္သီးလက္ ေမာင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္သံ၊ လက္ခုပ္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ျပည္သူလူ ထုႀကီး ဘာေတြမ်ား ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ၾကပါသလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဟာ အရာရာကို ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာလိုတယ္။ ဘယ္လိုမ်ား အေျဖေတြ ေပးခဲ့ၾကပါသလဲ။

ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ ၎တုိ႔ရဲ႕ တရားမွ်တမႈအတြက္ လက္သီးလက္ေမာင္းေတြ၊ လက္ခုပ္ၾသ ဘာေတြ၊ ေႂကြး ေၾကာ္ သံေတြနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ေနာင္ကိုလည္း ဆက္လက္ေတာင္း ဆုိေနဦး မွာ ပဲျဖစ္တယ္။ တရားမွ်တတဲ့ အေျခအေနကုိ မေရာက္မခ်င္း သမုိင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေတာင္း ဆို ေနၾကမွာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီလိုေတာင္းရင္ ဒီလုိ ရမယ္ဆုိတာလည္း သိေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရး သမားႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ရဲ႕ နိယာမသဘာ၀ဥပေဒအရ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ပံုတစ္ခုကို ၾကားခဲ့ရဖူးတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာင္ က်ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ရာဇ၀င္လူမိုက္ အက်ဥ္းသား မ်ားက အႏၲရာယ္ ျပဳၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဖန္ပုလင္းတစ္ခု ကို႐ိုက္ ခဲြၿပီး သတိ္ၱရွိတဲ့လူ ေရွ႕တက္ခဲ့လုိ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္စိန္ေခၚေျဖရွင္းလုိက္တယ္။

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က လူဆုိးလူမုိက္ ေတြကို သေဘာ တရားေတြ၊ ေမ်ာသားေတြ ေျပာျပေနလုိ႔ နားလည္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔နားလည္ တာနဲ႔မွ ရွင္း လုိ႔ရတယ္လုိ႔ ရွင္းျပခဲ့တယ္လို႔ ဆုိတယ္။ ႏိုင္ငံေရး သေဘာ တရားေရးရာမွာ ေခါင္းေပၚတင္ရေလာက္တဲ့ လူ တစ္ဦး ရဲ႕ နိယာမသဘာ၀ဥပေဒကို အသံုးခ်သြားပံုပါ။ သေဘာ တရားေတြ၊ သီအုိရီနိယာမ ေတြဟာ လက္ ေတြ႕သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ကို အဆီအႏွစ္ ထုတ္ထားတာေတြပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘ၀ျဖစ္စဥ္ ေတြထဲကေန ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္သေဘာ တရားတစ္ခု စစ္ထုတ္ဖုိ႔လုိေနၿပီလုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald

ဒီမိုကေရစီ ဒီမိုကေရစီနဲ႔
အတည္တၾကည္ေအာ္ျမည္ေနတာ
ရီ(ရယ္)စရာႀကီးပါ…။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိက သာဓကဟာ
အႏွစ္မပါလွတဲ့ အစိုးရကို
လူထုမဲဆႏၵအရ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရမယ္…။

ကိုယ့္လုပ္သမွ် ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႔
လံုး၀ဆန္႔က်င္ေနရင္ တရား၀င္မဲေပးစနစ္နဲ႔
တထစ္ခ် ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရမယ္…။

မဲႏိုင္တဲ့ပါတီလက္ထဲလည္း အာဏာကိုမလြဲ
လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရမယ္…။

အစိုးရအား အၾကံေပး
အခြင္းေရးေတာင္းဆိုသူမွန္သမွ်
အဓမၼနည္းနဲ႔ ဖမ္းစီးေထာင္ခ်ေနတာ
နည္းလမ္းမက်ပါ…။

လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္မွ
လက္ထိပ္ခတ္ ေထာင္ခ်သြားတဲ့
ေက်ာင္းသားမ်ား မပ်က္မယြင္း
ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးၾကပါ…။

ေက်ာင္းသားတေခတ္
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ျပႆနာကို
အေျဖရွာပါ အျပစ္မရွာပါနဲ႔…။

အစိုးရလုပ္သမွ် မဟုတ္မကျဖစ္လို႔
ယုတ္စြအဆံုး တစ္ျပည္လံုးဆႏၵျပလာရင္
အဓမၼနည္းနဲ႔ ဖိစီးႏွိမ္နင္း
ၿဖိဳးခြင္းေထာင္သြင္းအံုးမွာလား…။

ဇါတ္လမ္းေဟာင္းသာျပန္က
အေမွာင္က် ေထာင္ခ်ေနရင္
ေျပာင္သမွ်မ်က္ႏွာ ကမၻာကိုျပလိုက္ပါ…။
ေစတနာေကာင္းနဲ႔တင္ျပျခင္းပါ
ထိခိုက္မယ္ထင္ပါရင္ေတာင္းပန္ပါတယ္…။

တကၠသိုလ္ဘုန္းၾကြယ္(မတ္ ၂၀ ၁၅)

UPDATED.... ေက်ာင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈကို ႐ႈတ္ခ် ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၈၄လမ္း၊ ၃၄ လမ္း ႏွင့္ ၃၅ လမ္းၾကားရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ ၁၀၀ျပည့္ ခန္းမသို႔ သြားကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ထုေရွ႕တြင္ ကမာၻမေက်သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆုိ၍ အေလးျပဳလ်က္ရွိသည္။

အေလးျပဳအၿပီးတြင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုႏုိင္ရဲေဝက ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ထုိမွတစ္ဆင့္ စတင္ထြက္ခြာလာရာ ျမေတာင္ေက်ာင္းတုိက္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္

မႏၱေလး (မဇၩိမ) ။ ။ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းကာ ဖမ္းဆီးခံရမႈကို ႐ႈတ္ခ်ကာ မႏၱေလးၿမိဳ႕တိုင္း အတြင္းရွိ တကၠသုိလ္ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ၁၅၀ေက်ာ္က မတ္လ ၂၁ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျမေတာင္ေက်ာင္းတုိက္ေရွ႕တြင္ လူစုကာ ၉နာရီခြဲတြင္ ထုိေနရာမွ စတင္ထြက္ခြာ ဆႏၵျပၿပီ ျဖစ္သည္။

မူလက မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ အင္အား ၁,၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ အၿပီး မတ္လ ၂၁ရက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လိုက္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုတိုးႀကီးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားသပိတ္ၿဖိဳခြင္းမႈ ႐ႈတ္ခ်သည့္ မႏၱေလးဆႏၵျပသူမ်ားသည္ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ လမ္း ၈၀ ႏွင့္ ၃၄ လမ္းၾကားသို႔ ေရာက္ရွိၿပိ ျဖစ္ကာ လမ္း ၈၀ထိပ္တြင္ ေဟာေျပာလ်က္ရွိသည္။

၎တို႔က မႏၱေလး ျမေတာင္ေက်ာင္းတုိက္ေရွ႕မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ကာ ခ်မ္းေအးသာစံ၊ ေအာင္ေျမသာစံႏွင့္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ျဖတ္သန္း၍ ၿမိဳ႕ပတ္ကာ ဆႏၵျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ထားသည့္ လမ္းမ်ားအတုိင္း သြားမည္မဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားမွ ျဖတ္သန္းမည္ဟု သိရသည္။

ဆႏၵျပသူ အင္အား ၂၀၀ခန္႔ရွိၿပီး သံဃာ ၁၀ပါးခန္႔ ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားကလည္း ဝန္းရံၾကသည္။ လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အခ်ဳိ႕လည္း လုိက္လံ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ရွိေသာ္လည္း တားဆီးပိတ္ပင္မႈ မေတြ႕ရေပ။

(မဇၩိမ)

ကိုမ်ဳိးသန္႔ေရ
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ တဲ့ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုသန္းထိုက္သူနဲ႔ ဒု -သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုဆန္းမိုးထြန္း တို႔ႏွစ္ေယာက္ ဂ်ာနယ္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ နယ္သတင္း တစ္ပုဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ပုဒ္မ ၅၀၀အသေရဖ်က္ မႈေျမာက္တယ္ ဆုိၿပီးေထာင္ ဒဏ္ႏွစ္လ ခ်မွတ္ခံလိုက္ ရတယ္ဗ်ာ။ တကယ့္အျဖစ္မွန္က သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဒီကိစၥမွာ ဘာမွမက်ဴးလြန္ ခဲ့သူေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီကိစၥ သူတို႔ရွင္းျပ လို႔အစအဆံုး သိေနရေတာ့ ဒီကိစၥကေန ဘာေတြ သင္ခန္းစာယူ ရမလဲေျပာျပ ခ်င္မိတယ္ဗ်ာ။
SuthuAungMyint

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ ကေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕က အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ သံလြင္ေမာင္ေမာင္ ဟာျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာ နယ္ကို  နယ္သတင္း တစ္ပုဒ္ေရးသားေပး ပို႔ပါတယ္။ အဲဒါကို လက္ခံရၿပီးေနာက္ အယ္ဒီတာ ကိုေဇာ္မင္းႏုိင္က ဒုသ တင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုဆန္းမိုးထြန္း ကိုျပဳျပင္ေရးသားေစပါတယ္။ေနာက္ သတင္းေရး သားတည္းျဖတ္ ၿပီးေနာက္ ဇန္ န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ထုတ္ျမန္မာ ပို႔စ္ဂ်ာနယ္ မွာေဖာ္ျပ ခဲ့ပါတယ္။
ေခါင္းစဥ္က “ပညာရည္နိမ့္က်မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ား လႊတ္ေတာ္ တြင္ပါ၀င္ေန ရျခင္းဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဆို” ျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာဖံုးမွာ လည္းေဖာ္ျပခဲ့ ပါတယ္။ သတင္း မွာေဖာ္ျပ ထားတာက “ပညာရည္နိမ့္က် မႈေၾကာင့္  အခ်ဳိ႕ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ Check and Balance လုပ္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းမြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွတပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသိန္းေဇာ္ ကမြန္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ Meeting and Workshop with member of Mon State Hluttaw ပြဲတြင္ေျပာၾကား ခဲ့သည္” လုိ႔ျဖစ္ ပါတယ္။

ဆက္ၿပီး တိုက္ရိုက္ေျပာ စကားအေန နဲ႔ေဖာ္ျပ ထားတာက “ကၽြန္ေတာ္ တို႔ တိုင္းျပည္ အေနအထား နဲ႔ၾကည့္ရင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြေဆြးေႏြး ခဲ့သလိုပဲ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္းခဲ့တဲ့ အပိုင္းေလးေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လည္းတခ်ဳိ႕ ဆံုးျဖတ္တဲ့ အပိုင္းေတြမွာ Check and Balance လုပ္ဖို႔အတြက္ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ပါ၀င္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဟု အဆုိပါ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကေျပာသည္” လို႔ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။
ဒီသတင္းေဖာ္ျပ ၿပီးေနာက္ အဲဒီ တပ္မေတာ္ သားအမတ္က သူေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကိုျပန္ ၿပီးေဖာ္ျပေပးပါလို႔ ဂ်ာနယ္တုိက္ ကိုေတာင္းဆို တယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ နယ္သတင္းေထာက္ကလည္း သူသတင္းေရးသားေပးပို႔တာ အဲလိုမဟုတ္ ဘူး။ျပန္ျပင္ေရးထား လို႔ျပႆနာေပၚ ရတာလို႔ ဆုိပါတယ္။ အဲလိုျပန္ေတာင္း ပန္ေပးဖို႔ေတာင္း ဆိုတာကို အယ္ဒီတာ ကိုေဇာ္မင္းနိုင္ကလက္ခံရ ၿပီးျပန္ေတာင္းပန္တာ ၊ျပန္ျပဳျပင္ေဖာ္ျပတာ မလုပ္ခဲ့သလို၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုသန္းထုိက္သူ ကိုလည္း အသိမေပး ခဲ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ သိရပါတယ္။

ကိုမ်ဳိးသန္႔ေရ
ေနာက္ေတာ့ အဲဒီ   တပ္မေတာ္   သားအမတ္   ကေမာ္လၿမိဳင္  တရားရံုးမွာ အသေရ ဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲ ပါတယ္။ တရားစြဲေတာ့ ထံုးစံ အတုိင္းေရး သားသူ သံ လြင္ေမာင္ေမာင္၊ ကိုဆန္းမိုးထြန္း၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုသန္းထိုက္ သူသုံးေယာက္ကို စြဲခဲ့တာပါ။
အဲဒီထဲမွာ မူလ သတင္းေရး သားေပးပို႔တဲ့ သံလြင္ေမာင္ေမာင္က သူေရး သားေပးပို႔တာ ကိုျပဳျပင္ေဖာ္ျပ  တယ္ဆုိၿပီး တရားရံုး သက္ေသ အေနနဲ႔ လုပ္လိုက္ပါ တယ္။ ဒီအတြက္ ကိုသန္းထိုက္သူနဲ႔ ကိုဆန္းမိုးထြန္း တို႔ႏွစ္ေယာက္ေမာ္လၿမိဳင္ တရားရံုး ကိုသြားၿပီး ရံုးခ်ိန္း အႀကိမ္ႀကိမ္ တက္ရပါတယ္။အဲလို တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တရားသြား ရင္ဆုိင္ရတာ အေတာ္ ဒုကၡေရာက္ ၾကပါတယ္။ေငြလည္း အေတာ္ ကုန္ပါတယ္။   

အဲ … အခ်ိန္အေတာ္ေလးေနာက္ က်ၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထင္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္လ သံုးလေလာက္ေရာက္မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုသန္းထိုက္သူက ဒီအမႈကို က်ဴးလြန္ ခဲ့သူအယ္ဒီတာ ကိုေဇာ္မင္းႏုိင္ကို တိုက္တြင္း အေရးယူဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ အေရး မယူခင္ ဘယ္နည္းဘယ္ပံု အေရးယူ မယ့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ ကိုလည္းတုိင္ ပင္ပါတယ္။   သူအေရးယူ ဖို႔ျပင္ဆင္ ထားတဲ့ စာၾကမ္းကို လည္းျပပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္  ကေတာ့ အေရး ယူတာ လုပ္ပါ၊ ဒါေပမယ့္ လူ႕ဂုဏ္ သိကၡာ ထိခိုက္မွဳ မရွိေအာင္ေတာ့ လုပ္ပါလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါက တုိက္တြင္းျပႆနာပါ။

ေနာက္တစ္ ပိုင္းကေတာ့ တရားရံုးရဲ႕ စစ္ေဆး မႈအပိုင္းပါ။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အသေရဖ်က္မႈ က်ဴးလြန္တယ္လို႔ တရားရံုး ကဆံုးျဖတ္ ၿပီးေထာင္ ဒဏ္ႏွစ္လ ခ်လိုက္ တာပါ။ ဒါနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး စာနယ္ဇင္း သမားေတြ ကေတာ့ မေက် နပ္ၾကပါဘူး။ အခု ယာယီ စာနယ္ ဇင္းေကာင္စီက လည္းေၾက ညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္မယ္ လို႔ေတာ့ေျပာ ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္လို႔  ရသေလာက္  ကေတာ့ တကယ္ လို႔သာ  ဒီအမႈျဖစ္  ပြားစဥ္က  သတင္း  မီဒီယာ  ဥပေဒသာ  ရွိၿပီး၊  အဲဒီဥပေဒနဲ႔ တရားစြဲခံ ရမယ္ဆို ရင္ေထာင္ဒဏ္ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ေငြဒဏ္ပဲရွိ ပါတယ္။ေနာက္ တခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္ သူေတြ ကေတာ့  အဂၤလိပ္ေခတ္  ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ အဲဒီ ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ေထာင္ခ်ခဲ့ တယ္ဆိုတာမရွိဘူး။ အခုလိုခ်တာဟာ သတင္းစာဆရာေတြ မို႔ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။ ေရွ႕မွာ ဘယ္လိုအေရးယူခဲ့တယ္ဆိုတဲ့သမိုင္း ကၽြန္ေတာ္မသိေတာ့ ဒါကို အတည္မျပဳႏုိင္ပါ ဘူး။

ကိုမ်ဳိးသန္႔ သိၿပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း အလဲဗင္းက အဲဒီ ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ပဲ  ငါးမႈေလာက ္စြဲေနာက္ ထပ္စြဲဦးမယ္လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံထားရသူပါ။ အမယ္ အလဲဗင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကိုစြဲတာ က်ပ္ေငြ သိန္း ၅,၀၀၀ ရလိုမႈ၊ တရားမမႈတစ္မႈေတာင္ပါေသး။ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲ။
အခုျဖစ္စဥ္မွာ ဂ်ာနယ္တိုက္က တာ၀န္ရွိအယ္ဒီတာ တစ္ေယာက္ကသတင္းကိုႀကီးေအာင္ခ်ဲ႕ ၿပီးေခါင္းစဥ္တပ္ တာကစတာပါ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္က သတင္းစာ ပညာ သင္တန္းေပး တဲ့အခါ အၿမဲ တေစေျပာေလ့ ရွိပါတယ္။ သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ဟာ သတင္း တစ္ပုဒ္ ကိုႀကီးေအာင္ လုပ္လို႔ မရ သလို ငယ္ေအာင္လည္း လုပ္လို႔မရဘူး။ လုပ္ဖို႔လည္းမလိုဘူး။
သတင္းေခါင္းစဥ္တပ္တယ္ဆိုတာ လူစိတ္၀င္စားရင္ၿပီးေရာ ျပဴးျပဴးၿပဲၿပဲ မလုပ္ေကာင္းဘူး။ သတင္းကိုၿခံဳငံုမိတာကို မွေခါင္းစဥ္တပ္ရမယ္စသျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွင္းျပဖူးပါတယ္။ေျပာ ရရင္အခုျဖစ္စဥ္ဟာ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ ဆုိင္ရာျပႆနာ ၊ေရးသားမႈဆုိင္ရာျပႆနာပါ။
ဒီျပႆနာေၾကာင့္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လည္း လံုး၀ သေဘာမ က်ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့လည္း ပုဒ္မ ၅၀၀ ဟာ  တည္ဆဲ ဥပေဒျဖစ္ေနတယ္။ ဥပေဒအရ တရား သူႀကီး  ကျပစ္မႈ  က်ဴးလြန္ေၾကာင္း  ဆံုးျဖတ္ခဲ့  ရင္ေထာင္  ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ အထိ ခ်ႏုိင္ တယ္။ေငြဒဏ္ သက္သက္လည္း ခ်ႏုိင္တယ္။ႏွစ္မ်ဳိး စလံုးလည္း  ခ်ႏုိင္တယ္ ဆိုၿပီးျပ႒ာန္း ထားတာပါ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဏာ ပိုင္ေတြဟာ ဒီလိုပုဒ္မ ဒီလိုျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ဳိး ကိုသံုးၿပီး စာနယ္ဇင္း သမားေတြကို ဖိႏွိပ္မႈ လုပ္လာႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတာ့ ရွိေနပါတယ္။

အရင္စစ္အစိုးရေခတ္ကေတာ့ ခုလိုပဲ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ တရားရံုးေတြကို အသံုးခ်ၿပီး မတရား ဖိႏွိပ္ခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ခုဆိုရင္ျပန္ ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနကေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ အပါအ၀င္ အလဲဗင္းက  လူတစ္စုႀကီးကို  ပုဒ္မ ၅၀၀  နဲ႔ေနျပည္ေတာ္ တရားရံုးမွာ  တရားစြဲ  ထားပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္းသမားေတြဟာ သတင္းစာ က်င့္၀တ္ကိုေတာ့ အေသအခ်ာ လိုက္နာၾကရပါမယ္။

ေနာက္ သတင္းသမားေတြကို မတရား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ဆိုတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္၊ တည္ဆဲဥပေဒ ဆိုတာေတြကို သံုးၿပီး တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ မတရား ဖိႏွိပ္တာ မခံရေအာင္ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္ၾကမလဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကဖို႔လိုၿပီ ထင္ေၾကာင္းပါ။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
စည္သူေအာင္ျမင့္

http://www.mizzimaburmese.com/2013-10-20-17-18-22/2013-10-20-16-34-57/item/41636-2015-03-21-04-24-49

ၿမိတ္၊ မတ္ ၁၉

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲမႈကိုဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ အျဖဴေရာင္ လက္ပတ္လႈပ္ရွားမႈကုိ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ဆိပ္ငယ္ေစ်းႀကီးတြင္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

We Are Students. Respect Our Rights.စာတမ္းပါ အျဖဴေရာင္လက္ပတ္ ၇၀၀ ခုျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာဆိပ္ငယ္ေစ်းႀကီးအျပင္ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ခရိုင္ လူငယ္ကြန္ရက္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ သက္ဆိုင္ရာကေနာက္မွ ေတာက္ေလွ်ာက္သတင္းလိုက္ယူေနၾကသည္အတြက္ လက္ပတ္ျဖဴပတ္ရန္ ေၾကာက္သူမ်ားလည္းရွိသည္ဟုလူငယ္ကြန္ယက္ အဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။
“ေစ်းအထဲမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္ၿပီးေစ်းအျပင္ဘက္မွာေတာ့ ေၾကာက္ေနတဲ့သူေတြလည္းရိွပါတယ္” လူငယ္ကြန္ယက္မွ အဖြဲ႔ဝင္ မသီတာစိုးကေျပာျပသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္မူယင္းလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မတ္လ ၁၉ မြန္းလဲြအထိ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အျဖဴေရာင္လက္ပတ္လႈပ္ရွားမႈကိုမတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ဟု လူငယ္ကြန္ယက္ထံမွ သိရသည္။

ၿမိတ္ခရိုင္ လူငယ္ကြန္ယက္သည္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပဲြကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလးကၽြန္း ဆီမီးသိမ္ေတာ္ႀကီးတြင္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔က ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

Dawei Watch
The Myanma Age


 ျမန္မာ ျပည္ ျပုျပင္ေရး ေတြ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈ ေတြ ရွိေနတာကို ေတြ့ရလို့ စိုးရိမ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ထံကို အီးယူ ဥေရာပ သမဂၢ က ဦးေဆာင္ တင္သြင္း ထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ကို ကုလသမဂၢ လူ႔ အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ က လာမယ့္ သီတင္းပတ္ ထဲမွာ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပါ့မယ္။

ဒီ အစီရင္ခံစာ မွာ ျမန္မာ ျပည္ ျပဳျပင္ေရး ဟာ ေနာက္ျပန္ ဆုတ္မွု ေတြ ရွိေနတာ ကို ေတြ႕ရ လို႔ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ၿပ ထားပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံ လတ္တေလာ အခ်ိန္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး လွုပ္ရွားသူ ေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵၿပ သူေတြ ကို ဖိႏွိပ္ ဖမ္းဆီးမွု ေတြ ရွိေနတာ ကို လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က စိုးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင္း လည္း အစီရင္ခံစာ က ဆိုပါတယ္။

ဒီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ တဲ့ ဂ်ီနီဗာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ၾကားနာပြဲ မွာ ျမန္မာ နိုင္ငံ အတြက္ ကုလ သမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီး လည္း တက္ေရာက္ ၿပီး ျမန္မာ နိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ ျပည္ မွာ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားခဲ့ တဲ့ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပမွု ၿဖိဳခြဲတဲ့ ကိစၥကို ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုမွုေတြ လည္း ရွိခဲ့ ပါတယ္။
BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/burmese

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Yanghee Lee ရန္ကုန္ကို ဆိုက္ေရာက္စဥ္။ (ဇန္ ၆၊ ၂၀၁၅)

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူသိရွင္ၾကား ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာဆိုတာေတြ၊ အမုန္းပြားေအာင္ လွဳံ႕ေဆာ္ေဟာေျပာတာေတြ ကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို ကုလသမဂၢက ေသာၾကာေန႔က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အမုန္းတရားနဲ႔ Ms. Lee ကို ထပ္ခါတလဲလဲ တိုက္ခိုက္ ျပဳမူေျပာဆုိေနတာေတြကိုလည္း ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔က ကန္႔ကြက္ရွဳတ္ခ်လိုက္တာပါ။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အေၾကာင္းစံုကိုေျပာျပမွာပါ။

မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖဲြ႔ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ မၾကာေသးခင္ သီတင္းပတ္ေတြတုန္းကလည္း Ms. Yanghee Lee ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေစာ္ကားတိုက္ခိုက္ေျပာဆိုၿပီး လူသိရွင္ၾကား ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ေဟာေျပာပဲြေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနည္းဆံုးႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ တယ္လို႔ ေဖၚျပထားတာပါ။

ဒီေဟာေျပာပဲြေတြဟာ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕တိုက္ရိုက္မပတ္သက္ဘူးဆိုေပမယ့္ ဒီလိုတိုက္ခိုက္ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ အေရးယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၊ Ms. Yanghee Lee ကို အမုန္းတရားနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ေအာင္ လွဳံ႕ေဆာ္တာေတြကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒနဲ႕အညီ အေရးယူေပးဖို႔ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖဲြ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ဒါအျပင္ ကုလသမဂၢ တာ၀န္အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ လာေရာက္တဲ့Ms. Lee ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း သူရဲ႕ လံုၿခံဳေရးနဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခိုက္ေအာင္ ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လည္း ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတြက တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ အၿပီးမွာလည္း ဦး၀ီရသူက စကားလံုး ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းသံုးၿပီး အမ်ားျပည္သူေရွ႕ တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုန္းႀကီးတပါး အေနနဲ႔ ျပဳမူေျပာဆိုတယ္ဆိုရင္ သာသနာညွဳိႏြမ္းေစမွဳ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွဳစတဲ့ ပုဒ္မေတြနဲ႕အေရးယူလို႔ရတယ္လို႔ ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ အာရွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတာ၀န္ခံ ဦးမင္းလြင္ဦးကေျပာပါတယ္။

" Ms. Yanghee Lee ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔တုန္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစိုးရရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈကို ၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ အဲ့ဒီ့မွာ ရွာၿပီးေတာ့ ေတြ႔ႏုိင္တယ္။ အဲ့ေတာ့ အဲ့ဒီ့မွာ လူတဦးခ်င္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးနဲ႔ တမ်ိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတစုနဲ႔ တစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမုန္းပြားေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ဖန္တီးတဲ့ စကားေတြကို ေျပာဆိုတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေနပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာအစိုးရကေနၿပီးေတာ့ စာေရးဆရာ ထင္လင္းဦးကို အေရးယူခဲ့တဲ့ဟာကို သာဓက ျပၿပီးေတာ့ အမႈစြဲဆိုထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee အေပၚမွာ အခု ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးကေနၿပီးေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ရဟန္းေတာ္ က်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ မညီေအာင္ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ျမန္မာ အစိုးရအေနနဲ႔ ေနာက္ကြယ္ကေန တမင္ဖန္တီးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသလား၊ လူတဦးနဲ႔တဦး အမုန္းပြားေအာင္ စီမံဖန္တီးေနသလားဆိုတာေတြကို သံသယကင္းကင္းျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ျပဌာန္း ထားတဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြအရ ထုိက္သင့္တဲ့ပုဒ္မေတြနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ကေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္။"

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာေတြကို ကန္႕ကြက္ခြင့္၊ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခြင့္ဆိုတာရွိေပမဲ့ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း (၄၇)ႏိုင္ငံပါ၀င္တဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက တာ၀န္အျပည့္ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္တာ၊ လူသိရွင္ၾကားေစာ္ကားေမာ္ကားေျပာတာေတြကို ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔ ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ အဖဲြ႔၀င္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သံတမန္ေရးအရ လာေရာက္တဲ့ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ကို တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုတာေတြကို ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္လို႔ ဦးမင္းလြင္ဦးကေျပာပါတယ္။

" က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ပံုရိပ္ေပါ့ေနာ္။ ညိဳးႏြမ္းပ်က္စီးေစတဲ့ အတြက္ ဒါမ်ိဳးကိုေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ျမင္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္က က်ေနာ္တို႔ တကမာၻလံုးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကလည္း ခန္႔အပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ပါဝင္ေနတာျဖစ္တယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး သံခင္းတမန္ခင္း လာတဲ့သူကို မေျခမငံ ဆက္ဆံတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ိဳး ကေတာ့ ထုိက္သင့္တဲ့ အေရးယူမႈမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။"

ဇန္န၀ါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔က Ms. Yanghee Lee ကို ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားလံုးေတြနဲ႔ ဦး၀ီရသူက တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad Al Husseinu ကိုယ္တိုင္လည္း ဇန္န၀ါရီလ (၂၂)ရက္ေန႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ရွဳတ္ခ်ထားပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


တိုင္းရင္းသားေတြ တင္တဲ့ အဆိုေတြကို အစိုးရက ထိေရာက္ေအာင္လုပ္တာ မရွိလို့ ေဒၚဒြဲဘူဆို
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ေတြမွာ အာဏာ ခြဲေဝမွု၊ သယံဇာတ နဲ႔ အခြန္ အေကာက္ခြဲေဝမွုေတြ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာေအာင္ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒေတြကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းေပးဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ အေရးႀကီး အဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို တိုက္တြန္း ထားတဲ့ ဒီအေရးႀကီး အဆိုကို တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တင္သြင္းတာ မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ တင္ဆန္းက တင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဆိုကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ျပည္ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမွာ ပါတဲ့ အာဏာ ခြဲေဝမွု၊ သယံဇာတ နဲ႔ အခြန္ အေကာက္ခြဲေဝမွုေတြ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိတိက်က် ျပဌာန္းထားတာ မရွိတဲ့ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ရတာ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

နည္းဥပေဒေတြ တိတိက်က် မရွိတာေၾကာင့္ အျငင္းပြားမွုေတြ ရွိေနလို႔ အေရးႀကီး အဆိုတင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ယူဆတဲ့ အတြက္ ေထာက္ခံတာလို႔ ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ အစိုးရ သက္တမ္း ၁၀ လေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တဲ့ အခု အခ်ိန္က်မွ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဘက္က အခုလို တင္သြင္းတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက တာကေတာ့ တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တိုးတက္လာတာနဲ႔လည္း ပတ္သက္နိုင္တယ္လို႔ ျမင္ေၾကာင္း သူက ေျပာပါတယ္။

အခု လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွုမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ တိုးတက္လာတဲ့ အတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘက္ကလည္း ေျခတစ္လွမ္း တိုးလာတာလို႔ ေဒၚဒြဲဘူက ျမင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဒီအဆို အေကာင္ အထည္ေပၚလာေစဖို႔ကေတာ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္မွု ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ ဆိုတဲ့ အေပၚ မူတည္တယ္လို႔လည္း ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာပါတယ္။

ဒီအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အားလုံးက ေထာက္ခံခဲ့ၾကေပမဲ့ အေရးႀကီး အဆိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ သင့္မသင့္ ေမးခြန္း ထုတ္သူေတြ ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းက အေရးႀကီး အဆိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။


ထုိင္းႏုိင္ငံ ခရိုင္ ၁၅ ခုက ဆင္းရဲသား ေျမယာမရွိသူေတြ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္  လယ္ယာေျမ ဧက ၅ ေသာင္းေက်ာ္ (ရိုင္ ၁၁၁၂၁၀)ကို ေပးအပ္ဖို႔ ထုိင္းအစိုးရက အတည္ျပဳ လုိက္ပါတယ္။

ေမလမွာ ေျမယာေတြကို ခြဲေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ေျမယာအမ်ားစုဟာ သီးသန္႔ဖယ္ထားတဲ့ ေျမေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသား ေျမယာ မူ၀ါဒ ေကာ္မတီကို ကိုးကားၿပီး ဘန္ေကာက္ပိုစ့္သတင္းက ေရးပါတယ္။

တႏွစ္ကို ဘတ္ ၃ေသာင္းေအာက္ ၀င္ေငြရွိတဲ့လူေတြကို အစိုးရက ခြဲေ၀ေပးသြားမွာလို႔ သတင္းက ေရးပါ တယ္။

လက္ခံမယ့္လူစာရင္းကို စစ္ေဆးၿပီး ဒီလူေတြဟာ ေျမယာ အမွန္တကယ္မရွိသူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ခရုိင္ အစိုးရေတြက စစ္ေဆးရမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဒီအထဲကဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္ကေတာ့ ခရုိင္ ၁၁ ခုအတြက္ျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ခရုိင္ ၄ ခုကိုလည္း ေျမယာေတြ ခြဲေ၀ေပးမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာနဲ႔ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာလည္း ဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္ကို ခ်င္းမုိင္၊ နမ္ေခါင္ဖႏုံ၊ မူဒါဟန္၊ ခၽြန္ေဖာင္းခရုိင္ေတြမွာ အစိုးရက ခြဲေ၀ေပးခဲ့ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.noအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မွာ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း အစီရင္ခံစာ ကို ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ က တင္သြင္း လိုက္တာ မွာ မူလ အမ်ိဳးသား ဥပေဒ ကို အနည္းမၽွ သာ ေျပာင္းလဲ ထားတာ ေတြ႕ ရတယ္ ဆိုၿပီး ေဝဖန္သံ ေတြ ထြက္ ေပၚလာပါတယ္။

အဲဒီ့ ဥပေဒၾကမ္း အစီရင္ ခံစာ ဟာ ၄ ပြင့္ ဆိုင္ ေဆြး ေႏြး ပြဲ တုန္း က သေဘာတူ ထားတာ ေတြ ကို အေတာ္ မ်ားမ်ား ကို ခ်န္လွပ္ ထား တယ္ ဆိုၿပီး NNER ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး နိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ က ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း က ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း ေရး ဆိုၿပီး မူလ ပညာေရး ဥပေဒ မွာ ပါဝင္ တဲ့ အခန္း ကို ၄ ပြင့္ဆိုင္ တုန္းက ပယ္ဖ်က္ ဖို႔ သေဘာ တူ ထား ခဲ့ေပမယ့္ အခု ျပင္ဆင္တယ္ ဆိုတဲ့ ဥပေဒ ၾကမ္း မွာ ေတာ့ ျပန္ၿပီး ထည့္ သြင္း ထားျပန္ တယ္ လို႔လည္း ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း က ဆိုပါတယ္။

ေက်ာင္းသား သမဂၢ နဲ႔ ဆရာ သမဂၢ ေတြ ကို ဖြဲ႕ခြင့္ ေပးဖို႔ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း အစီရင္ ခံစာ က ဆိုေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ ေတြ ရဲ့ ပဋိညာဥ္ နဲ႔ အညီ ဖြဲ႕ ရမယ္ လို႔ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။

အဆိုပါ ပဋိညာဥ္ စည္းကမ္းခ်က္ ေတြ ကို သတ္မွတ္ ေရးဆြဲ ရာမွာ ေရး ေက်ာင္းသား နဲ႔ ဆရာ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ ပါဝင္ နိုင္မွာလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္လာရေၾကာင္း လည္း ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း က သုံးသပ္ ထားပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/burmese


နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး သမၼတရဲ့ ခံယူခ်က္သေဘာထား

ဘီဘီစီရဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းေထာက္ ဂ်ိဳနာဖစ္ရွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္က နိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ အပိုင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာနိုင္မယ့္ အလားအလာ၊ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမွုေတြကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမွု အေၾကာင္းေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

အပိုင္း ၂

ဂ်ိဳနာဖစ္ရွာ -- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ့ သားေတြဟာ ၿဗိတိသၽွနိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္ေနလို႔ဆိုၿပီး သူ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္မရွိပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ လာမယ့္ နိုဝင္လာလမွာ လုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူထုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူ႔ရဲ့ပါတီကို တခဲနက္ ေရြးခ်ယ္မဲေပးခဲ့ၾကမယ္ ဆိုရင္ သမၼတႀကီး ေစာေစာကေျပာခဲ့သလို လူထုဆႏၵအရ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ေက်ာ္ၿပီး သမၼတ ျဖစ္ပိုင္ခြင့္ မရသင့္ဘူးလား။

ဦးသိန္းစိန္ -- လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုင္ရလာမယ့္ ပါတီက အစိုးရဖြဲ႕ နိုင္တဲ့ အင္အားရွိရင္ အစိုးရ ဖြဲ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္ပါတီပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အနိုင္ရသူက အစိုးရဖြဲ႕မယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း အမ်ားစုျဖစ္လာမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး မျဖစ္ေရးဟာ constitution နဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ Constitution အရလည္း တိုင္းျပည္ရဲ့အခ်ဳပ္ အျခာ တည္တန႔္ခိုင္ျမဲဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္က ဟိုတုန္းကတည္းက ဒီမူဝါဒေတြကို ခ်ခဲ့တာလို႔ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ဘယ္သူ႔ကို မဆို နိုင္ငံေရးမွာ အဟန႔္ အတား မရွိေစခ်င္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲျမန္မာျပည္ရဲ့အခ်ဳပ္အခ်ာခိုင္ျမဲဖို႔ အထက္ကေန ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္ကေန ခ်မွတ္ ခဲ့တာ ျဖစ္လို႔လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ အားလုံးသေဘာတူၿပီးလို႔ျပင္ဆင္ၾကလို႔ျဖစ္တယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္က ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိပါဘူး။ သူ႔ကို မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵ မရွိပါဘူး။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာ မွာ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း ရွိပါတယ္။ တစ္ပိုင္းကေတာ့လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္လို႔ရတဲ့ ဥပေဒ ေတြ ပါသလို တခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ့သေဘာဆႏၵကို ရယူၿပီးေတာ့မွ referendum လုပ္ၿပီးေတာ့မွ ျပင္ရတာေတြ ပါပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက သေဘာတူတယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူထဲက တစ္ဦးျဖစ္လို႔ ဘာမွ ျငင္းကြယ္ စရာ မရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ခင္ဗ်ားသိဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရွ႕တိုင္းသား ေတြဟာ အေနာက္တိုင္းသားေတြနဲ႔ဓေလ့ စရိုက္မတူပါဘူး။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူက ကိုယ့္နိုင္ငံသားေတြပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားကလည္း ကိုယ့္နိုင္ငံသား၊ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေစခ်င္တယ္။အမ်ိဳးသမီးကလည္း ကိုယ့္နိုင္ငံသား ၊ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဥပမာ မေလးရွားကို ၾကည့္ရင္ မေလးရွား ဘုရင္ကလည္း မေလးရွားနိုင္ငံသားပါပဲ။ မိဘုရားကလည္း မေလးရွား နိုင္ငံသား ပါပဲ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း မေလးရွားနိုင္ငံသားပါပဲ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေတာ္ကလည္း မေလးရွား နိုင္ငံသားပါပဲ။ အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ စကၤာပူပဲၾကည့္ၾကည့္၊တ႐ုတ္ပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊အိႏၵိယပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ဒါေတြ နမူနာ အားျဖင့္ ေတြ႕ရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုရဲ့ဆႏၵက အဲဒီလို ရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူလူထုသေဘာတူလို႔ျပင္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိပါဘူး။

ေမး -- ဒီအခုဖြဲ႕စည္းပုံမွာ သမၼတ ျဖစ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ့ အရည္အခ်င္းသာမက သူတို႔ရဲ့သားသမီးေတြ၊ ဇနီး ခင္ပြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္လို႔ တရားမၽွတမွု ရွိနိုင္ပါ့မလား၊ ဒီေတာ့ လူထုဆႏၵအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္က လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္နိုင္ေအာင္ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ သမၼတႀကီးရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို သိပါရေစ။

ေၿဖ -- ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီပုဒ္မဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဌာန္းထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူရဲ့အေဖ လက္ထက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ကတည္းက ထည့္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံက လူဦးေရ မ်ားတဲ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံ နဲ႔အိႏၵိယ နိုင္ငံ ၾကားထဲမွာ ေနေနရတာ။ တိုင္းျပည္ရဲ့အခ်ဳပ္အျခာကို ကာကြယ္ခ်င္လို႔အဲဒါကို ထည့္ထားတာ။ နို႔မို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံကို လူဦးေရ မ်ားတဲ့နိုင္ငံေတြက ဝါးမ်ိဳသြားမွာေပါ့။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုတုန္းက constitution မွာကတည္း အစဥ္အဆက္ ကတည္းက ထည့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဒါကို ျပင္ျခင္တယ္။ လြတ္ေတာ္ရဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း referendum လုပ္မယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ျပင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိလို႔ျပင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ အေနနဲ႔ သေဘာတူရမွာပါ။ ဘာမွကန႔္ကြက္စရာ မရွိပါဘူး။

ေက်ာင္းသား လွုပ္ရွားမွုကို ရဲေတြ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲျခင္းအေပၚ သေဘာထား
ရဲေတြက စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ အညီပဲ ကိုင္တြယ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာ

ေမး -- လက္ပံတန္းမွာ ဆႏၵျပေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာခဲ့ ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ရဲေတြရဲ့ ထိန္းသိမ္းခံေနရခ်ိန္မွာ အရိုးက်ိဳးတဲ့သူ က်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတႀကီးလည္း ဗီဒီယိုေတြ ၾကည့္ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ရဲေတြဟာ ကားမွန္ေတြကို ရိုက္ခြဲ၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြကို လိုက္ရိုက္တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွု လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ေၾကျငာခ်က္မ်ိဳးေတြ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ ရဲေတြရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ သမၼတႀကီး ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ။

ေၿဖ -- ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္နိုင္ငံတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အေနာက္နိုင္ငံေတြရဲ့ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြကိုလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ေတြ႕ မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ ပိုဆိုးပါတယ္ ကိုင္တြယ္တာ။ မၾကာခင္ကပဲ အေမရိကန္မွာ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥမွာ ပစ္သတ္တာေတာင္မွ ရွိပါတယ္။ ရဲလုပ္ငန္းမွာ အဆင့္ဆင့္ ရွိပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီဟာကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဟိုက ရိုက္လို႔ဒီကျပန္ၿပီး ရိုက္ရတဲ့ သေဘာပဲ ရွိတယ္။ ဟိုက ခဲနဲ႔ေပါက္လို႔ဒီက ကာကြယ္ရတဲ့သေဘာပဲရွိတယ္။ တစ္ခ်က္မွ မ်က္ရည္ယို ဗုံးတို႔ဘာတို႔နဲ႔ပစ္ၿပီး ၿဖိဳခြဲရတာေတြ၊ water canon နဲ႔ ပစ္ၿပီးေတာ့ၿဖိဳခြဲရတာေတြ၊ ေနာက္တခါ rubber bullet နဲ႔ပစ္ၿပီးေတာ့ ၿဖိဳခြဲရတာေတြ ဒါေတြ တစ္ခါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ ရဲလုပ္ငန္းမွာ အဆင့္ဆင့္ရွိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ အီးယူကလည္း ရဲလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လာၿပီးေတာ့ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရဲဟာ နိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ သူရဲ့လုပ္ငန္းကို သူ အဆင့္ဆင့္ လုပ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ international practice ထက္ ဘယ္ဟာ တစ္ခုမွ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါထက္ ဆိုးတဲ့ ထိန္းသိမ္းမွုေတြ အေနာက္နိုင္ငံေတြမွာ ဒီကေန႔ထိ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခု ကလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ကလည္း ရဲေတြ ဘက္က ဒီလို ျဖစ္တာကို တစ္ဖက္တည္း ၾကည့္တာကိုး။ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြဘက္က ရဲေတြကို ခဲနဲ႔ ေပါက္တာ ရဲအမ်ိဳးသမီးေတြ ေခါင္းေတြ ကြဲသြားတာ၊ ရဲကားေတြ မွန္ေတြ ကြဲသြားတာ၊ ရဲ အတားအဆီးေတြကို ရိုက္ခ်ိဳးၿပီး ဖ်က္ဆီးတာ ဒါေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒါေတြနဲ႔ balance လုပ္ၿပီး ၾကည့္ဖို႔ေကာင္းတယ္။

ေမး -- အဲဒီလိုလက္ပံတန္းမွာ ရိုက္ႏွက္ၿဖိဳခြင္းမွုေတြေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ကလည္း သမၼတႀကီးရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ အေပၚယံေၾကာပဲ၊ နက္နက္နဲနဲ မရွိဘူးလို႔ ျမင္ၾကတာကို ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေၿဖ -- ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစ နိုင္ငံေတြမွာ ျပည္သူေတြရဲ့ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ မ်ားပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ့ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အကုန္အျပည့္အဝ အစိုးရ သက္တမ္း တစ္ခုနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ဆိုတာ ဘယ္အစိုးရ မွ လုပ္နိုင္တဲ့ အေနအထား မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မွုေတြဟာ ဒါေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ခ်ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ့ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အျပည့္အဝ မဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုေတြဟာ ျပည္သူေတြ အတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးေတြ ျဖစ္ထြန္းေစတယ္ ဆိုတာ ခင္ဗ်ား သိမွာပါ။

တ႐ုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္က တိုက္ပြဲေတြ

ေမး -- အခု တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ကိုးကန႔္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း သူပုန္အဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕ထက္မနည္း ပါဝင္ပတ္သက္ ေနပါတယ္။ အဲဒီ ကိစၥမွာ တ႐ုတ္ရဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္မွုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေျပာနိုင္ပါသလဲ။ နယ္စပ္မွာ သူပုန္ေတြ လွုပ္ရွားေနတာကို တ႐ုတ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး တားဆီးေပးနိုင္တယ္လို႔ ယူဆပါသလား။

ေၿဖ -- ဒီကိစၥက ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥပါပဲ။ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာမို႔လို႔ကိုယ္ပဲ ေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္က ဝင္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးလို႔မရပါဘူး။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥပဲျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ကလည္း တျခား နိုင္ငံေတြရဲ့ ျပည္တြင္းေရးမွာ ဝင္မစြက္ဘူးဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္လည္း ရွိပါတယ္။

ေမး -- အဲဒီ သူပုန္အဖြဲ႕ေတြဟာ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ထြက္ ေနၾကတယ္၊ ကိုးကန႔္ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္ဆိုလည္း တ႐ုတ္နိုင္ငံထဲမွာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ေနခဲ့တယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြ တ႐ုတ္နိုင္ငံထဲမွာ လူျပန္စုၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကို ျပန္ဝင္မတိုက္နိုင္ေအာင္ တ႐ုတ္တို႔ အေနနဲ႔ တားဆီးခ်င္တယ္ဆို တားဆီးနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မယူဆဘူးလား။

ေၿဖ -- ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔ဟာ ရင္းႏွီး ခ်စ္ၾကည္ ၾကတဲ့ နိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတြ မွာေတာ့ ဒီလိုပဲ လူမ်ိဳးစုေတြက အသြင္သ႑န္အားျဖင့္ တူၾကပါတယ္။ ဟိုဘက္ကလည္း ဒီဘက္မွာလာၿပီး အလုပ္အကိုင္ လုပ္ ၊ ဒီဘက္ကလည္း တ႐ုတ္ဘက္မွာ အလုပ္သြားလုပ္တာ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တ႐ုတ္ကေတာ့ သူ႔နိုင္ငံထဲမွာ အေျခခ်ၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္တာေတြကို လက္မခံဘူးလို႔ေျပာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကလည္း လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြက လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ အေနနဲ႔သူတို႔ အကူအညီ ေပးရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ထြက္ေျပးသြားတဲ့သူေတြ၊ ဒဏ္ရာရလာတဲ့ သူေတြ ကို ေတာ့လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားတဲ့ အေနနဲ႔ကူညီေပးတာပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေႏွာင့္ယွက္ဖို႔သူ႔နိုင္ငံထဲမွာ ေျခကုပ္ ယူၿပီးေတာ့ ဒီလို လုပ္တာကို တ႐ုတ္ကလည္း ခြင့္မျပဳ ပါဘူး။ ဒီကိစၥေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္နိုင္ငံ ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ႏွစ္နိုင္ငံ ညႇိုႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔ အဆင္ေျပသြားမယ့္ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမ့ျ ့သြားေအာင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။


နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး သမၼတရဲ့ ခံယူခ်က္သေဘာထား

ဘီဘီစီရဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းေထာက္ ဂ်ိဳနာဖစ္ရွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္က နိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ အပိုင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာနိုင္မယ့္ အလားအလာ၊ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမွုေတြကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမွု အေၾကာင္းေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ိဳနာဖစ္ရွာ -- သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား၊ သမၼတႀကီး နိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူတာ ေလးႏွစ္ရွိပါၿပီ။ အခုလုပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ေရွ႕ရွုတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာ ဘယ္သူကမွ တိတိက်က် ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျပာဆိုတာမ်ိဳး မၾကားခဲ့ရေသးပါဘူး။ လူေတြကေတာ့ ေျပာၾကပါတယ္၊ စီးပြားေရးေၾကာင့္၊ တ႐ုတ္အေပၚ မွီခိုအားထားေနရတာေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားေအာင္ ဒီလို ျပင္ပကမၻာနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီး ဒီလို နိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္တာလို႔ တခ်ိဳ႕ကေျပာၾကပါတယ္။ သမၼတႀကီး ဒီလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ဦးသိန္းစိန္ -- ခင္ဗ်ားတို႔သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို လိုလားေနၾကာတာ ျဖစ္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္က ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစကို ပ်ိဳးခဲ့ပါတယ္။ အစပ်ိဳးခဲ့လာတာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၇ ခ်က္နဲ႔တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲ လာတယ္။ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ကေန ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တဲ့ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကို ေသြးထြက္သံယိုမွု နည္းနည္းနဲ႔ ေသြးထြက္သံယိုမွု မရွိဘဲနဲ႔ ျငင္ျငင္သာသာ နဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူးေျပာင္း နိုင္ခဲ့တာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မွုတစ္ခု လုပ္ေဆာင္မွု တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့လြမ္းမိုးမွု ေလ်ာ့ေအာင္တို႔ ဘာတို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုဟာ ျပည္သူေတြရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ ဆႏၵကို ျဖည့္ေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတို႔ရဲ့ဆႏၵကလည္း အဓိက က်တာ ႏွစ္ခုပါပဲ။ တစ္ခုကေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ နဲ႔ ရွိျခင္တယ္။ လွုမွုစီးပြား ဘ၀ေတြ တိုးတက္ ဖြံ့ၿဖိဳးလာခ်င္တယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အဓိက ထားၿပီးေတာ့ပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု အဓိက လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ဟာေတြနဲ႔သက္ဆိုင္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါဘူး။

ေမး -- အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ေနရတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေတာ့တဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ေနၿပီလား။ အခုရေနတဲ့ လြတပ္လပ္ခြင့္ ေတြဟာ စစ္တပ္ေၾကာင့္ တစ္မ်ိဳး တစ္ဖုံ ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္တာမ်ိဳး ျဖစ္သြားနိုင္ပါေသးလား။

ေၿဖ -- ကၽြန္ေတာ္ ေျပာရဲပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို wave by wave နဲ႔ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ သြားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းကိုျပန္ၿပီး လွည့္စရာ မရွိပါဘူး။ လက္ရွိမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ပုံမွန္လည္း ေလၽွာက္လွမ္းေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး -- ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုေတြဟာ ရပ္ဆိုင္းေနၿပီလို႔ တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါတယ္။ သမၼတႀကီးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ စစ္တပ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေတြ ရွိေနတုန္းဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္မယ္လို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါသလား။

ေၿဖ -- ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ ရပ္ဆိုင္းေနတယ္ ဆိုတာ လုံး၀ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ သြားေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာေစာက ေျပာသလိုပါပဲ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တြန္းအားေပးၿပီး ေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ first wave မွာ ေသြးထြက္သံယို မရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ကူးေျပာင္းနိုင္တယ္။ second wave ကေတာ့ျပည္သူေတြ လိုလားေနတဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ လူမွုစီးပြားဘ၀ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အတြက္ နိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုေတြကို၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွုေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုေတြ၊ ေနာက္ ပုဂၢလိက က႑ ျမႇင့္တင္ေရးေတြ ကို အရွိန္အဟုန္ နဲ႔ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့တယ္။ အဲဒါေတြက second wave ပါ။ Third wave က အခုသြားေနတယ္။ အစိုးရ သက္တမ္း ကလည္း တစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ က်န္တဲ့ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြရဲ့ ေအာင္ျမင္မွု database ကို အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူလူထုကို လတ္တေလာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရမယ့္ ဟာေတြ၊ ေနာက္ ေရရွည္ အတြက္ အေျခအေနေကာင္းေတြကို အုတ္ျမစ္ေကာင္းေတြကို ခ်ထားမယ္။ ဒါေတြကို အင္တိုက္အားတိုက္နဲ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ တုံ႔ဆိုင္းသြားတယ္ လုံး၀ ရပ္ဆိုင္း သြားတယ္ဆိုတာ လုံး၀ မမွန္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ တုံ႔ဆိုင္းသြားရတာ၊ ေႏွးေကြးသြားရတာ လုံး၀ မဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္က party politics ကို မလုပ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရးကို လုပ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးကို လုပ္တာ မို႔လို႔တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိတာ မွန္သမၽွကို ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ မဆို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ နိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ေႏွးေကြးသြားတာ၊ တုံ႔ဆိုင္းသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။
လိုအပ္သမၽွ နိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္က ဆက္ပါေနမယ္ လို႔ဆို

လိုအပ္သမွ် နိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္က ဆက္ပါေနမယ္ လို့ဆို
ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑

ေမး -- ဒီလိုဆိုရင္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ့ အခန္းက႑ဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီးမားမား ဆက္ၿပီးေတာ့ ရွိေနဦးမွာပါလဲ။ သမၼတႀကီးရဲ့ အျမင္ကို သိပါရေစ။

ေၿဖ -- ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖို႔တပ္မေတာ္က ပုံေဖာ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ road map ၇ ခ်က္ကို ခ်ၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို ေျပာင္းလဲ လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲတာမွာ တပ္မေတာ္က အဖက္ဖက္ ကေန အကူအညီ ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး -- ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ့ အခန္းက႑ လုံးဝ မပါေတာ့တဲ့ အထိ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိပါသလား။

ေၿဖ -- ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့နိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ့အခန္းက႑ ကို ခ်န္ထားခဲ့လို႔ မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ က ျပည္သူလူထုနဲ႔ လက္တြဲၿပီးမွ တစ္ အခ်က္က လြတ္လပ္ေရးကို ရယူေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တိုင္းျပည္မွာ အခက္အခဲေတြ ျပသနာေတြ တိုင္းျပည္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ၾကဳံေတြ႕တိုင္းမွာ တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္ ကယ္တင္ခဲ့ရတာပဲ ခ်ည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ရဲ့နိုင္ငံေရးမွာ တပ္မတာ္က သူ႔ကို ခ်န္ထားခဲ့လို႔ေတာ့ မရဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တပ္မေတာ္ သားေတြဟာ ပါတီဝင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီ နိုင္ငံေရးကို မလုပ္ပါဘူး ။အမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရးကို ေတာ့ ဆက္ၿပီး လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ အမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရး တိုင္းျပည္ အတြက္ လုပ္သြားတာပါ။ တိုင္းျပည္အတြက္ပဲ ဦးတည္ၿပီးလုပ္သြားမွာပါ။သူတို႔မွာ ပါတီနိုင္ငံေရး ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ပါတီဝင္ေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ ရဲ့အဓိက အလုပ္က ႏွစ္ခုပါ။ တစ္ခုကေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္လာလို႔ရွိရင္ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ စစ္တိုက္ဖို႔က သူတို႔ရဲ့ အဓိက အလုပ္တစ္ခုပါ။ စစ္တိုက္ဖို႔မရွိဘူးဆိုရင္ ျပည္သူလူထုရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ national politics ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး -- အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ဆက္လက္ပါဝင္ေနဦးမယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥေတြမွာ ဗီတိုသုံးပယ္ခ်ခြင့္ ဆက္ရွိေနဦးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား။

ေၿဖ -- မွန္ပါတယ္ လြတ္ေတာ္ ထဲမွာ တပ္မေတာ္က ၂၅ ရာႏွုန္းပါဝင္ေနပါတယ္။ ၂၅ ရာႏွုန္း ပါဝင္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကလည္း ေစာေစာ က ေျပာသလို ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ကို ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့လို႔မရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူလုပ္ေနတာ ပါတီ တစ္ခုအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ နိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပါဝင္ေပးေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Balance ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ပါဝင္ေပးေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သိတဲ့အတိုင္းပဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုေျပာင္းတာ ေလးႏွစ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အေတြ႕အၾကဳံေတြကလည္း အင္မတန္မွ နည္းေသးတယ္။ အေလ့အက်င့္ေတြကလည္း အင္မတန္မွ နည္းေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အေတြ႕အၾကဳံေတြဒီမိုကေရစီ အေလ့အထ ေတြ ပါတီေတြက ရင့္ က်က္ လာတာနဲ႔ အမၽွ တပ္မေတာ္က သူရဲ့အခန္းကေန တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး -- တျဖည္းျဖည္းဆိုတာက ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲခင္ဗ်၊ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းမွာ တပ္မေတာ္က ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အေရအတြက္ ေလၽွာ့ခ်တာ ျမင္ရနိုင္ပါသလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ ဒီလို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလၽွာ့ခ်ဖို႔ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ယူရဦးမွာပါလား။

ေၿဖ -- ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲစမွာ တပ္မေတာ္ရဲ့ အခန္း ပါဝင္ေနတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ နိုင္ငံ တည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အင္ဒိုနီးရွားလည္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေျပာင္းတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမွ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ ရာႏွုန္းပဲ ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားဆို ၄၀ ရာႏွုန္းထိပါ ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔သူဟာနဲ႔ သူ ေလၽွာ့သြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္အကန႔္ အသတ္ေတာ့ ေျပာရတာ ခက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထေတြ မ်ားလာတယ္ ရင့္က်က္လာတယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေလ်ာ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵအေပၚ မူတည္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ရွိမရွိ၊ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပသူေတြကို ရဲေတြက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့ျခင္း၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္က တိုက္ပြဲေတြအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကားထားတဲ့ ဒုတိယပိုင္းကို ဒီေနရာမွာ ဆက္လက္ ဖတ္ရွုနိုင္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/burmese


ပတၱနာ မတ္ ၂ဝ

အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း ဘီဟာျပည္နယ္တြင္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည့္ ဂရိတ္(၁ဝ) ေက်ာင္းသား ၆ဝဝ ခန္႔ကုိ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ၾကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေျဖဆုိေနစဥ္ ေက်ာင္းနံရံမ်ားမွ အေျဖမ်ားပါေသာ စာရြက္အပုိင္းအစ မ်ားေပးကာ စာေျဖရာတြင္ မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အကူအညီေပးေနခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီ မႈျပဳေနသည့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားကုိ အင္ဒီးယန္းတီဗီြက ဗီဒီယုိမွတ္ တမ္းတင္႐ုိက္ကူးထားျပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

ဘီဟာျပည္နယ္တစ္ဝန္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ဂရိတ္ (၁ဝ) ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ေျဖဆုိၾကသည္။ ဂရိတ္ (၁ဝ) စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မွသာ ေနာက္ထပ္အဆင့္ျမင့္ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းစာေမးပြဲသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္အေရးပါသည္။

စာေမးပြဲတြင္ မသမာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖဆုိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ရာႏွင့္ခ်ီရွိေၾကာင္း စာေမးပြဲအခန္းတာဝန္က် ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဆုိသည္။

''စာေမးပြဲမွာ မသမာတဲ့နည္းလမ္း နဲ႔ေျဖဆုိတာေတြကုိ တားျမစ္ဖုိ႔ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားမိဘေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုိအပ္တယ္''ဟု အိႏိၵယအေရွ႕ပုိင္းရွိ ဘီဟာျပည္နယ္၏ ပညာေရးဝန္ၾကီးကဆုိသည္။

စာစစ္ဌာနေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုံျခံဳေရးရဲမ်ား တာဝန္ခ်ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ရဲအရာရွိမ်ားကေျပာသည္။ ေက်ာင္းသား မိဘ ၂ဝ ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းဆီးထားျပီး အခ်ိန္အေတာ္အတန္ၾကာသည့္ အခါတြင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရဲအရာရွိမ်ားက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေျဖဆုိရာတြင္ ႐ုိးသားမႈရွိရန္ အထူးၾကပ္မတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ပတၱနာျမိဳ႕တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဘီဟာျပည္နယ္ရဲအရာရွိခ်ဳပ္ကုိ သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။

စာေမးပြဲေျဖဆုိရာတြင္ မသမာမႈမ်ား ေတြ႔ရွိသျဖင့္စာစစ္ဌာန ေလးခုကုိ ႏုိင္ငံ့ပညာေရးအာဏာပုိင္မ်ားက ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ မသမာမႈျဖင့္ ေျဖဆုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္း စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ သုံးႏွစ္ပိတ္ ပင္သည္အထိ အေရးယူႏုိင္သည့္ အျပင္ေငြဒဏ္ (သုိ႔) ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေအပီ။

The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

“ တန္ခိုးရွိတဲ့ အသဲၾကားက မဲတျပား ”

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ လွိဳက္စားေလာင္ၿမိဳက္ေနတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအဓိက ပဋိပကၡဟာ အက်ိဳးစီးပြားနဲ ့ဘ၀လံုၿခံဳမွဳ့ ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္တယ္ ။
 အဖိနွိပ္ခံအမ်ားစုနဲ ့ဖိနွိပ္သူလူနည္းစုၾကားက အက်ိဳးစီးပြားနဲ ့ဘ၀လံုၿခံဳမွဳ့ ဆိုင္ရာပဋိပကၡ၊
 အခြင့္အေရးမရတဲ့လူမ်ားစုႀကီးနဲ ့အခြင့္ထူးခံလူနည္းစုၾကားက အက်ိဳးစီးပြားနဲ ့ဘ၀လံုၿခံဳမွဳ့ ဆိုင္ရာပဋိပကၡ၊
 ဓမၼ၀ါဒီနဲ ့အဓမၼ၀ါဒီေတြၾကားက အက်ိဳးစီးပြားနဲ ့ဘ၀လံုၿခံဳမွဳ့ ဆိုင္ရာပဋိပကၡ၊
 မိဘျပည္သူနဲ ့စစ္အာဏာရွင္ၾကားက အက်ိဳးစီးပြားနဲ ့ဘ၀လံုၿခံဳမွဳ့ ဆိုင္ရာပဋိပကၡ
စသည္ျဖင့္ ဘယ္လိုပဲေခၚေခၚ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ခုႏွစ္ရက္သားသမီးအားလံုးကို မ်က္ေရက်ေစ၊ ေသာကေ၀ေစတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အခရာ ပဋိပကၡႀကီးဘဲျဖစ္တယ္ ။

ဒီပဋိပကၡၾကီးကို တခ်ိဳ့လူေတြက ေလာေလာဆယ္ မိမိဘ၀ေလးေတြအေတာ္အတန္အေျခက်ေနလို ့ဘဲျဖစ္ျဖစ္ မရယူအပ္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြရေနလို ့ဘဲျဖစ္ျဖစ္ နိဳင္ငံေရး ကိုကိုယ္နဲ ့မဆိုင္ဘူးထင္ၿပီးလက္ေရွာင္ေနသူေတြ ရွိတယ္။ ၾကားေနသူေတြရွိတယ္ ။ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္မမွန္ကန္ဘဲ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္နိမ့္ပါးဆင္းရဲေနၿပီဆိုရင္ အာဏာရွိတဲ့လူ၊ အာဏာမဲ့တဲ့သူ၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူ၊ ဆင္းရဲတဲ့သူ ဘယ္သူမဆို အဲ့ဒီနိမ့္ပါးဆင္းရဲမွဳ့ဒါဏ္ရဲ့ ရိုက္ခပ္ မွဳ့ကိုခံၾကရမွာပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးထက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ ေရွာင္လို ့ မလြတ္နိဳင္ပါဘူး ။ တနည္းမဟုတ္တနည္း၊ တေၾကာင္းမဟုတ္တေၾကာင္း နဲ ့ဆက္ႏြယ္ကူးစက္ ေလာင္ၿမိဳက္ တတ္တယ္။
တရားဥပေဒမစိုးမိုးတဲ့နိဳင္ငံမွာ ့ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဗိုက္ထဲကသေႏၶသားေလာင္းကေန သင္းခ်ိဳင္းဂုံးေရာက္ေန တဲ့ရုပ္ကလပ္ေဟာင္းထိ ဘယ္သူ ့ေတြရဲ့ဘ၀မွ လံုၿခံဳမွဳ့မရွိဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးဦးေန၀င္းဘ၀ေတာင္ ဘယ္လိုနိဂံုးသပ္ခဲ့ရသလဲ။ အလြန္သံေ၀ဂရစရာေကာင္းတယ္ ။ မသန္ ့ျပန္ ့တဲ့ေလေတြေနစဥ္ရွဴရမယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ကေရာဂါပိုးေတြကူးစက္တာခံရမယ္၊ က်န္းမာေရးနဲ ့မညီညြတ္တဲ့အစားအစာေတြေရွာင္လို ့ မလြတ္နိဳင္ဘူး ၊ သံုးစြဲရမယ္၊ေရာဂါထူမယ္၊အသက္တိုမယ္။ အရည္အေသြးနိမ့္က်တဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေၾကာင့္ေန ့စဥ္ငရဲခံရမယ္၊ ပင္ပမ္းဆင္းရဲႀကီးမယ္၊ ပညာေရးညံ့ဖ်င္းမွဳ့ဒါဏ္ကိုကိုယ့္သားသမီးေျမးျမစ္ေတြ ေက်ာ္တဲ့အထိခံၾကရမယ္၊ ဆင္းရဲၿပီးအသိတရားနိမ့္ပါးေနတဲ့၀န္းက်င္နဲ ့ဆက္ဆံေနထိုင္ရင္းအကုသိုလ္ေတြ ေန ့စဥ္ရေနမယ္၊ ေရးမယ္ဆိုရင္သက္ေရာက္မဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြကေရးလို ့မကုန္နိဳင္ဘူး ။ ဆိုလိုျခင္တာကဒီေန ့ျဖစ္ ေနတဲ့နိဳင္ငံေရးပဋိပကၡၾကီးဟာလူတိုင္းနဲ ့ဆိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။
လူသားေတြအပါအ၀င္ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြဟာ ကိုယ့္အတၱကို အၿမဲေရွ့တန္းတင္ေလ့ရွိၾကတယ္။ မိမိလိုအင္ ဆႏၵနဲ ့လိုအပ္ခ်က္ေတြျပည့္စံုဖို ့က်ိဳးစားၾကတဲ့ေနရာမွာအင္အားႀကီးသူကအင္အားနည္းသူကို၊လက္နက္ရွိသူကမရွိသူကိုအနိဳင္က်င့္တတ္ၾကတယ္မဟုတ္လား။ ပုထုဇဥ္လူသားေတြူမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသနဲ ့ေမာဟဆိုတဲ့ မေကာင္းတဲ့တရားဓါတ္ခံေတြရွိေနၿပီးသားမို ့လက္နက္ဆိုတဲ့အရာပိုင္ဆိုင္တာနဲ ့တစ္ျခားသူေတြကိုအနိဳင္က်င့္တတ္ၾကတယ္။ လက္နက္ကိုင္ခြင့္ရိွတဲ့လူဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္နက္ကိုင္ဘယ္အဖြဲ ့စည္းဘဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို ့မွာအၾကြင္း မဲ့အာဏာရသြားရင္သိပ္အႏၱရာယ္မ်ားတယ္ ။ လက္နက္နဲ ့အာဏာပူးထားလိုက္ရင္ က်ားကိုအေတာင္တပ္ေပး သလိုမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး လူမ်ားစုကိုဒုကၡေကာင္းေကာင္းေပးတတ္တယ္။ ရာစုနွစ္၀က္ေက်ာ္ျမန္မာျပည္သူေတြပင္ပမ္း ဆင္းရဲႀကီးစြာ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ငရဲခံခဲ့ရေစတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာထင္ရွားတဲ့သာဓကျဖစ္တယ္။

အခုလက္ရွိ(၂၀၀၈)ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုတပ္မေတာ္လက္ထဲထိုးထဲ့ထားတယ္။ ဥပေဒအထက္မွာ တပ္မေတာ္ကိုေနရာေပးထားတယ္။ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူေတြအေပၚတရား၀င္ ဗိုလ္က် အနိဳင္က်င့္ခြင့္၊ အခ်ိန္မေရြးအာဏာသိမ္းခြင့္ စတဲ့အခြင့္ထူးေတြေပးၿပီးဖ်က္ဆီးထားတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္နဲ ့အာဏာကိုခြဲထုတ္ဖို ့(၂၀၀၈)ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုမျဖစ္မေနျပင္ၾကရမယ္။ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ဟာနိဳင္ေတာ္အာဏာပိုင္ရွင္အမွန္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရရဲ့ လက္ ေအာက္ခံအဖြဲ ့စည္းျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အာမခံခ်က္ေပးနိဳင္မွသာလူတိုင္းရဲ့ဘ၀လံုၿခံုၿပီး ေအးခ်မ္းမွဳ့ရနိဳင္လိမ့္မယ္။
ျမန္မာနိဳင္ငံကိုစစ္ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲက ဆြဲထုတ္ကယ္တင္ဖို ့ဆိုရင္ …..
“ ပုဒ္မ (၄၃၆) ေသာ့ခေလာက္ႀကီးကို ညီညီညာညာ ရိုက္ခ်ိဳးဖြင့္လွစ္ဖို ့လိုတယ္ ”
ပုဒ္မ (၄၃၆) ကိုမျပင္ဘဲ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြနဲ ့ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြဆိုတာ ေထာင္ဗူး၀တံခါး မႀကီးကိုမဖြင့္ဘဲ ေထာင္အတြင္းနံရံေတြ ေဆးသုတ္ ေထာင္အတြင္းက အခန္းတခါးေလးေတြ အျပဖြင့္ေပးသလို မ်ိဳးလို ့ဘဲေျပာရမွာပါ ။ (၂၀၀၈) ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတဲ့ စစ္အက်ဥ္းေထာင္ႀကီး ေအာက္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြနဲ ့ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ျဖစ္မလာနိဳင္ဘူး ။

ျမန္မာနိဳင္ငံသားတိုင္း မျဖစ္မေန ထမ္းေဆာင္သင့္တဲ့ တာ၀န္ၾကီးတရပ္ကေတာ့ အဓမၼ၀ါဒီေတြ၊ ဖိနွိပ္သူေတြ၊ အခြင့္ထူးခံေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ၿငင္းပယ္ေၾကာင္းျပသဘို ့မၾကာမွီလာေတာ့မဲ့ ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ (၂၀၁၅ ) အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္အသဲၾကား က မဲတျပားကို တခုတည္းေသာ ျပည္သူ ့ပါတီႀကီးျဖစ္တဲ ့အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ နဲ ့ ရိုးသားစစ္မွန္တဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကိုသာမဲေပးရလိမ့္မယ္ ။ ဒါမွသာ ျပည္သူ ့အစိုးရ တရပ္ေပၚထြန္းလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အနိဌာရံုေတြအားလံုးကိုခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစလိမ့္မယ္ ။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ ့ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီနဲ ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ ( တစည) ေတြဟာ … စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ဖြားျမင္လိုက္တဲ့ ပါတီေတြျဖစ္တာ မို ့အဲ့ဒီပါတီေတြနဲ ့မဟာမိတ္ပါတီေတြမွန္သမွ်ကို ေယာင္လို ့မွ မဲမေပးမိဘို ့သတိျပဳရလိမ့္မယ္ ။

တို ့နိဳင္ငံမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ …စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တဖန္ျပန္လည္ အျမစ္ထြက္ရွင္သန္မလာေစဘို ့ အၿပီးတိုင္ရွင္းလင္းသုတ္သင္ပစ္နိဳင္ေအာင္စြမ္းအားႀကီးတဲ့ မဲတျပားဟာ … ျပည္သူတိုင္းက ပိုင္ဆိုင္ထားတာမို ့ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ၾကဖို ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
(မင္းေကာင္းခ်စ္)
မတ္လ (၂၀) ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ယမန္ေန႔က ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုတို႔ကို ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈအား ကန္႔ကြက္႐ံႈ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အျမန္ျပန္လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အနက္ေရာင္လႈပ္႐ွားမႈ (Black Campaign) အျဖစ္ တစ္လက္မ အ႐ြယ္အစားခန္႔ အနက္ေရာင္ပိတ္စ ရင္ဘတ္တြင္ ဝတ္ဆင္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ (အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္႐ံႈ႕ခ်ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဖမ္း ဆီးထိန္းသိမ္းခံ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လည္ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္အား ဆႏၵသေဘာထား တူညီသူမည္သူမဆို ေအာက္ပါစာ ႐ြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး info@ffssyangon.org သို႔ ျပန္လည္ေပး ပို႔ႏိုင္ပါသည္။)

Copied From: နာေရးကူညီမႈအသင္း-ရန္ကုန္

ဗကသကုိ စီေၾကာင္၊ နီေၾကာင္ေတြဆုိၿပီး စြပ္စြဲတယ္။ ရန္ကုန္ကုိ ဝင္ခ်င္တာဟာ သပိတ္စံုသူပုန္ထဖုိ႔ ဆိုၿပီး စြပ္စြဲတယ္။ ဗကသဟာ ဒီမုိကေရစီပညာေရးအလံကုိမကိုင္စြဲဘူးဆုိၿပီး စြပ္စြဲတယ္။ ဗကသကို ကြန္ျမဴနစ္ ေတြကစီးထားတယ္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္နဲ႔ မသိနားမလည္သူေတြကို အသံုးခ်တယ္ဆုိၿပီး စြပ္စြဲတယ္။ ဗကသ ဟာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ ဗကပလက္ေဝခံေတြဆိုၿပီး စြပ္စြဲတယ္။ လက္ဝဲေတြမို႔လို႔ ဒီအစိုးရက ေျခမႈန္း တာဆုိၿပီး အပုပ္ခ်တယ္။ ဗကသဟာ ေက်ာင္းသားထုညီညြတ္ေရးကို အလုိမရွိဘူးဆိုၿပီး စြပ္စြဲတယ္။ ဒါေတြကို အခ်ိန္က်လာၿပီမုိ႔ တစ္ခ်က္ခ်င္းရွင္းမယ္။

ဗကသကုိ စီေၾကာင္၊နီေၾကာင္လို႔ စြပ္စြဲသူ ငေၾကာင္မ်ားသုိ႔
...............................................................................

ဗကသမွာ အယူစံု၊ ဝါဒစံု၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာစံု၊ လူမ်ဳိးစံုက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ ရွိတယ္။ ဒါ ေခတ္အဆက္ဆက္ထဲက ဒီေန႔အထိပဲ။ ဗကသအလံေအာက္မွာ ဘယ္ဘာသာဝင္ပဲရွိရမယ္၊ ဘယ္ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆပဲ လက္ခံရမယ္ဆုိၿပီး ကန္႔သတ္မထားဘူး။ ဗကသရဲ႕ မူငါးခ်က္ကုိ လက္ခံရင္ ဗကသအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္မယ္။ ဒါဒီေန႔အထိ ဗကသရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ပဲ။ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းထဲမွာကို ကြဲျပားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆေတြရွိၾကတယ္။ ဗကသမွာ ဘယ္အယူအဆကမွ အမွန္၊ က်န္တာေတြက အမွားဆိုၿပီး ခြဲျခား ကန္႔သတ္ထားတာမ်ဳိးမရွိဘူး။ ဒါကုိ မယံုၾကည္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့ ဗကသ ေက်ာင္းသား/သူကုိ ေမးၾကည့္လုိ႔ရတယ္။ ဗကသရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအာဏာပုိင္ျဖစ္တဲ့ ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက အစ မူငါးခ်က္ကုိ ေက်ာ္ၿပီး သူျဖစ္ခ်င္တာ၊ သူလုပ္ခ်င္တာကုိ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဗကသ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း ယံုၾကည္ခ်က္ဟာ သူနဲ႔သာဆုိင္ၿပီးေတာ့ ဗကသအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္အေရးကိစၥမဆုိ၊ ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ကုိ မဆို မူငါးခ်က္နဲ႔ ခ်ိန္ထုိးၿပီးေတာ့သာ လုပ္ကုိင္ဆံုးျဖတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားဆိုတာ အေရာင္စံု၊ အေသြးစံု အယူဝါဒစံုရွိတယ္ဆုိတာ ဒီေန႔ ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ လစ္ဘရယ္လို႔ေၾကြးေက်ာ္ေနသူ ဗမာ့နည္းဗမာ့ဟန္ လစ္ဘရယ္သမားမ်ားက လက္ခံခ်င္ၾကပံုမရဘူး။ ဒါကုိက ဗမာျပည္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးဟာ ဘယ္ေလာက္ျပႆနာႀကီးေနၿပီလဲဆုိတာကုိ ျပေနတာပါပဲ။ ကြန္ျမဴနစ္အလားဂ်စ္တစ္ဖတ္ပိတ္၊ တစ္ယူသန္ ဗမာ့နည္းဗမာ့ဟန္လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေရးသမားဆုိသူေတြက ေတာ္လွန္ေရး လမ္းဆံုလမ္းခြမွာ ကားယားႀကီးခြထုိင္ေနၿပီး ဗကသနဲ႔ျပည္သူကုိ လက္တြဲျဖဳတ္ေအာင္လုပ္ေနတာဟာ သမုိင္း စာမ်က္ႏွာမွာ ျမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပုပ္ပြၿပီးေပၚလာမွာက စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။

သပိတ္ေတြစံုမွာ၊ သူပုန္ေတြထမွာေၾကာက္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးစားဖားမ်ားသို႔
.........................................................................................................

ဗကသအားႀကီးလာမွာ၊ ဗကသဒီထက္ပိုၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ႏိုင္မွာကို မလုိလားတဲ့၊ စိုးရြံလွတဲ့ သေဘာထားမမွန္သူ ႏိုင္ငံေရးစားဖားမ်ားက စစ္အစုိးရရဲ႕ ေမြးစားသားပီသစြာ ဗကသကုိ ရန္သူ႔အႀကိဳက္ လုိက္ၿပီး ဒီအဖြဲ႕ရန္ကုန္ကို ဝင္ခ်င္တာဟာ သပိတ္စံု၊ သူပုန္ထခ်င္လုိ႔ဆုိၿပီး တုိးတုိးတစ္မ်ဳိး က်ယ္က်ယ္တဖံု ဝါဒျဖန္႔ေနတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမခံရခင္ မတ္လ၁၀ရက္ေန႔အထိ ၾကားေနရတယ္။ ရန္ကုန္ကုိ ဝင္ခ်င္တယ္ဆုိတာက ရွင္းရွင္းေလးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ရန္ကုန္ဝင္တယ္ဆုိတာ ဇြဲသတိၱအျပည့္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ၿပီး ဒီမုိကေရစီပညာေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲဝင္စိတ္ဓာတ္ကို မွ်ေဝခ်င္လို႔ ၿပီးေတာ့ ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္လံုး က်ေနာ္တုိ႔ကို အစစအရာရာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို မိမိတုိ႔ရဲ႕ အိမ္အျပန္လမ္းမွာ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာဖို႔ ။ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ တရားဝင္ျပန္တာ၊ မိမိတုိ႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲဝင္စိတ္ဓာတ္ကုိ မွ်ေဝတာဟာ တရားမွ်တတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆတယ္။ မႏၱေလး ကေန ရန္ကုန္အထိ လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့တာဟာ အစိုးရစီစဥ္ေပးတဲ့ ကားနဲ႔ လူမသိသူမသိ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ အိမ္ျပန္ရေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔က အစုိးရဖြဲ႕ေပးထားတဲ့ အဖြဲ႕မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ပထမဦးစြာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားစုက ရန္ကုန္ကလာတဲ့သူေတြ။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အဓိက အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာဟာလည္း ရန္ကုန္ပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ကုိဝင္မယ္။ ေစာင့္ၾကည့္သပိတ္ အျဖစ္ ပံုစံေျပာင္းမယ္။ ေအးေအးေဆးေဆးလူစုခြဲမယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေၾကညာၿပီးသား။ အစုိးရက လာညွိႏႈိင္းတဲ့အခါမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ ရန္ကုန္ဝင္မယ္ဆုိတာ တုိက္ပြဲဝင္စိတ္ဓာတ္ကုိ မွ်ေဝခ်င္လို႔၊ လူထုကုိ ေက်းဇူးတင္စကားဆုိခ်င္လို႔၊ ကုိယ့္အိမ္ကိုယ္ျပန္ၾကဖို႔ ဒါကုိမွ မယံုရင္ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔အတူ လံုၿခံဳေရး ယာဥ္တန္းလိုက္ခဲ့ပါ။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ရန္ကုန္ကုိဝင္တာနဲ႔ သပိတ္စုံသူပုန္ထပံုစံမ်ားလုပ္လုိက္ရင္ တစ္ခါထဲ ဖမ္းပါလုိ႔ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာၿပီးသား။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ကိုဝင္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ လူသိရွင္ၾကားေျပာၿပီးသား။ ဒါကိုမွ က်ေနာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ဝင္ခ်င္တာဟာ သက္သက္မဲ့ဆူပူခ်င္လုိ႔ဆုိၿပီး အစိုးရက ဝါဒျဖန္႔တာကုိ ဒီအစိုးရဝမ္းမနာသားေတြက လက္ခုပ္တီးၿပီး ဗကသ ေနာက္ေက်ာကုိ ဓါးနဲ႔ထုိးတယ္။ အကယ္၍ ဗကသကမ်ား လူသိရွင္ၾကားေၾကညာထားၿပီးသားအခ်က္ေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္မယ္ဆုိရင္ ဗကသကုိ လူထုက ဒဏ္ခတ္လိမ့္မယ္။ ရန္ကုန္လူထုဟာ ရိုးအေနတဲ့သူေတြမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ရွိၿပီးသား ဒါကုိ စားဖားေတြက မသိမဟုတ္ သိတယ္။ သက္သက္မဲ့ ဗကသကုိ အပုပ္ခ်တာ၊ ေခ်ာက္ထဲတြန္းတာ၊ အခြင့္သာတုန္း လုပ္လုိက္မဟဲ့ဆုိၿပီး လက္သီးပုန္းထိုးတာ။ ဗကသဟာ ျပည္သူကုိ အၿမဲယံုၾကည္တယ္။ ျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာေဖါက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါကုိ ဗကသအဖြဲ႕ဝင္တုိင္းက သေဘာေပါက္ နားလည္ထားတယ္။

ဗကသကုိ ဒီမုိကေရစီပညာေရးအလံက ေသြဖယ္တယ္လို႔ဆုိတဲ့ မ်က္ႏွာရူးမ်ားသို႔
............................................................................................................

ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွာ ဗကသအေနနဲ႔သာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ဒီမုိကေရစီပညာေရးအတြက္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ဖို႔ အဆုိမတင္ခဲ့ဖူးဆုိရင္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔မွာ သိန္းခ်ီတဲ့ ျမင္းၿခံျပည္သူေတြက ဗကသရဲ႕ပင္မစစ္ေၾကာင္းကို မႀကိဳဆုိခဲ့ဖူးဆိုရင္။ ၂၇ရက္ေန႔မွာသာ ေတာင္သာမွာ ပိတ္ဆုိ႔ တားဆီးမခံရဖူးဆုိရင္။ ဒီေန႔ လူေျပာသူေျပာမ်ားေနတဲ့ ေလးပြင့္ဆုိင္တုိ႔၊ လႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲတုိ႔ ျဖစ္မလာခဲ့ဖူး ဆုိတာ မ်က္ႏွာရူးေတြ သိထားဖို႔လိုတယ္။ ဗကသဟာ ေခၽြးနဲ႔တင္မက ေသြးနဲ႔ပါရင္းၿပီး ဒီမုိကေရစီပညာေရး အတြက္ စြန္႔စားခဲ့တာ။ အကယ္၍သာ ေတာင္သာမွာပိတ္ဆုိ႔ထားတဲ့အခ်ိန္ ဗကသစစ္ေၾကာင္းက ျမင္းၿခံကေန လွည့္ျပန္ပါၿပီတဲ့။ ဒီေန႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ေလးပြင့္ဆုိင္ႀကီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲႀကီးေတြ ေပၚလာပါ့မလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာပဲ။ ႏိုဝင္ဘာလ ေလးရက္သပိတ္၊ ၿပီးေတာ့ ရက္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ရာဇသံ။ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးစားပြဲဝုိင္းႀကီးက သူ႔အလိုလို ျဖစ္လာခဲ့တာလား။ ဗကသနဲ႔ ျပည္သူ လက္တြဲညီတဲ့အခ်ိန္ ေပၚလာခဲ့တာလားဆုိတာ ျပန္လွန္ၾကည့္ဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဗကသအေနနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အခ်ိန္ ဆြဲတတ္တဲ့ အေလ့အထကို သိလုိ႔ ပုပၸါးမွာရပ္ခုိင္းတုန္းက မရပ္ခဲ့ဘူး။ အႏၱရာယ္ေတြၾကားက ဆက္ခ်ီတက္ ခဲ့တယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ႔ၿပီး ခုိင္မာတဲ့ရလာဒ္တစ္ခုရရွိဖို႔အထိ ဗကသဟာ ေသြးနဲ႔ ရင္းခဲ့တာ လူထုသက္ေသပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္လို မီဒီယာပြင့္လင္းတဲ့ေခတ္မွာ ဗကသဟာ ဒီမုိကေရစီပညာေရး အတြက္ မဟုတ္ပဲ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနတယ္လုိ႔ ရူးရူးႏွမ္းႏွမ္းစြပ္စြဲရဲတာ ေတာ္ေတာ္မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္တဲ့ ကိစၥပါ။ ဗကသအေနနဲ႔ လက္ပံတန္းမွာ စတင္ပိတ္ဆုိ႔ခံခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ က်န္တဲ့သူေတြ လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲသြားတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးကို မကန္႔ကြက္ခဲ့ဘူး။ ဒီေန႔လို ၿဖိဳခြင္းခံရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ဗကသ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ တျခားအဖြဲ႕ေတြက ဗကသဆီကခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ လႊတ္ေတာ္တက္တာကုိ ဗကသအေနနဲ႔ တားဆီးကန္႔ကြက္တာမ်ဳိး မလုပ္ဖူး။ ဒီေန႔ ေတြ႕ဆံုပြဲက ငါတို႔ေၾကာင့္ပါဆုိၿပီးလည္း အသားလြတ္မာန္တက္ျပမေနဘူး(ဒီကိစၥေတြေတာင္ ဗကသကုိ အေကာင့္တုေတြနဲ႔တမ်ဳိး ကြယ္ရာတဖံု တုိက္ခုိက္လာလို႔သာ ျပန္ရွင္းရတာျဖစ္တယ္)။ ဗကသ အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္မယ္ဆုိရင္ တရားဝင္မီဒီယာေတြကေနကန္႔ကြက္မယ္၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး ကန္႔ကြက္မယ္ ဒါရွင္းေနတဲ့ ကိစၥပဲ။ ဗကသဟာ ပုဆုိးၿခံဳထဲကလက္သီးျပတတ္တဲ့ အဖြဲ ႔မဟုတ္သလို ေနာက္ေၾကာကို ဓါးနဲ႔ထုိးတတ္တဲ့ အဖြဲ႕လည္း မဟုတ္ဘူး။ တျခားသူေတြ မရင္းရဲခင္က ရင္းခဲ့တယ္။ တျခားသူေတြ ေနာက္ဆုတ္ေတာ့လည္း ဆက္ရင္းတယ္။ ဗကသေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီမုိကေရစီပညာေရးအတြက္ ဘဝတစ္ခုလံုးကို ရင္းခဲ့တယ္။ ဒါကုိမွ ဆက္ေစာ္ကား ေနရင္ မည္သည့္လူကုိမဆုိ၊ အဖြဲ႕အစည္းကုိမဆုိ က်ေနာ္တို႔ ဗကသအဖြဲ႕ဝင္ေတြ အေနနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္။

ဗကသကို ကြန္ျမဴနစ္ ေတြကစီးထားတယ္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္နဲ႔ မသိနားမလည္သူေတြကို အသံုးခ်တယ္ ဆုိသူမ်ားသုိ႔
............................................................................................................

ဗကသကုိ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက စီးထားတယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥကုိေတာ့ ဗမူငါးခ်က္နဲ႔ ရွင္းၿပီးသား ကိစၥပါ။ ဗမူ ငါးခ်က္မွာ ျပည္သူကုိ ေသြဖယ္တာဘာပါသလဲ၊ ဒီမုိကေရစီကို ေသြဖယ္တာ ဘာပါသလဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအယူဝါဒ တစ္ရပ္ရပ္ ကုိ ေခါင္းစဥ္တပ္တာ ဘာပါသလဲဆုိတာနဲ႔တင္ ရွင္းေနတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ ဗကသကုိ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက စီးထားတယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ဗကသအားႀကီးမွာ၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးထမ္းရြက္မွာကို မလိုသူေတြက ဗကသကုိ ျပည္သူက မေထာက္ခံေအာင္ ကြန္ျမဴနစ္ေဆးခါးႀကီးတိုက္လုိက္တာပါပဲ။ ဗကသဟာ တုိက္ပြဲတေလွ်ာက္မွာ အထက္မွ ေအာက္၊ ေအာက္မွ အထက္ အျပန္အလွန္ စီးဆင္းေနတဲ့ အစည္းအေဝးပံုစံနဲ႔သာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အမိန္႔ေပးေစခုိင္းတာထက္ အစည္းအေဝးနဲ႔သာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ပုိင္းျဖတ္ထားတယ္။ က်ေနာ္ဆုိရင္ အမ်ားစုတာဝန္ေပးခ်က္အရ ေရွ႕ေျပးတာဝန္ကုိ ယူရတယ္။ ဗကသရဲ႕ တုိက္ပြဲ အတြင္း အစည္းအေဝးပံုစံေတြဟာဆုိရင္ (၁) ခရိုင္တစ္ခုခ်င္းအစည္းအေဝး (၂) ခရိုင္ေပါင္းစံုအစည္းအေဝး (၃) ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၄) ခရိုင္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး စတဲ့ အစည္းအေဝးပံုသ႑န္ေလးခုကုိ ျဖတ္သန္းၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာမ်ားတယ္။ ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ အၾကြင္းမဲ့ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကုိေတာင္းခံတာေတာင္ လက္ပံတန္းမွာသာ စစ္ေၾကာင္းအစည္းအေဝးလုပ္ၿပီးမွ ေအာက္ေျခထုဆီက ေတာင္းဆုိခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္သမွ်ကုိလည္း ေအာက္ေျခ ေက်ာင္းသားထုကုိ အၿမဲတမ္း အသိေပးတင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါကို စစ္ေၾကာင္းမွာ ပါလာတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ တင္မကပဲ၊ လိုက္ပါဝန္းရံေနတဲ့ ျပည္သူေတြအသိပဲျဖစ္တယ္။ ဗကသအေနနဲ႔ ၿဖိဳခြဲမခံရခင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အစိုးရနဲ႔ ညွိႏႈိင္းမႈလုပ္ခဲ့တာကိုေတာင္ ေက်ာင္းသားထုကုိ မီဒီယာနဲ႔ျပည္သူေရွ႕မွာတင္ ျပန္လည္တင္ျပၿပီး သေဘာတူမတူ မဲခြဲခဲ့တယ္။ ဒါကို မီဒီယာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ သက္ေသရွိတယ္။

ဗကသ ဟာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ ဗကပလက္ေဝခံေတြဆုိသူမ်ားသုိ႔
..................................................................................................

ဒီစြပ္စြဲသံက အစုိးရက စထြက္လာၿပီး တခ်ဳိ႕ ဆရာေတြ၊ ဆရာမေတြကပါ အဟုတ္ေတြထင္ၿပီး ဗကသကုိ ကြယ္ရာမွာ တုိးတုိးတမ်ဳိး က်ယ္က်ယ္တဖံု အပုပ္ခ်ေနတဲ့ အသံပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒါကို ဟာသလုိ႔ မွတ္ၿပီး မရွင္းခဲ့တာပါ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေထာင္ထဲကရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ မရယ္ရတဲ့ဟာသေတြကို ရွင္းပါၿပီ။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ယုတၱိက်ေအာင္ ဗကသဟာ ဗကပလက္ေဝခံပါလို႔ စြပ္စြဲမယ့္အစား အခုိင္အမာ သက္ေသျပဖို႔ အစိုးရကိုေကာ တျခားအပုပ္ခ်သူေတြကိုပါ စိန္ေခၚတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဗကသရဲ႕ ဦးေဆာင္သူေတြ ျဖစ္တဲ့ ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ေတြဟာ အစုိးရရဲ႕ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသူေတြနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ဆဲ ကာလမွာ ေထာင္ခ်ခံရၿပီးေတာ့ ေထာင္ကထြက္မွ ေက်ာင္းျပန္တက္ရသူေတြျဖစ္တယ္။ ဗကသအေနနဲ႔ ညီလာခံ တစ္ခု ေခၚယူမရခင္အထိသာ သူတုိ႔က ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေပးရသူေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဟာ ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီသာ ျဖစ္တယ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ ျပည္သူကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ ဗကသၾကား နားလွည့္ပါးရိုက္နဲ႔ အပုပ္ခ်ေနသူေတြကိုလည္း ဗကသဟာ ဗကပ လက္ေဝခံဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ သက္ေသခံအေထာက္အထားေတြကို တင္ျပပါလို႔ ထပ္မံစိန္ေခၚလိုပါတယ္။ အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းကိစၥနဲ႔ ဗကသကုိ ပံုဖ်က္လြန္းလို႔ ဗကသေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ စစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္လံုး အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းကို မဆုိခဲ့ဘူး။ ၿပီးေတာ့ အင္တာေနရွင္နယ္အေၾကာင္းကုိပါ ဒီေနရာမွာ တဆက္တည္းေျပာလိုတယ္။ အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ဲ ပါတီသီခ်င္း မဟုတ္ဘူး။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ပါတီသီခ်င္းဟာ သက္သက္ရွိတယ္။ အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းကို တီအန္မန္ရင္ျပင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမွာလည္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းတာကုိ ခံခဲ့ရတဲ့ တရုတ္ေက်ာင္းသားေတြဆုိခဲ့သလို ကမၻာေပၚက ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းဆိုၾကတယ္။အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဖိႏွိပ္ခံမွန္သမွ် ရုန္းထဖုိ႔အတြက္ သီခ်င္းပါပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အဂၤလိပ္စာနည္းနည္းပါးပါးတတ္ရံု၊ အင္တာနက္ သံုးတတ္ရံုေလာက္နဲ႔ သိရမယ့္ ကိစၥေတြမွာ အပ်င္းႀကီး၊ အဖ်င္းလြန္ၿပီးေတာ့ ဘာကိုမွမေလ့လာပဲနဲ႔ ထံုထိုင္းေနတဲ့ ငႏံုငအေတြက အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သီခ်င္းပါဆုိၿပီး အစိုးရထုိးေပးတဲ့ ဘိန္းမွိန္းမွိန္းၿပီး ဗကသကုိ ပံုဖ်က္ေနတာဟာ ေတာ္ေတာ္ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥပါ။

လက္ဝဲေတြမုိ႔လို႔ ဒီအစိုးရက ေျခမႈန္း တာဆုိၿပီး အပုပ္ခ်တဲ့ ကိစၥ
....................................................................................

ဒီအသံကေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာအေကာင္းဆံုး အသံပါပဲ။ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ကာကြယ္တဲ့၊ ဓမၼကို ေက်ာခုိင္းတဲ့၊ အသိဥာဏ္မဲ့တဲ့ ကိစၥပါ။ ဆုိပါစို႔ ေက်ာင္းသားေတြက လက္ဝဲမို႔လို႔ ဒီအစိုးရက ေခ်မႈန္းတယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းသားေတြက လက္ယာျဖစ္ေနရင္ေကာ မေခ်မႈန္းဖူးတဲ့လား။ ေျပာတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သာမာန္ စဥ္းစားတတ္တဲ့ ဦးေဏွာက္ရွိရင္ေတာင္ ဒီလုိ ေပါက္လႊတ္ပဲစားစကားကုိ ေျပာမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ ယံုခ်င္ပါတယ္။ အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းမဆုိပဲ ေမတၱာသုတ္ရြတ္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို လက္ပံေတာင္းမွာ မီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ ပစ္ခဲ့တဲ့ အစုိးရကို ေရွ႕ေနလိုက္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စား လူစကားမဆုိတဲ့သူေတြကို သမုိင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ေပးပါလုိ႔ က်ေနာ္ ဒီေနရာကေန တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

ဗကသဟာ ေက်ာင္းသားထုညီညြတ္ေရးကို အလုိမရွိဘူးဆုိတဲ့ အသံ
.....................................................................................

ဗကသအေနနဲ႔သာ ေက်ာင္းသားထုညီညြတ္ေရးကို အလုိမရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ပထမေလးရက္သပိတ္မွာတင္ ေက်ာင္းသားထုဟာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားလိမ့္မယ္။ ဗကသဦးေဆာင္သူေတြအေနနဲ႔ ေလးရက္သပိတ္တုန္းက ေၾကြးေၾကာ္သံကိစၥေတြ၊ ပိုစတာေတြကိစၥေတြကအစ ဗကသရဲေဘာ္အငယ္ေတြနဲ႔ တျခားေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈေတြျဖစ္ပြားခဲ့တာကုိ ကိုယ့္ရဲေဘာ္ေတြဘက္ေတာင္ သိပ္မလိုက္ပဲ တစ္ဘက္က ညီညြတ္ေရးပ်က္မွာကုိ ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့တာ က်ေနာ့္ မ်က္ျမင္ပါပဲ။ မႏၱေလးကေန ျမစ္သားအထိ ဗကသရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ စိတ္ဆႏၵကို ခ်ဳိးႏွိမ္ခုိင္းၿပီး သီခ်င္းေတြကအစ တစ္ဘက္က လူနည္းစုအလုိက် ဖြင့္ခဲ့တာလည္း အဲဒီသူေတြ သက္ေသရွိတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္သိတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဗကသအေနနဲ႔ ေျမလတ္ေရာက္ရင္ မီးဒုတ္မီးဒုတ္ရိႈ ႔ရိႈ ႔ဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ မျဖဳတ္ႏုိင္ဘူး ၿပီးေတာ့ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ကုိယ္နဲ႔အတူ ေသဖို႔အထိျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေသေဖၚရွင္ဖက္ရဲေဘာ္ေတြရဲ ႔ ေထာင္မေၾကာက္သီခ်င္း A las barricade ကုိ မဆုိဖုိ႔ မတားႏုိင္ေတာ့လို႔သာ သူတုိ႔နဲ႔ လမ္းခြဲခဲ့တာ။ မႏၱေလးက စထြက္လာထဲက ဗကသ ရဲေဘာ္အမ်ားစု တကသက ဆယ္ဂဏန္းသာပါတယ္။ ကုိယ့္လူအမ်ားစုဆုိၿပီး ငါတို႔လုပ္ခ်င္တာသာ လုပ္မယ္ဆုိရင္ မႏၱေလးကေန ျမစ္သားအထိကုိ တကသ ေက်ာင္းသားေတြ ပါလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ညီညြတ္ေရးကို ဗကသေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ထိန္းႏုိင္သေလာက္ထိန္းခဲ့တာ သိသာတယ္။ ကုိယ့္ေသေဖၚရွင္ဖက္ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ညဳိညင္ခံရတဲ့ အထိ ထိန္းတယ္။ ဒါဟာ ဗကသသမုိင္းပဲလို႔ က်ေနာ္နားလည္တယ္။ ဗကသအေနနဲ႔ ကြဲပါတယ္ဆုိၿပီးလည္း လူသိရွင္ၾကားမေၾကညာဖူးဘူး။ စစ္ေၾကာင္းႀကီးသံုးေၾကာင္းပူးတြဲေၾကညာခ်က္ဆုိတဲ့ ဟာမ်ဳိးထုတ္ၿပီး ငါတုိ႔သာ ဒီမုိကေရစီပညာေရးအလံကုိ ကုိင္စြဲတယ္ဆုိၿပီးလည္း မ႑ပ္တုိင္မတက္ျပခဲ့ဘူး။ ငါတို႔ေတာ့ လြတ္ပါေစ သူတုိ႔ကုိ ရိုက္ဆုိၿပီး အဓိပၸါယ္ရတဲ့ စကားမ်ဳိးအသံမ်ဳိးကုိ ဗကသရဲေဘာ္ေတြ မေျပာခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါကုိ သတင္းစာေတြသက္ေသရွိတယ္။ Facebook စာမ်က္ႏွာေတြ သက္ေသရွိတယ္။ သန္႔စင္တဲ့လိပ္ျပာနဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ နစ္နာေနရတဲ့ဘဝေတြ သက္ေသရွိတယ္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဗကသေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအမ်ားစုဟာ ဒီေန႔မွာဆုိရင္ မတရားဖမ္းဆီးခံထားရတယ္။ က်န္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြကိုလည္း အတင္းအက်ပ္လုိက္လံဖမ္းဆီးလို႔ ပုန္းေရွာင္ရင္း တုိက္ပြဲဝင္ေနရတယ္။ ဖမ္းဆီးရာက လႊတ္ေပးလုိက္တဲ့သူေတြေနာက္ကုိလည္း ေထာက္လွမ္းေရးေတြ လိုက္ေနတယ္။ ဒီလုိ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ရန္ျဖစ္ေနဖို႔ထက္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲေဘာ္ေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္သာ က်ေနာ္တို႔ တုိက္ပြဲဝင္လုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ေတြ မတရားရိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရတာ၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတာေတာင္မွ က်ေနာ္တုိ႔မွားခဲ့လိုပါဆုိတဲ့ အခ်ဳိးမ်ဳိးေအာ္ၿပီး အစုိးရရဲ႕မတရားမႈေတြကို အခမဲ့ကူလီထမ္းေပးေနတဲ့ ဗကသ ေနာက္ေၾကာဓါးနဲ႔ထုိးသူေတြေၾကာင့္သာ ဗကသအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီစာကုိ ေရးလိုက္ရတာျဖစ္တယ္။ ဗကသဟာ ဒီေန႔အထိ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကေန ေသြဖယ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကုိမ်ား လုပ္မိပါသလား။ လုပ္မိတယ္ဆုိရင္ေျပာပါ။ ေသခ်ာေဝဖန္ေထာက္ျပပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဗကသအဖြဲ႕ဝင္ေတြအေနနဲ႔ ျပင္ပါ့မယ္။ ဗကသက ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ ထမ္းရြက္ေနတာကုိမွ ဗကသ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို မထမ္းရြက္ႏုိင္ေအာင္၊ ျပည္သူ႔အေရးမလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဗကသကုိ ေခ်ာက္တြန္းမယ္၊ လက္သီးပုန္းထုိးေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူကုိပါ သစၥာေဖါက္တာပါပဲဆိုတာ အားလံုးကိုသိေစခ်င္ပါတယ္။

ျမတ္သူ