05/08/15


 ျမန္မာအစိုးရရဲ ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ စစ္ဗိုလ္ေတြရဲ ႔ ေထာက္ခံအားေပးမႈ လိုတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေရးနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒ နဲ႔ ဒီမုိကေရစီကို သေဘာေပါက္လာရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္တယ္လို႔ အဂၤလိပ္နဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရေတြက ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာတပ္မေတာ္နဲ႔ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး ပညာေပးသင္တန္းနဲ႔ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ မွာ က်င္းပတဲ့ ထုိင္း-အေမရိကန္ ေျမြေဟာက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေရးကစၿပီး ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ေတြကို ေလ့လာခြင့္ျပဳပါတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရရဲ ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စစ္ပညာေပးအစီအစဥ္အရ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ မတုိင္မီ အေမရိကန္မွာ သင္တန္းတက္ခဲ့တဲ့ ဗမာစစ္ဗိုလ္ (၂၀၀) နီးပါး ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလုပ္တဲ့ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ သင္တန္းေတြကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး နဲ႔ စစ္ပြဲေတြမွာ လုိက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကို သင္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္လာရင္ ဗမာစစ္ဗိုလ္ေတြ စစ္မႈထမ္း ပီသလာလိမ့္မယ္လို႔ အေမရိကန္ နဲ႔ အဂၤလိပ္က ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ စစ္မႈထမ္း ပီသမႈဆုိတာ ႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းမႈ ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ နဲ႔ အဂၤလိပ္က ယူဆၿပီး ဗမာစစ္ဗိုလ္ေတြကို သင္တန္းေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္ေလာက္ ဗမာစစ္ဗိုလ္ေတြ ဆုိရွယ္လစ္ သေဘာတရား သင္တန္းတက္ခဲ့တာကို အေမရိကန္ နဲ႔ အဂၤလိပ္ ေမ့ေနပံု ရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးသန္းေရႊဟာ ဗိုလ္ႀကီးဘဝမွာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၆၇ အထိ ဗဟိုႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းမွာ နည္းျပဆရာလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္သေဘာတရားကို ပို႔ခ်ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ ႔ တေသြးတသံတမိန္႔ စနစ္အတိုင္း ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗမာဘုရင္ဓေလ့နဲ႔ စစ္တပ္စနစ္ ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ဗမာစစ္သားေတြဟာ ခုိင္းသမွ် အကုန္လုပ္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား အက်ဳိးသယ္ပိုးမယ္ဆိုတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စစ္ဗုိလ္ေတြဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး အရင္းရွင္ကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ သူေဌးစစ္ဗိုလ္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ရဲ ႔ အလိုက် စစ္တပ္က လိုက္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တေသြးတသံတမိန္႔ကိုသာ အဓိကထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက (၂၅) ႏွစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးသန္းေရႊက (၁၉) ႏွစ္ စုစုေပါင္း (၄၄) ႏွစ္ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးမွ ေနျပည္ေတာ္မွာ အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရစနစ္ ေပၚထြက္လာတာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ကြာျခားတာကေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းေခတ္မွာ ဆင္းရဲေနၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊေခတ္မွာ ခ်မ္းသာလာတာပါ။ ဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ အျခားသယံဇာတ ေရာင္းစားလို႔ ခ်မ္းသာလာတဲ့အခါ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးသန္းေရႊဟာ ဗမာမင္းတို႔ အစဥ္အလာအတုိင္း ေနျပည္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးသန္းေရႊရဲ ႔ အမိန္႔အရ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔ နဲ႔ ဗုိလ္ေမာင္ေအး ဦးစီးၿပီး ေနျပည္ေတာ္ကို လွ်ဳိ ႔ဝွက္စြာ တည္ေဆာက္ရတယ္လို႔ ေမွာ္ဝန္းသား ဦးခင္ညႊန္႔ရဲ ႔ “ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဘဝ အေထြေထြ” ဆုိတဲ့ ကိုယ္ေရးအထၱဳပၸတိၱစာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တုိင္းျပည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္အမိန္႔နဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ဟာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ၿမိဳ ႔ေတာ္သစ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားရဲ ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရင္နန္းစိုက္ရာ ၿမိဳ ႔ေတာ္ကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ျမန္မာမင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို ဦးသန္းေရႊက ျပန္လည္က်င့္သံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးျမန္မာတပ္ဟာ လခစားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကုန္ေဘာင္ေခတ္တပ္မွဳးေတြဟာ ပုဂိၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြလို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ တပ္သားစုေဆာင္းၿပီး ရပ္တည္ခဲ့ၾကတာဟာ အခုေခတ္ တပ္မွဳးေတြနဲ႔ ဆင္ပါတယ္။ ဗမာစစ္ဗိုလ္ေလာကမွာ ဆရာ-တပည့္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အမိန္႔နာခံေရးဟာ အဓိက ျဖစ္ေနတာမုိ႔ စစ္မႈထမ္း ပီသေရး၊ သေဘာတရားေရးနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ ေနရာမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မဆလေခတ္မွာ ေပးတဲ့သင္တန္းေတြအားလံုးဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ အေဟာသိကံ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေနတာမုိ႔ ျပဳျပင္ေရးစိတ္ဓါတ္ရွိတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အေမရိကန္က ကူညီမယ္လို႔ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ ပညာရွင္ Stanley Weiss က ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ကရွိခဲ့ဖူးတဲ့ စစ္သင္တန္းေတြ ျပန္ဖြင့္ၿပီး ဗမာစစ္ဗိုလ္ေတြကို သင္တန္းေပးရင္ စိတ္ဓါတ္ေျပာင္းလဲလာဖြယ္ ရွိပါတယ္။ တခ်ိန္က ဂ်ပန္တပ္ကို ေထာက္ခံၿပီးမွ ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာရွိတာမို႔ လက္ရွိ စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ မိမိဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီကို ေထာက္ခံလာႏုိင္တယ္လို႔ stanley Weiss က ဆုိပါတယ္။ သင္တန္းေပးရင္ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အလြယ္တကူ ေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာလည္း စစ္မႈထမ္း ပီသေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး နားလည္ေရး နဲ႔ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံမႈေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ စစ္ဗိုလ္ေတြကို အေမရိကန္က သင္တန္းေပးပါတယ္။ အေမရိကန္ စစ္တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား စစ္ဗိုလ္ (၃) ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၇၅ မွာ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္က အေရွ ႔တီေမာ္ကို သိမ္းပိုက္တဲ့အခါ (၅) နွစ္အတြင္း အရပ္သား (၂) သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ လူဦးေရ သံုးပံုတပံုကို အစိုးရတပ္က သတ္ျဖတ္လုိက္တဲ့ သေဘာပါ။ သင္တန္းေပးတာနဲ႔ လက္ေတြ႔လုပ္ပံု တျခားစီ ျဖစ္တာကို သက္ေသျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္, ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ ၂မွာရွိတဲ့ ေရႊစံကား အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုက အလုပ္သမားေတြ ကို သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္က ေရႊစံကားစက္ရံုမွာ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ဖို႔ စက္ရံုပိုင္ရွင္က ေၾကညာ ထားတဲ့အေပၚ အလုပ္သမား ၅၀၀ ေလာက္က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စက္ရံုေရွ႕မွာ ဒီေန႔ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အထိ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ ေ၀းလြန္းတာေၾကာင့္ မေျပာင္းခ်င္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆႏၵျပအလုပ္သမား မမင္းမင္းစိုးက ေျပာပါတယ္။

"ဒီမွာမိသားစုေရာ၊ ကေလးေက်ာင္းေတြေရာ၊ ေယာက်္ားေတြရဲ႕ အလုပ္ေတြပါ အေျခခ်ထိုင္ထားတာ ဆိုေတာ့ေလ ေဝးလည္းေဝးတယ္ဆိုေတာ့ မလိုက္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊ က်မတို႔ကို မနက္ ၆ နာရီ ဖယ္ရီေနာက္က်လို႔ မလိုက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ က်မတို႔ကို သံုးေသာင္း ရက္ျဖတ္ေတာ့မွာ၊ နည္းနည္းေဝးတာမဟုတ္ဘူး၊ အဲ့နားမွာလိုင္း ကားလည္းမရွိဘူး၊ ဖယ္ရီပဲအႀကိဳအပို႔လုပ္ေပးမွာ၊ ထမင္းထြက္စားခ်င္ရင္လည္း ဆိုင္ေတြမရွိဘူး"

အဲဒီအလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အလုပ္သမားျဖန္ေျဖေရးရံုး တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ သံုးရက္ၾကာ ညိႏိႈင္းခဲ့ေပမယ့္ အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ အခုလို ဆႏၵျပၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေရႊစံကားစက္ရံုမွာ အလုပ္သမားတစ္ဦးဟာ အေျခခံလစာတစ္လကို က်ပ္ ၁၈၀၀၀ ကေန ၄၅၀၀၀ အထိ ရရွိၾကၿပီး တျခားခံစားခြင့္ေတြပါ ထည့္တြက္မယ္ဆုိရင္တစ္လကို က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ ေလာက္အထိ ရရွိၾကပါတယ္။

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္မွာရွိတဲ့ စက္ရံုထံ မေျပာင္းေရႊ႕လိုတဲ့ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိစက္ရံုမွာပဲ လုပ္ကိုင္မယ္ဆုိရင္ တျခားခံစားခြင့္ေတြမေပးဘဲ အေျခခံလစာသာ ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အလုပ္ရွင္က ေျပာထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ကိုပါၾကီးအမႈအား ႐ိုး႐ိုးေသမႈေသခင္းျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးျပီး ႐ုံးခ်ိန္း ၃ခ်ိန္း တိုင္ေအာင္ မသႏၱာအား ဆင့္ေခၚစာေပးပို႔ျခင္းမရွိေၾကာင္း မသႏၱာက The Ladies သို႔ ေမ၆ရက္ကေျပာသည္။

မသႏၱာက``႐ုံးခ်ိန္းက ၃ခ်ိန္းရွိသြားျပီ ေမ၁၁ရက္ေနဆိုရင္ စတုတၳအၾကိမ္ျဖစ္သြားျပီ က်ိဳက္မေရာျမိဳနယ္ စခန္းမွဴးက တရားလိုျပဳျပီးေတာ့ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွာ စြဲတာျဖစ္ တယ္။ ေသမႈေသခင္းအမႈဆိုျပီး တရားလိုျပဳျပီး တိုင္ၾကားထားတာလို႔ သိရတယ္။ ၁၁ရက္ေနသြားကမယ္။ ဒီအမႈကိုလည္း အစ္မဧျပီ ၃၀ရက္ေနက သြားေတာ့မွ ဆင့္ေခၚစာကို ရတာျဖစ္တယ္။ အစ္မ ကိုယ္တိုင္ယူလာတာ ျဖစ္တယ္။ ပထမရက္ ေတြထဲက ႐ုံးခ်ိန္းေတြတုန္း က သမၼာန္စာမပို႕ဘူး ႐ုံးခ်ိန္းေတြကို သိလည္းမသိဘူး´´ဟု ေျပာသည္။

က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုက့ဲသို႔ ေသမႈေသခင္းျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ စစ္ေဆးေနျခင္း အား အဆိုပါျမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ သတင္းေထာက္တစ္ဦး အေၾကာင္းၾကားသည့္ အခါမွသာ သိရွိရျခင္း လိုက္သြားသည့္ အခါတြင္လည္း သမၼာန္စာအား မသႏၱာ ကိုယ္တိုင္ မရရွိေသာ္လည္းႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ေပးျပီးျဖစ္သည့္ ဟုဆိုေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆိုပါအမႈလိုက္ေပးမည့္ ေရွ႕ေနဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က``ကိုပါၾကီးအမႈက ဘယ္လိုလည္းဆိုရင္ သမၼာန္စာထုတ္တယ္ထုတ္ျပီးေတာ့ မသႏၱာကို မလာလို႔ ဆိုျပီးသူတိုဟာ သူတို႔ စစ္ေနတယ္။တကယ္တမ္း အမွန္မွန္ မသႏၱာက ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္မွာ ပထမဆုံး ဦးဆုံးလူေပ်ာက္ဖြင့္တယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ရက္ေန႔ မွာ ေသမႈေသခင္းဖြင့္တယ္။ပင္မ နစ္နာသူ မသႏၱာကို စစ္မွ မီးရထားေခါင္းတြဲ လိုပဲ ေနာက္က ကြင္းဆက္ေတြပါမွာျဖစ္တယ္။ အခုဟာက မသႏၱာကို သူတိုက နည္းလမ္း တက်ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမရွိဘဲနဲ႔ ေသမႈေသခင္းကို ဒုရဲမွဴးဦးတင္၀င္းက စစ္တယ္´´ ဟု ေမ၅ရက္က The Ladies သို႔ ေျပာသည္။

ကိုပါၾကီး(ခ)ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ အမႈသည္ သာမန္႐ိုး႐ိုးလူေသမႈျဖစ္ သည့္ ေသမႈေသခင္း အမႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အသတ္ခံထားရသည့္ အမႈျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအမႈအား စစ္ေဆးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲကာ စစ္ေဆးေစ ခ့ဲသည့္ အမႈျဖစ္ေၾကာင္း ယခုက့ဲသို႔ ကာယကံရွင္အား အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲစစ္ေဆးျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ကာယကံရွင္မသႏၱာက ေျပာသည္။

မသႏၱာက``ဒီအမႈကမတရားမႈဘဲျဖစ္တယ္။ ေမ ၁၁ရက္ေန႔႐ုံးခ်ိန္းသြားမယ္။ အ့ဲက်ရင္ ေရွ႕ေနလည္းပါရမယ္။အ့ဲေနက်ရင္သက္ေသအျဖစ္စစ္ကမွာ အ့ဲဒီစစ္ေဆးတ့ဲ အေျခအေနေပၚမႈတည္ျပီး ဘယ္လိုဆက္လုပ္ရမလည္း ဆိုတာ ေရွ႕ေနနဲ႔ တိုင္ပင္ျပီး ဆက္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။အ့ဲေနအေျဖေပၚမူတည္ျပီး ေရွ႕ဆက္ ဘာလုပ္ရမလည္း ဆို ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္´´ဟု ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာသည္။

ကိုပါႀကီးသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေပ်ာက္ဆံုး သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က လူေပ်ာက္ မွႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုပါၾကီး အမႈအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင္ စစ္ေဆးျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ တင္ျပရန္ သမၼတ႐ုံးက ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္ေန႔စြဲ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပပါရွိခ့ဲသည္။

ကုိပါႀကီး ေသဆံုးရမႈအတြက္ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ရန္ လူ႔အခြြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က စစ္ခံု႐ုံး ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး၊ ဗို္လ္မႉးႀကီး၊ ဒု ဗို္လ္မႉးႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးေက်ာ္ကုိ စစ္ေဆးခဲေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေနာက္ ႏို၀င္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ကိုပါႀကီး အေလာင္းကို ျပန္လည္ တူးေဖာ္စစ္ေဆးအၿပီး ေသနတ္ က်ည္ဆန္ ဒဏ္ရာ ၅ ခ်က္ေတြ႕ရွိ ရသည္ဟု စစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဆရာ၀န္မ်ားက ေျပာၾကားထားၿပီး က်ည္ ဆန္ ဒဏ္ရာ တခ်က္မွာ ေမးေစ့ေအာက္မွ ဦးေခါင္းသို႔ ေဖာက္ထြက္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကိုပါႀကီးအေလာင္းကုိ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္က ျပန္လည္ တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ ေဆး႐ုံတြင္ စစ္ေဆး၍ မိသားစု၏ ဆႏၵအရ ရန္ကုန္ သို႔ ျပန္သယ္လာၿပီး ေရေ၀းသုသာန္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္က ဂူသြင္း သၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည္။ကုိပါႀကီး ေသဆံုးမူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ.နယ္ ရဲစခန္းက ေသမႈေသခင္း အမွတ္ (ပ) ၁၁/၂၀၁၄ ျဖင့္ ယခု အခ်ိန္အထိ အမူဖြင့္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္က ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကိုပါႀကီးသည္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က အေစာင့္စစ္သား၏ ေသနတ္ကို လုယူထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားေသာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္ - စိုင္းဟန္
The Ladies News Journal


ခ်င္းမုိင္၊ ေမ ၇။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ နမ္လင္းပါ ေက်းရြာအနီး အစုိးရ စစ္တပ္က တုိက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ ဗံုးႀကဲတုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု KIA တပ္ရင္း ၁၂ တပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴး ဂြ်န္းေအာင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“ဒီေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၂ နာရီၾကားမွာ တုိက္ေလယာဥ္ ၂ စီးနဲ႔ ဗံုးေတြ လာႀကဲသြားတယ္။ နာရီဝက္ေလာက္ လာႀကဲသြားတယ္။ ဗံုး ဘယ္ႏွစ္လံုးလဲ ဆုိတာ မေရတြက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အခုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ပစ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီ”ဟု ဗုိလ္မွဴး ဂြ်န္းေအာင္က ေျပာသည္။

KIA တပ္မဟာ ၃ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၁၂ နယ္ေျမအတြင္း မန္စီၿမိဳ႕နယ္ နမ့္လင္းပါ ေက်းရြာအနီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ အစုိးရ စစ္တပ္တုိ႔ ေမလ ၇ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီခ်ိန္ မွစတင္၍ ေျမျပင္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနရာမွ မြန္းလြဲပုိင္း ၁ နာရီခ်ိန္တြင္ အစုိးရ တပ္မေတာ္က တုိက္ေလယာဥ္ႏွစ္ စီးျဖင့္ လာေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒုတိယ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ခ်စ္ဦး "မန္စီရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃၁ မုိင္ေဝးတယ္။ အစိုးရဘက္ တပ္ရင္း ၁၄၂ နဲ႔ ဟိုဘက္ တပ္ရင္း ၁၂ နဲ႔ပါ။ ၁၁ နာရီေလာက္ကေန ၁၁ နာရီ ၁၅ ေလာက္ထိ ျဖစ္ၾကတယ္တဲ့။ တုိက္ပြဲက ျပင္းထန္လား ဆုိေတာ့ ၁၅မိနစ္ေလာက္ဆုိေတာ့ ...။ ဒီဘက္ က တပ္ရင္းမွဴး စစ္ေၾကာင္းလို႔ ေျပာတယ္။ အေသအေပ်ာက္ေတာ့ မရွိဘူး ေျပာတယ္။ စိစစ္ေနတုန္းပဲ"ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

လက္ရွိ သတင္းေရးသားခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီခြဲခ်ိန္ထိ တုိက္ပြဲ ဆက္လက္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ဗုိလ္မွဴး ဂြ်န္းေအာင္က ေျပာသည္။ ေမလ ၆ ရက္က KIA တပ္ရင္း ၁၂ ရွိရာသုိ႔ အစုိးရ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၃ ရင္းက ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ တုိက္ပြဲ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေမ ၇ ရက္တြင္လည္း တပ္ရင္း ၂ ရင္းခန္႔ ထပ္မံ အားျဖည့္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ တုိက္ပြဲ ဆက္လက္ ျပင္းထန္မည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

မဇၩိမ
https://www.facebook.com/MizzimaDaily?fref=ts

ဓာတ္ပံုတစ္ခုဟူသည္ သမိုင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္႔ ထိုသမိုင္းသည္ သံမဏိအမ်ိဳးသမီးဟု ကမၻာကအမည္ နာမတပ္ ရသည္အထိ ေလးစားၾကေသာ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီ အေရးအတြက္ ဘဝကို ေပးဆပ္ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ႔သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕တန္းေရာက္ခြင္႔မရေသာ မိသားစုသမိုင္း။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ဝ ရက္၊ စေနေန႔က မိဘႏွစ္ပါးစံုညီစြာ ျဖင္႔ သားႏွစ္ဦးကို ရွင္ျပဳအလွဴေတာ္မဂၤလာ က်င္းပခြင္႔ရခဲ႔သည္႔ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု။

အသံမဲ႔ စကားလံုးမ်ားက ခံစားတတ္သူတိုင္း၏
ႏွလံုးသားကို ခပ္ျပင္းျပင္းေခါက္လိုက္သလိုပင္ျဖစ္သည္။

ထိုပံုကို အင္တာနက္ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ တင္ခဲ႔သူက မစီစီ႐ိုဇာ။ သူက ထိုပံုကို ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ အက်ိဳးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စံု တစ္ရာအတြက္ တင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္။

ထိုပံု တင္ျဖစ္ ခဲ့ျခင္း တြင္ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ ရွိၿပီး ထိုဓာတ္ပံုတြင္လည္း ျပန္ လည္တူးဆြစရာသမိုင္းႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။

”ေမေမစု အေၾကာင္း ဆိုရင္ သူ အက်ယ္ခ်ဳပ္တုန္း က ဆင္းရဲဒုကၡခံခဲ့ရတာေတြ ပဲ လူေတြက ေျပာၾကတယ္။ မိသားစုလည္း ဥကြဲ သိုက္ ပ်က္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတယ္။ မိသား စုဆိုတာက ပင္လယ္ သမုဒၵရာေတြျခားေနရတယ္။ ဒီမွာက်ေတာ႔လည္း ေယာက်္ားလည္းမရွိ၊ သားေတြလည္းမရွိ၊ အေဖလည္းမရွိ အေမလည္းမရွိနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူ သန္း ၆ဝ အတြက္ပဲ သူေနခဲ႔တာပါ။ တကယ္ေတာ႔ ဒီပံုတင္တာဟာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မို႔ မဟုတ္ဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မို႔လို႔ မဟုတ္ဘဲ၊ အဲဒါ ေတြ ၾကားခ်ၿပီး လူသားဆန္ဆန္ႏွလံုးသားေတြကို ျပခ်င္တာပါ” ဟု မစီစီက သူပံုတင္ျဖစ္ျခင္း၏ ခံစားခ်က္ကို ေျပာသည္။

သူ႔ခံစားခ်က္က ေျပာစရာမ်ားသည္။ တကယ္ေတာ႔လည္း အမွန္တရားျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚစု၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင္႔ ျပည္ဝင္ ခြင့္မရခဲ့ခ်ိန္တြင္ေတာ႔ စိတ္ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်ကာ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ထို႔ျပင္ ထိုဓာတ္ပံုတြင္ ေဒၚစုက သားျဖစ္သူကို ေငးၾကည္႔ေန သည့္ မ်က္ဝန္းမ်ားကိုလည္း မစီစီက”ပံုထဲမွာ သားကိုပဲ ၾကည့္ေန တာ။ သားကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္လဲ ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနတာပဲ”ဟု သူ႕ခံစားခ်က္ကို ေျပာသည္။

တကယ္တမ္း မစီစီသာမက ဖတ္ဖူးသည့္လူသားတိုင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္က Noriko Otsu ၏ Letter for Aung San Su Kyi (မသီတာ-စမ္းေခ်ာင္းဘာ သာျပန္) ‘ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စာတစ္ေစာင္’စာအုပ္ထဲမွ ေဒၚစုက ခင္ပြန္း ျဖစ္သူကို ေနာက္ဆံုးေျပာခဲ႔သည့္စကား ျဖစ္သည္။

”အဲဒီစာကိုဖတ္ရတာ စိတ္ထိခုိက္ရတယ္။ အဲဒီမွာေရးတာက ”မိုက္..မင္းနဲ႔ငါနဲ႔အခ်စ္ကို ဘယ္သူမွ ေရြ႕လ်ားလို႔ မရႏုိင္ပါဘူး တဲ႔”ဟု မစီစီက သူ႔ခံစားျဖင့္ မွ်ေဝေျပာျပ သည္။

သူကပင္ဆက္၍ ”ဒီစာအုပ္က ျမန္မာျပည္သားတုိင္း လူတုိင္းဖတ္သင့္တဲ႔စာအုပ္ပါ။ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ရင္ ႏွလံုးသားရွိတဲ႔သူငိုမွာပဲ။ မငိုတဲ႔သူဟာ ႏွလံုးသားမရွိတဲ႔ သူျဖစ္မွာပါ”ဟုလည္း လႈိက္လွဲစြာဆိုခဲ႔သည္။

ထိုဓာတ္ပံုတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ မိုက္ကယ္က ဇနီးႏွင့္ သား မ်ားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးကာ ဗုဒၶဘာသာထံုးတမ္းစဥ္လာအတုိင္း သံဃာ ေတာ္ေတြကို ရွိခိုးကန္ေတာ႔ခဲ႔သည္ကို လည္း ျမင္ႏုိင္ၿပီး ထိုဓာတ္ ပံုကို ေဒၚစု အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္စဥ္က မစီစီကိုယ္တုိင္ ေဒၚစုထံေပးခဲ႔ဖူးၿပီး ထိုမွတ္တမ္းမ်ား အယ္လ္ဘမ္ႏွင့္ ရွိသည္ဟု လည္း ေျပာခဲ႔ သည္ဟု မစီစီက သမုိင္းကို ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း လူ သားတစ္ဦးပင္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္ရင္ဆုိင္ေနေသာ္လည္း သူ၏ႏွလံုးသားထဲ လူသားဆန္ေသာ အလြမ္း၊ ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင္႔ မ်ိဳသိပ္ခံစားရျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေပရာ ထိုဓာတ္ပံုကအမွတ္မထင္လွပ္ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Popular Myanmar


ေရႊၿပည္သာစက္မူဇုန္ Ford Glory နဲ႕ Costec အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံေတြက ဆႏၵျပအလုပ္သမားေတြကို ကူညီသူ ကိုစိုင္း (ေခၚ) ကိုေက်ာ္ေဇာလင္းက ေမ ၇ ရက္ေန႔ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္ရံုးခ်ိန္းမွာ အက်ဥ္းေထာင္ဟာ ေၾကာက္စရာမေကာင္းဘဲ စစ္ကၽြန္စနစ္ကသာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အာမခံလႊတ္ေပးထားတဲ့ ဆႏၵျပအလုပ္သမား ၁၃ ေယာက္နဲ႔အတူ အင္းစိန္တရား႐ံုးမွာ ႐ံုးထုတ္ခံရ တဲ့ကိုစိုင္းက အလုပ္သမားေတြကို ေထာင္ထဲထည့္ေန႐ံုနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံမွာတရားမွ်တတဲ့ အစိုးရျဖစ္လာမွာ မဟုတ္သလို အက်ဥ္းေထာင္ေတြထက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကသာ ေၾကာက္စရာပိုေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္မွာဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ အလုပ္သမားေရးကူညီသူကိုစိုင္းနဲ႔အတူ အာမခံလႊတ္ထားတဲ့ အလုပ္သမား ၁၃ ေယာက္ကို ေမ ၇ ရက္ေန႔ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းမွာလည္း ႐ံုးေျပာင္းေလွ်ာက္ထား တာေၾကာင့္ စစ္ေဆးျခင္းမ႐ွိခဲ့ဘဲ ေမ ၂၁ ရက္ေန႔ကို ထပ္မံ႐ံုးခ်ိန္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔႐ံုးေျပာင္းဖို႔အတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ အလုပ္သမားေတြကို ေပးလိုက္ျပီး ေမ ၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ံုးမွာ သြားေရာက္ၾကားနာဖို႔ ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ေတြကို ကိုယ္တုိင္သြားတင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ တရားစြဲဆိုခံရသူအလုပ္သမား မယမင္းကေျပာပါတယ္။ ႐ံုးေျပာင္းဖို႔အတြက္ ရန္ကင္းတရား႐ံုးလို႔ၾကားေနရျပီး ေလာေလာဆယ္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စားစရိတ္၊ လမ္းစရိတ္ အခက္အခဲေတြ႐ွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြ အဘက္ဘက္ကနစ္နာခဲ့ရတာေတြကို သမၼတ႐ံုး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာရံုးေတြကို ေမလ ၈ ရက္ေန႔မွာ သြားတင္ဖို႔႐ွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကိုစိုင္းနဲ႔အလုပ္သမား ၁၃ ေယာက္ကို ေ႐ႊျပည္သာတရား႐ံုးမွာ ပုဒ္မ ၁၈၊ အင္းစိန္တရား႐ံုးမွာေတာ့ အလုပ္သမား ၁၃ ေယာက္ကိုပုဒ္မ ၁၈၊ ၁၄၇ နဲ႔ ကိုစိုင္းကုိေတာ့ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅ (ခ)နဲ႔ တရားစြဲဆိုထား တာျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပဘက္ ႐ံုးေျပာင္းျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ယဥ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြ၊ စားစရိတ္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အခက္အခဲ႐ွိသလို တရားစီရင္ေရးမွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ႐ွိႏိုင္တာမို႔ ေျပာင္းျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ံုးတစ္ခုကို ေျပာင္းတာပိုေကာင္းမယ္လုိ႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနဦးေနလင္းေအာင္က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Kamayut Media

ဒီဇင္ဘာ ၃၀ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ဝင္မယ္ မဝင္ဘူးကို ယတိျပတ္မေျပာေသးပါ။ ၂၀၁၄ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း အေကာင္းဘက္မွာ ျပစရာမရွိတဲ႔အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာသြားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ဧၿပီလထဲမွာ Reuters သတင္းဌာနနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕နိုင္တယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဟာ ေရြးစရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးေျပာခဲ႔တာအျပင္ ဧၿပီ ၆ မွာ ကေနဒါက The Global and Mail သတင္းစာႏွင့္ေတြ႕ေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD နိုင္ခဲ႔ရင္ စစ္တပ္ကအသိအမွတ္မျပဳမွာကို လူထုကစိုးရိမ္ေနတယ္လို႔ေျပာခဲ႕တယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္မွာ သမၼတကိုယ္တိုင္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေရြးေကာက္ပြဲထက္အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာထားခဲ႔ၿပီးျဖစ္တယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ မွာေတာ့ ေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာေနာက္ဆံုးပတ္နဲ႔ နိုဝင္ဘာပထမပတ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ေျပာလာသလို၊ သမၼတရဲ႕ လစဥ္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ားမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေျခတည္ ခိုင္မာေရးနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္ေရးတို႔အတြက္ အင္အားစုအားလံုး အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ရွည္သီးခံမႈမ်ားအေျခခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုၿပီး တိုက္တြန္းခဲ႔သလို အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအပါအဝင္ ၅၁.၄ သန္းေသာ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈလိုအပ္ေၾကာင္းေျပာခဲ႔တယ္။ ဆက္ျပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အဓိကက်တဲ႔နိုင္ငံေရးအင္အားစုတစ္ရပ္၏ ဆန္႔က်င္မႈ၊ မပါဝင္မႈ အျမဲတေစၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရၿပီး နိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုးပါဝင္တဲ႔ အေျခအေနကိုမဖန္တီးနိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးပါဝင္နိုင္မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပနိုင္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေျပာတာလား၊ သိသိႀကီးနဲ႔(လိမ္တယ္လို႔ေတာ့မေျပာလိုပါ) ေျပာေနတာလား မသိရတဲ႔အေၾကာင္းနွစ္ခုေတြ႕ေနရပါတယ္။

ပထမအေၾကာင္းက နိုင္ငံလူဦးေရ ၅၁.၄ သန္းပါ။ အဲဒီစာရင္းကအတည္ျဖစ္ၿပီလား။ အဲဒါဆိုရင္ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအတည္ျပဳတုန္းက လူဦးေရစာရင္းကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္က ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔က တစ္စံုတစ္ရာရွင္းလင္းဖို႔ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ၂၀၀၈ က လူဦးေရ ၅၇၃၇၀၇၁၃၊ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မဲေပးနိုင္သူ ၂၇၂၈၈၈၂၇၊ ေထာက္ခံသူ ၂၄၇၆၄၁၂၄၊ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုေထာက္ခံမႈ ၉၂.၄၈% ဆိုျပီး တစ္ခ်ိန္လံုးေျပာခဲ႔ရာက (အဲဒီအထဲ ကာခ်ဳပ္လည္းပါ) ခုက်ေတာ့ အရင္ကိန္းဂဏန္းေတြ ဘယ္ေပ်ာက္မွန္းမသိ။ အဲဒါကို တာဝန္ယူမယ့္သူလည္းမရွိ။ ဒါေပမယ့္ ခုလုပ္မယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းေတြလုပ္တဲ႔အခါ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရကိုအေျချပဳမွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေကာ္မရွင္ကေၾကညာျပန္ပါတယ္။ ဒါဆို နာဂစ္ကိန္းဂဏန္းကိုပဲ ဆက္ၿပီးအတည္ျပဳဦးမွာလားမသိ။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးနဲ႔ လဝကမွာရွိတဲ႔ ၆၆/၆ အရလူဦးေရအတိုင္းပဲလို႔ဆိုျပန္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းကိုလည္း လဝကကေကာက္ခံခဲ႔တာပဲမဟုတ္လား။ ေသဆံုးသူမ်ားကို စာရင္းထဲကမဖ်က္တာေတြ အိမ္ေထာင္စုဇယားအေျပာင္းအေရႊ႕မွာ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ထပ္ပါေနတာေတြ၊ ဆိုလိုခ်င္တာက ေဖာင္းပြေနတဲ႔စာရင္းမ်ားလို႔ေျပာခ်င္တာ။ ဒါကအကင္းေလးပဲရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီစာရင္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုလုပ္ခဲ႔ရာမွာ မဟားဒယားေထာက္ခံမဲေတြ စုျပံဳတက္လာခဲ႔တာျဖစ္တယ္။ ခုလည္း ဒီစာရင္းကိုပဲအေျချပဳမယ္ဆိုေတာ့။ သမၼတႀကီးကိုးကားတဲ႔ ၅၁.၄ သန္းထက္ပိုလာနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူေတြက မယံုနိုင္ဘူး၊ စိတ္မခ်နိုင္ဘူးလို႔ေျပာေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအေၾကာင္းက နိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါေစခ်င္ပါတယ္ဆိုတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ မေသခ်ာတဲ႔အေၾကာင္းပဲလို႔ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ရဲ႕ မၾကာခဏေျပာင္းလဲတက္ေသာစကားေတြအရ သိေနရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ တိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္ရင္ စစ္တပ္ကအာဏာျပန္သိမ္းမွာဆိုၿပီး ေၾကာ္ျငာဝင္ထိုးေနလို႕ ခုလို ခန္႔မွန္းရက္ကိုေျပာတာေတာင္ မယံုနိုင္ေသးပါ။ ဒီၾကားထဲ သမၼတက ခုလိုေျပာလိုက္ျပန္ေတာ့ ပိုစဥ္းစားလာရပါတယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေစဖို႔ေတာင္းဆိုၾကတာပါ။ ဆက္ေျပာရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေနစဥ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အနိုင္အရံႈးေၾကညာခ်ိန္အထိ တစ္ေလွ်ာက္လံုး လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တဖို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျခားနိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြျဖစ္တဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကိုပါ ရည္ညႊန္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျခအေနက ပိုက်ယ္ျပန္႔လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခုေျပာခဲ႔တာေတြအျပင္ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုကိုပါျပင္ေပးၿပီးမွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြဟာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ေက်ာ္သြားရမယ့္က႑ေတြမဟုတ္ပါ။ ၿပီးေတာ့ လြယ္လြယ္ေျပာရမယ့္စကားေတြလည္းမဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္သမၼတအေနနဲ႔ ကိုယ္ေျပာတဲ႔စကားေတြအေပၚ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ဘယ္ေလာက္ထိရွိမလဲဆိုတာ ျပည္သူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေပးေနက်ကတိမ်ားနဲ႔ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ပါ။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားလံုးပါဝင္ေရးဆိုရာမွာ အားလံုးပါဝင္နိုင္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ရံုသာမက အားလံုးပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ေအာင္ ဥပေဒအရကန္႔သက္ခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ကလည္းလိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပါးစပ္ကေနေပးတဲ႔ကတိစကားမ်ားက ဘာမွသံုးစားမရပါ။ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကိုမဖ်က္ဘဲနဲ႔အားလံုးပါဝင္ေရးတို႔၊တရားမွ်တေရးတို႔ဆိုတာဘယ္လိုမွ ေျပာလို႔မျဖစ္တဲ႔
ကိစၥျဖစ္သလို ေပးတဲ႔ကတိဟာလည္း ေလထဲမွာတင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တကယ္လုပ္မလုပ္ တကယ္လုပ္လည္း လြတ္လပ္မွ်တပါ့မလားဆိုတာ နိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြက သံသယရွိေနခဲ႔တာျဖစ္တယ္။ တကယ္လုပ္ျဖစ္ေတာ့ေကာ နိုင္တဲ႔ပါတီကိုအာဏာလႊဲေပးဖို႔ရာမွာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလိုျဖစ္မျဖစ္ ဘယ္သူေျပာနိုင္မွာလဲဆိုတဲ႔ေမးခြန္းေတြဟာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာလွ်ံက်ေနတာသိရက္သားနဲ႔ ခုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဆက္ၿပီးျမဲေနေသးတာအေပၚ သမၼတမွာလည္း တာဝန္မကင္းဘူးလို႔ ျမင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဥကၠ႒ဟာ ခရိုင္ေကာ္မရွင္ေတြအထိ မိုးေပၚက်မ်ားနဲ႔ထိုးထည့္ၿပီး ျပင္ဆင္ေနခဲ႔တာျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို တကယ္လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တတဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရမယ္လို႔ တကမ႓ာလံုးကို ကတိေတြေပးေနမယ့္အစား နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံု ပုဒ္မ ၃၉၈ (က)အရ ကိုယ္ခန္႔ထားခဲ႔တဲ႔ တကၠသိုလ္တက္ေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းအရင္းႀကီးကို ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ကေန အရင္ဆံုးဖယ္ရွားၿပီး က်င့္ဝတ္သိကၡာရွိၿပီး တစ္နိုင္ငံလံုးေလးစားနိုင္မယ့္သူတစ္ဦးနဲ႔ အျမန္ဆံုးလဲလွယ္အစားထိုးသင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကိုယ္တက္ခဲ႔တဲ႔ တကၠသိုလ္ထြက္ေတြထဲကမျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိစၥကို ေဇာင္းေပးေျပာေနရသလဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ မီတာတစ္ခုလို႔ေျပာနိုင္တဲ႔ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲက အေျခအေနတစ္ခုကိုေဖာ္ျပေနခဲ႔လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး မဲလာမေပးနိုင္ရင္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္သူတစ္ဦးလာေပးနိုင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းခဲ႔ေပမယ့္ နႈတ္မိန္႔အရဆိုၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မဲေပးခြင့္မရခဲ႔တဲ႔ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိခဲ႔တာမို႔ ဥပေဒမည္သို႔ပင္ျပ႒ာန္းေစကာမူဆိုတဲ႔ ထင္တိုင္းၾကဲ တစ္ေတာ တစ္ၾကက္ဖ ရံုးတစ္ရံုး ဓါးတစ္စင္းဆိုတဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ကာလကို ျပန္ေျပာင္းသတိရစရာျဖစ္လာလို႔ ခုလိုေျပာေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျဖစ္ရင္ေတာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ အေတာ္ကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္လုပ္ၾကရလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အႀကိဳကာလမွာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ ပါသင့္သူမပါ မပါသင့္သူပါဆိုတဲ႔ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ ႀကိဳတင္မဲဆိုတာေတြကို စာရင္းနဲ႔တကြ မဲရံုမဖြင့္ခင္ မဲရံုမႈးလက္ထဲရွိေရာက္ေနေအာင္၊ မဲလာေပးတဲ႔သူေတြကိုလည္း တစ္ဦးခ်င္းမွတ္တမ္းတင္ထားနိုင္ေအာင္ လိုအပ္ရင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းနဲ႔တိုက္စစ္နိုင္ေအာင္ လုပ္သြားရမယ္ဆိုတာဟာ အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး က်န္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တာေတြကေတာ့ သာမန္ျပည္သူေတြထက္ ေစာင့္ၾကည့္မဲ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳတင္သိၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆရသလို လိုအပ္ရင္ ျပည္သူေတြကို အကူအညီေတာင္းသင့္ရင္ေတာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ေဆာက္ျဖစ္မွေက်ာင္းဒကာပါ ႏႈတ္ခမ္းနာနဲ႔တည့္ပါ့မလားလို႔ ေျပာေနရတဲ႔သူအတိုင္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအစိုးရဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ အရူးလင္လုပ္ေနရသူေတြလို ျဖစ္ေနတာမို႔ ဗေလာင္းဗလဲေျပာတက္လုပ္တက္သူေတြ ကတိေတြ လြယ္လြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပး လြယ္လြယ္နဲ႔ ရူးသလို ေၾကာင္သလိုလုပ္ၿပီး ဖ်က္ေနတက္သူေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတာမို႔ ျဖစ္နိုင္တာမွန္သမွ်ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ျပင္ဆင္ေနၾကရမယ့္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ သမၼတရဲ႕ မူလ ကတိကဝတ္ေတြျဖစ္တဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူပေပ်ာက္ေရးကိစၥေတြ၊ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရးကိစၥေတြ၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥေတြဆိုတာ ေလထဲလြင့္သြားတဲ႔ ဖုန္မႈန္႔ေလးမ်ားလိုပါပဲ။ ပိုၿပီးေလးနက္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ကိစၥေတြျဖစ္တဲ႔ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္တို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔၊ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရးတို႔၊ စစ္တပ္အခန္းက႑ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ဆိုတာကေတာ့ အိပ္မက္လို႔ေတာင္မရေတာ့ပါ။ ေကာင္းတာေတြရွာမရတဲ႔အထဲ ေနာက္ထပ္အဆိုျပဳခ်က္အသစ္ေတြ၊ ကတိအသစ္ေတြအတြက္ ဘယ္လိုခံစားမႈမ်ိဳးမွ ျပည္သူေတြအတြက္ ျဖစ္ေပၚမလာေတာ့ပါ။

ခုလိုသမၼတရဲ႕စကားေတြေၾကာင့္ အေျခအေနရႈပ္ေထြးေနဆဲမွာ လာမယ့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပည္သူမ်ားျပင္ဆင္ရန္လိုလားသည့္ ပုဒ္မ-၄၃၆ နဲ႔ ၅၉ (စ) တို႔ ပါဝင္လာဖြယ္ရွိတဲ႔အေၾကာင္း ျပင္ဆင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႈးဆိုတာက ေျပာခ်လိုက္ျပန္ပါတယ္။ ခုလိုပဲ လက္ေတြမပါဝင္တဲ႔အေျပာ၊ တရားမဝင္တဲ႔အေျပာေတြနဲ႔သာ တရားဝင္သူေတြကေျပာေနက်ဆိုတာ အရင္ကတည္းကေျပာေနက် ျဖစ္ေနက်ဆိုေတာ့ ဒီစကားအေပၚမွာလည္း ျပည္သူေတြက သိပ္စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ပါ။

ပုဒ္မ-၄၃၆ တို႔ ၅၉ (စ) တို႔ျပင္ဖို႔ဆိုတာ ဒီေလာက္မလြယ္မွန္းသိပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ ၂၀၁၄ နိုဝင္ဘာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ခါးခါးသီးသီးေျပာေနပံုမ်ားက သာဓကျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပင္ေပးခ်င္ရင္လည္း အလြယ္ေလးပါပဲ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဆႏၵပဲမဟုတ္လား။ လြယ္ေနတာကိုခက္ေအာင္၊ ရွင္းေနတာေတြကိုရႈပ္ေအာင္ တမင္လုပ္ေနသူမ်ားဟာ အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသူေတြပါ။ (ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသူေတြလို႔ေျပာလည္းရပါတယ္။)

ျပည္သူေတြျမင္ေနရတဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ခုတေလာလုပ္ကိုင္ပံုေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢနဲ႔စင္ၿပိဳင္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းကိုဖြဲ႕တယ္။ ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတြနဲ႔အၿပိဳင္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြေပၚလာတာကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မဖြဲ႕ေပမယ့္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳတယ္။ သႏၲိသုခကိစၥလို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းရွင္းရမယ့္ကိစၥမွာ အင္အားသံုးျပီး ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းလုပ္ေနပံုေတြဟာ အေတာ္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီနိုင္ငံမွာ ခိုင္ျမဲတဲ႔ Institution ဆိုလို႔ စစ္တပ္ရယ္ သံဃာရယ္နဲ႔ ေက်ာင္းသားရယ္ပဲ ရွိတာမဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ သူတို႔ကလြဲလို႔ က်န္တဲ႔ခိုင္မာတဲ႔ Institution ျဖစ္တဲ႔ သံဃာနဲ႔ ေက်ာင္းသားထုကို ၿပိဳကြဲေအာင္မ်ား အစီအစဥ္ရွိရွိ တမင္လုပ္ေနၾကသလားလို႔ထင္မိတဲ႔အထိ အဲဒီ Institution ႏွစ္ခုဟာ ၿဖိဳခြဲခံေနရတယ္လို႔ေတာင္ ယူဆမိပါတယ္။

ေမလထဲမွာ ျပန္စမယ့္လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို အဓိကထားေဆြးေႏြးမယ္လို႔ေျပာေနၾကသလို၊ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ေတြ႕မယ့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္မွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိုပဲ အဓိကေဆြးေႏြးမယ္လို႔ေျပာေနၾကျပန္တာေၾကာင့္ ငါးသန္းေသာျပည္သူ (အမွန္အကန္) ေတြမွာေတာ့ နတ္ကရာ ၾကည့္ေမာသလိုပါပဲ။ ေျပာခ်င္တဲ႔အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔ေဝးကြာလြန္းလွတယ္ဆိုတာပါပဲ။ မျဖစ္နိုင္တဲ႔ကတိေတြကိုသာ အထပ္ထပ္ေပးေနၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔အေဝးဆံုးအရပ္မွာ ေရာက္ေနတယ္လို႔ ျပည္သူေတြကခံစားေနရတာပါပဲ။

ဥပမာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလို ကိစၥမ်ိဳးေတြကိုၾကည့္လိုက္တာနဲ႔တင္ ေတာ္ရံုအေျခအေနေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္သြားရေစပါတယ္။ အစိုးရအေပၚ အရင္ကအေကာင္းျမင္မိသူေတြေတာင္၊ သမၼတႀကီးရဲ႕ မိဘျပည္သူမ်ားဆိုတဲ႔ေလသံကို နားေယာင္ မ်က္စိလည္ခဲ႔သူေတြေတာင္ အျမင္အၾကားေတြပိတ္ဆို႔ သလႅာဖံုးေနတာေတြလည္း ကြာက်သြားေစၿပီး အမွန္ကို ျမင္သြားမိေစခဲ႔ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ႔ကိစၥမွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေက်ာင္းသား၊ NNER တို႔နဲ႔ ေလးပြင့္ဆိုင္သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ႔တာတို႔၊ ေက်ာင္းသားေတြကို အာမခံမရေစတဲ႔ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီး ေထာင္ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားတာတို႔ဟာ အစိုးရရဲ႕ ကတိပ်က္ကြက္ခဲ႔တာဆိုတာ တစ္နိုင္ငံလံုးက စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ သိျမင္ခဲ႔ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကတိစကားကို အစိုးရဆိုသူက အလြယ္ခ်ိဳးေဖာက္တက္တဲ႔ဓေလ့ကို အရင္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အေမြခံေတြဆိုတဲ႔အတိုင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေနဆဲျဖစ္တာကို ရွည္ရွည္ေဝးေဝးရွင္းျပစရာမလိုဘဲ ျပည္သူေတြက သိသြားရတာျဖစ္ပါတယ္။

အေရးႀကီးၿပီး အျမင္သာဆံုးအခ်က္ကေတာ့ အစိုးရဟာ သူေပးခဲ႔တဲ႔ ကတိေတြကို မတည္ဘူးဆိုတာနဲ႔ သူလုပ္ခ်င္တာဆိုရင္ ေျပာခ်င္တာဆိုရင္လည္း ဘာမွေရွ႕ေနာက္မၾကည့္ဘဲ လုပ္ခ် ေျပာခ်ေနၾကသလားလို႔ပဲျမင္ေနရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈအလ်ဥ္းမရွိေတာ့လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လတ္တေလာ တိုင္းျပည္ထဲမွာျမင္ေနရတာက ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတကယ္လုပ္ျဖစ္ရင္ သမာသမတ္က်ဖို႔ျဖစ္သလို ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလို တကယ္အနိုင္ရပါတီကို အမွန္တကယ္ အာဏာလႊဲေပးမလားဆိုတာပါ။ ဘာလို႔ေမးရသလဲဆိုေတာ့ သမၼတဆိုတဲ႔ ကတိေပးေနက်ပုဂၢိဳလ္က ဒီကတိတစ္ခုကိုေတာ့ျဖင့္ ခုထိမေပးေသးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သူကအဲဒီကတိကိုသာမေပးတာ သူ႔ပါတီနိုင္မယ္ မနိုင္မယ္မသိေသးေပမယ့္ ေနာက္ထပ္သမၼတသက္တမ္းဆက္လုပ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ႔ ကတိက်ေတာ့ တစ္ႀကိမ္မကေပးခဲ႔ၿပီးပါၿပီ။
*********************************

ေလးစားစြာျဖင့္

Ko Soe Win

ယေန႔ နာမည္ေက်ာ္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ မဘသ ထဲက ဆရာေတာ္ဟာ ေဒ၀ဒတ္ေလာက္ နာမည္ေက်ာ္လို႔လား။ ေဒ၀ဒတ္ေလာက္ စ်ာန္အဘိဥာဏ္ေတြ ရၾကလို႔လား။ စ်ာန္အဘိဥာဏ္ရမွဳနဲ႔ ေၾကာ္ၾကားမွဳ တစ္ခုတည္းကိုပဲ ၾကည့္ျပီး လိုက္သြားတဲ့၊ ေသာတာပန္ ျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ပါရမီ ပါလာတဲ့ အဇာသသတ္ဟာ သူ႕အေဖကို သတ္မိသည္အထိ လမ္းမွားသြားတာ သူ႕ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ ၀ိဘဇၨဥာဏ္ မရွိလို႔ပဲ သူငယ္ခ်င္း၊ ဒါေၾကာင့္ ငါကေတာ့ မဘသ အဖြဲ႕ၾကီးထဲကို လံုး၀ လံုး၀ မ၀င္ေရးခ် မ၀င္ပဲ သူငယ္ခ်င္းေရ”

“၀ိဘဇၨ ပဲ့တင္သံ ”
စည္သူေအာင္ျမင့္
ျမန္မာတုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္၊ ၂၉-၄-၁၅။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ Home ခန္းမမွာ အလြန္ထူးျခားတဲ့ စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲ တစ္ခု က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္နာမည္က “ ၀ိဘဇၨ ပဲ့တင္သံ” ျဖစ္ျပီး စာအုပ္ကို မိတ္ဆက္ၾကတာကလည္း ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံတဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕က ဘာသာျခား အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးေနၾကခ်ိန္၊ ေအးျမျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာ့အလည္မွာ အထည္အျမင္လြဲ ခံေနရခ်ိန္ ခုလို စာအုပ္ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ ဒီ စာအုပ္ ဘယ္လို ျဖစ္ေပၚလာသလဲ၊ ဘယ္သူေတြ က ဘာအေၾကာင္းအရာေတြ ပါ၀င္ေရးသားၾကသလဲ၊ ဘာေတြထူးျခားမွဳ ရွိသလဲဆိုတာ ဒီတစ္ပါတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။
ဒီစာအုပ္ ျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ ကနဦး ကမကထ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္ ႏွစ္ပါးကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူတဲ့ ဆရာေတာ္ဦးဇ၀န နဲ႔ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွာ သီတင္းသံုးတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးရာဇိက တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြ စဥ္းစားမိၾကတာက ၂၀၀၇ သံဃာ့အေရးအခင္း ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ကာလတုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံက ရဟန္းသံဃာေတြဟာ ဖိႏွိပ္ခံေနရျပီး၊ ဆင္းရဲမြဲေတေနတဲ့ ျပည္သူလူထု ဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္ကာ၊ အၾကမ္းမဖက္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းနဲ႔ အစိုးရကို ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေနပူ မိုးရြာၾကီးထဲမွာ ဖိနပ္မပါ၊ ထီးမပါ ေမတၱာပို႔ လမ္းေလ်ာက္ ၾကြခ်ီၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ျမင္ၾကရတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုဟာ ေမတၱာဂရုဏာ သက္ခဲ့ၾကတဲ့အေၾကာင္း၊ ဗုဒၶသာသနာရဲ႕ ပံုရိပ္ဟာ ကမၻာ့အလည္မွာ တင့္တယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ တက္လာျပီးေနာက္ ဘာသာေရးကို အေျခခံတဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျဖစ္ပြားလာ၊ အဲဒီ ပဋိပကၡထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ခ်ိဳ႕က ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ပါ၀င္ပါတ္သက္မွဳေတြ ရွိလာေတာ့ ကမၻာ့အလည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ ပံုရိပ္ ညွိးႏြမ္း ညစ္ေထး ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ပံုရိပ္ေကာင္း ျပန္ထင္ဟပ္ႏုိင္ဖို႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ တကယ့္ တရားစစ္တရားမွန္ ျပန္ျပီး ထြန္းကားလာေစဖို႔ ဒီ “ ၀ိဘဇၨ ပဲ့တင္သံ” ဆိုတဲ့ စာအုပ္ ေရးသား ျပဳစု ထုတ္ေ၀ဖို႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတာ ဆိုျပီး ဘ၀အလင္း ဆရာေတာ္က မိတ္ဆက္ပြဲမွာ မိန္႔ပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ထဲ ပါ၀င္ေရးသားခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြကေတာ့ ျမ၀တီမင္းၾကီး ဆရာေတာ္၊ ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ (ေတာင္စြန္း)၊ သႏၱိသုခ ဆရာေတာ္(ဒါးက)၊ ကံထြန္းသစ္၊ ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ပညိႆရ၊ အရွင္ဇ၀န၊ မင္းသုည(ဗုဒၶတကၠသိုလ္)၊ သစၥာႏြယ္(ေက်ာက္တုိင္)၊ သားေအးည၊ အရွင္ဓမၼိသာရ၊ ကိုသစ္ (သီတဂူ)၊ ဓမၼဂၢၤါ၊ အရွင္ထာ၀ရ၊ ဦးေသာဘိတ (ဘ၀အလင္း)၊ ဘုန္းဘုန္း ဦးေကာ၀ိဒ၊ အရွင္ဓမၼ- ေဒလီ၊ အရွင္ရာဟုလာ (မစိုးရိမ္)၊ အရွင္သံ၀ရာ လကၤာရ၊ အေ၀ရာေမာင္၊ ဦးရာ၀ိက၊ အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)၊ အရွင္နိယာမ (ေအာင္သာ၀တီ)၊ အရွင္ညာဏိန္ (မစိုးရိမ္)၊ အရွင္နႏၵမာလာ (မာဂဓ တကၠသိုလ္)၊ မိုးသု (မႏၱေလး)၊ ၀တီႏြယ္ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စုစုေပါင္း ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ ၂၆ ပါးရဲ႕ စာေတြပါ။

စာအုပ္ထဲ ေရးသားထားတာေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပရရင္ မဘသ အဖြဲ႕နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဆရာေတာ္ အရွင္ ဇ၀န က “ မဘသ တို႔ဇ။္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒသည္ အမ်ိဳးေစာင့္ရာ မေရာက္ပဲ တိုင္းျပည္ပ်က္ဖို႔ လွံဳ႕ေဆာ္ေနသလို ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔ဇ။္ (ဗမာ) ျမန္မာ မ်ားအေပၚ သံသယက ျပည္တြင္းစစ္မီးဇ။္ မူလ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားတို႔ဇ။္ သံသယကို ပိုမို ခိုင္မာေစမည္ ျဖစ္ေသာ ဥပေဒ ”။ “ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကို မေရာေထြးပါႏွင့္ဟု ေခတ္အဆက္ဆက္က အုပ္စိုးသူေတြ လက္ကိုင္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ေတြပင္ ဘာသာေရးကုိ အသံုးခ်ျပီး လူေတြကို စည္းရံုးၾကျပန္သည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္သည္ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အသံုးခ်မွဳ အမ်ားဆံုးဟု ဆုိရမည္” ဆိုျပီး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ (စာ- ၄၅)
မင္းသုည (ဗုဒၶတကၠသိုလ္) ကေတာ့ “ ဒို႔ဘုရားရဲ႕ ၀ါဒဟာ အမွားအမွန္ေတြကို ဥာဏ္ပညာနဲ႔ ေသျခာပိုင္းျခား စိစစ္ျပီးမွ လက္ခံတဲ့ ၀ိဘဇၨ၀ါဒ ျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ဆရာေတာ္ၾကီးမို႔လို႔ ဘိ၀ံသ ဘြဲ႕ေတြရလို႔ စာတတ္ေပတတ္ အေက်ာ္အေမာ္ျဖစ္လို႔ မွားမွားမွန္မွန္ မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ လက္ခံရမယ္ ဆိုတဲ့ ၀ါဒ မဟုတ္ဘူး။ ယေန႔ နာမည္ေက်ာ္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ မဘသ ထဲက ဆရာေတာ္ဟာ ေဒ၀ဒတ္ေလာက္ နာမည္ေက်ာ္လို႔လား။ ေဒ၀ဒတ္ေလာက္ စ်ာန္အဘိဥာဏ္ေတြ ရၾကလို႔လား။ စ်ာန္အဘိဥာဏ္ရမွဳနဲ႔ ေၾကာ္ၾကားမွဳ တစ္ခုတည္းကိုပဲ ၾကည့္ျပီး လိုက္သြားတဲ့၊ ေသာတာပန္ ျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ပါရမီ ပါလာတဲ့ အဇာသသတ္ဟာ သူ႕အေဖကို သတ္မိသည္အထိ လမ္းမွားသြားတာ သူ႕ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ ၀ိဘဇၨဥာဏ္ မရွိလို႔ပဲ သူငယ္ခ်င္း၊ ဒါေၾကာင့္ ငါကေတာ့ မဘသ အဖြဲ႕ၾကီးထဲကို လံုး၀ လံုး၀ မ၀င္ေရးခ် မ၀င္ပဲ သူငယ္ခ်င္းေရ” လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ (စာ-၅၅)

ဆရာေတာ္ ဦးရာ၀ိက ကေတာ့ “ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းဟာ မိမိကိုယ္မွာ ဗံုးပတ္ျပီး အေသခံ ဗံုးခြဲသူမ်ားနဲ႔ မဖြဲ႕စည္းေစခ်င္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာကို အထူးအခြင့္အေရးေပးရမယ္လို႔ အစိုးရကို အၾကပ္မကိုင္ရဘူး။ မဲရေအာင္ မဘသ ကို ေထာက္ခံၾကလို႔ မေျပာေဟာဘူး။ ငါတို႔ကို မေထာက္ခံရင္ နာျပီသာမွတ္လို႔ မျခိမ္းေျခာက္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ အင္မတန္မွ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့တယ္။” လို႔ဆုိပါတယ္။ (စာ-၁၄၁)
ဒါေတြကေတာ့ စာျမည္း နမူနာေလာက္ပါ။ စာအုပ္ထဲမွာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြ ေရးထားတဲ့ အျခားေသာ ဖတ္စရာ မွတ္စရာ၊ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ တရားစစ္ တရားမွန္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စဥ္းစားစရာ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ပါပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဘာသာျခား အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးမွဳ အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းေနဆဲပါ။ ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ တရားပြဲေတြမွာ ဘာသာျခား မုန္းတီးေရး ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေဟာေျပာေနၾကသလို၊ တစ္ခ်ိဳ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ ေႏြရာသီ ကေလး တရားစခန္းလို ေနရာမ်ိဳးမွာေတာင္ ကေလးသူငယ္ေတြ မၾကည့္အပ္၊ မျမင္အပ္တဲ့ ေသြးရဲရဲသံရဲရဲ သတ္ျဖတ္ထားတဲ့ ဗီႏိုင္း ပိုစတာၾကီးေတြ ခ်ျပျပီး ဘာသာျခား မုန္းတီးေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါတယ္။
အဲလို ဘာသာျခား အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးသူေတြထဲမွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ၾကသလို၊ သူတို႔လက္ထဲမွာ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀တာ အျပင္ လံုးခ်င္းစာအုပ္ ထုတ္ေ၀မွဳကအစ မီဒီယာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳ လုပ္ကိုင္ေနတာလည္း ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ အခု ၀ိဘဇၨ ပဲ့တင္သံ စာအုပ္ကေတာ့ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ အပါး ႏွစ္က်ိပ္ေက်ာ္ရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြကို ပထမ ဦးဆံုးအၾကိမ္
စုစည္းထားတာ ျဖစ္ေလေတာ့ ရွိေနႏွင့္ျပီးသား အစြန္းေရာက္ အမုန္းတရားေတြကို ဘယ္ေလာက္ ေဖါက္ထြင္းႏုိင္မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ က်ယ္ျပန္႔ေလမလဲ မမွန္းဆႏုိင္ေသးပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒ ေျခခ်စ ျပဳလာတဲ့ဆီမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသလို၊ စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶရဲ႕ ၀ိဘဇၨ၀ါဒ ထြန္းကားလာေရးမွာလည္း ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြကပဲ အဓိက စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု စာအုပ္ကိုေတာ့ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ က အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ျပီး ႏုိင္ငံတကာမွာ ျဖန္႔ေ၀ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶရဲ႕ တရားေတာ္ေတြ ထြန္းကားလာဖို႔၊ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႔တား တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာဟာ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစု အျမင္ေကာင္းလာေရးထက္ ပိုျပီး အေရးၾကီးေနပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

စည္သူေအာင္ျမင့္။


 သီတင္း တပတ္ေက်ာ္ၾကာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ႔ ျမန္မာ သေဘာၤသားေတြ ပါ၀င္တဲ႔ Maersk Tigris ကုန္တင္သေဘာၤကို အီရန္တို႔ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီလို႔ အီရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ အေျပာကို ကိုးကားၿပီး အီရန္ျပည္တြင္း သတင္းေတြ က ေရးသားေဖာ္ျပၾက ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနဘက္ကလည္း ဒီသတင္းကို အတည္ျပဳၿပီး သေဘာၤနဲ႔အတူ သေဘာၤ၀န္ထမ္းေတြပါ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာ သေဘာၤသားေတြ က်န္းမာေရး အေျခအေန ေကာင္း မြန္ၿပီး မိသားစုနဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို
မသိဂၤ ီထိုက္က စုစည္းတင္ျပေပးပါမယ္။

အီရန္ႏုိင္ငံက သတင္းတပတ္ေက်ာ္ၾကာ ဖမ္းဆီးထားတဲ႔ Marshall Island အလံတင္ ကုန္တင္ သေဘာၤ Maersk Tigris ကုန္တင္သေဘာၤကို ၾကာသပေတးေန႔ မွာ အီရန္ ေရပိုင္နက္ အတြင္းကေန ျပန္ၿပီး ထြက္ခြာခြင့္ေပးလိုက္ၿပီ ဆိုၿပီး အီရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိေတြကို ကုိုးကားၿပီး အီရန္ သတင္းေအဂ်င္စီေတြ ျဖစ္ၾကတဲ႔ Iran Students News Agency (ISNA) နဲ႔ အီရန္ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းဌာန IRNA က ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

အီရန္တို႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ႔ သေဘာၤေပၚမွာ လိုက္ပါခဲ႔တဲ႔ သေဘာၤ၀န္ထမ္း ၂၄ ဦးတို႔ထဲမွာ ျမန္မာ သေဘာၤသား ၁၃ ဦးတို႔လိုက္ပါခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာၤနဲ႔ အတူ သေဘာၤသားေတြ အားလံုး အီရန္ေရပိုင္နက္ထဲကေန ထြက္ခြာေနၿပီဆိုတာကို ျမန္မာ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန သေဘာၤသားဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတိုးျမင့္က အတည္ျပဳ ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္လည္း ခုနတုန္းကမွ အဲဒီသတင္းရတယ္ခင္ဗ်။ ျပန္လြတ္သြားၿပီလို႔ သတင္းရပါတယ္။ ကုမၸဏီ ကေတာ့ အဲဒီ သတင္း က်ေနာ္တို႔ဆီ မေရာက္လာေသးပါဘူး။ အျပင္သတင္းအရေတာ့ ရပါၿပီ။"

အီရန္ဘက္က ဖမ္းထားတဲ႔ သေဘာၤ ျပန္လႊတ္လိုက္ၿပီ ဆိုတာကို ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ကုန္တင္သေဘာၤ လိုင္း ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရဲ႕Maersk သေဘာၤလိုင္းကို စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ႔ Rickmers Shipmanagement ကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုပါတယ္။

အခုဆိုရင္ အေမရိကန္ အလံတင္ သေဘာၤ Maersk Tigris သေဘာၤဟာ အီရန္လက္က လြတ္ေျမာက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ မူလ ခရီးစဥ္ကို ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္တဲ႔အေၾကာင္းနဲ႔ သေဘာၤ၀န္ထမ္းအားလံုးတို႔ဟာလည္း က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္တဲ႔ အေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

သေဘာၤေပၚမွာ လိုက္ပါခဲ႔ၾကတဲ႔ သေဘာၤ၀န္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔လည္း အခုလို အခက္အခဲ ၾကံဳခဲ႔ရတဲ႔ အေျခအေနမွာ စိတ္ေအးလက္ေအးထားၿပီး အေျခအေနကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ခဲ႔ၾကတဲ႔ အေပၚ Rickmers Groups က ေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သေဘာၤေပၚမွာ လိုက္ပါခဲ႔ၾကတဲ႔ သေဘာၤ၀န္ထမ္းေတြထဲမွာၿဗိတန္၊ ဘူလ္ ေဂးရီးယား နဲ႔ ႐ိုေမးနီးယားႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြလည္း ပါရွိခဲ႔တာပါ။ ဒီျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ႔ အကူအညီေတြ ကို ျမန္မာ႔ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနဘက္ကလည္း ကူညီေပးသြားမယ္လုိ႔လည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတိုးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

"SRPS ကုမၸဏီ ေခၚပါတယ္ UNITEAM ကုမၸဏီက Maersk လိုင္းက သေဘာၤကို Charter ငွားၿပီး ဆြဲတာပါ ခင္ဗ်။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီ သေဘာၤမွာ ရွိတဲ႔ အခု အီရန္က ဖမ္းတယ္ဆိုတာကလည္း က်ေနာ္တို႔ သေဘာၤကို ဖမ္းတာ ျဖစ္ေပမယ့္ သေဘာၤသားေတြ သေဘာၤေပၚမွာ ရွိတဲ႔သူေတြက လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အဲေတာ့ သေဘာၤသားေတြကလည္း က်ေနာ္တို႔ သိသေလာက္ ဆိုရင္ အိမ္ေတြနဲ႔လည္ အဆက္အသြယ္ ရပါတယ္။ အစားအေသာက္ေရာ လစာေရာ ဘာမွ မျဖတ္ပါဘူး။ အဲေတာ့ ဒီကုမၸဏီနဲ႔ သူတို႔ ဒီ Maersk လိုင္း ကုမၸဏီနဲ႔ အီရန္ အစိုးရၾကား အဆင္ေျပတယ္ဆုိရင္ ဒီ က်ေနာ္တို႔ UNITEAM ကုမၸဏီနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ Charter လုပ္ငန္း ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာပါ။

အဲဒီေတာ့ သေဘာၤသားေတြက ဒီလုပ္ငန္းေပၚမွာ ခုနက ေျပာတဲ႔ဟာေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ တကယ္လို႔ သေဘာၤသားက ဟို သေဘာၤက သူတို႔ ဆက္ၿပီး Charter Run ဖို႔ ဆက္ၿပီး ရွိပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔မွ သူတို႔ သေဘာၤသားေတြရဲ႕ ဆႏၵအရ ျပန္ခ်င္တဲ႔ ဆႏၵရွိရင္လည္း ဒါ သူတို႔ UNITEAM ကုမၸဏီက စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥပါ။ တကယ္လို႔မ်ား က်ေနာ္တို႔ ဌာနကို ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ လိုအပ္တာေတြ အကူအညီေတာင္းလာရင္ က်ေနာ္တို႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္ခင္ဗ်။"

အီရန္ ကုမၸဏီ တခုနဲ႔ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံက Maersk သေဘာၤလုိင္းတို႔ၾကား တရားတေဘာင္ ကိစၥေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရတဲ႔ Maersk သေဘာၤလိုင္းပိုင္ Maersk Tigris ကုန္တင္ သေဘာၤကို ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕ Hormuz ေရလက္ၾကား မွာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ သတင္းပတ္က အီရန္တို႔က ဖမ္းဆီးခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဖမ္းခံခဲ႔ရတဲ႔ Maersk Tigris ကုန္တင္သေဘာၤကို ဒိန္းမတ္ Maersk သေဘာၤလိုင္းက လတ္တေလာ စီမံခန္႔ခြဲေနတာ မဟုတ္ဘဲ တျခား ကုမၸဏီ တခုကို ငွားယမ္းထားတာျဖစ္ၿပီး Marshall Island အလံတင္ထားတဲ႔ ကုန္တင္သေဘာၤလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အီရန္ ကုမၸဏီ တခုနဲ႔Maersk Tigris သေဘာၤရဲ႕ ပိုင္ရွင္ Maersk သေဘာၤလိုင္း ၾကား ေငြေၾကး အေပးအယူ ကိစၥ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ အီရန္ဘက္ကေရာ ကုမၸဏီဘက္ကပါ ထုတ္မေျပာေသးပါဘူး။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ သတင္းပတ္က အီရန္တို႔က Marshall Island အလံတင္ သေဘာၤကို ဖမ္းဆီးလိုက္တာေၾကာင့္ Hormuz ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္တဲ႔ အေမရိကန္ အလံတင္ သေဘာၤေတြကို အေမရိကန္ ေရတပ္က လုိက္ပါေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလည္း စတင္ခဲ႔တာပါ။

သေဘာၤေရေၾကာင္း လံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူထားတဲ႔ အီရန္တို႔ဘက္ကေတာ့ အခု ဖမ္းဆီးမႈဟာ အီရန္ ေရပိုင္နက္ အတြင္း အီရန္ရဲ႕ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ဖမ္းဆီးခဲ႔တာသာ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရေရာ လံုျခံဳေရးအရေရာ မဟုတ္ရပါဘူးဆိုၿပီး အီရန္တာ၀န္ရွိသူေတြက ခုခံ ေျပာဆိုခဲ႔ၾကပါတယ္။

သိဂႌထိုက္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံ ဒီဂရိေကာလိပ္မွာ စိုက္ ထူထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ျဖဳတ္ခ်မႈနဲ႔ တရားစဲြ ခံထားရ သူ ေက်ာင္းသား ငါးဦးထဲက ႏွစ္ဦးကို ျမင္းၿခံ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ဒီကေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အလံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ နဲ႔ ျမင္းၿခံ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရ သူ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးဟာ အလံျဖဳတ္ခ်မႈမွာ မပါ၀င္ခဲ့ဘူးဆိုတာကို သက္ေသျပဖို႔ ျပင္ဆင္ ထားေၾကာင္း ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးရဲ့အမႈကို ေဆာင္ ရြက္ေပးမယ့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခ်မ္းေျမ့ က ေျပာပါတယ္။
"က်ေနာ္တို႔က အမႈသည္ဆီက ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုယူထားတဲ့အခါမွာ သူတို႔အထဲမွာ မပါဝင္တဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔သိတယ္၊ ဒီအခြင့္ အေရးကို က်ေနာ္တို႔က အျပည့္အဝေတာင္းေပး မွာေလ၊ သူတို႔က စြပ္စြဲခံရတဲ့အဆင့္ပဲရွိတာကိုး၊ က်ေနာ္တို႔မွာလည္း သက္ေသစုေဆာင္းထားတာလည္းရွိတယ္ေလ"

ဒီကေန႔ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခံရသူေတြဟာ အလံျဖဳတ္ခ်ရာမွာ မပါ၀င္ဘဲ အဖမ္းခံထားရတာလို႔ ရတနာပံု တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢကလည္း ေျပာထားပါတယ္။
ဒီႏွစ္ဆန္း ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိစဥ္မွာ စစ္ေၾကာင္းမွာပါ၀င္သူတခ်ဳိ႕က ျမင္းၿခံဒီဂရီေကာလိပ္မွာ စိုက္ထူထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အလံကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ခြပ္ေဒါင္းအလံကို လႊင့္တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုမင္းေသြးသစ္၊ ကိုမင္းမင္းေဇာ္၊ ကိုစိုးလႈိင္၊ ကိုဇင္ကိုသန္႔နဲ႔ ကိုျမတ္မင္းသူ တုိ႔ကို ျမင္းၿခံဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးကိုကိုျမင့္က တရားလိုလုပ္ၿပီး စဲြဆုိထားတာျဖစ္ပါတယ္။
တရားစဲြခံရသူ ၅ဦးထဲက ကိုမင္းေသြးသစ္နဲ႔ ကိုမင္းမင္းေဇာ္တုိ႔ဟာ သာယာ၀တီအက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး ကိုျမတ္မင္းသူကိုေတာ့ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese/news/investigation-students-05072015104913.html


 မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္မွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းစက္ရံု တည္ေဆာက္ဖို႔ သိမ္းယူခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နစ္နာေၾကး ကိစၥကို ေဒသခံ ေတာင္သူေတြနဲ႔ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ စီစဥ္ ထားေပမယ့္ တပ္မေတာ္ဘက္က ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေခတၱရာရပ္ကြက္ ဓမၼာရံုမွာ ကပစ ၂၀က တပ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြနဲ႔ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကတဆင့္ ခ်ိန္းဆို ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတာင္သူ ဦးစိန္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို တပ္မေတာ္ကလိုက္ေလ်ာေပးပါ့မယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ေက်နပ္ တဲ့ ေနရာမွာခ်ိန္းပါ၊ က်ေနာ္တို႔ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ့ မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ိန္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဆက္အသြယ္မရဘဲ ျဖစ္ေနတာပါခင္ဗ်၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကေန ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ဖို႔ရွိပါတယ္၊ ေတာင္ေခတၱရာရပ္ကြက္ ဓမၼာရံုမွာ ေတာင္သူမ်ားနဲ႔ တပ္ဘက္စစ္ေဆးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ဆက္သြယ္ထား ပါတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္က သစ္ေတာဦးစီးဌာန ပိုင္ေျမဧက ေျခာက္ေသာင္းဝန္းက်င္ကို သိမ္းယူ ရာမွာ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေခတၱရာရပ္ကြက္ရြာ၊ ေအာက္ ပံုေက်းရြာ၊ ေအာင္းေက်းရြာ၊ ခို၀င္ရြာနဲ႔ မထိန္းေက်းရြာေတြက ေတာင္သူေတြပိုင္တဲ့ ေျမဧက ၂၀၀ ေက်ာ္လည္း သိမ္းခံခဲ့ရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ့ ေျမေတြထဲက ဧက ၁၀၀ ေလာက္မွာ တပ္မေတာ္က အေဆာက္အဦး ေဆာက္ လုပ္ထားၿပီး က်န္တဲ့ဧက ၁၀၀ ေလာက္က ပိုလွ်ံေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေတာင္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလယ္ယာေျမေတြကို သိမ္းယူစဥ္က နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ေျမတစ္ဧကအတြက္ က်ပ္ ၅ ေထာင္ေပးခဲ့ရာမွာ လက္ခံခဲ့တဲ့ ေတာင္သူေတြရွိသလို နစ္နာေၾကး မထုတ္ယူခဲ့တဲ့ ေတာင္သူေတြလည္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေတာင္သူေတြဟာ လက္ရွိေခတ္ကာလနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတြေပးဖို႔နဲ႔ ပိုလွ်ံေနတဲ့ လယ္ယာေျမဧက ၁၀၀ ေလာက္မွာ ၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ေပးဖို႔ အတြက္ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတတုိ႔ထံ စာေပးပို႔ ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားမွာ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကို ေတြ႕ရစဥ္။ photo: RFA/ Myo Zaw Ko
ဦးဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕ MNDAA ကိုးကန္႔တပ္နဲ႔ AA ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ကုိ တုိက္ခိုက္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာဆုိေပးမယ္ဆိုရင္ မိမိအေနနဲ႔လည္း အစုိးရတပ္မေတာ္ဘက္က စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်လာေအာင္ တုိက္တြန္းေပးသြားမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

UWSA တပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းတုိ႔ ဒီကေန႔မနက္ပုိင္းက တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာမွာ ၀န္ႀကီးက အခုလို တုိက္တြန္းခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း UWSA အဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

"ဒီေန႔မနက္ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ စကားေျပာမိပါတယ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထပ္ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ ကိုးကန္႔က စတိုက္တာျဖစ္တယ္၊ ရခိုင္က စတိုက္တာျဖစ္တယ္၊ တိုက္ပြဲက ဒီလိုျပင္းထန္လာ တာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္းေျပာပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေနလည္း ဒီအဖြဲ႕ေတြကို တိုက္ပြဲအရွိန္ေလ်ာ့ဖို႔ ေဆြးေႏြးေပးပါ၊ ေျပာၾကားေပးပါ၊ ဒီအဖြဲ႕ေတြက တိုက္ပြဲအရွိန္ေလ်ာ့ႏို္င္တယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း အရွိန္ေလ်ာ့ဖို႔ သူတို႔လည္းေဆြးေႏြးေပးပါမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာပါတယ္"

UWSA အေနနဲ႔ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းရဲ့ ဒီေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြထံ အေၾကာင္းၾကားတင္ျပထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အခုလ ၄ ရက္ေန႔ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာဆုိလုိက္တဲ့အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း UNFC ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ NCCT ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ခူဦးရယ္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

"အဆင္သင့္ျဖစ္တယ္လို႔ သူတို႔ေျပာလိုက္တာက ဘာကိုအဆင္သင့္ျဖစ္သလဲလို႔ ေမးစရာအေၾကာင္းရွိပါတယ္၊ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုေတာ့ သူတို႔အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ဘူး၊ ပါဝင္ခြင့္မေပးဘူး၊ သူတို႔လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ဘူး လို႔ေျပာလိုက္ရင္ ထိန္ခ်န္ထားခံရတာပဲ၊ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ထိန္ခ်န္ထားခံရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ ဆက္လက္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္သြားမွာပဲ၊ သူတို႔ကို အသိအမွတ္မျပဳဘူးဆိုရင္ေတာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕က ဆက္သြားေနဦးမွာပဲ၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔ အားလံုးပါဝင္တဲ့ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုတာ ဒါကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္"

အခု ေမလ ၁ ရက္ေန႔ကေန ၆ ရက္ေန႔အထိ UWSA ၀တပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းမွာ က်င္းပတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လက္ရွိအပစ္အခတ္ မရပ္စဲႏုိင္ေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေရးအပါအဝင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmeseကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ (ေကအန္ပီပီ) တပ္ နယ္လွည့္ လူထု ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြး သည့္ စစ္ေၾကာင္း လမ္းတေလ်ာက္ ခ်ထားသည့္ အစိုးရ တပ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ မတိုးရန္ ေမ ၇ ရက္က အေၾကာင္းၾကားထားသည္။

စစ္ေၾကာင္း လမ္းေၾကာင္းတြင္ အစိုးရတပ္မ်ား ခ်ထားသည့္ အတြက္ ၂ ဖက္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ ျပည္နယ္လံုုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒသ ကြပ္ကဲေရးစစ္ဌာနခ်ဳပ္သိုု႔ ေကအန္ပီပီက အသိေပးထားသည္ဟု လြိဳင္ေကာ္ ဆက္ဆံေရးရံုုးတာ၀န္ခံ ဦးပလုုရယ္ကေျပာသည္။

“လြိဳင္ေကာ္ ရွားေတာလမ္းဖက္မွာ ရွိတဲ့ရြာေတြ၊ လြိဳင္ေကာ္ လြယ္လင္ဖက္က လင္ဖံုု၊ တီးစဲခါး၊ ကြန္နားတိုု႔ဖက္မွာ ဗမာတပ္ေတြလိုုက္ခ်ထားတယ္၊ ဒီမနက္ေတာ့ သြားေျပာ လိုုက္ၿပီ ေရာက္တဲ့ေနရာက ေရွ႕ဆက္မသြားဖို႔ေပါ့”ဟုု ဦးပလုုရယ္ကေျပာသည္။

လက္ရွိ ေကအန္ပီပီ စစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေရွ႕ဆက္ မသြားရန္ ေဒသကြပ္ကဲေရးမႉးမ်ားက ေကအန္ပီပီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမ ၂ ရက္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ အနီးတ၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေကအန္ပီပီ အဖြဲ႔၀င္ ၂၀၀ ၀န္းက်င္သည္ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ နယ္လွည့္ကြင္းဆင္း စည္း႐ုံးရန္ ေမလဆန္းက လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ျခမ္း၌ အေျချပဳ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားလာမည္ကုိ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ေမ ၆ရက္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

မတ္ ၃၁ရက္က ေကအန္ပီပီႏွင့္ျပည္နယ္အစိုုးရတိုု႔ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခ်ိန္ ေမလအတြင္း ကရင္နီတပ္မေတာ္မ်ားမွ နယ္လွည့္လူထုုေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးေရး စစ္ေၾကာင္းျပဳလုုပ္မည့္ ကိစၥကို အသိေပးေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကႏၱာရ၀တီတိုင္(မ္း)
https://www.facebook.com/kantarawaddytimes


 လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့တဲ့​ေနရာမွာ အီးယူက သင္တန္း​ေပးထားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္​ေတြမပါဝင္ဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီးယူသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ႐ိုလန္ကိုဘီယာ က ဒီဗြီဘီကို ​ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢရုံး (အီးယူ) အေျခစုိက္ရာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းစင္တာ အီးယူရံုးမွာ ဥ​ေရာပ​ေန႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းမွာ ဒီဗြီဘီရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကုိ အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

မစၥတာ ႐ိုလန္ကိုဘီယာက “လက္ပံတန္းျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားစုက က်​ေနာ္တို႔ကို​ ေဝဖန္တာ​ေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၇ ​ေသာင္း​ေက်ာ္ရွိတဲ့အထဲက ၄​ ေထာင္​ေလာက္ကိုပဲ သင္တန္း​ေပးခဲ့တာပါ။ လက္ပံတန္း​ေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖိဳခြင္းခံရတဲ့​ ေနရာမွာ အီးယူက သင္တန္း​ေပးထားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔​ေတြ မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္က ​ေတာ္​ေတာ္ကိုဆိုးပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အီးယူ အ​ေနနဲ႔ စိုးရိမ္မိတဲ့အ​ေၾကာင္းလည္း ေျပာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ လက္ခံဖြယ္ရာမရွိသလို ႀကိဳက္လည္းမႀကိဳက္ပါဘူး။ က်​ေနာ္တို႔အ​ေနနဲ႔ အစိုးရကို စံုစမ္းစစ္​ေဆး​ေရး​ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္​ေျပာင္းလဲ​ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အီးယူက သင္တန္းပို႔ခ်ဖို႔ အစိုးရဘက္ေရာ၊ ​ေဒၚ​ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပါ ​ေထာက္ခံအဆိုျပဳခဲ့တာလုိ႔လည္း သံအမတ္ႀကီးက ဆိုပါတယ္။

“အစိုးရ​ေရာ၊ အန္အယ္လ္ဒီ​ေရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ အီးယူက ​ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ ဒါခက္ခဲမယ္ဆိုတာ က်​ေနာ္တို႔​ေတြ သိပါတယ္။ လံုၿခံဳ​ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္​ေျပာင္းလဲမႉ​ေတြ လုပ္တဲ့​ေနရာမွာ ျမန္မာမွမဟုတ္ပါဘူး တကမၻာလံုးမွာ ခက္ခဲမယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။  စိန္​ေခၚမႈေတြရွိတာကို သိသိနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာပါ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ကစၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဒီသင္တန္းေတြရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစား လိုက္နာမႈ ျမႇင့္တင္ၿပီး အေရးပါတဲ့ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖို႔၊ လူစုလူေဝး ၿဖိဳခြဲမႈေတြကို ေနာက္ဆုံး အဆင့္မွာသာ ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ေတြကို ရည္႐ြယ္ သင္ၾကားေပးခဲ့တာပါ။

အီးယူက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔​ေတြအတြက္ ရဲဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္ သင္ခန္းစာ​ေတြကို ၁၈ လၾကာသင္တန္​း​ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယူ႐ိုေငြ ၁၀ သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃.၂ ဘီလီယံခန္႔) ကုန္က်ခဲ့တာပါ။

 By ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း  (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no


နိုင္ငံတကာအာကာသစခန္းကို ရိကၡာပို႔လႊတ္လိုက္တဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ ရုရွားၿဂိဳဟ္တုဟာ အာကာသစခန္းကို မေရာက္ပဲ ေမလ ၈ ရက္မွာ ကမၻာေျမေပၚ ျပန္က်လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဓာတ္ပံု – space.com
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔က Kazakhstan နိုင္ငံ၊ ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္ေရးစခန္းကေန ရိကၡာအစားအေသာက္၊ ေလာင္စာနဲ႔ တျခားေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းေတြကို ဒံုးပ်ံနဲ႔ တင္လႊတ္လိုက္တာပါ။

ၿဂိဳဟ္တုပတ္လမ္းထဲေရာက္ရွိၿပီး ခဏအၾကာမွာ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားခဲ့ၿပီး ေရဒါ အခ်က္အလက္ေတြအရ ကမၻာေျမေပၚ ျပန္က်လာတာကို ေတြ႔ရတာပါ။ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ ၿဗိတိန္စံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီမွာ ကမၻာေျမေပၚ က်ေရာက္မယ္လို႔ အေမရိကန္ေလတပ္က ဆိုပါတယ္။

ျပန္အက်မွာ ကမၻာ့ေလထုထဲ မီးေလာင္ကၽြမ္းသြားနိုင္ၿပီး အပိုင္းအစေတြပဲ ပင္လယ္ထဲ က်ေရာက္နိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔လည္း ရုရွားအာကာသေအဂ်င္စီက ဆိုပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာအာကာသစခန္းနဲ႔ မခ်ိတ္ဆက္မိပဲ ျပန္က်လာလဲဆိုတာကို စံုစမ္းေနၿပီး ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ရုရွားအာကာေအဂ်င္စီက ကနဦးေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီရိကၡာသယ္ၿဂိဳဟ္တု အာကာသစခန္းကို ေရာက္မသြားေပမယ့္ အာကာသယာဥ္မႉးေတြ အတြက္ ၄ လစာရိကၡာ အလံုအေလာက္ရွိတယ္လို႔ နာဆာက ေျပာပါတယ္။

၁၉၇၉ ခုနွစ္က အေမရိကန္ Skylab အာကာသစခန္းအပါအ၀င္ အာကာသယာဥ္ အပိုင္းအစေတြ အရင္ကလည္း ကမၻာေျမေပၚ အထိအခိုက္မရွိ ျပန္က်ခဲ့ဖူးပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/

ဂ်က္ကီခ်န္းရဲ့သား ေဂ်စီခ်န္း ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရ။
စင္ကာပူ နိုင္ငံရဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သံအမတ္ အျဖစ္ ခန့္အပ္ ခံထားရတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းက မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ တခ်ို့ တရားခံေတြ အေပၚ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္တာကို ေထာက္ခံတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။

ကြန္ဖူး မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းက သူ့ရဲ့ သားျဖစ္သူ ကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ့ ပတ္သက္ခဲ့တာကို သိခဲ့ရခ်ိန္က အလြန္ ရွက္မိျပီး စိတ္ဆိုးမိတယ္ လို့လည္း ေျပာပါတယ္။

သူ့ရဲ့ သား ေဂ်စီခ်န္းဟာ အခုနွစ္ ေစာေစာပိုင္းက မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ ေတြ့မႈ၊ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူေတြကို ေနရာေပးမႈ ေတြနဲ့ တရုတ္နိုင္ငံမွာ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရပါတယ္။

သူ့မိသားစုမွာ ဒီလို အျဖစ္မ်ိုး ျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာ ဘယ္တုန္းကမွ မေတြးမိခဲ့ေျကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဟာ လူငယ္ေတြကို ပ်က္စီးေစတာတင္ မကဘဲ သူတို့ရဲ့ မိသားစုေတြကိုပါ ထိခိုက္ နစ္နာေစေျကာင္း မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

ဂ်က္ကီခ်န္းဟာ စင္ကာပူ နိုင္ငံရဲ့ မူးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ ပထမဆံုး သံအမတ္ ျဖစ္သလို၊ ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္ ကလည္း တရုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ့ရဲ့ မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ုပ္ေရး သံအမတ္ အျဖစ္ ခန့္အပ္ ခံခဲ့ရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

ဓာတ္ပုံ -thairath

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငခရိုင္ တကြာပါၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ  ကားေနာက္ဖံုးမွာတင္လာတဲ့ တရားမ၀င္ ျမန္မာ ၁၀ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိတယ္လို႔  ထိုင္းရတ္သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေမလ  ၆ ရက္ ညေန ၄ နာရီေက်ာ္ေလာက္က တကြာပါၿမိဳ႔နယ္ ဗန္မုန္႔ေက်းရြာအုပ္စု ထဲမွာ မသကၤာဖြယ္ နစ္ဆန္းအမ်ိဳးအစား ဆလြန္းကားတစီး  ရြာအ၀င္ဂိတ္ကိုျဖတ္ၿပီး  ေခါက္တံု႔ ေခါက္ျပန္သြားလာေနတာကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအဖြဲ႔က ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ သကၤာမကင္း ျဖစ္ၿပီး အထူးလံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးအဖြဲ႔က  ေစာင့္ဆိုင္းစစ္ေဆးရာ မွာ ကားေနာက္ဖံုးမွာ  တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူေတြကို ေတြ႔ရတယ္လို႔  တာ၀န္ရွိသူတဦး က သတင္းေထာက္ကို ေျပာပါတယ္။

ဆက္လက္စစ္ေဆးခ်က္အရ  အဲဒီကားကို ထိုင္းလူမ်ိဳး ႏိုင္းေဖာေဒခ် တြန္႔ေခ်႕ ဆိုသူက ရေနာင္း ဘက္ကေန  တရားမ၀င္အလုပ္သမားေတြ တင္ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္လာတာ ျဖစ္ၿပီး  စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မွာ တာ၀န္ရွိသူေတြမသိေအာင္ ကားေနာက္ဖံုးကေန တႀကိမ္လွ်င္ ၂ ေယာက္ ၃ ေယာက္ ခြဲၿပီးတင္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊  လူကုန္မွ အားလံုးကို ကားေပၚတစုတည္း ျပန္တင္ၿပီး ခရီးဆက္ သြားဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔  ယာဥ္ေမာင္းက ထြက္ဆို၀င္ခံခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ -thairath

ဒီခရီးစဥ္မွာ တရားမ၀င္သူ ၁၀ ဦး ပါလာၿပီး အားလံုးျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္ကာ လ၀ကဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ အထူးလံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူတဦးက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာသြားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no


 ေမလ ၇ ရက္ ၂၀၁၅

 ေမ ၁ - ၆ ရက္ေန့ အထိ ၀ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြွတ္ေရးပါတီ ကမကထျပဳ၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္နဲ႕ မိုင္းလားတပ္မေတာ္တို႕ ကူညီ ပံ့ပိုးမွဳ နဲ႕ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွာ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ရဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ စံုညီတဲ့ ညီလာခံ တရပ္ က်င္းပ ၾကပါတယ္။ အိမ္ရွင္ ၀ တပ္ဖြဲ႕က ကိုယ္ပိုင္ ျပည္နယ္ ထူေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံ မွဳရဖို႕ ညီလာခံလက္ခံက်င္းပ ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ား ထဲက အဓိကထဲက တခုပါ၀င္ပါတယ္။

ညီလာခံ ပထမ ေန႕ အဖြင့္မိန့္ခြန္းမွာဘဲ ၀ တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူ ခ်န္းက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုအရ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပိုင္း ဟိုပန္ခရိုင္အတြင္း ၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းခရိုင္အတြင္း သံုးၿမိဳ႕နယ္ ကို စုစည္းၿပီး ၀ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရတိုင္းအျဖစ္ သတ္္မွတ္ေပးထားတဲ့အဆင့္ကို တက္ၿပီး ျပည္နယ္ အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးဖုိ့ ေနၿပည္ေတာ္အစိုးရထံ ၀ တပ္ဖြဲ႕ တင္ျပေတာင္း ဆိုရင္ ေထာက္ခံ အသိ အမွတ္ျပဳေပးဖို႕ ပန္ဆန္း ေရာက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ ရဲ႕ ကိုယ္စား လွယ္ ေတြထံ ၀ ေခါင္းေ ဆာင္ ေပါက္ ယူခ်န္းက ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ကေတာ့ ၀ ျပည္နယ္တည္ ေထာင္နုိင္ေရး အတြက္ ႀကိုးပမ္းတာဟာ ၄င္းတို႕ရဲ႕ အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္။ သတ္မွတ္ အတည္ ျပဳဖို႕ က ေတာ့ တဦးတေယာက္၊ တသင္းတဖြဲ႕ တည္းနဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ေပးနိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ ပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္သားေတြကသာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးေန့ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ထဲက ၁၁ ခ်က္ ေျမာက္မွာလည္း တက္ေရာက္ လာတဲ့ တုိင္းရင္းသားေ ခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ၀ အမ်ဳိးသား ျပည္နယ္အဆင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းအေပၚ နားလည္ေထာက္ခံၾကတယ္လို႕ ထည့္သြင္းေရးသား ထားပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃ က မွ စ အထိမွာ - ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရေဒသ ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတုိင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ စတာေတြ နယ္နိမိတ္ေျပာင္းလဲ လိုရင္ သို့မဟုတ္ အသစ္သတ္ မွတ္လိုရင္ ပထမ အဆင့္ ေဒသခံ ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳ ထက္၀က္ေက်ာ္ ရယူရမယ္။

ဒုတိယ အဆင့္ ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ေဒသခံ ၄ ပံု ၃ ပံုနဲ႕ အထက္ ေထာက္ခံမွဳ ရယူရမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ တတိယအဆင့္မွာ လည္း ျပည္ေ ထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ အားလုံးရဲ့ေထာက္ခံမဲ ၄ ပုံ ၃ ပုံနဲ့အထက္ ရယူျပီးမွသာလုိအပ္သလုိျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပး နုိင္မွာျဖစ္ တယ္လုိ့ ေဖာ္ျပ ထား ပါတယ္။

သို့ေသာ္ စစ္အစိုးရေခတ္က မည္သူ့ထံမွ သေဘာထား ဆႏၵရယူျခင္းမရွိဘဲ သွ်မ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ နဲ႕ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ နွစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္းၾကမ္း နဲ႕ ေလာက္ကိုင္ကို ကိုးကန့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျဖစ္လ ည္း ေကာင္း၊ သွ်မ္းျပည္ေ တာင္ပိုင္း ဆီဆိုင္၊ ဟိုပံုး နဲ႕ ပင္ေလာင္း သံုးၿမို႕နယ္ကို ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရြာငံ နဲ႕ ပင္းတယ နွစ္ၿမို႕နယ္ကို ဓနု ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဟိုပန္၊ ပန္၀ိုင္၊ နားဖန္း၊ မုိင္းေမာ၊ ပန္ဆန္း နဲ့ မက္မန္းကို ၀ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသတိုင္း အျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

မည္သို့ပင္္ဆိုေစ လက္ရွိအေနအထားရ ၀ ေဒသ ကေတာ့ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတိုင္းေဒသ ထက္မက တျခားျပည္နယ္ နဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးရထားတဲ့ အဆင့္ေတြထက္ အခြင့္ထူးေတြပိုရေန ပါတယ္။ ၀ ေဒသ အုပ္ခ်ုပ္ေရး ယႏၱယားတခုလံုး ျမန္မာအစိုးရ တစိတ္တပိုင္းမွ် ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္နုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးတာ ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ မည္သူ့ထံမွ ကိုယ္ပိုင္ျပည္ နယ္ ေတာင္းဆိုဖို႕မလိုဘဲ ကိုယ္ပိုင္ နုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ ရွိေနပါၿပီလို႕ ၀ စစ္မွဳ ထမ္းေဟာင္း တခမ္းဆိုင္ က ေျပာပါတယ္။

၀ ေဒသ အတြင္းမွာ ၀ ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္၊ ကိုယ္ပိုင္ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေတြနဲ႕ ေဒသခံ ၆ သိန္းေက်ာ္ ကို ေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေနတာပါ။ ၄င္းတို့ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေဒသ ဟာလဲ ၁၇၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထက္ တစ္ဆ နည္းပါး ပိုႀကီးေနပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဟာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀၊ ကယားျပည္နယ္ က ၁၁၀၀၀၊ မြန္ျပည္နယ္က ၁၂၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိတယ္ လို႕ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ေျမတိုင္း အရာရွိ တဦးကေျပာပါတယ္။

၀ တပ္ဖြဲ႕ဟာ လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမ ပန္၀ိုင္ နားဖန္း မိုင္းေမာ ပန္ဆန္းၿမို႕ နယ္ေတြ အျပင္ ေတာင္ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္ ခရိုင္အတြင္း နဲ႕ မိုင္းဆတ္ခရိုင္အတြင္း ေဒသ တခ်ဳိ့ကိုလည္း ေတာင္ပိုင္း ၀ ျပည္နယ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးဖို႕ နုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ ထံ ေတာင္း ဆိုထားပါတယ္။

၀ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ မည္သုိ့ပင္ဆုိေစ ၀ တပ္ဖြဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ထား တဲ့ေဒသဟာ ျပည္ေထာင္ စုႀကီးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခုသာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ေ တာ့မွ ခြဲထြက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။

အိုက္မူး(မုိင္းေယာ္)
သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese