06/24/15


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ စတင္ေရးဆဲြစဥ္က စၿပီး မူမမွန္ခဲ့ဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ျပင္ဆင္ေရး ဥေပဒမူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးက ေဝဖန္သြားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ (က) ပတ္သက္တဲ့ လတ္တေလာျပင္ဆင္သင့္တဲ့ ပုဒ္မ ၄ ခုကို ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စတင္ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခဲြ (က) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခဲြ (က) ဟာ ဖဲြ႔စည္းပံုပါ ပုဒ္မေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ကို ျပင္ဆင္လုိတယ္ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေထာက္ခံရမယ္။ ဒီလုိ ေထာက္ခံၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူအားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲနဲ႔သာ ျပင္ဆင္ရမယ္လုိ႔ ပါရိွတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိအခ်က္ေတြ ပါ၀င္ခဲ့တာဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုစတင္ေရးဆဲြတဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံကစၿပီး ျပည္သူကို ကိုယ္စားမျပဳခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးစဥ္မွာ ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

“၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ မွာ လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒနဲ႔အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက အာဏာပုိင္ေတြက ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေခၚယူ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၉၀ ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲၾကရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု အပိုဒ္ ၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရးဆြဲခြင့္ မရခဲ့ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်ိဳကၠဆံမွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဒႆမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ပါ၀င္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ”

NLD ပါတီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒကို ေရးဆဲြရာမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးသာ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ထုတ္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔ ၁ အမွတ္ ၉၀ ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရြးေကာက္ခံထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရးဆြဲရပါမယ္ဆုိတဲ့ ျပဌာန္းထားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ညီလာခံႀကီးက်င္းပတဲ့အခါ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အလႊာ ၈ လႊာပါေပမဲ့ ဘယ္လိုေရြးသလဲဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မသိခဲ့ရဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္း အနည္းငယ္သာ ပါပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီလို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒါေတြျပင္ေပးဖို႔ ညီလာခံမွာ တင္သြင္းေသာ္လည္း မရခဲ့ပါဘူး။ အဲေတာ့ ေနာက္ဆံုး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႀကီး ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးပဲ ပါတယ္လို႔ က်ေနာ္ ၾကားသိရပါတယ္။”

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္စန္းႏိုင္ကလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုကို ျပည္သူလူထု ၉၂ ရာႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ အတည္ျပဳထားတာလုိ႔ တင္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

“လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာလည္း အမ်ိဳးသားညီလာခံစတင္ခဲ့တဲ့ ၉ ရက္ ၁ လ ၁၉၉၃ ကေန ဥပေဒေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ၃ ရက္ ၉ လ ၂၀၀၇ အထိ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ၆ ႏွစ္နဲ႔ ၅ လၾကာ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း ႏုိင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးရာ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစံုက လူတန္းစားအလႊာ ၈ လႊာမွ အင္အား ၁၀၈၈ ဦးနဲ႔ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျပည္သူ႔သေဘာထားမ်ား ရယူၿပီး ျပည္သူ ၉၂ ဒႆမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံ အတည္ျပဳထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ”

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္တာေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုကို ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမွ ျပင္ဆင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ ေထာက္ခံမွသာ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အစား ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သလုိ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပရာမွာလည္း မဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွသူ အားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္အစား မဲေပးသူအားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္လုိ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္စန္းႏိုင္က ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။

“ႏုိင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာရာမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေသြးထြက္သံယိုမႈ၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ ကူးေျပာင္းေနၾကတာကို ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတုိ႔ကို ေလ့လာလွ်င္ ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ၁၀၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ညႇင္သာစြာ ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိကာလမွာလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဆက္လက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မယ့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔လည္း ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ ကနဦးအဆင့္မွာ ယာယီအားျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကဲ့သို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း မရွိတာကို ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည္ကို ျပင္ဆင္ေရး၊ မျပင္သင့္သည္ကို မျပင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ပါ၀င္မႈရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တခ်ိန္ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အခိုင္အမာရွိလာခ်ိန္မွာ အေျခအေနအရပ္အရပ္ေတြ ေကာင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးဟာ အဓိကမက်ေၾကာင္း သိရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ၄၃၆ မျပင္ေရးအတြက္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီနဲ႔ အျခားပါတီတခ်ိဳ႕က ၄၃၆ ျပင္ဆင္ထားတဲ့အခ်က္ကို ေထာက္ခံၿပီး NLD ပါတီကေတာ့ ဒီျပင္ဆင္တာဟာ လံုေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ ပုဒ္မေတြမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)၊ ပုဒ္မ ၆၀ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၄၁၈ (ခ)၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) စတဲ့ ပုဒ္မေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး က ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဗုဒၶဟူးေန႔မွာလည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ရိွၿပီး ၾကာသပေတးေန႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ ဥပေဒမူၾကမ္း တပိုဒ္ခ်င္းစီကို လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ ရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုမိုးေဇာ္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/burma-constitution/2834075.html

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စက္လွဲေက်းရြာအနီးမွာ ရတနာစိုင္းေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ ကုမၸဏီက သတၱဳတူးေဖာ္ေနစဥ္ Photo: ေဒသခံတစ္ဦး
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စက္လွဲေက်းရြာအနီးမွာ ရတနာစိုင္းေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ ကုမၸဏီက သတၱဳတူးေဖာ္ေနစဥ္ Photo: ေဒသခံတစ္ဦး
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စက္လွဲေက်းရြာအနီးက ေျမဧက ၇ေသာင္းနီးပါးမွာ ရတနာစိုင္းေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ ကုမၸဏီက သတၱဳတူးေဖာ္ေနတာကို ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ ေဒသခံ ၄၀၀၀ နီးပါးက လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။

ကုမၸဏီကို သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ ေပးလိုက္တဲ့ေျမေနရာေတြမွာ ေတာင္ေတြပါ၀င္ၿပီး ေဒသခံေတြဟာ အဲဒီေတာင္ေတြကို မွီခိုေနၾကတဲ့လူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္တာလို႔ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ မခင္စန္းေ၀က ေျပာပါတယ္။

"ေဒသခံေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို သေဘာမက်ဘူး၊ သူတို႔ယူထားတဲ့ ေျမဧက ၇ ေသာင္းေက်ာ္ ဟာ ေတာင္တန္းႀကီးေပါ့ေနာ္၊ က်မတို႔ကေတာ့ အေရွ႕ေတာင္လို႔ေခၚတာ၊ ဒီအေရွ႕ေတာင္မွာပဲ ဒီနယ္က လူေတြအားလံုးဟာ သစ္ခုတ္ ဝါးခုတ္ မွ်စ္တူး အဲ့ဒါနဲ႔လုပ္ကိုင္စားၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကတဲ့ သူေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ ဒီလိုသိမ္းၿပီး ဒီေတာင္ေပ်ာက္သြားရင္ သူတို႔ဘာလုပ္စားရမလဲ ဒါကနံပါတ္ ၁ ေပါ့ေနာ္၊ ၂ ကေတာ့ အဲ့ကထြက္လာမယ့္ ဒုကၡေတြေပါ့ေနာ္၊ ေရေတြ၊ ခဲကိစၥေတြ ျဖစ္မယ္ဆိုတာေတြကိုလည္း သူတို႔တခ်ဳိ႕သိတယ္ေပါ့၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိုလည္း သူတို႔ျမင္ထားလုိ႔ အဲ့လိုေပ်ာက္သြားမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္မယ္ဆိုတာကို သူတို႔စိုးရိမ္တယ္"

ေဒသခံေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၅ရက္ေန႔ကစၿပီး လက္မွတ္ေတြကို ေကာက္ယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့လက္မွတ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းထံ ေပးပို႔ထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးတို႔ထံ ဆက္လက္တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ KNU တပ္မဟာ ၃ တို႔က ရတနာစိုင္းေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ ကုမၸဏီထံ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီကုမၸဏီက သတၱဳတူးေဖာ္ေနတာ ၆လေလာက္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေဒသခံ ၁၀၀ ေက်ာ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၅ရက္ေန႔က သတၱဳတူးေဖာ္မႈကို ရပ္ဆုိင္းေပးဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အနီး မွာ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

အံဒင္ေက်းရြာမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ က ေဒသခံ ၇ ေထာင္ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပစဥ္ Photo: Kyaw Lwin Oo/RFA
မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာ အံဒင္ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ေျမေနရာေတြ လိုက္လံ၀ယ္ယူ သူေတြကို ကန္႔ကြက္တဲ့ ေဒသခံ ၂၆ ေယာက္ကို အက်ဳိးပ်က္စီးေစမႈ၊ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ စတဲ့ ပုဒ္မ ၄ခုနဲ႔ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ ဒီေန႔ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးေနပါတယ္။

ေရးၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ကရုပ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ေဒသခံ ၂၆ ေယာက္ကို ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ စတင္စစ္ေဆးေန တယ္လို႔ အံဒင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ရွင္းက ေျပာပါတယ္။

"သူ႔ၿခံစည္းရိုးကိုဖ်က္တယ္၊ အိမ္ေပၚတက္တယ္လို႔ စြပ္စြဲၿပီးတရားစြဲတယ္၊ ဒါက တစ္ေယာက္မွမတက္ၾကဘူး၊ ရာအိမ္မွဴးတစ္ေယာက္ပဲေပ့ါ၊ အဲ့အနီးအနားမွာ သူ႔အိမ္ေပၚမတက္ဖို႔ လူအႏၱရာယ္မျဖစ္ဖို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ တဲ့ သေဘာပဲရွိတယ္"

ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တုိယိုထုိင္းကုမၸဏီနဲ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းထားတဲ့ ေရာင္နီဦးကုမၸဏီက အံဒင္ေက်းရြာနဲ႔ ႏွစ္ကရုပ္ေက်းရြာတုိ႔မွာ ေျမေနရာေတြ လိုက္၀ယ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ႏွစ္ကရုပ္ေက်းရြာမွာ ေျမ၀ယ္ယူဖို႔ ေရာက္ရွိလာသူေတြ တည္းခိုတဲ့ေနအိမ္ေရွ႕မွာ အံဒင္ေက်းရြာနဲ႔ ႏွစ္ကရုပ္ေက်းရြာက ေဒသခံ ၂၀၀ ေက်ာ္က သြားေရာက္ကန္႔ကြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကန္႔ကြက္ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကရုပ္ေက်းရြာသား ၁၁ ေယာက္၊ အံဒင္ေက်းရြာသား ၁၄ ေယာက္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေပးတဲ့ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁ေယာက္တုိ႔ကို ေျမ၀ယ္သူေတြ တည္းခိုခဲ့တဲ့ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္က အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈ၊ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ သာမန္လက္ေရာက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔နဲ႔ ေရးၿမိဳမရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုကို အံဒင္ေက်းရြာအနီးက ေျမဧက ၅၀၀ မွာ တိုယိုထိုင္းကုမၸဏီက လာမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၄ ႏွစ္ၾကာ ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ရာက ႐ုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီး တရားစြဲခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ၀န္းရံျပည္သူ ၆ ဦးအတြက္ ဒီကေန႔ သာယာ၀တီ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွာ အာမခံ ေလွ်ာက္ပါတယ္။

လက္ရွိရန္ကုန္ေဆး႐ုံမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနရတဲ့ ဦးတင္၀င္းနဲ႔ ဦးခင္လိႈင္ အပါအ၀င္ ၀န္းရံျပည္သူေတြျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအးသန္း၊ ဦးၾကည္မင္းနဲ႔ ၆ ဦးအတြက္ ဒီေန႔ အာမခံတင္တာလုိ႔ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးလွမ်ဳိးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ အာမခံေလွ်ာက္တဲ့ သူေတြဟာ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွာ အာမခံပယ္ခ်ခံရတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၆ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားနဲ႔ ၀န္းရံျပည္သူ အာမခံေလွ်ာက္သူ ၈ ဦးအတြက္ အာမခံေလွ်ာက္ထားၿပီး ဒီကေန႔ ေလ်က္လဲခ်က္ေပးဖုိ႔ ခ်ိန္းဆုိေပမယ့္ ေလ်ာက္လဲခ်က္မေပးရဘဲ လာမယ့္အပတ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ၾကားနာဖုိ႔ ခ်ိန္းဆုိတယ္လုိ႔ ဦးလွမ်ဳိးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

“ဒီကေန႔က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခြင့္မျပဳဘူး။ က်ေနာ္က ေပးဖု႔ိအဆင္သင့္ပဲ။ ေပးခြင့္မျပဳတာ။ ေနာက္တင္တဲ့ ၆ ေယာက္အတြက္က ဒီကေန႔မွာ ေဖာ္ျပရက္ခ်ိန္း ခ်ိန္းတာကုိ။ အမႈက တမႈတည္းက ေပါက္ဖြားလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခ႐ုိင္ဥပေဒ၀န္ထမ္း ဦးေဌးေအာင္ ကေနၿပီးေတာ့ တရားသူႀကီးကုိ တင္ျပပါတယ္။ တရားသူႀကီး ၅ မႈစလုံးကုိ တၿပိဳင္နက္ ၾကားနာပါမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ၃၀ ရက္ေန႔ကုိ ၾကားနာဖုိ႔ ျပန္ခ်ိန္းလုိက္ပါတယ္။”

လာမယ့္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွာ အာမခံေလွ်ာက္သူအတြက္ ၾကားနာဖုိ႔ရွိသလုိ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြကုိ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ေၾကာင့္ သာယာ၀တီအက်ဥ္းေထာင္၊ အင္းစိန္နဲ႔ၿမင္းၿခံ အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားနဲ႔ ၀န္းရံျပည္သူအပါအ၀င္ ၁၀၀ နီးပါးေလာက္ အမႈရင္ဆိုင္ ေနရပါတယ္။

သာယာ၀တီေထာင္မွာေတာ့ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ၀န္းရံျပည္ သူ ၇၀ ေလာက္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ အပါအ၀င္ ပုဒ္မ ၅ ခုနဲ႔ တရားစြဲဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း
http://burmese.dvb.no/archives/99186


မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႔နယ္တရားရုံးက အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးဟာ ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆုံးတာမဟုတ္ဘဲ တစုံတေယာက္ရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့တာလို႔ ဒီကေန႔ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။

စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားစဥ္ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသဆံုးသူ ကုိပါႀကီးအမႈကို က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမႉး ဒု-ရဲမႉး ဦးတင္ဦးက တရားလုိလုပ္ၿပီး ‘ေသမႈေသခင္း’ အေန နဲ႔အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေန တာပါ။ ဒီကေန႔ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးထုတ္မွာေတာ့ ပစ္ခတ္မႈနဲ႔ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့ စစ္သားကို ဆင့္ေခၚစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားခြင္တက္ေရာက္တဲ့ ကုိပါႀကီးရဲ႕ဇနီး ေဒၚသႏၱာက “ဒီကေန႔ အမိန္႔ခ်ပါတယ္။ ဓမၼတာအတုိုိင္းေသတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ လူတဦးရဲ့ ပေယာဂေၾကာင့္၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားတာ မွန္ပါတယ္ဆုိတာကို အမိန္႔ခ်လိုက္ပါတယ္။” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီေသဆုံးမႈကို တရားမွ်တမႈနဲ႔ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေနနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ဆက္လက္ႀကိဳးစားမယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ရုံးထုတ္မွာ တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင့္ေခၚခ်က္အရ တပ္မေတာ္သား ၁၁ ဦးက သက္ေသအေနနဲ႔ လာေရာက္စစ္ေဆးခံခဲ့တယ္လုိ႔ ကုိပါႀကီးရဲ႕ဇနီး မသႏၱာက ေျပာပါတယ္။

“ဟုတ္ကဲ့ တရားသူႀကီး ဆင့္ေခၚစာနဲ႔ ၂ ေယာက္ေပါ့ေနာ္။ စစ္ခုံ႐ုံးက တရားေသ လႊတ္ထား တယ္ဆုိတဲ့ တပ္သား ႏုိင္လင္းထြန္းနဲ႔ ဒု-တပ္ၾကပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္၊ တပ္စုမႈးဗိုလ္ရဲထြတ္ တပ္ခြဲမႈး ဗိုလ္ၾကီးလူေဇာ္တို႕ သက္ေသအစစ္ခံခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ ထြက္ဆုိခ်က္မွာ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ကြာဟမႈေတြ၊ မညီမွ်မႈေတြ၊ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔လာရတယ္။”

ကိုပါႀကီးကို ပစ္ခတ္တဲ့ တပ္မ ၂၂ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၂၁၀ က တပ္သားႏိုင္လင္းထြန္း၊ ဒု-တပ္ၾကပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္တုိ႔ကုိ စစ္ဘက္တရား႐ုံးက ေမလ ၈ ရက္ေန႔က တရားေသ လႊတ္မိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္မႈထမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပြားခဲ့တာမို႔ စစ္တရား႐ုံးနဲ႔ပဲ စစ္သင့္တယ္ဆိုၿပီး စစ္ေဆးၿပီး တရားေသလႊတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုပါႀကီးဟာ မႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္းက က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွာ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင့္ တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ) နဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္ တုိက္ပြဲသတင္းလိုက္ၿပီး အျပန္ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားစဥ္ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသဆုံးခဲ့တာပါ။

ကိုေအာင္ႏိုင္ ေခၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ ေခၚ ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာမွာ ဦးေခါင္းနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ေသဆံုးခဲ့တာကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးေတြမွာ အမႈစစ္ေဆးဖို႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း
http://burmese.dvb.no/archives/99209


ဦးတင္ေအး ဦးတင္ေအး

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စစ္တပ္ေတြထဲကို သြားေရာက္ မဲဆြယ္ခြင့္မရွိဘဲ မီဒီယာေတြကေနတဆင့္ပဲ စည္း႐ုံးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မသန္စြမ္းသူေတြ ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း သတင္းေထာက္ေတြ ေမးျမန္းတာကို ေျဖၾကားလိုက္တာပါ။

“မဲဆြယ္တဲ့အခါမွာ တပ္ထဲေတာ့ ၀င္လို႔မရဘူး။ တျခားနည္းလမ္းနဲ႔ မဲဆြယ္လို႔ ရပါတယ္။” လို႔ ဆုုိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္၊ လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ ေသခ်ာ ေျပာမသြားပါဘူး။

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဒုတိယအႀကီးဆံုး အင္အားရွိတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ မိသားစု၀င္ေတြမပါဘဲ အင္အား ၅ သိန္း၀န္းက်င္ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္လံုးမွာ တပ္နယ္ေျမေတြထဲကို ၀င္ေရာက္မဲဆြယ္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။

အခုဆိုရင္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမွားအယြင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ အေျခခံ မဲစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မၾကာခင္မွာေတာ့ အၿပီးသတ္မဲစာရင္းကို ေၾကညာဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/99101


ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆(က) မျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဦးေနၿဖိဳး၀င္းက ေနျပည္ေတာ္ကေန ေပးပို႔ထားပါတယ္။

DVB TV

ဒိကေန႔june 22 ရက္ မွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ရန္ကုန္တိုင္း
အတြင္းမွာရွိတဲ႔ က်န္ရွိျမိဳ႕နယ္မ်ားရဲ႕ မဲစာရင္းမ်ားကို ေႀကျငာခဲ႔ျပိ ျဖစ္ပါတယ္ ။

အဲ႔ဒိမဲစာရင္းေတြမွာက်ေတာ္တို႔မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁ ရပ္ကြက္ရဲ႕မဲစာရင္းလည္း
ပါဝင္ခဲ႔ပါတယ္ အဲ႔ဒိမဲစာရင္းကို ႀကည့္ျပိးတဲ႔အခ်ိန္မွာ ထင္ထားတာထက္ပိုျပိးယုတ္မာတဲ႕
စစ္အာဏာရွင္တျဖစ္လဲ ဒိမိုကေရစီ ေယာင္ဝါးအစိုးရရဲ႕ အကြက္က်က် ယုတ္မာပက္စက္မႈ
ကို အမ်ိဳးသားဒိမိုကေရစိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မယ္ ဘယ္လိုေႀကျငာခ်က္ထုပ္
ျပန္မယ္ဆိုတာ ရင္ေမာစြာေစာင့္ေနမိပါတယ္ ။

မဲစာရင္းဟာ ၁၀၀% မွာ ၈၀% မွားပါတယ္က်ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္မွာ လူဦးေရ ၃၀၀၀၀ ခန္႔
မဲေပးပိုင္ခြင့္ ၁၇၀၀၀ ခန္႔ရွိပါတယ္ အဲ႔ဒိလူေတြအကုန္လံုး ဟာ ၁၄ ရက္အတြင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရုံး သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ ရုံးကို မဲစာရင္းမျဖစ္မေနသြားႀကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္

၁ ။ နာမည္မွားပါတယ္
၂ ။ လိပ္စာမွားပါတယ္
၃ ။ မွတ္ပံုတင္မွားပါတယ္
၄ ။ မိဘအမည္မွားပါတယ္

အထက္ပါအခ်က္အလက္ တစ္ခုမွားတာနဲ႕မဲေပးပိုင္ခြင့္ဆံုးရံႈးျပိျဖစ္ပါတယ္ အဲ႔ဒိလိုမွားေအာင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာအကြက္က်က် စိစဥ္ထားျပိး
စိစဥ္ထားခဲ႔ျပိးျဖစ္ပါတယ္ ဒါေႀကာင့္ ကိုယ္ရဲ႕မဲေပးပိုင္ခြင့္ မဆံုးရံႈးရေအာင္ မျဖစ္မေန မဲစာ
ရင္းမွာ ပါမပါ မွားမမွား မျဖစ္မေနသြားႀကည့္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ သြားႀကည့္ဖို႔စိစဥ္ျပိးတာ
နဲ႕ မိမိတို႔ဆိမွာ ၆၆ / ၆ ေခၚတဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ တစ္ပါးထဲ ယူေဆာင္သြားဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္မိ့သားစုမွာ တစ္ခုမွားေနမွာေသခ်ာတယ္လို႔ေျပာနိုင္လို႔ပါပဲ ဒါေႀကာင့္ တစ္ခါထဲ ပံုစံ ၄ အရ ျပင္ဆင္ခြင့္ရရွိေအာင္ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴ ယူေဆာင္သြား
ဖို႔လိုပါတယ္ စာရွည္လာပါျပိ အားနာပါတယ္

အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့

၁။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ မွန္ခဲ႔တဲ႔မဲစာရင္း
၂။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မွန္ခဲ႔တဲ႕မဲစာရင္း
၃။ ၂၀၁၂ ႀကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မွန္ခဲ႔တဲ႕မဲစာရင္း( မွတ္ခ်က္ ။ အမည္ လိပ္စာ
မိဘအမည္ မွတ္ပံုတင္ မွန္ခဲ႔ျခင္းကို
ဆိုလိုသည္ ) ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလြန္ထူးဆန္းစြာ မွားရြင္းေနျခင္းဟာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕အေပၚမွာထားတဲ႕ ယုတ္မာတဲ႕ေစတနာသာ ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေႀကာင့္ မဲဆႏၵရွင္
ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ အခုလိုရက္စက္ယုတ္မာမႈအေပါင္းကို ေခါင္းငံုမခံပဲ ညီညြတ္စြာဝိုင္းဝန္း ကန္ကြက္က်ပါစို႔ ။

သတိ့လက္မလြတ္ပါေစနဲ႕ ။

Credit: Min Ko Ko

 kyaikmayaw-620.jpg မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ တရားရံုးပံု

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးဟာ ေသမႈေသခင္းနဲ႔ ေသဆံုးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက အမိန္႔ခ်လိုက္ပါတယ္။

ကိုပါႀကီးကို တစ္စံုတစ္ဦးက ေသဆံုးေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔ တရားရံုးက အမိန္႔ခ်လိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုပါႀကီးရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူ မသႏၱာက ေျပာပါတယ္။

"အမိန္႔ခ်တာကေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသဆံုးတာ မွန္တယ္ဆိုတာ အမိန္႔ခ်လိုက္တာပါ၊ ေသမႈေသခင္းအထိကေတာ့ အမိန္႔ခ်တဲ့အထိကေတာ့ ပံုစံသိပ္မေျပာင္းဘူးေပါ့၊ တကယ့္တကယ္ဆို ေသမႈေသခင္းမွာ Criminal Case အျဖစ္ ရာဇဝတ္မႈေၾကာင္းအရ ထပ္စြဲမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ သူက ဦးေဆာင္ၿပီးစြဲရမွာ၊ က်မက ဒုတိယတရားလိုပဲ၊ ခုတရားလိုလုပ္တဲ့ က်ဳိက္မေရာရဲစခန္းမွဴးက ထပ္စြဲရမွာ"

ကိုပါႀကီးဇနီး မသႏၱာအပါအ၀င္ အရပ္ဘက္သက္ေသေတြ၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြ၊ တပ္မ ၂၂ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၂၁၀ ကအရာရွိေတြ၊ တပ္သားေတြအပါအဝင္ သက္ေသ ၃၀ေက်ာ္ကို စစ္ေဆးၿပီး အခုလိုအမိန္႔ခ်လိုက္တာလို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရိွမွာ ဘယ္သူက ကိုပါႀကီးကို သတ္တယ္ဆိုတဲ့အဆင့္ မေရာက္ေသးဘဲ ေသဆံုးပံုကိုသာ အမိန္႔ခ်တာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုပါႀကီးေသဆံုးတဲ့အမႈကို အဓိကတရားလိုျဖစ္တဲ့ က်ိဳက္မေရာက္ၿမိဳနယ္ ရဲစခန္းမွဴးက ထပ္မံတရားစြဲရမွာျဖစ္ တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးကို မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က အမွတ္ ၂၁၀ ေျချမန္တပ္ရင္းက ဖမ္းဆီးခံတာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးထားစဥ္ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသဆံုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုပါႀကီး အသတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္ႏြယ္သူလို႔ယူဆရသူ လံုၿခံဳေရးစစ္သား ၂ ဦးကို စစ္ဘက္တရားရံုးက တရားေသလႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/court-sentenced-kopargyi-cause-06232015104625.html

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္။ Photo: RFA

၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ မူၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၄ခုကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ေယာက္က ဒီေန႔ေဆြးေႏြးရာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီနဲ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ထားတာကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္က ပုဒ္မ၄၃၆(က) ျပင္ ဆင္ခ်က္ကို အခုလိုေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

"ပုဒ္မ ၄၃၆(က)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမယ္၊ အဆိုပါျပဌာန္းခ်က္မွာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုးရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ ျပင္ ဆင္ရမယ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္လို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုးတစ္ဦးပါဝင္မွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္ သေဘာျဖစ္သျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ခက္ခဲတင္းၾကပ္လြန္းတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္၊ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္"

ဒီေန႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စန္းႏုိင္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၉(စ) မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံမယ့္သူရဲ့ ေခြ်းမနဲ႔ သားမက္ဟာ ႏုိင္ငံျခားသား မျဖစ္ရဆုိတာကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားခ်က္အေပၚ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ ပုဒ္မ ၅၉(စ)တစ္ခုလံုးကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့မူၾကမ္းမွာ ပုဒ္မေပါင္း ၃၄ ခုကို ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ အဲဒီထဲက ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မ ၄၁၈ နဲ႔ ပုဒ္မ ၆၀ တို႔ကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ေယာက္က ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ေယာက္က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ ၄၃၆(က) နဲ႔ ပတ္သက္လို့ ေဆြးေႏြးေနရာမွာ စစ္တပ္ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စန္းႏိုင္က ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ( ၁၂ ) ပုဒ္မ ၄၃၆ ( က ) နဲ ့( ခ ) ကို မူလအတိုင္းသာ ထားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေဟာင္းတစ္ခုမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို ့အသြင္း ကူးေျပာင္းဆဲ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလံုျခံဳေရးနဲ ့အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ား မရင့္က်က္ေသးတဲ့အခ်ိန္ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္း ႏုနယ္ေသးတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ပုဒ္မ ၄၃၆ ( က ) နဲ ့( ခ ) ပါ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား ကို ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ပဲ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စန္းႏိုင္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese


ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံမွာ အပူလႈိင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ ေတာင္ပိုင္း ဆင္းဒ္ျပည္နယ္ အတြင္း ေသဆုံးသူ ၇၀၀ နီးပါး အထိ ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အေရးေပၚ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဝက္ဇ္ ရွာရစ္ဖ္က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ေသဆုံးသူ အမ်ားစုဟာ ဝင္ေငြ နည္းပါးတဲ့ မိသားစုေတြက သက္ႀကီးပိုင္းေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုက ကရာခ်ိ ၿမိဳ႕သားေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ က်န္းမာေရး အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ကရာခ်ိ ၿမိဳ႕မွာ အခု ရက္ပိုင္း အတြင္း အပူခ်ိန္ ၄၅ ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ (၁၁၃ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္) အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။


ပါကစၥတန္ရဲ႕ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံေရး အဖြဲ႕ကေတာ့ အပူလၽွပ္တဲ့ လူနာေတြ အတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြကို စစ္တပ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ေနပါတယ္။

ပါကစၥတန္မွာ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားမႈက ထုံးစံ ျဖစ္ေပမယ့္ မူဆလင္ ဥပုသ္လ ျဖစ္တဲ့ အခု ကာလအတြင္း လၽွပ္စစ္အား ျပတ္ေတာက္မႈေတြက အေျခအေနကို ပိုမို ဆိုး႐ြားသြားေစတယ္လို႔ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၂၃

ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႕က ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေသာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ ဗိုလ္အဆင့္ရွိသူ Nayek Abdur Razzak ကို လက္ထိပ္ခတ္ျပီး ဖမ္းဆီးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ မီဒီယာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပမႈမွာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္အား အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေစသည္ဟု  CBN (Cox’sbazar News) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳးကို မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႕ ဓါတ္ပံု ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ၁၆ ကုေဋ ( သန္း ၁၆၀) ရွိေသာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ျပည္သူမ်ားကို အမ်က္ေဒါသ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့သုိ႕ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမွာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ လူေပါင္း ၁၆ ကုေဋ ကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားသလို ခံစားရေၾကာင္း  ဘဂၤလီလို ေရးသားထားေသာ  ‘হাতকড়া ১৬ কোটি মানুষের হাতে’ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႕က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ နတ္ျမစ္အတြင္းရွိ ေရတြင္းကၽြန္း (ေရတြင္းျပင္) အနီးတြင္ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕တို႕အၾကား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း ဘဂၤလာေဒရွ္႕မွ ဗိုလ္အဆင့္ရွိသူ Nayek Abdur Razzak ကို လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ အတူ  ျမန္မာဘက္က ဖမ္းဆီးမိခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္မွ တပ္သား တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဘီးပလု ကူမာရ္တြင္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့၍ ေကာ့စ္ဘဇား ေဆးရံုကို တင္ပို႔ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသို႕ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႕က တစ္ၾကိမ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႕က တစ္ၾကိမ္ ၎ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေတြ႕ဆံုရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္း မျပန္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္အား လြဲေျပာင္း မေပးသည္သာမက ယခုအခါ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ စီစဥ္ေနသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အား ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ဦးကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အား အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာမွ အ ေၾကာင္းၾကားစာ မလာေသးဟု ဆိုကာ ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းဆိုေနေၾကာင္းျဖင့္လည္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တက္ကနက္ အေျခစုိက္ ဘီဂ်ီဘီ တပ္ရင္းမွဴးမွ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ Nayek Abdur Razzak ႏွင့္ ဖုန္းမွ တဆင့္ စကားေျပာလိုေၾကာင္း ျမန္မာ နယ္စပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရာ တရားခံႏွင့္ စကားေျပာခြင့္ မရွိဟု ဆိုကာ ျမန္မာဘက္က ျငင္းဆိုခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

တစ္ျခား ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္အား ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႕က ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ရံုးမွ ဆင့္ေခၚခဲ့ျပီး ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားေသာ ဘဂၤလာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ Nayek Abdur Razzak ကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ လြဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိ အတိုက္အခံ ပါတီ BNP မွ Nayek Abdur Razzak  ျပန္လႊတ္ေရးအတြက္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ သံတမန္နည္းအရ ၾကိဳးပမ္းမႈမွာ လံုေလာက္မႈ မရွိဟု ဆိုကာ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ထားသည္။

နိရဥၥရာ
http://www.narinjara.com/burmese


ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသ၊ မိုင္းဆတ္ခရိုင္အတြင္း `၀´စစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏ စစ္ဘက္ေရးရာ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္မႈျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"အဓိကေတာ့ `၀´တပ္ဖက္က ပစ္မယ္ပစ္မယ္လို႔ ခဏခဏၿခိမ္းေျခာက္ေနသံေတြၾကားေနတာ အဲ့ဒါေၾကာင့္ လူေတြလည္း အျပင္မထြက္ရဲဘူး၊ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ကေတာ့ `၀´စစ္တပ္ဖက္ကပစ္ရင္ ျပန္ပစ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးထားၿပီလို႔ သိရတယ္၊ ဒီအတိုင္း ဆက္ၿပီး တင္းမာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္....."ဟု မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ ေဒသခံျဖစ္သူ မစန္းေအးမွ တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရးတင္းမာမႈေၾကာင့္ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမွာလည္း ေအးစက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္လည္း ကားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈအား ၾကပ္မတ္စြာ စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

"အရင္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ အသားငါးတို႔ ေန႔တိုင္း သြားေရာင္းတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္လို သြားေရာင္းတဲ့သူ အမ်ားႀကီး၊ အခု သိပ္မသြားရဲေတာ့ဘူး၊ တာခ်ီလိတ္ကေနၿပီးေပါ့ အဓိကသြားေရာင္းတဲ့ေနရာကေတာ့ မိုင္းဆတ္သြားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အခုေတာ့ မသြားေတာ့ဘူး၊ နယ္ေျမဂိတ္ေတြမွာလဲ `၀´တပ္ေရာ၊ျမန္မာတပ္ေတြေရာ စစ္ေဆးၾကတာဆိုေတာ့ ေၾကာက္တာလည္းပါတယ္.."ဟု ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းသြားေရာက္ေရာင္းခ်သူ တစ္ဦးမွေျပာသည္။

မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ `၀´စစ္တပ္ဖက္မွ သစ္ခိုးထုတ္သည္ဟု စြတ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားမွာ ယေန႔အထိ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းသိရၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း က်န္ေဒသမ်ားတြင္ အနည္းငယ္စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိကာ မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ႏွင့္နီးစပ္သည့္ မိုင္းလားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း "မိုင္းလားကို ဒီနံနက္က ဖုန္းဆက္ေမးတာ၊ ၿမိဳ႕တြင္းအေျခအေနေကာင္းတယ္တဲ့၊ ဘာမွမျဖစ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ကေတာ့ ပံုမွန္ပဲ၊ မစိုးရိမ္ရဘူးလို႔ေျပာတယ္..."ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ျပန္လည္ ေျပာျပသည္။

"တကယ္လို႔မ်ား '၀'အဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္က ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္လာရင္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္နဲ႔ ကယ္ဆယ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိုၿပီးေတာ့ မယ္ဆိုင္ဘက္မွာေတာ့ ထိုင္းစစ္တပ္၊ ၿမိဳ႕ပိုင္ နဲ႔ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြ သင္တန္းပို႔ခ်ေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္.."ဟု မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကို၀င္းျမင့္က ေျပာျပသည္။

ႏွစ္ဖက္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍"ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ျပန္ရုတ္သိမ္းေပးလိုက္တာကို သူတို႔ဘက္က အရမ္းစိုးရိမ္သြားတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနၿပီး လူအင္အားေတြ ျဖည့္ေနတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က သာမာန္ အသြားအလာေလာက္ကိုေတာင္ သူတို႔ဘက္က အရမ္းအာရံုထားလာတယ္၊ ဒီကာလက သူ႕ဘက္ကိုယ့္ဘက္ အမွားမခံတဲ့ အေျခအေနေပါ့.."ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

မိုင္းတံု၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ " '၀'ဘက္ကေတာ့ လမ္းမႀကီးေပၚေတာင္ တပ္ဖက္ကဆိုရင္ ေပးမသြားဘူး၊ အရပ္သားေတြကိုပဲ ေပးသြားတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘက္ကေတာ့ သူတို႔ကို မတားဆီးထားဘူး ေပးသြားတယ္၊ သူတို႔ဘက္ကေတာ့ ပိတ္ထားၿပီး ကြ်န္ေတာ္ဘက္က ျပန္ပိတ္ျပန္ရင္လည္း ျပႆနာျဖစ္အံုးမယ္။ သူတုိ႔ဘက္က မစဘဲနဲ႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ဘာမွ မလုပ္ပါဘူး"ဟုမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

"အခ်ိန္အၾကာႀကီး တင္းမာေနရင္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ဘက္မွ မေကာင္းဘူး၊ ျပည္သူေတြလည္း ေၾကာက္စိတ္ေတြတိုးလာမယ္၊ နစ္နာမႈေတြ ျဖစ္လာမယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ေျဖရွင္း၊ မေျဖရွင္းရင္ေတာ့ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္တယ္..."ဟု ၎မွ သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ(၂၀)ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္းမွ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕သို႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

Tachileik News Agency
http://www.tachileik.net

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Green Hill Hotel မွာ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ NCCT အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏိုင္ဟံသာကို ေတြ႔ရစဥ္ Photo: Kyaw Lwin Oo/ RFA
အစိုးရနဲ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးနုိင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ေတြဘက္က အသစ္ဖြဲ႔စည္း လုိက္တဲ့ "တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ညွိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔" ကို အစိုးရဘက္ က လက္မခံေသးေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Green Hill ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ NCCT အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးႏိုင္ဟံသာက ေျပာခဲ့တာပါ။

"သူတို႔ကေတာ့ အခုလို အဖြဲ႔သစ္ဖြဲ႔လိုက္တဲ့အေပၚမွာ အျမင္မရွင္းဘူး၊ ဘာေၾကာင့္ဖြဲ႔လဲ အရင္ NCCT အေနနဲ႔ ဆက္ေဆြးေႏြးရင္ သူတို႔အတြက္ ျပႆနာမရွိဘူး၊ အခုလို အဖြဲ႔သစ္ဖြဲ႔လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔အထက္ ကေခါင္းေဆာင္ေတြ အျမင္မရွင္းဘူး၊ လက္ခံသင့္၊ မသင့္ဆိုတာ အဆံုးအျဖတ္မေပးႏိုင္ေသးဘူး၊ ဆိုၿပီးေတာ့ အဲ့ဒါေျပာတယ္"

အစိုးရနဲ႔ တစ္နုိင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔အတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြရဲ႕ ကိုယ္စား NCCT ေခၚ တစ္နုိင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႔က တာ၀န္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးက်င္းပခဲ့တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ ေလာ္ခီးလာညီလာခံကေန ေနာက္ထပ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အသစ္ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အျဖစ္ အစိုးရနဲ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ့အဖဲြ႔မွာ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြက KNU ဒုတိယဥကၠဌ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၊ KIO အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ေဒါက္တာလဂ်ာ၊ CNF အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပူးဇင္က်ဳံး တုိ႔ျဖစ္ၿပီး အဖဲြ႔၀င္ေတြအျဖစ္ ဦးႏုိင္ဟံသာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၊ ေစာျမရာဇာလင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ စတဲ့ ၁၂ ဦးနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေလာ္ခီးလာညီလာခံကေန ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လုိက္တဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို အစိုးရက လက္မခံဘဲ ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ NCA မူၾကမ္း အတိုင္းသာထားရွိလိုတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္လို႔လည္း ဦးႏုိင္ဟံသာက ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


EU ဥေရာပသမဂၢ ေကာင္စီက ၂ဝ၁၃ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တုန္းက ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ အၿပီးသတ္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရး၊ စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြအေပၚ ေထာက္ခံအားေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သံႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ထားမႈကို ဆက္လက္ဆြဲကိုင္ သြားမယ္လို႔ တနလၤာေန႔က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

 ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်င္းပဖို႔ရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အေရးပါတဲ့ သမိုင္းမွတ္တိုင္တခုျဖစ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈဟာ ေနာက္ျပန္လွည့္ေနတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သက္ေသထူႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးတခုလည္း ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း EU ရဲ႕ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထဲမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာမွာ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ၿပီး အုပ္စုအားလုံး ပါဝင္ဖုိ႔အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းထားၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းရွိလူနည္းစုအားလုံးႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး ရၾကၿပီး မဲေပးပုိင့္ခြင့္ရွိၾကဖို႔နဲ႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသူ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိၾကဖို႔နဲ႔ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ခြင့္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ေစလႊတ္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ ဥေရာပသမဂၢ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေပၚ တန္ဖိုးထား ေၾကာင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔အညီ ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ ေပးေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ အေရးပါတဲ့ ပါဝင္သူေတြျဖစ္ၾကတဲ့ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္သဘာပတိ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ အတိုက္ခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြပါဝင္တဲ့ ၆ ပြင့္ဆုိင္ ႏိုင္ငံေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ က်င္းပတာကိုလည္း ဥေရာပ သမဂၢေကာင္စီ အေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ၾကား တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနတာကို ဥေရာပသမဂၢ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ မ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ၾကဖို႔ ဆက္လက္ အားေပးတိုက္တြန္းေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တမ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့ေရး အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုးက အတူတကြ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ကိုလည္း EU ဥေရာပသမဂၢ ေကာင္စီသတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မွာ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

မေဝေဝႏု (Women for Justice) 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ဒီညက်င္းပမယ့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ “ဝါေျဖ ညစာစားပြဲ” ကို တက္ေရာက္ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ မေဝေဝႏုကို အေမရိကန္သမၼတက ဂုဏ္ျပဳဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေနအထားနဲ႔ အာရွေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္ေနရတဲ့ ေလွစီးေျပး ဒုကၡသည္ေတြ အေရးေတြကို အေမရိကန္သမၼတအပါအဝင္ အေမရိကန္အစိုးရ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါ အဓိက ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဖိတ္ၾကားခံရတဲ့ မေဝေဝႏုက ေျပာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မဆုမြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ အေမရိကန္စံေတာ္ခ်ိန္ တနလၤာေန႔ညပိုင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ အေမရိကန္သမၼတရဲ႕အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ က်င္းပမယ့္ “ဝါေျဖညစာစားပြဲ” ကို တက္ေရာက္ဖို႔ အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေရးလႈပ္ရွားသူ မေဝေဝႏုကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ ဥပုသ္သီတင္းလမွာ အထြဋ္အျမတ္ထားက်င္းပတဲ့ ဝါေျဖညစာစားပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈမထားဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြကိုယ္တုိင္ အခုလို အေမရိကန္အစိုးရလိုမ်ိဳး မတူကြဲျပားတဲ့ ဘာသာတရားေတြအေပၚ ေလးစားမႈနဲ႔ က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုရင္ အမုန္းတရားနဲ႔ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈေတြ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ မေဝေဝႏုက ေျပာလုိက္ပါတယ္။

“…ဝါေျဖတဲ့ညစာစားပဲြေပါ့ေနာ္။ ဝါေျဖညစာစားပဲြဟာ က်မအတြက္ပိုၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ႏုိင္ငံမွာ က်မတို႔က မတူကဲြျပားမႈ၊ တျခား ဘာသာတရားေတြကိုက်မတို႔ ေလးစားမႈ၊ ဂုဏ္ေပးမႈေတြကို က်မတို႔မေတြ႔ရပါဘူး။ မေတြ႔ရဘဲနဲ႔ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာလာၿပီးေတာ့ သူမ်ားႏိုင္ငံကေနၿပီးေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိးဖိတ္ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳေပးတယ္ဆိုတဲ့ဟာ အရမ္းကို အင္မတန္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ …ဆိုေတာ့ ဒါမ်ဳိး အေလ့အထေတြကို က်မတို႔ ျပည္တြင္းထဲမွာလည္း က်မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရကလည္း လုပ္ေပးတာမ်ဳိးကို ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါမွ ျပည္တြင္းထဲမွာရွိေနတဲ့ စိတ္ဝမ္းကဲြမႈေတြ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ မယံုၾကည္မႈေတြ ပေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရေတြ ကိုယ္ႏႈိက္ကိုက ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၿပီးေတာ့ ဘာသာတရားေတြကို ေလးစားေပးတယ္၊ ဂုဏ္ျပဳေပးတယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ၿပီးေတာ့ မယံုၾကည္မႈေတြ ေသာကေတြ ေပ်ာက္သြားမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္ရွင့္။”

အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္မွာျဖစ္တဲ့ ဒီဝါေျဖညစာစားပြဲအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရဆဲ အေျခအေနေတြကို အဓိကေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ မေဝေဝႏုက ေျပာပါတယ္။

“အေမရိကန္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမွာ အားေပးတာကို က်မတို႔ေထာက္ခံတယ္-ေပါ့ေနာ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲဟာလည္း စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ႐ိုးသားတဲ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္၊ လူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ဖို႔လိုတယ္-ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တခါက်ေတာ့ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္တဲ့ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္၊ လူနည္းစု တစုကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တခ်ဳိ႕ေသာလူေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖယ္က်ဥ္ၿပီးေတာ့၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ႏွိပ္ကြပ္ၿပီးေတာ့မွ ရတဲ့ဒီမုိကေရစီမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ ဟာမ်ဳိးေပါ့။ အဓိက စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီရဖို႔အတြကို က်မတို႔ကို အားေပးသြားပါ-လို႔ က်မက ေျပာခ်င္တယ္။ ေနာက္တခါက်ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တကယ့္ကို အေျခခံက်တဲ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအားလံုးကို အရင္ဆံုးေျဖရွင္းေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းသြားဖို႔လည္း က်မ ေျပာခ်င္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ေဒသမွာရွိတဲ့ပဋိပကၡေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကခ်င္စစ္ပဲြေတြ၊ စစ္ပဲြေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြကို အဓိက အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းဖို႔ က်မေျပာခ်င္တယ္။ ေနာက္တခါ တရားမွ်တမႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြ”

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးႀကီး အေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအခ်ိဳ႕မဲေပးခြင့္ မရွိဘဲ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး မရၾကတာေတြ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရၾကတဲ့ အေနအထားေတြကိုလည္း ရွင္းျပသြားမယ္လို႔ မေဝေဝႏုကေျပာပါတယ္။

အာရွေဒသတြင္း ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့ အကူအညီမဲ့ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ေတြအေရး ဘာေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ေနရပ္ရင္းကို စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကရပါသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို အဓိကထား ဦးစားေပးစံုစမ္းေပးဖို႔ တိုက္တြန္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိေနဆဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရဘက္က ေျဖေလ်ာ့မႈေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေနတဲ့မူဝါဒသေဘာထားေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးဖို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ မေဝေဝႏုက ဆိုပါတယ္။

Justice for Women အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္သူ မေဝေဝႏုဟာ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း Gorge W. Bush ရဲ ႔ Bush Center က စီစဥ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ( Liberty and Leadership) သင္တန္းရဲ႕ သင္တန္းဆင္းဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္လက္ခံရယူဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ရွိေနတာ ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဒီသင္တန္းကို ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ဗမာႏုိင္ငံလံံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္နဲ႔ ကိုလင္းထက္ႏုိင္တို႔အတူ တက္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ေပမဲ့ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ကေတာ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီး တရား ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလင္းထက္ႏုိင္ကေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ လက္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ တိမ္းေရွာင္ေနရဆဲျဖစ္လို႔ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လာေရာက္ၿပီး သင္တန္းဆင္းပြဲကို တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

မဆုမြန္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


Eleven ေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ဝင္ ၁၇ ဦးကို တရားရံုးမေထမဲ့ျမင္ ျပဳမႈနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားစြဲဆိုထားတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္လ ၂ဝ ရက္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့စေနေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာ Eleven အယ္ဒီတာအဖဲြ႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

RFA

၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ထုိစဥ္ကဧရာဝတီတိုင္း၊ တုိင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္က အမိန္႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမေတြ႕ႏိုင္ေအာင္လုပ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚက ကားေတြငွားမရေအာင္ နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပိတ္ပင္သည္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြကုိ ၿခိမ္း ေျခာက္သည္။ လူ ငါးေယာက္ထက္ပုိမစုရဟု အမိန္႔ ထုတ္သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ သူတည္းခိုရာေနအိမ္မွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ဝင္မရ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟုတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ ေအာင္က တြက္ဆထားပံုရသည္။
သုိ႔ေသာ္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၊ လူထုေခါင္း ေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္ ထင္မွတ္မထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ထဲ ဝင္လာခဲ့သည္။ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ထဲ ဝင္လာ သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိျမင္ေတာ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ခံ ေတြက အံၾသဝမ္းသာၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္တစ္သားတည္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ထဲဝင္ပံုက ထူးျခားသည္။ ကားေတြ ငွားမရေတာ့ စက္ဘီး တစ္စီး ရွာခိုင္းသည္။ ရွာလုိ႔ရသည့္ စက္ဘီးကုိ ကုိယ္တုိင္နင္း ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ထဲဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ညေနေစာင္း လူ အစည္ကားဆံုးအခ်ိန္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေတြေပၚ မွာ စက္ဘီးစီးနင္းေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ပံုပါအတိုင္းျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရွိေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ရဲရင့္ရႊင္လန္းစြာျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕က လမ္း ေတြေပၚ မွာ တည္ၿငိမ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာစက္ဘီးစီးေနခဲ့သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လပ္စြာ စက္ဘီးစီးခြင့္ရရွိေအာင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့သည္လားဟု ကြၽန္ေတာ္ေတြးမိသည္။
(ေဒါက္တာစစ္တင္ (GP ))

ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာစစ္တင္ G-P သည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခဲ့ၿပီး ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ စည္း႐ုံးေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါ မိသားစုႏွင့္အတူ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ တြင္ ေနထိုင္ လ်က္ရွိသည္။ေဆာင္းပါးရွင္
ေဒါက္တာစစ္တင္ ( G-P ) ၏ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆာင္းပါးကုိ Oriental News ဂ်ာနယ္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
.
Credit : OrientalNews