06/25/15

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို မျပင္ရင္ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္မေမွာက္ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ (Credit: Reuters)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ​စစ္မွန္တဲ့ ​အေျပာင္းအလဲေတြ ​ျဖစ္ေစခ်င္ရင္ ​ပုဒ္မ ​၄၃၆ ​ကို ​ျပင္ဆင္မွ ​ရမယ္လို႔ ​ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ​ထပ္မံ ​ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ​၄၃၆ ​ကေတာ့ ​ဖြဲ႔စည္းပုံ ​အေျခခံ ​ဥပေဒကို ​ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ​အဓိက ​က်တဲ့ ​အခ်က္ ​ျဖစ္တဲ့အတြက္ ​အဲဒီ ​ပုဒ္မကို ​ျပင္ဆင္ဖို႔ ​NLD ​ပါတီက ​ႀကိဳးစားေနတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ​၄၃၆ ​အရ ​လႊတ္ေတာ္အမတ္ ​၇၅% ​ႏွဳန္းက ​ဖြဲ႔စည္းပုံ ​အေျခခံ ​ဥပေဒကို ​ျပင္ဖို႔ ​ေထာက္ခံမွသာ ​ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္လို႔ ​ပါရွိပါတယ္။ ​အခုေလာေလာဆယ္ ​ဥပေဒၾကမ္းမွာေတာ့ ​၇၀% ​ကို ​ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ​ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ​လႊတ္ေတာ္မွာ ​စစ္တပ္က ​အလိုအေလွ်ာက္ ​၂၅% ​အမတ္ေနရာ ​ရထားတဲ့အတြက္ ​ဖြဲ႔စည္းပုံ ​အေျခခံ ​ဥပေဒ ​ျပင္ဖို႔ ​မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ​သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ​မင္းေအာင္လွဳိင္ကလည္း ​ဒီအခ်ိန္ဟာ ​ဖြဲ႔စည္းပုံ ​အေျခခံ ​ဥပေဒကို ​ျပင္ဆင္ရမယ့္ ​အခ်ိန္မဟုတ္ေသးဘူး ​ဆိုတဲ့ ​သေဘာတဲ့ ​ဂ်ပန္ ​သတင္းဌာနတစ္ခုကို ​ေျပာသြားတာ ​ရွိပါတယ္။

၂၀၀၈ ​ခု ​ဖြဲ႔စည္းပုံ ​အေျခခံ ​ဥပေဒ ​ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ​ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ​သမၼတ ​ျဖစ္ခြင့္ ​ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ​ပုဒ္မ ​၅၉ ​စ ​ကို ​ဒီကေန႔ ​လႊတ္ေတာ္မွာ ​စတင္ေဆြးေႏြးၿပီး ​ၾကာသပေတးေန႔အထိ ​ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ​ရွိတယ္လို႔ ​သိရပါတယ္။
  ​
ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ဟာ ​ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ​ဖြဲ႔စည္းပုံ ​အေျခခံ ​ဥပေဒ ​ျပင္ဆင္မႈ ​ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ​ေနာက္ဆုံးေသာ ​အခြင့္အေရး ​တစ္ခုလို ​ျဖစ္ေနပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာအႏွံ႔၌ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားစြာတုိ႔ မဲစာရင္း၌ အမည္ပင္မပါ၀င္ျခင္း၊ ပါ၀င္သည့္သူမ်ားမွာလည္း အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ လိပ္စာ အစရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းေနျခင္း၊ သက္ရွိထင္ရွားလူမ်ားစြာတုိ႔ မဲစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ေသဆံုးၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ပါ၀င္ေနျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္သံမ်ား ေသာေသာညံလာသည္။ မေတာ္တဆမွားယြင္းမႈမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ မဲစာရင္း၌ပါ၀င္ေနလွ်င္ပင္ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္မွ် မွားယြင္း႐ံုျဖင့္ မဲေပးခြင့္ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆုိပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မွတ္ပံုတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈ (Election Fraud) မ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီေလာဟု သံသယမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။
ယခုလက္ရွိအေနအထားအတုိင္းသာဆုိလွ်င္ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားအေျမာက္အျမား မိမိတို႔၏ အေျခခံႏုိုင္ငံသားအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ မဲေပးခြင့္ဆံုး႐ံႈးရမည့္ကိန္းဆုိက္ေနသည္။
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအမ်ားအျပား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တုိ႔သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ အမည္စာရင္းပါရွိၿပီးမွ ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အမည္စာရင္းပါရွိျခင္းမရွိဟုလည္း သိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူစဥ္က ေမးျမန္းေကာက္ယူခံခဲ့ရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားစြာတုိ႔လည္း ယခုမဲစာရင္း၌ ပါ၀င္လာျခင္းမရွိဟု သိရသည္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးက အျခားေသာကိစၥမ်ားစြာတုိ႔၌ စာရင္းထည့္သြင္းခံရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားစြာတုိ႔ ယခုမဲစာရင္း၌ စာရင္းေပ်ာက္သြားျခင္းအတြက္ သံသယမ်ားစြာတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏မဲတစ္မဲသည္ မိမိအလိုရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုတင္ေျမႇာက္ရာ၌ မ်ားစြာအေရးပါသည္ကိုသိရွိလ်က္ မဲစာရင္းအား သြားေရာက္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မဲစာရင္းကို ျပန္လည္စိစစ္ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္သည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန (လ၀က) ၏စာရင္းအတုိင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည့္အတုိင္း၊ ရပ္ကြက္၏သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယားအတုိင္း ျပန္လည္စစ္ေဆးစိစစ္လ်က္ အမွန္အတုိင္းျပန္လည္ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံသားတုိင္းကို ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ မဲေပးခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွင္းေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ မဲစာရင္းမ်ားကို တမင္သက္သက္မွားယြင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားေပၚထြက္ေနျခင္းမွာ ေကာင္းေသာလကၡဏာမဟုတ္ပါ။ မဲစာရင္းမွတ္ပံုတင္ရာ၌ပင္ ဤမွ်အမွားအယြင္းမ်ားေနပါက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲဟု ေခၚဆုိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤအမွားအယြင္းမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္၌ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ သံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္မ်ားရွိခဲ့ပါက သံသယ၏အက်ဳိး (Benefit of Doubt) ကို သက္ဆုိင္သူတုိ႔ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းသံသယမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ သံသယမ်ားကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ မဲစာရင္းမ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ ျပန္လည္စစ္ေဆးစိစစ္ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

"ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဒီမိုကေရစီပဲ ျဖစ္ရမယ္ကြ၊ ဒါပဲ ..." လို႔ လက္မႀကီးေထာင္၊ မ်က္ႏွာႀကီးမဲ့ၿပီး ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့ဘဲႀကီးကို ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ သူ႔အေဖႀကီးဦးေနဝင္းေခတ္ကို သတိရလိုက္မိတယ္။

ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၾကည့္ရင္ေတာင္ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဆိုရွယ္လစ္က ပိုအထိနာခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းတာျခင္းအတူတူ က်ေနာ္တို႔က ပညာေရးနဲ႔ စီးပြားေရးမွာ ပိုအက်နာခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမွာမွမရွိတဲ့ ေငြစကၠဴႏွစ္ႀကိမ္တိတိဖ်က္သိမ္းတာမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အာရွတိုက္ရဲ႕အလားအလာအေကာင္းဆံုးတိုင္းျပည္တျပည္ဘဝကေန ကမ႓ာ့အဆင္းရဲဆံုးတိုင္းျပည္တျပည္ဘဝကို ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။

သည္ဘဲႀကီးက ဟိုႏိုင္ငံ သည္ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီကို ပံုတူကူးခ်လို႔ မရဘူးလို႔လည္း စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ေျပာသြားပါေသးတယ္။ ဘယ္သူမွလည္း ပံုတူကူးခ်ဖို႔ ေျပာေနတာေတာ့ မၾကားဖူးေသးပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ပံုသ႑ာန္အရၾကည့္ရင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ အခ်င္းခ်င္း မတူၾကပါဘူး။ အေမရိကန္ပံုစံနဲ႔ အဂၤလန္ပံုစံမတူသလို အဂၤလန္နဲ႔ ဂ်ာမဏီလည္းထပ္တူမက်ပါဘူူး။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္ႏိုင္ငံကဒီမိုကေရစီပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမိုကေရစီလို႔ ေျပာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီမွန္ရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိရပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ အားနည္းသူကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔နဲ႔ အားႀကီးသူရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ဖို႔ပါ။

သမၼတေတာင္ မဲတမဲပဲေပးခြင့္ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ မဲသန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ အမတ္ ၂၅% ကို ကာခ်ဳပ္က ေရြးခြင့္ရွိေအာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ေျခဥကိုယ္တိုင္ဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနပါၿပီ။ ဒါက ဥပမာတခုပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ၂၀၀၈ ေျခဥထဲက ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္ပါ။

ဒီမိုကေရစီမွန္ရင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားလိုက္နာရပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိရပါတယ္။ တရားမွ်တ သန္႔ရွင္းလြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရွိရပါတယ္။

ကိုယ့္လူကိုယ္ေရြးေကာ္ဥကၠဌခန္႔၊ သူ႔ပါတီကိုယ့္ပါတီ ခြဲျခားဆက္ဆံ၊ ျပည္သူေတြ မဲေပးပိုင္ခြင့္ဆံုးရံႈးေအာင္လုပ္ေနရင္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူေတြကို ပ်က္ရယ္ျပဳသလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူေတြမရွိတာကို ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဒီမိုကေရစီလို႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ေျပာလို႔မရပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ျပည့္ျပည့္ဝဝ က်င့္သံုးခြင့္ရရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ တျဖည္းျဖည္း႐ုပ္လံုးေပၚလာပါမယ္။

အာဏာရွင္ေတြ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ထားတဲ့ ၂၀၀၈ ေျခဥကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မျပင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကပဲ ျမန္မာျပည္ကို ဆက္လက္လႊမ္းမိုးသြားပါမယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ (မတရား)ဥပေဒနဲ႔ ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (rule BY the law) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး အာဏာရွင္စနစ္တမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လက္တဆုပ္စာလူတစုရဲ႕ အခြင့္ထူးခံဒီမိုကေရစီလားဆိုတာ ဟိုႀကီးမိုက္ႀကီးကို ေမးၾကည့္ခ်င္ပါရဲ႕။

အေတြးအျမင္ ‪#‎HaveASay‬
Ruby Yadanar

 pyitaungsu-dassk-620.jpg ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ေတြ႔ရစဥ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆(က) ကုိ ျပင္ဆင္ဖို႔ အၾကတ္အတည္းျဖစ္ေနတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊထံက ႏႈတ္ထြက္ စကား ေတာင္းခံၿပီး သေဘာထားကို ယူသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကြ်န္္ခဲန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မ ၆၀ နဲ႔ ပုဒ္မ ၄၁၈ တုိ႔ကို ျပင္ဆင္ထားတဲ့အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ေယာက္ က ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွာ ေဆြးေႏြးရာ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကၽြန္ခဲန္းက အခုလိုေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"ပုဒ္မ ၄၃၆ ( က )ကို ျပင္ဆင္လို႔တဲ့ အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ အေျခခံဥပေဒမူပိုင္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊထံကိုသြားၿပီးမွ က်ေနာ္တို႔အဲ့လို အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒဟာ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အခါမွာ နည္းနည္းမကိုက္ညီဘူးဆိုၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ဘဘဆီ က ေမတၱာေစတနာႏႈတ္ထြက္စကားကို က်ေနာ္တို႔ခံယူၿပီးမွ ျပဳျပင္ရင္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ျပင္ဆင္လို႔ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္"

အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးနဲ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မပယ္ဖ်က္ဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

အဲဒီပုဒ္မ ၄ ခုကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ၅ ဦး အပါအ၀င္ ၁၆ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။

၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ မူၾကမ္းကို မေန႔ကစၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးရာ ဒီေန႔အထိ ၃၂ ဦး ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္ မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ၿပီး မဲခဲြဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အဓိကက်တဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ နဲ႔ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တို႔ကို မျပင္ဆင္ဘဲ မူလအတိုင္းထားဖို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘက္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကတာမို႔ လူထုလိုခ်င္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ မႈေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/chin-mp-urged-than-shwe-get-advice-06242015103133.html

နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ စစ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ Jun 23 က ေဆြးေႏြးရာမွာ~~~
•••နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလံုျခံဳေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ား မရင့္က်က္ေသးတဲ႔အခ်ိန္ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းနုနယ္ေသးတဲ႔အခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ-၄၃၆(က)နဲ႔ (ခ)ပါ ရာခိုင္နႈန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္မသင့္•••ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးသြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုစကားေတြကို ဒီအခ်ိန္မွာ မတက္သာေတာ့ ေျပာလာေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္မေျပာခ်င္ေတာ့ပါ။ ေစာေမာင္က စစ္တပ္ကဒီမိုကေရစီပန္းေလးေတြၾကဲျဖန္႔ေပးေနခဲ႔တာ ၁၉၈၉ ကတည္းကျဖစ္လို႔ ခုဆို ၂၆ ႏွစ္ေတာင္ရွိခဲ႔ပါၿပီ။ ခုထိ နုနယ္ေနတုန္းဆိုပဲ။ တပ္မေတာ္ခမ်ာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ပိုးေမြးသလိုေမြးေနရပံုေပၚပါတယ္။ ၆၂ ကေန ၇၄ ထိ ၁၂ ႏွစ္တာကာလကိုလည္း ေနဝင္းက ၾကားကာလဆိုၿပီး ေယာေယာင္ဘသားလုပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔တာပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္တဲ႔။ ခုလည္း ၂၆ ႏွစ္ ရူးသလိုလုပ္ေနၿပီး ခုခ်ိန္ထိ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္လို႔ မၿပီးေသးဘူးတဲ႔။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ား မရင့္က်က္ေသးဘူးတဲ႔။ အေတာ္တရားက်စရာေကာင္းပါတယ္။ တစ္ခုပဲသိေစခ်င္ပါတယ္။ ဗမာျပည္အတြက္ ၆၂ ကေန ဒီေန႔အထိဟာ ကာလတစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းရဲ႕အခ်ိန္ကာလေတြကို ခြဲျခမ္းခြဲျခမ္းနဲ႔ အရင္စစ္သားနဲ႔ အခုစစ္သားမတူသေယာင္ လုပ္ျပမေနနဲ႔လို႔ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဆိုလိုခ်င္တာက အမ်ိဳးသားေရးဆိုတဲ႔ေဝါဟာရကို တစ္ျပန္တစ္ေၾကာ့သံုးၿပီး ဝံသာနုေခတ္ဆီကို တပ္မေတာ္ႀကီးက ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲၿပီးေခၚေနတာျဖစ္တယ္။ သူနဲ႔ သူ႔ဘက္သားေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရး အမ်ိဳးသားေရးဆိုၿပီး ထင္တိုင္းၾကဲဖို႔ လုပ္ေနၾကတာျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္အလုပ္ေတြကို အုပ္စုဖြဲ႕လုပ္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။

လြန္ခဲ႔တဲ႔ရက္ပိုင္းေတြက မဘသဆိုတဲ႔ ဘာသာေရးအေယာင္ျပ စစ္လက္ကိုင္တုတ္ေတြက လႈပ္ရွားမႈႏွစ္ခုလုပ္သြားခဲ႔ရာမွာ အမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္းျပခဲ႔တာျဖစ္တယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရားနယ္ေျမမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမလုပ္ဖို႔အတြက္ သမၼတဆီေတာင္းဆိုဖို႔ႀကိဳးစားတဲ႔ကိစၥမွာ ရန္ကုန္စစ္တိုင္းမႈးနဲ႔ နယ္လံုဝန္ႀကီးက စီမံကိန္းရပ္ေအာင္သူတို႔လုပ္ေပးမယ္၊ ဘယ္ႏွရက္ေစာင့္ဆိုၿပီး ျပဇာတ္ကေနၾကပါတယ္။ တကယ္က ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔ CSO ေတြ ပါဝင္တဲ႔ေကာ္မတီက အေစာႀကီးထဲက သမၼတဆီကိုေတာင္းဆိုၿပီးၿပီ။ ဟိုကႏွာေစးေနတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္က်မွ မဘသနဲ႔စစ္တပ္က ငါတို႔လုပ္ျပမယ္ၾကည့္ေနဆိုၿပီး (ၾကြက္ပ်င္းေတြလို သူမ်ားေဖာက္ၿပီးသားလမ္းကို သူတို႔ကပဲေဖာက္သလို ပဏာဝင္ယူေနပါတယ္) လုပ္ပံုေတြဟာ အေတာ့ကိုေအာ့ႏွလံုးနာစရာေတြေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဘာကိုျပေနသလဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးဆိုတဲ႔ေဝါဟာရကို စစ္အစိုးရနားလည္ေနပံုနဲ႔အသံုးခ်ေနပံုျဖစ္တယ္။ ငါတို႔မလိုလားတဲ႔သူေတြ ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ တို႔လုပ္မေပးဘူး။ ငါတို႔လုပ္ေပးမွမင္းတို႔ရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႔ ပံုစံခ်ိဳးေနတာျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုျပင္မယ္ဆိုတဲ႔ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ဝင္လာတဲ႔ NLD ကို မင္းတို႔ျပင္ခိုင္းလို႔မရဘူး။ ငါတို႔ျပင္မွရမယ္ဆိုၿပီး ၾကံ့ဖြတ္ကဦးေဆာင္အဆိုတင္သလိုေပါ့။

ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာအဆင့္မွာ အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာဟာ အယင္ေခတ္ကဆို နာဇီေတြလို၊ ဒီေန႔ေခတ္ဆို မူဆလင္ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြလို႔ပဲ ျမင္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ စစ္အစိုးရကေတာ့ မစဥ္းမစားနဲ႔ ခပ္တံုးတံုးပဲ သူဆက္လက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ဘာလုပ္ရလုပ္ရအဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တယ္။

မဘသရဲ႕ေနာက္တစ္ကြက္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ဆိုင္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို သူတို႔ေဝငွမယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္သူ႔ကိုဆႏၵျပဳသင့္တယ္ဆိုတာအၾကံေပးမယ္။ တစ္အိမ္တက္ဆင္းလံႈ႕ေဆာ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္တဲ႔။ မဲေပးတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာေလာက္ေတာင္ မသိနိုင္ေတာ့တဲ႔အထိ ေမာဟအမိုက္တိုက္ဖံုးေနပံုကိုျမင္လိုက္ရလို႔ပါ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔နဲ႔ဘာဆိုင္ပါသလဲ။ သူတို႔က ဘာသာေရးသက္သက္လုပ္ေနပါတယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ႔သူေတြပဲေလ။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာဆိုၿပီး YMBA ေခတ္ကထက္ေက်ာ္ၿပီး မေတြးနိုင္သူေတြက နိုင္ငံေရးထဲ မ်က္စိသူငယ္နဲ႔ဝင္လာပံုကိုျမင္လိုက္ရလို႔ပါ။ ဘာသာျခားေတြလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာမွာကို သေဘာမေတြ႕နိုင္တဲ႔ပံုစံနဲ႔ ေျပာဆိုေနပံုမ်ားဟာ အေတာ့ကို ကေလးကလားဆန္လွသလို ေရႊဝါေရာင္သံဃာ့အေရးအခင္းတုန္းက ဘယ္သူေတြက ဘုန္းႀကီးေတြကို သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ခဲ႔တာလဲ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို ရန္သူ႔စစ္စခန္းဝင္စီးသလိုစီးနင္းၿပီး ေတြ႕တဲ႔သူမွန္သမွ် ဘုန္းႀကီးမွန္သမွ် အကုန္ေရာေကာေသာေကာနဲ႔ လူလိုမဆက္ဆံဘဲ ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္ကြပ္ခဲ႔တာ ဘယ္ေတြေတြပါလဲ။ ဘာသာျခားရဲေတြမ်ားလား။ သိပ္ၿပီးေတာ့ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနၾကပါနဲ႔။ လက္ပံေတာင္းက တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ အရုဏ္မီးဆြမ္းကပ္တာ IS ေတြ အယ္ခိုင္ဒါေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၉၀ ပထမပတၱနိကၠဳဇၨနကံ ၿဖိဳခြဲခံရတုန္းက ဘာသာျခားေတြကလုပ္တာ ဟုတ္မယ္မထင္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရးမရခင္စပ္ၾကားသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ဦးမလား။ တိုင္းျပည္ရဲ႕လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ႔တာ ဘာသာျခားေတြလား၊ အမ်ိဳးသားေရးအမည္ခံ အာဏာရူးဦးေစာဟာ ဘာသာျခားတစ္ေယာက္လား။ ဘယ္သူေတြကလုပ္ခဲ႔တာလဲ။ ကိုယ္အခုေပါင္းေနတာ ဘယ္သူေတြနဲ႔လဲ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေရာ ဘယ္အတန္းအစားကို ေရာက္ေနၿပီလဲ။

ဘယ္ဂုဏ္သေရရွိအမ်ိဳးေကာင္းသားကမွ အမ်ိဳးသားေရးတို႔ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးတို႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတို႔မေျပာၾကပါဘူး။ ေျပာေနၾကတဲ႔သူေတြက ဘယ္လိုအတန္းအစားေတြမွန္းမသိတဲ႔အတြက္ ၾကက္သြန္က ၾကက္သြန္လိုပဲေနၾကတာ။ ငရုတ္သီးနဲ႔မေရာပါ။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ငရုတ္သီးဆိုေထာင္းဖို႔အသင့္ပါပဲ။ ျပည္သူေတြသိထားတာက အမ်ိဳးသားေရးလို႔ေအာ္ေနသူအားလံုးဟာ ကိုယ္က်ိဳးရွာသမား၊ စစ္အစိုးရလက္ကိုင္တုတ္၊ သမိုင္းရဲ႕အညစ္အေၾကးေတြလို႔သိထားတာပါ။

အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးပဲလုပ္မယ္။ အာဏာမက္တဲ႔ ပါတီနိုင္ငံေရးမလုပ္ပါဘူးဆိုသူေတြေတာင္ (ၾကံ့ဖြတ္) အမ်ိဳးသားေရးအသင္းႀကီးကို (ၾကံ့ဖြတ္)ပါတီဆိုၿပီး အျမန္ေကာက္ေျပာင္းၾကေသးတာပဲ။ အဲဒီမွာ ျပည္သူပိုင္ေငြေၾကးပစၥည္းေတြကို မသဒၶါေရစာလုယူသြားခဲ႔တာေတြကိုေတာ့ ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုအတန္းအစားေတြပါးစပ္က ထြက္လာတဲ႔စကားေတြဟာ တန္ဖိုးမရွိပါဘူး။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အမ်ိဳးသားေရးတို႔ အမ်ိဳးဘာသာတို႔ေျပာလာၿပီဆိုရင္ မ်က္ခံုးပင့္ၾကည့္ရမွာက ျပည္သူ႔ေတြရဲ႕ တာဝန္ပဲ။ မၾကည့္ဘဲေနလို႔မရဘူးေလ။ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးေတြက အမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္းျပၿပီး ယုတ္ယုတ္မာမာလုပ္ေနၾကတာ ဒီဘက္ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမဟုတ္လား။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကုလားေတြျဖစ္ေနတာ မဘသကတာဝန္ယူသင့္တာေပါ့။ အဲဒီအရပ္ေဒသေတြမွာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာထြန္းကားေအာင္လုပ္သင့္တာေပါ့။ အခုလို ျပည္မထဲမွာစြာက်ယ္က်ယ္အေပါက္ေတြ လူမ်က္မုန္းက်ိဳးမယ့္အေပါက္ေတြ လုပ္ေနမယ့္အစား နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ သာသနာေရာင္ဝါထြန္းလင္းေအာင္ လုပ္သင့္တာေပါ့။ သိပ္ေတာ့လဲမထူးပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာၾကည့္ေတာ့လည္း သာသနာစစ္ သာသနာမွန္ ထြန္းလင္းေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္ သာသနာ့တာဝန္ကို မထမ္းေဆာင္နိုင္ေတာ့ဘဲ စစ္တပ္အားကိုးနဲ႔ စစ္ရွိန္စစ္မာန္တက္ေနတဲ႔သူေတြကိုသာျမင္ေနရတာ။ ကိုယ့္ဘဝကိုဘယ္ေရာက္လို႔ ဘယ္ေပါက္မွန္းမသိေတာ့တဲ႔သူေတြပါပဲ။ စစ္လက္ကိုင္တုတ္ေတြဆိုေတာ့လဲ စစ္တပ္ခိုင္းတဲ႔အတိုင္းပဲ လုပ္တက္ၾကတာေပါ့။ စစ္တပ္ကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္အဓိကအလုပ္ျဖစ္တဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုမကာကြယ္နိုင္၊ နယ္စပ္ကိုလံုျခံဳေအာင္မလုပ္နိုင္ဘဲ အာဏာငန္းဖမ္းေနလို႔ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ လူမ်ိဳးျခား တရုတ္ကုလားေတြက ကိုယ့္နိုင္ငံကိုသာလာယံဇရပ္လို၊ အိမ္သာလိုသေဘာထားေနတာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းကမဟုတ္လား။ အဲဒီအဓိကတာဝန္ကို ခုထိေကာယူနိုင္လို႔လား။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတာႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္မွာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ဟာ တိုင္းျပည္ကို စစ္တပ္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ႔တာေလ။ တရားခံကသူပဲေပါ့။ ကိုယ့္အလုပ္မဟုတ္တာ၊ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္တဲ႔အေရးေတြမွာ လူတြင္က်ယ္ဝင္လုပ္တာ ေပၚက်ယ္ထည့္တာေတြမွာေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ စစ္တပ္ကေပါက္ဖြားလာတဲ႔ စစ္ကြ်န္သေဘာက္ေတြမွန္း သိသာလြန္းလွတယ္။ ရြံရွာစရာ ေအာ့ႏွလံုးနာစရာေကာင္းလွပါတယ္။ တစ္ျဖတ္တည္းပါပဲ။
_________________________________

ေလးစားစြာျဖင့္

Ko Soe Win

သာယာ၀တီတရား႐ုံးခ်ိန္းအျပန္ ကြမ္းယာႏွင့္ ေဆးလိပ္ေတြ႕ရွိသည္ဆိုကာ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားႏွင့္၀န္းရံျပည္သူ ၃၅ဦးအား မိသားစုေထာင္၀င္စာ ၂ပတ္ ပိတ္ခံရေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဇြန္ ၁၆ရက္က သာယာ၀တီတရား႐ုံးခ်ိန္း အျပန္ သာယာ၀တီအက်ဥ္းေထာင္အ၀တြင္ စစ္ေဆးရာတြင္ ျပန္လာသူမ်ားထံမွ ကြမ္းယာႏွင့္ ေဆးလိပ္မ်ား ေတြ႕ရွိသည့္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒအရ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ ႏွစ္ပတ္ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကိုေရြၾကယ္မိုး(ခ)ရဲ၀င့္ေအာင္ ၏ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးစံထြန္းက``ဒီေနကေလးေတြကို သြားေတြ႕တာ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းအပါအ၀င္ ၃၅အေယာက္ကို ေထာင္၀င္စာႏွစ္ပတ္ပိတ္ထားပါတယ္ခင္မ်ား။သူတိုကိုအျပန္႐ုံးထုတ္ခ်ိန္တုန္းက ေထာင္အ၀င္၀(ေထာင္ဗူ၀)မွာ ကြမ္းနဲ႔ေဆးလိပ္ ေတြ႕လိုဆိုျပီးပိတ္တာလိုသိရတယ္။ ပိတ္ေတာ့မေတြ႕ခ့ဲရဘူး။ပစၥည္းပဲေပးခ့ဲရတယ္´´ဟု ေျပာသည္။

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခြင့္ အပိတ္ခံရသူ ၃၅ဦးစာရင္းအား သိရွိရန္အတြက္မွတ္တမ္းယူခြင့္ေတာင္းဆို ေသာ္လည္း မွတ္တမ္းယူခြင့္မျပဳသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္အခ်င္းမ်ားျပီး ေထာင္အာဏာပိုင္ဖက္မွ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဦးစံထြန္းက`` မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ကူးခြင့္ေတာင္းတာမေပးဘူးခင္မ်ား မွတ္မိသေလာက္က ေအာင္မိႈင္းဆန္းရယ္ ၊က်ေနာ္သားရယ္၊ သူတိုႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲမွတ္မိလိုက္တယ္။ ၃၅ေယာက္လုံးမမွတ္မိလိုက္ဘူး´´ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားသပိတ္ျဖိဳခြင္းျပီးေနာက္ ၃လေက်ာ္ကာလအတြင္း တရား႐ုံးအခ်ိန္းအျပီးတြင္ ေဆးလိပ္ကြမ္းယာမ်ား ယူသြားျခင္းမ်ားရွီေၾကာင္း၊စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါကလည္း ေထာင္ဗူ၀တြင္ ပစၥည္းသိမ္းဆည္းကာ သတိေပးျခင္းသာျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခါ္တြင္ မည္သည့္ အတြက္ ေထာင္၀င္စာေပးမေတြ႕သည္ကို သိလိုေၾကာင္း အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ကုိ ဇြန္ ၃၀ရက္ ႐ုံးခ်ိန္းမွသာ သိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကိုေအာင္မိႈင္စန္း၏ဇနီးျဖစ္သူက``က်မကေတာ့ ဒီေန႔သြားမေတြျဖစ္ဘူး။က်မကိုယ္စားသြားေတြ႕တ့ဲ အစ္မေျပာတာကေတာ့ ၀င္ခြင့္ႏွစ္ပတ္ပိတ္ထားတယ္လိုအေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုတာ ႐ုံးခ်ိန္းသြားတ့ဲေနမွ သိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္´´ဟု ေျပာသည္။

စုိင္းဟန္
The Ladies News Journal

ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း George W. Bush ရဲ႕ Bush Institute ကစီစဥ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာဖိုရမ္ တႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ခ်ီးျမွင့္မယ့္ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ ဖိုရမ္မွာပါ၀င္သူ ျမန္မာလူငယ္ (၁၆)ဦး ဟာ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ဒါးလက္စ္ၿမိဳ႕ကို မေန႔ကေရာက္ရွိ လာၾကပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားမွာ ကိုယ္တိုင္ မလာေရာက္ႏိုင္တဲ့ သာယာ၀တီေထာင္မွာ ထိမ္းသိန္းခံထားရဆဲ ဗကသမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ကို သီးသန္႔ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီလူငယ္ေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇြန္လ က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ Bush Institute ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွဳ အစီအစဥ္အေနနဲ႔ ၃ ပတ္ၾကာ စတင္ေလ့လာ သင္ၾကားခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီထဲမွာ လက္ရွိ သာယာ၀တီေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္နဲ႕ အာဏာပိုင္ေတြ လိုက္လံဖမ္းဆီးတာကို ေရွာင္တိမ္းေနတဲ့ ဒုဥကၠဌ ကိုလင္းထက္ႏိုင္ အပါအ၀င္ တျခား ႏိုင္ငံေရး တတ္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ စုစုေပါင္း (၁၈) ဦးပါ၀င္ခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ဖိုရမ္ဆင္းပဲြ အစီအစဥ္မွာ သူတို႔ႏွစ္ဦး ျပန္မပါလာႏိုင္တဲ့အတြက္ လူငယ္ စုစုေပါင္း (၁၆) ဦးပဲပါ၀င္ၿပီး ဒီအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္းနဲ႔ အခမ္းအနားမွာ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ကို ဂုဏ္ျပဳမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ထည့္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလမွာ မၿဖဳိးၿဖိဳးေအာင္ဆီကို စာေရးသားပို႔ေပးခဲ့တဲ့ သမၼတေဟာင္း ဘြတ္ရွ္ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာဖိုရမ္ ဟာ ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးရွိေစခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သူ တဦးျဖစ္သူ ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ကိုၾကည္မင္းဟန္ က အခုလိုေျပာပါတယ္။
“ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မွဳရယ္… ႏိုင္ငံေရးမွာဆိုရင္ democratization နဲ႕ federalism တို႕ပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာဆိုရင္လည္း market oriented economy system တို႔ political economy တို႔ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ Leadership ေပါ့။ အဓိက အဲဒီ သံုးခုဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အတြက္က်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အရင္ကဆိုရင္ ပိတ္ဆို႔မွဳေတြရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မသင္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုလိုစာေတြ႔ စနစ္တက် သင္ရတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိပါတယ္။

ေနာက္တခုက်ေတာ့ exposure ေပါ့။ US ကိုေရာက္လာေတာ့ သူတို႔က ဒီမိုကေရစီစနစ္က အမ်ားႀကီးကို ထြန္းကားေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို အနီးကပ္ေလ့လာ ရပါတယ္။ Capitol သြားတာေတြ၊ တရားရံုးတို႔မွာ အနီးကပ္ ေလ့လာတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ေတ႔ြျမင္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိပါတယ္။

ေနာက္တခုကက်ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဘာေတြသြားၿပီး အက်ဳိးရွိသလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အျမင္ပိုၿပီးက်ယ္လာတယ္။ ဒီကရတဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ သင္ၾကားထားတဲ့ ဟာေတြကို အလုပ္မွာ ျပန္ၿပီးသံုးလို႔ရတယ္။ တျခားသူေတြကို ျပန္ၿပီးမွ်ေ၀ႏိုင္ပါတယ္။”

ေမး။ ။ “ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီအစီအစဥ္မွာ ဘြတ္ရွ္တို႔လို သမၼတေဟာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရတဲ့အခါ၊ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြဆံုခြင့္ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳကေရာ ဘယ္လိုရွိလဲရွင့္။”
ေျဖ။ ။ ပထမတခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက လူႀကီးေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံက လူႀကီးေတြနဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္ေတြ သြားေတြ႔တာေပါ့။ ဟိုကအာဏာရွင္ဆန္တယ္၊ မ်က္ႏွာက မ်က္ႏွာေၾကာတင္းတယ္။ ဒီကက်ေတာ့ ဘြတ္ရွ္တို႔ဘာတို႔လိုကအစ၊ သမၼတကအစ က်န္တဲ့သူေတြကလည္း အကုန္ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ရဲ႕ diplomacy လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဘယ္သူနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ တတ္တယ္ေလ။ ေနာက္တခုက အရည္အခ်င္းေပါ့။

သူတို႔ေတြမွာ ေနရာတေနရာ ေရာက္တယ္ဆိုရင္ ေရာက္တဲ့ေနရာနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ လူတိုင္းလူတိုင္း ရွိၾကတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာၾကေတာ့ အကပ္နဲ႔ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးလူေတြကို ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ အာဏာရွင္စရိုက္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီစရိုက္ မတူညီတဲ့ဟာေတြေပါ့ေနာ္။ အေျခခံေတြ ေျပာရမလား။ အဲလိုဟာမ်ဳိးေတြ က်ေနာ္သတိထားမိတယ္။”

ဒီေလ့လာမွဳ အစီအစဥ္ဟာ စုစုေပါင္း တႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆက္တဲြ အစီအစဥ္ေတြအျဖစ္ ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လာမယ့္ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႕မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဒါးလက္စ္ၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာလူငယ္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ခ်ီးျမွင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/bush-center-myanmar-activists/2834964.html

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ လႊျဖတ္စက္၊ အသားႀကိတ္စက္၊ သားခုတ္ဓားမ်ား၊ စဥ့္တီတုံးမ်ား သိမ္းဆည္းရမိျခင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသားျဖစ္သူ တစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္မႈျဖင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ၃ ဦးအား ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖမ္းဆီး စဲြခ်က္တင္လုိက္ေၾကာင္း စင္ကာပူ ေအးရွား၀မ္း သတင္းစာက ယေန႔ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စကၤာပူတြင္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ ရရွိသူ ေအးေမာင္ေမာင္သက္ (၂၈ႏွစ္) အား သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရဲ၀င့္အုန္း(၃၂ႏွစ္)၊ ၿဖိဳးမင္းႏိုင္ (၃၁ႏွစ္)၊ စကၤာပူတြင္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ရထားသူ ေဇာ္မင္းလိႈင္ (၃၇ႏွစ္) တုိ႔ကို ခရိုင္တရားရုံးတြင္ တရားစြဲ ဆုိလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စတုတၳေျမာက္ သံသယရွိသူ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၀င္းေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္မွာ တနလၤာေန႔ နံနက္တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွထြက္ခြာလြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ဖမ္းမိထားသည့္ ျမန္မာ အမ်ိ ဳ းသား ၃ ဦးကုိ ဤက်ဴးလြန္ မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တနဂၤေႏြ ညေနခင္းအခ်ိန္ ၿမိဳ႕စြန္ကားရပ္နားရာ ေနရာတစ္ခုတြင္ အဆုိပါ
အမ်ိဳးသား ၄ ဦးတုိ႔က ေအးေမာင္ေမာင္သက္အား တစ္ေနရာသို႔ အတင္း အဓမၼေခၚေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရာတြင္ ၎တို႔ထဲမွ ႏွစ္ဦးက သူ႔အား လႈပ္ရွားမႈ ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ သည့္ လွ်ပ္စစ္က်င္စက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း တရားရုံးမွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိထားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေအးေမာင္ေမာင္သက္က ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္း သံေၾကာင့္ ျဖတ္သြား ျဖတ္လာသူမ်ား သတိျပဳမိေသာအခါ တြင္ ထိုသူ ေလးေယာက္ ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထုိသူတို႔အား ဖမ္းဆီး လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၎တုိ႔ထဲမွ ႏွစ္ဦးမွာ စကၤာပူအေရွ႕ပိုင္း ပင္လယ္ကမ္းေျခ ရွိ ငွားရမ္းထားေသာ သစ္သားအိမ္ငယ္တစ္ခုတြင္ အဖမ္းဆီး
ခံလိုက္ ရျခင္းျဖစ္သည္။

“အသားႀကိတ္စက္၊ လႊျဖတ္စက္၊ မီးဖုိေခ်ာင္သုံးဓားေတြ၊ ဂက္စ္ မီးဖုိ၊ ဂက္စ္ဗူး၊ ကိရိယာ အစုံလိုက္ တစ္စုံ၊ ဘီးတပ္ ခရီးေဆာင္အိတ္ေတြ၊ ပလပ္စတစ္အျပားေတြ၊ ေကဘယ္ခ်ည္ႀကိဳးေတြ၊ ဓားအႀကီး၊ အေပၚဖုံးအ၀တ္ေတြ၊စဥ့္တီတုံးႏွင့္ ရာဘာ ဘြတ္ဖိနပ္ စတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ရွိရၿပီး မႈခင္း
သက္ေသခံေတြအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။” ဟု စင္ကာပူ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆုိသည္။

ယေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က တရားရုံးတြင္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကို ဗမာဘာသာျဖင့္ စကားျပန္က ျပန္ဆုိေပးေနခ်ိန္တြင္ လက္ထိပ္ခတ္ထား သည့္ အရပ္၀တ္ႏွင့္ လူ ၃ ဦးသည္ ၿငိဳးငယ္စြာ ရွိေနၾကသည္။

မည္သည့္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မွ မရွိခဲ့ေခ်။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ အလုိ႔ငွာ ၎တို႔ကို ရဲဘက္ အခ်ဳပ္သို႔ ရမန္တစ္ပတ္လႊဲေျပာင္းထိန္းသိမ္းရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ရန္ႀကံစည္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးေခ်။

ႏိုင္ငံျခားသား ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအပါအ၀င္ လူဦးေရ ၅.၅ သန္းခန္႔ရွိ လူဦးေရသိပ္သည္းလွသည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ လူမဆန္သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္ပါသည္။

PKT
Ref - AsiaONE

The Ladies News Journal


 ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၄၃၆ ( က ) ( ခ ) ျပင္ဆင္ေရး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစရန္ ထိုင္ထ ပံုစံျဖင့္မဲခြဲသည့္ စနစ္ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာပါတယ္။

ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ စက္ခလုပ္ ႏွိပ္ မဲေပး စနစ္ကို အသံုးျပဳ ့ပါက သံသယ ရွိဖြယ္ရာ အခ်က္ မ်ား ေပၚေပါက္ လာႏိုင္တဲ႔ အျပင္အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာကလည္း စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကမွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သူမူ ့ရွိေစေရး ရွင္းလင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ့အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၄၃၆ ( က ) ျပင္ဆင္ေရးနဲ ့ပတ္သက္လို ့ မနက္ဖန္ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ဖို ့အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese


ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဆင္းဒ္ျပည္နယ္မွာ အပူလိႈင္းရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ရိွသြားၿပီလုိ႔ ေဆးရုံ၀န္ထမ္းေတြက ေျပာၾကားပါတယ္။

ကရာခ်ိၿမိဳ႕ေပၚမွာ အနည္းဆုံး လူ ၇၈၀ ေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ေျပာဆိုၿပီး က်န္ေသဆုံးသူ ၃၀ ကေတာ့ ျပည္နယ္တြင္းရိွ တျခားေဒသေတြက ျဖစ္တယ္လို႔ ပါကစၥတန္ သတင္းဌာနက ဆုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဆးရုံအေအးတိုက္ေတြမွာ အေလာင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတယ္လုိ႔ Edhi လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕က ေအဖက္ပီ သတင္းဌာနကို ေျပာပါတယ္။

အခုလို ျပင္းထန္တဲ့ အပူလိႈင္းဒဏ္ေၾကာင့္ လူေတြေသဆုံးေနရမႈ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္မႈမရိွဘူးဆုိၿပီး ပါကစၥတန္ အာဏာပိုင္ေတြအေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚေနသလို မီးမလာလို႔ ေလေအးစက္နဲ႔ ပန္ကာေတြ သုံးမရလုိ႔ ေဒသခံေတြက အာဏာပိုင္ေတြအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္လုိ႔လည္း သတင္းေထာက္ေတြက ေျပာပါတယ္။

အဂၤါေန႔က ကရာခ်ိ ၿမိဳ႕မွာ အပူခ်ိန္ ၄၅ ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ (၁၁၃ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္) အထိ ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဝက္ဇ္ ရွာရစ္ဖ္က အေရးေပၚ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ညြန္ၾကားထားၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြ ဖြင့္ဖုိ႔ စစ္တပ္က ကူညီလ်က္ ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese


စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကသာၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ႀကီးေက်ာင္း တေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ အလက၂၊ ထ(ခြဲ)ေက်ာင္းမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ရုိက္ႏွက္တတ္ေသာ ဆဌမတန္း A အတန္းပိုင္ဆရာမသည္ ယေန႔(ဇြန္ ၂၄)တြင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား ျပန္လည္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၄.၆.၂၀၁၅ ေန႔လယ္ ၁၁နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးကို သက္ေသျပဳ၍အ႐ိုက္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကို ဆရာမေဒၚျဖဴျဖဴဝင္းက အျပစ္ေပးလြန္ခဲ့မႈကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက ဆရာမေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္းကို အတန္းပိုင္အျဖစ္ေရာ
ဘာသာျပဆရာမအေနျဖင့္ပါ စာသင္ခြင့္ကိုပါ ယခု ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၁၉.၆.၂၀၁၅ေန႔ ေသာၾကာေန႔လယ္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္းထိုးသျဖင့္ ဆဌမတန္း A မွ ကေလးငယ္မ်ားက စာအုပ္သိမ္းၿပီးလြယ္အိတ္လြယ္ကာ ဘာသာျပဆရာမေဒၚခင္ေမေဇာ္အား နူတ္ဆက္ၿပီးေက်ာင္းဆင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ အတန္းပိုင္ဆရာမေဒၚျဖဴျဖဴဝင္း ဝင္လာၿပီး ကေလးမ်ား လြယ္အိတ္လြယ္ၿပီး ဆရာမကိုႏႈတ္ဆက္သည့္အတြက္ အျပစ္ရိွသည္ဆိုကာ ကေလး၇ဦးကို ျပင္းထန္စြာ႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အတန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသား၅၀ေက်ာ္ရိွသည့္အနက္ ၃၀ေက်ာ္က လြယ္အိတ္လြယ္၍ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကေလး၇ေယာက္ကိုသာ ဆံုးမ႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အ႐ိုက္ခံရေသာကေလးငယ္မ်ားမွာ မဂ်ဴးဂ်ဴးကို၊ မေဝဇာေအာင္၊ မေခတ္မိုးသူ၊ မဝင္းအိအိကို၊ မဆုႏွင္းလိႈင္၊ ေမာင္ရွင္းသန္႔ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ လွ်မ္းထက္ေအာင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အတန္းပိုင္ဆရာမေဒၚျဖဴျဖဴဝင္းမွာ ေန႔စဥ္လိုပင္ ကေလးငယ္မ်ားအား "နင္တို႔အျပစ္ရိွလို႔႐ိုက္တာ၊ တိုင္ခ်င္တဲ့ဆီတိုင္၊ လံုးဝကိုမေၾကာက္ဘူး။”ဟု ေန႔စဥ္ေျပာေနသျဖင့္ အ႐ိုက္ခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ၿပီး ေက်ာင္းေျပာင္း၍ထားေပးပါရန္ မိဘမ်ားအား ပန္ၾကားသည္မ်ားပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးလြင္(ကသာ)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာၿမိဳ႕၊အလက၂၊ထ(ခြဲ)ေက်ာင္းသည္ ကသာၿမိဳ႕၌ နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းတေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားစြာ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

ထိုေက်ာင္းရိွ ဆဌမတန္းA အတန္းပိုင္ဆရာမက ကေလးငယ္မ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမမႈမွာ ျပင္းထန္သျဖင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက မေက်နပ္ဘဲ ဥပေဒအရရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၁၉.၆.၂၀၁၅ေန႔ ေသာၾကာေန႔လယ္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္းထိုးသျဖင့္ ဆဌမတန္း A မွ ကေလးငယ္မ်ားက စာအုပ္သိမ္းၿပီး လြယ္အိတ္လြယ္ကာ ဘာသာျပ ဆရာမေဒၚခင္ေမေဇာ္အား နူတ္ဆက္ၿပီးေက်ာင္းဆင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ အတန္းပိုင္ဆရာမေဒၚျဖဴျဖဴဝင္း ဝင္လာၿပီး ကေလးမ်ားကိုလြယ္အိတ္လြယ္ၿပီးဆရာမကိုႏႈတ္ဆက္သည့္အတြက္ အျပစ္ရိွသည္ဆိုကာ ကေလး၇ဦးကို ျပင္းထန္စြာ႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အတန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသား၅၀ေက်ာ္ရိွသည့္အနက္ ၃၀ေက်ာ္က လြယ္အိတ္လြယ္၍ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကေလး၇ေယာက္ကိုသာ ဆံုးမ႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အ႐ိုက္ခံရေသာကေလးငယ္မ်ားမွာ မဂ်ဴးဂ်ဴးကို၊ မေဝဇာေအာင္၊ မေခတ္မိုးသူ၊ မဝင္းအိအိကို၊ မဆုႏွင္းလိႈင္၊ ေမာင္ရွင္းသန္႔ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ လွ်မ္းထက္ေအာင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉.၆.၂၀၁၅ေန႔က အ႐ိုက္ခံရေသာကေလးငယ္မ်ား၏ဒဏ္ရာမွာ ၂၃.၆.၂၀၁၅ေန႔အထိတိုင္ေအာင္ မေပ်ာက္ေသးေၾကာင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး မွတ္တမ္းယူထားေသာမိဘတဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။အတန္းပိုင္ဆရာမေဒၚျဖဴျဖဴဝင္းမွာ ေန႔စဥ္လိုပင္ကေလးငယ္မ်ားအား "နင္တို႔အျပစ္ရိွလို႔႐ိုက္တာ၊ တိုင္ခ်င္တဲ့ဆီတိုင္၊ လံုးဝကိုမေၾကာက္ဘူး။”ဟု ေန႔စဥ္ေျပာေနသျဖင့္ အ႐ိုက္ခံရေသာကေလးငယ္မ်ားမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ၿပီး မိဘမ်ားကိုေက်ာင္းေျပာင္းခိုင္းေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရက္စက္စြာအ႐ိုက္ခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏မိ္ဘမ်ားကို အတန္းပိုင္ဆရာမက မေတာင္းပန္သည့္အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ေျပာဆိုေနသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အ႐ိုက္ခံရသူကေလးမိဘတဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေအးလြင္(ကသာ)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

ေလွာင္အိမ္ထဲက လူေတြကို ေရနစ္သတ္ေနပုံ (Credit: ABC licensed) 
IS ​အစၥလာမ္မစ္ ​စစ္ေသြးၾကြေတြဟာ ​ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ ​ေလာင္ထားတဲ့ ​လူ ​၁၆ ​ေယာက္ကို ​ေရနစ္သတ္တဲ့ ​ဗီဒီယိုေတြ၊ ​တခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ ​ေဖာက္ခြဲေရး ​ပစၥည္းေတြနဲ႔ ​သတ္ပစ္တာေတြအျပင္ ​ကားတစီးထဲကို ​ေရာ့ကက္ဗုံး ​ပစ္ထည့္တဲ့ ​ပုံေတြကို ​ျပသထားပါတယ္။

အီရတ္ႏိုင္ငံ ​Nineveh ​မွာ ​ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ​ဗီဒီယိုျဖစ္ၿပီး ​IS ​အဖြဲ႔ကေန ​အြန္လိုင္းေပၚမွာ ​တင္ထားတဲ့ ​ဗီဒီယိုေတြထဲ ​အရက္စက္ဆုံးေသာ ​ဗီဒီယို ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတခ်ီ ​ထြက္ေပၚလာတဲ့ ​ဗီဒီယိုမွာ ​သတ္ပစ္ခံရတဲ့ ​လူ ​၁၆ ​ေယာက္ကေတာ့ ​ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ​ျဖစ္တယ္လို႔ ​သိရၿပီး ​တခ်ဳိ႕ကလည္း ​သူတို႔ဟာ ​ေထာက္လွမ္းေရးေတြျဖစ္ၿပီး ​IS ​အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ​ဟန္ေဆာင္တာ ​ျဖစ္ေၾကာင္း ​ဝန္ခံ ​ေျပာဆိုထားတဲ့ ​ဗီဒီယိုေတြ ​ပါရွိပါတယ္။

ဗီဒီယို ​အစမွာေတာ့ ​လူ ​၄ ​ေယာက္ကို ​IS ​အဖြဲ႔က ​ကားထဲ ​ဝင္ေနခိုင္းၿပီး ​ေနာက္ပိုင္းမွာ ​ကားကို ​ဗုံးခြဲလိုက္တဲ့ ​ပုံေတြ၊ ​ေနာက္ ​လူ ​၅ ​ေယာက္ကိုေတာ့ ​ေလွာင္အိမ္ထဲ ​ေလွာင္ထားၿပီး ​အဲဒီ ​ေလွာင္အိမ္ကို ​crane ​ကားနဲ႔ ​မခ်ီၿပီး  ​ေရကူးကန္ ​ေဟာင္းထဲက  ​ေရထဲမွာ  ​နစ္သတ္လိုက္တာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွာင္အိမ္ ​အျပင္မွာ ​ကင္မရာ ​ႏွစ္လုံး ​ခ်ိတ္ထားၿပီး ​ေလွာင္အိမ္ထဲက ​လူေတြ ​ေရဆိုးထဲမွာ ​ရုန္းရင္းဆန္ခ ​ျပဳလုပ္ရင္း ​ေသဆုံးသြားတဲ့ ​ပုံကို ​ရိုက္ကူးခဲ့တာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ​လူ ​၇ ​ေယာက္ကိုေတာ့ ​လည္ပင္းမွာ ​ေပါက္ကြဲေရး ​ပစၥည္းေတြ ​လြယ္ခိုင္းၿပီး ​ေဖာက္ခြဲၿပီး ​သတ္ပစ္လိုက္တာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

IS ​အဖြဲ႔ဟာ ​လူေပါင္း ​ရာနဲ႔ခ်ီကို ​ေသနတ္နဲ႔ ​ပစ္သတ္တာေတြ၊ ​ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီကို ​ေခါင္းျဖတ္သတ္တာေတြ၊ ​ေက်ာက္ခဲနဲ႔ ​ေသတဲ့အထိ ​ပစ္ေပါက္တာေတြ၊ ​လိင္တူ ​ခ်စ္သူကို ​တိုက္ျမင့္ေပၚကေန ​လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ ​တြန္းခ်တာေတြအျပင္ ​ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံသား ​ေလယာဥ္မွဴးကိုလည္း ​အရွင္လတ္လတ္ ​မီးရွဳိ႕သတ္တာေတြကို ​လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

IS ​အဖြဲ႔ဟာ ​အဲဒီ ​ဗီဒီယိုကို ​အသုံးျပဳၿပီး ​စိတ္ၾကြေနတဲ့ ​လူငယ္ေတြကို ​သူတို႔နဲ႔ ​ပူးေပါင္းလာေအာင္ ​ျမဴဆြယ္ေနသလို ​သူတို႔ကို ​ဆန္႔က်င္တဲ့ ​လူေတြကို ​ၿခိမ္ေျခာက္တဲ့ ​အေနနဲ႔လည္း ​အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese

ထိုင္းက လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္လာၿပီးေနာက္ လူကုန္ကူးခံရသူေတြ ပင္လယ္ျပင္မွာ ပို႔ေဆာင္ခံရစဥ္ (Credit: ABC licensed) 
ထိုင္းႏိုင္ငံ ​အစိုးရအေနနဲ႔ ​လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ​လူကုန္ကူးတဲ့ ​ကြန္ယက္ကို ​ႏွိမ္နင္းႏိုင္ၿပီလို႔ ​မေန႔တုန္းက ​ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ​ျဖစ္ေနတဲ့ ​လူကုန္ကူးမႈ ​ကြန္ယက္ကို ​တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ၿပီး ​လူကုန္ကူးသူေတြကို ​အေရးယူဖို႔ ​ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးကို ​ဆက္သြယ္ၿပီး ​လူကုန္ကူးသူလို႔ ​ယူဆရသူေတြကို ​စြဲခ်က္တင္မယ္လို႔ ​ထိုင္းရဲက ​ေျပာပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ​ပတ္သက္ၿပီး ​ထိုင္းရဲေတြက ​ေသခ်ာစြာ ​လုပ္ကိုင္ခဲ့သလို ​သူတို႔ ​ရရွိတဲ့ ​သက္ေသအေထာက္အထားက ​ခိုင္လုံတယ္လို႔ ​ယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္း ​ထိုင္းရဲ ​အရာရွိက ​ေျပာပါတယ္။

လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ​ပတ္သက္ၿပီး ​ထိုင္းရဲက ​လူ ​အေယာက္ေပါင္း ​၁၂၀ ​ကို ​ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားၿပီး ​အခုေလာေလာဆယ္ ​၅၆ ​ေယာက္ကိုသာ ​ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၆၄ ​ေယာက္ကေတာ့ ​ထြက္ေျပးေနရပါတယ္။
ဖမ္းဆီး ​ခံရသူေတြထဲမွာ ​ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ​Manas ​Kongpan ​လည္း ​ပါဝင္ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး ​အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ​ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ​Manas ​Kongpan ​က ​ေဒသခံ ​အာဏာပိုင္ေတြ၊ ​ရဲေတြနဲ႔ ​ေပါင္းၿပီး ​လွဳပ္ရွားလို႔ ​ရမယ္လို႔ ​မထင္ၾကပဲ ​တျခား ​စစ္တပ္ ​အရာရွိေတြလည္း ​ပါဝင္လိမ့္မယ္လို႔ ​ေျပာဆိုေနၾကဆဲ ​ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားသူ ​၄ ​ေယာက္ကိုလည္း ​ထိုင္းရဲေတြက ​အလိုရွိေနၿပီး ​ဘယ္ႏိုင္ငံသားေတြ ​ျဖစ္ၾကသလဲ ​ဆိုတာကိုေတာ့ ​ထိုင္းရဲက ​ေျပာဆိုျခင္း ​မရွိခဲ့ပါဘူး။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ​ျဖစ္ေနတဲ့ ​လူကုန္ကူးမႈေၾကာင့္ ​ထိုင္းႏိုင္ငံ ​ဂုဏ္သိကၡာ ​က်ဆင္းၿပီးေနာက္ ​ထိုင္းအစိုးရက ​လူကုန္ကူးမႈကို ​တိုက္ဖ်က္လာတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

လူကုန္ကူးမႈ ​တိုက္ဖ်က္ေရး ​လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ​လူကုန္ကူးသူေတြကလည္း ​လူေတြကို ​ပင္လယ္ဘက္ ​ပို႔ေဆာင္တဲ့အတြက္ ​ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ​ေသာင္တင္ခဲ့ရပါတယ္။

ပင္လယ္ျပင္မွာ ​ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ​လူေတြအမ်ားစုဟာ ​ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ​ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ​ျဖစ္ၾကတာေၾကာင့္လည္း ​အဲဒီအေပၚ ​အာရုံစိုက္မႈေတြ ​မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese


ဇြန္ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ စာသင္ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေလးေကေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ရွိ ျမစ္က်ဳိးရြာ မူလတန္းလြန္ စာသင္ေက်ာင္းမွ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလးေက အထကေက်ာင္းမွ ယခု အခ်ိန္အထိ လက္ခံျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေက်ာင္းေကာ္မတီႏွင့္ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမစ္က်ဳိးေက်ာင္းအက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာေက်ာ္ျမင့္က “ေလးေကအထကေက်ာင္းအုပ္နဲ႔ စကားေျပာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ကေလးေတြကို မလက္ခံခ်င္သလို လုပ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၈တန္းတက္တဲ့ ကေလးေတြကို လက္မခံခ်င္တာပါ။ ပညာေရး အတြက္ ၾကည့္တယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ကေလးေတြကို လက္ခံရမယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြမွာ လက္ခံခဲ့ၿပီး အခုမွ လက္မခံဘူးဆိုတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ လက္ခံ၊ မခံကိစၥကိုေတာ့ အခုထိ စဥ္းစားတုန္းပဲလို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာထားတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမစ္က်ဳိးစာသင္ေက်ာင္းတြင္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၃ဦး တက္ေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔အား အစိုးရစာ ေမးပြဲေျဖဆို ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရေက်ာင္း အတန္းပညာအဆင့္အျဖစ္ ေလးေက အထကအေနျဖင့္ လက္ခံေပးရန္သာ တင္ျပေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။


ျမစ္က်ဳိးစာသင္ေက်ာင္းသည္ မူလတန္းေက်ာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မူလြန္ေက်ာင္းကဲ့သို႔ အ႒မတန္းအထိ စာသင္ၾကားကာ ယခင္ ႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စာသင္ႏွစ္တြင္ အစိုးရစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအထိ တစ္ဦးစီသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

ေလးေကေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ျမစ္က်ဳိးမူလတန္းေက်ာင္းသည္ ပ်ဥ္းမပင္ဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပ်ဥ္းမပင္ဆိပ္ မူလြန္ေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွစ၍ ပဥၥမတန္းမွ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အ႒မတန္းအထိ ေက်ာင္းပညာကို တိုးျမွင့္လာကာ အစိုးရ အတန္းပညာကို သင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းက ဆက္လက္ လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ေလးေကအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
20150618_082132
ျမစ္က်ဳိးရြာေန ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ေနာ္ျမင့္ျမင့္ေအးက “ျမစ္က်ဳိးေက်ာင္း က ေလးေကအုပ္စုထဲမွာပဲရွိေတာ့ ပ်ဥ္းမပင္ဆိပ္ေက်ာင္းက ေလးေကေက်ာင္းနဲ႔သာ တြဲဖက္ခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလးေကေက်ာင္းက က်မတို႔ ၈တန္းကေလးေတြကို လက္မခံေသးတဲ့အတြက္ အခုဆိုရင္ သူတို႔ေတြ စာသင္ရမလား၊ ေက်ာင္းပဲ ထြက္ရမလား။ စိတ္ေတြ ေလေနတယ္။ ဒီကိစၥအေပၚ ကေလးေတြကို အားေပးႏွစ္သိမ့္မႈေတြ လုပ္ေပမယ့္ က်မ အရမ္းကို စိတ္ပူ ပန္ရပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ျမစ္က်ဳိးစာသင္ေက်ာင္းရွိ အ႒မတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အစိုးရအတန္းပညာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေရးအတြက္ ယခု ဇြန္ ၇ရက္ေန႔က ျမစ္က်ဳိးေက်ာင္းေကာ္မတီႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္၍ ဘီးလင္း ၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယပညာေရးမႉး ဦးလြင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေလးေကေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေလးေက၊ ေနမင္းေအာင္(လယ့္ကေလာက္)၊ ျမစ္က်ဳိး (ပယာေရာ)၊ သူးကဘီးႏွင့္ ေက်ာက္ေတာင္ေလး(လယ့္ဖိုး)ရြာမ်ားတည္ရွိၿပီး ၎ရြာအားလံုးမွ ေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ လက္ရွိ ျမစ္က်ဳိးစာသင္ေက်ာင္းတြင္ သူငယ္တန္းမွ အ႒မတန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၃၀၀ ၀န္းက်င္ ရွိသည္ဟု ထိုေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားဦးေရစာရင္းအရ သိရသည္။

ေစာခါးစူးညား
ေကအုိင္စီ - KIC News
http://kicnews.org

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.