07/12/15

အေျခခံမဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ား အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲဌာန သတင္းထုတ္ ျပန္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေသာင္းလႈိင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေျခခံမဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားထံသာ တိုက္႐ိုက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္သည္ NLD ႏွင့္ လက္ခံေတြ႕ဆုံ ကာ NLD ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ အေျခခံမဲစာရင္း မွားယြင္း သည့္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း ေကာ္မရွင္အ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ ေပးပို႔ကာ ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၆ ရက္ NLD ပါတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအၿပီး တြင္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ထပ္မေတြ႕ ေတာ့ဘူး။ မွားယြင္းတာေတြ လာျပတာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ NLD က ေပး ပို႔တဲ့ မဲစာရင္း မွားတာေတြကို လည္း ေအာက္ေျခ က ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ေတြဆီ ျပင္ေပးဖို႔ လည္းၫႊန္ၾကားၿပီးၿပီ။ အမွားတစ္ခု ထပ္ေတြ႕တိုင္း ထပ္တလဲလဲ ေတြ႕ဖို႔က မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေသာင္းလႈိင္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အေျခ ခံမဲစာရင္း မွားယြင္းမႈႏွင့္ အားနည္း ခ်က္မ်ားထပ္မံေတြ႕ရွိပါက ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္ထံ တိုက္႐ိုက္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံရန္မလိုေတာ့ဘဲ မဲစာရင္းမပါ သူမ်ားကို ပုံစံ ၃ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ားက ပုံစံ ၄ ျဖင့္ လည္ေကာင္း၊ အခ်က္ အလက္ ျပင္ ဆင္လိုသူမ်ားက ပုံစံ ၄-ဂ ျဖင့္လည္း ေကာင္း ျပင္ဆင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၆ ရက္က ေၾကညာခ်က္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕မ်ားထံ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပး ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲဌာန၊ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ထံက သိရသည္။

“ပါတီေတြဘက္က မဲစာရင္း ျပင္ ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်င္တာေတြ ေတြ႕ရွိထား တယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ေတြဆီ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ ဆုံၿပီး ျပင္ဆင္လို႔ရပါတယ္” ဟု ဦး ေသာင္းလႈိင္က ေျပာသည္။

NLD ပါတီက ေဆြးေႏြးတင္ျပ သည့္ အေျခခံမဲစာရင္းတြင္ မွားယြင္း မႈမ်ားကို ေကာ္မရွင္ဘက္မွ လိုက္ေလ်ာ မႈမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးမည့္အေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းေကာ္မ ရွင္မ်ားက ထိေရာက္သည့္ ေျဖရွင္းမႈ မ်ားမရွိပါက ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ထပ္မံေတြ႕ဆုံရန္ လိုလားေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာသည္။

“ျပည္စုံၿပီထင္လို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြနဲ႔ မေတြ႕ေတာ့ဘူးလို႔ ေကာ္မရွင္ ဘက္က အျမင္ရွိတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ NLD ဘက္ကလည္း အေျခခံမဲစာ ရင္းေတြက မွားယြင္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ မရခဲ့ရင္ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္နဲ႔ ထပ္ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းမွာ၊ မဲစာရင္းေၾကညာရက္ ႐ုပ္သိမ္းသြားတာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ NLD က မဲစာရင္းေတြ အၿမဲ ကြင္းဆင္းစစ္ၿပီး မွားယြင္းမႈေတြကိုျပဳ စုေနမွာပါ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

MMK

The Ladies News Journal

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ားစု ပါတီေခါင္းေဆာင္ မစ္ခ္်မက္ကြန္နယ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေန သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔နံနက္ပိုင္းက ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကန္တက္ကီျပည္နယ္၊ ရီပက္ဘလီကန္အမတ္မစ္ခ္်က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တားဆီးခံရ ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္၏ ကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ၎က
“ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္သိထားတာက သမိုင္း တစ္ေလၽွာက္ စစ္တပ္ဟာ ေျပာင္းလဲရမွာေၾကာက္႐ြံ႕ေနတယ္။ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ပိုၿပီးဒီမိုကရက္တစ္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရေပၚေပါက္လာဖို႔ မေသခ်ာဘူးဆိုတာေတြပါပဲ။ ဒါေတြကို ေသခ်ာ သိထား ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ဖို႔ ဆိုတာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံးက စြန္႔စားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ေနာက္ထပ္အေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းလွမ္းရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အဲ့သည္အခြင့္အေရးကို သူတို႔ လက္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ မစ္ခ္်က “စစ္မွန္တဲ့ကိုယ္စားျပဳမႈရွိတဲ့ အစိုးရျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ သမၼတျဖစ္ခြင့္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာထားရွိၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ကို သမၼတမျဖစ္ေအာင္ ပိတ္ပင္ဖို႔ သိသိသာသာ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပိုၿပီးနက္နဲတာက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တာကို စစ္တပ္က ဗီတိုအာဏာသုံး တားဆီးႏိုင္တာပါ။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ အမတ္ဦးေရ ၄ ပုံ ၃ ပုံေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈလိုၿပီး အမတ္ေနရာ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို စစ္တပ္က ရယူထားပါတယ္” ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ဆီးနိတ္အမတ္မစ္ခ္်က ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရွင္းလင္းစြာရည္ ၫႊန္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးခ်ိန္အထိ ပုံမွန္ ဆက္ဆံေရးအခ်ိဳ႕ကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ မစ္ခ္်မက္ကြန္နယ္က ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။

“အေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔ တားဆီးခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို GSP အစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္းတာအပါအဝင္ အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ကို ေ႐ြးေကာက္ ပြဲၿပီးခ်ိန္အထိ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ ေျပာင္းလဲ မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးလုပ္သင့္ပါတယ္” ဟု မစ္ခ္်ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTun

The Ladies News Journal

ပဋိပကၡေဒသေတြအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္တာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အားလုံးရဲ႕ သေဘာဆႏၵေတြ ပါဝင္ဖို႔ တစ္ဖက္သတ္မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြက သက္ေသသာဓကျပစရာအျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။

တပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ) တို႔ အၾကား အာရွလမ္းမသစ္လို႔ေခၚတဲ့ ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္ အၾကားေဒသမွာ အခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔က်ရင္ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ စီစဥ္ထားခဲ့တဲ့ လမ္းဖြင့္လွစ္မယ့္ ရက္ကေတာ့ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း လိုက္ပါၿပီ။

မဟာမဲေခါင္စီမံကိန္းမွာ ပါဝင္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြအၾကား ဆက္သြယ္မယ့္ အာရွလမ္းမႀကီးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အဲဒီ လမ္းမဟာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕အကူ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ See Sang ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီက ေဖာက္လုပ္ေနခဲ့တာပါ။ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲဟာ လမ္းမနားမွာသာ ျဖစ္ခဲ့ေပ မယ့္ ေနာက္ဆုံး မွာေတာ့ လမ္းသစ္ေရာ၊ လမ္းေဟာင္းေနရာေတြ အျပင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အနီးမွာပါ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အရပ္သား ခရီးသြားအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတာေတြလည္း ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အထြက္ ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းေဟာင္းအနီးမွာပဲ အနီးကပ္တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ေပၚ မွာရွိတဲ့ အထက ၄ စာသင္ေက်ာင္းေပၚ ကို ေမာ္တာက်ည္ဆံ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ ခဲ့တာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အာရွလမ္းမေပၚမွာရွိတဲ့ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ဂိတ္ကို လမ္းဖြင့္ပြဲအတြက္ ဖယ္ရွားခိုင္ရာက စတင္လို႔ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ပါ အေရးပါတဲ့ ျမ၀တီ -ဘားအံ လမ္းေၾကာင္း ကိုပါ ေခတၱပိတ္ထားရတဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အခုလို အာရွလမ္းမႀကီး အျဖစ္ ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ လမ္းေပၚမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေန တာကေတာ့ အင္မတန္ ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ဒီတိုက္ပြဲေတြကေတာ့ အဲဒီလမ္းေပၚမွာ တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ခံတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မီဒီယာေတြက အဆက္မျပတ္ေဖာ္ျပမႈေတြ ရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ျဖစ္လာ ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမတိုင္ခင္ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ဂိတ္ေတြဖယ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ၿပီး ကရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္လည္း အဲဒီေနရာနားမွာပဲ အထင္လြဲခံရၿပီး ေသနတ္နဲ႔ အခ်ိန္ခံရမႈေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလအတြင္းကလည္း ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီတိုက္ပြဲေတြက အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြအၾကား နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ အတည္တက်မရွိတာ၊ ယုံၾကည္မႈ မရွိေသးတာနဲ႔ ရပ္တည္မႈ အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ ကိစၥေတြေၾကာင့္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတာပါ။

အေရးပါဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ဒီအာရွလမ္း မသစ္စီမံကိန္းက ပဋိပကၡေဒသေတြ အတြင္း စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အားလုံးရဲ႕ သေဘာဆႏၵ မပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ ပဋိပကၡေဒသေတြအတြင္း စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာမွာ အားလုံးရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဆိုတဲ့ ကိစၥက ေတာ္ေတာ္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီေကဘီေအ(ကလိုထူးေဘာ)

ဒီေကဘီေအ အဖြဲ႕ရဲ႕မူလအစဟာ ေကအန္ယူကေန ခြဲထြက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူ႕စစ္ သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရမယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ မလုပ္လိုတဲ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလားဘြယ္ (ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊး) ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီေကဘီေအ အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕က ျမ၀တီၿမိဳ႕ကို ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ့ေန႔မွာ ဝင္သိမ္းၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ရာကစလို႔ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕က တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပန္လည္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ သူတို႔အ ဖြဲ႕ ျပန္ထြက္လာခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ကဆိုရင္ ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္လမ္း ညာဘက္ျခမ္းေဒသကေန ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးနဲ႔ ဘုရားသုံးဆူအၾကား ေဒသေတြမွာ လႈပ္ရွားေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အဲဒီလို တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ကစလို႔ ေကအန္ယူနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ လည္း မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ စထြက္စက လူအင္ အား ၅၀၀ ေလာက္သာရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ အင္အား ၁ç၅၀၀ ေလာက္နဲ႔ ဗ်ဴဟာ ၃ ခု ေလာက္အထိ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဗ်ဴဟာႏွစ္ခုကေတာ့ ေကာ့ကရိတ္၊ ျမ၀တီ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ေဒသေတြမွာ လႈပ္ရွားေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဗ်ဴဟာတစ္ခုကေတာ့ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ လႈပ္ရွားေနတာပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေရာက္မွာေတာ့ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕ဟာ အျခား ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း႐ုံး၊ KNU။ KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတို႔လိုပဲ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ဆိုသလို အစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ေတြကို ခ်ဳပ္ဆိုလာခဲ့ပါတယ္။

ရပ္တည္ေရးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္

အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕ ရပ္တည္ဖို႔ ေနရာရခဲ့တဲ့ ေဒသေတြကလည္း က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြေလာက္ တပ္ဖြဲ႕ရပ္တည္ေရးအတြက္ စီးပြားရွာလို႔ေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ နယ္ေျမက်ယ္ျပန္႔မႈနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရမႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြက ေရွ႕တန္းမွာ ရွိပါတယ္။ မူလ ဒီေကဘီေအျဖစ္ခဲ့တဲ့ နယ္ျခားေစာင့္အဖြဲ႕ေတြက ေသာင္းရင္းျမစ္ တစ္ေလၽွာက္မွာ ဂိတ္ေတြဖြင့္ေနခဲ့တာ ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး သစ္နဲ႔သတၱဳကုန္သြယ္မႈအျပင္ တျခားလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရခဲ့တာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကိုလည္း ယူနီေဖာင္းက အစ၊ လက္နက္အဆုံး အဆင့္ျမင့္ျမင့္ တပ္ဆင္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။ ေကအန္ယူကေတာ့ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ အပစ္ရပ္တယ္ ဆိုေပမယ့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ နယ္ေျမရွိတာေၾကာင့္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲ မရွိလွပါဘူး။ တပ္မဟာ အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေနၿပီ။ ဂ်ပန္အစီစဥ္နဲ႔ လုပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေကအန္ယူနယ္ေျမထဲမွာ လုပ္ေနတာပါ။

ဒီေကဘီေအ အေနနဲ႔ကေတာ့ ျခားနားလွပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ ရွိေနေပမယ့္ အင္အားေထာင္နဲ႔ခ်ီရွိလွတဲ့ တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ရပ္တည္ ေရးအတြက္ တရားမဝင္ဂိတ္ေတြက တစ္ရက္တစ္ရက္ကို သိန္းဆယ္နဲ႔ခ်ီရေနတဲ့ ဝင္ေငြေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးအေရးပါတဲ့ အေနအထားပါ။

ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္မႈ

အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေကအန္ယူနဲ႔က အေကာင္းဆုံး အေျခေနမွာရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ KNU ။ KNLA (PC) နဲ႔က မဆိုးတဲ့အေျခအေနမွာရွိေနကာ ဒီေကဘီေအနဲ႔ကေတာ့ သိပ္ၿပီး ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လွတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၄ ခုနစ္အတြင္းမွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့သလို အခု ၂၀၁၅ ခုနစ္အတြင္းမွာလည္း ျပန္ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာကလည္း တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ ရပ္တည္ေနမႈျခင္း မတူသလို ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္ပုံေတြ ကြဲျပားျခားနားတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ကရင့္အေရး ေလ့လာသူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြအၾကား ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တိုင္း အန္စီစီတီအဖြဲ႕မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ဒီေကဘီေအ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေကအန္ယူလို မဟုတ္ဘဲ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြလို ေသခ်ာၿပီး အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ကရင့္အေရးေလ့လာသူေတြက ဆိုထားပါတယ္။

လမ္းမက စိုးမိုးနယ္ေျမနဲ႔ လုံၿခဳံမႈအရအေရးပါေန

ဒီေကဘီေအ အပစ္ရပ္ၿပီးခ်ိန္အထိ အာရွလမ္းမ လမ္းမသစ္က မရွိေသးပါဘူး။ လက္ရွိ လမ္းမသစ္က ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အဝင္ (ဘားအံဘက္မွ အဝင္) လႈိဏ္၀ေက်း႐ြာကေန ၿမိဳ႕ကို ညာဘက္ျခမ္းကေန ပတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ေဒါနေတာင္ေျခကတစ္ဆင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕အထြက္ သကၤန္းညီေနာင္အေက်ာ္က ေဒါနေတာင္ အတက္အဆင္း ေနရာေတြမွာ နဂိုလမ္းေဟာင္းနဲ႔ ျပန္ခ်ိတ္ဆက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလမ္းသစ္ကေန ဆင္းသြားရင္ ဒီေကဘီေအရဲ႕ အေရးပါတဲ့ တပ္စခန္းျဖစ္တဲ့ ေဝါေလကို ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေတာလမ္းသာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကားေတြနဲ႔ စစ္ယာဥ္တန္းေတြအဖို႔ သူတို႔ဌာနခ်ဳပ္ကို သြားဖို႔ အခ်ိန္အေတာ္ယူရဖြယ္ ရွိေနေပမယ့္ လမ္းေတြေကာင္းလာတဲ့အတြက္ သြားဖို႔က အရင္ကေလာက္ အခ်ိန္မယူ ရေတာ့ပါဘူး။ ဒီေကဘီေအအေနနဲ႔ အာရွလမ္းမေပၚမွာ ဂိတ္ကို အခိုင္အခံ့ ေဆာက္လုပ္ထား ခဲ့တာဟာ တပ္ဖြဲ႕ရပ္တည္ေရးအတြက္ အခြန္ရဖို႔အျပင္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္ကေနလည္း ပါဝင္ခဲ့ပုံရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေခတၱခဏပဲျဖစ္ျဖစ္ မဆုတ္ေပးခဲ့တာ ေနမွာပါ။ ဒီေကဘီေအတာဝန္ ရွိသူေတြကေတာ့ ခဏျဖစ္ျဖစ္ ဖယ္ေပးလိုက္ရင္ ေနာက္ကို ျပန္လည္အေျခခ်လို႔ မရေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအေျခ အေနကလည္း အပစ္ရပ္ၿပီး ကာလအတန္ၾကာလာတဲ့အထိ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးမႈရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုပါပဲ။

ပဋိပကၡေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔

စီမံကိန္းမွာ မွားယြင္းတဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈ

ဒီအာရွလမ္းကိစၥမွာ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္က ပဋိပကၡေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ အဲဒီစီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ ထိုင္းကုမၸဏီနဲ႔ အဓိက ေထာက္ပံ့သူျဖစ္တဲ့ ေအဒီဘီ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ရဲ႕ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေတြပါ။ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ စီမံကိန္း စတင္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵ ရယူတာေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ သေဘာထား ရယူရာမွာေတာ့ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြထဲက ေကအန္ယူတစ္ဖြဲ႕နဲ႔သာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့ၿပီး လမ္းျဖတ္သန္းသြားလာမယ့္ ေနရာေတြကို စိုးမိုးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕ဆီက သေဘာဆႏၵရယူခဲ့တာ မရွိပါဘူး။

“သူတို႔အဖြဲ႕ေတြေရာ အစိုးရကပါ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသအတြင္း စီမံကိန္းႀကီးေတြ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာမွာ ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵရယူဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာက ဒီေကဘီေအနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္လာရတာရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါပဲ။ ဒီလိုလုပ္တာဟာ ပဋိပကၡေတြကို ေဆြးေႏြးမႈ အေျချပဳေျဖရွင္းျခင္း Conflict sensitive resolution သေဘာတရားနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္” လို႔ ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္တဲ့ ေစာေက်ာ္စြာက မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ဒုတိယဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ရဲ႕ အစ္ကိုလည္း ျဖစ္တဲ့သူက ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ရာမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြအတြက္ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈနဲ႔ အပစ္ရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာမတူခင္ ၾကားကာလေတြမွာ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိစၥရပ္ေတြ၊ ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ နယ္ေျမသတ္မွတ္ မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ သေဘာတူညီမႈ မရေသးတာကလည္း ခုလိုတိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္တာပါ။ လတ္တေလာ အေနထားအရ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေသနတ္သံေတြ တိတ္မသြားေသးတဲ့အျပင္ တိုက္ပြဲေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြကလည္း စီးပြားေရးအရ အေရးပါတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ စီမံကိန္းေတြနားမွာ ျဖစ္ေနတာပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္း ေတြဟာဆိုရင္ စီမံကိန္းအားလုံးဟာ ပဋိပကၡနဲ႔ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေဒသေတြအတြင္းမွာ က်ေရာက္ေနပါတယ္။ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ လုံၿခဳံ ေရးအေၾကာင္းျပ တပ္ေနရာခ်ထားမႈေတြက လည္းရွိလာဆိုေတာ့ ေဒသခံေတြ အဖို႔ကေတာ့ စိုးရိမ္မႈေတြ အျပည့္ပါပဲ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကလည္း သံလြင္စီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့ ေနာင္ဖနဲ႔ မန္ေတာင္း စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ အစိုးရနဲ႔ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းတပ္ေတြအၾကား တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ေဘးလြတ္ရာကို ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စီမံကိန္းေတြလုပ္မယ့္ ေနရာေတြကိုလည္း လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တပ္ေနရာ ခ်ထားမႈေတြ မ်ားစြာလုပ္ေနၾကတယ္လို႔ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းေတြကိုလည္း ေဒသခံျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္ေနၾကတာပါ။ မိုင္းတုံစီမံကိန္းဆိုရင္ စဖို႔ေတာင္လုပ္ေနၾကပါၿပီ။

အေကာင္းဆုံး သာဓက

ျမန္မာအေနနဲ႔လည္း ကုလသမဂၢရဲ႕ မူလတိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ႕ အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း UN Declaration on Rights of Indigenous People ကို ေဆြးေႏြးစဥ္ကတည္းကလည္း မဲေပးထားခဲ့သလို စာတမ္းမွာလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းထဲမွာမွာလည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ေဒသခံေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ရပ္တည္မႈေတြကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရလို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရာမွာလည္း အားလုံးရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔အညီ ထိခိုက္ျခင္းမရွိေအာင္ ရယူၿပီးမွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက အစိုးရကလည္း လိုက္နာမႈမရွိေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း အဲဒါေတြကို လိုက္နာမႈမရွိၾကဘူး။ လက္တလုံးျခားလုပ္ၾကတယ္။ စီမံကိန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကအစေပါ့” လို႔ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မေရမရာျဖစ္ ေနခ်ိန္ ကာလအတြင္းမွာကို ပဋိပကၡနယ္ေျမ ေတြအတြင္းမွာပဲ စီမံကိန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ မ်ားစြာလုပ္လာေနတာကို အထင္းသား ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ေကာင္းမြန္ေပမယ့္ တစ္ဖက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရခင္မွာ အားလုံးရဲ႕ သေဘာဆႏၵေတြမပါဘဲ ျပဳလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ အာရွလမ္းမသစ္တစ္ေလၽွာက္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြကေတာ့ အေကာင္းဆုံး ဥပမာျပစရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္

The Ladies News Journal

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ေဆြးေႏြးအတည္ ျပဳခဲ့သည့္ အသက္ ၆၀ ျပည့္လၽွင္ ပင္စင္ယူရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသက္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အရပ္ဘက္ မေရာက္ေစရန္ ပင္စင္သက္တမ္းကို ေျခာက္ဆယ္အတိုင္းသာ ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

“တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ေျဖသြားတာ သူတို႔ဘက္မွာ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဟာက တပ္ဥပေဒသီးသန္႔ရွိပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ တယ္ေျပာ တယ္။ အဲဒါ စစ္တပ္ဘက္မွာေတာ့ ေနပါေစေလ။ အရပ္ဘက္ကို လာတဲ့အခါ စစ္တပ္ကေနေျပာင္းလာတဲ့အခါ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ ရင္ ေျပာင္းလို႔ မရေတာ့ေအာင္ ေနာင္ျဖစ္ ေပၚလာမယ့္ဟာေတြ အကုန္လုံး အတြက္ လုပ္လိုက္တာ။ ၆၀ ေက်ာ္ရင္ နားလိုက္ေတာ့။ တပ္ကေန အရပ္ဘက္ကိုလည္း လာၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးမလုပ္နဲ႔။ ဝန္ႀကီးဆိုရင္လည္း အသက္ ၆၀ ဆိုနား။ အဲဒါကို ဦးေ႐ႊမန္းက သိတဲ့အခါ ကိုင္တြယ္လိုက္တာ” ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက The Ladies သို႔ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီဆိုလၽွင္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ ပါက မျဖစ္မေနပင္စင္ယူရမည္ ဆိုေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၁ တြင္ တပ္မေတာ္တြင္ ထူးျခားသည့္ သဘာ၀အေျခအေနအရ တပ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို တပ္ ကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

“ေဆြးေႏြးသြားတာမွာေတာ့ အဲဒီဖြဲ႕စည္းပုံကို ေထာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားတာ မေတြ႕ဘူး။ တပ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လိုအပ္ရင္ ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေဆြးေႏြးသြား တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါက တပ္မွာလည္း တခ်ိဳ႕ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ႏုပ်ိဳတဲ့တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနရမွာေပါ့ေနာ္။ ၆၀ ျပည့္လို႔ သူမ်ားယူတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ သူမယူဘူး။ ေနာက္ထပ္သုံးႏွစ္ တိုးမယ္ဆိုရင္ ေနာက္က ဝန္ထမ္းေတြ၊ ေနာက္က ရာထူးတက္မယ့္သူေတြ ရဲ႕ လမ္း ကိုပိတ္ထားသလိုလည္း ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အလုပ္သစ္ေတြ၊ ဝန္ထမ္းအသစ္ေတြ သူတို႔မွာလည္း ေနရာေပ်ာက္တယ္ ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးၾက တာ” ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက The Ladies သို႔ေျပာသည္။

အသက္ ၆၀ ျပည့္လၽွင္ ပင္စင္ယူရမည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ဟု မေျပာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကို ဦးတည္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ျပန္လည္၍ ၎တို႔ ဘက္တြင္ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနအရ လိုအပ္လၽွင္ ထပ္တိုးသင့္သည္ ဟု ေဆြးေႏြးသြားသည္မ်ားရွိေၾကာင္း ဦးေဖသန္းကဆိုသည္။

“ဒီပြဲတစ္ခုလုံးကို ၾကည့္ရတာေတာ့ ျမင္သာပါတယ္။ ဒါ တပ္ကို၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ရည္႐ြယ္ၿပီး ေျပာတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေလ။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္လို႔သာ မေျပာတာ။ တပ္ကလည္း သူ႕အပိုင္းသူ ကာကြယ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း တပ္မေတာ္ဘက္ ကို ၫႊန္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ တပ္ကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေနာက္ထပ္သုံးႏွစ္ အဲဒီလိုပုံစံမ်ိဳး သတင္းကထြက္ ေနတာကိုး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သိပ္ၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္ မေျပာခ်င္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲလိုဟာကို ကာကြယ္ဖို႔လုပ္တယ္ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ သက္ေသျပပါဆိုရင္ ျပဖို႔ေတာ့ခက္တာေပါ့” ဟု ဦးေဖသန္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ အနားယူေစခ်င္သည္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ သေဘာထားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ယင္းအဆိုကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက တင္သြင္းၿပီး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည့္ အထဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ မဲခြဲဆုံးျဖတ္သည့္ အခါတြင္လည္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး က်န္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အားလုံးေထာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

“ဒါျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမပါရင္ ေထာက္ ခံလို႔မရဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုေတြ က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကတင္ရင္ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔တင္တာ။ ဥကၠ႒ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ တင္တာမ်ားတယ္။ အဲဒါေတြကလည္း ႏိုင္ဖို႔ေသခ်ာတဲ့ ဟာမ်ိဳးကိုပဲတင္တာ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ဥစၥာမ်ိဳးကို ေ႐ြးၿပီးေတာ့ တင္တာဆိုေတာ့ ဒါဟာ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ၆၀ ႏွစ္ထက္ပိုၿပီးေတာ့ တာဝန္ မထမ္း ေဆာင္ေစခ်င္လို႔ အေရးႀကီးအဆိုတင္ တယ္ဆိုတာ ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္” ဟု ဦးေဖသန္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း

The Ladies News Journal


သတင္းစာရွင္းလငး္ပြဲအတြင္း ေတြ႔ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၅။
သတင္းစာရွင္းလငး္ပြဲအတြင္း ေတြ႔ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၅။

၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျဖစ္မလာတဲ့အခ်ိန္ အခုလို၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္တာဟာ NLD ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာျဖစ္တယ္လို႕ NCGUB အေ၀းေရာက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာစိန္၀င္းကေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြ တရားမွ်တမႈျဖစ္ပါ့မလားဆိုတာကိုလဲ သူ႔အေနနဲ႔ သံသယရွိေနတယ္လို႔ ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့မအင္ၾကင္းႏိုင္က တင္ျပထားပါတယ။္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စုစုေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ထဲက အမ်ားစုေနရာေတြမွာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေၾကညာသြားပါတယ္။

တဖက္မွာလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတဲ့အေျခအေန ျဖစ္မလာေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ္ဆိုတဲ့ေၾကညာခ်က္ဟာ NLD ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာျဖစ္တယ္လို႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ NCGUB ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာစိန္၀င္းက ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

ဒီ NLD ကေနၿပီးေတာ့ ဒါ သူတို႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘာမွမေျပာလိုဘူး။ သို႔ေသာ္လဲ ေရြးေကာက္ပဲြတိုင္းဟာ တရားမွ်တဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ၾကားေနရတဲ့ သတင္းေတြအရေတာ့ မဟန္ဘူး။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြက စၿပီးေတာ့ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနတယ္။ စစ္လို႔အလြယ္ဆံုးပဲ။ ဒီေရြးေကာက္ပဲြ မဲစာရင္းဆိုတာ။ အဲဒီကစၿပီးမွားေနရင္ေတာ့ အေတာ္ရင္ေလးစရာေကာင္းပါတယ္။”

NLD အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ ေရးကို ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔ ျမင္ေၾကာင္း NCGUB အဖဲြ႕၀င္ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရခဲ့တဲ့ NLD ပုလဲလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြကေျပာပါတယ္။

“ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ NLD က လႊတ္ေတာ္လမ္းကို ေရြးလိုက္တာကို။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ၾကည့္လို႔ရွိရင္ က်ေနာ္ကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အားမနာတမ္းသံုးသပ္ရရင္ အဂၤေတေလာင္း၊ welding ေဆာ္၊ သံမိႈစဲြထားတဲ့ ေက်ာက္တုံးႀကီးတခုကို တြန္းရင္တြန္းၾကည့္ၾကပါလားဆိုၿပီး တြန္းခုိင္းၾကတဲ့အခါမွာ ေက်ာက္တုံးေပၚမွာ ထင္က်န္ေနရစ္တဲ့လက္ရာေတြေလာက္ပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ မပိုဘူး။ NLD ရဲ႕ လက္ရာက ေတာ့ ထင္ထင္ရွားရွားရွိတာေပါ့ေလ။ ဒီေက်ာက္တံုးကေတာ့ ေရြ႕မသြားဘူး။ NLD တြန္းခဲ့တယ္၊ လက္ရာ ထင္ထင္ရွားရွား က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္အရာမွ တည္ျမဲတာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ပိုေတာင္မွ အနိစၥ သေဘာရွိတာကိုး။ အဲေတာ့ NLD ဟာ ဆက္ႀကိဳးစားမယ္၊ ဆက္ႀကိဳးစားပါအံုးမယ္ဆိုတဲ့ကတိနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတာကိုလည္း မလဲြမေသြယံုၾကည္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ့။”

မေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ NLD အႏိုင္ရမယ္ဆိုရင္ အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာသြားပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/reacts-nld-election/2858462.html


လက္ရိွအေနအထားမ်ားအရ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားျခင္း စစ္ခင္းရမည့္အေျခအေနမ်ား မလြဲမေရွာင္သာျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အတြက္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္မိသည္ဟု (ဒီေကဘီေအ) တပ္မႉးႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္သက္က ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေျပာဆိုသည္။

လက္ရိွ၎တို႔တပ္စြဲထားသည့္ေနရာကို ျမန္မာစစ္တပ္က အလံုအရင္းႏွင့္ထိုးစစ္ဆင္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ (ကရင္ျပည္နယ္) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္မ်ား အဓိကေနရာမွ ပူးတြဲပါ၀င္ေနသျဖင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ဆိုရြားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက အခ်င္းခ်င္းျပန္တိုက္ရမည့္ အေနအထားမ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္မိသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

(ကရင္ျပည္နယ္) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖက္မွ ၎တို႔အဖြဲ႔အား ျမ၀တီ - ေကာ့ကရိတ္ကားလမ္းေပၚမွ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ တပ္မ်ားဆုတ္ခြာေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ၎တို႔အား အလံုးအရင္းႏွင့္လိုက္လံတိုက္ခိုက္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ဟုလည္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္သက္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

(ကရင္ျပည္နယ္) နယ္ျခားေစာင့္တပ္မႉးမ်ားအေနႏွင့္ ယခင္ေျပာဆိုထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားကို မ်က္နွာလႊဲခဲပစ္အလုပ္ဘဲ လိုက္နာမႈျပဳလုပ္ၾကရန္ (ဒီေကဘီေအ) က တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

ယေန႔နံနက္ ၅ နာရီခန္႔မွစတင္ကာ နံနက္ ၇ နာရီအထိ (ဒီေကဘီေအ) မွ တပ္စြဲထားသည့္ ေကာ့ကရိတ္အပိုင္ရိွ ေကာင္းမႈေတာင္ေၾကာေနရာမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ၁၂၀ မမ အပါအ၀င္ လက္နက္ႀကီးမ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ကလို႔ထူး၀ါး အေျခခ်စစ္ဗ်ဴ ဟာက အတိအလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒသခံမ်ားက (ဒီေကဘီေအ) အဖြဲ႔ကို ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားက ကားလမ္းေဟာင္းဘက္မွ ပိတ္၀ိုင္းထားၿပီး (BGF) တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ကားလမ္းသစ္ဘက္မွေနရာယူကာ ႏွစ္ဘက္ညွပ္ကာ ၀ိုင္းထားသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

ယခုလ ၂ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ျမ၀တီ - ေကာ့ကရိတ္ ပင္မကားလမ္းနွစ္သြယ္ အနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡမ်ားမွာ ယေန႔တိုင္အဆံုးသတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးသည့္အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေနရဆဲဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ပံုစာ - ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္သက္။
သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု - ကရင္အမ်ိဳးသား မီဒီယာ

လူေတြမ်ားေနတဲ့အခါက်ေတာ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကလည္း ညည္းပါတယ္၊ က်ဳပ္ကဗ်ာတဲ့ ခင္မင္မႈနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါ စကားေၾကာရွည္ေတာ့ က်ဳပ္မွာ ရြတ္စရာ ဖတ္စရာ မၿပီးဘူးဗ်တဲ့။ ညမအိပ္ရေတာ့ဘူးတဲ့။ အကုန္ျပန္ရြတ္ ရတာ ဒါေတြက။ ဂုဏ္ေတာ္ ၁၀၀၀ ကို ၁၀၀၀ ျပည့္ေအာင္ စိပ္ရတာ။ ကိုယ့္အဓိ႒ာန္နဲ႔ကိုယ္ ျဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ မစိပ္လို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စကားေျပာေကာင္းတဲ့အခါမ်ိဳးဆိုရင္ ေနာက္ည ၂ ညေလာက္က မအိပ္ရေတာ့ဘူး။ ဒါေတြျပန္ခ်ေနရတာ …

____ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ဘာသာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္၀င္စားလ်က္ အဓိ႒ာန္မ်ားျဖင့္ တရားအားထုတ္ ေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီတို႔မွ တပည့္မ်ားလာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳေျပာဆုိျခင္းမ်ား လက္ခံေတြ႕ဆံုေနရ …

____ အႀကံေပးလိုသည္မွာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးကို ေထာက္ခံေသာ တပ္မေတာ္ရွိေနသေရြ႕ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ံႈးသည္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အခြင့္အာဏာ တံခါးေပါက္က အသင့္ရွိေနရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ပုဂိၢဳလ္ မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေပသည္ … ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ ထားေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုသာ ယံုၾကည္မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ လက္မခံေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ယံုၾကည္ဖြယ္ရာမရွိ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၁၉၉၃၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းကို စတင္တည္ေထာင္ ေပးခဲ့သူမွာ ထုိစဥ္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအသင္း လူထုေထာက္ခံမႈ၊ အားကိုးမႈ ရရွိေစရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာအာဏာကို အသံုးျပဳၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုး၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားအားလံုး၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး အသင္း၀င္ျဖစ္ေစခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ေနရာ အႏွံ႔ ႀကံ႕ခိုင္ေရး အသင္း၀င္မ်ား၏ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေျခအေနမ်ားထက္ သာလြန္၍ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းမႈ အင္အား အေဆာင္အေယာင္ မ်ား ေတာင့္တင္းေစခဲ့ကာ တပ္မေတာ္၏ အာဏာရွိန္ အျပင္းဆံုး ႏိုင္ငံေရး ကာလမ်ားကို ယင္းႀကံ႕ခိုင္ေရးအသင္း ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းရာ ကာလမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ခဲ့ရာ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၁၀ အထိ ၁၇ႏွစ္တာ (ႏွစ္ ၂၀ခန္႔) သက္တမ္းရွည္ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ယေန႔အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ဖခင္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အၿငိမ္းစားယူသည္ ဆိုေစကာမူ ၎၏ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာအာဏာကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီတို႔က လြန္ဆန္၍ မရႏိုင္ေပ။

ဤသည္မွာ ေလာကဓမၼတရားအရ ႐ႈျမင္ႏိုင္ၿပီး အာဏာရွင္ ေပၚေပါက္ေသာ ေခတ္တြင္ အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေရွးအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထူးျခားသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရအဆက္ဆက္ အေျပာင္းအလဲတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါလ်က္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေျပာင္းအလဲတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေအးခ်မ္း သာယာစြာ ေနႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအႏွံ႔ ႀကံ႕ခိုင္ေရး အစိုးရႏွင့္ျပည္သူလူထု ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနေသာ အေျခအေန ေျမာက္မ်ားစြာ တုိ႔အေပၚ တပ္မေတာ္မွ တစ္စံု တစ္ရာ ၀င္ေရာက္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္း၊ အစိုးရဘက္မွ ေနရာေပး မဆက္ဆံေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ လြန္စြာေနရာေပး ဆက္ဆံ၍ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈကိုလည္း တပ္မေတာ္မွ ေအးေဆးစြာေနၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ ေ၀ဖန္စြက္ဖက္မႈ မရွိျခင္းစေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ၊ ျပည္သူလူထု လုိလား ေတာင္းဆိုေနေသာ အေျခ အေနမ်ား ေျပာင္းလဲျဖစ္ ေပၚလာျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ သားတပည့္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား ႏိုင္ငံေရး ကစားေနၾကျခင္းျဖင့္သာ ၄ ႏွစ္တာ အခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ခဲ့ရသည္။

ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ေခ်ာက္ခ်ားမႈ၊စိုးရိမ္မႈ မရွိတတ္ၾကဘဲ ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္း အာဏာႏွင့္ေနရာ အလိုက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ား အတြင္းမွာပင္ ၀ိေရာဓိပဋိပကၡမ်ား အေပၚမွာသာ ခံစားလ်က္ ျဖစ္ေပၚတတ္ၾကသည္ ကမ်ားေပသည္။ သာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္မွ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးျဖစ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးတင္ေအးေျပာ ၾကားေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို မေၾကာက္ရြံ႕ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီတြင္း လူထု ေထာက္ခံမႈ သိသာစြာ ရလာေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းအခ်ိဳ႕ကို အာဏာရထိပ္ပိုင္းမွ လက္သံ ေျပာင္ေျပာင္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၌သာ အားသန္ေနေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို သက္ေသထူလ်က္ရွိေနေပသည္။

အတိုက္အခံ အင္အားႀကီးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ ဂ႐ုမစိုက္ေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ၏ အေျခအေနကို ၾကည့္ပါက ၎ပါတီကို တည္ေထာင္ေပးသည့္ တပ္မေတာ္၏ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားက အဓိကျဖစ္ေပသည္။ ႀကံ႕ခုိင္ေရး အသင္းကို ပါတီအသြင္ေျပာင္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အစိုးရကို မလႊဲဘဲ ပါတီကို လႊဲသည့္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရအသီးသီး တာ၀န္မ်ား လ်ာထားခံရသူ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ားေရွ႕၌ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား ပါတီကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟိုအတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြင္း အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီအၾကား ကတိက၀တ္ရွိေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက စနစ္တက်လက္ဆင့္ကမ္း ႏိုင္ငံတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ လူမ်ားကို လ်ာထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမသက္တမ္း၊ ဒုတိယသက္တမ္း၊ တတိယသက္ တမ္းအထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အသက္အရြယ္၊အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပိုင္း ျဖတ္၍အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္တာ၀န္ ခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္ နည္းတူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးပါတီအၾကား ေနာက္ကြယ္မွ ကတိက၀တ္ အပါအ၀င္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လက္ရွိ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္းက ““ကတိက၀တ္ဆိုတာကေတာ့ ကန္႔သတ္ထားတာေတာ့ မရွိဘူး။ ပါတီက တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ေပါက္ဖြားလာတာ။ ဒီအ သင္းဟာ တပ္မေတာ္ကလုပ္တာ။ တပ္မေတာ္က ေမြးထုတ္ေပး လိုက္တယ္။ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ မဆံုးႏုိင္ဘူး ဆိုတာလည္း မရွိႏုိင္ဘူးဆိုသလိုေပ့ါ။ ဘယ္ေတာ့ၿပီးမယ္လို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ အၿမဲတမ္းသဟဇာတ ျဖစ္ၿပီး ေပါင္းဖက္ႏုိင္ဖို႔ လိုတာေပ့ါ။ အဓိပၸာယ္က အဲဒီသေဘာပဲ ေဆာင္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အဲဒီလို ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေလးေတြနဲ႔ေပ့ါ။ အဲဒီသေဘာ။ တကယ့္ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာတရားေရးအရ ညီၫြတ္မႈအမ်ားႀကီးလိုတယ္ —-။

ဖြဲ႕စည္းပံုအရေတာ့ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေျပာလို႔ရမယ့္အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါတယ္။ ဥပေဒတင္သြင္းရင္ တပ္မေတာ္တစ္မဲမွမ ပါရင္ မရဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ တပ္မေတာ္ ကခန္႔ႏုိင္တာ ဒုသမၼတ။ ကာ/လံုမွာသူက ပါတယ္။ ဒါေတြက တပ္မေတာ္ရဲ႕ အားသာခ်က္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ အခ်ိန္အခါက်ရင္ေတာ့ ေလွ်ာ့ရမွာေပ့ါ။ အခု ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း။ ဒါတျဖည္းျဖည္းေတာ့ ေလွ်ာ့ရမွာေပ့ါ။ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ေတာ့ သြားတိုင္းလို႔မရဘူး။ တစ္ေန႔က်ရင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း ျပည့္မယ္။ အတတ္ဆံုး ဆိုတာလည္း ရန္ကုန္မွာရွိတယ္။ အခ်မ္းသာဆံုးလည္း ရန္ကုန္မွာရွိတယ္။ အလည္ဆံုးဆိုတာလည္း ရန္ကုန္မွာ ရွိတယ္။ ရန္ကုန္ကလြဲၿပီး ဘယ္မွာရွိလဲ။ဘယ္မွာမွမရွိဘူး။ ဒီမိုကေရစီသိတဲ့ လူက ရန္ကုန္မွာ နည္းနည္း ေလးပဲရွိတယ္။ က်န္တဲ့တစ္၀က္ဆုိတာေတာ့ သူ႔ထမင္း၀ေအာင္ပဲရွိတယ္။ အူမေတာင့္မွဆိုရင္ သူဘာမွ မသိေတာ့ဘူး။ ဒီမိုကေရစီလည္း မသိေတာ့ဘူး။ သူ႔သားသမီး ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔၊ မိသားစုဒါပဲသိတယ္။ အဲလိုထင္တယ္။

(တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအၾကား ကတိက၀တ္အေပၚ)လုိက္နာတယ္၊ မလိုက္ နာဘူးဆိုတဲ့ လူေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ဆင့္ကဲ့တာ၀န္ကေတာ့ရွိတာပဲ။အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေအာင္ လုပ္တာလည္း ဒီပါတီီပဲ။ ပါတီက လုပ္လို႔ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးတယ္။ ညင္သာစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းကဲ့သို႔ လုပ္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြရိွတယ္။ မလုပ္လို႔လည္းမရဘူး””ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လူထုႏွင့္အစိုးရ အေခ်အတင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို အာဏာသံုး၍ ေျဖရွင္းျခင္း ေၾကာင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ျပစ္တင္မႈ မ်ားလာခ်ိန္တြင္ သတင္းအေမွာင္ခ်၍ အစိုးရကို လူထုႏွစ္ၿခိဳက္ေနေသာ အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ရွိေန သေယာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ေတြ႕ျမင္ လာရသည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ ၂၀၁၂ တြင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္မီ ပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း အလိမ္ခံရေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူေနေပသည္။ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးသို႔ လွည့္လည္စဥ္ က်ိန္းေသ အႏိုင္ရမည့္ တြက္ခ်က္နည္းမ်ား ျဖင့္တင္ျပေသာ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားကို ယံုစား၍ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္သြားရာ အမွန္တကယ္ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၌ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အားလံုး ရလဒ္ဆိုးျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ပါမက်န္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းကို သံေ၀ဂ ယူသင့္ေပသည္။

ျပည္သူလူထုမွာ မည္မွ်မြန္းက်ပ္ေနေသာ ဘ၀မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနရသည္ကို ႀကံ႕ခိုင္ေရးအစိုးရ သိသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အေျခခံဥပေဒအရ မေထာက္ခံ၍မရေသာ အေျခအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အစိုးရႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကို ေထာက္ခံ ေပးေနျခင္းကလည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား တိုးပြား လာေနေပသည္။ ဤသည္တို႔မွာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း မညီၫြတ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရး အေမြဆိုးမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီတို႔၏ ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ေအးခ်မ္းစြာ အနားယူ လ်က္ရွိၿပီး စာဖတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတေလတို႔က မီဒီယာသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို႐ံုမွ်ျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ စိတ္၀င္ စားဖြယ္ရာ မရွိေပ။ အမွန္တကယ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီတို႔၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲ ေကာင္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေစလိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ သေဘာထားမ်ားသည္ ၎ကိုယ္တုိင္ ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ထင္ဟပ္ေနေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အနားမယူမီ အစိုးရသစ္တြင္ သမၼတရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုး လ်ာထားခဲ့ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ ခန္႔အပ္ကာ အစိုးရကို ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္း ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ ျပည္သူအေပၚ အႏိုင္က်င့္၊ ရက္စက္မႈမ်ားအား ၀န္မခံ၊ တာ၀န္မယူလိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပ်က္ျပား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကံေပး ဦးအံ့ေမာင္အား ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။

လက္ရွိ သမၼတ႐ံုး အႀကံေပးႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပး ျဖစ္ခဲ့သူ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ ဦးအံ့ေမာင္က ““ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ဘာကိုတစ္ခု ျဖစ္ခ်င္လဲဆိုေတာ့ ဒီ NIB ဆိုတာက ဦးေန၀င္းလက္ထက္က ဖြဲ႕ခဲ့တာ။ ဟိုတုန္းက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဦးဘိုနီက အတြင္းေရးမွဴးဗ် NIB မွာ။ National Intelligence Bureau (NIB) ေပါ႔ဗ်ာ။ ရွိသမွ် သတင္းေတြက စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက MI။ MI က တက္လာရင္လည္း NIB ကို တက္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ PSI ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဒါလည္း NIB ကို တက္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အထူးရဲေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ SB ကလည္း အဲဒီကိုတင္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ရာဇ၀တ္ ေထာက္လွမ္းေရးက CID ။ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ရွိတယ္။ PSI ရယ္၊ SB ရယ္၊ MI ရယ္ ဒီ ၄ ဖြဲ႕လံုး က NIB ကိုတက္ရတယ္။ NIB ကဒါေတြ အကုန္လုပ္ၿပီးမွ တင္ျပတယ္။ တင္ျပတဲ့အခါက်ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ဘာကို သေဘာေပါက္သြားလဲ ဆိုေတာ့ ေနာက္က်ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ဖြင့္ေျပာတာ NIB ထားလို႔ရွိရင္ က်ဳပ္တို႔ ရတဲ့ သတင္းေတြကို မူရင္းအတိုင္း မဖတ္ရဘူး။ CID ကလည္း တင္လိုက္တယ္။ NIB က အေခ်ာကိုင္တယ္။ အကုန္လံုး NIB က အေခ်ာကိုင္တယ္။ ေခ်ာၿပီးမွ သတင္းဖတ္ရတဲ့ အခါက်ေတာ့ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ မသိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ေနေန NIB ကိုျဖဳတ္ပစ္လိုက္။ ဒါ႐ိုက္တင္။ ကက(ၾကည္း) ေပါ႔ဗ်ာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို တင္ခ်င္တင္၊ မတင္ခ်င္လည္း ကက(ၾကည္း)ဆို သူတို႔ပဲဖတ္တယ္။ သူတို႔ ၄ ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္မယ္။ အဲဒီေတာ့ S1 လည္းပါတာပဲ။ အဲဒါကို NIB ဖ်က္လိုက္တာကို ဦးခင္ၫြန္႔က ငါ႔ကိုလက္ေမာင္းျဖဳတ္ၿပီ အဲလိုထင္တာဗ်။ အမွန္က သူ႔ကိုေပးဖို႔ရာ လုပ္ၿပီးသား။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေပးရင္ သူသမၼတ တက္ရမွာေလဗ်ာ။

အကုန္လံုးက ခုနေျပာသလို NIB က အကုန္ကိုင္ထားေတာ့ အဲဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက NIB ကိုဖ်က္ၿပီး သတင္းအၾကမ္းအတုိင္း ဖတ္ခ်င္တယ္။ မူရင္းသတင္းအတိုင္း အၾကမ္းတိုင္း ဖတ္ခ်င္တယ္။ အေခ်ာ ကိုင္ၿပီးသား မလိုခ်င္ဘူး။ အားလံုးကသေဘာတူတယ္။ S1 ကို အဲဒါေျပာတဲ့ အခါက်ေတာ့ S1 က မေက်မလည္ ျဖစ္ေနၿပီ။ မေက်မလည္ ျဖစ္တာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ၂ ေယာက္ခ်င္း ေခၚေျပာတာ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကို အေသးစိတ္ ေျပာျပတယ္။ က်ဳပ္ကဗ်ာတဲ့ က်ဳပ္တို႔သတင္းေတြကို အမွန္အတုိင္း မေတြ႕ရဘူး။ အေခ်ာကိုင္ၿပီးမွ ေတြ႕ရတယ္။ မူရင္းအတုိင္း ဖတ္ခ်င္တယ္။ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း ေခၚၿပီးေျပာတာ။ ကိုခင္ၫြန္႔ က်ဳပ္တုိ႔တပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက တစ္ေနရာပဲရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆိုတာ တပ္နဲ႔မဆုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ေရးကိုင္ေရးကအစ မ်က္ႏွာပြင့္ေအာင္၊ ဂုဏ္မငယ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူးေပးမယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း ရွင္းတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက သူကိုယ္တုိင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာတာ။ အဲဒါေၾကာင့္။ သူကိုယ္တုိင္ကိုေျပာတာ။ ဦးေရႊမန္းက တစ္ဆင့္ရွင္းတာေပါ႔ဗ်ာ။ သူကိုယ္တိုင္ကိုေျပာတာ ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္မွ ရွင္းျပတာ။ က်ဳပ္တို႔ကဗ်ာတဲ့ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ၄ ေယာက္ တိုင္ပင္လုပ္တာပါတဲ့။ ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ Decision ေပးရင္ ဒီေလးေယာက္ပဲ ဆံုးျဖတ္တာပါတဲ့။ အဲဒီေတာ့ သူလည္းပါတာပဲဗ် ဆံုးျဖတ္တဲ့ အခါက်ေတာ့။ ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ဂုဏ္မငယ္ေအာင္ဆိုၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးေပးထားတာပါ။ ဒါဆိုရင္ ေတာ့ ခင္ဗ်ားသိေလာက္ပါၿပီ ဆုိၿပီးေျပာတာ။ ေက်နပ္ေအာင္ ရွင္းျပတာေပါ႔။ မေက်မလည္နဲ႔ ထြက္သြားတယ္။ ထြက္သြားၿပီးေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရွိတယ္။ အဲဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို လက္သီးနဲ႔ထိုးတယ္။ အဲလိုျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာသူ႔တပည့္ေတြက စုလာၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ဗ်ား တိုင္းမွဴးတပ္မမွဴးေတြမွာလည္း ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ခၽြန္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔က ေဟဟုတ္လား။ ဒါဆို အဲဒါေတြ စုထားကြာ၊ ငါကက္ဘိနက္က် ဖြင့္ခ်လိုက္မယ္။ အဲလိုေျပာလိုက္တာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက အဲဒီမွာ သတိထား သြားၿပီ။ သာမန္မေက်နပ္ပဲ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကက္ဘိနက္ ဖြင့္ခ်မယ္ဆိုတဲ့အထိ၊ ကက္ဘိနက္မွာ အရပ္သား ေတြပါတယ္။ အရပ္သားေတြပါရင္ တပ္တြင္းျဖစ္တဲ့ ကိစၥကို အရပ္သားေတြကို ဖြင့္ခ်လိုက္ရင္ စစ္တပ္ႏွစ္ျခမ္း ကြဲသြားမယ္။ သူႀကိဳက္၊ ကိုယ္ႀကိဳက္၊ ဟုိဘက္ပါ၊ ဒီဘက္ပါ ျဖစ္သြားမယ္။ မျဖစ္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ အေရးယူလိုက္ ရတာ””ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ဘာသာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္၀င္စားလ်က္ အဓိ႒ာန္မ်ားျဖင့္ တရားအားထုတ္ ေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီတို႔မွ တပည့္မ်ားလာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳေျပာဆုိျခင္းမ်ား လက္ခံ ေတြ႕ဆံုေနရသည့္ အေပၚ ““လူေတြမ်ားေနတဲ့အခါက်ေတာ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကလည္း ညည္းပါတယ္။ က်ဳပ္ကဗ်ာ … တဲ့၊ ခင္မင္မႈ နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ စကားေၾကာရွည္ေတာ့ က်ဳပ္မွာ ရြတ္စရာဖတ္စရာ မၿပီးဘူးဗ်တဲ့။ ညမအိပ္ရေတာ့ဘူးတဲ့။ အကုန္ျပန္ရြတ္ရတာ ဒါေတြက။ ဂုဏ္ေတာ္ ၁၀၀၀ ကို ၁၀၀၀ ျပည့္ေအာင္စိပ္ရတာ။ ကိုယ့္အဓိ႒ာန္နဲ႔ကိုယ္ ျဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ မစိပ္လို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စကားေျပာေကာင္းတဲ့ အခါမ်ိဳးဆိုရင္ ေနာက္ည ၂ ညေလာက္က မအိပ္ရေတာ့ဘူး။ ဒါေတြျပန္ခ်ေနရတာ။ အေႂကြးဆပ္ရတာ””ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ေထာက္ခံ မတည္လွဴဒါန္းထားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ပညာပါရမီ တကၠသိုလ္ကို ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပး ဦးအံ့ေမာင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားအရ တပ္မေတာ္ ေထာက္ခံမႈ ရရွိမွသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲႏိုင္ မည္ကို ျပည္သူမ်ား သိရွိေနၿပီး ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ၾသဇာေညာင္းေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ မည္သူကို ေထာက္ခံလိုက္မည္ ဆုိျခင္းမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ကြယ္မွ အေရးအပါဆံုးႏွင့္ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာသည္။ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ ပါတီကို တည္ေထာင္သူ တပ္မေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမည္ဆိုေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၏ အျခား တစ္ဖက္တြင္ လက္ရွိအစိုးရအဖဲြ႕သည္ သီးျခားဆန္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ ပါတီဦးေဆာင္မႈ ကင္းလြတ္ေနေသာ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ဆက္လက္ရယူလိုေသာ လႈပ္ရွား မႈမ်ားသည္လည္း ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ေပၚထြက္လာေပသည္။ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူျခင္းမရွိေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားရွိေၾကာင္း ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံအခ်ဳိ႕က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခု ေရြးေကာက္ ပြဲနီးလာခ်ိန္တြင္ ပါတီမွ ဆံုးျဖတ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ကို၀င္ မၿပိဳင္လိုဘဲ မိမိတို႔သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေရြး ခ်ယ္ထား ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဇာတိရပ္ရြာမဟုတ္ဘဲ မက္လံုးေပး စည္း႐ံုးေရးနည္းမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကသည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚထြက္လာေပသည္။

သာဓကအေနျဖင့္ သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းတို႔ ယခင္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာက ယားျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းကာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး ေျခလွမ္းျပင္မႈအေပၚ ပါတီမွ တားဆီးလိုက္ၿပီး မူရင္းမဲ ဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ ၎တို႔၏ အႀကီးအကဲ သမၼတထံ စာပို႔ ရသည္အထိ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ပါတီမွ ခြင့္မျပဳပါက တစ္သီးပုဂၢလ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟူ၍ ပင္သတင္းမ်ားလည္းထြက္ေပၚလာသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ပါတီစည္းကမ္းအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးလိုက္ပါက ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ မဟုတ္ေတာ့ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို လူထုႏွစ္ၿခိဳက္မည္ဟူသည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ိဳး ခံယူ ထားသေလာဟူ၍ စဥ္းစားမိသည္။

ဤေနရာတြင္ အႀကံေပးလိုသည္မွာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးကို ေထာက္ခံေသာ တပ္မေတာ္ ရွိေနသေရြ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ႐ံႈးသည္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အခြင့္အာဏာ တံခါးေပါက္က အသင့္ရွိေနရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အဆိုျပဳေသာ ဒုတိယသမၼတေလာင္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္/လံု၀န္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္လည္း မင္းမွာကတိ လူမွာသစၥာဆိုသည့္ စကားက်င့္သံုးမည့္ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ထားေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုသာ ယံုၾကည္မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ လက္မခံေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ယံုၾကည္ဖြယ္ရာ မရွိေပ။

ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွားယြင္းမႈမ်ားကို မေၾကာက္မရြံ႕ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ ပါတီမွ အားကိုး လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး သက္သက္ကိုသာ လိုက္စားၿပီး ငရဲက်မည့္ သမၼတအလုပ္ စေသာ ႏိုင္ငံေရးကို မလုပ္လိုေတာ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအတုိင္ပင္ခံလည္းျဖစ္သူ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အေျခစိုက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ လႊတ္ေတာ္ အားလပ္ရက္ စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စည္း႐ံုးေရး အသြင္ေဆာင္ကာ သြားေရာက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ဤသည္မွာ လက္ရွိဥပေဒျပဳ မ႑ိဳင္ အႀကီးအကဲႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားအေရးႀကီးသည္ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္အေပၚ ၾသဇာေညာင္းလ်က္ရွိေသာ အာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ဖခင္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အလိုဆႏၵသည္သာ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေလာင္း အဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္လာ ေပေတာ့မည္။ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္သည္ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရ ေစကာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ လက္ခံထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ဆႏၵသေဘာထား ထင္ဟပ္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ ျဖင့္သာ အနာဂတ္ သမၼတေလာင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေလာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေလာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။ လက္ရွိတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ တရားဓမၼမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အစဥ္အလာ အတုိင္း အထူးယံုၾကည္ အားထုတ္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ သက္တမ္းအတြင္း အမ်ားျပည္သူအေပၚ အႏိုင္က်င့္ ဆက္ဆံခဲ့သူမ်ားအား ခြဲျခားသိျမင္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚ ရင္၀ယ္သားကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကိုလည္း စဥ္းစားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုမွားသံသယရွိစရာ မလိုေတာ့ေပ။ လာမည့္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီအၾကား တည္ေဆာက္ထားေသာ ကတိက၀တ္မ်ားသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကို ေပးခဲ့ေသာ ကတိမ်ားထက္ တည္တံ့ခိုင္မာေနမည္သာ။

ေမာင္ေရစက္

ပံု(၂) - အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမိသားစု လွဴဒါန္းေသာ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ သံဃာ့ေဆး႐ံု ပႏၷက္ခ်ပြဲတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ သမၼတ႐ံုးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းၫြန္႔ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald

သုဘရာဇာဇာတ္႐ုပ္ ‘ပေရာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာဆိတ္ဖြား’ဇာတ္ကားျဖင့္ အႏုပညာေလာကသို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာ္သူက ဂ်ပန္ေခတ္ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ေယာက္၏ဘဝကို ပံုေဖာ္႐ိုက္ကူးမည့္ ‘ငဘ’႐ုပ္ရွင္ တြင္ ပါဝင္႐ိုက္ကူးရန္ လက္ခံထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘ဆရာႀကီးေမာင္ထင္ရဲ႕ ‘ငဘ’ကို႐ိုက္မွာပါ။ အရင္ကတည္းကေျပာထားတဲ့အတုိင္း ျပည္သူ လူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ဟာ ဆုိရင္ လုပ္မယ္လုိ႔ေျပာထားတယ္။ ဒါကလည္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘဝအတြက္ ေရးထားတဲ့ဇာတ္မို႔လို႔ လက္ခံျဖစ္ တာ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္း႐ုပ္ရွင္ကို ဒါ႐ိုက္တာ ခင္ေစာမ်ိဳးႏွင့္မ်ိဳးထူးတို႔က တာဝန္ယူ႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္လကုန္ပိုင္း၌ စတင္႐ိုက္ကူးမည္ ဟု သိရသည္။ အဆုိပါ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရန္ ဇာတ္လမ္းကို လြန္ခဲ့သည့္တစ္ပတ္က တင္ထားၿပီး ေက်ာ္သူႏွင့္အတူ ေက်ာ္ရဲေအာင္ လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာခင္ေစာမ်ိဳးကေျပာသည္။ ေက်ာ္သူသည္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွ ႏွစ္အတန္ၾကာအနားယူခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား႐ုပ္ရွင္ကို ျပန္လည္႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။

http://www.7daydaily.com/story/41450

လာမည့္ အစိုးရသက္တမ္းအတြက္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းခံရမည္ဟု တစ္ေပး ခံထားရေသာ ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းႏွင့္ ၎မိသားစု၀င္တို႔၏ အမည္မ်ား မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ လူစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၈ ရက္တြင္ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းသည္ ယခင္က ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီး လက္ရွိျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ပူးတြဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနကာ လာမည့္ အစိုးရသစ္ သက္တမ္းအတြက္ ပါတီ၏ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ လ်ာထားခံရသူဟု နာမည္ထြက္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

““အဲဒီ သတင္းမွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္မိသားစုလံုး မဲစာရင္းမွာ မပါပါဘူး”” ဟု ရန္ကုန္တုိင္း၊ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူတို႔၏ မဲစာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်း အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္႐ုံးမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလလယ္မွ စ၍ စတင္ေၾကညာခဲ့ရာ ေမြးေန႔တူ၊ အဖအမည္တူ စသည့္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွားအမ်ားဆံုး ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ အမွားရိွၿပီး အမွားအနည္းဆံုး ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့ လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ခံေနရ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္ပါ သတင္းတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံုးအႏႈန္းမ်ားအား ဥပေဒနည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးသားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)ထံ လိပ္မူၿပီး ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ မိတၱဴေပးပို႔ခဲ့သည့္ စာတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အစား “ေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္” ဟုမွားယြင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ားသည္ အမည္စာရင္းမပါ၀င္ျခင္း၊ ေသဆံုး သူအမည္မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္း၊ ေမြးေန႔၊ ေမြးလ၊ ခုႏွစ္မ်ား တူညီျခင္း၊ အဖအမည္မ်ား တူညီျခင္း စသည္ျဖင့္ လြဲမွားမႈမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ မွားယြင္းခဲ့သည္။

၀တ္ရည္ေႏြးေႏြး

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္း Zhejiang ျပည္နယ္၊ Wenling နားက မုန္တုိင္းေၾကာင့္တက္လာတဲ့ လိႈင္းလံုးေတြကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဇူလုိင္ ၁၀၊ ၂၀၁၅) 
 အင္အားျပင္း ခ်န္ဟြန္း (Chan-hom) ဧရာမတုိင္ဖုန္းမုန္တုိင္းႀကီးဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကုန္းတြင္းပုိင္းကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

တစ္နာရီကုိ ကီလုိမီတာ ၁၆၀ ႏႈန္းနဲ႔ ခ်န္ဟြန္းတိုင္ဖုန္း မုန္တုိင္းဟာ စေနေန႔ ေန႔ခင္းက ဇီဂ်န္းျပည္နယ္ ေဇာင္ရွန္းၿမိဳ႕ကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခတ္ခဲ့တာပါ။ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ လတ္တေလာ မသိရေသးပါဘူး။

chan-hom
ႏုိင္ငံပိုင္မိုးေလ၀သဌာနကေတာ့ အခု၀င္ေရာက္လာတဲ့ မုန္တုိင္းဟာ ဒီေဒသမွာ ႀကံဳခဲ့ဖူးတဲ့ အင္အားအျပင္းဆုံး မုန္တိုင္းေတြထဲက တခု ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဇီဂ်န္းျပည္နယ္ ကမ္းေျခေဒသေတြက လူေပါင္း ၈ သိန္း ၆ ေသာင္း ၅ ေထာင္ေလာက္ကိုလည္း ေဘးကင္းရာဆီ ေရႊ႕ေျပာင္းထားၿပီး သေဘၤာ ၃ ေသာင္းနီးပါးကိုလည္း ဆိပ္ကမ္းကုိ ျပန္လာၾကဖို႔ ညႊန္ၾကားထားတဲ့အေၾကာင္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။

chan-hom
မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းက ေလယာဥ္၊ ရထားနဲ႔ ဘတ္စ္ကား ခရီးစဥ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေနရပါတယ္။ မုန္တိုင္းဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ မေရာက္မီ ဂ်ပန္နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို တိုက္ခတ္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ဗီြအုိေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

 လံုၿခံဳေရးယူထားသည့္ KIA စစ္သားတခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ Photo:RFA/Kyaw Myo Min
 ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုခရိုင္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ေကအိုင္ေအတပ္မဟာ ၁ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း ၇ နဲ႔ အစိုးရတပ္ေတြအၾကား ဒီေန႔မနက္ပိုင္းက တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလို႔ ေကအိုင္ေအ ရဲ႕ ေရွ႕တန္းစခန္းငယ္တစ္ခု ဆုတ္ခြာေပးလိုက္ရတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

အစိုးရဘက္က တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးအသံုးျပဳၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ုိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဆန္းေအာင္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာဟာ မလိချမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္း ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ ၁ဝ မိုင္ ေက်ာ္အကြာ မလိယန္ေက်းရ႔ြာနားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဘက္တပ္တာဝန္ရွိသူေတြထံက သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးပါဘူး။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔လအတြင္းကလည္း မလိယန္ေက်းရြာအနီးမွာ အစိုးရနဲ႔ေကအိုင္ေအတပ္ ေတြအၾကားတုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း မိုးေကာင္း-ဖားကန္႔လမ္းေပၚ ကာမိုင္းၿမိဳ႕အနီး ကထန္ယန္ေက်းရြာအနီးမွာ အစိုးရ နဲ႔ ေကအိုင္ေအတပ္ေတြအၾကား မေန႔က တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

အဲ႔ဒီတိုက္ပြဲအတြင္းမွာ ဖားကန္႔ဘက္ကေန မိုးေကာင္းဘက္ဆင္းလာတဲ႔ ရဲတပ္ရင္း ၁၄ ဟာ ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း ၆ ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈကိုခံရၿပီး ရဲတပ္သားေတြ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အစိုးရေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း ၆ တပ္ရင္းမွဴးတို႔က ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုေပမယ့္ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ စိစစ္ေနဆဲလို႔ ဆိုပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

 က်ားျဖဴပါတီ ေခၚ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီိ SNDP ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕႐ံုးခြဲ ဖြင့္ပြဲကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက က်င္းပေနစဥ္ Photo: Shan Land
 ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ေခၚ) က်ားျဖဴပါတီရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းသာလိန္ဝမ္းနဲ႔ ပါတီဝင္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ က်ားျဖဴပါတီကေန ဒီလ ၇ ရက္ေန႔က ႏႈတ္ထြက္လိုက္ၾကပါတယ္။

က်ားျဖဴပါတီကေန ႏႈတ္ထြက္အနားယူလိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးစိုင္းသာလိန္ဝမ္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ေရြးေကာက္ပြဲျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီကို တစ္ပါတီဆိုရင္ တစ္ေယာက္ကို ထည့္ေပးရတယ္ေလ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အဲ့ဒါနဲ႔ကို ၂၅ ရက္ေန႔မနက္မွာ က်ေနာ္ကိုတာဝန္လာတယ္၊ အဲ့ဒီေန႔ကို က်ေနာ္ခရိုင္အေရာက္ပို႔ေပးရမယ္ဆိုၿပီးမွ က်ေနာ္ကေတာ့ လက္လွမ္းမီသေလာက္ က်ေနာ္ပို႔ေပးလိုက္တယ္၊ ဌာနခ်ဳပ္ကို သူတို႔ကသတင္းမပို႔လို႔တဲ့ ဖုန္းတစ္ခ်က္မယူလို႔တဲ့ က်ေနာ္က ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌတစ္ေယာက္ခန္႔အပ္ခံ ထားရတာ ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ေလ၊ က်ေနာ္ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ပဲကိုယ္ပို႔လိုက္ေတာ့ က်ေနာ္မွားတယ္တဲ့၊ မွားရင္လည္း က်ေနာ္နားလည္မယ္လို႔ သူတို႔က အဲ့ဒါေလးေတာင္မွမၾကည့္ဘူး သူတို႔က စကား ခပ္မာမာေလး ေျပာလိုက္ေတာ့ က်ေနာ္ကေတာ့ စိတ္ပ်က္ၿပီးေတာ့မွ အဲ့ဒါကစၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္အနားယူမယ္"

သီေပါၿမိဳ႕နယ္မွာ က်ားျဖဴပါတီဝင္ အင္အား ၄ ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ပါတီဝင္အင္အားအမ်ားဆံုး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဦးစိုင္းသာလိန္ဝမ္း ႏႈတ္ထြက္လိုက္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ပါတီဝင္အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း သူနဲ႔အတူ လုိက္ပါႏႈတ္ထြက္ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူနွုတ္ထြက္မယ္ဆိုရင္ ပါတီဝင္ကေနထြက္မယ့္ အေရအတြက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ရိွမယ္လို႔ ဦးစိုင္းသာလိန္ဝမ္းက ေျပာပါတယ္။

သူ႔အေနနဲ႔ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ိဳးကိုမွလည္း ဝင္ေရာက္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ က်ားျဖဴပါတီဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅၇ ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တတိယအင္အားအမ်ားဆံုးပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ က်ားျဖဴပါတီကေန ႏႈတ္ထြက္ၿပီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္း) ပါတီထံ ကူးေျပာင္းလိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ေယာက္ရွိၿပီး ပါတီဝင္အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ကူးေျပာင္းထား ၾကပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ၾကား စည္းလုံးမႈမွာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါးလာေနသည္။ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ USDP မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဖယ္ခြာလာၿပီး ၎တို႔ ကိုယ္ကိုယ္ သီးျခားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုတစ္ခုအျဖစ္ ပုံေဖာ္လာသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ စစ္တပ္က အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအသြင္ ျပန္လည္ ပုံေဖာ္ လာၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကမႈ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္ပြား မဟုတ္သကဲ့သို႔ ပုံေဆာင္လာၾကသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ အာဏာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ USDP မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ႀကိဳးစားသည့္အခါ တင္းမာမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အ႐ုဏ္ဦး အခ်ိန္ အျဖစ္ တစ္ခ်ိန္က ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္း ပရန္ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အသစ္ထြက္ေပၚ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစုႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်ဟု အမ်ားက သုံးသပ္ထားၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ (စစ္တပ္က ေရးဆြဲသည့္) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား က လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆက္လက္ ရရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ရာ ၎တုိ႔ကႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ ပါဝင္ေနမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ပါလိမ့္မည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ပတ္ခန္႔တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ အရပ္သား ပါတီမ်ားက အေျခခံ ဥပေဒ၏ အဆိုပါ အခန္းက႑မ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အဆိုျပဳ ထားသည့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈ အားလုံးကို ပယ္ခ်ရန္ စစ္သား၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည့္ ကန္႔ကြက္ေရး လူနည္းစုအင္အားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒက ကာကြယ္ေပးထားသည့္ အာဏာမ်ားဆက္ လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ဤပြဲကျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ ၎တို႔အႏိုင္ရ ကစားပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္လည္း စစ္တပ္သည္ အႏိုင္ရသူ အျဖစ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေပၚထြက္လာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ မဲအားလုံး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကို ကန္႔ကြက္ တားဆီးႏိုင္စြမ္းရွိေလရာ (လႊတ္ ေတာ္တြင္း စစ္ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္ထားၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔အရ တညီတၫႊတ္ တည္း မဲေပးတတ္သည့္) အဆိုပါ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးေနဦးမည္။ ထို႔အျပင္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာၿပီး အလိုရွိ သည့္အခ်ိန္တြင္ အာဏာသိမ္းႏိုင္ရန္ အေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္အား ခြင့္ျပဳထားျခင္းလည္း ရွိသည္။

သမၼတကို ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူထားသည့္ စစ္တပ္က ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတေလာင္း ၃ ဦးအတြက္ စစ္တပ္က တစ္ဦး အဆိုျပဳခြင့္ ရွိသည္။ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္ စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အတြက္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို စစ္တပ္ကသာအဆိုျပဳခြင့္ ရွိၿပီး အားလုံးမွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ဗီတိုအာဏာသုံးတားဆီးႏိုင္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အစိုးရသစ္က ထိ ပါးမလာေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္ပါဝင္မႈကို အဆုံးသတ္ဖြယ္မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ စစ္တပ္အေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ မဟာမိတ္မ်ား အလုံအေလာက္မရွိလၽွင္ တပ္မေတာ္က အလိုရွိသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေခ်။ ထိုအခါ ၎တပ္မေတာ္သား အမတ္မ်ား သည္ ျပည္သူ က ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုအခ်ိဳ႕ကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေရး အရန္အင္အားအေန ျဖင့္သာ ရွိေနေလသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သူမ၏အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၀ တုန္းကကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္မည္ေလာ ဆိုသည္ကို စေနေန႔ မတိုင္မီတြင္ သူမက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ရွိေနသည္။

အေျခခံသေဘာအားျဖင့္ ခက္ခဲ သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္။ သူမ၏ ပါတီ သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းႏိုင္ရန္ ရွိေန သည္။ အမွန္တြင္လည္း အႏိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ သူမသည္ သမၼတမျဖစ္ ႏိုင္ေသးေခ်။

၂၀၁၀ တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၁ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းမႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ကာ ရယူခဲ့ၿပီး သူမကိုယ္တိုင္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာတစ္ခုယူခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ အေလာင္းအစား တစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အစဥ္အလာအရ ကတိကဝတ္ အတည္မထားသည့္ ဗိုလိခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၏ လွည့္ဖ်ားမႈကို ခံလိုက္ရသည္ကို သူမယုံမွားသံသယမရွိ နားလည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသည္မွာ သူမ၏ အမွားမဟုတ္။

သူမတြင္ အျခား လက္ေတြ႕က်က် ေ႐ြးခ်ယ္စရာလည္း ထိုအခ်ိန္ကလည္း မရွိေခ်။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မဝင္သည့္ သူမ၏ ပါတီကို ေကာ္မရွင္က ပယ္ဖ်က္ရန္ စိုင္းျပင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ အရပ္သား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ္ လည္း ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း သူမအတြက္ ေနရာတစ္ခုရယူရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားယုံၾကည္မႈ ရွိေစခဲ့သည္။ စစ္တပ္က ေရးဆြဲသည့္ စနစ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွတစ္ပါး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ က သူမေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ လမ္းအတိုင္း ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့ရာ သူမတြင္ အျခားလက္ေတြ႕က်က် ေ႐ြးခ်ယ္စရာလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မရွိေခ်။

အက်င့္သီလ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး လည္းဟုတ္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါတြင္ လက္ေတြ႕ က်သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီးမ႐ိုးသားသူမ်ား၊ သူရဲေဘာေၾကာင္ သူမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္လာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သူမသည္ ကစားပြဲ အတြင္း အားေကာင္းသန္မာသည့္ တိုက္စစ္မႉး အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္ပါဝင္မႈကို အဆုံးသတ္ဖြယ္မရွိဘဲ ပထမဆုံး အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ေပါင္းစပ္ အစိုးရကိုသာ ေပၚေပါက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည့္ စစ္တပ္မဟုတ္သည့္ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အာဏာတစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ရရွိလာႏိုင္ျခင္းက အေရးပါ သည့္ တိုးတက္မႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေမာင္ႏိုး
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္ ေဘာလံုး ကြင္းတြင္ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာေန ရွင္နယ္လိဂ္ ေဘာ လံုးၿပိဳင္ပြဲ ဧရာ၀တီယူႏိုက္တက္ႏွင့္ ဟံသာ၀တီယူႏိုက္ တက္အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားၾက သည့္ ေဘာလံုး ပြဲစဥ္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ၾကယ္ တစ္ပြင့္ဆိုသူက ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားအား သၾကား လံုးႏွင့္ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား လိုက္လံေ၀ငွခဲ့ေၾကာင္း ေဘာလံုးပြဲၾကည့္႐ႈခဲ့သူမ်ားက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကား သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ေဘာလံုးကြင္းထဲမွာ ႀက့ံခိုင္ေရး၀တ္စံုနဲ႔ လူငယ္တစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး သၾကားလံုး ၂ လံုး ေ၀ပါတယ္။ ေနာက္ A-4 စာရြက္ေတြ ေ၀ပါတယ္။ အဲဒီစာရြက္မွာ အေပၚဆံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံ အလံပံု၊ ေအာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံု၊ ေနာက္ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ တံဆိပ္နဲ႔ အလံပံု၊ ေအာက္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ပံု၊ ဦးေရႊမန္းပံုပါတယ္။ ေနာက္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀ါဒ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ တို႔ပါတီ”၊ “ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ – ေနျပည္ေတာ္”ဆိုတဲ့ စာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ရြက္မွာက “ေဘာလံုးပြဲမွသည္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ ဆီသို႔”ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာတစ္ပိုဒ္ေရးထားတယ္။ စာရဲ႕ဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္က ေဘာလံုးပြဲရဲ႕ စုစည္းမႈကို အရယူၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း စုစုစည္းစည္း ညီညီညာညာ လုပ္ၾကဖို႕ ႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းတဲ့ သေဘာပဲ။ ေအာက္က ကေလာင္နာမည္ေနရာမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရး မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ ၾကယ္တစ္ပြင့္လို႔ ေရးထားပါတယ္””ဟု ေဘာလံုးပြဲအတြင္း သၾကားလံုးေပးကာ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စာရြက္မ်ား ေ၀ငွခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပံုကို ေဘာလံုးပြဲအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သူ ဦးမ်ဳိးမင္းထြန္းက ေျပာျပသည္။

အဆိုပါလူငယ္မွာ ယခင္က ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားပြဲလမ္း သဘင္မ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ႀက့ံခိုင္ေရး ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုက္လံ ေ၀ငွခဲ့ဖူးေၾကာင္းလည္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေန ဦးျမင့္စိုးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းကိုကို၊ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ (ပုသိမ္ ခ႐ိုင္တာ၀န္ခံ)ႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒၚခင္ေစာမူတို႔အား ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းပိတ္ ထားသျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ေပ။

ယင္းသို႔ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေ၀ငွမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ““အဲဒီကိစၥ ဆရာတို႔ မသိေသးဘူးကြ။ အထက္ေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပၿပီးဟုတ္၊ မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွ အေၾကာင္းျပန္ပါ့မယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဆရာ့သေဘာဆႏၵ တစ္ခုတည္း ေျပာလို႔မျဖစ္ဘူးေလ။ အားလံုးစည္းေ၀းၿပီးေတာ့ မွ ျပန္ေျပာပါ့မယ္””ဟု ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။

ရဲရင့္ထြန္း(ပုသိမ္)

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald

 dassk-press-620 အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္

အမ်ိဳးသားဒီ္မုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဟာ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ နီးပါးမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာလုိက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေနအိမ္မွာ NLD ပါတီရဲဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝး အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလုိက္တာပါ။

"က်မတို႔ ဒီေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္၊ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔အၿပီး ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းေတြ တင္ၿပီးေတာ့ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္ဆိုတာကေတာ့ ေၾကညာၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ပ္အေနနဲ႔ ဒီေန႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးေခၚ ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး မဝင္ေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့ တိုတိုေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ က်မတို႔အဖြဲ႔ခ်ုဳပ္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဝင္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ အဓိကအားျဖင္ေတာ့ မၿပီးေသးတဲ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ပါပဲ"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာ ပညာအရည္အခ်င္းတစ္ခုတည္းကို ၾကည့္မွာမဟုတ္ပဲ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

RFA


လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း ေသနတ္မွန္ ေသဆုံးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမႈမွန္ေပၚေပါက္ဖို႔ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ကိုေနမ်ဳိးဇင္၊ ေဒၚေနာ္အုံးလွ၊ ကိုသန္းေဆြ၊ ကိုတင္ထြဋ္ပိုင္နဲ႔ ဦးဘျမင့္တုိ႔ကို လသာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ဇူလိုင္လ ၁ဝ ရက္ေန႔ ေထာင္ဒဏ္ေလးလစီ ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

RFA


ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးအတြက္ မတရားဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ မတရားဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံထားရေသာ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဗမာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗကသ)က လူထုလူတန္းစား တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တိုက္ပြဲ၀င္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီလက္ထက္ သမဂၢအေဆာက္အအံု ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီး ခံရေသာ သမိုင္း၀င္ေန႔ရက္ျဖစ္သည့္ 7 July အခမ္းအနား ၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဗကသက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ လိုက္သည္။

အဆိုပါသမိုင္း၀င္ အခမ္းအနား ၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ကို ဇူလိုင္ ၇ ရက္ မနက္ ၈ နာရီ၌ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ သမဂၢျမက္ခင္းျပင္တြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသား ၂၀ ခန္႔က ဦးေဆာင္က်င္းပ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးမႈမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားကလည္း ေက်ာင္း၀င္းတံခါး ပိတ္ထားသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၀င္ေရာက္ညိႇႏိႈင္းၿပီးမွသာ ၀င္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားတြင္““ဗကသမွာ နဂိုကတည္းကိုက ရွိတဲ့အေျခခံမူပါ။ ေက်ာင္းသားေတြခ်ည္းပဲ သီးသန္႔ ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမားအေရး၊ လယ္သမားအေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးသာမက လိုအပ္တာ၊ လုပ္သင့္တာမွန္သမွ် ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္မယ္ဆိုတာကို ေျပာတာပါ””ဟု ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ဗကသ)အဖြဲ႕၀င္ ကိုရွိန္းရာဇာထြန္း ကေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပန္းေခြခ်ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တစ္မိနစ္ ၿငိမ္သက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာမေက်ဘူး သီခ်င္းသီဆိုကာ အခမ္းအနားကို၊ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

၁၉၆၂၊ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ တိုင္းျပည္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ သြတ္သြင္း ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆံုး႐ႈံးသြားသည့္ ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရာ အစိုးရႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုအၾကား ပဋိပကၡ ႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီး အစိုးရဘက္မွ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲ၍ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ သမိုင္း၀င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုကို ဗံုးခြဲ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္အျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၀ိုင္းေမာ္

- 7 July ၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ဗကသေက်ာင္းသား မ်ားက ဇူလုိင္လ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢျမက္ခင္း ျပင္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ဖိုအုပ္စု၊ ေအာင္ကုန္းေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္း မရွိပါက လယ္ယာေျမမ်ား မရမခ်င္း သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္ကာ ေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံထားရသူ ေဒၚညိဳ (ခ) ေဒၚေဌးေဌးညိဳက ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာသည္။

ေအာင္ကုန္းေက်းရြာမွ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဇူလိုင္ ၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္၌ ျပဳလုပ္ေသာ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရရွိေရး သပိတ္ေကာ္မတီ၏ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဦးေပါက္စ၊ ေဒၚညိဳ၊ ေဒၚမုန္း၊ မခင္မာေအး၊ ကိုသန္႔ဇင္ထက္ တို႔မွာ ယင္းလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၅၀၅(ခ)တုိ႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။

““ကၽြန္မတို႔ သိမ္းဆည္း ခံထားရတဲ့ လယ္ေျမေတြ ျပန္ရဖို႔ေတာင္းဆိုတာကို မေပးဘဲ ေထာင္ခ်ခဲ့တယ္။ အရင္တပ္က သိမ္းထားတာကို သ/မ ဥကၠ႒ ဦးထိုင္ထိုင္က သီးစားခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္။ ငါးကန္ေတြလုပ္ တယ္။ သူတို႔ေျပာေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေတာင္းဆိုလို႔ေတာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ျပန္မေပးဘူး။ အခုကၽြန္မတို႔က စားစရာလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ငတ္ရင္း အေသမခံဘဲ တိုက္ရင္းေသမယ္ ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ လယ္ယာေျမေတြ မရမခ်င္း သပိတ္စခန္း ဆက္ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုသြားမယ္””ဟုလယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရသူ ေဒၚညိဳ(ခ) ေဒၚေဌးေဌးညိဳက ေျပာသည္။

ေအာင္ကုန္းေက်းရြာမွ လယ္ယာေျမ ဧကေပါင္း ၁၁၅၉ ဒသမ ၅၅ကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တပ္မ ၆၆ (ခလရ ၈၀) က သိမ္းယူခဲ့ၿပီး သမ၀ါယမလီမိတက္ ဒုဥကၠ႒ ဦးထိုင္ထိုင္(ခ)ဦးလွမိုးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ရာ ၎က လယ္ေျမမ်ားကို သီးစားခ်ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားက ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္ကာ အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ရာ ဦးေဆာင္သူ ဦးေပါက္စ၊ ေဒၚညိဳ အပါအ၀င္ ၅ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

““တပ္ကသိမ္းသြားတာ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဧက ၂၀ ေလာက္ပါတယ္။ သမဥကၠ႒ ဦးထိုင္ထိုင္ကလည္း လယ္ယာေျမေတြကို သီးစားျပန္ခ်ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာေတာ့ လယ္လုပ္စရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ပဲခူးတိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕လည္း အသနားခံစာေတြ ပို႔ထားတယ္။ ဘာမွမထူးဘူး။ သပိတ္ စခန္းဖြင့္တုန္းက သပိတ္လွန္ဖို႔ေျပာတဲ့ သံဃာေတြလည္းရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လယ္ေျမမရမခ်င္း ဆက္ၿပီး သပိတ္စခန္း ဖြင့္ထားၿပီး ေတာင္းသြားမယ္””ဟု လယ္ေျမသိမ္းခံရသူ ကို၀မ္းေဇာ္က ေျပာသည္။

သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရရွိေရး သပိတ္ေကာ္မတီကလည္း ““ငတ္ရင္းမေသ၊ တိုက္ရင္းေသမည့္ စိတ္ဓာတ္အရင္းခံကာ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္၊ သပိတ္ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် ခံရေသာ္လည္း အားလံုးနီးပါး လြတ္ေျမာက္လာေသာေၾကာင့္ သပိတ္ေကာ္မတီ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္မည္၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ေျမရွင္စနစ္ဆိုးကို တိုက္ထုတ္မည္”” ဟူ၍ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

သူရိန္ေက်ာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald


 လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ (၂၀၁၅) ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တရားဝင္ေၾကညာလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္က NLD ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္မွာ က်င္းပတဲ့ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္း အေဝးအၿပီး ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အခုလိုေၾကညာလုိက္တာပါ။ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈ၊ ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စတဲ့ သတင္းအေသးစိတ္ကို ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတဲ့ မဆုမြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမယ့္ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာၿပီး ေနာက္ ဒီကေန႔ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ NLD အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ အခုလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာပါတယ္။

“ဘာေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သလဲဆိုရင္ NLD ေထာင္ကတည္းကိုက က်ေနာ္တို႔ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ျပည့္၀တဲ့လူ႔အခြင့္အေရးေတြရဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သံႏၷိဌာန္ခ်ထားတာေလ။ ၂၀၁၂ တုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ခဲ့တုန္းကလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုတာ ေႂကြးေက်ာ္ၿပီး၀င္ခဲ့တာ။ ဒီဟာေတြကိုဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္တာပါ။”

ေနျပည္ေတာ္က NLD ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္မွာ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးအတြင္း တက္ေရာက္လာတဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (၁၅) ဦးစလံုးက တညီတညြတ္တည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ အစည္းအေဝးကို ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔အကုန္တက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ပ်က္ကြက္မရိွ ၁၅ ေယာက္စလံုး အကုန္တက္တယ္။ consensus decision ပါ။”

ပါတီေအာင္ႏုိင္ခဲ့ရင္ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈမွာ ျပည္သူလက္ခံႏုိင္တဲ့ သမၼတေလာင္း အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္မီတဲ့ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ဖို႔ အသင့္ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း NLD ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီေန႔ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးအၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေနအိမ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုလိုက္တဲ့ အေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

 “က်ေနာ္တို႔အစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္တယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ သမၼတေလာင္းဆိုတာလည္း က်ေနာ္တို႔မွာ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္- ဒီအတုိင္းပဲ အခုေပးေနတဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ အဲဒီအတုိင္းပဲ၊ က်ေနာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ဆီမွာ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလက္ခံႏုိင္မယ့္သူေပါ့ေနာ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲက သမၼတေလာင္း တင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမွာပါ။”

NLD အေနနဲ႔ တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ေပမဲ့လို႔ CRPP ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္ေတြကို ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ ခ်န္ထားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။.

“က်ေနာ္တို႔ ေနရာအမ်ားစုမွာ ၀င္ၿပိဳင္ပါမယ္။ မၿပိဳင္ႏုိင္တဲ့ေနရာတခ်ဳိ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါကလည္း ဆယ္ဂဏန္းေလာက္ပဲရွိမွာပါ။ ကုိယ္စားလွယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ရယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရယ္ေပါင္းရင္ ေနရာက (၁,၂၀၀) ေလာက္ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၀င္ၿပိဳင္မွာပါ။ တကယ္လို႔ မၿပိဳင္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ ေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပႏိုင္တဲ့ေနရာေတြနဲ႔ ျပည္နယ္တခ်ဳိ႕ေပါ့- ဆယ္ဂဏန္းေလာက္ပဲရွိမွာပါ။ က်န္တဲ့ေနရာေတြ က်ေနာ္တို႔အကုန္လံုး၀င္မွာပါ။”

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကို ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

“ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအရည္အခ်င္းရိွတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ရမွာေပါ့ဗ်ာ၊ ေနာ။ အဓိက-ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေပၚမွာ ႏွစ္သက္ယံုၾကည္ၿပီးေတာ့၊ သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းျပည့္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ က်ေနာ္တို႔ေရြးရမွာကလည္း challenging တခု၊ အဲဒီအလုပ္လည္း လုပ္ေနမွာပါ။”

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္အခ်ိန္အထိ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းလြဲေခ်ာ္မွားယြင္းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း ဆက္လက္ၿပီး ျပည္သူ႔ေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး မဆံုးရံႈးၾကေစေရး အင္တုိက္အားတုိက္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔တေတြ စည္း႐ံုးေရးေတြ လုပ္ရေတာ့မွာေပါ့ဗ်ာ။ campaign ၿပီးေပမယ့္။ အခုေလာေလာဆယ္က က်ေနာ္တို႔ ဘာနဲ႔အလုပ္မ်ားေနလဲဆိုေတာ့ မဲစာရင္းက ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတုိင္းမွာ စိစစ္လုိက္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ မွားေနတာေပါ့ေနာ္၊ သူက criteria (၈) ခုရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ တခုမဟုတ္တခု မွားေနတာေပါ့။ အဲဒီဟာေတြစစ္တာ အဓိက-ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကပဲ လုပ္ေနရတာခင္ဗ်။ ဒီလုပ္ငန္းႀကီးကလည္း မၿပီးႏုိင္ဘူး။ တခ်က္ပဲရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႐ံုး အီးစီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္နဲ႔တခုေတာ့ ထုိးရမွာေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ - မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္ရွိတယ္။ မွတ္ပံုတင္ရွိတယ္၊ ေနာက္ၿပီးက်ေတာ့ မဲစာရင္းထဲမွာပါတယ္၊ အဲဒီလိုဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီလူေတြအကုန္လံုးဟာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရတယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ဳိးတခုကို လုပ္ေပးရင္ေတာ့ ရလိမ့္မယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဆိုလုိ႔ရွိရင္လည္း ဒီေနရာမွာ ၆ လ ေနတာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေထာက္ခံတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ မဲေပးခြင့္ေပးရမယ္။ က်န္တဲ့ဟာေတြ ၾကည့္ေနလို႔ မရေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔က အခု ဒီဟာေတြအေပၚမွာပဲ ေၾကာင့္က်မႈရွိတာပဲဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ဒီမဲစာရင္းတခုကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပဲြလားဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီဟာ ေျပာရင္ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ တရားမွ်တတယ္ မထင္ေသးဘူးေပါ့။”

ေရြးေကာက္ပဲြပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း NLD ရဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္လို႔ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ေျပာလိုက္ပါတယ္ရွင္။

မဆုမြန္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိးေရး ပါတီဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

  ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိးေရး ပါတီ (USDP) သည္ တရားမွ်တစြာႏွင့္ သန္ ့ရွင္းစြာ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း/စည္းကမ္းမ်ား ၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ က်င့္ဝတ္မ်ား (Code of Conduct for Political Parties and Candidates) ႏွင့္ အညီ ၿပဳိင္ဆုိင္ၾကရမည္ဟု ပါတီဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး ပါတီဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း သည္ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ နယ္ေျမရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၌ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ၊ ခရုိင္/ ၿမဳိ ့နယ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံခဲ့ရာတြင္ ယင္းသုိ ့ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တရားဝင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကျငာမႈကုိ ႀကဳိဆုိ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ၊ ပါတီ၏ မူဝါဒမွာ  ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ၿပီး စိတ္ရင္း ေစတနာ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ႏုိိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ ့၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ၊ အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္လုိေသာ သူမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပါတီ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ား ၊ စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ယွဥ္ၿပဳိင္ၿပီး ဖယ္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တတပ္တအား ပါဝင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံအႏွံတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၁,၁၇၁ နယ္ေျမအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီမွ ေနရာျပည့္နီးပါး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
  ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 ၂၀၁၅ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစုတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေၾကျငာလုိက္သည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးရာတြင္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပုံႏွင့္ မကြာျခားဘဲ အရည္အခ်င္းရွိသူ၊ အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဦးစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ႏိုင္သည့္ အတြက္ သမၼတေလာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူေတြ လက္ခံႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵ နယ္ေျမမ်ားကို NLD အေနျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ အတြင္းေရာက္ ၿပီးသည့္ အေတြ႔ႀကံဳရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ျမင္ေတြ႔ရစဥ္  (ဆင္ဟြာ)
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္လည္း ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္မည္ ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး မၿပီးဆံုးေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္မည္ဟု ယေန႔ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎ကဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ တစ္ရက္ေန႕တြင္ လစ္လပ္ေနရာ ၄၅ ေနရာအတြက္ က်င္းပခဲ့ရာ အတိုက္ခံ ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)မွ ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနရာရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင္းဆီစံအိမ္မွာ စီအီးစီ အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အသံဖိုင္

Posted by National League for Democracy on Saturday, July 11, 2015
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင္းဆီစံအိမ္မွာ စီအီးစီ အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အသံဖိုင္

ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ယေန႔မြန္းလြဲ ၅ နာရီက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင္းဆီစံအိမ္မွာ စီအီးစီ အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ၎ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲတြင္ ဥကၠ႒ မွ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္သူကို အႀကိဳးျပဳႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကို အဓိကထား၍ ေရြးခ်ယ္မည္ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဓါတ္ပုံ - National League for Democracy


 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းတံု - ပံုပါက်င္ေဒသ အတြင္းရွိ အစိုးရတပ္မေတာ္နွင့္ 'ဝ' တပ္ဖြဲ႔တို႔၏ လက္ရွိ စစ္ေရးတင္းမာမႈမွာ ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့သြားကာ ဆုတ္ခြါသြားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပံုပါက်င္ရွိ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ ေဒသခံတစ္ဦးက ဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္ ညပိုင္းက တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားလာသည္။

"အရင္က မိုင္းတံု ပံုပါက်င္ လမ္းေပၚမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ '၀'အျပန္အလွန္ ေနရာယူထားတာေတြ အခု မရွိေတာ့ဘူး၊ '၀'တပ္ဖြဲ႔က လမ္းေပၚမွာ ေနရာခ်ထားတဲ့ တပ္သားေတြကိုလည္း အကုန္ရုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီ၊ ေနာက္ၿပီး '၀'နဲ႔ အစိုးရတပ္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လမ္းျခားၿပီး ေနရာယူထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူး..."ဟု ပံုပါက်င္မွ တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာလာသည္။

အစိုးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပႆနာစျဖစ္သည့္ ေနရာတြင္ သာမန္လံုၿခံဳေရးယူသည့္ အေနအထားသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ '၀'ရြာမ်ားတြင္လည္း ရြာသားမ်ား ျပန္လာေနၾကၿပီး၊ မိုးရာသီျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္စိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ေဟြေအာရြာရွိ 'ဝ'ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ အလွဴလုပ္ကာ 'ဝ'တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေပ်ာ္ပါး ေသာက္စားေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ယခင္လို ပံုမွန္အတိုင္း သြားလာေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

"အခု တစ္ေခါက္ တပ္မေတာ္ နဲ႔ 'ဝ'တပ္ စစ္ေရးတင္းမာမႈေၾကာင့္ 'ဝ'ဘက္က အင္အားျဖည့္တဲ့အေနနဲ႔ 'ဝ'စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြပါ ျပန္ေခၚထားတာလို႔ သိရတယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ရြာထဲမွာ လူေတြေပ်ာက္ေနၿပီး အခု မွ ျပန္လာၾကတာ.."ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္။

"စစ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး ၊ နယ္ေျမ တကယ္တည္ၿငိမ္သြားၿပီဆိုေတာ့ ၀မ္းသာစရာဘဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ေနတာ မေကာင္းပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ ေနရတာ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး သတင္းေတြက အမ်ဳိးမ်ိဳးထြက္ေနတာ အခုေတာ့ ေအးေဆးသြားၿပီဆိုေတာ့ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ ျပန္လုပ္ရံုေပါ့.."ဟု ေဒသခံတစ္ဦးမွေျပာသည္။

Tachileik News Agency
http://www.tachileik.net