07/14/15


“အထူးသျဖင့္ အာဏာလက္လႊတ္ရခိ်န္တြင္ တရားတေပါင္ရင္ဆိုင္ရမွာကို ေၾကာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၄၄၅ ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၾကီးငါးၾကီး ရိွရာ ထိုသူမ်ားမွာ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေမာင္ေအး၊ ဦးခင္ညြန္႔၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးစိုး၀င္းတို႔ျဖစ္သည္။”
----- ----- ----- ----- -----

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကေတာ့ လမ္းပိတ္သြားေခ်ျပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း သမၼတမျဖစ္ ႏိုင္ေတာ့။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားက တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရိွ ေတာ့။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပီပီသသျဖစ္ထြန္းေရးမွာလည္း မနီးစပ္ေတာ့။ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ လည္း ထင္းခုတ္၊ မီးေသြးဖုတ္၊ ေဈးေကာက္ေကာက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေလာက္က မတက္ႏိုင္ေတာ့။ ျပည္သူမ်ား စိတ္ ဓာတ္က်ၾကသည္။ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ၊ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ။ ျပည္သူမ်ား ေတြေ၀ကုန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကိစၥမ်ားသည္ တကယ္ေတာ့အဆန္းမဟုတ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီကပင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္အမ်ဳိးသားညီလာခံ၌ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြၾကကတည္းက တေန႔တြင္ ဒီဘူတာပဲဆိုက္မည္ဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးပါး၀သူတိုင္းက သိျပီးသားပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံရမည့္မူမ်ားထဲတြင္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္း က႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုတာၾကီး ထုတ္ျပန္လာကတည္းက ဒီအခ်ဳိးမ်ဳိးခ်ဳိးေတာ့မည္ဆို တာ စဥ္းစားတတ္သူအားလံုးသိျပီးသားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မအံ့ၾသပါ။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံေခၚ၍ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒၾကီးကို လူေတြအမ်ားၾကီးျဖင့္ တိုင္ပင္ေရးဆဲြခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း လူအမ်ားစုမွာ လက္ညႇဳိးေထာင္ ေခါင္းညိတ္အဆင့္ထက္မပိုခဲ့ေသာ အိမ္ျဖည့္အဆင့္မ်ားသာျဖစ္သည္။ တကယ္ စဥ္းစားေ၀ဖန္အၾကံျပဳေထာက္ျပႏိုင္ေသာသူမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားညီလာခံသို႔ ဖိတ္ေခၚခံရဖို႔ေ၀းစြ၊ ေထာင္ထဲသို႔ ထည့္ထားျခင္းမခံရလွ်င္ ကံေကာင္းဆိုေသာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုေ၀ဖန္လွ်င္ ေထာင္အႏွစ္ ၂၀ က်ခံရႏိုင္ေသာ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းခဲ့ေသးသည္။ တကယ္ေတာ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္အမ်ဳိးသား ညီလာခံသည္ ရုပ္ျပေကာင္းရံုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဟန္ျပညီလာခံျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တကယ္ေရးဆဲြခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဦးေအာင္တိုးျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ၾကီးလိုခ်င္သမွ်ကို အေျခခံဥပေဒစာအုပ္ထဲပါ၀င္ေစရန္ ဥပေဒစာသားမ်ား သြတ္သြင္းေပးရသူမွာ ေဒါက္တာ တင္ေအာင္ေအးႏွင့္ ဦးေအာင္တိုးတို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရ(နအဖ)အဖဲြ႕ ေၾကညာခ်က္ ၂/၂၀၀၇ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ရာ ထိုအဖဲြ႕တြင္ ဥပေဒပညာရွင္ ၅၄ ဦးအထိ လူျမင္ေကာင္း ေအာင္ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ စစ္အစိုးရအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး၏ လိုလားခ်က္ မ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ ဥပေဒေဘာင္၀င္ေအာင္ ေရးေပးရျခင္းမွတပါးအဖဲြ႕တြင္ ထူးျခားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွ ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ဟန္ျပျဖစ္ျပီး စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားလိုခ်င္ေသာ၊ ပါေစခ်င္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ ေရးဆဲြထားခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ အစတည္းက မူမမွန္ေသာ ဗီဇမ်ဳိးေစ့မမွန္သည့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ သည္။ ထိုဥပေဒႏွင့္ ဒီမိုကေရစီမွာ နံသာဆီႏွင့္အီး၊ ဘုန္းၾကီးႏွင့္ဘီးလို ျပဒါးတလမ္းသံတလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆိုကို တပ္မ ေတာ္သားမ်ားက သူတို႔ရထားေသာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဗီတိုအာဏာႏွင့္ပယ္ခ်လိုက္ေတာ့ လူအမ်ားအံ့ၾသေသာ္ လည္း ကြ်န္ေတာ္မအံ့ၾသမိပါေခ်။ ဒီဇာတ္လမ္းကလွ်င္ ဒီဇာတ္၀င္ခန္းပဲ ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါလား။ သို႔ေသာ္ တိုင္း သူျပည္သားမ်ားသည္ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့စရာေတာ့မလိုပါေခ်။ လုပ္ႏိုင္သည့္ေဘာင္ထဲက တိုင္းျပည္တိုးတက္ ေအာင္လုပ္လို႔ရသမွ် လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ပုဒ္မမ်ား ကိုမျပင္ခ်င္ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္လွလွေလးမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာၾကားေနေသာ္လည္း တကယ့္ အေၾကာင္းရင္းမွန္မွာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၅ ကို ကာကြယ္လိုရင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁၄) ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္ ဤသို႔ ေရးသားေဖာ္ျပထား၏။

''ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ေအး ခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔၏မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀မ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ႏိုင္ငံ ေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ေကာင္း ဆက္ခံသည္။ ယင္းအဖဲြ႕ သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕၀င္တဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္တဦးဦး၏ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို႔အား တရားစဲြဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရိွေစရ''
ဤစာသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲေဟာင္းဆိုသူ၏ဆႏၵမ်ားကို ဦးေအာင္တိုးတို႔၊ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ ေအးတို႔အဖဲြ႕က စာစီကံုးေပးျပီး ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစာအုပ္ၾကီး၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၈ တြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း ထား ခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ျဖစ္ေနေသာ ေထာက္ခံမဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ မ်ားမွာလည္း ဤစာပိုဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

လူတို႔က ေတြးထင္သည္မွာ တပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုမလိုလား၍ ကန္႔ကြက္သည္တို႔၊ ဒီမိုကေရစီကို မလိုလား၍ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မဲေပးသည္တို႔၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေနျခင္းကို အေလွ်ာ့မေပးခ်င္ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို ကန္႔ကြက္သည္တို႔၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးသေဘာ တရားအရ ကန္႔ကြက္သည္တို႔ စသည္ျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆကာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာေနၾကေပသည္။ ထိုအယူအဆမ်ား မွာ အေပၚယံအေနျဖင့္ ဟုတ္ေကာင္းဟုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တကယ့္အေၾကာင္းရင္းခံမွာ ထိုသို႔မဟုတ္ႏိုင္ေပ။ ပုဒ္မ ၄၄၅ ကို ကာကြယ္လိုေသာဆႏၵေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖစ္လာသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ေပ သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံသည္ ဟန္ျပသာျဖစ္ျပီး ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ေဟာင္းဆိုသူႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္တစု လက္ၾကိတ္ထိုးစီမံရာမွျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ႏိုင္၏။ ေဆြးေႏြးေနဆဲအခိုက္၀ယ္ တိုင္းရင္းသားတို႔တင္ျပသမွ် ဘာမွအရာမထင္သျဖင့္ ထိုစဥ္က ညီလာခံေခတၱနား ေသာအခါ မြန္ျပည္သစ္ပါတီပင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ျပန္မတက္ေတာ့ဘူးဟု အသံထြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ေတာ့ စစ္အစိုးရ၏စည္းရံုးမႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အခ်ဳိ႕ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံတက္ၾကသည္။ ထူးျခားေသာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ေတာ့မရခဲ့ေခ်။ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားသည္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ်ကို ဥပေဒအရေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူခံရမွာ ေၾကာက္ၾကသည္။ အထူး သျဖင့္ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းသည့္ကာလက လူေသဆံုးမႈမ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရးလက္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ေသဆံုး၊ ေထာင္ခ်ခံ၊ ႏိွပ္စက္ခံၾကရျခင္းမ်ား၊ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း၊ ၂၀၀၇ သံဃာအေရးအခင္း စသည့္ကိစၥမ်ား သူတို႔ ကို အမႈပတ္လာမွာကိုေၾကာက္သည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာလက္လႊတ္ရခိ်န္တြင္ တရားတေပါင္ရင္ဆိုင္ရမွာကို ေၾကာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၄၄၅ ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၾကီးငါးၾကီး ရိွရာ ထိုသူမ်ားမွာ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေမာင္ေအး၊ ဦးခင္ညြန္႔၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးစိုး၀င္းတို႔ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၄၄၅ ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုၾကီးငါးၾကီးကို ကာကြယ္ေရးျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးစိုး၀င္းသည္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ဦးခင္ညြန္႔သည္ စစ္အစိုးရကမလိုလားသျဖင့္ ဖယ္ထုတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရျပီျဖစ္သည္။ ဦးေရႊမန္းသည္ ယခုအခါ အစိုးရအသစ္လက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္နာယကတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနျပီျဖစ္ သည္။ ရာထူးမရိွေတာ့ေသာ အဓိကပုဂၢိဳလ္မွာ ႏွစ္ဦးသာက်န္ပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ သည္ ျပင္ဆင္ျခင္းအားလံုး၏ အေခါင္အခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ၄၃၆ ကို ျပင္လိုက္လွ်င္ ေနာင္အခါ NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အာဏာရလာလွ်င္ ၄၄၅ ကိုပါ ျဖဳတ္ပစ္လို႔ရ၏။ ျပင္ပစ္လိုက္လို႔ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ကန္႔ကြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမင္ႏိုင္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးကို အလ်င္စလိုမလုပ္သင့္ေၾကာင္း ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေနျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းရိွ သည္။ စစ္အစိုးရ၏ အၾကီးအကဲေဟာင္းၾကီးႏွစ္ဦး သက္ရိွထင္ရွွားရိွေနသေရြ႕ ပုဒ္မ ၄၄၅ ကို တည္တံ့ေစလို၍ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကိုထည့္မတြက္ဘဲ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရး ကြက္ကြက္ကိုပဲၾကည့္ကာ၊ ေ၀ဖန္ေနလွ်င္ အေျဖမွန္ကိုေတြ႕မည္မဟုတ္။ မိမိရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူေတြသည္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဘာကိုလုပ္ေနသည္ဆိုျခင္းကို ပါးနပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ သေဘာေပါက္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲေဟာင္းမ်ား သက္ရိွထင္ရွားရိွေနသေရြ႕ တပ္မေတာ္သည္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုျပင္ဆင္ခ်င္မည္မဟုတ္။ ေမွ်ာ္လင့္ေနလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္သူတို႔၏ မိုက္မဲမႈသာရိွမည္။ အမိုက္နင့္ျပင္ရိွေသး လားဟူေသာ ဆံုးမစာထဲကလိုရိွမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲေဟာင္းမ်ား လူ႔ျပည္တြင္သက္တမ္းေစ့၍ မေနၾက ရေတာ့ေသာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ တစတစ ထြက္ခြာျခင္းအပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္လာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခိ်န္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ဘယ္ေတာ့ဘယ္လို ထြက္ခြာမလဲဟူေသာ အခိ်န္ဇယား(Time Frame)ကိုေမးျခင္းမွာ ျပန္စာမရႏိုင္ေသာ ရည္းစား ကို စာေပးျခင္းလိုသာရိွမည္။ Reply လာမည္မဟုတ္။ လက္ဖက္ေကာင္း စားခ်င္ လွ်င္ ပေလာင္ေတာင္တက္ေနွးရမည္။ ျပည္သူလူထုသည္ စိတ္ရွည္ရွည္ေစာင့္စားၾကရံုသာရိွ Hope for the best, prepare for the worst အေကာင္းဆံုးကိုေမွ်ာ္လင့္အဆိုးဆံုးအတြက္ ျပင္ဆင္ဆိုသလိုပင္ ယခုရိွေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ အလိုက္ဖက္ဆံုးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ရိွေနမည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ လည္း မျပင္ႏိုင္ေသာအေျခအေနတြင္ အေကာင္း ဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာင္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲအမ်ားစု ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာပါတီသည္ သမၼတေလာင္းႏွစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ၀န္ၾကီးေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္ (ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးရာထူးက ပို၍သင့္ေလ်ာ္သည္)။ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးထက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံသြားလာေျပာဆိုရ ေသာ Minister of Foreign Affairs (အေမရိကန္အေခၚ Secretary of State)က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပို၍ လိုက္ဖက္သင့္ေတာ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ဦးေရေပါင္း ၆၆၄ ဦးရိွရာ NLD သည္ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ အမတ္ဦးေရ ၃၃၂ ေယာက္ထက္မနည္း တျပည္လံုးတြင္ အေရြးခံခဲ့ရလွ်င္ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ ကြ်တ္အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္သည္ (၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD အမတ္ ၃၉၂ ဦးေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္)။ သမၼတကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ထဲမွျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀(ဂ)တြင္ ျပ႒ာန္းထားရာ NLD သည္ အမတ္ ၃၃၂ ေယာက္သာ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက သူရဦးတင္ဦးျဖစ္ေစ၊ ပါတီထဲမွ အျခားတဦးဦးျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ထဲမွတဦးဦးျဖစ္ ေစ (ဥပမာ ဦးခြန္ထြန္းဦး)၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္း-ပြင့္ထဲမွ ေခါင္းေဆာင္တဦးဦး(ဥပမာ ကိုမင္းကုိႏိုင္/ကိုကိုၾကီး)ကို သမၼတေနရာတင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီဥကၠ႒ေနရာတြင္ပင္ဆက္ေနကာ NLD ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ ပါတီဥကၠ႒/ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ရာထူးသည္ အေကာင္းဆံုးမဟုတ္ ေသာ္လည္း လက္ရိွအေနအထားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သင့္ သည္။

အစိုးရအဖဲြ႕ျဖစ္လာေသာအခါ NLD သည္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ေရွ႕ရႈ၍ လုပ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားစြာရိွသည္။ ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို အကုန္အက်မ်ားေစေသာ လက္ရိွအစိုးရအရြယ္အစား လြန္မင္းစြာ ေဖာင္းပြေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်၍ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းႏိုင္သည္။ ယခုအစိုးရအဖဲြ႕တြင္ သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာန၊ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန ၆ ခု၊ မီးရထား၀န္ၾကီးဌာန၊ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန စသည္ျဖင့္ ၀န္ၾကီးဌာန မ်ားေဖာင္းပြကာ ၀န္ၾကီးအေရအတြက္ ၉၆ ပါးေတာင္ရိွေနသည္။ မလိုေသာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရ မည္။ ဒု၀န္ၾကီး ၂ ဦးစီထားေနျခင္းသည္ ၾကိဳးနီစနစ္ကို ပိုမိုထြန္းကားေစေသာေၾကာင့္ ဌာနတခုတြင္ ဒု၀န္ၾကီး တဦးစီသာထား၍ရသည္။ တရားစီရင္ေရးသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနေသာ ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏လက္ေအာက္သို႔ တရားရံုးမ်ားက်သလိုျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားေရး၀န္ၾကီးဌာန (Ministry of Justice)ကို ၀န္ၾကီးဌာနအသစ္ျပန္ဖဲြ႕ကာ တရားရံုးမ်ားကို စစ္တပ္၏လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွ ခဲြထုတ္ပစ္ ရမည္။ အစိုးရအသစ္သည္ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပညာတတ္လူေတာ္မ်ား ကိုေနရာေပးရမည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ျပင္းထန္ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္ေရးျဖင့္ ႏိွမ္ႏွင္းရမည္။ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ပိုမိုသံုးစဲြရမည္။ ဆင္းရဲသားတို႔အက်ဳိးရိွမည့္ ေရတိုေရရွည္ PLAN မ်ားခ်မွတ္ရ မည္။ ထိုကိစၥမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရပါက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသံရံုး မ်ားတြင္ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ားအစား တိုင္းျပည္အတြက္ တကယ္အလုပ္လုပ္မည့္ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးခန္႔ အပ္ကာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ဆတက္ထမ္းပိုးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာေစကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား သိကၡာရိွရိွ ျပည္ေတာ္ျပန္၀င္လာေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၁၈၊ အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးႏိွမ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုရမယ္ရွာ ဖမ္းဆီးႏိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ႏိုင္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၄(က)အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ ေပးပိုင္ခြင့္ရိွသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၀န္းရံသူမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ျငိမ္း ကာ ေထာင္မွလႊတ္ပစ္ႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိုမိုအာမခံႏိုင္ ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို လူမႈဖူလံုေရး အေစာင့္ အေရွာက္မ်ား တိုးတက္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

NLD အႏိုင္ရလွ်င္ တိုင္းျပည္ေကာင္းကို်းေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွသည္။ တခုပဲရိွသည္။ ထိုကိစၥ ေတြျဖစ္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ ၁၉၉၀ တုန္းကလို အျပတ္အသတ္အနိုင္ရဖို႔လိုသည္။ အစိုးရဖဲြ႕ ႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္အဖဲြ႕မွာ အာဏာရပါတီျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘ႑ာေရးေတာင့္တင္းမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွမႈတို႔ တြင္ တဖက္ကသာေနသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဒိုင္လူၾကီးလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သည္ လက္ရိွသမၼတၾကီး၏ သူငယ္ခ်င္းတပ္မေတာ္သား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကီးေဟာင္း ဦးစီးက်င္းပမည္ဆိုေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မက်င္းပရေသးမီကပင္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲလိမ္မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ၂၀၀၈ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပဲြတြင္တခါ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္တခါ ညစ္ပတ္ကလိမ္ က်မႈကို ျပည္သူလူထုက ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ေကာ လိမ္ဦးမွာလား၊ ညစ္ဦးမွာ လားဟု လူထုက စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ သမၼတၾကီးကလည္း ဂ်ပန္ခရီးစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုကလိုလားလွ်င္ ဒုတိယသက္တမ္းကို တာ၀န္ထပ္မံထမ္းေဆာင္ေကာင္းထမ္းေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားထားရာ ျပည္သူလူထု မလိုလားသူမရိွ၊ လိုလားမဲမ်ားခ်ည္းျဖစ္ေအာင္ အဓမၼလုပ္ၾကမည္ကိုလည္း ျပည္သူလူထုက စိုးရိ္မ္ေနပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လူထုသည္ စိတ္ပ်က္ေနစရာမလို။ သံဃာအား ဘုရားမလြန္ဆန္သာဆိုသလို ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္ သူလူထု တိုးတက္ေျပာင္းလဲဖို႔ တကယ္ေျပာင္းခ်င္သည့္သူမ်ားကို မဲထည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားညီလွ်င္ မဲလိမ္ သည့္တိုင္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားႏိုင္ခဲ့သည္ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ၾကိဳတင္မဲ ဘယ္ေလာက္ျဖည့္ျဖည့္ ျပည္သူလူထုက ခ်စ္ခင္အားေပးၾကသူမ်ားသာ ေအာင္ပဲြခံခဲ့တာလည္း ၾကံဳဖူး ပါသည္။ ကိုယ့္အိမ္မွာ ကိုယ္ထိုင္ေန၍ေတာ့ အေျပာင္းအလဲသည္ သူ႔အလိုလိုျဖစ္လာမည္မဟုတ္။ ကိုယ္တိုင္ လည္းပါ၀င္လႈပ္ရွားရမည္။ မတရားမႈမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ကန္႔ကြက္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ တရပ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရတရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ထဲမွာပင္ရိွပါသည္။ ၄၃၆ ေျပာင္းလဲေရးတို႔၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထြက္ခြာသြားေရးတို႔ကေတာ့ အနာဂတ္ကိုထိတ္လန္႔ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားမရိွ ေတာ့သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ဤကမၻာေပၚ၌ မည္သူမွ် ထာ၀ရအသက္ရွင္ေနႏိုင္ရိုးမရိွပါ။

[သရ၀ဏ္ (ျပည္)]
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနတစ္ခုျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု - MOI)
    ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆုံးအျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ (PR) ကုိ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္မွ စတင္၍ ခြင့္ျပဳ ထုတ္ေပးေနၿပီး ပထမ အသုတ္အျဖစ္ ၁၂၄ ဦးကုိ ႏိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ရွိေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခု ၁၃ ရက္ေန ့က ထုတ္ေပးခဲ့တာက အမ်ဳိးအစား အလုိက္က ကၽြမ္းက်င္ ႏိုင္ငံျခားသား ၇ ဦး ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၁ ဦး ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္း ၁၃ ဦး ၊ ဆက္စပ္ႏိုင္ငံျခားသား ၂၄ ဦး စုစုေပါင္း ၄၅ ဦး ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန ့လည္း ကၽြမ္းက်င္သူ ၁ ဦး ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ၃ ဦး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေဟာင္း ၁၈ ဦး ၊ ဆက္စပ္ ႏိုင္ငံျခားသားက ၄ ဦး အားလုံး ဒီေန ့၂၆ ဦး ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ ့လာေလွ်ာက္ရင္ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳမွာပါ။ အဲဒီအထဲက ဒါက ပထမအသုတ္ကုိ စၿပီး ခြင့္ျပဳတာပါ။ ေနာက္ေန ့ေတြလည္း ေပးဖုိ ့ ရွိပါေသးတယ္။ က်န္တဲ့ သူေတြကုိလည္း စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ဆဲပါ ” ဟု လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေရးရာ ဌာနခြဲမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးသိန္းက ဆင္ဟြာသုိ ့ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ (PR) ကုိ စတင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳသည့္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၀၄ ဦး ရွိၿပီး ၄င္းတုိ ့အနက္မွ ၁၂၄ ဦးကုိ စိစစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ ဒုတိယ အသုတ္ အျဖစ္ ၅၃ ဦးကုိလည္း ဇူလုိင္လထဲတြင္ လူေတြ ့အကဲျဖတ္ရန္ ရွိၿပီး ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းစဥ္ အတုိင္း ခြင့္ျပဳသင့္ / မသင့္ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အၿမဲ ေနထုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ၊ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း ၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ဆုိပါကလည္း ပညာရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဆုိပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းပါမစ္ စသျဖင့္ သတ္မွတ္ စိစစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ဆုိပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ ေကာက္ခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေဟာင္း ဆုိပါက တစ္ႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ေကာက္ခံသည္။ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အခမဲ့ ေပးၿပီး ၇ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၀ ေကာက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။

လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲ ေနထုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန ့တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲ ေနထုိင္ခြင့္ ျပဳေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန ့တြင္ စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

(ဒီေကဘီေအ) ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဗ်ဴ ဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာဆန္းေအာင္။
ဇူလိုင္ - ၁၄ - ၂၀၁၅

ဒီေန႔မနက္ ၁၁ နာရီေလာက္စၿပီး သူတို႔အဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိ ႕နယ္က ၿမိဳ ႔ေဟာင္းရြာအနီးမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ (ဒီေကဘီေအ) ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဗ်ဴ ဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးဆန္းေအာင္က မီဒီယာသမားေတြကို ေျပာဆိုပါတယ္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ေနရာကို ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္လာတာျဖစ္ၿပီး ေကာ့ကရိတ္ဘက္ကေနလည္း လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ကူပစ္ေပးေနၿပီး တိုက္ပြဲက အခုထိ မၿပီးေသးဘူးလို႔ ဒီေန႔ ၁၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ေျပာဆိုပါတယ္။

ေကာ့ႏြဲ႔ရြာသားတဦးကေတာ့ မနက္ ၁၁ နာရီေလာက္ကေန ေသနတ္သံေတြၾကားေနရတယ္ က်ေနာ္တို႔ရြာနဲ႔က ၃ မိုင္ေလာက္ဘဲေ၀းတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။

တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနေပမဲ့ ျမ၀တီ - ေကာ့ကရိတ္ ေဒါနေတာင္ပတ္ကားလမ္းမွာေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ ပံုမွန္သြားလာေနပါတယ္။

ျမ၀တီ - ေကာ့ကရိတ္ကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ပင္မလမ္းႏွစ္သြယ္ အနီးအနားေတြမွာ တိုက္ခိုက္မႈေတြ အဆံုးသတ္ျခင္းမရိွေပမဲ့ ခရီးသြားေတြကေတာ့ ဒီလမ္းေတြကို ပံုမွန္အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။

ဒီအေနအထားေတြအရဆိုရင္ ဒီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္ဘို႔ရိွတဲ့ အာရွလမ္းသစ္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ပြဲ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း က်င္းပႏိုင္မယ္လို႔ မထင္တဲ့အေၾကာင္း နယ္စပ္အေရးေလ့လာသူေတြက သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု - ကရင္အမ်ိဳးသား မီဒီယာ
https://www.facebook.com/knm.karen


 ဂ်ဴလိုင္ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၅

 ၀ ႏွင့္ မိုင္းလားနယ္ေျမအတြင္း ေရာက္ရွိ မွီခိုေနသည့္ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးမ်ား ႀကိဳတင္သတင္း ေပးပို႔ျခင္း မရွိဘဲ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ ႏွင့္ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း သို႔ ဝင္ေရာက္ပါက ဖမ္းဆီးအေရး ယူျခင္းခံရမည္ဟု က်ိဳင္းတုံ စစ္တိုင္း႐ုံးမွ တဆင့္ မိုင္းယန္း စရဖ မွ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ ထားသည္ဟု သိရသည္။

ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ က်ိဳင္းတုံခရိုင္ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕ စရဖ စစ္ဘက္လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မွ အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလား၊ ဆီလူး ႏွင့္ UWSA ဝ တပ္ဖြဲ႕ တပ္မဟာ ၄၆၈ အေျခစိုက္ မိုင္းေပါက္သို႔ စာတေစာင္ အသီးသီးေပး ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စာတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ကိုးကန႔္လူမ်ိဳးမ်ား က်ိဳင္းတုံ ၿမိဳ႕ ႏွင့္မိုင္းယန္းၿမိဳ႕အတြင္းသြားလာျခင္းမျပဳရန္၊သြားလာမွုအားစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိပါက ဖမ္းဆီးအေရး ယူျခင္းခံရမည္ဟု ပါရွိ၏။ ထို႔အျပင္ အလုပ္ကိစၥျဖင့္ သြားလာလိုပါက ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရ မည္ဟု လည္းပါရွိပါသည္။

“ဂ်ဴလိုင္ ၇ ရက္ေန႔က ပါ။ ၁၁ ရက္ေန႔မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ မိုင္းေပါက္ေ ကာ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕ရဲ့ ဆီလူးေဒသေရာ စာတေစာင္စီေပးပို႔တယ္ လို႔ၾကားရ တယ္။ အဓိက ကေတာ့ ဒီကိုေရာက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြ အစိုးရနယ္ေၿမ အတြင္းသြားလာမယ္ဆိုရင္ သတင္းပို႔ဖို႔ပါ။ သတင္းမပို႔ပဲသြား ရင္ေတာ့ အဖမ္းခံရမယ္ေပါ့” - ဟု မိုင္းေပါက္က အရာရွိတဦးကေျပာသည္။

အလားတူ သတိေပးစာမ်ိဳးလက္ခံရရွိသည္ဟု မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕လည္း အတည္ျပဳ၏။

သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လက္နက္အင္အား လူအင္အား ကူညီ ပံ့ပိုး မွုတြင္လည္း ဝ တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေန သည္ ဟု ျမန္မာအစိုးရ ဘက္က စြပ္စြဲထားဖူးသည္။

မိုင္းလား တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ဝ တပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အ ဆင့္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ကိုးကန႔္ အေရး အခင္းေ ၾကာင့္ ယခုႏွစ္ဦးပိုင္းမွ စ၍ စစ္ေရးတင္းမာမွု ရံဖန္ရံခါရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ ရွိအေနအထားရ မိုင္းလားၿမိဳ႕၊ ဆီလူးၿမိဳ႕ ႏွင့္ မိုင္းေပါက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ပုံမွန္ သြား လာ လွုပ္ရွားေနေၾကာင္း ထူးျခားစစ္ေရးျပင္ဆင္မွု၊ လွုပ္ရွားမွု မရွိေၾကာင္း ေဒ သခံမ်ားက ေျပာသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese


 မကၠဆီကို ႏိုင္ငံမွာ ေထာင္ေဖာက္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ အစိုးရက အလိုရိွေနတဲ့ ထိပ္သီး မူးယစ္ရာဇာ ဝါကင္း ဂြတ္ဇ္မန္ကို ဖမ္းမိပါက ဆုေၾကးေငြ ေဒၚလာ ၃.၈ သန္း ေပးမယ္လုိ႔ မကၠဆီကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔က တစ္မိုင္ေက်ာ္ ရွည္တဲ့ ေျမေအာက္ လႈိဏ္ေခါင္း ကေနတဆင့္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့တဲ့ ဝါကင္း ဂြတ္ဇ္မန္ကို ရွာေဖြေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

မကၠဆီကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးကေတာ့ အခုလို သူလြတ္ေျမာက္မႈမွာ ေထာင္အရာရိွေတြရဲ႕ အကူအညီပါရမယ္လုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

Altiplano ေထာင္က ေထာင္မႉးအပါအ၀င္ ေထာင္အရာရိွ ၃ ဦးကိုလည္း တာ၀န္က ရပ္စဲခဲ့ပါတယ္။

ဝါကင္း ဂြတ္ဇ္မန္ဟာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ လက္ပတ္ကို ၀တ္ဆင္ထားၿပီး ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကတ္ေနတဲ့ၾကားက လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့တာလို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

ၾက့ံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ့ စည္းရုံးေရးတစ္ခုကို ျမင္ရစဥ္ (Credit: ABC)
 ကယားျပည္နယ္ ​ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ ​ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ​ပါတီေကာ္မတီရဲ့ ​ျပည္နယ္ ​ဥကၠဌ ​လည္းျဖစ္တဲ့ ​ဦးခင္ေမာင္ဦးဟာ ​ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ​ဦးေဆာင္မႈ ​မျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ ​ ပါတီကေန ​ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ျပဳတာ ​ျဖစ္တယ္လို႔ ​ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ​ပါတီက ​ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ဦးဟာ ​ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ​ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ​လ်ာထားသတ္မွတ္ထားတဲ့ ​ပါတီရဲ့ ​မူဝါဒေတြကို ​လိုက္နာမႈ ​မရွိတာေတြအျပင္ ​ပါတီတြင္း ​စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈကို ​လုပ္တဲ့အတြက္ ​စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ​အဖြဲ႔က ​စစ္ေဆးတာကို ​ခံခဲ့ရတယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

အဲဒီလို ​စစ္ေဆးခံရစဥ္အတြင္း ​ဦးခင္ေမာင္ဦးက ​ကယားျပည္နယ္ရဲ့ ​ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီကေနသာမက ​ပါတီဝင္တစ္ဦးကေနလည္း ​ႏွဳတ္ထြက္သြားတာလို႔ ​ဆိုပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ​ဦးခင္ေမာင္ဦး ​မတိုင္ခင္ ​ကယားျပည္နယ္ ​ဝန္ႀကီးတခ်ဳိ႕ကလည္း ​ႏွဳတ္ထြက္မႈေတြ ​ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပႆနာေတြ ​ျဖစ္ၿပီး ​ပါတီကေန ​ႏွဳတ္ထြက္တာ ​မဟုတ္ဘူးလို႔ ​အေစာပိုင္းတုန္းက ​ေျပာခဲ့ၾကေပမယ့္ ​အခုအခါမွာေတာ့ ​ပါတီအတြင္း ​သေဘာထား ​ကြဲလြဲမႈေတြ ​ရွိေနတာကို ​ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ​ဝန္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ​ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ ​ဦးေအာင္မင္းတို႔က ​ကယားျပည္နယ္ ​ရွားေတာၿမဳိ႕နယ္နဲ႔ ​ေဘာလခဲၿမဳိ႕နယ္ေတြမွာ ​ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ​ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ​တင္ျပၿပီးေနာက္ ​ျပည္နယ္အစိုးရအတြင္း ​ႏွဳတ္ထြက္မႈေတြ ​ထြက္ေပၚလာတာလို႔လည္း ​ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese

 တာခ်ီလိတ္-မယ္ဆိုုင္တံတားကို ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ထိုင္းေတာင္သူေတြ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပစဥ္ Photo: Aung Moe Myint/ RFA
 ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕က မယ္ဆိုင္ေခ်ာင္းကို ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းက ရွင္းလင္းလိုုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္တဲ့ ထိုင္းႏိုုင္ငံဖက္က လယ္သမားေတြဟာ ဆႏၵျပကန္႔ကြတ္တဲ့အေနနဲ႔ မေန႔ မနက္က တာခ်ီလိတ္ - မယ္ဆိုုင္ အမွတ္ ၁ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကိုု ပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြကေနၿပီး နယ္စပ္မွာစီးဆင္းေနတဲ့ မယ္ဆိုင္ေခ်ာင္း ဂရင္းေရဆိပ္အနီးက ေက်ာက္ ဖ်ာ ေက်ာက္ခဲေတြနဲ႔ ႏံုးေတြကိုုဖယ္ရွားခဲ့ရာကေန အခုလိုု ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ခဲ့တာလိုု႔ တာခ်ီလိတ္ခရိုုင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ ဝင္းေရႊက RFA ကိုု အခုလို ေျပာပါတယ္။

"မယ္ဆိုင္ေခ်ာင္းက အရင္ထဲကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ဖို႔ အတြက္ကို တိုင္းရင္းနဲ႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ ႏုံးေတြက ပိုက်လာတယ္ ၿပီးေတာ့ ၾကမ္းခင္းက ျမင့္လာတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ တာခ်ီလိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရႀကီးတယ္ ဒါမ်ိဳးေတြ  ျဖစ္လာတဲ့အခါၾကေတာ့ ျပည္သူေတြ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု နဲ႔ ႏွစ္ႏို္င္ငံ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီက ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ ဒီေန႔ ဖယ္ရွားတာပါ၊ ဖယ္ရွားတဲ့အခါ က်ေတာ့ ၾကမ္းခင္းက ယခင္အတိုင္းစီးတဲ့ အခါၾကေတာ့ ေအာက္ကို နည္းနည္း ေလ်ာ့သြားတာေပါ့ဗ်ာ၊ ေလ်ာ့ တဲ့အခါၾကေတာ့ သူတို႔ ေရေျမာင္း ေတြက ျမင့္သြားတာေပါ့ ျမင့္တဲ့အခါ သူတိုု႔ထဲ ေရမ၀င္ေတာ့ဘူး ေရမ ဝင္ေတာ့ သူတိုု႔မွာရွိ တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက သူတို႔ အေျခအေနကို တင္ျပတဲ့သေဘာပါ၊ မနက္က ၁၀ နာရီခြဲေလာက္ပဲ သူတို႔ဆီက လယ္သမားေတြကအဲဒီမွာ တံခါးကိုု ပိတ္ထားၿပီးေတာ့ ခဏဆို ျပန္ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါတယ္၊ ၉  နာရီကေန ၁၀ နာရီခြဲၾကား တစ္နာရီခြဲေလာက္ေတာ့ ၾကာသြားတာေပါ့ "

ဒီဆႏၵျပပြဲကိုု မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ခ်န္းေက်းရြာအုုပ္စုုမွဴး Mr.Prasit ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား ၂၀၀ ခန္႔က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး  မယ္ဆိုင္ - တာခ်ီလိတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွာ ဝင္ထြက္သြားလာေနတဲ့ ယာဥ္လမ္း ပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူ၀င္လူထြက္ဂိတ္ေပါက္နဲ႔ သံတံခါးေတြကိုု ပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မယ္ဆိုင္ေခ်ာင္းထဲက ႏုုံးေျမေတြ တူးေဖာ္ဆယ္ထုုတ္လိုုက္တာဟာ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ဘက္ျခမ္းက လယ္ေျမေတြထဲသြယ္ယူ ထားတဲ့ ေရေျမာင္းေတြထဲ ေရမစီး၀င္ေတာ့ပဲ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားလို႔ စိုုက္ခင္းဧက သံုုးေသာင္းေက်ာ္က စပါးသီးႏွံေတြ ပ်က္စီးမွာ စိုုးရိမ္လို႔ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ စား၀တ္ေနေရး ထိခိုုက္နိုင္္တယ္လိုု႔ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ တာ၀န္ရွိသူေတြ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္  ျမန္မာဘက္က ဆယ္ယူမႈလုပ္ငန္းေတြ ဆယ္ရက္ရပ္နား ထားဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၿပီးဆႏၵျပပြဲ ၿပီးဆံုးသြားပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


    ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္၊ မဝင္ဘူးဆိုတာ အခုထိ အတည္မျပဳရေသးေၾကာင္း ၊ သမၼတ အေနနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္ မဝင္ဘူး ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ သူကိုယ္တုိင္ ျပည္သူကို အသိေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ဆင္ဟြာကို ယေန႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

    သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ လာမယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းဆီကို ယမန္ေန႔က စာေရးသားခဲ့ေၾကာင္း၊  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ျဖစ္တဲ့ ဇဗၺဴသီရိမွာ ဦးေဌးဝင္းကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစဖို႔  ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခို္င္ေရး ႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီသို႔ သမၼတမွ စာပို႔ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ျပင္ပတြင္ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ႔သည္။

    ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ သူရ ဦးေအာင္ကိုက “သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ႔ ဝင္မၿပိဳင္ရင္ခဲ႔ ရင္ေတာင္မွ တပ္မေတာ္ဘက္က တိုက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္တဲ႔ သမၼတေလာင္း စာရင္းမွာ ပါဝင္နိုင္ ေသးတယ္’’ ဟု ဆင္ဟြာကို ေျပာသည္။

    အဆိုပါ ျပင္ပတြင္ ေျပာဆိုေနၾကမႈမ်ား ႏွင္႔ပတ္သက္၍  ဦးေဇာ္ေဌးက “ ဇဗၺဴသီရိမွာ  ဦးေဌးဝင္း ဝင္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတာ  နဂိုကတည္းက ပို႔ထားတာပါ။ ၾကာပါၿပီ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးေရႊမန္းက သမၼတႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာတာပါ။ ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကလည္း သမၼတႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္ မဝင္ဘူးဆိုတာ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူးလို႔ ေျပာခဲ႔တာရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

    သမၼတႀကီး အေနျဖင္႔ တိုင္းျပည္ အေျခအေန၊ နို္င္ငံေရး အေနအထား၊ ျပည္သူ႔ သေဘာထားေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္၊ မဝင္ဘူးဆိုတာ ဆံုးျဖတ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

    ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ဟု အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ အမွတ္စဥ္ (၇) တြင္ ပါ႐ွိလာသည္။ အဆိုပါ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖတ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

    အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က ေၾကျငာထားသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

“စစ္တပ္က သေဘာက်သည္ဟုဆိုသည့္ ဦးသိန္စိန္သည္သာ သမၼတျပန္ျဖစ္လာနိုင္ေျခ မ်ားေနသည္ဟု ဆိုရမည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနသည္ . . .”

ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္တြင္း သတင္းစာမ်ားတြင္ ''၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွ''ဟူေသာ ေခါင္းစီးျဖင့္ မ်က္နွာဖံုးတင္ကာ သတင္းထူးတပုဒ္ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တကယ္ေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ျခင္း မ၀င္ျခင္းက အထူးအဆန္းဟု မဆိုသာေပ။ ဒုတိယအၾကိမ္ သမၼတသက္တမ္းဆက္လုပ္ျခင္း၊ မလုပ္ျခင္းနွင့္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမရိွေပ။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆက္မ၀င္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိရိွထားသင့္သလို မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္လည္း သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးသင့္ေပသည္။

အတဲြ(၁၀)၊ အမွတ္ (၁၀)၊ ၁၄-၇-၂၀၁၅ အဂၤါ (ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔က ျဖန္႔ခိ်) ေန႔စဲြျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ News Watch အခ်ပ္ပို (ခ) တြင္ ထိုသတင္းကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အထူးအဆန္း ျဖစ္ရပ္မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ျပရန္သင့္မသင့္ဆိုသည္နွင့္ပတ္သက္၍ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔တြင္ အျငင္းအခံု ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီမွ သီေပါျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေျခခံေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပိုမိုခိုင္မာသည့္အခ်က္အလက္ရရိွနိုင္ရန္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္ တခ်ဳိ႕ကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္ လည္း အဆက္အသြယ္မရခဲ့ေပ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦလည္းျဖစ္သည့္ ဦးသာ၀င္းကို News Watch မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္လည္း အဆိုပါကိစၥမွာ မသိရေသးေၾကာင္းနွင့္ ျပီးျပတ္မႈ မရိွေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပအေျခစိုက္သတင္းဌာနမ်ားက ထိုသတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးလည္းျဖစ္သည့္ သူရဦးေအာင္ကို၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေျခခံကာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ သမၼတသက္တမ္းဆက္ လုပ္မလုပ္ဆိုသည္နွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရိွအခိ်န္ထိ တိက်ျပတ္သားသည့္ ေျပာၾကားထားမႈ မရိွေသးေပ။ ထိုတိက်ျပတ္သားမႈမရိွသည့္ေနရာတြင္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ အေၾကာင္းအရင္းတရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏နွလံုးတြင္ စက္တပ္ထားရေၾကာင္းသိရသည္။ ပါတီတြင္း အုပ္စုကဲြ၊ အားျပိဳင္မႈမ်ားရိွေနျခင္းကလည္း ဦးသိန္းစိန္အတြက္ တိက်ျပတ္သားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို ခ်မွတ္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရိွေနသည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီတြင္ သူရ ဦးေရႊမန္းအုပ္စုနွင့္ ဦးသိန္းစိန္အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုနွစ္စုကဲြေနေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီတခ်ဳိ႕က သူရဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံၾကျပီး အတိတ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ စစ္အာဏာရွင္၀ါဒီမ်ားက ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံၾကသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္တပ္ကလည္း ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံၾကသည္ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရိွသည္။ သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအနိုင္ရနိုင္ေျခက မ်ားစြာရိွလွသည္မဟုတ္ေပ။ စစ္တပ္မွ မေထာက္ခံလွ်င္ သူရဦးေရႊမန္း သမၼတျဖစ္လာနိုင္ေျခမရိွေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ဆက္ဆံေရးကို အေျခခံကာ NLD မွ သူရဦးေရႊမန္းကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေထာက္ခံလာနိုင္သည္ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကလည္း အေျခအျမစ္ နည္းလြန္းသည္။ စစ္တပ္က သေဘာက်သည္ဟုဆိုသည့္ ဦးသိန္စိန္သည္သာ သမၼတျပန္ျဖစ္လာနိုင္ေျခ မ်ားေနသည္ဟု ဆိုရမည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ျပိဳင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပိဳင္သည္ျဖစ္ေစ သမၼတဆက္ျဖစ္နိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၀ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖဲြ႔၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႔နွင့္ စစ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္သည့္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနည္းဆံုးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၅၀ ဦးနွင့္အထက္ အနိုင္ရရိွရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ပုဒ္မ ၆၀ (င) အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုသမၼတေလာင္းသံုးဦးမွ သမၼတတဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထိုအနိုင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ စစ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတျဖစ္မည့္သူမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ထဲက ျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းမထားေပ။

မင္းထင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာထား ေပမယ့္ ေျမျပင္ မွာ တိုက္ပြဲ ေတြ မရပ္နိုင္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ အစိုးရစစ္တပ္ နဲ႔ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ KIA အၾကား တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အတြက္ ဒီ အေျခ အေနတိုင္းသာ ဆက္ရွိ ေနရင္ ျပည္နယ္တြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ျဖစ္ဖို႔ေတာင္မွ မေသခ်ာလွဘူး ဆိုၿပီး ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ျမစ္ႀကီးနားနဲ႔ ပူတာအို သြားတဲ့လမ္း ဆြမ္ပရာဘြမ္နားမွာ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ ၁ ကို အစိုးရ စစ္တပ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းကပဲ ဂ်က္ေလယာဥ္ေတြ သုံးၿပီး ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးလမိုင္ဂြန္ဂ်ာက ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

ႏွစ္ဘက္တပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အၾကားေတာ့ ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႕ကေနတဆင့္ စာ အသြားအလာ အဆက္အသြယ္ ရွိေနတယ္လို႔ ဦးလမိုင္ဂြန္ဂ်ာ က ေျပာေပမယ့္ စာပါ အေၾကာင္းအရာေတြ ကိုေတာ့ မသိရပါဘူး။

ဖားကန္႔နဲ႔ ကာမိုင္းၾကားမွာလည္း ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြ ထိေတြ႕မႈ ေတြ ရွိေနခဲ့ ၿပီး တိုက္ပြဲငယ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔က ဖားကန္႔ နဲ႔ ကာမိုင္းၾကား လြယ္ဆမ္႐ြာမွာ ေကအိုင္ေအက မိုင္းဆြဲတိုက္လို႔ အစိုးရ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ရာမွာ အျပစ္မဲ့ ႐ြာသားေတြ ေသဆုံးမႈ ရွိတဲ့ အေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ အန္ဒီအက္ဖ္ ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ဥကၠဌ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာပါတယ္။

ဖားကန္႔ဘက္က ဆင္းလာတဲ့ အစိုးရတပ္ အင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ဟာ လြယ္ဆမ္ ႐ြာကို ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ ဝန္းက်င္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး ေသနတ္ ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့တယ္ လို႔ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာပါတယ္။

႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို အစိုးရ စစ္တပ္က ဖမ္းထားၿပီး ႐ြာသားေတြကို ႐ြာက ထြက္ခြာခြင့္ မျပဳတဲ့အတြက္ လက္မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ေနေနရတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ဆိုပါတယ္။

ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေပၚ စိတ္မဝင္စားႏိုင္ၾကသလို၊ ဖားကန္႔ အပါအဝင္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဘက္က တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာ အရင္ ရွိၿပီးသား ဒုကၡသည္ေတြ မေလ်ာ့တဲ့အျပင္ တိုးလာေနတယ္လို႔လည္း ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ တုန္းကေတာ့ လက္ရွိ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က ဖားကန္႔ ေဒသကေန အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ဝန္ႀကီး ျဖစ္သြားတဲ့ ဦးအုန္းျမင့္ ေနရာမွာ အစားထိုးဖို႔ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

အခု လက္ရွိ ကခ်င္ ျပည္နယ္ အေျခအေနမွာေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အမတ္ေလာင္းေတြက စိတ္ထက္သန္ ေနေပမယ့္ ေဒသခံ အမ်ားစုကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲထက္ စစ္ေတြ ၿငိမ္းေအးဖို႔သာ စိတ္ဝင္စားေနၾကတယ္လို႔ ဘီဘီစီကို ေျပာၾကပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

မကၠဆီကို နိုင္ငံ အနွံ့ မွာ ျပိုင္ဘက္ မူးယစ္ ဂိုဏ္းေတြ အျကား တိုက္ပြဲ ေတြ ျဖစ္လာ နိုင္တယ္။
မကၠဆီကို နိုင္ငံ မွာ ထိပ္သီး မူးယစ္ရာဇာ ဝါကင္း ဂြတ္ဇ္မန္ ေထာင္ေဖာက္ ေျပး သြားျပီး ေနာက္ပိုင္း အျကမ္း ဖက္ မႈ ေတြ တိုးျမင့္ ျဖစ္ေပၚ လာတာ ကို တားဆီး နိုင္ဖို့ မကၠဆီကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ျကီး က အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ ေခၚယူ လိုက္ ပါတယ္။

ဩဇာျကီးလွတဲ့ ဆီနာလိုအာ မူးယစ္အဖြဲ့ ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ဝါကင္း ဂြတ္ဇ္မန္ ကို ရွာေဖြ ဖမ္းဆီး နိုင္ဖို့ ကိုလည္း မကၠဆီကို နိုင္ငံ အပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံ ေတြ မွာပါ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိပါတယ္။

ဝါကင္း ဂြတ္ဇ္မန္ ေထာင္က ေန ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ သြားတဲ့ ေနာက္ မကၠဆီကို နိုင္ငံ အနွံ့ မွာ ျပိုင္ဘက္ မူးယစ္ ဂိုဏ္းေတြ အျကား တိုက္ပြဲ ေတြ ျဖစ္လာ နိုင္တယ္ လို့ သံုးသပ္ သူေတြ က သတိ ေပး ထား ပါတယ္။

ေရွာ့တီ လို့ အသိမ်ားျက တဲ့ မစၥတာ ဂြတ္ဇ္မန္ ဟာ ေထာင္က် ျပီး ၁၇ လ အျကာ မွာ ပဲ တစ္မိုင္ေက်ာ္ ရွည္တဲ့ ေျမေအာက္ လွိုင္ေခါင္း ကေန တဆင့္ ျပီးခဲ့တဲ့ စေန ေန့ က ေထာင္ ကေန ထြက္ ေျပး လြတ္ေျမာက္ သြားခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳတင္ဒါေတြကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စတင္ေခၚယူလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ အခု ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာဟာ တရားဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔မညီဘူးဆိုတဲ့ ကန္႔ကြက္ မႈေတြလည္း ရွိေနသလို စီမံကိန္းအတြက္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္မႈမရွိဘဲ အလ်င္စလို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အေပၚမွာလည္း စိုးရိမ္ ေနၾကတာပါ။ မသိဂႌထိုက္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ျခမ္း ဧက ၃ ေသာင္းေပၚမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုျပဳတင္ဒါေတြကို တေစာင္ က်ပ္ ၅ ေသာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ေစတနာၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတခုတည္းကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ရတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ျပန္စဖုိ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၅ ေထာင္ အာမခံ တင္သြင္းႏုိင္သူတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ၂၀၄၀ အတြက္ စီမံကိန္းႀကီး ၂ ခုထဲက ပထမဦးစားေပးျဖစ္တဲ့ ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းကိုေက်ာ္ၿပီး ဒုတိယ ဦးစားေပးျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တင္ဒါ အရင္ ေခၚလုိက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက ေျပာပါတယ္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပစဥ္ကတည္းက သူက ေျမသိမ္းဖို႔ အစီအစဥ္ပဲပါတယ္။ က်န္တဲ့အစီအစဥ္ လံုးဝမပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီၿမိဳ႕သစ္အတြက္ ေရဂါလံဘယ္ေလာက္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ တာဝန္ယူတယ္တို႔၊ လမ္းဘယ္ႏွစ္လမ္း၊ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာေပးမယ္တို႔- အဲဒီလို ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘာလုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့အာမခံခ်က္ ဒီစီမံကိန္းတင္ျပတဲ့အထဲမွာ လံုးဝ မပါဘူး။ မပါဘဲနဲ႔ အခုမွာ ႏုိင္ငံသား developer ေတြ တင္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတို႔ ႏုိင္ငံမွာလည္း ႏုိင္ငံသား developer ေတြထဲမွာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိုတည္ခဲ့တဲ့အေတြ႔အႀကံဳ ရွိတဲ့ developer ေတြ မရွိဘူး။ အဆင့္အတန္းမီတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္တည္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္၊ အစိုးရကိုယ္တုိင္ ႀကီးမႉးၿပီးေတာ့- အဲဒီေတာ့ အစိုးရက သူကိုယ္တုိင္ ႀကီးမႉးျခင္းမရွိဘဲနဲ႔၊ ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီေတြလည္းပဲ မပါဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံသား developer ေတြကိုလည္း ေငြ ၅ ဘီလီယံရွိ႐ံုနဲ႔ ဒီၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို လုပ္ခုိင္းမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကေတာ့ ဒါ ေလထဲမွာ တိုက္အိမ္ေဆာက္တာနဲ႔အတူတူပဲေလ။”

ဒါ့အျပင္ အခု ယာယီရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးက တင္သြင္းခဲ့တဲ့ကိစၥဟာလည္း ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္ဘူးလို႔ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက ေထာက္ျပပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ တင္ဒါ ေခၚယူတယ္ဆိုေပမယ့္ တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ႔မွာ ဘယ္သူေတြပါမလဲ ဆိုတာကိုလည္း မသိရေသးပါဘူး။ လူဦးေရသိပ္သည္းလာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းေတြ လုိအပ္တယ္ဆိုတာကို အမ်ားက လက္ခံထားေပမယ့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိနဲ႔ တကယ္တန္း ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ၿမိဳ႕သစ္တခု ျဖစ္လာဖို႔ လိုတယ္လို႔လညး္ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ လက္ရွိ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဇာတိက ဦးခင္လိႈင္က အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“တခ်ဳိ႕ေျမကြက္ေတြဆို က်ေနာ္တို႔ ေျမကြက္ႀကီးသာျမင္ရတယ္၊ ေနာက္က်မွ လူရွိတယ္ဆိုတာ သိတာ။ အဲဒီေတာ့ ေျမကြက္ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိတယ္။ ေျမကြက္တုိင္း ေျမကြက္တုိင္းမွာ သူ႔နာမည္နဲ႔သူ လူေတြက ရွိၿပီးသား။ အဲဒီလို လူေတြအတြက္ ေနစရာအိမ္ရွိၿပီးသား လူေတြအတြက္က ..ဒါေတြကလည္း ၾကည့္ရေသးတယ္။ စက္မႈဇုန္ဆိုလည္း အဲဒီလိုပဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြဆီက ေျမေတြသိမ္းတယ္။ လယ္တဧကကို လုပ္ရတဲ့အခါက် ရရွိတဲ့အက်ဳိးအျမတ္နဲ႔ ဒီလယ္ေျမတဧကို စက္မႈဇုန္အျဖစ္ ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္မလဲဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေလးေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာမလုပ္တတ္ဘူး။ အဲဒီေျမေတြက်ေတာ့ တကယ့္ အလုပ္မလုပ္တဲ့လူေတြလက္ထဲကိုေရာက္ေနတယ္။ တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ ဝယ္ဖို႔ ခက္ေနျပန္တယ္။ အဲဒါႀကီးကက်ေတာ့ ေပၚလစီလည္းျဖစ္သလို စီမံခန္႔ခဲြမႈေတြအေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။”

ဒီ အျငင္းပြားဖြယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ပန္းလိႈင္ျမစ္နဲ႔ တြံေတးတူးေျမာင္းၾကား၊ လိႈင္ျမစ္နဲ႔ လိႈင္သာယာ တြံေတးကားလမ္းၾကားမွာ တည္ရွိမွာျဖစ္ၿပီးၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တိုနဲ႔ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲက ေျမဧက ၃ ေသာင္းေပၚမွာ တည္ေဆာက္ဖို႔ လ်ာထားတာပါ။ ျမစ္ကူး တံတားႀကီး ၅ စင္း အပါအဝင္ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးတခု ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက ေျပာဆိုထားေပမယ့္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ သိမ္းယူခံရမယ့္ ေျမယာေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ ၿမိဳ႕သစ္အတြက္ အစိုးရဘက္က ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ တာဝန္ယူမလဲဆိုတာက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးတဲ့အေပၚမွာေတာ့ အမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ တဘက္မွာလည္း လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ဆံုး ေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ ယာယီ ဆိုင္းငံ့ခံထားရတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေဆာတလ်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာတဲ့ အေပၚမွာလည္း ေမးခြန္းေတြ ရွိေနပါတယ္ရွင္။

သိဂႌထုိက္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

က်န္းမာေရး အေျခအေန အရ ဝင္ေရာက္ ယွဉ္ျပိုင္ ေတာ့ မွာ မဟုတ္ ေတာ့ ဘူး လို့ သူရ ဦးေရွြမန္း ဆီကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကေန စာေရး သား ေပးပို့။
လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္မၿပိဳင္ေတာ့ဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္လာခဲ့တဲ့ေနာက္ သူ႕အေနနဲ႔ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ တကယ္ ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလား ဆိုတဲ့ေမးခြန္းဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားၾကသူေတြ၊ သုံးသပ္ ေလ့လာၾကသူေတြ ၾကားထဲ ေပၚထြက္လာပါတယ္။

က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရး နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရဲ႕ ဥကၠဌ ျဖစ္တဲ့ သူရ ဦးေ႐ႊမန္း ဆီကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကေန ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔ က စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ့ စာအေၾကာင္း ေပၚထြက္ မလာခင္ကတည္းက ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ကေန ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းထဲမွာ ဦးသိန္းစိန္ နာမည္ မပါဝင္ ေနတာဟာ သတိထားမိစရာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ကေတာ့ လက္ရွိ အာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီထဲမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေ႐ႊမန္း နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၾကား အာဏာလြန္ဆြဲၿပီး ကြဲျပားမႈေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့ သုံးသပ္ မႈေတြကို ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီး သူတို႔ အားလုံးဟာ ရာထူးကေန အၿငိမ္းစား ယူသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေ႐ႊ ရဲ႕ စီမံၫႊန္ၾကားမႈေအာက္မွာ ရွိေနတုန္းပဲ ဆိုၿပီး ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေနနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အဆိုျပဳ တင္သြင္းတဲ့ သမၼတေလာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အရ ျဖစ္ႏိုင္တုန္းပဲလို႔လည္း ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ဆိုပါတယ္။

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပါတီ နဲ႔ တပ္မေတာ္ ဆိုတာ တေသြး၊ တသံ၊ တမိန္႔ေအာက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးသန္းေ႐ႊကို ရည္ၫႊန္းၿပီး ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာသလို၊ ျမန္မာ့အေရး ေဝဖန္သူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကလည္း ဦးသန္းေ႐ႊ ဆိုတဲ့ နာမည္ကို အသုံးမျပဳ ၾကေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ တကယ့္ အာဏာစက္ဟာ ကာလုံ လို႔ ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး နဲ႔ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ ဆိုၿပီး အစဥ္တစိုက္ ေဝဖန္သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီ့ ကာလုံဟာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔ပဲ အဓိက ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကိုလည္း တာဝန္က အနားယူေစၿပီး သမၼတေလာင္း တစ္ဦးအျဖစ္ လ်ာထားလာႏိုင္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က သုံးသပ္ထားပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အစိုးရတပ္မေတာ္သားတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ Photo: Kyaw Myo Min/ RFA
 ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုခရိုင္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ အစိုးရတပ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ ၁ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၇ တို႔ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ဒီေန႔အထိ တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနလို႔ ေက်ာင္းေတြ ကိုပိတ္လိုက္ရၿပီး ရြာသားေတြဟာ ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရပါတယ္။

ရြာသားတစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ဟာ မလိချမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတယ္လို႔ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးဆန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

"ဒီေန႔လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတုန္းပဲလို႔ က်ေနာ္သိရတယ္၊ မလိခရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ရြာေတြက ရြားသားေတြ စစ္ေရွာင္ တယ္လို႔သိရတယ္၊ ခန္႔မွန္းရတာကေတာ့ ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ျမစ္ရဲ႕အေရွ႕ဘက္ကို ေရွာင္တယ္လို႔သိရ တယ္၊ ေျပးတာ ရာဂဏန္းရွိၿပီလို႔သိရတယ္၊ လူေတြက စားေရးေသာက္ေရး ေနေရးထိုင္ေရး မိုးတြင္းလည္းျဖစ္ေန တဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးကအစ ဒုကၡေရာက္တယ္"

အစိုးရဘက္က ခလရ ၂၉၊ ခလရ ၁၃၇၊ ခလရ ၁၃၈ စတဲ့ တပ္ရင္းေတြနဲ႔ ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း ၇ က အင္းအား ေျခာက္ရာေလာက္ရွိတဲ႔ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြဟာ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမို႕ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္   ၁၀ မိုင္ေက်ာ္အကြာ မလိယန္ေက်းရ႔ြာအနီးမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတာပါ။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး႒ာနက အတည္ျပဳပါတယ္။

အခုလတ္တေလာျဖစ္ပြာေနတဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ အရွိန္ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO တို႔ကို အေၾကာင္းၾကား ထားတယ္လို႔ ဦးဆန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

 khunhtunoo-620.jpg ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ SNLD ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး ကို ေတြ႕ရစဥ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြနဲ႔ ရွမ္္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ဖို႔ ဒီေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းခဲ့ၾကပါတယ္။

NLD ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲ႔ SNLD ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး တို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ေတြ႔ဆံုခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ SNLD အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညႊန္႔လြင္က ေျပာပါတယ္။

"ေတြ႕ဆံုပဲြကေတာ့ NLD ဘက္ကေတာ့ ဦးဝင္းထိန္၊ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးဟန္သာျမင့္၊ SNLD ဘက္က ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးစိုင္းညႊန္႔လြင္၊ အဓိကေျပာတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ NLD ဘက္က CRPP အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းလုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားကိုေျပာျပတာပါ၊ ဒါကို SNLD ဘက္က သေဘာတူလား မတူလားေပါ့ေနာ္၊ ဒါကိုသေဘာတူပါတယ္"

ဒါ့အျပင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လႊတ္္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP မွွာ ပါဝင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ NLD တို႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမမထပ္ေရးအတြက္လည္း ဆက္လက္ညိွွႏွဳိင္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP ဟာ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီနဲ႔ ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ စတဲ့ ပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို NLD ပါတိီ ၀င္ေရာက္ရွင္ၿပိဳင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ညိဳႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဇူုလိုင္လ ၁၁ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ေျပာဆို ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေျပာဆိုခ်က္အရ ဒီကေန႔ ပထမဆံုး SNLD ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ NLD ပါတီ အႀကိဳညိဳနုိင္းခဲ႔ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/nld-snld-elections-07132015111209.html

minkonaing-620.jpg ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ကို ေတြ႕ရစဥ္

လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လို႔ ဦးမင္းကိုႏိုင္က ေျပာပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရံုးခန္းမွာ ဒီကေန႔ RFA နဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာ ဦးမင္းကိုႏိုင္ က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ေသခ်ာတာကေတာ့ ပါတီအသစ္တစ္ခုေထာင္ၿပီးေတာ့ ဝင္တာေတာ့ ဘယ္သူမွလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ရွိၿပီးသား ကိုယ္နဲ႔တကယ္အနီးကပ္ဆံုး တေလွ်ာက္လံုးလက္တြဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီထဲကိုပဲ ဝင္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သေဘာတူရမွာပါပဲ"

၈၈မ်ိဳးဆက္အဖဲြ႕အေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာမဟုတ္ဘဲ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ဆံုးျဖတ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဖဲြ႕အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ အႏိုင္ရေအာင္၊ မဲ မသမာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚမလာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/88-elections-07132015111142.html

 utheinsein-620.jpg

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက လ်ာထားတဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းထဲမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အမည္စာရင္း မပါေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႕ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ သူရဦးေအာင္ကိုက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကား လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

"ပါတီႏိုင္ငံေရး မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး လုပ္မယ္ဆိုတာက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ျပန္မလာေတာ့ဘူး ထင္တယ္၊ သူပါတီျပန္မလာေတာ့ဘူးဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝန္းရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္သာျဖစ္ပါတယ္၊ ျပန္လာမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ပါတီကလက္ခံမွာပါ၊ လက္ခံမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံက်င္းပရပါမယ္၊ က်င္းပမယ့္ကာလသည္ ၂ဝ၁၅ အကုန္ ၂ဝ၁၆ အစျဖစ္ႏိုင္ပါမယ္၊ သမၼတႀကီးဆႏၵရွိရင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္နဲ႔ ပါတီဝင္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားနဲ႔အညီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အခုထိမပါေသးပါ"

ဒါ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက လာမယ္႔ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္က ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ အရာရွိႀကီးေတြလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔အတြက္ စာရင္းေပးထားေၾကာင္းလည္း သူရ ဦးေအာင္ကုိက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ရက္က ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ေတြ ႏႈတ္ထြက္တာဟာ ကုိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ဦးတုိ႔ သေဘာထားကြဲတဲ႔အတြက္ ႏုတ္ထြက္သြားတာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သတင္းထြက္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳထုတ္ျပန္မွသာ အေသအခ်ာေျပာႏိုင္မယ္လို႔ သမၼတရံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/theinsein-elections-07132015110611.html

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ဆိုေသာ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာလံုးကြၽတ္ မဲစာရင္း မပါ၀င္မႈမ်ားရွိေနၿပီး မဲစာရင္းစိစစ္မႈတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

“မဲစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရြာလံုးကြၽတ္ ေပ်ာက္တဲ့ရြာေတြရွိတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ေညာင္ပင္ႀကီးကြင္း ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ဂံုမင္းကြင္းရြာနဲ႔ အဲဒီအုပ္စုထဲက တစ္တီတူးကြင္းရြာတို႔ ရြာလံုးကြၽတ္ ေပ်ာက္ေနတယ္။ ထူးႀကီးမွာဆိုရင္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္က ေက်ာင္းလမ္း၊ ဘုရားလမ္းနဲ႔ ပိေတာက္လမ္း မဲစာရင္းမွာ ေပ်ာက္ေနတယ္။ ကြင္းေကာက္ေျမာက္ ေက်းရြာအုပ္စုမွာက်ေတာ့ NLD ႐ံုးရွိတဲ့ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းနဲ႔ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္က မဲစာရင္းမွာမပါဘူး။ မဲစာရင္းစိစစ္မႈမွာ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေနရတယ္။ ေနာက္မီးေက်းရြာ အုပ္စုမွာဆိုရင္ မဲစာရင္းစိစစ္တာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စာထုတ္ၿပီးတားတယ္။ ထူးႀကီး၊ မဲဇလီကုန္းနဲ႕ တခ်ဳိ႕အုပ္စုေတြမွာက်ေတာ့ NLD ကို သီးသန္႔မဲစာရင္း စိစစ္ခြင့္မေပးဘူး။ NLD ပါတီ တစ္ေယာက္၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးတစ္ေယာက္ သူတို႔နဲ႔တြဲလုပ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ရွိလာတယ္။ ရွမ္းေဂါင္းျပဲေက်းရြာ အုပ္စုမွာက ဓာတ္ပံု႐ိုက္တဲ့အခါ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴးက “ဘာလဲကြ၊ မဲထည့္ခ်င္ထည့္၊ မထည့္ခ်င္ေန သူ႔သေဘာ။ မင္းတို႔ NLD ေတြ လာမ႐ႈပ္နဲ႔ဆိုၿပီး ေျပာတယ္” ဟု အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အေပၚတိတိက်က် ေဆာင္ရြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား ရွိသလို လိုက္နာမႈ အားနည္းသည့္ အုပ္စုမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ရြာလံုးကြၽတ္၊ လမ္းလံုးကြၽတ္ မဲစာရင္းထဲ မပါ၀င္မႈမ်ား ရွိေနသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိေၾကညာထားေသာ စာရင္းမွာအေျခခံ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းသာျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ မႈမ်ားကို ထပ္မံစိစစ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းမ်ားကို မည္သူမဆို ျခံဳငံု၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္ရြက္ခ်င္းျဖစ္ေစ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူခြင့္ျပဳသည္ကို ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း သေဘာေပါက္ နားလည္မႈလြဲျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မခံေသာ ေကာ္မရွင္႐ံုးမ်ားရွိေနၿပီး တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ အဆင္ေျပေအာင္ ေျဖရွင္းေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမွာ အားနည္းေနၿပီး NLD ပါတီတစ္ခုတည္းသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ NGO မ်ားမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္သည္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌လည္း အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္ကပင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားသည္။

အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ ရွစ္ခု၊ ေက်း ရြာအုပ္စု ၇၂ အုပ္စုရွိၿပီး အေျခခံမဲစာရင္း ျပဳစုထားမႈ၌ မဲဆႏၵရွင္ ၁၄၉၇၃၆ ဦး ရွိေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

Writer: ေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး
.
Credit : EMG
Eleven Media Group
.


ThantZinHtet1

က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ၾကားက သံႀကိဳးခတ္ခံထားရၿပီး ရိုင္းျပစြာေျပာဆိုခဲ့ရမႈေတြအတြက္ မေက်နပ္လို႔ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမယ္လို႔ ပဲခူးတိုင္း သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲအခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရတဲ့ လယ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္သူ ကိုသန္႔ဇင္ထက္ က ေျပာပါတယ္။

ကိုသန္႔ဇင္ထက္ဟာ သဲကုန္းရဲစခန္းအခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ ၅ လေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး အရင္ေပါင္း တည္ေထာင္မွာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပၿပီး ရရွိခဲ့တဲ့ အစာအိမ္ေ၀ဒနာေဟာင္း ျပန္ေပၚလာတာေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရပါတယ္။

က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ အခ်ဳပ္သားတဦးကို သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးက လက္နဲ႔ ေျခေထာက္ကို ကုတင္နဲ႔တြဲ သံႀကိဳးခတ္ထားတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စကားမ်ား ျပႆ နာတက္ခဲ့ ရာက ခုလို အစာငတ္ခံဆႏၵျပတာပါ။

ၿမိဳ႔နယ္မႉးအေနနဲ႔ အက်ဥ္းသားတေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစာ္ကားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္မ ေတာင္းပန္တာေၾကာင့္ သဲကုန္းအခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပတာလို႔ ကိုသန္႔ဇင္ထက္ ရဲ႕အဘြား ေဒၚတင္ေအးက ေျပာပါတယ္။

“ခေလးက ေဆးရံုကဆင္းတာကလည္း မၾကာေသးဘူး။ နဂိုကလည္း ႏွလံုးအားနည္းတဲ့ ေရာဂါကလည္း ရွိေနေတာ့ စိုးရိမ္ေနရတယ္။ ျပည္မွာေနတုန္းကလည္း ေဆးရံုတက္ထားတာ မၾကာေသးဘူး။ ေဆးရံုမွာတုန္းကလည္း ေျခေထာက္ေရာ လက္ေရာ ခတ္ထားတာကို သံႀကိဳးနဲ႔ပါ ထပ္ခ်ည္ထားေသးတယ္။ အခုလည္း ေဆးရုံတက္ေနတာကို သူတို႔က အတင္းဆင္းခိုင္းတာ။”

သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး ဦးေမာင္ေမာင္ဦးကေတာ့ ဥပေဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“ေျခေထာက္ေတြ၊ လက္ေတြကို ခတ္ထားတာက(နအခ)ရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္ (၁/၈၇)အရ တရားခံ လြတ္ေျမာက္မသြားေစရန္ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ တာ၀န္၀တၱရားအရ လုပ္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ သူ႔ကိုေတာင္းပန္တာ မလုပ္နိုင္ပါဘူး။ သူကသာ ျပန္ေတာင္းပန္ရမွာပါ။”

ကိုသန္႔ဇင္ထက္ကို သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရး လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ၊ က်ိန္စာတိုက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဇာ္ျမင့္ေထြးက ပုဒ္မ(၁၈) (၅၀၅/ခ)ေတြနဲ႔ တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး တရားစြဲဆိုခဲ့တာပါ။

ဒီအမႈအာမခံမရတာေၾကာင္႔အခ်ဳပ္ခန္း ထဲကေန အမႈရင္ဆိုင္လာခဲ့ရာ ၅ လၾကာလာၿပီျဖစ္ၿပီး ကိုသန္႔ဇင္ထက္အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးက မေတာင္းပန္မခ်င္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

DVB
http://burmese.dvb.no/archives/102441


knu

ျမန္မာစစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေကအန္ယူ တပ္မဟာ (၁) တပ္ရင္း (၃)က တပ္သား ၃ ဦးကုိ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီလုိ႔ ေကအန္ယူတပ္မဟာ ၁ ဆက္ဆံေရးရုံးက ဒုတာ၀န္ခံ ဗုိလ္ႀကီး ေလ့တူက ေျပာပါတယ္။

“သူတို႔ ၃ ေယာက္ထဲက တေယာက္က အရက္မူးၿပီး သူ႔ေသနတ္က ေမာင္းတင္ထားတာကုိ သြားထိမိေတာ့ က်ည္ထြက္သြားတယ္။ အဲမွာ ရြာသား ၂ ေယာက္ကုိ ထိတဲ့အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္က သူတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းလုိက္တာ။ တည ထိန္းသိမ္းထားတာ။ ဒီမနက္ တပ္မဟာ ၁ တပ္ရင္းမႉးက သူ႔ရုံးတာ၀န္ခံလြတ္ၿပီး သြားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့အတြက္ အခု သူတုိ႔ကုိေနရာကုိ ျပန္ေရာက္လာၾကပါၿပီ။”

ျဖစ္စဥ္မွာ မေန႔ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ေကအန္ယူတပ္မဟာ ၁ တပ္ရင္း ၃ က ရဲေဘာ္ေတြဟာ ကာမဲေက်းရြာ အနီးက ရာဘာျခံမွာ မွာရွိေနတဲ့အခ်ိန္ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ ဆီအလည္လာၿပီး စကားေျပာစဥ္ မူးေနတဲ့ တပ္သားရဲ့က်ည္ေပါက္ထြက္ၿပီး သူတုိ႔ဆီ လာလည္တဲ့ ရြာသား ၂ ဦး ထိခုိက္သြားပါတယ္။

ဒါကုိ အစုိးရတပ္က ေဆးကုသမႈေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ရြာသား ၂ ဦးဟာ ေကအန္ယူတပ္ရင္း ေဆးရုံမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနတယ္လုိ႔လည္း ဗုိလ္ႀကီးေလ့တူက ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႔ ဒဏ္ရာ အနည္းအငယ္သာရရွိၿပီး အသက္အႏၱရာယ္မစုိးရိမ္ရဘူးလုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ျမ၀တီ စစ္တပ္သတင္းမွာေတာ့ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကာမဲေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေကအင္န္ယူ တပ္မဟာ(၁) ရင္း(၃)မွ ၃ ဦးေရာက္ရွိေနၿပီး က်ည္ေပါက္ထြက္မႈေၾကာင့္ ရြာသား ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ သြားေရာက္ရွင္းလင္းရာ အရက္မူးေနေသာ ေကအင္န္ယူ တပ္သားအဆင့္ရွိ သူ ၃ ဦးအား အမ္-၁၆ ၁ လက္၊ ေကေက-၄၇ ၁ လက္၊ က်ည္အိမ္ ၂ ခု၊ က်ည္ ၃၈ ေတာင့္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

DVB
http://burmese.dvb.no/archives/102493

ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ


ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုခ႐ုိင္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္က ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ ၁ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၇ နယ္ေျမမွာ အစုိးရတပ္နဲ႔ ေကအုိင္ေအတပ္တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ပြားေနတယ္လုိ႔ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ ေကအုိင္ေအ ဗုိလ္မႉးႀကီးတဦးက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒီ တပ္မဟာ ၁ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၇ နယ္ေျမဘက္မွာ တုိက္ပြဲျဖစ္တယ္။ ဒီဆြမ္ပရာဘြမ္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္မွာက်တဲ့ မလိယန္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္တယ္။ ဒီတပ္ရင္း ၇ နားမွာ။”

ဒီတုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေကအုိင္ေအဘက္က ေရွ႕တန္းကင္းစခန္းတခ်ဳိ႕ ဆုတ္ခြာေပးခဲ့ရတယ္လုိ႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၁ ရက္ေန႔တုန္းကလည္း အဲဒီ မလိယန္ေဒသကုိ အစုိးရတပ္ဘက္က ဂ်က္တိုက္ ေလယာဥ္ ၂ စီးနဲ႔ လာေရာက္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခုိက္မႈ ၂ ႀကိမ္ရွိခဲ့တယ္လုိ႔လည္း အဲဒီဗုိလ္မႉးႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒီတုိက္ပြဲေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ထိခုိက္ေသဆုံးမႈ မသိရေသးပါဘူး။

တိုိက္ပြဲျဖစ္ရာတေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာေတြက ရြာသူရြာသားေတြလည္း မလိမ အေရွ႕ဘက္က ဂ်ာရာရြာမွာ သြားေရာက္ခုိလႈံေနၾကတယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ ၄ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း ၂ နဲ႔ ၉ ေဒသမွာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၁ ရက္ေန႔တုန္းက အစုိးရတပ္ရဲ႕ ထုိးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့ပါေသးတယ္။

စစ္တပ္ပုိင္ျမ၀တီသတင္းဌာနမွာေတာ့ ဇူလ ၁၀ ရက္က ေကအိုင္ေအ အင္အား ၂၅ ေယာက္ေလာက္နဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ကခ်င္ဘက္က ၂ ဦးေသဆံုးသြားတယ္လုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

DVB
http://burmese.dvb.no/archives/102491ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ) ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဗုိလ္မႉး သရက္နီကုိ အစုိးရစစ္တပ္က မေန႔တုန္းက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတယ္လုိ႔ ဒီေကဘီေအတပ္က ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေက်ာ္သက္က ေျပာပါတယ္။

“ဟုတ္တယ္။ မေန႔ ညေနတုန္းက ဖမ္းသြားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဖမ္းလဲ မသိေသးဘူး။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အစုိးရတပ္နဲ႔ ဒီေကဘီေအတပ္ေတြအၾကား တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဒီေကဘီေအ တပ္သား ၂ ဦး က်ဆုံးခဲ့ၿပီး ၄ ဦးကုိ အစုိးရတပ္က ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေက်ာ္သက္က ေျပာပါတယ္။

ဖမ္းဆီးခံရသူေတြဟာ ေဆး႐ုံမွာ ေဆးကုသမႈခံယူစဥ္ ဖမ္းဆီးခံရတာလုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

မေန႔တုန္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစုိးရသတင္းမွာေတာ့ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေက်ာ္သက္နဲ႔ ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႔က ၃ ဦး အရွင္ဖမ္းမိထားၿပီး၊ ၄ ေလာင္း ေကာက္ရတဲ့အျပင္ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၅ လက္၊ ခဲယမ္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြကုိ သိမ္းဆည္းရမိတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းေဟာင္းေပၚမွာ တုိက္ပြဲ ၁၉ ႀကိမ္နဲ႔ အာရွလမ္းသစ္ေပၚမွာ အႀကိမ္ ၂၀ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးလႉခဲ့သလုိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာအခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔လည္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း /DVB
http://burmese.dvb.no/archives/102519


88

လာမယ့္ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရေရးကို ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) က ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဂ်င္မီက ေျပာပါတယ္။

သူက “က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အဓိကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဓိကေအာင္ႏိုင္ေရးေပါ့။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ မွာလည္း ပါၿပီးပါၿပီ။ အဓိကက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတူလက္တြဲခဲ့တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အရင္းအျခာေတြပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူဦးေဆာင္တဲ့ပါတီ အႏိုင္ရရွိေရးက ဒါက်ေနာ္တို႔အတြက္ အဓိကတာ၀န္ပဲ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေထာက္ခံမႈရရွိထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဦးေဆာင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ပထမဆုံးရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနခဲ့ရပါတယ္။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႏိုင္ငံတ၀န္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၂၀၀ ခန္႔ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (စီအာပီပီ) ၀င္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းပြင့္) က ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သမုိင္း၀င္ရွစ္ေလးလုံး လူထုအုံႂကြမႈကို အစျပဳတဲ့ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသလို သူတို႔တေတြဟာလည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ က်ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္အရြယ္တန္းအရ ၅၀ ေက်ာ္အတြင္းကို ေရာက္ရွိရင့္က်က္လာၾကၿပီျဖစ္တဲ့ သူတို႔တေတြကို လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေစလိုၾကတဲ့ ေထာက္ခံ တိုက္တြန္းသူေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိေနတာပါ။

ဒီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းပြင့္) က ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက ဦးကိုကိုၾကီး တဦးသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမွဳရွိေသးၿပီး က်န္ထင္ရွားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ဦးျမေအးက “ေသခ်ာတာကေတာ့ ကိုကိုႀကီးတေယာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ က်ေနာ္မ၀င္ဘူးခင္ဗ်။ ကိုေပၚ (ဦးမင္းကိုႏိုင္)ကေတာ့ မ၀င္ဘူး။ ကိုကိုႀကီး တေယာက္ပဲရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ က်န္တဲ့ အငယ္ေတြလည္း မေျပာတတ္ေသးဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဦးကိုကိုႀကီးကေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတာကို ထပ္မံအတည္ျပဳပါတယ္။ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ အလြတ္သေဘာ ညိႇႏိႈင္းေျပာဆုိတာရွိေပမယ့္ အေသးစိတ္ ေျပာဆုိလိုျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ဦးကိုကိုႀကီးက “အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ထားတာ ရွိတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ယုံၾကည္ခ်က္တူ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တူတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ၀န္းရံသြားမယ္ဆိုတာက အဖြဲ႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ပဲ။ အဲဒီမွာမွ ေရြးေကာက္ပဲြျဖတ္သန္းမွဳ နဲ႔ပတ္သက္လို႔က အဖြဲ႔မွာရွိတဲ့ တဦးခ်င္းရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ မ၀င္ဘူးဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္သြားမယ့္သေဘာရွိပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းေတြကို လာမယ့္ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈ (ၿငိမ္းပြင့္) က ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၿပိဳင္မႈ မၿပဳိင္မႈထက္ အဆင့္လိုက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ အခ်ိန္ဇယားကေတာ့ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

တပါတီစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ႏိုင္ငံတ၀န္း အုံႂကြေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ၈၈ လူထုအုံႂကြမႈႀကီးေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တိုင္းျပည္ကို ၂၆ ႏွစ္ၾကာအုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ရၿပီး ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အစိုးရဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာမလႊဲေပးဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပန္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုနွစ္မွာ တဖန္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

By ေအးႏိုင္/DVB
http://burmese.dvb.no/archives/102521

လာမယ့္ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရေရးကို ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) က ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဂ်င္မီက ေျပာပါတယ္။

သူက “က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အဓိကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဓိကေအာင္ႏိုင္ေရးေပါ့။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ မွာလည္း ပါၿပီးပါၿပီ။ အဓိကက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတူလက္တြဲခဲ့တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အရင္းအျခာေတြပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူဦးေဆာင္တဲ့ပါတီ အႏိုင္ရရွိေရးက ဒါက်ေနာ္တို႔အတြက္ အဓိကတာ၀န္ပဲ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေထာက္ခံမႈရရွိထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဦးေဆာင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ပထမဆုံးရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနခဲ့ရပါတယ္။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႏိုင္ငံတ၀န္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၂၀၀ ခန္႔ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (စီအာပီပီ) ၀င္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းပြင့္) က ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သမုိင္း၀င္ရွစ္ေလးလုံး လူထုအုံႂကြမႈကို အစျပဳတဲ့ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသလို သူတို႔တေတြဟာလည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ က်ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္အရြယ္တန္းအရ ၅၀ ေက်ာ္အတြင္းကို ေရာက္ရွိရင့္က်က္လာၾကၿပီျဖစ္တဲ့ သူတို႔တေတြကို လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေစလိုၾကတဲ့ ေထာက္ခံ တိုက္တြန္းသူေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိေနတာပါ။

ဒီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းပြင့္) က ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက ဦးကိုကိုၾကီး တဦးသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမွဳရွိေသးၿပီး က်န္ထင္ရွားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ဦးျမေအးက “ေသခ်ာတာကေတာ့ ကိုကိုႀကီးတေယာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ က်ေနာ္မ၀င္ဘူးခင္ဗ်။ ကိုေပၚ (ဦးမင္းကိုႏိုင္)ကေတာ့ မ၀င္ဘူး။ ကိုကိုႀကီး တေယာက္ပဲရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ က်န္တဲ့ အငယ္ေတြလည္း မေျပာတတ္ေသးဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဦးကိုကိုႀကီးကေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတာကို ထပ္မံအတည္ျပဳပါတယ္။ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ အလြတ္သေဘာ ညိႇႏိႈင္းေျပာဆုိတာရွိေပမယ့္ အေသးစိတ္ ေျပာဆုိလိုျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ဦးကိုကိုႀကီးက “အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ထားတာ ရွိတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ယုံၾကည္ခ်က္တူ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တူတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ၀န္းရံသြားမယ္ဆိုတာက အဖြဲ႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ပဲ။ အဲဒီမွာမွ ေရြးေကာက္ပဲြျဖတ္သန္းမွဳ နဲ႔ပတ္သက္လို႔က အဖြဲ႔မွာရွိတဲ့ တဦးခ်င္းရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ မ၀င္ဘူးဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္သြားမယ့္သေဘာရွိပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းေတြကို လာမယ့္ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈ (ၿငိမ္းပြင့္) က ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၿပိဳင္မႈ မၿပဳိင္မႈထက္ အဆင့္လိုက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ အခ်ိန္ဇယားကေတာ့ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

တပါတီစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ႏိုင္ငံတ၀န္း အုံႂကြေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ၈၈ လူထုအုံႂကြမႈႀကီးေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တိုင္းျပည္ကို ၂၆ ႏွစ္ၾကာအုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ရၿပီး ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အစိုးရဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာမလႊဲေပးဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပန္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုနွစ္မွာ တဖန္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
.
Credit : DVB
.လာမဲ့ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ NLD ေခၚ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန ႏိုင္ငံတဝန္းလံုးရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမအားလံုးမွာ ဝင္ေရာက္အေရြးခံသြားဖို႔ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေနအထား အရ တိုင္းရင္းသားပါတီထဲက CRPP ေခၚ ျပည္သူ႔လႊတ္​ေတာ္ ကိုယ္စား​ျပဳ​ ေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း (၃) ဦး ဝင္ၿပိဳင္တဲ့ေဒသမွာ NLD အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာမဟုတ္ဘူး လို႔လည္း ဒီကေန႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္မွာေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္း အျပည့္အစုံကိုေတာ့ ဗီြအိုေအထိုင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ႏိုင္ကြန္းအိန္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

လာမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး NLD နဲ႔ မဟာ မိတ္ SNLD ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ကေန ဒီကေန႔မွာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ NLD ေျပာခြင့္ရ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ပါတီ မိတ္ေဆြေဟာင္းျဖစ္တဲ့ SNLD နဲ႔ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစျပဳတဲ့ေတြ႔ဆံုပဲြပါ။ ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တို႔ ေျပာႏုိင္တာက CRPP မွာ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ အခက္အခဲကာလမွာ ပူးေပါင္းခဲ့တဲ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထိပ္တိုက္မေတြ႔ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ …ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ က်န္တာေတာ့ ဘာမွ ဆံုးျဖတ္တာမရွိေသးပါဘူး။”

ဒီမနက္ေတြ႔ဆုံမႈမွာ NLDအေနနဲ႔ ယခင္ ျပည္သူ႔လႊတ္​ေတာ္ ကိုယ္စား​ျပဳ​ေကာ္မတီ CRPP ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း (၃) ဦး ဝင္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး စိုင္းညြန္႔လြင္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ SNLD နဲ႔လာေတြ႔တာေလ။ SNLD ကို မနက္က ေျပာတာေတာ့ တကယ္လို႔ CRPP မွာပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြေပါ့၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔၊ ဦးေအးသာေအာင္တို႔၊ ပူက်င့္ရွင္းထန္တို႔ အဲလိုလူမ်ဳိးေတြ ဝင္တဲ့ေနရာဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ ဝင္မွာမဟုတ္ဘူးေပါ့၊ ဒါကေတာ့ အဓိကေျပာလို႔႔ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာကေတာ့ တကယ္လို႔ NLD အားသာတဲ့ေနရာမွာဆိုရင္ NLD ကိုပဲ ေပးရမယ့္သေဘာပါ။ SNLD အားသာတယ္ဆို SNLD ကို အားေပးၾကမယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါ။ ဒါက ႏွစ္ဘက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေတြ ညႇိၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္သေဘာပါ။”

၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျပည္သူ႔လႊတ္​ေတာ္ ကိုယ္စား​ျပဳ​ေကာ္မတီ CRPP ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ SNLD ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး ရခုိင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔၊ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဇီုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ဥကၠ႒ ပူက်င့္ရွင္းထန္တို႔ဝင္ၿပိဳင္တဲ့ေဒသမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာမဟုတ္ဘဲ တျခားေနရာအားလုံးမွာ ဝင္ေရာက္အေရြးခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

NLDအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတဝန္းလံုးရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမအားလံုးမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ေတာ့ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံႏိုင္တဲ့ေနရာနည္းပါးတယ္လို႔ SNLDရဲ႕အတြင္းေရးမွဴး စိုင္းညြန္႔ လြင္က အခုလိုဆက္ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔နဲ႔ NLD လည္း ထပ္ေနတဲ့ေနရာေတြ သိပ္အမ်ားႀကီးမရွိဘူး။ အမ်ားႀကီးထပ္မယ့္ေနရာကေတာ့ ေတာင္ႀကီး၊ လား႐ိႈး၊ က်ဳိင္းတုံ- အဲေလာက္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ၾကမွာပါ။”

ယခင္ CRPPအဖြဲ႔ဝင္ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔တျဖစ္လဲ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီကေတာ့ NLDအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒီမို ကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိတဲ့UNA ေခၚစည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ကို အသိ မွတ္ျပဳေပးဖို႔နဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ CRPP ေခါင္းေဆာင္ (၃) ဦးကိုသာ ကမ္းလွမ္းတဲ့ လုပ္ရပ္အေပၚလက္မခံဘူးလို႔အဖြဲ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

“SNLD ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔ကို by name ေပါ့ဗ်ာ၊ CRPP ရဲ႕အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးလို႔ ဒီေလာက္ပဲ သူတို႔က ခြင့္ျပဳတယ္ေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ မဟာမိတ္အေပၚ သေဘာထား-လို႔ က်ေနာ္တို႔ မျမင္ပါဘူး။ NLD နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အၿမဲတမ္း CRPP ကိုယ္စား …. နဲ႔ UNA ကို အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။… UNA အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ဒီမိုကေရစီ လိုင္းေပၚမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ UNA အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို အားလံုး အသိအမွတ္ျပဳဖို႔၊ ….အတတ္ႏုိင္ဆံုး နားလည္မႈေပးႏုိင္ရမယ္။ က်ေနာ္တို႔ SNLD ၃ ဦး…ကမ္းလွမ္းတာကို လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။”

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေန ယခင္ CRPP အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအားေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ ေရွာင္ေပးသင့္ရင္ ေရွာင္ ေပးသြားမွာျဖစ္သလို အားမေကာင္းတဲ့ေနရာမွာNLD အေနနဲ႔ဝင္ၿပိဳင္သြားမယ္လို႔ မီဒီယာေတြကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ အတြက္ကိုလည္း ဦးဟံသာျမင့္၊ ဦးဝင္းထိန္နဲ႔ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္တို႔ကို တာဝန္ေပးထားၿပီး အျမန္ဆံုးေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

NLDအေနနဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔သာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတိေတြနဲ႔ေတြ႔ဆုံဖို႔ အလားအလာမရွိေသးဘူးလို႔ NLD ဘက္ကေျပာပါတယ္။

လာမဲ့ႏိုုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွာက်င္းပမဲ့အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အင္အားႀကီးပါတီျဖစ္တဲ့ လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကေန အေရြးခံမဲ့ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပမဲ့ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းမွာအမ်ားဆုံး ဝင္ေရာက္ အေရြးခံသြားမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီ္မုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီကေတာ့ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ နီးပါးမွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီကေတာ့ ေနရာ (၇၄၉) မွာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ရွမ္း တုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD မဲဆႏၵ နယ္ ၁၆၀ ေလာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တျခားႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးကလဲ လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း ထုတ္ျပန္မွဳေတြရွိေနသလို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။

VOA/ႏုိင္ကြန္းအိန္
http://burmese.voanews.com/content/nld-snld-talks-on-election-race-/2859568.html