07/22/15


 ဇူလုိင္(၂၂)၊၂၀၁၅

 ၂၀၁၅ခုနွစ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ေလးေထာင္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္၂၂ရက္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴ း ဦးတင္ထြန္းကေျပာသည္။

အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္အသုံးျပဳမည့္ က်ပ္သန္းေလးေထာင္တြင္ အျခခံေက်ာင္းမ်ားမွ ေခၚယူအသုံးျပဳ မည့္ ဆရာဆ၇ာမမ်ားအတြက္ လုပ္အားခလည္းပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

သုံးရက္ ကုိတစ္ရက္သုံးေထာင္နႈန္းနဲ႔ရပါမယ္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

အဆုိပါ၂၀၁၅ခုနွစ္နူိ၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အရံအတားမဲ့ေလွ်ာက္လမ္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မဲရုံသီးသန္႔တြင္အႀကဳိအပုိ႔ စနစ္ ကုိ ျပဳလုပ္ေပးသြားရန္ စဥ္းစားထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥိးတင္ေအးက ေျပာၾကားထားသည္။

ဆရာဆရာမမ်ားအား မဲရုံမွဴ းဒုမဲရုံမွဴ းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္နူိင္ငံလုံးတြင္ မဲရုံေပါင္း ေလးေသာင္း ခုနွစ္ေထာင္ေက်ာ္တြင္ အခ် ဳိးက် အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကသိ၇သည္။

Education Digest Journal
https://www.facebook.com/TheNewEducationDigestJournal

(၈) ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (SD) တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကို (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး၌ အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြး လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆႏၵရွိေၾကာင္း ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

“ ဒီအစည္းအေဝးက ေနၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးက ညိႇႏိႈင္းၿပီး NCA ကို ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္”နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္းက ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

(၈) ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ပထမေန႔ မိန္႔ခြန္းကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC)၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္း ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(SD) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ပဒို ေနာ္စီ ဖိုးရာစိန္၊ ဒုတိယ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ လဂ်ာ ႏွင့္ ပူးဇင္က်ံဳးတို႔က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ NCA ကို ယခု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္အတြက္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနမႈကို စိုးရိမ္ ပူပန္ေနလွ်က္ရွိၿပီး  တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ မျဖစ္ပြားရန္ အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အားလံုး ပါဝင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (SD) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ပဒို ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကာလ အတြင္းမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ သေဘာတူညီခ်က္ မရခဲ့ရင္ ေနာင္အစိုးရေပၚ မူတည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ျဖစ္စဥ္ေတြ အသစ္ျဖစ္ သြားႏိုင္ပါတယ္၊ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေနၿပီး NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္တဲ့အထိ ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕(SD) တို႔သည္ ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာတြင္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို အၿပီးသတ္ရန္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ မည္သူမ်ား ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုး မည္ကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးရာတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားဘက္မွ အားလံုးပါဝင္ ႏိုင္ေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) မွ အႀကီးတန္း အႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္ (NCA) မူၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးပါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕( SD) ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com


 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မၾကာေသးခင္က အဆိုျပဳထားတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအျဖစ္ တေန႔ကို ျမန္မာက်ပ္ ၃,၆၀၀ ႏႈန္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔ႀကီးနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြက ေထာက္ခံႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီႏႈန္းေအာက္ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို ကန္႔ကြက္လိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မွ်တတဲ့ လုပ္ခလစာကိုေပးဖို႔ လိုလားေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံု တင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက အဆိုျပဳထားတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာႏႈန္းကို အစိုးရ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖိနပ္စက္႐ံု လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ လက္ခံၾကဖို႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ တရားမွ်တတဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢ FLA က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတြအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ FLA မွာ Adidas၊ Chico Bag၊ New Balance၊ College Kids စတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီး ၁၇ ခု ပူေပါင္းပါ၀င္ေနပါတယ္။ တႏွစ္ေလာက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေတြကေန ရလာတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို တေန႔ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၂၀ နဲ႔ညီတဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃,၆၀၀ ေပးဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို သူတို႔အေနနဲ႔ ေထာက္ခံေၾကာင္း FLA ရဲ႕ ဒုဥကၠဌ Jason Judd က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔အဖဲြ႔အေနနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ၊ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ အစိုးရတို႔ၾကား တႏွစ္ၾကာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တာပါ။ အခုလို ေဆြးေႏြးမႈကေန ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနိမ့္ဆံုးလစာကို ထပ္ၿပီး ေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတာ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ အထည္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖိနပ္စက္႐ံုလုပ္ငန္းရွင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြကေန ဒီအနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို သေဘာမတူဘဲ ေလွ်ာ့ၿပီးေပးဖို႔ ဆဲြေဆာင္စည္း႐ံုးေနတာေတြကိုလည္း သူတို႔အေနနဲ႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း Jason Judd က ေျပာပါတယ္။

“အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ အလုပ္သမားေတြကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ လစာေပးသင့္ပါတယ္။ လစာကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ႏွိမ္ေပးရမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ထုတ္ျပန္တဲ့စာမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္တာ ေတြ႔လိုတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဒီကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အက်ဳိးကို ေရွ႕႐ႈမယ့္ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ မွ်တတဲ့လစာ ရရွိေရးကို လိုလားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို အခ်က္ေတြေပၚ အေျခခံၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလစာကို မေပးလိုၾကတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမားနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ဆီကိုလည္း ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ရက္စဲြနဲ႔ FLA အဖဲြ႔ႀကီးက အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ တေန႔လုပ္ခလစာ က်ပ္ေငြ ၃,၆၀၀ ေပးမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို အားေပးရာမေရာက္ဘူးဆိုတဲ့  ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြဟာ လဲႊမွားတဲ့ အယူအဆသာျဖစ္ၿပီး အစိုးရပိုင္းအေနနဲ႔ အေလးမထားဖို႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။

အခုအဆိုျပဳထားတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာထက္ ေလွ်ာ့ၿပီးေပးမယ္ဆိုရင္ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သတိေပး ေရးသားထားပါတယ္။ ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြအရ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမားထုကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေစၿပီး ဆႏၵျပပဲြေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ လာေရာက္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေစတယ္လို႔ ၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ကို ေရးသားထားတဲ့စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖို႔ FLA အဖဲြ႔ႀကီးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္က သမၼတေဟာင္း ကလင္တန္အစိုးရက ဦးစီး တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးေရးႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ဖို႔ အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက စိတ္၀င္စားေနၾကတာပါ။ ဥေရာပကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေနေပမဲ့လည္း အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ခလစာႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ညီ မညီ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ FLA ရဲ႕ ဒုဥကၠဌ Jason Judd က ဗီြအိုေအကို ေျပာသြားပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


 ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ပါတီဟာ NLD ပါတီျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္တာေၾကာင့္ NLD ပါတီရဲ႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္ အၿငိိိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္း၀င္းက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနတဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္နဲ႔ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္လိုတဲ့ဆႏၵ ရွိတာေၾကာင့္ အခုလို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ ကိုဥာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖုိ႔အတြက္ ထင္ရွားတဲ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို NLD ပါတီက ဖိတ္ေခၚစုေဆာင္းေနတဲ့အထဲမွာ မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ သန္း၀င္းလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ သူဟာ မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္ကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီဟာ ဒီမိုေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ပါတီျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္တာေၾကာင့္ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ဆိုပါတယ္။
“အေျပာင္းအလဲ လုိေနတယ္။ အေျပာင္းအလဲလုိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ဟာ NLD ပါတီပဲဆုိတာ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၀န္ထမ္းဘ၀မွာေတာ့ လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားလုိ႔ မရေပမဲ့ NLD ပါတီ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ၈၈ ကတည္းက တစုိက္မတ္မတ္ ေထာက္ခံခဲ့တာပါ။ ေနာက္ NLD ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ ေနာက္တခုက ေခါင္းေဆာင္ အမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ သူ႔ရဲ႕ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ သူ႔ရဲ႕ေစတနာ၊ သူ႔ရဲ႕အနစ္နာခံမႈ၊ ဒါေတြ အကုန္လုံးလည္း က်ေနာ္တုိ႔က အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ NLD ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ကုိယ့္ျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ခံယူပါတယ္။”

မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ သန္း၀င္း
ေဒါက္တာသန္း၀င္း အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မႏၱေလးတိုင္းကေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္သြားဖို႔ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“က်ေနာ္က မႏၱေလး၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ NLD ကေနတဆင့္ အဆုိျပဳလႊာတင္ပါတယ္။ ေနာက္ မႏၱေလးတုိင္း NLD ရဲ႕ တာ၀န္ေပးမႈနဲ႔ေပါ့ေလ၊ က်ေနာ္အခုေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) အဲဒါကက်ေတာ့ ခ်မ္းေအးသာဇံ ၿမိဳ႕နယ္ရယ္၊ ေအာင္ေျမသာဇံ ၿမိဳ႕နယ္ရယ္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခု ပါပါတယ္။ အဲဒီမွာလုိ႔ေတာ့ လ်ာထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗဟုိကသတ္မွတ္တဲ့ ေနရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ၀င္လႈပ္ရွားရမွာပါ။”

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူသာ အႏိုင္ရခဲ့မယ္ဆုိရင္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္က သားဖြားမီးယပ္ အထူးကုဆရာ၀န္ပါ။ သားဖြားမီးယပ္ ပါေမာကၡကေနၿပီးေတာ့မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ အဓိက တစ္အခ်က္က ဆရာ၀န္ေပါ့၊ က်န္းမာေရးေပါ့၊ ေနာက္တခ်က္က က်ေနာ္ ၁၉၈၁ ႏုိင္ငံတာ၀န္၊ အစုိးရ၀န္ထမ္း စလုပ္ကတည္းက က်ေနာ္က ေဆးတကၠသုိလ္မွာ သ႐ုပ္ျပဆရာဘ၀ကေန စတက္ခဲ့တာဆုိေတာ့ က်ေနာ့္သင္ၾကားေရး အေတြ႔အႀကံဳေပါ့။ က်ေနာ္အာ႐ုံျပဳမယ့္ က႑ေတြကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ လက္ထက္မွာ က်န္းမာေရးအသုံးစားရိတ္ အနည္းငယ္တုိးလာေပမဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ေရရွည္အာမခံခ်က္ရွိမယ့္ က်န္းမာေရးစနစ္တခု အေကာင္ထည္ေပၚလာဖို႔နဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈနည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားလိုတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ဆိုပါတယ္။
“လူထုက်န္းမာေရး အပုိင္းမွာေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္မွာေတာ့ က်န္းမာေရး အသုံးစားရိတ္ေတြက အရင္တုန္းကႏွစ္ေတြနဲ႔စာရင္ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြေတာ့ တုိးလာတယ္။ ေဆး႐ုံေတြမွာလည္း၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံေတြမွာ ေဆးေတြ၊ ပစၥည္းကရိယာေတြ အမ်ားႀကီး တုိးႏုိင္တယ္။ တုိးႏုိင္ေသာ္လည္းပဲ အခမဲ့ ေဆး၀ါးကုသမႈ အေနနဲ႔ကေတာ့ တကယ္တမ္း သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ျပည္သူအတြက္က ဘယ္အစုိးရကမွ ရာႏႈန္းျပည့္ တာ၀န္ယူႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီက်န္းမာေရးစနစ္ဟာ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မယ့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ခံယူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တခုကေတာ့ တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အပုိင္းမွာ အဂတိကင္းစြာေပါ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အပုိင္းေတြမွာလည္း အမ်ားႀကီးလုိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေတြ႔ပါတယ္။ အဲဒီအပုိင္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္စိတ္ကူးပါတယ္။”

ပညာရွင္ေတြကုိ NLD ပါတီကတဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနရာမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာေအာင္သူလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ NLD ပါတီနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝုိင္းက ေျပာပါတယ္။

 ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ဘာသာေပါင္းစံုက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ စုေပါင္းၿပီး ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ သင့္ျမတ္လိုသူမ်ား အရပ္ဘက္အဖဲြ႔က အဖဲြ႔ဝင္ မပြင့္ျဖဴလတ္ကို လဝက ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ တရားမ၀င္ နယ္္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈနဲ႔ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈) ရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလုိက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၁၄ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ သင့္ျမတ္လိုသူမ်ားအဖဲြ႔၀င္ ကိုေဇာ္ေဇာ္လတ္ အမႈအတြက္ စစ္ေဆးဖို႔ဆုိၿပီး ဆင့္ေခၚလိုက္ရာကေန မပြင့္ျဖဴလတ္ကို ဖမ္းဆီးလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ မပြင့္ျဖဴလတ္ရဲ႕ အကိုက ေျပာပါတယ္။

"၁၈ ရက္ေန႔က သက္ေသအေနနဲ႔ေပ့ါေနာ္ လာေရာက္အစစ္ခံဖို႔ပါဆိုၿပီးေတာ့ ေခၚလို႔သြားလိုက္တယ္၊ CID ရံုးမွာ စစ္တာေပါ့ေနာ္၊ ျပန္ၿပီးေတာ့လႊတ္ေပးလိုက္တယ္၊ ၁၉ ရက္ တစ္ခါထပ္ခ်ိန္းလိုက္တယ္၊ ၿမိဳ႔မအမွတ္ ၈ ရဲစခန္းမွာစစ္တယ္၊ အဲဒီ့မွာမလႊတ္ေပးတာပါခင္ဗ်၊ ပုဒ္မႏွစ္ခုတပ္ၿပီး အေရးယူထားပါတယ္၊ လဝကပုဒ္မလို႔ေျပာတယ္"

သင့္ျမတ္လိုသူမ်ားအဖဲြ႔ဟာ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္နဲ႔ အာရွအလင္းေရာင္ ဆရာေတာ္တုိ႔ပါ၀င္ၿပီး အဲဒီဆရာေတာ္ေတြအတူ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေကအုိင္ေအထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းက စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းေတြထံပစၥည္းေတြ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကရာ ဓာတ္ပံုေတြကို အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့ဘြတ္စ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဓာတ္ပံုေတြထဲမွာ ကိုေဇာ္ေဇာ္လတ္က ေသနတ္ကိုင္ၿပီးရိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ မပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ ဓာတ္ပံုေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကိုေဇာ္ေဇာ္လတ္ကို မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇(၁) နဲ႔ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ မႈခင္းရဲတပ္ဖဲ႔ြက ဖမ္းဆီးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအမႈကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၈ ရဲစခန္းနဲ႔ သတင္းနဲ႔ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕ကို RFA က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေပမယ့္ တာဝန္ယူေျဖၾကားေပးမယ့္သူ မရွိဘူးလို႔သာ ေျပာပါတယ္။

RFA

 utinaye-mpc-620.jpg ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းေနစဥ္

လက္ရွိထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းအမွားအယြင္းေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္ရိွေသးေၾကာင္း နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက တင္ျပလာရင္ ျပင္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၈၀ ေလာက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ဟုိတယ္မွာ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈေတြ ရိွေနတာကို နုိင္ငံေရးပါတီေတြက ေဆြးေႏြးရာမွာ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"ဒီမဲစာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ထဲမွာမထားပါနဲ႔၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔မွားတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္ဆီ အေထာက္အထားယူခဲ့ပါ၊ က်ေနာ္ျပင္ေပးပါ့မယ္၊ အခုက်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို အခ်ိန္ေပးထားပါေသးတယ္၊ လူက ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲလာတယ္ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ စိုးရိမ္တဲ့ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက လာမၾကည့္ဘူး၊ မွားလားမသိ မွန္လားမသိ ေနာက္တစ္ခါလာၾကည့္လိုက္တယ္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတက္လာတယ္ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း မွားလားမသိ မွန္လားမသိ"

မဲစာရင္းေတြကို လာေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈသူ နည္းလြန္းတာကိုလည္း ေတြ႔ရတာေၾကာင့္ မဲစာရင္းစိစစ္တဲ့အခ်ိန္ကို တိုးေပးခဲ့ရေၾကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားက မိမိတို႔မဲစာရင္း မွားသလား မွန္သလားေတာင္ စိတ္မ၀င္စား ၾကေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌက ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေနာက္ဆုတ္ေပးဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီက ေတာင္းဆုိတာ ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ မျဖစ္မေနက်င္းပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လာမယ့္ႏုိ၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ က်ပ္ေငြ ၄ ဘီလီယံေလာက္ သုံးစြဲသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/tinaye-correct-wrong-voter-lists-07212015115254.html

အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အ တြင္း ဝန္ဦးအုန္းေမာင္၏သားျဖစ္သူ ေဒါက္တာမင္းျမင့္သည္ လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။

”ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ္။ အာ ဇာနည္မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ တဲ့အတြက္ အာဇာနည္မိသားစုဝင္ ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ နဲ႔ လက္ တြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္”ဟု အတြင္းဝန္ဦးအုန္းေမာင္၏ သား ျဖစ္ သူ ေဒါက္တာ မင္းျမင့္က ဒီမိုက ေရစီတူေဒး သတင္းစာ သို႔ ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ား ေၾကာင္းသာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျပာ လိုသည္ ဟု ေဒါက္တာ မင္းျမင့္ က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
”ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ကၽြန္ ေတာ့္ဖခင္အပါအဝင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးေတြျဖစ္ေစခ်င္ တဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု ေဒါက္ တာမင္းျမင့္က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာမင္းျမင့္သည္ အ တြင္းဝန္ဦးအုန္းေမာင္၏ အငယ္ဆုံး သားျဖစ္ၿပီး GLASGOW (UK) တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒဌာန)၏ ပထမ ဆုံး ပါေမာကၡ ဌာနမႉး အျဖစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YM
‪#‎Democracytoday‬

သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးကို ေတြ႔ရစဥ္ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA
 အမ်ဳိးသားပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တာေၾကာင့္ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ ထားရသူေတြထဲက အေဝးသင္ေက်ာင္းသား ကိုမင္းမင္းစိုးနဲ႔ ဝန္းရံသူ ကိုခင္လိႈင္တုိ႔ကို သာယာ၀တီခရိုင္တရားရံုးက အာမခံနဲ႔ ဒီေန႔ လႊတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။

အေဝးသင္ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဝန္းရံျပည္သူ ၁၅ ဦးကို အာမခံနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ တင္ျပခဲ့ရာမွာ ဒီေန႔အထိ ၁၄ ဦးကို အာမခံေပးတာျဖစ္တယ္လုိ႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးလွမ်ိဳးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

"မိတၳီလာေက်ာင္းသား ကိုမင္းမင္းစိုး၊ ကိုခင္လႈိင္ ႏွစ္ေယာက္ရတယ္၊ ဝန္းရံ ၿငိမ္းေက်ာ္သူ က်န္ေသးတယ္ ၊ ေနာက္တစ္ပတ္က်မွ သူ႔ကိုေထာင္ဆရာဝန္ေခၚစစ္ၿပီးေတာ့မွ တရားရံုးက စဥ္းစားပါလိမ့္မယ္၊ ရန္ကုန္ စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုက ဆင္းလာတာေပါ့ေနာ္၊ တစ္ပတ္ကိုတစ္ခါျပန္ျပရမယ္လို႔ သူ႔ကိုညႊန္ၾကားထားတယ္၊ ၁ဝ ရက္ေန႔မွာ ျပန္ျပဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္အသြားမွာ သူအဖမ္းခံလိုက္ရတယ္ေပါ့၊ သူကေထာင္ထဲမွာလည္း က်န္းမာေရးမေကာင္းဘူး၊ ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္အမႈထမ္းေတြက သူ႔ကိုေထာက္ခံတယ္၊ ေဆးစာက်ေတာ့ေရး မေပးႏိုင္ဘူး၊ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္က ေထာင္မွာမရွိဘူးေလ၊ ေနာက္တစ္ပတ္ကို ေထာင္ဆရာဝန္ေခၚစစ္ဖို႔ ဒီေန႔ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတယ္"

ဒါ့အျပင္ ဒီေန႔တရားရံုးခ်ိန္းမွာ တရားလိုျဖစ္တဲ့ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး ဖုန္းျမင့္က ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမဝင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာကို သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ရာ တရားသူႀကီးက လက္ခံလုိက္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြဘက္က လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႔က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲရာမွာ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ဝန္းရံသူေတြကို ရိုက္ႏွက္ခဲ့တဲ့ စီဒီေခြကို သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္ တင္သြင္းတာကိုေတာ့ တရားရံုးက ပယ္ခ်လုိက္ပါတယ္။

လက္ရွိ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူနဲ႔ ဝန္းရံျပည္သူ ၅၄ ဦး က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ဖမ္းဆီးခံဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြကို လက္ပံတန္းတရား႐ံုးကို ထုတ္စဥ္ကပံု (ဓာတ္ပံု - ေရွ႕ေနႀကီးဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာ)
  အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို သာယာ၀တီတရား႐ံုးမွာ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးေနရာမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို အနည္ဆံုး ၁၀ မႈကေန အမ်ားဆံုး ၆၅ မႈအထိ တိုးၿပီး တရားစဲြဆုိထားပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ အာမခံနဲ႔ ၂ ဦး ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္သပိတ္ေမွာက္ၿပီး ခရီးရွည္ခ်ီတက္တာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွာ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာမွာ  ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ဟာ အမႈ ၁၀ မႈကေန ၆၅ မႈအထိ တရားစဲြဆုိခံေနရတယ္လုိ႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိနႏၵစစ္ေအာင္ က ဆုိပါတယ္။

“အရင္ က်ေနာ္ မွတ္ထားတာေတာ့ဗ်ာ ၆၁ မႈရွိတယ္ဗ်။ ေနာက္ထပ္ ျပည္ရယ္၊ ေပါင္းတည္ရယ္၊ ေရႊေတာင္ရယ္က ၃ မႈလာၿပီးေတာ့ စြဲတယ္၊ ၿပီးေတာ့ တာေမြက ၁ မႈစြဲတယ္၊ အားလံုးေပါင္း ၄ မႈေပါ့။ အဲဒီ ၄ မႈ ထပ္တိုးသြားတာပါ။ ၆၅ မႈေပါ့။ ဗကသ ကုိ အစိုးရကေန အေစာႀကီးကတည္းက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ၿဖိဳခြဲဖို႔ ၿဖိဳဖ်က္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္လို႔ သိသာထင္ရွားေစတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကဘာလဲ၊ ဒုတိယတခ်က္က အဲဒီေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြထဲကမွ က်ေနာ္တုိ႔လို ပိုၿပီးေတာ့ ဗကသေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြထဲကေန ဘယ္သူ႔ဘယ္သူကိုေတာ့ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး ေထာင္ခ်မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အဲလိုပဲ ျမင္ပါတယ္။”

ကိုနႏၵစစ္ေအာင္၊ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္၊ ကိုမင္းေသြးသစ္ တို႔ကို သူတုိ႔ခ်ီတက္ခဲ့ရာ လမ္းတေလွ်ာက္က ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တရားစဲြဆုိမႈေတြ ဆက္လုပ္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လကုန္ပိုင္းတုန္းက အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေဆးလိပ္သယ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ၀န္းရံျပည္သူတခိ်ဳ႕ကို တုိက္ပိတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ပုဒ္မေတြနဲ႔ တရားစဲြဆုိမႈေတြ လုပ္လာတယ္လုိ႔လည္း တိုက္ပိတ္ခံရသူ ကိုေအာင္ျမင့္ဟန္ က ဆုိပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔က ၃၀ ရက္ေန႔ ႐ံုးခ်ိန္းမွာတုန္းက ေဆးလိပ္ကို ေထာင္ထဲယူတယ္။ တရားမ၀င္ ပစၥည္းထည့္လာတယ္ဆုိၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကို တုိက္ပိတ္တယ္ေလ။ တုိက္ ၁၅ ရက္ ပိတ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ တုိက္ ၁၅ ရက္ ပိတ္တဲ့အျပင္ကို အခု က်ေနာ္တုိ႔ကို သာယာ၀တီတရား႐ံုးမွာ ပုဒ္မ ၄၂ နဲ႔ေပါ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို တရားစြဲထားတယ္။ ေထာင္မွာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ကို တုိက္ ၁၅ ရက္ ပိတ္ထားၿပီးသားေပါ့။ အဲလို အခုလို ပုဒ္မ ၄၂ နဲ႔ ထပ္ၿပီး တရားစြဲတာက်ေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ ၂ ေက်ာ့လို ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီလို သယ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကလည္း ေဆးလိပ္ကို သူ နားလည္မႈေပးပါမယ္၊ ေထာင္ပိုင္ေပါ့ ကိုေဇာ္စစ္ေအာင္ေပါ့ သူက နားလည္မႈ ေပးပါမယ္ဆိုလို႔ က်ေနာ္တုိ႔က သယ္တာဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔ကို ေထာင္ဖမ္းသလို ျဖစ္သြားတာေပါ့ေနာ္။”

ဒီေန႔မွာပဲ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူ ကုိခင္လိႈင္နဲ႔ အေ၀းသင္ေက်ာင္းသားတဦးကိုလည္း အာမခံေပးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ႐ံုးထုတ္ခ်ိန္မွာလည္း အေ၀းသင္ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕နဲ႔ ေဆး႐ံုတက္ေနရတဲ့ ၀န္းရံျပည္သူတဦးကုိ အာမခံေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သူတို႔အားလံုးဟာ အမႈကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံနဲ႔ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ကိုခင္လိႈင္ကေတာ့ အျပင္မွာ ေဆးကုသမႈေတြ ဆက္လုပ္ရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

“က်ေနာ္ကေတာ့ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ အျပင္မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဒီအစာအိမ္ေရာဂါကို အကင္းေသေအာင္ လံုး၀ အရွင္းေပ်ာက္သြားေအာင္ေတာ့ ကုရမွာေပါ့ေနာ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးခံရသူ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဦးေခါင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေ၀ဒနာေတြ ခံစားေနရၿပီး အျပင္မွာ ေဆး၀ါးကုသစစ္ေဆးခြင့္ လိုအပ္ေနသူ ၁၀ ဦးခန္႔ ရွိတယ္လုိ႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းေသြးသစ္ က ေျပာပါတယ္။

“ေယာက်ာ္းေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေခါင္းေတြ အ႐ိုက္ခံထားရတာ။ တခ်ိဳ႕ေတြက ႏွာေခါင္း႐ိုးက်ိဳးသြားၿပီး ေထာင္ထဲေရာက္မွ သူ႔ဟာသူ ျပန္ဆက္သြားတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတယ္။ ေနာက္ တခ်ိဳ႕ေတြက ေခါင္းအၿမဲတမ္းကိုက္ေနတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္ေနလို႔ ေထာင္ထဲက ေဆးခန္းမွာ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး သြားသြားေသာက္ရတဲ့သူေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ အမ်ားစုကေတာ့ ေခါင္း႐ိုက္ခံရၿပီးေတာ့မွ အကုန္လံုးက ေခါင္းကို အနည္းဆံုး ၄၊ ၅ ခ်က္ေလာက္ အ႐ိုက္ခံရၿပီးေတာ့မွ ေထာင္ထဲေရာက္လာတာ။ တခ်ိဳ႕ေတြက်ေတာ့ တေယာက္တည္းကိုပဲ အခ်က္ ၂၀ ေလာက္ အ႐ိုက္ခံရတယ္။ အဲလိုမ်ိဳးေတြေတာ့ ပိုဆိုးတယ္ဆိုေတာ့ အဲလိုလူမ်ိဳးေတြကေတာ့ ၁၀ ေယာက္၀န္းက်င္ေလာက္ရွိတယ္။ ေခါင္းကိုစည္းၿပီး Scan ျပန္ဖတ္ဖို႔၊ အာ႐ံုေၾကာေတြ ျပန္ၿပီး စစ္ေဆးဖို႔ေပါ့။”

ၿပီးခဲ့တဲ့႐ံုးခ်ိန္ေတြအတြင္းမွာေတာ့ ၀န္းရံျပည္သူ ၂ ဦးဟာ သတိေမ့လဲသြားတာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုကိုပုိ႔ၿပီး ခဲြစိတ္ကုသမႈ ခံခဲ့ရတာပါ။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ၀န္းရံျပည္သူေတြကုိ ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးဖို႔နဲ႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းေတြ လူအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္။

မေအးေအးမာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ပါတီစုံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပူးတြဲ က်င္းပရန္မွာ ယခုကာလအတြင္း က်င္းပျခင္း မျပဳပဲ ေခတၱ ဆိုင္းင့ံထားသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံ စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ ့ထားေၾကာင္း ယေန ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းက အသိေပး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ကုိ ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ ့၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကုိလည္းေကာင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း ယခုေလာေလာဆယ္ ကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ / အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာ မရွိေသးသည္ကုိ ေလ့လာေတြ ့ရွိရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အတူ ပူးတြဲ က်င္းပျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ ၊ လုပ္အားႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ကုန္က်မႈမ်ား သက္သာမႈ ရွိေစႏုိင္ေသာ္လည္း သီးျခား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး လုိအပ္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄,၇၂၉.၀၄၃ သန္း အနည္းဆုံး က်ခံ သုံးစြဲရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံသုိ ့ေပးပုိ ့လာသည့္ ယင္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ လႊတ္ေတာ ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာဆႏၵကုိ တစ္ပါတည္း ရယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းက ယေန ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အသိေပး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပူးတြဲ က်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ စာေရးသားေပးပုိ ့ခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ယခုကဲ့သုိ ့ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေပးပုိ ့ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ႏိုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)တြင္ မူလ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ စစ္ေရး အျမင္ေနရာတြင္ ကာကြယ္ေရး အျမင္ဟု အစားထုိး ျပင္ဆင္ရန္ အတည္ျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

 NLD ပါတီကေန ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ဖို႔ အဆုိျပဳလႊာတင္ထားတဲ့ ပညာေရး စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ NNER က ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ကို ေတြ႕ရစဥ္ Photo: RFA
 အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ပါတီကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္ တတ္သိပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚထား ရာမွာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးအုန္းေမာင္ရဲ့ သားျဖစ္သူ ေဒါက္တာမင္းျမင့္ အပါအ၀င္ ပညာရွင္ေတြ နဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အဆုိျပဳလႊာေတြ တင္ထားၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကေန ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာမင္းျမင့္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ဆက္လက္ထူေထာင္တဲ့အခါမွာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အားလံုး ေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီရရွိဖို႔ကို တဖက္တလမ္းက ေဆာင္ရြက္ခ်င္တဲ့က႑ရွိတယ္ေပါ့၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာေပါ့"

ေဒါက္တာမင္းျမင့္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ကေန ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရာမွာ ရွဳံးနိမ့္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒဌာနရဲ႕ ပါေမာကၡေဟာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္း၊ ျမန္္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစိုးသူရထြန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ရက္က ေဒါက္တာ သိန္းလြင္၊ ေရႊနန္းေတာ္ ရတနာဆုိင္ပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားနဲ႔ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးလြင္ တုိ႔ကလည္း အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ကေန ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ဖို႔ အဆုိျပဳလႊာတင္ထားၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဟာ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြထံတင္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အဆုိျပဳလႊာေတြကို ပါတီဗဟိုထံ လာမယ့္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီအဆုိျပဳလႊာေတြထဲကမွ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္ထံတင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို NLD ပါတီဗဟိုကေန ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္မျဖစ္

ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲစာရင္းမ်ား အၾကီုအက်ယ္ မွားယြင္းေနမႈမ်ား ရွိလာသည့္ အခ်က္ကုိ လူတုိင္း ၾကဳံေတြ႔ေနရျပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္က အတုိင္းအတာ ႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ ေလ့လာသူမ်ားက လက္ခံႏူိင္ေလာက္ေသာ လြတ္လပ္၍ တရားမ်တျပီး ျပည္သူအမ်ား၏ ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္ႏူိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္မွန္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ား၏ ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္သည္ဆုိရာတြင္လည္း စစ္တပ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံစရာမလုိပဲ ၂၅% ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူၾကမည့္ အခ်က္ကုိလည္း ေမ့ေလ်ာ့ထား၍ မျဖစ္ေပ။

NLD သည္ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာ အထိ လူၾကဳိက္မ်ားေနလဲ

ႏူိင္ငံအတြင္း၌ ယုံၾကည္ေလာက္ေသာ အၾကဳိ သေဘာထား ေကာက္ယူမႈ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိ၍ ယခင္ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကးက္ပဲြ ရလာဒ္မ်ားကုိ အေျခခံ သုံးသပ္ရန္သာ ရွိသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာကိပဲြတြင္ စုစုေပါင္း ၄၉၂ ေနရာအနက္ ၃၉၂ ေနရာ အႏူိင္ရရွိခဲ့ျပီး တႏူိငိငံလုံး မဲထည့္သူ စုစုေပါင္း၏ ၅၂.၅% ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၄၅ ေနရာအနက္ ၄၃ ေနရာ အႏူိင္ရရွိခဲ့ျပီး မဲအေရအတြက္၏ ၆၆% ရရွိခဲ့သည္။

သုိ့ေသာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပခဲ့ရာေနရာမ်ားသည္ ျမန္မာအမ်ားစု စုေ၀းရာ ျပည္မဖက္တြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အခ်က္ကုိေမ့ေလ်ာ့ထား၍ မရေပ။ သုိ့ေသာ္ ၂၀၁၂ အဆင့္ထက္ ေလ်ာ့နည္းဘြယ္ရာမရွိ ဟု သုံုသပ္၍ ရေပသည္။

အျပတ္အသတ္ ေအာင္ပဲြ ခံႏူိင္မည္ေလာ

လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD မွ အမ်ားစု အသာရေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု ေဒသမ်ားမွ မဲမ်ား ရရွိရန္ လုိေနေပသည္။ ဤေနရာတြင္ အဓိက ေဒသၾကီး ၂ ခု ထြက္ေပၚလာသည္။ ပထမ က ဗမာလူမ်ဴိ းအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ေတာင္ပုိင္း ႏွင့္ အလယ္ပုိင္း ေဒသမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

တုိင္းေဒသမ်ားတြင္ရွိ စုစုေပါင္း ၂၉၁ ေနရာတြင္ NlD က အျပတ္အသတ္ အႏူိင္ရရန္ ရွိေနျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္း၏ ၄၄% ကုိ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္သာ ျပည္ခုိင္ျဖဳိး ပါတီအား ခဲြေပးရန္ ရွိေနသည္။

သုိ့ေသာ္ အမ်ားစု အသာရႏူိင္ေရးအတြက္ တုိငိးရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ က်န္ ၃၁% က ရွိေနျပီး လူမ်ဴိ းစု မ်ားအလုိက္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ပါတီမ်ားက အမ်ားစု အႏူိင္ရရန္ ေမ်ာ္လင့္ရသျဖင့္ NLD မွာ ေနရာအနည္းငယ္သာ အႏူိင္ရဖြယ္ ရွိႏူိင္တယ္လုိ့ ခန့္မွန္းထားသည္။ သုိ့ေသာ္ ယင္းအေနအထားကပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD အေပၚစီးမွ ရေရး လမ္းခင္းေပးသလုိ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

မဘသ အဖဲြ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ျပီး ၎တုိ့၏ ေဟာေျပာစည္းရုံးမႈမ်ားက မည္မ်ထိ အရာေရာက္ႏူိင္သည္လဲကုိ ေရြုေကာက္ပဲြတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဘယ္လုိေရြးမလဲ

ရႈတ္ေထြးလွေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအရ သမၼတကုိ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္ ျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ မတ္လေလာက္မွသာ ျဖစ္ဘြယ္ရွိသည္။

ပထမ လႊတ္ေတာ္ကုိ ၃ ဖဲြ႕ ခဲြရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တဖဲြ႕စီမွ ကုိယ္စားလွယ္တဦးစီ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းၾကရမည္ ျဖစ္ျပီး အထက္ ႏွင့္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ပူးတဲြက်င္းပကာ မဲခဲြ ဆုံးျဖတ္၍ အႏူိင္ရရွိသူမွ သမၼတ ျဖစ္ျပီး က်န္သူ ၂ ဦးက ဒုသမၼတ ျဖစ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

NLD မွ ၎တုိ့အထဲမွ သမၼတ အေရြးခံလုိပါက အဆုိပါ ပူးတဲြ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအမ်ားစု ရမွ ျဖစ္ေပမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ႏူိင္ေခ် ရွိမရွိ

ေလာေလာဆယ္ အေနအထားအရ စစ္တပ္က စိတ္မေျပာင္းမခ်င္း သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ မရွိေပ။

ဘယ္သူ ျဖစ္ႏူိင္ေခ် ရွိလဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ ရထားျပီးျဖစ္သညိဟု ေကာလဟာသမ်ား ပ်ံႏွံ႔လ်က္ ရွိေနသည္။

အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဦးေရႊမန္းက တႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္သာ ထမ္းေဆာငိရကာ ၎သက္တမ္းအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပုံျပပင္ဆင္ေရး တြန္းအားေပးသြားရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္အမ်ားေမ်ာ္လင့္ထားသလုိ ျပည္ခုိင္ျဖဳ္းပါတီမွ အၾကီုအက်ယ္ ရႈံးနိမ့္သြားပါက အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္ က အလားအလာ ေကာင္းႏူိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

အမ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ႏူိင္ပါက လုပ္ႏူိင္သူ မရွိဟု ယူဆေန မႈမ်ားကုိ ေျခဖ်က္ရန္ ပါတီတြင္းမွ သမၼတေလာင္း ႏွစ္ဦး လ်ာထားေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

တဦးက ဦးတင္ဦးျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ဦးတင္ဦးက အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ စိတ္မ၀င္စားဟု ေျပာခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတေယာက္က ဦး၀င္းထိန္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ ရွိျပီး က်န္းမာေရးလည္း သိတ္မေကာင္းလွဟု သိရသည္။

မည္သည့္ ပါတီမဆုိ NLD ၏ အဆုိကုိ ဆန္႔က်င္ႏူိင္ရန္ စစ္တပ္က ၂၅% ႏွင့္၎တုိ့အေနႏွင့္ လည္းအ မတ္ေနရာ သုံးပုံတပုံခန့္ ရွိထားမွသာ ျဖစ္ႏူိင္ေခ် ရွိသည့္ အေနအထားပင္။

စစ္တပ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာႏူိင္သူသည္ လူထုမွ ဆႏၵရွိပါက သမၼတ ဆက္လုပ္မည္ဆုိေသာ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္ဘုိ့ အလားအလာရွိသည္။ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏူိင္ေခ် ရွိသူက အလားတူ လူထု ဆႏၵရွိပါက စဥ္းစားမည္ဟု ဆုိလာေသာ ကာခ်ဳ ပ္ မင္းေအာင္လူိင္ပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ပါက လႊတ္ေတာ္သည္ အခရာက်ေသာ အခန္းကဏၠမွ ပါ၀င္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရျပီး သမၼတ ဆႏၵရွိသည္ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းႏူိင္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား အသုံးခ်လာသည္ကုိ ေတြ့ရေပသည္။

ရည္ညြန္း။ ။ Jonah Fisher,BBC

HSW

The future is already there--- It's just not evenly distributed. — William Gibson

BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္သူဆိုရင္
ပညတတ္ အသိုင္းအဝန္းနဲ႔
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတိုင္းသိၾကပါတယ္။
ဒီလို ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္က.
ဝန္ထမ္းဘဝက တရားဝင္ အနားယူခြင့္ စာတင္ၿပီး
NLD ပါတီကေန လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္
ဝင္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကို လူတိုင္းၾကားသိၿပီး ျဖစ္မွာပါ ။

ဒါ့အျပင္..
ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးမွာ
အဓိက အခန္းက ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္နဲ႔
ႏိုင္ငံေရး ေလာကမွာ ျပည္သူအမ်ား ႏွစ္သက္ၿပီး
ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ အဆိုမ်ားစြာကို တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း။

ၿပီးေတာ့..
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းအုပ္ႀကီးနဲ႔တကြ
၈၈ မ်ိဳးဆက္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား
လူမႈ့ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဦးဝင္းခ်ိဳ စသည္ျဖင့္..
ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျပဳခဲ့ ျပဳေနတဲ့သူေတြဟာ
NLD ပါတီကို ဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး
ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္
လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံၾကမယ္ဆိုတာလည္း
မိတ္ေဆြတို႔ အေနနဲ႔ သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။

ခုအခ်ိန္အထိလည္း အတတ္ပညာ အသိပညာ႐ွင္မ်ားစြာ
NLD ပါတီကို ဝင္ေရာက္လာေနဆဲျဖစ္ၿပီး
ခုဆိုရင္..
မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္က ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)ေဒါက္တာ သန္းဝင္းဟာလည္း
အမ်ားအက်ိဳးကို ေ႐ွး႐ွဴ႕ၿပီး NLD ပါတီကို ဝင္ေရာက္လာခဲ့သလို
ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းကလည္း
ေညာင္ေလးပင္ ၿမိဳ႕နယ္ကေန NLD အမတ္ အျဖစ္
ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လို႔ ၾကားသိေနရပါၿပီ။

ဒါတင္မကေသးပဲ
ျပည္ ေဆးရံုႀကီိးရဲ႕ ဒုတိယေဆးရံုအုပ္ႂကီးနဲ႔
မအူပင္ ေဆးရံုႀကီးရဲ႕ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး တာဝန္ယူခဲ့ၿပီးမွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့တဲ့
ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စိုးစိုးၾကည္ကလည္း
NLD ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ
ျပည္ၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္က ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေတာ့မွာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္
နဂိုကတည္း အသိပညာ႐ွင္ အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားစြာ ႐ွိေနတဲ့ ပါတီိႀကီးကို
ဒီလိုမ်ိဳး အသိပညာ႐ွင္ အတတ္ပညာ႐ွင္ မ်ားစြာ.ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၾကတဲ့အတြက္
ေဒၚစုကလြဲၿပီး NLD ပါတီမွာ ဘယ္သူေတြမ်ား ႐ွိလို႔လည္းလို႔ ေမးျမန္းေနၾကသူေတြ သိဖို႔္ ပညာ႐ွင္မ်ားစြာရဲ႕ ဓာတ္ပံုနဲ႔တကြ တင္ေပးရင္း
ရတနာ႐ွိရာ ရတနာ လာတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတာ့ ေျပာလိုက္ပါရေစ ။

ဘုန္းထက္ၾကယ္

 pyidu-hluttaw-620.jpg ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပစဥ္

အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ အက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕ကို နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ခဲြျခားသတ္မွတ္ၿပီး ထူးျခားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြေပးမယ္ဆိုရင္ အခြင့္ထူးခံအတန္းအစားတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ နုိ္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားဆိုၿပီး သီးျခားသတ္မွတ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ "ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား" ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က ေမးျမန္းရာမွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ကတခ်ဳိ႔ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ထူးျခားတဲ့အခြင့္အေရးေတြ ေပးမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ အခြင့္ထူးခံ အက်ဥ္းသား အတန္းစားတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားအေနနဲ႔လည္း သိမ္ငယ္ စိတ္ မနာလိုဝင္တိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ အုပ္စုလိုက္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္"

နုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ အမည္တပ္ၿပီး လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕က ဖိအားေပးေတာင္းဆုိခဲ့တာေၾကာင့္ "အက်ဥ္းသားမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ" ကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အက်ဥ္းသား ၃၅၄ ေယာက္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/political-prisoners-defination-07212015102410.html


ျမန္မာတပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲက တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူက ေတာင္းဆိုလာရင္ သမၼတလုပ္ရမဲ့ တာဝန္ရွိေနတယ္လို႔ ထူးထူးျခားျခား BBC နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခန္းမွာ ထုတ္ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ DDR လို႔အတိုေခါက္ေခၚတဲ့ လက္နက္စြန္႔ၿပီး (ဒါမွမဟုတ္) လံုျခံဳေရးေပါင္းစည္းမႈလုပ္ၿပီးမွ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကေန ဆုတ္ေပးမယ္လို႔ ထုတ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခုလို ေျပာလိုက္တာရဲ့ ထူးျခားမႈအေပၚ ျမန္မာ သံမႉးေဟာင္းနဲ႔ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ရဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ကို ကိုဝင္းမင္းက ေမးျမန္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ခင္ဗ်ား၊ ဘီဘီစီနဲ႔မၾကာခင္ကလုပ္တဲ့အင္တာဗ်ဴးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကေနၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္လာရင္ - ျပည္သူကေတာင္းဆိုလာလို႔ရွိရင္ေပါ့ေလ သမၼတလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။ အဲလိုေျပာခဲ့တာမွာ ဘယ္လို ထူးျခားမႈေတြ ေတြ႔ရပါသလဲ၊

ေျဖ။ ။ ထူးျခားမႈအေနနဲ႔ေျပာရင္ေတာ့ သူတို႔ အစီအစဥ္အရေပ့ါေလ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က သမၼတလုပ္ေကာင္း လုပ္လာ ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းေလာက္ကတည္းက ဒီ plan ကို သူတို႔လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ဥစၥာကို က်ေနာ္သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ဘာလို႔ မတင္မက် ေျပာထားရေသးလဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေစာင့္ေနတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့မွ တပ္မေတာ္သား ၂၅ % ရွိေနၿပီးၿပီ။ တပ္မေတာ္ကို လုိလားတဲ့ ေထာက္ခံတဲ့ ၂၆ % ထပ္ရမယ္ဆိုရင္ ၅၁ % ဆိုလို႔ရွိရင္ သမၼတလုပ္လို႔ ရမယ့္အေနအထားမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေတာင္းဆိုခ်က္အရဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ သမၼတလုပ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (မႉး) ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေရြးေကာက္ပြဲအထိ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအျဖစ္ ရွိေနအံုးမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့မွ ၂၀၁၆ မတ္လေလာက္ထဲက်ေတာ့မွ - တပ္မေတာ္ကေနၿပီးေတာ့မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ လ်ာထားပါတယ္လို႔ လုပ္လိုက္ရင္ ဘယ္သူမွ တားလို႔ရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး မရွိပါဘူး။

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ အခုလိုေျပာတာက ပထမဆံုးထုတ္ေျပာတာလို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္လား။

ေျဖ။ ။ အခုအခ်ိန္က ပထမဆံုး ထုတ္ေဖာ္ေျပာတဲ့အေနအထားလို႔ပဲ က်ေနာ္က ျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ စစ္ထဲဝင္တဲ့အခ်ိန္အခါမွာက်ေနာ္တို႔ သိရသေလာက္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကိုယ္တုိင္၊ အခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းေရာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ေကာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ေကာ ေခၚေတြ႔ၿပီးေတာ့မွ ၾသဝါဒေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေရာဂါအရေကာ၊ မလုပ္ခ်င္တဲ့အေနအထားအရေရာ သမၼတအေနနဲ႔ေတာ့ သူလုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ မရွိပါဘူး။ တဘက္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းကို ေပးမလားဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ လူေတြ ထင္ၾက တာကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းက တပ္ကလာတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းကို ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ တကယ့္တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္သိသေလာက္ေပါ့ေလ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းရဲ႕အခန္းက႑ဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကစၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု လက္ရွိအေနအထားအရလည္း တပ္မေတာ္ထဲမွာ လက္ရွိရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းကို ေထာက္ခံတဲ့လူ အင္မတန္မွ နည္းသြားပါၿပီခင္ဗ်။

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီေတာ့ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္- သမၼတအျဖစ္နဲ႔ အေရြးခံရမယ္ဆိုရင္ သမၼတတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔အတြက္ေကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕အရည္အခ်င္းအေနအထား ကိုေရာ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့တဲ့အေနအထားေတြက ဘယ္လို သံုးသပ္မိသလဲ။

ေျဖ။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြ သြားတာျပဳတာေတြ အားလံုးေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ စစ္ေရးအျမင္တခုပဲ ရွိတာမ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ နည္းတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္ရတယ္။ သူဟာ ခုိင္းတာလုပ္တတ္တဲ့စစ္သားတေယာက္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သမၼတတေယာက္ အေနနဲ႔ေတာ့ က်ေနာ့အျမင္ေျပာရရင္ မသင့္ေတာ္ေသးဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ တခုပဲ၊ သူဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ အေပၚမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးသစၥာရွိၿပီးေတာ့မွ တျပည့္လက္ရင္းလို ေနခဲ့တဲ့အေနအထားမ်ဳိး ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ေတာ့ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အဲဒီေတာ့ အခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ဘီဘီစီအင္တာဗ်ဴးမွာ တခ်က္ ထူးျခားတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလံုးဝရမွ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရွိမွ အေျခခံဥပေဒကေနၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ကယူထားတဲ့ အထူးအာဏာေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိး ေျပာသြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေကာ ထူးျခားမႈတစံုတရာ သံုးသပ္မိပါလား။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တို႔ရွိစဥ္ကတည္းကေပါ့ေလ- တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာလည္း ပါပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ကို စြန္႔ဖို႔ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ အရင္တုန္းကလည္း ေျပာခဲ့တယ္။ ဥပေဒေဘာင္ထဲကိုဝင္ပါ၊ လက္နက္စြန္႔ပါ-ဆိုတာ။ လက္နက္စြန္႔ၿပီးတဲ့အခါက်မွ ပါတီႏိုင္ငံေရးလုပ္ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္ျပည္နယ္၊ ကိုယ့္ေဒသမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ၿပီးေတာ့မွ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကပါ-ဆိုတဲ့လမ္းစဥ္ရွိပါတယ္။ တဘက္က အခုၾကည့္ေတာ့လည္း တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကလည္း တပ္မေတာ္ကို မယံုၾကည္တဲ့အခါက်ေတာ့ လက္နက္စြန္႔ဖို႔ဆိုတာ အေနအထားမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္း ျဖစ္လည္း တဒဂၤ ခဏတာေလာက္ပဲျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ အခ်ိန္မေရြး ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ေပါက္ကဲြမယ့္ အေနအထားမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (မႉးႀကီး) မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ စစ္တပ္ကဲ့ အခန္းက႑ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကို ရွိေနအံုးမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးနဲ႔ သူေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္၊ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/senior-general-min-aung-hlaing-commander-in-chief-of-defence-services-/2871463.html

 ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔ဝင္ ၁၁ ဦးကို ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ ရံုးထုတ္စဥ္ Photo: RFA
 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကို ေစာ္ကားပုတ္ခတ္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြပါတဲ့ အင္တာဗ်ဴးကို ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔ကို ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ဒီေန႔ ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ရာမွာ ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီအမႈတဲြထဲမွာပါတဲ့ ၉ေယာက္ကို အမႈကေန ပလပ္ေပးလိုက္ၿပီး ၂ေယာက္ကို အျပစ္ရွိတယ္ဆုိၿပီး အမိန္႔ခ်တာကို မေက်နပ္တာေၾကာင့္ အယူခံဆက္တင္သြားမယ္လို႔ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္လင္းက ေျပာပါတယ္။

"တရားသူႀကီးရဲ႕ အျမင္အေပၚမွာေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကီး ေျပာဖို႔ခက္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ေန လုပ္ထားတာဆိုေတာ့ မေက်နပ္ရင္ အေပၚဆက္တက္ရံုပဲရွိတယ္၊ တရားသူႀကီးက သူ႔သေဘာထားနဲ႔သူ ခ်လိုက္ တာပဲေလ၊ ၁၁ ေယာက္ထဲက တကယ္လည္းလႊတ္သင့္တဲ့ ၉ ေယာက္ လႊတ္လိုက္တာေတာ့ ဝမ္းသာပါတယ္၊ ဟိုႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း လႊတ္သင့္တယ္လို႔ျမင္တယ္၊ ဒါကေတာ့ အမႈလိုက္ခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ရဲ႕အျမင္ေပါ့၊ အယူခံတက္တယ္ဆိုတာ ဒဏ္ေငြမေဆာင္ဘဲ တက္လို႔မရဘူး၊ ဒဏ္ေငြမေဆာင္ရင္ ေျခာက္လဆိုၿပီးပါ တယ္၊ ေလာေလာဆယ္ဒဏ္ေငြေတာ့ ေဆာင္ရမွာပဲ၊ ေဆာင္ၿပီးေတာ့ဆက္တက္ေပ့ါ၊ အေပၚမွာႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒဏ္ေငြျပန္ထုတ္ေပးမွာပါ"

ထုတ္ေ၀သူ၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စြာ၀င္းနဲ႔ ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးအံ့ေခါင္မင္းတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ ၁၀သိန္းစီ ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။ က်န္တဲ့အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၀င္ ၉ ေယာက္ကို အမႈက ပလပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္မွာ ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးအံ့ေခါင္မင္းက ေဗဒါႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းအုပ္ ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္က႑ကို ေဖာ္ျပခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေမးျမန္းခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ ပါ၀င္ခဲ့တာကို မျဖတ္ေတာက္ဘဲ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ရံုးအဖဲြ႔မွဴး ဦးျမင့္ေထြးက တရားလိုလုပ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၉(ဆ) နဲ႔ တရားစဲြဆုိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္းမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ေနမႈေတြကို ကိုယ္တိုင္ႀကဳံေနရသူ ေဒသခံေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကဳံေတြ၊ ဓာတ္ပုံေတြ မွ်ေဝေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့တာမွာ ဒီကေန႔ ေကာလင္းၿမိဳ႕က အေျခအေနေတြကို "အိပ္မက္ဆန္ေသာ အလြမ္း" အမည္နဲ႔ ပရိသတ္တစ္ဦး ေပးပို႔လာတဲ့ ပုံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ရြာက အေျခအေနေတြကို ေဝမွ်ေျပာျပၾကပါလို႔ ထပ္မံ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ BBC Burmeseေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဖက္ ေရကန္သာရြာနဲ႔ သဖန္းကုန္းရြာေတြ ေရလႊမ္းမိုးခံေနရတဲ့ ပုံေတြနဲ႔၊ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူေတြကို ေကာလင္း ဘူတာမွာ အစားအေသာက္ ေကၽြးေမြးေနၾကပုံေတြကို မမိုးမိုးသန္း ေပးပို႔လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္အကူလုပ္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူငွားရမ္းသူ၊ အိမ္ရွင္ မ်ားအတြက္ တိက်သည့္ ဥပေဒသမ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္း အိမ္အကူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ယခင္ကထက္ မ်ားျပားလာသည္ဟု အိမ္အကူ အက်ိဳးေဆာင္ ေဒၚစႏၵာက ေျပာသည္။

 အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးျခင္း၊ လက္မႈပညာတစ္ခုခု တတ္ေျမာက္ ထားမႈမရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း တိုးတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အ႐ြယ္မေရာက္ ေသးေသာ္လည္း ေငြရသည့္အလုပ္ လုပ္လိုေနျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေသစာရွင္စာေလာက္သာ ေရးတတ္ဖတ္တတ္သူမ်ား ရွိေနေသးျခင္း၊ အတန္းပညာရွိ ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ အဆင့္ ဝန္ထမ္းဘ၀ျဖင့္ လစာနည္းလြန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း အိမ္ေဖာ္ေဈးကြက္ တြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။

ယခင္က အိမ္အကူဝန္ထမ္းရွာရန္ ရပ္ကြက္ထဲမွ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီရာ ဆက္သြယ္ေခၚ ယူျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္း လမ္းေလးခြဆုံ၊ ဘတ္စ္ ကားဂိတ္၊ ကားဂိတ္မ်ားတြင္ အိမ္ေဖာ္လုပ္လိုသူ၊ အိမ္ေဖာ္ေခၚလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ေတြ႕လာရသကဲ့သို႔ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ပါ တိတိလင္းလင္း ေၾကာ္ျငာလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

အိမ္အကူ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီတို႔သည္ အိမ္ေဖာ္မိန္း ကေလးဘက္မွ အလုပ္ရွာေပးခအျဖစ္ ပြဲခတစ္လစာရ သကဲ့သို႔ အိမ္ရွင္ဘက္ကလည္း ပြဲစားခရသျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ လာၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ထမင္းဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေဈးဆိုင္တို႔တြင္ လိုအပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း အိမ္ေဖာ္ေအဂ်င္ စီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေခၚယူမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

ျပည္တြင္း အိမ္အကူေဈးကြက္တြင္လည္း ျမန္မာအိမ္မဟုတ္ဘဲ လစာ ကြာျခားခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မ်ားတြင္ အိမ္အကူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ လိုသူ မ်ားျပားလာသည္။ “ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္ေတြမွာ လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ႐ုပ္ရည္လည္း အသင့္အတင့္လိုတယ္။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ၊ ေနာက္ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံေတြလည္း လိုတယ္။ ျမန္မာအိမ္ေတြ ဆိုရင္ေတာ့ မတတ္ လည္းေခၚထားၿပီးမွ သင္ေပးတဲ့သူေတြ ရွိတယ္” ဟု ေဒၚစႏၵာကေျပာသည္။

အိမ္အကူေခၚယူရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ အစရွိသည့္ ဝန္ထမ္းအမ်ားဆုံး အေျခစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားက လည္းေခၚယူၾကကာ အိမ္အကူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အညာဘက္တို႔မွ အမ်ားဆုံး လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္ဟုလည္း ေဒၚစႏၵာကရွင္းျပသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ အိမ္အကူေခၚယူရာ၌ အသက္ငယ္သူမ်ားကို သန္႔ ရွင္ေရး၊ ထမင္းခ်က္ အစရွိသည့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ကေလးထိန္း ဖို႔ရန္အတြက္ သီးသန္႔ေခၚ ယူမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

“ေနာက္ေဈးကြက္ တစ္ခုကေတာ့ အၿမဲအိမ္မွာေခၚမထားဘဲ မနက္သြား ညေနျပန္ အိမ္အကူေခၚတာမ်ိဳး။ အဲဒါမ်ိဳးၾကေတာ့ ပြဲစားနဲ႔ခ်ိတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ေဖာက္သည္နဲ႔ကိုယ္ ဆက္သြယ္ၾကတာ မ်ားတယ္။ ေဈးေတြကေတာ့ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ေပါ့။ လတ္တေလာေတာ့ ေလးေသာင္း၊ ငါးေသာင္း ဝန္းက်င္ေတြက အေခၚအမ်ားဆုံးပဲ။ ပိုစိတ္ခ်ရတယ္၊ လက္လႊဲရတယ္ဆို ဒီထက္ေဈးသာတာလည္း ရွိတယ္။ ကေလးထိန္းအတြက္ကေတာ့ တစ္လတစ္သိန္းခြဲ၊ ႏွစ္သိန္းထိေတာင္ ရွိတယ္။ သူက က်န္းမာေရး ဗဟုသုတေတြပါ သိထားရတာကိုး” ဟု ေဒၚစႏၵာကေျပာသည္။

အိမ္အကူမ်ားကို ယခင္က ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ မိသားစုမ်ားက အမ်ားစုေခၚယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝင္ေငြ အသင့္အတင့္ ရွိသည့္ မိသားစုမ်ားကပါ ေခၚယူမႈမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ “အဓိကကေတာ့ အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြမ်ားလာလို႔ပါ။ အိမ္အလုပ္ေတြ လစ္ဟင္း လာေတာ့ ရတဲ့လစာထဲကဖဲ့ေပးၿပီး ေခၚရတာပဲ” ဟု ဘဏ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းကိုင္လုပ္ေနေသာ ေဒၚမိုးမိုးကဆိုသည္။

“တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အိမ္က အရမ္းႀကီးမေျပလည္ ႀကီးမဟုတ္ေပမယ့္ ၿမိဳ႕မွာ လုပ္ခ်င္လို႔ လာလုပ္ၾကတာ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ လည္း ေကာက္စိုက္၊ ေကာက္ရိတ္ လုပ္ငန္းေတြ။ အလုပ္ၾကမ္းေတြနဲ႔ အိမ္စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္ေတာ့လို႔ လာလုပ္တာေတြလည္း ရွိတယ္။ အိမ္အကူလာလုပ္တဲ့ သူေတြက အနည္းဆုံးလစာ ၂ လစာ၊ ၃ လစာ ႀကိဳထုတ္ၿပီး နယ္က မိဘေတြကို ျပန္ပို႔ေပးၾကတာ မ်ားတယ္” ဟု ေဒၚစႏၵာက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္ အိမ္အကူအလုပ္ လုပ္သူမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ တက္ ေနသူမ်ားလည္း ပါဝင္လာေၾကာင္း၊ ကေလး ၂ ဦးမိခင္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚႏြယ္ဦးက ေျပာသည္။

“ကၽြန္မဆီကို လာလုပ္တဲ့ ကေလးမေလးက ဒုတိယႏွစ္တက္ေနတယ္၊ သူအျပင္မွာ အလုပ္လုပ္ရင္ တစ္လတစ္သိန္းေလာက္ပဲ ရမယ္ဆိုရင္ သူ႕သြားစရိတ္၊ လာစရိတ္၊ ထမင္းစရိတ္နဲ႔ဆို ဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး၊ အိမ္အကူ ဆိုေတာ့ စားၿပီးေသာက္ၿပီး တစ္လငါးေသာင္း အသားတင္ က်န္လို႔ ေက်ာင္းစရိတ္ရေအာင္ ကၽြန္မဆီမွာ လာလုပ္တာတဲ့ေလ၊” ဟုဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အိမ္အကူအျဖစ္ ေစခိုင္းရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္ခုႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အိမ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားၾကား နားလည္ မႈျဖင့္ ေစခိုင္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအထဲတြင္ အိမ္ေဖာ္အမ်ားစုသည္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ မတရားေစခိုင္းခံရျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး မရရွိျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“ကၽြန္မက မနက္ ၅ နာရီမွ အိပ္ ာကထတစ္ေနကုန္အိမ္အလုပ္လုပ္ အိမ္ရွင္ အိပ္မွ ကိုယ္ကအိပ္ရတယ္၊ တစ္လလုံး နားရက္တစ္ရက္မွမရပါဘူး။ နယ္ျပန္ဖို႔ ဆိုရင္ေတာင္ ၆ လတစ္ခါ ၅ ရက္ပဲေပးတယ္။ ဒါေတာင္ ကၽြန္မ လုပ္တဲ့အိမ္က ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ခ်ရတယ္။ ကၽြန္မမိဘေတြက ဒီ အိမ္ကိုပဲ စိတ္ခ်လို႔ ကၽြန္မက မေျပာင္းပါဘူး။ စိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္အရွက္အတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့အိမ္ကို ေျပာတာပါ။ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ဆို ေစာ္ကားခံရဖူးတယ္။ အခုကၽြန္မ လုပ္တဲ့အိမ္ မွာေတာ့ ေယာက္်ားသားခ်င္းလည္း မရွိဘူးေလ” ဟု မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုမၸဏီသူေဌးအိမ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ ႏွစ္ကပင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္အကူ ဝန္ထမ္းလာ လုပ္သည့္အသက္ ၁၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ မသက္ဇင္ က ၎၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ထို႔အတူ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အိမ္အကူလုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားၿပီး လည္ဝယ္သည့္ အိမ္အကူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ၾက ရသည့္ အိမ္ရွင္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“ခုေခတ္မွာ ကိုယ့္အိမ္လိုသေဘာထားၿပီး ေစတနာပါပါ လုပ္ေပးတဲ့ အိမ္ေဖာ္ တစ္ေယာက္ရဖို႔ မလြယ္ပါဘူး၊ အိမ္ေဖာ္ေတြကို ႏွိပ္စက္ပါတယ္လို႔သာ သူတို႔ကေျပာေနတာ သူတို႔က ကိုယ့္ကိုေဒါသဆြဆြေပးေန သလိုမ်ိဳး ေတြ လုပ္လုပ္ေနတာေလ၊ အိမ္ေဖာ္ဒုကၡေပးလို႔ တရား႐ုံးေရာက္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး။ တခ်ိဳ႕အိမ္ေဖာ္ေတြဆို ဟိုတိုင္မယ္ ဒီတိုင္မယ္ ဆိုၿပီး ေငြၫွစ္ တတ္ေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အခ်င္းခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာတရား ရွိၾကပါတယ္။ အမ်ားစုက အိမ္ရွင္ေတြကသာခံလိုက္ရတာပါ။ သူတို႔ကို နားရက္ေပးခ်င္ပါတယ္၊ နားရက္ေပးခ်င္ေပမယ့္ သူတို႔အျပင္ ထြက္ရင္ ေၾကာက္ေနရတယ္။ မသူေတာ္နဲ႔ေတြ႕ ဗိုက္ႀကီးရင္ ကိုယ့္ေယာက္်ား၊ ကိုယ့္သားကို လက္ၫႈိးထိုးမွာစိုးလို႔ေလ။ စာရိတၱေကာင္းၿပီး စိတ္ခ်ရရင္ ေတာ္႐ုံလုပ္ငန္းမကၽြမ္း က်င္လည္းျဖစ္တယ္။ ေကာင္းတဲ့လူ တစ္ေယာက္ ထပ္ရွာဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ေတာ့ သည္းခံေနရတယ္” ဟု အိမ္ ေဖာ္အဆင္မေျပမႈႏွင့္ ႀကဳံေနရသည့္ ေဒၚမိုးမိုးကေျပာသည္။

အိမ္အကူ အေ႐ြးမွားပါကလည္း သူခိုးလက္ေသာ့အပ္သည္ႏွင့္သာ တူ ေတာ့သည္ဟု ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မွ အိမ္ေဖာ္၏ အလိမ္ခံခဲ့ရဖူးေသာ လွည္းတန္းေဇယ်ာသီရိလမ္းမွ အိမ္ရွင္ေဒၚတင္ဦးက ဆိုျပန္သည္။

“ပထမေရာက္စေတာ့ ႐ို႐ိုက်ိဳးက်ိဳး ကိုယ္က စိတ္ခ်လာၿပီဆိုေတာ့မွ လုပ္ခ်သြားတာ၊ စိတ္ခ်ရတဲ့သူ တစ္ေယာက္ရထားၿပီ ျပန္လက္မလႊတ္ ခ်င္ေတာ့တဲ့ အခါက်ေတာ့ လစာတိုးတိုးေပး၊ ကိုယ္နဲ႔တန္းတူထား ဆက္ဆံရတယ္။ ပြဲစားနဲ႔ေခၚလည္း စိတ္ခ်ရတာမဟုတ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕က ေပါင္းလုပ္ၾကတာ။ ေငြႀကိဳယူၿပီး ခိုးျပန္သြား တာမ်ိဳးေတြလည္း အသိေတြထဲမွာ ေတြ႕ဖူးတယ္” ဟု ေဒၚတင္ဦးကဆက္ ေျပာသည္။

အိမ္ရွင္မ်ားဘက္တြင္ အိမ္အကူ ေခၚယူျခင္းသည္ လုပ္ငန္းပိုင္း အဆင္ေျပ မႈႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ အိမ္ေဖာ္မ်ား ဘက္တြင္လည္း အိမ္ရွင္မ်ား၏ မတရားဖိႏွိပ္ေစခိုင္းမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံေနရသူမ်ားလည္း ဒုနဲ႔ေဒးရွိေနသည္။

“အိမ္ရွင္ကေတာ့ စိတ္မခ်လို႔ အလုပ္သြားရင္ အိမ္ေဖာ္ကိုပါ အိမ္ထဲ ထည့္ ေသာ့ခတ္ သြားတာမ်ိဳးေတြမ်ားတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ စိတ္ခ်ရတယ္ ဆိုေပမယ့္ အိမ္ေဖာ္ဘက္ကေတာ့ အရမ္းအႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ တစ္ခုခု အႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီဆို ေျပးေပါက္မရွိဘူး။ ပိတ္မိေနတာမ်ိဳး။ ျပင္ပ အကူအညီ ေတာင္းမရတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္ေလာက္က သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္က အိမ္ေဖာ္ကို ႏွိပ္စက္ လို႔ ေသသြားမွသာ ဘယ္လိုဖိႏွိပ္ထားခဲ့တာ၊ ဘယ္လိုႏွိပ္စက္တယ္ ဆိုတာေတြ ေပၚလာတာ။ လူမသိသူမသိ ခံေနရတဲ့ အိမ္ေဖာ္ေတြလည္း ဘယ္ေလာက္မ်ားေနၿပီလဲမသိပါဘူး” ဟု အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး ေဆာင္႐ြက္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းအိမ္အကူအလုပ္သည္ နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ အစဥ္အလာအရ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ မရရွိသည့္ အိမ္အကူ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာၿပီဆိုမွသာ ႐ုံးေရာက္လာတတ္ ၾကတာပါ။ အမွန္ေတာ့ ဒီအိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းတို႔ ကေလးလုပ္သားတို႔ ဆိုတာကလည္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ကေန ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားဝင္ လုပ္ကိုင္သင့္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာေတာ့ အဲဒီလို ျဖစ္ မလာေသးပါဘူး” ဟု အဆိုပါ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္အကူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သီးသန္႔ျပ႒ာန္း ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ိဳး မေပၚေပါက္ေသးေပ။

“ဒီမွာကေတာ့ အိမ္ေဖာ္ေတြ ႏွိပ္ စက္ခံရလို႔ လာတိုင္တာရွိရင္ နာက်င္ေစမႈ ဥပေဒေတြနဲ႔ပဲ အေရးယူမႈေတြ လုပ္တယ္။ အိမ္ေဖာ္ေတြအတြက္ သီးသန္႔ျပ႒ာန္း ထားတဲ့ ဥပေဒမရွိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမွာေတာ့ အိမ္အကူအတြက္ သီးသန္႔ မဟုတ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားေတြ အားလုံး အက်ဳံးဝင္ပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒထဲက အဂၤါရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္မယ္၊ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားမယ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မယ္၊ အင္အားသုံးမယ္၊ ေခါင္းပုံျဖတ္မယ္ ဆိုရင္ လူကုန္ကူးမႈဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပစ္မႈေျမာက္ တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လူကုန္ကူးမႈ ဥပေဒအရ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္က အမ်ားဆုံး တစ္သက္တစ္ကၽြန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္၊ အိမ္ေဖာ္ေတြ လစာႀကိဳယူၿပီး ျပန္သြားတာမ်ိဳးဆိုရင္ လိမ္လည္မႈနဲ႔ပဲ အေရးယူလို႔ရပါတယ္။ ဒါေတာင္ လာတိုင္တဲ့အခါမွပါ” ဟု လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာသို႔ျမန္မာအိမ္အကူပို႔လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား ဦးစီး ဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရေသာ္လည္း ျပည္တြင္းအိမ္အကူဝန္ထမ္း ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ အစိုးရဘက္က ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေၾကာင္း အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္သာ ဆိုင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုဦးစီး ဦးေအာင္ေဇာ္မိုး က ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ ဝင္လာႏႈန္းျမင့္တက္လာ သည့္ႏွင့္ အမၽွ အိမ္အကူလုပ္ငန္းသည္ လည္း ပိုမိုတြင္က်ယ္ လာေပလိမ့္မည္။ အိမ္အကူပင္ျဖစ္ေစ အိပ္ရွင္ပင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မလိုလားအပ္သည့္ မတရားမႈမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ တိက်ေသခ်ာ သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒျဖင့္သာ သတ္မွတ္မည္ဆိုပါကလည္း အိမ္အကူမ်ား အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ျပည့္ျပည့္၀၀ရရွိႏိုင္ေရးကို စဥ္းစားေပးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား စၾကာဝဠာ သိပၸံပညာရွင္ Stephen Hawking (Credit: Reuters) 
 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ​စၾကာဝဠာ ​သိပၸံပညာရွင္ ​Stephen ​Hawking ​က ​ကမာၻျပင္ပမွာ ​တျခား ​သက္ရွိေတြ ​ရွိမရွိ ​ဆိုတာကို ​ရွာေဖြဖို႔ ​စီမံကိန္း ​စတင္လိုက္ၿပီ ​ျဖစ္ပါတယ္။

 ေဒၚလာ ​၁၃၅ ​သန္း ​ကုန္က်ခံၿပီး ​၁၀ ​ႏွစ္အတြင္း ​ရွာေဖြသြားဖို႔ ​ျဖစ္ပါတယ္။

 ရုရွား ​Silicon ​Valley ​စီးပြားရွင္ ​Yuri ​Milner ​က ​ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္မွာ ​ျဖစ္ၿပီး ​အီးတီေတြ ​ရွိမရွိ ​ဆိုတာကို ​ေလ့လာသြားမယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

 စၾကာဝဠာမွာ ​တျခား ​သက္ရွိေတြလည္း ​ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ​ပညာရွင္ ​Stephen ​Hawking ​က ​ေျပာပါတယ္။

 ကမာၻျပင္ပမွာ ​သက္ရွိေတြ ​ရွိသလား ​ဆိုတာ ​လူတိုင္း ​သိခ်င္တဲ့ ​အေျဖျဖစ္တာေၾကာင့္ ​ဒီအေျဖကို ​ရွာေဖြမွပဲ ​ရႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔လည္း ​ေျပာလိုက္ပါတယ္။

 ေရဒီယိုေတြ၊ ​ေလဆာေတြ ​မေရာက္ႏိုင္တဲ့ ​ေနရာေတြအထိ ​ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ​ကမာၻျပင္ပမွာ ​သက္ရွိေတြ ​ရွိမရွိ ​ေလ့လာမယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။

 အရင္တုန္းက ​တစ္ႏွစ္စာ ​ရွာေဖြ ​စုေဆာင္းရတဲ့ ​အခ်က္ေတြကို ​အခု ​စီမံကိန္းမွာ ​အသုံးျပဳမယ့္ ​စက္ေတြက ​တစ္ရက္အတြင္း ​ရွာေဖြ ​စုေဆာင္းႏိုင္မယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ ​ၾကယ္အလုံးေပါင္း ​သန္းနဲ႔ခ်ီအျပင္ ​နဂါးေငြ႕တန္းနဲ႔ ​galazy ​ၾကယ္စုေပါင္း ​တစ္ရာကိုလည္း ​ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

 ကမာၻျပင္ပမွာ ​သက္ရွိေတြကို ​ရွာေဖြတာ ​ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းတဲ့ ​ေလာင္းကစားတမ်ဳိး ​ျဖစ္ေပမယ့္ ​သက္ရွိေတြ ​ရွိေၾကာင္း ​ေတြ႔ရင္ေတာ့ ​တန္ဖိုး ​မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အရာကို ​ရရွိမွာ ​ျဖစ္တယ္လို႔ ​ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ​သိပၸံပညာရွင္က ​ေျပာပါတယ္။

 အဲဒီ ​စီမံကိန္းမွာ ​အသုံးျပဳမယ့္ ​ေရဒီယို ​စနစ္ေတြကို ​ၾသစေၾတးလ်မွာ ​ထားရွိမယ့္အတြက္ ​ၾသစေၾတးလ်ကလည္း ​ဒီလုပ္ငန္းမွာ ​အဓိက ​ေနရာမွာ ​ပါဝင္တယ္လို႔ ​သိရပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese


HIV ဗိုင္းရပ္စ္ ရွိေနတဲ့ ၁၈ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ျပင္သစ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦး ဟာ ဘယ္လို ေဆးဝါး မ်ိဳး ကို မွ မသုံးစြဲတာ ၁၂ ႏွစ္ လုံးလုံး ရွိ ေနၿပီ ျဖစ္ ေပမယ့္ အခု သူ႕မွာ ေရာဂါ လကၡဏာ ေတြ တျဖည္းျဖည္း ကြယ္ ေပ်ာက္ လာ ေန ပါတယ္။

ေမြးကင္းစ မွာပဲ မိခင္ ေရာဂါသည္ ဆီကေန HIV ကူးစက္ ခဲ့ ရၿပီး၊ အသက္ ၆ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ထိသာ HIV ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆး ေတြ ေသာက္ခဲ့ ရသူ ျဖစ္တယ္ လို႔ AIDS ေရာဂါ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံ က်င္းပေန တဲ့ သိပၸံ ပညာရွင္ ေတြ ၾကားနာ ခဲ့ ရပါတယ္။

HIV ေရာဂါ သမိုင္းမွာ ပထမဆုံး အေနနဲ႔၊ အခု ဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ ေသြးထဲ မွာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ ရွိေနတဲ့ ပမာဏ ဟာ တိုင္းတာ လို႔ မရ ေလာက္ ေအာင္ ေလ်ာ့က် သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ စတုတၳ အစည္းအေဝးျမင္ကြင္း။ (ဓာတ္ပံု- NLD Chairperson)
 NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရေရးအတြက္ လူသိမ်ားထင္႐ွားတဲ့ ပညာ႐ွင္အေတာ္မ်ားမ်ားကို NLD ပါတီအေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လပုိင္းအတြင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႀကဳိးပမ္းရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီ အႏုိင္ရဖုိ႔ ၀ုိင္း၀န္းတဲ့အေနနဲ႔ လက္႐ွိထင္႐ွားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္႐ွားသူေတြက NLD ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္အေရြးခံၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းထားတဲ့ ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ထင္႐ွားတဲ့ပညာ႐ွင္ေတြကို NLD ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ေပးဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ၾကား ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ အေျခခံအားျဖင့္ NLD ပါတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ေတာ့ လိုတယ္လို႔ ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္ေန႔ NLD ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း NLD ပါတီေျပာခြင့္ရသူလည္းျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသႀကီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မယ့္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ဆုိပါတယ္။

“က်မတို႔က ေရြးခ်ယ္တဲ့နည္းေတြက အဆင့္ဆင့္႐ွိတယ္ေလ။ ၿမဳိ့နယ္ကေနၿပီး ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ကေနၿပီးေတာ့ က်မတို႔ဆီမွာ ရပ္မိရပ္ဖ လိုပဲ ပညာ႐ွင္ေတြကတခါ သုံးသပ္ၿပီး၊ ၿပီးေတာ့မွ CEC က ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ေပးမယ္။ ေနာက္တခုက က်မတို႔ ဖိတ္ေခၚထားတဲ့ ပညာ႐ွင္ေတြအတြက္က သူတို႔အတြက္က်ေတာ့ ဦးစားေပးအေနနဲ႔ က်မတို႔က စဥ္းစားေပးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ဖိတ္ေခၚ ထားတဲ့ လူေတြကလည္း သူ႔ဟာသူ ၿမဳိ့နယ္ကပဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ရမယ္။”

NLD ပါတီအေနနဲ႔၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ေပးဖို႔ ရပ္မိရပ္ဖေတြက ဖိတ္ေခၚတာေၾကာင့္ သူ႔အေနနဲ႔၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီရဲ႕ ဗဟန္း ၿမဳိ့နယ္ ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံဖို႔ ဂ်ဴလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔က အမည္စာရင္းတင္သြင္း ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာပါတယ္။

“အဓိက အေရးႀကီးတာ NLDကုိ ဘာလို႔လက္တြဲလဲဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတို႔ကအခုအခ်ိန္မွာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြ ညီညြတ္ဖို႔ လိုၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ၀ုိင္းဝန္းၿပီးေတာ့ အားလုံး ေပါင္းၿပီးလုပ္ေပးမွ ရံေပးမွ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေန႐ွိတယ္ေပါ့ေလ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ၀င္ အေရြးခံတာလဲဆိုေတာ့ က်မကေတာ့ေလ နယ္ေျမခံ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံကို ပုိၿပီးေတာ့ နားေထာင္တာေပါ့။ ဗဟန္းဆိုတာကလည္းေလ ပညာတတ္ေတြမ်ားတယ္။ က်မကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ရွိေစခ်င္ၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အျခားနယ္ကို မထြက္သြားေစခ်င္ဘူးေပါ့ ေနာ္။ က်မကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ offer လုပ္တဲ့ၿမဳိ႕နယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။”

ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးပါတီဟာ NLD ပါတီရဲ႕ အဓိကၿပဳိင္ဘက္ပါတီ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ NLD ပါတီကုိ ပိုၿပီး၀န္းရံလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လို႔ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာပါတယ္။

“အဓိကေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ၿပဳိင္ရမွာေပါ့ေလ။ ျပည္သူလူထုက အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ွိတာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ဆႏၵ႐ွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးတဲ့အခါမွာ က်မကေတာ့ အ႐ိုးသားဆုံးပဲ သူတုိ႔သိခ်င္တဲ့ဟာကို က်မတို႔ တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆုံတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ပဲ ႏိုင္ငံေရး တက္တက္ႂကြႂကြပါ၀င္ဖို႔ သူတုိ႔ကို က်မတို႔ ၀ုိင္းၿပီးစည္း႐ုံးသြားမယ္ေလ။”

အကယ္၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ရင္ သူ႔အေနနဲ႔ ဘာေတြဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳ သင္းက ေျပာပါတယ္။

“ပထမဆုံးလုပ္ခ်င္တာကေတာ့ က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေခတ္စနစ္နဲ႔ မေလွ်ာ္ညီတဲ့ ၊ အခုသြားေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ မေလွ်ာ္ ညီတဲ့ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြေပါ့ ၊ ဖ်က္သိမ္းသင့္တဲ့ ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ ဥပေဒေတြ ဖ်က္သိမ္းေရးကို ဦးစားေပး ၿပီးေတာ့ က်မ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ က်မတို႔အႏုိင္ရမယ္ဆိုလုိ႔ ရွိရင္ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို က်မတို႔ ဒါ အဓိကထားၿပီး လုပ္ရမွာေပါ့ေလ။”

ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းလိုပဲ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႔က ထင္႐ွားသူ (၁၈) ဦး ၊ လူ႔အခြင့္ေရးလႈပ္ရွားသူေတြျဖစ္ၾကတဲ့ မဇင္မာေအာင္ ၊ ဘေလာ့ဂါ ကုိေနဖုန္းလတ္ စတဲ့သူေတြလည္း NLD ပါတီရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ကို စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌာနက ေခၚယူေတြ႔ဆံုတဲ့ တနလာၤေန႔မွာပဲ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း သိသိသာသာ ထပ္ၿပီး တက္သြားတာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းသူမရွိ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ သြင္းကုန္သမားေတြကို အစိုးရက ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေဒၚလာေရာင္းခ်မႈကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔နဲ႔ ပို႔ကုန္သမားေတြရဲ႕ ေဒၚလာ၀င္ေငြကိုလည္း တရား၀င္ စစ္ေဆးေတာ့မွာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြေစ်း မတည္မၿငိမ္ ထပ္ ျဖစ္လာမယ့္အေရး စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ မသိဂႌထုိက္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔နဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ အပါအ၀င္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး အစိုးရက ေပါက္ေစ်းထက္ ေလွ်ာ့ၿပီး ေဒၚလာေရာင္းခ်မႈကို ရပ္ဆုိင္းဖြယ္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ တနလာၤေန႔မွာပဲ ျမန္မာေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ေဒၚလာေစ်း ထပ္တက္သြားၿပီး ေရာင္းခ်သူ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ တနလာၤေန႔ စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုဘဏ္တို႔နဲ႔ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ၾကားမွာလည္း ေဒၚလာ ေစ်းတက္လာတာကို အေျဖရွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

မူလက အခြန္ေဆာင္ဖို႔သာလိုအပ္ၿပီး ပို႔ကုန္ ရေငြ ျပည္တြင္းျပန္လႊဲဖို႔ မလုိအပ္တဲ့ ပုိ႔ကုန္သမားေတြအေနနဲ႔လည္း ျပည္တြင္းကို ပို႔ကုန္ရေငြ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းဖို႔ တနလာၤေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္တို႔ကို အစိုးရက ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေဒၚလာ ထုတ္ေရာင္းေပးခဲ့တာမွာ ၀ယ္လုိအားမ်ားခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်းကလည္း ဆက္ၿပီး တက္ေနတာကို ျပန္ၿပီး စိစစ္တဲ့ အေနနဲ႔ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ဘက္က အစိုးရထံက ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ေငြပမာဏအတိုင္း သြင္းကုန္သြင္းခဲ့သလားဆိုတာကို စစ္ေဆးေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

“ဒီေန႔က စီးပြားကူးသန္းက ေခၚၿပီးအစည္းအေ၀းလုပ္တယ္။ မနက္ပိုင္းမွာ သြင္းကုန္သမားေတြ၊ ေန႔ခင္းပိုင္းမွာ ပို႔ကုန္သမားေတြကိုေခၚၿပီး အစည္းအေ၀းလုပ္တာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘာျဖစ္သြားလဲဆိုရင္ ေဒၚလာေစ်းထပ္ၿပီးတက္သြားတဲ့အပိုင္းက ဒါေၾကာင့္လည္းပါတာေပါ့။ ဒီေန႔ကေတာ့ နည္းနည္းေလးရွားသြားတာေပါ့။ ေစ်းကနည္းနည္းေလးတက္တဲ့အခါက်ေတာ့။ ေစ်းေလးမတက္ဘဲၿငိမ္ေနမွပဲ ေရာင္းတဲ့သူက ဆက္ေရာင္းတာေပါ့ေနာ္။ ဒီေန႔က ၀ယ္လိုအားမ်ားၿပီး ေရာင္းအားနည္းသြားတဲ့အပိုင္းရွိေတာ့ ၀ယ္ရတာခက္သြားတယ္။ Global ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ကြာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘဏ္ေတြက ၀ယ္ရတာခက္သြားတာေပါ့။ …မေရာင္းတဲ့အတြက္လည္း ပိုတက္သြားတာ။ အျပန္အလွန္ေတာ့ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ၁၂၈၀-၉၀ ေလာက္အထိ တက္တာေပါ့။”

ျမန္မာ့ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြေစ်း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတာ လေပါင္းအေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ေစ်းကြက္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ေစာင့္ရဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။

မူလက အခြန္ေဆာင္ဖို႔သာ လိုအပ္ၿပီး ပို႔ကုန္ ရေငြ ျပည္တြင္းျပန္လႊဲဖို႔ မလုိအပ္တဲ႔ ပုိ႔ကုန္သမားေတြ အေနနဲ႔လည္း ျပည္တြင္းကို ပို႔ကုန္ ရေငြ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းဖို႔ တနလာၤေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲက ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္။ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ကို အစိုးရက ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းထက္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေဒၚလာ ထုတ္ေရာင္းေပးခဲ႔တာမွာ ၀ယ္လုိအား မ်ားခဲ႔ၿပီး ေဒၚလာ ေစ်းကလည္း ဆက္ၿပီး တက္ေနတာကို ျပန္ၿပီး စိစစ္တဲ႔ အေနနဲ႔ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ဘက္က အစိုးရထံက ၀ယ္ယူခဲ႔တဲ႔ ေငြပမာဏ အတိုင္း သြင္းကုန္ သြင္းခဲ႔သလားဆိုတာကို စစ္ေဆးေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

“အရင္တုန္းက ၁၁၀၀ ေစ်းနဲ႔ေရာင္းေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရာင္းေပးတဲ့အစီအစဥ္မွ သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ တခ်ဳိ႕လူေတြအေနနဲ႔ မသမာမႈလုပ္တယ္လို႔ ယူဆတာေပါ့ေနာ္။ ေဒၚလာကို တကယ္မသံုးဘဲနဲ႔ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ အရင္တုန္းက ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြကေန အေႂကြးေတြရွိတယ္။ UOB ဘဏ္တို႔ ၊ OCBC ကေနၿပီးေတာ့ fate facility ေပါ့ေနာ္၊ …စားအုန္းဆီ…အေႂကြးေတြ ခ်ခဲ့တာ။ အစုိးရက ၁၂၀၀ နဲ႔ေရာင္းေပးတဲ့အခ်ိန္က် အေႂကြးကို သူတို႔က ဆပ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔က အဲဒီအစီအစဥ္ကို ျပန္ၿပီးသံုးသပ္တဲ့သေဘာလုပ္တာေပါ့။ တကယ္ ပစၥည္းမျပတဲ့လူေတြကို အေရးယူမယ့္အပိုင္းေတြ ျပေနတာမို႔လို႔ ေငြေတာင္ ျပန္ရွာၿပီး ျပန္ထည့္ရမလိုျဖစ္ေနတာ။ ပို႔ကုန္ကက်ေတာ့ အခုနက က်ေနာ္ေျပာတဲ့အတုိင္း အရင္တုန္းက ပစၥည္းေရာင္းတဲ့ေနရာမွာ ၂ % အခြန္ေဆာင္ၿပီးရင္ ေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္စစ္တာမရွိဘူးေပါ့။ ေငြ၀င္လား၊ မ၀င္လားေပ့ါ။ အခုက်ေတာ့ အဲဒီဟာကို ျပန္စစ္ဖို႔ ဗဟိုဘဏ္က စဥ္းစားတာ။”

ျမန္မာ့ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြေစ်း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတာ လေပါင္းအေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ေစ်းကြက္ ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ေစာင့္ရဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။

“ေစ်းကြက္ကေတာ့ ….ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ေစ်းကြက္ကလည္း ဘာေစ်းကြက္လဲဆိုေတာ့ ေဒၚလာေစ်းကြက္အေနနဲ႔ကေတာ့ အဓိကက်တာေပါ့။ ေဒၚလာေစ်းကြက္ေပၚမွာသြားၿပီး သက္ေရာက္တာကေတာ့ ပိုမ်ားမွာေပါ့။ အခုက်ေနာ္ေျပာသလို ေဒၚလာေစ်းကြက္မွာ ပိုလိုတာေပါ့။ ပိုလုိတဲ့အခါက်ေတာ့ ရွိတဲ့လူကလည္း ထပ္ထပ္ေတာ့ စုၾကတာပဲ။ ေနာက္ တလစာ၊ ႏွစ္လစာ၊ သံုးလစာ။ ေဒၚလာသံုးတဲ့ကုမၸဏီေတြလည္း ၀ယ္ၾကနဲ႔ စုၾကနဲ႔ - တဘက္ကက်ေတာ့လည္း တျခား…ေပၚမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့…အကုန္လံုးက စီးပြားေရးေတြက ဆက္သြားတာပဲ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြလည္း ႀကီးလာမယ္၊ အဲဒီကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈရွိလာမယ္။ ေနာက္တခါ လုပ္ခေတြအေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈရွိလာမယ္။ …အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတာေပါ့။ လူထုဆီကလိုတဲ့ယံုၾကည္မႈကေတာ့- မျဖစ္ပါဘူး- အဲလိုမ်ဳိး။ အမွန္ဆို ေဒၚလာဆိုတာ လူအမ်ားစုနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ ပတ္သက္တာမဟုတ္ဘူးေလ။ အခုက အမ်ားစုက ဒီေဒၚလာႀကီးတက္သြားတာကိုပဲ ဗမာေငြ တန္ဖိုးက်သြားတယ္ဆိုတာပဲ အကုန္လံုး မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴးနဲ႔ ေအာ္ၾက၊ ဟစ္ၾက၊ ေျပာၾက၊ ဆိုၾက၊ ေရးၾကသားၾက- အကုန္လံုးက ဒါႀကီးကိုအ၀ွာႀကီး ျဖစ္လာၿပီး ပိုပိုၿပီးေတာ့ ျပဴးတူးၿပဲတဲျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ်ာ။”

အေမရိကန္ တေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ ၈၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ကေန ေငြလဲႏႈန္း တရိပ္ရိပ္တက္လာၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို ေငြလဲႏႈန္းကိုလည္း ျပင္ပေပါက္ေစ်း အတိုင္း ျမွင့္တင္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ေပမယ့္ ေငြလဲႏႈန္းကေတာ့ တရိပ္ရိပ္ထပ္ တက္လာတဲ့ အေနအထားနဲ႔ ႀကံဳေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနလာၤေန႔မွာေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က တေဒၚလာ ၁၂၃၀ ေစ်းျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္ ျပင္ပေစ်းကြက္မွာ အေမရိကန္ တေဒၚလာ ၁,၃၀၀ က်ပ္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းသူမရွိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

သိဂႌထုိက္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ့ တိုင္းရင္းသား အေရး အပါအဝင္ နိုင္ငံေရး ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈ ေတြ လုပ္ေဆာင္ တဲ့ အခါ ရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ အခက္ အခဲ ေတြ အမ်ားျကီး ရွိ။
  တိုင္းျပည္ အေျခအေန ဟာ ျပည္သူ လူထု အတြက္ အာမခံခ်က္ ရွိတဲ့ အေန အထား ကို ေရာက္ ရင္ တပ္မေတာ္ အေနနဲ့ နိုင္ငံေရး ထဲ မွာ မပါဝင္ ေတာ့မွာ ကို အာမခံ တဲ့ အေျကာင္း ဗိုလ္ခ်ုပ္မႈးျကီး မင္းေအာင္ လွိုင္ က ဘီဘီစီ နဲ့ သီးသန့္ ေတြ့ဆံု ခန္း မွာ ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

  ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့လဲ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္း အတာ ကို ေျပာရ ခက္ျပီး တိုင္းျပည္ အေျခ အေန ဘယ္ေလာက္ တိုးတက္ သလဲ ဆို တဲ့ အေပၚ မူတည္ ျပီး ေနာင္ ၅ နွစ္လည္း ျဖစ္နိုင္ တယ္ ၁၀ နွစ္ လည္း ျဖစ္နိုင္ တယ္ လို့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ုပ္ က ဆက္ ေျပာ ခဲ့ ပါတယ္။

ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ့ တိုင္းရင္းသား အေရး အပါအဝင္ နိုင္ငံေရး ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈ ေတြ လုပ္ေဆာင္ တဲ့ အခါ ရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ အခက္ အခဲ ေတြ အမ်ားျကီး ရွိတယ္ လို့ လည္း ဗိုလ္ခ်ုပ္မႈးျကီး က ဆိုပါတယ္။

 ျမန္မာ စစ္တပ္ ရဲ့ နိုင္ငံေရး ထဲ မွာ ရာနႈန္းျပည့္ ပါဝင္ ပတ္သက္ ေနမႈ ကို ျပန္လည္ ဆြဲနႈတ္ ဖို့ရာ ဗိုလ္ခ်ုပ္မႈးျကီး မင္းေအာင္ လွိုင္ အေနနဲ့ လြယ္ကူ မွာ မဟုတ္ ဘူး ဆိုျပီး ေတာ့ ျမန္မာ သတင္းပညာ သိပၸံ က သင္တန္း ညွြန္ျကားေရးမႉး နဲ့ သတင္းစာ ဆရာ ဦးစိန္ဝင္း က သံုးသပ္ ပါတယ္။

 လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ သန့္ရွင္း မွ်တ မႈ ရ ေစမယ္၊ ထြက္ေပၚ လာတဲ့ ရလာဒ္ ကို ေလးစား မယ္ ဆိုျပီး ေတာ့ လည္း စစ္တပ္ အျကီးအကဲ က ေျပာဆို ခဲ့ ပါတယ္။

 သန့္ရွင္း မွ်တ ရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ နဲ့ ပတ္သက္ျပီး ေတာ့ သတင္းစာ ဆရာ ဦးစိန္ဝင္း က ျမန္မာ စစ္တပ္ ထဲ က တပ္မႈး ေတြ ဟာ အမ်ိုးသား ေရး ဝါဒ ဘက္ကို တိမ္းညြတ္ ျပီး ယံုျကည္ မႈ တစ္ခု အသြင္ စြဲ ကိုင္ ထားသူ ေတြ ျဖစ္ တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို ေထာက္ ျပျပီး ဒါဟာ နိုင္ငံေရး ဘက္လိုက္ မႈ ေတြ ျဖစ္လာ ေအာင္ လံႈေဆာ္ ေစနိုင္ တဲ့ အေျကာင္း တစ္ခု ပဲ လို့ ဆိုပါတယ္။

 ဒါေပမယ့္ တပ္ခ်ုပ္ ရဲ့ ပါးစပ္ ကေနေတာ့ ဘယ္ ပါတီ ကို မဲထည့္ ပါ ဆိုျပီး ေပၚေပၚထင္ ထင္ ေျပာဆို ဘက္ လိုက္ တာမ်ိုး မရွိေသး ဘူး လို့လည္း ဦးစိန္ဝင္း က ေျပာပါတယ္။

 ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အျပီး စစ္တပ္ က အနိုင္ရ ပါတီ ကို အာဏာ လွြဲ မေပး ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ ကို ျမန္မာ့ နိုင္ငံေရး ေလ့လာ သူေတြ က ေထာက္ျပ ျပီး အခု တစ္ျကိမ္ စစ္တပ္ အျကီးအကဲ က ေျပာ လာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ ကို ေလးစား မယ္ ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ အေပၚ ဘယ္ေလာက္ တည္ နိုင္ မလဲ ဆိုတာ ကို ေမးခြန္း ထုတ္ ျက ပါတယ္။

 ျမန္မာ စစ္တပ္ နဲ့ အာဏာရ အသိုင္း အဝိုင္း အုပ္စုတို့ အျကား ဆက္စပ္မႈ က ျကီးမား ေနတာ မို့ ဗိုလ္ခ်ုပ္မႈးျကီး မင္းေအာင္ လွိုင္ အေနနဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြ ကို ခ်မွတ္ ရတဲ့ အခါ ဘယ္ေလာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပုလုပ္ နိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ အေပၚ စိန္ေခၚ မႈ ေတြ ရွိနိုင္ ေျကာင္း ဦးဝင္းစိန္ က သံုးသပ္ ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


 ဇူလိုင္ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။

 ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း(၉)ခုကို အကူအညီေပးေနသည့္ The Border Consortium – TBC က လာမည့္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ ဆန္ႏွင့္ မီးေသြး ခြဲတမ္းမ်ားကို စခန္းအားလံုး၌ တေျပးညီႏႈန္းထား ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္ ဟု ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ(KRC)က ေကအိုင္စီသို႔ ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေလ်ာ့သြားျခင္းအေပၚ အေျခခံ၍ TBC အပါအ၀င္ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ-KRC ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ ဇန္က ယခုလို ေျပာသည္။

“အရင္ကတည္းက ရိကၡာခြဲတမ္းေတြေပးတဲ့ေနရာမွာ စခန္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု နည္းနည္းကြာတာရွိတယ္။ ဆန္ခြဲတမ္းကို အေျခအေန ေပၚ မူတည္ၿပီး ၁၃ကီလိုနဲ႔ ၈ကီလိုၾကား ေပးတဲ့စခန္းေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို တစ္သမတ္တည္းျဖစ္သြားေအာင္လို႔ အခုလို လုပ္ လုိက္တာပါ။ က်န္တဲ့ရိကၡာေတြကိုေတာ့ အရင္တိုင္း ဆက္ေပးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္”ဟု သူမက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ားအရ စခန္းအားလံုးမွ ပံုမွန္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားရွိ လူႀကီးမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ဆန္ ၉ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ မီးေသြးေထာက္ပံ့မႈကို ပံုမွန္ေပးထားသည့္ခြဲတမ္းထက္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးတည္းထံမွ သာ ၅ကီလိုဂရမ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ား အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈရွိေသာ္လည္း ၆လမွ ၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဆန္ ၆ကီလို၊ ၅ႏွစ္မွ ၁၇ႏွစ္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ခုခံႏုိင္မႈအားနည္းဆံုး (အိုမင္းသူ၊ မသန္စြမ္းသူႏွင့္ ၀င္ေငြမရွိသူ) အိမ္ေထာင္စုမ်ားရွိ လူႀကီးမ်ားမွာမူ မူလရရွိ ထားသည့္ ဆန္ခြဲတမ္းအတိုင္း ၁၁ကီလိုရရွိျဖစ္ၿပီး အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၁၃.၅ကီလိုဂရမ္ ဆက္လက္ ရရွိမည္ ဟု သိရသည္။

လက္ရွိ ရိကၡာခြဲတမ္း ေျပာင္းလဲသည့္အေျခအေနမ်ားကို ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ အသိေပး မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ဆန္ရိကၡာခြဲတမ္းအရ ပို၍ခက္ခဲၾကပ္တည္းေစသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာဆို သည္။

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ဇံု C-4 ရပ္ကြက္မွ ဦးကာစင္က “က်ေနာ္တို႔ အဓိကကေတာ့ ဆန္ပဲေပါ့။ ဒီမွာေနတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းရွိသူ ေတြက ကိစၥမရွိဘူး။ အျပင္မထြက္ရဘူး ဆိုေပမယ့္ နားလည္မႈနဲ႔ နီးစပ္ရာ ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနရတာပဲ။ နဂိုကတည္းက မေလာက္လို႔ အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့သူေတြက အခက္အခဲ ပိုျဖစ္တာေပါ့”ဟု ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွစ၍ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ရိကၡာေလ်ာ့ခ်မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚလာသလို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ မရွိေတာ့ဘဲ လံုၿခံဳေရး တင္းၾကပ္ထားမႈမ်ားရွိသျဖင့္ စခန္းေနသူတို႔ အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခ႐ုိင္၊ တာခ့္ခ႐ုိင္၊ ကန္ခ်နဘူရီခ႐ုိင္မ်ားတြင္ ကရင္ဒုကၡသည္ စခန္း ၇ခုႏွင့္ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း ၂ခုရွိကာ လူဦးေရစုစုေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း TBC က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စဖန္းေရွာင္း
ေကအုိင္စီ - KIC News
http://kicnews.org

DKBA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား။
 ျမန္မာအစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔ေတြၾကား တုိက္ပဲြေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနတာေၾကာင့္ ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္ အာရွလမ္းသစ္ ဖြင့္လွစ္မယ့္အစီအစဥ္လည္း ပ်က္သြားပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းက မတည္မၿငိမ္အေျခအေနေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရး အေပၚ ႐ိုက္ခတ္မူေတြလည္း ႀကံဳေနရပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ဆက္သြယ္စုံစမ္းထားတဲ့ ဗြီအုိေအ ျမန္မာပုိင္း သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ကုိ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ အာရွလမ္းသစ္ဖြင့္ပဲြက်င္းပဖုိ႔ ဒီကေန႔ စီစဥ္ထားေပမဲ့ တုိက္ပဲြေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေန တာေၾကာင့္ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္ခဲ့ရတာပါ။ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအာဏာပိုင္ေတြ ပူးတဲြဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားေပမဲ့ ျမန္မာအစုိးရတပ္ဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ကရင္အက်ဳိးျပဳတပ္၊ (DKBA) တုိ႔ၾကား တုိက္ပဲြေတြေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ရဲစခန္းက တာဝန္က်ရဲအရာရွိတဦး ေျပာျပတာကေတာ့ -

“မလုပ္ျဖစ္ဘူးဗ်၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ အခုထိ ဘယ္ေန႔လုပ္မယ္ဆိုတာကို မလာေသးဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္က လံုၿခံဳေရးအပိုင္းပဲေလ။ လံုၿခံဳေရးစိတ္မခ်ရဘူးဆိုရင္ တဘက္ႏုိင္ငံကလည္း လာမွာမဟုတ္ဘူး။ အာရွလမ္းကေတာ့ ေကာင္းေနပါၿပီ။ သြားလို႔လာလို႔ အကုန္လံုးရေနပါၿပီ။ ဒီေန႔လုပ္မယ္ဆိုတာကုိေတာ့ အဲဒီ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းတုန္းက ထပ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးခ်က္ကိုေတာ့ မလုပ္ျဖစ္လုိက္ဘူးဗ်။ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဘက္က ကူးလူးရမယ့္အဆင့္အထိ မေရာက္ခဲ့ဘူး။ ပထမတုန္းကေတာ့ ဟိုး ဇြန္လဆန္းတုန္းကလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ဒီ ဇူလိုင္လဆန္းမွာ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီးကာမွ အခု ဇူလိုင္လ ၂၀ သို႔မဟုတ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ - ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔မွာ ထပ္မံအစည္းအေဝးလုပ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ အေသးစိတ္ ဆံုးျဖတ္ထားတာရွိတယ္။ ႏွစ္ဘက္အာဏာပိုင္ေတြေရာ၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဟိုဘက္က ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အကုန္လံုး ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီးကာမွ ဒီမွာဖြင့္မယ့္ အစီအစဥ္ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အစည္းအေဝးကို မလုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလထဲမွာေတာ့ လုပ္ျဖစ္ေတာ့မယ္ မထင္ဘူး။ ေနာက္တခု လ်ာထားတာကေတာ့ (၈) လပိုင္းထဲမွာ လုပ္ဖို႔ လ်ာထားပါတယ္။ ဇူလိုင္ (၂၀)၊ ဇူလိုင္ (၂၈)- အဲဒါမွ မလုပ္ျဖစ္ရင္ (၈) လပိုင္းက ရက္တရက္ကို သူတို႔သတ္မွတ္ထားတယ္ဗ်။ အဲဒီရက္ကိုေတာ့ က်ေနာ္လည္း မေျပာတတ္ဘူး။”

ျမန္မာအစုိးရကေတာ့ အာရွလမ္းသစ္မွာ အခြန္ေကာက္ခံေနတဲ့ ကလုိထူးေဘာ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ကုိ တားျမစ္ရင္း တိုက္ပဲြေတြ စတင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္း ၂ ပတ္ အတြင္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ တုိက္ပဲြေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့သလုိ ဒီေန႔မွာလည္း ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္ဒံုၿမိဳ႕နယ္ခဲြဘက္မွာ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ပစ္ခတ္ၿပီး တိုက္ပဲြေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ဒီေကဘီေအ ကလိုထူးေဘာဗ်ဴဟာက ဗုိလ္မႉးေစာဆန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“သူတို႔ မတက္လာဘဲနဲ႔ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ပစ္ေနတယ္။ ….ပစ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ….”

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့တုိက္ပဲြေတြအတြင္း အထိအခိုက္ေတြေတာ့မရွိေသးဘူးလို႔ ဒီေကဘီေအဘက္ကဆိုပါတယ္။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့တိုက္ပဲြေတြအတြင္း ႏွစ္ဘက္ ေသဆံုးမႈ၊ ထိခိုက္မႈေတြရွိခဲ့ေႀကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီလဆန္းကစၿပီး ႏွစ္ဘက္အၾကား တုိက္ပဲြေတြ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားရာက ကုန္သြယ္စီးဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္းေတြ လည္း ပိတ္ဆုိ႔သြားခဲ့တာပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြမွာ အဓိက လမ္းေၾကာင္းတခုျဖစ္တဲ့ အာရွလမ္းသစ္အနီးက တုိက္ပဲြေတြနဲ႔အတူ မတည္မၿငိမ္ အေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္ေနတဲ့အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ႐ုိက္ခတ္မႈေတြလည္း ႀကံဳေနရတာပါ။

ထုိင္းနယ္စပ္မွာေတာ့ အခုလိုမတည္ၿငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေတြ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ ့ရပ္နား ထားရေၾကာင္းနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မူေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ကုန္သည္တဦးက ဆုိပါတယ္။

“ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တာေတြ၊ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ကုန္သြယ္ေစ်း…..စစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ ….တာတို႔၊ ဒါမ်ဳိးေတြကေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ မတက္ႏိုင္တာ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာၿပီးမွ၊ စစ္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ မတက္ဘဲေနတယ္၊ ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို။”

ဒီကေန႔ထုတ္ ျမန္မာအစုိးရပုိင္ သတင္းစာေတြမွာေတာ့ ကလိုထူးေဘာ ကရင္အစည္းအ႐ံုးနဲ႔ တုိက္ပဲြေတြအတြင္း လက္နက္နဲ႔ ခဲယမ္းမ်ဳိးစုံကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ဖမ္းမိေႀကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပဲြေတြေၾကာင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာေတြက ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ရိွတဲ့ ေက်းရြာသားေတြဟာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

မေအးေအးမာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ႏုိ၀င္ဘာမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းေတြ တင္သြင္းရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ မွာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ စုၿပီး လက္တြဲ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကမယ့္ သတင္း ေတြ ထြက္ေပၚလာေတာ့ ျမန္မာ ျပည္သူလူထု အလြန္ပဲ ၀မ္းသာ ေက်နပ္ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။

၁။

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးနဲ႔ အတူ ျပည္သူလူထုၾကားက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုိတာကလည္း ၂၆ ၾသဂုတ္ ၁၉၈၈ ေရႊတိဂုံဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္က လူထု အစည္းအေ၀းႀကီး အၿပီးမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ အသည္းစြဲ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦး ျဖစ္လာၿပီး ျပည္သူလူထုက ေပးအပ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ သရဖူကုိ လက္ခံခဲ့ရသူပါ။
ထုိ႔အတူပဲ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆုိတာ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ဖြင့္ပြဲမွာ တံပုိးခရာ မႈတ္ကာ စတင္ တုိက္ပြဲေခၚခဲ့ၾကတဲ့ အင္အားစုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္တုိ႔ရဲ႕ ဖိႏွိပ္ ခ်ိဳးႏွိမ္မႈေတြ ၾကားကေန အၫြန္႔ တလူလူနဲ႔ ထုိးထြက္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ရင္ထဲက ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ။
ဒီနည္း အတုိင္းပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံေရး အေနအထား တုိးတက္ ျမင့္မားလာဖုိ႔ ဆုိတာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ရဲ႕ အေရးဟာ ေရွ႕တန္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ မပါ၀င္ဘဲ ျဖတ္သန္းလုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ပါတယ္။

၂။

မၾကာခင္ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ ေၾကညာထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ကတည္းက စတင္ၿပီး ဒီေန႔ထိ မၿပီးဆုံးေသးတဲ့ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ဳိးအေကြ႕ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ဳိးအေကြ႕အတြက္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပူးေပါင္း လက္တြဲၿပီး ဒီတုိက္ပြဲကုိ အတူဆင္ႏႊဲဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ လုိက္တာဟာ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုအတြက္ လြန္စြာမွ ႏွစ္ေထာင္း အားရ ျဖစ္ေစတဲ့ အစုိင္အခဲႀကီးတစ္ခု ေပၚထြန္းလာတာပါပဲ။ ဒါဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ လႈိင္းတံပုိးအျဖစ္ ျပည္သူလူထု ေပးအပ္မယ့္ မဲအားလုံးကုိ သိမ္းက်ံဳးဆြဲယူသြားမယ့္ ဒီမုိကေရစီေရး အင္အားႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တဖုိ႔ လြတ္လပ္ သန္႔ရွင္းဖုိ႔ ဆုိတာေတြအတြက္ စိတ္ပူစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာ မွန္ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားတုိ႔ရဲ႕ အားထုတ္မႈနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းကုိေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ႏုိင္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။
ျပည္သူလူထုအတြက္ ေအာင္ပြဲဟာ တစ္စတစ္စနဲ႔ နီးကပ္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္႐ုံနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားမွာ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္နဲ႔ အမ်ားႀကီး နီးကပ္သြားေစႏုိင္တဲ့ အခ်ဳိးအေကြ႕ တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါ့အတြက္ကုိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ အျပင္းအထန္နဲ႔ အေသအလဲ ရင္ဆုိင္ ႀကိဳးစားသြားရမယ့္ အဆင့္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြဟာ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ပင္ပန္းေသာ္လည္းပဲ ေက်ာ္လႊား သြားႏုိင္မယ့္ အခက္အခဲမ်ားသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္သူအေပါင္းက စြဲမွတ္ထားပါတယ္။ ဒီ အခက္အခဲမ်ားကုိ အားလုံးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ျပည္သူလူထု အင္အားနဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရမွာပါ။
ခက္ခဲတာေတြ ဘယ္လုိပဲရွိရွိ ေသခ်ာေပါက္ ျဖတ္ေက်ာ္ ႏုိင္မယ္လုိ႔ ခုိင္ခုိင္မာမာ ယုံၾကည္ထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၃။

ဆယ္စုႏွစ္ေတြ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ ေျမာက္ျမားစြာကုိ ျမန္မာျပည္သူေတြ ခါးစည္းၿပီး ခံခဲ့ၾကရၿပီးပါၿပီ။ ဒီတစ္ခါမွာ အဆုံးသတ္ အၿပီးသတ္ တုိက္ပြဲ မဟုတ္ေသာ္လည္းဘဲ အၿပီးသတ္ ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အင္နဲ႔ အားနဲ႔ တြန္းၾက တုိက္ၾကရမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၀ါး၀ေနၿပီျဖစ္တဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ရင့္က်က္ ေနၾကၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုဟာ အခု ကတည္းက အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အခ်ိန္တုိ အတြင္းမွာ ျပင္ဆင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ အနည္းအပါးေသာ အေခ်ာင္သမားေတြ ပါ၀င္ လာေကာင္း ပါ၀င္လာႏုိင္ေပမယ့္ ဒါေတြကုိလည္း တုိင္းျပည္အေပၚမွာ သစၥာ အမွန္တကယ္ ရွိတဲ့ ဆန္ခါႀကဲႀကီး တစ္ခုနဲ႔ ျပာတီးၿပီး၊ မိမိရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈ ေတြကုိ စာရင္းတင္ရမယ္ ဆုိတဲ့ နည္းနဲ႔ ဇလုတ္တုိက္ အၿပီးမွာ အမ်ားႀကီး စိစစ္ၿပီး ျဖစ္သြားမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ မၾကာခင္လာေတာ့မယ့္ လာေတာ့မယ့္ တုိက္ပြဲဟာ ထီထုိးသလုိ ကံေကာင္းရင္ သိန္းဆု သန္းဆု ရမယ့္ပြဲ မဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တန္းစီေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ကုိ ေရွ႕မွာ ေစာင့္ႀကိဳေနမွာက ဒီေန႔ထက္ ပုိမုိ ခက္ခဲက်ပ္တည္း လာမယ့္ ရင္ဆုိင္စရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ စုစုစည္းစည္းနဲ႔ သည္းခံၾကရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္မယ့္ လမ္းသစ္ေတြ ေဖာက္ထြက္ႏုိင္မယ့္ နည္းသစ္ေတြကုိ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းႏုိင္မယ့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးရွိသူေတြ ၪာဏ္ရည္ၪာဏ္ေသြး ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾက ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခုလုိ စုစည္းၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကတဲ့ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ ဒီအခါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ က်က္သေရမဂၤလာ အေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ ကာလလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။
ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုိလားခ်က္ကုိ အၿမဲတမ္း ဂ႐ုျပဳၾကတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ရဲ႕ တုိင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ကုိလည္း ျပသလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ၀င္ၾကရမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တုိက္ပြဲဟာ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ပြဲခံၾကရမယ့္ ပြဲလုိ႔ ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း။
ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ မုခ် ေအာင္ရမည္။
__________________________________

ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္၊အတြဲ - ၁၊ အမွတ္ - ၄၃ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ...
၂၀၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၅