07/26/15

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ ဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆိုေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံး ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို အစိုးရက လက္မခံပါက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ မဟုတ္ဟု အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊလီလမ္းရွိ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာနတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းေဝး ပထမေန႔ အၿပီးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အားလုံး မပါဝင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္႐ြယ္ေနတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုတာ မပီျပင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္းဖို႔ ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္” ဟု အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလုံးပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ေတာင္းဆို ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO / KIA ) တို႔ ႏွင့္သာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သေဘာထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စု ဘက္ကေျပာတာ ကေတာ့ ဘယ္သူမပါဘူးေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ခ်န္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးရင္ ဒါကို ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြက လိုက္နာၾကဖို႔လိုပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ခ်က္ခ်င္း လိုက္နာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို ရည္ၫႊန္းတာပါ။ လိုက္နာဖို႔ဆိုတာမွာ ၁၄ ဖြဲ႕နဲ႔ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီမႈရွိပါတယ္။ KIO နဲ႔ကေတာ့ ျပည္နယ္အဆင့္ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ႏိုင္တာေတာင္မွ သူတို႔နဲ႔ ခိုင္မာတဲ့သ ေဘာတူညီမႈ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ၁၅ ဖြဲ႕နဲ႔ အရင္လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ အဆိုျပဳတာပါ။ အဲဒီ အဆိုျပဳခ်က္ အတိုင္းပဲ ျပည္ေထာင္စုဘက္ကေတာ့ သေဘာရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန အႀကီးတန္း အႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေ႐ႊက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မေရးထိုး ရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားပါ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးလိုၾကၿပီး ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းေဆြးေႏြးမႈ၏ ရလဒ္ေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း သိရသည္။

MMK

The Ladies News Journal

လူေတြက ေ၀သာလီျပည္ ဘီလူးက်တယ္ဆိုတာသာေျပာၾကတာ ဘာေၾကာင့္ ေ၀သာလီျပည္ ဘီလူးက်ရတယ္ ဆိုတာေတာ့ သိသူရွားပါလိမ့္မယ္။

ဒီမိုကေရစီအစ ေ၀သာလီကဗ်။ ေ၀သာလီမင္းဆက္ ၇၇၀၇ ပါးတိုင္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီလို႔ ေျပာႏိုင္သလဲဆိုရင္ "အပရိဟာနိယဓမၼ" နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကလို႔ပဲ။ အပရိဟာနိယဓမၼဆိုတာကို အတိုခ်ဳံ႕ေျပာမယ္ဆိုရင္

- ဘယ္ကိစၥကိုမဆို အားလံုး တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ လုပ္တယ္

- ဘာဆံုးျဖတ္ျဖတ္ အစည္းအေ၀းေခၚတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေရအတြက္ျပည့္မွ ဆံုးျဖတ္တယ္

- အမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ ဦးစားေပးတယ္

- သတ္မွတ္ထားတဲ့ ထံုးဓေလ့ေတြကို ေက်ာ္ၿပီး ဘာမွ် လုပ္ေဆာင္ေလ့မရွိဘူး (ဥပေဒေပါ့)

- ႏိုင္ငံအတြင္း အႏိုင္အထက္ျပဳမူျခင္းမရွိဘူး

- လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာေျပာႏိုင္တယ္။ ျပည္သူတို႔ေျပာသမွ်ကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးရတယ္

- အားလံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ျပည္သူကို တရားသျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိတယ္

အဲဒီလို "အပရိဟာနိယဓမၼ" နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေပါ့။ ၇၇၀၇ မင္းဆက္ ေနာက္ပိုင္းမင္းေတြဟာ တရားမဲ့လာတယ္ဆိုတာ လူေတြက ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္မလုပ္ၾကေတာ့တာကစတယ္။ ကိုယ္က်င့္ တရားပ်က္ျခင္းအစ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ မလုပ္ေဆာင္ၾကတာပဲ။

စစ္သားက တိုင္းျပည္တက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တယ္။ သူႂကြယ္က လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ၿပီး ေနရာ လိုခ်င္တယ္။ လယ္သမားက ျမင္းထိန္းခ်င္တယ္။ ေစ်းသည္က အထိန္းေတာ္လုပ္ခ်င္တယ္။ သမီးေတာ္ေတြက အခြန္ေတာ္ ေတြကို ခ်ဳပ္ခ်င္တယ္။ သားေတာ္ေတြက မူးယစ္ေသာက္စား သားပ်ိဳသမီးပ်ိဳေတြကို ဖ်က္ဆီးခ်င္တယ္။ ၀န္ေတြ အမတ္ေတြက ေလာင္းကစား၀ိုင္းေထာင္တယ္။ ဘုရင့္ အမတ္ႀကီးက ျပည့္တန္ဆာခန္းေထာင္တယ္။

အဲဒီလိုလုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လာေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ "အပရိဟာနိယဓမၼ" မရွိေတာ့ဘုူး။ လယ္သမား စပါးမစိုက္ ေတာ့ ငတ္လာတာေပါ့။ တံငါသည္ေတြကလည္း ဘုရင့္အႀကံေပးေတြျဖစ္ေနေတာ့ ငါးဖမ္းမယ့္သူ မရွိေတာ့ဘူး။ စိုက္ပ်ိဳးသူမရွိ၊ သားေမြး ငါးရွာသူမရွိေတာ့ အစာေရစာရွားလာတယ္။ အစာေရစာရွားေတာ့ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး တယ္။ ငတ္ေတာ့ ေရာဂါထူတယ္။ ေရာဂါထူၿပီး မစိုက္မပ်ိဳးႏိုင္ေတာ့ မိုးေခါင္၊ ငတ္ျပတ္ ကပ္ေရာဂါက်ၿပီး ေသလိုက္ၾကတာ။

လူေတြေသေတာ့ သုႆာန္မွာ အေလာင္းေတြ သြားပစ္ထားရတယ္။ သုဘရာဇာက လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ ေနလို႔ အေလာင္းျမႇဳပ္ေပးမယ့္သူမရွိဘူး။ လူေသေတြနဲ႔ ပုပ္ေဟာင္ေနတဲ့ အနံ႔ေတြကို ဘီလူးေတြကရေတာ့ ေ၀သာလီျပည္ကို ေရာက္လာၾကတယ္။ ဘီလူးေတြက ပထမ သုႆာန္ထဲက အေလာင္းေလာက္ပဲစားတာ။ ေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ထဲ၀င္ၾကည့္ေတာ့ ရွင္ေနတဲ့ လူေတြကလည္း လူေသေတြလိုျဖစ္ေနလို႔ ဘီလူးစားလိုက္တာ တိုင္းျပည္ပ်က္ကိန္းပါေရာက္ တယ္။

ေ၀သာလီဘာေၾကာင့္ပ်က္၊ ဘီလူးက်လို႔ ပ်က္တယ္။ ဘီလူးဘာေၾကာင့္က်၊ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္မလုပ္ၾကလို႔ဗ်။ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္မလုပ္ေတာ့ တိုင္းျပည္လည္းပ်က္၊ ဒီမိုကေရစီလည္း ပ်က္ေတာ့တာေပါ့။

၂၆.၇.၂၀၁၅
Tin Nyunt


မေန႔ (ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၅) က ကင္ညာႏိုင္ငံေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ ကင္ညာသမၼတ ကင္ညက္တာတို႔ရဲ႕ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရတယ္။ သမၼတႏွစ္ေယာက္လုံးက အေျပာေကာင္းေတြျဖစ္လို႔ သတင္းစာဆရာေတြ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ပတ္ပတ္နပ္နပ္ ေျဖေနတာ ၾကည့္လို႔ေကာင္းတယ္။ (ျမန္မာျပည္မွာလည္း အဲဒီလို ေတာ္တဲ့ ထက္တဲ့ ကမၻာ့ အဆင့္မီတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အရည္အေသြးရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ရွိပါရက္နဲ႔ မသုံးႏိုင္တာကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာေပါ့)။

အဲဒီမွာ ဘာသြားစဥ္းစားမိသလဲဆိုေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးရဲ႕ အေဖေတြက ကင္ညာႏိုင္ငံသားေတြ။ ကင္ညာတစ္ေယာက္ရဲ႕သားက အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာၿပီး၊ ေနာက္ကင္ညာတစ္ေယာက္ရဲ႕သားက ကင္ညာသမၼတျဖစ္လာတယ္။ ဘယ္ေလာက္မိုက္သလဲ။ အားက်တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အားရတာပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိတာ ဒါပဲျဖစ္ရမယ္။ ထြန္းေပါက္ရင္ ႀကိဳးစားသေလာက္ အျမင့္ဆုံးကို တက္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ (ကင္ညက္တာရဲ႕ အေဖကေတာ့ ကင္ညာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္သူ လြတ္လပ္ေရးဖခင္နဲ႔ ပထမဆုံးသမၼတပါ)။

အာဖရိကန္ေတြ၊ လူမည္းေတြအတြက္ေတာ့ သမၼတအိုဘားမားဟာ အထူးစံျပ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားစမ္းပါ၊ အေမရိကန္သမၼတအထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ အိုဘားမားက သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ ကင္ညာသားရဲ႕သားဟာ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္ၿပီးေနာက္မွာ ကင္ညာကို အလည္လာတဲ့ ပထမဆုံး အေမရိကန္သမၼတလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ႏိုင္ငံငါးဆယ္ေျမာက္ အလည္ေရာက္တဲ့ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံ ၅၀ ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ပါပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိလည္း ပထမဆုံးအေမရိကန္သမၼတအေနနဲ႔ အိုဘားမား လာခဲ့တာပါ။ အုိဘားမားဟာ အေမရိကန္သမိုင္းမွာ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္ေတြကို အမ်ားဆုံး ႀကဳံတဲ့၊ အမ်ားဆုံး လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရတဲ့ အေမရိကန္သမၼတလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ သမိုင္း၀င္လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ခြင့္ရသူေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြဟာ မလုပ္ၾကဘဲ မိမိတို႔အက်ဳိးအတြက္ပဲ လုပ္သြားၾကတာကေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပါ)။

လူတန္းစားတစ္ရပ္ကပဲ အာဏာရခြင့္ရွိတာ၊ ခ်မ္းသာခြင့္ရွိတာ၊ လူ၀ါး၀ခြင့္ရွိတာမ်ဳိးဟာ မမွန္ကန္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ အေၾကာင္းအရာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေဆြးေႏြးစရာ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တာနဲ႔ ႏိုင္ငံသားတုိင္း ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ရရမွာပါ။ ငါတို႔ကမွ ပိုရခြင့္ရွိတာ၊ ငါတို႔ပဲ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမွာ ဦးေဆာင္ခြင့္ရွိတာ၊ ငါတို႔ပဲ တုိငး္ျပည္သယံဇာတကို လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္ခြင့္ရွိတာ၊ ငါတို႔ပဲ သိမ္းခ်င္တဲ့ေျမ သိမ္းလို႔ရတာ ဆိုတာမ်ဳိးကေတာ့ လုံး၀မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ တို႔ျပည္တို႔ေျမ၊ တို႔ဘိုးဘြားအေမြဆိုတာ အေမ့လင္ပစၥည္း မဟုတ္ပါဘူး။

Myo Tha Htet

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစိက ဧရာဝတီတိုင္း ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကို စတင္ေဟာေျပာေနစဥ္

ေမာ္ကြ်န္းၿမိဳ႕တြင္ေျပာႀကားေသာလူထုေခါင္းေဆာင္၏ မိန္႔ခြန္း

Posted by Aye Mya Mya Myo on Saturday, July 25, 2015
National League for Democracy
video..Aye Mya Mya Myo

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ယေန႔နံက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္မွ ဧရာ၀တီတိုင္း က်ိဳက္လတ္ ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏ်ွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ လူထုေဟာေျပာပြဲသို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္လဲ လိုက္ပါခဳဲ့သည္။


ဧရာ၀တီတိုင္း က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႔တြင္ ျပည္သူလူထုအားေျပာၾကားေသာလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္း
Posted by National League for Democracy on Saturday, July 25, 2015

National League for Democracy

က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ပညာေပးစည္း႐ံုးလႈပ္ရွားေနတဲ့ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ (ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၅)
က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ပညာေပးစည္း႐ံုးလႈပ္ရွားေနတဲ့ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ (ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၅
ႏိုင္ငံေရးမွာ အရင္က ၀င္မပါခဲ့တဲ့ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ အလုပ္အကိုင္ ကြ်မ္းက်င္သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ပညာ အရည္အခ်င္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္သူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အေျပာင္းအလဲကို အေကာင္ အထည္ေဖၚမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ယံုၾကည္ေၾကာင္း မေန႔က က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ လူထုေဟာေျပာပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မအင္ၾကင္းနိုင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ေတြ အတြင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနနဲ႔ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ လူထုမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ဧရာ၀တီတိုင္း က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ကို မေန႔က သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

NLD အေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကိုေရြးခ်ယ္တဲ့ အခါမွာ ႏိုင္ငံကိုအက်ဳိးျပဳႏိုင္မယ့္အရည္အခ်င္းကို ပထမ ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူရဲ႕မိန္႕ခြန္းမွာ အခုလို အေလးအနက္ထား ေျပာသြားပါတယ္။

“အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ တကယ္ေတာ္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အလုပ္အကိုင္ ….မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚတယ္။ တခ်ဳိ႕က နည္းနည္းမေက်နပ္ခ်င္ဘူး။ ဒီလူေတြက ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြက အစတုန္းက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ေတြလည္းမဟုတ္ဘူး၊ အခုမွ၀င္လာၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေပးမွာလား ဆိုၿပီးေတာ့ ေမးတဲ့လူေတြရွိတယ္။ ဟုတ္တယ္၊ က်မတို႔ ေပးရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီပုဂၢဳိလ္ေတြက အရင္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ၀င္မပါခဲ့ေပမယ့္ မိမိတို႔ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈအရ၊ မိမိတို႔ရဲ႕ပညာအရ ႏုိင္ငံကိုအက်ဳိးျပဳတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ဒီမိုကေရစီကို ထိပါးေအာင္ မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ က်မတို႔ ဒီလိုပုဂၢဳိလ္ေတြကို ႏုိင္ငံ့အတြက္ သံုးရမွာပဲ။ က်မတို႔က ႏုိင္ငံ့အတြက္တာ၀န္ေပးတာ။ ႏုိင္ငံ့အတြက္ လုပ္ရမွာပဲ။”

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္ အေျပာင္းအလဲကို အေကာင္အထည္ေဖၚမွာျဖစ္တယ္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္ဖို႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး မျဖစ္မေန မဲေပးၾကဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။
က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လူထုစည္း႐ံုးေဟာေျပာပြဲကို တက္ေရာက္နားေထာင္သူ ေဒသမံမ်ားကိုေတြ႔ရစဥ္။ (ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၅)
“၂၀၁၅ ခုကိုေရာက္လာၿပီ။ ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာလည္း ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ကံၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္ေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြပဲ။ တခ်ဳိ႕က က်မကိုေမးပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တုန္းကလိုပဲ ျပန္ျဖစ္ရင္တဲ့ ဘယ္ႏွယ္လုပ္မလဲ တဲ့။ က်မေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာမယ္။ ၁၉၉၀ တုန္းကလိုျဖစ္မယ္-ဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြ ရွိတယ္။ နားမေယာင္ပါနဲ႔၊ အဲဒါ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မဲေပးမွာစိုးလို႔ ေျပာတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။”

က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာပဲြမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖဆိုသြားပါတယ္။

“၂၀၁၅ မွာ ၁၀၀ % ႏုိင္လို႔ရွိလို႔ရွိရင္ အခုထက္ေတာ့ ဘယ္လုိမွ မဆိုးႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာေပါက္ပဲ။ ေနာက္တဆင့္က ဘာလဲဆိုေတာ့ က်မတုိ႔ဟာ ၁၀၀ % ႏုိင္တာနဲ႔အမွ် ၁၀၀ % သေဘာထားႀကီးမႈကို ေပး-ျပၿပီးေတာ့ က်မတို႔ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ လုပ္သြားမယ္ဆိုတာကို အာမခံတယ္။ က်မတို႔ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မရွိဘဲနဲ႔၊ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ တုိးတက္မႈ မရွိႏိုင္ဘူး။”

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိဖို႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္တာ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းျမင့္မားလာဖို႔နဲ႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္မားလာဖို႔ စတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီက်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ကေဟာေျပာပဲြကို ေဒသခံျပည္သူ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဧရာ၀တီတိုင္း စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္မွာ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕အျပင္ ဒီကေန႔မွာ ေမာ္ကြ်န္းၿမိဳ႕မွာ လူထုေဟာေျပာပဲြ ဆက္လက္က်င္းပဖို႔ရွိပါတယ္ရွင္။
VOA
http://burmese.voanews.com/content/if-nld-landslide-it-will-work-on-national-reconciliation-/2878860.html


ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ေဘးမွာ ရွိတဲ့ ကာေလၿမိဳ႕သားႀကီးမ်ား ပန္းပု႐ုပ္အစု။

လာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကေန ဝင္ၿပီး အေ႐ြးခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ့ နာမယ္စာရင္း ထြက္လာေတာ့ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ အသံေတြ ၾကားရတယ္။ စာရင္းမွာ ဆရာဝန္ေဒါက္တာေတြ၊ ပါရဂူေဒါက္တာေတြနဲ႔ ၈၈ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါဝင္ေတာ့ ေျပာၾကဆိုၾက ေဝဖန္ၾကတာေပါ့ေလ။

က်ေနာ့ တစ္ဦးခ်င္း စိတ္သေဘာကို ေျပာရရင္ ဆရာဝန္ေတြ မ်ားေနသလားလို႔ ေအာက္ေမ့မိတယ္။ က်ေနာ္ ဆိုလိုခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္မွာ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးက လူေပါင္းစံု မွ်မွ်တတ ပါဝင္ေနမွသာ diversity ဆိုတဲ့ ေထြျပားစံုလင္မႈ ရွိလိမ့္မယ္။ ကိစၥရပ္တစ္ခု၊ ျပႆနာတစ္ခုအေပၚ ႐ႈေထာင့္အျမင္ေတြ ကြဲျပားျခားနားလိမ့္မယ္။

တစ္ဖက္ကလည္း ေဒၚစိန္ေအးေက်ာင္းဆင္းေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီဖက္ကလည္း ဆရာဝန္ေတြ တစ္ေလွႀကီး။ ေျပာရရင္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ဆရာဝန္ေတြကလည္း အစံုလုပ္တာဗ်။ ကုမၸဏီ CEO ၊ သတင္းမီဒီယာ၊ ကုန္သည္ပြဲစား၊ အိတ္စပို႔-အင္ပို႔၊ ကားဝယ္ေရာင္း၊ သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္၊ ေဆးနဲ႔ ေဆးပစၥည္းဆိုင္၊ စိန္ေ႐ႊရတနာဆိုင္၊ စာေရးဆရာ၊ အဆိုေတာ္၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ က်ဴရွင္ဆရာ… အို အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္ဗ်ာ။

NLD ရဲ့ အမတ္ေလာင္းစာရင္းမွာ ပညာတတ္၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြ ပါဝင္လာတာကို ႏွစ္ေထာင္းအားရ ႀကိဳဆိုသူေတြ ရွိသလို ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ့သူေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ သူတို႔ကို “မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္” ေတြရယ္လို႔ လက္ညႇိဳးထိုးျပန္ပါတယ္။ NLD စၿပီး တည္ေထာင္ကတည္းက ေထာင္က်ခံ၊ အလုပ္ျပဳတ္ခံ၊ စီးပြားပ်က္ခံ အားလံုး ခံဖက္က ၾကံ့ၾကံ့ခံရင္း ဒူေပဒါေပ လုပ္လာၾကတဲ့ “အမာခံ” ေတြကို ေဘးဖယ္ၿပီး “မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္” ေတြကို ပြဲထုတ္ေလသလား အျပစ္တင္စကားေတြ ၾကားလာရၿပီေလ။

ဟိုဘက္ပါတီႀကီးမွာေတာ့ ေဒၚစိန္ေအးေက်ာင္းဆင္းမဟုတ္ရင္ ပြဲဝင္လို႔ မရတာေၾကာင့္၊ ဒီဘက္က NLD မွာ ဖ်ာဝင္ခင္းတယ္လို႔ စကားတင္းဆိုၾကေလရဲ့။ အမတ္လစာ တစ္လ ၁၀ သိန္း မက္လို႔ အခုမွ ႏိုင္ငံေရးဖက္ ေျခဦးလွည့္ေဖာ္ရတယ္လို႔ ျမင္သူေတြလည္း မရွားပါဘူး။

တစ္ကယ္ဆိုေတာ့၊ ငါးစာသာ ျမင္ၿပီး ငါးမွ်ားခ်ိတ္ကို မျမင္ဘဲ ျဖစ္ေနသလား ေတြးမိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက အႏိုင္ရတဲ့ NLD အမတ္ေတြကို ဖမ္းၿပီး ေထာင္ထဲထည့္၊ နယ္စပ္ကို ထြက္ေျပးသူေတြလည္း ေျပး၊ က်န္ခဲ့သူေတြလည္း ဆရာဝန္၊ ေရွ႕ေနေတြ လိုင္စင္သိမ္းခံရ၊ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္စားလို႔ မရေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံု ဒုကၡေပးခဲ့တာ ေမ့သြားၾကၿပီလား။

ခုေတာ့ ေခတ္ေျပာင္းသြားၿပီလို႔ မေျပာပါနဲ႔။ လူေတြက မေျပာင္းဘူး၊ မူေတြက မေျပာင္းဘူး။ ယူနီေဖာင္းသာ ေျပာင္းၿပီး ေခါင္းေပါင္းနဲ႔ ျဖစ္ေနတာပါ။ ညစ္ပတ္ေကာက္က်စ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြက တစ္ေ႐ြးသားေတာင္ မေလ်ာ့ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရွိေနဆဲပဲ။ (ဥပမာတစ္ခုပဲ ေထာက္ျပလိုက္မယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ မဲခြဲရာမွာ ပ်က္ကြက္သူေတြကို ကန္႔ကြက္မဲ အျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္ေလ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို ပ်က္ကြက္မဲကို ထည့္တြက္ေလ့ မရွိဘူး။ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္က်မွ အဲဒီလို ေပၚတင္ညစ္ပတ္တာ။)

ၿပီးေတာ့လည္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ျဖစ္ေစ၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရၿပီးျဖစ္ေစ၊ အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ ဝိုင္းေနတာ သတိထားၾကရပါမယ္။ ဘိန္းပစ္ဖမ္းတာ၊ အမႈဆင္တာေတြ ရွိလိမ့္မယ္။ အသက္ကို အႏၲရာယ္ေပးမယ့္ လုပ္ၾကံမႈေတြ ၾကံဳႏိုင္တယ္။ ပစၥည္းလုတဲ့ ဓားျပသတ္သြားတယ္၊ KTV ေကာင္မေလးကိစၥေၾကာင့္ ကံုးသီးတပ္ ေလးခြနဲ႔ ပစ္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ အသက္ေရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာပါ ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ၾကံႏိုင္တယ္။ (ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕တင္ တစ္ကယ္ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ ကိစၥေတြေနာ္။) NLD ကို မုန္းတီးတဲ့ ျပည္သူလူထုက သည္းမခံႏိုင္လို႔ ဝိုင္း႐ိုက္ၾကပါတယ္ဆိုၿပီး ဒီပဲယင္းမွာ ေသေက်ဒဏ္ရာရၾကတယ္ေလ။ လက္သည္ မေပၚဘူး။ အေရးလုပ္ၿပီး စံုစမ္းေဖာ္ေတာင္မရဘူး။ ေျပာင္ေျပာင္ပဲ။

ခုလို အေျခအေနေတြ ျမင္ေတြ႕ေနရေတာ့ က်ေနာ့စိတ္က ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။
************************************************
လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ့ သိမ္းျမစ္ ကမ္းနဖူးက ပါလီမန္အေဆာက္အအံုႀကီးနဲ႔ ဘစ္ဘင္နာရီႀကီးကို က်ေနာ္သြားၾကည့္တုန္းက စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာတဲ့ အေတြးပါ။ အခၽြန္အတက္ေတြနဲ႔ ေရွးအဂၤလိပ္လက္ရာ ပါလီမန္အေဆာက္အအံုႀကီးက ခန္႔ညားထယ္ဝါတယ္။ ကမ႓ာေပၚမွာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပထမဆံုး ေမြးဖြားရွင္သန္ခဲ့တဲ့ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္အေဆာက္အအံု နေဘးတစ္ေနရာမွာ ေတြ႕လိုက္တဲ့ ပန္းပု႐ုပ္ေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေျခလွမ္းတုန္႔သြားပါေတာ့တယ္။

ကာေလၿမိဳ႕သားႀကီးမ်ား (The Burghers of Calais) ဆိုတဲ့ ပန္းပု႐ုပ္အစုကို က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္ကတည္းက ရင္းႏွီးေနတာပါ။ ႏိုင္ငံျခားက အႏုပညာစာအုပ္၊ မဂၢဇင္းေတြမွာ ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ လက္ရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ ပန္းပုပညာရွင္ ဩဂတ္စ္ ႐ိုဒင္ကို နာမယ္သာ မသိရင္ ရွိရမယ္၊ သူ႔ရဲ့ ကမ႓ာေက်ာ္ ဂႏၴဝင္လက္ရာ “ေတြးသူ” (The Thinker) ဆိုတဲ့ ပန္းပု႐ုပ္ကေတာ့ မျမင္ဘူးသူ မရွိသေလာက္ပဲေလ။ အေတြးအေခၚစာအုပ္ေတြ မ်က္ႏွာဖံုးမွာ ခဏခဏ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ (ဓာတ္ပံုထည့္ေပးထားတယ္။)

အခု က်ေနာ္ေျပာေနတဲ့ “ကာေလၿမိဳ႕သားႀကီးမ်ား” ပန္းပု႐ုပ္က ျပင္သစ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ေဖာ္က်ဴးထားတာ။ ျပင္သစ္ၿမိဳ႕သားေတြရဲ့ ပန္းပု႐ုပ္က ဘာဆိုင္လို႔ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေရာက္ေနတာပါလိမ့္လို႔ က်ေနာ္ ေတြးမိတာေပါ့။ တစ္ကယ္ဆိုရင္ အဲဒီျဖစ္ရပ္က အဂၤလိပ္နဲ႔ ျပင္သစ္ စစ္ျဖစ္ရာက ေပၚေပါက္ခဲ့တာေလ။

ဥေရာပ အလယ္ေခတ္တုန္းက အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ တတိယေျမာက္ အက္ဒ္ဝပ္ဘုရင္က ျပင္သစ္ကို စစ္ခင္းရာမွာ ကာေလၿမိဳ႕ကို ဝိုင္းရံထားပါတယ္။ ျပင္သစ္ဘုရင္ ဆ႒မေျမာက္ ဖိလစ္က ကာေလၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ၿမိဳ႕အက်မခံရဘူးလို႔ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေပမယ့္ ဝိုင္းရံထားတဲ့ အဂၤလိပ္တပ္ေတြကို တိုက္ထုတ္မေပးႏိုင္ဘူး။

အခ်ိန္ၾကာလာေတာ့ ကာေလတစ္ၿမိဳ႕လံုး ငတ္မြတ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ကုန္ၾကၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အက္ဒ္ဝပ္ဘုရင္က ကာေလၿမိဳ႕သား ၆ ေယာက္ သူ႔ေရွ႕ေမွာက္မွာ လာၿပီး ကြပ္မ်က္ခံမယ္ဆိုရင္ က်န္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြကို ခ်မ္းသာေပးမယ္လို႔ ရာဇသံေပးလာတယ္။ သူေတာင္းဆိုတာက ကာေလၿမိဳ႕တံခါးနဲ႔ ရဲတိုက္ရဲ့ ေသာ့ေတြကို ေဆာင္ယူလာရမယ့္အျပင္ ၿမိဳ႕သား ၆ ဦးက ကိုယ့္လည္ပင္းမွာ ႀကိဳးကြင္းေတြလည္း စြပ္လာရဦးမတဲ့။ အလြန္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားစရာ အမိန္႔ရာဇသံပါ။

ကာေလၿမိဳ႕ရဲ့ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ႀကီး စိန္႔ပီယဲက ၿမိဳ႕အတြက္ အသက္စြန္႔မယ္လို႔ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ ဆႏၵျပဳတယ္။ သူ႔စိတ္ဓာတ္ကို စံနမူနာယူၿပီး တစ္ျခား ၿမိဳ႕သား ငါးဦးလည္း ထြက္လာခဲ့တယ္။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ အသက္ခ်မ္းသာေစေရးအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စေတးဖို႔ ၿမိဳ႕တံခါးက ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကတဲ့ ၿမိဳ႕သားႀကီး ၆ ေယာက္ရဲ့ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္၊ ရဲရင့္တဲ့ သတၱိ၊ ေသအံ့ဆဲဆဲ ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔ မခြဲခြာလိုတဲ့ သံေယာဇဥ္စတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလြင္ေအာင္ ပန္းပုဆရာ ႐ိုဒင္က အႏုပညာေျမာက္စြာ ထုလုပ္ေဖာ္က်ဴးခဲ့ပါတယ္။

အက္ဒ္ဝပ္ဘုရင္ ေရွ႕ေမွာက္ကို လည္ပင္းမွာ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ၿပီးသား ေရာက္လာၾကတဲ့ ၿမိဳ႕သားႀကီး ၆ ေယာက္ရဲ့ အသက္ကို ခ်မ္းသာေပးဖို႔ မိဖုရားႀကီးက ဝင္ေရာက္ အသနားခံလို႔သာ ေသေဘးက လြတ္သြားရေလရဲ့။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ့ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈကေတာ့ ကမ႓ာတည္သေ႐ြ႕ ေမာ္ကြန္းတင္သြားခဲ့ပါၿပီ။

ဒီလို ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကို ရန္သူ အဂၤလိပ္ေတြကေတာင္ ေလးစားၾကည္ညိဳၾကလို႔သာ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ့ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ေဘးမွာ စိုက္ထူ ဂုဏ္ျပဳထားတာပါ။ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္စြာ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အမတ္မင္းမ်ားလည္း ကာေလၿမိဳ႕သားႀကီး ၆ ေယာက္လို ကိုယ့္အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳၾကဖို႔ လံႈ႕ေဆာ္အားေပးထားတဲ့ ပန္းပု႐ုပ္ေတြပါပဲ။
*********************************************************
က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဲဒီလို စိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္ လိုအပ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အနာခံခ်ိန္တုန္းက အလူးအလွိမ့္ ခံခဲ့ရသူေတြကို အသာစံရမယ့္ အခ်ိန္က်မွ ကန္ထုတ္ၿပီး မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္ေတြကို ေနရာေပးရသလားလို႔ စိတ္ဝမ္းကြဲျပား အေတြးမမွားၾကပါနဲ႔။

အခုလာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ့္ဖက္က အမတ္ေနရာ မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားရေအာင္ ယူဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေနပါ။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ အမတ္ေနရာ အားလံုးရမွ ျဖစ္မယ္။ ကိုယ့္ဖက္က ၇၅% အျပည့္ရွိေနတာေတာင္ က်ပ္မျပည့္ တစ္မတ္သားေတြကို ႏိုင္ဖို႔ ခက္ေသးတယ္။

ဒီေတာ့ မဲေပးမယ့္ ျပည္သူအမ်ား ေတြေဝယိမ္းယိုင္မႈ မျဖစ္ရေလေအာင္ လူ႐ိုေသ ရွင္႐ိုေသ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြရဲ့ အင္အားကို ယူရမယ့္သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းနဲ႔ ဒီဖက္က ပညာရွင္ ႏိႈင္းခ်င္ၾကည့္ဖို႔မလိုတဲ့ ေၾကာင္ေခ်းနဲ႔ နံ႔သာဆီဆိုတာ ျပည္သူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မဲေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးေပါ့။

ကိုယ့္ဖက္မွာ ကုလားထိုင္မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားရထားမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲက သူ႔ဘက္နဲ႔ ကိုယ့္ဘက္ ကုလားထိုင္လုရတဲ့ ပြဲပါ။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ကုလားထိုင္လုရမယ့္ပြဲ မဟုတ္ေသးဘူးေလ။ ႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴႏိုင္ရင္ ကိုယ့္ဖက္က အႏိုင္ရထားတဲ့ ကုလားထိုင္ေပၚမွာ ဘယ္သူပဲထိုင္ထိုင္ အနာဂတ္အတြက္ အုတ္ျမစ္ခိုင္ခိုင္ စိုက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ကာေလၿမိဳ႕သားႀကီး ၆ ေယာက္လို အသက္မစြန္႔ရင္ေတာင္ ကုလားထိုင္စြဲအတၱကို စြန္႔ပယ္ႏိုင္ရင္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မယ္။

Min Myat Maung

(၁)

က်န္တာေတာ့သိပ္မေျပာခ်င္ပါဘူး..

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးေအာင္ေသာင္းကိုမုန္းပါတယ္
ထရိုက္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ကို...မုန္းပါတယ္၊

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့..
တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြ ခိုးစားလို႔ ၊

ၿပီးေတာ့ ေဒၚစုကိုလုပ္ၾကံလို႔..

ေနာက္္တစ္ခုက ဘာသာေရးကိုအေရာင္ဆိုးရာမွာ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလို႔...

မုန္းတာျဖစ္ပါတယ္..

------------------

(၂)

အခု....ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ..

ဦးေအာင္ေသာင္း နာေရးကို သြားၿပီး..
လြမ္းသူ႔ ပန္းျခင္းေတြပို႔တဲ့အခ်ိန္မွာ..

ဖြတ္ေတြဆီကေန..
အသံထြက္လာပါတယ္..

"ဒီမိုေတြကမုန္းေနေပမဲ့..
.ေဒၚစုကသြားတယ္..."
ဆိုတဲ့စကားပါ....

သေဘာကေတာ့..
ေဒၚစုကေပ်ာ႔ေျပာင္းတယ္
ေဒၚစုကို၀န္းရံသူေတြကေခါင္းမာတယ္ေပါ့...

ဒီစကားဟာ..အရမ္းကေလးဆန္ပါတယ္..၊
နိမ့္က်တဲ့အေတြးအေခၚကိုလဲ..
ေဖၚျပရာေရာက္ပါတယ္..

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
သေဘာထားၾကီးေပမဲ့..
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ
သေဘာထားၾကီးခ်င္မွၾကီမွာျဖစ္ပါတယ္၊

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ..
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟုတ္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္...၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ
ေခါင္းေဆာင္တင္ထားတာဟာလဲ..
ေဒၚစုရဲ႕ သေဘာထားၾကီးမွဳနဲ႔အေမွ်ာ္ျမင္ရွိမွုကို
ယံုၾကည္လို႔ျဖစ္ပါတယ္...

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ႏိုင္တာကို
သူမကလုပ္ႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

-----------------------------

(၂)

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့...

ေမတၱာလက္နက္ျဖစ္ပါတယ္..

ဦးေအာင္ေသာင္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တဲ့...
အမ်ိဳးခ်စ္အစြန္းေရာက္ေတြကိုယ္တိုင္..
နားမလည္ေသးတဲ့အခ်က္ကေတာ့..
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ေအာင္ျခင္း (၈) ပါးဟာ.
ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္..
တိုက္ခိုက္ပုတ္ခတ္မွုနဲ႔ေအာင္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး..

ေန႔စဥ္မပ်က္မကြက္ ပံုမွန္တရားထိုင္တဲ့..
ေဒၚစုအေနနဲ႔..သမာဓိနဲ႔ ခႏၱီတရားကို..
နားလည္ၿပီးျဖစ္သလို ေမတၱာတရားကိုလဲ..
ဆင္ျခင္တတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္..

အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အခုပြဲမွာ ေဒၚစုဟာ..
သူ႔ကိုအညွိဳးၾကီးၾကီးနဲ႔ လုပ္ၾကံတိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့..
သူတစ္ေယာက္အပါအ၀င္ အုပ္စုတစ္စုကို...
ေမတၱာျပည့္၀တဲ့လြမ္းၿခံဳမွဳနဲ႔..အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္၊

ေဒၚစုကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအညွိဳးထားၿပီး
လုပ္ၾကံပုတ္ခတ္ခဲ့ၾကတဲ့
ဦးေအာင္ေသာင္းအုပ္စုဟာ....
ေဒၚစုရဲ႕ နာရီပိုင္းေလာက္ပဲရွိတဲ့
အျပဳအမူေလးတစ္ခုေအာက္မွာ....
ခြက္ခြက္လန္ေအာင္..
အရွံဳးေပးသြားရပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕...
ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးကိုေလ့လာလိုက္ရင္..

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ...
အစြန္းေရာက္တဲ့သူကို ခၽြတ္ေတာ္မူခ်င္ရင္..
အဲဒီေနရာကို တစ္ကူးတက သြားပါတယ္..
ၿပီးရင္...ေမတၱာလႊမ္းၿခံဳတဲ့တရားကိုျပသခဲ့ပါတယ္၊
အဲဒီမွာ ျမတ္စြာဘုရားကို တိုက္ခိုက္တဲ့သူေတြဟာ
အကၽြတ္တရားရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊

အခုျဖစ္စဥ္ကိုလဲ ...
ဒီတရားေတြနဲ႔ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္

ဒါဆိုအေျဖက ရွင္းေလာက္ပါၿပီ..

-----------------------

(၃)

ဥာဏ္တိမ္တဲ့သူေတြကေတာ့....

ေဒၚစုရဲ႕ဒီအျပဳအမူဟာ..

သူတုိ႔ေတြက္..
စုတ္ျပတ္ေနအာင္
ရွံဳးသြားတဲ့အရွံဳးတစ္ခု.ဆိုတာ
အခုထက္ ထိ
မစဥ္းစားတတ္ေသးတာကိုေတြ႔ရပါတယ္..

"ဒီမုိေတြကသာမုန္းေနေပမဲ့...
ေဒၚစုကက် သြားတယ္..."တဲ့လားဗ်ာ..

အလြန္ကို ပိန္းလွပါေပတယ္.. ၊

( Pa Yit )

ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ျမန္မာနယ္စပ္အနီးရွိ အက်ဥ္းစခန္းတစ္ခုသဖြယ္ ကာရံထားေသာ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေျခဗလာျဖင့္ ေဘာလံုး ကစားေန သည့္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ကရင္လူငယ္ ကလာဟဲႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားမွာ နယ္ေျမသစ္တစ္ခုခုတြင္ ဘ၀သစ္စတင္၍ စိတ္ကူး အိပ္မက္မ်ားရွိၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု ကရင္မိသားစုမွ ထုိင္းႏုိင္ငံဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခု တြင္ ကလာဟဲကုိ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူတုိ႔မိသားစုမွာ ၾသစေၾတးလ် သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္စခန္း မွ မည္သည့္အခါမွ မထြက္ခြာႏုိင္ေတာ့ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကလာဟဲက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပင္ထြက္လုိ႔မရပါဘူး။ ဘယ္သူ႕မွာမွ ပတ္စပုိ႔မရွိတဲ့အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံထဲ၀င္လုိ႔မရသလုိ သာမန္ လူေတြလုိ သြားလာလုိ႔ မရပါဘူး” ဟု ကလာဟဲ ရွင္းျပသည္။ ။

အဂၤလန္ေျမာက္ပုိင္းရွိ တစ္ခ်ိန္က စက္မႈၿမဳိ႕္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ စတီးလုပ္ငန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရသည့္ ရွက္ဖီးၿမဳိ႕မွာ ကလာဟဲတုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ေဒသစာရင္းတြင္ မည္သည့္အခါကမွ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၆ တြင္ ကုလသမဂၢ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ကလာဟဲတုိ႔ မိသားစု ၅ ဦးအပါအ၀င္ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕မွာ ရွက္ဖီးၿမဳိ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေျခခ်ခြင့္ရခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းစြာမေျပာႏုိင္ေသးသည့္ ကလာဟဲက ေဘာလံုးကစားရန္ အာ႐ံုစုိက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအဆင္းႏွင့္ တနဂၤေႏြလိဂ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကစားခဲ့သည္။ အဂၤလန္လက္ေရြးစင္ ကုိင္းလ္ေ၀ါလ္ကာအား လက္ေရြးစင္ျဖစ္သည္အထိ ကူညီေပးခဲ့သည့္ အဆုိပါ အသင္းကုိ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ ရွက္ဖီးၿမဳိ႕မွာ ေဘာလံုးအားကစားေၾကာင့္ ကလာဟဲအတြက္ ေႏြးေထြးသည့္ ေနရပ္သစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဂၤလန္တြင္ ၄ ႏွစ္ၾကာ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွာ ကလာဟဲ၏ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ ႀကဳိးစားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလန္ တတိယတန္း ကလပ္ ရွက္ဖီးယူႏုိက္တက္၏ ေဘာလံုးအကယ္ဒမီသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ထုိက္တန္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္ခဲ့သည္။ အက္ဖ္ေအဖလားခ်န္ပီယံ ၄ ႀကိမ္ႏွင့္ ၁၈၉၈ အဂၤလန္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့သည့္ ရွက္ဖီးယူႏုိက္တက္ႏွင့္ ပထမဆံုး ပ႐ုိဖက္ရွင္နယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ကလာဟဲမွာ အိပ္မက္သစ္မ်ား ထပ္မံထားရွိရန္ အခြင့္အေရး ရလာခဲ့သည္။

ကလာဟဲက “ကၽြန္ေတာ္တစ္ေန႔က်ရင္ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ကစားခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ အသင္းမန္ေနဂ်ာ နီဂ်ယ္အက္ကင္နဲ႔ ယူ ၂၁ နည္းျပ ခရစ္ေမာ္ဂန္တုိ႔ သေဘာက် ႏွစ္ၿခဳိက္ေစဖုိ႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚထားတဲ့ ရွက္ဖီးအသင္းရဲ႕ ယံုၾကည္မႈအတြက္ ျပန္လည္ေပးစပ္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႐ုိက္တာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ ႀကီးျပင္းလုိၿပီး ခရစ္ေမာ္ဂန္ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာ (သုိ႔) ထုိင္းအသင္းေတြရဲ႕ အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာပြဲေတြမွာ ကစားလုိပါတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္နဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္လုိ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ပြဲစဥ္ေတြမွာလည္း ကစားလုိပါတယ္” ဟု ကလာဟဲကဆုိသည္။

ကလာဟဲသည္ ရွက္ဖီးယူႏုိက္တက္ ယူ ၂၁ အသင္း၏ ေတာင္ပံ ကစားသမား အျဖစ္ ယခုႏွစ္တြင္ ကစားမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရာသီက လိဂ္ဖလားဆီမီးဖုိင္နယ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ရွက္ဖီးပထမအသင္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ အလြန္နီးကပ္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးမွ ဒုတိယအသင္းတြင္ ျပန္လည္ပါ၀င္ခဲ့ရသည္။

ကလာဟဲက ဇြန္လ ဆီးဂိမ္းၿပဳိင္ပြဲ ေဘာလံုး ဗုိလ္လုပြဲတြင္ ထုိင္းက ျမန္မာကုိ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ပြဲအား ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳ ကစားလုိေသာ္လည္း သူ၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္စပုိ႔မရွိမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အခြင့္အေရးရရန္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေနသည္ဟုဆုိသည္။

ကုိင္းလ္ေ၀ါးလ္ကာ ကစားသမားဘ၀ စတင္ခဲ့သည့္ ရွက္ဖီးေဘာလံုးအကယ္ဒမီသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရန္ ကလာဟဲ ႀကဳိးစားခဲ့ရၿပီး ပထမ ၂ ႀကိမ္တြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ တတိယအႀကိမ္မွသာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ေဘာလံုးအကယ္ဒမီ မန္ေနဂ်ာ နစ္ေကာက္စ္က “အကယ္ဒမီရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တုိးတက္လာေအာင္လုပ္ဖုိ႔က ခက္ခဲတဲ့ စိန္ေခၚမႈပါ။

ကလာဟဲက မရင္းႏွီးေသးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈသစ္၊ ဘာသာစကားသစ္နဲ႔ အသားက်ေအာင္ ႀကဳိးစားေနရတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒါကုိ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကလပ္မွာ ပ႐ုိဖက္ရွင္နယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ႏုိင္တာဟာ ထူးျခားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ၿဗိတိန္ပက္စပုိ႔ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ကလာဟဲက ၂၀၁၂ တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၁၃၀၀၀ ခန္႔ ေနထုိင္ေနသည့္ အမ္ပုိင္မုိင္ ဒုကၡသည္စခန္းကုိ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ပရီးမီးယားလိဂ္အား အလြန္အားေပးသည့္ ေဒသတြင္းတြင္ မိမိလူမ်ဳိးတစ္ဦး ထုိပြဲစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္ကစားသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕လုိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား သယ္ေဆာင္ထားရသည္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မိသည္ဟု ကလာဟဲကဆုိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အျပင္၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ထုိင္းက လူအားလံုးကုိ ကုိယ္စားျပဳေနတယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းအျပင္ဘက္မွာ ပံုမွန္ဘ၀ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခ််င္ပါတယ္” ဟု ကလာဟဲက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTun

The Ladies News Journal

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ကန့္ဘလူနဲ့ ခင္ဦးျမို့နယ္က ေက်းရြာေတြမွာလည္း ေရေတြ ဝင္လာျပီး ဆည္အေသးေတြ က်ိုးကုန္ 
 ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္း ေရႀကီးမႈေတြအတြင္း သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္မွာ လတ္တေလာ လူ ၈ ဦး ေသဆုံးၿပီး ကၽြဲနား အေကာင္ေရ ၂၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနပါတယ္။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္းငယ္၊ ေဒါင္းပုန္း၊ ေတာင္လယ္နဲ႔ သီးကုန္း႐ြာေတြမွာ ေတာင္က် ေခ်ာင္းေရေတြ မ်ားၿပီး ႐ြာေတြထဲ ေရေတြ လၽွံတက္လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွာလည္း မေန႔ညကေရလၽွံၿပီး ေျမၿပိဳမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့သလို သီေပါ နမ့္ဆမ္ ကားလမ္းပိုင္းမွာလည္း တံတားတခုက်ိဳးခဲ့တဲ့အတြက္ အသြားအလာေတြ ရပ္တန္႔ထားရပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းမွာလည္း အရင္ရက္က ေရမဝင္ေသးတဲ့ ကန္႔ဘလူနဲ႔ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္က ေက်း႐ြာ ၆ ႐ြာထက္ မနည္းမွာလည္း စေနေန႔ ညေနပိုင္းက ေရေတြ ဝင္လာၿပီး ဆည္အေသးေတြ က်ိဳးကုန္တယ္ လို႔ ေဒသခံေတြက ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 ushwemann-620 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေတြ႔ဆံုပဲြမွာ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္

နိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းဟာ သူ႔ရဲ႕ဇာတိ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လို႔ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ အင္တာနက္ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေျပာထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ဟာ သူ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ မႏၱေလးတိုင္း ေပ်ာ္ဘြယ္နဲ႔ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ္လို႔ မေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးဟာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ပါတီအေနနဲ႔ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းကိုေတာ့ အတိအက် ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/parliament-speakers-november-elections-07252015105407.html

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.