08/15/15

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၃၁)ပါ အာဏာရ ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တုိ႔အား ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္သည္ဟူေသာ သတင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။ - အယ္ဒီတာ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ငါက ထင္တိုင္းမႀကဲပါဘူး။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအရေပ့ါ။ မဟုတ္ပါဘူး။ အဘတို႔လည္း ျပည္သူပဲ ဥစၥာ။ ဘာလို႔ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္လို႔ မရတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာ လံုး၀မရွိဘူး …

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈

ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔အၾကား ၀ိေရာဓိမ်ားကို ေလ့လာ၍ အမွန္တကယ္ အာဏာအရွိဆံုးမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း (လက္ရွိ အာဏာရႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒) ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ မၾကာမီကက်င္းပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၀ါရင့္ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္ လူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ေျပာဆိုစီမံမႈမ်ိဳးကိုမဆို သမၼတက စြက္ဖက္ေျပာဆို၍မရဘဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရသည့္ပံုစံျဖင့္ ၎ ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားသည္ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္၍မရေသာ မင္းႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရ အေပၚဥပေဒမဲ့ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ ေျပာဆို၍ ထင္တိုင္းႀကဲႏိုင္သည့္ အမ်ားျပည္ သူႀကိဳက္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈ အခ်ိဳ႕ အေပၚ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ၎သံုးသပ္ခ်က္အတိုင္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္လိုက္သည္။…

““ငါက ထင္တိုင္းမႀကဲပါဘူး။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအရေပ့ါ။ မဟုတ္ပါဘူး။ အဘတို႔လည္း ျပည္သူပဲဥစၥာ။ ဘာ လို႔ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္လို႔မရတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာ လံုး၀မရွိဘူး””ဟု ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း အစိုးရဘက္မွ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ““လႊတ္ေတာ္ က်င္း ပစဥ္ ကာလပဲေပ့ါ။ ဖမ္းဆီးလို႔ မရဘူးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ သူလည္း လူသားထဲက လူပဲ”” ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔အၾကား အေျခအေနမ်ားကိုမူ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က တစ္စံုတစ္ရာမွ် မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္း တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း အေရးယူအျပစ္ေပးမႈတစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္မႈမရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ အာဏာရႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ မ်ားအေရအတြက္ ၃၀၀ ေက်ာ္တို႔အျပင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တာ၀န္ ရွိသူမ်ားအတြင္း တိုင္ၾကားခံရသူ အခ်ိဳ႕အေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စံု တစ္ခုမွ် မရွိဘဲ NLD ပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တရားစြဲ အေရးယူခံရ ျခင္းစသည္တို႔မွာ ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ အတိုက္အခံ NLD ပါတီအေပၚ အႏိုင္က်င့္ ၍ ပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ ေသာ အေျခအေနမ်ားအတိုင္း ၎တပ္မေတာ္ အစိုးရ လူႀကီးမ်ားက အရပ္၀တ္လဲ၍ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ ထက္တြင္လည္း ယခင္ ျပဳမူနည္းမ်ားအတိုင္း (တပ္မေတာ္ အစိုးရပံုစံ) အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း အတိုက္အခံပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက သံုးသပ္ ေျပာၾကားလာၾကသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၉၂(ခ)၌ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေျပာဆို မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခား ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း မျပဳရဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၉၃ တြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ ပုဂိ္ၢဳလ္ တစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးရန္ လိုအပ္ပါက ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားကို ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္နာယက ထံ တင္ျပရမည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရ . . . ဟူ၍ ပါရွိသည္။

မီဒီယာမ်ားမွ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အာဏာရႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ တာ၀န္ရွိပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အခ်ိဳ႕၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ အစိုးရဘက္မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လြန္စြာရင္းႏွီးေသာ ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးလက္ထက္ NLD ပါတီဗဟိုမွ ဦးၪာဏ္၀င္းႏွင့္ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းတို႔အား တရားစြဲဆို အေရး ယူခဲ့ျခင္းတို႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ အစိုးရႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီအေပၚ ျပင္းထန္ ေသာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သေရစည္သူ ဦးဆန္းဆင့္ ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သာသနာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တာ၀န္မွရပ္စဲကာ အေရးယူ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။

(သတင္းျဖည့္စြက္ခ်က္)

လက္ရွိအာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ပင္ပါတီမွ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ပါ၀င္လာၿပီး ဒုဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ပူးတြဲဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ အာဏာရႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္ မတီ၌ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ဒုဥကၠ႒ထက္အဆင့္ျမင့္ေသာ ေနရာတြင္ရွိသည့္ပါတီ ဗဟိုအတုိင္ပင္ ခံအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ လ်က္ရွိသည္။


ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- https://www.facebook.com/myanmarherald

‘ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဦးစိုးသိန္း ဆိုရင္ ကယားမွာ။ လူဦးေရက လည္း ေသာင္းဂဏန္း ရွိတာ။ ႏုိင္ဖို႔က ၉၉.၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သူတို႔က အပိုင္သြားလုပ္တာ …’

သူတို႔ကို ေသခ်ာေစာင့္ေရွာက္ေပးလိုက္။ ေဘးကေန ခဲနဲ႔ထုရင္ ငါတို႔ထု တယ္ ျဖစ္ဦးမယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ထုတယ္ျဖစ္ဦးမယ္ … တစ္ခါ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း နဲ႔ ေတာင္သာနယ္စပ္မွာ ရဲကထပ္တားတယ္။ သူက(ဦးေအာင္ေသာင္း) ဦးေအာင္ သတင္းရတယ္။ ေဟ့ေကာင္ ငါသတင္းရတယ္။ ရဲေတြထပ္တားထားျပန္ၿပီ။ အဲဒီေတာ့ မင္း ရြာကို ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ ေသာက္စရာေရ၊ မုန္႔တို႔ ခ်က္ခ်င္းသြားပို႔။ ငါျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုကို တိုက္႐ိုက္ေျပာေနတယ္တဲ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက ခင္ဗ်ား က်ဳပ္နာမည္ပ်က္ တယ္။ က်ဳပ္ ေတာင္သာက ထြက္ေတာ့လည္း ဖယ္ၿပီးၿပီ။ အခုလည္းဖယ္ခိုင္းေနတယ္။ ရဲပဲ သိကၡာက်တယ္။ မလုပ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္ကြာတဲ့။ ဦးသိန္းစိန္ဆီ ငါကိုယ္တုိင္ တိုက္႐ုိက္ ဆက္ေနတယ္တဲ့။ မၾကာဘူး ဦးသိန္းစိန္က အမိန္႔ေပးလိုက္ၿပီတဲ့။ ဆက္သြားၾကတဲ့။ အဲဒါၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဖ်ားသြားတယ္ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

● ယခင္တစ္ပတ္မွအဆက္-

● အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပါတီၿပိဳကြဲမယ့္အေရး မူဝါဒေတြကို မလုိက္နာႏုိင္တဲ့ သူေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ျပတ္ျပတ္သားသားရွင္းဖို႔ ဆရာတို႔ေကာ အႀကံျပဳခဲ့ဖူးတာရွိလား။

ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးဆိုတာ ကေတာ့ ၂ ရက္၊ ၃ရက္ေလာက္ပဲ လုပ္ ရတာဆိုေတာ့ အဲဒီမွာကေတာ့ ပါတီတစ္ခုခ်င္း၊ လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ခုခ်င္းကိစၥ ေဆြးေႏြးတာ တစ္ခါမွမရွိခဲ့ဘူး။ ေဆြးေႏြးရင္လည္း မသင့္ ေတာ္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ေဆြးေႏြးရင္လည္း မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ထင္လုိ႔ လူႀကီးေတြက အဲဒီ အာဂ်င္ဒါလည္း မပါဘူး။ စီအီးစီ ေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ သိပ္ခ်မျပဘူး။ စီအီးစီမွာလည္း အလႊာစံုကပါေန တာ။ ၉ နာရီကေန ၁ဝနာရီ ေလာက္လုပ္တဲ့ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒၊ ဗဟိုအတုိင္ပင္ခံ ၄ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴးအထိ ပါတယ္။ ၉နာရီကေန ၁ဝနာရီထိ မူဝါဒေကာင္စီအစည္းအေဝး မွာေတာ့ မၾကာခဏေဆြးေႏြးျဖစ္လိမ့္မယ္ လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီလိုပဲထင္ တယ္။ ဒါမွစိတ္ခ် ရတာကိုး။…

● ဘဏ္ကိစၥဆိုေတာ့ ပါတီအတြက္လည္း အေရးႀကီးတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔လည္း ပတ္သက္တဲ့ စင္ကာပူဘဏ္မွာ ေငြ အေျမာက္အျမား အပ္ထားတယ္ လုိ႔သတင္း ရထားတယ္။ ဆရာတို႔ အဲဒီကိစၥ ေဆြးေႏြး ဖူးပါသလား။

အဲဒီကိစၥေတာ့ မေဆြးေႏြးဖူးဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ မီဒီယာေတြမွာ ၁၁ဘီလီယံေလာက္ အပ္ထား တယ္ လု႔ိ အဲဒီသတင္းေလးေတြ ၾကားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အဲဒီေလာက္အလွမ္း မမီေတာ့သူတို႔ရဲ႕ အစည္းအေဝးေတြ မျပတ္ အဘကသူကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကေတာ့ ၅ႏွစ္ သက္တမ္းမွာ အႀကိမ္ ၇ဝ၊ ၈ဝ ေလာက္ လုပ္တယ္။ လုပ္တဲ့အခါမ်ားေသာအားျဖင့္ မူဝါဒနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ပဲ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းကိစၥေတာ့ ေဆြးေႏြးျဖစ္တာ နည္းပါတယ္။

● ဒါက တုိင္းျပည္အတြက္ေကာ၊ ပါတီ အတြက္ေကာ အရမ္းအေရးႀကီး တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အကြဲအၿပဲကိစၥေကာ၊ အဂတိ ကိစၥေကာ၊ ပါတီရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔လည္း အရမ္းပတ္သက္ေန တယ္။ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ လုိ႔ေတာ့ တိတိက်က် မေျပာလုိေသာ္လည္း ဦးေအာင္ေသာင္းအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကိုေျပာခဲ့ဖူးတာရွိသလား။ အဘ အေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လုိသေဘာရပါသလဲ။

အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို တစ္ခါမွမေျပာခဲ့ဘူး။ ေျပာတာကေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥ၊ အျခားမိန္႔ ခြန္း၊ အဆိုတို႔၊ check and balance အဲဒါေတြ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ခ်ျပတယ္။ လုပ္သမွ်လည္း အစည္း အေဝးမွတ္တမ္း အကုန္ရွိတယ္။ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေပါ့။ အဲဒီလို တစ္ဦးခ်င္း အခုနကေျပာတဲ့ ကိစၥေတြကို ေဆြးလည္း မေဆြးေႏြးဖူးဘူး။ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း ဒီမွတ္တမ္း ထဲမွာ ထည့္ရမွာပဲ။ မွတ္တမ္းမွာလည္း မရွိပါဘူး။

● ေတာင္သာက ၿပိဳင္မယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီမွာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ထားၿပီလား။

ေတာင္သာကေတာ့ အရင္တုန္းက အဘနဲ႔ လိုက္ခဲ့တာေပ့ါေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝင္ၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးအင္အား မလိုေအာင္ကို လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုိက္ၿပီးေတာ့ အားေပးတာပဲရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တာဝန္ ယူရတဲ့ ျမင္းၿခံမွာလည္း ၄ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္တာတုိ႔၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ၊ ေက်ာင္း ေတြေဆာက္လုပ္ဖို႔၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔၊ ေဆး႐ံုေတြ ရဖို႔၊ ျမင္းၿခံမွာပဲ အာ႐ံုစုိက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရ တာေပ့ါ။ ေတာင္သာက ေတာ့ အဘရဲ႕ေနာက္ကေနလိုက္ၿပီးေတာ့ ပါရမီျဖည့္႐ံုပဲ။ အခုမွ ကြၽန္ေတာ့္ပခံုးေပၚကို က်လာတဲ့သေဘာရွိ တယ္။

● ျမင္းၿခံမွာ ေက်ာင္းသားသပိတ္သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ဆႏၵျပတဲ့ေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းလိုက္တာရွိတယ္။ ဆႏၵျပ အဖြဲ႕ေတြ ဖမ္းလိုက္တာရွိတယ္။ အဲဒီအဖဲြ႕ေတြ နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဆရာတစ္စံုတစ္ရာကူညီ ေပးတာရွိလား။

အဲဒီအဖဲြ႕က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကလည္း မဟုတ္ေတာ့ လူပုဂိၢဳလ္ကိုေတာ့ အေတာ္ အသင့္ပဲသိတယ္။ သူတို႔က လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ပါတီခ်င္းမတူတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း အကူအညီေတာင္း တာတစ္ခါမွ မရွိဘူး။ ရွိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ ဆုိေတာ့ လုပ္ေပးဖုိ႔တာဝန္ ကြၽန္ေတာ့္မွာရွိတယ္။ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔လည္း မဆက္သြယ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကိုလည္း အကူအညီေတာင္း တာလည္းမရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္လည္းျမင္းၿခံ ေရာက္ တဲ့ေန႔ကစၿပီး သူကိုယ္တိုင္ကြပ္ကဲၿပီး ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႔ဆီျမင္းၿခံသတင္း ေန႔တုိင္းပို႔တယ္။ စတာေတာ့ သူတို႔မႏၲေလးက ထြက္လာတုန္းက အဲဒီေလာက္အင္အား မမ်ားဘူး။ ျမင္းၿခံ မွာ ေရာက္တဲ့အခါမွာ အင္အားလည္း မ်ားသြားတယ္။ ေကာလိပ္ထဲလည္း ဝင္တယ္။ အလံေတြျဖဳတ္ခ်တာေတြ ျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕လူေတြကလည္း တခ်ဳိ႕ဝိုင္း အားေပးတာပါတယ္။ ဝိုင္းၾကည့္တာပါတယ္။ သူတို႔အေခၚေတာ့ ဝန္းရံတာေပ့ါ။ အဲဒီမွာ အင္အားႀကီးထြားလာၿပီးေတာ့ အဲဒီကေန ျမင္းၿခံ-ေတာင္သာအကူးမွာဇာတ္ လမ္းစတာ ပဲ။ အဲဒီအထိ သူက ကြၽန္ေတာ့္ကို ဘာလုပ္ဘာလုပ္၊ ဝဲေလာင္ရြာမွာ အိပ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီရြာက ဘုန္းႀကီးက ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ညီအစ္ကို တစ္ဝမ္းကြဲ။ သူတို႔ကို ေသခ်ာလုပ္လိုက္။ ေစာင့္ေရွာက္ေပးလိုက္။ ေဘးကေန ခဲနဲ႔ထုရင္ ငါတို႔ထုတယ္ျဖစ္ဦးမယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ထုတယ္ျဖစ္ဦးမယ္။ အဲဒီလိုေပ့ါ။ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖုန္းနဲ႔ သူ ကုိယ္တုိင္ ေတာ့ မဆက္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆက္ခိုင္းတယ္။ မအိပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းကို ဆက္ထြက္မယ္ ဆိုေတာ့ တစ္ခါ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းနဲ႔ ေတာင္သာ နယ္စပ္မွာ ရဲကထပ္တားတယ္။ သူကဦးေအာင္ သတင္းရ တယ္။ ေဟ့ေကာင္ ငါသတင္းရတယ္။ ရဲေတြထပ္တား ထားျပန္ၿပီ။ အခ်ိန္ကလည္း ၆ နာရီျဖစ္ ေနၿပီ။ စားစရာ လည္းမပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ မင္းရြာကို ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ ေသာက္စရာေရ၊ မုန္႔တို႔ ခ်က္ခ်င္းသြားပို႔။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ မင္းတု႔ိ အဲဒါလုပ္ၾက။ ငါျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို ကိုတိုက္႐ိုက္ေျပာေန တယ္တဲ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုက ခင္ဗ်ားက်ဳပ္နာမည္ပ်က္တယ္။ က်ဳပ္ေတာင္သာက ထြက္ေတာ့လည္း ဖယ္ၿပီးၿပီ။ အခုလည္း ဖယ္ခိုင္း ေနတယ္။ ရဲပဲ သိကၡာက်တယ္။ မလုပ္ႏုိင္ဘူးလို႔ေျပာတယ္ကြာတဲ့။ ဦးသိန္းစိန္ဆီ ငါကိုယ္တုိင္တိုက္ ႐ုိက္ဆက္ ေနတယ္တဲ့။ မၾကာဘူး ဦးသိန္းစိန္က အမိန္႔ေပးလိုက္ၿပီတဲ့။ ဆက္သြားၾကတဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ပ်ာယာေတြခတ္။ အဲဒါၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဖ်ားသြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က အေတြ႕အႀကံဳလည္း နည္းတယ္ေလ။

● ဒါေလးေတြက ေက်ာင္းသားေတြဘက္က ေနာက္ကြယ္ကေန ဦးေအာင္ေသာင္း လုပ္ေပးတဲ့သေဘာ။ အဲဒီသ ေဘာလား။

အဲဒီသေဘာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔အခုေျပာေနတဲ့ ဟတ္လိုင္နာ။ ဟိုတုန္းကေတာ့ ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္မွာေပါ့။ ဦးသန္းေရႊ ခိုင္းတာလုပ္ရေတာ့။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးခုိင္းတာ မလုပ္ရင္ ငါျပဳတ္သြားမွာေပ့ါတဲ့။ ငါတကယ္တမ္း ဟတ္လိုင္နာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ငါနဲ႔ေျပာဖူးတဲ့လူ အကုန္သိတယ္ တဲ့။ ေက်ာင္းသားကိစၥမွာလည္း ဦးေအာင္ေသာင္း ထင္တာ ေပါ့။ ဒါဦးေအာင္ေသာင္းနယ္ ေတာင္သာ။ တို႔ေက်ာင္းသားမထိနဲ႔ မီးပြင့္သြားမယ္။ ဟိုကေတာ့တကယ့္လာတာ။ သူစိတ္ဓာတ္က အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ဒီေက်ာင္းသားေတြ ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴသြားပါေစ။ သူက အဲဒီစိတ္ဓာတ္ေလး ရွိတယ္။

● ဗဟုိေကာ္မတီဝင္အေနနဲ႔ ပါတီမွာ လူႀကီးေတြ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေန တာ ဆရာတို႔ စိတ္ခ်မ္းသာႏုိင္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ မထင္ဘူး။

ကြၽန္ေတာ္ ခဏခဏေျပာတယ္။ သူတို႔ေရွ႕ေတာ့ မေျပာဘူး။ အေဖ၊ အေမနဲ႔ ေတာမွာ ငယ္ငယ္ကေနခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးကလည္း အလံုအေလာက္ျပည့္စံုတာ မဟုတ္ဘူး။ အေဖက ေမာ္ေတာ္ကားေထာင္ တာ။ အေမက ေစ်းေရာင္းတာ။ ကြၽန္ေတာ္က ၁ဝ တန္းေအာင္တဲ့ႏွစ္ အေမနဲ႔ေစ်း လိုက္ေရာင္းတာ။ အေမနဲ႔ အေဖနဲ႔မ်ားေသာ အားျဖင့္ တစ္လ ႏွစ္ခါ သံုးခါေလာက္ ရန္ျဖစ္တယ္။ အေဖက အေပါင္းအသင္း မ်ားတယ္။ အိမ္ကို ပိုက္ဆံေခ်း ဖို႔ေခၚလာတယ္။ အေမကထုတ္မေပးဘူး။ ဧည့္သည္ ေရွ႕ေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး။ ဧည့္သည္ျပန္ ေတာ့ ရန္ျဖစ္ ၾကတာေပ့ါ။ ကြၽန္ေတာ္က အိမ္မွာအႀကီးဆံုး။ အေဖနဲ႔အေမ မတည့္ေတာ့ ဟုိအေဒၚေလးေျပးေခၚ၊ အေဖ့ကိုႏုိင္ တဲ့လူေပါ့ဗ်ာ။ အေဒၚအပ်ဳိႀကီး။ စိတ္မခ်မ္း သာဘူးေပ့ါ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အဲဒါေလး ကိုျပန္သတိရၿပီး လူႀကီး ေတြ ရန္ျဖစ္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ တို႔ကသားသမီးေတြပဲ။ ဘယ္ေထာင့္ ကပ္ေနရမွန္းမသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေဆာင္မွာ ေျပာေနတဲ့စကားလံုးပါ။

● တပ္ကလည္း ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို အကုန္လံုးလက္မခံဘဲနဲ႔ အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ လက္ခံတယ္ဆုိ တာ။

ဦးစုိးသိန္းနဲ႔ ဦးေအာင္မင္းက အဲဒီေန႔ကမပါဘူး။ ဦးေအာင္မင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္မွာေတြ႕ ေနတယ္ေျပာတယ္။ ပါတီမွာလည္း ေနာက္ဆံုး စီအီးစီ ေရြးတဲ့ပြဲမွာ အဘဦးေရႊမန္းညိႇတဲ့အေပၚမွာ ဒီဘက္ သမၼ တ႐ံုးမွာလည္း ကိစၥတစ္ခုရွိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးေတြမွာ လုပ္ လုိ႔ရွိရင္ တိုင္းပါတီဥကၠ႒တက္ႏုိင္ေအာင္ ဒီဘက္က သမၼတႀကီးေခၚတဲ့ အစည္းအေဝးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆက္ တိုက္ျဖစ္ေအာင္ သီးသန္႔မလာရေအာင္ အဲဒီလိုလုပ္ေလ့ လုပ္ထရွိတယ္။ အဲဒီေန႔ကလည္း သမၼတ႐ံုးမွာ ကိစၥ တစ္ခုနဲ႔လာတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းပါတီဥကၠ႒ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တပ္ကအရာရွိႀကီးေတြလည္း ပါတယ္ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ဦးစုိးသိန္းက ေမးတယ္တဲ့။ က်ဳပ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ ခင္ဗ်ားတို႔တပ္ကေရာ၊ ပါတီကပါ လက္မခံဘူးေပါ့။ သူတို႔ၿပိဳင္ခ်င္တဲ့ေနရာ။ အဲဒီမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ျဖစ္လဲ တုိင္းျပည္နယ္ဥကၠ႒ေတြက ရွင္းျပတယ္တဲ့။ ပါတီက လက္မခံတာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ေဒသက လက္မခံတာ။ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဦးစိုးသိန္းဆိုရင္ ကယားမွာ။ သူ႔တိုင္း ရင္းသား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ လူမ်ဳိးစု လႊတ္ေတာ္ေပါ့ဗ်ာ။ တိုင္းရင္းသားေတြကို ဦးစားေပးတာ။ ကယားမွာ ၇ၿမိဳ႕နယ္ပဲရွိတာ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထက္ေတာင္ အခြင့္အေရးက ပိုေကာင္းေသးတယ္။ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ က ၂ ေယာက္စီရတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕နယ္က ၂ေယာက္ဆိုေတာ့ လူဦးေရက လည္း ေသာင္းဂဏန္းရွိတာ။ ႏုိင္ဖို႔က ၉၉.၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသခ်ာတယ္။ သူတို႔က အပိုင္သြားလုပ္တာ။ ကယားက လက္မခံတာကို ပါတီက လက္မခံ ဘူးလုိ႔ထင္ေနတယ္။ အဲဒီမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက ရွင္းျပတယ္။ ပါတီက လက္မခံတာမဟုတ္ဘူး။ ေဒသဆိုင္ရာ က လက္မခံတာ။ ပါတီက ဆိုရင္ ဦးစိုးသိန္းဆိုရင္ ကြၽန္းစု၊ ဦးေအာင္မင္းဆိုရင္ ေတာင္ငူ အခ်ိန္မေရြး welcome ပဲ။ အမွန္က ဦးေရႊမန္းတို႔ ပါတီ စီအီးစီက ညစ္တယ္လုိ႔ထင္တာ။ အဲဒီမွာ ဥကၠ႒ေတြ ရွင္းျပလိုက္ေတာ့ သေဘာ ေပါက္လား၊ မေပါက္လားေတာ့ မသိဘူးေပ့ါဗ်ာ။ လက္ခံသြားတယ္လို႔ၾကားရတယ္။ ဦးေရႊမန္းေျပာသလို တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကနည္းေတာ့ ညစ္ေနတယ္လုိ႔ သူတိ႔ုကထင္ေနၾကတာ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- https://www.facebook.com/myanmarherald

ဓါတ္ပုံ - အင္တာနက္
          ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးတြင္ ျမိဳ႕နယ္ (၄၄) ျမိဳ႕နယ္ရိွ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကာရာအိုေက၊ နိုက္ကလပ္မ်ား (၁၁) နာရီ အခိ်န္တြင္ မပိတ္ပါက ဆိုင္ပိတ္ေထာင္ခ်သည္ အထိ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕နယ္ရဲမူးၾကီး တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

          ''ေထြအုပ္မွာ လိုင္စင္ ေပးကတည္းက (၁၁) နာရီေက်ာ္ရင္ သူတို႔ မဖြင့္ပါဘူးဆိုျပီး လက္မွတ္ ထိုးထားတာ ဒါကို သူတို႔ လိုက္နာမႈမရိွဘဲ သံုးနာရီ ေလးနာရီ အထိ ဖြင့္ျပီးေတာ့ ညဥ့္နက္ပိုင္းမွာ ဒုစရိုက္မႈေတြလည္း ခဏခဏ ျဖစ္တယ္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ဒုစရိုက္မႈေတြ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာပါ'' ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

            အဆိုပါ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးတြင္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ရာဇ၀တ္မႈ ေလ်ာ့က်ေစေရး အတြက္ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကာရာအိုေကနွင့္ နိုက္ကလပ္မ်ားကို ည (၁၁)နာရီ ေနာက္ဆံုး ထားပိတ္ရန္ ေဒသႏၱရ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေၾကာင္းနွင့္ (၂၄) နာရီ ဖြင့္ေသာ စတိုးဆိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ပိတ္သိမ္းရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ည (၁၁) နာရီ ေနာက္ပိုင္း အရက္ဘီယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ လံုး၀မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲေက်ာ္ထက္
The Messenger Media
http://www.messengerdaily.com

ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား လိုအပ္သည္ဟုဆိုလိုက္၍ တခ်ဳိ႕က ေတာ္လွန္ေရးသမားဆိုသည္ႏွင့္ ဓား၊ လက္နက္၊ ေသနတ္အေျမာက္မ်ားကိုသာ ေျပး၍ ျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဒါကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။

ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ နဂိုရိွရင္းစဲြ လူထုႏွင့္ အံမ၀င္ခြင္မက်ေတာ့ေသာအေဟာင္းမ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ကာ လူထု၏လူမႈလက္ေတြ႕ဘ၀က ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ကိုက္ညီေသာအရာမ်ားကို ဖန္တီးတည္ ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေထာင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ဥပမာ- ကမၻာမွာ ကြ်န္စနစ္သည္ လူထုလူတန္းစားအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့၍ မကိုက္ညီ၊ အသံုးမ၀င္ေတာ့၍ ကြ်န္စနစ္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ ေပၚလာခဲ့သည္။ လူျဖဴလူမည္းခဲြျခားမႈ မလိုအပ္၍ လူထုကေတာင္းဆိုေသာ လူျဖဴ လူမည္းခဲြျခားမႈကို ေတာ္လွန္ေသာ အေတြးအေခၚေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ မာတင္လူသားကင္းဟူေသာလူမည္း ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အိႏၵိယမွ ဂႏၵီႀကီးသည္လည္း လူထုနည္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ကို ေတာ္လွန္သြားသူျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္လည္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္း ျဖင့္သာ ရယူလိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၊ ဖက္ဆစ္တို႔၊ နာဇီတို႔ဆိုသည္မွာ အႏုနည္းႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် ေလွ်ာ့မေပးတတ္ေသာ သဘာ၀ရိွေသာေၾကာင့္သာ လက္နက္လူသူ စုေဆာင္းကာ တိုက္ပဲြ၀င္သြားျခင္းျဖစ္ သည္။ အိႏၵိယမွာ ကဗ်ာဆရာႀကီး တဂိုး၏ ရွန္တိနိေကတံ ေက်ာင္းမွာ ပညာေရးစနစ္၏ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခု NLD ေခၚ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုမွ စတင္ေပၚေပါက္လာေသာ လူထုပါတီ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူတရပ္လံုးက ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသူတဦးအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမြးထုတ္ ေပးလိုက္ကာNLDပါတီရယ္လို႔ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳပါတီအျဖစ္ ျပည္သူတရပ္လံုးကယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုေနာက္ခံျပဳ၍လည္း NLD ပါတီရယ္လို႔ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳပါတီအျဖစ္ ျပည္သူတရပ္လံုးက ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

ျပည္သူလူထု ေနာက္ခံ ျပဳ၍လည္း NLD ပါတီ ဤမွ်သက္တမ္းၾကာၾကာ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နည္း မ်ဳိးစံုႏွင့္ လူထုႏွင့္ကင္းကြာသြားေအာင္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူကမိမိတို႔အေပၚကိုယ္စား ျပဳရပ္တည္ေပးေသာလူထုေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္သူ႔ပါတီတရပ္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ေမ့ေပ်ာက္မသြား။ ရင္ထဲ ႏွလံုးထဲတြင္ ရိွေနၾကသည္။ NLD သည္ ျပည္သူက ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာ ပါတီတရပ္ဟုသာဆိုရမည္ ျဖစ္ သည္။

NLD တြင္ ကနဦးရပ္တည္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံ၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ဘ၀ ပ်က္ေအာင္ အလုပ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕လည္း အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၾကၿပီ။ တခ်ဳိ႕လည္းက်န္းမာေရး မေကာင္းၾကေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ထံမွာရိွသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ အၾကံဥာဏ္မ်ားစြာရနိုင္ပါေသးသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အနစ္နာခံျပီး ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ရိွၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေသာ စိတ္ဓာတ္မရိွဘဲ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဘယ္လို ေတာ္လွန္ျပဳျပင္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ေတာ္လွန္ေသာ စိတ္ဓာတ္အရင္းခံမရိွသူသည္ အေဟာင္းကို ေရစုန္ေမ်ာလိုက္ျပီး သာယာစီးကာ မသာႏိုင္ေတာ့မွန္းသိလွ်င္ ရတာယူျပီး အသာေလးေဘးဖယ္ကာ ျပည္သူကို သစၥာေဖာက္သြားမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သမိုင္း တေလွ်ာက္လံုးမွာရိွခဲ့ဖူးသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတိုင္း စိတ္ဓာတ္မွန္ကန္ သူတိုင္း သိၾကပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္လိုေသာ၊ ျပင္းျပ ေသာ မုန္းတီးစိတ္မရိွဘဲ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားနိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။


အနစ္နာမခံဘဲ အေဟာင္းကို ေရစုန္ေမ်ာလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ဘယ္ေတာ့မွမေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။
ယခုအခါမွာ NLD ပါတီႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာ စစ္အစိုးရ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံပါတီ၊ ယင္း ပါတီ၏လက္စဲြမ်ား၊ မဟာမိတ္ပါတီမ်ားတို႔ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD သည္ လူေရြးမမွားဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ လက္၀ဲ လက်ာ္ခဲြျခားေနျခင္းထက္ ျပည္သူကို ဘယ္သူသည္ အနာခံ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သလဲ။ ဘယ္သူအမာခံျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုသည့္ ရဲရဲေတာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ျပင္းျပေသာစိတ္ ဓာတ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ား၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးသူမ်ားသာ လိုအပ္ပါသည္။

အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးအခ်ဳိ၏ အၾကံဥာဏ္လည္း ယူသင့္ပါသည္။
ဒီလိုမဟုတ္ဘဲအစကတည္းက ေဆြးေႏြးညိႏိႈင္းလို႔ရမည့္သူ၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္ဟုဆိုၾကေသာ အညံ့ခံေခါင္းလွ်ဳိ ၀င္မည့္သူ၊ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အလြယ္တကူ ေက်ာခိုင္းမည့္သူမ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္ ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ့မလဲ။ ဘယ္ေသာအခါမွ် မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ တသက္လံုးဒုကၡ သုကၡခံလာသူ စြန္႔စားစြန္႔လႊတ္လာသူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ အခက္အခဲေရြးေစ့မွ်ေလာက္ ၾကံဳရသည္ႏွင့္ ေဖာက္ ျပန္သြားၾကေပလိမ့္မည္။

ျပည္သူကို ေက်ာခိုင္းကာ ကိုယ္က်ဳိးရွာၾကေပလိမ့္မည္။ ရုတ္တရက္ေတာ့ မသိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းအဆက္ဆက္ သင္ခန္းစာမ်ားက သက္ေသထူေနပါသည္။ ဤသို႔ေျပာသျဖင့္ NLD ကို ယခုအခိ်န္မွာ ေ၀ဖန္စရာ မလိုဟု ေျပာေကာင္း ေျပာၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေ၀ဖန္ေရးသည္ အမွန္တကယ္ပင္ လိုအပ္ပါသည္။ ေ၀ဖန္ေရးရိွမွ အေကာင္းအဆိုး အမွားအမွန္ သိႏိုင္သည္။ အမွားကို ျပင္ႏိုင္သည္။ အပုပ္ခ်ျခင္း၊ နာမည္ဖ်က္ျခင္းေလာ၊ ေ၀ဖန္ေရးစစ္စစ္ေလာဆိုသည္ကိုမူ စဥ္းစားဥာဏ္ ရိွသူတိုင္း သိႏိုင္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အားလံုးေကာင္းပါသည္ ခင္ဗ်ားဟု ဆိုသူမ်ားသာ NLD ကို တနည္း အားျဖင့္ ပ်က္စီးေစလိုသူမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

အမွားကိုသိပါလ်က္ မေထာက္ျပ၊ အၾကံဥာဏ္မျပဳ လွ်င္ အဖ်က္သေဘာသာ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းအဆိုးမေ၀ဖန္ရ၊ မေျပာရဟုဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ အာဏာ ရွင္စနစ္တခုျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ အမွားကို မွားမွန္းမသိေအာင္ ညံ့လို႔ညံ့ မွန္းမသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ကာ ခီ်းေျမႇာက္ထားလိုသူမ်ားသာ အဖ်က္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ယခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ သူတို႔ေရးဆဲြသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုဥေပဒထဲ၀င္ျပီး တိုက္ပဲြဆင္ရမည့္သူ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္ကို မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ တိုက္ပဲြ၀င္လာသလဲဆိုသည္ကို ၾကည့္ရမည္။ တိုက္ပဲြမဟုတ္ ညိႇႏိႈင္းပဲြပါဟုဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီသည္ တိုက္ပဲြမရိွဘဲ ဘယ္ေတာ့မွမရႏိုင္ပါ။
လူထု၏ လူမႈဘ၀လိုအပ္ခ်က္က မေတာင္းဆိုေသာအရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ျပည္သူက ေက်ာ ခိုင္းသြားလိမ့္မည္။

ျပည္သူႏွင့္ ကင္းကြာသြားလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ တိုက္ပဲြၾကားမွသာ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အညံ့ခံေခါင္းလွ်ဳိ၀င္ျပီး အာဏာရွင္ အလိုက် ညိႇႏိႈင္းမည့္သူမ်ားသာမ်ားေနလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ ဘယ္ေတာ့မွလဲ ဒီမိုကေရစီရလိမ့္ မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ။

တင္တင္ဦး

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ရွိ ေရေဘးသင့္ေက်းရြာ တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ ၊ ဓါတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ (ရာမည) -
ဇူလိုင္လကုန္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ပထမအပတ္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္ ေရေဘးဒဏ္ ကို ခံစားရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ရိွေနဆဲဟု ယူနီဆက္ ျမန္မာက ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အသိေပးထားသည္။

ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ေပါက္ကြဲႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္မူလေနရာမွ ေရႊ႔လ်ားသြားၿပီး ေရျမဳပ္ၿပီးသည့္တိုင္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္အႏၱရာယ္ရိွေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။

လက္ရိွ ေရၾကီးနစ္ျမွပ္မႈ ခံစားေနရသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ေပါက္ကြဲေစတက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ေတြ႔ရိွၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားဟူ၍မရိွေသးေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအတြင္းေရးမႈး ဦးေအးေက်ာ္က မဇစၥ်ိမေျပာသည္။

၄င္းက "အဲဒီသတင္းကို အဆင့္ဆင့္ကိုပို႔ထားတယ္။ သတင္းစာေတြကလည္း အသိေပးထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔တိုင္းက အေပၚကေရေတြျပန္က်လို႔ ဧရာ၀တီျမစ္ေရၾကီးတယ္။ ပါလာတယ္ဆိုရင္လည္း ျမစ္ထဲမွာပဲရိွမယ္ အဲဒီကိုလည္း ဘယ္သူမွမသြားလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္သည့္ပစၥည္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို ေတြ႔ရိွပါက ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳပဲ၊ အစိုးရ၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းထား သည္။

၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ အားလံုးက သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည့္ ထိပ္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါ၀င္ေနေသးသည္။

မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏံွ႔အျပားမွ ႏိုင္ငံသား တစ္သန္းေက်ာ္ထိ သဘာ၀ေဘး သင့္သူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။

Mizzima - News in Burmese
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/3282#sthash.rSDE2QaU.5OmYOE1D.dpuf

​ခ်ယ္​ရီ FM ​ေရ​ဒီ​ယို ​တည္​ေထာင္​တာ ​ၾသ​ဂုတ္​လ ၁၅​ရက္​ေန႔​မွာ ၆​ႏွစ္​ျပည့္ 
  ​ျပည္​ေထာင္​စု ​ႀကံ့​ခိုင္​ေရး​နဲ႔ ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး ​ပါ​တီ​တြင္း ​ျဖစ္​ေပၚ​ေန​တဲ့ ​အ​ေျခ​အ​ေန​ေတြ​နဲ႔ ​ဆက္​စပ္​ၿပီး ​ခ်ယ္​ရီ FM ​ေရ​ဒီ​ယို​ရဲ့ ​ထုတ္​လြွင့္​မႈ​ေတြ​နဲ႔ ​ပတ္​သက္​လို႔ ​ခ်ယ္​ရီ FM ​ေရ​ဒီ​ယို ​တာ​ဝန္​ရွိ​ပု​ဂၢိဳလ္​နဲ႔ ​ျပန္​ၾကား​ေရး ​ဝန္​ႀကီး​တို႔ ​ဒီ​က​ေန႔ ​ေတြ႕​ဆံု ​ေျပာ​ဆို​ခဲ့​ရာ​မွာ ​ထုတ္​လြွင့္​မႈ ၃​လ​ၾကာ ​ယာ​ယီ ​ရပ္​နား​ထား​ဖို႔ ​ႏွစ္​ဘက္ ​သ​ေဘာ​တူ​ခဲ့​တယ္​လို႔ ​ျပန္​ၾကား​ေရး ​ဝန္​ႀကီး ​ဦး​ရဲ​ထြဋ္​က ​ဘီ​ဘီ​စီ​ကို ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

MRTV ​နဲ႔ ​ဖက္​စပ္ ​လုပ္​ေန​တဲ့ FM ​ေရ​ဒီ​ယို ​ဌာ​န​ေတြ​အ​ေန​နဲ႔ ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ ​အ​ႀကိဳ​ကာ​လ​မွာ ​ႏိုင္​ငံ​ေရး​အ​ရ ​ပု​ဂၢိဳလ္​တ​ဦး၊ ​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​တ​ခု​ကို ​ဘက္​လိုက္​ရာ ​ေရာက္​တဲ့ ​ထုတ္​လြွင့္​မႈ​မ်ိဳး​ေတြ ​မ​လုပ္​ဖို႔ ​ၫြွန္​ၾကား​ထား​ခဲ့​ေၾကာင္း၊ ​ဒါ​ေပ​မယ့္ ​ခ်ယ္​ရီ FM ​ဘက္​က ​လံု​ေလာက္​တဲ့ ​အာ​မ​ခံ​ခ်က္ ​မ​ေပး​ႏိုင္​ခဲ့​တဲ့​အ​တြက္ ၃​လ​ယာ​ယီ ​ရပ္​နား​ထား​ဖို႔ ​သ​ေဘာ​တူ​ခဲ့​ေၾကာင္း ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​ႏွစ္​ဘက္ ​ခ်ဳပ္​ဆို​ထား​တဲ့ ​စာ​ခ်ဳပ္​ပါ ​အ​တိုင္း ​ျပန္​ၾကား​ေရး ​ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န​ဘက္​က ​ဖ်က္​သိမ္း​ခြင့္ ​ရွိ​ေပ​မယ့္ ​ခ်ယ္​ရီ FM ​ဝန္​ထမ္း​ေတြ​နဲ႔ ​ခ်ယ္​ရီ FM ​ေရ​ဒီ​ယို​ရဲ့ ​အ​နာ​ဂတ္​ကို ​ထည့္​သြင္း ​စဥ္း​စား​ခဲ့​တဲ့​အ​တြက္ ​အ​ခု​လို ၃​လ ​ယာ​ယီ​ရပ္​နား​ဖို႔ ​ေျပာ​ခဲ့​တာ ​ျဖစ္​တယ္​လို႔ ​ျပန္​ၾကား​ေရး ​ဝန္​ႀကီး ​ဦး​ရဲ​ထြဋ္​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​ဒီ​ကိ​စၥ​ကို ​ခ်ယ္​ရီ FM​ဘက္​က ​တ​န​လၤာ​ေန႔​မွာ ​တ​ရား​ဝင္ ​စာ​တင္​ဖို႔ ​လို​ေၾကာင္း​နဲ႔ ​သ​ေဘာ​တူ ​ထား​တဲ့​အ​တိုင္း ​အ​ေကာင္​အ​ထည္ ​မ​ေဖၚ​ဘူး ​ဆို​ရင္​ေတာ့ ​စာ​ခ်ဳပ္​ပါ ​သတ္​မွတ္​ခ်က္ ​စည္း​မ်ဥ္း​ေတြ ​အ​တိုင္း ​ေဆာင္​ရြက္​သြား​မယ္​လို႔ ​ဆို​ပါ​တယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 youths-day-620.jpg နိုင္ငံတကာ လူငယ္မ်ားေန႔ကို ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း ယုဒသန္ခန္းမမွာ က်င္းပေ

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးနုိင္သူလူဦးေရ ၃၃ သန္းရိွရာမွာ အသက္ ၁၈ နွစ္ကေန ၃၅ ၾကားလူငယ္လူဦးေရက တစ္၀က္နီးပါး ရိွၿပီး မဲေပးနုိင္သူ လူငယ္ အားလံုး မဲေပးၾကဖို႔ကို ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ နိုင္ငံတကာ လူငယ္မ်ားေန႔မွာ တက္ေရာက္စကားေျပာသူေတြက တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း ယုဒသန္ခန္းမမွာ က်င္းပတဲ့ နုိင္ငံတကာ လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားမွာ ရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုမိုးေသြးက တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

"ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥတစ္ခု က်ေနာ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔လူငယ္ေတြ ကိုယ္တိုင္က မဲေပးသူေတြျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူထားတဲ့ သန္းေခါင္ စာရင္းေတြအရဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၁၈ ကေန ၃၅ အတြင္း လူငယ္ ထုက ၁၅ သန္းရွိပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အသက္ ၁၈ ထက္မဲေပးႏိုင္ ခြင့္ရွိတဲ့သူျပည္သူက ၃၃ သန္းရွိပါတယ္၊ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရွိသူ ျပည္သူရဲ႕တစ္ဝက္ေလာက္က လူငယ္ေတြျဖစ္ ေနတယ္၊ လူငယ္ေတြရဲ႕မဲေတြဟာ အလြန္အေရး ပါတယ္ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္သိဖို႔ လိုတယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕နယ္ပယ္ေဒသ၊ ကိုယ္ရဲ႕တိုင္းျပည္ကို အေကာင္းဆံုးဦးေဆာင္ ႏိုင္မယ့္သူ၊ အေကာင္းဆံုးစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို လူငယ္ေတြကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဒီမွာ လာတိုက္တြန္းတာျဖစ္ပါတယ္"

နုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႔ဟာ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔က က်ေရာက္တာျဖစ္ေပမယ့္ ရန္ကုန္မွာ ဒီေန႕ ရံုးပိတ္ရက္မွာ က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေရေဘးသင့္ေဒသေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြေစ်းေရာင္း ပဲြေတာ္ေတြ က်င္းပသလို လူငယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပဲြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

RFA

Photo: Cherry FM ( Facebook )
  ဦးတုိးနိုင္မန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခ်ယ္ရီ FM ကို ပိတ္လိုက္ဖို႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ခ်ယ္ရီ FM ဟာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆိုၿပီး အသံလႊင့္ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ပိတ္သိမ္းလိုက္ဖို႔ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ေျပာတာလို႔ သိရိွရပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာရိွတဲ့ ခ်ယ္ရီ ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း ရံုးမတက္ခုိင္းေတာ့ဘူးလို႔ သိရၿပီး အသံလႊင့္ဌာနမွာ ၀န္ထမ္းအင္အား တစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ ရိွပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔က ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ပူးတဲြဥကၠဌအျဖစ္ကေန ဖယ္ရွားခံရတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရေရႊမန္းရဲ႕သားျဖစ္သူ ဦးတိုးနုိင္မန္းဟာ Red Link အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီအျပင္ ခ်ယ္ရီ FM ကို ပိုင္ဆုိင္သူလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ခ်ယ္ရီ FM ရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္နွာမွာ ေဖၚျပထားတာက ၿဂိဳလ္တု signal မရတာေၾကာင့္ ထုတ္လႊင့္မႈေတြကို ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

မေန႔က ဦးတိုးနုိင္မန္းကို RFA က ေမးျမန္းရာမွာ ဒီကေန႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ အစည္းအေ၀းရိွေၾကာင္းနဲ႔ လာမယ့္ရက္ပိုင္းမွာ ခ်ယ္ရီ တည္ေထာင္တဲ့ ၆ နွစ္ျပည့္ ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးမွာ နာမည္ႀကီး Iron Cross နဲ႔ ၆ နွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတာေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုး (ဆင္ဟြာ) 
    ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ၂၀၁၅ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ သတ္မွတ္ရက္ ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅,၄၀၀ ေက်ာ္ စာရင္း ေပးသြင္းထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅,၄၀၀ ေက်ာ္သည္ ပါတီ ၉၀ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁,၁၃၉ ဦး အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တင္သြင္းကာ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁,၁၃၈ ဦး ႏွင့္ တတိယ အမ်ားဆံုး အျဖစ္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ပါတီမွ ၇၃၀ ဦး တင္သြင္းခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီက ၂၈၃ ဦး၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီ ၂၃၆ ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူ လယ္သမား ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရး ပါတီက ၂၀၆ ဦး ၊ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ေလာင္း  ၂၃၂ ဦး၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (က်ားျဖဴ) က ၁၉၇ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္း) ပါတီက ၁၂၆ ဦး၊ ကရင္ျပည္သူ႔ ပါတီက ၁၁၈ ဦး၊ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ ၆၄ ဦး ၊ မြန္ အမ်ဳိးသားပါတီ ၅၁ ဦး စသည္ျဖင့္ အသီးသီး စာရင္းသြင္း ထားသည္။

ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ထိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ ၁,၅၄၅ ဦး၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၇၉၁ ဦး၊ ျပည္နယ္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု မဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ၃,၀၇၂ ဦး စုစုေပါင္း ၅,၄၀၈ ဦး စာရင္း ေပးသြင္းထားသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္တို႔ရဲ့ အျဖစ္အပ်က္ဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြၾကားက အာဏာလုပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖဲစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ဓားပါတဲ့ကုလားဦးသိန္းစိန္က စားသြားတာပါပဲ။ ဦးသိန္းစိန္ဘက္မွာ ဓားရွိတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ဦးသိန္းစိန္ဘက္မွာ ေသနတ္ရွိတယ္။ ေနာက္တနည္းေျပာရရင္ ဦးသိန္းစိန္ဘက္မွာ စစ္တပ္နဲ႔ လက္ရွိဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္က စားသြားတာပါပဲ။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ေနာက္မွာ အရင္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊရွိမယ္ဆိုတဲ့ခန္႔မွန္းခ်က္ကလည္း သိပ္ေတာ့ မမွားႏိုင္ပါဘူး။ ဦးသန္းေရႊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ၾသဇာရွိေသးတယ္ဆိုတာကေတာ့ နည္းနည္းမွန္းရခက္ပါတယ္။ သိပ္မ်ားလွမယ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ဆိုတာ ရာထူးနဲ႔ေဝးရင္ အာဏာကလည္း တျဖည္းျဖည္းပါးသြားတတ္တဲ့ သေဘာေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲသလိုပါးသြားလို႔လည္း ဦးေရႊမန္းကျပန္လွန္ရဲတာပါ။

အရင္တုန္းက ရာႏႈန္းျပည့္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္မွာေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ အဝိုင္းခံလိုက္ရျပီဆိုရင္ ပြဲျပတ္သြားပါျပီ။ အဝိုင္းခံရတဲ့လူဟာ ရာထူးျပဳတ္၊ ေထာင္က်၊ ဘဝပ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးထဲက ထြက္ေပေတာ့ပဲ။ ခုေတာ့ ခါတိုင္းေလာက္ မလြယ္ဘူး။ နည္းနည္း ပြဲရွည္မယ္။ သူတို႔မွာ ကိုယ့္ရွဴးကိုယ္ပတ္ေနျပီ။ ဒီမိုကေရစီပါလို႔ တိုင္းသိျပည္သိ၊ ကမၻာသိညာထားေလေတာ့ ယုတၱိတန္ေအာင္ လုပ္ျပဖို႔ေလးေတာ့ လိုလာျပန္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကို အေၾကာင္းျပခ်က္မယ္မယ္ရရ မျပႏိုင္ဘဲ၊ သြားေရာ့လဟယ္ဆိုျပီး ကန္ထုတ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ၂၀၀၈ ေျခဥလည္း ေခြးျဖစ္ေရာ့လဟယ္ကိန္းဆိုက္ေနပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္သိန္းစိန္ - မင္းေအာင္လိႈင္ဂိုဏ္းဟာ dilemma ဆိုတဲ့ ေရွ႔မတိုးေနာက္ဆုတ္သာတဲ့ အက်ပ္အတည္းက်ေနပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေပးရင္ သူတို႔ကို ျပန္ေဆာ္မွာ မုခ်။ ဦးေရႊမန္းကို ကန္ခ်ရင္လည္း သူတို႔အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေမြးျမဴထားျပီး တေန႔ေရႊဥတလုံးက်နဲ႔ တသက္လုံးထိုင္စားဖို႔ျပင္ထားတဲ့ ၂၀၀၈ ေျခဥ ငန္းဘဲၾကီးဟာ ဘာမွ ေသာက္သုံးမက်တဲ့ ေခြးေသေကာင္ပုပ္စားတဲ့ လင္းတျဖစ္သြားမယ္။

ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။
သူတို႔မွာ အၾကံကေတာ့ရွိျပီးသားပါ။ သူတို႔အၾကံတစြန္းတစကို ေစာေစာကတည္းကေတြ႔ခဲ့ရျပီးပါျပီ။ ဦးေရႊမန္းကို သူ႔အေရြးေကာက္ခံေဒသက မဲဆႏၵရွင္ေတြက အယုံအၾကည္မရွိအဆိုတင္ျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္က ရုပ္သိမ္းေၾကာင္းစာတင္တယ္ဆိုတာ အစီအစဥ္ရဲ့ အစပိုင္းေပါ့။ သူ႔မဲဆႏၵရွင္ေတြကလည္း စစ္သားေတြခ်ည္းပဲ။ ညစ္ထားတာေလ။ အခုျပန္အညစ္ခံရျပီေပါ့။ စစ္သားေတြက သူ႔ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က ျပန္ရုပ္သိမ္းေၾကာင္းစာပို႔တယ္။

ဒါေပမယ့္ ဦးေရႊမန္းကလည္း လူလည္ပန္ကာပါ။ နည္းဥပေဒမရွိေသးလို႔ လုပ္လို႔ မရဘူးဆိုျပီး ခပ္တည္တည္ပဲ ကိုယ့္ဖာသာ ပယ္ခ်ပစ္လိုက္တယ္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ခြက္ေစာင္းခုတ္တဲ့ပြဲဆိုေတာ့ ျပည္သူကလည္း ဘာမွ မေျပာဘဲ ၾကည့္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ၾကည့္ေနခဲ့တယ္။

တေန႔ကေတာ့ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းပြဲလုပ္ျပီး ေနာက္တေန႔မနက္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက စာထုတ္တယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရုပ္သိမ္းခြင့္ကို နည္းဥပေဒျပဌာန္းဖို႔ ထပ္ျပီး သတိေပးတဲ့စာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရးဌာနရဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ဘြားကနဲခ်က္ခ်င္းတက္လာတာပါပဲ။ သေဘာကေတာ့ ဦးေရႊမန္း ကိုယ့္တြင္းကိုယ္တူးျပီး အဝီစိအထိဆင္းေပေတာ့ဆိုတဲ့ သေဘာပဲ။

ဒါေပမယ့္ ေရႊမန္းကလည္း ေလျဖန္းေနတာ မဟုတ္ေသးေတာ့ ေခ်ာင္ထဲကေန အေမာက္ေထာင္ျပတယ္။ သူ႔ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေနျပီး သူ႔ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနတဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းဆိုျပီး ပို႔စ္တခုတင္လိုက္တယ္။ ဓာတ္ပုံနဲ႔ဘာနဲ႔။ သေဘာကေတာ့ ငါမေသဘူး၊ ေရကူးတတ္တယ္ေပါ့။ ဒီအေျခအေနေတြကိုၾကည့္ရတာကေတာ့ ပြဲၾကီးပြဲေကာင္းတပြဲေတာ့ မၾကာခင္ျမင္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္တို႔သေဘာက လုပ္ျပီဆိုရင္ က်ဴပင္ခုတ္က်ဴငုတ္မက်န္လုပ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္။ မီးၾကြင္းမီးက်န္ကိုမထားသလို ရန္ၾကြင္းရန္စကိုလည္း ဆက္ျပီးၾကီးထြားခြင့္ေပးေလ့မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကိုလုပ္သလို ဖမ္းျပီးေထာင္ခ်လိုက္ဖို႔ကလည္း မလြယ္ဘူး။ သူတို႔ေျခဥအရဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ကို ဖမ္းခ်င္ရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကို ၾကိဳျပီး အေၾကာင္းၾကားရ ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရဦးမယ္ ဆိုသကိုး။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကို ဖမ္းျပီးေထာင္ခ်လိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ ေျခဥက အီးအီးကုန္းတဲ့ စကၠဴေလာက္မွ တန္ဖိုးရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒီေတာ့ ဦးေရႊမန္းကို ျဖဳတ္ဖို႔ရာ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန အရင္ရွင္းရေတာ့မွာပဲ။
ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကေန ျဖဳတ္ဖို႔ ဆိုရင္ နည္းလမ္းက ႏွစ္နည္းရွိတယ္။ တနည္းကေတာ့ ပုဒ္မ ၁၁၃ (ခ) အရ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ကေန ရုပ္သိမ္းလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုရုပ္သိမ္းရမယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ မပါျပန္ဘူး။ နည္းဥပေဒမရွိေသးလို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲ မဲခြဲျပီး ဆုံးျဖတ္လိုက္ရင္ ရသလား။ ဒါကတနည္း။ ေနာက္တနည္းကေတာ့ ေစာေစာက ေျပာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ကေန ရုပ္သိမ္းတဲ့နည္း။ ရုပ္သိမ္းဖို႔ နည္းဥပေဒကို အျမန္ျပဌာန္းဖို႔၊ ဦးေရႊမန္းကို ကိုယ့္တြင္းကိုယ္တူးခိုင္းဖို႔နည္း။
အဲဒီႏွစ္နည္းစလုံးကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၾကိဳးစားလာတာကို ျမင္ရဖြယ္ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း တိုက္ပြဲ ပြဲၾကီးပြဲေကာင္းကို ေတြ႔ရေတာ့မွာပါ။

လႊတ္ေတာ္တြင္းတုိက္ပြဲရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာေတြက အေရးၾကီးလာၾကေတာ့မယ္။ ဘယ္သူေတြက ဘယ္သူ႔ဘက္ကို မဲေပးၾကမလဲ။ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ မဲကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ဦးသိန္းစိန္၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ဘက္ကို သြားၾကမယ့္မဲေတြပဲ။ ဒီခ်ဳပ္ကဘယ္ဘက္ကို သြားမလဲ။ ဦးေရႊမန္းဘက္ကို သြားဖို႔မ်ားတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ ရုတ္တရက္ၾကီး ဘက္ေျပာင္းဖို႔ ခက္ပါတယ္။ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသားမဲေတြကေရာ။ လႊတ္ေတာ္တြင္း တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့မဲကလည္း ဦးေရႊမန္းဘက္ကို သြားမယ့္မဲက ခပ္မ်ားမ်ားပဲထင္ပါတယ္။ အေရးၾကီးဆုံးမဲက ၾကံ့ဖြတ္ေတြရဲ့မဲပဲ။ သူတို႔ကလူမ်ားစု။ သူတို႔မဲက အဆုံးအျဖတ္မဲျဖစ္မယ္။ ဦးေရႊမန္းျပဳတ္ေရး မျပဳတ္ေရးကို သူတို႔က အဆုံးအျဖတ္ေပးလိမ့္မယ္။

ၾကံ့ဖြတ္ပါတီဝင္အမ်ားစုဟာ ဦးေရႊမန္းလူေတြလို႔ ယူဆစရာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖြတ္တို႔ရဲ့သေဘာဆိုတာဟာ ဘာမူမွ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ သာကူးပဲ။ သာတဲ့ဘက္ကူးမွာမုခ်။ အခုသာေနတာက ဓားပါတဲ့ကုလားေလးသိန္းစိန္က အထက္စီးကဆိုေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ဘက္ကူးၾကမွာ ေတာ္ေတာ္ ေသခ်ာတယ္။ အဲသလို ေသခ်ာေအာင္လည္း ဦးသိန္းစိန္တို႔က ၾကံ့ဖြတ္ညီလာခံေတြကို ဦးေရႊမန္းမပါဘဲ အေရးေပၚေခၚျပီး သြန္သင္ဆုံးမ၊ ျခိမ္းေျခာက္ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မဲဘယ္လိုခြဲမလဲဆိုတာက ဦးေရႊမန္းလက္ထဲမွာ။ ဦးေရႊမန္းက လွ်ိဳ႔ဝွက္မဲခြဲစနစ္ကို က်င့္သုံးမယ္ဆိုတာနဲ႔ အေျခအေနက တမ်ဳိးျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ လူမသိဘူးဆိုရင္ ဖြတ္ေတြဟာ စိတ္ရင္းအတိုင္းမဲထည့္ခ်င္ထည့္ၾကေတာ့မွာေပါ့။ ဒီေတာ့ ဦးေရႊမန္းကို ျဖဳတ္ခ်ေရးဟာ လြယ္မေယာင္နဲ႔ခက္ေနတယ္။

ေနာက္တနည္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က ရုပ္သိမ္းခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးသစၥာကို မေစာင့္သိရင္ ရုပ္သိမ္းလို႔ ရတယ္။ အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားရင္လည္း ရုပ္သိမ္းလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ရင္ ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးရင္ ရုပ္သိမ္းလို႔ ရတယ္လို႔ေတာ့ မပါျပန္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးတာကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးသစၥာမေစာင့္သိတာလို႔ လိုသလိုဆြဲျပီး ဘာသာျပန္တာမ်ဳိးလည္း လုပ္ခ်င္လုပ္မယ္။ ဥပေဒကို မလိုတမ်ဳိးလိုတမ်ဳိးလုပ္တာက သူတို႔လုပ္ေနက်မဟုတ္လား။

ဒီေတာ့ ဟိုတေလာက ေဆးျပားေတြကို ဆယ္ဘီးကားၾကီးနဲ႔ တစင္းေတြ႔ထားတာ ဦးေရႊမန္းတို႔ ဦးခင္ေရႊတို႔ ခမည္းခမက္ လုပ္ထားတာပါဆိုျပီး ေခ်ာက္တြန္းျဖဳတ္ခ် လုပ္လိုက္မလား။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ ေလသံပစ္ထားတာမ်ဳိးရွိတယ္။ မူးယစ္ေဆးတရားခံကို သိထားျပီးျပီတဲ့။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကို ေက်ာ္လုပ္လို႔ မရေသးလို႔ ျပည္သူကို အသိမေပးေသးတာဆိုပဲ။ ဒီေတာ့ အၾကံကုန္ရင္ ဂဠဳန္ဆားခ်က္မယ့္နည္းက အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္မွာကတည္းကလုပ္ခဲ့တဲ့ ဘိန္းပစ္ဖမ္းတဲ့ ကလီေရွး နည္းေဟာင္းၾကီးျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေရႊမန္းဘက္က ေျပာမယ္ဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒကလည္း နည္းဥပေဒ မရွိေသးဘူးဆိုရင္ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။

အဲ...တနည္းေတာ့ က်န္ေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္ရတဲ့ ေနာက္တနည္းက ေသရင္လည္း ထြက္ရသတဲ့။ အဲဒီေတာ့ ဦးေရႊမန္းကို ေစာေမာင္ၾကီးတုန္းကလုပ္သလို ေဆးထိုးသတ္ပစ္တဲ့ နည္းကေတာ့ ေနာက္ဆုံးလုပ္ႏိုင္တဲ့နည္းပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ဦးေရႊမန္းလည္း အာဏာရွင္၊ ဦးသိန္းစိန္လည္း အာဏာရွင္ပဲ။ အာဏာရွင္ခ်င္းအတူတူ ဘာလို႔မ်ား ဒီေလာက္အထိ ခြက္ေစာင္းခုတ္ၾကတဲ့ အဆင့္ေရာက္သြားၾကသလဲ။ အာဏာရွင္ပီပီ အာဏာလုတာ၊ ခြက္ေစာင္းခုတ္တာက ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဒါ့ထက္ပိုတဲ့ တျခားအခ်က္ကေလးတခ်ဳိ႔ကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အာဏာရွင္ခ်င္းတူေပမယ့္ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္မတူၾကတဲ့အခ်က္ပါ။ ဦးသိန္းစိန္က ကြန္ဆာေဗးတစ္ အာဏာရွင္။ ဦးေရႊမန္းက နီယိုအာဏာရွင္။ ဦးသိန္းစိန္က ေရွးရိုးအတိုင္း အာဏာရွင္စနစ္ကို သြားခ်င္တယ္။ စစ္တပ္က အပိုင္ဗိုလ္က်ထားမယ္။ မႏိုင္ရင္ ညစ္မယ္။ ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အာဏာရွင္ေတြအေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိမယ္။ ဒါက ဦးသိန္းစိန္နည္း။ ဦးသန္းေရႊအၾကိဳက္နည္း။

ဦးေရႊမန္းရဲ့ အာဏာရွင္စနစ္က ထိုးထြင္းတီထြင္မႈရွိတယ္။ နည္းေဟာင္းၾကီးအတုိင္းသြားလို႔ လူထုက လက္မခံေတာ့ဘူးလို႔ သူကျမင္တယ္။ ဒီေတာ့ သူက ဆန္းသစ္ ခ်င္တယ္။ စစ္တပ္ကလူေတြကိုေလွ်ာ့ခ်င္တယ္။ ၂၅ ရာႏႈန္းလည္း ယူထားျပီးျပီပဲ။ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ထဲမွာ သိပ္မထည့္ခ်င္နဲ႔ေတာ့၊ ရုပ္ပ်က္လြန္းတယ္။ အဲသလိုယူဆတယ္။ ျပဳျပင္ေရးေလသံလိႈင္လိႈင္ေျပာခ်င္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကရင္ဒုန္းယိမ္းကျပခ်င္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တခုလုံးရဲ့ ဆိုးခဲ့ယုတ္ခဲ့သမွ်ကိုလည္း ဦးသန္းေရႊ႔ေခါင္းေပၚပဲ ပုံခ်လိုက္ခ်င္တယ္။ သူတို႔ကလူေကာင္းေလးေတြပါ။ လူယုတ္မာၾကီး ဦးသန္းေရႊေၾကာင့္ မမိုက္ခ်င္ပဲ မိုက္ခဲ့ရတာပါဆိုတဲ့အခ်ဳိးမ်ဳိးခ်ဳိးခ်င္တယ္။ သူကေတာ့ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းၾကီး၊ ကယ္တင္ရွင္ၾကီးလုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါမွ မ်ားမ်ားညစ္စရာမလိုဘဲ မဲေလးဘာေလး နည္းနည္းပါးပါးရမယ္။ အဲဒီနည္းနည္းပါးပါးနဲ႔ ၂၅ ရာႏႈန္းနဲ႔ေပါင္းရင္ တိန္တိန္ျမည္ေနျပီ။ သမၼတထိုင္ခုံမွာ ဒူးႏွံ႔ ထိုင္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခိုင္းစားရုံပဲ။
ဒါက ဦးေရႊမန္းရဲ့အၾကံ။

ဦးေရႊမန္းက အၾကံၾကီးတယ္။ သူ႔အၾကံသာေအာင္ရင္ ႏုိဗဲလ္ဆုရႏိုင္တဲ့ အၾကံမ်ဳိးပဲ။ ဒါကလည္း သူစျပီးၾကံတဲ့အၾကံမဟုတ္ဘူး။ သူ႔အရင္ ဒါမ်ဳိးၾကံတဲ့သူရွိတယ္။ ခင္ညြန္႔။ ခင္ညြန္႔တုန္းကေတာ့ ခံလုိက္ရတယ္။ သူကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌလည္း ျဖစ္တယ္။ ဦးသန္းေရႊရဲ့ အာဏာကလည္း တျဖည္းျဖည္းပါးလာျပီဆိုေတာ့ သူ႔ကိုေတာ့ လုပ္လို႔မရေလာက္ဘူးလို႔ တြက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္တို႔မည္သည္မွာ အာဏာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ေတြ႔ရာသခ်ၤဳိင္း ဓားမဆိုင္းဘူးဆိုတာကို သူကိုယ္တိုင္ အာဏာရွင္ျဖစ္ရက္နဲ႔ ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ေလသလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပြဲကမျပတ္ေသးဘူး။ ဦးေရႊမန္းကလည္း သားသားခုေတာ့မွားမွန္းသိပါျပီ။ ခ်မ္းသာေပးပါေတာ့လို႔ လြယ္လြယ္ေလးမ်က္ရည္က်ျပီး အေလွ်ာ့ေပးမယ့္ပုံ သိပ္မေပၚဘူး။ ေရႊမန္းသူရ ဘာေသြးၾကြလို႔ သူရဘြဲ႔မည္ခံသနည္းဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရဦးမွာပေလ။

ဒီေတာ့....
သစၥာေဖာက္ေရႊမန္းဂိုဏ္းနဲ႔ သစၥာခံအာဏာရွင္ သိန္း-လိႈင္ဂိုဏ္းရဲ့ ေနာက္ဆုံးဗိုလ္လုပြဲကို ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကြင္းမွာ ပရိသတ္ၾကီးမ်ား မၾကာခင္ဆက္ရွဳစားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ၾကည့္ခ်င္သူေတြ လက္ခုပ္တီးၾကပါခင္ဗ်ား။

ေဇာ္ဝင္း
၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ၊ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္သူသည္ ပုပၸါး - ေညာင္ဦး - ပုဂံၿမိဳ႕မ်ား၌ ငဘ ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ႐ိုက္ကူးမႈ ၿပီးစီးသည္ႏွင့္ ၁၄.၈.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာေျမာက္ေပါက္ ၂၆ လမ္းႏွင့္ ၈၉ လမ္းၾကား၌ သာသနာ့ပါလ လူမႈကူညီေရးအ သင္း မွစီစဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကေလး၊ ဟားခါး ၿမိဳ႕ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအ တြက္ ရံပံုေငြဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲအား ညေန (၄းဝဝ) နာရီမွ (၈းဝဝ) နာရီအထိ ဦးေက်ာ္သူ တက္ေရာက္အားေပး အလွဴေငြေကာက္ခံရင္း "ဆရာမ" သီခ်င္းတစ္ပုဒ္အား မႏၱေလး မဟာဂီတ ေတးဂီတအဖြဲ႔မွ ညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္အတူ သီဆို၍ အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံ ကူညီေပးခဲ့သည္။ အလွဴေငြက်ပ္ ၃၇ သိန္းက်ပ္တိတိအား ေကာက္ခံရ႐ွိပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း-ရန္ကုန္

ushwemann-620 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေတြ႔ဆံုပဲြမွာ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္

သူရဦးေရႊမန္းကို USDP ျပည္ေထာင္စု ႀကံံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌတာ၀န္ကေန ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ ဟာ ျမန္မာနို္င္ငံဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေထာက္ခံသူေတြကုိ တုန္႔ဆိုင္းသြားေစတယ္လို႔ အေမရိကန္အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mitch McConnell က ေသာၾကာေန႔ မေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠဌ ရာထူးက ဖယ္ရွားခံရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Mitch McConnell က UDSP ဟာ နိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုအေနနဲ႔ သူတုိ႔ပါတီကုိ ဘယ္သူေတြ ေခါင္းေဆာင္ သင့္တယ္ဆိုတာ သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ရာထူးကဖယ္ရွားတဲ့ ကိစၥမွာ အစိုးရလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ အထူးတလည္ စိုးရိမ္ပူပန္ရပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Mitch McConnell က ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ အခုလုိပါတီရဲ႕ အတြင္းေရး ျပႆနာသက္သက္တစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ အတြက္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ပါ၀င္သင့္တယ္လို႔ ယူဆသလဲဆိုတာကုိ ရွင္းျပဖို႔ မိမိတိုက္တြန္းပါတယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးဟာ မၾကာခင္က်င္းပေတာ့ မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး စုိးရိမ္ေသာကေတြကုိ တုိးပြားေစပါတယ္လို႔လည္း သူ႕ရဲ႕ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီအတြင္း ေအပီ သတင္းတပုဒ္မွာလည္း ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌကို ညဘက္ႀကီး ရာထူးက ဖယ္ရွားခဲ့ခ်ိန္မွာ အစုိးရလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြပါ၀င္တဲ့ ကိစၥကို အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ေ၀ဖန္ေနၾကေၾကာင္း ေရးသားထား ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုက သူတုိ႔အစုိးရဟာာ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚေလွ်ာက္လွမ္းေနတယ္ဆုိတဲ႔ ယုံၾကည္ မႈကုိ ပုိမုိတုိးပြားေအာင္ပဲ ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္၊ ဆုတ္ယုတ္ သြားေအာင္မလုပ္မိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရအမ်ဳိးသမီး Katina Adams က ေျပာၾကားေၾကာင္း လည္း ေအပီသတင္းမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

RFA


၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္းမွာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ က်င္းပမည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ႏူိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႕မွာ သတ္မွတ္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ဘုိ႕ တရား၀င္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ျပီး လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ က သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ အေယာင္ေဆာင္ လိမ္ညာမႈေတြနဲ႕ ျပည့္ႏွက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ယူနီေဖါင္း ခၽြတ္ျပီး လုံျခည္လဲ၀တ္လာၾကတဲ့ စစ္သားမ်ားနဲ႕ ပါလီမာန္ထဲ ျပည့္ႏွက္သြားခဲ့ပါတယ္။

အခုလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိလည္း ႏူိင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားက ဘယ္လုိမ်ား ပုံေဖၚလာမလဲ ဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ႏူိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေတာ့ အားလုံးအတြက္ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္မယ့္ ရလာဒ္နဲ႕ကေတာ့ အေ၀းၾကီး ျဖစ္ေနလိမ္မယ္လုိ႕ သုံးသပ္ေနၾကပါျပီ။ အားလုံးက စုိးရိမ္ေနမႈက ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အျမင့္ဆုံး ေဖၚေဆာင္မည့္ အစုိးရအဖဲြ႕ ေပၚေပါက္လာမွာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ မေရရာ မေသခ်ာ ခန္႕မွန္းရခက္တဲ့ အေပးအယူေတြ ျဖစ္လာမွာကုိ စုိးရိမ္ေနၾကရတဲ့ အေနအထားပါ။

အဓိက ကေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါပဲ၊ လူေပါင္း တသိန္းခဲြနီးပါး အသက္ဆုံးခဲ့ရတဲ့ နာဂစ္မုန္တုိင္း က်အျပီး တပါတ္အၾကာမွာ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပကာ မဲဆႏၵရွင္ ၉၄% မဲနဲ႕ အတည္ျပဳခဲ့တယ္လုိ႕ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ သန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈမွာ လူုဦးေရ ၆ သန္း ေလ်ာ့သြားခဲ့လုိ႕ဒီဖဲြ႕စည္းပုံဟာ လုိအပ္တဲ့ မဲအေရအတြက္ထက္ ပုိရေနခဲ့တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားသြားရပါတယ္။

ဒီ ဖဲြ႕စည္းပုံကုိ ျပင္ႏူိင္ေရး ဟာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ပါလီမာန္မွာ အေရြးခ်ယ္ခံစရာ မလုိတဲ့ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅% ကုိ အေသအခ်ာ ထည့္ထားခဲ့တာေၾကာင့္လည္း မၾကာေသးခင္က ပါလီမန္အတြင္း တင္ျပခဲ့တဲ့ ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳမႈေတြ အားလုံးနီးပါး ရႈံးနိမ့္သြားခဲ့ရတာဟာလည္း အံၾသစရာ ျဖစ္မလာပါဘူး၊

အခုလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ NLD အေျခအေန ေကာင္းမွာ ျဖစ္ျပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဟာ စိတ္အားထက္သန္ တက္ၾကြေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၈၀% ေက်ာ္ေက်ာ္ ေနရာေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဒီတၾကိမ္မွာေတာ့ အခက္အခဲ ေတြ ရင္ဆုိင္ရဘုိ႕ ရွိေနပါတယ္။ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီဟာ ဘဏၠာေရးမွာ အလြန္ေတာင့္တင္းေနတာေၾကာင့္ လူဦးေရ နည္းနည္းသာ ရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကုိ္ အလြယ္တကူ ေငြနဲ႕ေပါက္ျပီး အႏူိင္ယူသြားႏူိင္တဲ့ အျပင္ မဲလိမ္မယ့္ အေရးကလည္း ၾကိမ္းေသသေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ႏူိင္ငံျခားမွာ ေလ့လာသူမ်ား ရွိလာမွာ ျဖစ္လုိ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႕ စာရင္ေတာ့ ပုိျပီး သန္႔ရွင္းလိမ့္မယ္လုိ႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏူိင္ငံရဲ႕ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားမွာ ရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု ပါတီေတြ အေျခအေန ေကာင္းလာႏူိင္တာကုိလည္း ထည့္တြက္ရပါမယ္။ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္တပ္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခံစရာမလုိတဲ့ ၂၅% ကုိ ေက်ာ္လႊားႏူိင္ဘုိ႔ NLD အေနနဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမအားလုံးရဲ႕ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံကုိ ႏူိင္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဲ့ဒီလုိ ႏူိင္ခဲ့ရင္ေတာင္္မွ လူထု အားလုံး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ အစုိးရအဖဲြ႔မ်ဳိး ရႏူိင္ဘုိ႕ မေရရာ ေသးပါဘူး၊ အစုိးရအဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းႏူိင္မယ့္ သမၼတကုိ လႊတ္ေတာ္ တခုစီက တဦးစီ နဲ႕ စစ္တပ္က တဦး ေပါင္း ၃ ဦး လ်ာထားေပးရမွာ ျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းက တဦးေရြးခ်ယ္ေပးရမွာတာမုိ႕ ရႈံးနိမ့္သူ ႏွစ္ဦးက ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ NLD မွာ လ်ာထားဘုိ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ရွိပုံမရေသးပါဘူး၊ စစ္တပ္က စိတ္ေျပာင္းျပီး ေရြးေကာက္ပဲြ အျပီး နဲ႕ ေဖေဖၚ၀ါရီ အၾကားမွာ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး သေဘာတူ လုိက္ေလ်ာခဲ့မႈ မရွိလုိ႕ကေတာ့ NLD အေနနဲ႕ ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူ တဦးကုိ ေထာက္ခံရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္ နဲ႕ ၎တုိ႕တည္ေထာင္ထားတဲ့ ပါတီဟာ ယခုအခ်ိန္အထိ မည္မွ်ပင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးထားသည္ ဆုိျငားလည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ လက္တဆုပ္စာ သာ ရွိသည့္ အဆင္သုိ႕ ေလ်ာက်ႏူိင္သည့္ အေနအထား ႏွင့္ လူထုက လုိလား ႏွစ္ျမဳိ႕မႈ မရွိသည့္ အခ်က္ကုိ ထပ္မံရင္ဆုိင္ရဘြယ္ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ႏူိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္၍ ဗီတုိအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္ အျဖစ္က ေလာေလာဆယ္တြင္ လူထု၏ ျငဳိ ညင္မႈကုိ ရရွိေနပါတယ္။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား အလုိရွိေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ နဲ႔ ႏူိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာဘုိ႕လုိတဲ့အခ်က္ကုိ ဆန္႕က်င္ေနတာကလည္း အဆုိပါ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကုိလည္း ဆုံးရႈံးေနျပန္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမုိကေရစီ အသုိက္အ၀န္းထဲကုိ ၀င္ေရာက္လာျပီဆုိျပီး အလ်င္အျမန္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ပႏူိင္ငံမ်ားအေနနဲ႕လည္း စိတ္ပ်က္လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ နဲ႕ အေမရိကန္အစုိးရက သူတုိ႕ေၾကာင့္ ဒီလုိ ျဖစ္လာခဲ့ရတာပါဆုိျပီး ၾကြားလုံးထုတ္ကာ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပုိျပီး အခံရခက္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းက အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ားဟု ကုိယ့္ဘာသာ ကင္ပြန္းတပ္လာၾကတဲ့ သံဃာအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ဘာသာျခားမ်ား မုန္းတီးေရး လႈံ႕ေဆာ္လာခဲ့မႈမ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာ့တဲ့ အေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ အင္မတန္ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းေပးခဲ့ရတာလည္း ႏူိင္ငံတကာ အလယ္မွာ သိကၡာထပ္က်ခဲ့ရပါတယ္။

အခု ေရြးေကာက္ပဲြဟာ စစ္သားေဟာင္းမ်ား လႊမ္းမုိးျပီး သူတုိ႕အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္မယ့္ အစုိးရမ်ဳိးသာ ေပၚထြန္းလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ထင္သလုိ ျဖစ္မလာပဲ အလြန္အကၽြံ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္လာေနတဲ့ လူထုၾကီးနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရဘြယ္ ရွိေနပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ အရင္ကလုိ ႏူိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ႏွိပ္စက္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့တဲ့ အရင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ထက္ အနည္းငယ္ အသက္ရႈေခ်ာင္လာေစမယ့္ အစုိးရမ်ဳိး ေပၚထြန္းလာဘုိ႕ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ရွိေနပါေသးတယ္။

ရည္ညြန္း။ ၊ The Economist July 18th 2015

HSW
BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ သမၼတ႐ံုးမွ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းမွာ ကယားျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉)မွ တစ္သီးပုဂၢလ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီ၌ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းမွာ ယခင္ကလည္း ကယားျပည္နယ္မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ပါတီသုိ႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီေအာက္ေျခက လက္မခံသည့္အတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ တနသၤာရီတုိင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွသာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီဘက္မွ အႀကံေပးထားခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

““အဲဒါဆုိ ကာယကံရွင္ကို ေမးမွပဲရမွာ။ ပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ ဘာမွ မရွိေသးဘူး။ သူက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဆုိေတာ့ ကာယကံရွင္ ပဲ ေမးမွရမွာ။ ပါတီက ႏုတ္ထြက္တာလည္း မရွိပါဘူးကြာ။ ႏုတ္ထြက္စာ လည္း မတင္ဘူး။ ဘာမွမလုပ္ဘူး။ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေလ””ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

အာဏာရ ႀက့့ံခုိင္ေရးပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္းမွာ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္အထိ တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး ၎၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အဆုိပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ရပ္ကြက္ ၂ ခုႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅ ခုသာ ပါ၀င္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ စာရင္းမ်ားအရ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉)တြင္ ဦးစိုးသိန္း အမည္ျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ နာမည္စာရင္း တင္ထားသူရွိၿပီး ယင္းေနရာတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ဦးေအာင္သိန္းက ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ နာမည္စာရင္း ေပးထားသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႐ံုးအဖြဲ႕ဗ်။ ပါတီကိုေမး၊ ၿပီးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ကိုေမး”” ဟု သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းခမ္း၀င္းကလည္း““၇ ရက္ ၈ ရက္ေန႔ထိ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ မေတြ႕ခဲ့ဘူး။ ၾကားေတာ့ ၾကားတယ္။ ကယားျပည္နယ္ဘက္ကို ၀င္မယ္ လုိ႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေဘာ္လခဲ ၿမိဳ႕နယ္ဘက္မွာလို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္ကို စာရင္း တက္မလာေသးဘူး”” ဟု ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္းအေနျဖင့္ ၎၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးစုိးသိန္းဖလား အမည္ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္မွစကာ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အသင္း ၁၂ သင္းအတြက္ အားကစား၀တ္စံု၊ စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ ခရီးစရိတ္မ်ားကိုလည္း ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

““ဟုတ္တယ္။ လာေတာ့ လာလာကန္ေနၾကတာပဲ။ ၇ ရက္ေလာက္ကတည္းက စေနတာ။ ဦးစိုးသိန္း ကိုယ္တိုင္လည္း လာတယ္။ ကၽြန္မ သတင္းၾကားတာ ဒီေန႔ေတာင္ လာတယ္ၾကားတယ္။ ခက္တာက သူတို႔က လာကန္တဲ့သူေတြက ရြာေတြက။ တျခားရြာေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီး လုပ္ေပးတာ”” ဟု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကယားလူမ်ဳိးစု ဒီမိုကေရစီ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသူ ေဒၚမိမိေမာ္က ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဦးစိုးသိန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လ အတြင္းက လည္း ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းရြာ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဩ၍ ဆိုလာျပား၊ Sky Net ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္ ကယားလူမ်ဳိးစု ဒီမုိကေရစီပါတီ ဦးေစာညီညီကို ကိုးကား၍ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ထုတ္ The Voice Daily တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

၀ိုင္းေမာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald


သူရဦးေရႊမန္း။
သူရဦးေရႊမန္း။

သူရဦးေရႊမန္းကို ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး USDP ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ကေန ျဖဳတ္ခ်လိုက္တာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အေျခအေန ေတြဟာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေပၚ ေထာက္ခံသူေတြ အတြက္ ျပန္ စဥ္းစားစရာျဖစ္တယ္ လို႔ အေမရိကန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ လူမ်ားစုေခါင္းေဆာင္ Mitch McConnell က ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တခုထဲမွာ ေျပာထားပါတယ္။

တျခားႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလိုပဲ USDP အေနနဲ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေပမဲ့ ပါတီတာ၀န္ရွိသူတဦးကို ရာထူးကျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ပါ၀င္တယ္ဆုိတာက အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အထူးပဲ စိုးရိမ္စရာျဖစ္တယ္လုိ႔ မစၥတာ မက္ကြန္းနဲလ္က ေျပာထားပါတယ္။

တကယ့္ကိုပဲ ပါတီတြင္းကိစၥျဖစ္ပံုရတဲ့ အေျခအေနတရပ္မွာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ပါရတယ္ဆုိိတာ ျမန္မာအစိုးရအေန နဲ႔ ရွင္းျပဖို႔ မစၥတာမက္ကြန္းနဲလ္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြဟာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို က်င္းပမယ့္ပံုစံအေပၚ စိုးရိမ္မႈေတြ တိုးလာေစတယ္လုိ႔လည္း အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ လူမ်ားစုေခါင္းေဆာင္ မစ္ခ်္ မက္ကြန္းနဲလ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

VOA

ရံုးျပန္တက္ေနတဲ့ သူရဦးေရႊမန္း။
ရံုးျပန္တက္ေနတဲ့ သူရဦးေရႊမန္း။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီပါတီ ဥကၠ႒ ရာထူးကေန သူရ ဦးေရႊမန္းကုိ ဖယ္ရွားလုိက္တဲ့ ကိစၥဟာ မၾကာခင္မွာ ဒီထက္ ပုိမုိျပင္းထန္တဲ့ ရုိက္ခတ္မႈေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အနီးကပ္ ေလ့လာသူေတြက သုံးသပ္ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ သူရ ဦးေရႊမန္း ရုံးတက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္ေတြကုိ ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္တယ္ဆုိတာဟာလည္း သူ႔သေဘာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ သုံးသပ္ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က စုစည္း တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါတဲ့ ကာလတခုလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရႏုိင္တဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပခါနီး လပုိင္း အလုိမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း လက္ရွိ အာဏာရ ပါတီအႀကီးအကဲ ရာထူးကေန ျဖဳတ္ခ်ခံ လုိက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လက္ရွိအစုိးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အမွန္တကယ္ လုိလုိလားလား လုပ္ေဆာင္ေနရဲ႕လား ဆုိတဲ့အေပၚမွာလည္း ႏုိင္ငံတကာက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္တာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ သူရ ဦးေရႊမန္းကုိ ရာထူးက ျဖဳတ္ခ် လုိက္ၾကသူေတြဟာ အရင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ကလုိ ရုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

"ဦးေရႊမန္းကိစၥမွာကေတာ့ ဒီဘက္ေခတ္ျဖစ္လာေတာ့ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ လိုေတာ့ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လို႔မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ လို႔လည္း ေျပာ ထားတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မလွည့္ဘူးလို႔လည္း ေျပာ ထားတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကိုလည္း ေျပာထားတယ္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ေျပာထား တယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရတဲ့ဥစၥာက နည္းနည္းေလး သူတို႔ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ မွ ေဘာင္ဝင္ေအာင္ လုပ္ေနရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။

က်ေနာ္ အတြင္းက က်ေနာ္ သိတဲ့သတင္းေတြအရကေတာ့ ဒီအတိုင္းေတာ့ ခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္မယ့္ လို႔ေတာ့ မထင္ဘူး။ အခုပဲ စၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တေယာက္ကို အေရးယူလို႔ရမယ့္ကိစၥကို အေရးေပၚ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးကေန တင္လာတာရွိၿပီ။ ေနာက္ အတည္ျပဳဆဲ သတင္းေတြအရ ဦးေရႊမန္းကို တရားစြဲဖို႔အတြက္ကို အခ်က္အလက္ေပါ့ေလ ေက့စ္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ တရားစြဲဖို႔ အတြက္ကို သူတို႔စီစဥ္ေနတယ္လို႔သိရတယ္။

အဲ့ေတာ့ က်ေနာ္ သံုးသပ္ခ်က္အရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဥကၠ႒ အတိုင္း ဆက္လုပ္မယ္။ ဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္မယ္။ အဲ့ဒီ့ဥပေဒအရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ပ်က္ကြက္မႈနဲ႔ ဦးေရႊမန္းကို အေရးယူၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေနတရားဝင္ ဥပေဒအတုိင္း ျဖဳတ္ခ်လိုက္လို႔ရတယ္။ ၿပီးရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့မွာ အက္ရွင္ေတြ လာလိမ့္မယ္။ တရားစြဲတာေတြ တရားဥပေဒအတုိင္း လုပ္တာေတြ လာလိမ့္မယ္။ "

သူရ ဦးေရႊမန္းကုိ တျခား စီးပြားေရးကိစၥေတြနဲ႔လည္း အေရးယူႏုိင္စရာ ရွိတယ္လုိ႔ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔က သူရ ဦးေရႊမန္း လႊတ္ေတာ္ရုံးကုိသြားၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တယ္ ဆုိတာဟာလည္း သူ႔သေဘာနဲ႔သူ သြားတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

"အင္မတန္မွ ဉာဏ္မ်ားတယ္ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ သာမာန္ ရိုးရိုး ေတြးလို႔မရတဲ့ အေတြးမ်ိဳး အဲ့ဒီ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီး သန္းေရႊြ ေခါင္းထဲမွာ ရွိတယ္။ သူဟာ အလုပ္တခုကို လုပ္လို႔ရွိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးျဖတ္ဘူး။ သူက အရင္ဆံုး စာေလးနဲ႔ ခ်ၿပီးေတာ့မွ သတင္းကို အရင္ဆံုး တီးတိုး ဝါဒျဖန္႔ၿပီးေတာ့မွ လႊင့္ထည့္လိုက္တာ။ လႊင့္ၿပီးေတာ့မွ ျပန္လာတဲ့ သတင္းက ဘယ္လို ျပန္လာလည္း ဆိုတာ ရွိၿပီးေတာ့မွ သူက လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးၿပီး ရွာၿပီးေတာ့မွ လုပ္တတ္တယ္။ အခုလည္း ဦးေရႊမန္းကို ရံုးျပန္တက္ခိုင္းလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ လူေတြရဲ႕ Attention မွာ ေလ်ာ့သြားတယ္။"

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္ကလည္း သူရ ဦးေရႊမန္းကုိ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။

" အခု လုပ္တဲ့ကိုင္တဲ့ ဟာေတြက ဒီတပ္မေတာ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ေပါ့ေနာ္။ အေရွ႕တုန္းက သူတို႔ေတြ လုပ္ခဲ့ကိုင္ခဲ့တဲ့ ကာရိုက္တာေတြကို ၾကည့္ရင္ ဒီေလာက္နဲ႔ ရပ္သြားလိမ့္မယ္ လို႔ မျမင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လဲ သူတို႔က တဆင့္ခ်င္း တဆင့္ခ်င္း လုပ္တာ။ အဲ့လိုလုပ္တာကလည္း အေၾကာင္းရွိတာေပါ့ေလ။ အေၾကာင္းရွိတယ္ဆိုတာက အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအထားေရာ။ သူတို႔ရဲ႕ ရက္ရရွိမႈေပါ့ အခ်ိန္ရရွိမႈ အေနအထားေရာ ၿပီးေတာ့မွ အရင္ေခတ္တုန္းကလိုမ်ိုး တၿပိဳင္နက္တည္း အကုန္လံုး ရပ္လို႔မရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ဟန္ျပ ဒီမိုကေရစီေလး ရွိေနတဲ့ အေနအထားေရာ အဲ့တာေၾကာင့္မို႔လို႔ အခုလို လူျမင္ေကာင္းေအာင္ေတာ့ နည္းနည္းလုပ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ လုပ္မယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။"

လက္ရွိ အစုိးရက ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ မၾကာခင္ က်င္းပေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္ က ေျပာပါတယ္။

သူရ ဦးေရႊမန္း ပါတီအႀကီးအကဲ တဦးအျဖစ္ကေန ရာထူးက ဖယ္ရွားခံ လုိက္ရတာဟာ ပါတီတြင္း ကိစၥျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ားစုက ရႈျမင္ သုံးသပ္ေနၾကၿပီး လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအပါအ၀င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း တခုလုံးကုိ ထိခုိက္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။

သူရ ဦးေရႊမန္းဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးကုိ အခုခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ ရယူထားဆဲျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ကေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လုိ႔ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး ရရွိတဲ့ သတင္းေတြအရကေတာ့ သူရ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ သားျဖစ္သူ ဦးတုိးႏုိင္မန္းရဲ႕ အိမ္မွာ လုံၿခံဳေရး အေစာင့္ေတြခ်ထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အေနအထား ရွိေနေသးသလုိ သူ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ Cherry FM အသံလႊင့္ဌာနက အသံလႊင့္ရုံ ၁၇ ရွိတဲ့အထဲက ၁၆ ခုဟာ Signal မရတဲ့အတြက္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းေတြ ေလာေလာဆယ္ ရပ္တန္႔ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/how-far-military-will-go-against-u-shwe-mann/2919040.html


 ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံၿဖိဴးေရးပါတီရဲ႕ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲဟာ အမ်ားယူဆသလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴဳးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ လုပ္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေဟာင္း သူရဦးေအာင္ကိုက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ သူရဦးေအာင္ကို ကို RFA အဖြဲ႔သူ မသင္းသီရိက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese


 ႀကံ႕ခိုင္ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ အခါမွာ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကိုၾကည့္ၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းတယ္လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သဘာပတိအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက RFA ကိုေျပာပါတယ္။

ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ အရင္စနစ္ဆိုးေတြရဲ႕ အၾကြင္းအက်န္ေတြျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ NLD ပါတီ အတြင္းမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မေက်နပ္တာကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေပးေနေပမယ့္ ဆႏၵျပတဲ့အထိျဖစ္လာေနလို႔ ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြ တိုးမလာေအာင္ ဟန္႔တားတဲ့သေဘာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရတာလို႔ဆိုပါတယ္။

NLD သဘာပတိအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္နိုင္ပါၿပီ။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese

​သူ​ရ​ဦး​ေရြွ​ မန္း​ႏွင့္ ​သား ​ဦး​တိုး​ႏိုင္​မန္း​ကို ၂၀၁၄ ​ခု​ႏွစ္​က ​ေန​ျပည္​ေတာ္ ​က​မ႓ာ့​စီး​ပြား​ေရး​ဖို​ရမ္​တြင္ ​ေတြ႕​ရ​စဥ္ 
  ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ညက ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ေနရာက ဖယ္ရွားခံလိုက္ရတဲ့ သူရဦးေ႐ႊမန္းဟာ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ေန႔မွာေတာ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ႐ုံးကို ေရာက္လာၿပီး သူ႕႐ုံးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႕ဆုံခြင့္ေတာင္းတဲ့ မီဒီယာေတြကို လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြ ျပန္စတဲ့ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႕ဆုံမယ္လို႔ သူ႕ ကိုယ္ေရးအရာရွိက တစ္ဆင့္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါတယ္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းဟာ ေနျပည္ေတာ္က သူ႕ကို ေပးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေနအိမ္မွာပဲ ရွိေနၿပီး အိမ္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ မမွန္ပါဘူးလို႔ သားျဖစ္သူ ဦးတိုးႏိုင္မန္းက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

မိသားစုနဲ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ ကန္႔သတ္ထားတာလည္း မရွိပဲ ပုံမွန္အတိုင္း သြားလာေနႏိုင္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


ဒါေပမယ့္ သူ႕အိမ္ေရွ႕မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက စၿပီး လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြ လာခ်ထားတယ္လို႔ ဦးတိုးႏိုင္မန္းက ေျပာပါတယ္။

လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕ေပါင္း အနည္းဆုံး သုံးဖြဲ႕ရွိၿပီး အိမ္အနားတဝိုက္မွာ ေနရာယူထားၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သူ႕မိသားစုပိုင္ ခ်ယ္ရီအက္ဖ္အမ္ရဲ႕ ထုတ္လႊင့္မႈ ေတြမွာလည္း ၿဂိဳဟ္တုကေန တင္ေပးေနတဲ့ စက္က မတက္ေတာ့တဲ့အတြက္ နယ္ေတြကို ထုတ္လႊင့္မႈ မရေတာ့ပဲ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အက္ဖ္အမ္ေတြရဲ႕ ထုတ္လႊင့္မႈကို ၿဂိဳဟ္တုကျပန္တင္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ထပ္ဆင့္ တင္ေပးစရာ မလိုတဲ့ ရန္ကုန္ေဒသ တဝိုက္ ထုတ္လႊင့္မႈ ေတြမွာလည္း အသံလႈိင္း အားနည္းသြားၿပီး ဖမ္းယူရာမွာ အခက္အခဲ ရွိေနတယ္လို႔ ပရိသတ္ေတြ ဆီက ျပန္သိရေၾကာင္း ဦးတိုးႏိုင္မန္းက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီကိစၥကို ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ စေနန႔မွာ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိတယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


 ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးလွေဌးဝင္းနဲ႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးေဝလြင္တုိ႔ဟာ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနျပည္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြ ကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ ဒီေန႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။

သူတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္ကေန အၿငိမ္းစားယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရး ပါတီမွာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြအျဖစ္ တာဝန္ယူလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးလွေဌးဝင္းက ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးေဝလြင္က ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္တုိ႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာေတြမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီကေန ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၄၇ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း ဒီေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ၁ဝ ဦး၊ NLD ပါတီက ၁ဝ ဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီက ၅ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီက ၁ဝ ဦး၊ တသီးပုဂၢလ ၈ ဦး စုစုေပါင္း ၄၃ ဦး ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ဖို႔ အမည္စာရင္းတင္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

 ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္(KIO)မွ ၈၈မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) ထံသို႔ က်ပ္ေငြ သိန္းႏွစ္ေထာင္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔လွဴဒါန္းခဲ့စဥ္။ Photo:The 88 Generation Peace and Open Society
 ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔မွာရွိတဲ့ ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီေထာက္ပံဖို႔အတြက္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႔ ေကအုိင္အုိက ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းထံ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂ဝဝဝ လွဴဒါန္းလိုက္ပါတယ္။

ေကာက္ခံရရွိထားတဲ့ အလွဴေငြေတြကို ေရေဘးဒဏ္ခံစားေနရတဲ့ ေဒသအားလံုးအတြက္ ျဖန္႔ေဝသံုးစဲြသြားမွာျဖစ္ တယ္လို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာပါတယ္။

"တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းကိုေတာ့ တစ္ေနရာတည္သံုးမွာမဟုတ္ဘူးေလ၊ လိုတဲ့ေနရာေတြေပါ့ ျဖန္႔ၿပီးေတာ့ပဲ သံုးတာေပါ့၊ အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းမွာပဲ ေဘးဒုကၡေရာက္ေရာက္ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးက မွ်ေဝခံစားတယ္ ကူညီတယ္ဆိုတာဟာ ေငြေၾကးပမာဏထက္ကို ၾကင္နာျပတ္သားျခင္း မွ်ေဝခံစားတယ္ ကူညီတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားက ပိုၿပီးေတာ့ႀကီးမားပါတယ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုလံုးရဲ႕ ျပႆနာဟာ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးနဲ႔ဆိုင္တယ္၊ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းတယ္ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီယဥ္ေက်းမႈေလးကို က်ေနာ္တို႔က တန္ဖိုးထားတာပါ"

ေကအုိင္အုိဟာ ခ်င္းျပည္နယ္က ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြကို အကူအညီေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ CNF ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးကတဆင့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ လွဴဒါန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဒီလ ၂ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီေပးႏုိင္ဖို႔ အလွဴေငြနဲ႔ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းေတြကို ေကာက္ခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေန႔ကစၿပီး ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္း ေရေဘးဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရတာျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔အထိ ေသဆံုး ၁ဝ၆ ဦး၊ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္က ၁၃ သိန္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး နဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႀက့ံခိုင္ေရး ပါတီ ဗဟိုညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ပါတီတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ သူရဦးေရႊမန္းကို ပါတီဥကၠ႒၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လႊဲအပ္ထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက The Voice သို႔ေျပာၾကားသည္။ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း ကလည္း အတည္ျပဳေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ ယေန႔က်င္းပေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပါတီ ဥကၠ႒ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္သျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းက ပါတီဥကၠ႒ရာထူးကို တရားဝင္ ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားကဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃- ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အၿမဲတမ္းဥကၠ႒သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးက တရား၀င္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄ အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အၿမဲတမ္း ဥကၠ႒သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ သမၼတသည္ ဥပေဒကို လက္တစ္ျခားလုပ္၍ အသုံးခ်ေနသည္မွာထင္ရွားသည္။

ဥပေဒတြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ ့အစည္းမ်ာ၏ ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ၊ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ (သို ့)ဒုသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရသည့္ေနမွစ၍ ႏႈတ္ထြက္ျပီး (သို ့) အျငိမ္းစားယူျပီးျဖစ္ရမည္ ဟု မွတ္ယူရမည္လို ့ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ထိုေၾကာင့္ ပါတီ၏ဖြဲစည္းပုံအရ မိမိ၏အမည္ပါ၀င္ေနျခင္း၊ ရာထူးတာ၀န္ေနရာယူထားျခင္း၊အဖြဲ ့၀င္လစ္တြင္ အဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားေသာေၾကာင့္ ဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေပါက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အၿမဲတမ္း ဥကၠ႒ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္လည္း ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖါက္ရာေရာက္ေနသည္ကို
ေထာက္ျပေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမသိန္း

ဧရာဝတီတုိင္း ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းက ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ား။ (ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၅)
 ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေရေဘးဒဏ္ အႀကီးအက်ယ္ ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျမစ္ေရေတြ ဆက္တက္ေနတဲ့ အတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းမွာ ေဒသခံေတြ ေဘးလြတ္ရာ  တိမ္းေရွာင္ေနရပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းထဲက တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြဟာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ေနရတာနဲ႔အမွွ် အကူအညီေတြ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။  ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေရေဘးသင့္ျပည္သူ တစ္သန္း သံုးသိန္းေလာက္ထိ ရွိေနျပီလို့ အစိုးရက ေျပာဆုိေနခ်ိန္မွာပဲ ဧရာ၀တီတိုင္းထဲမွာ ေန႔စဥ္ ေရေတြ တက္ေနတဲ့ အတြက္ ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ တုိးလာပါတယ္။ ပုသိမ္ျမိဳ႕မွာေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္း ၄ခုဖြင့္ထားရသလို တျခားျမိဳနယ္ေတြမွာလည္း ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထ ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ဖြင့္ထားရေၾကာင္း ေဒသခံ တဦးကအခုလိုေျပာပါတယ္။

" အဲ့ေတာ့ ပုသိမ္မွာ ေရအေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ေလး တက္လာတဲ့ အတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္ကြက္ေတြမွာ ( ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ သမၼတရပ္ကြက္၊ ျမကၽြန္းသာေပါ့ေနာ္... ) အစရွိသျဖင့္ ရပ္ကြက္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ျမဳပ္သြားပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒုကၡသည္စခန္းက ေလးခုပဲ ဖြင့္ပါေသးတယ္ခင္ဗ်။ တျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း ဖြင့္ထားရပါတယ္ခင္ဗ်။ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕မွာဆိုလည္း ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြ ဖြင့္ထားရပါတယ္။ သာေပါင္းမွာလည္း ဖြင့္ထားရပါတယ္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စခန္းေတြပါ ခင္ဗ်။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ မွာ ေနရာေတာင္းၿပီးဖြင့္ရတာပါခင္ဗ်။ ပုသိမ္၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ က်ံဳေပ်ာ္၊ ေရၾကည္ ၊ သာေပါင္း၊ ဟသၤာတေပါ့ေနာ္။ "

ေရေဘးနဲ႔ အတူ ပုိးမႊားအႏၱရယ္ေတြကလည္း မ်ားေၾကာင္း ေရက်သြာ တဲ့ေညာင္တုန္းျမိဳၽ႕မွာေတာ့ အဆိပ္ရွိတဲ့ေျမြေတြ အိမ္ေတြထဲမွာ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္တာေတြ ရွိေနေၾကာင္း ဆက္ေျပာျပပါတယ္။

" အခုကေတာ့ ေရက်သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေညာင္တုန္းၿမိ္ဳ႕နယ္ မွာကေတာ့ ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေျမြေပြး ေျမြေဟာက္ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး အိမ္ေတြေပၚ တက္ေနတာမ်ိဳး ရွိတယ္ခင္ဗ်။ အဲ့တာကေတာ့ တကယ္ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔စိုးရိမ္ရတဲ့ဟာတခုပါပဲ။ တစ္ေယာက္ဆိုရင္ တအိမ္တည္းမွာတင္ ေျမြေပြး ေလးေကာင္ရပါတယ္ခင္ဗ်။ အေကာင္ေတာ္ေတာ္ႀကီးႀကီးေတြပဲ။"

ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ မအူပင္ခရိုင္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ေ၀ယံကၽြန္းေက်း၇ြာက ျပည္သူေတြ ဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကမ္းပါးျပိဳတဲ့ဒဏ္ကိုခံစားရျပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကမ္းပါးျပိဳတာေရာ ေရႀကီးတာကိုပါႀကံဳ တဲ့ အတြက္ တရြာလံုး နီးပါးေရျမဳပ္ ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီအတြက္ လူဦးေရ ၂၅၀၀ခန္႔ အတြက္ ေရနဲ႔ အစားအေသာက္ အကူညီေတြ လိုအပ္ေနေႀကာင္းရြာသားတဦးကေျပာပါတယ္။

" အခု က်ေနာ္တို႔ အိမ္ေျခ ၂၈၇ လံုး ရွိတယ္။ အိမ္ေျခ ၂၈၇ လံုးမွာ ေရႊ႕ေျပာင္း အိမ္ယာက ရြာအေရွ႕နဲ႔ အေနာက္ျခမ္းက ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္ယာက ၂၀၀ဝန္းက်င္ လာက္က လက္ရွိအေနအထားက အကုန္လံုး လူေနလို႔ ေနရာေလး စိပ္စိပ္ေလးေတာင္မွ မရွိဘူးဗ်။ အကူအညီက ၿမိဳ႕နဲ႔ အလွမ္းအကမ္းေဝးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အကူအညီ က်ေနာ္တို႔ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မရေသးပါဘူးခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ လူဦးေရ ၂၅၀၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိတယ္ခင္ဗ်။ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔အတြက္ လိုေနပါတယ္ခင္ဗ်။"

စစ္ကုိင္းတိုင္း ကေလးျမိဳ႕မွာေတာ့ ေရက်သြားေပမဲ့ ရံြ႔ႏြံေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ အိမ္ေတြ ထဲကို ျပန္ျပီးေနထုိင္ဖို႔ အတြက္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔  ျမိဳ႕ခံတဦးက ဆုိပါတယ္။

" အမႈိက္ေတြရွင္းေနတယ္။ လူေတြကေတာ့ တခ်ိဳ႕ေနေနၾကတယ္။ အိမ္ထဲမွာ။ ျပသနာက ဘာျဖစ္တာလဲဆိုေတာ့ ႏံုးေတြက မ်ားေနတာ။ ႏုံးေတြက မ်ားလြန္းလို႔ အိမ္ထဲကို မဝင္ႏုိင္ဘူးျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ျပသနာရွိပါတယ္ခင္ဗ်။"

ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းေရေဘးသင့္တဲ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၂ခုရွိျပီး အစိုးရကေတာ့ အဆုိးဆံုး အေျခအေနရွိတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၄ခု ရွိတယ္လုိ႔ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အခုထက္ထိေတာ့ ဧရာ၀တီတုိင္းမွာေတာ့ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြ က ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ စခန္းေတြ ဆက္ဖြင့္ထားရပါတယ္။ အစိုးရ ကေတာ့ ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းေရေဘးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၀၃ဦးရွိျပိး ေရေဘးသင့္သူ တသန္း ၃သိန္းေလာက္ရွိတယ္လို႔ စာရင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

မေအးေအးမာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

​ ဒီ​ေရ​အ​တက္​နဲ႔ ​ျမစ္​ေရ​ႀကီး​တာ ​ဆံု​လို႔ ​ေရ​ႀကီး​လာ
​ ေရ​ႀကီး​ေန​တဲ့ ​ဧ​ရာ​ဝ​တီ​တိုင္း ​ၿမိဳ႕​နယ္ ၁၉ ​ၿမိဳ႕​နယ္​မွာ ​ေရ​က်​လာ​တာ​ေတြ ​ရွိ​ေပ​မယ့္ ​ေအာက္​ပိုင္း ​ေဒ​သ​ျဖစ္​တဲ့ ​သာ​ေပါင္း၊ ​ပု​သိမ္၊ ​ပန္း​တ​ေနာ္​စ​တဲ့​ၿမိဳ႕​နယ္​ေတြ​မွာ ​ေရ​ပို​ႀကီး​ေန​ပါ​တယ္။

​ပု​သိမ္​ၿမိဳ႕​နယ္​မွာ ​ေသာ​ၾကာ​ေန႔​က ​ကယ္​ဆယ္​ေရး​စ​ခန္း ၅ ​ခု ​ထပ္​တိုး​လာ​ၿပီး ​အ​ခု​ဆို​ရင္ ​ကယ္​ဆယ္​ေရး ​စ​ခန္း​ေပါင္း ၃၉ ​ခု​ရွိ​သြား​ျဖစ္​တယ္​လို႔ ​ပု​သိမ္​ၿမိဳ႕​နယ္ ​လက္​ေထာက္​အုပ္​ခ်ဳပ္​ေရး​မႉး ​ဦး​စိန္​ေသာင္း​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​သာ​ေပါင္း​ၿမိဳ႕​နယ္​မွာ ​ရြာ​အ​မ်ား​စု​မွာ ​ေရ​ႀကီး​ေန​ၿပီး ​အ​ခု​ေတာ့ ​ေရ​ျပန္​က်​စ​ျပဳ​ေန​ၿပီ​လို႔ ​ဧ​ရာ​ဝ​တီ​တိုင္း ​လြွတ္​ေတာ္​အ​မတ္​တစ္​ဦး​ျဖစ္​တဲ့ ​ဦး​ဝင္း​သိန္း​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။ ​ေက်း​ရြာ​အုပ္​စု ၇၀ ​ေလာက္​ထဲ​က ၆၀ ​ေလာက္ ​ေရ​ျမဳပ္​တယ္​လို႔ ​သူ​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။ ​ေရ​တ​ျဖည္း​ျဖည္း​က်​လာ​ေပ​မယ့္ ​အ​ကူ​အ​ညီ​ေတြ ​လို​ေန​ဆဲ​လို႔ ​သူ​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​အ​ခု​ရက္​ပိုင္း​မွာ ​ပင္​လယ္​ေရ ​ထ​ရက္​နဲ႔​ဆံု​ေန​ၿပီး ​ဧ​ရာ​ဝ​တီ ​ျမစ္​အ​ေပၚ​ပိုင္း​က ​ေရ​က​လည္း ​က်​လာ​ေန​တာ​ေၾကာင့္ ​ဧ​ရာ​ဝ​တီ​ေအာက္​ပိုင္း ​ေရ​ႀကီး​ေန​တာ​က ​လြယ္​လြယ္​နဲ႔​က်​ဖို႔ ​မ​ရွိ​ေသး​ဘူး။

​ဧ​ရာ​တီ​တိုင္း​တ​ခု​လံုး​မွာ ၂၆ ​ၿမိဳ႕​နယ္​ရွိ​တဲ့​အ​ထဲ​က ၁၉ ​ၿမိဳ႕​နယ္​မွာ ​ေရ​ႀကီး​ေန​ဆဲ​ပဲ​လို႔ ​လူ​မႈ​ဝန္​ထမ္း​ကယ္​ဆယ္​ေရး​ႏွင့္ ​ျပန္​လည္​ေန​ရာ​ခ်​ထား​ေရး​ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န​က ​ၫြွန္​ၾကား​ေရး​မႉး ​ေဒၚ​ျဖဴ​လဲ့​လဲ့​ထြန္း​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​တစ္​ႏိုင္​ငံ​လံုး​အ​တိုင္း​အ​တာ​နဲ႔ ​ေရ​ေဘး​ဒု​ကၡ​ေရာက္​သူ ၁၅ ​သိန္း​နီး​ပါး​ရွိ​ၿပီး​ေတာ့ ​ေသ​ဆံုး​သူ​က ၁၀၆ ​ဦး​ရွိ​တယ္​လို႔ ​ေဒၚ​ျဖဴ​လဲ့​လဲ့​သိန္း​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


  ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတြင္ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရး ပဲ့ကိုင္သူမ်ား အၾကား အာဏာလြန္ဆဲမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို ဦးသိန္းစိန္ကုိ ေထာက္ခံ သည့္ USDP ပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိ ဳ ႔က ရုတ္တရက္ စီးႏွင္း ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရပါတီ USDP ၏ ေခါင္းေဆာင္ သူရဦးေရႊမန္းမွာ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္ဟု ပါတီတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာဆို လိုက္ပါသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ၾကာၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ အရွိဆုံးျဖစ္မည္ဟု ေၾကာ္ျငာ ထားသည့္ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႀကိတ္အနယ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (USDP) က အားခဲထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဗဟိုခ်က္က်သည့္ က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားရန္ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ခဲ့ၾကသည့္ ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသူ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ အၾကား သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေကာလဟာလမ်ားသည္ မၾကာေသးမီလမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အတိမ္အနက္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားက မၾကာေသးမီ လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္လႊာတင္ရက္ မတိုင္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္က ႏုိင္ငံေရးေလာက တစ္ခုလုံးကုိ တုန္လႈပ္ သြားေစခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ USDP အေျခစိုက္ရုံးသို႔ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ကြက္တစ္ခု၏ ညတစ္ညကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌလည္းျဖစ္သည့္ ဦးေရႊမန္းသည္ အခ်ိဳးအေကြ႕ အာဏာ လြန္ဆြဲပြဲတြင္ အဓိကပစ္မွတ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ဦးေရႊမန္းအား သူ၏ ပါတီရာထူးမွ ဖယ္ရွားရန္ ဦးသိန္းစိန္က သေဘာတူ ခဲ့သည္ဟု သမၼတရုံးမွ ဦးေဇာ္ေဌးက AFP ကို ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
”ဒါက ပါတီတြင္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကိစၥသက္သက္ပါ။ စိုးရိမ္စရာအေၾကာင္း
မရွိပါဘူး။” ဟု ဦးေရႊမန္း အထိန္းသိမ္းခံထားရေၾကာင္း ေကာလဟာလမ်ား ကို သူက ေခ်ပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ျပည္သူလူထုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မပါရွိဘဲ သူက ေျပာဆို သြားခဲ့သည္။

ဗုဒၶဟူးညေနာင္းပိုင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စီးနင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အေစာပိုင္းတြင္ မိမိ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေနအိမ္ကို လုံၿခဳံေရး အေစာင့္အၾကပ္မ်ား ၀န္းရံထားခဲ့သည္ဟု ဦးေရႊမန္း၏ သားျဖစ္သူက AFP ကို ေျပာဆိုထားသည္။
”လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြက ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို ဒီလိုပုံစံမ်ိဳး ထိန္းခ်ဳပ္ တယ္ဆိုတာ ထူးဆန္းပါတယ္။” ဟု ဦးတိုးႏိုင္မန္းက ရန္ကုန္ရွိ အဆက္အသြယ္မ်ားမွတဆင့္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

အေၾကာင္းရင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္အေပၚ သစၥာခံသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကို ေထာက္ခံေပးရန္ ဦးေရႊမန္းက ဆန္႔က်င္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အာဏာႀကီးမား သည့္ တပ္မေတာ္မွ ပါတီသုိ႔ ကူးေျပာင္း ေရြးေကာက္ခံ လုိသည့္ အရာရွိႀကီးမ်ားကို ပါတီတြင္း တင္သြင္းမႈအလုံးစုံကုိ လက္မခံ ခဲ့ေၾကာင္း ယူဆဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီအတြက္ ရပ္တည္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားထံမွာ ေလွ်ာက္လႊာ ၁၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ကို ပါတီက ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု USDP ပါတီ၀င္ ဦးေအာင္ကိုက ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ AFP ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ႏွစ္မ်ားစြာ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စူးတစ္ေခ်ာင္းပမာ ျဖစ္ခဲ့သည္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီသည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ပြဲမ်ား အခိုင္အမာ ရရွိရန္ အေျခအေန အခုိင္အမာ ရရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်လို သည့္ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျငင္းခုံမႈမ်ား အပါအ၀င္ ေသာ့ခ်က္က် သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း အာဏာလက္မလြတ္လုိသည့္ စစ္တပ္ကို အတိုက္အခံ ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွိေနခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္တဲြ အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည့္
စိတ္ကူးကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဦးေရႊမန္းက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ထားၿပီးျဖစ္သည္။

အမည္မေဖာ္လုိသည့္ USDP ပါတီ၀င္၏ သတင္းရင္းျမစ္အရ အစီအစဥ္မွာ ဦးေရႊမန္းအား ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု သူယုံၾကည္ေၾကာင္း အေစာပိုင္းက AFP ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

”ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္မယ္လို႔ မထင္ထားမိခဲ့ဘူး။ ပါတီအတြင္းမွာ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေလာက္ပါဘဲ။ အခုဟာက ပါတီအတြက္ေကာ၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ အနာဂတ္အတြက္ပါ မေကာင္းဘူး။”ဟု အဆိုပါ အရင္းအျမစ္က ဆုိသည္။

ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း၏ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနဆဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို မည္သူက ရရွိလိမ့္မည္ ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာလၾကာရွည္ အားၿပိဳင္ေနမႈအေၾကာင္း ပုံမွန္အားျဖင့္ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ရွိသည့္
ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားထံမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ အာဏာ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရးတြင္ ယခင္ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ USDP ပါတီက အဓိကေမာင္းႏွင္ေရး ယာဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

”သတင္းစာရြက္ေတြေပၚ တင္ခဲတဲ့ USDP ပါတီအတြင္း ႀကီးထြားလာတဲ့ တင္းမာမႈေတြ၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ အဆုံးသတ္ သြားပါၿပီ။” ဟု သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

”ေရြးေကာက္ပြဲျပဇာတ္မွာ အခန္းတစ္ခန္း ၿပီးဆုံးသြားတာပါ။ ေနာက္ထပ္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေတြ ေတြ႕ျမင္ရဦးမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။”

ပါတီတြင္းရွိ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက ဦးေရႊမန္း၏ ဂုိဏ္းခြဲေဆာင္ရြက္မႈ ကို ဆန္႔က်င္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနာင္းပိုင္းအခ်ိန္တြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို USDP ရုံးမ်ား တြင္ ႀကိဳတင္ေနရာခ်ထားခဲ့သည္။

ဦးေရႊမန္းေနရာတြင္ USDP ဒုတိယဥကၠဌဦးေဌးဦးက အစားထိုး ခဲ့ၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းေနရာတြင္ သမၼရုံး၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း က ေနရာယူ ခဲ့သည္။ ၂ ဦးလုံးမွာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္အတြင္း အလြတ္လပ္ဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကျငာထားရာ ေျပာင္းလဲလြယ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ဖယ္ရွားမႈက ထင္ဟပ္ျပေနသည္။ ယခင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ တခ်ိန္က စစ္အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္း အဆင့္ ၃ ေနရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္မွာ နံပါတ္ ၄ ေနရာကုိသာ ရရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးေရႊမန္းသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္အတြင္းရွိ ရဲေဘာက္ ရဲဘက္ေဟာင္းမ်ားကို ေက်ာခိုင္းခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာ ဆိုေနၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ျဖစ္သည့္ ဦးေရႊမန္း သည္ စစ္တပ္က အရပ္သာေရးရာကိစအရပ္ရပ္တြင္ ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုးေနမႈကို ကန္႔သတ္မည့္ ျငင္းခုံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အျခား ၾသဇာႀကီးမားသည့္
အရာရွိမ်ားကို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ၄င္းတုိ႔က ဆုိသည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ စစ္တပ္အရာရွိ ၁၅၉ ဦးထဲမွ ၃ ပုံ ၁ ပုံကုိသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ဦးေရႊမန္း အုပ္စုအား ၂၄ နာရီအတြင္ ဖယ္ရွားခဲ့ရန္ ႀကံစည္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ ဟု ယူဆလ်က္ရွိသည္။

မဲေပးသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကသာ သမၼတကို ေရြးျခယ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရး ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ထပ္ဆင့္ အေရးႀကီးေနသည္။ ဦးသိန္းစိန္က ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ၄င္းအား တပ္ႏွင့္ ပါတီ ပူးေပါင္းၿပီး သမၼတအျဖစ္ ေထာက္ခံအေရြးခံရေရးကုိ ႀကိဳ းပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ဦးေရႊမန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းက သူ၏ ႏုိင္ငံေရးႀကံမၼာကုိ သူကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သူဟု အမည္မေဖာ္လုိသည့္ လက္ရွိဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦး က AFP သတင္းသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref - Jakatar Post၊ AFP

The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies


  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒကို အျမန္ဆံုး အတည္ျပဳ ျပဌာန္း ေပးဖုိ႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ထပ္မံ တုိက္ တြန္း လုိက္ပါ တယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေက္ာမရွင္ ဒီဥေပဒၾကမ္းကို တင္ျပတာ ၄ၾကိမ္ ရိွၿပီ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳႏိုင္ ေသးတာေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း သတိေပးထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကုိ အာဏာရပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္က ဖယ္ရွားလုိက္တဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ ထပ္မံတုိက္တြန္းမႈေတြ ထြက္ေပၚလာတဲ့အေပၚ ျမန္မာ့ အေရးအကဲခတ္သူ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တုိက္ဆုိင္မႈ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ယူဆေနၾကပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီြအုိေအျမန္မာပိုင္းက ကုိမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပဳစုၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က တၾကိမ္၊ ၂၀၁၃ က တၾကိမ္နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔က တၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံကို ေပးပို႔ခဲ့ေပမဲ့ အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္တာ မရိွေသး တာေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္ေန႔မွာ ေဆာလ်င္စြာ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ထပ္မံတင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသး တာေၾကာင့္ ၾကံဳေတြေနရတဲ့ အခက္အခဲ ကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးေသာင္းလိႈင္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ေလာေလာဆယ္ဆယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျပန္ရုပ္ဖို႔ဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ဆီကုိ တုိင္ၾကားထားတာက ဆယ္ဖြဲ႔ေလာက္ရွိတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္သိသေလာက္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး ၁၀ေယာက္ ေလာက္ရွိမယ္ဗ်။ ဆယ္ေယာက္ေလာက္ရွိိတယ္ ၁၂ ေလာက္ကတည္းက စတုိင္ထားတာ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့တင္ျပတာေပါ့ဗ်ာ။ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ေဆြးေႏြးေနၾကတာေပါ့ဗ်ာ ေနာ္။ သူတို႔ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ဆီမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မျပတ္ေသးဘူးေပါ့။ ဒီလိုေတာ့ သေဘာရပါတယ္။"

၂၀၀၈ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ တရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ မူလမဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ အနည္းဆံုး တရာခိုင္ႏႈန္းက တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဆီ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကလည္း လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရမယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒကို ျပဌာန္းမေပးႏိုင္ေသးတာေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ မူလအခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေက္ာမရွင္က ေပးပို႔တဲ့စာမွ ေဖာ္ျပေၾကာင္း ဒီေန႔ထုတ္ အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ အေျခအေနကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

" အဲ့ေတာ့ ဆုိပါစို႔။ ပါတီစံုမွာ မဲဆႏၵရွင္ တရာ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ထားပါေတာ့။ ႏွစ္ေယာက္ၿပိဳင္မယ္ေပါ႔။ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိတဲ့သူက ႏုိင္သြားမွာေပါ့။ က်န္တဲ့ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရတဲ့သူကေတာ့ ရံႈးသြားမွာေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ေတာ့ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ တင္ရေၾကးဆိုရင္ ၄၉ရာခိုင္ႏႈန္း နဲဳ႔ ရံႈးတဲ့သူဘက္က ေစာဒက ခနခန တက္မွာေပါ့။ အဲ့တာဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္သြားမွာေပါ့။ တစံုတခု အတုိင္းအတာတခုအားျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း တခုတိုးဖို႔ လိုမယ္။ အဲ့ ဒါေလးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။"

ဒီလုိ ၾကန္႔ၾကာရတာကလည္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရဲ့ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္လုိ႔ ယူဆၾကေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

"ေရြးေကာက္ခံ အမတ္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိရင္ အေရြးေကာက္ မခံပဲနဲ႔ တက္လာတဲ့ အမတ္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ မရွိဘူးလားဆိုတာလည္း ေစာဒက တက္ၾကလိမ့္မယ္။ ဒီျပသနာကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲဆိုရင္ ပထမဆံုးရွင္းသင့္တာက တရာ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လႊ႔တ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ၿပီးလို႔ရွိရင္ တရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ကို လူထုကို ေပးသင့္တယ္။ အဲ့ေတာ့ ပထမဆံုး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၂၅ % ကို ရွင္းဖို႔ လိုတယ္။"

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အျမန္ဆံုးအတည္ျပဳဖုိ႔ တင္ျပခ်ိန္ဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း ကို ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးနဲ႔ဖြံျဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္က ရုပ္သိမ္းခ်ိန္နဲ႔လည္း တုိက္ဆိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနအေပၚမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

"လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ဟာက ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္သြားၿပီဗ်။ ေဆြးေႏြး ၿပီးသားကို မဲခြဲၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳလိမ့္မယ္ေပါ့ေနာ္။ တနည္းနည္းနဲ႔ ဒါပဲ ရွိေတာ့တယ္။ အဲ့တာကို သူရဦးေရႊမန္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ တုိင္ပင္ပါဦး။ ဒီဥပေဒနဲ႔ ဘာညာဆိုၿပိီး အဲ့လို အခ်ိန္ဆြဲထားလိုက္ၾကတာ။ အဲ့ေတာ့ ဒီကိစၥကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တင္လာတယ္ဆိုတာက ဒီဥစၥာက အတည္ျဖစ္သြားမယ္ဆိုရင္ အတည္ျပဳေပးလိမ့္မယ္ဆိုရင္ သမၼတကလည္း ဥပေဒအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေပးမယ္။ ေနာက္ ေကာ္မရွင္ကလည္း နည္းဥပေဒ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ျပန္ၿပီးရင္ ဒါဟာ က်ေနာ္ထင္တယ္ ပထမဆံုး သူရဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ကေန ျပန္ရုပ္ေပးဖို႔ သူတို႔ ထုတ္ဖို႔ ၾကံရြယ္တယ္နဲ႔ တူပါတယ္။ "

လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လအတြင္းက ဖဲြ႔စည္းအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ေနာက္ ဇူလုိင္လအတြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေရး အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ၃ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ထားရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုမုိးေဇာ္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္ဒါဟုိတယ္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA
 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပဌာန္းေပး ဖို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံ မေန႔က စာေပးပို႔ေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုေနတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ဒီလ ၁၈ ရက္ေန႔ က်င္းပမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ အ့ဲဒီဥပေဒၾကမ္းကို ျပဌာန္းရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔က ေျပာပါတယ္။

"ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီစာကိုစတုထၳအႀကိမ္ ပို႔ရတဲ့အျဖစ္ေရာက္ကတည္းက ဒါကမျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့၊ ဒါကျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပဌာန္းသင့္တဲ့ဥပေဒထဲမွာပါတယ္ေလ၊ အေျခခံဥပေဒကို လက္နာမယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒဟာမျဖစ္မေန ျပဌာန္းသင့္တဲ့ဥပေဒပဲ၊ အခုဆိုရင္ ဒီဥပေဒအရ မျပဌာန္းတဲ့ အတြက္ ျပည္သူေတြကတိုင္ၾကားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပည္သူကဘယ္ေလာက္တိုင္တိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမခံရဘူးေလ၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာကလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအရကို အခုျပန္ေခၚတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး တင္ျပခ်က္အတိုင္းေပါ့၊ အျမန္ဆံုးျပဌာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္"

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ ေပးပို႔ထားတာ ၃ ႏွစ္နီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အ့ဲဒီဥပေဒၾကမ္းမွွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္က မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက တာဝန္ကေန ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ေတာင္းဆိုမယ္ဆိုရင္ ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ကေန ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ တိုင္ၾကားခံ ထားရသူ ၁ဝ ဦးေလာက္ရွိေနၿပီး အဲ့ဒီထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဦးေအာင္သိန္းလင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းျမေမာင္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ သူရ ဦးေရႊမန္း ႐ုံးျပန္တက္။ (သတင္းဓာတ္ပံု- သူရဦးေရႊမန္း FB လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွ)
 ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ရာထူးကေန ဖယ္ရွားခံခဲ့ရတဲ့ သူရဦးေရႊမန္း ဟာ ဒီကေန႕မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ေတြကုိ ပံုမွန္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူေတြ က ေျပာပါ တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ဦးေရႊမန္းဟာ လာမယ့္ သီတင္းပတ္မွာ ျပန္လည္စတင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြမွာ ဆက္လက္ ပါဝင္သြားမယ္လို႔လည္း ဦးေရႊမန္းရဲ႕ Facebook လူမွဳကြန္ယက္ မ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးေရႊမန္း ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕အနာဂတ္ ဟာ ေရရာမႈ ရွိပါ့မလား ဆုိတာ ကုိေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းက ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကတဲ့အေၾကာင္း ဗြီအုိေအ သတင္းေထာက္ ကိုစည္သူက ေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီရဲ႕ ပူးတြဲဥကၠ႒ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားခံရေပမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းဟာ ေနျပည္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒႐ံုး မွာ ပုံမွန္ ႐ံုးလုပ္ငန္းေတြ ကုိ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ဦး က ဗြီအုိေအကုိ အတည္ျပဳ ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။

" ဥကၠ႒ႀကီး ပံုမွန္ရံုးတက္ပါတယ္။ က်ေ်နာ္တို႔နဲ႔လည္း ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ တယ္။ ေနာက္တခါ က်န္းမာေရး၊ က်န္းမာေရး လက္ရွိအေျခအေနေတာ့ သာမာန္အားျဖင့္ လက္ရွိ ကေန႔အထိ ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အေနအထားပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး schedule ေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ပံုမွန္ Shedule အတိုင္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ႔ရပါတဲ့အေနအထားေပါ့ေလ။"

ဦးေရႊမန္းရဲ႕ Facebook လူမွဳကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာလည္း လူထုအက်ိဳးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းစကားကုိ ႐ုံးတက္ေနတဲ့ ဓာတ္ပုံနဲ႔အတူ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြကုိေတာ့ လာမယ့္ သီတင္းပတ္ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္မွာ ျပန္လည္က်င္းပဖုိ႔ ရွိေနေပမဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း အေနနဲ႔ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူႏုိင္မယ့္ အေျခအေန ရွိမရွိဆုိတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းက သံသယ ရွိေနၾကတာပါ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းကေတာ့ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အနာဂတ္ဟာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လက္ထဲမွာ ရွိေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

"အခုဟာက ရုတ္တရက္ ဒီလိုကိစၥ ေပၚလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ဘာေတြ ဆက္လုပ္မလဲ ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔က ေသခ်ာ မသိဘူးဗ်။ ဒီေလာက္ပဲ ဦးေရႊမန္းအေပၚမွာ သူတို႔အေရးယူတာ ဒီေလာက္ပဲ ရပ္သြားမလား။ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကလည္း  ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွီ ႏွစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ေလးပဲ က်န္ေတာ့တဲ့ ရက္မွာကိုပဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို တာဝန္မွ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ထြက္လာေအာင္ ဖိအားထပ္ေပးေနတယ္။

ေနာက္တခုက သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ  ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ရွိေသးသလား။ သူ႔အေနနဲ႔ကေရာ ဘယ္လို သေဘာထားရွိသလဲ။ သူရဦးေရႊမန္းကိုေရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာမွာ ခြင့္ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵရွိသလား ဒါေတြလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ အဲ့တာေတြက က်ေနာ္တို႔က ေသေသခ်ာခ်ာ မသိႏိုင္တဲ့အတြက္ မေျပာႏုိင္ဘူးဗ်။"

ဦးေရႊမန္းဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာ၀န္ေတြနဲ႕ မအားလပ္တာေၾကာင့္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ မထိေရာက္မွာဆိုးတဲ့အတြက္ တာ၀န္လႊဲေျပာင္း ယူလိုက္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကေတာ့ တရား၀င္ေၾကညာထားတာပါ။

ဒါေပမဲ့လည္း လႊတ္ေတာ္ တာ၀န္ေတြ၊ မၾကာခင္ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ပဲခူးတုိင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြေတာ့ ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ေျပာပါတယ္။

အာဏာရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီကေတာ့ ဦးေရႊမန္းအပါအ၀င္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ၁၂ ဦးကို ႐ုတ္တရက္ ရာထူးေတြက ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အသစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေပမယ့္ ပါတီမူ၀ါဒေတြအတိုင္း ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ ဒီကေန႔ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီ၀င္ အရည္အေသြး၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳး ျပည္သူ႔ အက်ိဳးအတြက္ ပိုမိုႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

ကိုစည္သူ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com