09/21/15အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရဒီယို/တီဗြီ မိန္႔ခြန္း

ပထမဦးစြာ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုး က်န္းမာရႊင္လန္း ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ က်ေရာက္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမဲေတြကို ေတာင္းခံတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူကို ကြ်န္မတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ၀ါဒ သေဘာတရားမ်ား၊ ႏုိုင္ငံ့အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ က႑ဟာ အဓိကပါပဲ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵ၊ ၾသဇာ၊ အာဏာအေပၚ အေျခခံတဲ့စနစ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ၾကမွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ လိုအပ္သလို၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ပြင့္လင္းထင္ရွားတဲ့၊ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ေဖၚထုတ္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားလိုက္နာ ပါ့မယ္လို႔ အာမခံပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို (၁၉၈၈) ခုႏွစ္မွာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ထူေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရာမွာ အၾကမ္းမဖက္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ အာဃာတ ကင္းစင္ေရး စတဲ့ သေဘာတရားမ်ားကို ခိုင္ခုိင္မာမာ စြဲကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၇) ႏွစ္အတြင္း အခက္အခဲ ေပါင္းစံုကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္မ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံခဲ့ရေပမယ့္ ဒီမူ၀ါဒ သေဘာတရားေတြကို လံုး၀လက္မလႊတ္ ခဲ့ပါဘူး။ အခုလည္း ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီမူ၀ါဒ သေဘာတရားေတြအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မထိ၊ ျပည္သူမနာတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔သာ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးကို ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းလက္တြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔အညီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ခဲ့ပါတယ္။ လူထုရဲ႕ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈကို ရရိွခဲ့ေပမယ့္ တုိင္းျပည္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရခဲ့ဘူး ဆိုတာ အမ်ားသိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ျပင္းျပတဲ့ ဒီမိုကေရစီရရိွေရးဆႏၵကို ေဖၚထုတ္ လိုက္တာေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႔အတူ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါ ဆက္လက္ ရွင္သန္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေက်းဇူးကို မေမ့မေလ်ာ့ တန္ဖိုးထားလ်က္ပါ။

(၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တာကလည္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို တတ္အားသေရြ႕ ေအးခ်မ္းစြာ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ရာ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းျငိ္မ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ ပါတယ္။ ျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ (၄၄) ေနရာ အနက္ (၄၃) ေနရာမွာ အႏိုင္ရရိွ ခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ (၆၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ (၄၀) ေက်ာ္မွ်ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္အားဟာ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ရိွႏုိင္မယ္ဆိုတာ ျပည္သူမ်ား နားလည္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳး၊ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သာမက၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာပါ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကို ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွနားလည္ ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ (၂၀၁၂) ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ဖိုု႔ကေတာ့ အစိုးရ တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ပိုင္ခြင့္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ကို ျပည္သူလူထုက အပ္ႏွင္းေပးေစ လိုတာေၾကာင့္ ယခု (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မွာပါ။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဟာ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ ဥပေဒမ်ားဟာ တရားျပီး အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ လံုျခံဳေရးအတြက္ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖ်က္တန္ရာဖ်က္၊ ျပင္တန္ရာျပင္၊ အသစ္ျပဌာန္းတန္ရာ ျပဌာန္းဖို႔လုိပါတယ္။ တရားဥပေဒမ်ား ထိေရာက္မႈ ရိွေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာနဲ႔ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ တုိ႔မွာသာရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္တာက အစိုးရသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေရးဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဦးတည္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိကက် ပါတယ္။

(၂၀၁၂) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အၾကိဳကာလမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပ ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲသြားဖို႔ အတြက္ အဆင့္ (၃) ဆင့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပျပီး ညိႈႏိႈင္းအေျဖရွာေရး၊ တတိယအဆင့္မွာေတာ့ ပင္လံုအေျခခံမူျဖစ္တဲ့ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စသည္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အာမခံေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကို သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား မၾကာမီကာလအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မဲ့ အလားအလာရိွေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားေတြ ၀မ္းသာစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ဟာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားယံုၾကည္မႈ တို႔ေပၚမွာ အေျခခံတဲ့၊ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ဖို႔ရာက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ေအာင္ျမင္စြာသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးတဲ့အခါမွာ၊ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေစဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနတဲ့ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်ျခင္းျဖစ္တဲ့ ဒုတိယအဆင့္နဲ႔ တတိယအဆင့္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကို တစ္ျပိဳင္တည္းလုပ္သြားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာကေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာမဲ့ အစိုးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူကလိုလား ေထာက္ခံခဲ့ရင္ ဒီတာ၀န္ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၇) ႏွစ္ အတြင္း အႏၱရာယ္အခက္အခဲမ်ိဳးစံုနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ရေပမယ့္ လံုး၀လက္မလႊတ္ခဲ့ပါ။ (၂၀၁၀) က စျပီး ကြ်န္မတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဒုတိယပင္လံု ညီလာခံက်င္းပေရးကို ဦးတည္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ `ဒုတိယပင္လံု´ ဆိုတာ ကေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဗမာမ်ားအပါအ၀င္ အားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ ဘံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ ေအးခ်မ္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္အေပၚ အေျခခံတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆိုလိုတာပါ။

ယခုတစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးမက်န္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္အေရြးခံတာဟာ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုညီညြတ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မယ့္ ဗဟိုအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုအစိုးရဟာ အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းစံထားမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရိွျပီး၊ တိုင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ႏို္င္မွာပါ။ မတူကြဲျပားမႈကို အင္အားျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပီး၊ ညီညြတ္မႈ ၾကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ခြင့္ကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးထံက ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ရဲ႕ အနာဂတ္တစ္ခုလံုး အတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို အေဆာတလ်င္ မရယူပဲ၊ အေသအခ်ာတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာတာဟာ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္မရိွ အခ်ိန္ဆြဲႏုိင္တဲ့ အေနအထားမျဖစ္ဖို႔လည္း အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ထြက္ေပၚလာတဲ့ သေဘာတူညီမႈေတြကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယအဆင့္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ တတိယအဆင့္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း လုပ္ကို္င္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕က႑က အဓိကျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အသိျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕အျမင္ဟာ တစ္ထပ္တည္း မဟုတ္ဖူးဆိုုတာလည္း ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အသိျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီးရဲ႕ အနာဂတ္ တည္ျငိမ္ေတာက္ပေရးကို လိုလားတဲ့ ေနရာမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ကြ်န္မတို႔အၾကား လံုး၀ကြဲျပားမႈ မရိွဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပည္သူေတြနဲ႕ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူ႕ အက်ိဳးကိုသာ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ျပည္သူခ်စ္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ျပင္းျပစြာ ျမင္လို ေနၾကပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ထြက္ေပၚ လာမယ့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားကာကြယ္ေရးမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံရဲ႕ကံၾကမၼာ ဖန္တီးေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥအဝဝမွာ ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ တစ္သားတည္းရိွဖို႔ကို ေလးေလးနက္နက္ လိုလား ေနၾကပါတယ္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း စံထားမ်ားနဲ႔ အညီ၊ တိုးတက္ေခတ္မီ ျပည့္စံုစြာ ျပည္သူေတြေလးစားခ်စ္ခင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္ တင့္တယ္တဲ့၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ လြတ္လပ္၊ လံုျခံဳ၊ ေအးခ်မ္းေရးတို႔ကို အခိုင္အမာ ကာကြယ္ေပးမယ့္၊ ႏိုင္ငံက အားကိုးရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေစလိုပါတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား သံသယေတြ ဖယ္ရွားျပီး ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေလးစားစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေရးမွာလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ျငိမ္မႈ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းမႈတိုု႔ကို မထိခိုက္ေစပဲ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီစြာ အတူလုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္စြာ ရွင္သန္ျပီး၊ လြတ္လပ္ လံုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မယ့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ထူေထာင္ခ်င္ပါတယ္။ (၂၇) ႏွစ္ေက်ာ္ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ရုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ပါတီဟာ၊ ႏိုင္ငံ့ အစိုးရတာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရိွႏိုင္ပါ့မလားလို႔ အခ်ိဳ႕က ေစာဒက တက္ပါတယ္။ ရိွႏိုင္ရံုမက၊ ရိွကိုရိွပါတယ္လုိ႔ ကြ်န္မ ရဲရဲၾကီးေျပာဝံ့ပါတယ္။ တာဝန္တစ္ရပ္ကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အသိႏွစ္ရပ္လိုအပ္ ပါတယ္။ ဘာကိုမလုပ္သင့္၊ ဘာကိုလုပ္သင့္ဆိုတဲ့ အသိႏွစ္ရပ္ပါပဲ။ ဘာကိုမလုပ္သင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ အေတာက္ပဆံုး ၾကယ္အဆင့္မွ ေမွးမွိန္ ေသးသိမ္တဲ့ မထင္မရွား ျဂိဳလ္ေလးအျဖစ္ ေရာက္ရိွသြားေစတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုေလ့လာျပီး သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားၾကီးရေနပါျပီ။ ဘာေတြလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူေတြက သင္ၾကား ေပးလို႔ သိေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘဝေတြ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို က႑ေလးရပ္ ခြဲျပီးတင္ျပထားပါတယ္။

(၁) တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
(၂) တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုျခံဳစြာ လက္တြဲေနထိုင္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး
(၃) ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေရး
(၄) လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး
တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီရည္မွန္းခ်က္အားလံုးကို သတ္မွတ္ရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြနားေထာင္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြၾကည့္ျပီး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြအေပၚ အေျခခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ျပည္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရခဲ့ရာမွ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ ေမွွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ခ်က္ေတြကို ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ ေအာက္မွာ စီးပြားေရး၊ ေတာင္သူ လယ္သမား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ အလုပ္သမား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စသျဖင့္ အပိုင္း (၁၂) ပိုင္းပါ၀င္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အဓိက လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ဦးတည္တဲ့ မူ၀ါဒ၊ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၉၀) ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီတိုင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ သေဘာထားရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံသိ တင္ျပျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ေတာင္းယူ ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ခံမႈ ေတာင္းဆိုတယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္မႈကို ေတာင္းဆို တာပါပဲ။ ဘယ္ပါတီကို ယံုၾကည္ေထာက္ခံ ရမယ္ဆိုတာကို ျပည္သူေတြက ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပည္သူေတြရဲ႕ စစ္ေဆး သံုးသပ္ခ်က္ကို ရဲရဲ ခံႏိုင္ပါတယ္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ မည္သည့္အခါကမွ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ မလုပ္ခဲ့ပါ။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ ေနရာမွာ စဥ္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းက အစဥ္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ မတရားမႈမ်ားကို ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူကို ေပးတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ မည္သည့္အခါကမွ မခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါ။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က စျပီး ယခုတိုင္ ျပည္သူကိုေလးစား ပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည့္ အတိုင္း ဆက္လက္ျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္မွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ သႏၷိဌာန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အပ္ႏွင္းတဲ့ တာ၀န္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ အေကာင္းဆံုးထမ္းေဆာင္ ဖို႔က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အသက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့လွ်င္၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ သဟဇာတ ျဖစ္ေရး၊ အာဃာတ ကင္းစင္ေရးမူမ်ားကို အစဥ္တစို္က္ ႏွလံုးသြင္းျပီး ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ထြန္းကားေရး အတြက္၊ မည္သူ႔ကိုမွ ရန္သူသဖြယ္ မသတ္မွတ္၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လက္ကမ္း ၾကိဳဆိုကာ အတူလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ခုိင္ခုိင္မာမာ ခံယူထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစား လိုက္နာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ျပည္သူျပည္သားအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစ။ ေဘးအႏၱရာယ္ အေပါင္းမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာ ဆႏၵ အ၀၀ႏွင့္ ျပည့္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Credit - Aung San Suu Kyi Facebook


 မဲစာရင္းေတြမွာ ေသဆံုးသူေတြ ပါေနတယ္္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ အမွားေတြကို ျပင္ေပးတာမရိွဘဲ အခုထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာရင္းမွာလည္း ေသဆံုးသူေတြပါေနတာေၾကာင့္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရွိဘူးလို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ ဒီကေန႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးရံုးခန္းမွာ မဲစာရင္းမွားယြင္းေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်င္းပတဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ NLDပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္း က အခုလိုေျပာလိုက္တာပါ။

"က်ေနာ္တို႔ဆီက သုေတသနဌာနက ရန္ကုန္တိုင္းမဲစာရင္းကိုစစ္တယ္၊ ဘာသြားေတြ႕လဲဆိုေတာ့ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ လူေတြရဲ႕မဲစာရင္းဟာ ၅ဝ ေက်ာ္ ဒါအခုမွပါတာမဟုတ္ဘူး အေျခခံစာရင္းထဲမွာ ပါတယ္၊ အဲ့ဒီလိုပါေနလို႔ လိုအပ္တဲ့ပံုစံေတြနဲ႔ ဒါေတြကိုကန္႔ကြက္တယ္၊ အခုေနာက္ဆံုးထြက္လာတယ္ အဲ့ဒီလူေတြဟာ အခုထိမေသေသးဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ မေက်နပ္တာက အမွားကိုက်ေနာ္တို႔ေတြ႔ေတာ့ ဝိုင္းကူတဲ့ အေနနဲ႔တင္ျပတာ၊ ဒါကိုမျပင္ဘဲနဲ႔ ျပန္ထုတ္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ လိုအပ္တာတင္ျပမယ္ တင္ျပလို႔ မရရင္လည္း က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ မဲရံုေတြမွာကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိမယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလက္ထဲကို ဒီအမွားအယြင္းစာရင္းအပ္ထားရမယ္၊ မဲလာထည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ထပ္ၿပီးကန္႔ကြက္မွာပါ၊ က်ေနာ္တို႔ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုတာ အေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ဖို႔ အေျခအေနသိပ္မရွိဘူး"

လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မဲစာရင္းမွားယြင္းတာေတြဟာ NLD ပါတီရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရဖို႔အတြက္လည္း ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ NLD ပါတီ က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခုမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလမွာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ႀကီး (မဘသ) က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD ပါတီကို တိုက္ခိုက္ေရးသားထားတဲ့ စာရြက္ေတြျဖန္႔ေဝေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

NLD ပါတီဟာ တိုင္းေဒသႀကီးေတြနဲ႔ မြန္၊ ကရင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြမွာ အႏိုင္ရဖို႔ အလားအလာေကာင္းေနၿပီး ကခ်င္၊ ရွမ္းနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ အႏိုင္ရဖို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖြယ္ရွိေနတယ္လို႔ သူတို႔သုေတသန စာရင္းအရသိရတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ဖို႔ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဟာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၃ဝ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese[ads-post]


21 September 2015

 ကရင္နီ ဒုကၡသည္စခန္းလို ့ နိုင္ငံတကာက သိေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ဘက္မွ ထိုင္နိုင္ငံ နယ္ျခားေဒသ သို ့ ထြက္ေျပးခိုလံႈလာၾကတဲ့ မယ့္ဟာင္ေဆာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ တနဂၤေႏြေန ့ညပိုင္း ကပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူးနဲ ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ့၀င္ေတြသြားေရာက္ စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာေတာ့ အသက္ ၁၇ ႏွစ္နဲ ့ အသက္ ၄၀ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး blook 13 ၁၃ ရပ္ကြက္ ရံုးခန္းေရွ ့ မွာ ေသနတ္ ဒဏ္ရာေတြနဲ ့ ေသဆံုးေနတာေတြ ့ရေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာေတြနဲ ့ အသက္ မေသေသးဘဲ တျခား သံုးဦးကိုေတာ့ မယ့္ေဟာင္ခရိုင္အတြင္းမွာရွိတဲ့ စီစ၀မ္ Srisangwan Hospital ေဆးရံုသို ့ ပို ့ေဆာင္ ကုသေပးေနေၾကာင္း စခန္းအာဏာပိုင္ေတြက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယေန ့မနက္မွာေတာ့ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို ၁၃ ရပ္ကြက္က တာ၀န္ရွိသူေတြ ေနထိုင္ေနသူေတြ အားလံုးအားေခၚယူစစ္ေဆးေနပါျပီ။

ယခု ကရင္နီ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ ကရင္နီ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၁၈၉၀ ဦးေနထိုင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Social Action for Women - SAW
Community Organization
https://www.facebook.com/Social-Action-for-Women-SAW

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၿဗိတိန္ခရီးသြား ၂ ဦးအသတ္ခံရမႈနဲ႔ စြပ္စဲြခံထားရသူ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ ဦး။
 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ သားခရီးသြားႏွစ္ဦးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေကာ့ေတာင္ကၽြန္းမွာ သတ္ျဖတ္တယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕အမႈကို လာမယ့္ အဂၤါေန႔မွာ ျပန္လည္ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ထိုင္းနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရွိတဲ့အျပင္ သက္ေသ အေထာက္ အထားေတြကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ မတင္ျပနုိင္ဘူးလို႔ အားလံုးက ႐ႈျမင္ခဲ့တာပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂ ဦးဟာ သူတို႔ က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိတဲ့ ဒီအမႈအတြက္ မတရားသက္သက္ စြပ္စြဲခံထားရတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြကလည္း ေျပာဆိုထားတာပါ။

ၿဗိတိန္ခရီးသြား အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ Hannah Witheridge နဲ႔ David Miller အသက္ ၂၄ ႏွစ္တို႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး သူတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ေတြကိုေတာ့ ေကာ့ေထာင္ကၽြန္းကမ္းစပ္မွာ ရွာေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကြ်န္းဟာ အပန္းေျဖခရီးလာေရာက္သူေတြ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေတြအၾကား ေရပန္းစားတဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔ (Credit: ABC) 
 ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ​လူေပါင္း ​ေလးေသာင္းကို ​ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ​အထူးရဲေတြအျဖစ္ ​ခန္႔အပ္မယ္လို႔ ​ေအအက္ဖ္ပီ ​သတင္းမွာ ​ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလလယ္က ​စၿပီး ​လူေပါင္း ​ေလးေသာင္းေက်ာ္ကို ​ေရြးေကာက္ပြဲ ​အထူးရဲအျဖစ္ ​တစ္လၾကာ ​ခန္႔အပ္မယ္လို႔ ​ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ​ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလူေတြကို ​လက္နက္ေတြ ​ကိုင္ခြင့္ေပးထားမွာ ​မဟုတ္သလို ​ရဲေတြေလာက္ ​အာဏာရွိမွာ ​မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ​ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ​ျပႆနာေတြ ​ျဖစ္မလာေအာင္ ​လုံၿခဳံေရးအင္အား ​တိုးခ်ဲ႕တဲ့ ​သေဘာျဖစ္မယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

အဲဒီ ​အထူးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ​ရဲအရာရွိေတြနဲ႔ ​ရပ္ကြက္၊ ​ၿမိဳ႕နယ္လူႀကီးေတြက ​ေရြးခ်ယ္မွာ ​ျဖစ္ၿပီး ​တစ္လစာ ​လုပ္အားခကေတာ့ ​ရဲေတြကို ​ေပးတဲ့ ​လစာလိုပဲ ​ေပးမယ္လို႔ ​သိရပါတယ္။

အဲဒီလို ​လုံၿခဳံေရးအင္အား ​တိုးခ်ဲ႕တဲ့အေပၚ ​စိုးရိမ္မကင္းမႈေတြ ​ရွိေနပါတယ္။ ​တခ်ဳိ႕ကလည္း ​ဒီလို ​အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ​အသုံးျပဳၿပီး ​အာဏာပိုင္က ​လိုသလို ​အသုံးျပဳမွာကို ​စိုးရိမ္တာလည္း ​ရွိပါတယ္။

NLD ​ပါတီကေတာ့ ​ဘာေၾကာင့္ ​အဲဒီလို ​အထူးရဲေတြကို ​ခန္႔အပ္ရသလဲ ​ဆိုတာကို ​မသိရဘူးလို႔ ​ေျပာဆိုၿပီး ​အေကာင္းကို ​ရည္ရြယ္ၿပီး ​ခန္႔အပ္တာမ်ဳိး ​ျဖစ္ဖို႔ ​ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ​ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese


 စက္တင္ဘာ၂၁ ရက္ ၂၀၁၅

 စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ မနက္ပိုင္းကစျပီး လင္းေခးခရိုင္ေမာက္မယ္ျမိဳ႕နယ္ ထဲရွိ သွ်မ္းျပည္ခိုင္ျဖိဳး၊ ပအို၀္းျပည္ခိုင္ျဖိဳး ဟု ေရးသားထားေသာ ျပည္ေထာင္ စုၾကံ႕ခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ့ျဖဳိးေရးအသင္း၏ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားမွ အေရွ့စာလံုးျဖစ္ေသာ သွ်မ္း၊ ပအို၀္း ကိုပါတီ၀င္မ်ားက လိုက္လံဖ်က္ပစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ျပဳတဲ႕ေန႕ စက္တင္ဘာ(၈)ရက္စျပီး ျမိဳ႕နယ္ေနရာ အႏွံ႕ အျပားမွာ စိုက္ထူထားတဲ႕ သွ်မ္းျပည္ ခိုင္ျဖိဳး၊ပအို၀္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးဆုိင္းဘုတ္ေတြ ကုိစိုက္ထူျပီး(၁၁)ရက္အၾကာမွာယခုလိုဖ်က္ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

``သူတို႕ပါတီ၀င္ေတြ မနက္ပိုင္းေလာက္ကတည္းကစျပီး သွ်မ္း၊ ပအို၀္း စာလံုးေတြ ကို အစိမ္းေရာင္ စပေရးဘူး ေတြနဲ႕မွဳတ္ပစ္ျပီး ေပ်ာက္သြားေအာင္ ဖ်က္လိုက္ၾကတယ္။ ဘယ္ႏွစ္ေနရာက်န္မလဲမသိေပမယ့္ ျမိဳ႕ထဲနဲ႕ရြာဖက္ အေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ဖ်က္ျပီးတာေတြ႕ရတယ္´´ဟု မ်က္ျမင္ေဒသခံတစ္ဦး မွေျပာျပသည္။


ျပည္သူမ်ားၾကားေ၀ဖန္မွဳျမင့္တက္ေနေသာအဆိုပါအျငင္းပြားဖြယ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား ဖ်က္ပစ္ျခင္းသည္ အထက္မွ ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္နိုင္သည္ ဟုျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီႏွင့္နီးစပ္သည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွေျပာသည္။

´´သူတို႕ ေတြက အထက္ကိုမတင္ျပဘဲ သူတို႕သေဘာအတိုင္း လူမ်ိဳးေရး အသံုးခ်ျပီး မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္ေတြတင္လို႕ အထက္ကသိျပီး ျပန္ဖ်က္ခိုင္းတာ ထင္ပါတယ္´´ဟု ေဒသခံတစ္ဦးမွ ၄င္းဧ။္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေျပာျပသည္။

ေမာက္မယ္ျမဳိ႕နယ္သည္ ျပီးခဲ႕ေသာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္႕သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္(၂)ေနရာအနိုင္ရရွိ ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ကလည္း မဲလိမ္မဲခိုးမွဳ၊ မဲမသမာမွဳမ်ား ရွိ ခဲ့ေသာေဒသမ်ားအနက္ ေမာက္မယ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ သည္ဟု ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားကေျပာဆုိပါသည္။

ယခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္ ၌ ျပည္ေထာင္ စုၾကံ႕ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၊ သွ်မ္းတိုင္းရင္း သားမ်ားဒီမိုကရက္ တစ္ပါ တီ၊သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၊ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ိဳး သား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစရွိ ပါတီၾကီး ၅ ခု က ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္/ခါးဖန္႕
https://www.facebook.com/Panglong.burmese

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿမိတ္ခရိုင္အေျခစိုက္ တပ္မေတာ္သား မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ၿမိတ္ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ၿမိတ္ခရိုင္မွာ တပ္မေတာ္ကေန မဲေပးခြင့္ရွိသူစာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးထားတယ္လို႔ ၿမိတ္ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ ဦးလိႈင္ဘြားက ေျပာပါတယ္။

"တပ္ပါတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြ ေက်းရြာအုပ္စုေတြဆိုလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔က အဲ့ဒီရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုကို တပ္စာရင္း ကို သက္သက္ကိုေပးလိုက္တယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့သူတို႔ တြဲၿပီးေၾကညာလို႔ရေအာင္ တပ္မေတာ္သား မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ဆိုၿပီး သက္သက္ေၾကညာလို႔ရေအာင္ဆိုၿပီးေပးထားတာ၊ ၿမိတ္မွာက ၂၁၇၆ ဦး၊ ေနာက္ က်ြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွာက ၁၇၄၆ ဦး၊ ပုေလာမွာက်ေတာ့ ၁၅၇၂ ဦး၊ တနသၤာရီမွာက ၁ဝ၇၇ ဦး အဲ့ဒါက ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္ တို႔ေကာက္ထားတဲ့စာရင္း ၁၁၅၆၆ ေယာက္ရွိတယ္၊ က်ြန္းစုက ေရတပ္တစ္ခုပဲရွိတာ ပုေလာမွာက ၁၂ တပ္၊ တနသၤာရီမွာက ၅ တပ္ အဲ့ဒါပဲရွိတယ္"

ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းမွာပါတဲ့ ၿမိတ္၊ ပုေလာ ၊ တနသၤာရီနဲ႔ ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ တပ္ရင္းေပါင္း ၄၅ ရင္း ရိွပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားေတြအတြက္ တပ္မဲရံုေတြကို စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီမွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြက နီးစပ္ရာေက်းရြာေတြမွာ မဲထည့္ရၾကမယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိက ေျပာပါတယ္။

တပ္မေတာ္အတြင္းက မဲရံုေတြမွာ ပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ သတင္းသမားေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္သူေတြပါ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားေတြ ႀကိဳတင္မဲေပးမယ္ဆိုရင္ ပံုစံ ၁၅ နဲ႔ ေလ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿမိတ္ခရိုင္မွာ မဲရံုေပါင္း ၅၈၈ ရံုရွိၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃ သိန္း ၇ ေသာင္းနီးပါးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွာ က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-ဦးညိဳအုန္းျမင့္)
 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို အဓိကထား မေျဖရွင္းဘူးဆုိရင္ ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ေတြဟာ ေရရွည္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ တိုင္းရင္းသားေတြက ထုတ္ေဖၚေျပာဆို လုိက္ၾကပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔ကို လူအမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို အဓိကထား မေျဖရွင္းဘူးဆုိရင္ ျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲဟာ တည္ၿမဲႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီေျပာခြင့္ရသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ျပႆနာက အဓိကေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို အေျခခံက်က် မေျဖရွင္းဘဲနဲ႔ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ ဆိုတဲ့ကိစၥကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းလို႔မရသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ကိစၥကိုလည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရဘူး ေပါ့ေနာ္။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို မျဖစ္မေနေဖာ္ေဆာင္ရပါမယ္။ အဲဒါမွသာလွ်င္ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိမွာပါ။”

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ဒီကေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ သူက ခုလို ေျပာခဲ့တာပါ။ ျမန္မာအစိုးရဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္လည္း ခုခ်ိန္ထိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ မရွိေသးပါဘူး။ ကရင္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃ လ ေလာက္အတြင္း အစုိးရတပ္ေတြ တုိးခ်ဲ႕ခ်လာတာေၾကာင့္ ကရင္ေဒသခံေတြ စိတ္လုံၿခဳံမႈ မရွိၾကဘူး လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏုိင္ၿပီး အစိုးရတပ္ေတြ ျပန္ဆုတ္သြားမွသာ ကရင္ေဒသခံေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္လာမယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ကရင္တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံး IKO ရဲ့ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး မုိင္းရာဒါကေပါက ေျပာပါတယ္။

“က်မတို႔ကရင္ဘက္မွာဆိုရင္ ေျမေတြဘာေတြ အသိမ္းခံရတာလည္း ရွိတယ္။ ဗမာစစ္သားေတြနဲ႔ သူတို႔မိသားစုေတြနဲ႔ ထြက္လာၿပီးမွ က်မတို႔ရြာ အေဟာင္းေတြမွာ လာေနေနၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုေျပာတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကရင္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ အခု ဗမာစစ္တပ္ေပါ့ အနည္းဆံုး ၁၄ ခုေတာ့ သူတို႔လာေဆာက္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီစစ္တပ္ေတြက ရြာသူ ရြာသားေတြ သြားလာတဲ့အခ်ိန္ သူတို႔ အစစ္ခံရတာ…ဘာနဲ႔ အဲဒီလိုပဲ ရွိေနတုန္းပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔က စစခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရွိကို ရွိရမယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ….ရွိသမွ် ဗမာစစ္သားေတြ သူတို႔ေနရာ တျဖည္းျဖည္း ျပန္သြားရမယ္။”

တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္သြားေတာ့မွ ေဒသခံေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလာႏိုင္သလို ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သုံးသပ္သူကေတာ့ ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ ကခ်င္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ကိုဂြမ္ဆမ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

“အခု လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနမွာက အကုန္လံုး တႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွပဲ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့အစိုးရ ေပၚေပါက္လာႏုိင္တာေပါ့ေနာ္။ တႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ မရွိဘူးဆိုရင္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရည္မွန္းထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ က်ေနာ္တို႔မရႏိုင္ဘူး။ အကယ္၍ တေနရာရာမွာသာ တိုက္ခုိက္မႈ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပဲျဖစ္မွာပဲ။ အဲလိုပဲ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔လူေတြအားလံုးကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပဲ လိုလားေနၾကတာေပါ့ေနာ္။ တခါျပန္ၿပီးမွ ျပန္တုိက္တာမ်ဳိး ကေတာ့ ဘယ္သူမွ မလုိခ်င္ၾကဘူး။”

အစိုးရဘက္ကလည္း တႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္ခတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး NCA စာခ်ဳပ္ကို အားလုံးပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးဆိုတာထက္ ထုိးႏုိင္တဲ့အဖြဲ႔ေတြကိုသာ အေလာတႀကီး ဖိတ္ေခၚေနတာဟာ မိမိအာဏာတည္ၿမဲေရး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ႀကဳိးပမ္းေနသလိုျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဦးစိုင္းလိတ္က သုံးသပ္ပါတယ္။

“အခု NCA နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ေနတဲ့ကိစၥေတြကို အဓိကထားၿပီး ေျပာရရင္ NCA ကို အခ်ိန္ဆဲြၿပီးလုပ္ေနသလို - ဥပမာ NCA ကို သူတို႔ အခုေနာက္ဆံုး လက္မွတ္ထိုးဖို႔ အစည္းအေဝးေခၚတာေတာင္မွ ေအာက္တိုဘာလထဲမွာမွ အဆင္ေျပမယ္လို႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတာင္းဆိုေပမယ့္လို႔ အစိုးရအဖြဲ႔က ဖုတ္ပူမီးတိုက္ကို လုပ္ခ်င္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ကိုပဲ ဦးတည္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ ဒါကလည္းပဲ ကိုယ့္ရဲ႕လိုဘ အာဏာ ရရွိေရးကို ပိုၿပီးေဇာင္းေပးသလို လုပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရရဲ႕လုပ္ရပ္ကိုလည္း အျပည့္အဝ ဘယ္လိုမွ ယံုၾကည္လို႔မရပါဘူးခင္ဗ်။”

ျမန္မာအစိုးရဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ကေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားတရပ္ကို မေန႔တုန္းက MPC ၿငိမ္ခ်မ္းေရး စင္တာမွာ က်င္းပခဲ့တာမွာ အပစ္ရပ္ေရးဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသား အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ဂ်ာမနီကိုေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက ဆီးရီးယား စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္။ (စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၅)
 ဥေရာပမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးကတည္းက အႀကီးမားဆံုးျဖစ္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေရာက္လာေနတဲ့ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေနခ်ိန္မွာ သမၼတအိုဘားမား အစိုးရအေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လာေရာက္အေျခခ်မယ့္ ဒုကၡသည္ဦးေရကို လာမယ့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ တႏွစ္ကို တသိန္းအထိ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳမယ္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ကေန ထြက္ေျပးလာတဲ့ဒုကၡသည္အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ဦးေရ ၇,၀၀၀ ဟာ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဗီယက္နာ ၿမိဳ႕ေတာ္အေရွ႕ဘက္က အဓိကနယ္စပ္လမ္းကေန ေရာက္လာဖို႔ရွိတယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း Austria အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕အခုလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ “ဒုတိယေျမာက္အခြင့္အေရးနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ရွိေနတဲ့ တိုင္းျပည္” ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအစဥ္အလာအရျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီက တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာအေပၚကန္႔သတ္ခ်က္အရ တႏွစ္ကို ၇၀,၀၀၀ ထိသတ္မွတ္ထားေပမဲ့ အစီအစဥ္သစ္အရ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ ၈၅,၀၀၀ ဦးေရ ထိတိုးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္သလို ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာေတာ့ ဒုကၡသည္ဦးေရ တသိန္းအထိ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာလည္း တသိန္းထက္ပိုၿပီး သတ္မွတ္လက္ခံဖို႔ အားေပးတဲ့နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြေနတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးကယ္ရီက ေျပာပါတယ္။

တနဂၤေႏြအေစာပိုင္းမွာေတာ့ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံကေန ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံထဲ ၂၄ နာရီအတြင္း နယ္စပ္ေက်ာ္ျဖတ္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ဦးေရ (၁၁,၀၀၀) ရွိတယ္လို႔ ၾသစႀတီးယားအစိုးရကေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ကေန ထြက္ေျပးလာတဲ့ဒုကၡသည္အမ်ားစုထဲက ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ဦးေရ (၇,၀၀၀) ဟာ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဗီယက္နာၿမိဳ႕ေတာ္အေရွ႕ဘက္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္း ၾသစႀတီးယား အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္အမ်ားစုဟာ Balkans ေဒသကေန အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံေတြစီကို ခက္ခဲပင္ပန္းတဲ့ခရီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးရက္အတြင္း သူ႔ႏိုင္ငံပိုင္နက္ထဲကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဒုကၡသည္ (၂၁,၀၀၀) ရွိတယ္လို႔ Croatia ႏိုင္ငံကေျပာပါတယ္။

ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

black-ribbon-620.jpg အနက္ေရာင္ဖဲႀကိဳးလႈပ္ရွားမႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္က မင္းကြန္းတိပိဋကတ္ေက်ာင္းတိုက္မွာျပဳလုပ္ေနစဥ္

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တပ္မေတာ္အရာရွိေတြက ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ တာကို ကန္႔ကြက္တဲ့ အနက္ေရာင္ဖဲႀကိဳးလႈပ္ရွားမႈေတြကို တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆရာဝန္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္က မင္းကြန္းတိပိဋကတ္ေက်ာင္းတိုက္မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အနက္ေရာင္ဖဲႀကိဳးလႈပ္ရွားမႈမွာ ဦးေဆာင္ပါဝင္ တဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕ ေဆးရံုႀကီးက ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ေဒါက္ တာ ေက်ာ္ဆန္းသင္းက ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အခုရည္မွန္းခ်က္၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္မယ့္လမ္းစဥ္အကုန္လံုးကို က်ေနာ္တို႔က ခ်ျပသြားမွာပါ၊ ကန္႔ကြက္တဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးတင္ျပသြား ဖို႔ရွိပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုးမွာ ရသမွ်ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ လက္မွတ္ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ ေကာက္ၿပီးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဥကၠဌ၊ က်ေနာ္တို႔အားလံုးက ဦးေဆာင္တဲ့သူေတြရယ္၊ က်ေနာ္တို႔ပို႔ထားၿပီးပါၿပီ၊ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္း ကပို႔ထားပါတယ္"

လက္ရွိမွာ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၁၇ ဦးဟာ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္န႔ဲ မႏၱေလးေဆးရံုႀကီးေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ကုသေရးပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ဝင္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြကို တာဝန္ကေန ျပန္ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္ လည္းခန္႔အပ္တာဝန္မေပးဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွစ္ဦးတို႔ဆီ ကို တစ္ျပည္လံုးက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ၃၀၀၀ (သံုးေထာင္) ေလာက္ရဲ႕ လက္မွတ္ေတြ နဲ႔ ေပးပို႔ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အနက္ေရာင္ဖဲႀကိဳးလႈပ္ရွားမႈမွာ ဆရာဝန္ေတြအျပင္ သူနာျပဳဆရာမေတြလည္း ပါဝင္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/black-ribbon-campaign-09202015121642.htmlhttp://www.rfa.org/burmese/news/black-ribbon-campaign-09202015121642.html

တ႐ုတ္အင္ဂ်င္ အေသးေလးတပ္၍ ျမစ္ေရကိုဆန္ကာ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ကြၽန္း ေလွကေလးက ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ န၀င္းေခ်ာင္း၀ အလယ္တြင္ ႐ုတ္တရက္ စက္ရပ္သြားကာ ေရစီးရာသို႔ ဦးလွည့္မလို ယိမ္းထိုးသြားသည္။ ေလွဦးမွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေလွာ္တက္ကို ထုတ္ကာ အလိုက္သင့္ေလး ခတ္ေနေသာ္ လည္း ေလွေပၚတြင္ ပါလာသည့္ ၀ိတ္ကိုႏိုင္ေအာင္ မေလွာ္ႏုိင္သလို ေရစီးကလည္း သန္လွသည္။ စက္ေမာင္းသမားက အင္ဂ်င္ကို အႀကိမ္ေပါင္းမနည္း ႏိုးၾကည့္ေနသည္။ မည္သို႔မွ ႏိႈးမရ။ စိတ္မရွည္စြာ ဆဲဆို တိုင္းထြာလိုက္ရင္း ဆီတိုင္ကီကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဆီကုန္ေနသည္ကို သိလိုက္ရသည္။ ေလွေပၚတြင္ ပါလာသူမ်ား နည္းနည္းမ်ားသြားၿပီး တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ တီးတိုးစကားမ်ား ပြက္လာသည္။ ေလွကေလးက ေရစီးကို ဆန္တက္ႏိုင္ရန္ အားကုန္ႀကိဳးစားေနသည္။ ေလွေပၚတြင္ေတာ့ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္အထက္ မူလတန္း ေက်ာင္းသားကေလးငယ္ ၂၀ နီးပါး လိုက္ပါသည္။ အခ်ိန္က ညေန ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး မိုးကဖြဲဖြဲေလး ရြာေနသည္။
ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ပုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခ႐ုိင္ရွိ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပထမအႀကိမ္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အျဖစ္ ဇူလိုင္လကုန္မွ ၾသဂုတ္ လလယ္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မ်ားအျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္မွစကာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိကာ ေရသိသိသာသာ က်ဆင္းသြားျခင္း မရွိဘဲ တန္႔ေနသည္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ဒုကၡအမ်ား ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ မွာ နံနက္မ်က္စိ ဖြင့္လိုက္သည့္အခ်ိန္မွ အိပ္ရာထဲ ေရာက္သည္အထိပင္။ မည္မွ်ပင္ ဒုကၡ ေရာက္ရသလဲဆိုလွ်င္ ေရနစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕စြန္ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အိမ္ထဲမွ မ႐ုိေသ့ စကားေျပာရလွ်င္ အေပါ့အေလး သြားရာမွာပင္ လမ္းခရီး အခက္အခဲရွိေနသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ န၀င္းေခ်ာင္းတဖက္မွ ေဒသခံ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းမ်ားသို႔ စာသင္လာၾကေနစဥ္
ပထမအႀကိမ္ ေရႀကီးနစ္ျမႇပ္မႈတြင္ အေျခခံ မူလတန္း ေက်ာင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ပိတ္လိုက္ရသည္။ မပိတ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ ရသည့္အခါ သြားလာေရး အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ ျပန္လည္ အသားက်ကာစပင္ ရွိေသးသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရျပန္တက္လာျပန္ေတာ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ေရျပန္တက္လာအခါတြင္ေတာ့ ပထမအႀကိမ္လို မဟုတ္ေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္မႈ မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ား မပိတ္ေတာ့ေပ သို႔အတြက္ ေ၀းလံေခါင္သီသည့္ ေက်းရြာ မ်ားမွ လာေရာက္ စာသင္ၾကားရသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဒုကၡမ်ားခဲ့ရေတာ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ား ေနထိုင္သည့္ ရြာမ်ားတြင္ေတာ့ ယခုအခ်ိန္ထိကို ေရကဖံုးလႊမ္းလ်က္ပင္ ရွိေသးသလို ရြာမွ ၿမိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ စာသင္ၾကားရမည့္ ခရီးလမ္းမ်ားတြင္ ရွိသည့္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ေရျမဳပ္ေနသလို ေခ်ာင္း ေျမာင္း ျမစ္မ်ားကလည္း ေရမ်ားျပည့္လွ်ံ ၿဖိဳးေမာက္ေနေပသည္။
“တစ္ေန႔ကို ကေလး၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကို ေက်ာင္းသြားဖုိ႔ ေလွနဲ႔ ၁၀ ေခါက္ထက္မနည္း ပို႔ေပးရတယ္။ အဓိက မျဖစ္မေန ျဖတ္ရတဲ့ န၀င္းေခ်ာင္းတံတားက ေရျမဳပ္ေနေတာ့ ေခ်ာင္းထဲကေနပဲ စက္တပ္ေလွ ငယ္ေလးနဲ႔ ပို႔ေပးရတယ္။ ေက်ာင္းျပန္လည္း အဲလိုပဲ။ သူတုိ႔ေတြအတြက္ အဓိကထားၿပီး တစ္ေယာက္မက်န္ ေစာင့္ေခၚၿပီး အကုန္ေရာက္သြားၿပီဆုိမွ ေလွသိမ္းတယ္” ဟု ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေခ်ာင္းနားတန္းမွ  ဒုတိယအႀကိမ္ ေရႀကီးမႈတြင္ အခမဲ့ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕မ်ားထဲက ကိုေက်ာ္လတ္က ေျပာျပခဲ့သည္။
ထိုအဖြဲ႕တြင္ လူငယ္လူလတ္ ရွစ္ေယာက္ထက္ မနည္းရွိကာ မိုးေမတၱာ နာေရးကူညီမႈ အသင္းမွ ဖိုက္ဘာ စက္တပ္ေလွတစ္စင္း၊ က႐ုဏာ လက္မ်ားကြန္ရက္မွ ဖိုက္ဘာ စက္တပ္ေလွ တစ္စင္းျဖင့္ ေရစတင္ တက္လာ သည့္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွစကာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ န၀င္းေခ်ာင္းကို ျဖတ္၍ တစ္ေန႔ကို ေခါက္တုန္႔ ေခါက္ျပန္ အႀကိမ္ေရ ၂၀ ထက္မနည္း အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
ထုိပရဟိတအလုပ္ကို ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေနာင္အလ်ဥ္းသင့္လွ်င္ သီးသန္႔ ေရးျပခ်င္ပါေသးသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပါ၀င္ၿပီး န၀င္းေခ်ာင္း တစ္ဖက္တြင္ရွိသည့္ ဖိုးေခါင္၊ ေခ်ာင္းနားတန္း၊ အေနာက္ လက္ခုပ္ပင္၊ ျမရြာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မူလတန္း ေက်ာင္းေလးမ်ား ရွိေသာ္လည္း အလယ္တန္း အဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္မ်ားကို ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တက္ေရာက္ သင္ယူၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ မူလတန္း ကေလးမ်ားကလည္း ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တက္ေရာက္သည္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ သာမန္အေျခအေနတြင္ န၀င္းေခ်ာင္းတံတားကို စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္တုိ႔ျဖင့္ ျဖတ္ကာ ကုန္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုး သြားလာႏုိင္ေသာ္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ယင္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေရဖံုးေနသလို၊ တံတားမွာလည္း ေရေအာက္ ေရာက္သြားတတ္ရာ ေက်ာင္းသို႔သြားရန္ မိမိတုိ႔ရြာအိမ္မွ ထြက္ကတည္းက ေလွျဖင့္ ထြက္ခဲ့ၿပီး န၀င္းေခ်ာင္းတံတားတြင္ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ စက္တပ္ေလွမ်ားေပၚကို တစ္ဆင့္ ေျပာင္းတက္ကာ ဆက္လက္ခရီး ထြက္ၾကရသည္။

ေရတက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ သတင္းရယူႏွင့္ သတင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူရန္ ယင္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္သြားရာ တစ္ေလွ်ာက္လိုက္လံ ၾကည့္႐ႈခဲ့ရသည့္ အႀကိမ္မနည္း ရွိခဲ့ရာ ကေလးမ်ား၏ ပညာသင္သြားရာ ခရီးလမ္းမွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း ေနသလို အသက္ကို ရင္းထားရသည္ ဆိုသည္ကို ကြၽန္ ေတာ္ ျမင္ေတြ႔ၾကားသိခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရအဆံုး ကုန္းတစ္၀က္ဆိုသည့္ ျမန္မာစကားပံု ရွိခဲ့သည္မဟုတ္လား။
စက္တပ္ဖိုက္ဘာ ေလွငယ္တစ္စင္းလွ်င္ စက္ေမာင္းႏွင့္ အကူသံုးေယာက္မွ ေလးေယာက္ထိ ပါတတ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္ ၁၅ ဦးမွ ၂၀ ထိ လိုက္ပါတတ္သည္။ ေခ်ာင္းျဖတ္ခရီးမွာ သိပ္အလွမ္းမေ၀းသလို အခမဲ့ ပို႔ေပးေနသူမ်ား၏ ေရလမ္းႏွင့္ စက္ေမာင္း ကြၽမ္းက်င္မႈမွာ သံသယ ရွိစရာမလို ေသာ္လည္း ျမစ္ျဖတ္ခရီးမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား ထင္မွတ္မထားသည့္ ႐ုတ္တရက္ အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တြင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မႈ လံုျခံဳစိတ္ခ်ခြင့္၊ အာမခံမ်ားကေတာ့ အားနည္းေနဆဲ။

ေရနားနီးသည့္ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရကူးတတ္ပါသည္ဟု ေျပာလွ်င္လည္း စိတ္ေျဖစရာရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ ေရစီးသန္သည့္ေခ်ာင္း၊ ျမစ္မ်ားအတြင္း ေရတက္ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ေတြးထားရမည္၊ ကေလးမ်ား မည္မွ်ကူးခပ္ ႏုိင္မည္လည္း၊ ကေလးမ်ားတြင္ ေရလမ္းခရီး ျဖတ္သန္းရာတြင္ သံုးသည့္ အသက္ကယ္ အက်ႌမ်ား မရွိၾကေခ်။ ေလွမ်ားတြင္ အေရးေပၚ ေဘာကြင္းမ်ား မရွိၾကေခ်။ ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့သည္ဆိုေသာ္….။

အေရးေပၚအေျခေနမ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံထားမႈ လံုျခံဳစိတ္ခ်ခြင့္ႏွင့္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ မႈမ်ား မရွိခဲ့ပါေခ်။ ဘယ္ေသာအခါမွ ေရာက္လာမည္ ဆိုသည္ကိုလည္း မွန္းဆၾကည့္၍ မ ရေသးေခ်။ အေဟာသိကံ ဘ၀မ်ားအျဖစ္ ကေလးမ်ားမွ လူႀကီးမ်ားထိ တိရစၦာန္ေလးမ်ားပါ။ ေတြးတတ္လွ်င္ ရင္နာဖို႔ ေကာင္းသလို ရွက္ဖြယ္လည္း ျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံစိတ္ နည္းပါးလွသည္။ တိုင္းခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တာ၀န္ယူမႈ နည္းပါးသည္။ မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ လုပ္ေနၾကသည္။ မသိက်ဳိးကြၽန္ လုပ္ေနၾကသည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားခြင္မရွိသည့္ မလုပ္ႏုိင္ၾကသည့္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့ၿပီးမွသာ ၀မ္းနည္းတသ စုတ္သပ္ ေၾကကြဲေနရသည္မွာ မ်ားလွပါၿပီ။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ ေတာ့ပါ။ ထို႔အတူ ယခုလို ေရလမ္းခရီးမ်ားကို ျဖတ္ကာ သြားလာေနရသည့္ ေက်ာင္းသား ကေလးမ်ားကိုလည္း မၾကံဳေတြ႕ေစလိုပါ။ ထိုကေလးငယ္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ သားသမီး ေမာင္ႏွမေလးမ်ားသဖြယ္ ခံစား စာနာေပးဖို႔ လိုသည္။ အစီအမံမ်ား လုပ္ေပးရမည္။ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေန႐ံုျဖင့္ လံုေလာက္ၿပီ ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု ေျပာဆို ဂုဏ္ယူေန၍မရပါ။

အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရင္ေသြးေလးမ်ား အေရးႀကီးသည္။ ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ အတြက္ဆိုလွ်င္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုက စဥ္းစား ေပးမွသာ ရည္မွန္းထားသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာႏုိင္မည္။ အခမဲ့ပညာ သင္ၾကားေရးစနစ္ တစ္ခုတည္းမရပါ။ အခက္ခဲမရွိပါဘဲ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ေက်ာင္းစာ သင္ခန္းမ်ားထံ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္ ေလးမ်ား ေရာက္လာဖို႔လိုသည္။ အသက္ကို ရင္း၍ သင္ယူေနရသည့္ ပညာေရး မျဖစ္သင့္ပါ။

ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနပံုမ်ားကို ေရႀကီးေနစဥ္ ရက္မ်ားကေတြ႕ရစဥ္
ေလတစ္ခ်က္အေ၀ွ႔တြင္ စက္ပ်က္ေနသည့္ ေလွကေလးက အနည္းငယ္ ယိမ္းထိုးသြားသည္။ ေလွေပၚတြင္ပါလာသည့္ ေက်ာင္းသား မိခင္တစ္ဦးက က်န္ကေလးငယ္ အားလံုးကိုေလွေပၚတြင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ထိုင္ေနရန္ သတိေပး ေအာ္ဟစ္လိုက္သည္။ ေလွသမားက ကမ္းနားရွိ ေမာ္ေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ေရာက္ေအာင္ အားတင္း ေလွာ္ခတ္ကာ ဓာတ္ဆီ အကူအညီ ေတာင္းခံေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက ဒီဇယ္သာ သံုးသည့္အတြက္ မရွိေခ်။ ေလွကေလးက ေမ်ာသည့္အရွိန္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ႀကီး၏ ပန္ကာဒလက္ျဖင့္ ႐ိုက္မိမလိုျဖစ္ကာ ယိမ္းထိုးသြားျပန္သည္။ ကေလးမ်ား မည္သို႔ေနသည္မသိ ကြၽန္ေတာ္ပင္ ေဇာေခြၽးမ်ား ျပန္ေခ်ၿပီ။ ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနသည့္ စက္ေမာင္းသမားက အင္ဂ်င္ကို တစ္ဖက္ေစာင္းကာ အကပ္သပ္ ဆီေလးျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ႏိႈးၾကည့္လိုက္သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ႏိုးသြားသည့္အတြက္ အနီးစပ္ဆံုး ကမ္းကိုကပ္ ဓာတ္ဆီတက္၀ယ္ရင္း ဆက္လက္၍ လိုရာခရီးကို ေမာင္းႏွင္ၾကေတာ့ ကေလးမ်ား၏ မ်က္ႏွာဆီက စိုးထိတ္မႈ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေျပေလ်ာ့စ ျပဳသြားသည္ကို သတိထားမိသည္။
Writer: 
ေ၀လင္း (ျပည္)
 

ကုန္းေက်ာ္တံတားေဆာက္ခြင့္ေတြ..
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ကေျမေတြေပၚက
စီမံကိန္းပါမစ္ေတြကို....
ခရိုနီေတြနဲ႔ ညွိ Under Table ႀကိဳပြိဳင့္ေတြယူခဲ့ၿပီး..
ကုန္းေက်ာ္တံတားပေရာဂ်က္ေတြနဲ႔..
ေဆာက္လက္စစီမံကိန္းေတြကို ေနရာအနွံ႔
ပစၥလခတ္ ထားခဲ့တဲ့ ဟို သမဒရံုးက၀န္ႀကီးမ်ိဳး..

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗန္းျပၿပီး..
ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္တဲ့ကားေတြကို
အခြန္လြတ္တင္သြင္းခြင့္ ေပးလိုက္လို႔
ကားအစီးေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္..
လက္မွတ္တစ္ခါထိုးရင္..တစ္စီး ေဒၚလာတစ္သိန္းအထိ
ေစ်းေပါက္ခဲ့တဲံ့ သမဒရံုးက...ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀န္ႀကီးမ်ိဳး..

သစ္ေတြကို အလံုးလိုက္တင္သြင္းခြင့္မျပဳဘူူးဆိုတဲ့
သတင္းေတြကို လူသိေအာင္လႊင့္ျပၿပီး..
ခရိုနီေတြနဲ႔ညွိၿပီး..သစ္ခြဲစက္ေတြ ကို ျမစ္ကမ္းနဖူးေတြမွာ
ေထာင္လို႔ သစ္ေတြကို ပိုၿပီး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းေစတဲ့အျပင္..
တိုင္းျပည္ရဲ႕သစ္ေတာလက္က်န္စာရင္းကိုပါ ပိုျပထားတဲ့
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ဟို၀န္ၾကီးမ်ိဳး..

Google ကေနမၾကည့္ရဲေလာက္ေအာင္ကို..
ရြတ္တြစုတ္ျပတ္ေနတဲ့ ဖါးကန္႔နဲ႔မိုးကုတ္လို..
ကမၻာ႔ အဖိုးတန္ဆံုး ရတနာလုပ္ကြက္ေတြကို..
ခရိုနီေတြကို ထင္တိုင္းၾကဲေစၿပီး...
ေက်ာက္မ်က္ရတနေတြကို အစိုးရကို စာရင္းေလ်ွာ႔ျပေစတဲ့အျပင္
တကယ့္ အဖိုးတန္တာေတြကို တရားမ၀င္တဲ့နည္းနဲ႔..
ေဟာင္ေကာင္ဘက္ခိုးထုတ္တာကို..
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးၾကတဲ့
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ႕..ဟို၀န္ၾကီးမ်ိဳး..

သားေတြ သမီးေတြကို..
ကုမၼဏီေတြေထာင္ခိုင္း...
ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းညွိၿပီး..
သူ႔ကုမၼဏီ ငါ့ဌာနမွာလာလုပ္..
ငါ့ကုမၼဏီ သူ႔ဌာနမွာသြားလုပ္ စတဲ့ စနစ္ေတြနဲ႔
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေ၀ျခမ္း မ်ွေ၀စားေသာက္ေရးအစီးအစဥ္အရ..
အျပန္အလွန္ ေစာင္မၾကည့္ရွဳေနၾကတဲ့..
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ဟို၀န္ၾကီးေတြနဲ႔၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြလိုမ်ိဳး..

ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ နာမည္ေတြရ..
ေဒၚလာေတြအကုန္ခံၿပီး.ကိုယ့္ page ကိုယ္..
Like မ်ားေအာင္လုပ္လို႔..
like မ်ားေလ.. ကိုယ့္အစိုးရအသံုးမက်တာကို..
လူမ်ားမ်ားသိေလ ျဖစ္ေအာင္..
ကိုယ့္အထုတ္ကိုယ ေငြကုန္ခံၿပီးေျဖျပေနတဲ့
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ဟို၀န္ၾကီးမ်ိဳး..

ဆည္ေျမာင္းတာတမံေတြကို ေဆာက္ခ်င္တိုင္းေဆာက္ၿပီး
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြခြဲေ၀စားသံုးပါလို႔..
အမွန္တကယ္ေရးေဘးၾကံဳလာတဲ့အခါက်ေတာ့မွ..
"ဘဘသိန္းစိန္ သားတို႔ကို ၀န္းရံေပးပါ"ဆိုၿပီး..
ဆည္အထိ ေခၚၿပီး ညေခၚအိပ္ခိုင္းတဲ့..
ဟို ညႊန္ခ်ဳပ္လိုမ်ိဳး..

ဒါမ်ိဳးေတြကို ခါးသီးစြာဆက္မၾကံဳေတြ႔ခ်င္ရင္ေတာ့

ဘာလုပ္ရမလဲ...ဆိုတာ..

သိၾကမွာပါ..

( Pa Yit)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္ပဲြမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ (စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၅) 
 ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိလာေစဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးလာေစမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔လည္း အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီလို႔ လူထုေသာင္းခ်ီ တက္ေရာက္တဲ့ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး စည္း႐ံုးေရးခရီးအတြင္း ေျပာ လိုုက္တာပါ။ ဒါေပမဲ့လို႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနျပည္ေတာ္ကၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မဆုမြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မႏၱေလးတုိင္း ေနျပည္ေတာ္က ေဇယ်ာ သီရိၿမိဳ႕နယ္ နန္းၾသေက်းရြာမွာ ေဒသခံျပည္သူလူထုနဲ႔ေတြ႔ဆံုခ်ိန္ ျမန္မာျပည္မွာ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ပါၿပီလို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

“ေျပာင္းလဲမႈဟာ မွန္ကန္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးျဖစ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း တကယ္ေျပာင္းလဲရမယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ အေျပာေတာ့ သိပ္ေကာင္းတာပဲ၊ ဟိုဟာလုပ္ေပးပါမယ္၊ ဒီဟာလုပ္ေပးပါ့မယ္ဆိုၿပီး အေျပာပဲရွိတယ္၊ ဘာမွ သက္ေရာက္မႈမရွိဘူး။ အဲဒါဟာ တကယ္ အဲဒီလိုေျပာၿပီးေတာ့ေျပာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးဆိုတာ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ က်မတို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ေျပာင္းခ်င္လဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ ေျပာင္းခ်င္လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစခ်င္လို႔၊ လံုၿခံဳေစခ်င္လို႔၊ တိုးတက္ေစခ်င္လို႔၊ ဆိုေတာ့ အဲဒါေျပာင္းဖို႔ က်မတို႔ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ ခပ္တိုတုိေျပာရရင္ ျပည္သူ႔ရဲ႕မဲေတြကို လုိပါတယ္-လို႔ ေျပာပါရေစ။ က်မတို႔ျပည္သူက ေခါင္းထဲမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဲြၿပီး မွတ္ထားရမွာက - မဲတိုင္း တစ္ခုခ်င္းတစ္ခုခ်င္းဟာ အင္မတန္မွ တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ အဲဒီမဲေတြကို မျဖဳန္းပါနဲ႔။ အဲဒီမဲေတြကို မေရာင္းစားပါနဲ႔၊ ေပးသမွ်ကို ယူပါ။ မဲကိုေတာ့ မေပးပါနဲ႔လို႔ က်မ ေျပာပါရေစ။”

ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ဘဝလံုၿခံဳမႈရွိေစဖို႔ မိမိတို႔အက်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မယ့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးနဲ႔အညီ မဲေပးၾကဖို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းပါတယ္။

“က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီလို ဥပေဒကို အလဲြသံုးစားလုပ္ခဲ့တာ အင္မတန္ၾကာပါၿပီ။ ဥပေဒေကာင္းေတြ ရွိလို႔ရွိရင္ေတာင္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္မျဖစ္တာကို က်မတို႔ေတြ႔ရပါတယ္။ အခု ေဇယ်ာသီရိအပါအဝင္ က်မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်းလက္ေတာရြာအမ်ားအျပားမွာ ဆိုရင္ အဓိကျပႆနာက လယ္ယာေျမ ျပႆနာပဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕လယ္ယာေျမေတြကို မတရားသျဖင့္သိမ္းထားတာ၊ ဥပေဒက ျပန္ေပးဆိုလို႔ရွိရင္လည္း မေပးတာ။ ေပးမယ္လို႔ ပါးစပ္ကေျပာၿပီး တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္လက္ထဲျပန္မေရာက္တာ။ ဒါမ်ဳိးေတြဟာ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးမရွိလို႔ ျဖစ္ရတဲ့ ကိစၥေတြပါ။”

ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးခရီးစဥ္မွာေတာ့ ေဒသခံျပည္သူ ငါးေသာင္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ NLD ဘက္က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ေနျပည္ေတာ္ တခြင္မွာ ရွိတဲ့ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳရႏုိင္ပါတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္ေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္က ေနရာတခ်ိဳ႕မွာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းက အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ႕ ဒီတႀကိမ္ ၂၀၁၅ မွာ ႀကံဳလာရႏုိင္ေျခေတြကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

“အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလိုမ်ဳိး ေနျပည္ေတာ္ဝန္းက်င္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိတာမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ အလားအလာနည္းတယ္လို႔ က်ေနာ္က ျမင္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရး သြားတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ဝန္းက်င္ မဲဆႏၵနယ္ေတြကေတာ့ က်ေနာ့အျမင္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈျမင့္မားတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီမဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ ႀကိဳတင္မဲေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အာဏာရပါတီရဲ႕အမာခံေက်းရြာေတြ၊ အမာခံ ေဒသေတြလည္းပဲ ရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ေနျပည္ေတာ္ဝန္းက်င္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕အေျခအေနဟာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာလိုပဲ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈျမင့္မားတဲ့ေဒသေတြျဖစ္လာမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္ဗ်။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ေဇယ်ာသီရိက ေဒသခံျပည္သူေတြကို အာဏာဟာ ျပည္သူ႔လက္ထဲမွာရွိတယ္၊ အာဏာႀကီးမားသူဟာ ျပည္သူသာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျပည္သူေတြသတိခ်ပ္ေစဖို႔ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုပါတယ္။ တခ်ိန္တုန္းက အာရွေဒသမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခုခ်ိန္မွာ အစစရာရာ တိုးတက္မႈ က်ဆင္းေနရတာဟာ စနစ္မေကာင္းခဲ့လို႔ ျဖစ္ရတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္အတြင္း စနစ္ေျပာင္း ေခတ္ေျပာင္းႏုိင္ေအာင္ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကဖို႔ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းေျပာဆိုေနပါတယ္။

မဆုမြန္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရင္ ျမန္မာနုိင္ငံကို "ကုလားေတြ" အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မယ္ လို႔ ထိုးနွက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြရိွေနတဲ့အေပၚ ဘယ္လိုေျပာခ်င္ပါသလဲလို႔ ေမးျမန္းရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲ့ဒီလိုေျပာၿပီး စည္းရံုးတိုက္ခိုက္ဟာ "ေအာက္တန္းက်တဲ့ နုိင္ငံေရး" ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ အဲ့ဒီလိုေျပာဆိုေနတာေတြကို နားေထာင္စရာမလိုေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ နန္းၾသေက်းရြာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမွာ လူငယ္တစ္ဦးကေမးျမန္းတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူေတြကလည္း ကိုယ့္တာဝန္ေက်ျပြန္ဖို႔ လိုအပ္သလို အာဏာကို အစိုးရအေပၚ အားလံုးပံုအပ္ထားတာမ်ိဳး မလုပ္ၾကဖို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရဖဲြ႔ႏုိင္ရင္လည္း အာဏာကို ပံုအပ္ထားတာမ်ိဳး မလုပ္ဖို႔ကိုလည္း ေျပာပါတယ္။

အန္အယ္လ္ပါတီအေနနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုုိင္ရၿပီး အစုိးရဖြ႔ဲႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေဟာေျပာတဲ့ ေဇယ်ာသီရိမဲဆႏၵနယ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚခင္မ်ိဳးသြင္ဟာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီကေနယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးလွေဌးဝင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နန္းၾသေက်းရြာေဟာေျပာပြဲကုိ ေဒသခံ တစ္ေသာင္းနီးပါးေလာက္ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese


(၈၈)ၿငိမ္း/ပြင့္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က လွည္းတန္းေစ်းအေနာက္ဘက္ ေပ ၅၀ လမ္းတြင္ ျပည္သူေတြ မျဖစ္မေန မဲေပးဖို႔ စေတကာကန္ပိန္းျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုမင္းကိုႏိုင္က `ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြသိေအာင္ျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္။ နံပါတ္ ၁ ျပည္သူေတြ မဲစာရင္းပါလား၊ မပါလားသြားၾကည့္ပါ။ ၿပီးရင္ သက္ဆိုင္ရာကို ျပင္ခုိင္းပါ။ ၿပီးရင္ မျဖစ္မေန ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားကို မဲေပးပါ။ ဘယ္သူကို မဲေပးရမယ္ဆိုတာ ေနာက္တဆင့္သြားမယ္။
ပယ္မဲမျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူေတြသိေအာင္ ျပဳလုပ္ရမယ္`` ဟု ေျပာသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မျဖစ္မေန NLD ကို မဲေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္းမွတပါးအျခားမရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရးဟာျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူေတြ မဲသြားေပးဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဂ်င္မီက ေျပာသည္။

သဒၶါထက္အိုင္(လွည္းတန္း)

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မဲမေရာင္းစားရန္ ႏွင့္ မဲေရာင္းစားျခင္းက အနာဂတ္ကို ေရာင္းစားျခင္းႏွင့္ တူေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးစိုက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားအမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေသေသခ်ာခ်ာ စြဲၿပီးမွတ္ထားရမွာက မဲတုိင္း တစ္ခုခ်င္း၊ တစ္ခုခ်င္းက အင္မတန္မွ တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ့မဲေတြကို မျဖဳန္းပါနဲ႔။ အဲ့ဒီ့မဲေတြကို မေရာင္းစားပါနဲ႔။ ေပးသမွ်ကိုယူပါ မဲကိုေတာ့ မေပးပါနဲ႔လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဲကို ေရာင္းစားတာဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေရာင္းစားတာနဲ႔ တူတူပဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕အနာဂတ္ကို ဘယ္သူ႕လက္ထဲမွ ထည့္ၿပီး မေရာင္းစားနဲ႔။ ဘယ္ေတာ့မွ မေရာင္းစားနဲ႔"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုိင္ရၿပီး အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္လ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္သူ႔အက်ဳိးမည္မွ်ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္လဲ ဆုိသည္ကုိ တာဝန္ယူသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အရးႀကီးတာက ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ အရည္အခ်င္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ စုေပါင္းၿပီးဖြဲ႔မယ့္ အစုိးရဟာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ ဘယ္ေလာက္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာ အဲ့ဒါ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာနဲ႔ ပါတ္သက္လုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တာဝန္ယူပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ ကြ်န္မတုိ႔ တာဝန္ယူတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ကုိ ျပည္သူကေနၿပီးေတာ့ မဲေပးမယ္ဆုိရင္ ျပည္သူ႕ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ကြ်န္မတုိ႔ အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အတြက္ပါ ကြ်န္မတုိ႔ တာ၀န္ယူပါတယ္"ဟု ၎က ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ နန္းၾသေက်းရြာတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အစိုးရကိုမွ် အားလံုးပံု၍ မအပ္ၾကရန္လည္း ၎က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

“ကြ်န္မတုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစုိးရျဖစ္ရင္လည္း ပုံၿပီးေတာ့ မအပ္ထားပါနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့နဲ႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာဆုိရင္ အဓိကၾသဇာဟာ ျပည္သူ႔လက္ထဲမွာရွိတယ္။ အာဏာဟာျပည္သူ႔လက္ထဲမွာရွိတယ္။ အဲ့ဒါကုိ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ထာ၀ရပုံၿပီးေတာ့ မအပ္သင့္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား တစ္ခဏသာ ဒီအာဏာကုိ ေပးၿပီးေတာ့ စမ္းၾကည့္တဲ့ သေဘာပဲ ရွိပါတယ္"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္က မဲဆႏၵ ရွင္မ်ားကို သတိေပးစကားဆုိခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲကစ၍ တက္လာမည့္ အစုိးရသည္ ျပည္သူအာဏာအပ္ႏွင္းလုိက္သည့္ သေဘာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအစုိးရကို ျပည္သူမ်ားမွ သုံးသပ္ရန္လုိေၾကာင္းႏွင့္ NLD အစုိးရျဖစ္လ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ သုံးသပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အျပည့္အဝေပးမည္ဟုလည္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာခဲ့သည့္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္သည္ တပ္မေတာ္သား အမ်ားစု အေျခခ် ေနထုိင္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌးဝင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္။ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ေျခာက္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္မွာ တပ္မေတာ္သားမိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္သည္ ေဟာပြဲအၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ၎ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။

http://mizzimaburmese.com/article/4965#sthash.57OBQmOp.dpuf