09/27/15


စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ က လက္ပံတန္းေက်ာင္းသား သပိတ္ၿဖိဳခြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔က လက္ပံတန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို အင္ အားမ်ားေသာ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားျဖင့္ တုတ္၊ ဒိုင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ၀င္ထြက္ လမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူမ်ားက တစ္ဖြဲ႕ ခ်င္းတိုး၍ အဖမ္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ၾကား ေရသန္႔ဘူးတစ္လံုးက် ေရာက္လာရာမွ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။…

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေတြ႕ျမင္ရာကို ႐ိုက္သူက႐ိုက္၊ တားဆီးသူကတားဆီး၊ ဒိုင္း ျဖင့္ကာသူကကာ စနစ္တက် မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေလ့က်င့္ထားသည့္ ပံုစံပ်က္ယြင္းသြားေၾကာင္း၊ ေအာင္ေျမ ဗိမာန္ေက်ာင္းအတြင္း ဖမ္းဆီးရွာ ေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ နယ္ေျမခံရဲအဖြဲ႕က လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ္လည္း အျခား ရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္လာသျဖင့္ အထင္အျမင္လြဲ မွားမႈမ်ား၊ ပစၥည္းေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သပိတ္ စစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကား ေရးယာဥ္ကိုလည္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တခ်ဳိ႕က ထု႐ိုက္ကန္ေၾကာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုရန္ ခဲယဥ္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ပံတန္းသပိတ္ၿဖိဳခြဲမႈမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အ႐ုပ္ ဆိုး လွေသာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈျဖစ္ပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြဲမႈျဖစ္၏။ သံဃာေတာ္မ်ားကို မီးေလာင္ဗံုးသံုးခဲ့သျဖင့္ သံဃာတခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံျခားသို႔ပင္သြားကာ ေဆးကုသရသည္အထိ ထိုအျဖစ္မွာ ကမၻာေက်ာ္သြားခဲ့ ေလသည္။

ယခု လက္ပံတန္းေက်ာင္းသား သပိတ္ၿဖိဳခြဲမႈမွာ ပို၍ပင္ကမၻာေက်ာ္သြားခဲ့၏။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္ အမည္း စက္တစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ပံတန္းၿဖိဳခြဲမႈ မလုပ္ခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ စြမ္းအားရွင္မ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္အတူ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲဖမ္းဆီးခဲ့စဥ္ကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေၾကညာသလို စြမ္းအားရွင္မ်ားေၾကာင့္လည္း ေျပာစရာျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ေဆးမင္ေၾကာင္ႏွင့္ ကေလက ေခ်ဆန္လွေသာ မိုက္ကန္းကန္းလူငယ္မ်ား ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ေျပာစရာျဖစ္လာ၏။ ေရႊျပည္သာ အလုပ္ သမားသပိတ္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ကအတင္း ၿဖိဳခြဲဖမ္းဆီးသြားျခင္းမွာလည္း ဆႏၵျပတိုက္ ပြဲမွန္သမွ်ကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမည္ဆိုသည့္ သေဘာထားကို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရမွာ လူထု ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အလုပ္သမား တို႔၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမပါေလေလ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ပိုၿပီးႀကီးမားေလ ေလျဖစ္ပါ သည္။ အဆိုးဆံုးမွာ လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖိဳခြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အလံ႐ွဴး တစ္ ေယာက္က ေရသန္႔ဘူးျဖင့္ ေပါက္လိုက္ျခင္းက ပိုဆိုး၏။ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒဆန္႔က်င္ျခင္း ေက်ာင္း သားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွာ ေအးခ်မ္းစြာဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္း ဖက္ျခင္း တစ္ခါမွ်မလုပ္ခဲ့ေပ။ ျမင္းၿခံတြင္လည္း အၾကမ္းမဖက္ဘဲ မိမိတို႔သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို အတင္း တိုးထြက္ၾကျခင္းသာျဖစ္၏။ ယခုလက္ပံတန္းတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ေရသန္႔ဗူးႏွင့္ပစ္၊ ခဲ ႏွင့္ေပါက္ကာ အၾကမ္းဖက္ၾကသည္ဆိုေသာ အစိုးရႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေျဖရွင္းခ်က္မွာ သဘာ၀မက်လွေပ။

ထို႔ျပင္ေက်ာင္းသားသပိတ္ၿဖိဳခြဲျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရဲလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ဘက္မွ သင္တန္းေပးထားသည့္ အတိုင္း ေဆာင္ ရြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ စ႐ိုက္၍ ျပန္႐ိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း BBC ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ေျပာ ၾကားသြားခဲ့ေလသည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ေသာအခါ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျဖရွင္းခ်က္ႏွင့္ တျခားစီျဖစ္သြားေလသည္။ အမ်ဳိးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ အစိုးရကဂုဏ္သိကၡာရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည္ ဟု အစိုးရကေၾကညာထားသည့္အတိုင္း ထိုေကာ္မရွင္၏ အဆံုးအျဖတ္၊ အစီရင္ခံစာမ်ားမွာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အစိုးရအေပၚတြင္ ၾသဇာေညာင္းႏိုင္စရာရွိေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစိုးရ တစ္ရပ္ဆို လွ်င္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အၾကမ္း ဖက္ ၿဖိဳခြဲျခင္းတို႔အား အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကပါ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈဟု သေဘာထား ေပး လိုက္ျခင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖို႔ အထိနာသြားေသာ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚ လြင္သြားေလေတာ့သည္။

လူထုၾကားထဲတြင္ သူသွ်ိဳ၊ ဒလန္မ်ား ထည့္သြင္းကာ ျပႆနာႀကီးမားလာသည္ႏွင့္ အလံ႐ွဴးမ်ားလုပ္ကာ ျပႆ နာကို မီးေမြးျခင္းမွာ ယခုုလုပ္ရပ္တြင္ သိသာထင္ရွားေနပါသည္။ သူတို႔ထည့္ထားေသာ လူမ်ားက ေရသန္႔ဘူး ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ႏိုင္သည္။ လက္ပံတန္းတြင္ ေရွ႕မတိုးေအာင္အျပတ္ေခ်မႈန္းမည္ဟု ဆံုး ျဖတ္ခ်က္လည္းခ်ၿပီး ပံုရပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္က အခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနကတည္းက အေျခအေနမွာမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနထံမွလည္း အျပတ္ေခ်မႈန္းဖို႔ အမိန္႔က်လာပံုလည္း ရေလသည္။

စစ္တပ္တစ္ျဖစ္လဲ အရပ္သားအစိုးရသည္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္ကအတိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ အၿငိဳးအေတးႀကီးပံုရ၏။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို ထိုက္သင့္ေသာ ေနရာေပးဖို႔မစဥ္းစားဘဲ ရန္သူ သဖြယ္ ၿဖိဳခြင္းဖို႔သာ စဥ္းစားေနသည္။ ယခုသာယာ၀တီေထာင္ထဲ ထားရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ တိုက္ပြဲ ၀င္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၀န္းရံျပည္သူမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးေနေသာ္လည္း လြယ္လြယ္ ႏွင့္ၿပီးမည့္ ပံုမေပၚေပ။ ေရွ႕ေနမ်ားကထိုသုိ႔ စစ္ေဆးေနပံုႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ ၂၀ၾကာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေထာင္ထဲ တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ထားလိုပံုရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္အထိ အမႈကိုဆြဲစစ္ကာ ေနာက္ဆံုးေနာက္ထပ္သပိတ္မေမွာက္ရဲ၊ ဆႏၵမျပရဲေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္လိုပံုလည္း ရေလ သည္။ ေနာက္ထပ္ NLD ကအစိုးရ ျဖစ္လာလွ်င္လည္း ယခုေက်ာင္းသား သပိတ္အေပၚ ေထာက္ခံမည့္ ပံုမေပၚေပ။

ေက်ာင္းသားသပိတ္စကတည္းက NLD အေနျဖင့္ သေဘာမေတြ႕လွ။ မပတ္သက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသလို မေထာက္ခံေအာင္လည္း NLD က ေ၀းေ၀းေရွာင္ေနေလသည္။ ေျဗာင္က်က်မဆန္႔က်င္ေသာ္လည္း သပိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ NNER မွ NLD ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကို ဗဟိုေကာ္မတီမွ ထုတ္ပယ္ ပစ္ခဲ့ ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားတို႔သည္ သူတို႔လမ္းကို သူတို႔ဆက္ေလွ်ာက္ၾကေပလိမ့္ မည္။ ျမန္မာ့သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့၏။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ သူ႕အလုပ္သူလုပ္ၿပီး တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အေမြကို ဆက္ခံၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရေပလိမ့္မည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲ အဖမ္းဆီးခံေနရေသာ ဗကသေက်ာင္းသားမ်ား၊ တကသ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး သည္ သူတို႔၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ရဲရဲရင့္ရင့္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ယခု အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာလည္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတို႔ ေတာင္း ဆိုတိုက္ပြဲ၀င္သည့္အတိုင္း အတည္ျပဳေသာ ဥပေဒမဟုတ္ဟု ဆိုေလသည္။ NNER ကလည္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳေပးေသာ ဥပေဒကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ေသာ ဥပေဒအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ေပ။ ေက်ာင္းသားတိုက္ပြဲမွာလည္း လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ ၿပီးဆံုးသြားမည္မဟုတ္သ လို ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ၾကာေအာင္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ၾကာေအာင္ ေထာင္ထဲ ေရရွည္ဖမ္းဆီး ထားပိုင္ခြင့္မရွိ သလို ျပည္သူ လူထုကလည္း လက္ခံၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ယခုကဲ့သို႔အခ်ိန္ဆြဲ စစ္ေဆးေန႐ုံျဖင့္ ေက်ာင္း သားျပႆနာမွာ ေျဖရွင္း၍ရမည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarheraldေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ဖုိ႔ ေထာင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဦးတင္ဦး၊ ဦးထြန္းတင္၊ ဦးေအာင္လြင္ ႏွင့္ ေမာင္မုိးသူ ႔ကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံဖုိ႔ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ လက္မွတ္လာထိုးခိုင္းလို႔ ဦးတင္ဦး၊ ေမာင္မိုးသူတုိ႔ ၄ ေယာက္ အေရြးခံဖုိ႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ေန႔မွာပဲ ၄ ေယာက္ စလံုး ေထာင္ခ်လိုက္လို႔ ၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္အေရြးမခံျဖစ္ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ေမာင္မိုးသူ သဟဇာတျဖစ္ပံု မရပါ။ အဆင္မေျပတာေတြပဲ ႀကံဳရေတြ႕ရပါတယ္။ တည္ၿမဲႏွင့္ သန္႔ရွင္းအကဲြ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေမာင္မိုးသူ တကၠသိုလ္ေရာက္ေနပါၿပီ။ တည္ၿမဲကိုေရာ၊ သန္႔ရွင္းကိုပါ မဲေပးရန္ ဆႏၵမရွိေပမယ့္ မႏၲေလးမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုက တည္ၿမဲၿခံခုန္ သြားၾကၿပီး သန္႔ရွင္းမွာ ႐ိုးအသူမ်ားသာ က်န္ရစ္တာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းအတြက္ ပိုစတာေရးေပးတာမ်ဳိး၊ ေၾကညာစာတမ္းေရးေပးတာမ်ဳိး လုပ္ေပးခဲ့ဖူးပါ တယ္။ ကိုယ္တုိင္ေတာ့ မဲမေပးခဲ့ပါ။

ဦးႏုရဲ႕ သန္႔ရွင္းအစိုးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကို ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လဲႊေပးခ်ိန္မွာ ေမာင္မိုးသူတုိ႔ မႏၲေလး တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢက အာဏာလဲႊေပးျခင္းကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေနျဖင့္ ေစ်းခ်ဳိေတာ္မွာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပ တာေတြလုပ္၊ အာဏာလဲႊတာကို ကန္႔ကြက္တဲ့ေဟာေျပာပဲြေတြ လုပ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္သာ ေမာင္မုိးသူ သဟဇာတမျဖစ္တာမဟုတ္ပါ။ စစ္အစုိးရႏွင့္လည္း သဟဇာတမျဖစ္ပါ။ စစ္အစိုးရက ေမာင္မုိးသူတုိ႔ မတကသ သမဂၢတစ္ဖဲြ႕လံုးဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ က်န္မိက်န္ရာ က်န္ခဲ့သူကေတာ့ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေမာင္စြမ္းရည္ ျဖစ္ ပါတယ္။ မတကသမွာ ဥကၠ႒က ကိုသာလွ၊ အတြင္းေရးမွဴးက ကိုသာႏုိးျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္မိုးသူက ဒုတိယ ဥကၠ႒ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္စစ္အစိုးရက ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေမာင္မိုးသူတို႔တစ္ေတြ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ ေန ၍ မဲမေပးရျပန္ပါဘူး။ ပထစႏိုင္ၿပီး ေမာင္မိုးသူျပန္လြတ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ျပန္မတက္ေတာ့ဘဲ စာေပနယ္ ကို ေမာင္မိုးသူ၀င္ခဲ့ပါတယ္။…

၆၂ မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပန္ပါတယ္။ ထံုးစံအတုိင္း ေက်ာင္းသား သမဂၢႏွင့္ မတည့္ေလေတာ့ မန္းတကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢကို ရန္ရွာစျပဳလာပါတယ္။ ေမာင္မိုးသူဟာလည္း ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းျပန္တက္ဖုိ႔လာေျပာလိုေျပာ၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ စာအုပ္ႀကီး ေပး ဖတ္လုိဖတ္လုပ္တာႏွင့္ မႏၲေလး က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကိုစိန္ျမင့္ဟာ စာေရးဆရာ ေမာင္မိုးသူ အျဖစ္ ရန္ကုန္ကိုေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး စာေရးျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ အသက္ေမြးခဲ့ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ ေကာင္စီ စတင္ဖဲြ႕စည္းစဥ္က ပထမ ၂ ႏွစ္မွာ ဆရာေရႊဒံုးဘီေအာင္က ၂ႏွစ္ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူပါတယ္။ ေနာက္ ၂ ႏွစ္ မွာ ေတာ့ ေအ၀မ္းဦးတင္ေမာင္က ဥကၠ႒၊ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးက မင္းသားဦးေရႊဘ တာ၀န္ယူစဥ္ မွာ ေမာင္မုိးသူက ႐ုပ္ရွင္ ေကာင္စီဗဟိုဦးစီးအမႈေဆာင္ တာ၀န္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီဗဟို ဦးစီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူရစဥ္ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီ၀င္မ်ား မဆလ ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ရမယ္ဆုိေလေတာ့ ေနာက္ ၂ ႏွစ္ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီမွာ ေမာင္မုိးသူ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံျခင္း မလုပ္ေတာ့ပါ။ မဆလအစိုးရ လက္ ထက္ ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ားကိုလည္း ေမာင္မိုးသူ မဲမေပးခဲ့ပါ။ ကိုယ္ႏွင့္မဆုိင္သလိုဘဲ ေနခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ့္ အလုပ္ျဖစ္တဲ့ စာေရးတဲ့အလုပ္၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ တဲ့အလုပ္ပဲ လုပ္ပါတယ္။

အဲ … ၈၈ က်ေတာ့ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာ ေမာင္ေသာ္က၊ ဦး၀င္းတင္တုိ႔ႏွင့္အတူ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕အျဖစ္ လမ္းေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးေတာ္ပုံႀကီးထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ေဒၚစုရဲ႕ၿခံထဲကို ေမာင္ေသာ္က၊ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ေမာင္မုိးသူတို႔ သြားၾကပါ တယ္။ ႏိုင္ငံ ေရး စကား၀ိုင္းမ်ားမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္းတင္၊ ဦးတင္ေရႊ၊ ေမာင္မိုး သူ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ တုိ႔ လည္း ပါပါတယ္။

ေရႊတိဂံုအေနာက္မုခ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ပထမဆံုးေဟာေျပာပဲြႀကီးကို စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားက စင္ထုိး စီစဥ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခမ္းအနားႀကီးမွာ ေမာင္ေသာ္က၊ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူတို႔တစ္ေတြ အား လံုး စင္ေပၚမတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့အတြက္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ မင္းသားႀကီး ေလးေလးဦးထြန္းေ၀ ကို ျပဳလုပ္ေစခဲ့တဲ့ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေလးေလးဦးထြန္းေ၀တစ္ေယာက္ စစ္အစိုးရ တစ္ေခတ္လံုး ႐ုပ္ရွင္မ႐ိုက္ရ၊ သူ႕ဇာတ္ ကားေတြမျပရ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿဖိဳခြင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ ေပး ခဲ့ရာ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ၃ေယာက္တဲြၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္တည္ေထာင္ဖုိ႔ ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အဖဲြ႕မွာ အေရးေတာ္ပံုတပ္သား မ်ားျဖစ္ တဲ့ ေမာင္ ေသာ္က၊ ဦး၀င္းတင္၊ ေမာင္မိုးသူ၊ ဦးထြန္းတင္၊ ဦးတင္ေရႊ၊ ေမာင္ကိုယု၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၊ ၀င္းခက္၊ ေအာင္လြင္ ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း၊ ေဒါက္တာသက္မင္းႏွင့္ ေရနံေျမမွ ကိုခင္ ေမာင္ေဆြတုိ႔ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွာ ဦးေအာင္ႀကီးကဥကၠ႒၊ ဦးတင္ဦးက ဒုဥကၠ႒၊ ေဒၚစုက အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴး ၃ ေယာက္ အနက္ ဦး၀င္းတင္က ေဒၚစုအဖဲြ႕မွာအတြင္း ေရးမွဴး အျဖစ္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွာ တကယ္တမ္း အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားက အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးေဒၚစုႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဦး၀င္းတင္တုိ႔ပဲ အစစအရာရာ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အထက္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွာ ေဒၚစုႏွင့္အတူ ေမာင္မိုးသူ လိုက္ပါရပါ တယ္။ စခရီးစဥ္အတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေျပာဆုိရမႈမ်ားရွိတဲ့အတြက္ ဦးတင္ဦးက ဗုိလ္ႀကီး၀င္းထိန္ (ဦး၀င္းထိန္)ကို ထည့္ ေပးပါတယ္။ ဦးထိန္ဟာ အဲဒီခရီးစဥ္မွာစၿပီး ေဒၚစုရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျဖစ္လာခဲ့ပါ ေတာ့တယ္။

အထက္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အၿပီး ဦးေအာင္ႀကီးက ေဒၚစုအဖဲြ႕မွာပါတဲ့ အမႈေဆာင္ ၈ဦးဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြလို႔ စြပ္စဲြေၾကညာခ်က္ထုတ္ပါတယ္။ အဲဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ ဦးေအာင္ႀကီးက စြပ္စဲြခ်က္တင္၊ စြပ္စဲြခံရသူကေခ်ပ။ ဦးေအာင္ ႀကီးႏုိင္ရင္ အဲဒီ၈ေယာက္ထြက္၊ ဦးေအာင္ႀကီး ႐ံႈးရင္ ဦးေအာင္ႀကီးတုိ႔နဲ႔ မဲခဲြရာမွာ ဦးတင္ဦးတုိ႔အဖဲြ႕က ေဒၚစုဘက္မွ မဲေပးတာမို႔ ဦးေအာင္ႀကီး႐ံႈးၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဦးေအာင္ႀကီးတုိ႔အဖဲြ႕ထြက္သြားၿပီး သီးျခားပါတီေထာင္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ႀကီးအဖဲြ႕ထဲမွ ဦးၾကည္ေမာင္က ႏုတ္ထြက္ရာမွာ လိုက္ပါမသြားဘဲ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွာ က်န္ရစ္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္လုိ႔စြပ္ စဲြခံရသူက ေတာ့ ဦး၀င္းတင္၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ ခင္၊ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဦးကိုယု၊ ဦးခ်မ္းေအး၊ ဦးေအာင္လြင္ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူတုိ႔ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဦး၀င္းတင္က ဇူလိုင္ ၄ရက္ေန႔မွာ အဖမ္းခံရပါတယ္။ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚစုႏွင့္ ေမာင္မိုးသူတုိ႔တစ္ေတြကေတာ့ ဇူလိုင္ ၁၉ အာဇာနည္ေန႔မွာထိန္းသိမ္းၿပီး ေထာင္ထဲပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္မိုးသူတုိ႔တစ္ေတြ အားလံုး ေထာင္ထဲမွာရွိစဥ္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို ဦးၾကည္ေမာင္က ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားပါတယ္။ အဲဒီမွာပင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္လာပါ တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ဖုိ႔ ေထာင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဦးတင္ဦး၊ ဦးထြန္းတင္၊ ဦးေအာင္လြင္ ႏွင့္ ေမာင္မုိးသူတုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံဖုိ႔ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ လက္မွတ္လာထိုးခိုင္းလို႔ ဦးတင္ဦး၊ ေမာင္မိုးသူတုိ႔ ၄ ေယာက္ အေရြးခံဖုိ႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ေန႔မွာပဲ ၄ေယာက္စလံုး ေထာင္ခ်လိုက္လို႔ ၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္အေရြး မခံျဖစ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ရင္ ေထာင္ထဲကို ေရာက္ေရာက္ေနလို႔လည္း ျဖစ္မယ္ထင္ပါရဲ႕။

၂၀၀၀ မွာ ေမာင္မိုးသူေထာင္က လြတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ မယူေတာ့ဘဲ အႏုပညာအလုပ္ႏွင့္ ေဒၚစုကို ၀င္ကူပါတယ္။ ဦး၀င္းတင္လြတ္လာေတာ့ ဦး၀င္းတင္ေဘးမွာ ရပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ NLD က ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြကို မ၀င္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ေမာင္မုိးသူ လည္း သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၂ မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ေတာ့ ေဒၚစုႏွင့္ NLD က ၀င္ေရြးပါ တယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာလည္း ေမာင္မုိးသူ မဲဆႏၵနယ္မဟုတ္လုိ႔ မဲမေပးခဲ့ရပါ။

ဒီလုိ ဒီလုိနဲ႔ ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ က်င္းပဖုိ႔ ေၾကညာလာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံဖုိ႔ တင္သြင္းၾကပါတယ္။ အမ်ားဆံုးက NLD က ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုးက လက္ရွိအစိုးရႀကံ့ခိုင္ေရးက ျဖစ္ပါတယ္။

NLD က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ ေမာင္မုိးသူရဲ႕ တူေတြ၊ တူမေတြ၊ ညီေတြ ေခတ္ေရာက္ေန ၾကၿပီ ေလ။ ေမာင္မုိးသူ ေန႔စဥ္ထိုင္ တဲ့ ေမာနင္း စတားဆုိင္၀ိုင္းထဲမွာ ကို၀ါးခယ္မသခင္ သိန္းေမာင္သား ကိုေဇာ္ သိန္းက ၀ါးခယ္မက။ မိကြန္ခ်န္းက ေပါင္က။ မိုးကုတ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ေယာက္လံုး ဒဂံုကေရြးတဲ့ သက္သက္ ခိုင္၊ ကေလာကေရြးတဲ့ ၿပံဳးၿပံဳးက မႏၲေလးက။ စာေရးဆရာေတြျဖစ္တဲ့ ေမာင္ေမာင္ေသာ္တုိ႔၊ ၿငိမ္းသစ္တုိ႔၊ ရန္ကုန္က ၀င္းထြတ္ေဇာ္တုိ႔၊ ေနဘုန္းလတ္တုိ႔ အားလံုး အားလံုး အေရြးခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါ တယ္။

တစ္ေန႔ေတာ့ ပန္းဘဲတန္း မဲဆႏၵနယ္မွာ အေရြးခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ဆင္းလာေတာ့ ေမာင္မုိးသူ ၀ရန္တာမွ ထြက္ၾကည့္ပါတယ္။ NLD က အေရြးခံၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးက ေတာ့ ဦးေနဖူးဗေဆြ (ဦးဗေဆြရဲ႕သားျဖစ္ပါတယ္) ေမာင္မိုးသူရဲ႕ သားႀကီး ေမာင္ပန္းသီးတုိ႔၊ ဗိသုကာၫြန္႔ ၀င္းေလးတုိ႔ ရဲ႕ ေက်ာင္းေနဖက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ဦးဘမ်ဳိးသိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ေမာင္မိုးသူ နာယကလုပ္ေနတဲ့ ဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းက အလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ ေယာက္ ကေတာ့ ေဒၚစိုးပပလိႈင္၊ သူကေတာ့ ႀကိဳင္ေလး ေခၚ ဦးအုန္းႀကိဳင္ရဲ႕ သမီးဆိုေတာ့ ေမာင္မိုးသူရဲ႕သမီး၊ ဒီလိႈင္းရဲ႕ အယ္ဒီတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ရန္တာမွာ ရပ္ေနတဲ့ ေမာင္မိုးသူကိုျမင္ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ေယာက္ စလံုး ေမာင္မုိးသူရဲ႕ ပထမထပ္ အိမ္ေပၚတက္လာၿပီး ႏႈတ္ဆက္ ၾကပါတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိၿပီးတက္ႂကြတဲ့ အသြင္ကိုျမင္ရလို႔ အသက္ ၇၉ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ေမာင္မိုးသူ အားရပါးရျဖစ္ ေပၚရပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ ကို ေမာင္မိုးသူတစ္ေယာက္ ေရြးေကာက္ပဲြအျမင္မ်ား လို႔ ေဆာင္းပါးေရးျခင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္သူမ်ားကို အားေပးဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံေတာ္ဆင့္မွာ ေရြး ေကာက္ပဲြႏွင့္ ေမာင္မုိးသူေဆာင္းပါး မ်ား ေရးလိုက္ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald
ယခုလို ့ တရုတ္ေငြစကၠဴအတု ယြမ္ သန္းေပါင္း ၂၁၀ (ေဒၚလာသန္း ၃၂သန္း ခန္ ့ )နဲ ့ အတူ အရည္ေသြးေကာင္းတဲ့ ေငြတု ထုတ္ စက္ေတြကိုပါ Guangdong Province ကြမ္တံု ျပည္နယ္ ဟိုင္ေဇာင္ Huizhou ျမိဳ ့က စက္ရံုတရံု မွာ ရဲေတြက ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္သမားေပါင္း ၂၉ ဦးနဲ့ အတူ အဓိက ဦးေဆာင္လုပ္ေနသူ ငါးဦးကိုပါ ဖမ္းဆီး နိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ အတုေငြစကၠဴေတြကေတာ့ ၁၀၀ တန္ ၅၀ တန္ေတြျဖစ္ျပီး ေငြစကၠဴအတုေတြကို စက္တင္ဘာလ၂၇ရက္ လျပည့္ည ဆုေတာင္းပြဲေတာ္မွာ ျပည္တြင္းနဲ ့ နယ္စပ္ ျမိဳ ့ေတြမွာ စတင္ ျဖန္ ့မွာျဖစ္ျပီး ဖမ္းမိတဲ့သူေတြမွာ တရုတ္အစိုးရ ေငြစကၠဴထုတ္ တဲ့ေနရာမွာလုပ္ဘူးတဲ ့ ၀န္ထမ္းေဟာင္တဦးပါ၀င္ေၾကာင္း တရုတ္ရဲေတြက ထုတ္ေဖၚေျပာ ဆိုခဲ့ ပါတယ္။

ယခုျပဳလုပ္ေနတဲ ့ ေငြအတု စက္ရံုက ယြမ္ေငြ ေတြဟာ နယ္စပ္တ ေလ်ွာက္က ေမွာင္ခို ျဖန္ ့ျဖဴး ေပးမယ့္ သူေတြကို ယြမ္အတု ၁၀၀ တန္တရြတ္ကို ေလးေဒၚလာ (ပံုမွန္မွာ ယြမ္ေငြ ၁၀၀ လ်ွင္ ၁၆ ေဒၚလာ)နဲ ့ေရာင္းဘို ့ ေစ်းစပ္ျပီးမွ တရုတ္ရဲေတြက ေငြအတုစက္ရံုကို ေျခရာခံမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ခုလို နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္ဆံုး အႏၱရယ္ေပးေနတာမို ့ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနသူေတြကိုဆက္လက္ေဖၚထုတ္အေရးယူသြားမွာျဖစ္ တယ္လို ့ တရုတ္နိုင္ငံ ေအဂ်င္စီ သတင္းတြင္ ေဖၚျပထားပါတယ္။

posted manager online
Social Action for Women - SAW

ဒီကေန႔ရန္ကုန္တုိင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္က ဆိုက္ကားအစီးေရ ၂ဝဝ ေလာက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာ မဲဆြယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ၂ ေနရာကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ေယာက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရိုက္ကူး - ေအာင္သိခၤ/RFA

ဒီကေန႔ရန္ကုန္တုိင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္က ဆိုက္ကားအစီးေရ ၂ဝဝ ေလာက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာ မဲဆြယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ၂ ေနရာကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ေယာက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ရိုက္ကူး - ေအာင္သိခၤ/RFA

Posted by RFA Burmese on Sunday, September 27, 2015

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ စာေရးသူ ဦးခင္ေမာင္ေထြး (ဘယ္ဘက္က မ်က္မွန္တပ္ထားသည့္ အက်ႌ အျဖဴႏွင့္ ထိုင္ေနသူ) (ဓာတ္ပုံ – ဦးခင္ေမာင္ေထြး)

ဝါရင့္ သတင္းစာဆရာ၊ အားကစား ကေလာင္ရွင္ ဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြး (ပ်ဥ္းမနား) ဒီကေန႔ (၂၇.၀၉.၂၀၁၅) တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လယ္ ၃ နာရီ မိနစ္ ၂၀ မွာ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။ ဆရာႀကီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာမွာ အားကစားသတင္းေထာက္ အျဖစ္ စတင္ဝင္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းခဲ့ၿပီး အယ္ဒီတာ တစ္ဦးအျဖစ္လည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မီတီရဲ႕ ဥကၠဌအျဖစ္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ တာဝန္ယူ သြားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးသမိုင္းစာအုပ္ကို အျခား အားကစားကေလာင္ရွင္ႀကီး မ်ားနဲ႔ အတူ ပူးတြဲ ျပဳစုခဲ့ပါတယ္။ ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္း အားကစား က႑ အတြက္လည္း ေဘာလုံး သုံးသပ္ခ်က္ေတြ၊ ျမန္မာ့အားကစား သမိုင္းမွာ အထင္ကရ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ား အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေတြ ေရးသားေပးခဲ့ပါတယ္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ ဇနီးနဲ႔ သားသမီး ေျခာက္ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ စ်ာပနအစီအစဥ္ကိုေတာ့ မိသားစုက ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

BBC
အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ သတၱိရွိရွိမဲေပးဖို႔ ဒီကေန႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဟုမၼလင္းျမိဳ႕မွာတိုက္တြန္းေျပာလိုက္ပါတယ္။

အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ သတၱိရွိရွိမဲေပးဖို႔ ဒီကေန႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဟုမၼလင္းျမိဳ႕မွာတိုက္တြန္းေျပာလိုက္ပါတယ္။SPK Channel

Posted by Saw Phoe Kwar on Sunday, September 27, 2015
Video,Photo..Saw Phoe Kwarေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိေရး သႏိၷ႒ာန္ခ် ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ ပါတီတည္ေထာင္တဲ့ ၂၇ ႏွစ္ေျမာက္ေၾကညာခ်က္မွာ တိုက္တြန္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ပါတီထူေထာင္ျခင္း ၂၇ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၇ ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူနဲ႔ ထပ္တူခံစား ယွဥ္တြဲတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ တခုတည္းေသာ ပါတီျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္ ဦး၀င္းထိန္က ျပည္သူလူထုဟာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေထာက္ခံအားေပးလာတာ ခုခ်ိန္ထိပဲလို႔ ေျပာပါတယ္။

“၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ က်ေနာ္တို႔ အျပတ္အသတ္ႏိုင္တယ္၊ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အာဏာ မရခဲ့ဘူး၊ အာဏာ မရေသာ္လည္းပဲ ျပည္သူလူထုဟာ က်ေနာ္တို႔ အန္အယ္လ္ဒီကို ေထာက္ခံတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ကမာၻက သိသြားတယ္။ အဲ့ဒီ သိတဲ့အခ်က္ဟာ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ အျမတ္ပဲ၊ အလားတူပဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ က်ေနာ္တို႔ အျပတ္အသတ္ႏိုင္တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ျပည္သူလူထုဟာ က်ေနာ္တို႔ပါတီအေပၚ ေထာက္ခံမႈ မျပတ္ဘူးဆိုတာ ဒါ ထင္ရွားတယ္။”

၂၇ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အနိ႒ာ႐ုံေတြကေတာ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေထာင္က်တယ္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒လည္း ေနအိမ္အက်ဥ္းခ်ခံရတယ္၊ ဒီပဲယင္းမွာ အသက္အႏၱရာယ္ျပဳတဲ့ထိ ရန္ျပဳခံခဲ့ရတယ္ စသျဖင့္ အမ်ားႀကီး ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၇ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရဖို႔ သႏိၷ႒ာန္ခ်ရတာက အျပတ္အသတ္ႏိုင္မွ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္မယ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ႏိုင္မယ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း လုပ္ခ်င္လို႔ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မွာ စတင္တည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

DVB
http://burmese.dvb.no/archives/113728ယခုတေလာ ျပည္ခုိင္ျဖဳိး ပါတီက နယ္လွဲ႔ မဲဆြယ္တရားေဟာရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေဟာေျပာလ်က္ ရွိေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားက (၁)သူတုိ႔သာ ဒီမုိကေရစီ ေဖၚေဆာင္သူမ်ား၊ (၂) ဦးသိန္းစိန္သည္ မုိးေပၚက က်လာျခင္း မဟုတ္။ (၃) ျမစ္ဆုံ ႏွင့္ ဒဂုံ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းသူ (၄) ကား၊ လက္ကုိင္ ဖုန္းမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္မ်ား ေပါေပါသီသီ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏူိင္သူ မ်ား (၅) ျပည္ခုိင္ျဖဳိ းသည္ အမ်ဴိးသားေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိ းကုိသာ ေရြးလ်င္ သင့္ ေနာင္ေရး စိတ္ေအးရျပီ အပၸါယ္တံခါး ပိတ္လိမ့္မည္ စသည္ျဖင့္ ရွိသမ် ေျပာလုိ႔ရတာ အကုန္ ရွာၾကံ ေျပာေနၾကသည္ကုိ ၾကားေနရေပသည္။

ဤေနရာတြင္ ေဒၚစိန္ေအးေက်ာင္းမွ ဆင္းလာၾကရံုမ်ွမက အစုိးရ ဌာနၾကီးမ်ားတြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကေသာ ၀န္ၾကီး ၀န္ကေလးမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကျငာစာတမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ပါေလ။ လမ္းေဘးမွာ တြန္းလွည္းျဖင့္ ထီ ေရာင္းသူပင္ သူတုိ႔ထက္သာေအာင္ ေျပာႏူိင္ စည္းရုံးႏူိင္ေပအုန္းမည္သာ။ သူတုိ႔အတြက္ ဤကဲ့သုိ႔ ေသေရးရွင္ေရး တမွ် အေရးၾကီးေသာ ကိစၥကုိပင္ ပီျပင္ေအာင္ လူရုိေသ ရွင္ရုိေသ ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏူိင္ခဲ့ၾက။

အဆုိပါ လူမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ တုိင္းျပည္အား ႏွစ္ (၅၀) မ်ွ ၀ ကြက္ အပ္ထားသလုိ ျဖစ္ခဲ့ရ၍ အခုလုိ ႏူိင္ငံတကာတြင္ စစ္ေအးတုိကိပဲြ အျပီးေနာကိ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ အီသီယုိးပီးယား ပါမက်န္ တုိးတက္လာေနေသာ ေခတ္ၾကီးတြင္ လက္ကုိင္ဖုန္း ကုိင္ရ၊ ဆုိင္ကယ္စီးရသည့္ အေျခအေနကုိ ဂုဏ္ယူ မဆုံးႏူိင္ ေျပာဆုိေနၾကသည္မွာလည္း ကုိယ့္အရည္အခ်င္း ကုိယ္ထုတ္ေျပာေနသကဲ့သုိ့ပင္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အစပုိင္းကာလမ်ားတြင္ စကၤာပူတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားပင္ လက္ကုိင္ဖုန္း ကုိယ္စီ ကုိ ကေလးကစားသလုိ မက္ေဆ့မ်ား အျပန္အလွန္ပုိ့ေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္ သိန္း ၃၀ မ် ေပးကုိင္ေနၾကရသည္။ ပုိက္ဆံရွိေသာ္လည္း ကုိင္ခ်င္တုိင္း ကုိင္မရ၍ မင္းသမီးမ်ားပင္ ဖုန္းလုိင္စင္ ခ်ေပးႏူိငိသူ စစ္ဗုိလ္မႈးမ်ား၏ မယားငယ္ ဘ၀ အေရာက္ခံကာ ကုိင္ခဲ့ၾကရသည့္ အျဖစိပင္ မဟုတ္ပါလား။

အသုိ႔ဆုိက ကမၻာတြင္ ဘာလင္တံတုိင္းၾကီး ျဖဳိခ်ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ အတူ စစ္ေအးတုိက္ပဲြ အျပီး ႏူိင္ငံအားလုံး စစ္စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ကာ တုိင္းျပည္ တုိးတက္ေအာင္ အားၾကဳိ းမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ တပ္ခ်ဴ ပ္ေဟာင္းၾကီး ဗုိလ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခုိင္ျဖဳိ း ပါတီ အၾကီးအကဲ ျဖစ္လာၾကသညိ့ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၎တုိ႔ အုပ္ခ်ဴ ပ္ခဲ့သည့္ ၁၇ ႏွစ္တာ ပါတ္ လုံး ဘာမ်ား ထုိင္လုပ္ေနသနည္းဟု ေမးစရာ ျဖစ္လာရသည္။

တပ္ခ်ဴ ပ္ၾကီး ဆုိသည့္ လူက ဒါေတြ စိတ္မ၀င္စား အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ NLD ကုိ ဘယ္လုိ ေခ်မႈန္းရမလဲသာ သူ႔ ေခါင္းထဲရွိသည္။ အတုိက္အခံျပဳ သူမ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်သည္မွာ ၾကားပင္ မၾကားဘူး ႏွစ္ ရာခ်ီပင္ ရွိသည္။ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကုိ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစျခင္း၊ အုိးအိမ္မ်ားမွ ေရႊ႔ေျပာင္းခံခဲ့ၾကရျခင္း၊ လူပမယ္ ကေလးမ်ားအား စစ္ထဲ အတင္းအက်ပ္ သြင္းျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မုဒိမ္းမႉ မ်ားႏွင့္ မထင္လ်င္ မထင္သလုိ ျပစ္သတ္ျပစ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လက္လြတ္စပါယ္ အတားအဆီး မရွိ ျပဳလုပ္တာပဲ ျပည္သူအမ်ား ခါးစီး ခံခဲ့ၾကရေပသည္။

ထုိ့ကဲ့သုိ႔ လူမဆန္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏူိငိငံတကာမွ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ သည့္ဒဏ္ ခံရျပန္သည္။

၎တုိ႔ ၏ ႏူိင္ထက္ကလူ ျပဳ က်င့္မႈမ်ားကုိ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔သည့္ဒဏ္ ခံခဲ့ၾကရျပန္သည္။ NLD သည္ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္မရေအာင္ ဆန္႔ က်င္ခဲ့ၾက၍ မဲမေပးႏွင့္ ေျပာလုိေျပာ ျဖစ္ကုန္ၾကျပန္သည္။

NLD သည္ ပါတီ တခုအျဖစ္ မနည္း ရပ္တည္ေနရျပီး ပါတီညီလာခံမ်ပင္ ထုိကာလမ်ားက လုပ္ခြင့္မရ။ ၎တုိ႔၏ ျခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနစဥ္ႏွင့္အမ် လူအမ်ား ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ေနသည့္ သတင္းမ်ားကုိ ဟုတ္တာေရာ မဟုတ္တာပပါ သတင္းစာမ်ားတြင္ တခမ္းတနား ထည့္သြင္းၾကျပန္သည္။

ဤ ကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္ဘာသာ ပင္ ရပ္တည္ႏူိင္ေအာင္ မနည္း လႈပ္ရွားေနရသည့္ ပါတီက သူတုိ႔လုပ္သမ် ဆန့္က်င္ခဲ့၍ လုပ္သမ် အရာမေရာက္ဟု ဆုိေနျခင္းမွာ ရီစရာေတာ့ ေကာင္းလွသည္။

ေနာက္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိပဲ ေနာက္ ေလးငါး ႏွစ္ ဒီအတုိင္း ဆက္သြားပါက တုိင္းျပည္ ဘုံးဘုံးလဲေတာ့မည္ကုိ စီးပြားေရး ကၩမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္ အျပင္၊ ေဗဒင္ ကိန္းခန္းမ်ားအရ အေသထြက္ ထြက္ရမည္ဟု ေဟာေျပာခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့့္ တပ္ခ်ဴပ္ၾကီး အၾကံကုန္ ဂ႗န္ဆားခ်က္ ဆုိသလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေသ လုပ္ၾကံရန္ ဒီပဲယင္း အေရး အခင္းၾကီး ကုိ ဖန္တီးခဲ့ေတာ့သည္။

သုိ့ေသာ္ ၎အၾကံ အထမေျမာက္ခဲ့။ ႏူိငိငံတကာမွ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရျပီး ဂ်ပန္မွ စီးပြားေရး အကူ အညီမ်ား လုံး၀ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေတာ့သည္။ တခါမွ မေ၀ဖန္ စဘူး အာဆီယံမွပင္ ေၾသာ့္ ႏွလုံး နာစရာ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ဟု ပူးတဲြ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည့္ အထိပင္။

အေမရိကန္မွလည္း JADE ဟု အတုိေကာက္ ေခေသာ Junta Anti- Democratic Efforts ဆုိေသာ ဥပေဒ အတည္ျပဳ၍ နာမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္း၊ ဘဏ္ေငြ စာရင္းမ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း အစရွိသည္ျဖင့္ အရွိန္ျမင့္ အေရးယူလာခဲ့ရသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ေၾကာင့္ပင္။ ဤသည္ကုိပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ခုိင္း၍ စီးပြားးေေး ပိတ္ဆဆုိ့ခံခဲ့ရသည္ဟု ေနာက္ပုိင္းတြင္ လုပ္ၾကံ ဆင္ေျခ ေပးၾကျပန္သည္။

ထုိအခါက်မွပင္ တပ္ခ်ဴ ပ္ၾကီး ေျခမကုိင္မ္ိ လက္မကုိင္မိ ျဖစ္ကာဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ခင္ညြန္႔ ကုိ လမ္းျပ ေျမပုံ အဆဲြခုိင္းကာ ႏူိင္ငံတကာကုိ ေခၩးသိပ္ရန္
ၾကံလာခဲ့ျခင္းပင္။ ယခု စည္းကမ္းရွိ ေသာ ဒီမုိကေရစီ ဆုိသည္ အရပ္သားတပုိင္း အစုိးရ မိ်ဴး ေပၚေပါက္ရန္ပင္ ၇ ႏွစ္မ် ၾကာခဲ့ေသာ လမ္းျပေျမပုံၾကီးသည္ ဒီပဲယင္း အေရးးအခင္းၾကီး ေနာက္ ၃ လ မ် အၾကာတြင္ ေပၚေပါက္လာရသည့္ အျဖစ္ကုိ တုိက္ဆုိင္မႈ ဟု ဆုိပါက သူရူးမ်ားသာလ်င္ ယုံဘုိ႔ ရွိေပသည္။

(ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္)

HSWo
BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း


အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ေ၀လြင္၊ လယ္/ဆည္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္တို႔၏ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈမ်ားႏွင့္ မဘသမွ NLD ပါတီကို အပုပ္ခ်ထားေသာ စာမ်ားျဖန္႔ေ၀မႈတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ၀င္မ်ား ပါ၀င္ေနမႈကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ သက္ေသႏွင့္ တကြ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူေပးျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း NLD ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းကာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၀ ပါတီ၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ၌ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။…

““ေနျပည္ေတာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း လွေဌး၀င္း၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေ၀လြင္၊ ေနာက္ဦးျမင့္လႈိင္ တို႔က သတ္မွတ္ရက္ မတိုင္ခင္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္တယ္။ ဦးလွေဌး၀င္း ဆိုရင္ ေထြ/အုပ္ေတြ ပါသြားတယ္။ အစိုးရ အရာရွိေတြ ပါသြားတယ္။ ေနာက္အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ယာဥ္ေတြသံုးၿပီး မဲဆြယ္တယ္။ မဲေပးဖို႔လုပ္တယ္။ အထင္ ရွားဆံုးကေတာ့ ဦးျမင့္လႈိင္။ ထီးေတြေ၀တယ္။ ယပ္ေတာင္ေတြ ေ၀တယ္။ အဲဒီမွာ ဦးျမင့္လႈိင္ကို မဲေပးပါဆိုၿပီး၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကန္႔ကြက္လႊာ တင္တာလည္း ဘာမွ အေရးယူျခင္းမရွိဘူး”” ဟု NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးစိုးသိန္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၎၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကယားျပည္ နယ္ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမည့္ ေန႔ရက္ မစတင္မီ ဦးစိုးသိန္း ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ရပ္ကြက္-ေက်းရြာ ၁၂ သင္းအတြက္ အားကစား၀တ္စံု၊ စားေသာက္စရိတ္၊ ခရီးစရိတ္ မ်ား ေထာက္ပံံ့ေပးသျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚစဥ္ကလည္း ျပည္ေထာင္ စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေသာေၾကာင့္ သည္းခံနားလည္ၾကရန္ ဟုသာ တံု႔ ျပန္ခဲ့ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူျခင္းမရွိေပ။

အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္း ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား အသံုးခ်မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု၌ ““၀န္ႀကီးေတြ အစိုးရကားသံုးတယ္ဆိုရင္ ၿငိပါတယ္။ သူတို႔က လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အင္မတန္ မိုက္မဲတာေပါ့။ သက္ဆိုင္ရာပါတီက တိုင္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မွာ ၿငိေနတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ဒါခ်က္ခ်င္း ရဲအေရးပိုင္တဲ့ အမႈပါ။ ရဲစခန္းမွာ သြားအမႈဖြင့္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါက ရဲအေရးပိုင္တဲ့အမႈ၊ ေကာ္မရွင္ အလုပ္မဟုတ္ဘူး”” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

၀ိုင္းေမာ္

- NLD ပါတီဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္။ ဓာတ္ပံု-၀ိုင္းေမာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarheraldတပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔သက္ဆိုင္ရာ တပ္ရင္း ဌာနမ်ားမွာပင္ မဲေပးရန္ စီစဥ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ သည့္အတြက္ မူလအိမ္ေထာင္စု စာရင္းရွိရာ အရပ္ဘက္ အမည္ျဖင့္ မဲစာရင္း ပါ၀င္လာမည့္အပၚ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အာမခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ၂၂ရက္က ေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးလွေမာင္ခ်ဳိက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ၎ တို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ တပ္ရင္းဌာနမ်ား၌ပင္ အဆိုပါျမိဳ႕နယ္၏ ရပ္ကြက္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ဆႏၵမဲ ေပးရ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၀ႏွင့္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားနည္းတူ သက္ဆိုင္ရာ တပ္တြင္း ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ ရွင္မွ မဲ႐ံုမ်ား၊ မဲပံုးမ်ားကို စီစဥ္ထားရွိ သြားမည္ျဖစ္သည္။…

““တပ္မေတာ္က သတ္မွတ္တဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဲ႐ံုေဆာက္ေပးတယ္၊ မဲပံုးေတြ စီစဥ္ေပးတယ္။ ၂၀၁၀/၂၀၁၂ တုန္းကလိုပဲ မဲေပးရမွာ။ တပ္တြင္းမွာ ေနထိုင္သူ တပ္မေတာ္သားနဲ႔ သူ႔မိသားစု၀င္မ်ား အားလံုးကို ပံုစံ ၆၆(၆)နဲ႔ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းေတြ ထုတ္ထားၿပီးသား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ေရာ၊ တပ္မေတာ္ သားေတြေရာ။ သူတို႔စာရင္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စာရင္းေတြ ေပးထားၿပီးၿပီ။ မိခင္တပ္ရင္း၊ ဌာနေတြကေန တျခားေနရာ သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနသူေတြကိုေတာ့ မိခင္တပ္ရင္း၊ ဌာနေတြက ပံုစံ(၁၅) မဲဆႏၵျပင္ပေရာက္ ႀကိဳတင္မဲေပးရတယ္။ ႐ိုး႐ိုးတပ္သား၊ အရာခံတပ္ၾကပ္ႀကီး၊ အရာခံဗိုလ္၊ အရာခံ ဗိုလ္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးေတြက စစ္ဆင္ေရးတို႔ ေလ့က်င့္ေရးတို႔ မသြားရဘူးဆိုရင္ တပ္တြင္းမွာပဲ ေပးရမွာေပါ့။ အရပ္ဘက္နာမည္နဲ႔ မူလေဒသ မဲစာရင္းမွာ ျပန္ပါတာက သူတို႔ မိသားစု၀င္ေတြကပဲ ပယ္ဖ်က္ရမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ဦးခ်င္း လိုက္မၾကည့္ႏိုင္ဘူး။ သူကဘယ္တပ္၊ ဘယ္ဌာနမွာ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေန ပါတယ္ဆိုၿပီး လာေျပာရမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း မသိႏိုင္ပါဘူး”” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားနည္းတူ အစိုးရ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားမွာလည္း ၎တုိ႔တာ၀န္က်ရာ ေဒသတြင္ပင္ တပ္တြင္းအိမ္ေထာင္စု စာရင္းျဖင့္ မဲေပးရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တပ္တြင္း အျပင္ ျပင္ပတြင္ပါ မဲစာရင္းမ်ား ပါလာႏုိင္ဟု မဲစာရင္းႏွစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ ပဲြေလ့ လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႕မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တပ္ရင္းမွာပဲ မဲေပးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ က်န္တာေျပာခြင့္ မေပးထားပါဘူး””ဟု တနသၤာရီတုိင္း၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္က်ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးက ဆိုသည္။ အလားတူ ျပင္ဦးလြင္၌ စစ္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ဧရာ၀တီတုိင္းသား ဗိုလ္ေလာင္းတစ္ဦး ကလည္း ““ကၽြန္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာမွ ျပန္ရ မွာေလ။ ေက်ာင္းမွာပဲ မဲေပးရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သတင္း စည္းကမ္းရွိဖို႔ ေျပာထားတဲ့အတြက္ ပိုၿပီးေျပာခြင့္မရွိပါဘူး”” ဟု ေျပာသည္။

၀တ္ရည္ေႏြးေႏြး

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald


စစ္ကိုင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၃

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာျဖစ္သည့္ မႏၲေလးေန႔စဥ္တြင္ ““ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာမ်ား တစ္အိမ္ တက္ဆင္း မဲဆြယ္မည္”” ဟူသည့္သတင္းအား စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ယင္းမွာ မဟုတ္မမွန္ ေၾကာင္းႏွင့္ The Messenger သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ မႏၲေလးအလင္းေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတုိ႔ကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ ဘ၀အလင္းဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သို႔ မိန္႔သည္။

မႏၲေလးအလင္း ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာကို The Messenger သတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မွ ဦးစီးထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါသတင္းတြင္ လယ္တီသိမ္ဖ်က္သူမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားအား မီးေလာင္ဗံုးႏွင့္ပစ္ခဲ့သူမ်ား၊ သံဃာမ်ားအား သတ္ေသာသူမ်ား၊ သံဃာမ်ားအား ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားသူမ်ား၊ ပိုက္ဆံယူ၍ ဘဂၤါလီခိုးသြင္းသူမ်ားအား မဲမေပးရန္ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ားက ေျပာဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ ျပထားသည္။…

““ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာမ်ား တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္မည္ဆိုတဲ့ သတင္းပါလာေတာ့ ဦးဇင္းတို႔အေန နဲ႔ အေတာ္ လည္းအံ့ၾသမိပါတယ္။ အဲဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးဇင္းတို႔ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြ က ေျပာၾကားခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ေျဖရွင္းခ်က္ေပးဖို႔ အတြက္ ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာတစ္ ပါးပါးကေနၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ ေျပာခဲ့လို႔ရွိရင္လည္း အဲဒီတစ္ပါး ရဲ႕ဘြဲ႕ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြကိုပါရမယ္၊ ထည့္ရ မယ့္တာ၀န္ရွိတယ္္”” ဟု ဘ၀အလင္းဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတက မိန္႔သည္။

မႏၲေလးေန႔စဥ္သတင္းစာပါ အဆုိပါသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က အမရပူရၿမိဳ႕ နယ္၊ ဘ၀ အလင္းအခမဲ့ ေဆးေပးခန္းတြင္လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သတင္းပါအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေရးသားမႈအေပၚ ႐ႈတ္ခ် ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာင္ The Messenger သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ မႏၲေလးအလင္း ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာပါ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္သတင္းမ်ားမွာ ၎တို႔၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

““ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ မေန႔ညကေျပာတယ္၊ သူတို႔လာခဲ့ပါ့မယ္၊ ထပ္ၿပီးသတင္းယူမယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ ဦးဇင္းက အျပတ္ေျပာလိုက္တယ္၊ လံုး၀မလာခဲ့နဲ႔လို႔၊ မင္းတို႔နဲ႔ ငါတို႔နဲ႔ ပတ္သက္စရာဘာအေၾကာင္း မွမရွိေတာ့ ဘူးလို႔။ ဦးဇင္းတစ္ပါးတည္းရဲ႕အျမင္နဲ႔ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေရးခဲ့တယ္၊ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီမႏၲေလးအလင္း သတင္းစာဟာ ေရႊ၀ါေရာင္နဲ႔ မဘသကို ရန္တုိက္ေပးတဲ့စိတ္လုပ္လာၿပီလို႔ သံသယျဖစ္မိတယ္””ဟု ဘ၀ အလင္းဆရာေတာ္ဦးေသာဘိတက မိန္႔သည္။

ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာမ်ား တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္မည္ဟူသည့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ ဘာ၂၃ရက္ထုတ္ မႏၲေလး အလင္းေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္““ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျမ၀တီ ဆရာေတာ္ ႀကီးကို ဦးထိပ္ထား၍မဲဆြယ္မည္””ဟုျပင္ဆင္ဖတ္႐ႈ ရန္ႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ သေဘာထားအား ထည့္သြင္းေမးျမန္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အျပင္ အထင္အျမင္ လြဲမႈမ်ားရွိခဲ့ႏုိင္သည့္အတြက္ ရွိခိုးဦးခိုက္ ေတာင္း ပန္ေၾကာင္း ေတာင္းပန္ စာကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ The Messenger ဂ်ာနယ္ကို လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးတင္ေအး၏ သားျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မင္းေအးက အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာင္ကို၀င္း

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္း

“ေဒါင္းနိဳင္ငံသစ္”

ေမာင္းတီးသမို ့…. လူစုၿပီ
ေဒါင္းစီးလို ့…. လူထုခ်ီ
ေပါင္းစည္းသမို ့…. ညီညြတ္သည္
ေကာင္းခ်ီးပို ့…. ျမန္တိုင္းျပည္
ေဒါင္းတီ … ေဒါင္းတြတ္ … ေဒါင္းျမစ္ … ေဒါင္းေျမး
ေဒါင္းေသြး … ေဒါင္းသား … ေဒါင္းသမီး … ေဒါင္းအရီး
ေဒါင္းပ်ိဳ … ေဒါင္းအို … ေဒါင္းကေလး … ေဒါင္းေထြး
ေဒါင္းဘီ … ေဒါင္းေဘး … ေဒါင္းဘိုး … ေဒါင္းဘြား
ေဒါင္းတရားနဲ ့မႊမ္းထံုသီ
ေဒါင္းမ်ိဳးဆက္တို ့… အားမန္ခ်ီ
ေဒါင္းရထားႀကီး … ထြက္ေတာ့မည္
ေဒါင္းဘုရင္မ … လမ္းျပသည္
လိုက္မွာလားကြဲ ့ … ေဒါင္းတေခတ္ဆီီ
ေဒါင္းနိဳင္ငံသစ္ … တည္ေနၿပီ ။ ။

( မင္းေကာင္းခ်စ္)
တနဂၤေႏြေန ့ နံနက္ (၁၁) နာရီ (၁၁) မိနစ္
စက္တင္ဘာ (၂၇) ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕တည္းခိုရာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးမွ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္တြင္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔အား ၀ါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ခိုပဲ၀ ရပ္ကြက္ ဘုရား၀င္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

National League for Democracy
https://www.facebook.com/NLDParty
TNLA ​နဲ႔ ​အ​စိုး​ရ​တပ္​ၾကား ​တိုက္​ပြဲ​ေတြ ​ဆက္​တိုက္ ​ျဖစ္​ေပၚ။ 
 ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း တအာင္း ပေလာင္ေဒသ ေနရာ အႏွံ႔မွာ အခုလ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေန႔ ကစၿပီး ေဒသခံ တေအာင္းပေလာင္ လက္နက္ကိုင္ TNLA နဲ႔ အစိုးရတပ္ၾကား တိုက္ပြဲေတြ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။

နမၼတူ၊ နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲ၊ မိုင္းတုံ၊ မူဆယ္ နဲ႔ ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေတြ မွာ အစိုးရ တပ္ေတြ နဲ႔ ၾကား တိုက္ပြဲေတြ၊ ထိေတြ႕ ပစ္ခတ္မႈ ေတြ ျဖစ္ေပၚ ေနတယ္ လို႔ TNLA က ေျပာပါတယ္။

အစိုးရတပ္ ေတြ ဟာ နယ္ေျမခံ အေျခစိုက္ တပ္ ေတြ မဟုတ္ပဲ တပ္မ ၇၇၊ ၈၈ နဲ႔ ၉၉ လက္ေအာက္ခံ တပ္ေတြ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ့ တပ္ေတြဟာ TNLA လႈပ္ရွား ရာ နယ္ေျမ ေတြ ကို ဝင္ေရာက္ကာ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ ေနတာ ျဖစ္တယ္ လို႔ TNLA ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ မိုင္အိုက္ေက်ာ္ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

ဒီ ရက္ပိုင္း တိုက္ပြဲ ေတြမွာ အစိုးရ တပ္သား ၃၀ ေက်ာ္ က်ဆုံးၿပီး ျဖစ္တယ္ လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ ေနေပမယ့္ သီးျခား အတည္ျပဳမႈ ေတာ့ မရရွိ ေသးပါဘူး။

တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ သေဘာတူမႈ စာခ်ဳပ္ NCA ထဲ မပါဝင္ ရဘူး ဆိုၿပီး အစိုးရ ဘက္က ျငင္းဆန္ ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား တပ္ေတြ ထဲ TNLA ပါဝင္ေပမယ့္၊ ၿပီး ခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ ကပဲ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ က တဆင့္ bilateral လို႔ ေခၚတဲ့အစိုးရ နဲ႔ TNLA ၾကား ၂ ဖြဲ႕ခ်င္း အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ ထိုးဖို႔ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ေျပာၿပီး ေနာက္ တစ္ရက္မွာ ပဲ တအာင္း ပေလာင္ေဒသ ထဲ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/09/150926_tnla_fightingဗန္းေမာ္ခရိုင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ၾကား တုိက္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတဲ့အတြက္ မန္စီက စာသင္ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕ ပိတ္လိုက္ရသလို ေဒသခံရြာသားေတြလည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါတယ္။ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အစိုးရတို႔အၾကား တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာပဲ အခုလို တုိက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္လာေနတဲ့အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ့မလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး အေပၚ စိုးရိမ္မႈေတြ ထြက္ေပၚလာေနပါတယ္။ အေသးစိတ္ မဆုမြန္ ဆက္ေျပာျပပါမယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ညကစလို႔ ဒီကေန႔အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္းခ်ထားတဲ့ ေနရာေတြကို ဆက္တိုက္ ပစ္ခတ္ေနလို႔ တုိက္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ထဲက စာသင္ေက်ာင္းေတြ ပိတ္လိုက္ရၿပီးတိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားရာေဒသေတြျဖစ္တဲ့ မန္္စီၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေက်းရြာေတြနဲ႔ မိုင္းေခါင္ ေက်းရြာထဲမွာ လံုျခံဳေရး အထူးစိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနတယ္လို႔ မိုင္းေခါင္ ေက်းရြာ စခန္းတာဝန္ရွိသူ ဦးဇေဘာင္ေနာ္က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

"မေန႔ညက ၁၂နာရီကေန ဗန္းေမာ္ဘက္ကေန စစ္ေၾကာင္းတက္လာၿပီးမွ မန္စီမွာ ဝင္သြားပါတယ္။ ညႀကီးထဲမွာ ေနရာယူၿပီးမွ မနက္က်ေတာ့ မန္စီရြာထဲမွာ ဘုရားကုန္းရွိတယ္။ အဲ့ဒီ့မွာ လက္နက္ႀကီး ထားၿပီးမွ အဲ့ကေန လက္နက္ႀကီး ထု တယ္။ ေကအုိင္ေအ ရွိတဲ့ေနရာ တပ္ရင္း (၁) ဟုတ္တယ္ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း(၁) အဲ့နားမွာ ရြာထဲ မန္စီအေက်ာ္ မွာ ထိုင္ထားတဲ့ ဂိတ္ကို အစိုးရတပ္ဘက္က လက္နက္ႀကီး ထုလို႔ ။ အဲ့ဒီ့ဘက္ကို တေနကုန္ လက္နက္ႀကီး ထုပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ေကအုိင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္ ဂိတ္ ထြက္ေျပးသြားရပါတယ္။

"အခုခ်ိန္အထိ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္စခန္းရွိရာေနရာေတြကို ျမန္မာတပ္ဘက္က စစ္အင္အားေတြ တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားၿပီး လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ဆက္တုိက္ပစ္ခတ္ေနဆဲပဲျဖစ္လို႔ ေဒသခံေတြက သူတို႔ရဲ႕အသက္အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရတယ္လို႔လည္း ကခ်င္ေဒသခံ ဦးဇေဘာင္ေနာ္က ေျပာပါတယ္။

"အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္မႈေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရစစ္တပ္ဘက္က အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ႀကီးထုတဲ့အတြက္ ရြာသားေတြ မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ အခုက ရြာသားေတြ အကုန္ ထြက္ေျပးကုန္ၿပီ။ ေက်ာင္းနံေဘးမွာ ပ်ဥ္းကတိုး စိုက္ခင္းရွိတယ္။ ပ်ႈဥ္းကတိုးစိုက္ခင္းကေနလည္း လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ထု။ ၿပီးေတာ့ ရြာသစ္ကုန္းကေန လက္နက္ႀကီးနဲ႔ထု၊ ဒီကုန္းကေနလည္း လက္နက္ႀကီးနဲ႔ထု ရြာသားေတြက မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ဒီမန္စီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ စာသင္ေက်ာင္းကို ပိတ္ထားရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။"

အခုဆို ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို လာေရာက္ခိုလံႈေနၾကရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ေထာင္ခ်ီေနၿပီျဖစ္ၿပီး စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ ေနထိုင္ေရး အခက္ေတြ႔ေနၾက ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

"အဲ့ေတာ့ က်ေနာ့္ စခန္းမွာကေတာ့ လူဦးေရ တစ္ေထာင္နဲ႔ ေလးရာေလာက္ရွိေနပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မိုင္းေခါင္ေက်းရြာမွာလည္း တအား ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစိုးရစစ္တပ္က က်ေနာ္တို႔ ကမ့္နဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္က နံရံပဲ ျခားတာဆိုေတာ့ လက္နက္ႀကီးက စခန္းနားကေန ထုတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ စခန္းတြင္းမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ျပႆနာ ရွိေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရြာထဲ မုိင္းေခါင္ေက်းရြာ အုပ္စု ရပ္ကြက္ (၁) မွာလည္း အစိုးရစစ္တပ္က သြားထုိင္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ရြာသားေတြက တအား ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲ့မွာလည္း မအိပ္ရဲ မေနရဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒီမနက္လည္း ပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ကို ဒီအစိုးရစစ္တပ္ဘက္က ဖမ္းၿပီးမွ ေျခခ်ဳပ္ၿပီးမွ ဒီအတုိင္းပဲ ေခၚဆင္းလာတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း ဘယ္လိုအေနအထားျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာ အတိအက် မသိရေသးဘူး။ အခုက တအား ဒုကၡေရာက္တာက အျပင္မွာလည္း ရွာစားလို႔လည္း မလြယ္ေတာ့ဘူး အခုက အကုန္လံုး သူတို႔က အင္အားျဖည့္ထားတာဆိုေတာ့ သူတို႔ သြားလာေရးအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပႆနာ ရွိေနပါတယ္။ "

စစ္တပ္ဘက္က နယ္ေျမစိုးမိုးေရးအတြက္ စစ္တပ္အင္အားေတြ တုိးခ်လာသလို အခုလိုတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားၿပီး စစ္ေရး တင္းမာလာေနမယ္ဆိုရင္ မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက မဲဆႏၵနယ္ အခ်ဳိ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏုိင္တဲ့အထိ လံုျခံဳေရး စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္လာေနတယ္လို႔ ကခ်င့္အေရးလႈပ္ရွားသူ မခြန္ဂ်ာက သံုးသပ္ပါတယ္။

"အခုေလာေလာဆယ္ အေနအထားနဲ႔ဆို မန္စီၿမိဳ႕ထဲ မန္စီၿမိဳ႕နားကို ေရာက္လာတယ္လို႔ေတာင္ ယူဆလို႔ရတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲကို ေရာက္လာ တယ္ဆိုတာ ေကအုိင္အိုက ေရာက္လာတာမဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ မန္စီၿမိဳ႕ရဲ႕ ေစ်းနားက စစ္တပ္ကေနၿပီးေတာ့မွ ေကအုိင္အိုရွိရာ အရပ္လို႔ ယူဆလို႔ရတဲ့ ေနရာေတြကို ရမ္းၿပီးေတာ့မွ အေျမာက္ေတြနဲ႔ ပစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ ေမာ္တာႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အကယ္လို႔မ်ား ျပန္ပစ္တယ္ဆို ျမိဳ႕ဘက္ကို ေရာက္လာမွာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ ဒီအေျခအေနေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဘက္က လံုးဝ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုခ်င္ဘူး။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လည္း အမ်ားႀကီး စိုးရိမ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ေအာင္ဘဲ လုပ္သလားေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ State of Emergency ျဖစ္သြားတယ္ဆိုၿပီး Martial law declared လုပ္လိုက္ရင္ ဒီေနရာေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုတုိက္ပြဲၾကားမွာ ဘယ္ျပည္သူမွလည္း မဲလာထည့္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။"

အခုလို ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က စစ္အင္အားေတြတိုးခ်ဲ႕ခ်လာၿပီး ကခ်င္တပ္ေတြနဲ႔တုိက္ပြဲေတြျဖစ္တဲ့အေပၚ ေဒသခံေတြဘက္က ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ တပ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး တျပည္လံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ့မလားဆိုတာကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ လက္ရွိ ကခ်င္တပ္အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းရင္းေဒသအခ်ိဳ႕မွာပါ စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြျဖစ္ပြားေနတာျဖစ္ပါတယ္။

မဆုမြန္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/schools-in-mansi-areas-close-due-to-keep-fighting-/2980373.html

မေကြးျမဳိ့က NLD မဲဆြယ္စဥ္မေကြးျမဳိ့သူျမဳိ့သားေတြန႔ဲ အားရဝမ္းသာႀကိဳဆိုေနၾက

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ရြာအုပ္စု၊ ေျမာက္ခရမ္းရြာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီကို မဲမေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းစာရြက္ေတြကို ၿပီးခဲ႔တဲ႔ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ရြာရဲ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ျဖန္႔ေဝ ခဲ့တဲ့အတြက္ ဂန္႔ေဂါခရိုင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကန္ရြာအုပ္စု ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္လိုက္ပါတယ္။

အဲ့ဒီစာရြက္ေတြကို ရြာရဲ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လာေဝခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စာရြက္ျဖန္႔ေဝသူ ႏွစ္ေယာက္ကို ကန္ရြာအပိုင္ ရဲစခန္းမွာ ပုဒ္မ ၅၈ (ဂ) နဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတယ္လုိ႔ ဂန္႔ေဂါခရိုင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေဇာ္ က ေျပာပါတယ္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၁ ရက္ေန႔က မနက္ပိုင္း ၈ နာရီ ၆ မိနစ္မွာ ေဂါပကလို႔ေျပာတဲ့လူ ၂ ေယာက္က မဘသ လို႔ေရးထားတဲ့ စာရြက္ေတြေဝတာေပါ့၊ အဲ့ဒီစာရြက္မွာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူ႔ပါတီကိုမဲမေပးဖို႔ တိုက္ခိုက္ထားတဲ့စာေတြပါတယ္ဗ်၊ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ က်ေနာ္ ကန္ရဲစခန္းမွာေပါ့ဗ်ာ အဲ့ဒီအပိုင္ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ပါတယ္ခင္ဗ်၊ ပါတီကိုတိုက္ခိုက္ထားတဲ့အတြက္ ပုဒ္မ ၅၈ (ဂ) နဲ႔ အမႈဖြင့္ပါတယ္ခင္ဗ်၊ က်ေနာ္တို႔ပါတီနဲ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကိုတိုက္ခိုက္လာတဲ့အတြက္ ဥပေဒအရ က်ေနာ္တို႔က တိုင္တန္းတာပါ၊ အဲ့ဒီစာေဝတဲ့လူ ၂ ေယာက္ကို အမႈဖြင့္တာပါ"

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၈ (ဂ) မွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဆႏၵမဲေပးရန္ ဒါမွမဟုတ္ ဆႏၵမဲမေပးရန္ ေျပာဆုိတာ၊ ေဟာေျပာတာ၊ ေၾကညာတာေတြကို မလုပ္ဖုိ႔ တားျမစ္ထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ က်ဳးလြန္တယ္လို႔ အျပစ္ထင္ရွားရင္ တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္းျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။

ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြက္ ဦးလွေဆြ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ေမာင္တို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ဦးၾကဴးလြင္ကလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/nld-against-magway-09262015114420.html

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔မိတ္ဆက္ပဲြ အလွျပကား မိတၳီလာမွ မလိႈင္ၿမိဳ႕သို႔ထြက္ခြာစဥ္။ (ဓာတ္ပံု -NLD မိတၳီလာ)
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔မိတ္ဆက္ပဲြ အလွျပကား မိတၳီလာမွ မလိႈင္ၿမိဳ႕သို႔ထြက္ခြာစဥ္။ (ဓာတ္ပံု -NLD မိတၳီလာ)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေနခ်ိန္မွာပဲ အတုိက္အခံပါတီ NLD ကို ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ တုိက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္လာေနတဲ့အေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ အစိုးရတာဝန္ရွိ သူေတြဘက္က ဒီ့ထက္ပိုၿပီး လံုၿခံဳေရးကို ဖိဖိစီးစီး လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳမႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို မဆုမြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မစတင္ခင္ ရက္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ အတြင္း စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကစလို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ ေတြကို တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ အတုိက္အခံပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈ ခရီးစဥ္တခ်ိဳ႕မွာ ေႏွာင့္ယွက္တုိက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေနရပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဒီလိုမ်ိဳး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေႏွာင့္ယွက္တုိက္ခုိက္ေနတာေတြကို သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

“အန္ကယ္လ္တို႔ကေတာ့ အဲဒီကိစၥေတြကို သိေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္၊ သိၿပီးရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ဖို႔ တာဝန္ရွိတဲ့ဌာနေတြေပါ့- UEC ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ အစိုးရျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ ရဲျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ အန္ကယ္လ္တို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းမယ္။ အဲဒါအတြက္ အန္ကယ္တို႔ အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းေနတယ္။ က်ေနာ္ေျပာႏုိင္တာက လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူစိုးရိမ္သလို က်ေနာ္တို႔ကလည္း အထူးစိုးရိမ္ပါတယ္။ ေတာက္ေလွ်ာက္ က်ေနာ္တို႔ message ေပးေနပါတယ္။ ေၾကာက္စရာမလိုဘူး၊ မွန္တဲ့ကန္တဲ့အတုိင္းလုပ္ပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕တိုးတက္ေရးကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေပၚမွာမၾကည့္ဘဲနဲ႔ အားလံုးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ပါတီေအာင္ပဲြအတြက္ရည္ညႊန္းပါ။ ဒါ က်ေနာ္တို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာေနပါတယ္။”

NLD ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ တိုက္ခုိက္မႈေတြကေတာ့ မႏၱေလးတုိင္း၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ဆင္းတဲ့အခ်ိန္ ခဲနဲ႔ပစ္ေပါက္တာ၊ ေဂြးကုန္းေက်းရြာမွာ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရးကားကို ခဲနဲ႔ပစ္လို႔ ဗီႏုိင္းပိုစတာေတြ စုတ္ၿပဲသြားခဲ့တာ၊ ကံသစ္ေက်းရြာဘက္မွာလည္း ခဲနဲ႔ပဲ ပစ္ေပါက္တုိက္ခုိက္တာေတြ ႀကံဳေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္း ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာလည္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနခ်ိန္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ထားသူတစ္ဦးက စင္ျမင့္ေပၚ တက္လာၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ေျပာဆိုတာေတြလည္း ရွိခဲ့သလို ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာလည္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကားကို ပိတ္ရပ္ၿပီးေတာ့ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္ျပတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာေတာ့ သစ္ဆိမ့္ကုန္းေက်းရြာမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ဆင္းလာတဲ့ NLDအမတ္ေလာင္းကို ေျမာင္းျမျပန္ပို႔ၿပီး ရြာခံပါတီလူငယ္ ကို သူ႔အျပန္လမ္းမွာ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး သုႆန္မွာသြားပစ္ခဲ့တဲ့အထိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တုိက္ခိုက္တာ မ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ အတုိက္ခိုက္ခံရသူေတြဘက္က သက္ဆုိင္ရာရဲစခန္းေတြမွာ ထိေရာက္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေပးဖို႔ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ႏိုင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဘက္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားေနတာမ်ိဳးေတြကို သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြဘက္က လံုၿခံဳေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တာဝန္ယူေပးသင့္ပါတယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က အႀကံျပဳပါတယ္။

“အခုကိစၥမွာကေတာ့ ဘယ္သူလုပ္တယ္၊ ဘယ္ဝါလုပ္တယ္ တိတိက်က် စြပ္စဲြလို႔မရေပမယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ NLD ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အဖ်က္အေမွာက္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္တယ္၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုဟာေတြက ေရွ႕မွာ ျဖစ္ထားဖူးတဲ့သာဓကေတြ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ မေျပးေသာ္ကံရာရွိ-ေပါ့ေနာ္၊ ျပည္သူလူထုက အစိုးရကိုစြပ္စဲြတာေတြ၊ တဘက္က ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုစြပ္စဲြတာေတြ- ဆန္႔က်င္ဘက္ေပါ့ေနာ္၊ အဲလိုေတြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ အဲလိုမျဖစ္ေအာင္ဆိုရင္ အစိုးရဘက္က အာဏာပိုင္ေတြဘက္က သူတို႔ရဲ႕လံုၿခံဳေရးကို ဒိထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ဖိဖိစီးစီး လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ေတာ့ ထင္တယ္ေလ။ အခုနကေျပာသလိုေပါ့- လူစုလူေဝးေတြက သူ႔ဖာသာနဲ႔သူ အစီအစဥ္ မက်ဘဲနဲ႔လုပ္ေနၾကသလား၊ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တက်နဲ႔ ဒီနားမွာနည္းနည္းလုပ္မယ္၊ ဟုိနားမွာနည္းနည္းလုပ္မယ္၊ နီးလာတယ္ဆိုရင္ အႀကီးႀကီးလုပ္ၿပီးေတာ့မွ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္မွာလားဆိုတာကေတာ့ တဘက္ကလူေတြက လုပ္တယ္ဆိုေတာ့ မတြက္ဆ ႏုိင္ဘူးေပါ့၊ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေနရာတုိင္းမွာေတြ႔ေနရတာေတာ့ အမွန္ပဲ။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကပဲ တုိင္းရင္းသားေဒသ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) ဘက္မွာလည္း NLDပါတီတခုကိုပဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္မျပဳဘဲ တားျမစ္မႈေတြ ရွိသလို NLD ပါတီကို မဲမေပးဖို႔အေရး ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ စာရြက္စာတမ္းေတြ လိုက္လံေဝဌၿပီး လံႈ႔ေဆာ္မႈေတြလည္း ရွိေနတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီစံုက ပါတီမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္ေတြ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့အထဲ လာမယ့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္ေတြမွာပဲ အခုလိုမ်ိဳး ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈေတြႀကံဳေနရတာျဖစ္လို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ လူတစု တဖြဲ႔နဲ႔ တဖြဲ႔ၾကား ဆူပူလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေနတဲ့သေဘာျဖစ္ေနမလားလို႔ သံုးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

မဆုမြန္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/nld-election-campaigners-were-attacked-/2980354.html

 ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ အစိုးရရဲ႕နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းထားတဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ (၁) ႒ာနခ်ဳပ္တည္ရွိတဲ႔ ပန္ဝါၿမိဳ႕ကိုေတြ႔ရစဥ္
Photo: Kyaw Myo Min/RFA
 ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းရဲ႕ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) နယ္ေျမအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကို မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းကို ကခ်င္ျပည္ နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လာမယ့္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ေခၚယူေတြ႔ဆံုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းကို ေခၚယူအသိေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ကြန္းက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

"ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာလာတယ္၊ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းကို ေခၚယူၿပီးအသိေပးပါ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ အဲ့ဒါကို ရွင္းလင္းအသိေပးပါလို႔ အဲ့ဒါေခၚၿပီး အသိေပးတဲ့သေဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ျပည္နယ္ရံုးမွာေခၚၿပီး ေတြ႔မယ္၊ ဒီကအဓိက ဥကၠဌရယ္၊ ဥပေဒ အရာရွိေတြရယ္ ၿပီးေတာ့ ပါတီအားလံုးေရွ႕ေမွာက္ သက္ေသေတြေရွ႕မွာ က်ေနာ္ကအားလံုးကိုအသိေပးမယ္၊ မည္သည့္ပါတီမဆို က်ေနာ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာကို ေျပာျပမွာေပါ့၊ တစ္ျပည္လံုးအတြက္ကို သူကမွတ္ပံု တင္ထားတာရွိလို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေနရာ မည္သည့္ေနရာမဆို ေဟာေျပာပိုင္ခြင့္ရွိတယ္"

ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ (၁) နယ္ေျမျဖစ္တဲ႔ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ရြာတခ်ိဳ႕၊ ခ်ီေဖြနဲ႔ ေဆာ့ေလာ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က ရြာေတြမွာ မဲဆြယ္စည္းရံုးမလုပ္ဖို႔ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အသိေပးထားတာပါ။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ရက္ပိုင္းအတြင္း အဲ့ဒီေဒသဘက္ေတြမွာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးသြားတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ေလာ္ေဝၚ အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို သူ႔နယ္ေျမထဲမွာ မဲဆြယ္စည္းရံုးတာမလုပ္ဖို႔ အဲ့ဒီပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

ပန္ဝါၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၁) ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခုန္ တိန္႔ယိန္းဟာ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သလို လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလည္း ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ႔ေလာ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ စတဲ႔ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုအတြက္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ ၅ မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။

အ့ဲဒီမဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းအျပင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ၊ ေလာ္ေဝၚအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စုစုေပါင္း ၆ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈျပဳလုပ္မည့္ Nissan ကားကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္း၌ ေလထုညစ္ညမ္း မႈ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာ အပါအဝင္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ဝယ္ယူသံုးစြဲႏုိင္မည့္ တန္ဖိုးႏႈန္းထားနည္းသည့္ ကားထုတ္လုပ္မႈကို ရည္ရြယ္၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ကားထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုမွ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အနာဂတ္မွာ လွ်ပ္စစ္ကားက ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ အသံုးဝင္လာမွာပါ။ သူကေလာင္စာဆီ အသံုးျပဳစရာမလိုတဲ့အတြက္ လူအမ်ားစု ႀကိဳက္ၾကမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ကား ထုတ္လုပ္တဲ့အခါ ကားအစီးေရ ႏွစ္သိန္းေလာက္ ထုတ္လုပ္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားဆိုေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဇိမ္ခံကားတစ္စီးလို စီးႏုိင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ေပးသြားမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အေျခခံ လူတန္းစားေတြပါ ဝယ္ယူစီးနင္းႏိုင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္မွာပါ'' ဟု Nissanကားကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ံုးခြဲဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကားကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ တစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝဝ နီးပါးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ဘက္ထရီမ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ မွာယူ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Nissan ကားကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ အခါတြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ား သို႔ ဦးစားေပး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Nissan ကားကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို အာဆီယံႏုိင္ငံ တခ်ဳိ႕သို႔လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
၎ကားကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရာတြင္ 2 door ကားပံုစံမ်ဳိးသာ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Nissan ကားကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေစ်းကြက္အခိုင္ အမာရရွိထားသည့္ ကားကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Pyi Chit thar
https://www.facebook.com/Pyi-Chit-thar

 ​ႏို​ရီ​ကာ​ဇူ ​ကူ​ရီ​ကီ
​လက္​ေခ်ာင္း၉​ေခ်ာင္း​ျပတ္​ေန​တဲ့​ဂ်​ပန္ ​ေတာင္​တက္​သ​မား​တစ္​ေယာက္​ဟာ ​နီ​ေပါလ္​ႏိုင္​ငံ ​ဧ​ဝ​ရက္​ေတာင္​ထိပ္ ​အ​ျမင့္​ဆံုး​ပိုင္း​ကို ​ေရာက္​လု​နီး​ေန​ပါ​ၿပီ။

​ဂ်​ပန္ ​ေတာင္​တက္​သ​မား ​ႏို​ဘူ​ကာ​ဇူ ​ကူ​ရီ​ကီ​ဟာ ၂၀၁၂​တုန္း​က ​ဧ​ဝ​ရက္ ​ေတာင္​ကို ​တက္​ရင္း​နဲ႔ ​ေရ​ခဲ​ဒဏ္​ေၾကာင့္​လက္​ေခ်ာင္း ​ကိုး​ေခ်ာင္း ​ျဖတ္​ထား​ရ​ၿပီး ​နီ​ေပါလ္​ႏိုင္​ငံ ​ေျမ​င​လ်င္​အ​ၿပီး​မွာ ​ဧ​ဝ​ရက္ ​ေတာင္​ကို ​ပ​ထ​မ​ဆံုး ​ျပန္​လည္ ​တက္​ေရာက္​သူ ​ျဖစ္​လာ​ပါ​တယ္။ ​ဒီ ​တစ္​ည ​အ​နား​ယူ​ၿပီး​မွာ ​ေနာက္​ဆံုး ​အ​ဆင့္​ကို ​ဆက္​လက္ ​တက္​ေရာက္​မယ္​လို႔ ​ဆို​ပါ​တယ္။ ​ေလာ​ေလာ​ဆယ္​မွာ​ေတာ့ ​သူ​ဟာ ​မီ​တာ၈ ​ေထာင္​အ​ျမင့္​မွာ ​ေရာက္ ​ရွိ​ေန​ပါ​တယ္။ ​အ​ခု​လို ​ရာ​သီ​ဥ​တု ​ခန္႔​မွန္း​ရ ​ခက္​ခဲ​တဲ့ ​ေဆာင္း​ရာ​သီ​မွာ ​ဘာ​လို႔ ​တက္​ခဲ့​တာ​လဲ ​ဆို​တဲ့ ​ေမး​ခြန္း​ေတြ​လည္း ​ရွိ​ေန​ပါ​တယ္။ ​ဒါ​ေပ​မယ့္ ​သူ​သာ ​ေအာင္​ျမင္​ခဲ့​မယ္ ​ဆို​ရင္ ​နီ​ေပါလ္ ​င​လ်င္ ​အ​ၿပီး​မွာ ​ႏိုင္​ငံ ​ခ​ရီး​သြား ​လုပ္​ငန္း​နဲ႔ ​ဧ​ဝ​ရက္​ေတာင္ ​တက္​တဲ့ ​လုပ္​ငန္း​ေတြ ​ျပန္​လည္ ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​လာ ​ႏိုင္​တယ္​ဆို​တဲ့ ​ေမ်ွာ္​လင့္ ​ခ်က္​ေတြ​လည္း ​ရွိ​ေန​တယ္​လို႔ ​ဆို​ပါ​တယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

ဧဝရက္ေတာင္ထိပ္ေရာက္ဖို႔ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဂ်ပန္ေတာင္တက္သမား Nobukazu Kuriki (ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၅)
 ဂ်ပန္ေတာင္တက္သမားတဦးဟာ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ဧဝရက္ေတာင္ထိပ္ကို တဦးတည္းတက္ဖုိ႔ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို စေနေန႔ကပဲ စတင္လိုက္ပါတယ္။

အရင္က ဧဝရက္ေတာင္ထိပ္ကို ေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာမွာေတာ့ ႏိုဘူကာဇူ ကူရီကီ (Nobukazu Kuriki) ဟာ ႏွင္းကိုက္တဲ့ဒဏ္ေၾကာင့္ လက္ေခ်ာင္း ၉ ေခ်ာင္း ဆံုး႐ံႈးခဲ့ဖူးပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလထဲ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚကေန ေရခဲတုံးေတြ ၿပိဳက်ရာက ေတာင္ေျခစခန္းမွာ လူ ၁၈ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီႏွစ္မွာ ဧဝရက္ေတာင္ကို တက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာကေတာ့ သူတဦးပဲရွိပါေသးတယ္။

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၈,၈၄၈ မီတာျမင့္တဲ့ေတာင္ထိပ္ကုိ တက္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကုိ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေတာင္တက္သမားေတြ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ေႏြဦးေပါက္ရာသီမွာ ဧဝရက္ေတာင္ထိပ္ကို တက္ႏုိင္တဲ့သူ မရွိေသးဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

တ႐ုတ္သမၼတ Xi Jinping ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ေရရွည္တည္တ့ံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးညီလာခံမွာ စေနေန႔ကမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္။ (စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅)
 ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကူညီဖို႔ ကမၻာတဝွမ္းက အကူအညီေပးမယ့္ ရန္ပံုေငြအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂ ေထာင္ လွဴဒါန္းမယ္လို႔ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္ (Xi Jinping) က ကတိျပဳလုိက္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ ကမၻာ့အေထာက္အကူျပဳ ရန္ပံုေငြထဲကုိ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံ လွဴဒါန္းသြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းလည္း သမၼတရွီကကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ေရရွည္တည္တ့ံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးညီလာခံမွာ စေနေန႔က ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့တာပါ။

ကမၻာတဝွမ္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုး တုိင္းျပည္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားမယ့္အေၾကာင္းလည္း တ႐ုတ္သမၼတက ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆံုးႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ကၽြန္းႏုိင္ငံငယ္ေလးေတြက အစိုးရေတြ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ဒီႏွစ္မွာဆပ္ရမယ့္ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြေတြကုိလည္း ေလ်ာ္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

ကၽြန္မအေနနဲ႕ ကၽြန္မရဲ႕ေအာင္နိုင္ေရးအဖြဲ႕ က တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တဲ့တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေစခ်င္တဲ့မိ်ဳးဆက္သစ္ ကေလးေတြကို ၾကိဳေျပာထားျပီးသားက
ကၽြန္မတို႔ဟာ တသီးပုဂၢလသာျဖစ္တယ္၊ တျခားဘယ္နုိင္ငံေရးပါတီနဲ႕မွ ဆက္စပ္ပတ္သက္မွဳမရွိသလို ဘယ္ပါတီကမွလဲ ကၽြန္မကို အစိုးရအဖြဲ႕မွာ
တစ္ေနရာ ရာထားျပီးသားျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ မမွန္ဘူး ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ေပးပိုင္ခြင့္ မဲ၃မဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ကၽြန္မကိုမဲေပးပါ။ က်န္၂ေနရာအတြက္ ျပည္သူယံုၾကည္တဲ့ တစ္ျခားပါတီႀကီးကိုေပးပါ ဆိုတဲ့စကားနဲ႔မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မက နိုင္ငံသားေတြအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ့္မူကို ကိုယ္အာမခံတဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ဟာ နိုင္ငံသားေတြအက်ိဳးအတြက္ ေတာ့ N.L.D မွမဟုတ္ဘူး၊ အားလံုးေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအင္အားစုေတြ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္နွမေတြနဲ႕ မတြန္႕မဆုတ္လက္တြဲျပီး တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံသားအားလံုး လိုလားတဲ႕ ေခတ္တခုဆီကိုခ်ီတက္ရာမွာ ကၽြန္မအေနနဲ႕ N.L.D ေခါင္းေဆာင္ အန္တီစု ေျပာတဲ့စကားေလးေတြကိုအျမဲ ရင္၀ယ္ထားပါတယ္။
အန္တီက ေျပာခဲ့တယ္ "ဥာဏ္ရည္ နိမ့္ပါးသူေတြဟာ တဖက္သားကို တိုက္ခိုက္ျဖိဳ ခ်နိုင္မွ
မိမိေနရာရလိမ့္မယ္လို ့ယံုၾကည္ၾကတယ္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) "တဲ့၊ အဲဒီ အတိုင္းပဲကၽြန္မတို႔ဟာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕မဟာမိတ္လို မူအရ သေဘာထားသူေတြပါ၊ တုိင္းျပည္အတြက္လက္တြဲလုပ္ရမယ့္သူေတြပါ။

ဒါ့အျပင္ အန္တီေျပာခဲ့တာတခုျဖစ္တဲ့ "ကၽြန္မတို႔ရဲ႕နိုင္ငံက နုိင္ငံသူနုိင္ငံသားေတြမညီညြတ္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မွဳမရွိလို႔ပဲ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွဳမရွိတဲ့အခါက်ေတာ့
တျခားလူ ကိုယ့္ထက္သာသြားမွာ အင္မတန္မွ စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ဒီစိတ္ဓါတ္ေတြကို
ေဖ်ာက္လိုက္ပါ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) "တဲ့။ အဲဒီစကားေတြက ကၽြန္မကိုစိတ္ခြန္အားေတြပိုရွိေစပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ ယံုၾကည္မွအျပည့္ရွိတဲ့အတြက္
တိုင္းျပည္အတြက္ တစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ရမယ့္အေျခအေနျဖစ္လာရင္လဲ တစ္ေယာက္ထဲ ပဲ လုပ္မယ္ဆိုျပီး ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ပိုျပီးေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြ ခိုင္ေအာင္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ မဆုတ္မနစ္လုပ္နိုင္ေအာင္ျဖစ္ေစတဲ့ အန္တီ႕စကားကေတာ့ ဇန္န၀ါရီ လ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၂ခုနွစ္ မွာ အန္တီတို႔ပါတီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးခ်ိန္
မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ျမိဳ႕နယ္ရံုးဖြင့္ပဲြမွာေျပာခဲ့တဲ့
“ကၽြန္မကေတာ့ ယုံၾကည္ခ်က္ ရွိတယ္။ တကယ္ စိတ္ဆႏၵ ရွိလို႔ရွိရင္ လူတစ္ေယာက္ေတာင္မွ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ကို လႈပ္ရွားေအာင္ လုပ္ႏုိင္တယ္”
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)ဆိုတဲ့စကားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပိုျပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခိုင္မာေစတာကေတာ့ လတ္တေလာ အန္တီေျပာခဲ့တဲ့ "မဲထည့္မည္ဆိုပါက မိမိထည့္မည့္သူသည္ အရင္က ဘာလုပ္ခဲ့သနည္းဟု သမိုင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္ျပီး ဆံုးျဖတ္ေစလိုေၾကာင္း"ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ကၽြန္မ သိဒၵိတင္ ဖြဲ ့ႏဲြ ့ေနဖို ့ထက္ ၊ ကၽြန္မကို ေထာက္ခံသူေတြက ၀ိုင္းေဆာ္ၾသေနဖို႔ထက္ လူမိ်ဳးေပါင္းစံု တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တရပ္လံုး က သိျပီးသားျဖစ္ျပီး
ကၽြန္မရဲ႕အနာဂါတ္လုပ္ရပ္ေတြကိုလဲ နိုင္ငံသားေတြကပဲ မွတ္ေက်ာက္တင္မွာပါ၊ဓမၼန ဲ့ အဓမၼရဲ႕ ပဋိပကၡၾကားမွာ ျပည္သူလူထု မ်က္နွာမၾကည့္ပဲ ကၽြန္မပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္၊ ကၽြန္မနွဳတ္ပိတ္ခဲ့ရင္ ၊ ကၽြန္မသတိၱေၾကာင္ခဲ့ရင္၊ ကၽြန္မကိုအခ်ိန္မေရြးေ၀ဖန္ပါ၊ ေထာက္ျပ ျပဳျပင္ပါ ။

ဒီေတာ့ ထပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္မဟာ တသီးပုဂၢလပါ၊ N.L.D အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုအားလံုးကိုမိတ္ဖက္အျဖစ္ သေဘာထားပါတယ္။
နိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရာမွာ သေဘာထားၾကီးဖို႔ ၊ ျပတ္သားဖုိ႔ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမွားေတြ မေပးဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ကၽြန္မဟာ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေစခ်င္သူအားလံုးနဲ႕ သေဘာထားၾကီးၾကီး နားလည္မွဳေပးျပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုယ့္မူ အေပၚကိုယ္ရပ္တည္ရင္း ၊ လက္ေတြ ့က်တဲ့ ကတိက၀တ္ေတြပဲေပးပါတယ္၊ ကၽြန္မအခုခ်ိန္မွာ အာကာသယဥ္ေတြတည္ေဆာက္ျပီး နိုင္ငံသားတိုင္း လေပၚတက္ေလ့လာေရးလုပ္နိုင္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတာနဲ႕တူတဲ့ ကတိေတြထက္၊
လူမိ်ဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုေတြထဲက အလုပ္သမားေတြ၊ လယ္သမားေတြ ၊ တပ္မေတာ္သားေတြအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းသာသာယာယာ ၀၀လင္လင္ စားေသာက္ေနထိုင္ရတဲ့ဘ၀ေတြအတြက္၊ ေက်ာင္းသားေတြကို မတရားဖမ္းဆီးမွဳေတြမျဖစ္ဖို႕အတြက္၊တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႕တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြ ျပည္တြင္းစစ္ကိုတုိက္ဖုိ႔မလိုေတာ့ဖုိ႔အတြက္၊ ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ေရ ၊ ကိုယ့္လယ္ ၊ ကိုယ့္ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ကို ကိုယ့္နိုင္ငံသားေတြ စိတ္ခ်လက္ခ်ပိုင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္၊ ဘယ္သတင္းေထာက္မွ လူမသိသူမသိ အသတ္မခံရဖို႕အတြက္၊ ဘယ္လယ္သူမၾကီးေတြမွ နဖူး ေသနတ္မွန္တဲ့ဘ၀ကိုမေရာက္ဖို႔အတြက္ ၊ ေက်ာင္းစာသင္ေနရမယ့္ လူမမယ္ေတြ က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ စားပြဲထိုး၊ အင္မတန္အႏၱရယ္မ်ားတဲ့ လမး္မေပၚမွာ စပါယ္ပန္းေရာင္းရတဲ့အျဖစ္ေတြ ရပ္ျပီး သူတုိ ့ကေလးေတြ ၊ ေက်ာင္း၀တ္စံုကေလးေတြနဲ႕ ပညာသင္နုိင္ဖုိ႔အတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ၾကိဳးစားမယ္ ဆိုတာပါပဲ ၊အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲကုိေရာက္ရွိဖို႕လိုပါတယ္။ ။အဲဒီလက္ေတြ႕က်တဲ႔ အလုပ္ေတြအတြက္ ကၽြန္မ ဟာ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေစခ်င္တဲ့အင္အားစုအားလံုးကို မဟာမိတ္လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္ ေစတနာတူရင္ လက္တြဲၾကရမွာပါ။ ဒါေလာက္ဆို ရွင္းမယ္လုိ ့ထင္ပါတယ္။

Nyo Nyo Thinn

ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး နီးလာေလေလ ျပသနာေတြက မ်ားလာ ပြားလာေလေလပါပဲ ခင္ဗ်ာ။ ဖဲႀကိဳးေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ အေရာင္စံုေနပါၿပီ။ သက္တန္႔ေတာင္ အဲသေလာက္ အေရာင္မစံုဖူး ခင္ဗ်ာ။ ေနာက္ဆို အသည္းကဲြေရာင္တို႔ စေတာ္ဘယ္ရီေရာင္ ဖဲႀကိဳးတို႔ လာေတာ့မယ္ ထင္ပါရဲ႕။ ပညာေရးဖက္ကို တပ္မေတာ္က ေရႊ႕လာလို႔ ဖဲႀကိဳးတပ္လိုက္၊ တရားစီရင္ေရးဖက္ ေရႊ႕လာလို႔ ဖဲႀကိဳးတပ္လိုက္၊ ေဆးေလာကကို ေရႊ႕လာလို႔ ဖဲႀကိဳးတပ္လိုက္။ ၾကာေတာ့ လူတစ္ကိုယ္လံုး ဖဲႀကိဳးဖံုးေတာ့မယ္ ထင္ပါရဲ႕။ မင္းမင္းလတ္ႀကီးရဲ႕ ယုဇနပင္နဲ႔ ဖဲႀကိဳး၀ါေတာင္ သတိရလိုက္ပါရဲ႕။

အရပ္ဖက္ကို တပ္ကေရႊ႕တာ ဘာထူးဆန္းလို႔တုန္းလို႔ ဇာဂနာျဖင့္ မေတြးတတ္ေအာင္ပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္ထဲက ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေတာင္ ဖယ္လို႔မရေသးဘဲ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ ၀င္ၾက ေထာက္ခံခိုင္းၾက။ မဖယ္ေတာ့လည္း ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္ဖူးလားဆိုေတာ့ ၀င္တာပါပဲ။ ဒါမ်ား သက္သက္မယ့္ လက္ေညာင္းခံ လက္မွတ္ထိုးခိုင္း အာအေညာင္းခံ ေအာ္ခိုင္း ဟစ္ခိုင္းခဲ့ေသးသဗ်။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေက်ာက္လံုးက ေက်ာက္လံုးပါပဲေပါ့ေလ။ လႊတ္ေတာ္ထဲက ဖယ္ကိုမဖယ္ပါဘူး။ အဲဒါေကာ ဘာဖဲႀကိဳး တတ္ရမလဲခင္ဗ်ာ။ ေဗဒင္ဆရာႀကီးမ်ားလည္း ဓာတ္႐ိုက္ ဓာတ္ဆင္လုပ္ၿပီး အေရာင္ေရြးေပးပါဦး။

ေရြးေကာက္ပဲြ အေရးႀကီးပါတယ္ဆိုမွ ဖဲႀကိဳးနဲ႔ လာတိုးေနတာကိုး။ ကိုင္းဗ်ာ။ တပ္မေတာ္ကေန ေရႊ႕မလာတဲ့ဌာန ဘယ္မွာမ်ားရွိလို႔လဲ။ မသိလို႔ ေမးတာေနာ္၊ စိတ္မဆိုးရဖူးေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ ဇာဂနာတို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘ၀တုန္းကလည္း ပါေမာကၡလုပ္ဖို႔ တပ္က ေရႊ႕လာတာပဲ။ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားကိုလည္း တပ္က ေရႊ႕လာတာပဲ။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ကိုေရာ၊ စာေပလုပ္သားကိုေရာ၊ ေဟာ…..သဘင္ေကာင္စီကိုပါ တပ္က ေရႊ႕လာတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါမ်ား အဆန္းလုပ္လို႔။ လႊတ္ေတာ္ထဲက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ ဖဲႀကိဳး တပ္ၾကပါဦး။ အဲဒါ ပိုအေရးပါပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ဖဲႀကိဳးမွ မျပတ္ေသးဖူး။ ဘတ္စ္ကားေတြက တစ္စခန္းထပါေလေရာ။ ကိုင္းဗ်ာ။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ မေမာင္းဘဲ လမ္းစည္းကမ္း ယာဥ္စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ဒဏ္ေၾကး သံုးေသာင္းဆိုတာနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္တယ္တဲ့။ စည္းကမ္း ဥပေဒကို မလိုက္နာႏိုင္လို႔ သပိတ္ေမွာက္သတဲ့။ ဒါကိုပဲ ႏိုင္ငံျခား အသံလႊင့္ဌာနတို႔ သတင္းဂ်ာနယ္တို႔က ဥပေဒ ျပန္ျပင္ေပးရမလိုလို ခရီးသြားျပည္သူေတြကို ငဲ့ကြက္ၿပီး သံုးေသာင္းကို ေလ်ာ့ရေတာ့ မလိုလို ေျပာၾကျပန္ေရာ ခင္ဗ်ာ။

ဇာ၈နာျဖင့္ နားကိုမလည္ပါဘူး။ အဲဒီသတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေတြ သတင္းဌာနေတြပဲ ဘတ္စ္ကားေတြ စည္းကမ္းမရိွလို႔ ေမာင္းခ်င္သလို ေမာင္းလို႔ ခရီးသြားျပည္သူေတြ အသက္ေဘး ဆံုး႐ႈံးရတယ္တို႔ လုပ္သားျပည္သူေတြ ေစာ္ကားခံေနရတာ ေန႔တိုင္းပဲတို႔ ဆိုတာေတြ ေရးခဲ့ေျပာခဲ့ၾကတာ မဟုတ္လား။ ကာတြန္းဆရာေတြလည္း ဆဲြခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ခုစည္းကမ္းတက် ျဖစ္ေအာင္ ဒဏ္သတ္မွတ္ျပန္ေတာ့ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ေမာင္းဖို႔ မတိုက္တြန္းပဲ ဘတ္စ္ကားေတြ ဘက္ကေန၀င္ၿပီး ေျမႇာက္ေပးေနၾကျပန္ေရာ။ အမွန္ကေတာ့ တစ္သက္လံုး သပိတ္ေမွာက္လိုက္ရမွာ။ မလွန္တမ္းေမွာက္။ ၿပီးတာပဲ ဒါမွအမ်ားပိုင္ ဘတ္စ္ကားလိုင္း ဆိုတာႀကီး ငြားငြားစြင့္စြင့္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို ကယ္တင္ေပးဖို႔ အလို႔ငွာ ေပၚထြက္လာေပေတာ့မွာေပါ့။

အမယ္ ကယ္တင္တယ္ဆိုမွ ေျပာရဦးမယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေရြးေကာက္ပဲြ နီးၿပီဆိုေတာ့ အၿပိဳင္အဆိုင္ မဲဆြယ္ေနၾကတာေပါ့ေလ။ ဒါကေတာ့ထံုးစံပါပဲ။ ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္။ လမ္းခင္းေပးမယ္၊ မီးလာေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ေရလာေအာင္လုပ္ေပးမယ္ စသျဖင့္ စသျဖင့္ေပါ့ေလ၊ မစားရ ၀ခမန္းေျပာၾက ေရးၾကေတာ့မွာေပါ့။ ထံုးစံအတိုင္းေပါ့။ ဒါက ခ်ဲစကားနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ကလင္ဒါက်ေပါ့ေနာ့။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ကယ္တင္မယ္ ဆိုတာႀကီးကေတာ့ ဇာဂနာေတာ့ နားမလည္ဘူး ခင္ဗ်ာ။ သူ႔ကိုသာမဲေပးလိုက္ ျပည္သူေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ရွိေနတယ္ဆိုပဲ။ စူပါမင္းလား စပိုင္ဒါမင္းလား အိုင္းယြန္းမင္းလား။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ထူးဆန္းတာအမွန္ပါ။

ရိွေသးဗ်။ ခုလို ျပည္သူေတြဆီ တကူးတက မိုးထဲေရထဲလာတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ကိုယ္တိုင္သိျမင္ ခံစားႏိုင္ၿပီး ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔လာတာတဲ့။ ငင္ ဘယ့္ႏွာႀကီးတုန္းဗ်ာ။ ျပည္သူေတြက အရင္ကလည္း သည္လိုပဲေနခဲ့ သည္လိုပဲစားခဲ့ၾကတာပါ။ ခုမွ မိုးေရအစိုခံလာၿပီး ကယ္တင္ရွင္ လာလုပ္ေနေလေတာ့ ေအာ္ ေတာ္ေတာ္ထူးတဲ့ လူသားေတြပဲ၊ ႐ံုသြင္းျပဖို႔ ေကာင္းလိုက္တာလို႔ ေတြးမိသဗ်။

ဆက္မိစပ္မိလို႔ ေျပာပါရေစ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္ခင္က ဇာဂနာ့မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ဖို႔ နယ္ကိုသြားတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ဇာဂနာ့ကိုလည္း သူနဲ႔အတူ လိုက္ခဲ့ဖို႔ ေခၚတာေပါ့ေလ။ အေတြ႔အႀကံဳ ရတယ္ဆိုၿပီး ဇာဂနာလည္း လိုက္သြားတာေပါ့။ နယ္ခံေတြကလည္း ဇာဂနာ့ မိတ္ေဆြအတြက္ ထမင္းေတြ ဟင္းေတြခ်က္၊ လွည္းေတြ ဆယ့္ေလးငါးစင္းမွာ အလံေတြတပ္။ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေထာင္။ အသံခ်ဲ႕စက္ေတြ တပ္ေပါ့ခင္ဗ်ာ။

တစ္ရြာ၀င္ တစ္ရြာထြက္ လွည့္ၿပီး မဲဆြယ္ေဟာေျပာမွာကိုး။ ထမင္းအိုး ဟင္းအိုးေတြလည္း လွည္းေပၚ တင္ရေတာ့တာေပါ့။ တိုတိုေျပာရရင္ လွည္းတပ္ႀကီး ခ်ီတက္လာတာေပါ့။ ေရႊမန္းတင္ေမာင္ရဲ႕ လွည္းသား ငါးရာထဲကလိုေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ အမယ္။ အိုးစည္ ဒိုးပတ္၀ိုင္းကလည္း ပါေသးဗ်ာ။

ဒီလိုနဲ႔ တစ္ရြာ၀င္လိုက္ အားပါးတရေဟာလိုက္။ ဒီမိုကေရစီရရင္ ခ်မ္းသာၿပီတို႔၊ စစ္အာဏာရွင္ ဘ၀ကလြတ္မွ ျပည္သူေတြဘ၀ တိုးတက္မွာတို႔ ဒါမ်ိဳးေတြ လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းေတာ့တာေပါ့။ ေလးငါးရြာေလာက္လည္း ေဟာၿပီးေရာ ဇာဂနာ့သူငယ္ခ်င္းလည္း ပဲြပန္းၿပီ ခင္ဗ်ာ။ ထမင္းေတြ ဟင္းေတြလည္း သိုးကုန္မွာစိုးလို႔ သစ္ပင္ရိပ္ ေကာင္းေကာင္းမွာ ၀ိုင္းဖဲြ႔စားၾကတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။

နယ္ခံေတြကလည္း ဇာဂနာ့သူငယ္ခ်င္း ေဟာတာ သိပ္ကိုေကာင္း သိပ္ကိုထိတာပဲရယ္လို႔ ခ်ီးမြမ္းခန္းေတြ ဖြင့္ေလေတာ့ ငနဲသားက သေဘာေတာ္ ေခြ႔ေနတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူက လူလည္ခင္ဗ်ာ။ လည္ရမွာေပါ့ေလ။ အမတ္ေလာင္းကိုး။ လွည္းသမားေတြ အုပ္စုဖဲြ႔ စားေနတဲ့ အနားေရာက္ေအာင္ သြားၿပီး လွည္းသမား အဖိုးႀကီးေတြနဲ႔ ၀ိုင္းဖဲြ႔ ၀င္စားတာခင္ဗ်ာ။

ၿပီးေတာ့ ဇာဂနာ့ သူငယ္ခ်င္းက ေမးပါေလေရာ။ ဦးႀကီးတို႔ ကြ်န္ေတာ္ေဟာတာ နားေထာင္ရဲ႕လားဆိုေတာ့ အဖိုးႀကီးေတြက အင္းေပါ့ နားေထာင္တာေပါ့တဲ့။ ေကာင္းရဲ႕လားလို႔ ထပ္ေမးေတာ့ အင္းေပါ့ေကာင္းတာေပါ့တဲ့။ ဒီမွာတင္ ဇာဂနာ့ သူငယ္ခ်င္းက အားေတြ တက္လာၿပီး “ကြ်န္ေတာ္ ခုလိုတကူးတကလာၿပီး ေဟာေျပာေနရတာ ဦးႀကီးတို႔ ျပည္သူေတြ ခ်မ္းသာေစခ်င္လို႔ဗ်။ သိလား။ ကြ်န္ေတာ္ခုလို လုပ္ေနတာေတြက ဦးႀကီးတို႔အတြက္ဗ်” လို႔လည္း ဆိုလိုက္ေရာ လွည္းသမား ဦးႀကီးေတြ ေႁမြကိုင္မိသလို အထိတ္တလန္႔နဲ႔ ထမင္းလုပ္ခ်ၿပီး တညီတညာ ျပန္ေျပာလိုက္တာကေတာ့ “အမေလးဗ်ာ။ က်ဳပ္တို႔အတြက္ ဟုတ္သလား။ သိပါဖူး။ ငါတို႔က မင္းအတြက္ မင္း လိုက္ေဟာေနတယ္ မွတ္တာ။ ငါတို႔အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ အပင္ပန္းခံ ေဟာမေနပါနဲ႔ေတာ့ ျပန္ပါေတာ့။ ငါတို႔ ေနသားက်ေနပါၿပီကြ” တဲ့ ခင္ဗ်ာ။

ဇာဂနာ့ သူငယ္ခ်င္းလည္း ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိေအာင္ မ်က္လံုးအျပဴးသားႀကီးနဲ႔ ဘီလူး သံပုရာသီး ငံုထားတဲ့ မ်က္ႏွာႀကီး ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဟဲဟဲ။ ခုလို ေဖာက္သည္ျပန္ခ်တာ ဇာဂနာ သိလို႔ေတာ့ မဟုတ္ဖူးခင္ဗ်ာ။ စစ္အစိုးရက အကြက္ဆင္ ဖမ္းခံရတာေတာင္ အမွတ္သည္းေျခ မရိွဘဲ အစိုးရ ေလာ္ဘီ လိုက္လုပ္ေနတဲ့ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ)က ေဇာ္သက္ေထြး ေျပာျပတာပါခင္ဗ်ာ။ သူက ႏွံ႔စပ္တယ္ ခင္ဗ်ာ။ မာဆတ္မွာႏိွပ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြကို ေမြးၿပီး သတင္းယူ တတ္တာကိုးလို႔ေနာ့။

ဇာဂနာ
Tomorrow
http://www.tomorrow.com.mm/?q=articles/1945


“သား သူတုိ႔ေတြကုိ အရမ္း ေၾကာက္တယ္။ အဲဒီ အထဲမွာတုန္းက အရမ္း ႐ုိက္ခံရတယ္။ ထမင္းလံုး တစ္ေစ့ က်တာနဲ႔ ၁၀ ခ်က္ အ႐ုိက္ခံရတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အ၀တ္အစား ေတြကုိလည္း ေလွ်ာ္ေပးရတယ္။ အ၀တ္ေတြ မေျပာင္ရင္လည္း အ႐ုိက္ခံရတယ္။ ပထမတစ္ခါ ေရာက္သြားတုန္းက သားကုိ ႐ုိက္တာ တစ္ကုိယ္လံုးနာၿပီး ၃ရက္ေလာက္ ဖ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က အလုပ္ေတြ ဆက္ခုိင္းတယ္။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ သူေတြကုိ သားအရမ္း ေၾကာက္တယ္။ သား ေနာက္တစ္ခါ ျပန္မသြားခ်င္ဘူး”ဟု ေျပာရင္း တစ္လိမ့္လိမ့္ က်လာေသာ မ်က္ရည္မ်ားကို ေပေရေနေသာ လက္ခံုျဖင့္ ပြတ္ခ်ရင္း ေျပာျပခဲ့သူက လွည္းတန္း ခုံးေက်ာ္တံတား ေအာက္တြင္ ႀကံဳသလို ေနေနရေသာ အသက္ ၁၀ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဖိုးေတဟုေခၚေသာ ကေလးငယ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ဖိုးေတလို ကေလး တစ္ေယာက္အတြက္ ငိုေႂကြးမႈဆိုတာ သာမာန္ ကေလးေတြလို မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္၊ ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႔ဘ၀ကို အေရးတယူ ေမးမည့္သူ ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ ကေလးအရြယ္သာ ရွိေသးေသာ ဖိုးေတတစ္ေယာက္ ကေလးလို ငိုေနပါသည္။

ဖိုးေတဆုိသည္မွာ လွည္းတန္း ခံုးေက်ာ္တံတား ေအာက္ရွိ စကိတ္ကြင္းတြင္ ညအိပ္ေလ့ရွိေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ကာ အသက္ႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ပင္ မၾကာခဏ ဖမ္းဆီး ခံေနရသူျဖစ္ၿပီး ငွက္ေအာ္စမ္းဟု ေခၚေသာ လူငယ္ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေရာက္ဖူးသူလည္း ျဖစ္သည္။

“သား ငွက္ေအာ္စမ္းမွာ ႏွစ္ခါ ဖမ္းခံရဖူးတယ္။ ပထမတစ္ခါက ၄လ၊ ဒုတိယတစ္ခါက ၇လ။ ပထမတစ္ခါ အဖမ္းခံရတုန္းက လမ္းေဘးမွာ အိပ္ေနတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ေခၚသြားတာ။ ဒုတိယ တစ္ခါတုန္းကက်ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ လမ္းေဘးမွာ ရန္ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး သားကုိ ဖမ္းေခၚသြားတာ။ အဲဒီကုိ ျပန္သြားရမွာ အရမ္း ေၾကာက္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ အရမ္း ႏွိပ္စက္တယ္”ဟု ဖိုးေတက မ်က္ရည္မ်ားကုိ သုတ္ရင္း ဆက္၍ ေျပာသည္။

ယခင္ကေတာ့ ဖိုးေတသည္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ရေသာ ကေလးျဖစ္ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ စတင္ကာ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ဆံုးပါးသြားခ့ဲၿပီး အရြယ္ႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ ေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္သြားရင္း ေလာကဓံကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံကာ ၀မ္းေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ ေနရသူလည္း ျဖစ္သည္။

“သားေဖေဖနဲ႔ ေမေမတုိ႔ ရွိတုန္းက အရမ္းေပ်ာ္တယ္။ သူတုိ႔မရွိေတာ့ သားလည္း ေနစရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ သားကုိ ဘယ္သူကမွ အလုပ္ မခုိင္းခ်င္ဘူး။ သားကုိ ငယ္ေသးတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ အိမ္ေတြက အ၀တ္ေလွ်ာ္ခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေပးတယ္။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ သားကုိ မခုိင္းေတာ့ဘူး။ သားလည္း လုပ္စရာမရွိေတာ့ ေတာင္းစားတယ္။ မနက္ဘက္ဆုိ လွည္းတန္းနဲ႔ ေျမနီကုန္းတုိ႔မွာ ပုိက္ဆံ လုိက္ေတာင္းတယ္။ ညဘက္ဆုိရင္ ဒီခံုးေက်ာ္ တံတားေအာက္မွာ လာအိပ္တယ္”ဟု ဖိုးေတက ဆက္ေျပာျပသည္။

“မရွိခိုးႏိုး” ဆိုေသာ စကားက ဖိုးေတတို႔လို႔ လမ္းေဘး ကေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ေရးထားတယ္လို႔ ထင္ရေလာက္ေအာင္ပင္၊ လူအမ်ားစုမွာ ဖိုးေတတို႔လို စုတ္စုတ္ခ်ာခ်ာ ကေလးမ်ား ျမင္လွ်င္ တစ္ခုခုကို ခိုးယူေတာ့မည့္အလား သတိ ထားတတ္ၾကေသာ္လည္း ကေလးမ်ား ရင္ထဲမွာေတာ့ လူအမ်ား ထင္ထားသလို မဟုတ္..။

“သားတုိ႔က မခုိးဘူး။ ခုိးရင္ ေနာက္တစ္ခါ ေတာင္းလုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ မရွိရင္ ေတာင္းစားတယ္။ ရွိရင္ ရတဲ့ ပုိက္ဆံေလးနဲ႔ ၀ယ္စားတယ္။ တစ္ခါတရံ ထမင္းဆုိင္ေတြက ထမင္းနဲ႔ဟင္း ေပးတယ္။ ရလာတဲ့ ထမင္းနဲ႔ ဟင္းကုိပဲ သားတုိ႔ ၀ုိင္းစားၾကတယ္”ဟု လူႀကီးဆန္ဆန္ ေျပာပံုမွာ နားေထာင္ရသူကိုပင္ တဒဂၤ မွင္သက္ သြားေစသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖိုးေတကဲ့သုိ႔ ဘ၀တူ ကေလးငယ္မ်ား ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဖိုးေတကုိ ကစားရန္ လွမ္းေခၚေလေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိေနေသာ ဖိုးေတခမ်ာ ေဆာ့ကစားရန္ အာ႐ုံရွိဟန္ မတူ။ ရွားရွားပါးပါး ေမးျမန္းသူရွိခ်ိန္မွာ ရင္ဖြင့္ခြင့္ရတုန္း သူ၏ ဘ၀အေၾကာင္းကုိသာ ဆက္လက္ေျပာရန္ ဆႏၵ ရွိေနသည္။ ဖိုးေတ၏ အျပဳမူေၾကာင့္ အျခားေသာ ဘ၀တူ ကေလးမ်ားကပါ သြားမကစားေတာ့ပဲ ဖုိးေတနံေဘးတြင္ ၀ုိင္းထုိင္ၿပီး သူတုိ႔၏ ဘ၀အခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာျပေလေတာ့သည္။

ဖိုးေတ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ ကေလးငယ္ တစ္ဦးက ၄င္းထံတြင္ မိဘႏွစ္ပါး ရွိေသာ္လည္း အိမ္မွာ ေနရသည္ကုိ ပ်င္းရိ၍ ဖိုးေတရွိရာ ခံုးေက်ာ္ တံတားေအာက္သုိ႔ လာေရာက္ ေဆာ့ကစားရာမွ ဖိုးေတႏွင့္ ခင္မင္သြားတာ။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ဖိုးေတဆီ ေန႔တိုင္း လာတယ္။ ေန႔လည္ဘက္ဆို သူနဲ႔အတူ လိုက္ေတာင္းေပးတယ္။ ညဘက္က်ရင္ ဒီခံုးေက်ာ္ တံတားေအာက္မွာ ေဆာ့တဲ့အခါ ေဆာ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ စကိတ္ကြင္းက တန္းေတြေပၚမွာ အိပ္တယ္”ဟု ဖိုးေတထက္ အသက္ ၄ႏွစ္ခန္႔ႀကီးသည့္ ေမာင္ေမာင္စိုး အမည္ရွိ ကေလးတစ္ဦးက ဝင္ေျပာသည္။

ထုိစဥ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးမွ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ အမူအရာျဖင့္ စကားအခ်ဳိ႕ ဆုိလာခဲ့မွပင္ သူတို႔လို ကေလးမ်ားမွာ ညပိုင္းမွာပင္ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ရျခင္း မရွိသည္ကို သတိျပဳ သိရွိခြင့္ရခဲ့သည္။

“ဦးေလးက သားတုိ႔ကုိ လုိက္ဖမ္းေနတဲ့ ရဲႀကီးေတြ မဟုတ္ရင္ သားတုိ႔ အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပမယ္။ သူတုိ႔က အၿမဲတမ္း သားတုိ႔ကုိ ဖမ္းဖို႔လုပ္ေနတာ။ အရင္ကလည္း ခဏခဏ အဖမ္းခံရတယ္။ ည ဘက္ သူတုိ႔ လာၿပီဆုိရင္ ဒီဘက္ ခံုးေက်ာ္တံတား ေအာက္ကေန ဟုိဘက္ ခံုးေက်ာ္ တံတားေအာက္ကုိ ေျပးရတယ္။ တစ္ခါတုန္းကလည္း ဖုိးေတ အိပ္ေနတာကုိ လာၿပီး ဖမ္းတာ ကၽြန္ေတာ္က ႏုိးေနတာနဲ႔ ေအာ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ အားလံုး အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ ထေျပးရတာ အ၀ုိင္းထိေရာက္တယ္”ဟု ဖုိးေတ၏ သူငယ္ခ်င္း ငထက္က ရဲမ်ား လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခ်ိန္ သည္းထိတ္ရင္ဖို ထြက္ေျပးခဲ့ရပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖိုးေတက့ဲသုိ႔ ကေလးငယ္မ်ားသည္ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားတြင္ လက္ဖ၀ါးႏွစ္ဖက္ ျဖန္႔၍ ပါးစပ္မွ တတြတ္တြတ္ ရြတ္ကာ ေတာင္းရမ္းတတ္ၾကၿပီး တစ္ေနကုန္ ေျခဗလာျဖင့္ ေလွ်ာက္သြား ေနၾကသည္ကုိ ျမင္ရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ဖုိးေတတုိ႔ သူငယ္ခ်င္း တစ္စု ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာျပရင္း ဖိုးေတ၏ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးမွ မုန္႔သြားစားရန္ ဖိုးေတအား ေခၚခ်ိန္တြင္ ဖုိးေတက ေဒါသတႀကီးျဖင့္ “ငါတုိ႔က ဘာပုိက္ဆံရွိလို႔ သြားစားရမွာလဲ။ ငါေတာင္ ေရေသာက္ခ်င္ေနတာ ညေနကတည္းက အခုခ်ိန္ထိ ေရမေသာက္ရေသးဘူး”ဟု ေအာ္ဟစ္ကာ ေျပာဆုိေလသည္။

ဖိုးေတႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ ထမင္းစားေသာက္ရသည္ ဟူ၍ မရွိဘဲ ဗုိက္ဆာခ်ိန္တြင္ ေဆာ့ကစား၍ လည္းေကာင္း၊ ႀကိတ္မွိတ္ကာ အိပ္စက္၍ လည္းေကာင္း ယင္းခံုးေက်ာ္ တံတားေအာက္သို႔ လာေရာက္သည့္ စကိတ္စီးသူမ်ား ၀ုိင္းဖြဲ႔ကာ အရက္ေသစာ ေသာက္စားသူမ်ား ထံမွ မုန္႔အႂကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စားေသာက္ရင္း က်န္ရွိသည့္ အရက္၊ ဘီယာ ပုလင္းခြံမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ကာ ၀မ္းေရး ေျဖရွင္းရသည္ဟု ၄င္းတုိ႔က ဆုိသည္။

“မနက္ဘက္ လုိက္ေတာင္းရင္ တစ္ေန႔ကုိ ၁၀၀၀ေက်ာ္၊ တစ္ခါတေလ ၂၀၀၀ေလာက္ ရတယ္။ အဲဒီ ရတဲ့ပုိက္ဆံကုိ သားတုိ႔ မုန္႔၀ယ္စားတယ္။ သားသူငယ္ခ်င္းေတြ ရလာရင္ သားကုိ ေကၽြးတယ္။ သားရလာရင္ သူတုိ႔ကုိ ေကၽြးတယ္။ လွည္းတန္း ေစ်းထဲက ထမင္းဆုိင္ တစ္ဆုိင္က သားတုိ႔ကုိ ထမင္း အၿမဲ ေခၚေကၽြးတယ္။ အခု အဲဒီဆုိင္က ပိတ္သြားၿပီ။ သားတုိ႔လည္း သြားစရာေနရာ မရွိေတာ့ ေတာင္းလို႔ရတဲ့ ပုိက္ဆံနဲ႔ ၀ယ္စားရတယ္”ဟု ဖိုးေတက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စကားေျပာေနရင္း မွအမွန္တကယ္ပင္ ဗုိက္ဆာ လာပံုရကာခပ္လွမ္း လွမ္းတြင္ ၀ုိင္းဖြဲ႔ထုိင္၍ အရက္ေသာက္ကာ ဂစ္တာ တီးေနသူမ်ားထံသုိ႔ ေတာင္းရမ္းရန္ ထသြားေလသည္။ ဂစ္တာ တီးေနသူမ်ားႏွင့္ အရက္ ေသာက္ေနသူမ်ားက ဖိုးေတႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း တစ္စုကုိ စိတ္ရႈပ္စြာ ေအာ္ေငါက္ေနခ်ိန္တြင္ ထုိအရက္၀ိုင္းတြင္ ထုိင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက အာ႐ုံေနာက္ သက္သာရန္အတြက္ ေပးကမ္းလုိက္ေသာ ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ ၅၀၀တန္ေလးကုိ ဖိုးေတက လွမ္းယူလုိက္ၿပီး လက္ထဲတြင္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ရင္း ဗိုက္ဆာေနေသာ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္အတူ မုန္႔စားရန္အတြက္ ကေလး သဘာ၀အတုိင္း ခုန္ေပါက္ ေျပးလႊားလ်က္ လွည္းတန္း မီးပိြဳင့္ဘက္သုိ႔ ထြက္သြားေလသည္။
သူတို႔ အတြက္ေတာ့ မနက္လင္းသည္ႏွင့္ အျခားေသာ ကေလးငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ မ်က္ႏွာသစ္ သြားတုိက္ရန္ မလုိ။ တစ္ေန႔တာ ၀မ္းေရးအတြက္ အလ်င္အျမန္ ထကာ ေတာင္းရမ္းဖို႔ကိုသာ ေျပးလႊားၾကရၿပီ။ သူတို႔အတြက္ေတာ့ ထမင္း မစားလို႔ ဆူပူမည့္ မိဘ မရွိ၊ စာမလုပ္လို႔ ႐ိုက္မည့္သူ မရွိ၊ ေသြးလြန္ တုတ္ေကြးအတြက္ အကာကြယ္ေပးမည့္ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ ဘာမွမရွိ၊ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မရွိ၊ ဖိစီးမႈ မရွိ၊ ဘာဆိုဘာမွ မရွိ၊ မရွိျခင္းမ်ားျဖင့္ အသားက်လို႔ေနသည့္ သူတို႔ဘ၀မွာ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကေလးေတာ့ ရွိေလာက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

ဒီလို ေမွ်ာ္လင့္မိတာေၾကာင့္လည္း မုန္႔သြားစားၾကဖို႔ အေျပးအလႊား ေဆာ့ရင္း ေျပးေနၾကတဲ့ သူတို႔ေနာက္ ေျပးလိုက္ရင္း “ေဟ့ ဖိုးေတ မင္း ႀကီးလာရင္ ဘာလုပ္မလဲ” ဟု လွမ္းေမးလိုက္ရာ ေျပးေနရာကေန ရပ္လိုက္ရင္း ခပ္ၿပံဳးၿပံဳး ျပန္ေျဖလိုက္ကေတာ့... “သားက ကားေဘာ္ဒီ႐ုံ ပုိင္ရွင္ႀကီး ျဖစ္ခ်င္တာ” တဲ့..။ ။

လွ်မ္းလူ

http://www.tomorrow.com.mm/?q=articles/1947

ျပည္သူ့ဂုဏ္ရည္အသင္း၏ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေပးမူ့ျဖင့္ အမ်ိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္၏ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးရံပံုေငြနွင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ရံပံုေငြဂီတ
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုအေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္

ျမန္မာနိင္ငံမွ အဆိုေတာ္မ်ားျဖင့္ေသာထြန္းအိနၵာဗိုလ္ ေဆာင္းဦးလိူင္ အာဇာနည္ ဥကၠာဦးသာနွင့္ နီနီခင္ေဇာ္တို့မွ အက်ိုးအျမတ္မယူဘဲ ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ လာေရာက္ ကူညီေဖ်ာ္ေျဖျကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို့ပါေသာေျကာင့္ အေမရိကေရာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားအေန နွင့္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး က်န္းမာေရး နွင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လာေရာက္ကုသိုလ္ယူ အားေပးျကပါရန္ ေမတၲာျဖင့္တိုက္တြန္းနိူးေဆာ္ အပ္ပါသည္။

မိုး သူ

ေျမာင္းျမ သစ္ဆိမ့္ကုန္းမွာ NLD လူငယ္ကို ဝိုင္းရိုက္တဲ့ ကိစၥမွာ သတင္းလိုက္တဲ့ EMG သတင္းေထာက္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈကို ေလးစားခ်ီးက်ဴးပါတယ္

ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္မွာ မသမာမႈလုပ္တဲ့ သမၼတေတာင္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းေထာက္ေၾကာင့္ သမၼတအျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ရတာပဲ

အခု ရိုက္ႏွက္မႈကိစၥမွာလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕အေနာက္မွာ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ ဒါမွမဟုတ္ State Sponsor ပါဝင္ခဲ့တာကို အခိုင္အမာသက္ေသျပႏိုင္ရင္ ကမၻာသိျဖစ္စဥ္ႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္

အဲဒါေၾကာင့္ EMG ကို ဌာနဆိုင္ရာေတြ ရဲေတြနဲ႔ အထုပ္ေျပမွာေၾကာက္သူေတြ အေသမုန္းၾကတာပဲ

ေသခ်ာတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနီးေလေလ ျဖတ္ေလးျဖတ္နဲ႔ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာမႈေတြ တေျဖးေျဖး ေတြ႕ရေလေလပါပဲ..

Credit Yan Aung

dassk-sakaing-trip-620.jpg စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခႏၱီးျမဳိ႕မွာ က်င္းပတဲ့ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးဟာေျပာပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္

ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ေရွ႕ဆံုးကရင္ဆိုင္ၿပီး အခြင့္အေရးကို ေနာက္ဆံုးမွ ယူသူေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြက ခ်မ္းသာေနၿပီး ျပည္သူအမ်ားက ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေနတယ္ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္မေကာင္း လို႔ျဖစ္ေၾကာင္း NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ ထမံသီေက်းရြာမွာ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲမွာ ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္က အခုလို ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ အဲ့ဒီေဟာေျပာပြဲမွာ ကေလးသူငယ္ေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားေအာင္ မိဘေတြက အားေပးၾကပါလို႔လည္း ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက ဟုမၼလင္းကို ေရာက္ရွိလာၿပီး မနက္ျဖန္မနက္ပိုင္းမွာ ဟုမၼလင္းမွာ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-leader-ship-need-speech-09262015103749.html

ncct-nainghanthar-620.jpg ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Green Hill Hotel မွာ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ NCCT အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏိုင္ဟံသာကို ေတြ႔ရစဥ္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) စာခ်ဳပ္ကုိ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလမွာ လက္မွတ္ထိုး၊ မထိုးကုိ ယတိျပတ္အေျဖမေပးႏိုင္ေသးဘူးလို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ညွိႏႈိင္းေရး SD အဖြဲ႔ဝင္ ဦးႏိုင္ဟံသာက ေျပာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဘက္က NCA စာခ်ဳပ္ကုိ ေအာက္တိုဘာလလယ္မွာ အၿပီးသတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာထားေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က အဖြဲ႔ေတြ အားလံုးပါဝင္ေရးကုိ ေဆြးေႏြးရဦးမယ္လို႔ ဦးႏိုင္ဟံသာက ေျပာပါတယ္။

"အတိအက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အေျဖမေပးႏိုင္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ ခ်က္က အားလံုးပါဝင္ေရး၊ အားလံုးထဲမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၂၁ ဖြဲ႔စလံုး မစံုေသးေတာ့ဗ်ာ ၂၁ ဖြဲ႔စလံုးပါႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ေလ၊ တကယ္လို႔ အဲ့ဒါအားလံုးမပါႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ က်ေနာ္တို႔ NCCT နဲ႔ SD မွာပါဝင္တဲ့ ၁၇ ဖြဲ႔စလံုး ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို က်ေနာ္တို႔က အဓိကထားေတာင္းဆိုတယ္"

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြ အားလံုးပါဝင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိလည္း ထိိုင္ႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ လာမယ့္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ကေန ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (၁၅) ဖြဲ႔ကုိ NCA စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားေပးမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က NCCT ထဲက အဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔စလံုးပါမွသာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ မယ္လို႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

အဲ့ဒီ ၁၇ ဖြဲ႔ထဲက ရခိုင္တပ္မေတာ္ AA ၊ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ MNDAA တို႔ကိုေတာ့ အစိုးရက ဒီတစ္ႀကိမ္လက္မွတ္ေရးထိုးရာမွာ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

RFA

၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲမက်င္းပမီ FIFA FAIR PLAY အမွတ္တံဆိပ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ကြၽန္ေတာ္ သု၀ဏၰကြင္းထဲ ေဘာလံုးပြဲ သြားၾကည့္တိုင္း အျမဲလိုလို ေတြ႕ရတတ္တဲ့ ျမင္ကြင္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲ မစတင္မီ ကြင္းထဲ ႏွစ္ဖက္အသင္းသားေတြ ဘယ္၊ ညာတန္းစီၿပီး မထြက္ခြာမီ ေဘာေကာက္ လူငယ္ေလးဦးက ႀကီးမားတဲ့ အ၀ါေရာင္ ပိုစတာႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ထိပ္စြန္းေလးဖက္ကို ကုိင္ၿပီး ထြက္လာတဲ့ ျမင္ကြင္းပါ။ အ၀ါေရာင္ ေအာက္ခံေပၚမွာ ဖီဖာအမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ေရးထားတာက “FAIR PLAY” ဆိုတဲ့ စာသားပါ။ ေဘာလံုးပြဲ ၾကည့္ၾကသူတိုင္း ဒီျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ဖူးၾကမွာပါ။ တစ္ဆက္တည္းမွာ ဖီဖာရဲ႕ ပြဲထြက္ ဂီတသံ ဟိန္းထြက္လာၿပီး ေဘာလံုးသမားေတြနဲ႔ ဒိုင္လူႀကီးေလးဦး ကြင္းထဲကို ညီညီညာညာ တန္းစီ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ျမင္ကြင္းဟာ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ လွပတဲ့ျမင္ကြင္း တစ္ခုပါ။

ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲရယ္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့ အားကစားပြဲတိုင္း (Rule of the Game) အတုိင္းက စားဖို႔ ဒိုင္လူႀကီးေတြ ထားရွိပါတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမွာ စည္းကမ္းရွိရမွာ ျဖစ္သလို “သန္႔ရွင္း မွ်တစြာကစားဖို႔” ႏွစ္ဖက္ကစားသမား မ်ားကလည္း သေဘာတူၾကပါတယ္။ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ မ်ားမွာေတာ့ ဒါကို သတိေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲမစတင္မီ “သန္႔ရွင္း မွ်တစြာကစားပါ” (Fair Play) ဆိုၿပီး ပိုစတာနဲ႔ ေဆာ္ၾသပါ တယ္။ ဒါ ဖီဖာ (ကမၻာ့ေလာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) က ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုပါ။

“Fair Play” လို႔ ဘယ္လိုပဲ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ရွိေနပါေစ ဒီကေန႔ ကမၻာ့ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ Fair Play မျဖစ္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းတုန္းကပဲ အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ (ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ အာဆင္နယ္) ကစားတဲ့ပြဲမွာ ခ်ဲလ္ဆီးတိုက္စစ္မွဴး ဒီေယဂိုေကာ္စတာနဲ႔ အာဆင္နယ္ ကစားသမား ကိုစီရယ္နီတို႔ ဥပေဒပ ကစားရာက တြန္းထိုးရန္ျဖစ္ၾကလို႔ အာဆင္နယ္ ကစားသမားခမ်ာ ဒိုင္လူႀကီးရဲ႕ အနီကတ္နဲ႔ ကြင္းထဲက ထြက္ခဲ့ရတယ္။ ဒီပြဲကို မ်က္ျမင္ၾကည့္ လိုက္ရတဲ့ ပရိသတ္ကေတာ့ ပထမဦးဆံုး ရန္စသူက “ဒီေယဂိုေကာ္စတာ” ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိၾကတယ္။ ဒိုင္ကေတာ့ ကိုစီရယ္နီကိုပဲ အနီကတ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ဒါက ဥပမာ တစ္ခုပါ။

“Fair Play” ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္ ကစားသမားေတြနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္ဖက္ ပရိသတ္နဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ရတာက ပရိသတ္ခ်င္း ရန္ျဖစ္ၾက တာ၊ ခဲလံုးေတြ၊ ေရဘူးေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္ၾကတာ၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ၾကတာေတြကိုပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္အသင္း အေရးနိမ့္ေနခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္အသင္း ကစားသမားကို ပရိသတ္ေတြက ပြဲၾကည့္စင္ေပၚကေန ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္ ၾကတာပဲျဖစ္တယ္။ တစ္ေလာက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ သီရိမႏၲလာကြင္းမွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ထိုင္း အမ်ဳိးသမီးအသင္းတို႔ ကစားၾကေတာ့ ပရိသတ္အခ်ဳိ႕ ကြင္းထဲကို ေရဘူးေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္ခဲ့တာ ရွိခဲ့ပါ တယ္။ အေရွ႕ဥေရာပက (ဆားဘီးယား၊ မြန္တီနီဂ႐ိုး၊ ေဘာ့စနီးယား၊ ဆလုိေဗးနီးယား) စတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြမွာလည္း ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပရိသတ္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈေတြ မၾကာခဏ ဆိုသလို ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲက အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ဆိုင္လို႔ မ်ဳိိးခ်စ္စိတ္ လြန္ကဲမႈက ဒီလို ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီအျဖစ္မ်ဳိး မၾကာခဏ ၾကံဳခဲ့ၾကၿပီး (ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ေဂ်ာ္ဒန္ နဲ႔ ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲ) မွာ ကြင္းထဲ ခဲနဲ႔ေပါက္လို႔ ဖီဖာက သု၀ဏၰကြင္းကို ပိတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတာင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဖီဖာကခ်မွတ္ထားတဲ့ “သန္႔ရွင္းစြာ ကစားပါ” (Fair Play) ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းအတိုင္း ကစားၾကရင္ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး။ ခုလည္း (Fair Play) ျပႆနာက စလာပါၿပီ။ မၾကာခင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ေတာ့မယ့္ “၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ” (သို႔မဟုတ္) ပါတီမ်ားရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲ၊ အမတ္ေလာင္းမ်ားရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲ (Contests) ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးသိိၾကတဲ့အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က “ဒိုင္လူႀကီး” ဆိုရင္ ပါတီမ်ားရဲ႕ အမတ္ေလာင္းမ်ားက ‘ၿပိဳင္ဘက္အသင္း’ ေတြေပါ့။ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ တစ္သီးပုဂၢလ အပါအ၀င္ ပါတီႀကီး-ငယ္(၉၀)ေက်ာ္ ၀င္ၿပိဳင္ၾကမယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီကေတာ့ ႏွစ္ပါတီတည္းပါ။ “ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး” နဲ႔ “NLD” လို႔ လူသိမ်ားၾကတဲ့ ပါတီႀကီး ႏွစ္ခုပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက နည္းနည္းေတာ့ ျပင္းထန္လာပါၿပီ။

ဒီအခ်ိန္မွာ လက္ေ၀ွ႔စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ “ခ်က္ေအာက္ထိုး” တဲ့ပါတီ။ ေဘာလံုးစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ “ေျခထိုးခံ” တဲ့ပါတီ။ ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္း အျပင္က အႏိုင္ရဖို႔ ႀကိဳးစားလာတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ ေတြ႕လာရပါၿပီ။ (၂၄.၉.၂၀၁၅) ေန႔ သတင္းစာ တစ္ေစာင္မွာပဲ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕မွာ အဓိက ပါတီႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဓာတ္ပံုေတြ၊ မဲဆြယ္ပိုစတာေတြ ဖ်က္ဆီးခံရတယ္လို႔ သတင္း ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပိုၿပီး ထူးျခားတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္၊ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရး လုပ္ေနတုန္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္တစ္ဦးက ပါတီ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပးဖို႔မလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားတဲ့အျပင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံုအရ အင္မတန္႐ုပ္ဆိုးတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုပါ။ ဒါဟာ “သန္႔ရွင္းစြာယွဥ္ ၿပိဳင္ပါ” (Fair Play) ဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းကို ေျဗာင္ ခ်ဳိးေဖာက္လုိက္တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါလည္း သာဓကတစ္ခုပါ။ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေအာက္ေျခေတြမွာ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အပုပ္ခ်ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ေျဗာင္ က်က်ေ၀ငွေနတဲ့ သူေတြရွိသလို ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး တစ္ဖက္ပါတီကို တိုက္ခိုက္ ေနတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ကိုယ့္ပါတီအႏိုင္ရဖို႔၊ ကုိယ့္အသင္း အႏိုင္ရဖို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ လူႀကီး လူေကာင္းဆန္ဆန္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါ။ (Rule of the Game)အတိုင္း ၿပိဳင္ၾကပါ။ ေျခမထိုး၊ ခ်က္ေအာက္ မထိုးၾကပါနဲ႔။ ဒိုင္လူႀကီးကလည္း ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လိုက္နာပါ။ ဘက္မလိုက္ပါနဲ႔။ မတရားမႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားရင္ ဒါဟာသန္႔ရွင္းတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ့္ပါတီ အႏိုင္ရဖို႔ ၿပိဳင္ဘက္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ ကိုယ့္ ရဲ႕အားသာခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ ေကာင္းကြက္၊ ဆိုးကြက္ေတြကို အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ရမွာက ျပည္သူပါ။ ခုခ်ိန္မွာ (Dirty Game) ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အစအနေတြကို ျမင္လာရလို႔ သတိ ေပးရတာပါ။ အားလံုး သန္႔ရွင္းမွ်တစြာ (Fair Play) ကစားႏိုင္ၾကပါေစ...။

ခ်စ္၀င္းေမာင္
http://news-eleven.com/opinions/%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%AC-%E1%80%80%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB