10/25/15


ကုိကုိးကြ်န္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ NLD ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲေပးရန္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ကိုကိုကၽြန္းသို႔ ၎တို႔ စတင္ေရာက္ရွိသည့္ ၂၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မဲဆြယ္စည္းရုံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ မဲဆြယ္စညး္ရုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၁) ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ ငွားရမ္းထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား ေနထုိင္သည့္ ေနအိမ္ၿခံဝင္းေရွ႕မ်ားတြင္ တာဝန္မွအပ မဝင္ရဟူသည့္ အနီေရာင္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကပ္ထူထားမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား မဲဆြယ္ခြင့္ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကို မဲဆြယ္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၁) ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား NLD ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားက တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံစာ တင္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္သားမ်ားကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက မဲဆြယ္စည္းရုံး ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုကိုကၽြန္းတြင္ တပ္မေတာ္ အမွတ္(၁) ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ ငွားရမ္းထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၆၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိကုိးကြၽန္း မဲဆႏၵနယ္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သူ ၉၉၀ ဦးသာရွိၿပီး မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ၁၅၇၁ ဦးရွိကာ ၎တုိ႔ထဲတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ကုိကုိးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

Eleven Media Group

“ထမင္းသိုးကို အုိးအသစ္ထဲကို ထည့္ေပမယ့္ သုိးေနတဲ့ ထမင္းက သိုးေနတာပဲ”ဟု ႏုိင္ငံတုိးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ဥပမာေပး ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ေမွာ္ေတာ၊ က်ဳံေထာ္၊ ပ်ဥ္းကတုိးႏွင့္ အေဖ်ာက္ေက်းရြာမ်ား၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ေက်းရြာမ်ား ျဖစ္သည့္ ပ်ားမႊာ၊ ဘုိ႔ဒင္၊ ခ႐ုိကၡနိႏွင့္ က်ဳံဒရယ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေဟာေျပာခဲ့သည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံကို တုိးတက္သင့္သေလာက္ တုိးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ လုိၿပီလုိ႔ေျပာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ အစိုးရစနစ္မ်ဳိး တစ္ခုလုိခ်င္ေၾကာင္း အေပၚယံေၾကာ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ မတူညီဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ထမင္းသိုးကို အုိးအသစ္ထဲကို ထည့္ေပမယ့္ သုိးေနတဲ့ ထမင္းက သိုးေနတာပဲ။ မထူးပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔က အုိးေျပာင္းတာထက္ ထမင္းကို ေျပာင္းၾကစုိ႔လုိ႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ထမင္းသိုးခ်ည္းပဲ ဆက္စားေနမယ္ဆုိရင္ က်န္းမာေရးလည္း ထိခုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ မွန္မွန္ ကန္ကန္ေကာင္းတဲ့ ထမင္းရဖုိ႔ဆုိရင္ အုိးက အဓိကမဟုတ္ဘူး။ ဆန္နဲ႔ ထမင္းဟာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ခ်က္ျခင္းကသာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဘ၀လုံျခံဳမႈကိုေပးႏုိင္မယ့္ စနစ္တစ္ခုကို လုိတယ္။ အဲဒီစနစ္က ဘာလဲဆုိေတာ့ ျပည္သူမ်ားဟာ ကိုယ္လုိခ်င္တဲ့ အစိုးရကို ကုိယ္တင္ေျမႇာက္ပုိင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိရမယ္။ အဲဒီေတာ့မွ အစိုးရကလည္း ငါတုိ႔ ျပည္သူေတြကို ခ်မ္းသာေအာင္ မလုပ္ေပးရင္ ျပည္သူေတြ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ မေဆာင္ရြက္ေပးလုိ႔ရွိရင္ ငါတုိ႔ဆက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ မရဘူးဆုိတာ သေဘာသြားမယ္။ အဲဒါက ေရြးေကာက္ ပြဲကေနတစ္ဆင့္ လုပ္ရတာ။ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခါတစ္ခါ က်င္းပတယ္ဆုိတာ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ရွိ အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္သူေတြကေန ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တာပဲ။ လက္ရွိအစုိးရဟာ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ တုိးတက္မႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သလားဆုိတာ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေန တစ္ဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ အျမင္မွာေတာ့ လက္ရွိအစိုးရဟာ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံကို တုိးတက္သင့္သေလာက္ တုိးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူးလုိ႔ ဒီလုိပဲျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔က အေျပာင္းအလဲ လုိၿပီလုိ႔ ေျပာတာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ စနစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး စနစ္သည္ နိမ့္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဥာဏ္ရည္ နိမ့္က်ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ပညာေရးစနစ္ နိမ့္က်ျခင္းမွာ အစိုးရလုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားသည္ လုိအပ္သည့္ ပညာမရွိဘဲႏွင့္ တုိးတက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကုိယ့္ဘ၀အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆုိတာ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲခ်င္တာပါ။ ကြၽန္မတုိ႔ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္အဖြဲ႕ အစည္းကိုမွ ထိခုိက္ေစခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ကြၽန္မတို႔ စနစ္ကိုေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ အစိုးရကိုပဲ ေျပာင္းရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ တက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ကို မဲေပးၾကပါလုိ႔ ေဆာ္ၾသတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ မဲရရွိေရးအတြက္ ေပးကမ္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အားနာလုိ႔ မဲထည့္ျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ေပးကမ္းမႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာဓုေခၚ႐ုံျဖင့္ လုံေလာက္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “မဲ ေပးေစခ်င္လုိ႔ တစ္ခုခုေပးလုိ႔ ကုိယ္ကလုိက္ၿပီး မဲေပးလုိ႔ရွိရင္ ဒါက လဘ္ေပး လာဘ္ယူ သေဘာမ်ဳိး ေရာက္တယ္။ မဲေရာင္းစားရာ သေဘာမ်ဳိးေရာက္တယ္။ သူတုိ႔ကေပးခ်င္လုိ႔ ကုိယ္က ယူထားၿပီး မဲကိုေတာ့ ကုိယ္ေပးခ်င္တဲ့ သူေပးလုိ႔ရွိရင္ ဒါဟာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔အလွဴကို လက္ခံတာပဲ။ အလွဴကုိေတာ့ လက္ခံေကာင္းပါတယ္။ အလွဴရွင္ကို သာဓုေခၚပါ။ ဒါေပမယ့္ မဲေရာင္းတာဟာ ဥပေဒနဲ႔ မကုိက္ညီပါဘူး။ မဲကို ပစၥည္းေပးၿပီးေတာ့ မက္လုံးေပးၿပီးေတာ့ ၀ယ္ယူ တယ္ဆုိတာလည္း ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕က်က် ၾကည့္မည္ဆုိပါက ပါတီ ႏွစ္ခုသာ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္သည့္ ပါတီတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အလံကို မဲေပးၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္မွာ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးျခင္းဟာ အခြင့္အေရးျဖစ္သလုိ တာ၀န္လည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္မတို႔သတိေပးရပါတယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိက တာ၀န္ယူရမွာက ေနာက္ဆုံးေတာ့ ျပည္သူေတြပါပဲ။ ႏုိင္ငံအတြက္ တာ၀န္ယူတယ္ဆုိတာ ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀အတြက္ တာ၀န္ယူတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။
Writer:
ေအာင္ေဇာ္ထြန္း၊ ေအာင္ေက်ာ္ထက္
ElevenMediaGroup

သူရဦးေရႊမန္းမွ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ အႏိုင္ရရန္ ခက္ခဲမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအား မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ျပဳလုပ္စဥ္ မီဒီယာမ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“အင္မတန္မွ ခက္ခဲပါတယ္။ အႏိုင္ရဖို႔ အလြန္ ခက္ခဲပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရတဲ့ ရလဒ္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕တိုး ေဆာင္ရြက္မွာပါ” ဟု ဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ယခင္က ရွိခဲ့သည့္ အတိုင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ အႏိုင္ရရန္ ႀကိဳးစားၾကမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ေကာင္းသည္ဆိုပါက ညိႇႏႈိင္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပင္ မဟုတ္ပါဘဲ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ တတ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ေစတနာပါပါ ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အျခားသူေတြက ခြင့္မျပဳႏုိင္ဘူးဆိုရင္ လုပ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေရႊမန္းက ေျပာပါသည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲဖို႔က မွန္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလို ေျပာင္းလဲတဲ့ ေနရာမွာ ထားသင့္တာပဲ ထားရမယ္။ ျပင္သင့္တာ ျပင္ရမယ္။ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလိုက္လို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိဖို႔ ပိုၿပီးေတာ့ အခြင့္အလမ္း သာလာမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပရမယ္ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႔ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ရလဒ္မ်ားအား ခန္႔မွန္းထားသည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သာ ေအာင္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ထိုစာတမ္းအား ၎အေနျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားစဥ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေရႊမန္း၏အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

လက္ရွိတြင္ သူရဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သူရဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးကိုကိုေက်ာ္မွာ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ တိုးတက္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Writer:
စိုးမင္းထိုက္
Eleven Media Group

ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ၏ ေအာင္ႏိုင္ေရးအၾကိဳ လွည့္လည္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံသူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အင္အားျပ လွည့္လည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္တစ္သက္မွာ ဒီတစ္ႀကိမ္ပဲ ေတြ႕ႀကံဳဖူးပါေသးတယ္။ ဒီလို အင္တိုက္အားတိုက္ ေထာက္ခံၿပီး ပါ၀င္ဆင္ႏြဲတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မဲမေပးခင္ ကတည္းက NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရေနၿပီဆိုတာ တြက္ထားလို႔ ရပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူမွ မစည္းရံုးဘူး ဘာေပးမယ္ ညာေပးမယ္ဆိုၿပီးလည္း လာမေခၚဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒီပါတီကို ယံုၾကည္မႈရွိလို႔ ၿမိဳ႕လွည့္ပြဲမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ ဦးခင္ေမာင္ေထြးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕တြင္းလွည့္ပြဲကို ၿမိိဳ႕နယ္ရံုးေရွ႕မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး စကား၀ါလမ္း၊ ကန္ေဘာင္ရုိးလမ္း၊ ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ထား၀ယ္ကမ္းလမ္းမႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္တံတားဦးလမ္းမွ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊ ထိုမွတဆင့္ တလိုင္းစုရပ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတစ္ေလ်ာက္၊ ဗဟိုလမ္း၊ ထား၀ယ္စုရပ္၊ ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊ ရွမ္းေခ်ာင္းလမ္းမႀကီး၊ ေလယာဥ္ကြင္းလမ္း၊ ကန္ဖ်ားေျမနီလမ္း၊ ပါရမီေပ ၆၀ လမ္း၊ အလယ္ကၽြန္းရပ္ မဂၤလာလမ္း၊ ေစ်းတန္းရပ္ ပုလဲလမ္းမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ ျပန္လည္ အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လမ္းတစ္ေလ်ာက္ရွိ ရပ္ကြက္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားက ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႀကိဳဆိုၿပီး ပန္းစည္းေပးျခင္း၊ ပန္းကံုးမ်ားစြပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၀န္းရံလိုက္ပါသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ေရသန္႔ဗူး၊ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ မုန္႔မ်ား ေကၽြးေမြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လမ္းတစ္ေလ်ာက္ လိုက္ပါတဲ့လူ အုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ေတြက ေရတြက္လို႔ မႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီက ျပည္သူ႕ပါတီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္သြားမွာပါ။ ဒီမွာ လိုက္ပါတဲ့သူေတြ အားလံုးဟာ ကိုယ့္စားရိတ္ႏွင့္ကိုယ္ လာေရာက္ၿပီး NLD ပါတီကို ၀န္းရံၾကတာပါ အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ယံုၾကည္လို႔ လာေရာက္ၾကတာပါ” လို႔ NLD ပါတီ၀င္ ကိုေက်ာ္လင္းဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ၏ အင္အားျပ လွည့္လည္ပြဲသို႔ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကလည္း ကားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္အင္အားျဖည့္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကားအစီးေရ 500 ေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ကားတန္းႀကီးက ၂ နာရီေလာက္ ၾကာပါတယ္ လူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈက အားရစရာ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ကိုယ္တိုင္ ကားပါ၀င္လွဴဒါန္းခဲ့သူ တစ္ဦးမွ ဆိုသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ NLD ၏ အင္အားျပ လွည့္လည္ပြဲ မစတင္မီ ညပိုင္းတြင္ ပါတီအက်ၤီမ်ား ေရာင္းမေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ကာ အေရးေပၚရိုက္ႏွိပ္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရျပီး အက်ၤ ီ၀ယ္ယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ လူအုပ္ႀကီးေၾကာင့္ လမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သလို ညမအိပ္ပဲ NLD ပါတီ၏အက်ၤ ီရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Writer:
ေဇာ္မိုးဦး ( ၿမိတ္ )
Eleven Media Group

အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီကို မဲထည့္ၾကဖို႔ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံေတြကို တိုက္တြန္းေျပာၾကားရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ "သိုုးေနတဲ့ ထမင္းကို အိုးအသစ္ထဲ မထည့္ၾကဖို႔" ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ခရိုက္ကနိေက်းရြာက ေဟာေျပာပဲြမွာ စနစ္ေျပာင္းဖို႔အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီကို မဲေပးၾကဖို႔ တိုုက္တြန္းေျပာၾကားစဥ္မွာ ဥပမာေပး ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

"ထမင္းသိုးကို အိုးအသစ္ထဲထည့္လည္း သိုးေနတဲ့ထမင္းကသိုးေနတာပဲ၊ မထူးပါဘူးလို႔၊ အဲ့ေတာ့ က်မတို႔က အိုးေျပာင္းတာထက္ ထမင္းကိုေျပာင္းၾကစို႔လို႔ က်မေျပာခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္၊ က်မတို႔ ထမင္းသိုးႀကီးပဲဆက္စားေနမယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးလည္းထိခိုက္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်န္းမာေရးတြက္ေကာင္းတဲ့၊ အရသာလည္းပိုေကာင္းတဲ့ ထမင္းစားဖို႔ဆိုရင္ အိုးကအဓိက မဟုတ္ဘူး၊ ဆန္နဲ႔ ဒီထမင္းဟာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ခ်က္ျခင္းကသာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္လို႔ က်မ သတိေပးခ်င္ပါတယ္"

ခရိုုက္ကနိေက်းရြာ ေဟာေျပာပဲြမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ေဒသခံတစ္ဦးက အန္အယ္လ္ဒီဟာ "တုုိင္တစ္လံုုးတည္းနဲ႔ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ" ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီတစ္ခုက ေျပာဆိုေနတဲ့အေပၚ ဘယ္လုိေျပာလိုပါသလဲလို႔ ေမးျမန္းရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အန္အယ္လ္ဒီဟာ တိုုင္တစ္လံုုးတည္းနဲ႔ အိမ္ေဆာက္ေနတာ မဟုုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုုဆိုုတဲ့ တိုုင္အမ်ားႀကီးနဲ႔ အိမ္ေဆာက္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လာမယ့္ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ပါ အေရးႀကီးတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲေပးပိုုင္ခြင့္ရိွသူအားလံုုး မပ်က္မကြက္ မဲေပးၾကဖိုု႔ကိုုလည္း မဲဆြယ္စည္းရံုုးေရး ေဟာေျပာပဲြက်င္းပခဲ့တဲ့ ေက်းရြာတုုိင္းမွာ တိုုက္တြန္းေျပာၾကားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ မေန႔က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မဲဆြယ္စည္းရံုုးေရးခရီးကိုု စတင္လုုိက္တာျဖစ္ၿပီး ဒီကေန႔ ပ်ားမႊတ္၊ ဘို႔ဒင္ ၊ ခရိုုက္ကနိ စတဲ့ ေက်းရြာ ၅ ရြာ မွာ ေဟာေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA

ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ခရိုက္ကနိေက်းရြာက ေဟာေျပာပဲြမွာ စနစ္ေျပာင္းဖို႔အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီကို မဲေပးၾကဖို႔ တိုုက္တြန္းေျပာၾကားစဥ္မွာ "သိုုးေနတဲ့ ထမင္းကို အိုးအသစ္ထဲ မထည့္ၾကဖို႔" ဆိုၿပီး ဥပမာေပး ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ရိုက္ကူး - ေအာင္သိခၤ၊ ထက္အာကာ/ RFA

Posted by RFA Burmese on Sunday, October 25, 2015

[youtube src="xKcc0jtrr20"/]

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅ ဦးနဲ႔ ပါတီဝင္ေတြဟာ ဆုိင္ကယ္အစီးေရ ၃ ေသာင္း၊ ကားအစီးေရ ၅ဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ လွည့္လည္မဲဆြယ္ခဲ့ပါတယ္။

မဲဆြယ္ပဲြမွာ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ေတြနဲ႔ ေက်းရြာေတြက အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို ေထာက္ခံသူေတြနဲ႔ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္း အဖဲြ႔ဝင္ေတြ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ တကသ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ရိုက္ကူး - ေက်ာ္လြင္ဦး/RFA


ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း အား လက္ပံတန္း တရားရုံးတြင္ ရုံးထုတ္လာသည္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္၊ အီးပီေအ

ဖမ္းဆီးခံ လက္ပံတန္း သပိတ္ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးရန္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသူ ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေထာင္အတြင္း တိုက္ခြဲမထားေရးကို ေတာင္းဆိုသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ၎၏ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူ ေဒၚလဲ့လဲ့ႏြယ္က ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“လက္ပံတန္း ၿဖိဳးခြင္းတုန္းက နံၾကားကို စစ္ဖိနပ္နဲ႔ အကန္ခံထားရတာ။ ေထာင္က်ေတာ့ အဲဒါ ကိုက္တာကို အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးဘဲ ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဟာက သက္သာေနတယ္။ အခု အေအးဓါတ္ ၀င္လာခ်ိန္မွာ ျပန္ကိုက္ႏိုင္တယ္။ တစ္ေယာက္တည္းေနရေတာ့ သူ႔က်န္းမာေရးအေပၚ စိတ္ပူတယ္၊ အဲဒီအတြက္ တစ္ျခား ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ေထာင္အာဏာပိုင္ကို ေတာင္းဆိုဖို႔ေတာ့ စဥ္းစားေနတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပသူ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးခံ လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္တြင္ လက္ပံတန္း တရား႐ံုး၌ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္း႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးရာတြင္ အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပသူ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း ပါ၀င္ျခင္း မရိွပါက ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ) အေနျဖင့္ ေထာင္တြင္း ေတြ႔ဆံုရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ၎ကို ျပန္လည္ထားရိွေရး ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားကိုသာမက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ေတြ႔ဆံု ေတာင္းဆိုမည္ဟု ဗကသ ဗဟုိလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၀င္ ကိုရိွန္းရာဇာထြန္းက ဆိုသည္။

“အခု ေရမျဖတ္ေသးဘူးလို႔ သိရတယ္။ တိုက္ခြဲတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုလားဘူး။ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆရာ၀န္ ထားေပးဖို႔၊ အၾကမ္းမဖက္ဖို႔ကို ႏိုင္ငံတစ္ကာ သံ႐ံုးေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ေတြ၊ ႏိုင္/က်ဥ္းအဖြဲ႔ ေတြကတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုဖို႔ ျပင္ထားတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သည့္ လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ၿဖိဳခြင္းစဥ္ မတ္လ ဒုတိယအပတ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၿဖိဳခြင္းကာ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ရာတြင္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းလည္း ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎အပါအဝင္ လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ပါ၀င္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
Mizzima - News in Burmese


“ သူခိုးႀကီးေတြမိၿပီ နဲ ့ယိုေပါက္ႀကီး (၁၀) ေပါက္ကိုပိတ္ရေအာင္”

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာနိဳင္ငံထဲမွာ ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ သတင္းထူးတပုဒ္ကေတာ့ Global Witness အဖြဲ႕ကေန “ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္”အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္ျမိဳ့မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့သတင္းပါဘဲ။

အဲ့ဒီအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာေက်ာက္စိမ္းက႑မွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားစုကို အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ မိသားစု၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္၊ တပ္မေတာ္၏ ျမန္မာ့စီပြားေရး ဦးပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ထူးအုပ္စု၊ ေအးရွားေ၀ါလ္၊ KBZ Group၊ Ever Winner လုပ္ငန္းစုႏွင့္ Sky Net ကုမၸဏီ၊ ‘၀’ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ကို ကာလရွည္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ခဲ့တဲ့ မူးယစ္ရာဇာ ေ၀ဆူးက်န္ (ေ၀ေရွာက္ခမ္း) တို႔နဲ ့ဆက္စပ္ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းစုေတြကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အထက္က အျဖစ္အပ်က္ကို ေဖၚျပနိဳင္တဲ့ အသံုးအႏွဳန္းတခု အဂၤလိပ္စကားမွာရွိပါတယ္ “ Caught Red-Handed ” ဆိုတဲ့အသံုးပါ။ ျမန္မာလိုျပန္ရင္ေတာ့ မေကာင္းတာလုပ္ေနတံုးျဖစ္ျဖစ္ ခိုး၀ွက္ေနတံုးျဖစ္ျဖစ္ လက္ပူးလက္ၾကပ္မိျခင္း ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါဘဲ။
ဒီကိစၥဟာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အကုသိုလ္ကံက်ဴးလြန္မွဳ့လို ့သတ္မွတ္နိဳင္သလို နိဳင္ငံေတာ္အဆင့္ခိုးမွဳ့ေျမာက္တဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳ့ ျပယုဂ္ႀကီးတခုပါဘဲ။ တိုင္းျပည္ရဲ့ သယံဇာတေတြကို ေမာင္ပိုင္စီး ထုတ္ယူေရာင္းခ်ၿပီး နိဳင္ငံသူနိဳင္ငံသားေတြအတြက္အသံုးမျပဳဘဲ ကိုယ္က်ိဳးရွာခ်မ္းသာႀကီးပြားေနၾကတယ္ဆိုတာ အလြန္ယုတ္မာတဲ့ ျပစ္မွဳ့ႀကီးကိုက်ဴးလြန္ေနတာပါဘဲ။ လူသန္းေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္နဲ ့သူတို ့ရဲ့ သားစဥ္ေျမးဆက္ေတြကို ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ေအာင္ လူစဥ္မမွီတဲ့ဘ၀ေတြ ေပးအပ္ေနတာလို ့လည္းေျပာနိဳင္ပါတယ္။
ဟုတ္ရင္ေက်ာ္၊ ပုပ္ရင္ေပၚဆိုသလိုဘဲ အာဏာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ့ အလြန္ဆိုး၀ါးတဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အလြန္နိမ့္က်ေနတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ့ ပညာေရးနိမ္က်မွဳ့ စီးပြားေရးဘ၀နိမ့္က်မွဳ့ေတြေၾကာင့္ မေသသင့္ဘဲေသခဲ့ရ၊ မနာသင့္ဘဲနာခဲ့ရ၊ ဘ၀မပ်က္သင့္ဘဲပ်က္ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုေတြ၊ ဆင္းရဲႏႊံတြင္းႀကီးထဲ တ၀ဲလည္လည္နဲ ့ခါးသီးတဲ့ဘ၀ေတြ ေအာက္က ျမန္မာျပည္သားေတြရဲ့ ငိုရွိဳက္သံေတြ၊ က်ခဲ့ရတဲ့မ်က္ေရ အတြက္ အျပည့္အ၀တာ၀န္ရွိပါတယ္။

ဒါကိုဘဲ လက္ရွိအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊရဲ့ ေက်းဇူးႀကီးေၾကာင္း၊ သူခ်မွတ္ခဲ့တဲ့လမ္းစဥ္အတိုင္း ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေဖၚေဆာင္ေနတယ္လို ့တဖြဖြတသတသ ေျပာေနၾကေသးတယ္မဟုတ္လား။
တိုင္းျပည္ဟာ ကမာၻ ့အဆင္းရဲဆံုးနိဳင္ငံထဲေရာက္ရွိသြားခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြကေတာ့ ဘီလွ်ံနာျဖစ္ခ်မ္းသာသြားတာ ထင္ရွားေနပါလွ်က္ ငရဲက်ခံရသလို ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကဘဲ ကိုယ့္ဘ၀ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးရွင္လို ့မွတ္ယူေစေအာင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး အရွက္မရွိ ေက်းဇူးတင္ခိုင္းေနတာဟာ အလြန္သိကၡာမဲ့ရာက်ပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့လက္ေအာက္ အလိုမတူဘဲက်ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္မွာ (၁၉၆၂) ခုႏွစ္ကစလို ့ဒီကေန ့မ်က္ေမွာက္ခ်ိန္ထိ ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာ၀သယံဇာတရတနာေတြ ခိုးယူသံုးစြဲခံရမွဳ့ အပါအ၀င္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးမားၿပီး ေလလြင့္မွဳ့ေတြကို မတြက္ခ်က္နိဳင္ေလာက္ေအာင္ အေဟာသိကံ ေပါက္က် နစ္နာဆံုးရွံဳးေနရတဲ့ ေအာက္ပါယိုေပါက္ႀကီး ( ၁၀) ေပါက္ ျဖစ္တည္ေနခဲ့တာ ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ ေနပါၿပီ။။

၁) သယံဇာတဆံုးရွံဳးေလလြင့္ယိုစီးမွဳ့ ( Natural Resources Drain )
၂) နိဳင္ငံေတာ္ဘ႑ာဆံုးရွံဳးေလလြင့္ယိုစီးမွဳ့ ( Finance/Budget Drain )
၃) ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္နဲ ့ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမွဳ့မ်ား ေျပာင္းေရြ ့ေလွ်ာ့ပါးက်ဆင္းမွဳ့ ( Capital Drain)
၄) ဦးေနွာက္ယိုစီးမွဳ့ ( Brain Drain )
၅) က႑အသီးသီးမွာ.. အရည္အေသြးနိမ့္ပါးေလွ်ာ့က်မွဳ့ ( Quality Drain )
၆) နိဳင္ငံသားအခြင့္အေရးနွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးေပ်ာက္ရွဆံုးရွံဳးမွဳ့ ( Human Rights Drain )
၇) ယဥ္ေက်းမွဳ့ဓေလ့ထံုးတမ္းနွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္မ်ားယိုယြင္းပ်က္ဆီးမွဳ့(Culture and Heritage Drain )
၈) အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲပ်က္သုဥ္းမွဳ့ ( National Unity Drain )
၉) ကိုယ္က်င့္သီလစာရိတၱမ်ားယိမ္းယိုင္ပ်က္ဆီးမွဳ့ ( Character Drain )
၁၀) လုပ္အားဆံုးရွံဳးေလလြင့္မွဳ့ ( Labour Drain )

အထက္ပါယိုေပါက္ႀကီးေတြထဲက ဆံုးရွံဳးမွဳ့အနည္းဆံုးလို ့ယူဆနိဳင္ေလာက္တဲ့ နံပါတ္ (၁၀) ျဖစ္တဲ့ လုပ္အားေလလြင့္မွဳ့ဆံုးရွဳံးမွဳ့ ဟာ ျမန္မာတနိဳင္ငံလံုးမွာ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ဘယ္ေလာက္ ရွိနိဳင္မလဲဆိုတာ လူၿပိန္းတြက္တြက္ၾကည့္ရင္း ခန္ ့မွန္းေခ်ရလာဒ္ ရွာၾကည့္ၾကရေအာင္။
ဆိုပါစို ့ တပ္မေတာ္သားနဲ ့ရဲ၀န္ထမ္းေတြအပါအ၀င္ တို ့တိုင္းျပည္မွာ…အစိုးရ၀န္ထမ္း ၁ သန္းဘဲရွိတယ္လို ့ ယူဆၾကပါစို ့ ။ အလုပ္ခ်ိန္ေနာက္က်လါတာ၊ အလုပ္ခ်ိန္တြင္းကလစ္ထြက္တာ၊ အလုပ္ခ်ိန္တြင္း ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္လုပ္ေနတာ အလုပ္ခ်ိန္ေစာၿပီးဆင္းတာ၊ အလုပ္ခ်ိန္အတိုင္းလါမလုပ္ဘဲ လစာထုတ္ေနတာ ဒါေတြအေသးစိတ္ မတြက္ေတာ့ဘဲ တေန (့၈)နာရီလုပ္ရမဲ့အစား အားလံုးအတြက္…တေန ့ပ်မ္းမွ် (၂ ) နာရီအလုပ္မလုပ္ဘူးလို ့ဘဲ ယူဆလိုက္ၾကပါစို ့။

အဲ့ဒါကိုအေျခခံၿပီး တရက္ထဲနဲ ့တင္ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ့လုပ္အားဆံုးရွံဳးမွဳ့ဘယ္ေလာက္ရွိသလည္းဆိုတာ တြက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ…
၁,၀၀၀,၀၀၀ × ၂ = (၂,၀၀၀,၀၀၀) နာရီ ေလလြင့္ဆံုးရွံဳးေနတာေတြရပါလိမ့္မယ္ ။
ကၽြန္ေတာ္တို ့နိဳင္ငံဟာ… တေန ့တေန ့ မွာ…နာရီ (၂) သန္း လုပ္အားေတြဆံုးရွဳံးေနတဲ့သေဘာပါ ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ေန ့တိုင္းေန ့တိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို ့တိုင္းျပည္ဟာ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေနာက္ နာရီ (၂) သန္း ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့တာပါ။ သူမ်ားေတြကေန ့စဥ္ေရွ့ဆက္တိုးတက္ေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို ့ကေတာ့ ေန ့စဥ္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနတာပါ။
ဒီလိုျဖစ္ခဲ့တာနွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာပါၿပီလည္း…စစ္အာဏာသိမ္းတဲ့ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ကေန ဒီေန ့အခ်ိန္ထိ ရက္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ရွိပါၿပီလည္း…
(၅၃) နွစ္ × ၃၆၅ ရက္ = ၁၉,၃၄၅ ရက္ ရွိပါၿပီ
အဲ့ဒီ စုစုေပါင္းရက္ေတြကို…တရက္မွာဆံုးရွံဳးေနတဲ့လုပ္အားနာရီ (၂) သန္းနဲ ့ေျမွာက္ၾကည့္လိုက္ရင္…

၁၈,၉၈၀ × ၂ သန္း = နာရီသန္းေပါင္း (၃၈,၆၉၀ ) ရပါတယ္ ။ တနာရီလုပ္ခ ယူအက္စ္ တစ္ေဒၚလာ နဲ ့ဘဲ တြက္ၾကည့္လိုက္ရင္… US$ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း သံုးေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဆံုးရွံဳးခဲ့ၿပီးပါၿပီ ။
တကယ္လို ့ေဆး၀ါးကရိယာစံုတဲ့ အဆင့္ျမင့္ေဆးရံုတရံုေဆာက္ဖို ့၊ နိဳင္ငံတကာအဆင့္တကၠသိုလ္ တခုေဆာက္ဖို ့၊ အဆင့္ျမင့္ေစ်းႀကီးတခုေဆာက္ဖို ့၊ ျပည္သူ ့ဥယာဥ္ပန္းၿခံႀကီးတခုေဆာက္ဖို ့၊ ကမၻာ့အဆင့္မွီစာႀကည့္တိုက္ႀကီး တခုေဆာက္ဖို ့အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၂၀၀) စီကုန္မယ္ဆိုၾကပါစို ့…
အထက္မွာတြက္ျပခဲ့တဲ့ ေငြပမာဏနဲ ့ဆို ကမၻာ့အဆင့္မွီေဆးရံုေပါင္း (၃၈) ရံု ၊ ကမၻာ့အဆင့္မွီတကၠသိုလ္ (၃၈) ခု၊ ကမၻာ့အဆင့္မွီအဆင့္ျမင့္ေစ်းႀကီး(၃၈) ေစ်း၊ ကမၻာ့အဆင့္မွီပန္းၿခံႀကီး(၃၈)ခုနဲ ့ ကမၻာ့အဆင့္မွီ စာႀကည့္တိုက္ႀကီး(၃၈)တိုက္ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အေရးႀကီး အေပၚထပ္အေဆာက္အအံု (Infrastructure ) ေပါင္း (၂၀၀) နီးပါး တည္ေဆာက္လို ့ရနိဳင္ပါတယ္။
ဒါမွမဟုတ္ ျမန္ႏွဳန္းျမင့္က်ည္ဆံရထားလမ္း နဲ ့ ကမၻာ့အဆင့္မွီအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္ဖို ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄) ဘီလီယံစီကုန္က်မယ္ဆိုၾကပါစို ့...

အထက္မွာဆံုးရွံဳးခဲ့တဲ့ ေငြပမာဏနဲ ့ဆို ျမန္ႏွဳန္းျမင့္က်ည္ဆံရထားလမ္း နဲ ့ ကမၻာ့အဆင့္မွီအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီး (၁၀)လမ္းစီ တည္ေဆာက္လို ့ရနိဳင္ပါတယ္ ။ စိတ္ကူးနဲ ့ဆံုးရွံဴးခဲ့တာေတြကိုစဥ္းစားရင္း ၾကက္သီးလည္း ထမိတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။
အခုေနာက္ဆံုးသတင္းေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရဲ့ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံခန္႔ ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ဦးပိုင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ားသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ယူထားတာေၾကာင့္ ေလလြင့္ဆံုးရွဳံးေနရတယ္လို ့သိရတယ္။

အဲ့ဒီကိစၥမေပၚခင္ ေရနံနဲ ့သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ေရာင္းရေငြလိမ္လည္မွဳ့ေတြနဲ ့ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ နိဳင္ငံရပ္ျခား ဘဏ္ေတြမွာ အပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ (၁၁) ဘီလွ်ံကိစၥကလည္း ရူးသလို ေပါသလိုနဲ ့မေဖၚထုတ္ၾကဘူး မဟုတ္လား။
ဒါေတာင္ သတင္းမရေသးတဲ့ တျခား သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရး ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ေၾကးနီ အျဖိဳက္နက္ အစရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေန ေလလြင့္ဆံုးရွံဳးမွဳ့ေတြကို ေတြးၾကည့္ယံုနဲ ့ႏွေမွ်ာလြန္းလို ့မ်က္ေရေတာင္၀ိုင္းလာမိတယ္။ သိပ္ကိုရက္စက္ခဲ့ၾက၊ အက်င့္ပ်က္ယုတ္မာခဲ့ၾကတာမဟုတ္လား။
တိုင္းျပည္ရဲ့အိမ္ဦးခန္းမွာ ဇြတ္၀င္ထိုင္ၿပီး နိဳင္ငံရဲ့ ဆီဦးေထာပတ္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ ကိုယ္တိုင္ခိုးယူစားသံုး ေနေတာ့ ေခါင္ကမလံုတဲ့အခါ ေအာက္ေျခနင္းျပား ၀န္ထမ္းေတြၾကားအထိ မိုးခါးေရေတြ တေပ်ာ္တပါးႀကီးေသာက္ ကိုယ္က်င့္သီလေတြေဖါက္ျပန္လာခဲ့ၾကေတာ့ တစ္တိုင္းျပည္လံုးလည္း သူခိုးရုပ္ေပါက္ ေစာရျပည္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရတာမဟုတ္လား။
ဒီေဆာင္းပါးရဲ့ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ့ ေျပာျခင္တာက အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ ယိုေပါက္ႀကီး (၁၀)ေပါက္ကေန တိုင္းျပည္ရဲ့အဖိုးတန္ အရာမ်ားစြာဟာ…စကၠန္ ့တိုင္းမိနစ္တိုင္းမွာ ဒလေဟာေပါက္ယိုစီးက် ေလလြင့္ဆံုးရွံဳး ေနပါတယ္ ။ အဲ့ဒီထဲကတခ်ိဳ့အရာေတြဟာ…ဘယ္ေတာ့မွာ့ အစားျပန္မရနိဳင္ေတာ့ပါဘူး ။
ႏွစ္ေပါင္း(၅၃) ႏွစ္ေက်ာ္ အဲ့ဒီလို ေလလြင္းဆံုးရွဳံးရင္း အဖက္ဖက္ကခၽြတ္ျခံဳက်ၿပီး တိုင္းျပည္လည္း ကမၻာ့အဆင္းရဲ ဆံုးနိဳင္ငံစာရင္း၀င္ခဲ့ရတာမဟုတ္လား ။ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ကမမွန္၊ တတ္သိပညာရွင္ကိုေနရာမေပး၊ အ၀င္ကနည္းနည္း အထြက္နဲ ့ယိုေပါက္ကမ်ားမ်ား ၊ ကုန္ၾကမ္းေလာက္သာေရာင္းစားတတ္ၿပီး ကုန္ေခ်ာမထုတ္တတ္၊ အလုပ္အကိုင္ေတြရွား ပစၥည္းေတြရွား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကမေကာင္း၊ ကုန္ေစ်းနွဳန္းေတြကႀကီးသထက္ႀကီးလာ၊ ေငြေၾကးေဖါင္းပြ၊ လူမွဳ့ဘ၀ေတြနိမ့္က်၊ ျပည္သူေတြပညာမတတ္ေတာ့ မုန္ ့လံုးစကၠဴကပ္ရင္း ဆင္းရဲသံသရာလည္ ေနရတာမဟုတ္လား။

ဒီျပသနာႀကီးကို ေဆးမီးတိုနဲ ့ကုလို ့မရဘူး ။ အျပေကာင္းယံုသက္သက္ တနပ္စားဥာဏ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရးနဲ ့ တို ့ကနန္းဆိတ္ခနန္း လုပ္ေနလို ့ေျပလည္မသြားနိဳင္ဘူး ။
ျမန္မာျပည္ရဲ့ အဲ့ဒီယိုေပါက္ႀကီးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အျမန္ဆံုးပိတ္ဆို ့နိဳင္ဘို ့ဆိုတာ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစိုးရတရပ္က အဂတိတရားကင္းကင္းနဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္နိဳင္ပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ အခုလာမဲ့ နိဳ၀င္ဘာ(၈) ရက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ျပည္သူ ့ဘ႑ာေဖါက္စားေနတဲ့ သီလေၾကာင္ သူခိုးႀကီၤးေတြဦးေဆာင္ေနတဲ့ ပါတီေတြကို လံုး၀မဲမေပးၾကပါနဲ့။ တိုင္းျပည္နဲ ့အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူ ေတြဖက္က ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ရင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာဖိႏွိပ္မွဳ့ေတြကို ႏွစ္ေပါင္း (၂၆) တိုင္တိုင္ ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္ၿပီး မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံခဲ့တဲ့ ျပည္သူ ့ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္မဲေပးျခင္းနဲ ့နိဳင္ငံသားတာ၀န္ မပ်က္မကြက္ထမ္းေဆာင္ၾကပါလို ့တိုက္တြန္းနိဳးေဆာ္လိုက္ပါေၾကာင္း။

ေလးစားစြာျဖင့္
(မင္းေကာင္းခ်စ္)
ေအာက္တိုဘာ (၂၅) ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
[full-post]

 "Big State Secret" လန္ဒန္အေျခစိုက္ Global Witness အဖြဲ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာ
"Big State Secret" လန္ဒန္အေျခစိုက္ Global Witness အဖြဲ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာ

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကေနရရွိတဲ့ ပုိက္ဆံေတြထဲကေန၁% ေလာက္ကုိပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္အသံုးခ်မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိ
အခုလက္ရွိနဲ႔ လံုးဝမတူေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီကထြက္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြအားလံုးက လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္ပဲရွိတဲ့ လူနည္းစုဆီကုိဘဲ ေရာက္ေနတယ္။

- အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

Global Witness က စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာ
Download ရယူဖို႕ကေတာ့ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရယူရန္
DOWNLOAD

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အျပည့္အစံု ရယူရန္
https://www.globalwitness.org/reports/myanmarjade/https://www.globalwitness.org/reports/myanmarjade/
Credit ~ The Irrawaddy (Burmese Version)

အီသီယုိပီယားဟာ လူဦးေရ ၉၉ သန္းေက်ာ္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အနည္းငယ္ ပိုမို က်ယ္ဝန္းေပမယ့္လည္း ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္...

အီသီယိုပီယားဟာ ကမၻာ့တိုးတက္မႈ အျမန္ဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံထဲ ပါဝင္ျပီး ျမန္မာကိုလည္း ေက်ာ္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႕ ထင္ပါသလဲ...။

အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ကို ၾကည့္ပါက ၆၅ ရာႏႈံးကေန ၇၀ ရာႏႈံးအထိကုိ ပညာေရးနဲ႕ ဆင္းရဲသားဖြ႔ံျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သုံးထားတာကို စေတြ႕တာပါပဲ...။

စစ္ေရးအသုံးစရိတ္က ၂၀၁၂ စာရင္းအရ ၁ ရာႏႈံးေတာင္ မျပည့္ပါဘူးတဲ။ ၀.၉၁ ရာႏႈံးသုံးပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႕ ကြာခ်က္ေနာ္။

စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သုံးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံၾကီးေတြရဲ႕ ODA (Official Development Assistance) ေတြ အဆက္ မျပတ္ရတာလဲ တစ္ခ်က္ပါပဲ။ ၂၀၀၃ ကေန ၂၀၁၂ အထိ ရရွိတဲ့ ODA ကေတာ့ ဝိုး ...... ၂၉ ဘီလီယံေဒၚလာ အထိ ရွိပါတယ္တဲ့။ စတုတၳ အမ်ားဆုံး ODA လက္ခံရရွိတဲ့ႏိုင္ငံပါ။

သူတို႕ဟာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြကို အဓိကတည္ေဆာက္တယ္၊ ကားလမ္းနဲ႕ LRT train system ေတြဟာ ရွယ္ပါပဲ၊

စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကလည္း ျမင့္မားလွပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ လုံေလာက္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံျခားကို လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ေတြ ထုတ္ေရာင္းႏို္င္ေတာ့မယ္ ...။ တကယ္ပါ... ပိုလွ်ံတယ္ဆိုတာ ျမန္မာမွာလို ယုံတမ္းစကားမဟုတ္ဘူးေနာ္။

မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး 4G စနစ္ ရျပီျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။

ၾကီးမားလွတဲ့ ျပည္သူ႕ အိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ အလုပ္သမား အမ်ားအျပားအတြက္ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ အေသးစား ကုန္ထုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာ အတြက္ အဆင္ေျပေစတယ္။ ျမန္မာက က်ဴးေက်ာ္တဲေလးေတြ အတြက္ေတာ့ လြမ္းစရာေပါ့ ...။

သူရဲ႕ GDP ရဲ႕ ၈၀ ကေန ၈၅ ရာႏႈံးကို စိုက္ပ်ဳိးေရးက ရရွိေပမယ့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာဖို႕ကို ဦးတည္ထားျပီး ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႕ ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ဖိနပ္၊ သားေရ၊ အဝတ္အထည္၊ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းက ထုတ္ကုန္ေတြဟာ ဥေရာပနဲ႕ အေမရိက ကိုတင္ပို႕ေနျပီ။

အစိုးရနဲ႕ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ားအဆင့္မမွီဘူးဆိုတဲ့ ယခင္ ပုံရိပ္ကို ေဖ်ာက္ျပစ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ယခင္ ႏွစ္ ၂၀ နဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ မ်ဳိးမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ရရွိေနၾကျပီ။ စက္မႈလယ္ယာကို ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္တဲ့ လယ္သမားေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈရဲ႕ ျပယုဂ္အေနနဲ႕ ရွိၾကပါတယ္။ အႏွစ္ႏွစ္အလလ စက္မႈလယ္ယာ မေအာင္ျမင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတုယူဖြယ္ပါပဲ။

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာလည္း လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ၾကီးထြားလာျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးေနတယ္။
အီသီယိုပီးယား ေလေၾကာင္း လိုင္းဆိုတာ အာဖရိကမွာ ကင္ညာေလေၾကာင္း လိုင္း နဲ႕အၿပိဳင္ နံပါတ္တစ္ကို လုေနတဲ႕။ ကမၻာ့ အေကာင္းဆုံး ေလေၾကာင္းလိုင္း ၁၀၀ မွာ အဆင့္ ၇၇ ခ်ိတ္တယ္တဲ့။ ေခတ္မီ ဘိုးရင္း နဲ႕ အဲဘတ္စ္ ေလယာဥ္ျကီးေပါင္း ၇၄ စင္း နဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ေပါင္း ၁၂၄ ခုကို ပ်ံသန္း ေနတဲ႕ ေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီး ျဖစ္ ေနတယ္။ ျမန္မာျပည္ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ဆင္းလို႕မရတဲ့ Beoing 787 ေလယာဥ္ၾကီးေတြေတာင္ ပို္င္ေနတာပါတဲ့။

ျမိဳ႔ေတာ္ အက္ဒစ္စ္ အဘာဘာမွာ LRT လွ်ပ္စစ္ရထား စီမံကိန္း ေျပးဆြဲေနျပီ။ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၇၀ သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ၁၇ ကီလိုမီတာ ခရီးစဥ္ စဆုံးကို စီးနင္းဖို႕ ၂၀ ဆင့္ ျမန္မာေငြ ၂၆၀ ေလာက္ က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ အင္း ... ျမန္မာမွာေတာ့ လူမစီးတဲ့ ေနရာမွာ လွ်ပ္စစ္ရထားေလး for show လုပ္ျပဦးမယ္။

ျမိဳ႔ေတာ္ အက္ဒစ္စ္ အဘာဘာဟာ အာဖရိကတိုက္ရဲ႕ ေနခ်င့္စဖြယ္အေကာင္းဆုံးျမိဳ႕ေတာ္ေတြထဲမွာ နံပါတ္ ၈ ခ်ိတ္ပါသတဲ့..။ ရန္ကုန္ကေတာ့ အမႈိက္သ႐ိုက္ေတြ၊ ကား ဂ်မ္းျဖစ္မႈေတြ၊ မညီမညာ တိုက္တန္းေတြနဲ႕ စုတ္ျပတ္ေနရျပီ။

လူ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြကေတာ့ ၂၀၁၄ မွာ ခန္႕မွန္း ေဒၚလာ ၁၆၀၀ ျဖစ္တယ္။ စီးပြားတိုးတက္မႈႏႈန္း ၂၀၁၄ မွာ ၁၀.၃ ရာႏႈံးျဖစ္ျပီး ကမၻာ့ တိုးတက္မႈ အျမန္ဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံထဲမွာပါဝင္ပါတယ္။

အာဖရိကတိုက္ရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံထဲမွာ မပါျခင္းကလည္း ဒီလိုတိုးတက္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး သူေဌးၾကီး ဘီလ္ဂိတ္ဟာ သူ႕ေဖာင္ေဒးရွင္း႐ုံးစိုက္ဖို႕ အာဖရိက ႏိုင္ငံ အမ်ားၾကီးထဲက ဘာလို႕ ေရြးခ်ယ္လဲဆိုေတာ့ အီသီယုိပီးယား အစိုးရရဲ႕ ကတိကဝတ္ကို ယုံၾကည္ရလို႕ပါတဲ....။

တကယ္ေတာ့ အီသီယုိပီးယားႏိုင္ငံ ဆိုတာ ၁၉၈၃ မွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး ေဘးဆိုက္လို႕ လူဦးေရ ၁ သန္းေလာက္ေသခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ စတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြ ဦးေဆာင္ျပီး We are the World လို သီခ်င္းေတြ စပ္ဆို အလႈခံ ေကၽြးခဲ့ရတာပါ။ ျမန္မာျပည္ ကေတာ့ ဆန္အိတ္ေတြ တင္ပို႕ျပီး ေထာက္ပံေပးခဲ့ရပါေသးတယ္။

အခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျပတ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားပါျပီ။

သူတို႕ေတြရဲ႕ Do and Don't ေဆာင္ပုဒ္က ငါတို႕ အငတ္ေဘး ျပန္မဆိုက္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾက၊ ညီၫႊတ္ၾကပါတဲ့။

ျမန္မာျပည္လို မညီမၫႊတ္မျဖစ္ေစနဲ႕တဲ့။ ခုထိ မညီၫြတ္လို႔ ငါတို႔ေနာက္မွာ က်န္ခဲ႕ၿပီလို႔ သတိေပးၾကပါတယ္တဲ႕။
credit to shwe moe hein

[full-post]
NLD က မဲဆြယ္ရမယ့္ အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီလို ေျပာလို႔ မဲဆြယ္တာကို ရပ္လိုက္ဖို႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္ အာရံုစိုက္ရမွာက ... မဲေပးနည္းနဲ႔ မဲေပးရာမွာ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြကို ပညာေပးတာေတြ အာရံုစိုက္လုပ္ခ်ိန္လို႔ ျမင္တယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေတြကလြဲရင္ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ NLD အတြက္ မဲဆြယ္ဖို႔ကို ဖြတ္ေတြရဲ႕ တာဝန္လို႔သာ ထားလိုက္ေတာ့။ သူတို႔ေတြ မဲဆြယ္ေပးလိမ့္မယ္။

.. ၾကိဳတင္မဲနဲ႔ မဲခိုးတာက လုပ္ဖို႔ ခက္သြားခ်ိန္မွာ ... ပယ္မဲ နဲ႔ လူတကယ္မရွိတဲ့ မဲစာရင္းအပိုေတြဟာ ဖြတ္ေတြအတြက္ မဲခိုးဖို႔ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ ဒါကို သတိထားဖို႔လိုမယ္။

ဒါေၾကာင့္ မဲေပးရာမွာ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြကို အားလံုး စုေဆာင္းအၾကံျပဳေပးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားလို႔ရသမွ် အမ်ားသိၿပီးသား ကိစၥေတြကို ဒီပို႔စ္ထဲမွာ ေရးထားပါ့မယ္။ လိုတာေတြကို ကြန္မန္႔မွာ ျဖည့္ေပးၾကပါ။ အၾကံျပဳတာေတြလည္း ေပးၾကပါ။

၁။ မဲရံုဝန္းက်င္မွာ မဲဆြယ္တာ၊ ဘယ္ပါတီကို မဲေပးပါဆိုတာေတြကို မလုပ္ၾကပါႏွင့္။

၂။ မဲသြားေပးတဲ့အခါ ပါတီအမွတ္အသား၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြကို ယူမသြား၊ ဝတ္မသြားၾကပါႏွင့္။

၃။ မဲရံုထဲမွာ ဓါတ္ပံုမရိုက္ပါႏွင့္။ ကိုယ့္မဲျပားကိုလည္း ဓါတ္ပံု မရိုက္ပါႏွင့္။

၄။ တဖက္မွ ရန္စလာရင္ သီးခံေပးၾကပါ။

၅။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အျခားသူမ်ားက လုပ္ရင္လည္း တားေပးပါ။

၆။ အျခားပါတီမွ လုပ္ေနလွ်င္လည္း မဲရံုမႈးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ၾကားပါ။

၇။ မဲရံုမသြားခင္ မဲေပးတာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သိသင့္သိထိုက္တာေတြကို သိေအာင္ ၾကိဳးစားထားပါ။

၈။ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ နာမည္ကို သိေအာင္ ၾကိဳးစားထားပါ။ (မဲရံုထဲကို ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းနာမည္ေတြကို စာေရးမွတ္ၿပီး ယူသြားလို႔ရပါတယ္။)

၉။ မိမိဟာ မဲ ၃ ေစာင္ ေပးရမွာလား၊ ၄ ေစာင္ေပးရမွာလား ဆိုတာကို သိေအာင္ လုပ္ထားပါ။ မဲစာရြက္ကို အျပည့္အဝ ရေအာင္ ေတာင္းပါ။

၁၀။ မဲစာရြက္ေတြမွာ ေကာ္မရွင္ တံဆိပ္ႏွိပ္ထားတာ မပါတာ၊ ေကာ္မရွင္ လက္မွတ္ မပါတာ၊ မဲရံုမႈးက လက္မွတ္ေတြကို စစ္ပါ။ မပါရင္ ျပန္လဲခိုင္းပါ။

၁၁။ မဲစာရြက္ေတြမွာ စြန္းထင္းတာ၊ စုတ္ၿပဲတာေတြ ပါရင္ ျပန္လဲခိုင္းပါ။

၁၂။ ပယ္မဲ မျဖစ္ေအာင္ မဲေပးရာမွာ တံဆိပ္ႏွိပ္ပံုေတြကို ေသခ်ာ ေလ့လာ၊ ေလ့က်င့္ထားပါ။

၁၃။ မဲေပးတာဟာ “လွိဳ႕ဝွက္ မဲေပးတဲ့ စနစ္“ ျဖစ္လို႔ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ပါတီကို မဲေပးႏိုင္ပါတယ္။ မည္သူကမွ ကိုယ္မဲေပးတဲ့ ပါတီကို သိေအာင္ လုပ္လို႔မရပါ။ ဒီအတြက္ အလုပ္ရွင္ေတြက ဖိအားေပးလည္း မိမိ သေဘာက်တဲ့ ပါတီကို မဲရံုမွာ လွိဳ႕ဝွက္မဲေပးလို႔ရပါတယ္။

၁၄။ မဲေေပးတာ တံဆိပ္တုန္း မွားႏွိပ္မိရင္ အဆိုပါ မဲစာရြက္ကို ျပန္လဲခိုင္းၿပီး အမွန္ျဖစ္သည္အထိ ေသခ်ာ တံဆိပ္ႏွိပ္ မဲေပးလို႔ရပါတယ္။

၁၅။ မဲစာရြက္နဲ႔ မဲပံုးေတြကို မွန္ေအာင္ထည့္ပါ။

၁၆။ မဲရံု ပရိဝုဏ္ထဲကို ညေန ၄ နာရီ မတိုင္ခင္ အေရာက္သြားတန္းစီၾကပါ။

၁၇။ မသိတာ၊ နားမလည္တာေတြကို မဲရံုမွတာဝန္ရွိသူေတြကို ေသခ်ာေမးပါ။

၁၈။ မဲေပးၿပီး ျပန္ထြက္လာရင္ Exit Poll ေကာက္ေနေသာ မီဒီယာမ်ား၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို “မိမိေပးခဲ့ေသာ ပါတီမ်ားကို“ အမည္မေဖၚဘဲ ေျပာျပေပးပါ။

၁၉။ အဆင္မေျပတာ၊ မသကၤာတာ၊ မဲစာရြက္ လဲမေပးတာ၊ ဖိအားေပးတာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြကို ရဲတိုင္ပါ။ မီဒီယာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေပးပါ။

၂၀။ မဲရံုကို မဲသြားေပးတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္း ဥပမာ မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဳ၊ မဲေပးခြင့္ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားေတြကို ေသခ်ာယူသြားပါ။

၂၁။ မဲေပးတာဟာ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အားမနာပါနဲ႔။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ရဲရဲရင့္ရင့္သာ မဲေပးၾကပါ။

ကိုထုိက္

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်ဳံဒရယ္ ေက်းရြာတြင္ေဟာေျပာေသာ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္

Posted by National League for Democracy on Saturday, October 24, 2015
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ က်ဳံဒရယ္ ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိခ့ဲၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးမိန္႔ခြန္းေဟာေျပာ
National League for Democracy

" တခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္း ၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ ခ်ိမ္းေျခာက္မွဳကို မေၾကာက္ပဲ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုပဲ ပံုၾသၿပီး မဲေပးဖုိ႔ " ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း
 အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ပုိင္းက ဘို႔ဒင္ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံရြာသူ ရြာသားမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မိန္႔ခြန္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။

 သတင္း - ရုပ္/သံ - ဓါတ္ပုံ ။ ။ National League for Democracy
https://www.facebook.com/NLDParty


ခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ားကို မေၾကာက္ဘဲ NLD ျပတ္ျပတ္သားသားႏိုင္ေအာင္ မဲေပးဖို႔လိုေၾကာင္း ဘို႔ဒင္ေက်းရြာတြင္ ဥကၠ႒ ေျပာၾကား
Posted by National League for Democracy on Saturday, October 24, 2015


 အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္က ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ထြက္ခြါခ့ဲၿပီး ပ်ားမႊတ္ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံရြာသူ ရြာသားမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မိန္႔ခြန္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။

 သတင္း - ရုပ္/သံ - ဓါတ္ပုံ ။ ။ National League for Democracy
https://www.facebook.com/NLDParty


အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပ်ားမႊတ္ေက်းရြာ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္
Posted by National League for Democracy on Saturday, October 24, 2015

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ သူရဦးေအးျမင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ေရႊဘုိခ႐ုိင္ ၀က္လက္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ သစ္စိမ့္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေအာင္ႏုိင္ေရး လွည့္လည္ရာ အဆုိပါေက်းရြာက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက ထြက္ေရာက္ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိကာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေက်ာင္းေရွ႕ဥပစာ၌ ႐ုိက္ႏွက္ဆုံးမမႈ တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ပညာေရးမွဴး႐ုံးတုိ႔သိုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ သြားေရာက္ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေအာင္ႏုိင္ေရး လွည့္လည္ရာတြင္ သစ္စိမ့္ႀကီးေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ အဆုိပါ ေက်းရြာရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားက ပါတီအား သြားေရာက္ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသုိ႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ေန႔လယ္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာမသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားကာ ထြက္ေရာက္ ႀကိဳဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ဆုိသည္။ ယင္းသုိ႔ NLD ပါတီအား သြားေရာက္ႀကိဳဆုိခဲ့သည္ဟုဆုိကာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးထြန္းေအးက ႐ုိက္ႏွက္ ဆုံးမခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၄၀ ေက်ာ္အား ႐ုိက္ႏွက္ဆုံးမခဲ့မႈအေပၚ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေဆး႐ုံမွ ေဆးစာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးထံ ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ သြားေရာက္ တုိင္ၾကားေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာအား NLD ပါတီအား ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေယာက္ ၄၀ ေက်ာ္ခန္႔ကုိ ေက်ာင္းအလံတုိင္ေရွ႕၌ တစ္ဦးခ်င္း ထန္းလက္တုတ္ျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္ဆုံးမခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့မႈအေပၚ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႈျပဳ လုပ္ေပးရန္အတြက္ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“သမီးတုိ႔က ဒီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ အေမစု ပါတီက အဖြဲ႕ေတြလာလုိ႔ ထြက္ႀကိဳၾကတာပါ။ ဒါကုိ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက သမီးတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းေရွ႕အလံတုိင္နားမွာ တစ္ေယာက္ခ်င္း တန္းစီၿပီးေတာ့ အေမစုကုိ ႀကိဳခ်င္ဦးဟ၊ ထြက္ၾကည့္ခ်င္ဦးဟ အေမစုလာရင္ ငါကုိယ္တုိင္ ထြက္ႀကိဳမွာ ဆုိၿပီးေတာ့ ႐ုိက္ပါတယ္ရွင္။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက သမီးကုိလည္း မဖြယ္မရာေတြ လုပ္ထားပါေသးတယ္ရွင္။ အဲဒီေတာ့ သမီးက အခု စာေမးပြဲလည္း သြားမေျဖဘူး။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးကုိလည္း ေတြ႕ရမွာ အရမ္းေၾကာက္ေနပါတယ္ရွင္။ သမီးတုိ႔ရဲ႕ဆႏၵက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးကုိ အေရးယူေပးေစခ်င္တယ္။ ဒီေက်ာင္းမွာလည္း မရွိေစခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ သမီး ေက်ာင္း ျပန္တက္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္စိမ့္ေက်းရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၏ ႐ုိက္ႏွက္ဆုံးမမႈအား ခံခဲ့ရသူ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအား ႐ုံးခန္း၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တုိင္ခ်င္ရာသုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိလည္း ေက်ာင္းထုတ္ႏုိင္သည္ဟု မေခ်မငံ ေျပာဆုိ ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ဆုိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အေမစုပါတီကုိ ႀကိဳဆုိလုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္သမီးနဲ႔သားကုိ ႐ုိက္ႏွက္ဆုံးမတာကုိ မေက်နပ္ဘူး။ ေက်ာင္းသားမိဘေတြ အားလုံးကလည္း မေက်နပ္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ခ႐ုိင္ ပညာ ေရးမွဴးကုိ တုိင္ထားပါတယ္။ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးကုိ အေရးယူေပးဖုိ႔ တုိင္ၾကားထားပါတယ္။ အခုလုိ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရးမွာ နစ္နာေနရပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႐ုိက္ႏွက္ထားလုိ႔ စာေမးပြဲ မေျဖဆုိသူ သုံးဦးရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းကုိ မသြားရဲေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြလည္း ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းကုိ မသြားရဲေတာ့တဲ့သူေတြလည္း ရွိေနတယ္”ဟု ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္စိမ့္ႀကီးေက်းရြာမွ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္က ကုိယ့္တပည့္ေလးေတြကုိ စုိးရိမ္လုိ႔ပါ။ ေက်ာင္းပ်က္တာကုိ စုိးရိမ္တာပါ။ NLD ကုိ ထြက္ႀကိဳလုိ႔ ဆုံးမတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းခ်ိန္ပ်က္လုိ႔ပါ။ ဒီလုိ ဆုံးမလုိက္တဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးေတြက စာေမးပြဲ လာမေျဖတာ ေက်ာင္းမလာေတာ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကုိယ့္တပည့္ေတြကုိ တုိးတက္ေစခ်င္တာပါ။ အခုဆုိရင္ ေက်ာင္းမွာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၾကဳံေနရပါတယ္” ဟု ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္စိမ့္ႀကီးေက်းရြာမွ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ဦးထြန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။
Writer:
ေဌးလွေအာင္
Eleven Media Group

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ဖားကန္႔ေဒသ ေမွာ္စီစာ ေက်းရြာအနီး လုပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ဟိန္းမင္း)

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ စတုတၳ အမ်ားဆံုးအဆင့္ ရိွၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၁၀၀၀ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ၀င္ေငြပမာဏ ရွာေပးႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားမွာ စနစ္တက် ဖယ္ထုတ္ ခံထားရေၾကာင္း Global Witness တြင္ ေဖာ္ျပ

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၀၀၀ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ၀င္ေငြပမာဏကို ရွာေပးႏုိင္မည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားမွာ စနစ္တက် ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံထားရေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ Global Witness ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းဟာ ေခတ္သစ္သမိုင္းမွာ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို အႀကီးမားဆံုး ခိုးယူလုယက္မႈႀကီးလို႔ ဆိုေကာင္း ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး တံဆိပ္ေျပာင္းတပ္ထားတဲ့ အစိုးရက သူတို႔ဟာ အတိတ္က ရက္စက္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ခ႐ိုနီစနစ္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ စာမ်က္ႏွာကို လွန္လိုက္ေတာ့မယ္လို႔ ကမၻာကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕အဖိုးတန္ဆံုး သဘာ၀ အရင္းအျမစ္နဲ႔ စြဲမက္စရာ အရည္အေသြးနဲ႔ ေတာက္ပတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွာေတာ့ လက္ေတြ႔အေျခအေနက တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု Global Witness ၏ ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဂ်ဴမန္ခက္ဘာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၊ အေမရိကန္က အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ဘိန္းရာဇာမ်ားႏွင့္ ေသနတ္ကိုင္ထားသူမ်ားက ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ နာမည္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နာမည္ခံပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အျမတ္ ထုတ္ယူမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရၿပီး ၎တို႔၏ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေျခေထာက္ေအာက္မွပင္ လုယက္ခံေနရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO/KIA) တို႔အၾကား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျပင္းထန္ဆံုး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစသည့္ အဓိက တြန္းအားတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စိိမ္းလုပ္ငန္းသည္ စစ္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရွာေဖြေပးထားၿပီး ယင္းစစ္ပြဲသည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ လူ႔အသက္မ်ားကို ဆံုး႐ံႈးေစေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လူတစ္သိန္းကို ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေစခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုင္းရွိ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားအတြက္ ပဋိပကၡကို အခ်ိန္ဆြဲထားရန္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ပြင့္လန္း မွ်တ လာပါက ၎တို႔ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မည့္ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ တြန္းအား ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲၿပီး မည္သူတို႔ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေနသည္ဆိုသည္မွာလည္း ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ေဒသခံ လူထုအတြက္ ကေသာင္းကနင္း ဒုကၡျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား တူးေဖာ္ ထုတ္ယူသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္မႈသည္ လူကို ေသဆံုးသည္အထိ အႏၲရာယ္မ်ားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ထိုေဒသမ်ားသို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ျပည့္တန္ဆာမ်ားလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္း ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ားအျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါပမာဏအား ေဒသတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက စင္ကာပူ၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံမ်ားၿပီးလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏၀င္ေငြသည္ စတုတၳအမ်ားဆံုး ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ GDP(PPP) ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂၇၆၂၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃၂၃၃၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံသည္ ၂၄၆၅၄ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၁၄၃၅၄ ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

သမၼတ၏ မိတၳီလာခရီးစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေဖာ္ျပထားမႈ

လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က စတင္ခြင့္ျပဳ လုိက္ပါတယ္။ ထိုသုိ႔ ခြင့္ျပဳလိုက္မႈနဲ႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ သူတို႔၀င္ၿပိဳင္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေတြ စတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕နဲ႔ ဒု၀န္ႀကီး တခ်ဳိ႕လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြလည္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ ၎တို႔ဟာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေတြကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္တာ မေတြ႕ရဘဲ သာမန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မိတ္ဆက္ျခင္းနဲ႔ လက္ကမ္းစာေစာင္ ေ၀ငွျခင္းတို႔ကိုသာ လုပ္ေဆာင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၎တို႔ရဲ႕ တခ်ဳိ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ခရီးစဥ္ဟာ အစုိးရ ခရီးစဥ္လား၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္လား ဆိုတာ ကြဲျပားမႈ မရွိတာေတြ ေတြ႕ေနရတယ္လို႔လည္း ေဒသခံ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။
အဲဒီလို အစုိးရခရီးစဥ္လား၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္လားဆိုတာ ကြဲျပားမႈ မရွိတာေတြ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ လပိုင္းအလို ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ေတြဟာလည္း အစုိးရ ခရီးစဥ္လား၊ မဲဆြယ္ခရီးစဥ္လား ဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား မရွိတာေတြလည္း ေတြ႕ေနရတယ္လို႔ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြကလည္း ဆိုၾကပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ေတြဟာလည္း ပိုပိုစိပ္လာပါတယ္။ ဒီလို ပိုပိုစိပ္လာတာကိုလည္း ဇယားေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပ ထားတာကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ စုစုေပါင္း ၁၈ ခုရွိတာကို ေတြ႕ရၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ကေတာ့ ၁၆ ခုအထိ ရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္ပခရီးစဥ္ထက္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ သမၼတႀကီး ပိုမို သြားေရာက္ခဲ့တယ္ဆုိတာကို ေတြ႕ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ခရီးစဥ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ထက္ပိုမ်ားၿပီး ၃၁ ခုအထိ ရွိလာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ကေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထက္ နည္းပါးၿပီး ကိုးခုသာ ရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ျပည္ပ ခရီးစဥ္ထက္ ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္က ပိုမ်ားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ သံုးလအတြင္း သမၼတႀကီး ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္နဲ႔ ျပည္ပႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ ၁၁ ခုရွိၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ စက္တင္ဘာလမွာေတာ့ ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ခရီးစဥ္ဟာ ၁၀ ခုရွိၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ကေတာ့ တစ္ခုရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းမွာေတာ့ ၂၂ ရက္အထိ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ ၁၈ ခုထိ ရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ယခုသံုးလအတြင္း သမၼတႀကီး ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္အားလုံးထက္ ပိုမ်ားသလို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ အားလုံးထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ပိုမ်ားတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ သမၼတႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လပိုင္းအလိုမွာ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြ ဘာလို႔ ဆက္တိုက္ သြားေနရတာလဲ ေတြးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လား၊ သဘာ၀ေဘးသင့္ ေဒသ ကယ္ဆယ္ ကူညီေရးအတြက္လား၊ ႐ုပ္သံမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ တံဆိပ္ေတြ media coverage ပိုရဖို႔အတြက္လား၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ယခုသံုးလအတြင္း သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ေတြမွာ ေစာင့္ႀကိဳေနတဲ့သူေတြဟာ ေဒသခံေတြ သာမကဘဲ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တံဆိပ္ပါ ဦးထုပ္၊ အက်ႌေတြ၀တ္ဆင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအလံကို ေ၀ွ႔ယမ္းကာ ပါတီသီခ်င္းဖြင့္ၿပီး ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရလို႔ပါ။
ဒီလို သမၼတႀကီးအား ႀကိဳဆိုပုံေတြကို အစုိးရပိုင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ သတင္းစာေတြမွာ ယခင္ထက္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္လို႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ၾကည့္႐ႈသူေတြနဲ႔ သတင္္းစာ ဖတ္သူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ထုတ္ အစုိးရသတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးေတြမွာလည္း “မိတီၴလာၿမိဳ႕ႏွင့္ မိတၴီလာလြင္ျပင္ တစ္ခုလုံး အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္ ျဖစ္ရမည္” ေခါင္းစဥ္စာသားနဲ႔ သမၼတႀကီးကို ႀကိဳဆိုေနတဲ့ပုံကို မ်က္ႏွာဖုံးမွာ အျပည့္နီးပါး ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားစြာလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

“သမၼတႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္ေတြကို အစုိးရပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ထုတ္လႊင့္တဲ့အခါမွာ လႈပ္ရွားသြားလာေနတဲ့ ႐ုပ္ပုံေတြနဲ႔ သတင္းေၾကညာသူရဲ႕ အသံေတြပဲ ယခင္က ထုတ္လႊင့္ေလ့ရွိတယ္။ အခုအခါမွာ ေရြးေကာက္ ပြဲနီးလာလို႔လား မသိဘူး။ သာမန္ အစည္း အေ၀းတစ္ခု သြားလုပ္တဲ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္မ်ဳိးကို ထုတ္လႊင့္တဲ့အခါမွာေတာင္ ႀကိဳဆိုေနတဲ့သူေတြရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္က တိုက္႐ိုက္အသံေတြနဲ႔ သမၼတႀကီးကို ႀကိဳ ဆိုေနတဲ့ပုံေတြကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး ျပတယ္။ သမၼတႀကီးက လက္ရွိ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္ေနေတာ့ သာမန္အခ်ိန္နဲ႔ အခုလို မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး ကာလမွာ ထုတ္လႊင့္ေနတာေတြနဲ႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပုံျခင္း မတူဘူးေလ။ ေနာက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရရင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဒီပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဆက္ၿပီးေတာ့မွ အဆိုျပဳၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဘီဘီစီနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမွာလည္း ေျပာၾကားထားတယ္ဆိုေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအတြက္မ်ား တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေနသလားလို႔ တြက္ဆခ်င္စရာပါပဲ”လို႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ပုံမွန္ၾကည့္႐ႈေနသူ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ေပမယ့္ သမၼတ ဒုတိယသက္တမ္းကို ဆက္လက္ မထမ္းေဆာင္ဘူးလို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆိုထားတာ မရွိတဲ့အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရရွိလာရင္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ သမၼတႀကီးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈအားလုံးဟာ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးသေဘာ ေဆာင္ေနသလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္လာ ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပါတီစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္ေျမစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စုေ၀းေဟာေျပာျခင္းနဲ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္မ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအသိေပးေၾကညာခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မ ခြဲ(က) ပါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးဦးသည္ တည္ဆဲ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၇၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ပါ ဒုတိယ၀န္ႀကီး တစ္ဦးဦးသည္ တည္ဆဲ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရလည္းေကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ တ နဂၤေႏြေန႔၌ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္သူ ျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေပးအပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မဆုံး႐ႈံးေစရန္ အလို႔ငွာ ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွစ၍ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၀ႏွင့္ ၁၂၁ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပါတီစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါသည္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လို႔ သမၼတႀကီးက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး သေဘာေဆာင္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

အလားတူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄ အရလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည့္ေန႔မွစ၍ မိမိတို႔ရာထူး သက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီအဖြဲ႕အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြနဲ႔ သုံးစြဲထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား အေနနဲ႔လည္း သမၼတႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္ေတြကို ထုတ္လႊင့္ေနတာ အထူးအဆန္း မဟုတ္ေပမယ့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလမွာ သမၼတႀကီးဟာ အာဏာရပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ သူ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို ထုတ္လႊင့္တဲ့အခါမွာ ပါတီတစ္ခုကို ေဇာင္းေပးၿပီး ထုတ္လႊင့္တဲ့ သေဘာေဆာင္ေနသလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြမွာ ႀကိဳဆိုသူေတြထဲက တခ်ဳိ႕ဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တံဆိပ္ပါ ဦးထုပ္၊ အက်ႌေတြ ၀တ္ဆင္ၿပီး ပါတီအလံကို ေ၀ွ႔ယမ္းႀကိဳဆိုမႈေတြဟာ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးခရီး ထြက္ေနသလားလို႔ေတာင္ ထင္ရပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးႀကိဳဆိုပုံကို မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး စတင္ႏိုင္တဲ့ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မတိုင္မီ ကာလေတြမွာ မရွိသေလာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

“သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕သြားရျခင္းအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေထြအထူး ေျပာစရာမရွိေပမယ့္ သူသြားေရာက္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေအာက္ေျခက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ ႀကိဳဆုိမႈ၊ ေနာက္ၾကားေနရတဲ့ ႀကိဳဆုိေရးအစီအစဥ္ေတြက မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္နဲ႔ မျခားတဲ့သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနတာကုိ ေတြ႔ေနရတယ္။ အခုဆုိ ႏုိင္ငံတကာက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈေတြလည္း ရွိေနတယ္ဆုိေတာ့ ဒါက ကြဲကြဲျပားျပားေလး ရွိရင္ပုိေကာင္းတာေပါ့”လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးတင္ေမာင္ဦးကလည္း “ ဒီခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ သမၼတႀကီးက ဘယ္လုိရည္ရြယ္တယ္ဆုိတာကေတာ့ တိတိက်က်ေျပာဖုိ႔ ခက္တယ္။ စဥ္း စားစရာေပါ့။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒအရေတာ့ သူလုပ္တာကုိ တရား၀င္တယ္လုိ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ သေဘာေတာ့ရွိတယ္။ အခုသမၼတႀကီးရဲ႕ပုံေတြကုိလည္း လက္ရွိအာဏာရပါတီရဲ႕ စည္း႐ုံးမႈေတြမွာ သုံးေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြ သြားတဲ့အခါမွာ သူရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ ရွိေနတာေပ့ါ။
သုိ႔ေသာ္လည္း သမၼတႀကီးက ဒီလုိအသုံးခ်ၿပီး မဲဆြယ္ေနတယ္လို႔ ထင္တဲ့သူေတြ ရွိေနတဲ့အေပၚမွာ သတိထား ၿပီးေတာ့ သမၼတအေနနဲ႔ စဥ္းစဥ္းစားစားနဲ႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ သူသြားတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြမွာ ပါတီရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈပုံစံ မေရာယွက္ေအာင္လုိ႔ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ တိတိက်က် ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္သင့္တယ္ လုိ႔ထင္တယ္။
သတိထားသင့္တယ္ေပါ့။ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကီးအမွဴး၊ သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သြားတဲ့ခရီးစဥ္ျဖစ္ေအာင္၊ ေအာက္ေျခက လူေတြ အလြဲလုပ္ခဲ့ရင္လည္း၊ အလြဲ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ ညႊန္ၾကားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ေပါ့”လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သမၼတႀကီး လတ္တေလာ သြားခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္တခ်ဳိ႕မွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိပါ ေခၚသြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ သမၼတႀကီးအေနာက္မွာ တပ္မေတာ္ ရွိတယ္ဆုိတာကို ျပခ်င္တာလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေခၚသြားတာ မဟုတ္ဘဲ ဆက္တုိက္နီးပါး ပါေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ားက ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပစရာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ မဲဆြယ္ခ်င္ရင္ မဲဆြယ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးေတြ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး သြားရာမွာေတာ့ ေခၚသြားလို႔ေတာ့ မသင့္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး သြားတဲ့အခါမွာလည္း အစိုးရ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြနဲ႔လည္း သြားလို႔မသင့္ပါဘူး။ အခုလိုသြားေနတာ၊ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြနဲ႔ ေသြဖယ္ေနသလားဆိုတာကို သမၼတၾကီးေရာ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေရာ ျပန္ျပီး စဥ္းစားသံုးသပ္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္ျပီး အခုလို လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ မေလ်ာ္ၾသဇာ မသုံးမိဖို႔ လိုပါတယ္။ သုံးမိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို ခ်ဳိး ေဖာက္ရာ ေရာက္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဘာလို႔ ဒါေတြကို ေျပာေနရသလဲဆိုေတာ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရဲ႕ မဲဆြယ္ စည္းရံုးမႈေတြမွာ သမၼတၾကီးရဲ႕ ပံုေတြ၊ သမၼတၾကီး လက္ထက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြကို ရည္ညႊန္းျပီး မဲဆြယ္ေနတာေတြက သမၼတၾကီးနဲ႔ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ရင္ေတာင္ သြယ္၀ိုက္ သက္ဆိုင္ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ေတြဟာ မဆိုခ်င္ေပမယ့္လည္း မဲဆြယ္ခရီး သြားေနတယ္လုိ႔ ဆိုရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္ သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ာ။
Writer:
Written by သန္းေဇာ္ထြန္း
Eleven Media Group

​မိုင္း​ရႉး ၊ ​မိုင္း​ေနာင္၊ ​ေက်း​သီး ​ၿမိဳ႕​နယ္​ေတြ​မွာ ​စစ္​ေျပး ​ဒု​ကၡ​သည္ ၂ ​ေထာင္​ေက်ာ္ ​ရွိ​ေန။ 
 ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA နဲ႔ အစိုးရ တပ္ ၾကား တိုက္ပြဲ ေတြ ျပင္းထန္ ေနတဲ့ အတြက္ အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး ၾကရတဲ့ ေဒသခံ ေတြ ေထာင္ခ်ီၿပီး ရွိေနပါတယ္။

မိုင္း႐ႉး ၊ မိုင္းေနာင္၊ ေက်းသီး ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ယာယီ ေနထိုင္ဖို႔ က အစ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနရတယ္ လို႔ ဒုကၡသည္ အေရး ကူညီ ေပးေနသူ ေတြက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရ က ဒုကၡသည္ စခန္း ေတြ ဖြင့္လွစ္ ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ ေနတဲ့ အျပင္ ဘယ္လို ကူညီ ေထာက္ပံ့ တာမ်ိဳး မွလည္း မလုပ္ ေသးဘူးလို႔ မိုင္း႐ႉး ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ကိုေမာင္ခိုင္ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ဖို႔လည္း သီတင္း ၂ ပတ္ ေလာက္ပဲ လိုေတာ့ တဲ့ အခ်ိန္ မွာ အခုလို ေဒသတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျပင္းထန္ လာ ေနတဲ့ အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာ အင္မတန္ နည္းေနပါတယ္။

အခုလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ထိုးစစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ လာတဲ့ အစိုးရ ရဲ႕ သေဘာထား အေပၚ မွာလည္း ေဒသခံ ေတြက ေမးခြန္း ထုတ္ေနၾက ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 nld-candidates-naypyitaw-620.jpg ေနျပည္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရံုးမွာ ေတြ႕ရစဥ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ တပ္မိသားစု၀င္ေတြကို မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ေပးဖို႔ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ထံ တင္ျပထားတယ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရည္မြန္က ေျပာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲဆြယ္ခြင့္ ျပဳထားေပမယ့္ တပ္မိသားစု၀င္ေတြကို မဲဆြယ္ဖို႔ အခက္အခဲရွိေနတယ္လို႔ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရည္မြန္ က ေျပာပါတယ္။

"တပ္မိသားစုရပ္ကြက္ေတြက သူ႔သီးျခားဝင္းနဲ႔ ေနတာမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ၊ အနည္းဆံုး လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာျဖန္႔ေဝ တာမ်ဳိး လုပ္ခ်င္တယ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ဝင္းထဲအထိဝင္ၿပီး လုပ္ခြင့္ရ မရ ဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔မသိရေသးဘူး၊ အခုခ်ိန္ အထိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္မဆက္သြယ္ေသးဘူး၊ က်ေနာ္တို႔က ျပန္သြားၿပီး ခြင့္ျပဳႏိုင္မလား ျပန္ ၿပီးေမးျမန္းေဆြးေႏြးတာေတာ့ လုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္"

ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးထံ ၿပီးခဲ့တဲ့တပတ္က စာေပးပို႔ထားေပမယ့္ အခုခ်ိန္အထိ အေၾကာင္း မျပန္ေသးတာေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေတာင္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြကို ပါတီေတြ တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲမဆြယ္ရဘူးဆုိၿပီး ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္က ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။

အစိုးရရံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုရွိၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းအမ်ားဆံုး ေနထိုင္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၇ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ တပ္မိသားစု၀င္ဦးေရ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း အၿငိမ္းစားဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးေ၀လြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/nld-candidates-want-campaign-army-family-10242015123455.html

​ဘာ​သာ​ေရး ​အ​သံုး​ခ် ​မဲ​ဆြယ္​မႈ​ေတြ​ကို ​အာ​ဏာ​ပိုင္​ေတြ​က ​အ​ေရး ​မ​ယူ​ၾက​ဘူး ​လို႔​လည္း ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္း​စု​ၾကည္​က ​ေဝ​ဖန္။ 
 ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ့္သူေတြ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ရထားတယ္ ဆိုၿပီး အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာပါတယ္။

ေကာ့မႉး ၿမိဳ႕နယ္ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံး ေဟာေျပာပြဲေတြ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို လူထုကို အသိေပး ေျပာၾကား ခဲ့တာပါ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးတဲ့အခ်ိန္မွာ လူစိမ္းေတြ ေရာက္လာတာမ်ိဳး ရွိရင္ သတိထား ၾကဖို႔နဲ႔ ရန္စ လာၾကရင္လည္း သည္းခံၾကဖို႔လည္း NLD ပါတီဝင္ ေတြ နဲ႔ ပါတီကို ေထာက္ခံ အားေပးသူေတြ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းခဲ့ ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ့္သူေတြဟာ ဘယ္လို လူေတြ ဆိုတာကိုေတာ့ ထည့္သြင္း ေျပာဆို မသြားပါဘူး။

ခဲ့သလို၊ NLD ရဲ႕ မူဝါဒဟာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးမူ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ထပ္ေလာင္း ေျပာဆို သြားခဲ့ပါတယ္။

ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ဦးမယ့္ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္၊ ည ၈ နာရီခန္ ့က ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ ့၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ တိုးဂိတ္အနီး၊ မူးယစ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ မတ္တူးအျဖဴေရာင္ယာဥ္အမွတ္ 2C/1223 အား စစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့က ရပ္တန္ ့ေစခဲ့ရာ ယာဥ္ေမာင္း အမ်ိဳးသား (၁) ဦးေဘးတြင္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး လိုက္ပါလာသည္ကိုေတြ ့ရျပီး လိုက္ပါလာသည့္အမ်ိဳးသားက စစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ကို ပစၥတို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ကာ ယင္းမတ္တူးယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္အား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴး ရဲမွဴးၾကီး ေအာင္ျမတ္မိုး ၏ အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လမ္းေၾကာမ်ားအား ပိတ္ဆို ့ကာ ပိုက္စိပ္တိုက္ ရွာေဖြခဲ့ရာေ အာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္း ၂း၄၅ မိနစ္ခန္ ့၌ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ ့နယ္၊ အုမၼခါးေက်းရြာအုပ္စုအနီးတြင္ ယင္းမတ္တူးယာဥ္ကို ျပန္လည္ေတြ ့ရွိခဲ့ျပီး အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္က စစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ထြက္ေျပး ခဲ့သူကိုလည္း ယင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဦးေခါင္းခန္း၊ ၀ဲဘက္ထိုင္ခံုတြင္ ယာဘက္ေပါင္၌ က်ည္ထိမွန္ဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္မွ ေသြးထြက္လ်က္ ထိုင္လ်က္ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ ့ရွိရေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴးရံုးမွ တာ၀န္က်
အရာရွိၾကီးတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

 ေနာင္ခ်ိဳမူးယစ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ အဲဒီမတ္တူးကိုတားျပီးစစ္ေတာ့ ကားက စက္မသတ္ပဲ ရပ္ပါတယ္။
 ေခါင္းခန္းက လိုက္ပါလာသူကိုစစ္ေဆးတဲ့အခါ အသာတၾကည္အစစ္ေဆးမခံတဲ့အတြက္ တာ၀န္က်ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီးနဲ ့သက္ေသ တစ္ဦးတို ့က Body Search လုပ္ပါတယ္။ Body Search လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီလူက ရုတ္တရက္ထိုင္ခ်လိုက္ျပီး အသင့္လြယ္လာတဲ့ လြယ္အိတ္ထဲကေန ပစၥတိုထုတ္ျပီး ၄-၅ ခ်က္ ဆက္တိုက္ပစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လံုျခံဳေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး သာအြီး၊ ျမိဳ ့မရဲစခန္း၊ ေနာင္ခ်ိဳ က M-22 ေျပာင္းရွည္ေသနတ္နဲ ့အသင့္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္ျပီး အဲဒီလူက ပစၥတိုေသနတ္နဲ ့ပစ္ခတ္လို ့ ျပန္ပစ္လိုက္တာ ယာဘက္ေပါင္ကို ထိမွန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသြားေတာ့ အဲဒီလူက မတ္တူးကားေပၚေျပးတက္ပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းသူကလည္း တရွိန္ထိုးေမာင္းနွင္ျပီး ေအးရွားေ၀ါလ္ရဲ ့ကတၱားေပၚကေနတက္ျပီး ေမာင္းတံကိုပါတိုက္ျပီး ေမာင္းေျပးသြားပါတယ္ဟု ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

ပစၥတုိေသနတ္ျဖင့္ ၄-၅ ခ်က္ခန္ ့ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထိမွန္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း မျဖစ္ခဲ့ဘဲ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၌ ေသြးစက္မ်ား၊ ၉-မမ က်ည္ခြံ (၄) ခု၊ ဂ်န္ ့ျဖစ္သြားသည့္ ၉ မမ က်ည္ (၁) ေတာင့္ တို ့ႏွင့္အတူ ပစၥတိုျဖင့္ပစ္ခတ္သူက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ရွမ္းလြယ္အိတ္ (၁)လံုးႏွင့္အတြင္းရွိ သားေရပိုက္ဆံအိတ္အတြင္းမွ(၁၀၀၀) က်ပ္တန္ေငြစကၠဴ (၃၁) ရြက္၊ ေမာင္၀င္းနိုင္ထြန္း (ဘ) ဦးထြန္းေ၀ အမည္ႏွင့္ ဆမၼဆယ္ေက်းရြာ၊ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ ့နယ္ လိပ္စာပါ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားတစ္ခု တို ့ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

ထို ့ေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားက အဆိုပါမတ္တူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ပိုက္စိပ္တိုက္၍ရွာေဖြရာမွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္း ၂း၄၅ အခ်ိန္၌ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ ့နယ္၊ အုမၼခါးေက်းရြာအုပ္စု၊ ငုကၡေလးေက်းရြာ၊ အုမၼခါးမွ ငုကၡေလးေက်းရြာသြားလမ္းအေရွ ့ဘက္၊ ေတာင္ယာသြားလမ္းေဘးခ်ံဳပုတ္အတြင္းတြင္ အဆိုပါ 9C/1223 မတ္တူးအျဖဴေရာင္ ယာဥ္အား တံခါးမ်ားပိတ္၍ ေသာ့တပ္ထားလ်က္ ယာဥ္ေမာင္းထိုင္ခံုေနာက္ ကူရွင္ျဖဲထားသည္ကို ေတြ ့ရွိရျပီး ေသနတ္နွင့္ပစ္ေျပးသူ တရားခံ ၀င္းနိုင္ထြန္း (၃၁) နွစ္၊ (ဘ) ဦးထြန္းေ၀၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ ေတာင္သူ၊ ဆမၼဆယ္ေက်းရြာအား နီညိဳေရာင္ဆြယ္တာအကႌိ်လက္ရွည္၊ အျဖဴေရာင္ဂ်င္းေဘာင္းဘီရွည္၀တ္ဆင္လွ်က္ ယာဥ္ဦးေခါင္းခန္း၊ ၀ဲဘက္ထိုင္ခံုတြင္ ယာဘက္ေပါင္၌ က်ည္ထိမွန္ဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္မွ ေသြးထြက္လ်က္ အသက္ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ ့ရွိရျပီး ၄င္းေဘးမွ HBO လက္ကိုင္ဖုန္း (၁) လံုး၊ ၄င္းေျခေထာက္အနီးမွ Prepro Beretta T-83242 ပစၥတို၊ ၉မမ က်ည္ဆံ(၇)ေတာင့္ ထည့္ထားသည္ က်ည္ကပ္ (၁) ခု တပ္လွ်က္ (၁) လက္ တို ့ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွဴးၾကီးေအာင္ျမတ္မိုး က ေျပာျပသည္။

ထို ့အျပင္ ယာဥ္ေနာက္ပိုင္း၊ ကားတာယာနွင့္ပစၥည္းတင္သည့္အခန္းအတြင္၌ သို၀ွက္ထားေသာ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားအျပား (၈၀၀၀) ထက္မနည္းကိုေတြ ့ရွိရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အမႈမွထြက္ေျပးတရားခံျဖစ္သူ အဆိုပါမတ္တူးယာဥ္ေမာင္း အားလည္း ဆက္လက္ရွာေဖြေနေၾကာင္း ၄င္းက ျဖည့္စြက္ရွင္းျပသည္။

Lashio News Diary
https://www.facebook.com/lashio.news.city

႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sergei Lavrov 
 ဆီးရီးယားက ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုေထာက္ခံေၾကာင္းနဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ လြတ္လပ္ေသာ ဆီးရီးယား တပ္မေတာ္လုိ႔ေခၚတဲ့ သူပုန္ေတြကိုကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ႐ုရွားက ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။

ဆီးရီးယားအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔သမၼတေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေစလိုေၾကာင္းနဲ႔ လုိအပ္ရင္ လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္မယ့္သေဘာထားမ်ဳိးကုိလည္း - ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာဂီး လဗ္ေရာ့ (Sergei Lavrov) က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရႏုိင္ဖုိ႔႔ ဆီးရီးယားအစိုးရကုိ တုိးျမႇင့္ဖိအားေပးေနတဲ့အေၾကာင္း - ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက အစိုးရပိုင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ စေနေန႔က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေသေက်မႈေတြနဲ႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာသူေတြ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဆီးရီးယားက ႏွစ္အတန္ၾကာေနၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကေန ဘယ္လို အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္မလဲဆိုတာကုိေတာ့ တိတိက်က် မေျပာခဲ့ပါဘူး။

ဆီးရီးယားလူထုအတြက္ ျပင္ပက ဘာမွ ဆံုးျဖတ္ေပးလို႔မရႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြအားလုံးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္တခု ေပၚေပါက္လာေအာင္သာ တြန္းအားေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႐ုရွားဝန္ႀကီးက ေျပာဆုိသြားခဲ့ပါတယ္။

အရင္က ႐ုရွားအစိုးရရဲ႕ ေယ်ဘုယ် ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ - အခုေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ဟာ စစ္ဒဏ္သင့္ေနတဲ့ ဆီးရီးယားမွာ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ႐ုရွားအစိုးရက တိတိက်က် ေျပာဆုိလာပုံရပါတယ္။ ဆီးရီးယားဆုိင္ရာ အေမရိကန္ရဲ႕မူဝါဒေတြအေပၚမွာလည္း ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေဝဖန္ခဲ့သလုိ ဆီးရီးယားမွာ ႐ုရွားရဲ႕ေလေၾကာင္းထုိးစစ္ေတြဟာ IS စစ္ေသြးႂကြေတြ သာမက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ေတြ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ သူပုန္ေတြကုိပါ ပစ္မွတ္ထားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္ေတြ ကိုလည္း ျငင္းဆန္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေတြအတြင္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား (ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅)
 ဘဂၤလားဒက္ရွ္္ႏိုင္ငံမွာ စေနေန႔က ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြါးခဲ့တာဟာ သူတို႔လက္ခ်က္လို႔ IS စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီဗံုးေပါက္ကြဲမႈေတြကေန ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ Dhaka မွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ရွီယာမူဆလင္ေတြ က်င္းပေနတဲ့ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ရွီယာမူဆလင္ေတြ ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ ဘာသာေရးပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ashura ရင္ထုပြဲေတာ္က်င္းပေနတဲ့ လူစုေဝးေနခ်ိန္မွာ အခုလို အတိုက္ခိုက္ခံရတာ ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာရသူကလည္း ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ ရွိေနတာပါ။

IS စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔က ဒီပြဲေတာ္ဟာ သူတို႔အဆို ဘုရားအမ်ားအျပားကိုးကြယ္တဲ့ ပူေဇာ္ပြဲျဖစ္တာေၾကာင့္လို႔ ႐ႈတ္ခ်ပစ္တင္ၿပီး ဘဂၤလာဒက္ရွ္မွာရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ့တပ္သားေတြက ဗံုးေဖါက္ခြဲခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္အေျခစိုက္ အၾကမ္းဖက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ SITE က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

မဂိုဘုရင္ေတြရဲ့ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာက ပင္မ ရွီယာဗလီႀကီးရွိရာ Hosseini Dalan မွာ လူေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး စုေဝးေနခ်ိန္မွာပဲ ဗံုးအငယ္စား ၃လံုးနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္တာခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ဳိးသားငယ္တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ဘဂၤလာဒက္ရွ္ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံယသရွိသူႏွစ္ဦးကို ရဲေတြက ဖမ္းဆီးမိခဲ့သလို မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ ဗံုးႏွစ္လံုးကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

 ​ေကာ့​မႉး​ၿမိဳ႕​ဆီ​အ​သြား ​လမ္း​တ​ေလ်ွာက္ ​ေက်း​ရြာ ​ေတြ​မွာ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္း​စု​ၾကည္​ကို ​ပံု​စံ​မ်ိဳး​စံု​နဲ႔ ​ႀကိဳ​ဆို​ခဲ့​ၾက
NLD ​အ​မ်ိဳး​သား ​ဒီ​မို​က​ေရ​စီ ​အ​ဖြဲ႕​ခ်ဳပ္ ​ဥ​ကၠ​ဌ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္း​စု​ၾကည္​ဟာ ​ျပည္​သူ႔​လြွတ္​ေတာ္ ​ကိုယ္​စား​လွယ္​ေလာင္း ​အ​ျဖစ္ ​သူ​ဝင္​အ​ေရြး​ခံ​မယ့္ ​ေကာ့​မႉး​ၿမိဳ႕​နယ္​မွာ ​ေအာက္​တို​ဘာ​လ ၂၄​ရက္​ေန႔​က ​သြား​ေရာက္ ​မဲ​ဆြယ္ ​စည္း​ရံုး​ခဲ့​ပါ​တယ္။

​လူ​မ်ိဳး​ေရး ​ဘာ​သာ​ေရး ​ကိ​စၥ​ေတြ​ကို ​ႏိုင္​ငံ​ေရး​မွာ ​ဆြဲ​ၿပီး ​သံုး​တာ​ဟာ ​တ​ရား ​ဥ​ပ​ေဒ​ကို ​ခ်ိဳး​ေဖာက္​ရာ ​ေရာက္​ေၾကာင္း၊ ​ဒါ​မ်ိဳး​ကို ​သက္​ေသ ​အ​ေထာက္​အ​ထား​နဲ႔ ​တင္​ျပ​လာ​မယ္ ​ဆို​ရင္ ​တ​ရား​စြဲ​ဆို​ေပး​သြား​မယ္​လို႔ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္း​စု​ၾကည္​က ​လူ​ထု​ကို ​ေျပာ​သြား​ပါ​တယ္။

​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ​မွာ NLD ​အ​ႏိုင္​ရ​လို႔ ​အ​စိုး​ရ​အ​ျဖစ္ ​တာ​ဝန္​ယူ ​ေဆာင္​ရြက္​တဲ့​အ​ခါ​က်​ရင္ ​ဘယ္​သူ႔​ကို​မွ ​ဂ​လဲ့​စား​ေခ်​ဖို႔ ​မ​ရွိ​ပဲ ​အ​မ်ိဳး​သား ​ရင္​ၾကား​ေစ့​ေရး​ကို ​ေရွ႕​တန္း​တင္​ၿပီး ​အား​လံုး ​ေအး​ေအး​ခ်မ္း​ခ်မ္း ​ေန​ႏိုင္​ဖို႔​ကို ​ဦး​တည္ ​ေဆာင္​ရြက္​သြား​မယ္​လို႔ ​ဆို​ပါ​တယ္။

​တပ္​မ​ေတာ္​ထဲ​က ​ဘယ္​သူ ​တ​ဦး​တ​ေယာက္​ကို​မွ ​ျပ​ႆ​နာ​ရွာ ​အ​ေရး​ယူ​ဖို႔ ​ရည္​ရြယ္​ခ်က္ ​မ​ရွိ​ေၾကာင္း​နဲ႔ ​အဲ​ဒီ​လို ​ျပ​ႆ​နာ​ရွာ ​အ​ေရး​ယူ​ဖို႔ NLD ​မွာ ​ရည္​ရြယ္​ခ်က္ ​ရွိ​တယ္​လို႔ ​ေျပာ​ေန​သူ​ေတြ​ဟာ ​ႏိုင္​ငံ​ေရး​အ​ရ ​သက္​သက္ ​ဝါ​ဒ​ျဖန္႔​ေန​တာ​သာ ​ျဖစ္​တယ္​လို႔ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္း​စု​ၾကည္​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ​ေန႔​မွာ ​မ​တည္​မ​ၿငိမ္ ​ျဖစ္​ေအာင္ ​တ​ခ်ိဳ႕​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​ေတြ​က ​လုပ္​ေဆာင္​ႏိုင္​တယ္ ​ဆို​တဲ့ ​သ​တင္း​ေတြ ​ရ​ထား​တယ္​လို႔​လည္း ​ဆို​ပါ​တယ္။

​ျပည္​သူ​ေတြ​အ​ေန​နဲ႔ ​ကိုယ့္​ကို ​ရန္​စ​လာ​ရင္​ေတာင္ ​သည္း​ခံ​ဖို႔​နဲ႔ ​ဒီ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ​ဟာ ​ျမန္​မာ​ျပည္ ​အ​နာ​ဂါတ္​အ​တြက္ ​အ​လြန္ ​အ​ေရး​ႀကီး​တာ​ေၾကာင့္ ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ ​ေအာင္​ေအာင္​ျမင္​ျမင္ ​ျဖစ္​ေရး​ကို ​ဝိုင္း​ဝန္း ​ကူ​ညီ ​ေဆာင္​ရြက္​ၾက​ဖို႔ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္း​စု​ၾကည္​က ​လူ​ထု​ကို ​တိုက္​တြန္း​ေျပာ​သြား​ပါ​တယ္။

​တြံ​ေတး ​ၿမိဳ႕​အ​စပ္​က​ေန ​ေကာ့​မႉး​ၿမိဳ႕ ​ေရာက္​တဲ့​အ​ထိ ​လမ္း​တ​ေလ်ွာက္ ​ေက်း​ရြာ​ေတြ​မွာ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္း​စု​ၾကည္​ကို ​လူ​ထု​က ​ပံု​စံ​မ်ိဳး​စံု​နဲ႔ ​ႀကိဳ​ဆို​ခဲ့​ၾက​ၿပီး ​ႀကိဳ​ဆို​တဲ့​သူ​ေတြ​ထဲ​မွာ ​လူ​ငယ္​ေတြ ​အ​မ်ား​စု ​ပါ​ဝင္​တာ ​ေတြ႕​ရ​တယ္​လို႔ ​အဲ​ဒီ ​ခ​ရီး​စဥ္​မွာ ​လိုက္​ပါ​သြား​တဲ့ ​ဘီ​ဘီ​စီ ​သ​တင္း​ေထာက္​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


aunghmaingsan-620.jpg
အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း ကို ေတြ႔ရစဥ္
Photo: RFA

ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိတဲ့ စတစ္ကာေတြကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕မွာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖဲြ႔က ဒီေန႔ လုိက္လံျဖန္႔ေဝပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးဖုိ႔အတြက္ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတဲ့ ဗကသေက်ာင္သားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းကို ေထာက္ခံတာေၾကာင့္ အခုလိုလႈပ္ရွားတာျဖစ္တယ္လို႔ အကသေက်ာင္းသားသမဂၢအဖဲြ႔က ကိုေအာင္မင္းခိုင္က ေျပာပါတယ္။

"ကမ္ပိန္းလုပ္မွာက ကိုေအာင္မႈိင္းဆန္းကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ဝိုင္းရံတဲ့အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြ လုပ္သြားမွာပါ၊ ၿမိဳ႕ထဲမွာ စတစ္ကာလိုက္ေဝပါမယ္"

ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဝန္းရံသူ အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးေရး၊ စစ္ကၽြန္ပညာေရးအလိုမရွိ စတဲ့ စာသားပါ စတစ္ကာေတြကို လိုက္ေဝခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႔အတြက္ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ မေန႔ကစၿပီး အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/studnets-union-stickers-campaign-10242015122417.html

တကုိယ္ေတာ္ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနသူ ကိုႏိုင္ႏိုင္ေအာင္။ (ဓာတ္ပံု- ကိုဗသက္ေအာင္)
တကုိယ္ေတာ္ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနသူ ကိုႏိုင္ႏိုင္ေအာင္။ (ဓာတ္ပံု- ကိုဗသက္ေအာင္)

သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္တြင္း အထိန္းသိမ္းခံ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးအပါအဝင္ ေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ပဲခူးကေန သာယာဝတီအထိ တကိုယ္ေတာ္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပသူကို လမ္းမွာ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က တားဆီးမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို တားဆီးမႈေတြရွိေပမဲ့ ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားနဲ႔ဝန္းရံျပည္သူေတြ ေရွ႕တပတ္ တရား႐ံုးထုတ္ခ်ိန္အမီွ သာယာဝတီခ႐ိုင္ တရား႐ံုးအထိ အေရာက ္ခ်ီတက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူ ကိုႏုိင္ႏိုင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။ အေသးစိတ္ မဆုမြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေပးေရး မႏၱေလးကေန ရန္ကုန္အထိ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပၾကရင္းနဲ႔ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕မွာ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခံရလို႔ သာယာဝတီေထာင္တြင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးပင္မ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဝန္းရံျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးကအက်ဥ္းေထာင္ေတြက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရး သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနပါတယ္။

ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းရဲ႕အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈကို ေထာက္ခံတဲ့အတြက္ေရာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ အဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားေတြကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းက ကိုႏုိင္ႏုိင္ေအာင္က ပဲခူးကေန သာယာဝတီအထိ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ ေသာၾကာေန႔ကစလို႔ တကိုယ္ေတာ္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ စေန႔မွာေတာ့ ဗကသ အလံေတြကို ကိုယ္မွာ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး အသံတိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ လမ္း ေလွ်ာက္လာတဲ့ ကိုႏိုင္ႏုိင္ေအာင္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕အဝင္ မိုင္တုိင္၂၂ မွာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ရဲမွဴးႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းနဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

ကိုႏုိင္ႏိုင္ေအာင္။ ။ ပဲခူးကေန သာယာဝတီသြားတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၃) ခ်က္ရွိတယ္။

ရဲမႉး။ ။ ေအး၊ ဟုတ္ၿပီ။

ကိုႏုိင္ႏိုင္ေအာင္။ ။ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေတာင္းဆိုတယ္။ (ေအး၊ ဟုတ္ၿပီ။) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလြတ္ေျမာက္ေရး။ (ဟုတ္ၿပီ။) အခု ဖမ္းဆီးထားတဲ့ေက်ာင္းသားေတြကို ဂုဏ္ျပဳတယ္။ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းရဲ႕ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတာကို ဂုဏ္ျပဳတယ္။ အဲဒီအတြက္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္တယ္။

ရဲမႉး။ ။ အဲဒီေတာ့ ညီေလးက တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပတယ္ဆိုေတာ့- တကိုယ္ေတာ္ ခ်ီတက္တယ္၊ ဆိုေတာ့………….ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ တင္ထားတာရွိလား။

ကိုႏုိင္ႏိုင္ေအာင္။ အဲလိုဆိုရင္ ရဲမႉးႀကီးကို က်ေနာ္ျပန္ေမးမယ္။ …………… ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေပါ့ေနာ္၊ …အစိုးရလက္ထက္မွာ က်ေနာ္ အခုလုပ္ေနတဲ့ ……..

ရဲမႉး။ ။ ကိုယ့္ညီကိုကုိယ္ေမးတာက တင္ထားသလား။

ကိုႏုိင္ႏိုင္ေအာင္။ ။ မတင္ထားဘူး။

ရဲမႉး။ ။ ေအး၊ မတင္ထားဘူး၊ ဟုတ္ပါၿပီ။

ကိုႏုိင္ႏိုင္ေအာင္။ ။ မတင္ထားဘူး၊ ႏုိင္ငံသားဥပေဒရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ က်ေနာ္လုပ္တယ္။

ရဲမႉး။ ။ ေအးပါ။ ရပါၿပီ၊ ရပါၿပီ။

ကိုႏုိင္ႏိုင္ေအာင္။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ မဂၤလာပါ။

ဒါကေတာ့ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ရဲမွဴးႀကီးနဲ႔ တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူ ကိုႏုိင္ႏိုင္ေအာင္တို႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။

ပဲခူး မွာ သာယာဝတီၿမိဳ႕ကိုလမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵျပသူရဲေဘာ္ ႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ရန္ကုန္တိုင္းအဝင္မွာ ရဲတပ္ဖြဲမွာ ရဲေဘာ္ႏိုင္ႏိုင္ေအာင္က္ို ခြင္ျပဳမိန္႔ပါမပါေမးျမန္း မွတ္တမ္းတင္ရဲေဘာ္ႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ ရဲ႕ျပတ္သားတဲ့ခံယူခ်က္ေတြကိုၾကည့္ၾကည္ပါ၂၃.၁၀.၂၀၁၅ေက်ာ္ဇင္ဦး

Posted by အပ္ ခ်ီ on Friday, October 23, 2015
ပဲခူးၿမိဳ႕ကေန သာယာဝတီအထိ ဘာေၾကာင့္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပရပါသလဲ ဆိုတာကို တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူ ကိုႏိုင္ႏုိင္ေအာင္က လမ္းေလွ်ာက္ေနခ်ိန္မွာပဲ ဗီြအိုေအရဲ႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ကို အခုလိုေျဖပါတယ္။

“လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေနာက္အစိုးရမေျပာင္းမီ ေရြးေကာက္ပဲြနီးေနၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာကို ပုဒ္မမ်ဳိးစံု တပ္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီး ထားတုန္း။ ေက်ာင္းသားေတြ အခု က်ေနာ္တို႔ ေနာင္လာမယ့္အနာဂါတ္နဲ႔ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ ေကာင္းစားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဗကသ ေက်ာင္းသားေတြကိုပဲ သမိုင္းအစဥ္အဆက္မပ်က္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားသမိုင္းကိုဖ်က္ခ်င္ေတာ့၊ ေက်ာင္းသားေတြကို မလိုက္ေလ်ာခ်င္ေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္မွာတင္ျပၿပီးေတာ့ ခံဝန္ကတိေတြနဲ႔ သစၥာျပဳၿပီး ေတာ့မွ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးတဲ့အခ်ိန္အထိကို က်ေနာ္ အဲဒါကို အရင္ရွင္းခ်င္တယ္။ ေနာက္ထပ္သံုးခ်က္အေနနဲ႔က (၁) ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ (၂) အခ်က္က အမ်ဳိးသားပညာေရးကို စတင္သပိတ္ေမွာက္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အခု ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း အပါအဝင္ အဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားေတြက အမွန္တရားအတြက္ ရပ္တည္တယ္ဆိုတာကို ေထာက္ခံတာ။ နံပါတ္ (၃) အခ်က္က ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းအပါအဝင္ - ယခု ၂၃ ရက္ေန႔ကစၿပီးေတာ့ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းက စၿပီးေတာ့ အစာငတ္ခံ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့၊ သပိတ္ေမွာက္တဲ့အခ်ိန္အထိကို က်ေနာ္ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္ထဲကခံစားခ်က္အေနနဲ႔ ဒီေက်ာင္းသားေတြဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္ ဂုဏ္ျပဳၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ေျခေထာက္ကိုအနာခံ၊ က်ေနာ့္ေခၽြးေတြ အစိုခံၿပီးေတာ့ ပဲခူးကေန သာယာဝတီအထိ ခ်ီတက္ ဂုဏ္ျပဳရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”

လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔ သာယာဝတီခ႐ိုင္ တရား႐ံုးကို ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးခံဖို႔ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္တြင္းက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူနဲ႔ဝန္းရံုျပည္သူေတြ ႐ံုးထုတ္ထြက္လာခ်ိန္အမွီ လမ္းခရီးမွာ ဘယ္လိုအေႏွာင့္အယွက္မ်ိဳးနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳရပါေစ မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္လို႔လည္း ကိုႏိုင္ႏုိင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“၂၇ ရက္ေန႔၊ ႐ံုးထုတ္အမီကို က်ေနာ့္ရဲ႕ေနာင္ေတာ္ ရဲေဘာ္ေတြေပါ့ဗ်ာ- သူတို႔ကို က်ေနာ္ ဒီလိုဂုဏ္ျပဳပါတယ္ဆိုတဲ့ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ သူတို႔ျမင္ေအာင္ က်ေနာ္ျပလို႔ရမယ္။ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္ေတြေတြ႔ရင္ က်ေနာ့္ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ေတြကို သူတို႔သိေစရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ - က်ေနာ့္ ရင္ထဲမွာ ဘာေတြရွိတယ္ဆိုတာကို သူတို႔ကို အဲဒီေန႔က်မွ ဒီအစိုးရကို ထုတ္ျပမွာ။”

ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးေရး တကိုယ္ေတာ္ ပဲခူးကေန သာယာဝတီအထိ လမ္းေလွ်ာက္ေနခ်ိန္အတြင္း ပဲခူးၿမိဳ႕က သူ႔ေနအိမ္ကို အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ဖိအားေပးေမးျမန္းစံုစမ္းမႈေတြရွိသလို သူ႔ကို လမ္းတေလွ်ာက္ ရဲအာဏာပိုင္ေတြဘက္က စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈကို ခံခဲ့ရေပမဲ့ သူ ဘာေၾကာင့္ အခုလိုလမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ေနရပါသလဲ ဆိုတာကို ေဒသခံ ျပည္သူေတြဘက္က စိတ္ဝင္တစား ေမးျမန္းမႈေတြရွိလို႔ ရွင္းျပခဲ့တယ္လို႔လည္း တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူက ေျပာပါတယ္။

အခုလို ကိုႏုိင္ႏုိင္ေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ေနသလိုပဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေျမာက္ေရး သာယာဝတီ ေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ လည္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းမွာ မႏၱေလးက်ံဳးအနီး၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္နဲ႔ ေစ်းခ်ိဳေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ စာသား ပါေသာ အက်ႌျဖဴေတြ ဝတ္ဆင္ၿပီး ဗကသ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မဆုမြန္ /VOA
http://burmese.voanews.com/content/individual-march-protester-naing-naing-aung-is-in-yangon-/3021390.html

​စစ္​ေတြ​ၿမိဳ႕ ​ေျမ​ပံု
 ​စက္​တင္​ဘာ ၂၃ ​ရက္​ေန႔​က ​စစ္​ေတြ​ၿမိဳ႕​မွာ​ရွိ​တဲ့ ၈ ​ႏွစ္​အ​ရြယ္ ​မိန္း​က​ေလး​ငယ္​ကို ​စစ္​ေတြ​အ​ေျခ​စိုက္ ​ခ​မ​ရ ၃၅၄ ​တပ္ ​မွာ ​တာ​ဝန္​က်​တဲ့ ​ဒု​တပ္​ၾကပ္ ​တစ္​ဦး​က ​အ​ဓ​မၼ​ျပဳ​က်င့္​လို႔ ​ရန္​ကုန္ ​က​ေလး​ေဆး​ရံု​ကို ​ပို႔​ေဆာင္ ​ကု​သ​ခဲ့​ရ​ပါ​တယ္။

​ေအာက္​တို​ဘာ ​လ ၂၁ ​ရက္​ေန႔​မွာ​ေတာ့ ​အဲ​ဒီ ​မိန္း​က​ေလး​ငယ္​ဟာ ​ရန္​ကုန္ ​က​ေလး​ေဆး​ရံု​မွာ ​ေဆး​ကု​သ​မႈ ​ခံ​ယူ​ရင္း ​ကြယ္​လြန္​သြား​ခဲ့​ပါ​တယ္။

​ေအာက္​တို​ဘာ ၂၄ ​ရက္​ေန႔​မွာ​ေတာ့ ​ရ​ခိုင္​ျပည္​နယ္ ​အ​မ်ိဳး​သား ​ေကာင္​စီ(ANC) ​က ​အ​သက္​မ​ျပည့္​တဲ့ ​က​ေလး​ငယ္ ​အ​ေပၚ ​အ​ဓ​မၼ​ျပဳ​က်င့္​မႈ​နဲ႔ ​ပတ္​သက္​ၿပီး ​ထိ​ထိ​ေရာက္​ေရာက္ ​အ​ေရး​ယူ​ေပး​ဖို႔​နဲ႔ ​အ​မႈ​မွန္ ​ေပၚ​ေပါက္​ဖို႔ ​ေတာင္း​ဆို ​ခဲ့​ပါ​တယ္။

​အ​ဆို​ပါ ​ေၾက​ျငာ​ခ်က္​ထဲ​မွာ ​ျပစ္​မႈ ​က်ဴး​လြန္​သူ ​တ​ရား​ခံ ​အ​ေပၚ​မွာ ​ထိ​ထိ​ေရာက္​ေရာက္ ​အ​ေရး​ယူ​ဖို႔ ​ပ်က္​ကြက္ ​ခဲ့​တဲ့ ​တာ​ဝန္​ရွိ​သူ ​ေတြ​ကို ​ျပင္း​ထန္​စြာ ​ရႈံ့​ခ်​ေၾကာင္း ​ပါ​ရွိ​ပါ​တယ္။

​ရ​ခိုင္​ျပည္​နယ္ ​အ​စိုး​ရ​အ​ေန​နဲ႔ ​တည္​ဆဲ ​ဥ​ပ​ေဒ ​ေတြ​နဲ႔ ​အ​ညီ ​အ​ဓ​မၼ​ျပဳ​က်င့္​ခဲ့​သူ ​ကို ​အ​ေရး​ယူ ​ေဆာင္​ရြက္ ​ႏိုင္​ဖို႔ ​လုပ္​ေဆာင္ ​သြား​မယ္​လို႔ ​အ​စိုး​ရ ​ေျပာ​ေရး ​ဆို​ခြင့္ ​ရွိ​သူ ​ျပည္​နယ္ ​ဥ​ပ​ေဒ​ခ်ဳပ္ ​ဦး​လွ​သိန္း​က ​ဘီ​ဘီ​စီ ​ရဲ့ ​ဆက္​သြယ္​ေမး​ျမန္း​မႈ ​ကို ​ျပန္​လည္ ​ေျဖ​ၾကား​ခဲ့​ပါ​တယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese