12/10/15

စလုံး ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္

တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ တစ္နုိင္ငံလုံးလႊမ္းျခံဳမႈမရွိျခင္း ၊ နားလည္မႈလႊဲမွားနုိင္ျခင္း ၊ လက္မွမထုိးသည့္အဖြဲ ့မ်ားအေပၚဖိအားျဖစ္လာနုိင္ျခင္း တုိ ့ေၾကာင့္လက္မွတ္မထုိးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚေမ၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးရန္နုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ ့ေပးပုိ ့ခဲ့သည့္ သ၀ဏ္လႊာနွင့္ ပက္သက္၍ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန ့ကက်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒါက္တာေဒၚေမ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အန္လ္စီေအစာခ်ဳပ္ကို အန္န္အယ္ဒီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌအေနျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးထားျခင္းမရိွပါဘူး။အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ တစ္နိုင္ငံလံုးလႊမ္းျခံဳမွဳမရိွဘဲ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသေဘာသာျဖစ္ျခင္း၊ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါက စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲကမ်ားအၾကားနားလည္မွဳလႊဲမွားႏုိင္ျခင္း၊ ယခုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေပၚတြင္ ဖိအားေပးလာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ” ေဒါက္တာေဒၚေမ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ဖိတ္ၾကားျခင္းမခံရသည့္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားရွိေနျခင္း ၊ လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္မပါ၀င္ခဲ့သည့္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက်န္ရွိေနျပီး (NCA) စာခ်ဳပ္သည္ တစ္နုိင္ငံလုံးကုိလႊမ္းျခံသည္ဟုမဆုိနုိင္ဟု ဆုိသည္။

တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေပးလာေစရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ တပ္မေတာ္ ၊ အစုိးရ ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ့အစည္းအားလုံး နွင့္ ၾကားခံပုဂၢဳိလ္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓတ္ခုိင္ျမဲမႈတုိ ့ကုိဦးတည္ကာ အစုိးရ နွင့္တပ္မေတာ္တုိ ့အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ့မ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးကုိ အေျခခံသည့္ နုိင္ငံေရးဆႏၵကုိနားလည္ျခင္း နွင့္ အန္လ္စီေအစာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသးေသာအဖြဲ ့မ်ားကုိ သေဘာထားၾကီးစြာလက္ကမ္းၾကိဳဆုိသင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

တုိင္း၇င္းသာလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ့အစည္း (၈) ဖြဲ ့ႏွင့္ အစုိးရ တုိ ့သည့္ျပီးခဲ့သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့ကေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာမျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ ( MICC-2) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကျပီး ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သက္ေသမ်ားကလည္းပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

တစ္နုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး (NCA) စာခ်ဳပ္အား ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ နွင့္ (၈) ရက္ တုိ ့တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးကေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး စာခ်ဳပ္ကုိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

The Street View

NLD ေခါင္းေဆာင္လုိ႔ ေခၚရတာ ႏုပ္ပါတယ္ဗ်ာ။ သူ႔ကုိ NLD တစ္ဖြဲ႕တည္း ပုိင္တာဆုိင္တာမွ မဟုတ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အၿမဲ သံုးစြဲခဲ့တဲ့ နာမ္စား “လူထုေခါင္းေဆာင္” ပဲ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါက ေယဘုယ် မဆန္ဘူးလား။ ေက်နပ္ၾကတယ္ မဟုတ္လား။

NLD က ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႏုိင္သြားၿပီဆုိတာ သိရၿပီးတဲ့ ေနာက္တစ္ေန႔။ ကၽြန္ေတာ့္ ဇနီးက မနက္ ေစာေစာစီးစီး ေျပာရွာတယ္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမိႈက္ျပႆနာက စရင္ ေကာင္းမယ္ေနာ္” တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္က ျပန္ေျပာမိတယ္။ “ဒီထက္ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာေတြက ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေလ” လုိ႔။ ေျပာၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္ မွားသြားမွန္းသိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးက တိမ္သြားခဲ့တာ ကလား။ ကၽြန္ေတာ့္ ဇနီးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ရယ္က်ဲက်ဲနဲ႔ လွမ္းၾကည့္တယ္။ သူ႔အၾကည့္က သူ႔အၿပံဳးက “ျမန္မာျပည္မွာ ဒီေလာက္ ည့ံတဲ့ လူကလည္း စာေရးဆရာ ျဖစ္တာပဲလား” ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္။

အဲဒီ အခုိက္အတန္႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္က သိမ္ငယ္ သြားတယ္။ က်န္တဲ့စာေရးဆရာေတြပါ သိကၡာက်မွာ စုိးတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ကပ်ာကယာ ကာၿပီး ေျပာလုိက္ရတယ္။
“နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္း ေတြးၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ေဟ့၊ အမိႈက္ ျပႆနာက စသင့္တယ္” လုိ႔။

အံၾသစရာပဲဗ်ာ။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က သူ႔ရဲ႕ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ပထမဆံုး တုိက္တြန္းလုိက္တာကေတာ့ “အမိႈက္ေကာက္ၾကပါ” တဲ့။
တကယ္ေတာ့ လူထု ေခါင္းေဆာင္က ႏႈိးေဆာ္ လုိက္တာက “အမိႈက္ကိစၥ” ဆိုတာထက္ “အမိႈက္ထဲက ေရႊ” သုိ႔မဟုတ္ ေရႊလုိ႔ တင္စားထားတဲ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ ႏႈိးေပးလုိက္တာ ျဖစ္တယ္ဗ်ာ။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္ဆုိလည္း ဟုတ္တယ္ဗ်ာ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မကၠနစ္ေပါ့။ ဘယ္ေနရာမွာ ပ်က္ေနလဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ သံေခ်းကုိက္ေနၿပီး ဘယ္ပစၥည္း လဲရမလဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ ဆီထုိးဖုိ႔ လုိေနလဲ သူသိတယ္ဗ်ာ။
အမိႈက္ဆုိတဲ့ အရာကုိ လူေတြ ႏွစ္ခါ ျပန္မၾကည့္ ခ်င္ၾကဘူး။ တခ်ဳိ႕က ႏွာေခါင္းပိတ္ထားၾကတယ္။ လက္နဲ႔ ကုိင္ဖုိ႔ဆုိ ေ၀းေရာ။ ဒါေပမဲ့ အမိႈက္ဆုိတဲ့ ေကာင္က ဆရာႀကီး ခင္ဗ်။ သူ႔ကုိ သြားၿပီး မထီမဲ့ျမင္ သြားမလုပ္နဲ႔ ျပႆနာ တက္သြားမယ္။ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးရဲ႕ သိကၡာကုိလည္း တစ္ျပားမွ မတန္ေအာင္ သူ တတ္ႏုိင္တယ္။ အစုိးရ ဆုိတာေတာ့ သူ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက လူမုိက္။ လူမိုက္ဆုိေတာ့ အေဖာ္အေပါင္းရွိမွ မုိက္တဲ့ ေကာင္ေတြ။ သူ႔လုိ အမိႈက္ေတြ ေပါတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ဒီေကာင္ေတြက ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္နဲ႔၊ ဟုိလူ႔ လက္ထဲက ခုန္ခ်လာလုိက္၊ ဒီလူ႔လက္ထဲက ဆင္းခ်လာ လုိက္။ တစ္ခါတေလ တစ္မ်ဳိးလံုး တစ္ေဆြလံုး အိတ္နဲ႔အျပည့္။ ပုပ္သုိးၿပီး ေဟာင္ေနတဲ့ ေအာက္တန္းစား အမိႈက္ေတြက ပါေသး။

အေဖာ္အေပါင္း မရွိဘဲ သန္႔ရွင္း ေျပာင္ေရာင္ေနတဲ့ ေနရာမ်ဳိးက်ေတာ့ ဒီေကာင္ေတြ ဘယ္သူ႔လက္ထဲကမွ ဆင္းမလာရဲဘူး။ လူေတြကလည္းဗ်ာ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေနရာမ်ဳိး က်ေတာ့ အမိႈက္ပစ္ခ်ရမွာ တြန္႔ေနတတ္တယ္။ ဆုိက္ကုိလုိ႔ ေခၚရမလားဘဲ။ ဥပမာဗ်ာ၊ ကေလး လူႀကီးကအစ လူအားလံုး ကိုယ္လံုးတီးနဲ႔ ေနၾကတဲ့ ရြာတစ္ရြာမွာ ေရာက္လာတဲ့ ဧည့္သည္လည္း အ၀တ္မပါဘဲ ေနဖုိ႔က သိပ္မခက္ဘူး။ ခၽြတ္ခါစ ငါးမိနစ္ေလာက္ပဲ မေနတတ္ မထုိင္တတ္ ျဖစ္မွာ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေနသားက်သြားမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ဧည့္သည္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားနားက ဘတ္စကား မွတ္တုိင္ တစ္ခုမွာ အ၀တ္ မပါဘဲ သြားစမ္းဆုိရင္ သူ ဘယ္သြားရဲမလဲ။
စင္ကာပူတုိ႔၊ ဥေရာပတုိ႔ကုိ ေရာက္ဖူးသူေတြ သိၾကမွာ ေပါ့။ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ေတြမ်ား ယဥ္ေက်းလုိက္တာ၊ စည္းကမ္းရွိလုိက္ပါဘိ။ စကၠဴစေလး ေတာင္ မခ်ရဲဘူး။ ကုိယ့္အိတ္ကပ္ထဲကုိ အသာ ျပန္ထည့္ထား တယ္။ အမိႈက္ပံုးေတြ႕မွ ထည့္မယ္ေပါ့။ အလြန္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ လက္ေတြပဲ။ မထင္ပါနဲ႔။ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေမဓာ၀ီ ေစ်းနား ေရာက္သြားေတာ့ အဲဒီ လက္ေတြပါပဲ၊ အမိႈက္ကုိ ေတြ႕ကရာ ပစ္၊ တံေတြး သလိပ္ေတြ ႀကံဳသလုိေထြး။ ျပည့္တန္ဆာ လက္ေလာက္ေတာင္ အဆင့္မရွိေတာ့တာ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။

ဥေရာပ၊ ဂ်ာမနီမွာ ရွိစဥ္က လူစည္တဲ့ ေနရာတစ္ခုမွာ လမ္းေလွ်ာက္အသြား ေရွ႕က လူငယ္တစ္ေယာက္က စကၠဴစ ကေလး မသိမသာ ပစ္ခ်လုိက္တယ္။ အဲဒီ လူငယ္ ဘယ္ႏုိင္ငံကလဲ သိလား။ အဲ - ခင္ဗ်ား ထင္တဲ့ ႏုိင္ငံကပါပဲ။ သူ႔ေနာက္က ကပ္ပါလာတဲ့ ဂ်ာမန္ အဘြားအုိ တစ္ေယာက္က လွမ္းေခၚ လုိက္ၿပီး သူ ပစ္ခ်တဲ့ အမိႈက္ ေကာက္ၿပီး သူ႔ကုိ ျပန္ေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလူငယ္ကုိ ဆဲတာ ႐ိုက္တာထက္ နာစရာေကာင္းတဲ့ စကားတစ္ခြန္း ေျပာသြားတာ နားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ ၾကားလုိက္ရတယ္။ အဘြားႀကီး ၿပံဳးၿပီး ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေလး ေျပာသြားတာက 'Das ist Deutschland' တဲ့။ ဂ်ာမန္လုိ ေျပာတာ။ “ဒါ ဂ်ာမနီပါ” ဆုိေပမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဓိပၸာယ္က “မင္းတုိ႔ဆီမွာလုိ ေအာက္တန္းက်တဲ့ အျပဳအမူ မလုပ္ပါနဲ႔” လုိ႔ ဆုိလုိတာ။ အဲဒီေကာင္ သူ႔တစ္သက္ ဂ်ာမနီေျမမွာ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္ ဘယ္ခ်ရဲေတာ့မလဲ။ ျမန္မာ ျပည္ ျပန္ေရာက္ရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေပါ့။
အဲလုိဗ်။ သူတုိ႔ဆီမွာ ျပည္သူခ်င္းလည္း ထိန္း တယ္။ ကုိယ္နဲ႔ မဆုိင္သလုိ မေနၾကဘူး။ ဒီလုိ စည္းကမ္းရွိတာရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကုိ လုိက္ၾကည့္ေတာ့ စိတ္ဓာတ္ဗ်။ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ သန္႔ရွင္း ေအာင္ ေနသလုိ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ွရွင္းေအာင္လည္း အားစုိက္တယ္။ ကိုယ္တုိင္ အမိႈက္ကုိ ေတြ႕ကရာ မခ်သလုိ၊ ေတြ႕ကရာ ခ်တဲ့သူကုိ ျမင္ရင္လည္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း တားတယ္။ စိတ္ဓာတ္ဆုိတာ စိတ္နဲ႔ဆုိင္တယ္။ စိတ္ဆုိတာ အလြန္ ဆန္းၾကယ္တယ္လုိ႔ ဘုရား ရဟႏၲာေတြလည္း ေဟာတယ္။ ကုိယ္တုိင္လည္း ႀကံဳဖူးၾကမွာပဲ။
စိတ္ဟာ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္တာ ခံရစၿမဲပဲ။ ေခြးတစ္ေကာင္ကုိ ေန႔တုိင္း ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္ထား။ ၾကာလာရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။ ႐ိုင္းစုိင္းလာမယ္။ သူ႔ကုိ သြားၿပီး စည္းကမ္းအေၾကာင္းေတြ ယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္းေတြ သြားေျပာရင္ ဘာျဖစ္မယ္ထင္လဲ။ ကိုက္လႊတ္မွာေပါ့။

ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ စည္းကမ္း မရွိတာ မွန္ဦးေတာ့၊ အျပစ္ေတာ့ သြားမတင္နဲ႔၊ ႀကိဳးနဲ႔ အခ်ည္ခံထားရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၿပီ။ ကုိက္မလႊတ္ရင္ ကံေကာင္း။ ေသနတ္ေတြၾကည့္ၿပီး ဘယ္သူ႔စိတ္တုိရမွန္း မသိဘူး။ ေသနတ္ထြင္တဲ့ေကာင္ကုိပဲ စိတ္ဆုိးရမလား။ ေသနတ္ မရွိလည္း ဓားနဲ႔ လာၿခိမ္္းေျခာက္ဦးမွာပဲ။ ဒီလုိနဲ႔ ထြက္ေပါက္ မရွိတဲ့ ေဒါသဟာ အမိႈက္ဆီ ေရာက္သြားတယ္။
“အမိႈက္မပစ္ရ၊ ဒဏ္ေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္” ဆုိတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေအာက္တည့္တည့္မွာ အမိႈက္ကုိ အသံျမည္ေအာင္ ေဒါသတႀကီး ပစ္ခ်တယ္။ ဆုိင္းဘုတ္ကုိ မ်က္ေထာင့္နီႀကီးနဲ႔ ၾကည့္ၿပီး “အမိႈက္မပစ္ရတဲ့၊ ဟားဟားဟား ပစ္တယ္ကြာ၊ ပစ္ေတာ့ ဖီးျဖစ္လား”။ ဟုတ္ကဲ့ ဖီး- feel အစစ္ပါခင္ဗ်။ အဓိပၸာယ္က “ပစ္ေတာ့ ငါ့ကုိ စိတ္ကြက္လား” တဲ့။ မ႐ိုင္းပါဘူးေနာ္။ အဲ၊ မိန္းကေလးေတြကေတာ့ အဲလုိ မေျပာၾကဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သူတုိ႔ ဘယ္လုိ ေျပာၾကလဲ သိခ်င္လုိ႔လား။ ေနာက္မွ ေျပာျပမယ္။

ေဟ့လူေတြ၊ အဲဒါက ႀကိဳးနဲ႔ ခ်ည္ခံထားရတဲ့ အခ်ိန္က ကိစၥ။ အခု ႀကိဳးခ်ည္ထားတာ ျဖည္ၿပီးသြားၿပီ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ။ ဘယ္သူ ျဖည္ေပးတာလည္း ဟုတ္လား။ ေတာ္ေတာ္လည္း အတဲ့လူေတြ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ လက္က လက္သန္းလည္း ငံု႔ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ မဲေတြထည့္ၿပီး ျဖည္ခဲ့တာေလ။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ကေတာ့ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာၿပီး လမ္းျပ႐ုံပဲေလ။ ကုိယ္ အ ရင္ေတာ့ ကိုယ္ခံ႐ုံပဲ။ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ထင္သေလာက္ မအၾကလုိ႔။ ႏုိ႔မုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ ခုထိ ႀကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ ေနမွာ။

အဲဒီေတာ့ ဘာလုပ္ရမလဲ ဟုတ္လား။ အခု ခင္ဗ်ားတုိ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ပုိင္သြားၿပီေလ။ ဘယ္သူ႔မွ အျပစ္တင္စရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တန္ဖုိးရွိေအာင္ ဒီေန႔ကစၿပီး လုပ္ေပေတာ့။
ႏုိင္ငံကုိ ဆက္ခံမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကုိ အားနာရင္ ငဲ့ညႇာရင္ တန္ဖုိးရွိတဲ့ လူမ်ဳိး၊ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ဒီေန႔က စၿပီး ႀကိဳးစားေပေတာ့။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ေတြက က်ိန္ဆဲလိမ့္မယ္။
အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ကလန္ကဆန္ လုပ္တာေတြ၊ စည္းကမ္းမဲ့တာေတြ၊ ပရမ္းပတာ၊ ေပါက္လႊတ္ ပဲစား လုပ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ခ်ိန္မွာ ဒါမ်ဳိး ဆက္လုပ္ေနရင္ေတာ့ ကိုယ္ပဲ ခံရမွာ။
လူထုေခါင္းေဆာင္က ႏႈိးေဆာ္လုိက္ၿပီ။ “အမိႈက္ ေကာက္ၾကပါ” တဲ့။

အဲဒါ ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ စိန္ေခၚတာပဲ။ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ အေျပာင္းခုိင္းလုိက္တာပဲ။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ထုိက္တန္ေၾကာင္း ျပလုိက္ၾကေပေတာ့။ က်ဳပ္တုိ႔ အသံုးမက်ရင္ အာဏာရွင္ေတြ ျပန္ေခါင္းေထာင္ လာမွာပဲ။
အာဏာရွင္ တခ်ဳိ႕က ေလသံပစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္ကုိ စင္ကာပူလုိ လုပ္ေပးမယ္တဲ့။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရယ္ရဆံုး ဟာသ။ သူတစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေပးလုိ႔ ဘယ္ရလိမ့္မလဲ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ လုပ္မွ ရမယ့္အလုပ္။
စင္ကာပူလုိ မုိးေမွ်ာ္တုိက္ႀကီးေတြကုိ သြားမျမင္ပါနဲ႔။ စင္ကာပူလုိျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူေတြ ညီရင္ တစ္ပတ္အတြင္း လည္း ျဖစ္တယ္။
သူတုိ႔ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသားေတြထက္ စိတ္ဓာတ္သာဖုိ႔၊ အမိႈက္ကင္းစင္ဖုိ႔၊ စည္းကမ္းရွိဖုိ႔၊ လူမ်ဳိးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ မာနထားတတ္ဖုိ႔၊ ညီၫြတ္ဖုိ႔ပဲ လုိတယ္။ ပုိက္ဆံ မလုိဘူး။ အခုပဲ စလိုက္ၾကစုိ႔။

အမိႈက္ ကင္းစင္ၿပီး သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ေနရင္ ဆင္းရဲေပမယ့္ လူေလးစား သူေလးစား၊ တျခားလူမ်ဳိးေတြ ေလးစားတာ ခံရမယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ လူမေလး ေခြးမခန္႔ အဆင့္နိမ့္က်ၿမဲ နိမ့္က်ေနလိမ့္မယ္။ ကဲ၊ ဘယ္လုိလဲ၊ အာဏာရွင္ေတြကုိ တုိက္ထုတ္ခဲ့သလုိ အမိႈက္ေတြကုိလည္း တစ္စ မက်န္ေအာင္ ရွင္းပစ္လုိက္ၾကစုိ႔လား။
__________________________________

https://m.facebook.com/story.php…

ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္၊ အတြဲ - ၂၊ အမွတ္ - ၆၃၊ ေကာင္းဆက္ႏိုင္ ေဆာင္းပါး။

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၊ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုေပးပဲြ အခမ္းအနားသို႔ ဧည့္သည္အျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း ) မွ ဦးကိုကိုႀကီးသည္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ ၊ ည ၇ း ၅၀ အခ်ိန္က ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္မွ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၊ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။

ထိုခရီးစဥ္အတြင္း ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂ ရက္ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည့္ " ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိမ္ေခၚမႈမ်ား " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပဲြကိုလည္း ဦးကိုကိုႀကီးမွ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

The 88 Generation Peace and Open Society

သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံအၿပီး ေဒၚစုက ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႕တာ နိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္လို႔ဆို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊရဲ့ေျမး ကိုေနေရႊေသြးေအာင္ရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားတဲ့ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴေပၚက လက္မွတ္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရးထိုးထားတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သမၼတ႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွူးနဲ႔ ေမးျမန္း ထားတာကို ကိုးကားၿပီး Myanmar Review ဂ်ာနယ္မွာ ေဖၚျပထား ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊတို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တာကိုလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ဘက္က ႀကိဳတင္ မသိဘူးလို႔ သမၼတ႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွူးက ေျပာေၾကာင္း Myanmar Review ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ ဦးရဲမိုးက ေျပာပါတယ္။

အသိမေပးဘဲ ဒီလို ေတြ႕ဆုံၾကတာဟာ သမၼတနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ေက်ာ္ၿပီး လုပ္တာလို႔ ဦးရဲမိုးက ေျပာပါတယ္။

သူကိုယ္တိုင္က တပ္မေတာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးၿပီး လက္ရွိလည္း တပ္နဲ႔ နီးစပ္သူ ျဖစ္လို႔ လူအမ်ားစုက ယူဆထားၾကသလို တပ္မေတာ္တစ္ခုလုံးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူး ႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊကပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတယ္ ဆိုတာ မဟုတ္မမွန္ဘူး လို႔လည္း ဦးရဲမိုးက ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခုလို NLD အနိုင္ရၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကာလမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႕ဆုံတာက ပုဂၢိဳလ္ေရး မျဖစ္နိုင္ဘဲ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖို႔သာ ျဖစ္နိုင္တယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

တကယ္တန္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔ ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနနဲ႔ ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာထက္ သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔နဲ႔သာ ညႇိႏွိုင္း သင့္တယ္ လို႔လည္း ဦးရဲမိုးက ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

ျမန္မာႏိုင္ငံက အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား။
ျမန္မာႏိုင္ငံက အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား ထက္ဝက္ေလာက္ဟာ လုပ္ခလစာ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ေၾကြးၿမီ ျပ ႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ Oxfam နဲ႔ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြဟာ တစ္ပတ္မွာ ၆ ရက္၊ တစ္ရက္မွာ ၁၁ နာရီႏႈန္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကေပမယ့္လည္း ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနဆဲပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ သတင္း အျပည့္အစံုကို ေတာ့ ဗြီအုိေအသတင္းေထာက္ မျမင့္ျမင့္ခိုင္က တင္ျပေပးပါမယ္။

Oxfam နဲ႔ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္က အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္ သမားေတြ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူထားတဲ့ "Made in Myanmar" ဆိုတဲ့ သုေတသန အစီရင္ခံစာကို ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။
Oxfam နဲ႔ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလွုပ္ရွားသူ တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္Oxfam နဲ႔ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလွုပ္ရွားသူ တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

​အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခနဲ႔ ဆုေၾကးအပါအဝင္ ပွ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ ၁၂၂၀၀၀ က်ပ္ ရရွိေပမယ့္လည္း သူတို႔ရဲ႕ အေျခခံကုန္က်စရိတ္ကို မကာမိသလို ၄၃%ေသာ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြ မွာ ပွ်မ္းမွ် အေၾကြး ၅ေသာင္း ၇ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ Oxfam အဖြဲ႕ရဲ႕မူဝါဒ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး Ms. Daisy Gardener က အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား အေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ အစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

"ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အပိုဆုေၾကးအပါအဝင္ ပွ်မ္းမွ်လစာ ၁၂၂၀၀၀ က်ပ္ဆိုတဲ့ ပမာဏက သူတို႔ရဲ႕ အေျခခံ အသံုးစရိတ္ ေတြကို မကာမိဘူးလို႔ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေတြက ေျပာျပပါတယ္။ သူတို႔ေတြထဲက တစ္ဝက္ေလာက္ကလည္း ေၾကြးၿမီျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာပါ။ အစိုးရက အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ မသတ္ မွတ္ခင္ကတည္းက စစ္တမ္းေကာက္ထားတဲ့ ၁၂၂၀၀၀ က်ပ္ဆိုတဲ့ ပမာဏက လက္ရွိအေျခအေနအထိ အက်ံဳး ဝင္ေနပါေသးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာက တစ္လကို ၁၀၈၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ စစ္တမ္းက ေတြ႕တဲ့ ၁၂၂၀၀၀ ဆိုတဲ့ ပမာဏကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ လူေနမႈစရိတ္ေပၚအေျခခံၿပီး အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာ ပမာဏကို ထပ္ၿပီးညွိႏိႈင္းစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။"

အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား ေတြရဲ႕ ၄၀% ေက်ာ္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လံုၿခံဳမႈ မခံစားရသလို ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတယ္လို႔လည္း ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာမွာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္ကို ၃၆၀၀ ႏႈန္း အစိုးရကသတ္မွတ္လိုက္ေပမယ့္လည္း အဲ့ဒီ ပမာဏက အထည္ ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳမႈလို႔ဆိုတဲ့ေနရာ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေတာင္းဆို ရင္ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကရတယ္လို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း အလုပ္သမားေရး ဌာနက မသက္သက္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“သိပ္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခ်က္ကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ျဖဳတ္ခံေနရတာပါ။ Union ၀င္ဖို႔အတြက္ေတာင္မွ အလုပ္သမားေတြက စိုးရိမ္ေနတယ္။ သူတို႔အလုပ္သမားေတြဟာ သူတို႔အခြင့္အေရးကို သူတို႔ေတာင္းဆိုတာနဲ႔ သူတို႔မွာ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရဖို႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီလို႔ သူတို႔က alarm ျမည္ေနၿပီ။ ဟုတ္ပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာတကယ္ျဖစ္ေနတာပါ။ တကယ္ျဖစ္ေနလို႔လည္း တကယ္ေၾကာက္ၾကရတာပါ။ အဲေတာ့ ဒီကိစၥကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္သလဲဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္ၾကားမႈ ယႏၱရားေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ တိုင္ၾကားလာတဲ့အခါမွာလည္းပဲ ဒီ ထိေရာက္တဲ့ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးေတြကိုလုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Freedom of Association ျဖစ္ေနၿပီလို႔ေျပာေသာ္လည္းပဲ တကယ့္တကယ္က်ေတာ့ အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးၿပီးေတာ့ အလုပ္ျဖဳတ္ေနျခင္းသည္ ဒါဟာ Freedom of Association ျဖစ္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုေတာ့ ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ရမယ္လို႔ က်မအေနနဲ႔ ထင္ပါတယ္။”

၂၀၁၅ ဇြန္လနဲ႔ ဇူလိုင္လအတြင္း အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာထားတဲ့ Oxfam ရဲ႕ ဒီသုေတသနအစီရင္ခံစာဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အနီး စက္မႈဇံုေတြက စက္ရံု ၂၂ ရံုက အမ်ိဳးသမီး အထည္ ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြကို အဓိကထား စစ္တမ္းေကာက္ထားတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္ရံုေတြအတြင္းက ညံ့ ဖ်င္းတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းတာေတြနဲ႔ အေျခခံ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြကို အေလးထားမႈကင္းမဲ့တာေတြကို ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ၾကဖို႔လည္း ဒီအစီရင္ခံစာက အၾကံျပဳထားပါတယ္။

ျမင့္ျမင့္ခိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအြန္း။
 ေျမာက္ကုိရီးယားရဲ႕ လက္နက္ခဲယမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ရွိတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေျခာက္ဦးနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဒဏ္ခတ္အေရးယူလိုက္ပါတယ္။

ဒဏ္ခတ္အေရးယူတဲ့ထဲမွာ လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္နဲ႔ ပတ္သက္တယ္လုိ႔ စြပ္စြဲထားတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား မဟာဗ်ဴဟာ ဒံုးက်ည္တပ္ဖြဲ႔၊ ဘဏ္ႏွစ္ခုနဲ႔ သေဘၤာလိုင္းကုမၸဏီသံုးခု ပါတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အဂၤါေန႔မွာ ေၾကညာပါ တယ္။

စာရင္းထဲမွာပါတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္တာေတြမွာ မပတ္သက္ဖို႔ အခုလို ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ဳိး ကေန အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားေတြကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ပါတယ္။

ဦးတည္ခ်က္ထား အေရးယူတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခုကေတာ့ ကိုရီးယား သတၱဳတြင္းနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္ပို ေရးရွင္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလက္ခြဲ Tanchon ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဘဏ္ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားက လက္နက္ခဲယမ္းေတြ တင္ပို႔တဲ့ကိစၥ လုပ္ေပးေနတာပါ။ ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ေယာက္လည္း ဒဏ္ခတ္ အေရးယူခံရတဲ့ စာရင္းထဲမွာ ပါပါတယ္။ အဲဒီထဲကႏွစ္ေယာက္ဟာ ဆီးရီးယားမွာေရာက္ေနၿပီး ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ဗီယက္နမ္မွာပါ။

ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ဒုံးက်ည္တပ္ဖြဲ႔ဟာ ဒိႏွစ္အတြင္း ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စြပ္စြဲထားပါတယ္။ ဒဏ္ခတ္အေရးယူလိုက္တဲ့ သေဘၤာကုမၸဏီ ၃ ခုဟာ လက္နက္ခဲယမ္းေတြကို သယ္ပို႔ေပးခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

VOA Burmese
http://burmese.voanews.com

( အသံဖိုင္ အေမးအေျဖအား တင္ေပးျခင္းသာျဖစ္ျပီး ....
သတင္းအျပည့္အစံုအား ...
မနက္ျဖန္ထြက္ရွိမည့္ ျမန္မာရီဗ်ဴး ဂ်ာနယ္တြင္ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရူပါရန္ )

ရဲမိုး ။ ဟဲလို ... ကိုေဇာ္ေဌးပါလား ခင္ဗ်ာ ။
ကိုေဇာ္ေဌး ။ ဟုတ္ကဲ ့ ... ။

ရဲမိုး ။ အကိုၾကီး ကြ်န္ေတာ္ ရဲမိုးပါ ခင္ဗ် ။
ျမန္မာရီဗ်ဴးဂ်ာနယ္က အယ္ဒီတာပါ ခင္ဗ် ။
ကိုေဇာ္ေဌး ။ ေအာ္ ... ေျပာ ... ညီေလး ... ေျပာ .... ။

ရဲမိုး ။ အစ္ကိုၾကီးခင္ဗ် ...
သတင္းေလးတစ္ခ်ိဳ ့ လူမွဳကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ
ျပန္ ့ႏွံ ့ေနတာနဲ ့ ပတ္သက္လို ့
အကိုၾကီးတို ့သမၼတရုံးကို
အတည္ျပဳခ်က္ေလး လွမ္းလုပ္တာပါ ခင္ဗ် ။
ကိုေဇာ္ေဌး ။ ဘယ္ဟာလဲ မသိဘူး ။

ရဲမိုး ။ ျပီးခဲ့တဲ ့ရက္ပိုင္းက ဦးသန္းေရႊ နဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့
ဦးသန္းေရႊ ေနအိမ္မွာေတြ ့တယ္ဆိုျပီး သတင္းေတြ ထြက္လာပါတယ္ ။
အဲဒီေတာ့ သူ ့ေျမးရဲ ့ ဖိုးလျပည့္ရဲ ့ လူမွဳကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကလဲ
ဒါကို ဒီေတြ ့ဆံုတယ္ဆိုတဲ ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို
သမၼတၾကီး လက္မွတ္ထိုးထားတဲ ့ေငြစကၠဴနဲ ့ေပါ့ေနာ္
ပူးတြဲျပီးေတာ့ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္ ခင္ဗ် ။

ျပီးခဲ့တဲ ့ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္မွာ ဒီေတြ ့ဆံုမွဳကို
အစိုးရဘက္က ဒီသမၼတၾကီးတို ့ေရာ တပ္ဘက္က တပ္ခ်ဳပ္တို ့ေရာ
သူတို ့ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားတယ္ ....
သူတို ့သိျပီးသားဆိုတဲ ့ သတင္းေတြ
ထပ္ျပီးေတာ့ ထြက္ေပၚလာပါတယ္ ။

အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာရီဗ်ဴးဂ်ာနယ္က
မနက္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ ့ကို
ဆက္သြယ္ျပီးေတာ့ ဒီသတင္းကို အတည္ျပဳတဲ ့အခါမွာ
တပ္ဘက္က သူတို ့မသိဘူး ။
ၾကိဳသိမထားဘူးလို ့ျငင္းပါတယ္ ခင္ဗ် ။
အဲဒီေတာ့ အစိုးရအဖြဲ ့ရဲ ့သေဘာထားေလး
ဒီဟာနဲ ့ ပတ္သက္လို ့မ်ား အတည္ျပဳခ်က္ေလး
ကြ်န္ေတာ္တို ့လွမ္းျပီးေတာ့ ယူတာပါ ခင္ဗ် အကိုၾကီး ။

ကိုေဇာ္ေဌး ။ ေအာ္ ... အဲဒါနဲ ့ပတ္သက္လို ့
ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းေပါ့ေနာ္
ခုနက ေငြစကၠဴေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးတယ္ဆိုတဲ ့ အပိုင္း ...
ဒါလဲ သတင္းစာေတြမွာပါတယ္ ...
ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာေတြ ့လို ့ ေမးၾကည့္တယ္ေပါ့ေနာ္ ...
ေမးၾကည့္ေတာ့ သူ သမၼတၾကီးေျပာတာကေတာ့
သူတစ္ခါမွ ေငြစကၠဴငါးေထာင္တန္ေပၚမွာ
လက္မွတ္မထိုးဖူးဘူးလို ့ေျပာတယ္ ။

ဘာေၾကာင့္ လက္မွတ္မထိုးလဲဆိုေတာ့
ေငြစကၠဴေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးရင္
လက္မွတ္ထိုးတာတို ့က်န္တဲ ့ အင္းဆြဲတာတို ့ဘာတို ့
က်န္တဲ ့ဟာေတြ လုပ္ရင္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒပုဒ္မ ၉၉ထင္တယ္ ....
သူနဲ ့ အေရးယူလို ့ရတယ္ ။
ေထာင္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ခ်လို ့ရတယ္ ။

ေနာက္ ဒုတိယအခ်က္က
ခုနကေျပာတဲ ့ ေတြ ့ဆံုမွဳ နဲ ့ပတ္သက္လို ့ေပါ့ေနာ္ ....
ေတြ ့ဆံုမွဳနဲ ့ပတ္သက္လို ့ေျပာရရင္ေတာ့
သမၼတၾကီးလဲ ၾကိဳ မသိထားဘူးလို ့ေျပာတယ္ ။
သူ ့ကို ၾကိဳတင္ အသိေပးထားတာ မရွိဘူးလို ့ေျပာတယ္ ။

ေနာက္ တတိယအပိုင္းအေနနဲ ့ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာကေတာ့
ဒါကေတာ့ သူေတြ ့တာကေတာ့
သူရဲ ့ပုဂၢလိက လႊတ္လပ္ခြင့္ေပါ့ေနာ္ ...
သူ ့အေနနဲ ့ ေဒၚစု မကလို ့
ဘယ္သူနဲ ့ပဲ ေတြ ့ေတြ ့ ေတြ ့ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ။
အဲဒါကို အစိုးရအေနနဲ ့ ပတ္သက္ျခင္း မရွိဘူးေပါ့ေနာ္ ။

ရဲမိုး ။ ေအာ္ ... ဟုတ္ကဲ ့ခင္ဗ် ...
အဲဒါဆိုရင္ အကိုၾကီး ဒါ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေပါ့ေနာ္ ...
ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ေမးတာ သမၼတၾကီးအေနနဲ ့
ဒီေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမွဳ ကို သူတို ့လံုး၀ၾကိဳျပီး သိခဲ့ျခင္း မရွိဘူး ။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဖိုးလျပည့္ ပူးတြဲေဖာ္ျပခဲ့တဲ ့
ငါးေထာင္တန္ေပၚက လက္မွတ္ဟာ
သမၼတၾကီးထိုးထားတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္ ...
ဒါမွန္ပါသလား ခင္ဗ် ။

ကိုေဇာ္ေဌး ။ မွန္တယ္ ... မွန္တယ္ ...
နံပါတ္ တစ္ ေတြ ့တာ မသိဘူး ...
နံပါတ္ ႏွစ္ ငါးေထာင္တန္ေပၚ လက္မွတ္မထိုးဘူး ...

ရဲမိုး ။ ေအာ္ ... ဟုတ္ကဲ ့ပါ ခင္ဗ် ...
အကိုၾကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ...
သတင္းကို အတည္ျပဳေပးတဲ ့အတြက္ ... ။

ကိုေဇာ္ေဌး ။ ဟုတ္ကဲ ့ခင္ဗ် ... ေက်းဇူးပါ ။

Posted by Htay Tint.
https://www.facebook.com/htayt/posts/10205674473765268

ေ႐ြးေကာက္ခံ အတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က
လက္ရွိအစိုးရကို ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္တယ္လို႔ နာမည္ႀကီးေနတဲ့
ကာခ်ဳပ္ေဟာင္း အာဏာရွင္ေဟာင္းနဲ႔

ေတြ႕ဆံုတဲ႔သတင္းဟာ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့

အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြအတြက္ ႀကိဳသိသည္ျဖစ္ေစ

ႀကိဳမသိသည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခင္းအက်င္းတစ္ခုမွာ

မည္သို႔မ်ွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္စရာအေၾကာင္းမရွိသလို

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မယ္လို႔လည္း မယံုၾကည္ပါဘူး။

တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရကို ေက်ာ္လုပ္တယ္ ဆိုတဲ့ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ိဳးကေတာ့
ပိုလို႔ေတာင္ ယူဆဖို႔မျဖစ္ႏိုင္တာပါပဲ။

ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္

အာဏာရွင္ေဟာင္းဟာ အၿငိမ္းစား ကာခ်ဳပ္ျဖစ္ေနၿပီး
လက္ရွိမွာ တရားဝင္ ဘာတာဝန္မွ ထမ္းေဆာင္ထားတာမရွိပါဘူး။

ထို႔အတူ ေ႐ြေကာက္ခံ အႏိုင္ရပါတီေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးဟာ
သာမန္အရပ္သား တစ္ေယာက္ပါပဲ။

အဲဒီအတြက္ သူမ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ့
ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ သူမ ေတြ႕သင့္တဲ့သူ မည္သူကိုမဆို သူမေတြ႕ဆံုမွာျဖစ္ပါတယ္။
မည္သူ႔ကိုမွ အေၾကာင္းၾကားအသိေပးျခင္းမရွိပဲ လြတ္လပ္စြာေတြ႕ခြင့္ရွိပါတယ္။

အဲဒီမွာ ျပသနာရွိလာတာက
တပ္မေတာ္ကိုအသိမေပးဘူး။ ‪#‎ေက်ာ္လုပ္တယ္လို႔‬ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ ယူဆမႈပါ။
အဲဒီစကားဟာ စစ္တပ္ကို အယူအဆ ၂ ပိုင္းကြဲေစတဲ့
အႏၱရာယ္ရွိတဲ့စကားပါပဲ။

ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြထဲမွာ
ယခင္ ကာခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြအတိုင္း
ေခတ္မီတပ္မေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတာ
ခဏခဏ ပါသလို

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ မွာလည္း
လက္ရွိအာဏာရအစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီရဲ႕
တာဝန္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို အေမြဆက္ခံတယ္ ဆိူတဲ့ အခ်က္ကို
မည္သူကမွ ျဖဳတ္ပယ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္

ဦးသန္းေ႐ႊနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတာကို တပ္မေတာ္ကို ေက်ာ္လုပ္တယ္လို႔
ယူဆသူေတြအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခန္ကဏၰေတြကို
အရင္ျပင္ဖို႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဟာ အမ်ိဳးသားေရးကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္တယ္ဆိုရင္

ဦးသန္းေ႐ႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆံုရာမွာ

တပ္မေတာ္ဟာ သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ

ဝင္ပါမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့

တပ္မေတာ္ကို ေက်ာ္လုပ္တယ္ဆိုၿပီး

လက္ရွိ တပ္မေတာ္သားေတြကို Mindset ရိုက္သြင္းေတြ႕ရပါတယ္။

ေသြးခြဲဖို႔ႀကိဳးစားေနသူေတြကို

အားလံုးသတိရွိၾကဖို႔

သတိေပးခ်င္ပါတယ္။

ထပ္ေျပာခ်င္တာက

အဲဒီလို ေက်ာ္လုပ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔

တပ္မေတာ္ဖက္က တာဝန္ရွိသူကို

စံုစမ္းေမးျမန္းေစတာဟာ

ရုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ဟုတ္သလုိလိုနဲ႔

တပ္မေတာ္နဲ႔အစိုးရရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ

အာဏာရွင္ရွိေနတယ္လို႔

တပ္မေတာ္ကို

တရားဝင္ေၾကညာခိုင္းတာနဲ႔အတူတူပါပဲ။
(ငရဲသား)
Yan Aung Fb

 khunoakkar-620.jpg ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ PNLO က ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ကို ေတြ႕ရစဥ္

လာမယ့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္မေရးထိုးထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးလာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ PNLO က ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ က ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ဖိတ္ၾကားခံရတဲ့ အဖြဲ႔ေတြအျပင္ ဖိတ္ၾကားမခံရတဲ့အဖြဲ႔ေတြအတြက္ပါ အလားအလာေကာင္း မြန္ႏုိင္တယ္လို႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာပါတယ္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိအစိုးရ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ဟာေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့၊ ျဖစ္စဥ္မွာမပါဝင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ အျမန္ဆံုးပါဝင္လာမယ္လို႔ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္၊ အစိုးရသစ္ျဖစ္မယ့္ ပါတီကလည္းပဲ အခုလက္ရွိအစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ႕ရတယ္၊ အဲ့ဒါအင္မတန္အားေကာင္းတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အစိုးရသစ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ က်ေနာ္တို႔ ဖိတ္ထားတာေရာ မဖိတ္ရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအတြက္ေရာ အနာဂါတ္မွာအလားအလာေကာင္းေနတယ္"

ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို မေန႔က ကန္႔ကြက္ သူမရွိတဲ့အတြက္ အတည္ျပဳလိုက္တာေၾကာင့္ NCA စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့အတုိင္း ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ႏိုင္ေရးကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ က ေျပာပါတယ္။

ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔အတြက္ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၁၄ ဖဲြ႔ထဲမွာ ၈ဖဲြ႔ကသာ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားတာျဖစ္ၿပီး ၆ဖဲြ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ က်န္ေနပါတယ္။

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ၃လ အတြင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ စတင္ရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ မူေဘာင္ေတြကို ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA

 pyidu-hluttaw-620.jpg ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပစဥ္
Photo: RFA

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြ တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာမွာ တည္းခုိေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တည္းခုိခန္းခကုိ တစ္ရက္ က်ပ္ ၂ေထာင္ကေန ၅ေထာင္အထိ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံ မွာျဖစ္သလို ဒီႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကစၿပီး တည္းခိုခဲ့တာကို တြက္ခ်က္ၿပီး ျပန္ေပးရမယ္လို႔ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာက စာထုတ္ထားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက သေဘာမတူေၾကာင္း ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာမွာ ေနထုိင္ေနတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕တည္းခုိစရိတ္ကုိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီး ျပန္ေပးရမယ္ ဆုိတာကို သေဘာမတူေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသာစိန္က တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

"ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ စည္ပင္တန္းလ်ားမွာေနရတဲ့ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ယေန႔အခ်ိန္္မွာ မအိပ္ႏိုင္မစားႏိုင္ ရင္ထုမနာ ေသာကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္၊ အဲ့ဒါကေတာ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္တက္ အစကစၿပီး တန္းလ်ားမွာေနတဲ့ အခန္းခကို ငါးေထာင္က်ပ္စီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီး ေပးရမယ္လို႔ စည္ပင္က အမိန္႔ထုတ္ထားပါတယ္၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေပးရင္ က်ပ္ ၁ဝ သိန္းေလာက္ ျပန္ေပးရပါမယ္၊ အဲဒါဥပေဒနဲ႔လည္း မညီပါ၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ ခက္ခဲၿပီး မေက်နပ္ျဖစ္ေနပါတယ္၊ အဲဒီ့အမိန္႔အတိုင္း လိုက္နာဖို႔ခက္ခဲပါတယ္"

တည္းခုိစရိတ္ဟာ အရင္က တစ္ရက္ကုိ က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ ေပးသြင္းရတာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက သုံးေထာင္ထပ္တိုးၿပီး တစ္ရက္ကုိ ငါးေထာင္က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္တယ္လို႔ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာက စာထုတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလကစၿပီး ေနထိုင္တဲ့စရိတ္ကိုပါ တြက္ခ်က္ၿပီး သြင္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဟာ အနည္းဆံုး ေငြက်ပ္ ၅သိန္းေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA


oxfam-workers-report-620.jpg
Oxfam အဖဲြ႔ရဲ႕ "ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည္... အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲတြင္း၌ အျမစ္တြယ္ေစျခင္းလား သို႔မဟုတ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလား" အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Green Hill ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္စဥ္
Photo: RFA

အစိုးရက အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာက်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္္ေပးထားေပမယ့္ တျခားခံစားခြင့္ေတြကို ေလ်ာ႔ခ်လိုက္တဲ႔ အတြက္ အလုပ္သမားေတြဟာ အရင္ထက္ပိုတုိးၿပီး လစာတုိးျမင့္ခံစားခြင့္မရၾကေၾကာင္း နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းျဖစ္တဲ့ Oxfam နဲ႔ အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားေနတဲ႔အဖြဲ႔ေတြက ေျပာပါတယ္။

Oxfam အဖဲြ႔ရဲ႕ "ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည္... အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲတြင္း၌ အျမစ္တြယ္ေစျခင္းလား သို႔မဟုတ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလား" အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ပြဲကို ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Green Hill ဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အလုပ္သမားေရးရာဌာနက မသက္သက္ေအာင္က အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

"သူတို႔ရဲ႕ စားစရိတ္ေတြ၊ အေဆာင္ေတြ၊ ေနစရိတ္ေတြေပါ့ေနာ္ အစစအရာရာကို အလုပ္ရွင္ေတြက အကုန္ျဖဳတ္ ပစ္လိုက္ၿပီ၊ ျဖဳတ္လိုက္ေတာ့ ဒီ ၃၆ဝဝ ထဲက ျပန္သံုးရတယ္၊ အရင္တုန္းကက်ေတာ့ အခ်ိန္ပိုေတြနဲ႔ ေနာက္တစ္ခု က အခ်ိန္ပိုေတြက မေခၚေတာ့ဘူးလို႔ေျပာတယ္၊ အခ်ိန္ပိုေတြ ေတာ္ေတာ္ေလ်ာ့လိုက္ၿပီ၊ ေနာက္တစ္ခုက အလုပ္ရွင္ဘက္က ဘာလုပ္လိုက္သလဲဆိုေတာ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ အမီွရေအာင္လုပ္ခုိင္းတယ္၊ အရင္တုန္းက အထည္ ၆ဝဝ ခ်ဳပ္ခိုင္းရင္ အခုအခ်ိန္မွာ အထည္ ၈ဝဝ ကို စံခ်ိန္ခ်ဳပ္ခိုင္းပါတယ္၊ ဒီအထည္ ၈ဝဝ မၿပီးမခ်င္း ဒီအထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားက ခ်ဳပ္ေပေရာ႔ပဲ၊ အထည္ ၈ဝဝ မၿပီးမခ်င္းခ်ဳပ္လို႔ ကိုယ့္အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီေက်ာ္သြားရင္ အခ်ိန္ပိုရလားဆို မရပါဘူး"

အလုပ္သမားအမ်ားစုရတဲ့ လစာဟာ နည္းလြန္းၿပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳမႈ မရိွတဲ့အျပင္ အတင္းအဓမၼ အခ်ိန္ပိုေစခိုင္း တာေတြခံေနရၿပီး အခ်ိန္ပိုေၾကးမရဘူးလို႔လည္း အစီရင္ခံစာမွာပါရွိပါတယ္။

အလုပ္သမားတစ္ဦးက အခ်ိန္ပိုလုပ္ခနဲ႔ ဆုေၾကးအပါအ၀င္တစ္လ ပ်ွမ္းမွ်လုပ္ခ တစ္သိန္းနွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရရွိေပမယ့္ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးနဲ႔ သြားလာေရးကုန္က်စရိတ္ေတြေၾကာင့္ ေၾကြးမွွီးတင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြက မ်ားတယ္လို႔ ပါရိွပါတယ္။

အစီရင္ခံစာကို Oxfam အဖဲြ႔နဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (CCTU) ၊၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ Action Labour Right(ALR) ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္္ေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလင္ဗန္း၊ မဂၤလာဒံု၊ ပဲခူး၊သီလ၀ါနဲ႔ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ေတြက စက္ရံု ၂၂ ရံုက အမ်ိဳးသမီး အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေတြကို အဓိကထားေမးျမန္းေကာက္ခံခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


RFA

 victoria-mart-protest-620.jpg ဗစ္တိုးရီးယား ကုန္တိုက္ေရွ႕မွာဆႏၵျပေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Bhone Myat/ RFA

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ Victoria ကုန္တုိက္မွာ အလုပ္သမား ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို လုပ္သက္အလုိက္ အလုပ္ပိတ္နစ္နာေၾကးေတြ ဒီေန႔ ထုတ္ေပးၿပီး ကုန္တုိက္ကို ပိတ္လိုက္ပါတယ္။

လုပ္သက္ ၆လမျပည့္ေသးတဲ့ အလုပ္သမား ၂၈ဦးကလဲြၿပီး က်န္တဲ့အလုပ္သမားအားလံုး အလုပ္ပိတ္နစ္ နာေၾကးေတြ ရရွိတယ္လို႔ အဲဒီကုန္္တုိက္က အလုပ္သမား ကိုေအာင္ေဝယံဦးက ေျပာပါတယ္။

"၂၄၅ ေယာက္ေတာ့ရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ၂၈ ေယာက္က ၆ လ သမားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ လံုးဝမေပးႏိုင္ဘူးလို႔ သူတို႔ေတြကေျပာပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔လည္း ဝန္ထမ္းေတြဆီက အကုန္လံုးအလွဴခံၿပီးေတာ့ ၂၈ ေယာက္စာ အတြက္ ခြဲေဝေပးလိုက္ပါတယ္၊ က်န္တဲ့လူေတြကေတာ့ ႏွစ္လိုက္ရသြားတာေပါ့"

အဲဒီကုန္တုိက္မွာ အလုပ္သမား ၂၄၅ ဦးရွိၿပီး ဥပေဒအရ လုပ္သက္ ၆လ မျပည့္ေသးတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို နစ္နာေၾကး ေပးစရာမလိုဘဲ လုပ္သက္အလိုက္ ၆လကေန တစ္ႏွစ္ၾကားရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြက လတ၀က္စာ၊ ၁ႏွစ္ကေန ၂ႏွစ္ လုပ္သက္ရွိသူေတြက တစ္လစာ၊ ၂ႏွစ္ကေန ၃ႏွစ္ရွိသူေတြက တစ္လခဲြစာ၊ ၃ႏွစ္ကေန ၄ႏွစ္က ၃လစာ၊ ၄ႏွစ္ကေန ၆ႏွစ္က ၄လစာ အလုပ္ပိတ္နစ္နာေၾကးေတြ အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ အလုပ္သမား ၁ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္က အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္ ၃၆ဝဝ က်ပ္ မရလို႔ဆိုၿပီး ကုန္တုိက္ေရွ႕မွာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အဲဒီကုန္တိုက္ကို ပိတ္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားေတြကို တစ္လႀကိဳတင္အသိေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကုန္တုိက္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ ဧရာဝတီတုိင္းနဲ႔ ပဲခူးတုိင္းတုိ႔က လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ Victoria ကုန္တုိက္နာမည္နဲ႔ ဖြင့္ထားတာ ဆုိင္ခဲြ ၃ဆုိင္ရွိၿပီး အျခားနာမည္ေတြနဲ႔ ကုန္တုိက္ေတြ ဖြင့္လွစ္ထားတာရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA

စင္ကာပူ အစုုိးရမွ Facebook အသံုုးျပဳေနၾကေသာ user တိုု႔ရဲ႕ Data အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေျမာက္ျမားစြာေသာ အၾကိမ္အေရအတြက္ မ်ားျဖင့္ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း စင္ကာပူ ႏိုုင္ငံရဲ႕ Social Media အသံုုးျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုမွ Global Government သိုု႔ ေၾကာင္းၾကားတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူ အစိုုးရဟာ စင္ကာပူ ႏုုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ရဲ႕ ပထမေျခာက္လအတြင္းမွာ ၁၉၈ ၾကိမ္ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ယခုု အၾကိမ္အေရအတြက္ဟာ မႏွစ္က ဂ်ဴလိုုင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေတာင္းခံခဲ့တဲ့ အၾကိမ္အေရအတြက္အထက္ ၁၁.၉ ရာခုုိင္ႏႈန္း ျမွင့္တက္လာပါတယ္။

ယခုုရရွိထားတဲ့ Facebook အသံုုးျပဳသူ ၂၁၃ ေယာက္ရဲ႕ သိုု႔မဟုုတ္ ၂၁၃ အေကာင့္တို႔ဟာ စင္ကာပူအစိုုးရရဲ႕ ပစ္မွတ္ထား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုု ခံေနရပါတယ္။ အဆိုုပါ ၂၁၃ ေယာက္ဟာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ ေတာင္ခံထားတဲ့ အေကာင့္မ်ားျဖစ္ျပီး ၂၀၁၄ ခုုနွစ္က ေျခာက္လအတြင္း ေတာင္းခံထားတဲ့ Facebook အေကာင့္မ်ားျဖစ္တဲ့ ၁၉၄ အေကာင့္ထက္ ၉.၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ားျပားလာပါတယ္။

ကမာၻတစ္ဝွမ္းအတုုိင္းအတာနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ တစ္ကမာၻလံုုးမွာ ရွိတဲ့ အစိုုးရတာဝန္ရွိသူေတြဟာ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေတာင္းခံေနတယ္လိုု႔ Facebook မွ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာထားပါတယ္။ တစ္ကမာၻလံုုးအတိုုင္းအတာအရ ၃၅၀၅၁ အၾကိမ္အေရအတြက္မွ ၄၁၂၁၄ အၾကိမ္အေရအတြက္ထိ တိုုးတက္လာျပီး ၁၈ ရာခိုုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုုးတက္လာတယ္လိုု႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ရဲ႕ ပထမ ေျခာက္လအတြင္းမွာေတာင္းခံထားတဲ့ အခ်က္အလက္ခိုုင္လံုတဲ့ ေတာင္းခံမႈေတြကေတာ့ ၇၄.၆၂ ရာခိုုင္ႏႈန္းရွိျပီး Facebook မွ ထုုတ္ေပးခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ဥပေဒအရ အေၾကာင္းအရင္းခိုုင္လႈံျပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတိုု႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကိုုသာ ထုုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ Facebook ကိုု လာေရာက္ ေတာင္းခံတဲ့ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု တစ္ခုုခ်င္းစီ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျပီး တရားဥပေဒအရ ျငိစြန္းေနတဲ့အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ ေတာင္းခံမႈေတြကိုုသာ လက္ခံထုုတ္ျပန္ေပးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ တင္ျပျခင္း

Social Media အသံုုးျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုမွ Global Government သိုု႔ ေၾကာင္းၾကားတင္ျပျခင္းက အစိုုးရ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ Facebook အသံုုးျပဳသူမ်ားရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ စိစစ္ေနျခင္းကိုု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ယခုုလိုု ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုု ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ကတည္းက ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အစိုုးရ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ Facebook အသံုုးျပဳသူမ်ားရဲ႕ ကိုုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း မ်ားကိုု ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာ ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံ အသီးသီးမွ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔အေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္အတြက္ ဦးစားေပး ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ ထုုတ္ျပန္ထားတဲ့ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု အေမရိကန္ အစိုုးရဟာ ၁၇၅၇၇ ၾကိမ္ ၊ အိႏၵိယႏိုုင္ငံကေတာ့ ၅၁၁၅ ၾကိမ္ ေတာင္းခံခဲ့ ျပီး United Kingdom ကေတာ့ ၃၃၈၄ ၾကိမ္ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူႏိုုင္ငံဟာ Facebook ဆီမွ အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေတာင္းခံတဲ့ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၉၂ ႏိုုင္ငံထဲမွ အဆင့္ ၂၀ ေျမာက္ ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

Facebook ရဲ႕ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရေတာ့ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု အိႏိၵယ အစိုုးရဟာ အေရအတြက္အျမင့္မားဆံုုးအၾကိမ္အေရအတြက္ျဖစ္တဲ့ ၁၅၁၅၅ အၾကိမ္အေရအတြက္ကိုုလည္း ေတာင္းခံထားျပီး သူ႔အေနာက္မွာ တူရကီက ၄၄၉၆ ၾကိမ္ ၊ ျပင္သစ္က ၂၉၅ ၾကိမ္တိုု႔ Facebook မွ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဆက္လက္တိုုးျမွင့္လာအံုုးမဲ့ အစိုုးရရဲ႕ ေတာင္းခံမႈမ်ားနဲ႔ အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ ဥပေဒဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ယခုုကဲ့သိုု႔ ကမာၻ႔ ႏိုုင္ငံအသီးသီးမွ အစိုုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု Facebook ဆီမွ ဆက္လက္ ေတာင္းခံသြားမဲ့ အေျခအေနမွာရွိေၾကာင္း Facebook မွ ထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ရဲ႕ဒုုတိယ လဝက္မွာရွိတဲ့ တရားဥပေဒဆိုုင္ရာႏွင့္ ျငိစြန္းေနတဲ့ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေတာင္းခံထားတဲ့အေရအတြက္ဟာ ယခုုႏွစ္မွာ ၁၁၂ ရာခိုုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုုမိုု မ်ားျပားလာပါတယ္။ တူညီတဲ့ အခ်ိန္အတိုုင္းအတာ အတြင္းမွာပဲ ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ ႏိုုင္ငံ အသီးသီးမွာရွိတဲ့ အစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ မႏွစ္ကထက္ ဒီႏွစ္မွာ ၁၈ ရာခိုုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုုးျမွင့္ကာ ေတာင္းခံထားပါတယ္။

ယခုုကဲ့သိုု႔ ေတာင္းခံမႈမ်ားျပဳလုုပ္သြားေပမဲ့လည္း Facebook အေနနဲ႔ အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ထုုတ္ျပန္ေပးသြားျခင္းမရွိပါဘူး။ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုုင္ငံ ၾကီးမ်ားအျပင္ အျခား ႏုုိင္ငံ အသီးသီးရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ၾကီးတဲ့ ႏိုု္င္ငံ ျဖစ္ေနပါေစ Facebook သိုု႔ လာေရာက္ေတာင္းခံသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ဥပေဒအရ ခိုုင္လံုုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ထုုတ္ေပးမွာမဟုုတ္ပဲ အကယ္၍ အခ်က္အလက္ ခုုိင္လံုုမႈ မရွိပဲ အတင္းေတာင္းခံလာပါက Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ဘက္မွ တရားရင္ဆိုုင္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Facebook မွ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ Chris Sonderby က ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

Ref : channelnewsasia
Aung Ko Htet (MMA)

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အတိုက္အခံ NLD ပါတီ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရသြားခဲ့အၿပီး အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Vince Brooks က အေမရိကန္ ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံ အၾကား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရး ထားရွိဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ စိတ္အားထက္သန္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ရအုံးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာ အၾကား ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမွုေတြ လုပ္ဖို႔ကို အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံေတြက စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း စိတ္အားထက္သန္ေနၾကတယ္လို႔ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စာေရးဆရာမ်ား မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးပြဲ တခုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Vince Brooks က ေျပာသြားပါတယ္။

အခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ NLD အစိုးရကို အားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ထားရွိတဲ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မွုေတြကို ယာယီ ေလၽွာ့ခ်မယ္လို႔ အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ တဉီးက ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔တုန္းက ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ေခတ္သစ္ကာလအစ တခု ျဖစ္လာနိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာ တခုကို နယ္သာလန္ အေျခစိုက္ TNI Transnational Institute က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ျပည္သူလူထု အမ်ားစု ဟာ နိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဒီေအာင္ပြဲကေန အားလုံး ပါဝင္နိုင္မယ့္ နိုင္ငံေရး အေျခအေန တခုကို NLD က ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ ေၾကာင္းနဲ႔ လူထု ေထာက္ခံမွု အဟုန္ကို NLD အေနနဲ႔ ဘယ္လို တည္ေဆာက္သြားမယ္ ဆိုတာက စိန္ေခၚမွု ျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေရးေတြ ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္လာမယ့္ NLD အစိုးရသစ္ကို ျပည္သူေတြက လိုလားၾကေပမယ့္ အစိုးရယႏၲရားနဲ႔ နိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္က ဆက္ႀကီးစိုးေနတဲ့ အေနအထားေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႔ အဲဒီ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ စစ္တပ္ဟာ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စင္ၿပိဳင္ အုပ္ခ်ဳပ္မွု ရွိေနတဲ့အတြက္ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စစ္တပ္နဲ႔ NLD တို႔ ဘယ္လို ခြဲေဝၾကမယ္ ဆိုတာက စိန္ေခၚစရာ ျဖစ္လာမယ္လို႔ TNI ရဲ့ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း စာအုပ္ေတြ ျပဳစုခဲ့တဲ့ ၿဗိတိသၽွ သတင္းစာဆရာလည္း ျဖစ္တဲ့ Martin Smith က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြလည္း ရွိေနၿပီး ဗဟို အစိုးရမွာသာမက ေအာက္ေျခမွာပါ ဒီအစိုးရသစ္က ဘယ္လို အုပ္ခ်ဳပ္မွာလဲ ဆိုတာဟာလည္း NLD အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚစရာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္လာနိုင္တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ျပည္မက ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္က တိုင္းရင္းသား နယ္ေၿမ တခ်ိဳ႕ကို အာ႐ုံမထားနိုင္ဘဲ ၿမိဳ႕ေပၚက နိုင္ငံေရးမွာတင္ အခ်ိန္ကုန္ေနတာမို႔ လ်စ္လ်ဴရွု ခံရတာေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီအတြက္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးေတြကို ေမၽွာ္လင့္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား ေတြအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာခဲ့ပဲ စစ္ပြဲေတြနဲ႔သာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အခုလည္း ေျမျပန္႔မွာ NLD နဲ႔ စစ္တပ္ အဆင္ေျပၿပီး ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ ရနိုင္ေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေတြမွာ စစ္ပြဲသံေတြ မစဲျဖစ္ေနမွာကို တိုင္းရင္းသားေတြက စိတ္ပူေနၾကေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဒီႏွစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမွုေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေရး ကိစၥေတြမွာ ျပည္သူေတြ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လာၾကတာ ေတြ႕ရၿပီး ဒါေတြေၾကာင့္ပဲ ျပဳျပင္ေရးေတြ လုပ္ဖို႔ NLD ကို မဲေပးၾကတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

နိုင္ငံရဲ့ လက္ရွိ စီးပြားေရး၊ လူမွုေရး အေျခအေနေတြမွာ ယိုယြင္းမွုေတြ မ်ားလြန္းတာကို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားၾကဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျပည္မ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အတူ ယွဥ္တြဲ လုပ္ေဆာင္ သြားၾကဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ Martin Smith က ေျပာသြားပါတယ္

BBC Burmese

Foued Mohamed-Aggad ဟာ ဆီးရီးယားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က သြားေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ယုံၾကည္ရ။


ပဲရစ္ၿမိဳ႕ တိုက္ခိုက္မွုအတြင္း ဘတၱာကလန္ ဂီတပြဲ႐ုံမွာ တိုက္ခိုက္ခဲ့သူ ၃ ဦးအနက္ တတိယေျမာက္ တစ္ဦးကိုလည္း ဘယ္သူဘယ္ဝါ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ျပင္သစ္ ရဲေတြက ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ၿပီလို႔ ျပင္သစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

သူဟာ ၂၃ ႏွစ္ အရြယ္ ျပင္သစ္ နိုင္ငံသား Foued Mohamed-Aggad ဆိုသူ ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္က IS အဖြဲ႕ထဲ ဝင္ေရာက္ဖို႔ ဆီးရီးယားကို သြားခဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ရ ပါတယ္။

ဘတၱာကလန္ ဂီတပြဲ႐ုံ တိုက္ခိုက္မွုမွာ လူအေယာက္ ၉၀ ေသဆုံး ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဂီတပြဲ႐ုံကို တိုက္ခိုက္သူ ၃ ဦးစလုံးဟာ ျပင္သစ္ နိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး ကိုယ္မွာ ပတ္ထားတဲ့ ဗုံးေတြနဲ႔ အေသခံ ဗုံးခြဲခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

နိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က စုစုေပါင္း လူ ၁၃၀ ေသဆုံးခဲ့တဲ့ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ တိုက္ခိုက္မွုမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ တျခား ေသနတ္သမားေတြ ဟာလည္း ျပင္သစ္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကတဲ့ ျပင္သစ္နိုင္ငံသားေတြနဲ႔ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ နိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ နိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

Strasbourg ၿမိဳ႕သား Mohamed-Aggad ဟာ ယုံၾကည္ခ်က္ ပုံသြင္းခံရတဲ့ လူငယ္ အဖြဲ႕တစ္ခုထဲ အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က သူ႔ ညီနဲ႔ အတူ ဆီးရီးယားကို သြားေရာက္ ခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေတြက ဆိုပါတယ္။

မႏွစ္တုန္းကေတာ့ အဲဒီ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕ ျပင္သစ္ကို ျပန္ဝင္လာခ်ိန္မွာ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေပမယ့္ Mohamed-Aggad ကေတာ့ ဆီးရီးယားမွာ ေနရစ္ခဲ့တယ္လို႔ ယုံၾကည္ရပါတယ္။

ဘတၱာကလန္ ဂီတပြဲ႐ုံမွာ တိုက္ခိုက္ၿပီး သတ္ေသသြားတဲ့ တျခား ၂ ေယာက္ကေတာ့ ျပင္သစ္ နိုင္ငံသား ၂၉ ႏွစ္ အရြယ္ Omar Ismail Mostefai နဲ႔ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ Samy Amimour တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

BBC Burmese

အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ တပ္မွဴး Vincent Brooks
အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ တပ္မွဴး Vincent Brooks

အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ရဲ႕ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ တပ္မွဴးက သူ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္ဘက္နဲ႔ ပိုၿပီးအနီးကပ္ဆက္ဆံဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ ေနတယ္လုိ႔ အဂၤါေန႔က ေျပာတဲ့အေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း အေမရိကန္္အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ရမယ္လို႔ေတာ့ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံံမ်ားအဖြဲ႔ ASEAN ႏုိင္ငံေတြက စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လည္း အေမရိကန္နဲ႔ျမန္မာအၾကား အဲဒီလို ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးကို ျမင္ေတြ႔ခ်င္ေနၾကတယ္လုိ႔ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာလုပ္တဲ့ ကာကြယ္ ေရးဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးေရးသားသူေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Vincent Brooks ကေျပာသြားတာပါ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကလုပ္တဲ့ အာဆီယံကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ အစည္းအေ၀းတခုအေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Brooks က ျပန္ေျပာ ျပပါေသးတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ တျခားစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူ႔လက္ကိုဆြဲၿပီး အဲဒီမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တဦးစီ ကို ေခၚသြားခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ေရး ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေဒသတြင္းမွာ တကယ့္ကိုပဲ လိုလားေနၾကတယ္လို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Brooks ကေျပာပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ခြင့္ျပဳ ထားသေလာက္အဆင့္နဲ႔ ဆက္လုပ္ရေတာ့မယ္လို႔လည္း သူကဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့လ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္အႏိုုုင္ရသြား တာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရာ အသင့္ရွိေနဖို႔ ျဖစ္သြားေစတယ္လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Brooks ကေျပာပါတယ္။

အခုခ်ိန္ထိက ေတာ့ သိပ္ျမန္ျမန္ႀကီး ေရွ႕မေရာက္ေသးေၾကာင္း၊ အလားအလာေကာငး္ရွိေနတယ္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ယူဆၿပီး မူ၀ါဒပိုင္း လမ္းၫြႊန္ ခ်က္ေတြကို ေစာင့္ရမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ သတင္းမီဒီယာ၊ ျပည္သူလူထု၊ အရပ္သားအစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံမႈပိုင္းေတြ မွာ အေမရိကန္စစ္ဘက္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈကို မွ်ေ၀ဖို႔ရာ အခြင့္အလန္းတခုအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမင္ထားတယ္လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Vincent Broooks ကေျပာသြားပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/us-army-vincent-brooks-would-like-to-closely-work-with-myanmar-military/3094795.html

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ကို ကုမၸဏီ ၆ ခုနဲ႔ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မတည္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃ ေသာင္း ၂ ေထာင္နဲ႔ ဒီအစု႐ွယ္ယာ ေစ်းကြက္ကို စတင္တည္ေထာင္ထားတာပါ။ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အခုလို အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားပိုင္ကုမၸဏီေတြကိုေတာ့ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ျပင္ဆင္ၿပီးမွပဲ လက္ခံသြားမယ္လို႔ ဘ႑ာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းကေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းအျပည္႔အစံုကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းက ေမခကေပးပို႔ထားပါတယ္။

ဒီကေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ကို ကုမၸဏီ ၆ ခုနဲ႔ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေစ်းကြက္ကိုဝင္ေရာက္လာတဲ့ ကုမၸဏီ ၆ခုရဲ႕ ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္တာေတြကိုေတာ့ တရားဝင္အေနနဲ႔ ေနာက္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ဒါမွမဟုတ္ မတ္လ အ ေစာ ပုိင္းမွာစမယ္လို႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဒီကေန႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အစု ႐ွယ္ယာ ေစ်းကြက္ ဖြင့္ပြဲမွာေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ဒီစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက ခုလိုေျပာပါတယ္။

“စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဆိုတာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ က႑တခုပဲျဖစ္ပါတယ္။”

စေတာ့ေစ်းကြက္လို႔ေခၚတဲ့ ဒီအစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ ဆိုတာဟာ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီေတြက သူတုိ႔ပိုင္တဲ့ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူ ၀ယ္ယူလုိသူ ျပည္သူမ်ား ကို ေရာင္းခ်သြားတာကို ေခၚပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ စာရင္းသြင္းထားတဲ့ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ၆ ခုမွာ FMI ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ MAPCO၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၊ ျမန္မာ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ဟုိးလ္ဒင္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဘဏ္နဲ႔ Great Horkham ကုမၸဏီတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြကေန သူတို႔ပိုင္တဲ့ အစုရွယ္ယာေတြကို ရင္းႏွီးလိုသူေတြကိုေရာင္းခ်တာမွာ ၀ယ္ယူရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူနဲ႔အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်သူ ကုမၸဏီမ်ားၾကား ၀န္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားလည္း လုိအပ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းကေတာ့ လုိင္စင္ခ်ေပးရန္ လ်ာထား တဲ့ပမာဏမွ ၁၀ ခုအထိ ရွိေနၿပီး၊ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ကေမၻာဇ ကုမၸဏီတခုတည္းကုိသာ လုိင္စင္ခ်ေပးထားတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔၊ မၾကာခင္မွာ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလိုင္စင္မ်ား ဆက္တုိက္ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ဖြင့္ပြဲမွာေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တိုက်ိဳ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း က ၁၈ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ ဂ်ပန္ဒိုင္ဝါသုေတသနက ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္ ထည့္ဝင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအေနနဲ႔တာဝန္ယူထားတဲ့ ကေမၻာဇ ကုမၸဏီက အႀကီးတန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္က ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ေဆာင္ ေပးမယ့္အေပၚအခုလိုေျပာပါတယ္။

“ေရာင္းတဲ့လူေတြနဲ႔ ၀ယ္တဲ့လူေတြ အားလံုး real time နဲ႔ ေရာင္းၾက၀ယ္ၾက ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲလိုမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ ရွယ္ယာေစ်းက သိတဲ့အတိုင္းပဲ အခ်ိန္မေရြး အတက္အက်ရွိေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အၿငင္းပြားမႈမျဖစ္ေအာင္ real time နဲ႔ transition လုပ္ႏိုင္မွပါ၊ေရာင္းတာ၀ယ္တာေငြေခ်ေပးတဲ့ ဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကေမၻာဇ ဘဏ္ပါပဲ။”

Asia Precious Jewel Construction ကုမၸဏီက ကိုေအာင္ထြဋ္ဦးကေတာ့ စေတာ့ေစ်းကြက္ အေပၚအခုလိုသံုးသပ္ပါတယ္။

“ကမာၻမွာလည္း ဒီလိုကုမၸဏီႀကီးေတြက စေတာ့ေပၚမွာအကုန္တင္ထားတာေလ။ စေတာ့ေပၚတင္ထားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီကုမၸဏီက ခိုင္မာတယ္၊ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ႏိုင္တယ္လို႔ တကမာၻလံုးအေနအထားနဲ႔ သက္မွတ္ထားတယ္လို႔ထင္တာပဲေလ။ အဲလိုမ်ိဳးျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထင္သေလာက္ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္သလားဆိုတာကေတာ့ ဒီမွာ သူတို႔ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို လုပ္ပံုလုပ္နည္း ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားသလဲ၊ ေနာက္ register ၀င္တဲ့ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၀င္တဲ့ ကုမၸဏီေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ၀င္လာမလဲ။ ဟိုနည္းနည္းေလးပဲျဖစ္ေနရင္ေတာ့ သိပ္မထူးဘူးေလ။ ေနာက္ခိုင္မာတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ ေငြေၾကးလည္းရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဒီအေပၚကိုတင္လာ တင္လာရင္ေတာ့ ၊ စေတာ့ေပၚမွာမ်ားလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္က စေတာ့က ေအာင္ျမင္လာမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။”

ဒီလိုရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ အစုရွယ္ယာေတြ အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ေရာင္းခြင့္ ရရွိဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ၂ ႏွစ္ အျမတ္အစြန္းရရွိေၾကာင္း၊ အခြန္ေငြ မွန္မွန္ေပး ေဆာင္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပဖုိ႔ လုိအပ္မယ့္အျပင္၊ ကုမၸဏီမွာ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၀၀ ရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္္။

ေမခ/VOA
http://burmese.voanews.com/content/myanmar-yangon-stock-exchange/3094789.html
သွ်မ္းၿပည္နယ္အတြင္းၿဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာစစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့၍ ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ “ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႕ေရး မွသည္ၿပည္ တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆီသို႕ ” ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာႏွီးေနွာ ဖလွယ္ပြဲ တစ္ရပ္ ကို သွ်မ္းၿပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) လူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ ၍ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ ဟုတ္ၾကန္႔ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပည္သူတစ္ရပ္လံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္နွင့္ ၉ ရက္က အဆုိပါ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးနွီးေနွာပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ၿပည္သူေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ ခြင့္ရဖို႕က်ေနာ္တို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့ တာၾကာ ပါၿပီ ။ တကယ္တမ္း ဒုကၡခံေနရ တာ ၿပည္သူေတြပါ ဒါေပမဲ့ ၿပည္သူေတြအေနနဲ႕ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ေတြမွာ တစ္စံုတစ္ခု ပါ၀င္ခြင့္ မရခဲ့ဘူး ။ က်ေနာ္တို႕အေနနဲ႕ၿပည္သူေတြ ပါ၀င္ခြင့္ ရေအာင္ ၊ ၿပည္သူေတြအေနနဲ႕ လည္းပိုၿပီးေတာ့ ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္လဲ ၊ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ၾကမလဲ ဆိုတာကို ဒီပြဲမွာေဆြးေႏြး သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္ ” ဟု သွ်မ္းၿပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) လူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႕ မွ တာ၀န္ခံတစ္ဦးၿဖစ္ေသာ ၀င့္ထည္ေကာင္းၿမတ္က ရွင္းၿပသည္။

“စစ္ေဘးသင့္ ေဒသခံၿပည္သူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြ ကို လူေတြသိေစခ်င္လို႕၊ ဒီအခန္းအနားကို လာတက္တာပါ ။ အစိုးရတပ္နဲ႕ SSPP စစ္ပြဲေတြၿဖစ္ တာ ႏွစ္လေက်ာ္ၿပီ ဒီၾကားထဲႏွစ္ဖက္စစ္မၿဖစ္တာ ၁၀ ရက္ေပါ့ တစ္ခ်ိဳ႕က သူတို႕ အိမ္ကိုၿပန္သြားၾကည့္ၾကတယ္ ဒါေပမဲ့ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ ၊ တာ့ဆမ္ပူးမွာ အိမ္ၿပန္လာတဲ့ၿပည္သူေတြကို အစိုးရတပ္က ေသနတ္မိုးေပၚေထာင္ၿပီး ပစ္ၿပေတာ့ လူထုေတြက ေၾကာက္လန္႕ၿပီးၿပန္ ေၿပးလာၾကတယ္ ။ ဟိုင္းပါ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ အရင္က ၁၃၀၀ ေက်ာ္ပဲရွိ တယ္ အခု ၁၆၀၀ ေက်ာ္ေ လာက္ ၿပန္ေရာက္ေနၿပီ ” ဟု စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အေရးလိုက္လံ ေဆာင္ရြ က္ေ နသူမိုင္းရွဴးေဒသခံ ေဒၚနန္းေကာင္ခမ္း ကေၿပာသည္။

သွ်မ္းၿပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)လူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ သွ်မ္းၿပည္ နယ္အတြင္းရွိ (၁၅)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စင္ကၤာပူ ၊ ဂ်ပန္တို႕ႏိုင္ငံတို႕တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႕ေရး စုေပါင္းလက္မွတ္ ေရးထိုးေတာင္းဆိုၿခင္း လႈပ္ရွားမႈ အား ႏို၀င္ဘာလ(၁၁) ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေကာက္ခံခဲ့ရာ လက္မွတ္ ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၊ ကာခ်ဳပ္ ၊ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UNFC ထံ တင္ၿပသြားရန္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အၿပားတြင္ၿဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာစစ္ပြဲမ်ားအနက္ သွ်မ္းၿပည္ နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၿပည္သူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိရွိခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲေၾကာင့္ မူလတန္း/ အလယ္ တန္းေ က်ာင္း ၁၇ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ရသည္။ စစ္ပြဲအတြင္းအခ်ိဳ႕အိမ္ယာမ်ားပ်က္ စီးခဲ့ရၿပီး စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား တြင္မွီတင္း ေနထိုင္ေနရဆဲၿဖစ္သည္ ။

(PangLong Burmese)

https://www.facebook.com/Panglong.burmeseသၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္လင္ခရိုင္ မိုင္းရွူးၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ အစိုးရတပ္ႏွင့္သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA တပ္တို႔အၾကား စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းနိုင္ေရး အတြက္ မိုင္းရွူး - မိုင္းေနာင္ ကားလမ္းေတာင္ဘက္ျခမ္းအတြင္းရွိသည့္ တပ္မ်ားဆုတ္ဖို႔ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူမွုရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တို႔ ဒီဇင္ဘာ ၇ - ၈ ရက္ ေနျပည္ေတာ္၌ ႏွစ္ရက္ၾကာေတြ႕ဆုံရာ မိုင္းရွူး - မိုင္းေနာင္ ကား လမ္းေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား ဆုတ္ဖို႔ ၊ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးဖြင့္လွစ္ဖို႔၊ သေဘာတူၾကသည္ဟု ဌာနခ်ဳပ္အရာရွိ တစ္ဦးကေျပာသည္။

“နိုဝင္ဘာ ၂၃-၂၄ ေတြ႕ဆုံတုန္းက မူအရ သေဘာတူထားတဲ့ အခ်က္ ၆ က အမွတ္ ၂ (ဂ) က က်ေနာ္ တို႔တပ္ေတြ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းကို ေရႊ႕ရမယ္။ အစိုး ရ တပ္ကေတာ့ တပ္ေတြ ေနရာ ျပန္ခ်မယ္ ဆိုတာ ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဆုတ္မယ္ ဆိုရင္ ႏွစ္ဘက္လုံးဆုတ္မယ္ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ တပ္ေတြ အဲဒီ့ ဘက္မွာ မရွိရင္ သူတို႔တပ္ေတြလဲ ရွိစရာအေၾကာင္းမရွိဘူးေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ဆုတ္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔လဲဆုတ္မယ္လို႔သေဘာတူလိုက္တာ” - ဟု ဌာနခ်ဳပ္ျပန္ၾကားေရး အရာရွိတဦးကေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီး - လြယ္လင္ - လဲခ်ား - မိုင္းေနာင္ - မိုင္းရွူး - တန႔္ယန္း ၊ ေတာင္ႀကီး - လြယ္လင္ - ခိုလမ္ - မိုင္းေနာင္ - မိုင္းရွူး - တန႔္ယန္း လမ္း သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းစစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ လမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား မျဖစ္မေနရွင္းလင္းရမည္ဟု တပ္မေတာ္ အရာရွိ ႀကီး တဦးကလည္းေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

မိုင္းေနာင္ - မိုင္းရွူး ကားလမ္းေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA တပ္စခန္းမ်ား အား ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔မွ နိုဝင္ဘာ လေနွာင္းပိုင္းအထိ အစိုးရတပ္မေတာ္ မွ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ေသာေၾကာင့္ ေဒ သခံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္မွ စြန႔္ခြါခဲ့ရသည္။

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တို႔သည္ ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္ ဦးပိုင္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ လက္ မွတ္ေရးထိုးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

(PangLong Burmese)

https://www.facebook.com/Panglong.burmeseျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၂ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဟိုတယ္စီမံကိန္းသုံးခု ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ယင္းဟိုတယ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၆၂ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ ဟိုတယ္စီမံကိန္းသံုးခုက ရန္ကုန္နဲ႔ ပုဂံေဒသ ေတြမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဟိုတယ္စီမံကိန္းသံုးခုကလြဲလို႔ ဟိုတယ္ စီမံကိန္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ လတ္တေလာမွာေတာ့ မရွိေသး ပါဘူး။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွာေတာ့ တျခားအပိုင္းနဲ႔ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံထား တာေတာ့ ရွိေကာင္းရွိႏ္ိုင္ေပမယ့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လတ္တေလာမွာ မရွိေသးပါဘူး” ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပေရာဂ်က္ဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစႏၵာၾကည္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဟိုတယ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဂ်ပန္အပါအ၀င္ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မေလးရွား၊ ၿဗိတိန္၊ ကိုရီးယား၊ လူဇင္ဘတ္ႏွင့္ ယူေအအီးႏိုင္ငံမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။“ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ လည္ပတ္မႈေတြ ေလ့လာမႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက ဒီမွာ စီးပြားေရးအပိုင္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြရွိေနေတာ့ အလည္အပတ္ သက္သက္လာတာ ရွိသလို စီးပြားေရး အတြက္ လာတာေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးျဖစ္သူ မေသာ္တာေ၀က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ အေျခအေနအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈမွာ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ ၿပီးေနာက္တတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီးလက္ရွိဂ်ပန္ဧည့္လမ္းညႊန္မွာလည္း ေလးရာနီးပါးခန္႔ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ ဟိုတယ္စီမံကိန္း ၄၇ ခုရွိၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးက ကန္ေဒၚလာ ၂၆၄၁.၃၀၀ သန္းအထိတိုးျမင့္လာပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ဟိုတယ္စီမံကိန္း ၃၃ ခု ၿပီးသြားပါၿပီ။ ၁၄ ခုကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ဆဲပါပဲ” ဟု ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစႏၵာၾကည္က ေျပာသည္။ ယင္းဟိုတယ္စီမံကိန္း ၃၃ ခု၏ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁၃၀၄. ၉၉၂ သန္းျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ အခန္းေပါင္း ၅,၉၂၁ ခန္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

(The Ladies News Journal)

https://www.facebook.com/News.TheLadies/

knu vice chairperson

ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ား လုိလားေတာင္းတသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ မၾကာခင္အစုိးရသစ္ ျဖစ္လာမည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔(NLD)ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း႐ုံး(KNU) ဒုဥကၠ႒ ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္က ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္ေန႔တြင္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္သည္။

၎က “ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတတဲ့ ဒီႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ အခုတက္လာမယ့္ အစုိးရသစ္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ တိက်မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီ။ ဒါေတြကို က်မတုိ႔ ျမင္တတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။״ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ သီးသန္႔ေျပာဆုိသည္။

လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ား လုိလားေတာင္းတသည့္ဆႏၵအတုိင္း အစုိးရသစ္ ျဖစ္လာမည့္ NLD ပါတီထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။

၎အျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အခ်ဳိ႕က NLD အႏုိင္ရရွိခဲ့မႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားအေရး ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားနည္းသြားမည္ကို စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း NLD အႏုိင္ရရွိမႈသည္ စစ္အာဏာရွင္ က်ဆုံးေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ဦးစြာ ျမင္တတ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္က ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းျခင္းအေပၚ ဖလုံ-စေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ မန္းေအာင္ျပည္စုိးက “သူတုိ႔(NLD)က အာဏာရလာတဲ့အတြက္ တို႔ကုိ ပါခြင့္ေပးပါလုိ႔ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ သြားေျပာခြင့္ မရွိဘူးေလ။ ဖလုံ-စေ၀ၚပါတီက လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကို စီမံခန္႔ခဲြတဲ့ ေနရာမွာ၊ ျပဳျပင္ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ ၀ုိင္းဝန္းကူညီပါလုိ႔ ဖိတ္ေခၚ ရင္ေတာ့ အဆင္သင့္ပဲ။ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးရယ္၊ တုိင္းရင္းသားအေရးကိုလည္း ေမ့ထားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး ဆုိတဲ့ဟာေပါ့ေလ။ အဲဒီအျမင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျမင္တယ္ေလ။ ေမာင္ေက်ာ္(ဦး)တုိ႔ တုိင္းရင္းသားအေနနဲ႔က အဲဒီ အယူအဆကို ေထာက္ခံတယ္။״ဟု ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၈ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၂၅၅ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၃၅ေနရာ၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၄၇၆ ေနရာႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ ၂၁ေနရာ စုစုေပါင္းအမတ္ေနရာ ၈၈၇ ေနရာအႏုိင္ရရွိ၍ အစုိးရဖဲြ႔ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အစုိးရ သက္တမ္းကို လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံး မည္ျဖစ္ကာ NLD အေနျဖင့္ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရသစ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္သည္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အစုိးရဖဲြ႔ႏုိင္သည့္အထိ တျပည္လုံးအတုိင္း အတာျဖင့္ အမတ္ေနရာအမ်ားဆုံး အႏုိင္ရရွိသည့္အေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမုိးကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ကို ယခင္လ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ေသးသည္။

(KIC News)

www.kicnews.org

burma road

၂၀၁၆ ​ခုႏွစ္ကစၿပီး ​ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ​တင္သြင္းလာတဲ့ ​ကားေတြဟာ ​ဘယ္ေမာင္းတဲ့ ​ကားေတြပဲ ​ျဖစ္ရမယ္လို႔ ​ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ​ညြန္ၾကားမႈ ​ဦးစီးဌာနက ​ေျပာတယ္လို႔ ​7 ​Day ​သတင္းမွာ ​ပါရွိပါတယ္။

ယာဥ္အို ​ယာဥ္ေဟာင္းကို ​အစားထိုးမယ့္ ​ယာဥ္ေတြကိုေတာ့ ​ဘယ္ေမာင္း ​ျဖစ္ျဖစ္ ​ညာေမာင္း ​ျဖစ္ျဖစ္ ​တင္သြင္းခြင့္ရမွာ ​ျဖစ္ေပမယ့္ ​တျခား ​ကားေတြအားလုံးကေတာ့ ​ဘယ္ေမာင္း ​တစ္မ်ဳိးတည္းပဲ ​ျဖစ္ရမယ္လို႔ ​သတ္မွတ္လိုက္တာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ​ကားကို ​ညာဘက္ကေန ​ေမာင္းခ်ိန္မွာ ​ကားက ​ဘယ္ေမာင္း ​ျဖစ္ရေပမယ့္ ​ကားအမ်ားစုက ​ညာေမာင္း ​ျဖစ္ေနပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ ​အေရွ႕ကားကို ​ေက်ာ္တက္ဖို႔ ​မျမင္ရတာေတြ ​ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ​အႏာၱရာယ္မ်ားတဲ့အတြက္ ​အခုလို ​ဘယ္ေမာင္းကားေတြကိုသာ ​တင္သြင္းဖို႔ ​ညႊန္ၾကားလိုက္တာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

(Radio Australia)

#http://www.radioaustralia.net.au/


ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အစၥလာမၼစ္ ႏုိင္ငံ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု ISIS ပစ္မွတ္မ်ားကို ႐ုရွားစစ္ဘက္က ယမန္ေန႔တြင္ ေလေၾကာင္း ထုိးစစ္မ်ား ၊ ဒံုးက်ည္ ပစ္လႊတ္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ အေရွ႕ ေျမထဲပင္လယ္ ေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႐ုရွားေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စီးကလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ ခ႐ုစ္ဒံုးက်ည္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း စကိုင္းနယူးစ္ သတင္းဌာန က ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕ေျမထဲပင္လယ္ ေဒသအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ေရာ့စေတာ့ဗ္အြန္ဒြန္ အမ်ဳိးအစား ကုိယ္ေပ်ာက္ ေရငုပ္သေဘၤာသည္ ယမန္ေန႔တြင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ISIS စစ္ေသြးၾကြ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ကာလီဗာ ခ႐ုစ္ဒံုးက်ည္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္စြာ ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ေရဒါ ေထာက္လွမ္းမႈကို ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ စစ္ကစားႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ ေရာ့စေတာ့ဗ္အြန္ဒြန္ ကုိယ္ေပ်ာက္ ေရငုပ္သေဘၤာသည္ ကာလီဗာ အမ်ဳိးအစား ခ႐ုစ္ဒုံးက်ည္ မ်ားျဖင့္ ဆီးရီးယား ISIS စစ္ေသြးၾကြ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္း ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ ထံသို႔ ယမန္ေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးရက္တာ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ISIS စစ္ေသြးၾကြ ေခ်မႈန္းေရး ေလေၾကာင္း ထိုးစစ္မ်ားတြင္ ႐ုရွားေလတပ္မွ တီယူ-၂၂ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ ၾကသည္။

ကတ္စပီယန္ ပင္လယ္ႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္ အေျခစိုက္ ႐ုရွားစစ္ဘက္ မ်ားသည္ ယခုလအတြင္း ဆီးရီးယား ISIS စစ္ေသြးၾကြ ပစ္မွတ္မ်ားကို ခ႐ုစ္ဒုံးက်ည္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေရငုပ္သေဘၤာမွ တစ္ဆင့္ ခ႐ုစ္ဒုံးက်ည္ ပစ္လႊတ္ တိုက္ခိုက္မႈမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


(Pyi Chit Thar)
http://www.pyichitthar.com/