12/15/15

ေနျပည္ေတာ္(ဒီဇင္ဘာ ၁၄)။ ။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ယင္းအမႈမ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားပူးေပါင္းကာ အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနတယ္။ ေျမပြဲစား၊ အမႈပြဲစားမ်ားက အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ကာ အမႈအႏုိင္ယူ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝယူေနၾကတယ္” ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၎တို႔ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးစဥ္ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ တရား႐ံုးႏွင့္ ဥပေဒ႐ံုး တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စည္ပင္၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္႐ံုးတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု လည္း သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

အဆိုပါ တရားမမႈမ်ားကို (၁၅)ႏွစ္ခန္႔ ၾကာသည္အထိ အခ်ိန္ဆြဲ စစ္ေဆးၾကသလို “ေၾကးစားလူမိုက္ေတြ ငွားရမ္းၿပီး အင္အားျဖင့္ ေျမ၊ အေဆာက္အဦတို႔ကို က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္မႈေတြအထိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းကာ သူရဦးေအာင္ကို ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူထားသည့္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီသည္ ၎တုိ႔၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို ၂၀၁၅၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ လြတ္လပ္မႈ၊ ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈတို႔ရွိရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနၿပီး တရားသူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္က တရား႐ံုးအတြင္းတြင္ပင္ လာဘ္စားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ လာဘ္စားမႈမ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသာမက တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၊ ဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တရားစြဲအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴးျဖစ္ေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္မွအစ ဆင့္စာလုလင္အထိ ပါ၀င္ဆက္စပ္ေနသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကိုပင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ “ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ ေရးသားတင္ျပခဲ့တာပါ” ဟု သူရဦးေအာင္ကိုက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။ တရားေရးမ႑ိဳင္ေျဖာင့္မတ္ေရးသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာ၊ လံုၿခံဳေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္သစ္ ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟုလည္း တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းအဆင့္အထိ တာဝန္ယူခဲ့သူ သူရဦးေအာင္ကိုက ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

လာမည့္ အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္သက္တမ္းတြင္မူ လက္ရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အစိုးရဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရရွိထားသည္။

Mizzima - News in Burmese

ဇင္မာဝင္းစံ

လူတုိင္းလုိလုိ မိမိႏွင့္မိမိ၏ကိုယ္ေရးကုိယ္တာကို သူတစ္ပါးဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ကိုမႏွစ္သက္ၾက။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ မိမိ၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေနသူမ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္ကိုမူ မည္သူမွ်သတိမျပဳမိၾကေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုးလူမႈကြန္ရက္တစ္ခုကိုျပပါဆုိလွ်င္ အားလံုးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ဟုပင္ တညီတညြတ္တည္းေျပာၾကလိမ့္မည္။ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳရာတြင္ အေကာင့္ကုိကိုယ္တုိင္ရယူအသံုးျပဳသူရွိသလို သူတစ္ပါးျပဳလုပ္ေပးသည္ကုိ အသံုးျပဳရသူလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္မဖြင့္မီ အသံုးျပဳသူမ်ားဖတ္႐ႈရန္ ေရးသားထားသည့္ ေပၚလစီမ်ားကိုမူ အေရးတယူဖတ္မည္မဟုတ္သည္မွာ အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အသံုးျပဳသူမ်ားလုိက္နာ ရန္ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က တစ္ဦးတည္းပိုင္ဆုိင္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

''ကိုယ္တင္ထားတဲ့ပုိ႔စ္ေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြရဲ႕တည္ေနရာေတြ၊ သူငယ္ခ်င္း list ထဲမွာရွိသမွ်လူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ခ်ိတ္ ဆက္ထားတဲ့သူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြမွန္သမွ်ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က သူတစ္ေယာက္တည္းပိုင္တယ္။ သူကေနၿပီး တျခားေၾကာ္ျငာခ်င္တဲ့ကုမၸဏီကို စိတ္ ႀကိဳက္ေပးခြင့္ရွိတယ္။ ေရာင္းခ်လုိ႔ရတယ္။ ဒါကို အသံုးျပဳသူေတြက တားခြင့္မရွိဘူး။ လက္ခံရမယ္ ဆုိၿပီးေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ႏုိင္တယ္''ဟု MIDO မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မထုိက္ထိုက္ေအာင္က ္ေခနဘသသု ႏွင့္ပတ္သက္၍ ¤င္းတုိ႔အဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကိုေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတို႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ကို Deactivate မျပဳလုပ္မခ်င္း မိမိ၏အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင့္ကိုဖ်က္ပစ္လိုက္လွ်င္ပင္ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းရွိပါက အေကာင့္ကိုဆက္လက္ ထိန္း သိမ္းထားမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္ ဟု ဆုိသည္။

''ဒီေပၚလစီက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရဲ႕ brand ေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အကုန္လံုးကုိသက္ ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ content ေတြ msg လည္းျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အျပန္အလွန္ပို႔ထားတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေတြလဲျဖစ္ရင္ ျဖစ္မယ္။ ဒါကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ယူသံုးခြင့္ရွိတယ္''ဟု
မထိုက္ထုိက္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mark Zucker-berg ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုကစတင္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ Online Social Networking Service တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ပံုမွန္အသံုးျပဳသူေပါင္း ၁၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္
ကမၻာတစ္ဝန္းလူသံုးအမ်ားဆံုး ဆုိရွယ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး Instagram, Whats App ႏွင့္ Oculus VR စသည့္ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုလည္း ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားေသာ Google ကဲ့သုိ႔ အင္တာနက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

အြန္လိုင္းမီဒီယာတစ္ခုကို တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ကိုေအာင္မင္းခိုင္ကလည္း သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားရန္အတြက္ sex toys မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို Google တြင္ ရွာေဖြၿပီးေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ သူ၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာရွိ ေၾကာ္ျငာက႑တြင္သူရွာေဖြခဲ့သည့္ sex toys မ်ားအေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာမ်ားေဖာ္ျပလာသည္ကုိ အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။

''browser တစ္ခုမွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လဲဖြင့္ ထားမယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဲဒီ browser မွာ googling လုပ္ေနမယ္ဆုိပါေတာ့။ သိပ္မၾကာခင္ မွာပဲ ကိုယ္googling လုပ္ခဲ့ တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္က ေဖာ္ျပလာလိမ့္မယ္။ ဒါနဲ႔ဆက္စပ္လုိက္ ရင္ ကိုယ္ဘာလုပ္လုပ္ လုပ္သမွ် သူတို႔ဆီအကုန္ ေရာက္တယ္ဆုိတာ သိႏိုင္တယ္။ ဒါက ၿခိမ္းေျခာက္ တာပဲေလ''ဟုသူက ေျပာသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္က အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု ေျပာထားသကဲ့သို႔ ပင္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာထိန္းသိမ္း
ထားၿပီး မလိုလားအပ္ေသာသူမ်ားထံ ေပါက္ၾကားမႈမရွိေစရဟုလည္း ေျပာဆုိထားသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ မိမိတို႔၏အခ်က္အလက္မ်ား မသမာသူမ်ားဆီ
မေရာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီမိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားထံေတာ့ေရာက္ရွိမည္ပင္ျဖစ္သည္။

''သံုးတာမေကာင္းဘူးလို႔ေတာ့ မဟုတ္ ေပမဲ့ ကုိယ္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေဒတာကို ကုိယ့္ အေနနဲ႔ မပိုင္ေတာ့တဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳဖို႔ဆုိရင္ေတာ့ ဒါေတြမေကာင္းဘူးေပါ့''ဟု MIDO မွ မထုိက္ထုိက္ေအာင္ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းအတြက္ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားထံေရာင္းခ်ျခင္းမွာ စင္စစ္အားျဖင့္ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္တစ္ခုတည္းကသာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္။ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည့္ မည္သည့္ဆိုရွယ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုမၸဏီမဆုိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
''ကုမၸဏီေတြကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေငြေၾကး ပိုင္းအရ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေရာင္းစားတာမ်ဳိးလုပ္မွာပဲ။ မထူး ဆန္းဘူး။ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာမယူဘဲ ေပးႏုိင္ေအာင္ဒီအေပၚမွာ သူတို႔ တစ္ဖက္က ေငြေၾကးရေနတာ ရွိလုိ႔ ဒီထက္ပိုရေနလို႔သာ အလကားေပးသံုးႏုိင္တာ ေပါ့။ ဒီေလာကထဲမွာေတာ့ ဒီအတုိင္းျဖစ္မွာပဲ။ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုဆိုလဲ ေအာင္ျမင္လာတယ္ဆိုရင္
ဒီအတုိင္းျဖစ္မွာပဲ''ဟု ဖန္တီးရာအစီအစဥ္မွ Program Manager ျဖစ္သူ ကိုမိုက္ကယ္က ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ မိမိတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေငြေၾကးအရ ရယူအသံုးျပဳေနျခင္းမွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္မူ အသံုး ျပဳသူဘက္မွ အခေၾကးေငြေပးရသည့္ သီးသန္႔လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို အသံုးျပဳလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

''လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္ျဖစ္၊ လူေတြရဲ႕ privacy ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဆုိရွယ္မီဒီယာ တစ္ခုရွိ သင့္တယ္လို႔ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားမိ တယ္။ သံုးတဲ့သူေတြဘက္က လစဥ္ထုိက္သင့္တဲ့ေငြ ေၾကးေပးၿပီး တစ္ဖက္ကလဲ လူေတြရဲ႕ စမငလေခပ ကို အေပးအယူမလုပ္ဘဲ အေလးထားၿပီး ေဒတာေတြကို ေရာင္းမစားတဲ့ကုမၸဏီမ်ဳိးရွိရင္ေတာ့ ေကာင္းမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ဒီလိုရွိဖုိ႔ကလဲ လြယ္ေတာ့မလြယ္ပါဘူး''ဟု ကိုမိုက္ကယ္က ေျပာသည္။

လူအမ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ရေနသည္ ဟုထင္ၾကသည္။ ယင္းတို႔ကိုအသံုးျပဳရန္ ေငြေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ ေပးေခ်ရျခင္းမရွိေသာ္လည္း တစ္ ဖက္က မိမိတုိ႔၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိတ္တဆိတ္ေပးေနရသည္ကိုမူ မည္သူမွ်သတိ မထားမိၾက။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ေခတ္လူသားတုိင္းသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ ေမြးဖြားလာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာ ၍မရေပ။ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အဆိုးအေကာင္း မ်ားကိုသာ Óဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ သြားရေတာ့မည္သာျဖစ္သည္။

(Flower News Journal, 11-48)

aunghimesan-620.jpg ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ဗကသအဖဲြ႔ဝင္ ကိုေအာင္မႈိင္းဆန္းကို ေတြ႔ရစဥ္
ဓါတ္ပံု - ေအာင္သိခၤ/RFA

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးမွာ တက္ေရာက္ကုသေနတဲ႔ အမ်ိဳူးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေတြထဲကတခ်ိဳ႔ကို ေနျပည္ေတာ္က အမိန္႔နဲ႔ သာယာ၀တိီေထာင္ကို ျပန္ပို႔ခဲ့တယ္ လို႔ ေက်ာင္းသားေတြက ေျပာပါတယ္။

ေဆးကုသမူခံယူေနတဲ႔ ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦးရွိတဲ႔အနက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္မွိဳင္းဆန္း အပါအ၀င္ ၇ ဦးကို ေနျပည္ေတာ္က အမိန္႔အရ ဒီဇဘၤာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေထာင္ကို ျပန္ပို႔ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးမွာ ေဆးကုသမူခံယူေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းေသြးသစ္ က အခုလိုေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ၄ ေယာက္ကိုခ်န္ထားၿပီး က်န္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြ ေဆးရံုဆင္းရမယ္ဆိုၿပီး ရုတ္တရက္ ေဆးရံုမွာ လာေျပာတယ္၊ ေနာက္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ ေနဖို႔ေျပာတဲ့အခါမွာ သူတို႔ကလက္မခံဘူး၊ ေနျပည္ေတာ္ကို သူတို႔ဆင္းသြားၿပီလို႔ သတင္းပို႔လိုက္ၿပီေပါ့၊ ေဆးရံုအုပ္ကေခၚၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီက လိုက္ကူညီေပးတဲ့ သူေတြကို စာေတြဘာေတြျပတယ္၊ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းတို႔ ၇ ေယာက္က အဲ့ေန႔မွာျပန္ဆင္းသြားရတာ"

သာယာ၀တီေထာင္ကို ျပန္ပို႔လိုက္တဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ ေရာဂါသက္သာသူေတြရွိေပမဲ႔ အမ်ားစုဟာ ေဆးရံုမွာထားရွိၿပီး ေစာင္႔ၾကည့္ရမယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိေနသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ကိုမင္းေသြးသစ္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားေတြကို ျပန္ပို႔ခ်ိန္ဟာ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးကို လာေရာက္မယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းနဲ႔ဆက္စပ္မူရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


RFA

 tnla-620.jpg စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနတဲ့ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေတြ႕ရစဥ္
Photo: Kan Thar/RFA

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ အစိုးရတပ္ နဲ႔ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တို႔ ဒီကေန႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ၁၅ မိုင္ေလာက္ေဝးတဲ့ အုန္းလြတ္ေက်းရြာအနီးမွာ ျဖစ္ပြားတာလို႔ TNLA သတင္းျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဗိုလ္ႀကီးမိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

"ဒီမနက္ တိုက္ပြဲႏွစ္ေနရာျဖစ္တယ္ခင္ဗ်၊ မနက္ ၉ နာရီေလာက္ကေတာ့ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ေျမာက္ဘက္ျခမ္း အုန္းလြတ္ေက်းရြာအနီးမွာျဖစ္တယ္"

မေန႔က ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ကလည္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက နမ့္လင္းနဲ႔ လံုေတာက္ေက်းရြာေတြမွာ အစိုးရတပ္နဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒီကေန႔မွာလည္း တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းကလည္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ဝိုက္မွာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA နဲ႔ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးတယ္။

RFA


hlaswe-usdp-candidate-620.JPG
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးလွေဆြ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ေမာက္လင္းေက်းရြာမွာ မဲဆြယ္စဥ္
ဓါတ္ပံု - ငယ္ေထြး/RFA

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၂ မွာ အႏုိင္ရရွိထားတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျပဴးလြင္ကို ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဦးလွေဆြက အသေရဖ်က္မွဳ ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ တရားစြဲဆို ထားတာေၾကာင့္ ဂန္႔ေဂါခရိုင္တရားရံုးမွာ အမႈရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္တုန္းက အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ မေကြးတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္နိုင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္က ဦးလွေဆြကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုတာ၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႔နယ္မွာ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေလာက္က ေတာင္သူေတြ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိတာကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးတာ စတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစဲြခံရတာျဖစ္တယ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျပဴးလြင္က ေျပာပါတယ္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ က တစ္ႀကိမ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ၂ဝ၁၃ တုန္းက တစ္ႀကိမ္၊ အဲ့အခ်ိန္တုန္းက ေတာင္သူေတြေပါ့ သူတို႔ေျမယာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္က ေထာက္ခံခ်က္ေပးတာကို အခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲကာလနီးမွ သူ႔ကိုအသေရဖ်က္မႈနဲ႔ က်ေနာ့္ကိုတရားစြဲပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက က်ေနာ့္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္လို႔ ယံုၿပီးေတာ့မွ ဦးေဇာ္ဝင္း စကားေျပာမွားတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့မွ သူ႔ကိုအသေရဖ်က္တယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကိုတရားစြဲတာျဖစ္ပါတယ္"

ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႔နယ္ ေျမာက္ခရမ္းေက်းရြာမွာ သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိေရး အတြက္ ေတာင္သူေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆုိရာမွာ အဲဒီအခ်ိန္က ေက်းရြာရဲ့ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႔မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးျပဴးလြင္က အဲဒီလယ္ယာေျမေတြဟာ ေဒသခံေတာင္သူေတြ ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေရးေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီလယ္ယာေျမေတြကို လက္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက သိမ္းယူထားတာျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ေတာင္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ဦးျပဴးလြင္ ကို တရားစဲြဆုိထားတဲ့အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီလအတြင္း တရားရံုးခ်ိန္း ၂ႀကိမ္ ေခၚယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔မွာ ၃ႀကိမ္ေျမာက္ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA


မေခ်ာစႏၵီထြန္း ကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က တရားရံုးထုတ္စဥ္။
မေခ်ာစႏၵီထြန္း ကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က တရားရံုးထုတ္စဥ္။

တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲကုိ သေရာ္ထားတဲ႔ ဓာတ္ပံုကို ေဖ့ဘုတ္လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ မွ်ေ၀ခဲ႔တယ္ဆိုတဲ႔ စြပ္စဲြခ်က္နဲ႔ တရားစဲြဆိုခံထားရတဲ႔ မေခ်ာစႏၵီထြန္းေခၚ ခ်စ္သမီးကို ဒီကေန႔ စစ္ေဆးရာမွာေတာ႔ စဲြခ်က္မခိုင္လံုတဲ႔အတြက္ စဲြဆုိထားတဲ့ အမႈတစ္မႈျဖစ္တဲ့ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ကို ပယ္ဖ်က္ ေပးလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စြဲဆုိထားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ ဃ ေတြဟာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔လည္း အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနက ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ မေခ်ာစႏၵီထြန္းကိုယ္တိုင္ အစစ္ေဆးခံတဲ႔ မအူပင္ၿမိဳ႕ တရားရံုးထုတ္တဲ႔ အေျခအေနကိုေတာ႔ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း သတင္းေထာက္ ကိုထက္ေအာင္က ေျပာျပေပးမွာပါ။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို သေရာ္တဲ့ ပုံေတြကုိ Facebook ေပၚမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒေတြအျပင္ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒေတြနဲ႔ တရားစဲြဆိုျခင္းခံထားရတဲ႔ မေခ်ာစႏၵီထြန္း (ေခၚ) ခ်စ္သမီးကို ဒီကေန႔ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဧရာ၀တီတုိင္း မအူပင္ၿမိဳ႕မွာ ႐ံုးထုတ္ရာမွာ စဲြခ်က္မခိုင္လံုတဲ႔အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ကို တရားလူႀကီးက တရားရွင္လႊတ္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၀ အရ စြဲဆိုတယ္။ ျပစ္မႈႀကီးအမွတ္ ၆၉၂/၂၀၁၅ ကိုေတာ့ ဒီ စြဲခ်က္တင္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေစေလာက္တဲ့ သက္ေသခံ အေထာက္အထားျပည့္စံုမႈ မရွိတဲ့အတြက္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚလွျမတ္မြန္က တရားရွင္လႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ ဃ အရ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ထင္ကပဲ စြဲတဲ့ ျပစ္မႈႀကီး အမွတ္ ၇၄၂/၂၀၁၅ ကိုေတာ့ စြဲခ်က္ တင္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေစတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ဒီကေန႔ မေခ်ာစႏၵီထြန္းက ကိုယ္တိုင္သက္ေသအျဖစ္ အစစ္ခံၿပီး ထုေျခခဲ့ပါတယ္။”

ဒီကေန႔ ရံုးထုတ္ရာမွာ မေခ်ာစႏၵီထြန္း ကိုယ္တိုင္ တရားခြင္မွာ အစစ္ေဆးခံတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖ့ဘုတ္ လူ႔မႈ ကြန္ရက္ေပၚမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို သေရာ္ထားတဲ႔ ဓာတ္ပံုကို တင္ခဲ႔တယ္ဆိုျပီး တရားစဲြဆုိခံထားရေပမယ့္လည္း မေခ်ာစႏၵီထြန္းကေတာ့ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ဒီကေန႔မွာ ျငငး္ခ်က္ထုတ္ခဲ႔တယ္လို႔ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚအိစံက ဖြင့္ဟပါတယ္။

“ေခ်ာစႏၵီထြန္းက သူကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးတာေပါ့ေနာ္။ သူကိုယ္တိုင္ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ကို ဖမ္းထားေပမယ့္လည္း ခ်စ္သမီးနာမည္နဲ႔ေရာ ေခ်ာစႏၵီထြန္းနာမည္နဲ႔ေရာ အေကာင့္ေတြ အမ်ားႀကီးတက္လာတယ္။ အဲလိုမ်ိဳး သူကေျပာတယ္။ တရားစြဲထားတဲ့ ပံု တက္လာတဲ့ ပံုကလည္း သူတင္ထားတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အရင္ကလည္း ခနခန အေကာင့္ကို အဖ်က္ခံရတယ္၊ hack ခံရတယ္ အဲဒီလိုမ်ိဳးလည္း သူေျပာတယ္ေလ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဟိုဖက္က တရားစြဲတဲ့ တရားလိုျပေရွ႕ေနေပါ့ သူကေနၿပီးေတာ့ ဒါဆိုရင္ အခုျပႏိုင္မလားေပါ့ အေကာင့္အတုေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒါျပႏိုင္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူက ဖုန္းေပးသံုးတယ္။ အဲဒီဖုန္းအထဲမွာ သူျပတယ္။”

မေခ်ာစႏၵီထြန္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ကတည္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတာျဖစ္ျပီး အခုေနာက္ပိုင္း ေထာင္တြင္းမွာ တျခား အမႈတဲြေတြနဲ႔လည္း ေရာေႏွာေနရတဲ႔ အတြက္ အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္လို႔ မိသားစု၀င္ေတြက ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာ သူမကို တရားစဲြဆိုျခင္းခံထားရတဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ ဃနဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ ဃ တို႔ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က သံုးသပ္ပါတယ္။

“၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ရယ္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ အဲဒီ ဥပေဒ ၂ ရပ္စလံုးလူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ေနတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတန္း အပိုဒ္ ၁၉ မွာက ကိုယ့္ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆပိုင္ခြင့္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္ျပလို႔ရတယ္ေလ။ အဲေတာ့ အခုဟာက အဲဒီမွာ တင္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေကာက္ဖမ္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒါက ဖိနိပ္ေရး ယႏၱရားကိုအသက္သြင္းသလိုျဖစ္ၿပီးေတာ့ အာဏာရွင္အေငြ႔အသက္ကို ျဖည့္ေအာင္လုပ္သလိုျဖစ္ေနမွာေပါ့။ ဒီဥစၥာက လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညြန္းနဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ကိုလိုေနၿပီ။ အေကာင္းဆံုးက ျပတိုက္ထဲမွာ ဗဟုသုတအျဖစ္ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ထားရင္ ပိုေကာင္းမယ္။”

ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တနလၤာေန႕မွာေတာ့ တရားခံဘက္က သက္ေသ ၇ ေယာက္ထဲက ရသေလာက္ကို ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမွာျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ကို တရားရွင္လႊတ္ထားတဲ႔အတြက္ ဒီအမႈဟာ အလားအလာေကာင္းတယ္လို႔ ေရွ႕ေနျဖစ္သူက ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔လည္းႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိတဲ႔အတြက္ သူမကို ဖမ္းဆီးထားတာျဖစ္တယ္လို႔ မေခ်ာစႏၵီထြန္းက ၿပီးခဲ႔တဲ႔ တရားခြင္မွာ ေျပာဆိုထားသလို ေဖ့ဘုတ္ေပၚမွာ လူမႈေရး ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ အမုန္းတရား ပြားမ်ားေအာင္ ေရးသားမႈေတြကိုေတာ႔ ေဖာ္ထုတ္စံုစမ္းျခင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို သေရာ္ထားတဲ႔ ဓာတ္ပံုေတြကို မွ်ေ၀ခဲ႔တယ္ဆိုၿပီး တရားစဲြဆုိျခင္းခံထားရသူေတြ ရွိေနတဲ႔အတြက္ လက္ရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ ဃ အရဆိုရင္ေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္၂ ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ထက္ေအာင္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/chaw-sandi-tun-maubin-court/3102131.html

ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔တို႔ၾကား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ႏုိင္ဖုိ႔  UPDJC က ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးေန။ (Photo- Myanmar Peace Center)
ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔တို႔ၾကား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ႏုိင္ဖုိ႔ UPDJC က ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးေန။ (Photo- Myanmar Peace Center)

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္မယ့္သူ အေရအတြက္ကို သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးရင္ အပစ္ရပ္ထားတဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရၾကား ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရး မူေဘာင္တရပ္ကို ခ်မွတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူတို႔က ေျပာပါတယ္။ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းမယ့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ဒီကေန႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ ခ်မွတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စတင္ ပါ၀င္ပါတယ္။ မသိဂၤ ီထုိက္ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔တို႔ၾကား ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ႏုိင္ဖုိ႔ မူေဘာင္တရပ္ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ UPDJC က ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤါေန႔မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ လူဦးေရကို အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ရွိၿပီး အားလံုး သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ႔ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ကို အစိုးရအဖြဲ႔ထံ အတည္ျပဳေပးဖို႔ တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုေတာ့ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA မွာ ျပဌာန္း သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ မတုိင္ခင္မွာ စတင္ႏုိင္ဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ ေရးဆြဲဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ UPDJC အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သူ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာရဲ႕ အထူးအၾကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ဒီ ရန္ကုန္မွာ ၇ ရက္ေလာက္ လုပ္ထားတဲ့ ဟိုတုန္းက ေရးဆြဲထားတာကို ဒီအခ်ိန္ အစည္းအေ၀းကို တင္ျပတဲ့အခါ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ညိွႏွိဳင္းတာပါပဲ။ ဒီညိွႏိွုင္းတာမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ ကေတာ့ ညိွႏိွဳင္းလို႔ၿပီးသြားၿပီ။ မနက္ျဖန္မွာေတာ့ က်န္တဲ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ကို ဆက္ညိွၿပီးမယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဲလိုပဲ ထင္တယ္ခင္ဗ်ာ။ ေယဘူယ် အားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ စုစုေပါင္း က်ေနာ္တို႔အခန္း က်ေနာ္တို႔ ၁၀ ခန္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ေဆြးေႏြးဖို႔ေပါ့ေလ က်ေနာ္တို႔ မနက္ျဖန္မွာေတာ့ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပိုခ်ႏိုင္မယ့္အထဲမွာေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ အေရအတြက္ေပါ့ေနာ္။ အစုအဖြဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သေဘာတူၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အေရအတြက္ကိုေတာ့ ေနာက္ဆံုးမ နက္ျဖန္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ညိွႏိုွင္းဖို႔ရွိပါတယ္။ မနက္ျဖန္ တရက္တည္းနဲ႔ၿပီးသြားမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ အေရအတြက္ကေတာ့ ညိွႏိွုင္းေနစဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယဘူယ် အားလံုး သေဘာတူထားတာကေတာ့ ၅၀၀ ကေန ၆၀၀ ၾကားထဲလို႔ေတာ့ မွန္းလို႔ရတယ္။”

အပစ္ရပ္ထားတဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရၾကား ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ အပစ္ရပ္ထားတဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဖိတ္ၾကားသင့္တဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါ၀င္တဲ႔ အစုအဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔တို႔ ပါ၀င္ၾကဖို႔ သေဘာတူထားၾကၿပီး ဒီအစုအဖြဲ႔ေတြကေန ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာေတာ့ လက္ရွိ အစိုးရနဲ႔ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ စတင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ေရာက္ရင္ေတာ့ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔မယ့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဘက္ကလည္း အခု ႏုိင္ငံေရး မူေဘာင္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တနလာၤေန႔ကစလို႔ စတင္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာပါတယ္။

“ ဒီကေန႔ က်ေနာ္တို႔ေဆြးေႏြးပြဲ မနက္ပိုင္း အစကတည္းက NLD က CEC ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးၫဏ္၀င္းနဲ႔ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္နဲ႔က UPDJC အစုအဖြဲ႔ ၁၆ ဦးထဲမွာ ၂ ဦးအေနနဲ႔ ဒီကေန႔စၿပီး က်ေနာ္တို႔ တက္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတာေတြရွိပါတယ္။ အခုကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔ မွာ ၁၆ ဦး ရွိပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔ သူတို႔ ၂ ဦး အခုလက္ရွိအေနအထားမွာ ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမွာ စၿပီးေတာ့ ဒီကေန႔ကေတာ့ ထဲထဲ၀င္၀င္ပဲ ေဆြးေႏြးတာ၊ စဥ္းစားတာ ဆံုးျဖတ္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။”

အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔ရဲ႕ အၾကံေပး ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ UPDJC က ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္တရပ္ ထြက္ေပၚလာဖို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ အားလံုး လက္ခံႏုိင္တဲ႔ မူေဘာင္တရပ္ ထြက္ေပၚလာရင္ေတာ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ တခ်ိဳ႔နဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရၾကား လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီလလယ္ပိုင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ႏုိင္မယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

မသိဂႌထုိက္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/frame-work-meeting-for-political-dialouge-myanmar-peace/3102084.html

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရရဲ႕ ၅ ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ထိေရာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူးလုိ႔ ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံေတြမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေ၀ဖန္လုိက္ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥေတြ သာမက တုိင္းရင္းသားေဒသေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္လုိ႔လည္း ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ၾကတာပါ။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ဗီြအုိေအျမန္မာပုိင္း သတင္းေထာက္ ေမခက တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အမွန္တကယ္တည္ျမဲတဲ့ေအာင္ျမင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အခုလို ေထာက္ျပေဝဖန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရဲ႕ပထမ (၆) လပတ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာကုိ အစုိးရအဖြဲ႔က လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတာေတြကုိ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က ေထာက္ျပခဲ့တာပါ။

“ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားဟာ တိုင္းေဒသ၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ တိုက္ရိုက္ညိွႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမရွိပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနဲ႔သာ တိုက္ရုိက္ေဆာင္ရြက္ေနရပါသျဖင့္ မူ၀ါဒ ပုိင္းနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အလွ်င္အျမန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။”

ဒါ့အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အလြန္ထိန္းသိမ္းဖို႔အားနည္းေနေၾကာင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတာေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈအပိုင္းမွာလည္း စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ ဖို႔လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးေအးေမာက္က အခုလိုတင္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။

“ေငြေၾကးတိုးတက္မႈတြင္ အဓိကက်သည္ ဗဟိုဘဏ္ကို အရည္အေသြးျပည့္၀သူ၊ အရည္အခ်င္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေစသင့္ၿပီး ေစ်းကြက္အေပၚ မႈတည္၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ သြယ္၀ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔မွ လြတ္ကင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရရွိပါတယ္။ ဆည္ေျမာင္း သံတမန္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၊ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ၊ အရည္အေသြးတို႔အား စနစ္တက် စံႏွုန္းမ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီစစ္သင့္ပါတယ္။ သစ္ေတာက႑၊ သတၱဳက႑မ်ားမွာ တရားလြန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။”

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးပြဲမွာလည္း လက္ရွိ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္တာအတြင္း တရားေရးမ႑ိဳင္ဟာ အဂတိလိုက္စားမႈအမ်ားဆံုး မ႑ိဳင္တခုျဖစ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားေရးမ႑ိဳင္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အခက္ဆုံးက႑တခု ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔လည္း ေရႊျပည္သာမဲဆႏၵနယ္ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။

“ဒီကေန႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူ ေတြ အလြန္မ်ားျပားလာတာမို႔ ျပည္သူေတြဟာ ညအခ်ိန္အျပင္မထြက္ရဲေတာ့ပါဘူး။”

ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုကလည္း လက္ရွိတရားေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုအျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ အခုလိုေျပာပါတယ္။

“အမႈေတြမွာ တရားရံုးထက္ ဥပေဒရံုးက တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စည္ပင္သာယာ၊ စာခ်ဳပ္ မွတ္ပံုတင္ရံုးတို႔က တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အမႈေတြမွာ ေၾကးစားလူမိုက္ေတြကို ဌားၿပီးေတာ့မွ အင္အားျဖင့္ ေျမ၊ အေဆာက္အဦးတို႔ကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္မႈေတြအထိ ဥပေဒနဲ႔ မလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီလိုအမႈေတြကို ေကာ္မတီေတြအေနနဲ႔ စုစည္းထားပါတယ္။”

ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းကလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ အမွန္တကယ္တိုင္းရင္းသားေတြရရွိမႈအားနည္းေနေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားပါတယ္။

“ေျမလြတ္၊ ေျမလတ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဦးစားေပးခ်ထားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေနၾကမယ္ဆိုရင္ အနာဂတ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လူမ်ိဳခံရၿပီးေတာ့မွ လူမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးရိမ္ေနရပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေျမလြတ္၊ေျမလတ္ ေလွ်ာက္ထား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ျပဌာန္းထားေပမယ့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားကိုသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဦးစားေပးခ်ထားမယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။”

မၾကာခင္ၿပီးဆံုးေတာ့မယ့္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြကေန လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚ အစီရင္ခံစာအေနနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းၾကတာမွာ အခုလိုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမခ/VOA
http://burmese.voanews.com/content/the-parlimentarian-complain-about-the-president-thein-sein-government-/3102005.html

“ ေစာရျပည္ညစ္မွသည္ … ေမာရျပည္သစ္ဆီ ”

ငါးပါးသီလကို ခါး၀တ္ပုဆိုးလို ၿမဲၿမံလံုၿခံဳေအာင္၊ မခိုးမ၀ွက္ျခင္ေအာင္ လမ္းညႊန္သင္ၾကားေပးတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားတယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္အေမွာင္ေခတ္တေလွ်ာက္လံုး ဟိုး ေခါင္ဖ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရမင္းဆိုသူေတြကိုယ္တိုင္က အက်င့္သီလေတြဆုတ္ယုတ္၊ သူခိုးဓါးျမအလုပ္ လုပ္ခဲ့ၾကေတာ့ အာဏာရွင္၊ ၀န္ႀကီး ဒု၀န္ႀကီးကေန စာေရးစာခ်ီ၊ ရုံး၀န္ထမ္း၊ ျပာတာတင္မက ေအာက္ေျခနင္းျပား အသည္သားေတြအထိ တတိုင္းတျပည္လံုး ၀ရုန္းသံုးကားနဲ ့ မိုးခါးေရေတြေသာက္သံုးလို ့ ပြဲေတာ္ႀကီးတမွ် ဗြက္ထေအာင္ ေန ့ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ ခိုးၾက၀ွက္ၾက အက်င့္ပ်က္ျခစားခဲ့ၾကတာဟာ (၁၉၆၂) ခုႏွစ္ကေန ခုခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ပါဘဲ။
ဒါေၾကာင့္လည္း တခ်ိန္တခါတံုးက ျမန္မာဘုရင္လက္ထက္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ရတနာပံုမႏၱေလးေခတ္မွာ ကမာၻမွာသူခိုးမရွိေသာႏို္င္ငံလို ့လူမ်ိဳးျခားေတြက တေလးတစား အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရတဲ့တိုင္းျပည္ဟာ အခုေတာ့စာရိတၱေတြဘံုးဘံုးလဲက်ေနတဲ့ ေစာရျပည္အျဖစ္ ခ်ဳန္းခ်ဳန္းမြဲတဲ့ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရတာမဟုတ္လား။
အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြကေန သတင္းစာထဲထည့္ေကာင္းရံု တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ့ ေန ့စဥ္လူမွဳ့ဘ၀ေတြ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို ့ ပိုမိုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိလာဖို အေၾကာင္းျပၿပီး စီးပြားေရးစီမံကိန္းေတြ မစားရ၀ခမန္း ေရးဆြဲ၊ ၿပီးရင္နိုင္ငံပိုင္ ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေငြေၾကးေတြကေန ဘတ္ဂ်က္ေတြ တေပ်ာ္တပါး ထုတ္ယူၾကတယ္ ေလ။
ၿပီးေတာ့ အေမႊရသလို၊ တိုက္ရာပါ၊ ခိုးရာပါပစၥည္းခြဲျခမ္းသလို ညႊန္မွဴး၊ ညႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒု၀န္ႀကီး၊ ၀န္ႀကီးအထိ ေ၀စုခြဲဖို ့ ဘတ္ဂ်က္ရဲ့ (၂၀) % ျဖတ္ယူလိုက္ၾကသတဲ့။ ထိပ္ပိုင္းကလူႀကီးေတြအလွည့္ၿပီးေတာ့ အလယ္တန္းလူႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ စက္ရံုမွဴး၊ ဌာနမွဴး၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာေတြေ၀စုခြဲျပန္ဖို ့ (၁၀)% ထပ္ျဖတ္ လိုက္ၾကျပန္သတဲ့။
အလယ္တန္းလူေတြၿပီးျပန္ေတာ့ အငယ္တန္းလူႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ (JE)၊ အလုပ္ၾကပ္ (Supervisor) ေတြရဲ့ေ၀စုက (၅)%ေပါ့။ ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ ဖိုမင္တို ့ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္း၊ အလုပ္သမားေတြက (၃)%ေလာက္ခိုးၾကမွာေပါ့။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ကန္ထရိုက္တာေတြလက္ထဲေရာက္ၿပီး ပစၥည္းခို၊ အခ်ိန္ခို အရည္အေသြးခိုၿပီးလို ့ျပည္သူလက္ထဲေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘတ္ဂ်က္ရဲ့ တ၀က္သံုးနိုင္ရင္ ကံေကာင္းတယ္လို ့သာ မွတ္ရမဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္လား။
ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဘီလွ်ံနာျဖစ္၊ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွာအေကာင့္ပုန္းေတြဖြင့္၊ သားသမီးေတြ ကမာၻပတ္ေရွာ့ပင္ထြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္၊ ေထာက္ပို ့တပ္က ဗိုလ္မွဴးအဆင့္မေျပာနဲ့ အရာခံဗိုလ္အဆင့္ေလာက္ကို သိန္းေသာင္းခ်ီခ်မ္းသာၿပီး ရမ္းဖို ့တုတ္ေတြရ၊ စက္ရံုူေတြပိုင္၊ ေရသန္ ့စက္ေတြေထာင္၊ ပါဂ်ယ္ရိုးေတြစီး အငယ္အေျမွာင္ေတြေပြ ့၊ ေခြးဘုရားပြဲေတြ ့သလို ေကာင္းစားေနၾကတာ မဟုတ္လား။
တကယ္ေတာ့ အဂတိလိုက္စားမွဳ့၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳ့ေတြ လိမ္းက်ံေပေရလို ့တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳ့မရွိတဲ့ အရပ္ဌာနေတြဆိုတာ အနိဌာရံုေတြတင္းၾကမ္း ျပည့္လွ်ံလို ့ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ အသေရယုတ္ၿပီး မသတီစရာအမွိဳက္ထုတ္ႀကီးေတြနဲ ့တူလွပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း ေစာရျပည္ဘ၀ သက္ဆင္းခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဘယ္မွာၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္ၿမိဳ့ဘယ္ရြာမွာမဆို အမွိဳက္ပံုႀကီးေတြဟီးထလို ့လူ ့ဂ်ပိုး လူ ့အမိွဳက္ေတြက ထိပ္ပိုင္းေနရာေတြရ၊ ၿမိဳ့မိၿမိဳ့ဖ၊ ရပ္မိရပ္ဖျဖစ္လိုျဖစ္ ဘူးေတာင္းနစ္လို ့ ေဇါင္းခ်မ္းေပၚ အျမင္မေတာ္တဲ့ေခတ္ ေရာက္ခဲ့ရတာမဟုတ္လား။
စနစ္ကမွား၊ လူလည္းမမွန္ဆိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုေတြတလြဲျဖစ္၊ စီမံပံုေတြ ကေဘာက္တိကေဘာက္ခ်ာ၊ မိုးခါးေရေသာက္လိုက္ၾကတာမ်ား အူးယားဖါးယား မဟားဒယားမဟုတ္လား။ တိုးတက္တယ္ဆိုတာနတၳိ ကိုယ့္ေနာက္ကို ျပန္လွည့္ၾကည့္ေတာ့ ဘယ္နိုင္ငံမွမရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ေတြးမိတိုင္းရင္မခ်ိစရာပါ။
ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔ ((Transparency International) က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၄) အဂတိလိုက္စားမႈ အၫႊန္းကိန္းအရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၇၅) ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဆင့္ (၁၅၆) ေနရာမွာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ အတူ ပူးတြဲရပ္တည္ေနတယ္လို ့သိထားရပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ဒီကေန ့ ဒီဇင္ဘာ (၉ ) ရက္ သတင္းထဲမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းကို ကမၻာတ၀န္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အဆိုးဆံုးနမူနာျပယုဂ္ေတြထဲက တခုအပါအ၀င္အျဖစ္ အဆိုပါအဖြဲ ့ႀကီးက ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ျပန္ပါတယ္။
အဲ့ဒီလို ျမန္မာသိ ကမာၻသိ သူခိုးေတြရွိေနတဲ့တိုင္းျပည္၊ ကိုယ္က်င့္သီလေတြခၽြတ္ၿခံဳက်လို ့အဖက္ဖက္မွာ ေအာက္က်ေနာက္က်က်န္ရစ္တဲ့တိုင္းျပည္၊ ႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာေညာင္းစြာ လူ ့ဂ်ပိုး စစ္ဂ်ပိုးေတြရဲ့ အကုသိုလ္ ဒုစရိုက္ေတြလိမ္းက်ံေပေရလို ့ ညစ္ႏြမ္းေနတဲ့ေစာရျပည္ကို ျပန္လည္ေဆးေၾကာသန္ ့စင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္း ရေအာင္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ ့တနိုင္ငံလံုးက ျပည္သူေတြရဲ့ႏွလံုးသားေတြကို သိမ္းက်ံဳး လို ့လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ နို၀င္ဘာအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ မဲအျပတ္အသတ္နဲ ့အနိုင္ရခဲ့တာမဟုတ္လား။

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံကို လက္ေတြ ့အသက္၀င္ေစဖို ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုင္ရလို ့မွ အစိုးရေတာင္မဖြဲ ့ရေသးခင္၊ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ နိုင္ငံနဲ ့ျပည္သူေတြကို အလုပ္အေကၽြးျပဳဖို ့စနစ္ေဟာင္း၊ လူေဟာင္း၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြနဲ ့ ဂၽြတ္တက္ေနလို ့ ေခတ္ေဟာင္း အမွိဳက္ပံုႀကီးနဲ့တူတဲ့ တိုင္းျပည္ကို စနစ္သစ္၊ လူသစ္၊ အက်င့္သစ္ေတြနဲ ့ ပဥၥမျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္နိုင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြကိုလည္းအမွိဳက္ေကာက္ခိုင္း၊ သူမကိုယ္တိုင္လည္း ဒီဇင္ဘာ (၁၃) ရက္ေန ့မွာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ ့နယ္ဆီျပန္ၿပီး အမွိဳက္ေကာက္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြဖတ္ရပါတယ္။
ေခါင္မိုးမလံုခဲ့လို ့တျပည္လံုး မိုးခါးေရေတြရႊဲရႊဲဆိုခဲ့ရတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္တာမို ့ေပါက္ၿပဲစုတ္ျပတ္ေနတဲ့ ေခါင္ကိုဖါေထးဖို ့သူမပါးစပ္က ဟခါရွိေသးတယ္ … ေဟာအခု ပါတီ၀င္ေတြသာမက ေအာက္ေျချပည္သူေတြ၊ အႏုပညာရွင္ေတြ၊ ၀န္ထမ္းစည္ပင္ဌာနေတြပါမက်န္ တရုန္းရုန္း တၿပံဳးၿပံဳး ေခၽြးတလံုးလံုးနဲ ့ သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ ေနၾကတာကို ဆရာခရမ္းျပာထက္လူ တင္စားလိုက္ပံုက “ နတ္သမီးအာေငြ ့” ပါတဲ့ … ေကာင္းခ်က္ကမက်န္ ေပါင္ဗ်ာ။
အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးရဲ့ အညစ္ေၾကးေတြစုၿပံဳလို ့အမွိဳက္ပံုလိုျဖစ္ေနတဲ့ ေစာရျပည္ကို သတၱိေကာင္းၿပီး လွပ ေက်ာ့ရွင္း သန္ ့ပ်ံ့တဲ့ ေဒါင္းမ်ိဳးဆက္တို ့ေပ်ာ္စံရာ ေမာရျပည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို ့ဆိုရင္ အမွိဳက္ေကာက္ ျခင္းနဲ႔စတင္ျခင္းဟာ သဘာဝအက်ဆံုးနဲ ့ လက္ေတြ ့အက်ဆံုးအလုပ္ မဟုတ္လား။

ၿပီးခဲ့တဲ့ နို၀င္ဘာ (၁၈) ရက္ေန ့စြဲနဲ ့ ဗီြအုိေအရဲ့ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းအစီအစဥ္မွာ ျမန္မာ႔အေရးသံုးသပ္သူ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္ရဲ့ တျခမ္းပဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္နဲ ့ အေမးအေျဖ လုပ္ရာမွာ ေျပာခဲ့တာေတြထဲက ေအာက္ပါစကားရပ္ကို ေကာက္နွဳတ္ေဖၚျပ ေဆြးေႏြးျခင္ပါတယ္။
“ ဒီအထဲမွာ ျပႆနာတခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဗမာႏုိင္ငံေရးမွာ လူပုဂၢိဳလ္ကို အဓိကထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္တယ္။
အရပ္သားဘက္ကလဲ အရပ္သားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူတေယာက္တည္းပဲ She’s calling all the shots တေယာက္တည္း လုပ္ေနတဲ့ Autocrat ေပါ့ဗ်ာ။ အရပ္သားဘက္ကလဲ အရပ္သား Autocract ေပၚလာတယ္ဆိုေတာ့ အေပးအယူ ဘယ္ေလာက္ လုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္ ” လို ့ဆရာကေျပာသြားပါတယ္။
ဆရာေဒါက္တာေအာင္ခင္ေျပာသြားတဲ့ အရပ္သားေတြဘက္မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေယာက္တည္း လုပ္ေနတဲ့ Autocrat လို ့ဆိုသြားတဲ့အခ်က္ကို ျငင္းခံုစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ စာေရးသူေဆြးေႏြးျခင္တဲ့အခ်က္က စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းအားလံုး အပ်က္အပ်က္နဲ ့အဖက္ဖက္က ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ကို အေျခခံအုတ္ျမစ္ကစလို ့ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ရမဲ့ အေျခအေနဆိုးႀကီးမွာ လူထုအက်ိဳးအတြက္ ရိုးသားတဲ့စိတ္အရင္းခံ၊ ထက္ျမက္တဲ့ပညာဥာဏ္နဲ ့ ျပတ္ျပတ္သားသားဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္မဲ့ ျပည္သူ့ ့အာဏာရွင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါဘဲ။
အဲ့ဒီအခ်က္ကိုထင္ရွားေစေအာင္ နိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြ၊ ကမာၻေက်ာ္တကၠသိုလ္ႀကီးေတြတင္မက ဖြံ ့ၿဖိဳးၿပီး ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္ေတြမွာ အေလးထားအသံုးျပဳေနၾကတဲ့ ပေရာဂ်က္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ့ဆိုင္ရာပညာရပ္ ( Project Management) ဆိုင္ရာရွဳ့ေထာင့္ကေန ေဆြးေႏြးျခင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးသမိုင္း၀န္တာႀကီးကို ပေရာဂ်က္စီမံကိန္းတခုအေနနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။
ပေရာဂ်က္တခုမွာအေရးအႀကီးဆံုးက အဲ့ဒီပေရာဂ်က္ကို အသက္ဝင္ေစမဲ့ ပေရာဂ်က္ခ်ာတာ (Project Charter) ပါဘဲ။ ပေရာဂ်က္ခ်ာတာဆိုတာက အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ရမဲ့ စီမံကိန္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ပေရာဂ်က္ကို တာ၀န္ခံေမာင္းႏွင္မဲ့ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာကိုတာဝန္ေပးေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္ စာခၽြန္လႊာပါ။
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရး ပေရာဂ်က္ခ်ာတာကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ မန္ဒိတ္ေပးလို႔တရားဝင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ဆိုေတာ့ … အထက္မွာေရးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ ့အာဏာရွင္ (သို႔) ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွဳ႕စတိုင္ အေၾကာင္းဆက္ေရးျပျခင္ပါတယ္။
ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ႕နဲ႔ပတ္သက္လို႔ (၁၉၆၅) ခုႏွစ္မွာ ေဒါက္တာဘရုစ္တပ္ခ္မဲန္ (Dr. Bruce Tuckman) က ပေရာဂ်က္အေကာင္အထည္ေဖၚမွဳ့အဆင့္တိုင္းကို အဆင့္ေလးဆင့္ခြဲျခားၿပီး အဆင့္တိုင္းမွာ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာက်င့္သံုးအပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မွဳ႕စတိုင္လ္ ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျပခဲ့တာ အလြန္စနစ္က်တဲ့အျပင္ လက္ေတြ႕လည္းက်လွပါတယ္။
Tuckman Model လို႔ Project Management ေလာကမွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ ေဒါက္တာတပ္ခ္မဲန္ ေျပာတဲ့ Four Stages of Project Team Development ပေရာဂ်က္အသင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ေလးဆင့္ကေတာ့ ( ဖြဲ႕စည္းမွဳ႕အဆင့္ (Forming Stage)၊ အုတ္ျမစ္ခ်အေျခတည္တဲ့အဆင့္ (Storming Stage)၊ အေျခခိုင္တဲ့အဆင့္ (Norming Stage)၊ အမွီခိုကင္းစြာထမ္းေဆာင္တဲ ့အဆင့္ (Performing Stage)၊ တို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၇ခုႏွစ္မွာေတာ့ တာ၀န္အသစ္အတြက္ခြဲခြာျခင္းအဆင့္ (Adjourning Stage) တခုထပ္ျဖည့္ခဲ့ပါတယ္။
အဓိကေျပာျခင္တာက အဆင့္ေလးဆင့္စလံုးမွာ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာက်င့္သံုးအပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မွဳ့စတိုင္လ္ ဟာ တဆင့္နဲ ့တဆင့္မတူဘူးဆိုတာရယ္၊ ဖြဲ႕စည္းမွဳ႕အဆင့္ (Forming Stage) မွာ တိုက္ရိုက္အမိန္ ့ေပး ညႊန္ၾကားဦးေဆာင္မွဳ့ ( Directive Leadership Style) နဲ ့ အုတ္ျမစ္ခ်အေျခတည္တဲ့အဆင့္ (Storming Stage) မွာ ၾကပ္မတ္သင္ၾကားဦးေဆာင္မွဳ့ (Coaching Leadership Style) တို ့ဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုး အကိုက္ညီဆံုး ေခါင္းေဆာင္မွဳ့စတိုင္လ္ေတြဘဲဆိုတာ ထင္ရွားေစလိုရင္းပါ။
လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံေရာက္ရွိေနတဲ့ အေျခအေနအဆင့္က အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဖြဲ႕စည္းမွဳ႕အဆင့္ (Forming Stage) နဲ ့ အုတ္ျမစ္ခ်အေျခတည္တဲ့အဆင့္ (Storming Stage) ၾကားမွာ ေရာက္ေနတယ္လို ့ ေျပာရင္မမွားနိုင္ ေလာက္ပါဘူး။
ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ စိတ္ဓါတ္နဲ ့အက်င့္သီလေတြ ၿခံဳးၿခံဳးက်ၿပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ ့ၿဖိဳးမွဳ့ အလြန္အမင္း ေနာက္က်က်န္ရစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံလို တိုင္းျပည္တခုကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို ့အရွိန္စယူရတဲ့ အဆင့္မွာ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္ရိုက္အမိန္ ့ေပး ညႊန္ၾကားဦးေဆာင္မွဳ့ ( Directive Leadership Style) နဲ ့ ၾကပ္မတ္သင္ၾကားဦးေဆာင္မွဳ့ (Coaching Leadership Style) စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တဦးတည္းရဲ့ အမိန္ ့အာဏာ (Authoritarian leadership) နဲ ့ဦးေဆာင္လမ္းျပေခၚေဆာင္ေနတာဟာ အလိုအပ္ဆံုးနဲ ့အသင့္ေတာ္ဆံုးလို ့ေျပာရမွာပါ။
အဲ့ဒီအဆိုကို သက္ေသျပနိုင္တဲ့ ေရွ့သြားဥပမာတခုကေတာ့ စကာၤပူနိုင္ငံတည္ေထာင္သူဖခင္ႀကီးလို ့ တင္စားၾကရတဲ့ လီကြမ္ယူးရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မွဳ့စတိုင္လ္ပါဘဲ။ စကာၤပူနိုင္ငံကိုစတင္တည္ေထာင္စဥ္ (၁၉၆၀)၀န္းက်င္ ကာလေတြမွာ လူမိုက္ဂုိဏ္းေတြ၊ မေလးလူမ်ိဳး၊ တရုပ္လူမ်ိဳး အစြန္းေရာက္သမားေတြနဲ ့ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ ့အသိပညာ အလြန္နိမ့္က်ေနဆဲ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ျပဳျပင္တဲ့အခါ အာဏာစက္၊ ျပင္းျပင္းသံုးရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးတည္းရဲ့ အမိန္ ့အာဏာ (Authoritarian leadership) နဲ ့ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကိုင္ကြယ္ခဲ့ရတာပါ။ သူကိုယ္တိုင္လည္း အမွိဳက္ေကာက္ျပ၊ စည္းကမ္းမဲ့ အမွိဳက္ပစ္တဲ့ သူေတြကိုလည္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္အျပစ္ေပးခဲ့လို ့ကမာၻမွာ အသန္ ့အရွင္းဆံုးနိုင္ငံေတြထဲမွာ ထိပ္တန္းကရပ္တည္နိုင္ခဲ့တာ မဟုတ္လား။
ဒီလိုေျပာေတာ့ လီကြမ္ယူးလို ့လိုက္လုပ္ရင္ လီကြမ္ယူးလို တပါတီအာဏာရွင္ျဖစ္မွာေပါ့လို ့ တခ်ိဳ ့ကဆိုျခင္မယ္။ မတူပါဘူး ၊ အေျခအေနျခင္းမတူသလို၊ ေခတ္ကာလျခင္းလည္းမတူ၊ အရြယ္ျခင္းလည္းမတူ လူျခင္းလည္းမတူပါဘူး။ လီကြမ္ယူးရဲ ့ေအာင္ျမင္မွဳ့ရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သူ ့ရဲ့အရြယ္ဟာ နုပ်ိဳေသးပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ပြဲစၿပီးဆိုကထဲက သူမရဲ့အမတ္ေတြကို မွာပံုက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသံုးၿပီး ေဆြမ်ိဳးေတြကိုအခြင့္အေရးေပးရင္၊ ကူညီရင္ေထာင္ခ်ပစ္မတဲ့၊ ဒီ့ထက္ရွင္းတာေတာင္ဒီေလာက္ရွင္းမယ္ မထင္ပါဘူး။ အခုဆိုရင္ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာေကာင္းပီသစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ပေရာဂ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးမွာ အေရးပါတဲ့သူေတြ (Main Stakeholders) မွန္သမွ်နဲ ့ေတြ ့ဆံုေနတာ ခရီးေတာင္အေတာ္ ေပါက္ေနပါၿပီ။
ဒါေၾကာင့္ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြစြန္းထင္းေပက်ံလို ့ အက်င့္ဆိုး၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြနဲ ့ ဂၽြတ္ထရြတ္တြေနတဲ့ ေစာရျပည္ညစ္ကို ထက္ျမက္တဲ့ဗီဇသဘာ၀၊ ဂုဏ္ရည္အစြမ္းအစ၊ ႀကီးျမတ္တဲ့သမိုင္းအစဥ္အလာေကာင္း ေတြ၀တ္ဆင္လို ့က်က္သေရရွိလွတဲ့ လူထုခ်စ္ေသာ ျပည္သူ ့အာဏာရွင္ ေဒါင္းဘုရင္မ ဦးေဆာင္ခ်ီေနတဲ့ ေမာရျပည္သစ္ ပဥၥမျမန္မာနိုင္ငံတည္ေထာင္ေရး မွာ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် နိုင္ရာ၀န္ထမ္းၾကဖို ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္းကို အေလးအျမတ္ ေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းရင္း ဒီေဆာင္းပါးကို နိဂုံးသပ္လိုက္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
(မင္းေကာင္းခ်စ္)
ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမွာ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တနဂၤေႏြေန႕က သူရဲ႕ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ သူကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး အမိႈက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို အမႈိက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈဟာ အစိုးရ အာဏာရလာေတာ့မယ့္ NLD ပါတီအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လူထုနဲ႕ တသားတည္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတဲ့ စံနမူနာအေလ့အထကို ထူေထာင္တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း NLD နာယကႀကီး ဦးတင္ဦးကေျပာပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ လူထုထဲမွာေရာ ဘယ္ေလာက္ထိ သက္ေရာက္မႈေတြရိွေနသလဲဆိုတာကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က စုစည္းတင္ျပမွာပါ။

ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔ မနက္အေစာပိုင္းကစၿပီး NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု၊ ေစ်းနဲ႕ ျမစ္ကမ္းတေလ်ာက္မွာ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ပါတီလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ ေဒသခံျပည္သူေတြ နဲ႕အတူ အမိႈက္ေကာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ၊ စည္ပင္၀န္ထမ္းေတြလည္း ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာ႔မွဴးမွာ တႏုိင္ငံလံုး အမိွုက္ကင္းရွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ အမိႈက္ေကာက္ခဲ႔ (Photo-NLD Chairperson)
႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာ႔မွဴးမွာ တႏုိင္ငံလံုး အမိွုက္ကင္းရွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ အမိႈက္ေကာက္ခဲ႔ (Photo-NLD Chairperson)
ႏို၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပဲြမွာ လူထုက တခဲနက္ဆႏၵမဲေပးေထာက္ခံခဲ့တဲ့ NLD ပါတီအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ျပည္သူေတြနဲ႕တသားတည္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတာျပသဖို႕အတြက္ အခုလို အမိႈက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ NLD နာယကႀကီး ဦးတင္ဦးက ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

“လူထုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တသားထဲ၊ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တေပါင္းထဲ၊ တစည္းထဲ၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း တညီညႊတ္ထဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေကၤသ အစပ်ိဳး လုပ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္။ အစကေတာ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က စလုပ္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့ဗ်ာ။ အမိႈက္ေကာက္တယ္ဆိုေသာ္လည္းပဲ ေနာက္ေကာင္းက်ိဳးဝိုင္းၿပီး ရြက္ၾကေတာ့မယ္ေဟ့ ဆိုၿပီး တျပည္လံုးထြက္ၿပီး လုပ္ၾကရေအာင္ဆိုတဲ့သေဘာထားေလးကို လုပ္ေဆာင္သြားတဲ့အတြက္ အင္မတန္ေလးနက္တဲ့သေဘာသက္ေရာက္တယ္ လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ယံုၾကည္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္ေတြက ပါတီက အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုရာမွာ မိမိတို႕ရဲ႕သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြသန္႕ရွင္းသာယာေရးကို တာ၀န္ယူၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး အေနနဲ႕ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္ေျမအလိုက္ အမိႈက္ေကာက္ၾကဖို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ အမိႈက္ေကာက္လွဳပ္ရွားမႈေတြကို စတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို NLD ဦးေဆာင္တဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳဟာ လူထုၾကားမွာ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ ရွိသလဲဆိုတာကိုေတာ့ NLD ဗဟိုတာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္တဲ့ ကိုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းက ဗီြအိုေအကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ပတ္ပတ္လည္မွာရွိေနတဲ့ လူထုအားလံုးက ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပါတီ၀င္ေတြ အမိႈက္ေကာက္တာျမင္လာတဲ့အခါမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေစ်းသြားရင္းနဲ႔ေကာက္တာတို႔ ၊ေက်ာင္းသြားရင္းနဲ႔ ေကာက္တာတို႔ ဒါမိ်ဳးေတြေတြ႕ရတယ္လို႔ေျပာျပၾကပါတယ္။ အရင္တုန္းကဆိုဗ်ာ ဘယ္သူမဆို အမိႈက္ပစ္မယ္ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းပစ္လိုက္ၾကတာပဲ၊ အခုၾကေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးမွာ အမိႈက္ေကာက္ေနၾကၿပီဆိုေတာ့ လူေတြက ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမႈိက္မပစ္ခင္ ေတြးမိသြားတယ္။ အမိႈက္ ကိုယ္တိုင္၀င္မေကာက္ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ အမိႈက္မပစ္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ အသိစိတ္ျဖစ္သြားတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ အလြယ္တကူအမိႈက္ပစ္ေနတာေလ။ ဒါ သူလိုလို ကိုယ္လိုလိုပဲ။ က်ေနာ္တို႔လည္းပါခဲ့တာပဲ။ တခါတေလက်ရင္ ပစ္မိသြားတာပဲ။ ဒါေပမယ့္အခုလိုအေျခအေနမွာက်ေတာ့ အမိႈက္မပစ္ခင္မွာ ႏိႈးထတဲ့စိတ္ေတြစျဖစ္လာတယ္။ ဒါအေျပာင္းအလဲရဲ႕အစပဲ။”

NLD ကစတင္တဲ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔အမိႈက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈမွာ စြန္႔ပစ္တဲ့ေနရာ သတ္မွတ္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းတခုအေနနဲ႔ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံဘာသာေပါင္းစံု လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ကိုရွိဳ င္းက ေျပာပါတယ္။

“အခုက်ေတာ့ ဒါပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေပါ့ေနာ္။ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္လည္းျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါအရင္တုန္းက လုပ္ေလ႔လုပ္ထမရွိဘူး။ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြက်ေနာ္တို႔ သြားေတြ႕ရတယ္။ အမိႈက္ပစ္ဖို႔အတြက္ကို ေနရာမရွိတာ၊ ေနာက္ၿပီးတခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာက်ေတာ့ စည္ပင္က၀န္ထမ္းေတြက ပူးေပါင္းပါ၀င္တာရွိေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာက်ေတာ့ ပူးေပါင္းတာမရွိဘူး ။ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ အခက္အခဲေတြေတြ႕ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ က်ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒီပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ကေနၿပီးေတာ့ သင္ခန္းစာရၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ေတြက်ရင္ အမိႈက္ေကာက္ၿပီဆိုရင္ အမိႈက္မေကာက္ခင္ကတည္းက ပစ္ဖို႔ေနရာေတြကို က်ေတာ္တို႔ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့မွ သက္မွတ္ထားတာမ်ိဳးေလးေတြ လုပ္လာတာမိ်ဳးေလးေတြရွိရင္ေတာ့ က်ေတာ္တို႔ ဒီတေခါက္ကလိုမ်ိဳးအမိႈက္ပစ္ဖို႔ေနရာ မရွိတဲ့ျပႆနာ ပိုၿပီးေတာ့ ေလွ်ာ့နည္းသြားႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္။”

အမိႈက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈမွာ အမိႈက္ေတြကို ဘယ္လိုစနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရမယ္လို႕ ေဖၚျပထားတဲ့ ပညာေပးစာရြက္စာတမ္းေတြကိုလည္း တခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြမွာ NLD က တႏိုင္တပိုင္ ျဖန္႕ေ၀ခဲ့ပါတယ္။

NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕လံႈ႕ေဆာ္မႈနဲ႔ ျပည္နယ္ တုိင္းအသီးသီးမွာ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ အမႈိက္ေကာက္ လႈပ္ရွားမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္နဲ႔ ၁၃ရက္ ၊ ၂ ရက္ ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/aung-san-suu-kyi-participate-in-trash-collecting-kaw-muu/3101686.html

 gdi-report-620.JPG ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ GDI သင္တန္းခန္းမွာ ျပဳလုပ္စဥ္
ဓါတ္ပံု - မိုးကလ်ာဦး/RFA

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလမွာ ပါတီေပါင္း ၉၀ နီးပါးထဲက ၂၇ ပါတီကသာ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိမဲဆြယ္ခဲ့တာကို ေတ႔ြရတယ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ Gender and Development Institute GDI က ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရမႈ အေျခအေနေတြကို GDI က စစ္တမ္း ေကာက္ယူထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္က GDI ရံုးခန္းမွာ ဒီေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြက်င္းပရာမွာ GDI အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္ က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

"ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ တီဗီြကေနၿပီးေတာ့ အစိုးရပိုင္မီဒီယာကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္လႊင့္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါတီမူဝါဒ၊ သေဘာထား ေဟာေျပာခ်က္ထဲမွာ ၅၄ ပါတီကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး၊ ၂၇ ပါတီကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးဆိုတာေျပာပါတယ္၊ အဲဒီထဲမွာ ၅ ပါတီက အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ အခ်ိန္ ၁ မိနစ္ ၂ မိနစ္ယူၿပီးေတာ့ ရွင္းျပသြားတဲ့ပါတီရွိပါတယ္"

ပါတီတခ်ဳိ႔က မဲဆြယ္ေဟာေျပာခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သီးသန္႔ထည့္သြင္း ေဟာေျပာတာမရွိေပမဲ့၊ ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒေတြထဲမွာ အေသအခ်ာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတာကို ေတ႔ြရတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး အဲဒီရာခိုင္ႏႈန္းအရ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ပါ၀င္မႈဟာ နည္းေနေသးေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။

RFA

ျပည္သူ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသည္ ဆို႐ံုမွ်ႏွင့္
ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ေန၍ မရ။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ဥပေဒအတိုင္း အာဏာသုံးရပ္
ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လက္ထဲ ေရာက္လာမွာပဲဟူ၍ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း
ထိုင္ေစာင့္ေန႐ံုမွ်ႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ယူဆရပါသလဲဟု ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာ
လက္ရွိ ဘဝျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ထင္တိုင္းႀကဲခဲ့သူမ်ား၏ လက္ထဲက ေျပာင္းယူ
ရမွာျဖစ္၍ လြယ္လြယ္ကူကူ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ ရွင္းပါသည္။
အာဏာကို အယူအဆ မတူသူေတြ လက္ထဲ (အယူအဆ မတူသူေတြ ဆိုသည့္
ေနရာတြင္ ျပည္သူေတြလည္း ပါဝင္သည္) လက္ထဲ မထည့္ခ်င္တာေၾကာင့္
သည္ေလာက္အထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ အခ်ိန္ဆြဲလာခဲ့ျခင္း
က သက္ေသထူေနသည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္က စေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းျခင္းကို တပ္မေတာ္
နာမည္ အပ်က္ မခံရေအာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္သူက အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္ျဖင့္
တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလကား အေၾကာင္းမဲ့ အာဏာ
လႊဲေပးလိုက္ျခင္း မဟုတ္။ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေျခာက္လအတြင္း
က်င္းပေပးရမည္ ဟူေသာ ကတိကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေပးရသည္။ အဆိုျပဳခ်က္
ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ကိုယ္တိုင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေပးခဲ့သည္။
သန္႔ရွင္းအုပ္စုအျပင္ တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးအခ်ိဳ႕ကို စည္း႐ုံးထားႏိုင္သည့္ တည္ၿမဲ
ဆိုရွယ္လစ္ေတြကပါ မကန္႔ကြက္ဘဲ ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ တစ္သက္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ တစ္ခါမွ အိပ္မက္ပင္
မမက္ဖူးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည့္ေနာက္ စစ္အာဏာသိမ္းသည္ဟု တိုင္းျပည္က
အထင္မလြဲေအာင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိေတြ မပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ အမည္
စာရင္း တင္သြင္းေသာ အခါတြင္လည္း ကန္႔ကြက္ျခင္း မရွိခဲ့။ ဒီလိုႏွင့္ပင္
ျပည္သူ႔လက္က လြတ္ထြက္သြားသည့္ အာဏာဇာတ္လမ္းသည္ "အိမ္ေစာင့္
အစိုးရ" အမည္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ေျခာက္လ ျပည့္ေသာအခါ မထင္မွတ္ေသာ အကြက္တစ္ခုကို ထပ္ေရႊ႕သည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက
"ႀကီးေလးေသာ တိုင္းျပည္တာဝန္ ျဖစ္သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို
ေျခာက္လ အခ်ိန္အေတာအတြင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
မရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ (အစိုးရအဖြဲ႕) အာဏာကို ျပန္အပ္သည္"
႐ိုးသားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကို အားလုံးက အံ့ဩသြားၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
ကိစၥကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ထပ္လိုသည့္အတြက္
အေျခခံ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ တစ္ရပ္ကို ဆိုင္းငံ့ေပးထားရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္
ေပးလိုက္သည္။ ဤတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကံဆိုးမိုးေမွာင္ က်ျခင္း၏ နိဒါန္း
ျဖစ္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။

ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း တိုးေပးလိုက္ရေသာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရသည္
၁၉၆၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေသာ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ ဦးေဆာင္သည့္
လႊတ္ေတာ္ကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။
ယခုလက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြလို "ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ တစ္ခါမွ
မရွိခဲ့ဘူးေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ" ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္
စသည့္ စကားမ်ားလည္း မေျပာခဲ့ပါ။ သူ႔အလုပ္ သူလုပ္ကာ စစ္တန္းလ်ားသို႔
ျပန္သြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေျပာစရာေတာ့ရွိသည္ မူလက စစ္အာဏာသိမ္းသည္။ အာဏာရပါတီ
အကြဲအၿပဲေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္မွာစိုးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သိမ္းသည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ဆိုေတာ့လည္း လက္ခံခဲ့သည္။ ေျခာက္လႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိေပးသည္။
လက္ေတြ႕တြင္မူ ေျခာက္လႏွင့္ မေလာက္ဟုဆိုကာ အခ်ိန္ထပ္ေတာင္း၊
ရာထူးက အထြက္ျပသည္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ကို အခ်ိန္ေတြ ထပ္ေပးလိုက္ရသည္။
ေနာက္ထပ္ရေသာ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားကို
အထူးအရာရွိအျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို တြဲဖက္ ကိုင္ေစသည္။ တခ်ိဳ႕ ဝန္ႀကီး
ရာထူးမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားကို ခန္႔သည္။ တိုင္းျပည္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ား အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေလ့လာ စီမံခိုင္းသည္။

၁၉၅၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က သမိုင္းဝင္ေသာ စာႏွစ္ေစာင္ျဖင့္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ေရြးေကာက္ခံ ရာထူးျဖစ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို စစ္ယူနီေဖာင္း မခြၽတ္ဘဲ ရယူခဲ့သည့္
ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ၁၉၆၀ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္မွ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္
အမတ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အသစ္ကို အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း
တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၅၈ ရက္ ၾကာေအာင္ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ကာ တိုင္းေရးျပည္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။

၎အျဖစ္အပ်က္တို႔သည္ မၾကာမီ ထပ္မံေပၚေပါက္လာမည့္ စစ္အာဏာ
သိမ္းပြဲ၏ ေရွ႕ေျပးသာျဖစ္သည္။ ၎ကိုယ္တိုင္ လုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အႏိုင္ရေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ ထိုအစိုးရထံမွ ဒုတိယအႀကိမ္ အလုံးစံု အာဏာသိမ္းရန္
ႀကိတ္ၾကံစည္ေနေၾကာင္း မည္သူမွ် မရိပ္မိခဲ့သည္မွာ အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည္။
အၾကံသမားႀကီးသည္ အပိုင္ေသခ်ာေစေသာ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားျဖင့္ ၁၉၆၂
မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ကိစၥကို အေၾကာင္းျပကာ ေတာ္လွန္ေရး
ေကာင္စီအမည္ျဖင့္ အာဏာ သိမ္းပိုက္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ မဲထည့္ေပးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ေခၚ သန္႔ရွင္း
ဖဆပလပါတီသည္ စုစုေပါင္း ၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၃၃၅ ရက္သာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအျဖစ္
ေနခဲ့ရသည္။ စစ္တန္းလ်ား ျပန္မည္ေျပာတိုင္း ယံုၾကည္၍ မရသည့္ အစဥ္အလာ
ဆိုးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

အာဏာကို တရားဝင္အပ္ႏွံဖို႔ အေရးႀကီးသလို ျပည္သူ႔လက္ထဲကို
ျပန္အပ္ထားေသာ အာဏာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွလုံးသြင္းႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လာေပဦးမည္။ အႏိုင္ရပါတီႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္
မ်ားကို မၾကည့္ပါႏွင့္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္သူ အျဖစ္သာ ၾကည့္ရမည္
ျဖစ္သည္။ အာဏာဆိုသည္ကား မည္သူမွ ထာဝရ ပိုင္ႏိုင္သည္မဟုတ္။
ကိုယ္အပ္ခဲ့ေသာ ကိုယ္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ အာဏာကိုလည္း ကိုယ္ေလးစား
ရမည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ လုပ္သလို တစ္ခါလာ တစ္မ်ိဳး အေၾကာင္းျပခ်က္
ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပည္သူထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ အာဏာကို ျပန္သိမ္းတာမ်ိဳးေတြ
မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္ေတာ့ပါ။ ဂလိုဘယ္လိုင္ေဇးရွင္း ေခတ္တြင္ တိုင္းျပည္
မ်က္ႏွာပ်က္ဖြယ္ အလြန္ေကာင္းသည္။ ကမာၻ႕အလယ္တြင္ ျမန္မာေတြ
မ်က္ႏွာငယ္ရသည္မွာ အဆိုပါ စိတ္ထင္ရာစိုင္းေသာ အာဏာရွင္မ်ား၏
အေတြးတိမ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးမရမီ ကိုလိုနီေခတ္က လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ တက္လာ
ေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ဉာဏ္မ်ားေသာ
အဂၤလိပ္အစိုးရကို လူထုနည္းျဖင့္ အင္အားျပကာ လႊတ္ေတာ္ဖြင့္ပြဲသို႔
တက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရသည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ၁၉၄၇
ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပသည္။ ထိုေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
သည္ အျခားေသာ ကိုလိုနီေခတ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ဇိမ္ခံ
ေမာ္ေတာ္ကားႀကီးျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ တက္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရ။ ျပည္သူေတြကို
လူထုအင္အားျပပြဲ လုပ္ခိုင္းသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး ဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ လူထုစည္းေဝးပြဲ လုပ္သည္။ ထိုစည္းေဝးပြဲ
တြင္ လြတ္လပ္ေရး တရားကို ေဟာသည္။ လူထုကို သတိေပးသည္။ ဖဆပလ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ယခုထက္တိုး၍ ေထာက္ခံရန္ လိုသည့္ အေၾကာင္း မွာၾကားသည္။
စတင္က်င္းပေတာ့မည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတည္မျဖစ္ပါက ေရွ႕သို႔ တစ္လွမ္းတိုးရမည္
ဟု မိုးထဲေလထဲတြင္ မလႈပ္မရွား မတ္တတ္ရပ္ နားေထာင္ေနသည့္ လူထုႀကီးကို
တပ္လွန္႔ႏိႈးေဆာ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သို႔႔ မသြားခင္ကတည္းက လူထုကို
အသိေပးျခင္း ျဖစ္၏။ လြတ္လပ္ေရးသည္ အသာတၾကည္ျဖစ္လွ်င္လည္း
ျဖစ္မည္။ ဉာဏ္မ်ားေသာ ကိုလိုနီ အင္အားႀကီးအစိုးရ၏ လွည့္ကြက္ေတြလည္း
ရွိခ်င္ရွိလာႏိုင္သည္။ သည္ေကြ႕တြင္ ဒီတက္ႏွင့္ေလွာ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
ေနာက္ထပ္လာမည့္ အေကြ႕မ်ားတြင္ အျခားတက္ႏွင့္ ေလွာ္ဖို႔ကိုလည္း
ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္ထားၿပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ လူထုကို
လည္း ဆထက္တိုး၍ ေထာက္ခံၾကဖို႔ ေဆာ္ဩျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

လူထုစည္းေဝးပြဲႀကီး ၿပီးေသာအခါ လူထုႀကီးႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္တက္ရန္
အတြက္ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံး ရွိရာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္သြားၾကသည္။
ေခါင္းေပါင္း၊ ပိုးတိုက္ပံုႏွင့္ ဘန္ေကာက္ လံုခ်ည္ ဝတ္ဆင္ထားေသာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနာက္မွ ဖဆပလ ဒုဥကၠ႒ သခင္ႏု၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးဘေဆြတို႔က အစဥ္အတိုင္း လိုက္ပါ လမ္းေလွ်ာက္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းတို႔ ဖဆပလ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏
ေနာက္မွ လူထုႀကီးကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမ်ားကိုျဖတ္၍ လိုက္ပါ
ခ်ီတက္သည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ လူေပါင္းမ်ားစြာက လမ္းေလွ်ာက္
လႊတ္ေတာ္တက္လာေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ဝန္ႀကီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ လူငယ္ ဖဆပလ လႊတ္ေတာ္အမတ္
အသစ္စက္စက္မ်ားႏွင့္ ေနာက္မွ လိုက္လံ ခ်ီတက္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကကုန္ေသာ
ျပည္သူအေပါင္းကို အံ့ဩတႀကီး ေငးၾကည့္ ၾကကုန္ေတာ့သည္။

အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္ ကိုယ္တိုင္ ဤလူထု စည္းေဝးပြဲႀကီးႏွင့္
လႊတ္ေတာ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ကာ အင္အားျပသသည့္ အေၾကာင္း
တို႔ေၾကာင့္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္
ပထမေန႔စည္းေဝးပြဲႀကီးသို႔ လာေရာက္ နားေထာင္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။
လူထု ေခါင္းေဆာင္သည္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လူထုအားကို ျပသႏိုင္ရမည္။
ဤသို႔ ျပသႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ဖဆပလ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ပါတီမွ
လာေသာ အမတ္မ်ားအျဖစ္ မျမင္ေတာ့ဘဲ လူထုထံမွလာေသာ ျပည္သူ႕
အမတ္မ်ား အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ကိုယ္တိုင္ ေလးစားစြာ လာေရာက္ နားေထာင္
ရေတာ့သည္။ ထိုလႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲအတည္ျပဳေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒကိုလည္း လက္ခံကာ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ရက္သတ္မွတ္ၿပီး
ႏွစ္မကုန္ခင္ ေၾကညာခဲ့ရေလေတာ့သည္။

ဤသည္ကား ျပည္သူ႕အားပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တင္းလွ်င္ မင္းမခံႏိုင္ဟူေသာ
စကားအတိုင္း တကယ္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူေတြကို ဦးေဆာင္မႈ
ေပးႏိုင္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ကား ရွာမွရွားေသာ အာဇာနည္
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းဝင္ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ ခါးပံုစပိုက္လ်က္
ေခါင္းေပါင္းစ တလူလူျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏
ျပဳံးရႊင္ေနေသာ မ်က္ႏွာမွာ ဤလႊတ္ေတာ္တက္ေသာ ေန႔၏ ေရွ႕ဆုံးမွ ျမင္ကြင္း
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ အျဖစ္
တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

လွမ်ိဳးထြန္း
The Ladies News Journal

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔ အၾကား
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခဲ့ရသည့္ မိုင္းရွဴး ၊ ေက်းသီး စသည့္
ျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ယခုအစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း
က်င္းပျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒
ဦးတင္ေအးက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

SSPP/SSA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ မိုင္းရွဴး ၊ ေက်းသီး စသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား
အတြက္ ယခုအစိုးရ လက္က်န္ သက္တမ္းအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ ရိွ၊
မရိွဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး The Ladies မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ လာမည့္
အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ေကာ္မရွင္ လက္ထက္တြင္မွ က်င္းပႏိုင္ေတာ့
မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မရိွပါဘူး ၾကားျဖတ္ၾကမွပဲ ရမွာပဲ။ က်န္ေတာ္က မလုပ္လိုက္တာက တိုက္ပြဲ
ရပ္သြားေပမဲ႔ အကုန္လံုးက အသားမက်ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ က်န္ေတ္ာတို႔
ဘက္မွာက အလြဲအေျပာင္း လုပ္ငန္းေလးေတြကလည္း ရိွေနတဲ႔အတြက္ မလုပ္လိုက္
တာပါ။ ေနာင္က်ရင္လည္း လုပ္ေပးရမွာပါပဲ။ ႏွစ္ေနရာထဲနဲ႔လည္း အေျပာင္းလဲ
သိပ္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး” ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

မိုင္းရွဴး ႏွင့္ ေက်းသီးတြင္ ျမိဳ႕နယ္ တစ္ျမိ႕နယ္လံုး ၊ တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ
အုပ္စုအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ဟိုပန္ျမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တို႔တြင္ ေရြးေကက္ပြဲက်င္းပရန္
မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မေရာက္မီ ႏွစ္ပတ္ခန္႔အလိုတြင္မွ အဆိုပါ
နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ အစီစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဟိုပန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕မွာမူ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ “၀” UWSA
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ အတြက္ မက်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုကိုပဲ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရတဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို တျခားေဒသေတြက
ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သြားကူေနရတာ၊ ေနာက္အစိုးရကေကာ ေနရာနည္းတယ္
ဆိုျပီး စိတ္မ၀င္စားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ေဒသခံ ျပည္သူေတြအတြက္ နစ္နာမႈ
မရိွေအာင္ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညႊန္႔လြင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္.။

၂၀၁၂ ခုနစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလကလည္း ေကအိုင္အိုႏွင့္
တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ ၃ ေနရာတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္း မရိွဘဲ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အဆိုပါ
မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ က်င္းပေပးျခင္းမ်ား မရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - စုိင္းထြန္းေအာင္လြင္
The Ladies News Journal

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ဆာလာပူရီၿမိဳ႕ ေနာက္တိုး ၅ ရပ္ကြက္ ယူနစ္မိုးပ်ံရထား ေဆာက္လုပ္
ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၇၀ ေက်ာ္မွာ
ျမန္မာျပည္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးေနေၾကာင္း အလုပ္သမားထံမွ သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ညက ယူနစ္မိုးပ်ံရထား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ ၁၇ ဦးသည္ ရိႈးပြဲၾကည့္အျပန္တြင္ အမည္မသိ
လူႏွစ္ေယာက္၏ ေသနတ္ ပစ္ခတ္ခံရၿပီးေနာက္ ယခုကဲ႔သို႔ ျမန္မာျပည္ဘက္သို႔
ထြက္ေျပးသြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

"ဟိုတစ္ေန႔က ဒီစက္႐ုံမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ ျမန္မာေတြ ေသနတ္ပစ္ခံရတယ္။
ျပႆနာတက္ေတာ့ သူေဌးက တာဝန္ယူေျဖရွင္း မေပးဘူး။ ၿပီးေတာ့
လုပ္အားခလည္း ရွင္းမေပးဘူး။ ခဏခဏ ျပႆနာ တက္ေနပါတယ္ " ဟု
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထြက္မေျပးသည့္ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သား ကိုၿဖိဳးက ေျပာသည္။

ယူနစ္မိုးပ်ံရထား ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ ၆၀၀
ေက်ာ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ သြားေရာက္
အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ခဲ႔တဲ႔ ယူနစ္မိုးပ်ံရထား ေဆာက္လုပ္ေရး စက္႐ုံက ေငြထြက္
ကလည္း မမွန္ဘူး။ ဟိုေန႔က အလုပ္သမား ၁၇ ေယာက္ ေသနတ္ပစ္ ခံရတယ္။
တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းမေပးဘူး။ ခိုင္းတာကလည္း အတင္း ခိုင္းေနတယ္။ နားခိ်န္
ေပးတာ နည္းပါတယ္။ တျခား လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ေတာ့ တျခားစီ ျဖစ္ေနပါတယ္" ဟု
ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ထြက္ေျပးလာသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရက္သတၱပတ္အတြင္း ထြက္ေျပးေနသူ လူဦးေရ ၇၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာေၾကာင္း
ကိုလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

သတင္း -MMK
The Ladies News Journal

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘိန္းစိိုက္ပ်ဳိးမႈ ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု UNODC ၏ ၂၀၁၅ ခုနစ္
မူးယစ္ေဆး၀ါး အေျခအေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မည္မ်ွ ျမင့္တက္လာသည္ ဆိုသည့္ အေသးစိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ
ကုလသမဂၢ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ရုံး UNODC မွ လာမည့္
ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္အတြင္း
ကမၻာတစ္၀န္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ ၁၉၃၂ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း
UNODC က ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNODC အပါအဝင္ အေမရိကန္ မူးယစ္ဌာန DEA
ႏွင့္ တ႐ုတ္ ျဂိဳႈလ္တုမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေတြ႕ရသည့္ ဘိန္းစိုက္ခင္း
ေျမဧရိယာမ်ား အေပၚ မူတည္ၿပီး မည္မွ် ထြက္ရွိႏိုင္မည္ကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း
သည္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု သမၼတ ဥပေဒအႀကံေပး အဖြဲ႕
ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သူ မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အၿငိမ္းစား ရဲမွဴးႀကီး ဦးစစ္ေအးက
ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႕ ေျပာဆိုထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိြဳင္လင္မွာက တပ္နဲ႔ ပတ္လည္နားမွာ ပအို၀္း ျပည္သူ႔စစ္ေတြ
မ်ားတယ္ ၊ ျမိဳ႕ပတ္ပတ္လည္ ေတာင္ေတြေပၚ ၾကည့္လိုက္ ဘိန္းခင္းေတြ ၾကီးၾကီးပဲ။
ပအို၀္း ျပည္သူ႔စစ္ေတြကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပအို၀္းပါတီရဲ႕ မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ႔
ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကို မဲထည့္ရင္ ဘိန္းဆက္စိုက္ခြင့္ ေပးမယ္ဆိုျပီး ေဒသခံ ပအို၀္း
ဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူေတြကို မဲထည့္ ခိုင္းတာေတြလည္း ရိွခဲ့တယ္” ဟု
အမည္မေဖာ္လိုသူ လိြဳင္လင္ ျမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ျပသ၁နာမွာ ဆိုး၀ါးသည့္အေျခအေနကို ေရာက္ရိွ
လာေနျပီဟုလည္း အဆိုပါေဒသခံက ေျပာသည္။

“တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ပိုက္ဆံ ၂,၀၀၀ ဖိုးကို စိတ္ၾကြေဆးျပား ႏွစ္ျပား၊ တခ်ဳိ႕ေနရာ
ေတြမွာ သံုးျပားေလာက္ကို လက္လီေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းေနၾကတယ္” ဟု အဆိုပါ
လိြဳင္လင္ေဒသခံကပင္ ေျပာဆိုသည္။

“UNODC ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ယခင္က လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ နည္းပါးျပီး
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ေတြ႕ရေလ့ မရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းစိတ္ဧရိယာေျမ
ဟက္တာ ေထာင္ခ်ီ ေတြ႕လာရသည္” ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈနွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားေနမႈမွာ
ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပသ၁နာမ်ား
ေျဖရွင္းနိုင္မွသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပသ၁နာမွာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းႏိုင္မည္ဟု
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီမွ ေျပာခြင့္ရ ဦးစိုင္းလိတ္က
ေျပာသည္။

ယခင္က အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ကာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတာ္လွန္ေနသည့္
အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕မွာ ရပ္တည္ေရး လက္နက္ တပ္ဆင္ေရးအတြက္ ဘိန္းလုပ္ငန္း
ကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ ၄င္းအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားထက္ တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္ခံဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္
နယ္ျခားေစာင့္ စသည့္ အဖြဲ႔မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္မ်ားတြင္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈနွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ တဟုန္ထိုး ျမင့္မားလာခဲ့ေၾကာင့္
မူးယစ္ေဆး၀ါးအေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခြန္ဆိုင္းက
ေျပာသည္။

“အရင္က နာမည္ထြက္ခဲ့တဲ႔ “၀” ေဒသလို နယ္ေျမေတြမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈက
မရိွေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ေနာက္ပိုင္း အရင္ ေလာ္စစ္ဟန္ ေခတ္ကလိုပဲ ျပည္သူ႔စစ္
နယ္ေျမေတြမွာ စိုက္ပ်ဳိးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာတာ ေတြ႔ရတယ္” ဟု
မၾကာေသးခင္ကမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဦးခြန္ဆိုင္း ေရးသားသည့္ ကၽြန္ေတာ္
သူပုန္ျဖစ္လာပံု ဆိုသည့္ စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News Journal

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေလွာင္ေျပာင္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရကာ
အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္တရားစဲြဆို
ခံထားရသည့္ မေခ်ာစႏၵီထြန္းကို မအူပင္တရား႐ုံးတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က
စတင္ ႐ုံးထုတ္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀
ကိုပါ ထပ္တိုးစြဲဆိုထားသည့္ အမႈအား ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ (ယေန႔) ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္
႐ံုးခ်ိန္းတြင္ စြဲခ်က္တင္သင့္၊ မတင္သင့္ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆး အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ ယေန႔ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့
ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္
စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ၀တ္ဆင္ထား
ေသာ ယူနီေဖာင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀တ္ဆင္ထားသည့္
ထဘီအေရာင္ႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ ေရးသား
ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မေခ်ာစႏၵီထြန္းကို တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ပုသိမ္အေျခစိုက္
အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ပထမတန္း စစ္ေရးဦးစီးအရာရွိ
ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ထင္က တရားလိုျပဳလုပ္ တရားစဲြဆိုထားျခင္းလည္း
ျဖစ္သည္။

မအူပင္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ B.Tech(EC) ျဖင့္ ဘြဲ႕ရထားသူ
မေခ်ာစႏၵီထြန္းသည္ မအူပင္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းတြင္
လိုက္ပါ၍ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ခဲ့သူ တစ္ဦးလည္း
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္၍ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီသို႕
၀င္ေရာက္ကာ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနသူ
လည္း ျဖစ္သည္။

သတင္း - သန္႔ဇင္ေအာင္
The Ladies News Journalတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေလွာင္ေျပာင္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရကာအီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္တရားစဲြဆိုခံထားရသည့္ မေခ်ာစႏၵီထြန္းကို မအူပင္တရား႐ုံးတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က စတင္႐ုံးထုတ္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ကိုပါ ထပ္တိုးစြဲဆိုထားသည့္ အမႈအား ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ (ယေန႔) ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ စြဲခ်က္တင္သင့္၊ မတင္သင့္ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆး အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိရွိသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ၀တ္ဆင္ထားေသာ ယူနီေဖာင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ ထဘီအေရာင္ႏွင့္ဆင္တူသည္ဟု လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မေခ်ာစႏၵီထြန္းကို တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ပုသိမ္အေျခစိုက္အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ပထမတန္း စစ္ေရးဦးစီးအရာရွိ
ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ထင္က တရားလိုျပဳလုပ္ တရားစဲြဆိုထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

မအူပင္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ B.Tech(EC) ျဖင့္ ဘြဲ႕ရထားသူ မေခ်ာစႏၵီထြန္းသည္ မအူပင္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းတြင္လိုက္ပါ၍ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္၍ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီသို႕၀င္ေရာက္ကာ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနသူ လည္း ျဖစ္သည္။


(The Ladies News)

https://www.facebook.com/News.TheLadies/

 ရွမ္းဒုကၡသည္ စခန္းကို ၈၈ သြားေရာက္ လွူဒါန္း

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း က ဦးေဆာင္ၿပီး ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္း(၂)ခုမွာ ကူညီမွုေတြ သြားေပး ခဲ့ပါတယ္။

(၃)ရက္တာ ၾကာျမင္ခဲ့တဲ့ ကူညီမွုခရီးစဥ္ ဟာ စစ္ပြဲေတြ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေပၚလာဖို႔ ရည္ရြယ္ တာျဖစ္တယ္လို႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း က မမီးမီး က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ကိုမင္းကိုနိုင္ နဲ႔ ဦးကိုကိုႀကီး တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း က ဝမ္၀ နဲ႔ ဟိုက္ပါ မွာ ရွိတဲ့ ဒုကၡသည္ စခန္း(၂)ခုက ကေလးေတြ အတြက္ လက္ေဆာင္ေတြ၊ အဝတ္အထည္ ေတြနဲ႔ အလွူေငြေတြ သြားေရာက္ လွူဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ "ယုံၾကည္ရာ အနာဂတ္" ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပြဲကေန ရတဲ့ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း ေတြကို စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း က ကေလး ေတြကို ေပးအပ္ ခဲ့ပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္တဲ့ ရွမ္းျပည္ ဒုကၡသည္စခန္း(၂)ခုမွာ ကူညီမွုေတြကို တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (တကသ)၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (အကသ)နဲ႔ အျခား ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္း ေတြကလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ ခဲ့ၾက ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese