12/31/15


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္ (သမၼတ႐ုံး facebook)

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစုိးရသစ္ အေနျဖင့္ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူရာတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေစေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ ေနရာမ်ားအား တာ၀န္ယူထားသူမ်ား၊ ၾသဇာႀကီးမားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ကာလမ်ားက အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆို ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဟန္ျပေတြ႕ဆုံမႈ အခ်ဳိ႕သာ ရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္၌ အသီးသီး ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းကလည္း “လာမည့္ အပတ္အတြင္း အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသား သင့္ျမတ္ေရးကုိ အေျခခံၿပီး အျခား အေရးကိစၥမ်ား ရွိပါကလည္း ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား စတင္မႈအျဖစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔အား သီးျခားစီ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ တရား၀င္ ေတြ႕ဆုံမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒႐ုံးခန္းတြင္ ႏွစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေစရန္၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုပါ အေလးအနက္ထား ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အျခားအေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေလးစားၿပီး သဟဇာတျဖစ္ေသာ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေခၚယူ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနရန္တို႔ကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ႐ုံး (I-12) တြင္ ႏိုင္ငံတကာ သံ႐ံုးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၄၁ ႐ံုးမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းေနမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕က လည္းေကာင္း အသီးသီး ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာ ၄၅ မိနစ္ၾကာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္တုိ႔ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အေနျဖင့္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ အစုိးရကုိ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မရွိေစေရး ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ယခင္က အစဥ္အလာ မရွိခဲ့ေသးသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ တာ၀န္မ်ား စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အစဥ္အလာေကာင္း တစ္ခုကုိ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီအထိ တစ္နာရီၾကာ ေနျပည္ေတာ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဘုရင့္ေနာင္ ဧည့္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကုိ အေလးထား၍ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ သာမန္ဧည့္သည္တစ္ဦး ေတြ႕သကဲ့သုိ႔ ထုိင္ခုံေနရာခ်ထား ေတြ႕ဆုံၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကမူ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးသကဲ့သုိ႔ ထုိင္ခုံေနရာခ်ထား ေတြ႕ဆုံခဲ့သျဖင့္ သမၼတ၏ ထုိင္ခုံေနရာခ်ထားမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တရား၀င္ ေတာင္းဆုိေတြ႕ဆုံမႈမ်ား အၿပီးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအား အံ့ၾသေစခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆုံမႈအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရ အႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဦးသန္းေရႊ၏ ေနအိမ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီမွ စတင္ကာ ႏွစ္နာရီခြဲခန္႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး သတင္းအား တရား၀င္ အတည္ျပဳေပးမည့္သူ မရွိဘဲ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ ေျမးျဖစ္သူ ကုိေနေရႊေသြးေအာင္တုိ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊတုိ႔ ေတြ႕ဆုံမႈ သတင္းကုိ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံမႈ ကိစၥကုိ မသိရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း မပတ္သက္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ဆင္ေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဲ၀င္းက မီဒီယာ အခ်ဳိ႕အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုိေနေရႊေသြးေအာင္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ေရးသားထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယင္းသို႔ ေရးသားထားခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို ထိခိုက္ ဆုတ္ယုတ္ေစႏိုင္သည့္ အၿငိဳးအေတးႏွင့္ အာဃာတတရားမ်ား မိမိတြင္ လံုး၀မရွိ။ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ အဖဲြ႕အစည္း အားလံုးႏွင့္ လက္တဲြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို” ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊက “ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တရား၀င္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္လာမည္ မွာအားလံုးလက္ခံရမည့္ အမွန္တရားပင္ျဖစ္။ သူမ အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဆို ပါက မိမိအေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ အစြမ္းကုန္ ပံ့ပိုးကူညီမည္” ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း ကုိေနေရႊေသြးေအာင္က ေရးသားခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ၿပီး ပူးတြဲ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ကာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ ေကာ္မတီႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ အသြင္ကူးေ့ပာင္းေရး အဖြဲ႕၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစုိးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕ႏုိင္ေလာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပမာဏအား လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ ရရွိထားခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ဳိးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရမည့္ တပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကာလတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူရာတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆင္ေျပသည့္ သေဘာေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေတြ႕ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈမွာ အခက္အခဲျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

Writer:
ေက်ာ္ဇင္၀င္း
Eleven Media Group


 ႏွစ္သစ္ကူး အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြ က်င္းပ ၾကမယ့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံက ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတြမွာ လံုၿခံဳေရး ၂ ဆ တုိးျမွင့္ ခ်ထား လုိက္ပါတယ္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘရက္ဆဲလ္မွာေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္မွာ တုိက္ခုိက္မယ္လုိ႔ သံသယ ရွိသူ ၂ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲ က်င္းပမယ့္ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း လုိက္ပါတယ္။

ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပဲရစ္မွာေတာ့ မီးရွဴး မီးပန္း ေဖာက္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲ က်င္းပ မယ့္ အစီအစဥ္ ကုိ ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ေပမယ့္ အထင္ကရ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ရွမ္ေဇ လီေဇ ကုိေတာ့ ဖြင့္လွစ္ ထားမယ္ လုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ က ေျပာပါတယ္။

ရုရွ ႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိ ၿမိဳ႕က ရင္ျပင္နီကုိ အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ ထားၿပီး လံုၿခံဳေရးေတြ တုိးျမွင့္ ခ်ထား လုိက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ တုိက္ခုိက္မႈမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူေတြ လုိ႔ သံသယ ရွိသူ လူ၁၀ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ယေန႔ည (၁၁:၅၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔က လည္းေကာင္း၊ (၁၁:၅၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးဥာဏ္ထြန္းႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းတို႔က လည္းေကာင္း ႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္းစကား ေျပာၾကားမႈမ်ားကို ထုတ္လႊင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၎ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္းစကား ေျပာၾကားမႈကို ထုတ္လႊင့္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္သစ္ကူး Countdown ေရတြက္မႈကို ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

http://www.president-office.gov.mm/zg/?q=briefing-room%2Fnews%2F2015%2F12%2F31%2Fid-11043


ဘန္ေကာက္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ။

အဂၤါေန႔ (၂၉-၁၂-၂၀၁၅) ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္ ခန္႕က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဖူးခက္ကြ်န္းအေနာက္ဘက္ ေရမိုင္ ၅၀ ခန္႕တြင္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာကုန္တင္သေဘာၤေပၚတြင္ လိုက္ပါခဲ့သည့္ ျမန္မာသေဘာၤသား ၇ ဦးကုိ ထိုင္းေရတပ္က ကယ္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႕စ္သတင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ကေဖာ္ျပသည္။

နစ္ျမဳပ္သြားေသာ သေဘာၤမွာ "ေအာင္ခ်က္ဆာ " ဟုအမည္ေပးထားေသာသေဘာၤျဖစ္ေၾကာင္း၊
အလ်ား ( ၂၇ ) မီတာ ၊အနံ( ၅. ၅)မီတာ ရွိေသာ ကုန္တင္သေဘာၤျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းသေဘာၤသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မေလးရားႏိုင္ငံ ပီနန္ကြ်န္းသုိ႕ထြက္ခြာလာသည့္သေဘာၤျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိ႕စ္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။


၃၀-၁၂-၂၀၁၅ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ သေဘာၤနစ္ျမဳပ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္းေရတပ္ ကကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလယာဥ္တစ္စင္းႏွင့္ေရတပ္သေဘာၤ တစ္စင္းတုိ႕ကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တျဖည္းျဖည္းနစ္ျမဳပ္ေနေသာ ျမန္မာသေဘာၤေပၚမွသေဘာၤသားမ်ားကုိ ထိုင္းေရတပ္သေဘာၤက ည ၈ နာရီအခ်ိန္ခန္႕တြင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လွဳိင္းေလထန္သည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျမန္မာသေဘာၤသားမ်ားကုိခက္ခဲစြာကူညီ ကယ္တင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာသေဘာၤသားအားလံုးမွာ ဒဏ္ရာရရွိထားမႈမရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႕အားလံုးကုိ ယေန႕ ( ၃၁-၁၂- ၂၀၁၅) နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖူးခက္ကမ္းေျခသုိ႕ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

"ျမန္မာသေဘာၤသားေတြ အရမ္းကုိေပ်ာ္ေနၾကပါတယ္.။ သူတုိ႕ကေျပာတယ္ ၊သူတုိ႕က တစ္စ တစ္စ နစ္ျမဳပ္ေနတဲ့သေဘာၤနဲ႕အတူ ေရေပၚမွာေပၚေနၾကတာပါ တဲ့၊ သူတုိ႕ကုိ ေရတပ္သေဘာၤသားေတြက ဓါတ္မီးအလင္း ေလးနဲ႕တာျမင္ႏိုင္တာပါ တဲ့ ၊ အရမ္းကံေကာင္းပါတယ္ တဲ့ .. ဟု ဖူးခက္ကမ္းေျခ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ း Chamroen Thipayaphongthada ကေျပာေၾကာင္းလည္း ဘန္ေကာက္ပို႕စ္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

Kanbawza Tai News

PHOTO BY - Bangkok Post
https://www.facebook.com/kanbawzatai/

ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မွီ နည္းပညာေတြ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပထမဆံုး တရုတ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ( စက္တင္ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၁၅) 
 တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ သူ႔ေရတပ္ကို ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မွီ နည္းပညာေတြနဲ႔ တဟုန္ထိုး ခ်ဲ႔ထြင္လာတဲ့အေနနဲ႔ ဒုတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကို စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီလို႔ ဒီကေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းက နည္္ပညာရွင္ေတြရဲ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံအေရွ႔ေျမာက္ပိုင္းက ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔ျဖစ္တဲ့ Dalian မွာ ဒီေလယာဥ္တင္သေဘၤာကို တည္ေဆာက္ေနတာလို႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ Yang Yujun ကေျပာပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစီးကို တည္ေဆာက္ေနတယ္လို႔ အေစာပိုင္းေတြကထြက္ေပၚခဲ့တဲ့သတင္းကို တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီေၾကညာခ်က္က အတည္ျပဳေပးလိုက္တာပါ။ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ပါတ္သတ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့ IHS Janes အဖြဲ႔ရဲ႕ စက္တင္ဘာတုန္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ပထမဆံုး ျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာကို တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၿဂိဳလ္တုက ရရွိတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြအရ သေဘၤာရဲ႕ ပင္မအစိတ္အပိုင္းဟာ မီတာ ၂၄၀ အရွည္ရွိမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္းက ကြ်န္းေတြကို သူပိုင္ကုိယ္ပုိင္ အၿငင္းပြါးမႈမွာပါ၀င္တဲ့ တရုတ္ရဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအတြက္ေတာ့ အခုလို ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ေနတာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေတြ ပိုတိုးလာေနပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႔ ပထမဆံုး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ Liaoning ကိုေတာ့ ယူကရိန္းႏိုင္ငံက ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး တရုတ္မွာ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့တာပါ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီသေဘၤာကို တရုတ္နုိင္ငံေရတပ္မွာ စတင္အသံုးျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ဆစ္ဒ္နီဆိပ္ကမ္းမွာလုပ္မယ့္ ႏွစ္သစ္ႀကိဳ မီး႐ွဴးမီးပန္း ပစ္လႊတ္ပြဲ
 ကမာၻတ၀န္းမွာ ၂၀၁၆ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကမယ့္ထဲ အခု က်ေနာ္တို႔ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ လႊင့့္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ ႏွစ္သစ္ကို အေစာဆံုး ႀကိဳဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲကတခုျဖစ္တဲ့ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္သစ္ကူးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻေပၚက တျခားၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားအျပားမွာလိုပဲ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ Wellington ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြက ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲ ေတြကို လံုျခံဳေရးအထူးတင္းက်ပ္ထားတဲ့ေအာက္မွာ က်င္းပခဲ့ၾကတာပါ။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံဟာလည္း ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုခြင့္ရတဲ့ ပထမဆံုးႏုိင္ငံတခုျဖစ္ၿပီး အခု က်ေနာ္တို႔ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ အဆံုးသတ္ မယ့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇ နာရီခြဲမွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္္ငံမွာ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကေတာ့မွာပါ။

ဆစ္ဒ္နီဆိပ္ကမ္းမွာလုပ္မယ့္ ႏွစ္သစ္ႀကိဳ မီး႐ွဴးမီးပန္း ပစ္လႊတ္ပြဲကို အေကာင္းဆံုးေနရာကေန ၾကည့္ရဖို႔အတြက္ အခုခ်ိန္ ကတည္းကိုက လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေ၀း ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကၿပီး လူတသန္းေက်ာ္ထိ ရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၁ သန္းဖိုးေလာက္ရွိမယ့္ မီး႐ွဴး မီးပန္းတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၇ တန္ေလာက္ သံုးမယ္လုိ႔ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါ တယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတ၀န္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားၿပီးေတာ့ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ မျပတ္ကင္းလွည့္ေနၾကၿပီး လံုျခံဳေရးကို အထူးတင္းက်ပ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း အၾကမ္းဖက္၀ါဒကိုင္စြဲသူေတြက တိုက္ခိုက္ႏုိင္ေျခရွိတာေၾကာင့္ ကမာၻတ၀န္း တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲ ေတြကိုမလုပ္ျဖစ္ပါဘူး။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္စ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ပယ္ဖ်က္ထားပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္မွာလည္း မီး႐ွဴးမီးပန္း ပစ္ေဖာက္မယ့္အစီအစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ထားၿပီး ႏွစ္သစ္ႀကိဳ ညေနခင္းအစီအစဥ္ ေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ထားပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကာလအတြင္း တိုက္ခိုက္မယ္လို႔ဆိုတဲ့ အၾကံအစည္တခုကို ေဖာ္ထုတ္ လိုက္ႏုိင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္မွာလည္း လံုျခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္ထားပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေဒသအသီးသီးက ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲေတြထဲမွာ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္တဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ Times Square က ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ခ်ထားပါတယ္။ ဒီပြဲကိုလည္း လူတသန္းေက်ာ္ လာမယ္ လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

နယူးေယာက္နဲ႔ အေမရိကန္ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာလုပ္မယ့္ ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲေတြကို တိုက္ခိုက္မယ္ဆိုၿပီး အခုိင္အမာ ၿခိမ္းေျခာက္ ထားတာမ်ဳိး မရွိဘူးလို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ FBI နဲ႔ အမိေျမလံုျခံဳေရးဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြကေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တ၀န္း နွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုၾကမယ့္ပြဲေတြထဲမွာေတာ့ မိုင္ဒါကြင္နဲ႔ သု၀ဏၰ မိုးလံုေလလံု အားကစားကြင္းေရွ႕တို႔မွာ က်င္းပမယ့္ ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲေတြက အႀကီးဆံုးနဲ႔ လူအမ်ားဆံုးသြားမယ့္ပြဲေတြ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။

ဒီေန႔ည ၁၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္မွာ ျမန္မာ့အသံနဲ႔႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္တို႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းစကား ေတြကို ထုတ္လႊင့္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ဒုတိယသမၼတေတြျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ထြန္းနဲ႔ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းတို႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္းစကားေတြကို ထုတ္လႊင့္ပါ့မယ္။ အဲဒီေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းစကားကို ထုတ္လႊင့္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ စကၠန္႔ေရတြက္တာကို ထုတ္လႊင့္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းကေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးဆႏၵမြန္ဆိုၿပီး ႏွစ္သစ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာဆို ထားတဲ့ ဗီြဒီယိုကို သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

စလုံး ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္္ဘာ ၃၁ ရက္

လာမည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကဖြဲ ့စည္းမယ့္အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ နုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာ ၊ ရုပ္သံ ၊ေရဒီယုိေတြ ရွိသင့္ ၊ မရွိသင့္ နဲ ့ပက္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိေမးျမန္းရာမွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံမွာေတာ့ နုိင္ငံပုိင္ ရုပ္သံ ၊ ေရဒီယုိ ၊ သတင္းစာေတြ မရွိသင့္ဘူးလုိ ့ေျပာပါတယ္ ။ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ နုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကုိဘက္လုိက္ေရးသားခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ပ်က္ရယ္ျပဳတာ ၊ ဖိနွိပ္ေရးသားတာေတြရွိခဲ့တယ္လုိ ့ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ (အလုံမဲဆႏၵနယ္ ၊အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ)

တကယ္ေတာ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ေရာက္လာတဲ့အခါတုိးတက္လာရမယ္ ေနာက္ျပီးေတာ့ မိဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အရ သတင္းစာေတြက ကုိယ္ပုိင္သတင္းစာေတြျဖစ္ရမယ္ နုိင္ငံပုိင္သတင္းစာကနုိင္ငံရဲ ့ေခါင္းၾကီးပုိင္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြပဲေတြ ့ရတယ္ အခုျမန္မာျပည္ရဲ ့အေနအထားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ဥပေဒျပဳေရး ၊ တရားစီရင္ေရးအပါအ၀င္ သုံးပုိင္းရွိတာေတာင္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတစ္ပုိင္းတည္း ကုိပဲအဓိကထားေနတဲ့သတင္းစာေတြအျဖစ္ေတြ ့ရတယ္ ျပီးေတာ့ဒီမုိကေရစီကာလမွာ ဒီသတင္းစာေတြရဲ ့ျပည္သူ ့အေပၚ ေပးရမယ့္ မက္ေဆ့ ျပည္သူကသတင္းစာေတြကရတဲ့မက္ေဆ့ အဲ့ဒါအခုထက္ထိျပည္သူေတြ နုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြက ရတဲ့အက်ိဳးတရားအေၾကာင္းတရားခံစားခြင့္ နည္းေနေသးတယ္ အဲ့ေတာ့ ျပည္သူပုိင္သတင္းစာေတြျဖစ္ဖုိ ့အတြက္ ျပည္သူလုထုလြတ္လပ္စြာထုတ္ေ၀တဲ့သတင္းစာ ေတြပဲျဖစ္သင့္တယ္နုိင္ငံပုိင္သတင္္းစာက႑ာဟာ ေလ်ာ့ခ်တာကေနလုံး၀ဖ်က္သိမ္းသြားရမွာျဖစ္တယ္ ။ မွန္တယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနဘက္ကုိဘက္လုိက္တဲ့ သတင္းစာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ က်ေတာ္တုိ ့ ရဲရဲၾကီးေျပာနုိင္တယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ခုံရုံးနဲ ့လႊတ္ေတာ္ တစ္ခ်ိန္က အတုိက္အခုိက္နဲ ့စြတ္စြဲမႈေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကာလမွာ ခုံရုံးဘက္ကေန မွန္ပါတယ္ဆုိတဲ့ေဆာင္းပါးကုိ နုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္ ဒါဟာ တုိက္ရုိက္တုိက္ခုိက္တာျဖစ္တယ္ ၊ ဒီလုိပဲလႊတ္္ေတာ္ကုိအျခားတုိက္ခုိက္နည္းေတြနဲ ့တုိက္ခုိက္တာကုိ ဥပမာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားလုိ ကိစၥမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ကစုံစမ္းေတြ ့ရွိတယ္ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆုိတာ ေပၚေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကအေရးမယူပါဘူး ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူထဲမွာ က်ေတာ္လဲပါတယ္ ၊ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကေျဖေလွ်ာ့ေပးတယ္ ၊ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ပ်က္ရယ္ျပဳတဲ့ပုံစံမ်ိဳးေတြနဲ ့တစ္ခ်ိဳ့ေဆာင္းပါးေတြမွာ ေတြ ့ရတယ္ လႊတ္ေတ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆီကုိသတင္းစာ ေဆာင္းပါးေတြကုိ ရိပ္သာမွာ (လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာ) ျဖန္ ့ေ၀တဲ့အထိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။

ဦးရဲထြန္း (သီေပါမဲဆႏၵနယ္ ၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ )

ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေတြမွာ အစုိးရပုိင္သတင္းစာဆုိတာမရွိဘူး ၊ အစုိးရသက္ဆုိင္ရာဌာနေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးတာပဲရွိတယ္ ၊ အဲ့ေတာ့ဒီသတင္းစာေတြ မီဒီယာေတြကေတာ့ ပုဂၢလိကပုိင္ေတြေပါ့ ပုဂၢလိကပုိင္ေတြဆုုိေတာ့ သူတုိ ့ရဲ ့အျမင္ သူတုိ ့ရဲ ့သတင္းေတြကုိ အခ်က္အလက္ရတဲ့အတုိင္း ေရးတယ္ ၊ ျပီးေတာ့မွသူတုိ ့ရဲ ့ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကုိေရးတယ္ေပါ့ ၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ဒီလုိသတင္းစာဆုိတာ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးအတြက္ တစ္ပါတီစနစ္ ဆုိရွယ္လစ္နုိင္ငံေတြမွာ က်င့္သုံးခဲ့တာမ်ားတယ္ အစုိးရပုိင္တယ္ အစုိးရကပဲ ျပည္သူူထုကုိသူတုိ ့ေျပာခ်င္တာေျပာတယ္ ျပီးခဲ့တဲ့ငါးနွစ္တာကာလအတြင္းမွာလႊတ္ေတာ္ေတြေပၚလာတယ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြေပၚလာတယ္ ျပည္သူလူထုကေနတစ္ဆင့္ ေရာင္ျပန္ဟပ္တဲ့ အဆင္မေျပတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥ`ရပ္ေတြနဲ ့ပက္သက္လုိ ့ခ်င္ရင္ အစုိးရရဲ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပတာေပါ့ လုပ္တဲ့အခါမွာ အစုိးရနဲ ့ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးေဆာင္တဲ့အစုိးရ နဲ ့ဥပေဒျပဳတဲ့ ဒီလႊတ္ေတာ္နဲ ့ၾကားမွာ အရင္တုံးက မက်င့္သုံးခဲ့ဘူးတဲ့ အေတြ ့အၾကံဳသစ္ေပါ့ အစုိးရကုိင္တဲ့မီဒီယာကကလည္း အစုိးရဘက္ကုိဘက္လုိက္ျပီးေတာ့ ေရးတဲ့ဟာေတြေတြ ့ရပါတယ္ ဒါအမွန္ပါပဲ အစုိးရငသူတုိ ့သတင္းေတြကုိ လြတ္လပ္စြာရပုိင္ခြင့္ေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မရွိသင့္ဘူးေပါ့ေနာ္ အေရးၾကီးတာကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ Public Service Media ဆုိျပီးလႊတ္္ေတာ္မွာတင္ထားတာရွိတယ္ ေနာက္ပုိင္းမွာျပန္သုံးသပ္ဖုိ ့လုိတယ္ဆုိျပီးေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကရုတ္သိမ္းသြားတယ္ အဲ့ဒါက ျပဌာန္းလုိက္လုိ ့ခ်င္ရင္ေတာ့ တခ်ိဳ ့ေတြဒီအခ်ဳိ ့ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့မိဒီယာေတြက အသြင္ေျပာင္းသြားမလားလုိ ့ ရမွာေပါ့ဆုိလုိတာက လြယ္လြယ္ကူကူျမင္သာေအာင္ေျပာမယ္ဆုိ BBC လုိဌာနမ်ိဳးေပါ့ အဲ့ဒီကဥပေဒကလာမယ့္လႊတ္ေတာ္အသစ္မွာ ျပန္ျပီးေတာ့ျပဌာန္းဖုိ ့ၾကိဳးစားလိမ့္မယ္လုိ ့ထင္တယ္ အဲ့ဒီဟာေအာက္မွာဒီသတင္းမီဒီယာတစ္ခုခုရဲ ့ Board of Director ေတြကုိလြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ ့ေတြအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ဖုိ ့ေပၚလစီေတြ ထည့္ျပီးေရးဆြဲလိမ့္မယ္လုိ ့ထင္ပါတယ္ ။

သူရဦးေအာင္ကုိ (ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္ ၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးပါတီ )

ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေတြမွာ နုိင္ငံပိုင္သတင္းစာဆုိတာ မရွိဘူးလုိ ့သိထားပါတယ္ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေတြမွာ ခုနကေပါ့ေလ ပုဂၢလိကပုိင္ရယ္ ၊ အဖြဲ ့အစည္းပုိင္ရယ္ သတင္းမီဒီယာပဲရွိသလုိ သိရပါတယ္ အကယ္၍ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံတစ္ခုမွာ နုိင္ငံပုိင္သတင္းစာရွိတယ္ဆုိရင္ သူသည္ခုနက ဘက္မလုိက္တဲ့ မွ်တစြာရပ္တည္ ဖုိ ့လုိအပ္မယ္လုိ ့ယူဆပါတယ္ ဘက္လုိက္တ္ဆုိတဲ့ေနရာာမွာ နုိင္ငံပုိင္သတင္းစာျဖစ္တဲ့အတြက္မုိ ့လုိ ့အစုိးရဘက္ကလည္းမလုိက္ရဘူး ၊ အနုိင္ရပါတီဘက္ကလည္းမလုိက္ရဘူး ၊ ေနာက္အတုိက္အခံပါတီဘက္ကလည္းမလုိ္က္ရဘူး ၊ မွ်မွ်တတ ရပ္တည္သင့္တယ္ ၊ အစုိးရဘက္လည္းမလုိက္ရဘူး ၊ လႊတ္ေတာ္ဘက္လည္းမလုိက္ရဘူး ၊ အစုိးရဘက္လုိက္ျပီးမွ ခုနကဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖိႏွိပ္တာမ်ိဳးဆုိလည္းာလုံး၀မျဖစ္သင့္ဘူး ၊ တကယ္ေတာ့ အစုိးရဆုိတာ မ႑ိဳင္ၾကီးသုံးရပ္ေပါင္းစပ္ဖြဲ ့စည္းထားတဲ့ Institution ၾကီးျဖစ္ပါတယ္ မ႑ိဳင္ၾကီးသုံးရပ္ေပါင္းမွသာလွ်ွ်င္အစုိးရျဖစ္ပါတယ္ အခုဒီမွာျဖစ္ေနတာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုတည္းကုိပဲအစုိးရလုိ ့ျမင္ေနတာကုိက ေခတ္အဆက္ဆက္လက္ခံလာတဲ့ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မုိ ့လုိ ့နုိင္ငံပုိင္သတင္းစာသည္ မည္သည့္ မ႑ဳိင္ဘက္မွလျမလုိက္ရဘူး ၊ မ႑ုိင္တစ္ခုဘက္ကလုိက္ျပီးေတာ့မွ တရားေရးမ႑ိဳင္ကုိဖိႏွိပ္ တာမ်ိဳးမလုပ္ရဘူး ၊ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြအေပၚပုတ္ခတ္တာကန ့္သတ္တာမလုပ္ရဘူး ၊ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေတြမွာ နုိင္ငံပုိင္သတင္းမီဒီယာ ရွိဖုိ ့မသင့္ဘူး ၊ သတင္းစာတင္မဟုတ္ဘူး ၊ အသံလႊင့္မီဒီယာ ရုပ္သံမီဒီယာေတြအားလုံးကလည္း နို္င္ငံပုိင္မရွိသင့္ဘူးလုိ ့ထင္ပါတယ္ ။

ဦး၀င္းျမင့္ (ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ )

သတင္းစာဆုိတာကေတာ့ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္နဲ ့အညီေပါ့ ဘက္လုိက္မႈကင္းကင္းနဲ ့လုပ္ရမယ္ ၊ ဟုတ္တယ္မု ့ိ လား ၊ ဒါက အေနအထားအမွန္ပဲေလ ။

The Street View

ႏွစ္ေဟာင္းကို ႏႈတ္ဆက္ကာ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္
ရင္ခုန္ဖြယ္ရာ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ MYANMAR COUNTDOWN 2016 ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
မိုင္ဒါကြင္း၊ သု၀ဏၰ မိုးလုံေလလုံ အားကစားကြင္း၊ ေရႊထြဋ္တင္၊ MCC အစရွိသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ
ျပဳလုပ္က်င္းပၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

မိုင္ဒါကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ MYANMAR COUNTDOWN 2016 ကို ၀င္ေၾကးအခမဲ့
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး မွတ္ပုံတင္တစ္ခုလွ်င္ လက္မွတ္ ႏွစ္ေစာင္ႏႈန္းျဖင့္ 4TV
Showroom မ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါပြဲကို MRTV-4, Channel 7,
4HD - High Definition ႏွင့္ For Tunes တို႔က တိုက္႐ိုက္ Live ထုတ္လႊင့္ျပသ
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ပရိသတ္မ်ား အတြက္ Signal မွ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္တန္
Giftset ငါးခု၊ MPT မွ တီရွပ္ ငါးေထာင္ႏွင့္ ဦးထုပ္ တစ္ေသာင္းအျပင္ OPPO Neo7
ဖုန္းငါးလံုး၊ OPPO မွလည္း Neo7 ဖုန္း ၁၆ လံုး၊ 4TV မိသားစုမွ 4TV စက္
ဆယ္လံုးႏွင့္ တစ္လ အခမဲ့ၾကည့္ရႈခြင့္၊ Solmux မွ က်ပ္ငါးေသာင္းတန္ ခ်က္လက္
မွတ္ အခု ၂၀ တို႔ကို ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သု၀ဏၰမိုးလုံေလလုံ အားကစားကြင္း အေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Coca-Cola
Countdown Musicfest & Fireworks Show ပြဲႀကီး ကို ညေန ၆ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီခြဲ
အထိ က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

လူငယ္ေတးသံရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ လင္းလင္း၊ ခ်စ္သုေ၀၊ ဂ်ီလတ္၊ ပိုပို၊ ယုန္ေလး၊
ဆိုေတး၊ ၀န၊ ဆူဇီ၊ နန္းဆုရတီစိုး၊ သားသား၊ ဂ်က္ဆန္ထြန္း၊ Super Model၊
ဆန္းသစ္လ၊ ေဂေဂး ႏွင့္ Coca-Cola Brand Ambassador မိစႏၵီတို႔က ပရိသတ္
အႀကိဳက္ လက္ေရြးစင္ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင္႔ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဟာသလူရႊင္ေတာ္ ေလးဦးျဖစ္သည့္ ဧရာ၊ ေဗလု၀၊ ပန္းသီး၊ ရာဇာေပါက္စီ
တို႔၏ စိတ္အပန္းေျဖဖြယ္ ရယ္စရာျပက္လံုးမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သလို
ရန္ခုန္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ လွပသည့္ ေရာင္စံုမီးရွဴးမီးပန္းမ်ား ပစ္ေဖာက္ၿပီး
ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုႏိုင္မည္ဟုလည္း သိရသည္။ Coca-Cola Countdown Musicfest
& Fireworks Show ကို MITV ႏွင္႔အတူ MNTV၊ Channel 9၊ Sky Net HD
တို႔ကလည္း တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင္႔ ျပသေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေရႊထြဋ္တင္၌ျပဳလုပ္မည့္ New Year Red Square CountDown Party ကိုေတာ့
၀င္ေၾကး ရွစ္ေထာင္ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ စတိတ္စင္ႏွစ္ခုႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္က်င္းပမည့္ ထိုပါတီမွာေတာ့ HIP HOP အဆိုေတာ္ မ်ားျဖစ္သည့္
စိုင္းစိုင္း၊ SNARE၊ လႊမ္းပိုင္၊ ဘန္နီၿဖိဳး၊ ရဲရင့္ေအာင္၊ ေရႊထူး၊ ထက္ယံ၊ LIL’Z၊
G-FATT၊ မိစႏၵီႏွင့္ BOBBY SOXER တို႕က ေဖ်ာ္ေျဖေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ROCK
ဘက္မွာေတာ့ ေ၀လ၊ ၀န၊ သာဒီးလူ၊ ဇြဲျပည့္ အစရွိသူမ်ားက ေဖ်ာ္ေျဖေပးသြားမည္
ျဖစ္သည္။

DJ မ်ားအျဖစ္ DJ Usher၊ DJ LU LU၊ DJ MICKEY ၊ DJ LEO ၊ DJ NAUNG
NAUNG ႏွင့္ DJ DYNAMITE တို႔က ပါ၀င္အားျဖည့္ ၾကမည္ဟု သိရသည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
T The Ladies News Journal

လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ
ကို လႊတ္ေတာ္တာ၀န္မ်ား မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က RFA သတင္းဌာန၏ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ တြင္ ထုတ္လႊင့္
သည့္ ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္တြင္ ေျပာၾကား
လိုက္သည္။

“လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားႀကီး အလုပ္ေတြမ်ားပါတယ္ ။ တျခား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
လည္း ဒီမွာရွိေနဖို႕လိုပါတယ္ ။ မ်ားႏိုင္သေလာက္ မ်ားမ်ားေပါ့ေနာ္ ။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဒီမွာရွိေနဖို႕လိုပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာသည္။

ယင္းညီလာခံမွာ အစိုးရနွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔အၾကား
ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပိုင္း
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအေနျဖင့္ စတင္က်င္းပမည့္ ညီလာခံျဖစ္ျပီး
အပစ္ရပ္ ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအျပင္ အပစ္မရပ္ထာသည့္ ေကအိုင္အိုအပါ၀င္
က်န္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကိုပါ အထူး ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္
တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ သို႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ
ကိုႏိုင္ငံလင္း က အေသအခ်ာ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားတက္ေရာက္ရန္
ရည္မွန္းထားသူမ်ားမွာ ဦးဉာဏ္၀င္းႏွင့္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ၏
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။

လတ္တေလာ ျပဳလုပ္သည့္ ညီလာခံသည္ လက္ရွိ တည္ဆဲအစိုးရ လက္ထက္တြင္
ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လက္ရိွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွသာ
တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္မွလည္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳး
ႏွင့္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ညီလာခံတက္ေရာက္မည့္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ေနရာအမ်ားစု တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ သေဘာတရားအရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ႏွစ္ခ်ီၾကာျမင့္တတ္ျပီး
ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အဖြဲ႔အစည္း အစံုအလင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း
မရိွဘဲ လက္မွတ္မထိုးထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္ မဟုတ္
ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အနည္းငယ္ ေခါင္းေရွာင္လႊဲခဲ့ဖြယ္
ရိွသည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အဆင္ေျပေစဖို႔ အဲဒီ တပ္မေတာ္သား
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅၀ ဆိုတဲ႔ အေရအတြက္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့တာလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်
လို႔ရတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ျပည္ေထာင္စု အင္စတီက်ဴ႕မွ ဦးခြန္ဆိုင္းက သံုးသပ္သည္။

“ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ ညီလာခံေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆုံးေသာ္လည္း ညီလာခံ ေဆြးေႏြးသည့္
ကာလတစ္ရပ္ကို ျဖတ္သန္းၾကရမည္ျဖစ္ရာ လာမည့္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္
လည္း ညီလာခံကို ဆက္လက္ က်င္းပရဦးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစ အႏိုင္ရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည့္
အတြက္ အလုပ္တာ၀န္မ်ား မ်ားျပားေနမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ ပိုင္းအေနျဖင့္
အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း မခံရေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ၎အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈသည္ တစ္စုံတစ္ရာ အားနည္း
ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္” ဟု ပအို႕၀္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက The Ladies သို႕ေျပာသည္။

“NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံလိုမ်ိဳး
မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္မယ္
လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အခု သူကညီလာခံကို မတက္တာ ကန္႕ကြက္တာ သေဘာမတူတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး သူ႕ရဲ႕ အလုပ္တာ၀န္မ်ားမႈရယ္ လက္ရွိ အေျခအေနေၾကာင့္ရယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းကThe Ladies သို႕ ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News Journal


 စစ္ေတြ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁

 ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္၊ သျပဳေခ်ာင္းေက်းရြာ မွ ျမန္မာစစ္တပ္ ၏ ေပၚတာဆြဲ ခံရသည့္ ရြာသားႏွစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ တိုက္ပြဲအတြင္း ဒဏ္ရာ ရရွိသြားျပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေပၚတာဆြဲခံရ၍ ဒဏ္ရာရရွိသြားသူမွာ သျပဳေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဦးသန္းစိန္ (၃၂) ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ စစ္ေတြေဆးရံုတြင္ တင္ထားရျပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ေသမွန္း ရွင္မွန္း မသိ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု ဦးသန္းစိန္၏ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဦးသန္းစိန္သည္ ၎ဒဏ္ရာျဖင့္ ေတာထဲတြင္ ၃ရက္ခန္႔ ေနခဲ့ရၿပီး တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာမွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ လာကာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သရက္သတပင္ ေက်းရြာ လူမႈကြန္ယက္အဖြဲ႕မွ အကူအညီျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ေဆးရုံသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လက္ေမာင္းမွာ က်ဳိးသြားၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူရန္ လုိအပ္ သျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ ေဆးရုံမွ စစ္ေတြေဆးရုံသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ပို႕ေဆာင္ခ့ဲရာ စစ္ေတြေဆးရုံသုိ႔ ည ၈နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေတြ ေဆးရံု၌ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရၿပီး လူနာမွာ စုိးရိမ္စရာမရွိဟု သိရသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ အၾကား ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ရမ္းေခ်ာင္း ေတာင္တန္း မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနရာ ယခု အရပ္သား တစ္ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမွာ ပထမဆံုး အၾကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ မဟာမုနိ ဘုရားအနီးရွိ သရက္တပင္ေက်းရြာမွ ဦးစံထြန္း ေျပာျပခ်က္အရ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမွာ သူတို႕ရြာမွ ၄-၅ မုိင္ခန္႔ ကြာေ၀းၿပီး ေသနက္သံမ်ားကုိလည္း ေန႕စဥ္ ၾကားေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမွ ေသနတ္သံမ်ားကုိ ေန႔တုိင္းၾကားေနၾကရသျဖင့္ ရြာသားမ်ား အၾကား စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနၾကသည္ဟု သူက ဆုိသည္။

လက္ေမာင္းတြင္ ဒဏ္ရာရရွိထားေသာ ဦးသန္းစိန္ကုိ စစ္ေတြေဆးရံုၾကီး တြင္ ေဆးကုသခံယူႏုိင္ရန္အတြက္ သရက္တပင္ လူမႈကြန္ရက္မွ ခုေသာင္းက်ပ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ လူမႈကြန္ယက္မွ တစ္ သိန္း က်ပ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ေဆးရုံမွ ဆရာ၀န္ တစ္ဦးမွ တစ္သိန္းက်ပ္ႏွင့္ စစ္ေတြ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ငါးေသာင္းက်ပ္ ကူညီ လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

စံေမာင္သန္း၊ ျဖဴႏွင္းေ၀
Arakan State
https://www.facebook.com/NarinjaraNews

[youtube src="niEpUpJHR1A"/]
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ညက က်င္းပတဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲမွာ မင္းကိုႏိုင္၊ ညီမင္းညိဳနဲ႔ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ေဗလုဝတို႔က ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး တိုင္းျပည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေရးမွာ အားလံုးပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေဟာေျပာၾကပါတယ္။

RFA


ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲသြားတဲ့ ေဒသခံေတြကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတယ္လို႔ မူဆယ္ ရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈအသင္းက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ နဲ႔ ၂၉ ရက္ေန႔ေတြက မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းနာ၊ နားဆီမု၊ မန္႔တာ့လံုနဲ႔ ဟိုနား စတဲ့ေက်းရြာက လူငယ္ေတြဟာ မူဆယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၀ ေလာက္ေ၀းတဲ့ နမ့္အုမ္ရြာရွိ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို သြားေရာက္စဥ္ လမ္းမွာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရတယ္လို႔ အသင္းရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးစိုင္းျမတ္ေအာင္က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“နမ့္အုမ္ရြာမွာ ႏွစ္ကူးပြဲလုပ္ေတာ့ အနီးနား၀န္းက်င္က ရြာေတြကိုပါ ဖိတ္တယ္ေလ။ အဲဒါ လူငယ္ေတြက ပြဲသြားရင္း တခ်ိဳ႕က လမ္းေပၚမွာ၊ တခ်ိဳ႕က အသားကင္ဆိုင္မွာ ၀င္စားေနရင္း တအုပ္ႀကီးကို ေခၚသြားတာ၊ က်ေနာ္တို႔သိရသေလာက္ စုစုေပါင္း ၁၅ ေယာက္ရွိတယ္။ မိန္းကေလး ၃ ေယာက္ပါတယ္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္နဲ႔ ၃၀ ၾကား လူငယ္ေတြ၊ ပေလာင္လည္းပါတယ္၊ ရွမ္းလည္းပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စာရင္းမသိရသူေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္နားေခၚသြားလဲ၊ ဘယ္ေနရာေရာက္ေနလဲဆိုတာ ဒီေန႔ထိ မသိရလို႔ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြ ေတာ္ေတာ္စိတ္ပူေနၾကပါတယ္ခင္ဗ်။”

အဆိုပါ လူဖမ္းသြားတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဟာ ေကအိုင္ေအဦးထုပ္ေဆာင္းၿပီး ယူနီေဖာင္း၀တ္တဲ့လူလည္း ပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္စကားေတြ ေျပာၾကတယ္လို႔ မ်က္ျမင္ရြာသားေတြက ေျပာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီမတိုင္ခင္က နမ့္အုမ္၊ တီးမ၊ မန္႔တာလံု စတဲ့ ေက်းရြာအုပ္စုထဲမွာ တရြာကို လူ ၆ ေယာက္ စစ္မႈထမ္းဖို႔ ေကအိုင္ေအက စာပို႔ထားတာရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လူေတြကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ကေန ၂၆ ရက္ေန႔အတြင္း ပို႔ေပးရမယ္လို႔ ေျပာထားေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ရြာသူႀကီးေတြက ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္ရွိေနလို႔ ဆိုင္းငံံ့ေပးဖို႔ ေကအိုင္ေအအရာရွိေတြကို ေတာင္းပန္ထားရာက ပြဲမၿပီးခင္ ခုလို အဖမ္းခံၾကရတာလို႔ ဦးစိုင္းျမတ္ေအာင္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားရွိ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအ ဆက္ဆံေရး႐ုံးကို ဒီဗြီဘီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ တာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေဒါင္းခါးက အခုလို ေျဖၾကားပါတယ္။

“တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ စစ္သားမစုေဆာင္းဘူးဆိုတာ ဒါက အဓိပၸာယ္မရွိဘူးေလ။ ေပၚလစီရယ္လို႔ မဟုတ္ေပမယ့္ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ အားလံုး စုေဆာင္းေနတာပဲ။ အစိုးရကိုယ္တိုင္လည္း စုေဆာင္းတယ္၊ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြအားလံုး စုေဆာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမူဆယ္ဘက္က ကိစၥ က်ေနာ္မသိဘူး။”

ဦးစိုင္းျမတ္ေအာင္ကေတာ့ အခုလို ရြာသားေတြ အဖမ္းခံရတဲ့ကိစၥဟာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေအးအတူပူအမွ် အတူတူေနထိုင္ေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းထဲမွာေရာ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲရွိ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေတြ ၾကားမွာပါ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေတြ ပ်က္ျပားေစတဲ့အတြက္ ရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ဒီလုပ္ရပ္ကို ႐ႈတ္ခ်တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မူဆယ္ခ႐ုိင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္း၀ီးေက်းရြာအုပ္စုထဲမွာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ နဲ႔ ၂၈ ရက္ေန႔ေတြက ဟိုပန္၊ မိုင္း၀ီး၊ မိုင္းခတ္ စတဲ့ ေက်းရြာအုပ္စုထဲက ရြာသားေပါင္း ၂၀ ဦးကို တီအန္အယ္လ္ေအ တအာင္းတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းေခၚသြားတာ ခုထိ ေသသည္ရွင္သည္ မသိရတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီကိုေရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ စာပို႔ထားတယ္လို႔ မိုင္း၀ီးရြာသားတဦးက ေျပာပါတယ္။

တီအန္အယ္လ္ေအဘက္ကေတာ့ သူတို႔ဖမ္းထားတဲ့ မန္တံုရြာသား ၈ ဦးကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ကစလုိ႔ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းအဖြဲ႔နဲ႔ တီအန္အယ္လ္ေအတပ္ၾကား တိုက္ပြဲေတြ စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ရြာသားေတြပါ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသလို ဟိုပန္ေက်းရြာထဲကို လက္နက္ႀကီးက်တဲ့အတြက္ ရြာသားေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ မိုင္း၀ီးေက်းရြာ ရွမ္းစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းတိုက္မွာ လာေရာက္ခိုလႈံေနရေၾကာင္း၊ ရြာအနီးမွာ ပစ္ခတ္မႈ မၾကာမၾကာ ျဖစ္ပြားေနဆဲမို႔ ဒီေန႔ထိ အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးဘဲ အလႉရွင္မ်ားရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ စားေသာက္ေနထိုင္ေနရတယ္လို႔ မိုင္း၀ီးေဒသခံတဦးက ဒီဗြီဘီကို ေျပာသြားပါတယ္။

By နန္းျမနဒီ/ ဒီဗြီဘီ

စလုံး ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက တင္သြင္းခဲ့သည့္ နုိင္ငံေတာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန ့က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ပုိဒ္ခ်င္းစီအလုိက္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၃ ခ်က္ ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္ ၁ ခ်က္ နွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ နွစ္ဦး၏ျပင္ဆင္ခ်က္ ၃ ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၃ ခ်က္ အနက္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ အခန္း () အပုိဒ္ () အရ နုိင္ငံေတာ္သမၼတကသူ၏ ကုိယ္ရံေတာ္အျဖစ္အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူတစ္ဦးကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ညႈိႏႈိင္းခန္ ့အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ခန္ ့အပ္ခဲ့သည့္ ကုိယ္ရံေတာ္၏လစာနွင့္စာရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ဘ႑ာေငြမွက်ခံရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ အခန္း () အပို္ဒ္ () တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မူလဥပေဒၾကမ္းအဆုိျပဳခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္ အခန္း (၄) အပုိဒ္ (၁၀) “ နုိင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူက နုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းအား တရားစြဲဆုိျခင္းနွင့္ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ ။ ” ဟုပါရွိသည့္အပိုဒ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကုိ္ယ္စားလွယ္ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္းက တင္ျပခဲ့သည္။

ဦးေဖသန္းက သူ၏တင္ျပခ်က္အေပၚေဆြးေႏြးရာတြင္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇၃) တြင္ “ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမည္သူကုိမဆုိ ယင္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္အခ်ိန္က အတည္ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရသာျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ရမည္ ။ ထုိ ့ျပင္ယင္းဥပေဒအရ ခ်မွတ္နိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ထက္ပုိ၍ ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရ ။” ဟုပါရွိိသည့္ အတြက္ ယင္းအပုိဒ္အား ပယ္ဖ်က္သင့္သည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးေဖသန္း၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္နွင့္ ပက္သက္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန က သေဘာထားေပးရာတြင္ မူလအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ကာအတည္ျပဳေပးေစလုိေၾကာင္း ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကသေဘာထားေပးရာတြင္ မူလအဆုိျပဳခ်က္အတုိင္းသာ ျပဌာန္းေပးရန္လည္းေကာင္း ၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကသေဘာထားေပးရာတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။

မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ “ နုိင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း တာ၀န္ အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္အား တရားစြဲဆုိျခင္း နွင့္ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ ” ဆုိသည့္အစား ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ျဖည့္စြက္သည့္ “ နုိင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း တာ၀န္ အရ ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္အား တရားစြဲဆုိျခင္း နွင့္ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ ” ဟု အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။


The Street View


၂၀၁၅ခုုႏွစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုုးလိဂ္ပြဲေတြကိုု မေန႔က ကစားခဲ့အၿပီးမွာေတာ့ ဘာစီလိုုနာအသင္းရဲ႕ တိုုက္စစ္ မွဴး ၃ဦးျဖစ္တဲ့ မက္ဆီ၊ ေနမာနဲ႔ ဆြာရက္ဇ္တိုု႔ဟာ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း သြင္းဂိုုးေပါင္း(၁၃၇)ဂိုုးအထိရွိခဲ့ ပါတယ္။ ရီးယဲယ္ဘက္တစ္အသင္းနဲ႔ ကစားတဲ့ပြဲမွာ မက္ဆီ(၁)ဂိုုးနဲ႔ ဆြာရက္ဇ္(၂)ဂိုုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး ဘာစီလိုုနာက အိမ္ကြင္းမွာ ၄ဂိုုးျပတ္နဲ႔ ႏိုုင္ခဲ့လိုု႔ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္ကိုု ဖလား ၅လံုုး၊ သြင္းဂိုုး စုုစုုေပါင္း ၁၃၇ဂိုုး နဲ႔ အဆံုုးသတ္ႏိုုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ။ ဒါဟာ ေဘာလံုုးေလာကအတြက္စံခ်ိန္သစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္းဂ်ာမန္ခ်န္ပီယံဘိုုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္း တစ္သင္းလံုုးသြင္းထားတဲ့ (၁၃၂)ဂိုုးထက္ ၅ ဂိုုးပိုုမ်ားခဲ့ပါတယ္။ မက္ဆီ၊ ဆြာရက္ဇ္၊ ေနမာတိုု႔ရဲ႕ MSN တိုုက္စစ္အတြဲဟာ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ ရီးယဲယ္ က ေဘးလ္၊ ဘန္ဇီမာ၊ ေရာ္နယ္လ္ဒိုု တိုု႔ရဲ႕ BBC အတြဲထက္ သြင္းဂိုုး (၅၈) ဂိုုးပိုုမ်ားခဲ့ၿပီး ဘာစီလိုုနာအ သင္းသြင္းယူႏိုုင္ခဲ့တဲ့သြင္းဂိုုးေတြရဲ႕ ၇၆% အထိသြင္းယူႏိုုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ရီးယဲယ္တိုုက္စစ္ မွဴး၃ေယာက္ကေတာ့ ၂၀၁၄ခုုႏွစ္တုုန္းက(၁၀၈) ဂိုုးအထိသြင္းယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုုႏွစ္မွာေတာ့(၇၉) ဂိုုးသာ သြင္းယူႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ မက္ဆီ၊ ဆြာရက္ဇ္၊ ေနမာတိုု႔ရဲ႕ ဘာစီလိုုနာအသင္းဟာ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္အတြင္းမွာ ၿပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ကေန သြင္းဂိုုးေပါင္း ၁၈၀ အထိသြင္းယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ခုုႏွစ္က ရီးယဲယ္မက္ဒရစ္တင္ထား တဲ့ (၁၇၈) ဂိုုးစံခ်ိန္ထက္ ၂ဂိုုးပိုုမ်ားခဲ့ၿပီး ကမာၻ႕စံခ်ိန္အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

“၁၈၀ ဂိုုးကိုု ဘယ္လိုုသြင္းၾကသလဲ”

Penalties 15
Left-footed 69
Right-footed 88
Headed 19
Outside of box 17
Free-kicks 7

“ဘယ္သူေတြသြင္းၾကသလဲ”

Lionel Messi 48
Luis Suarez 48
Neymar 41
Rakitic 7
Pedro, Pique 5 each
Sandro, Mathieu 3 each
Rafinha, Munir, 2 each
Sergi Roberto,Iniesta,
Adriano,Bartra

Vermaelen, Xavi 1each
, Alves, Alba
Own goals 4

“၂၀၁၅ မက္ဆီ၊ဆြာရက္ဇ္၊ ေနမာ (MSN) သြင္းဂိုုး - ၁၃၇ဂိုုး”
မက္ဆီ (၄၈)ဂိုုး၊ ဆြြာရက္ဇ္ (၄၈)ဂိုုး၊ ေနမာ( ၄၁)ဂိုုး

“၂၀၁၄ ေဘးလ္၊ ဘန္ဇီမာ၊ ေရာ္နယ္လ္ဒိုု (BBC) သြင္းဂိုုး ၁၀၈ဂိုုး”
ေရာ္နယ္လ္ဒိုု (၅၆)ဂိုုး၊ ဘန္ဇီမာ (၂၈)ဂိုုး၊ ေဘးလ္ (၂၄)ဂိုုး

“၂၀၁၅-၁၆ရာသီ အသင္းႀကီးမ်ားရဲ႕ တိုုက္စစ္မွဴးမ်ား သြင္းဂိုုး”

၁) မက္ဆီ (၁၃)ဂိုုး၊ ဆြာရက္ဇ္ (၂၆)ဂိုုး၊ ေနမာ (၁၆)ဂိုုး - ၅၅ဂိုုး (ဘာစီလိုုနာ)
၂) လီ၀န္ေဒါစကီး (၂၃)ဂိုုး၊ မူလာ (၂၁)ဂိုုး၊ ေရာ္ဘင္ (၅)ဂိုုး - ၄၉ဂိုုး(ဘိုုင္ယန္ျမဴးနစ္)
၃) ေရာ္နယ္လ္ဒိုု (၂၅)ဂိုုး၊ ဘန္ဇီမာ (၁၁)ဂိုုး၊ ေဘးလ္ (၈)ဂိုုး - ၄၈ဂိုုး( ရီးယဲယ္မက္ဒရစ္)
၄) အူဘာမီယန္ (၂၄)ဂိုုး၊ Mkhitaryan (၁၀)ဂိုုး၊ Reus (၉)ဂိုုး- ၄၃ဂိုုး( ေဒါ့မန္)
၅) အီဘရာဟီမိုုဗစ္ (၁၇)ဂိုုး၊ ကာဗာနီ (၁၃)ဂိုုး၊ ဒီမာရီယာ (၉)ဂိုုး - ၃၉ဂိုုး (PSG)

RFA

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးမွာ ပါဝင္ကူညီခဲ့တဲ့ ဆုိက္ကားဆရာေတြနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမမွာ ေတြ႔ဆံုစဥ္။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA
 အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြဆုိတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ ကုိက္ညီျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ သူတုိ႔အစုိးရလက္ထက္မွာ ဒီကိစၥကုိ အျမန္ဆုံး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမယ္လုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ ပါတယ္။

RFA က ပုံမွန္တင္ဆက္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္အတြက္ မေန႔က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ သူက အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

"အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြဘာေတြဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ကိစၥေတြမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္တယ္ေလ၊ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း က်မတို႔ မလုပ္ပါဘူး၊ ေသခ်ာတိုင္ပင္ၿပီးေတာ့မွလုပ္မွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ သိပ္လည္းအခ်ိန္ မဆြဲခ်င္ဘူး၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ေအာင္လို႔ အျမန္ဆံုးလုပ္မွပဲ ဒီႏိုင္ငံဟာ အဆင္ေခ်ာသြားမွာပါ"

လာမယ့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က်င္းပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ေတြ မ်ားေနတာေၾကာင့္ သူတက္ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ သူတုိ႔ NLD လြႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လစာေငြရရွိၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ တလုံးတခဲ တည္း ႏုိင္ငံေရးပင္စင္ခ်ီးျမွင့္ေငြေတြကုိ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးရွိမယ့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ လွဴဒါန္းမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"အဲ့ဒီဟာေတာ့ က်မတို႔ ယူမယ္ေလ၊ အားလံုးက ဥပေဒကရတယ္ဆိုေတာ့ က်မတို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြလည္းရတယ္၊ က်မတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလံုး သေဘာတူၿပီးၿပီ၊ ဒီေငြေတြကို ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံကိုအက်ိဳးျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ လွဴဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ က်မတို႔ ေဆြးေႏြးထားတယ္"

ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိ တုိင္းျပည္ေျပာင္းလဲခ်ိန္မွာ အသက္ရွင္သန္ ေနထုိင္ခြင့္ ရၿပီး ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရွိေနတာကုိ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အားလုံး ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ၾကပါလုိ႔လည္း ႏွစ္သစ္ကူး စကားလက္ေဆာင္ ပါးလုိက္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္မွာ နားဆင္ပါ။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese
[soundcloud src="239785098"/]


ပုသိမ္ - ေခ်ာင္းသာ ကားလမ္းေဘးရွိ ဥတိုေက်းရြာအနီးတြင္ ေခါင္းျပတ္လ်က္
ေသဆံုးေနသည့္ အမ်ိဳးသား အေလာင္းအတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွာ ကိုယ္တိုင္
လာေရာက္ အဖမ္းခံခဲ့ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာ ရဲစခန္းမွ သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈအတြက္ ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္သူမွာ ညတြင္းခ်င္း ေခ်ာင္းသာရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ အဖမ္းခံခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာရဲစခန္မွဴး ဦအုန္းေက်ာ္ က ေျပာသည္။

“တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ရန္ၿငိဳးရန္စေတာ့ မရွိပါဘူး။ အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ေန႔က
အထင္လြဲ ၿပီး ဆဲၾကဆိုၾကရင္း နဲ႔ ေခါင္းျပတ္တဲ့အထိ ဓားနဲ႔ ခုတ္ခဲ့တာလို႔
သိရပါတယ္” ဟု ေခ်ာင္းသာ ရဲစခန္းမွဴးက ေျပာသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔က ေသဆံုးသူမွာ ဖုန္းလိုင္းမေကာင္းသည့္အတြက္
တစ္ဦးတည္း ဆဲဆိုေနရာမွ လမ္းတစ္ဖက္ရွိ ကိုင္းမ်ား မီးရႈိ႕ေနသည့္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ဝန္ခံထားသူမွ မိမိကို ဆဲတာလားဟု ေမးျမန္းရာမွ
တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ဆဲဆိုကာ ဓားခုတ္မႈအထိ ျဖစ္ပြား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာရဲစခန္းမွ သိရသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးေနသည့္ေနရာမွာ ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာကားလမ္းေဘး တစ္ဖက္
တစ္ခ်က္တြင္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးစိန္ေခၚကာ ဓားကိုယ္စီျဖင့္ ထြက္ခဲ့ရာမွ
ကားလမ္းေဘးတြင္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥတိုေက်းရြာ
ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“သူတို႔ေတြေနတဲ့ အိမ္ေတြက ရြာနဲ႔ ေဝးတဲ့ တဲစုေလးေတြမွာေနတာ။ ေသတဲ့
ေကာင္ေလးဆိုရင္ ရာဘာျခံမွာ တစ္ေယာက္တည္း လာလုပ္ေနတာ။ ခုတ္တဲ့
ေကာင္ေလးကေတာ့ မိန္းမ ေယာကၡမနဲ႔ အတူတူေနတာ။ အဲ့ေန႔က သူက ညေန ၄
နာရီ ေလာက္ကတည္းက ကိုင္းေတြ မီး႐ႈိ႕ေနတာေတာ့ ေတြတယ္။ ေနာက္ပိုင္း
ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတာ့မသိဘူး” ဟု ဥတိုေက်းရြာေန ဦးအုန္းသန္းက
ေျပာသည္။

ယခုအခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ရဲစခန္းတြင္ ဝန္ခံထားသူ ဆိုးေပ ၂၆ ႏွစ္အား
ေခ်ာင္းသာ ရဲစခန္းက (ပ)၈၆/၂၀၁၅ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္
ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies


 ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား လူငယ္ႏွစ္ဦးကို မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ မေက်မနပ္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္ေနေပမယ့္ ၊ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း MAI ရဲ႕ ရန္ကုန္နဲ႔ ဘန္ေကာက္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေနတဲ့ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေတြ ပံုမွန္အတိုင္းပဲရွိေနမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း MAI က ေျပာပါတယ္။

ခိုေတာင္းကၽြန္းအမႈ စီရင္ခ်က္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ ဖ်က္သိမ္းတာေတြ လုပ္မွာမဟုတ္ဘဲ၊ မူလအတိုင္း ပ်ံသန္းေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း MAI ရဲ႕ လက္ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ က ေျပာပါတယ္။

MAI ရဲ႕ ရန္ကုန္ ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ကို တစ္ရက္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေျပးဆြဲေနပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ထိုင္းသံရံုးကေတာ့ ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ ဗီဇာ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ကေန ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္ ရပ္နားခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


( ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ညတြင္ ထုတ္လႊင့္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥ႕ကၠ႒၏ ျပည္သူမ်ားသို႔ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းအမွာစကား )

❖ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ယေန႔မွစ၍ နွစ္ကုန္အထိ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ။ ေဘးဘယာအေပါင္းႏွင့္ ကင္းေ၀းၾကပါေစ။

❖ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္စုႏွင့္တစ္စု ေစတနာေမတၱာ၊ သံေယာဇဥ္တရားမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ထိန္းသိမ္း ထားရွိ ႏိုင္ၾကပါေစ။

❖ ယေန႔ကာလသည္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္အညီ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္၍ အေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရရွိေရးကို ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္ ႏို္င္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

❖ ယေန႔ကာလသည္ ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလုံးကို လုံၿခဳံမႈေပးႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုရရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

❖ ယေန႔ကာလသည္ ရရွိလာေသာအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို အမိအရ အသုံးျပဳရမည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

❖ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုျပန္လည္သင့္ျမတ္ၾကၿပီး ထားရွိထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

❖ ဆက္လက္ၿပီး ေစတနာမွန္ လုပ္နည္းမွန္မ်ားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါလွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တေန႔တျခား ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

❖ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကလည္း ေရာက္ရာအရပ္မွာ က်ရာတာ၀န္ကို ကိုယ္စီကိုယ္ငွ တာ၀န္ေက်စြာ ပါ၀င္ထမ္းရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္၊ ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္း လိုက္ပါတယ္။

✔ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ၾကပါေစ။
✔ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့သမီးမြန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။
သူရဦးေရႊမန္း၏ နွစ္သစ္ကူးဆႏၵမြန္

သူရဦးေရႊမန္း၏ နွစ္သစ္ကူးဆႏၵမြန္ ❖ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ယေန႔မွစ၍ နွစ္ကုန္အထိ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ။ ေဘးဘယာအေပါင္းႏွင့္ ကင္းေ၀းၾကပါေစ။❖ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္စုႏွင့္တစ္စု ေစတနာေမတၱာ၊ သံေယာဇဥ္တရားမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ထိန္းသိမ္း ထားရွိ ႏိုင္ၾကပါေစ။❖ ယေန႔ကာလသည္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္အညီ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္၍ အေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရရွိေရးကို ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္ ႏို္င္ၾကၿပီျဖစ္သည္။❖ ယေန႔ကာလသည္ ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလုံးကို လုံၿခဳံမႈေပးႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုရရွိလာၿပီျဖစ္သည္။❖ ယေန႔ကာလသည္ ရရွိလာေသာအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို အမိအရ အသုံးျပဳရမည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။❖ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုျပန္လည္သင့္ျမတ္ၾကၿပီး ထားရွိထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။❖ ဆက္လက္ၿပီး ေစတနာမွန္ လုပ္နည္းမွန္မ်ားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါလွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တေန႔တျခား ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။❖ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကလည္း ေရာက္ရာအရပ္မွာ က်ရာတာ၀န္ကို ကိုယ္စီကိုယ္ငွ တာ၀န္ေက်စြာ ပါ၀င္ထမ္းရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္၊ ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္း လိုက္ပါတယ္။✔ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ၾကပါေစ။✔ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့သမီးမြန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။ (သူရ ဦးေရႊမန္း လူမႈကြန္ယက္မွ ကူးယူသည္။)

Posted by Mizzima - News in Burmese on Wednesday, December 30, 2015
H.E. Thura U Shwe Mann
https://www.facebook.com/HEThuraUShweMann


ဒီေန႔ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုးလို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို ကူးေျပာင္းတဲ့ မဂၤလာႏွစ္သစ္ အခ်ိန္အခါသမယ က်ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ အသီးသီးက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ကိုရဲေခါင္ က တင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အတိုက္အခံပါတီက အမတ္ေနရာ အမ်ားစု အႏိုင္ရခဲ့တာလိုမ်ိဳး အေရးႀကီးတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာလည္း အႏိုင္ရပါတီက ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ အစိုးရသစ္ကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးတာ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ခိုင္မာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ထြန္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

အခုလို ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးသြားတိုင္း အတိတ္က သင္ခန္းစာယူသလို၊ ပစၥဳပၸန္မွာ လမ္းမွား မေရာက္ေအာင္ သတိမူၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ လိုတယ္လို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဂ်ိမ္းစ္ေတာင္းၿမိဳ႕ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵာ၀ံသက ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆုေတာင္းၾသ၀ါဒ ႁမြက္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ဦးဇင္းတို႔ ဗုဒၶဘာသာက အခ်ိန္ကာလကို လက္ခံထားတဲ့ ဘာသာတရားျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္ဟာ အင္မတန္မွ တန္ဖိုးရွိတယ္။ အခ်ိန္ကာလေတြ ေျပာင္းတုိင္းေျပာင္းတုိင္း ေရာက္ရွိေနတဲ့ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္ကာလမွာ ေနာက္ကို ျပန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကို သတိထားၿပီးေတာ့ အခု ပစၥဳပၸန္ေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းကို မမွားမိဖို႔က အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္။ မဇၥ်ိမပဋိပဋာလမ္းစဥ္အတုိင္း ေလွ်ာက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဦးဇင္းတို႔ အနာဂတ္ဟာလည္းပဲ ဦးဇင္းတို႔ ေတာက္ေျပာင္တဲ့ အနာဂတ္ျဖစ္လာမွာပါ။ လူသားတေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူသားတေယာက္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိတို႔ေနထုိင္တဲ့ ကမၻာႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္မွာ လမ္းမမွားဖို႔က အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဦးဇင္းတုိ႔က ဒုကၡေတြအမ်ားႀကီး မခံစားခ်င္ဘူးဆုိရင္ မိမိတို႔ အတိတ္က မွားတဲ့အရာေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ ပစၥဳပၸန္မွာ အဲဒီအမွားကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရပါမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ဘုန္းႀကီးအေနနဲ႔ကေတာ့ ေနာက္ကိုျပန္ၾကည့္၊ ေရွ႕ကိုသတိထား၊ လမ္းမမွားေစနဲ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ ၾသ၀ါဒေပးခ်င္ပါတယ္။”

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကန္တကီျပည္နယ္က ျမန္မာ ကက္သလစ္ သင္းအုပ္ဆရာ Father Timothy ကလည္း ႏွစ္သစ္မွာ သာယာၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တည္ၿငိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ကမၻာေျမျဖစ္ေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

“ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းကေတာ့ ဘုရားရွင္ေယ႐ႈကေနၿပီးေတာ့မွ ေလာကလူသားမ်ားအားလံုးကို စိတ္ႏွလံုးကို ႏူးညံ့ေစဖို႔၊ သိမ္ေမြ႔ေစဖို႔၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ပါရမီအားျဖင့္ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ကူညီျဖည့္ဆည္း  ပံ့ပိုးေပးလို႔ရွိရင္ စစ္မက္ေတြ ရန္ၿငိဳးရန္စေတြ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးဆိုတဲ့ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ထားေတြက ပေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္မွာ Father ဆႏၵျပဳတာကေတာ့ ဘုရားရဲ႕ အျပည့္စံုဆံုး အႂကြင္းမဲ့ေပးဆပ္တတ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ျပည့္၀ဆံုးေသာ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ တေယာက္ကိုတေယာက္ ႐ိုင္းပင္းကူညီၿပီးေတာ့မွ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ သာယာေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ေအးျမေသာ၊ တည္ၿငိမ္ေသာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ လူသားမ်ားရဲ႕ ကမၻာျဖစ္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြ ရပ္တန္႔ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ဆိုရင္ စာရြက္ေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုး႐ံုတင္မဟုတ္ဘဲ၊ ႏွလံုးသားတိုင္းမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးမွသာလွ်င္ ျပည့္၀တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္မယ္လို႔ Father Timothy က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“စစ္မက္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေဒသေတြမွာေတာ့ တကယ့္တကယ္မွာေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ုဆိုရင္ စာရြက္ေပၚမွာတင္ လက္မွတ္ထုိးတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႏွလံုးသားတုိင္းမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေဘာပင္နဲ႔ ဘုရားရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းစာရြက္ေပၚမွာ လက္မွတ္ထုိးမွသာလွ်င္ တကယ့္ ျပည့္စံုျပည့္၀တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတဲ့ေနရာမွာ စစ္မက္ျဖစ္တာ၊ တိုက္ခိုက္မႈ ကင္းမဲ့တာကို စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ မေခၚပါဘူး။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အႂကြင္းမဲ့ ေဆးေၾကာသန္႔စင္လိုက္တဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ကိုယ့္မွာ အာဃာတ ရန္ၿငိဳးရန္စ မထားေတာ့တဲ့ မရွိေတာ့တဲ့ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့ ႏွလံုးသားေတြနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါမွသာလွ်င္ ဘုရားေပးတဲ့ ဘုရားလိုလားတဲ့ ျပည့္စံုျပည့္၀တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္မွာ။ အဲ့သလိုမ်ိဳး ဘုရားေပးတဲ့ အျပစ္အနာအဆာ မရွိေတာ့တဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုေသာ လူသားတုိင္းရဲ႕ ႏွလံုးသားတုိင္းမွာ လူသားတုိင္းရဲ႕ ဘ၀ထဲမွာ လူသားတုိင္းေနထုိင္တဲ့ ေနရာေဒသ တုိင္း၊ ျပည္နယ္ တႏုိင္ငံလံုးမွာ ျပည့္စံုစြာ သက္ေရာက္ပါေစလို႔ Father ဆုေတာင္းတဲ့ သတင္းစကားေလး ေပးခ်င္ပါတယ္။”

လာမယ့္ႏွစ္သစ္မွာ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္ေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး မဇၥ်ိမပဋိပဋာ လို႔ေခၚတဲ့ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္နဲ႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ႏွစ္သစ္အတြက္ သတင္းစကား ႁမြက္ၾကားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲေခါင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


 ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြင္း ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ အႏိုင္အ႐ႈံး အေျဖ ေတြ ကို မေက်နပ္ လို႔ ကန္႔ကြက္ တိုင္ၾကား ထားတဲ့ အမႈေတြ ကို စစ္ေဆး တဲ့ အခါ ဘယ္ေတာ့ အၿပီး ဆုံးျဖတ္ ေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္မႈ မရွိဘူး လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ က ေျပာပါတယ္။

ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းထားတဲ့ အမႈေပါင္း ၄၀ ရွိေနၿပီး၊ အဲဒီ တိုင္ၾကားစာ ထဲက တခ်ိဳ႕ကို ခုံ႐ုံးဖြဲ႕ စစ္ေဆး ေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသိန္းဦး က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းဟာ ဇန္နဝါရီ လကုန္ရင္ ၿပီးဆုံး ေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္လြတ္ေတာ္ အသစ္ စတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ့ အသစ္ စတင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ မွာ ကန္႔ကြက္ ခံထားရ လို႔ အမႈၾကား နာ မႈ ခံယူ ေနရတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေတြ ပုံမွန္ အတိုင္း တက္ေရာက္ ႏိုင္တယ္ လို႔ ဦးသိန္းဦး က ေျပာပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ အျငင္းအခုံ ျဖစ္မႈေတြကို အခ်ိန္ အကန္႔ အသတ္ အတိတက် မသတ္မွတ္ ထား ေပမယ့္ ႏွစ္နဲ႔ေတာ့ ခ်ီ မၾကာ ႏိုင္ပဲ သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ခုံ႐ုံးက လပိုင္း ေလာက္ပဲ အခ်ိန္ယူကာ အၿပီး အျပတ္ အဆုံး အျဖတ္ ေပးႏိုင္တယ္ လို႔လည္း ဦးသိန္းဦးက ဆိုပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္မွာ တရားနည္းလမ္း အတိုင္း အႏိုင္ရတာ မဟုတ္ပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ နဲ႔ ၿငိစြန္းေၾကာင္း မေက်နပ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ အႏိုင္ရ ေၾကညာခဲ့တဲ့ ေန႔ ကေန ၄၅ ရက္ အတြင္း ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကား ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ ပြဲရလဒ္ ေနာက္ဆုံး ေၾကညာခဲ့တာက ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီ ေနာက္ဆုံး ေၾကညာ ခံရတဲ့ သူေတြဟာ ဇႏၷဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ၄၅ ရက္အခ်ိန္ ျပည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese


 ေဒသခံ ရွမ္းနွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအ၀င္ မူဆယ္ ေဒသခံ
အနည္းဆံုး လူ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၄) မွ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း
မူဆယ္ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

‘က်န္ေတ္ာတို႔ဆီမွာ စာရင္းရတာ အနည္းဆံုး ၁၅ ဦး ရိွေနျပီ က်န္တဲ႔ ရြာေတြမွာ
လည္း တစ္ရြာ ၇ ေယာက္ႏႈန္းေလာက္နဲ႔ စစ္သားေပးဖို႔ ေတာင္းေနတာ တခ်ဳိ႕
လည္း ေပးေနရတယ္ၾကားတယ္ ။ စာရင္းကေတာ့ ထပ္စုေနဆဲပဲ ရက္ပိုင္းအတြင္း ၊
ဒီလထဲမွာကို ေကအိုင္ေအက ဆြဲသြားတာ” ဟု မူဆယ္ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
အသင္းမွ စိုင္းယဥ္လိတ္က ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ The Ladies news
သို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔နွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ နမ့္အြမ္း
ေက်းရြာအုပ္စု၌ က်င္းပသည့္ ရွမ္းႏွစ္သစ္ ေကာက္သစ္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ကို
က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ ပြဲေတာ္ကို လာေရာက္သည့္ ရွမ္းနွင့္ တအာင္းပေလာင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါ၀င္ စုစုေပါင္း ေဒသခံ ၁၅ ဦးကို ေကအိုင္ေအမွ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ The Ladies news သို႔ တညီတညြတ္တည္း ေျပာဆိုသည္။

“က်န္ေတာ္တို႔ နမ့္အြမ္ရြာက ပြဲေတာ္ကို လာတဲ႔အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ကုန္တာ ၊ ရုပ္လည္း
ဆိုးတယ္ ၊ ေကအိုင္ေအ လုပ္ရပ္ကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု နမ့္အြမ္ေဒသခံျဖစ္သူ
စိုင္းယီက ေျပာသည္။

ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ ၄ အေနျဖင့္ ယင္းကဲ႔သို႔ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား အပါ၀င္ မူဆယ္
ေဒသတြင္း ေက်းရြာမ်ားကို တစ္ရြာလ်ွင္ လူ (၇) ဦးက် စစ္သားစုေဆာင္းမႈအတြက္
ေပးၾကရန္ (သို႔မဟုတ္) မေပးနိုင္ပါက ရန္ပံုေငြထည့္ရန္လည္း အေၾကာင္းၾကားစာ
မ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း မူဆယ္ေဒသခံ ရွမ္းအသိုင္း၀ိုင္းမွ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုျပီး
တအာင္းပေလာင္ လူငယ္မ်ားကလည္း တအာင္းပေလာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ
ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း The Ladies သို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

‘မူဆယ္ ပန္၀ိုင္းဘက္မွာ တအာင္းပေလာင္ လူငယ္ အမ်ဳိးသမီးေတြေရာ အမ်ဳိးသား
ေတြေရာ အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္ ေကအိုင္ေအက ဆြဲသြားတာ’ ဟု တအာင္းပေလာင္
ေဒသအတြင္း သတင္းမ်ားကို အဓိက ေရးသားထုတ္ေ၀ေနသည့္ လား႐ိႈးအေျခစိုက္
မားနဂါးဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာ မိုင္းေကာင္းဆိုင္က ေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဆယ္အေျခစိုက္ ရွမ္းစာေပ
ယဥ္ေက်းမႈႈ အသင္းကလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာာခ်က္တစ္ရပ္ကို
ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားျပီး လူငယ္မ်ားကို မိဘမ်ားထံ
ျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

‘က်န္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသား အေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြကို ဘ၀တူ
ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး တစ္ခ်ိန္လံုး သူတို႔ဘက္က ရပ္ခံေျပာဆိုေပးခဲ့တယ္။ အခုလို
လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ျပည္သူေတြ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အႏိုင္က်င့္တာ ေတာ္ေတာ္
႐ုပ္ဆိုးတယ္ ။ ရွံဳ႕ခ်ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD မွ
ေျပာခြင့္ရ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကအိုင္ေအ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ထံ
The Ladies မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ့ဲေသာ္လည္း ခရီးသြားေနေသာေၾကာင့္
ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ေပ။

ေကအိုင္ေအႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးကမူ တပ္မဟာ (၄) မွ ဖမ္းဆီး သြားသည္
ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ပါက ေကအိုင္ေအမွ ျပန္လည္ စိစစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

“တပ္မဟာ (၄) က ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရိွေနေတာ့ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔
အနည္းငယ္ေ၀းေနတဲ႔ အေျခေနမွာ ရိွေနပါတယ္” ဟု ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္မွ
ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းနွင့္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ
ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ကမူ “က်န္ေတာ့္ အေတြ႔အၾကံဳအရ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတြ အေနနဲ႔ တစ္ခါတစ္ခါ စစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ရင္း စစ္တပ္က
လုပ္ေနတဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြကိုပါ လိုက္ျပီး က်ဴးလြန္မိတာေတြ ရိွတယ္။ အဓမၼမႈဆိုတာ
မေကာင္းပါဘူး။ ဒီျပသ၁နာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းေျမာက္မွာ
ကခ်င္ေတြရိွေနတာ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွမ္းေတြရိွေနတာ ခံေနရတာေတြကို
ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနတာပဲဆိုျပီး မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ညိွႏိႈင္းျပီး ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္ ‘ ဟု
မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

"" ကိုယ့္နိုင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ိုးရဲ့ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အနွစ္ကို ကိုယ္မွ တန္ဘိုးမထားရင္ ဘယ္သူေတြက တန္ဘိုး ထားျကမွာတဲ့လဲ..! "
ပုဂံ ဘုရားဖူး သြားတဲ့ သယ္ရင္းေတြ နံရံပန္းခ်ီစိတ္ဝင္စားရင္ ေရႊဂူျကီးနဲ့ ရွင္အာနႏၵာ အုဋ္ေက်ာင္း မွာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္။ လံုးဝဓါတ္ပံုရိုက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

အာနႏၵာအုဋ္ေက်ာင္းက အာနႏၵာေစတီေတာ္ ျကီးရဲ့ အေနာက္ဘက္မုဒ္ေစာင္းတန္းကေန သြားရင္ေရာက္ပါတယ္ ။ ေသာ့ခတ္ထားပါတယ္ အေစာင့္ကို ေသာ့ ဖြင့္ ခိုင္းျပီး ဝင္ျကည့္ လို့ ရပါတယ္။
က်န္တဲ့ဘုရားေတြ ရဲ့ ပန္းခ်ီေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အမ်ားသိျကတဲ့ အတိုင္း
ဒကာေတာ္ ေရေျမ့ ရွင္ေတြ ရဲ့ ပညာမဲ့မႈေျကာင့္ ထံုးသကၤန္းေအာက္ေရာက္သြားရပါတယ္။

အခု ASI (Archaeological Survey of India )အိႏၵိယ ရဲ့ အကူအညီေတြ နဲ့ နံရံပန္းခ်ီေတြကို စနစ္တက် အကြက္ေဖာ္ ျပးီး ျပန္ ေဖာ္ထုတ္ေပးထားပါတယ္။ ထံုးသုတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ သူတို့ ရဲ့ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ နဲ့ထုတ္ထားတဲ့ ကပ္ခြာေကာ္တမ်ိုးနဲ့ ကပ္ ခ်လိုက္ျပီး ျပန္ခြာေတာ့ ထံုးအလႊာက ကပ္ပါလာတဲ့ နည္း နဲ့ အလႊာလိုက္ လုပ္ရတာပါ။အလႊာေပါင္း ၇ လႊာေလာက္ခြာရတဲ့အျပင္ တခါလုပ္ရင္ 10sq-cm ေလာက္ဘဲ လုပ္လို့ရပါတယ္။ အနုစိပ္လုပ္ရတာပါ။ ျပန္ခြာေတာ့ ပန္းခ်ီေတြ ပါ ကြာသြားလို့ လည္း မျဖစ္ပါဘူး။ဒါေျကာင့္ ေသခ်ာဂရုစိုက္ လုပ္ရပါတယ္ ေလာဘျကီးျပီး ေနရာ အက်ယ္ျကီး ျမန္ျမန္ လုပ္လို့ လဲမရပါဘူး လို့ ပညာရွင္ေတြက ေျပ ာပါတယ္။နံရံျကီးတခု လံုး အမိုးေတြ ပါ ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ လူအင္အား ေငြေျကး အေတာ္ကုန္က် တာပါ။ အလုပ္သမားသံုးလို့လဲ မရပါဘူး တတ္သိ ပညာရွင္က လုပ္ေပးရတာပါ။ အျခားဘုရားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ လည္း ျပန္ခြာေပးထားတာ ေတြ့ရပါတယ္။ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်ပါတယ္တဲ့.!
အဲ့ဒါ တန္ဖိုး သိတဲ့ ပညာရွင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ပင္ပန္း ခံျပီး ခက္ခက္ ခဲခဲ ျပန္ လုပ္ယူရတယ္ဆို တာ သမိုင္းတရားခံျကီးကို ေခၚျပ ျပီး ေမးေမး ျပီး ရိုက္ခ်င္ပါတယ္။
အခု လုပ္ေနတဲ့ အိႏိၵယ ပေရာဂ်က္က နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ေတြ ျပန္ ထိမ္းသိမ္းတဲ့ လုပ္ငန္းအျပင္ အျခားသုေတသနေတြပါ ေရာပါေနတာ ကို ေတာ့ျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ဘဝင္မက်ပါဘူး။
တန္ဘိုး မျဖတ္နိုင္တဲ့ ၁၈ ရာစု နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္ျမင္ခြင့္ရ လို့ ေက်း ဇူး တင္မိေပ မယ့္ ဘဝင္မက်တာ ဘာလဲဆိုေတာ့ နံရံ အတြင္းသား အဂၤေဒအခ်ိဳ့ေနရာေတြ ကို ခြာျကည့္ထားတာပါဘဲ။ အာနႏၵာဘုရားျကီးရဲ့ တေနရာမွာ ကီးအုတ္ကို သဲေက်ာက္နဲ့ ညွပ္ျပီး ဘယ္လို စီခဲ့တယ္ ဆိုတာ ကို ျပထားတဲ့ေနရာတခု နဂို ကတည္းက ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု သူတို့က ေနရာ ၄, ၅နရာေလာက္ခြာျကည့္ထားတာပါ။

၁၉၇၅ ငလ်င္မွာေတာင္ မျပို ပ်က္ဘဲက်န္ခဲ့တဲ့ ဒီ ေရွးေဟာင္းအာနႏၵာ ဟာ ဘာေျကာင့္ ခိုင္ျမဲ ျပီး က်န္ေနခဲ့လဲဆိုတဲ့ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေရွးက နည္းပညာကိုေလ့လာတာပါ။
ျပီးေတာ့ ရင္ျပင္ေတာ္ က ေက်ာက္ျပား အခင္းေတြ ကို လည္း ခြာ တူး ျကည့္ထားပါတယ္ ။ ရင္ျပင္ေတာ္ မွာ ေက်ာက္ေတြ အုဋ္ေတြ အထပ္ထပ္ခင္းထားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒါေတြကို တူး ျပီး ခြာ ျကည့္တယ္ ျပီးေတာ့ သူတို့ လက္ရာ နဲ့ ျပန္စီခင္း ေပးထားတယ္။ ေရွးေဟာင္းလက္ရာ ပ်က္ျပီေပါ့။
အဆိုး တကာ့အဆိုးဆံုးကေတာ့ အာနႏၵာေစတီ လိႈဏ္ဂူေတာ္ရဲ့ အတြင္းပါတ္လမ္း ရဲ့တေနရာ မွာ စျကၤန္ ေက်ာက္ျပားေတြ ကို တူးခြာ ျကည့္ထားတာ ပါ။အထပ္ေပါင္း ၇ ထပ္ေတြ့ ရပါတယ္(ဓါတ္ ပံု ရိုက္ခဲ့ပါတယ္။) အဲ့ဒီ ေနရာရဲ့ ေနရာကို ေရြးျပီး ၃ လကၼပါတ္လည္ ရွိတဲ့ အေပါက္ ေဖါက္ျပီး အတြင္းကို တူးထားတာပါဘဲ ၆ ေပေလာက္ အနက္ေရာက္မွာ ကင္မရာခ်ျကည့္ထားျပီျပီ။ သူတို့ နဲ့ စက္ကရိယာေတြ နဲ့ စမ္းသပ္ ျကည့္ ျပီး ျပီ။ ဆက္မတူးဘို့ နဲ့ ဆက္တူးရင္ ဠာပနာတိုက္ကို ထိခိုက္နိုင္ဘြယ္ရွိေျကာင္း အတိအက် ေျပ ာထားပါတယ္။
သူတို့ဟာ ဒီ ဘုရားျကီးဆီကို အေထာက္အထားမဲ့ လာျပီး အကုန္က် ခံတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို့ မွာ ျမန္မာေတြ မသိတဲ့ သမိုင္း အေထာက္အထား ဘယ္ေနရာ ဘာရွိတယ္ ဆိုတာမ်ိုး က်ိန္းေသ ရွိမွာပါဘဲ။

ဒါေျကာင့္ ဒီေနရာကို သူတို့ ေရြးျပီး တူးျကည့္တယ္ ထင္တဲ့ အတိုင္းေတြ့ တယ္။ သူတို့ ဘာေဒတာေတြ ရသြားတယ္ဆိုတာလည္း ဘယ္သူမွမသ္သလို ၁၀၀% ကိုယ္ေတြကို ေျပ ာျပသြားလိမ့္မယ္ လို့ လဲ မယံု ျကည္ပါဘူး။
ရာဇဝင္ထဲမွာေတာ့ အာနႏၵာရဲ့ ဌာပနာတိုက္ဟာ ေျမေအာက္ထဲမွာပါ။ ဘုရားရဲ့ဌာပနာေတြဟာ မ်ားလြန္းျပီး ဌာပနာတိုက္ကို မပိတ္ခင္ က်န္စစ္သားမင္းျကီးဟာ ျကည္ညိုလြန္းလို့ သူ့ကိုပါတခါထဲ ဌာပနာပိတ္ ဘို့ ေတာင္းဆိုလို့ မယ္ေတာ္က ေျမလူးျပီး ငိုယိုေတာင္းပန္ ခဲ့ေျကာင္း ရွင္အရဟံက ဘုရားျကည္ညိုတာ လူ့အသက္ကို ေပးဘို့မလိုေျကာင္း တရားျပရတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
ဒီ လို ရာဇဝင္နဲ့ အေထာက္အထား အတိအက်ေတြ သူတို့ဆီမွာရထားနိုင္ပါတယ္။ အခုဆို သူတို့ျကည့္ခြင့္ရသြားျပီ။
အဆိုးဆံုးက ေတာ့ တကယ့္ အေရး ျကီးတဲ့ ေရွးေဟာင္း တန္ ဘိုး မျဖတ္ နိုင္တဲ့ အရာေတြ ကို လက္ရာပ်က္ေအာင္လုပ္ေနတာေတြ ေဖာက္ထြင္း ေနတာေတြ ကိုျမန္မာအစိုးရ ဘက္က ေစာင့္ ျကပ္ေနတဲ့ ယူနီေဖာင္းဝတ္ လံုျခံုေရး ယူမထားျခင္းပါဘဲ။ တေယာက္မွကို မရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ ဆီမွာတြင္းထဲခ်လို့ရတဲ့ ကင္မရာပါရင္ေတာင္ ခိုးျပီးခ်ျကည့္ လို့ ရတဲ့အေနအထားပါ။အခုဆို ေစတီရဲ့ လံုးေတာ္ျပည့္ ေရႊသကၤန္းကပ္တဲ့ေနရာေတြ မွာလဲသူတို့ ေတြနဲ့ လုပ္ေနတာပါ။ အတြင္းက ရုပ္ပြားေတာ္ျပီးေတြ ေရႊသကၤန္း ျပန္ကပ္ တယ္ ဆိုျပီး ျငမ္းေတြ နဲ့ လုပ္ေနျကတာ လည္းသူတို့ပါဘဲ။

ကိုယ္ကေတာ့ေလ ဒီ အစိုးရကို မယံုလို့လားမသိဘူး။ သူတို့ လုပ္ကိုင္ေနတာေတြ ကို အရမ္းစိုးရိမ္မိတယ္။
ေစတီေအာက္ေျခနားမွာ ကပ္ထားတဲ့ ေရွးေဟာင္း စဥ့္ အုတ္ခြက္ပန္းခ်ီေတြ ကို လည္း အခ်ို့ ခြာထားတာ ေတြ့ရတယ္။ ရင္ေမာစရာေတြခ်ည္းပါဘဲ။ သူငယ္ခ်င္းတို့လည္း ျကံုရင္ဝင္ျကည့္ ျကပါ။ အခု အဲ့ဒီ ပေရာဂ်က္က မျပီးေသးပါဘူး။
ထဲထဲ ဝင္ဝင္ ဒီထက္ပိုသိရရင္ သူငယ္ခ်င္းတို့တတ္နိုင္တဲ့ဘက္က ကူညီလို့ ရတာေပါ့ေနာ္။ တားသင့္ရင္လည္း တားျမစ္တာမ်ိုးေပါ့။ေသခ်ာတာကေတာ့ ေရွးလက္ရာ အခ်ို့ ကေတာ့ ASI ရဲ့ပေရာဂ်က္ေအာက္မွာ ပ်က္စီးသြားခဲ့ ပါျပီ။

Cynthia Chit Win ( စမ္းသီတာခ်စ္)
30/12/2015

ႏွိပ္စက္ခံရသည့္ အိမ္အကူ မိန္းကေလး ေနထိုင္ခဲ့ရာ ေနအိမ္အား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္ရွစ္ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးအား ႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ေနအိမ္မွ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ႏုေမာ္အား တပ္မေတာ္မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာလူႀကီးေတြက ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ႏုေမာ္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူလုိက္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ တပ္မေတာ္ စစ္စည္းကမ္းအရလည္း သူ႔ကုိ အရာရွိအျဖစ္က ထုတ္ပယ္လုိက္တယ္။ အခင္းစျဖစ္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္ကုိ တက္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ တရားဥပေဒစုိးမုိးဖုိ႔ ဒီလုိကိစၥေတြ ေနာင္မျဖစ္ပြားဖုိ႔ လုိတယ္”ဟု အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ဆိုသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆရာစံရပ္ကြက္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ရွိ ျခံအမွတ္ 25 (C-4) တြင္ အသက္ရွစ္ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးသည္ ထမင္းအိုးအတြင္းသို႔ လက္မေဆးဘဲ ႏိႈက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆူခံရသျဖင့္ အိမ္သာအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေနၿပီး တံခါးခ်က္ခ် ပိတ္ထားခဲ့သျဖင့္ အိမ္အကူျဖစ္သူ မသန္းသန္းေ၀က ျပဴတင္းေပါက္မွ ၀င္ေရာက္ကာ မိန္းကေလးအား ေခၚထုတ္ ႐ုိက္ႏွက္ဆံုးမခဲ့ၿပီး မီးဖိုခန္းအတြင္း လက္အား ထိုင္ခံုႏွင့္ ႀကိဳးခ်ည္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေဒၚသန္းႏြဲ႕က အျပစ္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ အဆိုပါမိန္းကေလးအား ၎ႏွင့္အတူ ၾကမ္းတိုက္ခိုင္းရာ မလုပ္သျဖင့္ ေနအိမ္အေရွ႕၌ အ၀တ္မပါဘဲ ႀကိဳးတုတ္၍ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Writer:
ေအာင္မ်ဳိးသန္႔
Eleven Media Group


ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ႏွစ္ဦးကို ထိုင္းႏုိင္ငံ ေကာ့ေတာင္ အပန္းေျဖကၽြန္းမွာ သတ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္နဲ႔ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံလုိက္ရတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ ဦး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုုင္ငံ တရားစီရင္ေရးကိုု ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ ေန႔စဥ္ဆက္တိုက္ ျဖစ္လာေနခ်ိန္မွာ အေျခအေနကိုု ေအးေအးေဆးေဆး ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြက တိုက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

ဒီအမႈကို အေျခခံၿပီး အရွိန္ျမင့္လာတဲ့ ထိုင္းဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို မထိခိုက္ေစခ်င္ဘူးလို႔လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားႏွစ္ေယာက္ကို သတ္မႈနဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ႏွစ္ေယာက္ကို ေသဒဏ္စီရင္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Don Pramudwinai က ျမန္မာအစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္နဲ႔ တယ္လီဖုန္းဆက္ ေျပာဆုိခဲ့တဲ့အေၾကာင္း မေန႔က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ ဒီအမႈမွာ ထိုင္းတရား႐ုံးရဲ႕အမိန္႔ဟာ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္ေသးတဲ့အတြက္ အယူခံ ဆက္၀င္ဖို႔ ရွိေနတာကို သူ႔အေနနဲ႔ နားလည္တဲ့အေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ထိုင္းသံ႐ုံး ေကာင္စစ္၀န္ဌာန ယာယီ ပိတ္ထားရၿပီး ဗီဇာေလွ်ာက္တာနဲ႔ ခရီးသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္နားထားရပါတယ္။ ဆႏၵျပသူတခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ေယာက္အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္မျပင္ဘူးဆုိရင္ ထိုင္း ကုန္ပစၥည္းေတြကို သိပိတ္ေမွာက္မယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ေတာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္းေမာင္ကေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ငဲ့ၿပီး ျမန္မာလူငယ္ ၂ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ကိုေဇာ္လင္းတို႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ထုိင္းတရား႐ုံးက ျပန္လည္ စဥ္းစားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း မေန႔က ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ျမန္မာသံ႐ုံးက ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အထူးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခ်ိန္မွာ အခုလို ေျပာဆုိပါတယ္။

“အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံလည္းျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရခ်င္းလည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီကေလးေတြဟာ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအယူခံမွာ ဒီဥစၥာေတြကိုလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေထာက္႐ႈၿပီးေတာ့ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ဆႏၵျပဖိအားေပးတာေတြေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပင္ေပးမွာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း ခုခံေျပာဆုိထားၿပီး ထိုင္းတရားဥပေဒ နည္းလမ္းအရ အယူခံဝင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိတဲ့အေၾကာင္း လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာဆုိပါတယ္။

“ထုိင္းႏုိင္ငံ အစိုးရနဲ႔ ထုိင္းဥပေဒအရ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ အယူခံ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း လမ္းခင္းေပးတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္လက္ အယူခံ၀င္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီကေလးေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီဥကၠ႒ Dej Udom ကေတာ့ ထိုင္းဥပေဒအရ ရက္သုံးဆယ္အတြင္း အယူခံ၀င္မွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးဖို႔ ေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အယူခံ၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ရက္ ထပ္တုိးေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိသြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးရဲ႕ အယူခံကို ထိုင္းအယူခံတရား႐ုံးက လက္ခံစဥ္းစားဖို႔ တႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္အထိ ၾကာႏုိင္တယ္” - လို႔လည္း ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီဥကၠ႒ Dej Udom ေျပာဆုိပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း အဂါၤေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Pisanu Suvanajata ဟာ ျမန္မာအစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံၿပီး အမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိုင္းတရား႐ုံးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ မိတၱဴေတြကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ကလည္း ထိုင္းတရားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီ အယူခံ အဆင့္ဆင့္ တက္သြားမယ့္အေၾကာင္း ေျပာဆုိတာကို ျမန္မာအစိုးရပိုင္ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ တရား႐ုံးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာဘက္က တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ထုိင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ညြန္ၾကားထားသလို ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားေပးဖို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း ထိုင္းႏုိင္ငကို သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ထားပါတယ္။

တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ကာလအတြင္း ဒီအမႈကို စီရင္ခ်က္ မခ်ခင္ကတည္းက ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ေယာက္ကို စြပ္စြဲခံထားတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရး ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ကူညီဖို႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ အဖြဲ႔၀င္ ၂၁ ဦးပါ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ဒီေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔၊ ျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေထာက္႐ႈေသာအားျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္က ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ေရး စဥ္းစားေပးဖို႔၊ ဥပေဒေဘာင္ထဲက အယူခံ၀င္မွာျဖစ္သလို၊ ဘန္ေကာက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ုံးကလည္း သံတမန္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ အနီးကပ္ ပါ၀င္ကူညီမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၾကားနာပြဲေတြမွာ ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြ ေျဖၾကားထားပါတယ္။

ဦးသိန္းထိုက္ဦး/VOA
http://burmese.voanews.com/content/koh-tao-murder-case-upd/3125537.html


လာမယ့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စစ္ပြဲေတြရပ္စဲၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘ၀ကုိ ျပည္သူေတြရ႐ွိ ခံစားႏိုင္ေစဖို႔ျပည္တြင္းက ထင္႐ွားတဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ၂၀၁၆ အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူး သႏိၷဌာန္ကို ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က စုစည္းတင္ျပထား ပါတယ္။

ဂီတနယ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ ေတးေရးဆရာ အဆုိေတာ္တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ေဆာင္းဦးလႈိင္ကေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ၿပီး ၊ မတရားမႈေတြ ဆက္႐ွိလာရင္ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္သြားမယ္လို႔ ႏွစ္သစ္ကူး သံဓိဌာန္ ခ်မွတ္ထားသူျဖစ္ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳအရ ျဖတ္သန္းမႈအရ ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ ၂ မ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္တယ္။တမ်ိဳးကေတာ့ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔အာဏာလႊဲေျပာင္းၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အာဏာရၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စႏိုင္တဲ့ အေနအထားေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ NLD ပါတီအႏိုင္ရၿပီဆိုရင္ ဒီ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေတြ ပေပ်ာက္သြားမလား။ မပေပ်ာက္ဘဲနဲ႔ ဆက္ရွိလာရင္လည္း က်ေနာ္တို႔တိုက္တြန္းလံွဳ႕ေဆာ္မႈေတြ ဆက္လက္ လုပ္သြားမယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္ ခုနေျပာတဲ့အတိုင္း တိုင္းျပည္သူျပည္သားအမ်ားစုက စိတ္ခ်မ္းသာ မႈေတာ့ ကာလတိုအတြင္းမွာ စတင္ရရွိခံစားရမယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈဟာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္းမရွိပဲနဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲတာတို႔ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အႏုပညာ စြမ္းအားနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳေလးေတြနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မတရားမႈေတြကို ဆက္လက္တြန္းလွန္ သြားမွာပဲဗ်။”

႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္း စစ္ပြဲေတြရပ္စဲၿပီး၊ ေအးခ်မ္းသာယာလာေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္။

“ႏွစ္သစ္ကူးမွာက်မတို႔တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးနဲ႔ ေအးခ်မ္းသာယာဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးသန္းလို႔ရၿပီ။ အေမရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈမွာလည္း ျပည္သူျပည္သားအားလံုးက ညီညြတ္စြာ အမိွုက္ေကာက္တာေလးက စလို႔ အေမ႔စကားနားေထာင္ၿပီးအားလံုးသြားေနၾကတာ။ အဲဒီေတာ့ က်မတို႔ တိုင္းျပည္က အေမေျပာသလိုပဲ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ ဒီ Asia မွာေတာ္ေတာ္ေလးကို ထိပ္တန္းေရာက္တဲ့တိုင္းျပည္ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမွာေပါ့။ က်မတို႔ကေတာ့ ကိုယ္က်ရာေနရာ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာကေနၿပီးေတာ့မွ အေမအပါအ၀င္၊ အေမၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္ တိုင္းျပည္အတြက္ တကယ္ ေကာင္းေအာင္လုပ္တဲ့ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေနာက္မွာမဆို က်မတို႔ ေနာက္လိုက္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမွာပါ။ ကိုယ္တက္ႏိုင္တဲ့ ဖက္ကေန အတက္ႏိုင္ဆံုးကူညီမွာပါရွင့္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံကေတာ့ အျမန္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။ စစ္ပြဲေတြလည္းအျမန္ဆံုးရပ္ႏိုင္ပါေစ။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာပါေစလို႔လည္း ဆုေတာင္းပါတယ္ရွင္။”

ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာတဦးလဲျဖစ္သူ ဇာဂနာ(ေခၚ)ဦးသူရ ကေတာ့ ျပည္သူေတြ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေစဖို႔နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသ ေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ရလာေစဖို႔ ႏွစ္သစ္ကူး ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

“တိုင္းျပည္အတြင္းမွာျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြ လက္တေလာ ရင္ဆိုင္ေနၾကတာကစားဝတ္ေနေရးေျပလည္မႈက အေရးအႀကီးဆံုးပဲ နဲ႔တူတယ္။ အဲဒီဟာကိုအတက္ႏိုင္ဆံုးေျပလည္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနေကာင္းေလးေတြ အခြင့္အေရးေကာင္းေလးေတြကို က်ေနာ္တို႔ ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ၂၀၁၆ ကိုေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္ေပါ့ေလ။ ေနာက္တခု အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အႏုပညာေလာကေပါ့ေနာ္။ အႏုပညာေလာကလူေတြ သူတို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚေတြ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ တတိယ တခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားထဲမွာ နားလည္မႈေတြရၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ယံုၾကည္ေနတယ္။ ၂၀၁၆ ကိုေတာ့ ေကာင္းတဲ့အျမင္နဲ႔ပဲ ႀကိဳဆိုတယ္။

႐ုပ္႐ွင္ဒါ႐ုိက္တာ ၾကည္ျဖဴ႐ွင္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔လူထုအၾကား ေပါင္းကူးေပးမယ့္ ပရဟိတအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလည္ပတ္သြားဖုိ႔စိတ္ကူးထား သူပါ ။

“NLD ပါတီမွာလဲက်မ ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်မရဲ႕ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ဘ၀က ေျပာရရင္ သုံးႏွစ္ ေလာက္ ၀ိုးတိုး၀ါးတား ျပန္ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့ေလ၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဇန္န၀ါရီ ၁၆ မွာ ဇာတ္ကားေတြ႐ိုက္ဖို႔အတြက္ စၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ထားတယ္ ေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရသစ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ Register တင္ၿပီးေတာ့ဖြဲ႔ဖို႔ ပရဟိတ အဖြဲ႔တခုရွိတယ္။ ျပည္သူအေျချပဳ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ အေထာက္အကူျပဳ ပရဟိတအဖြဲ႔ဆုိၿပီးေတာ့။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူေတြ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိဖုိ႔ရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကို ကိုယ္ေတြ ဘာအတြက္ တင္ေျမွာက္ထားတာလဲ၊ သူတို႔ကို ဘယ္လိုမ်ဳိးခိုင္းမလဲေပါ့ေလ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရင္ေတာ့။ ၿပီးတဲ့ခါ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ကိုယ္ေတြရဲ႕ဒုကၡေတြကို ဘယ္လိုတင္ျပမလဲ၊ ေနာက္ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့အခါ ျပည္သူေတြဟာ ဘယ္လုိဝင္ေရာက္ ပတ္သက္ရမလဲေပါ့၊ ဒီအဖြဲ႔အေနနဲ႔ကက်ေတာ့ က်မတုိ႔က NLD ေအာက္ကမဟုတ္ဘူး လြတ္လပ္ေသာ ပရဟိတအဖြဲ႔၊ ဘယ္ပါတီမဆို တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္ေစတနာထားတဲ့သူ မွန္သမွ် က်မတို႔အဖြဲ႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္လို႔ရမွာေပါ့။ အဲဒါေလးကေတာ့ က်မဒါ ေရွ႕ဆက္လုပ္မယ့္ ပရဟိတအဖြဲ႔ေလးေပါ့ေလ”

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေတြ ႐ွိလာေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးသူကေတာ့ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇင္၀ုိင္းပါ။

“ႏွစ္သစ္ကူးၿပီဆိုလို႔႐ွိရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔လဲ အေျပာင္းလဲေလးတခု ျဖစ္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ႏွစ္သစ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား အဓိကလုိအပ္ေနတဲ့ တန္းတူညီမွ်ေရး ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ဒီအေရးေတြၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစလို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔အတြက္ နစ္နာမယ္ ထိခိုက္မယ္ဆိုလို႔႐ွိရင္ ျပည္သူ႔ဖက္ကရပ္တည္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ား”

ျမန္မာျပည္သူေတြအပါအဝင္ ကမၻာ့ျပည္သူေတြပါအၾကမ္းဖက္မႈကို ေ႐ွာင္ၿပီး ေအးခ်မ္းတဲ့စိတ္ ေမြးႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သူကေတာ့ အဆုိေတာ္ မီမီဝင္းေဖပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“ႏွစ္သစ္မွာေတာ့ မမီက မိသားစုကိစၥဆိုရင္ေတာ့ အေဖနဲ႔အေမကို ပိုၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅ ထက္ပုိၿပီး ၂၀၁၆ မွာအခ်ိန္ေပးမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ထား ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ကိစၥ ဆိုလို႔႐ွိရင္ေတာ့ ဟို လုိအပ္တဲ့ေနရာက ပါမယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ မမီက ၂၀၁၆အတြက္ ဆုေတာင္းေပးခ်င္ တာကေတာ့ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြ အပါအဝင္ေပါ့ေနာ္၊ ကမၻာကလူေတြအားလုံး အၾကမ္းဖက္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံး ၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့စိတ္ ေအးခ်မ္းတဲ့စိတ္ ေမြးႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ အဲလို စိတ္ဓါတ္ေတြ တိုးပြားပါေစလို႔ တကမၻာလုံးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္”

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာအႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပခဲ့တာပါ။

ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/new-year-resolution-for-artists-/3124520.html

 အင္းလ်ားကန္၊ ကန္ေတာ္ႀကီး နဲ႔ သုဝဏၰကြင္း အပါအဝင္ လူေတြ စုေဝး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမယ့္ ေနရာမ်ိဳးေတြ ကို စာရင္း ေကာက္ယူ ထားၿပီး ရဲကားေတြ အသင့္ခ် ထားမယ္။
ႏွစ္သစ္ကူး အႀကိဳည ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲေတြ လုပ္ရာကေန ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားတာေတြ၊ ယာဥ္ မေတာ္တဆမွု ျဖစ္ရပ္ေတြ ပါ တြဲၿပီး ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိခဲ့တဲ့ အရင့္ အရင္ႏွစ္ အေတြ႕အၾကဳံေတြ ကို သုံးသပ္လို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အကူး အႀကိဳည မွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တခြင္ လုံျခဳံေရး အရ ပိုၿပီး စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ နိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနတယ္ ဆိုၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။

အင္းလ်ားကန္၊ ကန္ေတာ္ႀကီး နဲ႔ သုဝဏၰကြင္း အပါအဝင္ လူေတြ စုေဝး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမယ့္ ေနရာမ်ိဳးေတြ ကို စာရင္း ေကာက္ယူ ထားၿပီး ရဲကားေတြ အသင့္ခ် ထားမယ္လို႔ ရန္ကုန္ တိုင္း ဒုတိုင္း တပ္ဖြဲ႕မွူး ရဲမွူးႀကီး ဝင္းဗိုလ္ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

နယ္ေၿမ အလိုက္ ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးေတြ သုံးၿပီး ရဲ လွည့္ကင္းေတြ ခ် ထားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ရဲမွူးႀကီး ဝင္းဗိုလ္ က ဆိုပါတယ္။

တ႐ုတ္အစိုးရက ေပးထားတဲ့ လုံျခဳံေရးရဲကား ၄၅စင္းကို ရန္ကုန္တိုင္း ထဲက ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ မွာ တစ္စင္းဆီ လွည့္လည္ မွာ ျဖစ္ၿပီး တုတ္ ဓား လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မွု ရွိမရွိ ကိုလည္း စစ္ေဆး ရွာေဖြဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ႏွစ္သစ္ကူးည ဂီတပြဲေတြ၊ သန္းေခါင္းယံ ၁၂ နာရီ ထိုးကို ေရတြက္ၾကတဲ့ countdown ပြဲ ေတြ မွာ ေသာက္စား မူးယစ္တာ၊ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားတာ အျပင္ ယာဥ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္ ေတြဟာ ႏွစ္တိုင္း ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိ ၿပီး တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အရလည္း ရန္ကုန္မွာ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com


ကမၻာ့ ေဘာ္လုံး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ FIFA နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဘဏ္စာရင္းေတြ ကို ဆြစ္ဇာလန္ တရားေရး ဌာန က ထိန္းခ်ဳပ္ လိုက္ တာမွာ အဲဒီ့ ဘဏ္စာရင္း ေတြ ထဲ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ဝန္းက်င္ ရွိပါတယ္။

FIFA ဟာ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အ႐ႈပ္အရွင္း ေတြနဲ႔ အေမရိကန္ အာဏာပိုင္ေတြ ရဲ႕ စုံစမ္း စစ္ေဆးတာကို ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ အစိုးရ ေရွ႕ေနေတြ ေတာင္းဆို ထားတဲ့ အတိုင္း သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ရဲ႕ ပထမ တစ္သုတ္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ၿပီ လို႔ ဆြစ္ အာဏာပိုင္ ေတြက ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ကစားပြဲ ပြဲႀကီးေတြ ကို ျပသခြင့္ မူပိုင္ရရွိဖို႔ အတြက္ FIFA အရာရွိ ေတြကို လာဘ္ေငြေတြ ေပးခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္ ေတြကို အေမရိကန္ ေတြက စုံစမ္း ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ဆြစ္အာဏာပိုင္ေတြ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့တဲ့ ေငြ အဝင္အထြက္ ဘဏ္စာရင္း စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ ဟာ FIFA ထိပ္တန္း အရာရွိ ေတြကို စြဲဆို ႏိုင္ဖို႔ အဓိက သက္ေသေတြ ျဖစ္လာမယ္ လို႔ ေမၽွာ္လင့္ ရပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese


ဒီတပတ္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္အစီအစဥ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ Koh Tao ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ တရားလိုဘက္က ယုတၱိခိုင္တဲ႔ သက္ေသတင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေသဒဏ္စီရင္လိုက္တာဟာ တရားမွ်တမႈ လံုးဝမရွိဘူးလို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ Andy Hall က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံထားရသူ (၂) ဦး အယူခံမွာ လြတ္ေျမာက္လာလိမ္႔မယ္လို႔လဲ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးသမား Andy Hall နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာတို႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခု အမႈမွာ တရားလိုဘက္က ယုတ္တိတန္တဲ့ အေထာက္အထား မျပႏိုင္ဘူး။ ေနာက္တခါ ေျဖာင့္ခ်က္ယူတုန္းကလဲ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာက DNA နဲ႔လဲ မကိုက္ညီဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ဒီလိုေျပာရဲ ႔သားနဲ႔ ျပစ္မႈထင္ရွားတယ္ဆိုၿပီး စီရင္လိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ ႔ တရားဥပေဒဟာ အေတာ္ေလး ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့။

Andy Hall ။ ။ တရားခံေတြရဲ ႔ အက်ဳိးေဆာင္ေတြရဲ ႔ သေဘာကေတာ့ တရားလိုဘက္က သူတုိ႔ရဲ ႔ စြပ္စြဲခ်က္အတြက္ သက္ေသခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ မျပႏိုင္ပါဘူး။ စြပ္စြဲခံရသူ (၂) ေယာက္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ယုတ္တိတန္တဲ့ အေထာက္အထား မျပႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမႈကို ပလပ္ရပါလိမ့္မယ္ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားနာစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာလဲ အေထာက္အထားေတြ တင္ျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အထား၊ မႈခင္း ေဆးပညာအရ သဲလြန္စေတြ ရွာေဖြေပးတဲ့ေနရာမွာ ည့ံဖ်င္းအားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ခိုင္လံုစိတ္ခ်ရမႈ မရွိပါဘူး။ ေနာက္တခါ DNA စစ္ေဆးရာမွာလဲ နည္းလမ္းမက်ပါဘူး။ ေနာက္တခုက ႏိွပ္စက္ညွဥ္းဆဲတယ္ဆိုတာေတြပါ။ ဒီျပႆနာေတြအားလံုးကို က်ေနာ္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး CCTV ထဲမွာ ေတြ႔ရတာကလဲ၊ ေဝၿဖိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ၿဗိတိန္အစိုးရနဲ႔ ထုိင္းအစိုးရတို႔ရဲ ႔ အေလာင္းခြဲစိတ္ စစ္ေဆးမႈေတြမွာလဲ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို သံသယ ျဖစ္စရာေတြ၊ အျငင္းပြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါကို တရားသူႀကီးေတြက ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္လိုက္ပါတယ္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သေဘာမတူပါဘူး။ လံုးဝကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ အယူခံဝင္ပါမယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ ႔ တရားစီရင္ေရးမွာ ဒီလုိပဲ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနတာပဲလား။

Andy Hall ။ ။ အကုန္လံုကို အဲဒီလို ၿခံဳၿပီးေတာ့ ေျပာလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ တရားရံုးရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုတာကို ေလးစားပါတယ္။ ထိုင္းတရားရံုးရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔က သေဘာမတူႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အယူခံတက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ ႔ တရားစီရင္ေရးအေပၚ သေဘာထားတစံုတရာ ေၾကညာစရာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်န္ႏိုင္ငံေတြရဲ ႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္လိုပါပဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက ဒီေနရာမွာ ျမန္မာေရႊ ႔ေျပာင္းလုပ္သားေတြအေပၚမွာ အျပင္းအထန္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိေနတယ္လို႔ လူတိုင္းေျပာၾကပါတယ္။ Discrimination အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ေပါ့။ ဒီလို အေထာက္အထား မခိုင္လံုဘဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ကိစၥဟာ ျမန္မာေရႊ ႔ေျပာင္းလုပ္သားေတြမို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါလား။

Andy Hall ။ ။ ထိုင္းမွာေရာက္ေနတဲ့ ေရႊ ႔ေျပာင္းလုပ္သားေတြအဖို႔ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဓိက ျပႆနာတရပ္ကေတာ့ စကားျပန္ ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့အခါမွာ၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ၊ တရားစြဲဆုိခံရတဲ့အခါမွာ၊ တရားခြင္မွာ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ မရွိပါဘူး။ ဒီအမႈမွာလဲ အလားတူပါပဲ။ ရဲဘက္က စကားျပန္ႏွစ္ေယာက္ သံုးပါတယ္။ ဘာသာစကား သိပ္အားနည္းပါတယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ တရားရံုးမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတုိ႔ ထုိင္းစကားေတာင္ ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ပါဘူး။ ဒါက အဓိက ျပႆနာပါ။ ေနာက္ျပႆနာတရပ္ကေတာ့ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ေရွ ႔ေနေရွ ႔ရပ္ေကာင္းေကာင္း မရႏိုင္ၾကပါဘူး။ တရားဥပေဒအရ ခုခံကာကြယ္မယ့္ အလံုအေလာက္ရဖို႔အတြက္ အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ျပႆနာက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာတရပ္ပါ။ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြသာမက က်န္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလဲ ေရွ ႔ေနေတြရဲ ႔ မူဝါဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအမႈမွာေတာ့ ေဇာ္ေဇာ္ နဲ႔ ေဝၿဖိဳးတုိ႔ဟာ တျခားေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြထက္စာရင္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုခံကာကြယ္မႈ အမ်ားႀကီးရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ခင္မ်ား ေမးသလို ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသလားဆိုတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ဘာသာျပန္ကိစၥနဲ႔ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ လံုေလာက္တဲ့ ခုခံေခ်ပခြင့္ မရရွိႏိုင္တာအပါအဝင္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ အားနည္းတာလဲ ပါဝင္ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔လို႔ တရားဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတဲ့လူေတြ ထင္သလို လုပ္ေနၾကတာပါ။ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဆိုရင္ မၾကာခဏ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံရတာ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရတာေတြ ထုိင္းႏိုင္ငံတဝွမ္းမွာ ရွိေနပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒီအေျဖနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ အခ်က္ (၂) ခ်က္ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္ (၁) ခ်က္ကို ေမးရမယ္ဆိုရင္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီတဲ့ စကားျပန္ကို ထုိင္းရဲေတြက ေရြးခ်ယ္တာလား။ ဆိုေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီလူေတြဟာ ထိုင္းစကားကၽြမ္းက်င္သူေတြ အေျမာက္အျမား ရွိပါတယ္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ။ ျမန္မာေတြထဲက ရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတြ၊ မြန္တိုင္းရင္းသားေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို အရည္အခ်င္းမျပည့္မီတဲ့၊ မကၽြမ္းက်င္တဲ့ စကားျပန္ေတြကို ေရြးရတယ္လို႔ ထင္ပါလဲ။ ဒါက တမင္မ်ား ေရြးသလား။

Andy Hall ။ ။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ မသိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ခုိင္လံုစိတ္ခ်ရတဲ့ ဘာသာျပန္ ရွိေနဖို႔၊ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ဆိုတာ ရဲဘက္က တာဝန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအမႈမွာ သူတုိ႔က အဲဒီလို လုပ္မေပးပါဘူး။ အခု စကားျပန္ႏွစ္ေယာက္ဟာ အရည္အခ်င္း လံုးဝည့ံဖ်င္းေနတယ္ဆိုတာ သိပ္ကိုထင္ရွားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စကားျပန္ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာလဲ စြပ္စြဲခံရတဲ့ ႏွစ္ဦးနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့၊ ဘာသာတရား မတူညီတဲ့သူေတြကို သိသိႀကီးနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ တင္းမာမႈေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရဲေတြရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ လက္မခံႏိုင္စရာပါ။ ဒီလို လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ စြပ္စြဲခံရသူ ႏွစ္ဦးအဖုိ႔ အမႈစံုစမ္းစစ္ေဆးခံရတဲ့ ကာလမွာလဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း မခံခဲ့ရဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာသံရံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အထူးသျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူ ႏွစ္ဦးအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ ေပးခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ တကယ္ေတာ့ သံရံုးဆိုတာ၊ ေကာင္စစ္ဌာနဆုိတာ တျခားေျမမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြရဲ ႔ အက်ဳိးကို ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြပါ။

Andy Hall ။ ။ မရွိဘူးဗ်။ သံရံုးကိုယ္ႏိႈက္ကလဲ ဒီေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ ႔ အေရးကိစၥမွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးတယ္ဆိုတာ သိပ္ၿပီးနည္းပါးပါတယ္။ ဒါေတြမကပါဘူး သံရံုးမွာ ျခစားမႈေတြကလဲ ျပင္းထန္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ထုိင္းမွာရွိတဲ့ သံရံုး၊ မေလးရွားမွာရွိတဲ့ သံရံုးေတြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အကြက္က်က် အဂတိလိုက္စားတာေတြ၊ ေငြညစ္ေတာင္းခံတာေတြကို အလုပ္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ေတြ၊ ပြဲစားေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေဇာ္ေဇာ္ နဲ႔ ေဝၿဖိဳးတို႔ကို အကူအညီေပးရတဲ့ ျမန္မာအစိုးရအေပၚလဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အခု သူတုိ႔ ျပစ္ဒဏ္က်ခံၿပီးမွ ဒီအေပၚမွာ လူေတြ မေက်နပ္သံေတြ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ ေနာက္က်ေနပါၿပီ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒီအမႈ အထူးသျဖင့္ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ဟာ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္ေလာက္အထိ ထိခိုက္မႈ ရွိပါလဲ။

Andy Hall ။ ။ ဒီအမႈကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ဒီတရားရံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြနဲ႔တကြ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု အထူးစိတ္ထိခိုက္ၾကပါတယ္။ အခု ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရသူ ႏွစ္ဦးဟာ စြဲဆိုခ်က္အတိုင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ထုိးေကၽြးခံရသူေတြသာ ျဖစ္တယ္လို႔ အားလံုးက ယူဆေနပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ သူတုိ႔ အျပစ္မဲ့လား။ အျပစ္ရွိသလားဆိုတာကို မေျပာလိုပါဘူး။ တရားမွ်တတဲ့ စီရင္စစ္ေဆးမႈမ်ဳိးပဲ ရေစခ်င္တာပါ။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ မွ်တတဲ့ တရားစီရင္မႈ လံုးဝမရရွိခဲ့ပါဘူး။ တရားလိုဘက္က ဒီလူႏွစ္ဦး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္ဆိုတာ ခိုင္လံုတဲ့၊ သံသယရွင္းတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထား မတင္ျပႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဆိုေတာ့ သူတို႔ကို တရားေသ လႊတ္ေပးရမွာပါ။ ဒီလို မမွ်တမႈေတြ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာပါ။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ေျပာရရင္ေတာ့ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာတရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအမႈကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အျပည့္အဝနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါလိမ့္မယ္။ တရားစီရင္ေရး၊ တရားမွ်တမႈသက္သက္နဲ႔ ရွင္းျပရပါမယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ အမ်ဳိးသားေရးအရ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာတရပ္ မဟုတ္ပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တကယ္လို႔သာ စြပ္စြဲခံရတဲ့ ႏွစ္ေယာက္ဟာ ျမန္မာေတြမဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ ဒါမွမဟုတ္ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရး သိပ္ေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံက ေလးစားအားကိုးရတဲ့ ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံရဲ ႔ ႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေကာ အခုလို စီရင္ဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါလား။

Andy Hall ။ ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအမႈကို အမ်ဳိးသားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ မၾကည့္လို႔ပါဘူး။ အဲဒီ ရႈေထာင့္ေတြကို က်ေနာ္ မေဝဖန္လိုပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က ဒီအမႈမွာ မမွ်တဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အယူခံတက္မယ္။ စြပ္စြဲခံ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ကလဲ ဒီအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါတယ္။ အယူခံရံုးကို တက္မယ္။ မရရင္ တရားရံုးခ်ဳပ္ကို တက္မယ္။ အဲဒီၾကရင္ သူတုိ႔ လြတ္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အခု သူတုိ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပံုကလဲ သိပ္ၾကမ္းၾကဳတ္ပါတယ္။ (၂၄) နာရီလံုးလံုး ေျခခ်င္းခတ္ထားတယ္။ တိုက္ပိတ္ထားတယ္။ ေသဒဏ္က်စာရင္းမွာပါၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳေရးအထူး တင္းၾကပ္ထားပါတယ္။ အေျခအေန ဆိုးဝါးလွတဲ့ ထိုင္းအက်ဥ္းေထာင္မွာ ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ လိုအပ္ပါတယ္။ အယူခံၿပီးရင္ သူတို႔ လြတ္မွာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ထုိင္းအယူခံ တရားရံုးကိုေတာ့ လံုးဝခိုင္လံုစိတ္ခ်ရတယ္လို႔ Andy တို႔အေနနဲ႔ လက္ခံတယ္ေပါ့။ အယံုအၾကည္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။

Andy Hall ။ ။  ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ ႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို က်ေနာ္တုိ႔ ေလးစားပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈနဲ႔အညီ လုပ္လာမယ္လို႔ တရားရံုးအေပၚ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အယူခံတရားရံုးဟာ အမႈရဲ ႔ အခ်က္အလက္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို စဥ္းစားစစ္ေဆးမွာပါ။ ျပစ္မႈထင္ရွားတယ္ဆိုတာ အစိုးရ ေရွ ႔ေနေတြ၊ တရားလို အက်ဳိးေဆာင္ေတြဘက္က သံသယကင္းရွင္းေအာင္ သက္ေသမျပႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အယူခံတဲ့အခါမွာ လြတ္မယ္လို႔ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ေနၾကတာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက ျမန္မာျပည္သူေတြ၊ တခါ ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြ ထိုင္းသံရံုးေတြေရွ ႔ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ဒီ တရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ တစံုတရာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လို႔ Andy ထင္ပါလား။

Andy Hall ။ ။ လူထုအေနနဲ႔ စြပ္စြဲခံရသူ ႏွစ္ဦးမွာ အျပစ္မရွိဘူး။ တမင္ ထိုးေကၽြးျပစ္ဒဏ္ခံရတာလို႔ ယံုၾကည္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတယ္ဆိုတာကေတာ့ ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိပါဘူး။ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ့္အဖို႔ ဒီအမႈကို နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ တဦးအဖို႔ကေတာ့ အျပစ္ရွိမရွိဆိုတာ မေျပာလိုပါဘူး။ တရားရံုးေရွ ႔ေမွာက္မွာ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသခံနဲ႔ သံသယကင္းေအာင္ ျပသႏုိင္မွ အျပစ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ မျပသႏုိင္သမွ် အျပစ္မရွိပါဘူး။ ဆိုေတာ့ ဆႏၵျပသူေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပၾကတယ္ဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ အလုပ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဆႏၵျပမႈေတြဟာ ထိုင္းတရားေရး စီရင္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါ့မလား။ က်ေနာ္ မသိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ဆံုးတခု ေမးခ်င္တာကေတာ့ ေသဆံုးသြားရတဲ့ လူႏွစ္ဦးဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္လို႔၊ ၿဗိတိန္အစိုးရကို ေက်နပ္ေအာင္ ဒီလူငယ္ႏွစ္ဦးကို ထိုးေကၽြးလိုက္တယ္ဆိုရင္ မွန္ပါသလား။

Andy Hall ။ ။ ၿဗိတိန္အစိုးရနဲ႔ံ ေသဆံုးသူ ႏွစ္ဦးရဲ ႔ မိသားစုကပါ ဒီအမႈအတြက္ အျပစ္မရွိသူေတြကို အျပစ္ဖို႔ၿပီးေတာ့ စီရင္တာမ်ုိး လိုလားၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျဖစ္ျဖစ္၊ ထိုင္းျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားဘယ္လူမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ပါ ။ အခုအခ်ိန္အထိ ျပစ္မႈ အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္သူ ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ေသးပါဘူး။ မူခင္း ျဖစ္ပြားတဲ့ေန႔က အဲဒီေနရာကို က်ေနာ္တို႔လည္း ေရာက္သြားပါတယ္။ ကမ္းေျခမွာ ဘာမွ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ဟာ တမင္ထိုးေကၽြခံရတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တရားလိုဘက္ကလည္း သက္ေသအလံုအေလ်ာက္ မျပႏိုင္ပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com