သတၱိႏွင့္စစ္သား

၁၉၄၂ ခု ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ စဖဲြ႕သည္မွ ယေန႔ထိ သတၱိရိွေသာ စစ္သားႏွစ္ဦးကိုသာ ေတြ႕ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင့္ဘက္တန္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုနွစ္ဦးအျပင္ အတိတ္ပစၥုပၸန္ က်န္ရိွေနပါက ေထာက္ျပျဖည့္စြက္ေစလိုပါသည္။ သတၱိ = စြမ္းရည္၊ ရဲရင့္ျခင္းျဖစ္၍ စစ္သားတိုင္း ၎ကိုမပိုင္ဆိုင္ၾကဘူး လားအေမးကို Margaret Mitchell ၏ Gone With The Wind (ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္ 'ေလရူးသုန္ သုန္') မွ အက္ရွေလ၏ စစ္ေျမျပင္ထြက္ စစ္သားတို႔ သတၱိ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုေဖာ္ျပ၍ေျဖလိုသည္။ မင္းသမီးစကားလက္က အက္ရွေလကို သတၱိေကာင္းေၾကာင္း၊ သတၱိေၾကာင္သူ မဟုတ္၍ တိုက္ပဲြတြင္ အေျမာက္ေပၚတက္တိုင္ကာ တိုက္ပဲြ၀င္သျဖင့္ စစ္ဦးစီးမွဴးကပင္ ခီ်းက်ဴးရေၾကာင္းေျပာရာ -
''ဒါက သတၱိမဟုတ္ဘူး စကားလက္။ စစ္တိုက္ရတာဟာ အရက္ေသာက္ရတာနဲ႔ အတူတူပဲ။ အရက္ဟာ ေသာက္တဲ့သူတိုင္းကို မူးေစသလို စစ္တိုက္ရရင္ သူရဲ ေကာင္းျဖစ္ျဖစ္ လူေၾကာက္ျဖစ္ျဖစ္ သတၱိေကာင္းလာမွာပဲ။ သတၱိမေကာင္းရင္ ေသသြားမွာေပါ့။ ဘယ္မေကာင္းဘဲ ေနရဲပါ့မလား'' (ဒု-တဲြ စာ-၄၄၇)

အမ်ားနွင့္အတူ ေသနတ္ဆဲြကာ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္ရဲ ေသာ သတၱိ ေယာက်ာ္းတိုင္းရိွၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မတရား ဖိနိွပ္ေသာဖက္ဆစ္နွင့္ ဖက္ဆစ္ဆန္ အစိုးရလက္ေအာက္မွ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ဆို၍ အပ္ တိုမွ်မပါဘဲ ထိုမင္းဆိုးမင္းညစ္ကို ေတာ္လွန္လွ်င္ ပစ္သတ္မည္မွန္းသိလ်က္၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရမည္မွန္း သိလ်က္၊ ဘ၀နွင့္အသက္ ပ်က္စီးမည္မွန္းသိလ်က္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကေသာ သူ႔ကြ်န္ ေခတ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ စစ္ကၽြန္ေခတ္ အေရးေတာ္ပံုတပ္သားမ်ားႏွင့္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ အစြမ္းကုန္နိွပ္စက္စစ္ေၾကာမႈကို ဒူးမေထာက္ အညံ့မခံအန္တုခဲ့ၾကေသာ ဘဘဦး၀င္းတင္၊ ဦးေသာ္က စသူတို႔၏ သတၱိ မ်ဳိးကား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာသာမွ်ရိွပါမည္။ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းလို ရာဇ၀င္ေျပာင္ေသာ အစြမ္းသတၱိနွင့္စစ္သားကေတာ့ ျမန္မာ့ေျမမွာ ယခုထိ မရိွေသးပါ။ ''ဆန္း၏သတၱိ၊ ဆန္း၏သမာဓိ၊ ဆန္း၏ပညာ ေဟာစရာကား အလြန္မ်ား၏''ဟု ဆရာေဇာ္ဂီ်ဆိုသည့္အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မ်ားစြာေသာသတၱိထဲမွ နွစ္ခုကိုသာတင္ျပပါမည္။

၁။ ၁၉၄၂ ဧၿပီလတြင္ BIA နွင့္ ဂ်ပန္တပ္ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ ျမန္မာ့ေျမမွ ဆုတ္ခြာသည္။ ၁-၈-၄၃ တြင္ ဂ်ပန္ေပးေသာလြတ္လပ္ ေရးရသည္။ အဂၤလိပ္ေျပးသည္မွ လြတ္လပ္ေရးအခါလည္သည္ထိ ျပည္ သူတို့ဘ၀သည္ ''က်ားေၾကာက္လို႔ ရွင္ႀကီးကိုး က်ားထက္ရွင္ႀကီးဆိုးဘ၀ ႀကံဳရၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္ကို ၁-၈-၄၄ လြတ္လပ္ေရး နွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။ ၾကည့္ပါ။

''ယခု လြတ္လပ္ေရးရတာ တနွစ္ေစ့လာၿပီ။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ ဘာေတြရခဲ့ၾကသလဲ။ အမွန္ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြနု္ပ္တို႔တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးအရသာဆိုတာ မခံစား ရေသးဘူး။ ခံစားရတဲ့လူေတြဟာလည္း လူနည္းစုသာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ လူနည္းစုေတြထဲမွာ ဘယ္သူေတြပါလဲဆိုလို႔ရိွရင္ ကြ်န္ေတာ္အပါအ၀င္ ကြ်နု္ပ္တို႔အထက္ အစိုးရအရာရိွႀကီးေတြ။ ဒီလူေတြကို ကပ္ေျမႇာင္ျပီး စားေနတဲ့လူေတြ။ အျမတ္အစြန္းၾကီးၾကီးယူၿပီး လူေတြရဲ့ဒုကၡကို ရင္းနီွးၿပီး စီးပြားရွာေနတဲ့ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြ။ အဲဒါေတြေလာက္ပဲ''

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ထိုစဥ္က ျပည္သူ႔အပူကို မွ်ေ၀ခံစားရ၍ ထိုစကားမ်ား ပြင့္အန္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ေခတ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ဦးေန၀င္း၏ (၂၆)နွစ္ ဆိုရွယ္လစ္ အရသာ ျပည္သူတို့ ဘယ္ဆီေနမွန္းမသိပါ။ ဦးသန္းေရႊ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဘ၀ နိုင္ငံ လည္းမျဖစ္ျပည္သူလည္းမရ။ ဦးသိန္းစိန္ေခတ္၊ ဒီမိုကေရစီ အရသာေ၀း၊ ဘူဒိုဇာေၾကာင့္ ေျပးရသည့္ ျပည္သူတို႔ဘ၀၊ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူ ဗေလာင္ဆူအပူေတြနွင့္ သာ။ ၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၅ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔ဘ၀ အေျခအေနမွန္ မည္သည့္စစ္ေခါင္းေဆာင္မွ် ဖြင့္ဟမေျပာရဲခဲ့ၾက။ သို႔ ေသာ္ အာဏာရွင္အက်ဳိးတြက္ကား မမွန္ေသာစကားကို ဆိုခဲ့ၾကသည္။

(က) ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ အတြင္း စစ္ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ေက်ာင္းသားရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူတို့႔ စစ္အစိုးရဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ရပ္တို႔ကို သမၼတနွင့္ ကာခ်ဳပ္တို႔သိပါလ်က္ ၂၀၀၈ ဖဲြ့စည္းပံုကို လူထု ၉၂ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကျခင္းသည္ သမိုင္းကို လိမ္လည္ေသာစကား။

(ခ) ၁၆-၃-၂၀၁၆ ရက္စစ္ကိုင္းရြာသစ္ၾကီး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၌ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က ''ျပည္တြင္းစစ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ သယံဇာတမ်ားသာမက မူးယစ္ ေဆး၀ါးနွင့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား ထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္း''ဆိုခဲ့ျခင္းသည္ ျဖစ္ရပ္မွန္နွင့္ ကင္းကြာေနၿပီး ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္ကို်းရွာမႈကို ကာကြယ္ သည့္ ေနာက္ဆံုးလိမ္လည္ မုသားစကား။ ျမင္သာပါသည္။ ဖဆပလနွင့္ မဆလေခတ္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ေတာမျပုတ္၊ ေတာင္မျပုန္း ပါ။ သူ့ကြ်န္ဘ၀ နွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ေပၚ ေတာမေျပာင္။ စစ္ကြ်န္ေခတ္၂၂နွစ္ ေတာေတာင္အစ ေရထြက္အလယ္၊ တြင္းထြက္အ ဆံုး ဆံုးရံႈးခဲ့ရျခင္းနွင့္ျမစ္ဆံု၊ လက္ပံေတာင္း တရုတ္ကိုေရာင္စားခဲ့ျခင္း သည္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္တို႔ တဖို႔တည္းၾကည့္ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈေၾကာင့္သာ။ ထို့ျပင္လယ္ယာျခံေျမ အဓမၼခဲြေ၀သိမ္းယူခဲ့၍ တိုင္းျပည္နွင့္ လူထုသည္ အာဏာရွင္ငယ္လတ္ႀကီးတို႔နွင့္ ခရိုနီငယ္ လတ္ႀကီးတို႔အတြက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို မည္သည့္စစ္ေခါင္းေဆာင္မွ် မသံုး သပ္၀ံ့ပါ။ တကယ့္သတၱိသည္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို လက္ခံ၀ံ့ျခင္း၊ တင္ျပျခင္း၊ အမွား၀န္ခံ၀ံ့ျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ိုးေျဖာင့္ျဖဴစင္ကာ ကိုယ္ က်ဳိးမၾကည့္သူမွလည္း ထိုသတၱိအျပည့္ရိွသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ေခတ္အစိုးရနွင့္ ျပည္သူဘ၀ ျခားနားမႈျဖစ္ရပ္မွန္ကိုျမင္ၿပီး ျပည္သူ့ဒုကၡကို နားလည္ခံစားရ၍ ဂ်ပန္ဓားေအာက္ အသက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္မွန္းသိလ်က္ ျပည္သူ႔ဘက္က ပြင့္ထြက္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ၁၉၄၆ ၾသဂုတ္လ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မဟာမိတ္စစ္ေသနာပတိ ေလာ့(စ္)လူ၀ီေမာင့္ဘက္တန္ ဂုဏ္ျပဳပဲြတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသတၱိကို ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထိုပဲြတြင္ ဗိုလ္ခု်ပ္ကို ေခ်ာင္ ထိုးထားၿပီး စကားေျပာအစီစဥ္မွာမပါ။ ကက္စဘီအစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား တလွည့္စီ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾက၍ ေနာက္ဆံုးေမာင့္ဘက္တန္ေျပာသည္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ(Politics is the Refuge of Scoundrels)စကား လံုးပါလာသည္။ သူေျပာအၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွအပ အားလံုးၾသဘာလက္ခုပ္ေပးသည္။ လက္ခုပ္သံအဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေမာင့္ဘက္တန္အနီးသြားကာ ထိုစကား မွားေၾကာင္းေျပာခဲ့ပံုကို ကိုယ္ေတြ႕က်ဳံမေငး သခင္တင္ေမာင္က ဤသို႔ ေဖာ္ျပပါသည္။

''နိုင္ငံေရးေလာကဆိုတာ လူယုတ္မာတို႔ ခိုကိုးရာေဒသျဖစ္တယ္လို႔ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႀကီးက ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါဟာ အေနာက္နိုင္ငံမွာေတာ့ မွန္ေကာင္းမွန္မယ္။ က်ဳပ္တို႔ အေရွ႕ႏိုင္ငံအယူအဆကေတာ့ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႀကီး ခံယူခ်က္နဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔ဆီမွာ နိုင္ငံေရးဆိုတာ ပရဟိတလုပ္ငန္း၊ ေလာကတၳစရိယက်င့္တဲ့လုပ္ငန္း၊ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြမလုပ္နိုင္ဘဲ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာလုပ္နိုင္တဲ့လုပ္ငန္း ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးဟာ အင္မတန္မြန္ျမတ္ပါတယ္။ သူယုတ္မာေတြဟာ အလစ္မွာ နိုင္ငံေရးေလာကထဲ ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလို၀င္လာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ေတြက ဒီလူယုတ္မာေတြကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ ၀ိုင္းပယ္နိုင္သည္နွင့္အမွ် နိုင္ငံေရး ေလာကၾကီးဟာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မြန္ျမတ္လာလာပါလိမ့္မယ္''

ေမာင့္ဘက္တန္က Refuge of Scoundrels စကားလံုးကို ဘာေၾကာင့္သံုးသနည္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဘာေၾကာင့္ေခ်ပသနည္း။ ဤတြင္ သူတို႔ နွစ္ဦးဆက္ဆံေရးကို ေလ့လာမိပါသည္။ ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထက္ ၁၅ နွစ္တိတိ ၾကီးသည္။ (ဦးဘ၀င္းလက္ထက္ ၁ နွစ္ ႀကီးသည္။) သူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ခံယူခ်က္၊ စြန္႔စားမႈသတၱိတိို႔ကို ဗိုလ္္ခ်ဳပ္နွင့္မေတြ႕မီကတည္းက သိထားသည္။ အသက္ငယ္ငယ္ကေလးနွင့္ လြတ္လပ္ေရးဦးေဆာင္နိုင္မႈကို အံ့ၾသခီ်းမြမ္းထားသူျဖစ္သည္။ ၁၆-၆ -၄၅ တြင္ လူခ်င္းစေတြ႕ရာ တဦးသေဘာတဦး သိနားလည္ခဲ့သည္။ ကႏၵီေဆြးေႏြးပဲြ၌ ၇-၉-၄၅ တြင္ ဒုတိယ အၾကိမ္ဆံုရာ ေမာင့္ဘက္တန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို တပ္ထဲေနရန္ဆႏၵရိွခဲ့ျပီး (''ခင္ဗ်ား ခ်ာခီ်ျဖစ္မလား ၀ဲလင္တန္ျဖစ္မလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ စစ္သားတေယာက္နဲ႔ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တေယာက္ တၿပိဳင္တည္းမျဖစ္ႏိုင္ဘူး) ဟု ေလးစားစြာပင္ ေျပာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ၂၅.၉.၄၅ ေပးစာတြင္ (နိုင္ငံေရးေလာကထဲ၀င္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း) ခ်စ္ခင္စြာ ျပန္ၾကားခဲ့သည္။

ေမာင့္ဘက္တန္အေနနွင့္ Scoundrels (လူယုတ္မာ၊ ကလိမ္ကက်စ္ ညစ္ပတ္သူ) စကားသံုးျခင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုတ္ဆိုသည္ကို သူတို႔နွစ္ဦး၏ နွစ္ႀကိမ္မွ်သာ ေတြ႕ဆံုမႈက ျပဆိုပါသည္။
သူ႕အေနနွင့္ ထိုစကားလံုးသည္ CAS(B) အစိုးရအဖဲြ႕ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံေရးစားဖားမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ အျမင္မၾကည္ေသာ ျဗိတိသွ်စစ္ ေျပးအစိုးရ (အတြင္း၀န္ဆာဟင္နရီ၊ ICS မစၥတာပီးယား) တို႔လို ႏိုင္ငံေရး အတၱႀကီး သူတို႔ကို ရံြရွာ၍ သံုးေလသလားဟူမူ အေတြးပြားမိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူကိုမူ ဟန္ေဆာင္မႈ၊ မနာလိုမႈ၊ ေျခထိုးမႈ၊ လွည့္ပတ္မႈမ်ားရိွသည့္ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ေနရသည္ကို ညီငယ္တေယာက္အား သတိေပးလို၍လားဟုလည္း ေထြျပားမိျပန္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ေမာင့္ဘက္တန္၏ ျမန္မာလူထုအေပၚထားေစတနာနွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚထားေမတၱာကို ေကာင္းစြာသိေသာ္လည္း Refuge of Scoundrels စကားသည္ နိုင္ငံေရးေလာကကို စြန္းထင္းေစေသာအခါ ဆိုေရးရိွက ဆိုအပ္စြဟူသည့္အတိုင္း ေခ်ပသည္။ သို႔တိုင္ ယေန႔စစ္အာရွင္တို႔လို ''ငါ့စကားႏြားရမဆို'' ခိုင္လံုစြာ ေျပာသည္မွာ ''ဆန္း'' ၏ ပညာျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အသက္သည္ ၃၁ နွစ္ ၆ လ။ ''ဒိြဟိတ္၊ တိဟိတ္'' ေ၀ါဟာရသံုးလိုက္ျခင္းသည္ နိုင္ငံေရးစာေပသာမက ဘာသာေရးစာေပပါ ေက်ညက္ျခင္းကိုျပပါသည္။ (ယေန႔ NLD အမတ္မ်ား အဂၤလိပ္စာခ်ည္း အထင္မႀကီးပါနွင့္။ ထို ဒိြဟိတ္၊ တိဟိတ္စကား အဓိပၸါယ္ပင္ သိပါသလား။ ရပ္၍ စဥ္းစားပါဦး။ ဆရာေတာ္တပါးေမး၍ ရေသာအေျဖကို ေအာက္တြင္ ေရးထားပါသည္။)

တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ = ေလာဘ၊ ေဒါသနည္းပါး၍ ဥာဏ္ပညာႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္
ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ = ေလာဘေဒါသနည္းေသာ္လည္း ပညာမပါသူ
(စကားခ်ပ္၍ ဆိုခ်င္သည္မွာ ၁၉၆၂မွ ၂၀၁၅ ထိ ဒိြဟိတ္မ်ားပင္ တိုင္းျပည္ကို မအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့။

၁။ ေလာဘႀကီးမား၍ ျပည္သူ႔ေျမယာသိမ္းနိုင္ငံေတာခုတ္ေတာင္ ေရာင္းခဲ့ၾကသည္။

၂။ ေဒါသႀကီးမား၍ အစိုးရဆန္႔က်င္သူငါနွင့္မတူ ငါ့ရန္သူသေဘာထားကား နိွပ္စက္ညွဥ္းပန္း၊ ျပစ္မႈနွင့္ ျပစ္ဒဏ္မမွ်ေအာင္ နွစ္ရွည္ေထာင္ ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၃။ ေမာဟႀကီးခဲ့၍ တိုင္းျပည္အကို်းမရိွသည့္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးစီမံကိန္းတို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဥပမာ - ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း)

တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ပရဟိတအမ်ားအက်ဳိးေလာကတၳစရိယ ေလာကေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

တဖန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က Scoundrels ပါမလာေအာင္ နိုင္ငံေရးသမား အစစ္တို႔က တားဆီးသင့္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ေသးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စကားေျပာၿပီးေသာအခါ ေမာင့္ဘက္တန္က ရပ္လ်က္ၾသဘာေပးသည္။ သူမွားေၾကာင္း ၀န္ခံသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းသည္ အားလံုးထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရဲ၀ံ့စြာအသိအမွတ္ျပဳသည္။ သူရယ္ေမာစရာေျပာခဲ့သည့္စကားကို ၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းပါေၾကာင္း အမွားကို သတၱိရိွစြာ ျပဳျပင္ဆိုသည္။

ဤျဖစ္ရပ္တြင္ အမွားကို ေဖာ္ထုတ္ရဲအမွန္ေျပာရဲေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သတၱိနွင့္ အမွားကို ျပဳျပင္ရဲအမွန္ကို ၀န္ခံရဲေသာ ေမာင့္ဘက္တန္သတၱိကို ျမင္ရပါသည္။ အကယ္၍သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သတၱိမေကာင္းခဲ့ပါက ေမာင့္ ဘက္တန္အဆိုသည္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ က်န္သြားမည္။ တခါ ေမာင့္ဘက္တန္သတၱိမရိွပါက ၎တို႔နွစ္ဦး ေျပာၾကားခ်က္သည္ အဆိုနွစ္ခု အျဖစ္ ျငင္းခံုေနရဦးမည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႀကီးပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ေသနာ ပတိၾကီးပင္မွန္ေသာ္လည္း ညီေလးအရြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငယ္ကေလးစကားကို စံထားစရာအမွန္စကားဟု လက္ခံလိုက္ျခင္းက သူသည္ သတၱိနွင့္စစ္သား ဟု ျပလိုက္ျခင္းပင္။

သို႔ျငားျမန္မာ့ေျမမွ စစ္သူၾကီးမ်ားကေတာ့ ျငင္းဆိုမရေသာ အမွားတို႔ကို ေျပာင္ေျပာင္ပင္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ (၁) ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ဆိုတာ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းေရးဆဲြခဲ့တာပါ။ (၂) အေျြကးေက်ဖို႔ ထမင္းတနပ္ ေလွ်ာ့စားပါ။ (၃) ေငြ ၂၀၀၀ိ/ နွင့္ တေန့စာေလာက္င။ (၄) လွ်ပ္စစ္ေတြပိုလို႔ေရာင္းစား (၅) နယ္လွည့္ပါး႐ိုက္လာတာ (၆) ဆိုက္ကားနင္းစားလည္း ခ်မ္းသာနိုင္တယ္ စသည့္ ၀စီကံအမွားတို႔ကို ေျပာခဲ့သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ၀န္မခံရဲၾကေသး။

တိုင္းျပည္နွင့္လူထုအေပၚကံသံုးပါးမွားယြင္းခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းနွင့္ ယေန႔သက္ရိွထင္ရွားရိွ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးခင္ညြန္႔တို႔ နိုင္ငံ အဓိကေနရာရခဲ့ျငား လူထုတံေထြးပက္တာခံရျခင္းဟာ အမွား၀န္မခံရဲေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ သတၱိနွင့္ျပည့္စံုေသာ စစ္သားမရိွေသးဟု ဆိုရေၾကာင္းနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို သတၱိနွင့္စစ္သားမ်ား ေပါမ်ားရိွေစခ်င္ပါေၾကာင္း။

ကိုေဌး(နတ္ေမာက္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.