ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္

အူလန္ဘာတာ ဇူလိုင္ ၁၅
မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ အူလန္ဘာတာၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္သို႔ ေရာက္ရွိရာ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံသမၼတ အယ္လ္ဘတ္ခ္ေဒါ့ဂ်္ ဇတ္ခ္ဟီးလ္ယာဒ္က ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္သည္။

အာရွ-ဥေရာပထိပ္သီးအစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ အစည္းအေဝး ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပရာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ဥကၠ႒ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ သမၼတ အယ္လ္ဘတ္ခ္ေဒါ့ဂ္် ဇတ္ခ္ဟီးလ္ယာဒ္၊ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒၚနယ္တက္စ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဆလိုဗက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာေရာဘတ္ ဖီလ္ကိုးႏွင့္ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ မူေရးလ္မက္ခါလီတို႔က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၾကသည္။
မြန္ဂိုလီးယားသမၼတက ေျပာၾကားရာတြင္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံသည္ အာရွႏွင့္ ဥေရာပၾကားတြင္ သီးသန္႔ တည္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ အႀကီးမားဆုံး တိုက္ႀကီးႏွစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ယင္းတိုက္ႏွစ္တိုက္ကို ဆုံစည္းေပးႏိုင္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝဝ ခန္႔ကပင္ အာရွႏွင့္ ဥေရာပ သံတမန္မ်ား သည္ မြန္ဂိုလီးယား၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ Kharakhorum ၌ ေတြ႕ဆုံေလ့ရွိၾကၿပီး တိုက္ႀကီးႏွစ္ခု ၾကားရွိ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားအၾကား နားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္၊ ကုန္သြယ္မႈ လုံၿခံဳေခ်ာေမြ႕ ေစရန္၊ နည္းပညာအသစ္မ်ား ဖလွယ္ရန္ႏွင့္ စာပို႔ကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ရန္စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေျမေပၚမွာ ASEM ထိပ္သီးအစည္း အေဝးတစ္ရပ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရျခင္းသည္ မြန္ဂိုလီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း မြန္ဂိုလီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူေတြ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

ဤႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္း မိမိတို႔၏ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ ဆိုင္းငံ့ ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္းေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕ ကိစၥ မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီက ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ဆက္စပ္အစည္း အေဝးမ်ားအျပင္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဤအစည္း အေဝးမ်ားတြင္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါေၾကာင္း။

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ASEM ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အူလန္ဘာတာေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဥကၠ႒ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ASEM ၏ အတိတ္ ကာလေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို စီစဥ္ ေရးဆြဲကာ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရရွိႏိုင္သည့္အေျဖမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ ေဆြးေႏြးမည့္ အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လာမည့္ ေျခလွမ္း မ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲမည္ဟုလည္း မိမိယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ယင္းကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာအေလးေပးၿပီး အျပဳသေဘာအေဆာင္ဆုံးျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည့္ မိမိ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားရာတြင္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ၏ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အဖြင့္စကား ေျပာၾကားခြင့္ရသည့္ အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ယခုထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ ASEM အဖြဲ႕တည္ေထာင္ေသာ ႏွစ္(၂ဝ)ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္သည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ထူးျခားပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တာဝန္ယူၿပီး သုံးလတာကာလအတြင္း အာရွ-ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ တက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယေန႔ၾကြေရာက္လာသည့္ ဂုဏ္သေရရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အားလုံးကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါေၾကာင္း၊ တိုက္ႀကီးႏွစ္ခုမွ လာေရာက္သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဤအခမ္းအနားမွ ရသည့္ အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားပါေၾကာင္း။

ASEM သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွ ၂၆ ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ငယ္မွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ႏွစ္ ၂ဝ အၾကာ၌ ၅၃ ႏိုင္ငံအထိ တိုးတက္လာသည္ကို သိရွိရသည့္ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ASEM ၏လုပ္ငန္းစဥ္၌ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ လာျခင္းကို ျပသသည္ဟု မိမိဆိုလိုခ်င္ပါေၾကာင္း။

စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ မိတ္ဖက္အေရအတြက္ တိုးတက္မ်ားျပားလာခ်ိန္တြင္ ASEM အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂ဝ ကာလအတြင္း အဘက္ဘက္မွခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အာရွႏွင့္ ဥေရာပအား ပိုမို နီးကပ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ASEM သည္ အစိုးရတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္တိုက္လုံးရွိ ျပည္သူမ်ားကိုစုစည္းႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ASEP ၊ ASBF ႏွင့္ ASPF ကဲ့သို႔ေသာ ဖိုရမ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အာရွ-ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးအေနျဖင့္ တိုက္ႏွစ္တိုက္အၾကား နားလည္မႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အျခားဘက္စုံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ASEM အေနျဖင့္ အာရွ-ဥေရာပေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ASEM ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ တရားဝင္ မဟုတ္သည့္အျပင္အဆင္သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မိမိတို႔မည္ကဲ့သို႔ အတူတကြေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အျမင္မ်ားဖလွယ္ရန္ အသုံးဝင္သည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ မိမိတို႔အားလုံးကိုေထာက္ကူေပးပါေၾကာင္း။

ASEM အဖြဲ႕၏ သက္တမ္းမွာဆယ္စုႏွစ္သုံးခုအတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အစဥ္အလာ မဟုတ္ေသာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မူးယစ္ေမွာင္ခိုတိုက္ဖ်က္ေရး၊ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပါအဝင္ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားနယ္ပယ္မ်ားအေပၚ အေလးထားမႈကိုတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျခားနားသည့္အျမင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားရွိၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိန္းသိမ္းမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျခားနားေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အားေပး ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာသဘာဝက်ပါေၾကာင္း။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုလိုျပဳလုပ္မႈမ်ားကိုအဟန္႔အတား တစ္ခုသို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ မ႐ႈျမင္သင့္ဘဲ မိမိတို႔၏ဘုံအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မိမိတို႔ၾကားမွာရွိသည့္ မတူညီမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးမည့္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္သင့္ပါေၾကာင္း။

အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ ASEM မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာ အားေကာင္းလာေစရန္ မိမိတို႔ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ASEM မိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အခိုင္အမာေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

ယင္းႏွင ့္ပတ္သက္ၿပီး လာမည့္ ASEM ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္လယ္တြင္ မိမိတို႔အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ကတိကဝတ္ကို မိမိအေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳလိုၿပီး ယင္းအစည္းအေဝးက ASEM ဝန္ႀကီးမ်ားကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ရာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေတြ႕ႀကံဳေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ASEM အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ မိတ္ဖက္ျပဳလုပ္မႈသည္ တိုက္ႀကီးႏွစ္တိုက္ေန ျပည္သူမ်ား သာမက ကမၻာေပၚရွိ ျပည္သူအမ်ားစု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ယခုထက္ပို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မိမိတို႔၏ စုေပါင္း ႀကိဳးပမ္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဤအေရးပါသည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ အတူ တကြလုပ္ေဆာင္ရန္ မိမိတို႔အဆင္သင့္ရွိပါသည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ- ဥေရာပပါလီမန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအစည္းအေဝး (The Ninth Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting - ASEP 9)၊အာရွ-ဥေရာပစီးပြားေရးဖိုရမ္ (The Asia-Europe Business Forum - AEBF)၊ ပုံစံသစ္ ေအဆမ္ (Model ASEM) ႏွင့္ အာရွ-ဥေရာပ ျပည္သူ႔ ဖိုရမ္ (Asia – Europe People’s Forum - AEPF) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။

ထို႔ေနာက္ မ်က္ႏွာစုံညီထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို “Two Decades of Partnership: Taking Stock and Looking Ahead” ႏွင့္ “Promoting ASEM Partnership for Greater Connectivity” ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည္။

မ်က္ႏွာစုံညီထိပ္သီးအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္သည္။

ညပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ အာရွ- ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူ အူလန္ဘာတာၿမိဳ႕ ဂ်င္ဂ်စ္ခန္စုေပါင္းရြက္ထည္တဲ၌ က်င္းပသည့္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံသမၼတ၏ မြန္ဂို ႐ိုးရာ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။

အဆိုပါ ညစာစားပြဲမတိုင္မီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ၏ နာဒမ္ ႐ိုးရာအားကစားပြဲေတာ္၌ ထည့္သြင္းက်င္းပသည့္ နပန္းပြဲ၊ ျမင္းစီးႏွင့္ ျမားပစ္သ႐ုပ္ျပ အစီအစဥ္မ်ားကို အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္အားေပးသည္။

နာဒမ္႐ိုးရာအားကစားပြဲေတာ္ကို မြန္ဂိုလီးယား ႏိုင္ငံ၏ ေႏြဥတုအလယ္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ ဆင္ႏႊဲ ေလ့ရွိၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ယူနက္စကိုက လူသား မ်ဳိးႏြယ္တို႔၏ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ အားကစားနည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Myanmar President Office

COMMENTS

Name

art,1,article,1316,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7558,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16088,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,146,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္
https://4.bp.blogspot.com/-BhFFi9XZOxw/V4nIIpc1ZcI/AAAAAAAAYP8/_qXqPl0J28I_rCvfrLbVCVvNy3ujnPsPwCLcB/s640/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-BhFFi9XZOxw/V4nIIpc1ZcI/AAAAAAAAYP8/_qXqPl0J28I_rCvfrLbVCVvNy3ujnPsPwCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_209.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_209.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy