သေဘၤာလုိင္းမ်ားမွ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္သတၱာခ်ထားေရး ေႏွာင့္ေႏွးမႈအတြက္ အပုိေၾကးမ်ား ေကာက္ခံမည္

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ သေဘၤာမ်ား ဆုိက္ကပ္ရပ္နားရသည္မွာ လြယ္ကူဆင္ေျပေသာ္လည္း ကြန္တိန္နာမ်ား ထားရွိရာ ေနရာတြင္မူ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ မညီမွ်မႈေၾကာင့္ ကုန္သတၱာမ်ား စုပံုပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ သေဘၤာမ်ားမွာ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိသာ ရပ္နားေလ့ ရွိေသာ္လည္း စုပံုေႏွာင့္ေႏွးမႈ အဆုိး၀ါးဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေမလတြင္ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕သေဘၤာမ်ားမွာ ၁၆ ရက္ၾကာအထိ ရပ္နားထားခဲ့ရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္မူ တုိးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိလာသည္ဟု သေဘၤာလုိင္းမ်ားက ဆုိသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ဧၿပီလကုန္မွစ၍ သြင္းကုန္အမ်ားအျပား ျမင့္တက္လာသျဖင့္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ မညီမွ်မႈျဖစ္ကာ ဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပသ၁နာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

Maersk သေဘၤာလုိင္းသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကြန္တိန္နာမ်ား စုပံုမႈျပသ၁နာကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ လက္ရွိ အပုိေၾကးအစား သြင္းကုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခေငြ ေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ဇူလုိင္လတြင္ စတင္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ေပ ၂၀ ႏွင့္ ေပ ၄၀ ကြန္တိန္နာမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၀၀ က်သင့္ၿပီး ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလ၀ါ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသုိ႔ သြင္းကုန္တင္ပုိ႔မႈအားလံုး အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္သေဘၤာလုိင္း M၀L ကလည္း ရန္ကုန္မွ ေျမာက္အေမရိကသုိ႔ တင္ပုိ႔မႈမ်ားအတြက္ ဆိပ္ကမ္းကြန္တိန္နာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈအပုိေၾကးကုိ ဇြန္ ၁၂ ကစတင္ခဲ့သည္။ M၀L က ေပ ၂၀ ကြန္တိန္နာအတြက္ ေဒၚလာ ၅၀ ႏွင့္ ေပ ၄၀ ႏွင့္ ၄၅ ေပ ကြန္တိန္နာမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေကာက္ခံသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျမင့္မားလာျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ကိရိယာမ်ား အားနည္းျခင္း ၊ ကုန္စည္ကုိင္တြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ထိေရာက္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း၏ ေရအနက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆုိက္ကပ္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းတုိ႔က ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကြန္တိန္နာမ်ား စုပံုေနေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္အစုိးရ၏ ကန္႔သတ္အေရးယူမႈ ခံထားရသည့္ Asia World ကုမၸဏီပုိင္ Asia World ဆိပ္ကမ္းကုိ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က အသံုးျပဳလုိျခင္း မရွိမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ကမ္းတြင္ အခြန္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ၂၄ နာရီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကုိ ေမလကုန္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကုိ ျဖတ္သန္းရၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးလာမႈႏွင့္ တံခါးဖြင့္လာမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း သေဘၤာဆုိက္ကပ္မႈ ႏွစ္ဆတုိးလာကာ ကြန္တိန္နာ စီးဆင္းမႈမွာ ေလးဆအထိ တုိးလာခဲ့သည္။

ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္လာရန္ ျမန္မာဆ့ိပ္ကမ္း အာဏာပုိင္အဖြဲ႕၊ ဆိပ္ကမ္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေျဖရွာလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ထုိျပသ၁နာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ပုဂၢလိက က႑၏ အကူအညီရယူသည့္ အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ အႀကံေပးမႈျပဳလုပ္ရန္ အလုပ္အဖြဲ႕တစ္ခု တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ဆိပ္ကမ္းရွိ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း မရွိသည့္ ကြန္တိန္နာမ်ားအား မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ႏွင့္ ကြန္တိန္နာလြတ္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ရွင္းလင္းအစားထုိးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ထုိအဖြဲ႕က ရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာလုိင္းမ်ားကလည္း ဆိပ္ကမ္း၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အေျခအေန အေသးစိတ္ကုိ ေမးျမန္းလ်က္ရွိသည္။

KHTun
The Ladies News Journal

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7732,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16366,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,156,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: သေဘၤာလုိင္းမ်ားမွ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္သတၱာခ်ထားေရး ေႏွာင့္ေႏွးမႈအတြက္ အပုိေၾကးမ်ား ေကာက္ခံမည္
သေဘၤာလုိင္းမ်ားမွ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္သတၱာခ်ထားေရး ေႏွာင့္ေႏွးမႈအတြက္ အပုိေၾကးမ်ား ေကာက္ခံမည္
https://4.bp.blogspot.com/-hHqDaF8anqA/V3aOjuTltYI/AAAAAAAAX-Q/GpQEt49JVVg9XDYsMs1We3B4L6gdjQbMwCLcB/s1600/Q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-hHqDaF8anqA/V3aOjuTltYI/AAAAAAAAX-Q/GpQEt49JVVg9XDYsMs1We3B4L6gdjQbMwCLcB/s72-c/Q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_38.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_38.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy