ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ အင္ခၽြန္း အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာ


အင္ခၽြန္း ဇူလိုင္ ၁၄

မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့့္္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ အင္ခၽြန္း အထူး စီးပြားေရးဇုန္ကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္(၉)နာရီတြင္ အင္ခၽြန္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ဆံုးဒို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးၿမဳိ႕ေတာ္ ၃၃ ထပ္ျမင့္ ဆံုးဒို ဂ်ီ တာ၀ါ (G-Tower) ကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။

အျမင့္ ေပ ၄၉၀ ရွိ ဆံုးဒို ဂ်ီတာ၀ါ(G-Tower)ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဂ်ီတာ၀ါ၏ ၂၉ ထပ္တြင္ ပန္းၿခံငယ္ တစ္ခုႏွင့္ ၃၃ ထပ္တြင္ ဆံုးဒို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးဇုန္ တို႔ကိုထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားၿပီး တာ၀ါ အေပၚဆံုးထပ္မွေန၍ အင္ခၽြန္းတံတားႏွင့္ အင္ခၽြန္း အထူးစီးပြားေရး ဇုန္းအတြင္းရွိဆံုးဒိုၿမဳိ႕သစ္ တို႔ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဆံုးဒိုဂ်ီတာ၀ါအတြင္းရွိ ကမာၻေပၚ၏ အႀကီးဆံုး ၿမဳိ႕ျပေပါင္းစပ္မႈစင္တာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ယူစီး တီးစင္တာ သို႔ ေရာက္ရွိရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆံုးဒိုစီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ စီးတီးစင္တာတည္ေဆာက္ရျခင္းကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆံုးဒိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးၿမဳိ႕ေတာ္ကို ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ အင္ခၽြန္းၿမိဳ႕၏ ေျမဧရိယာ ၂၀ မီလီယံစတုရန္းေပ ေပၚတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဘီလီယံအကုန္ အက်ခံကာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၌ စတင္တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ အင္ခၽြန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ ဆံုးဒံုစီးပြားေရး ၿမဳိ႕ေတာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးသည့္ ကမၻာ့သတၱမေျမာက္ အရွည္ဆံုးအင္ခၽြန္း တံတား ႏွင့္အတူဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆံုးဒိုစီးပြားေရးၿမဳိ႕သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈတို႔တြင္ စံနမူနာထားသည့္ ၿမဳိ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကုိရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ အာရွ ေဒသ၏ အဓိကၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ရွန္ဟိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တို႕ကို အဓိက ဆက္သြယ္ေပးရာ ၿမဳိ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတသည္ စင္တာအတြင္းရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမက လူသားမ်ား ေနထိုင္သက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ယာဥ္အသြားအလာထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္မ်ား၊ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။


ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြက္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ရဲ၀ံ့ေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္ ကမ္းတက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဒါက္ဂလပ္မက္အာသာ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုဂုဏ္ျပဳသည့္ အင္ခၽြန္းကမ္း တက္စစ္ဆင္ေရး အမွတ္တရခန္းမ (Memorial Hall for Inchwon Landing Operation) အတြင္းရွိ ကိုရီးယားစစ္ပြဲကာလ သ႐ုပ္ေဖာ္ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ အင္ခၽြန္း တိုက္ပြဲ၌ ႏွစ္ဖက္ ကိုရီးယား တပ္ဖြဲ႕မ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လက္နက္ စနစ္မ်ား၊ ယူနီေဖာင္းမ်ား၊ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဗီြဒီယို မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာသည္။


အင္ခၽြန္းကမ္းတက္ စစ္ဆင္ေရးအမွတ္တရခန္းမကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားစစ္ပြဲကာလအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားတပ္ဖြဲ႕မ်ားဘက္မွ ၀င္ေရာက္တိုက္ခုိက္ေပး သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံ၏ အလံမ်ား ကိုလႊင့္ထူဂုဏ္ျပဳထားသည့္အျပင္ စစ္ပြဲကာလ အတြင္း အသံုးျပဳခဲ့သည့္ တင့္ကားမ်ားႏွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ားကို ျပသထား သည္။


ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အား ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး သူရ ဦးသက္ဦးေမာင္က ဆံုးဒို အထူးစီးပြား ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကိုရီးယား႐ုိးရာစားေသာက္ဆိုင္၌ ဂုဏ္ျပဳေန႔လယ္စာျဖင့္ တည့္ခင္းခဲ့သည္။
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံအင္ခၽြန္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ေလေၾကာင္း ခရီးျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြာလာရာ မြန္ဂိုလီး ယားႏိုင္ငံ အူလန္ဘာတာၿမဳိ႕ ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလ ဆိပ္သို႔ ေဒသ စံေတာ္ ခ်ိန္ ညေန(၆)နာရီတြင္ ေရာက္ရွိၾကသည္။

Myanmar President Office
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.