ကၽြန္းပင္ျမင္လွ်င္ ႏြားစာခြက္လုပ္ခ်င္ေနဆဲ


ဗုေဒၶါဟုသာ တ,မိလိုက္ေလေတာ့သည္။ ရံုးကစာေရးစားပဲြေပၚတြင္ ယိုးဒယားကလာသည့္ ငံျပာရည္ဆိုသည့္ ဘူးအားေတြ႕ျမင္မိ၍ ထိုကဲ့သို႔ ဗုေဒၶါဟု တ,မိ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဟုတ္တယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလာက္ ငါးပိ၊ ငံျပာရည္ေပါမ်ားသည့္ႏိုင္ငံကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက အဆင့္ျမင့္ထုပ္ပိုးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်လာျခင္းအတြက္ ဘုရားကိုသာ တ,မိေလေတာ့သည္။

ထိုငံျပာရည္ေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ေတာ့ မသိ၊ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ေရထြက္ကုန္ငါး၊ ငါးပိ၊ ငံျပာရည္ အင္မတန္ေပါေသာ ႏိုင္ငံသို႔ ငံျပာရည္လာေရာင္းျခင္းမွာ တရုတ္ျပည္သို႔ အပ္သြားေရာင္းသူႏွင့္ တူသည္ဟု ထင္လိုက္မိေလသည္။ အထင္ႏွင့္အျမင္လဲြသြားသည့္ အခ်က္ကား ထိုထိုင္းမွလာသည့္ငံျပာရည္ကို ေရႊျမန္မာမ်ားက ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္ဟုဆိုၾကေလသည္။ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေလစြ ကိုေရႊထိုင္းတို႔။ ငါး၊ငါးပိ ေပါသည့္ႏိုင္ငံကိုပင္လွ်င္ ငံျပာရည္လာေရာင္းႏိုင္သည့္ အစြမ္းကို။

ဒီေနရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံက ငါး၊ ငါးပိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားသည္ကိုသတိျပဳမိေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ငါး၊ ငါးပိထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ား သည္ကား ျမန္မာငါး၊ ငါပိ၊ ငံျပာရည္သည္ အရည္ေသြးျမင့္မားျပီး ကမၻာသို႔ပင္ထိုးေဖာက္၍ရသည္ဟု ေျပာ သည္ကိုၾကားဖူးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထြက္လာသည့္သတင္းမ်ားမွာ ငါးပိထဲဓာတ္ေျမၾသဇာထည့္သည့္ သတင္းႏွင့္ ဆိုးေဆးအလြန္အကံြ်သံုးသည့္သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ကမၻာ့ေဈးကြက္မဆိုႏွင့္ အိမ္နီး ခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ငံျပာရည္မ်ားတင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနျပီး ျပည္တြင္းထုတ္ငါးပိ၊ ငံျပာရည္မ်ားမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုမွ ရပါေလစ။ အားမလိုအားမရ ျဖစ္လိုက္ေလျခင္းဗ်ဳိ႕။ ငါး၊ငါးပိ၊ ငံျပာရည္ပင္ မယွဥ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ရိွခဲ့သည္တို႔ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္တို႔စသျဖင့္ ဆင္ေျခမေပးေစလိုပါ၊ ျပည္တြင္း စားသံုးမႈဒီေလာက္ၾကီးမားသည့္ ေဈးကြက္ကိုပင္ အိမ္နီးခ်င္းကျခိမ္းေျခာက္ ေနေပျပီ၊ အျခားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ဘယ္ပံုခရီးဆက္ၾကမည္နည္း။ တခါတေလ ႏိုင္ငံတကာထုတ္ကုန္မ်ား ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္ ေရာင္းခ် ေနေသာ အရာမ်ားအားၾကည့္၍ ဘယ္သူ႔ကိုအျပစ္တင္ရမည္မသိ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္မ်ား ရိွေလ သည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံေလာက္ ဆန္စပါးရင္းျမစ္ေပါသည့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ဆန္စပါး ပိုလံွ်ေန၍ ျပည္ပသို႔ပို႔ဖို႔ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ေအာက္လမ္းမွမပို႔ရလွ်င္ ဆန္ စပါး ေဈးကြက္ ကေမာက္ကမျဖစ္ေလသည္။ ဆန္စပါးဒီေလာက္ေပါသည့္ ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္ျပဳတ္လာေရာင္းသည့္ႏိုင္ငံက ရိွေလသည္။ ထိုဆန္ျပဳတ္သည္လည္း ေဈးကြက္တြင္ ေနရာရေနေလ၏။ ထိုဆန္ျပဳတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူအမ်ားစားသံုးဖူးသည့္ ခေနာဆန္ျပဳတ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သနားဖို႔ေကာင္းေလစြ။

ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚမွာ ေဗဒါပင္ေပါေသာ္လည္း ေဗဒါရိုးထုတ္ကုန္က ထိုင္းပစၥည္းမ်ားသာ။ ထိုကိစၥမ်ားအျပင္ ေဈးကြက္အတြင္း၌ ယခုပင္ရိွပါ သည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးသည့္ ေသာက္ေရသန္႔ဆိုသည္က ရိွေသးသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းသည္ဟု ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလသည္။ ေရကိစၥသည္ကား အေရးမၾကီး၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ ယံုေသာသူေသာက္လိမ့္မည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္လည္း ISO လက္မွတ္ရ ေရသန္႔မ်ားရိွေနသည္။ သိပ္မၾကာေသး ခင္က ဂ်ပန္နိုင္ငံက ျမန္မာစားသံုးသူမ်ား ၾကိဳက္နွစ္သက္သည့္ အရသာအား ေလ့လာကာ ျမန္မာ့ဟင္းအနွစ္အရသာ အသင့္စား ေခါက္ဆဲြေျခာက္မ်ား မိတ္ဆက္ကာေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လာေလသည္။ ဥာဏ္ၾကီးသည့္ ကိုေရႊဂ်ပန္တို႔ ေျပာပံုအရ ျမန္မာျပည္ေဈးကြက္တြင္ရိွေနသည့္ အသင့္စား ေခါက္ဆဲြေျခာက္ထုပ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ သူမ်ားအၾကိဳက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္၌ တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေနေသာ ေခါက္ဆဲြမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ယခုကိုေရႊျမန္မာမ်ားအၾကိဳက္ သုေတသနျပဳလုပ္၍ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။ အတု ယူဖြယ္ေကာင္းေလစြ။

ျမန္မာျပည္က ထုတ္လုပ္တင္ပို႔သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္၌ နာမည္ရသည့္ပစၥည္းစာရင္းအား ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဘာေတြမ်ား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္ရိွသနည္း။ အထူးထင္ရွားသည္မွာ ျမန္မာ့ကြ်န္းသစ္ပင္ ျဖစ္မည္ထင္၏။ အျခားထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္မ်ားလည္းရိွ မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမားကဲ့သို႔ ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ကုန္မ်ားရိွေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွတဆင့့္ ကမၻာ့ေဈးကြက္သို႔ ေရာက္ရသျဖင့္ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းသည္ထက္ ရွက္စရာေကာင္းသည္ က ပိုမ်ားေလသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ျမန္မာ့ကြ်န္းသစ္ရိွေသာ္လည္း ကိုေရႊျမန္မာကုမၸဏီမ်ားက သစ္ကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလံုးလိုက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကေလသည္။ ကမၻာအလယ္ ျမန္မာထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ျမန္မာ့ အမွတ္တံဆိပ္တခုျဖစ္ရန္ အားထုတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ေပါပါပဲပဲျဖင့္ေရာင္းခ်ကာ မိမိအက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။

ျမန္မာမ်ား စဥ္းစားပံုက ဘယ္လိုမ်ားရိွေနသလဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ အေဖ မဆံုးပါးခင္က ေျပာဖူးသည့္စကားရိွသည္။ အေဖေျပာသည္ကား ''ငါတို႔ ျမန္မာေတြက ကြ်န္းပင္ၾကီးၾကီးေတြ႕ရင္ဘာေျပာတယ္မွတ္လဲဟာ ေကာင္း လိုက္တဲ့ကြ်န္းပင္ ႏြားသေခါင္း (ႏြားစားခြက္ကိုဆိုလိုသည္) လုပ္လိုက္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲဆိုျပီး ေတြးတယ္၊ ဂ်ဳံေတြရိတ္သိမ္းျပီးလို႔ ဂ်ဳံေတြရရင္ ဘာလုပ္တယ္မွတ္လဲ၊ ထန္းလ်က္နဲ႔ ဂ်ဳံက်ဳိေသာက္ဖို႔ပဲ စိတ္ကူး တာ''ဟုေျပာခဲ့ဖူးေလသည္။ ထိုစကားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္မွန္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား သည့္ကြ်န္းသစ္ကို ျမန္မာမ်ားက ႏြား စားခြက္လုပ္ဖို႔ စိတ္မကူးေတာ့လွ်င္ေတာင္ ကြ်န္းသစ္အလံုးလိုက္ပဲ တင္ပို႔တတ္ၾကေလသည္။ ခုသစ္အလံုးလိုက္ တင္ပို႔ခြင့္မရိွေသာအခါ သစ္ကိုခဲြပို႔ၾကေလသည္ ေတာ္ခ်က္။ ဂ်ဳံတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈတြင္လည္း အမႈန္႔ပင္ၾကိတ္ ခဲြ၍ ပို႔ျဖစ္လားမေျပာတတ္၊ ဂ်ဳံမွထုတ္လုပ္၍ရေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားအား စဥ္းစားလွ်င္ေခါင္းရႈပ္၍ ထင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အေျခေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လတ္တေလာ အဓိက ထြက္ကုန္မ်ားသည္ ဘာမ်ားျဖစ္မည္ထင္သနည္း။ လတ္တေလာအဓိက ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ားမွာ လူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၌ အေျမာက္အျမား ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ ငါးပုစြန္စသည္မ်ားရိွပါလ်က္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ရိွ ငါး၊ ပုစြန္စက္ရံုမ်ားသို႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရေလသည္။ ယေန႔ေခတ္ ေျမလတ္ေဒသက လူငယ္အမ်ားအျပားအားၾကည့္လွ်င္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားလွ်င္သြား၊ မသြားလွ်င္လည္း ဖားကန္႔ေရမေဆး ေက်ာက္ရွာသူႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္၊ မိုင္းလားသို႔သြားသူသာမ်ားျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ လူငယ္အမ်ားအျပား ျပည္ တြင္း၌ မရိွေတာ့ေပ။

လက္ရိွအေျခေနက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္ အရင္း အျမစ္ေပါမ်ားသည့္ထုတ္ကုန္ကိုပင္လွ်င္ ေဈးကြက္ေဖာက္ေနေလျပီ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက လုပ္သားမ်ားကလည္း ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလံုးအရင္းသြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ဆဲ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာမ်ားကမူ ကြ်န္းပင္အား ႏြားစားခြက္လုပ္လိုဆဲ ဂ်ဳံက်ဳိေသာက္ခ်င္ဆဲပင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ေနရေလသည္။

ကိုခက္
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

COMMENTS

Name

art,1,article,1301,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7336,interview,219,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15674,news,2842,opinion,764,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,139,statement,59,technic,55,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ကၽြန္းပင္ျမင္လွ်င္ ႏြားစာခြက္လုပ္ခ်င္ေနဆဲ
ကၽြန္းပင္ျမင္လွ်င္ ႏြားစာခြက္လုပ္ခ်င္ေနဆဲ
https://1.bp.blogspot.com/-Pme_k_OQgYA/V5dvHx_BVcI/AAAAAAAArxA/UOLIRlR8-PYddw5T1K_vR_-d_MBswjVNQCLcB/s400/13.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Pme_k_OQgYA/V5dvHx_BVcI/AAAAAAAArxA/UOLIRlR8-PYddw5T1K_vR_-d_MBswjVNQCLcB/s72-c/13.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_606.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_606.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy