လက္ရွိအစိုးရကို အမ်ဳိးသမီးအာဏာရွင္အစိုးရအဖြဲ႕ဟု ဦးဝီရသူ ေဝဖန္

လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ရည္ညြန္းကာ အမ်ဳိးသမီးအာဏာရွင္အစိုးရဟု မစိုးရိမ္တုိက္သစ္ေက်ာင္းမွ ဝီရသူက ဇူလိုင္ ၁၃ရက္က ေဝဖန္လိုက္သည္။

"ယခင္က ဦးပဥၥင္းကို ေထာင္ခ်ခ့ဲသည့္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ဦးပဥၥင္း၏အမ်ိဳးျဖစ္၍ ၄င္းတို႔အေပၚ ယခုအခ်ိန္ထိ ေမတၱာမပ်က္သက့ဲသို႔ ယခု ဦးပဥၥင္းကို ေထာင္ခ်မည့္ အမ်ိဳးသမီးအာဏာရွင္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္လည္း ဦးပဥၥင္း၏အမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္၍ ၄င္းတို႔အေပၚ၌လည္း မည္သည့္အခါမွ် ေမတၱာပ်က္မည္မဟုတ္ပါ။" ဟု ၎၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံု
---------------------------

“၀ီရသူသေဘာထား (၁/၇၈) ”
========================================
၁၃၇၈ ခု၊ ၀ါဆိုလဆန္း (၈) ရက္၊ (၁၂.၇.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မစိုးရိမ္တုိက္သစ္၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္းနာယက၊ ၀ံသာႏုဓမၼကထိက၊ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ (၀ီရသူ - မစိုးရိမ္)၏ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။
၁။ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး (မဘသ) အဖြဲ႕မလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာျခင္းသည္ အာဏာရပါတီႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သေဘာထားျဖစ္မွန္းသိသာထင္ရွားသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အစိုးရအစဥ္အဆက္၏ သေဘာထားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းအဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္အေပၚ အထူးတလည္ ခံစားဖြယ္မဟုတ္ဟု ရွဳျမင္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပေယာဂအရ ထြက္ေပၚလာေသာ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ဘုရားသားေတာ္ညီေနာင္ အခ်င္းခ်င္း တစ္စံုတစ္ရာစိတ္၀မ္းကြဲစရာအေၾကာင္းမရွိဟု ခံယူသည္။
၂။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အမရပုရၿမိဳ႕၌ ေအးရိပ္ၿငိမ္ အမ်ိဳးသားေရးတရားမ်ားကို စတင္ေဟာၾကားသည္မွစ၍ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ အိုးဘုိေတာရ ေရာက္သည့္အခ်ိန္အထိ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၏ ပေယာဂတစ္စံုတရာမပါဘဲ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ရခိုင္အေရးအခင္းႀကီး ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အမ်ိဳးသားေရးတရားေတာ္မ်ားကို တစ္ကိုယ္ေတာ္လွဳပ္ရွားမႈအျဖစ္ ျပန္လည္ ေဟာၾကားခ့ဲသူျဖစ္သည္။
၉၆၉ ဂဏ၀ါစက သံဃာ့ကြန္ယက္အဖြဲ႕၊ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး(မဘသ) အဖြဲ႕တုိ႔ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။
၃။ ယခုအခါ၌ အာဏာရပါတီႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရသစ္ႀကီးသည္ ဦးပဥၥင္းအား ရန္သူေတာ္ နံပါတ္တစ္အျဖစ္ ပစ္မွတ္ထား၍ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး(မဘသ)တစ္ဖြဲ႕လံုးကို က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ ၿဖိဳခြင္းဖ်က္ဆီးဖို႔ ေျခလွမ္း လွမ္းလာသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရသည္။
ဦးပဥၥင္း ၀ီရသူ(မစိုးရိမ္)ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ဖမ္းဆီးခ့ဲစဥ္က ဦးပဥၥင္း၏ေနာက္မွာ NLD ရွိသည္၊ ကြန္ျမဴနစ္ရွိသည္ဟု ယူဆကာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ညႇဥ္းဆဲခ့ဲၾကသည္။
ယခုအခါ၌လည္း အစိုးရသစ္က ဦးပဥၥင္း၏ေနာက္မွာ ခရိုနီရွိသည္၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးရွိသည္ဟု ယူဆကာ ရန္သူေတာ္နံပါတ္တစ္အျဖစ္ ပစ္မွတ္ထား၍ အာဃာတကို ေရွ႕တန္းတင္လ်က္ ဆက္လက္ရန္ရွာေနမည္ဆုိသည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ေတြးျမင္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။
၄။ ယခင္က ဦးပဥၥင္းကို ေထာင္ခ်ခ့ဲသည့္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ဦးပဥၥင္း၏အမ်ိဳးျဖစ္၍ ၄င္းတို႔အေပၚ ယခုအခ်ိန္ထိ ေမတၱာမပ်က္သက့ဲသို႔ ယခု ဦးပဥၥင္းကို ေထာင္ခ်မည့္ အမ်ိဳးသမီးအာဏာရွင္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္လည္း ဦးပဥၥင္း၏အမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္၍ ၄င္းတို႔အေပၚ၌လည္း မည္သည့္အခါမွ် ေမတၱာပ်က္မည္မဟုတ္ပါ။
၅။ ဦးပဥၥင္း ၀ီရသူ(မစိုးရိမ္)သည္ ဗုဒၶ၏ ညာတတၳစရိယလမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ပီသစြာ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တည္ရွိေနသေရြ႕ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆြးဆံျမည့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္သည္ ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးခံတပ္ျဖစ္သက့ဲသို႔ မဘသ အဖြဲ႔ႀကီးသည္ ေနာက္ဆံုးခံတပ္၏ ေရွ႕တန္းတပ္္မွဴးမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္အလံမလွဲ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ ဓမၼ၀ိနယ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ခုခံကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတ္အလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မစိုးရိမ္တုိက္သစ္၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္းနာယက၊ ၀ံသာႏုဓမၼကထိက၊ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ
(၀ီရသူ - မစိုးရိမ္)
၁၃၇၈ ခု၊ ၀ါဆိုလဆန္း (၉) ရက္၊
(၁၃.၇.၂၀၁၆) ရက္ေန႔။

Mizzima - News in Burmese

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7747,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16388,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,159,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: လက္ရွိအစိုးရကို အမ်ဳိးသမီးအာဏာရွင္အစိုးရအဖြဲ႕ဟု ဦးဝီရသူ ေဝဖန္
လက္ရွိအစိုးရကို အမ်ဳိးသမီးအာဏာရွင္အစိုးရအဖြဲ႕ဟု ဦးဝီရသူ ေဝဖန္
https://4.bp.blogspot.com/-S0BMj2-7p-8/V4ZgFCEX6nI/AAAAAAAAYNg/MX_RBCp5-S0tC-j4lzaHETOwAXf7BMdLwCLcB/s1600/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-S0BMj2-7p-8/V4ZgFCEX6nI/AAAAAAAAYNg/MX_RBCp5-S0tC-j4lzaHETOwAXf7BMdLwCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_607.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_607.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy