ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံ လယ္သမားအက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးေတာင္းဆိုျမန္မာလယ္ယာ႐ႈ႕ခင္းအတြင္း လယ္သူမမ်ား လယ္စိုက္ေနစဥ္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရပ္သားအစိုးရသစ္ လက္ထက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ နိမ့္က်ေနဆဲ လူမႈဘဝေတြ ကို ျမင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ လယ္သမား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ ဖို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္း လံုျခံဳဖို႔နဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ေတြကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ ၂၀၁၆ ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံကေန ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းအသီးသီးက တက္ေရာက္ လာတဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႔ေတြကို တင္ျပသြားမယ္ လို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ အေသးစိတ္ မဆုမြန္ ေျပာျပေပးပါမယ္။

အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား ညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္တုိင္း အသီးသီးက ေတာင္သူ လယ္သမား ၁၈၀နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွာ ဇူလိုင္လ ၂၃၊ ၂၄ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပခဲ့တာပါ။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ျပည္နယ္တုိင္းအသီးသီးမွာ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတဲ့ လယ္သမား အခြင့္အေရးေတြကို ဥပေဒနည္းလမ္းက် ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ လယ္ယာေျမဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ဖို႔ အပါအဝင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းခြင္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစိုးရသစ္ဘက္က အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္သူလယ္သမားထုအေနနဲ႔ လုိလားေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံမွာ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ပဲခူးတုိင္း ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမားႀကီးဦးတင့္လြင္က အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တာေတြကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အစိုးရသစ္ တက္လာတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒမွာ က်ေနာ္တို႔ လယ္သမားေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မရွိတဲ့ဥပေဒေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႀကံဳေနရေတာ့ ျပည္ နယ္ ၁၂ ခုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြတက္ေရာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လယ္ယာေျမဥပေဒေတြ ျပင္ဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္း စနစ္ေတြနဲ႔လည္းပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့ကူညီပံ႔ပိုးမႈေတြကို အစိုးရေကာ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြေရာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က လုပ္ၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ လယ္သမားေတြကလည္း တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္မတူညီမႈအေပၚမွာ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔အခက္အခဲေတြကို က်ေနာ္တို႕က တင္ျပၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဥပေဒနဲ႔နည္းဥပေဒေတြ ေျပာင္းဖို႔ အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လယ္သမားထုတရပ္လံုးသိေနတာက ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတခုမွာ သမိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဒီလိုဥပေဒေတြ ျပင္ၾကတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအေနအထားအရသိၾကတယ္။ သိၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အစိုးရသစ္ေပၚမွာလည္း လယ္သမားအသံစစ္စစ္ေတြပါတဲ့ ဥပေဒျပင္ေရးမွာ အခန္းက႑ တခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ညီလာခံႀကီးလုပ္ၾကတာေပါ့ေနာ္။”

ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ နိမ့္က်ေနဆဲ လူမႈဘဝေတြကို ျမင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ လယ္သမား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရ ေတာင္သူ လယ္သမား နဲ႔ လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူ လယ္သမားနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တုိက္တြန္းပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ဦးမုိက္ကယ္ကလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါလဲဆိုတာ အခုလို သူ႔အျမင္ေျပာပါတယ္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္က က်ေနာ္တို႔ အစိုးရက႑ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ေမြးျမဴေရး ၊ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနေတြ ေနာက္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑ေတြ၊ လယ္သမား က႑ေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ လယ္ယာက႑ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ခ်င္တယ္။ ေသခ်ာတာက က်ေနာ္တို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ က်ေနာ္တို႔အနာဂတ္အတြက္ ဒီလယ္သမားေတြရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ အနာဂတ္အတြက္ က်ေနာ္တို႔အစိုးရနဲ႔ လက္တြဲလုပ္သြားခ်င္တာကို ညီလာခံမွာတက္ေရာက္တဲ့လယ္သမားထုေတြ ၊ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ခ်ျပတာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငနး္ခြင္တြင္းက အလုပ္သမားေတြလယ္ယာနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနဲ႔ အတြက္လည္း အစိုးရဘက္က လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈ၊ ပညာေပးလုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ကို လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းပါတယ္။

“တင္တဲ့အခါက်ရင္ နံပတ္၁ လယ္ယာေျမဥပေဒ ေျပာင္းလဲျခင္းက႑ ပါလာမယ္။ နံပတ္၂ ကေတာ့ လယ္သမားစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ စက္မႈ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးခ်က္ အဓိက မၾကေသးပါဘူးခင္ဗ်။ မိရိုးဖလာလယ္ယာက႑ကို ဆက္ၿပီးအားထားေနရတာ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီအပိုင္းေတြပါမယ္ ေနာက္တခ်က္က ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ဥပေဒအေပၚမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ သံုးသပ္ထားတာေတြရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ပိုးသတ္ေဆးေတြ ဓါတ္ေျမၾသဇာေတြကို ေတာင္သူလယ္သမားေတြ နားလည္တဲ့ ျမန္မာစာေတြေရးဖို႔၊ တရုတ္စာတို႔ ၊ ထိုင္းစာတို႔ နားမလည္တဲ့ ဘာသာေတြကို ျမန္မာလို ဘာသာျပန္မွ၊ ထုတ္မွ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ဟာေလးေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ထုတ္သင့္ပါတယ္။ လယ္သမားအစုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ကို က်ေနာ္တို႔ေရးဆြဲလွ်က္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။”

စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားၿပီး လယ္ယာက႑ကို အေျခခံထားတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ အခုလို လယ္သမားေတြ ႀကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ မေျပလည္မႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္တုိင္း အစိုးရေတြအျပင္ လႊတ္ေတာ္ကပါ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ျပည္နယ္တုိင္းအသီးသီးမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဘက္က လိုလားၾကေၾကာင္းလည္း လယ္သမားဦးတင့္လြင္ကေျပာပါတယ္။

“ဒီလိုမိ်ဳး ႏိုင္ငံေတာ္အသစ္ကိုေလွ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုပဲ အဓိက အေျခခံတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီစိုက္ပ်ိဳးေရးရဲ႕ အဓိက လယ္သမား ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကအေရးႀကီးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေပါ့ေနာ္ လယ္သမားေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ အခ်က္အလက္ေတြကို တင္တဲ့အခါမွာ ၀ိုင္းၿပီး ကူညီၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒ ထဲပါ၀င္ေရးကို အနာဂတ္ လယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အလမ္းကို ေဆာင္ရြက္ ေပးမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့ေနာ္။”

ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရး လယ္ယာေျမ ဥပေဒအပါအဝင္ ျပဌာန္းမယ့္ ဥပေဒေတြထဲမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ အဓိက လိုအပ္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးမတည္မႈေတြ အျပင္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳႀကိဳက္လာရင္ လယ္သမားေတြရင္ဆိုင္ရမယ့္ အခက္အခဲေတြ ေျပလည္ႏုိင္ဖို႔အပါအဝင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အတြက္ အမွန္တကယ္ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အေရး ေတာင္သူလယ္သမားေတြဘက္က ေတာင္းဆိုေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 မဆုမြန္ / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7720,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16351,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံ လယ္သမားအက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးေတာင္းဆို
ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံ လယ္သမားအက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးေတာင္းဆို
https://2.bp.blogspot.com/-bWjkNacC9Gc/V5fM_f97QBI/AAAAAAAAry8/8F93EmcQWb0ZoTkaPC76kyGsdBp31ZUIgCLcB/s400/4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-bWjkNacC9Gc/V5fM_f97QBI/AAAAAAAAry8/8F93EmcQWb0ZoTkaPC76kyGsdBp31ZUIgCLcB/s72-c/4.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_700.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_700.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy