ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွာ လႈပ္ခတ္သြားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစကား


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပံု - ႐ိုက္တာ)

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရၿပီး ရွစ္လ အၾကာမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က စိတ္ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ခရီးစဥ္ကိုသြား ခဲ့သည္။ ျမန္မာကေန ထိုင္းႏုိင္ငံ ကို ထြက္ခြာလာၿပီး လစာနည္းပါး သည့္အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာအ လုပ္သမားႏွစ္သန္းေက်ာ္ထဲက အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။


ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မၾကာခင္ျပန္လာအလုပ္လုပ္ရ ေအာင္ ျမန္မာျပည္က အေျခအ ေနသည္ အလ်င္အျမန္တုိးတက္ လာမည္ဟု သူေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို သူက ေျပာ ၾကားခဲ့၏။ သည္လိုအျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္စကားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာေန စဥ္မွာ မိုးရြာထဲမွာ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ား မ်က္ရည္မဆည္ႏုိင္ သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဆုိပါစကားသည္ မရည္ရြယ္ ေသာ ပရိသတ္မ်ားကိုပါ သက္ ေရာက္သြားေစခဲ့၏။ ကေမၻာဒီး ယားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာ စကားကို ဘာသာျပန္ၿပီး ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ထားသည့္ ‘‘လာၾက။ အိမ္ကို ျပန္ၾကစို႔’’ ဟူ၍ သူ၏ပံုႏွင့္တကြေဖာ္ျပထားေသာ ပို႔စ္မ်ား သည္ စေနေန႔ကတည္းက ခ်က္ ခ်င္းဆုိသလို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။

မၾကာခဏဆိုသလို ညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ခံေနရၿပီး နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္ေနရလင့္ကစား ကေမၻာဒီယားလူမ်ိဳး ေျခာက္သိန္း သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ပိုမ်ားေသာ လစာအတြက္ မိသားစုမ်ားကို ခြဲခြာေနၾကရသည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ အဆုိပါစကား သည္ သူတုိ႔ရင္ကို ထိရွခံစားေစခဲ့ သည္။

‘‘ဒါက ေခါင္းေဆာင္တစ္ ေယာက္ရဲ႕ စကားသက္သက္မက ဘူး။ သားသမီးေတြအေပၚ က႐ု ဏာနဲ႔ ေျပာလိုက္တဲ့ မိခင္တစ္ ေယာက္ရဲ႕စကား။ သည္လိုေခါင္း ေဆာင္မ်ိဳးေတြ မ်ားမ်ားစားစား မရွိပါဘူး။ ကေမၻာဒီးယားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကာ ခင္လာေစခ်င္ပါတယ္’’ဟု Tran-sparency International Cam-bodia အဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာပရစ္ခိုလ္ က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ ခြန္းေျပာသည္ကို ငိုေနၾကေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ပံုႏွင့္ အတူ တင္ထားေသာ အဆုိပါ မစၥတာခိုလ္၏စကားကို လူ ၅,၀၀၀ က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ သေဘာက်ေၾကာင္း ျပသခဲ့ၿပီး လူ ၂,၀၀၀ က ျပန္လည္မွ်ေဝခဲ့ၾကသည္။ တျခားကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳးမ်ား ၏ ပို႔စ္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သူတုိ႔ကေမၻာဒီးယား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပား ၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အဆင္မေျပေသာ ဘဝမ်ားကို အေလးထားဂ႐ုစိုက္သည့္ တုိင္း ျပည္၏ မိခင္အသြင္ေဖာ္က်ဴးထား သည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုင္းကိုလာၿပီး သူ႔သားသမီးေတြ ကို အိမ္ကိုျပန္လာဖို႔ ေခၚတဲ့အ ေၾကာင္းကို ေတြးမိရင္ ကြၽန္ေတာ့္ ရင္မွာ အရမ္းကို နာက်င္ခံစားရ တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြလည္း ဘယ္ေတာ့ မ်ားမွ အိမ္ျပန္လာဖို႔ အခြင့္အေရး ရမလဲ ေတြးမိတယ္။ ဒါက ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ရဲ႕ စကား။ ဘယ္မွာလဲကေမၻာဒီးယားေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ စကားေတြ’’ဟု ကေမၻာဒီးယား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဥခ်န္နရစ္က ေရးသားခဲ့၏။

မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းကို စြန္႔ခြာၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွာ စားဝတ္ေန ေရးစရိတ္ကို ရွာေဖြျခင္းသည္ ကေမၻာဒီးယားလူငယ္မ်ားအ တြက္ မလုပ္မျဖစ္ျဖစ္လာျခင္းက ႏုိင္ငံေရးဖိအားတစ္ခုျဖစ္လာေန သည္။ အလုပ္သမားမ်ား မတရား ႏွိပ္စက္ခံရမႈမ်ားမွာ ကေမၻာဒီး ယားအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ မၾကာခဏ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ျခင္း ေႏွးေကြးမႈေၾကာင့္ ကူညီေျဖ ရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

အလုပ္သမားမ်ား ႏွိပ္စက္ခံ ရမႈ အဆုိးဆံုးျဖစ္ေနသည့္ မေလး ရွားလိုႏုိင္ငံကို အိမ္ေဖာ္မ်ား ေစ လႊတ္သည့္ အလုပ္သမားေအဂ်င္ စီမ်ားကို ထိပ္တန္းအစိုးရတာဝန္ ရွိသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက လုပ္ ကိုင္ေနၾကသည္ဆုိေသာ ေဖာ္ ထုတ္သိရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ကေမၻာ ဒီးယားအစိုးရအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ျခင္းမ်ားမွာ ပိုဆုိးလာခဲ့သည္။

‘‘လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္လို အယူအဆမ်ိဳး၊ အေတြး အေခၚမ်ိဳး မျမင္ရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လူေတြ ကို ႏုိင္ငံျခားသြားဖို႔ အားေပးၾက တယ္။ အလုပ္သမားေတြ ႏုိင္ငံ ျခားသြားလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တုိးတက္လာတာကို အေတာ္ဂုဏ္ယူေနၾကတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစကား ဘာ ေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳးေတြ အၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသလဲဆုိသည့္ အေမးကို မစၥတာခိုလ္က ဖုန္းျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယခုလို ႏုိင္ငံျခားကို အလုပ္ ထြက္လုပ္ၿပီး ျပန္ပို႔ၾကေသာေငြ မ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယားက ဆင္း ရဲေသာ မိသားစုမ်ားကို ကူညီေပး ေနသည္ဆုိသည္ကို သူသံသယ မရွိပါဟု ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္လည္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္မႈ မ်ား၊ လစာနည္းပါးျခင္း၊ အခ်ိန္ပို မတရားလုပ္ရျခင္း၊ အက်ဥ္းက် ခံရျခင္း စေသာအလုပ္ကေန ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ သည္ဟု မစၥတာခိုလ္က ေျပာ ၾကား၏။

‘‘ကေမၻာဒီးယား အလုပ္ သမားေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ႏုိင္ငံျခားကို သြားၾကတယ္။ အ ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တကယ့္ျပႆ နာေတြနဲ႔ ႀကံဳၾကရတယ္။ အထူး သျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ သူတုိ႔ထဲက တခ်ိဳ႕ေတြဟာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ အႏုိင္က်င့္တာေတြ ခံရတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားက သူတို႔ရင္ကိုထိေစတာ ေပါ့’’

မေလးရွားႏုိင္ငံက ကေမၻာ ဒီးယားအလုပ္သမားအေရး အုပ္ စုတစ္စု ေခါင္းေဆာင္မိုရြန္တိုလာ ကလည္း ‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ရဲ႕ အမွာစကားကို တကယ့္ ကိုရင္ထဲမွာ ထိခိုက္ခံစားရတယ္။ ဘယ္လို႔လဲဆုိေတာ့ သူမ်ားႏုိင္ငံ ကလာတဲ့ အလုပ္သမားဆုိရင္ အ ကာအကြယ္မဲ့တာ၊ ႏွိပ္စက္တာ ေတြ ခံရတယ္ဆုိတာ လူတုိင္းက နားလည္ေနၾကလို႔ပဲ’’ဟုဆုိသည္။

ကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳး အ ေတာ္မ်ားမ်ား ယခုလုိတုံ႔ျပန္ျခင္း သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ၏ တုိး တက္လာသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ကို မတရားဆက္ဆံေနသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျပန္လည္ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည့္ အတြက္လည္း ျဖစ္သည္ဟု မစၥ တာတိုလာက ေျပာသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကမူ သည္အေျခအေနႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံ တြင္ ကေမၻာဒီးယားအလုပ္သမား မ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည္ဆုိေသာ တုိင္တန္းမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေန ေသာ္လည္း ကေမၻာဒီးယားအစိုးရ သည္ မေလးရွားသုိ႔ အိမ္အကူမ်ား ေစလႊတ္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာ က မေလးရွားႏွင့္ နားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

‘‘သူတုိ႔ လုပ္တာေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုင္း ကိုသြားၿပီး ‘လာၾကေဟ့။ ငါတုိ႔ တုိုင္းျပည္ကို ျပန္ၾကစို႔’လို႔ ေျပာ တာနဲ႔မ်ား လံုးဝတျခားစီပဲ။ ဒီလုိ သူေျပာခဲ့တာက ထိုင္းအစိုးရကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြအ တြက္ ပိုၿပီးကာကြယ္မႈေတြေပးဖို႔ ဖိအားေပးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိ ေတာ့ ထုိင္းရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြက အမ်ားအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ကလာတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို မွီခိုေနရတာ။ ျမန္မာအလုပ္သမား ေတြ ထြက္သြားရင္၊ ကေမၻာဒီး ယားေတြ ထြက္သြားရင္ ဒီလုပ္ ငန္းေတြလည္း ျပႆနာေတြႀကံဳ ရမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္က ျမန္မာက မဟုတ္တာေတာင္ သူေျပာတဲ့ စကားကို အရမ္းခံစားရတယ္။ ဒါက တာဝန္ယူတတ္တဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ဆုိတာကို ျပသလိုက္တာမို႔ ကြၽန္ေတာ္ငိုမိမတတ္ပါပဲ’’ဟု မစၥ တာတိုလာက ေျပာၾကားသည္။

CPP အဖြဲ႕အစည္း၏ ေျပာ ခြင့္ရဆုခ္အိုင္ဆန္ကမူ အလုပ္ သမားမ်ားကို ျမန္မာသို႔ ျပန္ေခၚ သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားကို မေထာက္ခံေၾကာင္း၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုင္းမွာ အ လုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္ သမားအမ်ားစုသည္ ႐ိုး႐ိုးအလုပ္ လာရွာၾကသည္မဟုတ္ဘဲ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသည္ဟုဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အတုမယူႏုိင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ိဳးေတြအတြက္ အလုပ္သမားေဈးကြက္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရွာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္လုိ႔ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္းဆိုတယ္’’ဟု မစၥတာအိုင္ဆန္က ေျပာ၏။

ဘန္ေကာက္ရွိ ကေမၻာဒီး ယားသံ႐ံုးက အလုပ္သမားဌာန အႀကံေပးလာမာတင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အလုပ္သမားမ်ားကို တုိင္းျပည္ကို ျပန္ေခၚျခင္းသည္ ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားအၾကားက သူ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သည္စကားသည္ အမွန္မဟုတ္ ဟု ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစကားပါ။ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ သူေျပာတာပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆုိတာ ေခတ္ေပၚေရစီးပါ။ မေကာင္းတဲ့ အရာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ တရားမဝင္လာခဲ့ရင္သာ မေကာင္းတာပါ’’

သူတုိ႔အလုပ္သမားမ်ား မတရား ႏွိပ္စက္ခံေနရျခင္းအ တြက္ ကေမၻာဒီးယားတာဝန္ရွိသူ မ်ားသည္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟုဆိုသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားအ လုပ္သမားမ်ား ထိုင္းမွာ အလုပ္ မလုပ္ရေအာင္ ဟန္႔တားျခင္းမျပဳ ႏုိင္ပါဟု ေျပာၾကားသည္။

‘‘ထိုင္းက လစာက ကေမၻာ ဒီးယားထက္မ်ားတယ္ေလ။ ဒါ ေၾကာင့္ လူေတြက အဲဒီမွာ အ လုပ္လုပ္ခ်င္တာေပါ့’’

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာ မီးပူတုိက္သည့္ အလုပ္ကိုလုပ္ရန္ ၂၀၁၁ တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ခြန္ပြန္ခ႐ိုင္က မိသားစုအိမ္ကို စြန္႔ခြာလာခဲ့သည့္ အသက္ (၃၆) ႏွစ္အရြယ္ ႐ို႕စ္ဆရာတပ္ဆုိသည့္ အမ်ိဳးသားက ယခုလို သူတုိ႔အား လာေတြ႕ခဲ့သည့္၊ ေမတၱာက႐ုဏာႀကီးသည့္၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ဦးကို ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို သူအားက် သည္ဟု ဆုိသည္။ အခြင့္အေရးရ လွ်င္ သူလည္း ကေမၻာဒီးယားကို အလြန္ျပန္ခ်င္လွသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ သူ႔ႏုိင္ငံသားေတြကို ျပန္ေခၚ ခ်င္ၿပီး သူတုိ႔တုိင္းျပည္မွာပဲ အ လုပ္လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆုိေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံသားေတြ ဒီမွာ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေနရတာ သူက မလိုခ်င္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္လုပ္သလို ကေမၻာဒီး ယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း လုပ္ေစ ခ်င္လိုက္တာ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြကို အ လုပ္ေကာင္းရွာေပးဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔မိသားစုေတြကို ကူညီဖို႔ စြမ္း ရည္ရွိမယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူးဗ်ာ’’

(The Cambodian Daily သတင္း စာပါ Suu Kyi's Message to Migrants Resonates in Camb-odia ကို ထားထားျမင့္ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။)

မွတ္ခ်က္ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ထိုင္းခရီးစဥ္အတြင္း ထုိင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိ ေစရန္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံသားမ်ားနည္း တူ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ားေပးရန္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာလုပ္သား မ်ားကိုလည္း ဥပေဒေဘာင္အတြင္း မွ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရက လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔ကို တာ၀န္ယူေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တာ၀န္ယူခြင့္ရျခင္းအေပၚလည္း ဂုဏ္ယူေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

7Day News Journal
http://www.7daydaily.com/story/69180
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.