စုိက္ခဲ့သမွ် ျပန္ရိတ္သိမ္းေတာ့မည့္ ဂ်ပန္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏူိင္ငံ သည္ ႏူိင္ငံတကာရဲ႕ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕မႈ မ်ား ၾကဳံေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ က အေမရိကန္ ႏွင့္ အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႕ မဟုတ္ပဲ ဆုေပး ဒဏ္ေပး ပုံစံ နဲ႕ ခ်ည္းကပ္ ဆက္ဆံလာခဲ့တဲ့ ႏူိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

တမ်ဳိးသားလုံး စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ေအာက္တြင္ အသက္ပင္ ျပင္းျပင္း မရႈရဲေအာင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္မွ မေနသာေတာ့၊ တုိင္းျပည္တြင္း ႏူိင္ငံေရး နဲ႕ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးတဲ့ အေနနဲ႕ မိမိတုိ႕ အစုိးရ နဲ႕ ပုဂၢိဳလိက ပုိင္းမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လုိ႕ ကတိ ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဂ်ပန္ အေနနဲ႕ တရုတ္ ရဲ႕ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈ ၾကီးထြားလာျခင္း နဲ႕ အတူ ျမန္မာသည္ အာဆီယံ အဖဲြ႕၀င္ႏူိင္ငံလည္း ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးစီးပြားျခင္း ဆက္ႏြယ္ေနတယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလုိ အျမဲတမ္း ထိေတြ႕ ဆက္ဆံဖုိ႕ အစဥ္တစုိက္ ၾကဳိးပမ္းလာေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕အျပင္ ျမန္မာကုိ ဂ်ပန္က အကူအညီမ်ား ေပးေနမႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္ပုိင္းက စတင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခုအခါ စုိက္ပ်ဳိးထားသမွ် ကုိ ရိတ္သိမ္းရန္ အေျခ ဆုိက္လာျပီလုိ႕ ဂ်ပန္က ေျပာင္းလဲ ခံယူလာခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဂ်ပန္မွ ျမန္မာအား စစ္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား စတင္ ေပးခဲ့သည့္ ၁၉၅၄ မွ စ၍ ႏူိင္ငံတြင္း ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ အကူအညီ အားလုံးရဲ႕ တ၀က္ေလာက္ကုိ ဂ်ပန္ထံမွ ရရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္အုပ္စု ရဲ႕ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား စတင္ခဲ့ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ဂ်ပန္မွ တလုံးတခဲတည္း မဟုတ္ေတာင္ စီမံကိန္း တခု ခ်င္းစီ လုိက္၍ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။

စစ္ေအးတုိက္ပဲြ ကာလ အတြင္း က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ျမန္မာနည္း ျမန္မာဟန္ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ၾကီးနဲ႕ ဂ်ပန္မွ က်င့္သုံးေနတဲ့ ျပည္ပ ႏူိင္ငံမ်ားနဲ႕ ဆက္ဆံေနတဲ့ စီးပြားေရး မူ၀ါဒျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္လုိ Keizai Kyoryoku လုိ႕ေခၚတဲ့ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္ရာ သေဘာတရားနဲ႕ သဟဇာတ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး၊ အဆုိပါ မူ၀ါဒအရ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႕ ဂ်ပန္ ကုမၼဏီၾကီးမ်ားမွ အစုိးရ အေထာက္အပံံကုိ ယူ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ျမန္မာႏူိင္ငံအေပၚ ေပးေနတဲ့ အကူအညီမ်ားသည္ အစုိးရမွ ၎တုိ႕ရဲ႕ ျပည္ပ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ ျဖစ္တဲ့ Official Development Assistance (ODA) ရံပုံေငြမ်ားနဲ႕ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္ နဲ႕ တေခတ္ေျပာင္း အာဏာရွင္ လက္ေအာက္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး သည္ နာလံထူလာျခင္း မရွိသည့္အျပင္ တေျဖးေျဖး နဲ႕ အေျခအေနဆုိးလာတဲ့ အတြက္ ဂ်ပန္ အေနနဲ႕ ဘာအက်ဳိးအျမတ္မွ ခံစားခြင့္ မရရွိခဲ့ျပန္ေပ၊

၁၉၉၉ ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏူိင္ငံ တြင္း ဒီမုိကေရစီ အေကာင္အထည္ ေဖၚမည္ဆုိက ေခ်းေငြ မ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ မယ္လုိ႕ ကတိစကား ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီစကားနဲ႔ အညီပဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ စတင္ အေရြးခံရလ်င္ ရျခင္း ျမန္မာအေပၚ ၎တုိ႕ တင္ရွိေနတဲ့ ေၾကြး အေတာ္မ်ားမ်ား ကုိ ေခ် ျပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း တႏွစ္အၾကာမွာ က်န္ ရွိေနတဲ့ အေၾကြးေတြကုိပါ ေပးေလ်ာ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ စုစုေပါင္း ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၈၀၀ ရွိသြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါတြင္မက ႏူိင္ငံတကာ ဘဏၠာေရး အသင္း အဖဲြ႕မ်ား အေပၚ ေပးစရာ ရွိတာေတြကုိပါ ကုညီ ရွင္းလင္းေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ နဲ႕ ဆက္ဆံေရး မွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ျဖစ္လာခဲ့ရျပီး အစုိးရ က သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရး ဇုံ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ရဲ႕ အဓိက ကုမၼဏီ ၾကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ Nihon Koei, Marubeni, Itochu Corp, Mitsubishi, Sumitomo တုိ႕ က ျမန္မာ နဲ႕ စိမ္းခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပဲ ODA ရံပုံေငြ နဲ႕ လုပ္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာ ပါ၀င္ ပါတ္သက္လာခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ နဲ႕ ျမန္မာ ပူးတဲြ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုံ က အနီးဆုံး ဥပမာ တရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တျပဳံတပင္ၾကီး နဲ႕ အတူ ေရာက္လာတဲ့ ဂ်ပန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္တာရုိ အာေဘး ခရီးစဥ္ အတြင္း ဂ်ပန္ ႏူိင္ငံမွ ျမန္မာႏူိင္ငံ စီးပြားေရး အရ ဖြံ႕ျဖဳိးလာေအာင္ ေထာက္ခံသြားမယ္လုိ႕ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ Japan International Cooperation Agency (JICA) က သီလ၀ါ စီးပြားေရး ဇုံမွာ အစု ရွယ္ယာ ၄၉% ပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ျပီး ပထမဆုံး ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဂ်ပန္-ျမန္မာ အစုိးရ နဲ႕ ပုဂၢဳလိက စီးပြားေရး ဖက္စပ္ လုပ္ငန္း ျဖစ္လာခဲ့ရျပီး ဂ်ပန္ အတြက္ တန္ဘုိး မျဖတ္ႏူိင္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေလ့လာသူမ်ားက ေစာေစာက ဆုိခဲ့တဲ့ စစ္ေအးတုိက္ပဲြ ကာလ အတြင္း ဂ်ပန္ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ Keizai Kyoryoku ကုိ ျပန္လည္ က်င့္သုံးေနျပီေလာ ဟု ေမးခြန္းထုတ္လာၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏူိင္ငံ ကုိ စီးပြားေရး အရ အခုလုိ ပြင့္ထြက္လာေအာင္ ဂ်ပန္ အစုိးရ နဲ႕ ကုမၼဏီ မ်ားက အတူ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ လာရလုိ႕ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျဖစ္ႏူိင္ဆုံးကေတာ့ အဆုိပါ မူ၀ါဒသည္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိပဲ အခုအခါ အေျခအေန ပုိေပးလာတဲ့ အတြက္ ျပန္ေပၚလာျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏူိင္ပါတယ္၊ ေနာက္တခ်က္က တရုတ္ ရဲ႕ ၾသဇာအာဏာ က တေျဖးေျဖး နဲ႕ ၾကီးထြားလာေနတဲ့ အတြက္ တန္ျပန္ႏူိင္ရန္ စစ္ေအးတုိက္ပဲြ ကာလအတြင္းက က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ၎တုိ႕ ရဲ႕ မူ၀ါဒကုိ ျပန္ေဖၚထုတ္ လာတာလည္း ျဖစ္ႏူိင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ စီးပြားေရး သမားေတြကေတာ့ အခုအခါ ျမန္မာႏူိင္ငံ မွာ အရင္ကတည္းက ဂ်ပန္က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလာတာ မွန္တယ္လုိ႕ ယူဆ လာၾကပါတယ္။

မည္သုိ႔႕ပင္ ဆုိေစ ဂ်ပန္ အေနနဲ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မွာ မၾကာမီ အေတာအတြင္း သိသိသာသာ ပါ၀င္ပါတ္သက္လာေတာ့မွာ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီကမွ ဂ်ပန္အစုိးရ က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတေထာင္နီးပါးကုိ အတုိးႏႈန္း သက္သက္သာသာ နဲ႕ ေခ်းငွားဖုိ႕ ကမ္းလွမ္းလာတဲ့ အျပင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ အသစ္ ေဆာက္ေရး တန္ဖုိးအားျဖင့္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀ တန္ ပရုိဂ်က္ကုိ ဂ်ပန္က ၄၉% ဘဏၠာေရးအရ အားျဖည့္ေပးသြားဖုိ႕လည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ဂ်ပန္က ၾကီမ္းေသ ျပန္လည္ ရိတ္သိမ္းႏူိင္ေတာ့မွာ မလဲြဧကန္ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

East Asia Forum မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ "Japan set to reap returns on investments in Myanmar" ေဆာင္းပါးကုိ ျပန္လည္တင္ျပသည္။

HSW
BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.