ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း (ရုပ္-သံ)

 

ကၽြန္မတို႔ ထားခဲ့မယ့္ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြမွန္သမွ်ကို ခံစားရမယ့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအေပၚမွာ ေမတၱာသက္ေသထူၿပီး ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ တာ၀န္ဆိုတာဟာ ႀကီးေလးတယ္လို႕ ဘယ္ေတာ့မွမရွိ ႏိုင္ပါဘူး။ သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္ တင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႕ ထူးျခားတဲ့ အခြင့္အေရးႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးႀကီးကို ကၽြန္မတို႕အားလုံး ပညာတတ္သိ၊ လုံ႔လ၀ီရိယနဲ႔ မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး အနာဂတ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။ 

မတူညီတဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြကို ျပည္သူေတြ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ညွိႏိႈင္းျဖစ္ေစတဲ့ ပညာ ၊  လက္ခံသင့္တဲ့ အေတြးအေခၚ အျပဳအမူေတြကို လက္ခံရဲတဲ့သတၱိ၊ ခက္ခဲတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ေအာင္ျမင္သည္ထိ ရြက္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ၀ီရိယတို႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ ပါ၀င္သူအားလုံးဟာ မိမိတို႔ရဲ႕က႑ ေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႕ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို စတင္တည္ေထာင္စဥ္က ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္း၊  ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းတို႔မွာ အေျခခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မူကို အေျခခံတဲ့အစိုးရကလည္း ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႕ စိတ္အားထက္သန္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ NCA ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သာမက ကၽြန္မတို႕အားလုံး ရွည္ၾကာစြာ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အစဦး ေျခလွမ္းျဖစ္ပါတယ္။

NCA နဲ႕ပတ္သက္လို႕ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့အဖြဲ႕ေတြရွိသလို၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မထိုးရေသး တဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္ၿပီးျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ NCAကို အေျခခံ ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႕ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ NCA လက္မွတ္ထိုးဖို႔ က်န္ေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ အထူးအေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ ျပည္ေထာင္စုသား အားလုံးရဲ႕ ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားက သင့္ျမတ္ေရး လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ NCA မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြၾကားမွာ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနရင္ ကၽြန္မတို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဟာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္မတို႔ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ နားလည္မႈ၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ခဲ့ၾကတဲ့ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသား အားလုံးအေပၚ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အ၀နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ ကၽြန္မတို႕ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕ ညီညြတ္ေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ရင္  ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လိုမွ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႕အားလုံး ညီညြတ္မွ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းပါမယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းမွ အျခားေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံေတြ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မွာပါ။ အခ်ိန္လြန္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔ေဆြးေႏြးရမယ္။ ညွိႏိႈင္းရမယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးႏိုင္ငံေရး စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း အေျဖရွာၾကမယ္ဆိုရင္ အားလုံးသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္မယ့္ မူေဘာင္တစ္ခု ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း ခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔အစိုးရအေနနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္စဥ္ကစၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး၊ မူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို NCA လက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ လက္က်န္အဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္လို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ မူလဇာစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပသ၁နာ ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ဟာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈနဲ႕ ပူးေပါင္း အေျဖရွာႏိုင္ဖို႕ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အၿမဲပဲခံယူထားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုအားလုံးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ညီညြတ္ျခင္း ေပါင္းစည္းျခင္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ဟာ ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႕လက္ရွိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ၂၁ ရာစုအတြက္လည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြပါပဲ။ ကၽြန္မတို႕အားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္လို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး တန္းတူညီတူ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အေျဖရွာေစမယ့္ ၂၁ ရာစုမွာ ညီလာခံျဖစ္ႏိုင္ဖို႕ ဒါျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ေနာက္ခံအေတြးအေခၚ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႕အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခု အေနနဲ႔ ဒီမွာ စတင္က်င္းပႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔ စတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီလာခံအႀကိဳ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာပိစ္စင္တာကို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အခြင့္ႀကဳံတုန္း MPC ကိုထူေထာင္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ယခင္အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္မတို႕ ယခုဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္သြားပါမယ္။ NCA အရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး ဥပေဒေပၚမူတည္ၿပီး UPDJC ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရာမွာ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းပြဲတို႔ကိုလည္း က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးတဲ့ UNFC ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္မွာေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး “၀” အထူးေဒသနဲ႔၊ မိုင္းလားတို႔နဲ႕ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ 
ညီလာခံက်င္းပတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္မတို႕အစိုးရသက္သက္ခ်ည္း မဟုတ္ဘဲ အစိုးရလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕စတဲ့ သုံးပြင့္ဆိုင္ပူးတြဲက်င္းပတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ပူးတြဲေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕မွာလည္း လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားေရာ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြေရာ ပါ၀င္လာေအာင္ အားလုံးညွိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြ မ်ားျပားလွတာေၾကာင့္ ညီလာခံက်င္းပမယ့္ အခ်ိန္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းေပးဖို႕ အခ်ိဳ႕ေျပာၾကတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္မတို႕အားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက မက်င္းပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ညီလာခံႀကီးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႕ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီညီလာခံမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့သူေတြမွာ မတူညီတဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြ ရွိေနၾကေပမယ့္ ၂၁ ပင္လုံညီလာခံ ေအာင္ျမင္ေရးကို ဘုံရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကလို႕ အခုလို ဒီေနရာမွာ စုစည္းႏိုင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြဟာ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္နီးပါး သက္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့ၿပီ ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္နဲ႕ အလွမ္းကြာေ၀း ခဲ့ရပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ကၽြန္မတို႔ေခတ္၊ ကၽြန္မတို႔အခ်ိန္အခါ ကၽြန္မတို႔အားလုံး စုေပါင္းၿပီး သမိုင္းသစ္ကို ေရးၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြ အားလုံးဟာ စိုးရိမ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါၿပီ။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြမွာ ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား တိုင္းရင္းသူေတြဟာလည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ညီလာခံႀကီး ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို အားကိုးတႀကီး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ဖို႕ ဟိုဟိုဒီဒီ ေျပးလႊားေနၾကရတဲ့ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါေနပါတယ္။ ဒီေန႕ကၽြန္မတို႕ ႏိုင္ငံေရး ျပသ၁နာေတြကို အေျဖရွာဖို႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက တစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အထိေရာက္မလဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေလွ်ာက္လမ္းႏိုင္မွာလား ဆိုတာ ျမန္မာသာမက ကမၻာကပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုလုံးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မလား ဆိုတာကေတာ့ ဒီကေန႔ ညီလာခံခန္းမႀကီးထဲမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလုံးအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ေတြ အားလုံးပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ မရွိဘဲနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မရရွိႏိုင္ပါဘူး။ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ေတြ တိုင္းရင္းသားေဒသနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာ အေရးႀကီးၿပီး တက္ၾကြတဲ့ အခန္းက႑မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကၽြန္မတို႕တိုင္းျပည္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိဖို႔ အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ သူေတြကို ဒီေနရာကေန ခ်ီးက်ဳဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မတို႔လူငယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းပကားနဲ႔ တက္ၾကြမႈေတြအတြက္ ခ်ီးမြမ္းအားရမိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္အတြင္းမွာ လူငယ္ေတြဟာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပြဲေတြ လုပ္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္သူေတြအားလုံးရဲ႕ တက္ၾကြတဲ့ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ေတြလိုအပ္ပါတယ္။ အနာဂတ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔ တိုင္းသူျပည္သားအားလုံးဟာ မဆုတ္မနစ္တဲ့ သႏိၷ႒ာန္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲပါေစ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ သတၱိစာနာမႈေတြနဲ႕ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုေတြလည္း လိုခ်င္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ဒီကေန႕ ဒီအခန္းထဲမွာရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ႀကီးျပင္းလာဖို႕အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈေတြ၊ စိတ္ဒဏ္ရာ အနာတရေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မရသင့္ေတာ့ပါဘူး။ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွသာ ကၽြန္မတို႕တိုင္းျပည္ ႀကီးပြားတိုးတက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မတူကြဲျပားမႈေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျဖစ္လာပါမယ္။ ေနာက္ဆုံး ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူလူထုဟာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္ေသြးေတြအျဖစ္ မိမိတို႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္း ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ပြဲလယ္တင့္သြားႏိုင္မွာပါ။

ေနာက္ဆုံး နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲလွတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းအေပၚမတိမ္းမေစာင္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ႏိုင္ေအာင္ အားေပးကူညီခဲ့ၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။ မွန္ကန္တဲ့ အေျဖကို အတူတကြ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အိပ္မက္ေတြ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေပၚလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အိပ္မက္ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ အိပ္မက္ရွင္ဟာ အားလုံးရဲ႕ တကယ့္အရွင္သခင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စကား ရွိပါတယ္။ တစ္တိုင္းျပည္လုံးရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ဟာ အမွန္တကယ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ အရွင္သခင္ေတြ ျဖစ္ၾကမွာပါ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖခင္ႀကီးေတြဟာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ကိုယ့္ဘာသာ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ရရွိဖို႕ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ေရရွည္အျမင္၊ ခိုင္မာတဲ့သႏၷိ႒ာန္တို႔နဲ႔ ညီညြတ္ ယုံၾကည္ျခင္းတို႔ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့စုစည္းမႈအတြင္းက ဒီအခြင့္အေရးကို ၀င့္ၾကြားစြာ က်င့္သုံးၾကပါစို႔။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

The Ladies News


http://www.theladiesnewsjournal.com/news/wed-2016-08-31-1234/3180
Labels: ,

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.