ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သမိုင္းဝင္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အလြန္

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္သလား’’ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ေဘာလံုးစကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ အေဝးကြင္းတြင္ ပထမအေက်ာ့အႏုိင္ကန္ခဲ့သည္ဟု ေျဖရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္ကြင္းတြင္ ဧည့္ခံကစားရမည့္ပြဲစဥ္ရလဒ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ျမစ္ဆံုေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တ႐ုတ္က မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္ဆိုသည္ကိုပင္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ လက္ေတြ႕၌ တ႐ုတ္က မည္မွ်ကူညီမည္ဆုိသည္ကိုပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအခ်က္အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏တ႐ုတ္ ခရီးစဥ္သည္ အိမ္အျပန္မ်က္ႏွာ ပန္းလွခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာဘက္က အသာရသည္ဟု ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။

‘‘သံတမန္ေရးအရ ေအာင္ျမင္တဲ့ခရီးစဥ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရတက္လာတဲ့အတြက္ အေနာက္အုပ္စုနဲ႔ ပိုနီးစပ္သြားမလားဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕စိုးရိမ္မႈကို ေလ်ာ့သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္သလို ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕စိုးရိမ္မႈေတြကို တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြကို အသိေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ ဒီခရီးစဥ္ရဲ႕ရလဒ္ကို စေတြ႕ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု စင္ကာပူအေျခစိုက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလ့လာေရး ဌာနအႀကီးတန္းဧည့္သည္ သုေတသနပညာရွင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတစီက်င္းပင္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအတြက္ အေရးပါသည့္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းမွာ ျမန္မာအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုိင္ငံ၏အင္အားႀကီးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားမွာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ‘ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္’ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ အတူတကြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီးငါးရပ္ကို အေျခခံ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ဖက္အၾကား အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသေသာ မူဝါဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အစဥ္အလာရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံမႈကို ဆက္လက္၍ထိန္းသိမ္းရန္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ တ႐ုတ္ေပၚလစီကို ျပသခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ ၾကား ‘ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္’ ဆက္ဆံေရးဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ျမင္ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္ဘက္က ကိုးႀကိမ္၊ ျမန္မာဘက္က ေလးႀကိမ္သံုးစြဲခဲ့သည့္ ယင္းအသံုးအႏႈန္းကို ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံမသံုးၾကေတာ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတ ကာတကၠသိုလ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတို႔ကို ပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာ ဆရာ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳး၏ သုေတသနအရ သိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိေသာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အားတက္စရာျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားျပန္ လည္စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ တက္ႂကြ၍ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့မႈသည္ တ႐ုတ္ထံမွ ကတိကဝတ္ရရွိခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုႏွင့္ ျမစ္ဆံုကိစၥကို အဓိကထားၿပီး သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္မွာ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္က သံုးသပ္သည္။

‘‘ျမစ္ဆံုေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္က ျမစ္ဆံုကိစၥကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပစ္မထားဘူး။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ သူ႔ဘက္က ျပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပတာပါ။ ဒါကိုလည္း တ႐ုတ္ဘက္က ယံုၾကည္တဲ့သေဘာရွိပါတယ္’’ဟု ၎က သံုးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ျမစ္ဆံုဆိုသည္မွာ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရး၏အစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခုမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္သည္။

‘‘သူတို႔ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ေက်ာက္ျဖဴပါပဲ။ ဒုတိယပိုးလမ္းမျဖစ္တဲ့ ေရလမ္းမွာ ေက်ာက္ျဖဴက အထြက္ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မေပးခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုကိစၥသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိႀကီးႀကီးထားကိုင္တြယ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ‘‘ျမစ္ဆံုက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ POLITICAL SUICIDE ပဲ။ ေသခ်ာတာက ဗမာျပည္မွာေတာ့ လူႀကိဳက္ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္။ ဒါလုပ္လုိက္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲြမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဒီအမွားမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္မလားဆုိၿပီး မ်က္စိ ေဒါက္ေထာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့သူေတြက အမ်ားႀကီး။ ဒါကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရွာင္ႏုိင္ဖုိ႔လိုတယ္။ ေရွာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔လည္းထင္ပါတယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေသာ ဆရာေက်ာ္၀င္းက သံုးသပ္သည္။

ထိုသို႔ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္ ျမစ္ဆံုကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအစားထိုးေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

‘‘အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ကူမင္း -ေက်ာက္ျဖဴလမ္းပဲ။ အခုေလာေလာဆယ္ ပိုက္လုိင္းကၿပီးသြားၿပီ။ ဒီပေရာဂ်က္က ျမန္မာျပည္မွာ တ႐ုတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ သမုဒၵရာႏွစ္စင္း ေပၚလစီမွာ အိႏိၵယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္။ ေနာက္တစ္ခုက ပစိဖိတ္ အက်ပ္အတည္းအတြက္ ထြက္ေပါက္။ ဒါက အေမရိကန္ကို မဟာဗ်ဴဟာအရ ယွဥ္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးပဲ။

အဲဒီအေပၚမွာ ရထားလမ္း (သို႔မဟုတ္) ကားလမ္းခင္းလိုက္ရင္ POLITICAL SUICIDE ကို ေက်ာ္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ နာတာကေတာ့ ထူးၿပီးမနာေတာ့ဘူး။ ပိုက္လိုင္းကတည္းက နာၿပီးသားကို’’ဟု ဆရာေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါကိစၥေျပလည္သြားလွ်င္ တ႐ုတ္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အစဥ္အလာရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံမႈကို ဆက္လက္၍ ထိန္းသိမ္းရန္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္မႈ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေစရန္တုိ႔ကို ခရီးစဥ္အတြင္း သေဘာတူခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းသုိ႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးကပ္သြားျခင္းသည္ အေမရိကန္အဖို႔ စိတ္လက္မသာမယာ ျဖစ္ေစႏုိင္မည္မွာ မလဲြေပ။

‘‘အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ပဲြမွာ ျမန္မာအေနနဲ႔က မဟာဗ်ဴဟာခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္းညိႇဖို႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျမင္ပါတယ္’’ဟု ဦးသန္းစိုးႏုိင္က သံုးသပ္သည္။ လာမည့္ စက္တင္ဘာလလယ္တြင္ သြားေရာက္မည့္ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း ထိန္းညိႇႏိုင္ရန္ ၎က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

‘‘အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ထူးျခားတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ သေဘာထားေတြေဖာ္ထုတ္ ျပသႏုိင္လိမ့္မယ္လု႔ိ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

စင္စစ္ အဆုိပါပုစၧာ၏အေျဖကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကတ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း၌ပင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

‘‘ယူအက္စ္၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မအၿမဲေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယူအက္စ္နဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေကာင္းမြန္တာျမင္ခ်င္တယ္လုိ႔။ အဲဒီလို ေကာင္းမွ ကမၻာႀကီးအတြက္ ေကာင္းမယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းမယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျဖၾကားခ်က္ကို ဂ်ာနယ္လစ္မဂၢဇင္းက ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအလြန္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္မွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ယံုၾကည္အားကိုးမႈမ်ားေပးစြမ္းႏုိင္သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။

‘‘အရင္လူေတြ သြားတုန္းကေတာ့တို႔ဘာမ်ားႏွပ္ခ်ခံရမလဲလို႔ အၿမဲေတြးခဲ့ရတာ။ အခုတစ္ေခါက္ကေတာ့ သူတစ္ခုခုလုပ္လာႏုိင္မွာပဲလုိ႔ ယံုၾကည္ခဲ့မိတာပါပဲ’’ ဟု ေခတ္သစ္တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္သူစာေရးဆရာ စိန္၀င္းစိန္က ေျပာသည္။
.
7Day News Journal

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7578,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16123,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,150,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သမိုင္းဝင္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အလြန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သမိုင္းဝင္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အလြန္
https://3.bp.blogspot.com/-WwuUBXK75Bc/V73KtyyKcWI/AAAAAAAAYxk/NHFjEFGbgbMC6aydr077h-N-clueGaqyACLcB/s1600/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-WwuUBXK75Bc/V73KtyyKcWI/AAAAAAAAYxk/NHFjEFGbgbMC6aydr077h-N-clueGaqyACLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_344.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_344.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy